Materiály pro fazetování a inleje

Komentáře

Transkript

Materiály pro fazetování a inleje
Materiály pro fazetování a inleje
• Keramika Vita
• Keramika Heraeus
Nelíbí se vám
?
vaše žena
• Keramika Ivoclar Vivadent
• Keramika Bego
• Keramika 3M Espe
• Keramika Dentsply
• Pomocné materiály pro práci s keramikou
• Pomůcky pro práci s keramikou
• Kompozitní C+B materiály
• Pryskyřičné C+B materiály
• Pomůcky a příslušenství pro práci s C+B materiály
Upečte si jinou!
• Vzorníky a pomůcky pro výběr
barvy
• Přístroje pro zpracování fazetovacích materiálů
93
MATERIÁLY PRO FAZETOVÁNÍ A INLEJE
KERAMIKA VITA
KOVOKERAMIKA
VITA VMK MASTER
Fazetovací keramika pro kovové konstrukce ze slitin s vysokým i sníženým obsahem zlata
i ze slitin na bázi paladia v běžném rozsahu WAK. Hodí se i pro fazetování konstrukcí z nekovových materiálů. Materiál se vrství klasickým osvědčeným způsobem a díky bohaté nabídce
doplňkových hmot lze vyhovět každému individuálnímu požadavku a dosahovat výsledků
k nerozeznání podobným přirozeným zubům. VMK Master se dodává ve škále odstínů dle
vzorníku Vitapan Classical a Vitapan 3D-Master.
Přehled obsahu jednotlivých setů:
VITAPANCLASSICAL
VITAPAN3D-MASTER
PRÁŠKOVÝOPAKER
PASTOVÝOPAKER
STANDARDSET
STANDARDSET
PRÁŠKOVÝOPAKER
VITAVMKMASTER
STANDARDSET
ČÁSTEČNÝ
SET(1)
PASTOVÝOPAKER
STANDARDSET
ČÁSTEČNÝ
SET(1)
1 × 12 g
–
WASH OPAQUE
1 × 12 g
1 × 12 g
–
–
–
1×7g
PASTE WASH OPAQUE
–
–
1×7g
1×7g
16 × 12 g
–
OPAQUE
5 × 12 g
4 × 12 g
–
–
–
16 × 5 g
PASTE OPAQUE
–
–
5×5g
4×5g
16 × 12 g
16 × 12 g
OPAQUE DENTINE
26 × 12 g
10 × 12 g
26 × 12 g
10 × 12 g
26 × 12 g
10 × 12 g
26 × 12 g
10 × 12 g
16 × 12 g
16 × 12 g
DENTINE
2 × 12 g EN1, 2
2 × 12 g EN1, 2
ENAMEL
1 × 12 g
1 × 12 g
TRANSLUCENT T4
1 × 12 g
1 × 12 g
1 × 12 g
1 × 12 g
1 × 12 g
1 × 12 g
WINDOW
1 × 12 g
1 × 12 g
1 × 12 g
1 × 12 g
3 × 12 g
3 × 12 g
CERVICAL
3 × 12 g
3 × 12 g
3 × 12 g
3 × 12 g
5 × 12 g
5 × 12 g
NECK
5 × 12 g
5 × 12 g
5 × 12 g
5 × 12 g
2 × 12 g EN1, 3 2 × 12 g EN1, 3 2 × 12 g EN1, 3 2 × 12 g EN1, 3
2 × 12 g
2 × 12 g
CORRECTIVE
2 × 12 g
2 × 12 g
2 × 12 g
2 × 12 g
1 × 50 ml
1 × 50 ml
MODELLING FLUID
1 × 50 ml
1 × 50 ml
1 × 50 ml
1 × 50 ml
1 × 50 ml
1 × 50 ml
MODELLING FLUID RS
1 × 50 ml
1 × 50 ml
1 × 50 ml
1 × 50 ml
1 × 50 ml
–
OPAQUE FLUID
1 × 50 ml
1 × 50 ml
–
–
–
1 × 15 ml
PASTE OPAQUE FLUID
–
–
1 × 15 ml
1 × 15 ml
1×
1×
BAREVNÝ INDIKÁTOR
1×
1×
1×
1×
1×
1×
VZORNÍK VITAPAN CLASSICAL
–
–
–
–
–
–
VZORNÍK LINEARGUIDE 3D-MASTER
1×
1×
1×
1×
PŘÍSLUŠENSTVÍ
VIBVMKSETC
VIBVMKSETPC
26.387,-
36.766,-
Obj.číslo
CenaKč
(1)
29.374,-
VIBVMK10S3D VIBVMKSETP3D VIBVMK10SP3D
18.247,-
33.663,-
21.862,-
1M2, 2L1.5, 2M1, 2M2, 2R2.5, 3L1.5, 3M1, 3M2, 3M3, 4M2
VITAPANCLASSICALA2aA3
94
VIBVMKSET3D
PRÁŠKOVÝOPAKER
PASTOVÝOPAKER
VITAVMKMASTER
ZKUŠEBNÍSET
2 × 12 g
–
OPAQUE
VITAPAN3D-MASTER2M2a3M2
PRÁŠKOVÝOPAKER
PASTOVÝOPAKER
2 × 12 g
–
–
2×5g
PASTE OPAQUE
–
2×5g
2 × 12 g
2 × 12 g
OPAQUE DENTINE
2 × 12 g
2 × 12 g
2 × 12 g
2 × 12 g
DENTINE
2 × 12 g
2 × 12 g
1 × 12 g
1 × 12 g
ENAMEL EN1
1 × 12 g
1 × 12 g
1 × 12 g
1 × 12 g
TRANSLUCENT T4
1 × 12 g
1 × 12 g
1 × 50 ml
1 × 50 ml
MODELLING FLUID RS
1 × 50 ml
1 × 50 ml
1 × 50 ml
–
OPAQUE FLUID
1 × 50 ml
–
–
1 × 15 ml
PASTE OPAQUE FLUID
–
1 × 15 ml
2×
VIBVMKSSC
2×
VIBVMKSSCP
JEDNOTLIVÝ VZORNÍK
2×
VIBVMKSS3D
2×
VIBVMKSSP3D
3.086,-
4.562,-
3.086,-
4.562,-
Obj.číslo
CenaKč
VITAVMKMASTERBLEACHEDCOLORSET
OPAQUE 0P0
PRÁŠKOVÝOPAKER
PASTOVÝOPAKER
1 × 12 g
–
–
1×5g
OPAQUE DENTINE 0M1, 0M2, 0M3
3 × 12 g
3 × 12 g
DENTINE 0M1, 0M2, 0M3
3 × 12 g
3 × 12 g
ENAMEL EN1
1 × 12 g
1 × 12 g
TRANSLUCENT T4
1 × 12 g
1 × 12 g
MODELLING FLUID RS
1 × 50 ml
1 × 50 ml
OPAQUE FLUID
1 × 50 ml
–
–
1 × 15 ml
1×
VIBVMKBCS
1×
VIBVMKBCSP
3.594,-
4.484,-
PASTE OPAQUE 0P0
PASTE OPAQUE FLUID
VZORNÍK BLEACHED 0M
Obj.číslo
CenaKč
VITAVMKMASTERADDITIONALSET
TRANSLUCENT T1–T8
8 × 12 g
DENTIN MODIFIER DM1–DM8
8 × 12 g
LUMINARY LM1–LM6
6 × 12 g
MARGIN MN, M1–M5
6 × 12 g
OPAL TRANSLUCENT OT1
1 × 12 g
PEARL TRANSLUCENT PLT1
1 × 12 g
MODELLING FLUID
1 × 50 ml
BAREVNÝ INDIKÁTOR
Obj.číslo
CenaKč
VITAVMKMASTERGINGIVASET
GINGIVA OPAQUE GOL, GOD
GINGIVA PASTE OPAQUE GOL, GOD
GINGIVA G1 – G5
BAREVNÝ INDIKÁTOR
Obj.číslo
CenaKč
3×
VIBVMKAS
16.483,-
PRÁŠKOVÝOPAKER
PASTOVÝOPAKER
2 × 12 g
–
–
2×5g
5 × 12 g
5 × 12 g
1×
VIBVMKGS
1×
VIBVMKGSP
3.197,-
4.387,-
Doplňkovábalení
5 g Paste Opaque, Gingiva Paste Opaque
7 g Paste Wash Opaque
12 g Wash Opaque, Opaque, Gingiva Opaque, Opaque Dentine, Dentine,
Enamel, Window, Translucent, Neck
12 g Opal Translucent, Pearl Translucent, Cervical, Margin, Gingiva,
Dentin Modifier, Corrective
12 g Luminary
50 g Wash Opaque, Opaque, Opaque Dentine, Dentine,
Enamel, Translucent T4, Window
250 g Dentine 1M1, 1M2, 2L1.5, 2M2, 2R2.5, 3M2, Enamel EN1, EN2, EN3
Výrobce: Vita
Obj.číslo
VI3169XX
VIB483597
CenaKč
946,1.324,-
VI3170XX
338,-
VI3175XX
VI3178XX
394,987,-
VI3173XX
VI3179XX
1.178,5.267,-
95
MATERIÁLY PRO FAZETOVÁNÍ A INLEJE
VITA VM 13
Vita VM 13 je keramický materiál k fazetování kovových nosných konstrukcí s rozsahem koeficientu tepelné roztažnosti (WAK) 13,8 – 15,2 × 10-6/K. Šíře WAK umožňuje použití více slitin
pro nosné konstrukce. Již vrstvením základního materiálu je dosaženo optimálního výsledku
a individualizací keramické náhrady pomocí fluorescenčních a opalescenčních vrstev vznikne esteticky dokonalá náhrada. Tak jako všechny keramické fazetovací materiály Vita VM se
i Vita VM 13 vyznačuje snadným opracováním a leštěním. Povrchová struktura je homogenní
a odolná proti usazování plaku. Vita VM 13 se dodává v odstínech dle vzorníku Vitapan Classical i 3D-Master.
Přehled obsahu jednotlivých setů:
VITAPANCLASSICAL
PRÁŠKOVÝOPAKER
BASICKIT
BASICKIT
SMALL(1)
1 × 12 g
1 × 12 g
VITAPAN3D-MASTER
PASTOVÝOPAKER
BASICKIT
BASICKIT
SMALL(1)
–
–
VITAVM13
WASH OPAQUE
PASTOVÝOPAKER
BASICKIT
BASICKIT
SMALL(2)
–
–
–
–
1×7g
1×7g
PASTE WASH OPAQUE
–
–
1×7g
16 × 12 g
6 × 12 g
–
–
OPAQUE
5 × 12 g
4 × 12 g
–
–
–
–
16 × 5 g
6×5g
PASTE OPAQUE
–
–
5×5g
4×5g
5 × 12 g
5 × 12 g
5 × 12 g
5 × 12 g
CHROMA PLUS
5 × 12 g
5 × 12 g
5 × 12 g
5 × 12 g
16 × 12 g
6 × 12 g
16 × 12 g
6 × 12 g
BASE DENTINE
26 × 12 g
15 × 12 g
26 × 12 g
15 × 12 g
2 × 12 g
2 × 12 g
2 × 12 g
2 × 12 g
ENAMEL
2 × 12 g
2 × 12 g
2 × 12 g
2 × 12 g
1 × 12 g
1 × 12 g
1 × 12 g
1 × 12 g
NEUTRAL
1 × 12 g
1 × 12 g
1 × 12 g
1 × 12 g
1 × 12 g
1 × 12 g
1 × 12 g
1 × 12 g
WINDOW
1 × 12 g
1 × 12 g
1 × 12 g
1 × 12 g
3 × 12 g
1 × 12 g COR1
3 × 12 g
1 × 12 g COR1
CORRECTIVE
3 × 12 g
1 × 12 g COR1
3 × 12 g
1 × 12 g COR1
1×7g
3 × 12 g
–
–
–
–
SUN OPAQUE
3 × 12 g
3 × 12 g
3 × 12 g
3 × 12 g
3 × 12 g
3 × 12 g
3 × 12 g
SUN DENTINE
3 × 12 g
3 × 12 g
3 × 12 g
3 × 12 g
1 × 50 ml
1 × 50 ml
1 × 50 ml
1 × 50 ml
VM MODELLING LIQUID
1 × 50 ml
1 × 50 ml
1 × 50 ml
1 × 50 ml
1 × 50 ml
1 × 50 ml
–
–
VM OPAQUE FLUID
1 × 50 ml
1 × 50 ml
–
–
–
–
1 × 15 ml
1 × 15 ml
VM PASTE OPAQUE FLUID
–
–
1 × 15 ml
1 × 15 ml
1×
1×
1×
1×
MODISOL
1×
1×
1×
1×
1×
1×
1×
1×
BAREVNÝ INDIKÁTOR
1×
1×
1×
1×
1×
1×
1×
1×
VZORNÍK
1×
1×
1×
1×
BK12
BKS12
BK12P
BKS12P
27.563,-
21.127,-
34.276,-
26.994,-
BK12C
BKS12C
BK12PC
BKS12PC
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Obj.čísloVIBV13...
27.986,-
17.882,-
39.754,-
23.255,-
CenaKč
VITAPANCLASSICAL
BUILDUPKIT
VITAVM13BUILDUP
BUILDUPKITSMALL(1)
VITAPAN3D-MASTER
BUILDUPKIT
BUILDUPKITSMALL(2)
16 × 12 g
6 × 12 g
TRANSPA DENTINE
26 × 12 g
15 × 12 g
1 × 50 ml
VIBV13BUK12C
1 × 50 ml
VIBV13BUKS12C
VM MODELLING LIQUID
1 × 50 ml
VIBV13BUK12
1 × 50 ml
VIBV13BUKS12
7.536,-
2.984,-
12.148,-
6.998,-
Obj.číslo
CenaKč
(1)
A1, A2, A3, A3.5, B3, D3
(2)
1M1, 1M2, 2M1, 2M2, 2M3, 3L1.5, 3L2.5, 3M1, 3M2, 3M3, 3R1.5, 3R2.5, 4M1, 4M2, 4M3
VITAVM13CLASSICALCOLORKIT
OPAQUE
PRÁŠKOVÝOPAKER
PASTOVÝOPAKER
16 × 12 g
–
PASTE OPAQUE
–
16 × 5 g
BASE DENTINE
16 × 12 g
16 × 12 g
TRANSPA DENTINE
16 × 12 g
16 × 12 g
VM MODELLING LIQUID
1 × 50 ml
1 × 50 ml
VM OPAQUE FLUID
1 × 50 ml
–
–
1 × 15 ml
1×
1×
1×
VIBV13CCK12
1×
VIBV13CCK12P
25.354,-
31.465,-
VM PASTE OPAQUE FLUID
BAREVNÝ INDIKÁTOR
VZORNÍK VITAPAN CLASSICAL
Obj.číslo
CenaKč
96
PRÁŠKOVÝOPAKER
BASICKIT
BASICKIT
SMALL(2)
1 × 12 g
1 × 12 g
VITAPANCLASSICALA2neboA3
PRÁŠKOVÝOPAKER
ZKUŠEBNÍSET
VITAPAN3D-MASTER2M2nebo3M2
PRÁŠKOVÝOPAKER
1 × 12 g
WASH OPAQUE
1 × 12 g
–
–
PASTE WASH OPAQUE
–
1×7g
1 × 12 g
OPAQUE
1 × 12 g
–
–
PASTE OPAQUE
–
1×5g
1 × 12 g
BASE DENTINE
1 × 12 g
1 × 12 g
1 × 12 g
TRANSPA DENTINE
1 × 12 g
1 × 12 g
1 × 12 g
ENAMEL ENL
1 × 12 g
1 × 12 g
1 × 12 g
NEUTRAL
1 × 12 g
1 × 12 g
1 × 12 g
WINDOW
1 × 12 g
1 × 12 g
1 × 50 ml
VM MODELLING LIQUID
1 × 50 ml
1 × 50 ml
1 × 50 ml
VM OPAQUE FLUID
1 × 50 ml
–
–
VM PASTE OPAQUE FLUID
–
1 × 15 ml
1×
VIBV13OCKXX
JEDNOTLIVÝ VZORNÍK
1×
VIBV13OCK3DXX
1×
VIBV13OCK3DPXX
3.594,-
5.766,-
3.594,VITAVM13BLEACHEDCOLORKIT
OPAQUE 0P0
Obj.číslo
CenaKč
PRÁŠKOVÝOPAKER
PASTOVÝOPAKER
1 × 12 g
–
–
1×5g
BASE DENTINE 0M1, 0M2, 0M3
3 × 12 g
3 × 12 g
TRANSPA DENTINE 0M1, 0M2, 0M3
3 × 12 g
3 × 12 g
ENAMEL ENL
1 × 12 g
1 × 12 g
NEUTRAL
1 × 12 g
1 × 12 g
WINDOW
1 × 12 g
1 × 12 g
VM MODELLING LIQUID
1 × 50 ml
1 × 50 ml
VM OPAQUE FLUID
PASTE OPAQUE 0P0
1 × 50 ml
–
VM PASTE OPAQUE FLUID
–
1 × 15 ml
VZORNÍK BLEACHED 0M
1×
VIBV13BLK
1×
VIBV13BLKP
4.963,-
5.994,-
Obj.číslo
CenaKč
VITAVM13PROFESSIONAL
BASICKIT
SMALLKIT
EFFECT CHROMA EC1 – EC11
11 × 12 g
5 × 12 g (3)
EFFECT ENAMEL EE1 – EE11
11 × 12 g
7 × 12 g (4)
EFFECT LINER EL1 – EL6
6 × 12 g
–
MAMELON MM1 – MM3
3 × 12 g
1 × 12 g MM2
EFFECT PEARL EP1 – EP3
3 × 12 g
1 × 12 g EP1
EFFECT OPAL EO1 – EO5
5 × 12 g
1 × 12 g EO2
4×
VIBV13PK
1×
VIBV13PKS
27.884,-
8.593,-
BAREVNÝ INDIKÁTOR
Obj.číslo
CenaKč
(3)
(4)
PASTOVÝOPAKER
EC1, EC4, EC6, EC8, EC9
EE1, EE3, EE7, EE8, EE9, EE10, EE11
VITAVM13MARGINKIT
MARGIN MAR1, 4, 5, 7, 8, 9
BAREVNÝ INDIKÁTOR
Obj.číslo
CenaKč
6 × 12 g
1×
VIBV13MK
3.875,-
VITAVM13EFFECTOPALKIT
EFFECT OPAL EO1 – EO5
Obj.číslo
CenaKč
5 × 12 g
VIBV13EOK
2.629,-
97
MATERIÁLY PRO FAZETOVÁNÍ A INLEJE
VITAVM13GINGIVAKIT
PRÁŠKOVÝOPAKER
PASTOVÝOPAKER
2 × 12 g
–
GINGIVA OPAQUE GOL, GOD
GINGIVA PASTE OPAQUE GOL, GOD
GINGIVA G1 – G5
BAREVNÝ INDIKÁTOR
Obj.číslo
CenaKč
–
2×5g
5 × 12 g
5 × 12 g
1×
VIBV13GK
1×
VIBV13GKP
4.284,-
5.542,VIBV13SK
VITAVM13SUNKIT
SUN OPAQUE SO1–SO3
3 × 12 g
SUN DENTINE SD1–SD3
3 × 12 g
VIBV13SK
Obj.číslo
CenaKč
2.959,-
Doplňkovábalení
5 g Paste Opaque, Color Paste Opaque, Gingiva Paste Opaque, Sun Paste Opaque
7 g Paste Wash Opaque
12 g Wash Opaque, Opaque, Color Opaque, Gingiva Opaque, Base Dentine,
Transpa Dentine, Enamel, Neutral, Window, Sun Opaque
12 g Effect Pearl, Effect Enamel, Effect Chroma, Mamelon, Effect Opal,
Margin, Gingiva, Chroma Plus, Corrective, Sun Dentine
12 g Effect Liner
50 g Wash Opaque, Opaque OP0, OP1, OP2, OP3, OP4, Base Dentine,
Transpa Dentine, Enamel, Neutral, Window
250 g Base Dentine a Transpa Dentine 2M2, 2M3, 3M2, 3M3,
Enamel, Neutral, Window
Výrobce: Vita
Obj.číslo
VI6145XX
VIB453597
CenaKč
999,1.443,-
VI6151XX
418,-
VI6179XX
VI6185XX
492,1.272,-
VI6157XX
1.427,-
VI6165XX
6.532,-
BEZKOVOVÁ KERAMIKA
VITA VM 9
Vita VM 9 je speciální keramika jemné struktury vyvinutá pro fazetování celokeramických prací
pro nosné struktury ze ZrO2 stabilizovaného yttriem s WAK cca 10,5 × 10-6/K. Jako všechny
Vita VM materiály má i Vita VM 9 vynikající estetické vlastnosti velmi podobné přírodní sklovině.
Již použití základních prášků dává výsledné práci maximálně přirozený vzhled, který lze ještě
umocnit aplikací fluorescenčních nebo opalescentních vrstev. Zavedení nového výrobního
postupu umožnilo vytvořit zcela nový typ keramiky. Ve srovnání s konvenční keramikou je
po vypálení struktura povrchu Vita VM 9 extrémně jemnozrnná. Vypálenou keramiku lze proto
velmi snadno brousit a leštit do vysokého lesku a v ústech je redukováno usazování plaku.
Vita VM 9 se dodává v odstínech dle vzorníku Vitapan Classical i 3D-Master.
Přehled obsahu jednotlivých setů:
VITAPANCLASSICAL
BASICKIT
BASICKIT
SMALL(1)
5 × 12 g CP1–5
5 × 12 g CP1–5
VITAVM9
CHROMA PLUS
VITAPAN3D-MASTER
BASICKIT
BASICKIT
SMALL(2)
3 × 12 g CP2–4
3 × 12 g CP2–4
16 × 12 g
6 × 12 g
BASE DENTINE
26 × 12 g
15 × 12 g
2 × 12 g
2 × 12 g
ENAMEL
2 × 12 g
2 × 12 g
1 × 12 g
1 × 12 g
NEUTRAL
1 × 12 g
1 × 12 g
1 × 12 g
1 × 12 g
WINDOW
1 × 12 g
1 × 12 g
3 × 12 g
1 × 12 g COR1
CORRECTIVE
3 × 12 g
1 × 12 g COR1
3 × 12 g
3 × 12 g
SUN DENTINE
3 × 12 g
3 × 12 g
1 × 50 ml
1 × 50 ml
VM MODELLING LIQUID
1 × 50 ml
1 × 50 ml
1×
1×
MODISOL
1×
1×
1×
1×
BAREVNÝ INDIKÁTOR
1×
1×
1×
1×
VZORNÍK VITAPAN CLASSICAL
–
–
–
–
VZORNÍK 3D-MASTER
1×
1×
VIBV9BK12C
VIBV9BKS12C
VIBV9BK12
VIBV9BKS12
19.785,-
14.176,-
21.862,-
15.845,-
PŘÍSLUŠENSTVÍ
(1)
(2)
98
Obj.číslo
CenaKč
A1, A2, A3, A3.5, B3, D3
1M1, 1M2, 2M1, 2M2, 2M3, 3L1.5, 3L2.5, 3M1, 3M2, 3M3, 3R1.5, 3R2.5, 4M1, 4M2, 4M3
VITAPANCLASSICAL
BUILDUPKIT BUILDUPKITSMALL
(1)
VITAVM9BUILDUP
VITAPAN3D-MASTER
BUILDUPKIT BUILDUPKITSMALL(2)
16 × 12 g
6 × 12 g
TRANSPA DENTINE
26 × 12 g
15 × 12 g
1 × 50 ml
VIBV9BUK12C
1 × 50 ml
VIBV9BUKS12C
VM MODELLING LIQUID
1 × 50 ml
VIBV9BUK12
1 × 50 ml
VIBV9BUKS12
7.536,-
2.984,-
12.148,-
6.998,-
Obj.číslo
CenaKč
(1)
A1, A2, A3, A3.5, B3, D3
(2)
1M1, 1M2, 2M1, 2M2, 2M3, 3L1.5, 3L2.5, 3M1, 3M2, 3M3, 3R1.5, 3R2.5, 4M1, 4M2, 4M3
VITAVM9PROFESSIONAL
BASICKIT
SMALLKIT
EFFECT CHROMA EC1 – EC11
11 × 12 g
5 × 12 g (3)
EFFECT ENAMEL EE1 – EE11
11 × 12 g
7 × 12 g (4)
EFFECT LINER EL1 – EL6
6 × 12 g
–
MAMELON MM1 – MM3
3 × 12 g
1 × 12 g MM2
EFFECT PEARL EP1 – EP3
3 × 12 g
1 × 12 g EP1
EFFECT OPAL EO1 – EO5
5 × 12 g
1 × 12 g EO2
BAREVNÝ INDIKÁTOR
4×
VIBV9PK
4×
VIBV9PKS
27.884,-
8.593,-
Obj.číslo
CenaKč
(3)
EC1, EC4, EC6, EC8, EC9
(4)
EE1, EE3, EE7, EE8, EE9, EE10, EE11
VITAVM9BLEACHEDCOLORKIT
VITAVM9CLASSICALCOLORKIT
BASE DENTINE 0M1, 0M2, 0M3
3 × 12 g
CHROMA PLUS CP1, CP5
2 × 12 g
TRANSPA DENTINE 0M1, 0M2, 0M3
3 × 12 g
BASE DENTINE
16 × 12 g
ENAMEL ENL
1 × 12 g
TRANSPA DENTINE
16 × 12 g
NEUTRAL
1 × 12 g
VM MODELLING LIQUID
1 × 50 ml
WINDOW
1 × 12 g
1×
VM MODELLING LIQUID
1 × 50 ml
1×
VIBV9CCK12
VZORNÍK BLEACHED 0M
1×
VIBV9BLK
BAREVNÝ INDIKÁTOR
VZORNÍK VITAPAN CLASSICAL
Obj.číslo
CenaKč
18.794,-
VITAPANCLASSICAL
A2NEBOA3
Obj.číslo
CenaKč
4.334,-
VITAVM9
JEDNOBAREVNÝSET
VITAPAN3D-MASTER
2M2
1 × 12 g
BASE DENTINE
1 × 12 g
1 × 12 g
TRANSPA DENTINE
1 × 12 g
1 × 12 g
ENAMEL ENL
1 × 12 g
1 × 12 g
NEUTRAL
1 × 12 g
1 × 12 g
WINDOW
1 × 12 g
1 × 50 ml
VM MODELLING LIQUID
1 × 50 ml
1×
VIBV9OCKXX
JEDNOTLIVÝ VZORNÍK
1×
VIBV9OCK2M2
Obj.číslo
CenaKč
2.536,-
VITAVM9GINGIVAKIT
2.536,-
VITAVM9MARGINKIT
GINGIVA G1 – G5
5 × 12 g
MARGIN M1, M4, M5, M7, M8, M9
6 × 12 g
BAREVNÝ INDIKÁTOR
1×
VIBV9GK
BAREVNÝ INDIKÁTOR
1×
VIBV9MK
Obj.číslo
CenaKč
3.376,-
Obj.číslo
CenaKč
3.875,-
99
MATERIÁLY PRO FAZETOVÁNÍ A INLEJE
VITAVM9ESTHETICKITPROCERECBLOKY
VITAVM9ADD-ON
WINDOW
1 × 12 g
ADD-ON ADD1–ADD8
NEUTRAL
1 × 12 g
GLAZE LT
1 × 12 g
ENAMEL ENL, END
2 × 12 g
AKZENT FLUID
1 × 20 ml
EFFECT PEARL EP1
1 × 12 g
VM MODELLING LIQUID
1 × 50 ml
EFFECT ENAMEL EE1, EE10
2 × 12 g
BAREVNÝ INDIKÁTOR
CORRECTIVE COR1
1 × 12 g
PŘÍSLUŠENSTVÍ
EFFECT OPAL EO2
1 × 12 g
Obj.číslo
VIBV9AOK
EFFECT CHROMA EC1, EC4
2 × 12 G
CenaKč
7.624,-
MAMELON MM2
1 × 12 g
AKZENT FINISHING AGENT AKZ26
1×5g
SHADING PASTE GLAZE SP15
8 × 12 g
1×
1×
1×7g
VM MODELLING LIQUID
1 × 50 ml
SHADING PASTE LIQUID
1 × 15 ml
BLOKY 3D-MASTER – SADA VZORKŮ
1×
VITAVM9EFFECTOPALKIT
EFFECT OPAL EO1 – EO5
PŘÍSLUŠENSTVÍ
5 × 12 g
Obj.číslo
VIBV9EKC
Obj.číslo
VIBV9EOK
CenaKč
11.544,-
CenaKč
2.629,-
Doplňkovábalení
12 g Base Dentine, Transpa Dentine, Enamel, Neutral, Window
12 g Effect Pearl, Effect Enamel, Effect Chroma, Mamelon, Margin, Add-On,
Effect Opal, Gingiva, Chroma Plus, Corrective, Sun Dentine
12 g Effect Liner
50 g Base Dentine, Transpa Dentine, Enamel, Neutral, Window
250 g Enamel, Neutral, Window
Výrobce: Vita
Obj.číslo
VI3736XX
CenaKč
418,-
VI3756XX
VI3766XX
VI3746XX
VI3749XX
492,1.272,1.427,6.532,-
VITA VM 7
Vita VM 7 je fazetovací materiál pro celokeramické konstrukční materiály v rozsahu WAK
7,2 – 7,9 × 10-6/K, jako například In Ceram Alumina, Spinell a Zirconia zhotovené jak vrstvením,
tak i frézováním z keramických bločků programovatelnými přístroji Cerec. Je rovněž vhodná
pro zhotovování keramických inlejí, onlejí a fazet. Vyznačuje se jemnozrnnou strukturou,
po vypálení se snadno brousí i leští, a tím je redukováno usazování plaku. Snadné leštění je
zvláště významné přímo vústech pacienta. Vita VM 7 se dodává pouze v odstínech dle vzorníku
Vitapan 3D-Master.
Přehled obsahu jednotlivých setů:
VITAVM7
BASICKIT
BASICKITSMALL(1)
EFFECT LINER EL2, 3, 4
3 × 12 g
3 × 12 g
CHROMA PLUS CP2, 3, 4
3 × 12 g
3 × 12 g
BASE DENTINE
26 × 12 g
15 × 12 g
ENAMEL
2 × 12 g
2 × 12 g
NEUTRAL
1 × 12 g
1 × 12 g
WINDOW
1 × 12 g
1 × 12 g
CORRECTIVE
3 × 12 g
1 × 12 g COR1
VM MODELLING LIQUID
1 × 50 ml
1 × 50 ml
MODISOL
1×
1×
BAREVNÝ INDIKÁTOR
1×
1×
VZORNÍK 3D-MASTER
1×
1×
Obj.číslo
VIBV7BK12N
VIBV7BKS12N
CenaKč
24.367,-
18.354,-
PŘÍSLUŠENSTVÍ
100
VITAVM7BUILDUP
TRANSPA DENTINE
VM MODELLING LIQUID
Obj.číslo
CenaKč
(1)
BUILDUPKIT
BUILDUPKITSMALL(1)
26 × 12 g
15 × 12 g
1 × 50 ml
VIBV7BUK12
1 × 50 ml
VIBV7BUKS12
12.148,-
6.998,-
1M1, 1M2, 2M1, 2M2, 2M3, 3L1.5, 3L2.5, 3M1, 3M2, 3M3, 3R1.5, 3R2.5, 4M1, 4M2, 4M3
JEDNOBAREVNÝSET3M2
VITAVM7BLEACHEDCOLORKIT
BASE DENTINE
1 × 12 g
EFFECT LINER EL1
1 × 12 g
TRANSPA DENTINE
1 × 12 g
BASE DENTINE 0M1, 0M2, 0M3
3 × 12 g
ENAMEL ENL
1 × 12 g
TRANSPA DENTINE 0M1, 0M2, 0M3
3 × 12 g
NEUTRAL
1 × 12 g
ENAMEL ENL
1 × 12 g
WINDOW
1 × 12 g
NEUTRAL
1 × 12 g
EFFECT LINER EL4
1 × 12 g
WINDOW
1 × 12 g
VM MODELLING LIQUID
1 × 50 ml
VM MODELLING LIQUID
1 × 50 ml
JEDNOTLIVÝ VZORNÍK
1×
VIBV7OCK3M2
VZORNÍK BLEACHED 0M
1×
VIBV7BLK
Obj.číslo
CenaKč
3.875,-
Obj.číslo
CenaKč
VITAVM7PROFESSIONAL
BASICKIT
SMALLKIT
EFFECT CHROMA EC1 – EC11
11 × 12 g
5 × 12 g (2)
EFFECT ENAMEL EE1 – EE11
11 × 12 g
7 × 12 g (3)
EFFECT LINER EL1–EL6
6 × 12 g
–
MAMELON MM1 – MM3
3 × 12 g
1 × 12 g MM2
EFFECT PEARL EP1 – EP3
3 × 12 g
1 × 12 g EP1
EFFECT OPAL EO1 – EO5
5 × 12 g
1 × 12 g EO2
BAREVNÝ INDIKÁTOR
4×
VIBV7PK
4×
VIBV7PKS
27.884,-
8.593,-
Obj.číslo
CenaKč
(2)
(3)
5.593,-
EC1, EC4, EC6, EC8, EC9
EE1, EE3, EE7, EE8, EE9, EE10, EE11
VITAVM7GINGIVAKIT
GINGIVA G1 – G5
5 × 12 g
BAREVNÝ INDIKÁTOR
1×
VIBV7GK
Obj.číslo
CenaKč
3.376,-
VITAVM7EFFECTOPALKIT
EFFECT OPAL EO1 – EO5
Obj.číslo
CenaKč
5 × 12 g
VIBV7EOK
2.972,-
VITAVM7MARGINKIT
MARGIN M1, M4, M5, M7, M8, M9
6 × 12 g
BAREVNÝ INDIKÁTOR
1×
VIBV7MK
Obj.číslo
CenaKč
3.875,-
Doplňkovábalení
12 g Base Dentine, Transpa Dentine, Enamel, Neutral, Window
12 g Effect Pearl, Effect Enamel, Effect Chroma, Mamelon, Margin,
Effect Opal, Gingiva, Chroma Plus, Corrective
12 g Effect Liner
50 g Base Dentine a Transpa Dentine 1M1, 1M2, 2M1, 2M2, 2M3, 3L1.5,
3L2.5, 3M1, 3M2, 3M3, 3R1.5, 3R2.5, 4M1, 4M2, 4M3,
Enamel, Neutral, Window
Výrobce: Vita
Obj.číslo
VI3431XX
CenaKč
418,-
VI3441XX
VI3445XX
492,1.272,-
VI3438XX
1.427,-
101
MATERIÁLY PRO FAZETOVÁNÍ A INLEJE
PRESOVANÁ KERAMIKA
VITA PM 9
Tato keramika byla vyvinuta ze zavedené jemnozrnné keramiky VM 9. Používá se pro lisování
přes konstrukce ze zirkonu stabilizovaného yttriem v rozsahu WAK 10.4 – 10.6×10-6 K-1, např.
Vita In-Ceram YZ. Dále pro inleje, onleje, fazety a korunky ve frontálním úseku a na výrobu
konstrukcí pro techniku vrstvení. Opákní (O) a translucentní (T) pelety se dodávají v 10 základních odstínech dle vzorníku Vitapan 3D-Master, vysoce translucentní (HT) v 5 odstínech
Vitapan 3D-Master a 5 sklovinných odstínech. Použití tohoto systému je výhodné zejména
v případech, kdy pacienti požadují estetickou práci za přijatelnou cenu.
PM9ACCESSORYKIT
VITA PM ZATMELOVACÍ HMOTA
56×100 g
VITA PM MÍSICÍ TEKUTINA PRO ZATMELOVACÍ HMOTU
1× 900 ml
JEDNORÁZOVÝ LISOVACÍ PÍST
50×
SADA PRO ZATMELOVÁNÍ
1×
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Obj.číslo
CenaKč
VIEPM9ACCKIT
9.284,-
Balení
5 ks presovací pelety O v odstínech
5 ks presovací pelety T v odstínech
5 ks presovací pelety HT v odstínech
50 ks jednorázový lisovací píst
1 SADA pro zatmelování 100 g (1 ks kroužek, 1 ks dno, 1 ks víčko)
1 SADA pro zatmelování 200 g (1 ks kroužek, 1 ks dno, 1 ks víčko)
5,6 kg (56×100 g) zatmelovací hmota
900 ml tekutina pro zatmelovací hmotu
Výrobce: Vita, Bego
PM 9 PELETY OPAQUE
PM 9 PELETY TRANSLUCENT
PM 9 PELETY HIGH TRANSLUCENT
0M1 0M2 1M1
VIEPM9POXX 0M1 0M2 1M1
VIEPM9PTXX
0M1 0M2 1M1
VIEPM9PHTXX
0M2 1M1
VITAPM9TRANSLUCENTKIT
Obj.číslo
viztabulka
viztabulka
viztabulka
VIE001
BG70050
VIE004
VIEEM100
VIEEF900
CenaKč
1.398,1.398,1.398,2.496,1.856,1.993,4.556,746,-
1M2 2M1 2M2 2M3 3M1 3M2 3M3 EN0 EN1 EN2 END ENL
1M2 2M1 2M2 2M3 3M1 3M2 3M3
1M2 2M1 2M2 2M3 3M1 3M2 3M3
1M2
2M2
3M2
EN0 EN1 EN2 END ENL
VITAPM9HIGHTRANSLUCENTKIT
PELETY TRANSLUCENT (1)
10 × 5 ks
BAREVNÝ INDIKÁTOR
1×
PŘÍSLUŠENSTVÍ
PELETY HIGH TRANSLUCENT (1)
BAREVNÝ INDIKÁTOR
10 × 5 ks
1×
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Obj.číslo
CenaKč
VIEPM9TKIT
14.176,(1)
Obj.číslo
CenaKč
VIEPM9HTKIT
14.176,-
0M1, 0M2, 1M1, 1M2, 2M1, 2M2, 2M3, 3M1, 3M2, 3M3
VITA IN-CERAM
VITA IN-CERAM SPINELL, ALUMINA, ZIRCONIA
Bezkovová keramika In-Ceram se vyznačuje zejména vynikající estetikou a biokompatibilitou.
Výhodou tohoto systému je optimální poměr mezi náklady a výslednou cenou práce, neboť
odpadají náklady na ušlechtilé dentální slitiny.
Oblast použití:
Spinell: inlej, onlej, korunky ve frontálním úseku
Alumina: korunky ve frontálním i postranním úseku, tříčlenné můstky ve frontálním úseku
Zirconia: korunky v postranním úseku, tříčlenné můstky v postranním úseku
Přehled obsahu jednotlivých setů:
VITAIn-CeramZIRCONIA
ZIRCONIA GLASS POWDER
1×25 g
ZIRCONIA POWDER
1×300 g
ALUMINA/ZIRCONIA MIXING LIQUID
20×5 ml
ZIRCONIA ADDITIV
1×5 ml
VIHSORZ
Obj.číslo
CenaKč
102
13.637,-
VITAIn-CeramALUMINA
VITAIn-CeramSPINELL
ALUMINA GLASS POWDER (LIGHT, DARK)
2×25 g
SPINELL GLASS POWDER
1×25 g
ALUMINA POWDER
1×400 g
SPINELL POWDER
1×200 g
ALUMINA/ZIRCONIA MIXING LIQUID
20×5 ml
SPINELL MIXING LIQUID
SPEZIALGIPS
20×20 g
SPEZIALGIPS
INTERSPACE VARNISH
1×30 ml
DUBLOVACÍ KROUŽKY ∅ 28 mm
INTERSPACE VARNISH ŘEDIDLO
1×30 ml
PŘÍSLUŠENSTVÍ
TESTING LIQUID
1×6 ml
Obj.číslo
VIHSORSV2
ALUMINA ADDITIV
1×5 ml
CenaKč
18.794,-
DUBLOVACÍ KROUŽKY ∅ 28 mm
16×2,85 ml
20×20 g
2×
3×
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Obj.číslo
VIHSORALV2
CenaKč
25.268,-
Doplňkovábalení
25 g Spinell glass powder
25 g Alumina glass powder
25 g Zirconia glass powder
200 g Spinell powder
400 g Alumina powder
300 g Zirconia powder
16 × 2,85 ml Spinell mixing liquid
20 × 5 ml Alumina / Zirconia mixing liquid
20 × 20 g Spezialgips
6 ml Testing liquid
5 ml Alumina additiv
5 ml Zirconia additiv
1 ks dublovací kroužek ∅ 28 mm
Výrobce: Vita
Obj.číslo
VIHS1
VIHGALX25
VIHZ2
VIHSP200
VIHP400
VIHZP300
VIHSPLN285
VIHAFN5
VIHGN20
VIHP6
VIHA5
VIHZ5
VIB019
CenaKč
4.387,4.387,4.387,7.179,7.264,7.264,1.682,2.195,3.154,357,433,552,89,-
VITA IN-CERAM ALUMINA SPRINT
Sada materiálu pro bezkovovou keramiku. Pomocí této hmoty lze velmi rychle zhotovit korunky
do frontálního i postranního úseku v běžné peci pro kovokeramiku.
Přehled obsahu jednotlivých setů:
VITAIn-CeramALUMINASPRINT
SADA
UPDATEKIT
ALUMINA GLASS POWDER DARK
1×25 g
–
ALUMINA POWDER
1×200 g
–
ALUMINA/ZIRCONIA MIXING LIQUID
8×5 ml
–
ALUMINA SPRINT SPEZIALGIPS
10×20 g
20×20 g
INTERSPACE VARNISH
1×30 ml
–
INTERSPACE VARNISH ŘEDIDLO
1×30 ml
–
TESTING LIQUID
1×6 ml
–
ALUMINA ADDITIV
1×5 ml
–
INSULATING GEL
1×5 g
1×5 g
Obj.číslo
VIHPSORC
VIHPSORN
CenaKč
18.386,-
3.294,-
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Doplňkovábalení
25 g Alumina glass powder
400 g Alumina powder
20 × 5 ml Alumina / Zirconia mixing liquid
20 × 20 g Alumina Sprint Spezialgips
6 ml Testing liquid
5 ml Alumina additiv
5 g Insulating gel
Výrobce: Vita
Obj.číslo
VIHGALX25
VIHP400
VIHAFN5
VIHPGN
VIHP6
VIHA5
VIHIG5
CenaKč
4.387,7.264,2.195,3.383,357,433,453,-
103
MATERIÁLY PRO FAZETOVÁNÍ A INLEJE
TEKUTINY
VITA VM MODELLING LIQUID
Modelovací tekutina pro keramické hmoty Vita VM 7, Vita VM 9, Vita VM 13.
Balení
50 ml VM Modelling liquid
250 ml VM Modelling liquid
Výrobce: Vita
Obj.číslo
VIBML50N
VIBML250
CenaKč
212,823,-
VITA MODELLING FLUID
Modelovací tekutina pro materiály VMK Master, VM 13, Titankeramik.
Balení
50 ml Modelling fluid
250 ml Modelling fluid
Výrobce: Vita
Obj.číslo
VIBMF50
VIBMF250
CenaKč
198,798,-
VITA MODELLING FLUID RS
Speciální roztok pro míchání všech dentinových, incizálních a doplňkových hmot VMK Master
a VM 13. Roztok s vyšší viskozitou umožňuje dlouhou dobu zpracování stále vlhkého prášku
při současném zachování vysoké stability. Je tedy vhodný zejména pro větší práce.
Balení
50 ml Modelling Fluid RS
250 ml Modelling Fluid RS
Výrobce: Vita
Obj.číslo
VIBMFRS50
VIBMFRS250
CenaKč
362,1.058,-
VITA MODELLING LIQUID 30M
Tekutina pro míchání keramických hmot s vypalovací teplotou vyšší než 900 °C k prodloužení
doby zpracovatelnosti a zlepšení plasticity. Při použití je nutné sušit 30 minut.
Balení
50 ml Modelling liquid 30M
250 ml Modelling liquid 30M
Výrobce: Vita
Obj.číslo
VIB30M50
VIB30M250
CenaKč
352,923,-
VITA HIGH SILVER MODELLING LIQUID
Roztok Anti-Greening pro slitiny s obsahem stříbra vyšším než 30 %.
Balení
50 ml High Silver Modelling Liquid
Výrobce: Vita
Obj.číslo
VIBHSML50
CenaKč
324,-
Obj.číslo
VIBVMOF50
VIBVMOF250
CenaKč
212,823,-
Obj.číslo
VIBOF50
VIBOF250
CenaKč
198,798,-
VITA VM OPAQUE FLUID
Tekutina pro míchání práškových opakerů Vita VM 13.
Balení
50 ml VM Opaque fluid
250 ml VM Opaque fluid
Výrobce: Vita
VITA OPAQUE FLUID
Pro míchání práškových opakerů Vita VMK Master, Titankeramik.
Balení
50 ml Opaque fluid
250 ml Opaque fluid
Výrobce: Vita
104
VITA VM PASTE FLUID
Tekutina k nastavení konzistence pastových opakerů Vita VM 13.
Balení
15 ml VM Paste fluid
Výrobce: Vita
Obj.číslo
VIBPF15V1
CenaKč
299,-
VITA PASTE OPAQUE LIQUID
Pro míchání pastových opakerů VMK Master, Titankeramik Pastenbonder.
Balení
15 ml Paste Opaque liquid
Výrobce: Vita
Obj.číslo
VIBPOL15
CenaKč
312,-
INTENZIVNÍ BARVY
VITA AKZENT
S použitím dobarvovacího materiálu Akzent lze velmi jednoduše a přesně reprodukovat nejrůznější opákní barevné efekty a anomálie na povrchu keramiky. Akzent může být použit pro
všechny typy keramických materiálů Vita. Jednotlivé odstíny lze mezi sebou vzájemně mísit.
Balení
1 SADA Akzent
Obj.číslo
VIBATSET
CenaKč
10.765,-
3 g Akzent stains jednotlivé odstíny (Akz01-Akz20)
5 g Akzent glaze Akz 25
30 g Akzent glaze Akz 25
5 g Akzent finishing agent Akz 26
20 ml Akzent fluid
Výrobce: Vita
VI0094XX
VIBAT255
VIBAT2535
VIBAT265
VIBATF20
312,378,2.246,466,228,-
(20×3 g Akzent stains,1×5 g Akzent glaze, 1×5 g Akzent finishing agent, 1×20 ml Akzent fluid, příslušenství)
GLAZE LT
Nízkotavitelný glazovací materiál ve formě prášku (míchá se s tekutinou Akzent fluid) nebo
pasty pro náhrady z presovací keramiky PM 9, která byla individualizována hmotami VM 9
Add-On. Lze jej použít i pro jiné keramické materiály včetně Cerec bloků.
Balení
7,5 g Glaze LT prášek
4 g Glaze LT pasta
Výrobce: Vita
Obj.číslo
VIB007075
VIB00704
CenaKč
483,413,-
AKZENT GLAZE SPRAY
Glazura ve spreji připravená k přímému použití ke glazování celokeramických a kovokeramických prací. Při použití spreje dochází k úspoře času, aplikovaná vrstva je tenká a stejnoměrná.
Balení
15 g Akzent Glaze Spray
Výrobce: Vita
Obj.číslo
VIBAT2515
CenaKč
1.794,-
VITA INTERNO
Materiál pro vytváření transparentních barevných efektů a anomálií vycházejících z hloubky
keramické hmoty. Interno se používá pro všechny typy keramických materiálů Vita. Jednotlivé
odstíny se mohou používat buď přímo nebo po smíchání s keramickými prášky.
Balení
1 SADA Interno (12×3 g Interno, 20 ml Interno fluid, příslušenství)
3 g Interno
20 ml Interno fluid
Výrobce: Vita
Obj.číslo
VIBISET
VI0122XX
VIBIF20
CenaKč
8.954,497,292,-
105
MATERIÁLY PRO FAZETOVÁNÍ A INLEJE
KERAMIKA HERAEUS
HERACERAM
Tato keramika je určena pro fazetování všech dentálních slitin s koeficientem tepelné roztažnosti
v rozmezí 13,5–14,9 ×10-6/K. Vzhledem k nízké vypalovací teplotě 880 °C je HeraCeram vhodný
i pro slitiny s nízkým bodem tání (1050 °C). Jeho hlavní výhoda spočívá ve velké úspoře času
při zpracování, která vyplývá z nízké vypalovací teploty, rychlého nárůstu teploty a stejného
vypalovacího programu pro všechny typy slitin. Díky vynikajícím vlastnostem opakeru i dentinových a sklovinných prášků lze při standardní metodě vrstvení dosáhnout požadovaného
odstínu i při velmi tenké vrstvě. Dodává se v odstínech dle škály Vita Classical. K dosažení
perfektních estetických výsledků je k dispozici řada fluorescenčních barev.
Balení
1 SADA Heraceram First-Touch-Set
Obj.číslo
HK66046892
CenaKč
12.970,-
1 SADA Heraceram Professional-Set
HK66046893
38.590,-
1 SADA Heraceram Pasteopaquer-Set
HK66046975
13.750,-
1 SADA Heraceram Dentine-Incisal-Set
HK66046894
14.450,-
1 SADA Heraceram Increaser-Set
HK66046896
13.315,-
1 SADA Heraceram Enhanacer-Set
HK66046903
9.450,-
1 SADA Heraceram Matrix-Set
HK66003297
19.996,-
1 SADA Heraceram Margin-Set
HK66003298
12.790,-
1 SADA Heraceram Mono-Set
HK66046898
8.929,-
1 SADA Heraceram Stains-Set
HK66046897
5.165,-
2 ml Heraceram NP-Primer
2 ml Heraceram Pre-opaque
Výrobce: Heraeus
HK66044605
HK66008399
3.650,985,-
(1 ml NP-Primer, 3×2 ml Paste Opaque, 3×20 g Dentine, 3×20 g Increaser, 2×20 g Incisal, 2×20 g Enhancer,
20 g Mask, 2×20 g Opal material, 20 g Margin, 1 ml Paste Opaquer liquid, 25 ml Modelling Liquid ML, přísl.)
(2 ml NP-Primer, 9×2 ml Paste Opaque, 2×2 ml Intensive Opaque Paste, 7×3 g Stains, 2 ml Glaze,
9×20 g Dentine, 8×20 g Increaser, 4×20 g Incisal, 20 g Transpa Clear, 6×20 g Enhancer, 2×20 g Mask,
5×20 g Margin, 20 g Correction, 1 ml Paste Opaquer Liquid, 2×25 ml Modelling Liquid ML,
20 ml Stains Fluid, 25 ml Margin Liquid, 10 ml Insulation, příslušenství)
(2 ml NP-Primer, 16×2 ml Paste Opaque, 3×2 ml Intensive Opaque Paste, 1 ml Paste Opaquer Liquid, přísl.)
(16×20 g Dentine, 4×20 g Incisal, 2×20 g Transpa Clear, 25 ml Modelling Liquid ML, příslušenství)
(22×20 g Increaser, 25 ml Modelling Liquid ML, příslušenství)
(6×20 g Enhancer, 2×20 g Mask, 5×20 g Margin, 20 g Correction, 25 ml Modelling Liquid ML,
25 ml Margin Liquid, 10 ml Insulation, příslušenství)
(3×20 g Mamelon Dentine, 2×20 g Secondary Dentine, 4×20 g Value, 13×20 g Opal material,
25 ml Modelling Liquid ML, příslušenství)
(14×20 g Margin, 25 ml Modelling Liquid ML, 20 ml Stains Fluid, 25 ml Margin Liquid, 10 ml Insulation, přísl.)
(5×2 ml Mono Opaquer, 5×20 g Mono Body, 3×3 g Body Stains, 2×3 g Enamel, 2 ml Glaze,
1 ml Paste Opaquer Liquid, 25 ml Modelling Liquid ML)
(17×3 g Stains, 3×3 g Body Stains, 20 ml Stains Fluid, příslušenství)
A1
Paste Opaque 2 ml
A2
A3
A3.5
A4
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D2
D3
D4
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
00
02
04
06
08
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
3
4
5
6
7
Dentine 100 g
Increaser 20 g
CenaKč
645,645,HK660033.. 66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
645,HK660033.. 67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97 2.555,HK6602…. 2181 1411 1412 1413 2182 2183 1414 1415 2184 2185 2186 2187 2188 2189 1416 2190
890,-
HK660033..
Powder Opaque 20 g HK660033..
Dentine 20 g
CB
CC
HK660033..
bleach gold gingiva CA
60
61
62
63
64
65
Intensive Opaquer Powder 20 g HK660033..
32
34
36
38
40
42
Intensive Opaquer Paste 2 ml
106
B1
1
2
Margin HM 20 g
HK660034..
84
Margin LM 20 g
HK66003...
498 500 502 504 506 508 510
Incisal 20 g
HK66003...
398 400 402 404
Incisal 100 g
HK66003...
399 401 403 405
Gingiva 20 g
HK6600....
3529 8479 8480 8491 8492
Mamelon Dentine 20 g
HK660034..
40
42
44
Mamelon Dentine 100 g
HK660034..
41
43
45
Secondary Dentine 20 g
HK660034..
46
48
Secondary Dentine 100 g
HK660034..
47
49
Value 20 g
HK660034..
50
52
54
56
Value 100 g
HK660034..
51
53
55
57
Transparency 20 g
HK660034..
Transparency 100 g
HK660034..
86
88
90
92
94
T
Blue White Clear CenaKč
96
06
08
10
12
13
645,645,860,860,645,2.555,645,865,3.840,865,3.840,865,3.840,645,2.555,-
caramel
3751
mango
3753
orange
3755
peach
3757
solaris
3759
taiga
3761
CenaKč
890,-
Increaser 20 g
HK6601….
Opal material 20 g
HK6600....
OS1
3460
OS2
3462
OS3
3464
OS4
3466
OT1
3468
OT2
3470
OT5
3472
OT10
3474
OTY
3476
OTA
3478
OTB
3480
OTG
3482
OTIce CenaKč
4097
955,-
Opal material 100 g
HK6600....
3461
3463
3465
3467
3469
3471
3473
3475
3477
3479
3481
3483
4075
4.240,-
shadow
CenaKč
Correction 20 g
HK660035..
Glaze 20 g
HK660035..
Glaze 2 ml
HK660098..
Enhancer 20 g
HK660339..
Mask 20 g
HK660339..
BleachShade
COR
31
GLPL
GLPA
A
B
C
bright
neutral
grey
73
645,815,840,890,890,-
OTC
CenaKč
27
49
64
65
67
69
70
71
72
BL1-2
84
BL3-4
82
Paste Opaque 2 ml
HK660155..
Dentine 20 g
HK660155..
Incisal 20 g
HK660.....
Margin HM 20 g
HK660155..
93
92
Margin LM 20 g
HK660155..
95
94
2 grey
7000
3 black
7071
BL1
BL2
BL3
BL4
89
88
86
85
S-BL
15590
Stains 3 g HK6604....
1 white
6999
4 sky
7073
5 pink
7074
6 ivory
7075
7 corn
7076
Stains 3 g HK6604....
11 sup B
7080
Mono Opaquer 2 ml
HK660469..
Light
26
A
27
B
28
C
29
White
30
Mono Body 20 g
HK660469..
31
32
33
34
35
Mono Body 100 g
HK660469..
36
37
38
40
39
Body Stains 3 g
HK660469..
41
42
43
Enamel Stains 3 g
HK660469..
Pearl
44
HK660035..
OL 2
33
POL
ML
MLS
Opaquer 250 ml
HK660035..
34
Paste Opaquer 1 ml
HK660035..
Modelling ML 25 ml
HK660035..
39
Modelling ML 250 ml
HK660035..
40
Modelling MLS 25 ml
HK660035..
41
Modelling MLS 250 ml
HK660035..
42
Margin 25 ml
HK660035..
Stains fluid 20 ml
HK660035..
Insulation 10 ml
HK660040..
SM
MF
ISO
CenaKč
04
160,860,160,160,860,200,1.130,290,240,665,-
37
43
45
15591
8 caramel 9 maroon
7077
7078
12 sup C 13 MD1 flu 14 MD2 flu 15 MD3 flu 16 Mango 17 Sienna 18 Umbra
7081
7082
7083
7086
7090
7089
7088
Liquids
Opaquer 25 ml
OS-BL
19 Olive
7087
Opal
45
08770
645,645,645,858,858,-
10 sup A CenaKč
7079
270,20 Polar
7101
CenaKč
SG Mono
CenaKč
66
645,645,2.430,270,270,-
270,-
HERACERAM PRESS
Presovací keramika pro fazetování keramikou HeraCeram. Rozšiřuje oblast použití na další
terapeutické možnosti kovokeramických a celokeramických náhrad. HeraCeram Press lze
zpracovávat ve všech typech presovacích keramických pecí. V závislosti na typu pece se
zpracovává při teplotě mezi 1030 °C a 1040 °C.
Balení
1 SADA HeraCeram Press
Obj.číslo
HK66015784
CenaKč
36.990,-
5 ks HeraCeram Press
HK66015XXX
1.615,-
10 ks HeraCeram Press
HK6601XXXX
3.195,-
2 ml HeraCeramPress Adhesive
2 ml HeraCeram Glaze
50 ks jednorázový píst
Výrobce: Heraeus
HK66015818
HK66009849
HK66043951
855,840,2.230,-
(6×5 ks Dentine, 4×10 ks Dentine, 2×5 ks Dentine Opaque, 2×10 ks Transpa Incisal,
2×5 ks Transpa Incisal, 3×5 ks Transpa, 2 ml Adhesive, 2 ml Glaze, příslušenství
(odstíny DA1,DA3, DA3.5, DA4, DB1, DB3, DB4, DC1, DC3, DC4, DD2, DD3, DD4, DO1, DO2, TY, TS3, TS4)
(odstíny DA1, DA2, DA3, DB1, DB2, DC2, DW1, DW2, DW3, DW4, TC, TS1, TS2)
107
MATERIÁLY PRO FAZETOVÁNÍ A INLEJE
KERAMIKA IVOCLAR VIVADENT
IPS INLINE
Pevná a přesná leucitová metalokeramika s vysokou estetikou. Zpracování je jednoduché,
snadno lze dosáhnout požadovaného odstínu a při vypalování je stabilní. Je určena pro dentální slitiny s WAK v intervalu 13,8–15,0×10-6K-1 (25–500 °C).
IPS InLine PoM je keramika pro presování na konstrukce zhotovené z dentálních slitin s WAK
v intervalu 13,8–14,5×10-6K-1 (25–500 °C).
Balení
1 SADA IPS InLine Basic Chromascop
Obj.číslo
IV593003
CenaKč
26.198,-
1 SADA IPS InLine Basic A-D
IV591551
25.597,-
1 SADA IPS InLine Trial Chromascop
IV593001
3.475,-
1 SADA IPS InLine Trial A3
IV593154
3.475,-
1 SADA IPS InLine Deep Dentin Kit Chromascop
IV593005
6.936,-
1 SADA IPS InLine Deep Dentin Kit A-D
IV593158
6.120,-
1 SADA IPS InLine Margin Chromascop
IV593004
13.699,-
1 SADA IPS InLine Margin A-D
IV593157
12.327,-
1 SADA IPS InLine Bleach
IV602167
9.338,-
1 SADA IPS InLine Impulse
IV601222
12.984,-
1 SADA IPS InLine / IPS InLine PoM Shade / Stains
IV602166
11.941,-
1 SADA IPS InLine Gingiva
IV593286
8.151,-
1 SADA IPS InLine PoM Basic Chromascop
IV602170
44.902,-
1 SADA IPS InLine PoM Basic A-D
IV602169
43.472,-
(10×3 g IPS InLine/IPS InLine PoM Opaquer 130, 140, 210, 220, 230, 310, 410, 420, 430, 510,
4×3 g IPS InLine/IPS InLine PoM Intensive Opaquer white, violet, brown, incisal, 10×20 g IPS
InLine Dentin 130, 140, 210, 220, 230, 310, 410, 420, 430, 510, 3×20 g IPS InLine Incisal I1, I2, I3,
20 g IPS InLine Transpa clear, 3 g IPS InLine/IPS InLine PoM Glaze, 20 g IPS InLine Add-On,
15 ml IPS InLine/IPS InLine PoM Opaquer Liquid, 2×60 ml IPS InLine/IPS InLine PoM Build-Up
Liquid L a P, 15 ml IPS InLine/IPS InLine PoM Glaze and Stains Liquid, 50 ml IPS Model Sealer,
15 ml IPS Ceramic Separating Liquid, 3× vzorník IPS InLine Opaquer, Dentin, Incisal, vzorník Chromascop)
(8×3 g IPS InLine/IPS InLine PoM Opaquer A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, D3, 4×3 g IPS InLine/
IPS InLine PoM Intensive Opaquer white, violet, brown, incisal, 8×20 g IPS InLine Dentin A1, A2, A3,
A3.5, B2, B3, C2, D3, 20 g IPS InLine Cervical Dentin D2/D3, 3×20 g IPS InLine Transpa Incisal
TI1, TI2, TI3, 20 g IPS InLine Transpa clear, 3 g IPS InLine/IPS InLine PoM Glaze, 20 g IPS
InLine Add-On, 15 ml IPS InLine/IPS InLine PoM Opaquer Liquid, 2×60 ml IPS InLine/IPS InLine PoM
Build-Up Liquid L a P, 15 ml IPS InLine/IPS InLine PoM Glaze and Stains Liquid, 50 ml IPS Model
Sealer, 15 ml IPS Ceramic Separating Liquid, 3× vzorník IPS InLine Opaquer A–D, Dentin A–D, Incisal A-D)
(3 g IPS InLine/IPS InLine PoM Opaquer 210, 5 g IPS InLine Dentin 210, 5 g IPS InLine Incisal I2, 5 g IPS InLine
Transpa clear, 5 g IPS InLine Deep Dentin 210, 5 g IPS InLine Occlusal Dentin orange, 5 g IPS InLine Margin
210, 5 g IPS InLine Mamelon light, 2×5 g IPS InLine Opal Effect 1, 3, 3 g IPS InLine/IPS InLine PoM Shade
2, 3 g IPS InLine/IPS InLine PoM Glaze, 5 ml IPS InLine/IPS InLine PoM Build-Up Liquid P, 5 ml IPS InLine/IPS
InLine PoM Glaze and Stains Liquid, 5 ml IPS InLine Margin Build-Up Liquid, vzorník IPS InLine Trial Kit 210)
(3 g IPS InLine/IPS InLine PoM Opaquer A3, 5 g IPS InLine Dentin A3, 5 g IPS InLine Incisal I2, 5 g IPS InLine
Transpa clear, 5 g IPS InLine Deep Dentin A3, 5 g IPS InLine Occlusal Dentin orange, 5 g IPS InLine Margin
A3, 5 g IPS InLine Mamelon light, 2×5 g IPS InLine Opal Effect 1, 3, 3 g IPS InLine/IPS InLine PoM Shade 2,
3 g IPS InLine/IPS InLine PoM Glaze, 5 ml IPS InLine/IPS InLine PoM Build-Up Liquid P, 5 ml IPS InLine/IPS
InLine PoM Glaze and Stains Liquid, 5 ml IPS InLine Margin Build-Up Liquid, vzorník IPS InLine Trial Kit A3)
(10×20 g IPS InLine Deep Dentin 130, 140, 210, 220, 230, 310, 410, 420, 430, 510,
vzorník IPS InLine Deep Dentin)
(8×3 g IPS InLine Deep Dentin A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, D2/D3, vzorník IPS InLine Deep Dentin A-D)
(10×20 g IPS InLine Margin 130, 140, 210, 220, 230, 310, 410, 420, 430, 510, 4×20 g IPS InLine Intensive
Margin yellow, orange, orange-pink, opaque, 20 g IPS InLine Margin Add-On, 60 ml IPS InLine Margin Build-Up
Liquid, 20 ml IPS Margin Sealer, 15 ml IPS Ceramic Separating Liquid, vzorník IPS InLine Margin)
(8×20 g IPS InLine Margin A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, D2/D3, 4×20 g IPS InLine Intensive Margin
yellow, orange, orange-pink, opaque, 20 g IPS InLine Margin Add-On, 60 ml IPS InLine Margin Build-Up
Liquid, 20 ml IPS Margin Sealer, 15 ml IPS Ceramic Separating Liquid, vzorník IPS InLine Margin)
(2×3 g IPS InLine/IPS InLine PoM Opaquer BL1/BL2, BL3/BL4, 4×20 g IPS InLine Dentin BL1, BL2, BL3,
BL4, 20 g IPS InLine Incisal BL, 2×20 g IPS InLine Deep Dentin BL1, BL4, 2×20 g IPS InLine Margin BL1,
BL4, 20 g IPS InLine Add-On BL, vzorník IPS d.SIGN / IPS InLine BL, vzorník Bleach BL)
(7×3 g IPS InLine/IPS InLine PoM Shade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14×1 g IPS InLine/IPS InLine PoM Stains white,
mahogani, khaki, orange, grey, vanille, crackliner, olive, yellow, black, maroon, basic blue, basic red, basic
yellow, 3 g IPS InLine/IPS InLine PoM Glaze, 15 ml IPS InLine/IPS InLine PoM Glaze and Stains Liquid)
(2×20 g IPS InLine Occlusal Dentin orange, brown, 20 g IPS InLine Cervical Incisal orange, 20 g IPS InLine
Mamelon light, 6×20 g IPS InLine Opal Effect 1, 2, 3, 4, 5, violet, 20 g IPS InLine Transpa Blue, vzorník IPS
InLine Impulse)
(3 g IPS InLine Gingiva Opaquer pink, 5×20 g IPS InLine Gingiva 1, 2, 3, 4, 5, 4×20 g IPS InLine Intensive
Gingiva 1, 2, 3, 4, vzorník IPS InLine Gingiva)
(10×3 g IPS InLine/IPS InLine PoM Opaquer BL1/BL2, 130, 140, 210, 220, 230, 310, 410, 420, 520,
7×5 ks IPS InLine PoM Ingots XS BL, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7×5 ks IPS InLine PoM Ingots S BL, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7×20 g IPS InLine PoM Touch Up BL, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 g IPS InLine/IPS InLine PoM Glaze, 20 g IPS InLine/IPS
InLine PoM Add-On 690 °C, 60 ml IPS InLine/IPS InLine PoM Build-Up Liquid P, 15 ml IPS InLine/IPS InLine
PoM Glaze and Stains Liquid, vzorník IPS InLine PoM, IPS e.max Investment Ring System 100 g, IPS e.max
Investment Ring System 200 g, IPS Silicone Ring 100 g, IPS Silicone Ring 200 g, IPS e.max Alox Plunger,
200 mg IPS e.max Alox Plunger Separator, IPS Sprue Guide 100 g, IPS Sprue Guide 200 g)
(8×3 g IPS InLine/IPS InLine PoM Opaquer BL1/BL2, A2, A3, A3.5, B1, B3, C2, C4, 7×5 ks IPS InLine PoM
Ingots XS BL, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7×5 ks IPS InLine PoM Ingots S BL, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7×20 g IPS InLine PoM Touch
Up BL, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 g IPS InLine/IPS InLine PoM Glaze, 20 g IPS InLine/IPS InLine PoM Add-On 690 °C,
60 ml IPS InLine/IPS InLine PoM Build-Up Liquid P, 15 ml IPS InLine/IPS InLine PoM Glaze and Stains Liquid,
vzorník IPS InLine PoM, IPS e.max Investment Ring System 100 g, IPS e.max Investment Ring System 200 g,
IPS Silicone Ring 100 g, IPS Silicone Ring 200 g, IPS e.max Alox Plunger, 200 mg IPS e.max Alox Plunger
Separator, IPS Sprue Guide 100 g, IPS Sprue Guide 200 g)
108
1 SADA IPS InLine PoM Trial A2
IV611450
4.247,-
20 g Add-On 690 °C
15 ml Opaquer Liquid
15 ml Glaze and Stains Liquid
3 g Glaze
10 g Glaze
60 ml Build-Up Liquid L
250 ml Build-Up Liquid L
60 ml Build-Up Liquid P
250 ml Build-Up Liquid P
50 ml IPS Model Sealer
20 ml IPS Margin Sealer
15 ml IPS Ceramic Separating Liquid
60 ml IPS InLine Margin Build-Up Liquid
Výrobce: Ivoclar Vivadent
IV602386
IV593345
IV593353
IV602384
IV602385
IV593348
IV593351
IV593349
IV593352
IV593401
IV593402
IV593403
IV593346
698,453,453,862,2.593,453,1.619,453,1.619,707,495,612,453,-
(3 g IPS InLine/IPS InLine PoM Opaquer A2, 5 ks IPS InLine PoM Ingots S 2, 20 g IPS InLine PoM Touch Up
2, 3 g IPS InLine/IPS InLine PoM Shade 2, 3×1 g IPS InLine/IPS InLine PoM Stains white, orange, basic blue,
3 g IPS InLine/IPS InLine PoM Glaze Paste, 5 ml IPS InLine/IPS InLine PoM Glaze and Stains Liquid, 5 ml IPS
InLine/IPS InLine PoM Build-Up Liquid P, IPS e.max Alox Plunger, 200 mg IPS e.max Alox Plunger Separator,
IPS e.max Investment Ring System 200 g, IPS Silicone Ring 200 g, 10×100 g IPS PressVest Speed Powder,
0,5 l IPS PressVest Speed Liquid)
IPSInLine/IPSInLinePoM
IV5930..
Opaquer 3 g
110 120 130 140 210 220 230 240 310 320 330 340 410 420 430 440 510 520 530 540 CenaKč
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
718,-
Opaquer 9 g
IV5930..
33
IPSInLine/IPSInLinePoM
IV5931..
Opaquer 3 g
A1
60
A2
61
Opaquer 9 g
77
78
IV5931..
34
35
36
37
38
39
A3
62
A3.5
63
A4
64
B1
65
79
80
81
82
40
42
43
B2
66
B3
67
B4
68
C1
69
83
84
85
86
IV5933..
white
25
violet
26
Intensive Opaquer 9 g
IV5933..
30
31
Opaquer 1 g
IV5933..
Shade 3 g
IV6023..
63
64
Shade Incisal 3 g
IV6132..
90
91
1
45
2
46
47
48
C2
70
C3
71
C4
72
D2
73
87
88
89
90
3
4
49
5
52
1.956,-
D3
74
D4
75
CenaKč
91
92
718,1.956,-
7
CenaKč
50
51
6
33
23
65
66
67
68
69
718,1.956,862,862,862,-
basic basic
CenaKč
white mahogany khaki orange grey vanille crackliner olive yellow black maroon basic
blue red yellow
IPSInLine/IPSInLinePoM
Stains 1 g
32
F
44
Intensive Opaquer 3 g
IPSInLine/IPSInLinePoM
brown incisal
27
28
41
IV6023..
70
IPSInLine
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
375,-
110 120 130 140 210 220 230 240 310 320 330 340 410 420 430 440 510 520 530 540 CenaKč
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
698,-
Dentin 20 g
IV5931..
Dentin 100 g
IV5931..
Deep Dentin 20 g
IV5930..
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 3.146,79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
734,-
Margin 20 g
IV5930..
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
A2
27
A3 A3.5 A4
28 29 30
B1
31
B2
32
B3
33
B4
34
C1
35
C2
36
C3
37
C4
38
D2
39
D3 D2/D3 D4 CenaKč
40
41
698,-
57
58
Dentin 20 g
IV5932..
A1
26
Dentin 100 g
IV5932..
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Deep Dentin 20 g
IV5932..
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Margin 20 g
IV593..
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206
207
IPSInLine
IPSInLine
Cervical Dentin 20 g
IV5932..
Cervical Dentin 100 g IV5932..
IV5931..
Incisal 20 g
D2/D3 I1
42
I2
I3
46
47
48
50
51
52
3.146,734,208
765,59
24
TI1 TI2 TI3 Add-On Add-On Margin yellow orange orange-pink opaque brown
60
Incisal 100 g
IV5931..
Transpa Incisal 20 g
IV5932..
62
63
64
Transpa Incisal 100 g
IV5932..
66
67
68
Add-On 20 g
IV5933..
Add-On Margin 20 g
IV5933..
Intensive Margin 20 g
IV5933..
Occlusal Dentin 20 g
IV5932..
Cervical Incisal 20 g
IV..
43
44
35
36
71
600098 593281
37
765,-
38
72
Cena
698,3.146,698,3.146,698,3.146,698,698,765,791,791,-
109
MATERIÁLY PRO FAZETOVÁNÍ A INLEJE
light yellow-orange salmon 1
593273
600096
600097
IPSInLine
2
3
4
5 violet
clear
blue
Mamelon 20 g
IV..
Opal Effect 20 g
IV5932..
Transpa 20 g
IV..
593283 593284
Transpa 100 g
IV..
593285
Gingiva 20 g
IV5932..
75 76 77 78 79
brown-grey neutral pink CenaKč
80
600100
600099
600101
89 90 91 92 93
Intensive Gingiva 20 g IV5932..
IV5932..
Gingiva Opaquer 3 g
95 96 97 98
87
Opaque Bleach 3 g
IV6029..
BL1/BL2
30
BL3/BL4
31
Opaque Bleach 9 g
IV6029..
33
34
Dentin Bleach 20 g
IV6029..
72
73
74
75
Dentin Bleach 100 g
IV6029..
77
78
79
80
Deep Dentin Bleach 20 g
IV6029..
69
70
Margin Bleach 20 g
IV6029..
66
67
Incisal Bleach 20 g
IV6029..
81
Incisal Bleach 100 g
IV6029..
82
Add-On Bleach 20 g
IV6029..
83
IPSInLine
BL1
BL2
BL3
BL4
IBL
Ingots XS 5 ks
IV6023..
BL
87
1
88
2
89
3
90
4
91
5
92
6
93
Ingots S 5 ks
IV602..
394
395
396
397
398
399
400
Touch Up 20 g
IV6024..
01
02
03
04
05
06
07
IPSInLinePoM
775,791,698,3.146,791,791,718,CenaKč
718,1.956,698,3.146,698,765,698,3.146,698,CenaKč
1.449,2.259,698,-
IPS E.MAX
Celokeramický systém zahrnuje materiály s vysokou pevností a estetikou pro presovací a CAD/
CAM technologie. Umožňuje ekonomickou a efektivní práci. Pro presovací techniku jsou k dispozici dvě řady ingotů – sklokeramika IPS e.max Press a IPS e.max ZirPress pro zirkonium
oxid. Pro CAD/CAM techniku je možno dle indikace vybrat ze dvou typů bločků – velmi pevný
zirkonium oxid IPS e.max ZirCad a sklokeramické IPS e.max CAD. Jako fazetovací materiál pro
celokeramické práce IPS e.max se používá nano-fluorapatitová keramika IPS e.max Ceram.
Balení
1 SADA IPS e.max Press Basic Kit A-D
Obj.číslo
IV626300
CenaKč
35.607,-
1 SADA IPS e.max Press Starter Kit A-D
IV626301
8.895,-
1 SADA IPS e.max Press Impulse Ingot Kit
IV635564
12.155,-
1 SADA e.max Press Multi Basic kit A-D
1 SADA IPS e.max Press Opaquer Kit (5×3 g IPS e.max Press Opaquer 0, 1, 2, 3, 4)
1 SADA IPS e.max ZirPress Basic Kit
IV638035
IV596767
IV626360
22.398,4.605,29.458,-
1 SADA IPS e.max Ceram Basic KitA-D
IV591388
24.424,-
1 SADA IPS e.max Ceram Basic Kit Chromascop
IV596828
27.070,-
(5 ks IPS e.max Press Ingots HO 1, 5 ks IPS e.max Press Ingots MO 1, 4×5 ks IPS e.max Press Ingots LT
A1, A2, A3, B1, 4×5 ks IPS e.max Press Ingots HT A1, A2, A3, B1, IPS e.max Investment Ring System
100 g, IPS e.max Investment Ring System 200 g, IPS Silicone Ring 100 g, IPS Silicone Ring 200 g, IPS Sprue
Guide 100 g, IPS Sprue Guide 200 g, 2 ks IPS Alox Plunger, 200 mg IPS Alox Plunger Separator, 10 ml Object
Fix Flow, Ceramic Etching Gel Kit, 3 ks OptraStick Test Pack, vzorník e.max Press, vzorník e.max Press/CAD
LT, vzorník e.max Press/CAD HT, příslušenství)
(5 ks IPS e.max Press Ingots HT A2, 5 g IPS e.max Ceram Transpa Incisal 1, 5 g IPS e.max Ceram Opal
Effect 1, 2×5 g IPS e.max Ceram Essence 01 white, 11 mahogany, 3 g IPS e.max Ceram Shade 1, 3 g IPS
e.max Ceram Shade Incisal 1, 3 g IPS e.max Ceram Glaze Paste, 15 ml IPS e.max Ceram Glaze and Stains
Liquid allround, 15 ml IPS e.max Ceram Build-Up Liquid allround, IPS e.max Investment Ring System 100 g,
IPS Silicone Ring 100 g, IPS Alox Plunger, 200 mg IPS Alox Plunger Separator, 100 g IPS PressVest Speed
Powder, 100 ml IPS PressVest Speed Liquid, 50 ml IPS e.max Press Invex)
(3×5 ks IPS e.max Press Impulse Ingots Value 1, 2, 3, 2×5 ks IPS e.max Press Impulse Ingots Opal 1, 2)
(5 ks IPS e.max ZirPress Ingots MO A2, 4×5 ks IPS e.max ZirPress Ingots LT A1, A2, A3, B1, 4×5 ks IPS
e.max ZirPress Ingots HT A1, A2, A3, B1, 5 ks IPS e.max ZirPress Ingots Gingiva G4, IPS e.max Investment
Ring System 100 g, IPS e.max Investment Ring System 200 g, IPS Silicone Ring 100 g, IPS Silicone Ring
200 g, IPS Sprue Guide 100 g, IPS Sprue Guide 200 g, 2 ks IPS Alox Plunger, 200 mg IPS Alox Plunger
Separator, příslušenství)
(8×20 g IPS e.max Ceram Dentin A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, D3, 3×20 g IPS e.max Ceram Transpa Incisal
1, 2, 3, 2×20 g IPS e.max Ceram Transpa neutral, clear, 2×20 g IPS e.max Ceram Add-On Dentin, Incisal,
60 ml IPS e.max Ceram Build-Up Liquid allround, 60 ml IPS e.max Ceram Build-Up Liquid soft, 3 g IPS e.max
Ceram Glaze Paste, 3 g IPS e.max Ceram Glaze Paste Fluo, 15 ml IPS e.max Ceram Glaze and Stains Liquid
allround, 15 ml IPS e.max Ceram Glaze and Stains Liquid longlife, 50 ml IPS Model Sealer, 15 ml IPS Ceramic
Separating Liquid, vzorník IPS e.max Ceram Dentin A-D, vzorník IPS e.max Ceram Incisal/Transpa)
(10×20 g IPS e.max Ceram Dentin 130, 140, 210, 220, 230, 310, 320, 410, 420, 510, 3×20 g IPS e.max
Ceram Incisal 1, 2, 3, 2×20 g IPS e.max Ceram Transpa neutral, clear, 2×20 g IPS e.max Ceram Add-On
Dentin, Incisal, 60 ml IPS e.max Ceram Build-Up Liquid allround, 60 ml IPS e.max Ceram Build-Up Liquid
soft, 3 g IPS e.max Ceram Glaze Paste, 3 g IPS e.max Ceram Glaze Paste Fluo, 15 ml IPS e.max Ceram Glaze
and Stains Liquid allround, 15 ml IPS e.max Ceram Glaze and Stains Liquid longlife, 50 ml IPS Model Sealer,
15 ml IPS Ceramic Separating Liquid, vzorník Chromascop, vzorník IPS e.max Ceram Incisal/Transpa)
110
1 SADA IPS e.max Ceram Trial Kit A2
IV605474
5.677,-
1 SADA IPS e.max Ceram ZirLiner Kit
IV596830
7.822,-
1 SADA IPS e.max Ceram Margin Kit A-D
IV596832
17.560,-
(5 g IPS e.max Ceram ZirLiner 1, 5 g IPS e.max Ceram Margin A2, 5 g IPS e.max Ceram Deep Dentin A2,
5 g IPS e.max Ceram Dentin A2, 5 g IPS e.max Ceram transpa Incisal 1, 5 g IPS e.max Ceram Transpa Clear,
2×5 g IPS e.max Ceram Opal Effect 1, 3, 5 g IPS e.max Ceram Occlusal Dentin Orange, 5 g IPS e.max Ceram
mamelon light, 3×5 g IPS e.max Ceram Essence white, sunset, mahogany, 3 g IPS e.max Ceram Shade 1,
3 g IPS e.max Ceram Glaze Paste, 15 ml IPS e.max Ceram ZirLiner Build-Up Liquid allround, 15 ml IPS e.max
Ceram Margin Build-Up Liquid allround, 15 ml IPS e.max Ceram Build-Up Liquid allround, 15 ml IPS e.max
Ceram Glaze and Stains Liquid)
(5×5 g IPS e.max Ceram ZirLiner clear, 1, 2, 3, 4, 4×5 g IPS e.max Ceram Intensive ZirLiner yellow, orange,
brown, incisal, 60 ml IPS e.max Ceram ZirLiner Build-Up Liquid, vzorník IPS e.max Ceram ZirLiner)
(8×20 g IPS e.max Ceram Margin A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, D3, 4×20 g IPS e.max Ceram Intensive
Margin orange, orange-pink, yellow, yellow-green, 20 g IPS e.max Ceram Add-On Margin, 20 ml IPS Margin
Sealer, 60 ml IPS e.max Ceram Margin Build-Up Liquid allround, 60 ml IPS e.max Ceram Margin Build-Up
Liquid carving, vzorník IPS e.max Ceram Margin A-D)
1 SADA IPS e.max Ceram Margin Kit Chromascop
IV596831
(10×20 g IPS e.max Ceram Margin 130, 140, 210, 220, 230, 310, 320, 410, 420, 510, 4×20 g IPS e.max
19.691,-
1 SADA IPS e.max Ceram Deep Dentin Kit A-D
IV596834
10.539,-
1 SADA IPS e.max Ceram Deep Dentin Kit Chromascop
IV596833
12.656,-
1 SADA IPS e.max Ceram Impulse Kit
IV596835
25.669,-
1 SADA IPS e.max Ceram Essence Kit
IV596836
19.977,-
1 SADA IPS e.max Ceram Shade Kit
IV596837
12.370,-
1 SADA IPS e.max Ceram Bleach Kit BL
IV602450
11.683,-
1 SADA IPS e.max Ceram Gingiva Kit
IV602316
14.515,-
60 ml IPS e.max Ceram ZirLiner Build-Up Liquid allround
60 ml IPS e.max Ceram Margin Build-Up Liquid allround
60 ml IPS e.max Ceram Margin Build-Up Liquid carving
60 ml IPS e.max Ceram Build-Up Liquid allround
60 ml IPS e.max Ceram Build-Up Liquid soft
250 ml IPS e.max Ceram Build-Up Liquid allround
250 ml IPS e.max Ceram Build-Up Liquid soft
15 ml IPS e.max Ceram Glaze and Stains Liquid allround
15 ml IPS e.max Ceram Glaze and Stains Liquid longlife
1 ks vzorník IPS
Výrobce: Ivoclar Vivadent
IV597050
IV597052
IV597053
IV597055
IV597056
IV605521
IV605522
IV597058
IV597059
IVXXXXXX
536,536,536,536,536,1.885,1.885,536,536,1.657,-
Ceram Intensive Margin orange, orange-pink, yellow, yellow-green, 20 g IPS e.max Ceram Add-On Margin,
20 ml IPS Margin Sealer, 60 ml IPS e.max Ceram Margin Build-Up Liquid allround, 60 ml IPS e.max Ceram
Margin Build-Up Liquid carving, vzorník IPS e.max Ceram Margin)
(8×20 g IPS e.max Ceram Deep Dentin A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, D3, vzorník IPS e.max Ceram Deep
Dentin A-D)
(10×20 g IPS e.max Ceram Deep Dentin 130, 140, 210, 220, 230, 310, 320, 410, 420, 510, vzorník IPS
e.max Ceram Deep Dentin)
(2×20 g IPS e.max Ceram Impulse Occlusal Dentin orange, brown, 3×20 g IPS e.max Ceram Impulse
Mamelon light, yellow-orange, salmon, 6×20 g IPS e.max Ceram Impulse Opal Effect 1, 2, 3, 4, 5, violet,
3×20 g IPS e.max Ceram Impulse Transpa blue, brown-grey, orange-grey, 20 g IPS e.max Ceram Impulse
Incisal Edge, 2×20 g IPS e.max Ceram Impulse Special Incisal yellow, grey, 20 g IPS e.max Ceram Impulse
Inter Incisal white-blue, 4×20 g IPS e.max Ceram Impulse Cervical Transpa yellow, orange-pink, khaki,
orange, vzorník IPS e.max Ceram Impulse)
(19×5 g IPS e.max Ceram Essence white, creme, lemon, sunset, copper, hazel, olive, khaki, emerald,
terracotta, mahogany, cappuccino, espresso, terra, profundo, ocean, sapphire, anthracite, black, 5 g IPS
e.max Ceram Glaze Powder, 5 g IPS e.max Ceram Glaze Powder Fluo, 15 ml IPS e.max Ceram Glaze and
Stains Liquid allround, 15 ml IPS e.max Ceram Glaze and Stains Liquid longlife, vzorník IPS e.maxCeram
Essence)
(7×3 g IPS e.max Ceram Shade 0, 1, 2, 3, 4, I1, I2, 3 g IPS e.max Ceram Glaze Paste, 3 g IPS e.max Ceram
Glaze Paste Fluo, 15 ml IPS e.max Ceram Glaze and Stains Liquid allround, 15 ml IPS e.max Ceram Glaze and
Stains Liquid longlife)
(2×20 g IPS e.max Ceram Margin BL 1, 4, 2×20 g IPS e.max Ceram Deep Dentin BL 1, 4, 4×20 g IPS e.max
Ceram Dentin BL 1, 2, 3, 4, 20 g IPS e.max Ceram Incisal BL, 20 g IPS e.max Ceram Add-On BL, vzorník IPS
e.max Ceram Bleach BL, Bleach Modul BL)
(5 g IPS e.max Ceram ZirLiner Gingiva, 5×20 g IPS e.max Ceram Gingiva 1, 2, 3, 4, 5, 4×20 g IPS e.max
Ceram Intensive Gingiva 1, 2, 3, 4, 3×5 g IPS e.max Ceram Essence rose, berry, aubergine, vzorník IPS
e.max Ceram Gingiva)
Ingoty HO 5 ks
IV..
0
596753
1
626302
2
626303
Ingoty HO L 3 ks
IV..
596754
626304
626305
Ingoty MO 5 ks
IV5967..
56
57
58
Ingoty MO L 3 ks
IV5967..
62
63
64
Opaquer 3 g
IV5967..
69
70
71
IPSe.maxPress
Ingoty Impulse Value 5 ks
IV6357..
1
24
2
25
Ingoty Impulse Opal 5 ks
IV6357..
27
28
Ingoty Impulse L Value 3 ks
IV6355..
66
67
Ingoty Impulse L Opal 3 ks
IV6355..
69
70
IPSe.maxPress
3
26
68
3
4
CenaKč
59
60
65
66
72
73
2.342,2.803,2.342,2.803,970,-
CenaKč
IPSe.maxPress
2.578,2.578,3.089,3.089,-
Ingoty Multi 5 ks
IV638..
A1 A2 A3 A3.5 B1 CenaKč
036 147 148 149 151 3.492,-
IV638..
B2 C1 C2 D2 BL2 CenaKč
152 155 156 159 638 3.492,-
IPSe.maxPress
Ingoty Multi 5 ks
111
MATERIÁLY PRO FAZETOVÁNÍ A INLEJE
Ingoty LT 5 ks
IV6..
BL1
05293
BL2
05294
BL3
05295
BL4
05296
A1
05273
A2
05274
A3
05275
A3.5
05276
A4
26306
B1
05277
Ingoty LT L 3 ks
IV6..
95298
05299
05300
05301
05283
05284
05285
05286
26313
05287
Ingoty HT 5 ks
IV6263..
52
53
54
55
20
21
22
23
24
25
Ingoty HT L 3 ks
IV6263..
56
57
58
59
36
37
38
39
40
41
Ingoty LT 5 ks
IV6..
B2
05278
B3
05279
B4
26307
C1
26308
C2
05280
C3
26309
C4
26310
D2
26311
D3
05281
D4
26312
Ingoty LT L 3 ks
IV6..
05288
05289
26314
26315
05290
26316
26317
26318
05291
26319
Ingoty HT 5 ks
IV6263..
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Ingoty HT L 3 ks
IV6263..
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
IPSe.maxPress
IPSe.maxPress
BL1
BL2
BL3
BL4
A1
A2
A3
A3.5
601392 601393 601394 601395 596776 596777 596778 596779
IPSe.maxZirPress
Ingoty MO 5 ks
IV..
Ingoty LT 5 ks
IV..
Ingoty HT 5 ks
IV6..
2.342,2.803,2.342,2.803,CenaKč
2.342,2.803,2.342,2.803,-
CenaKč
B1
B2
601396 596780 2.259,-
601397 601398 601399 601400 596785 596786 596787 596788 626361 601401 596789 2.259,05313 05314 05315 05316 05303 05304 05305 05306 26368 05307 05308 2.259,B3
81
IPSe.maxZirPress
B4
C1
C2
82
C3
C4
D2
D3
83
D4
3
Ingoty MO 5 ks
IV5967..
Ingoty LT 5 ks
IV..
596790 626362 626363 596791 626364 626365 626366 596792 626367
Ingoty HT 5 ks
IV6..
05309
Ingoty Gingiva 5 ks
IV6084..
26369
26370
05310
26371
26372
26373
05311
4
CenaKč
24
2.259,2.259,2.259,2.598,-
26374
23
Margin 20 g
IV5968..
Deep Dentin 20 g
IV596..
110 120 130 140 210 220 230 240 310 320 330 340 410 420 430 440 510 520 530 540 CenaKč
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 1.144,897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 1.144,-
Dentin 20 g
IV5969..
37
IPSe.maxCeram
38
IPSe.maxCeram
Margin 20 g
IV5968..
Deep Dentin 20 g
IV5969..
Dentin 20 g
IV5969..
Dentin 100 g
IV605..
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
C2
83
C3
84
C4
85
D2
86
D3
87
D4
88
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
1.144,1.144,58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 1.037,497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 4.498,1
39
2
40
3
41
4
42
clear
43
5492
5493
5494
5495
9434
IV5969..
75
76
77
Transpa Incisal 20 g
IV5969..
79
80
81
Transpa Incisal 100 g
IV6055..
14
15
16
Transpa 20 g
IV5969..
98
Transpa 100 g
IV6055..
18
orange-pink yellow-green
91
93
neutral
BL1
Intensiv Margin 20 g
IV5968..
Transpa 20 g
IV5969..
99
Transpa 100 g
IV6055..
19
Bleach Margin 20 g
IV6024..
52
Bleach Deep Dentin 20 g
IV6024..
54
Bleach Dentin 20 g
IV6024..
56
Bleach Incisal 20 g
IV6024..
Bleach Add-On 20 g
IV6024..
Impulse Transpa 20 g
IV5970..
yellow
BL2
orange
45
46
92
90
BL3
brown
incisal
47
BL4
48
I
53
55
57
58
59
61
2
3
4
5
orange brown
83
84
light yellow-orange salmon
86
90
91
92
93
94
87
CenaKč
648,2.257,648,1.144,1.037,1.037,4.498,1.037,4.498,-
Add-On CenaKč
60
1
IV5969..
CenaKč
C1
82
IV5968..
IV5969..
1.037,-
B4
81
Incisal 20 g
Impulse Opal Effect 20 g
56
B3
80
Intensiv Margin 20 g
Impulse Incisal Edge 20 g
55
B2
79
IV5968..
IV5969..
54
B1
78
Intensive ZirLiner 5 g
Impulse Mamelon 20 g
53
A4
77
IV60..
IV5969..
52
A3.5
76
ZirLiner 20 g
Impulse Occlusal Dentin 20 g
51
A3
75
IV5968..
IPSe.maxCeram
50
A2
74
ZirLiner 5 g
IPSe.maxCeram
49
A1
73
IPSe.maxCeram
112
A4
CenaKč
1.144,1.037,4.498,1.144,1.144,1.037,1.037,1.087,-
IE
violet blue CenaKč
96
1.190,1.190,1.190,1.190,1.190,-
88
95
00
IPSe.maxCeram
orange
83
brown-grey orange-grey
yellow
grey
white-blue orange-pink
Impulse Occlusal Dentin 20 g
IV5969..
Impulse Transpa 20 g
IV5970..
Impulse Special Incisal 20 g
IV5970..
Impulse Inter Incisal 20 g
IV5970..
Impulse Cervical Transpa 20 g
IV5970..
11
ZirLiner Gingiva 5 g
IV6054..
ZLG
75
Gingiva 20 g
IV6054..
81
82
83
84
Intensive Gingiva 20 g
IV6054..
87
88
89
90
Shade 3 g
IV5970..
34
35
36
37
IPSe.maxCeram
01
IV5970..
Essence 5 g
IV5970..
16 ocean
28
Essence 5 g
IV6054..
IPSe.maxCeram
IPSe.maxCeram
Glaze Paste 3 g
IV5970..
Glaze Powder 5 g
IV5970..
Glaze Spray 120 ml (270 ml)
IV6094..
Add-On 20 g
IV5970..
I2
CenaKč
39
648,1.190,1.190,1.291,-
05
08
0
33
09 emerald
21
Essence 5 g
10
1.190,1.190,1.190,1.190,1.190,-
06
01 white
13
IPSe.maxCeram
CenaKč
02
04
IV5970..
IPSe.maxCeram
Essence 5 g
khaki
GPA
41
02 creme
14
1
09
2
03 lemon
15
3
04 sunset
16
4
05 copper
17
5
85
38
06 hazel
18
10 terracotta 11 mahogany 12 cappuccino 13 espresso
22
23
24
25
17 sapphire 18 anthracite
29
30
GPA Fluo
42
GPO
44
19 black
31
GPO Fluo
GSP
I1
07 olive
19
08 khaki
20
CenaKč
862,-
14 terra
26
15 profundo CenaKč
27
862,-
20 rose
21 berry
22 aubergine CenaKč
77
78
Margin
79
Dentin
Incisal
CenaKč
49
1.291,862,2.155,1.144,-
45
33AN
47
48
862,862,-
KERAMIKA BEGO
BECE PRESS
Systém pro presování keramické hmoty na kovovou konstrukci. Technika presování na slitinu umožňuje technikům vytvořit barevně přirozené náhrady za použití klasických technik
modelování z vosku. Výsledky jsou stejně vynikající jako u vrstvených keramických náhrad
vytvořených těmi nejzručnějšími laboranty. Při využití techniky presování na slitinu je tvar zubu
vytvořen modelací z vosku na připravenou kovovou kapnu s opakerem. Vosková modelace je
pak spolu s kovovou kapničkou zatmelena a vypálena, do vzniklé dutiny se vtlačí keramika.
Keramika se s opákní kovovou konstrukcí spojí jak mechanickou, tak chemickou vazbou,
stejně jako na metalokeramických korunkách.
Balení
1 SADA BeCe Press Start Kit
Obj.číslo
BG70001
CenaKč
32.944,-
1 SADA BeCe Press Test Kit
BG70002
5.992,-
4 g Opaque Paste
4 g Correction Material, Modifier
3 g Stains Fluor
3 g Stains Opaque
3 g Glaze Paste
20 g Opaque, Enamel, Transpa, Opal Incisal, Gingiva
5 ks presovací pelety 2 g
5 ks presovací pelety 5 g
25 ml Liquid Opaque Paste
25 ml Liquid Stains / Glaze
25 ml Liquid Opaque Powder
25 ml Liquid Modelling
100 ml Liquid Opaque Paste
100 ml Liquid Stains / Glaze
100 ml Liquid Opaque Powder
100 ml Liquid Modelling
Výrobce: Bego
BG701XX
BG704XX
BG7053X
BG7052X
BG70540
BG702XX
BG7060X
BG7061X
BG70300
BG70550
BG70302
BG70450
BG70301
BG70551
BG70303
BG70451
716,1.037,1.412,1.412,815,943,1.948,5.053,537,408,537,298,1.496,1.374,736,746,-
(6×4 g Opaque Paste, 25 ml Liquid Opaque Paste, 4×4 g Correction Material, 12×3 g Stains Fluor, 3×3 g Stains
Opaque, 3 g Glaze Paste, 25 ml Liquid Stains / Glaze, 25 ml Modelling Liquid, 4×5 ks presovací pelety,
20 ks jednorázový lisovací píst, 1 ks vzorník, 10×100 g Bellavest SH, 250 ml BegoSol HE, příslušenství)
(1×4 g Opaque Paste, 3×3 g Stains Fluor, 3 g Glaze Paste, 25 ml Liquid Stains / Glaze,
5 ks presovací pelety, 5 ks jednorázový lisovací píst, 10×100 g Bellavest SH, 250 ml BegoSol HE,
7 g modelovací vosk, 24 g Wirobond 280, příslušenství)
113
MATERIÁLY PRO FAZETOVÁNÍ A INLEJE
KERAMIKA 3M ESPE
LAVA CERAM
Fazetovací keramika Lava Ceram umožňuje vytvořit a napodobit přirozenou estetiku skutečného zubu. Tato řada keramiky nabízí více barevných odstínů, translucence a opalescence
než starší materiály.
Balení
1 SADA Lava Ceram Popular Set
15 g Lava Ceram Modifier, Dentine, Enamel E4, Translucent, Transparent T1
15 g Lava Ceram High Translucent Opal, Correction
15 g Lava Ceram Stains
15 g Lava Ceram Glaze
40 g Lava Ceram Glaze
50 g Lava Ceram Dentine, Enamel, Clear
40 ml Lava Ceram Stains & Glaze Liquid
300 ml Lava Ceram Modelling Liquid
Výrobce: 3M Espe
Obj.číslo
ES68719
ES686XX
ES687XX
ES68XXX
ES68676
ES68555
ES685XX
ES68589
ES68586
CenaKč
31.990,579,620,799,1.100,2.650,1.519,667,1.840,-
KERAMIKA DENTSPLY
DUCERAM LOVE, CERCON CERAM LOVE
Kovokeramika Duceram love je určena pro drahokovové a nedrahokovové slitiny, Cercon
ceram love pro fazetování konstrukcí ze zirkonu. Kovové kontrukce z drahokovových i nedrahokovových slitin a zirkonu lze fazetovat rychle a bezpečně za použití jednoduchého systému.
Pouze 40 komponentů umožňuje použití obou Vita vzorníků – Classical a 3D-Master. Koeficient
tepelné roztažnosti v rozmezí 13,8–15,4 µm/m.K.
Balení
1 SADA Duceram love Basic
Obj.číslo
DT1760590001
CenaKč
26.772,-
1 SADA Cercon ceram love Basic
DT67290001
36.997,-
1 SADA Duceram love Aesthetic
DT1760590002
25.427,-
1 SADA Cercon ceram love Aesthetic
DT67290002
33.499,-
1 SADA Duceram love Bleach
DT1760590191
7.938,-
1 SADA Cercon ceram love Bleach
DT67290191
9.660,-
1 SADA Duceram love Stains
DT1760590113
5.954,-
1 SADA Cercon ceram love Stains
DT67290113
7.399,-
1 SADA Duceram love Trial
DT1760590151
2.664,-
1 SADA Cercon ceram love Trial
DT67290151
2.664,-
DT1760XXX
DT1760XXX
DT1760503XX
DT1760561XX
DT176827064
743,2.147,1.098,307,239,-
DT672XXX
DT67211X
1.144,2.828,-
(13 × 3 ml Pastenopaker, 23 × 20 g Dentin, 3 × 20 g Schneide, 20 g Transpa Clear, 20 g Korrekturmasse,
20 g Glasur, 20 g NE-Bonder, 50 ml Ducera Liquid OCL Universal, 50 ml Ducera Liquid Blend,
2 ml Pastenopaker Liquid, 15 ml Ducera Liquid Stains improved, příslušenství)
(13 × 3 ml Pastenopaker, 23 × 20 g Dentin, 3 × 20 g Schneide, 20 g Transpa Clear, 20 g Korrekturmasse, 20 g
Glasur, 50 ml Liquid SD, 50 ml Ducera Liquid Blend, 2 ml Pastenopaker Liquid, 15 ml LFC Liquid improved, přísl.)
(2 × 3 ml Pastenopaker, 3 × 20 g Flu Inside, 2 × 20 g Dentin, 1 × 20 g WS, 1 × 20 g Stand by, 1 × 20 g Transpa rot,
5 × 20 g Opal Effekt, 2 × 20 g Opalschneide, 5 × 20 g Schulter, 5 × 20 g Final Schulter FSM, 4 × 20 g Intensiv Dentin,
50 ml Liquid SD, 50 ml Ducera Liquid Blend, 2 ml Pastenopaker Liquid, 15 ml Liquid SD-Quick, příslušenství)
(2 × 3 ml Pastenopaker, 2 × 20 g Flu Inside, 2 × 20 g Dentin, 1 × 20 g WS, 1 × 20 g Stand by, 1 × 20 g Transpa rot,
5 × 20 g Opal Effekt, 2 × 20 g Opalschneide, 5 × 20 g Schulter, 5 × 20 g Final Schulter FSM, 4 × 20 g Intensiv Dentin,
50 ml Liquid SD, 50 ml Ducera Liquid Blend, 2 ml Pastenopaker Liquid, 15 ml Liquid SD-Quick, příslušenství)
(2 × 3 ml Pastenopaker, 4 × 20 g Dentin, 2 × 20 g Schneide, 20 g Schulter BL, 50 ml Ducera Liquid Blend,
15 ml Liquid SD-Quick, příslušenství)
(2 × 3 ml Pastenopaker, 4 × 20 g Dentin, 2 × 20 g Schneide, 20 g Schulter BL, 50 ml Liquid SD,
15 ml Liquid SD-Quick, příslušenství)
(9 × 4g Malfarbe, 3 × 4 g Body Malfarbe, 20 g Glasur, 15 ml Ducera Liquid Stains improved, příslušenství)
(9 × 4g Malfarbe, 3 × 4 g Body Malfarbe, 20 g Glasur, 15 ml Ducera Liquid Stains improved, příslušenství)
(2 × 3 ml Pastenopaker, 2 × 10 g Dentin, 2 × 10 g Schneide, 10 g Transpa Clear, 10 g Korrekturmasse,
10 g Glasur, 4 ml NE-Bonder, 50 ml Ducera Liquid Blend, 2 ml Pastenopaker Liquid ,
15 ml Ducera Liquid Stains improved, příslušenství)
(2 × 3 ml Pastenopaker, 2 × 10 g Dentin, 2 × 10 g Schneide, 10 g Transpa Clear, 10 g Korrekturmasse,
10 g Glasur, 4 ml NE-Bonder, 50 ml Ducera Liquid Blend, 2 ml Pastenopaker Liquid,
15 LFC Liquid improved, příslušenství)
20 g Duceram love Dentin, Enamel, Shoulder, Dentin Gum, Schneide,
Transpa Clear, Korrekturmasse, Schultermasse, Final Schultermasse
75 g Duceram love Dentin, Transpa Clear, Schneide, Korrekturmasse
3 ml Duceram love Pastenopaker
4 g Duceram love Stains
50 ml Ducera Liquid Blend
20 g Cercon ceram love Dentin, Schultermasse, Final Schultermasse,
Glasur, Enamel, Transpa Clear
75 g Cercon ceram love Dentin
Výrobce: Dentsply
114
CERAMCO IC
Integrovaný keramický systém pro zhotovení kovokeramiky, lisované celokeramiky (D/E ingoty
a D/E ingoty VS) a keramiky lisované na kov (D/E ingoty neutral) při použití pouze jednoho
materiálu. Díky vysoké sytosti barvy pastového opakeru a dentinu lze i u velmi tenké vrstvy
vytvořit přirozený odstín výsledné práce. U Ceramco iC se používá pouze jednovrstvý opaker
a tak odpadá jedno pálení. Materiál lze použít na všechny druhy prací – u kovokeramiky pro
korunky a můstky na drahokovové i náhradní slitiny, u celokeramiky na fazety, inleje, onleje
a jednotlivé korunky a u presovací keramiky na korunky i můstky. Dodává se v odstínech dle
barevného vzorníku Vita Classical.
Balení
1 SADA Paste Veneering 10-barevný set
Obj.číslo
DT4951403
CenaKč
32.519,-
1 SADA Paste Veneering 8-barevný set
DT4951429
26.623,-
1 SADA Paste Trial kit
DT4951400
6.611,-
1 SADA All-Ceramic Trial kit
DT4951402
4.467,-
1 SADA All-Ceramic Pressing Kit 10-barevný set
DT4951404
32.698,-
1 SADA Press to Metal Add-on Kit
DT4951405
27.998,-
1 SADA All-Ceramic Inlay-Onlay Trial Kit
DT4951428
5.539,-
14 ml Sealer
14 ml Release
15 ml Paste Opaque Modifier Liquid
15 ml Margin & Opaque Corrector Liquid
100 ml Modelling Liquid U
100 ml Stains & Glaze Liquid
10 g Paste Opaque Crystals Light
2 ml Universal Paste Opaque
2 ml Overglaze Paste
2 ml Dentin Shade Stains
2ml Enamel Shade Stains
3,5 ml Paste Opaque Modifier
3 g Stains
10 g Overglaze
15 g Opaque Corrector
15 g Margin
15 g Final Margin
15 g Opaque Dentin
15 g Dentin
15 g High Chroma Modifier
15 g Mamelon
15 g Natural Enamel
15 g Opal Enamel
15 g Add-On
15 g Add-On Tissue Tint
15 g PTM Margin
50 g Opaque Dentin
50 g Dentin
50 g Natural Enamel
50 g Opal Enamel
5 × 2 g D/E Ingots, D/E Ingots VS N, D/E Ingots W, D/E Ingots neutral
Výrobce: Dentsply
DT4010802
DT4010803
DT4010801
DT4010901
DT4011004
DT4011003
DT4300207
DT42006XX
DT4050601
DT48501XX
DT48506XX
DT42507XX
DT47401XX
DT4050201
DT43503XX
DT47003XX
DT47203XX
DT44003XX
DT44503XX
DT45003XX
DT45503XX
DT46003XX
DT46503XX
DT47503XX
DT47603XX
DT47811XX
DT44005XX
DT44505XX
DT46005XX
DT46505XX
DT47811XX
518,518,868,336,515,804,1.068,668,629,529,529,622,532,300,425,425,425,425,425,425,425,425,425,425,425,640,1.283,1.283,1.283,1.283,1.472,-
(11 × 2 ml Universal Paste Opaque, 6 × 3.5 ml Paste opaque Modifier, 10 g Paste Opaque Crystals Light,
8 × 15 g Opaque Dentin, 10 × 15 g Dentin, 6 × 15 g High Chroma Modifier, 5 × 15 g Incisal, 2 × 15 g Opal Incisal,
11 × 15 g Margin, 7 × 15 g Final Margin, 2 × 15 g Add-On, 15 g Add-On Tissue Tint, 5 × 3 g Stains,
2 ml Overglaze Paste, 14 ml Sealer, 14 ml Release, 15 ml Margin & Opaque Connector Liquid,
100 ml Modelling Liquid, 100 ml Stains & Glaze Liquid, 15 ml Opaker Modifier Liquid, příslušenství)
(9 × 2 ml Universal Paste Opaque, 6 × 3.5 ml Paste Opaque Modifier, 10 g Paste Opaque Crystals Light,
8 × 15 g Opaque Dentin, 8 × 15 g Dentin, 3 × 15 g High Chroma Modifier, 5 × 15 g Incisal, 2 × 15 g Opal Incisal,
11 × 15 g Margin, 2 × 15 g Add-On, 15 g Add-On Tissue Tint, 2 ml Glasur, 100 ml Modelling Liquid,
100 ml Stains & Glaze Liquid, 15 ml Opaque Modifier Liquid, příslušenství)
(2 × 2 ml Universal Paste Opaque A2, A3, 10 g Paste Opaque Crystals Light, 2 × 15 g Opaque Dentin A2,
A3, 2 × 15 g Dentin A2, A3, 15 g High Chroma Modifier, 3 × 15 g Incisal extra light, light, super clear,
2 ml Overglaze Paste, 100 ml Modelling Liquid U, 100 ml Stains & Glaze Liquid, příslušenství)
(5 × 2 g Ingots A2, 5 × 2 g Ingots A3, 2 × 15 g Incisal, 2 ml Overglaze Paste,
100 ml Stains & Glaze Liquid, příslušenství)
(16 × (5 × 2 g) Ingots, 3 × 15 g Incisal, 18 × 2 ml Dentin Shade Stains, 100 ml All-ceramic
Etchant Gel, 2 ml Overglaze Paste, 100 ml Modeling liquid, 100 ml Stains & Glaze Liquid, příslušenství)
(6 × (5 × 2 g) Ingots, 20 × 2 ml Universal Paste Opaque, 18 × 2 ml Dentin Shade Stains,
2 ml Overglaze Paste, 15 ml Modelling Liquid SD, 100 ml Stains & Glaze Liquid, příslušenství)
(5 × 2 g Ingots, 3 g Dentin Shade Stains A2, 3 g Dentine Shade Stains A3, 3 g Enamel Shade Extra light,
Enamel Shade Light, 3 g Overglaze Paste, 100 ml Stains & Glaze Liquid, příslušenství)
115
MATERIÁLY PRO FAZETOVÁNÍ A INLEJE
POMOCNÉ MATERIÁLY PRO PRÁCI S KERAMIKOU
BEGOFORM
Materiál pro zhotovení dublovaného modelu pahýlu určeného k vypalování celokeramických
inlejí, onlejí a fazet. Pahýly mají hladký povrch a jsou velmi přesné. Používá se pro keramické
hmoty různých výrobců.
Balení
1 SADA Begoform (40×30 g prášku, 250 ml tekutiny, 1 odměrná stříkačka)
250 ml mísicí tekutina
Výrobce: Bego
Obj.číslo
BG52785
BG52786
CenaKč
1.792,312,-
HERAVEST PRESS
Fosfátová bezgrafitová zatmelovací hmota pro presovací keramiku. Je velmi přesná, má vysokou
pevnost a snadno se dekyvetuje. Je určena pro rychlé vyhřívání. Mísicí tekutina: BS Liquid 1.
Balení
5,6 kg (56×100 g) Heravest Press
900 ml BS Liquid 1
Výrobce: Heraeus
Obj.číslo
HK66020402
HK66019993
CenaKč
3.610,490,-
VITA PM ZATMELOVACÍ HMOTA
Fosfátová bezgrafitová zatmelovací hmota určená pro zhotovování celokeramických náhrad
technikou presování do forem vytvořených metodou ztraceného vosku. Je vhodná pro presovací systémy i ostatních výrobců.
Balení
5,6 kg (56 × 100 g) PM zatmelovací hmota
900 ml Vita PM mísicí tekutina
Výrobce: Vita
Obj.číslo
VIEEM100
VIEEF900
CenaKč
4.556,746,-
CERAMICS OPTIMIZER
Materiál určený pro opravu krčkového uzávěru u celokeramických korunek a opravy okrajů
keramických inlejí a onlejí. Je možné ho použít i pro práce frézované z keramických bloků.
Balení
8 g Ceramics Optimizer
Výrobce: Vita
Obj.číslo
VIBC08
CenaKč
2.322,-
IN-CERAM OPTIMIZER
Materiál určený k opravám celokeramických kapniček zhotovených metodou In-Ceram.
Balení
10 g In-Ceram Alumina Optimizer
10 g In-Ceram Spinell Optimizer
8 g In-Ceram Zirconia Optimizer
Výrobce: Vita
Obj.číslo
VIBAO10
VIBSO10
VIBZO8
CenaKč
2.762,2.762,2.762,-
VITA STUMPFISOLIERUNG
Izolační prostředek keramika / sádra.
16 ml Stumpfisolierung
Výrobce: Vita
VIBSI16
298,-
MODISOL
Izolační prostředek keramika / sádra v oboustranné tužce.
Balení
1 ks Modisol
Výrobce: Vita
116
Obj.číslo
VIBO75N
CenaKč
922,-
INTERCERAMIC
Izolační roztok zabraňující přilepení keramiky na sádrový model. Není mastný, a tak nemůže
způsobit problémy při pálení keramiky.
Balení
10 ml Interceramic
Výrobce: Interdent
Obj.číslo
IN0397
CenaKč
178,-
VITA IN-CERAM DISTANČNÍ LAK
Červený lak určený jako mezerník zejména pro bezkovovou keramiku In-Ceram.
Balení
30 ml In-Ceram distanční lak
30 ml ředidlo
Výrobce: Vita
Obj.číslo
VIHD30
VIHDV30
CenaKč
842,683,-
PICO-FIT
Velmi kvalitní distanční lak s vynikajícím kontrastem vůči všem nejpoužívanějším dentálním
sádrám. Rychle schne, požadované hustoty lze dosáhnout přidáním potřebného množství
ředidla. Dodává se ve čtyřech barvách, stříbrný a zlatý je možné vzájemně kombinovat, a tak
docílit síly vrstvy 14–20 µm. Modrý a červený mají sílu vrstvy 12–15 µm.
Balení
1 SADA Pico-Fit (15 ml Pico-Fit stříbrný, 15 ml Pico-Fit zlatý, 30 ml Pico-Fit ředidlo)
15 ml Pico-Fit stříbrný
15 ml Pico-Fit zlatý
15 ml Pico-Fit červený
15 ml Pico-Fit modrý
30 ml Pico-Fit ředidlo
Výrobce: Renfert
Obj.číslo
RE19540400
RE19540600
RE19540500
RE19540200
RE19540300
RE19540700
CenaKč
991,420,420,420,420,348,-
KARAT DIAMANTPOLIERSET
Diamantová pasta pro leštění všech keramických povrchů. Set obsahuje impregnované plstěné kotoučky.
Balení
1 SADA Karat (5 g diamantové pasty, 20 ks plstěných kotoučků, mandrel)
5 g diamantová pasta
20 ks plstěné kotoučky
Výrobce: Vita
Obj.číslo
VIB068
VIB069
VIB070
CenaKč
3.852,3.326,683,-
KOHINOOR
Jemná diamantová lešticí pasta pro konečnou úpravu keramiky do vysokého lesku. Nabírání
rotačním lešticím kotoučem je velmi snadné, použití ekonomické, ideální pro ruční leštění.
Spojení pasty a keramické práce je díky adhezivnímu efektu velmi dobré. Pastu lze použít
i intraorálně pro letění po broušení.
Balení
5 g Kohinoor pasta
Výrobce: Renfert
Obj.číslo
RE5160001
CenaKč
1.726,-
PROFORM 12
Roztok, který se používá ke zlepšení modelačních vlastností keramické hmoty a pevnějšímu
spojení mezi vrstvami. Zanechává keramickou hmotu déle vláčnou a zpomaluje její vysychání
při modelaci. Je vhodný pro práci se všemi dostupnými keramickými hmotami.
Balení
60 ml Proform 12
Výrobce: Renfert
Obj.číslo
RE14620000
CenaKč
977,-
117
MATERIÁLY PRO FAZETOVÁNÍ A INLEJE
VITA SIMULATE
Světlem tuhnoucí materiál ke zhotovení kompozitních modelů pahýlů nahrazovaných zubů.
Dodává se v šesti odstínech podle vzorníku 3D Master. Model pahýlu zhotovený ve stejném
odstínu jako pahýl pacienta umožňuje přesnější a rychlejší reprodukci barvy zubu. K vytvrzení
se používají běžné přístroje pro světelnou polymeraci pracující s vlnovou délkou 350-500 nm.
Jednotlivá balení se dodávají v odstínech 0M1, 1M1, 2M3, 3M2, 4M3, 5M3. Pro výběr barvy
se pro lékaře dodává vzorník všech šesti odstínů.
Balení
1 SADA Vita Simulate
Obj.číslo
VIESPKIT
4 g Vita Simulate
16 ml izolační tekutina
1 ks vzorník
15 × 10 ks aplikační čepy
Výrobce: Vita
VIE440XX4
VIESIL16
VIB430
VIE017
(6 × 4 g Vita Simulate Preparation material 0M1S, 1M1S, 2M3S, 3M2S, 4M3S, 5M3S,
16 ml Vita Simulate izolační tekutina, 150 ks aplikační čepy, 1× barevný indikátor, příslušenství)
CenaKč
5.286,618,537,872,517,-
PASTA PRO VYPALOVÁNÍ
Pasta určená k podpěře a fixaci celokeramických i metalokeramických prací v keramické peci.
Po vypálení lze pastu snadno odstranit.
Balení
12 g pasta pro vypalování
Výrobce: Vita
Obj.číslo
VIEFP12
CenaKč
683,-
HOLDING GEL
Transparentní vodorozpustný gel k fixaci celokeramických prací na sádrový model a preparované zuby v ústech pacienta. Pomocí Holding Gelu můžeme snadno upravovat aproximální
a okluzní kontakty.
Balení
6 ml Holding Gel
Výrobce: Smile Line
Obj.číslo
SL5110/1
CenaKč
526,-
POMŮCKY PRO PRÁCI S KERAMIKOU
STOJÁNKY
KERAMICKÉ STOJÁNKY
Keramické stojánky pro bezpečné umístění korunek a můstků do keramické pece. U stojánků
Interdent lze přizpůsobit podpěrné drátky velikosti jednotlivých prací.
A
G
B
W
C
118
Balení
6 ks stojánek na moláry
8 ks stojánek na premoláry
Výrobce: Interdent
Obj.číslo
IN06044
IN06045
CenaKč
1.483,1.483,-
Balení
6 ks stojánek A
6 ks stojánek B
6 ks stojánek C
2 ks A + 2 ks B+ 2 ks C
1 SADA stojánek G (2 podložky, 20 čepů)
1 ks podložka W
6 ks Pt čepy pro podložku W
50 ks čepy pro podložku G
2 ks vatová podložka
2 ks stojánek In-Ceram
Výrobce: Vita
Obj.číslo
VIB011
VIB012
VIB013
VIB018
VIB009
VIB201N
VIB207N
VIB023
VIB017N
VIB007
CenaKč
372,384,384,446,927,422,4.173,966,332,1.938,-
MESH-TRAY
Lehká destička s šestiúhelníkovými otvory pro individuální umístění korunek a můstků v keramické peci. Absorbuje minimum tepla, nepřenáší pnutí na model, podpůrné drátky lze
individuálně tvarovat a jsou vyrobeny ze speciální žáruvzdorné oceli. Objekty je možné díky
šestiúhelníkovému tvaru velmi přesně umístit. Průměr podpůrných drátků je 1 mm, rozměry
destičky 55 × 35 mm.
Balení
1 SADA Mesh-Tray
Obj.číslo
RE19220000
1 SADA podpůrných drátků
RE919220001
644,-
20 ks rovných podpůrných drátků
Výrobce: Renfert
RE919220003
858,-
(2 ks Mesh-Tray, 6 ks tvarovaných podpůrných drátků, 4 ks rovné podpůrné drátky)
(6 ks tvarovaných podpůrných drátků, 4 ks rovné podpůrné drátky)
CenaKč
1.298,-
DESTIČKY NA PÁLENÍ KERAMIKY
Plástvová podložka dává neomezené možnosti umístění konstrukcí, můstků i korunek. V základním sortimentu jsou ve dvě velikosti destiček (45 × 45 a 55 × 55 mm), obě lze objednat
i jednotlivě. Pálicí čepy jsou vyrobeny z aluminoxidu, mají válcový tvar umožňující variabilní
postavení na podložce. Dodávají se v průměrech 2 mm, 3 mm nebo 5 mm.
Balení
1 SADA destičky pro napalování keramiky
Obj.číslo
SL9010
CenaKč
1.293,-
1 SADA čepy (4 ks čepy 2 mm, 4 ks čepy 3 mm, 4 ks čepy 5 mm)
2 ks destičky pro napalování keramiky 45 × 45 mm
2 ks destičky pro napalování keramiky 55 × 55 mm
12 ks čepy 2 mm
12 ks čepy 3 mm
12 ks čepy 5 mm
Výrobce: Smile Line
SL9029
SL9015
SL9016
SL9020
SL9021
SL9022
1.034,517,517,1.034,1.034,1.034,-
(destička 45 ×45 mm, destička 55 ×55 mm, 4 ks čepy 2 mm, 2 ks čepy 3 mm, 2 ks čepy 5 mm)
STOJÁNEK NA LETOVÁNÍ CLEVER SPIDER
Stojánek je možno použít při letování můstkových konstrukcí před i po napálení keramiky.
Individuálně nastavitelné trny ze žáruvzdorné oceli umožňují umístění jakékoliv konstrukce
jednoduchým a rychlým způsobem. Hlavní výhodou je použití minimálního množství spájecí
hmoty, a tím i minimální absorpce tepla při vyhřívání letované konstrukce. Celkové zpracování
i použitý materiál umožňuje použití i jako stojánek při napalování metalokeramiky i celokeramiky.
Balení
1 SADA stojánky (1 ks stojánek pro horní čelist, 1 ks stojánek dolní čelist)
1 ks stojánek pro horní čelist
1 ks stojánek pro dolní čelist
Výrobce: Smile Line
Obj.číslo
SL9060
SL9061
SL9062
CenaKč
2.095,1.185,1.185,-
MÍCHACÍ DESTIČKY
MÍCHACÍ DESTIČKA AKZENT
Kruhová plastová destička s průhledným víčkem na intenzivní barvy.
Balení
1 ks destička Akzent
Výrobce: Vita
Obj.číslo
VIB252
CenaKč
1.566,-
MÍCHACÍ DESTIČKA TROPICANA
Destička Tropicana slouží k rozmíchávání keramických hmot. Předností destičky je samozvlhčování rozmíchaných hmot v důsledku vzlínání tekutiny porézním materiálem destičky.
Na ploše destičky je 12 velkých a 7 malých prohlubní se zvlhčováním. Čtyři glazované prohlubně nepropouštějící vlhkost slouží k rozmíchávání Akzent barev nebo jako malý zásobník
modelovací tekutiny. Rozměr destičky je 235 × 170 mm.
Balení
1 ks destička Tropicana
Výrobce: Renfert
Obj.číslo
RE10670000
CenaKč
4.666,-
119
MATERIÁLY PRO FAZETOVÁNÍ A INLEJE
MÍCHACÍ DESTIČKY NA KERAMIKU U-MID
Porézní destičky ze sintrované keramiky, které díky kapilární nasákavosti udržují konstantní
vlhkost keramické hmoty. Rozmíchaná keramika má stále ideální konzistenci a to se po vypálení projeví vylepšenou transparencí. Destičky jsou kryté mikroporézní nylonovou membránou s dlouhou životností. Tato membrána je naprosto hladká a neničí špičky štětců, porce
keramické hmoty se z ní snadno nabírají. Keramickou destičku je možné dekontaminovat
vypálením ve vypalovací peci, víčko chrání rozmíchanou keramickou hmotu před prachem
a jinými nečistotami. Destičky lze používat s destilovanou vodou nebo speciální U-mid tekutinou, se kterou se keramika lépe zpracovává. Kryt EVO 2 je speciálně tvarovaný, Classic je
standardní rovný kryt.
Balení
1 SADA U-mid EVO 2
Obj.číslo
SL2080
CenaKč
9.992,-
1 SADA U-mid Classic
SL1080
6.664,-
1 ks keramická destička 24,0 × 13,5 cm
2 ks bílá membrána 24,0 × 13,5 cm
2 ks černá membrána 24,0 × 13,5 cm
1 SADA U-mid Classic Light
SL1081
SL1074
SL1076
SL1030N
2.597,1.052,1.173,3.384,-
1 ks keramická destička 15,0 × 7,3 cm
2 ks bílá membrána 15,0 × 7,3 cm
2 ks černá membrána 15,0 × 7,3 cm
Výrobce: Smile Line
SL1031
SL1032
SL1033
1.056,617,655,-
(pouzdro s víčkem, keramická destička 24,0 × 13,5 cm, 2 ks bílá membrána, 250 ml tekutina U-mid)
(pouzdro s víčkem, keramická destička 24,0 × 13,5 cm, 2 ks bílá membrána, 250 ml tekutina U-mid)
(pouzdro s víčkem, keramická destička 15,0 × 7,3 cm, 2 ks bílá membrána, 250 ml tekutina U-mid)
MÍCHACÍ DESTIČKY NA KERAMIKU WET’N’DRY
Míchací destičky Wet’n’Dry využívají hybridního systému zvlhčování keramické hmoty. Keramický
prášek je na skleněné desce zvlhčován třemi absorpčními syntetickými páskami. Rozmíchaná
keramika má stále ideální konzistenci a to se po vypálení projeví vylepšenou transparencí.
Víčko chrání rozmíchanou keramickou hmotu před prachem a jinými nečistotami. Destičky
lze používat s destilovanou vodou nebo speciální U-mid tekutinou, se kterou se keramika lépe
zpracovává. Kryt EVO 2 je speciálně tvarovaný, Classic je standardní rovný kryt.
Balení
1 SADA Wet’n’Dry EVO 2
Obj.číslo
SL2090
CenaKč
8.593,-
1 SADA Wet’n’Dry Classic
SL1090
3.596,-
1 ks leštěná skleněná deska 24,0 × 13,5 cm
10 ks syntetické pásky
Výrobce: Smile Line
SL1091
SL1092
774,792,-
(pouzdro s víčkem, destička, leštěná skleněná deska 24,0 × 13,5 cm, 10 ks pásků, 250 ml tekutina U-mid)
(pouzdro s víčkem, destička, leštěná skleněná deska 24,0 × 13,5 cm, 10 ks pásků, 250 ml tekutina U-mid)
MÍCHACÍ DESTIČKA NA KERAMIKU WET’O’PROOF EVO 2
Míchací destička Wet’o’Proof EVO 2 využívá kombinaci hydrofilních a hydrofóbních materiálů. Pracovní plocha destičky Wet’o’Proof EVO 2 je ze syntetického hydrofóbního materiálu.
Celulózové hydrofilní pásky jsou zasunuty ve svislé poloze do otvorů v zásobníku. Absorbují
vlhkost z kontejneru a přivádějí ji na povrch míchací destičky. Kryt EVO 2 je speciálně tvarovaný, Classic je standardní rovný kryt.
Balení
1 SADA Wet’o’Proof EVO 2
Obj.číslo
SL2095
CenaKč
9.155,-
1 SADA Wet’o’Proof Classic
SL1095
4.216,-
1 ks leštěná syntetická hydrofóbní deska 24,0 × 13,5 cm
50 ks pásky z celulózy
Výrobce: Smile Line
SL1093
SL1094
1.542,597,-
(pouzdro s víčkem, destička, leštěná syntetická hydrofóbní deska 24,0 × 13,5 cm,
12 ks pásků z celulózy, 250 ml tekutina U-mid)
(pouzdro s víčkem, destička, leštěná syntetická hydrofóbní deska 24,0 × 13,5 cm,
12 ks pásků z celulózy, 250 ml tekutina U-mid)
ACHÁTOVÁ DESTIČKA
Achátová destička na rozmíchání dobarvovacích barev na keramiku je zhotovena z přírodního
achátu a proto je každý kus zcela unikátní. Destička je umístěna v průhledném kontejneru
s víčkem.
Balení
Obj.číslo
1 SADA achátová destička (pouzdro s víčkem, achátová destička s 20 důlky 15 × 7,5 cm) SL1045
1 ks achátová destička 15 × 7,5 cm
SL1046
Výrobce: Smile Line
120
CenaKč
4.497,4.182,-
U-MID TEKUTINA
Zlepšuje plasticitu keramické hmoty a usnadňuje její nanášení. Keramická hmota na modelu
vydrží déle vlhká a vypálená keramika má lepší barevnost a transparenci. Interdentální a okluzní
praskliny se zmenší, minimalizuje se tím počet korekturních pálení. U-mid tekutina je úspěšně
odzkoušena se všemi vysokotavitelnými keramikami a s většinou nízkotavitelných keramik.
Balení
250 ml tekutina U-mid
1 l tekutina U-mid
5 l tekutina U-mid
200 ml tekutina U-mid koncentrát
Výrobce: Smile Line
Obj.číslo
SL1140
SL1141
SL1142
SL1150
CenaKč
617,1.367,5.378,1.344,-
SKLO NA KERAMIKU JINOJAN
Otočná skleněná deska rozdělená na jednotlivá pole pro různé vrstvy a odstíny keramiky.
Průhledné víko chrání materiál před prachem a vysycháním.
Balení
1 ks sklo na keramiku Jinojan
Výrobce: Interdent
Obj.číslo
IN0502
CenaKč
1.082,-
OSTATNÍ POMŮCKY PRO PRÁCI S KERAMIKOU
SPRAY-ON
Systém pro nanášení opakerů dentální keramiky pomocí stlačeného vzduchu. Vzniklým sprejem je možné docílit velmi tenkého a rovnoměrného nanesení opakeru na povrch konstrukce.
Balení
1 SADA Spray-On
Obj.číslo
VIB101V1
CenaKč
17.995,-
1 ks lahvička
6 ks víčko s adaptérem
1 ks Spray-On pistole
1000 ml mísicí tekutina
250 ml indikační tekutina
Výrobce: Vita
VIB103
VIB104
VIB105N
VIB112
VIB113
89,1.535,4.213,2.186,513,-
(20 ks lahviček, 6 ks víček s adpatérem, 1 pistole komplet vč. přívodních hadic a manometru,
1000 ml mísicí tekutina, 250 ml indikační tekutina, příslušenství)
VITA MARKER
Speciální tužka pro zakreslení hranic preparace na ohnivzdorném pahýlu. Označené hranice
jsou po vypálení dobře čitelné a zůstávají stabilní i po několikanásobném vypálení. Nedifunduje do keramické hmoty, odolává teplotám do 1200 °C.
Balení
1 ks Vita Marker
Výrobce: Vita
Obj.číslo
VIB073
CenaKč
273,-
Obj.číslo
VID20191
CenaKč
614,-
PINZETA DO PECE
Speciální dlouhá pinzeta na vkládání nosičů do keramické pece.
Balení
1 ks pinzeta do pece 25 cm
Výrobce: Vita
SILBERPROBE SET
Sada určená k testování keramické pece a nastavení přesné teploty pálení.
Balení
1 SADA Silberprobe set (6 ks keramických destiček, 3 ks stříbrné tyčinky)
Výrobce: Vita
Obj.číslo
VIB230
CenaKč
1.535,-
ACTIVE CARBON
Aktivní uhlík absorbuje oxidy vznikající během pálicího procesu v keramické peci. Tím udržuje
vypalovací komoru čistou a zabraňuje nežádoucímu zbarvení keramiky.
Balení
10 ks Active carbon (vč. 2 ks drátků)
Výrobce: Renfert
Obj.číslo
RE20650000
CenaKč
1.742,-
121
MATERIÁLY PRO FAZETOVÁNÍ A INLEJE
KOMPOZITNÍ C+B MATERIÁLY
SVĚTLEM POLYMERUJICÍ KOMPOZITY
VITA VM LC
Vita VM LC je světlem polymerujicí kompozit k fazetování pevných i snímacích náhrad. Vazbu
na kovové konstrukce bezpečně zajišťuje vazebný systém Vita VM Bond neutrální barvy. Konzistence materiálu a snadné zpracování podle současného systému vrstvení materiálů Vita
umožňuje ekonomicky a v krátkém čase vytvořit fazetovanou náhradu s přirozeným lomem
světla a vysokou transparencí. Na výrazných estetických vlastnostech se podílí i kompaktní
nabídka speciálních hmot a barev určených k individualizaci jednotlivých členů náhrad. Vita VM
LC se dodává v odstínech dle vzorníku Vitapan Classical i 3D-Master.
Přehled obsahu jednotlivých setů:
VITAPANCLASSICAL
VITAPAN3D-MASTER
VITAVMLC
BASICKITSMALL(1)
BASICKIT
BASICKITSMALL(2)
1 × 5 ml
KURARAY ALLOY PRIMER
1 × 5 ml
1 × 5 ml
1×3g
PRE OPAQUE
1×3g
1×3g
OPAQUE
15 × 10 g (3)
10 × 3 g
OPAQUE PASTE
11 × 3 g (2)
11 × 3 g
2 × 4 g CP1, CP4
CHROMA PLUS
5 × 4 g CP1–CP5
5 × 4 g CP1–CP5
10 × 4 g
BASE DENTINE
26 × 4 g
11 × 4 g
2×4g
ENAMEL
2×4g
2×4g
1×4g
NEUTRAL
1×4g
1×4g
1×2g
WINDOW
1×2g
1×2g
3×4g
EFFECT LINER
OPAQUE LIQUID
2 × 5 ml
1 × 10 ml
MODELLING LIQUID
1 × 10 ml
1 × 10 ml
1 × 30 ml
SEPARATOR
1 × 30 ml
1 × 30 ml
1 × 50 ml
CLEANER
1 × 50 ml
1 × 50 ml
1×
VZORNÍK CLASSICAL
1×
1×
VICVLCBKV2
VICVLCBKSV2
37.376,-
25.268,-
VZORNÍK 3D-MASTER
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Obj.číslo
CenaKč
VICVLCBKSC
16.688,(1)
A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, C2, C3, D3
(2)
1M1, 1M2, 2L1.5, 2M1, 2M2, 2M3, 3L1.5, 3M2, 3M3, 3R2.5, 4M2
(3)
2L2.5, 2R1.5, 2R2.5, 3L2.5, 3M1, 3R1.5, 4L1.5, 4L2.5, 4M1, 4M3, 4R1.5, 4R2.5, 5M1, 5M2, 5M3
VITAVMLCPROFESSIONALKIT
VITAVMLCGINGIVAKIT
EFFECT LINER EL2–EL6
5×4g
GINGIVA OPAQUE PASTE GOL
1×3g
EFFECT ENAMEL EE2, EE3, EE6, EE9
4×4g
GINGIVA G1, 2, 4, 5
4×4g
BAREVNÝ INDIKÁTOR
1×
BAREVNÝ INDIKÁTOR
1×
Obj.číslo
VICVLCPKV1
Obj.číslo
VICVLCGKV1
CenaKč
6.852,-
CenaKč
3.447,-
VITAVMLCPAINTKIT
PAINT PT1, PT3, PT5, PT8, PT9, PT12, PT13, PT15, PT17, PT19
10× 2 g
WINDOW
1×2g
BAREVNÝ INDIKÁTOR
122
1×
Obj.číslo
VICVLCPAKV2
CenaKč
4.792,-
VITAVMLCCREATIVEKIT
PAINT PT1, PT5, PT15, PT17
4×2g
WINDOW WIN
1×2g
EFFECT ENAMEL EE6, EE9
2×4g
NEUTRAL NT
1×4g
ENAMEL ENL
1×4g
MODELLING LIQUID
1 × 10 ml
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Obj.číslo
CenaKč
VICVLCCK
5.524,-
VITAPANCLASSICAL
VITAVMLCINLAY/VENEERKIT
VITAPAN3D-MASTER
BASE DENTINE
6 × 4 g (2)
2 × 4 g ENL, END
ENAMEL
1 × 4 g ENL
1 × 10 ml
MODELLING LIQUID
1 × 10 ml
1 × 30 ml
SEPARATOR PRO VITA VM LC
1 × 30 ml
1×
BAREVNÝ INDIKÁTOR
1×
6×4g
(1)
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Obj.číslo
CenaKč
VICVLCIVKV1
VITAVMLCTWOCOLORKIT
3D-MASTER2M2,3M2
1×3g
PRE OPAQUE
1×3g
2×3g
OPAQUE PASTE
2×3g
2×4g
BASE DENTINE
2×4g
VICVLCIVKC
6.183,(1)
A1, A2, A3, A3.5, B3, D3
(2)
1M2, 2L1.5, 2M2, 3L2.5, 3M2, 3R2.5
VITAPANCLASSICALA2,A3
5.288,-
1 × 4 g ENL
ENAMEL
1 × 4 g ENL
1 × 4 g CP4
CHROMA PLUS
2 × 4 g CP2, CP3
1×4g
EFFECT LINER EL3
1 × 10 ml
MODELLING LIQUID
1 × 10 ml
2×
JEDNOTLIVÝ VZORNÍK
2×
PŘÍSLUŠENSTVÍ
VICVLCTCKC
6.183,Doplňkovábalení
2 g Window
2 g Paint
3 g Pre Opaque
3 g Opaque Paste
3 g Gingiva Opaque Paste
4 g Base Dentine
4 g Enamel
4 g Effect Enamel
4 g Neutral
4 g Gingiva
4 g Effect Liner
4 g Chroma Plus
10 g Opaque
10 g Color Opaque
10 g Gingiva Opaque
5 ml Alloy primer
5 ml VM LC Opaque liquid
10 ml VM Solvent for VM Bond / LC Opaque
10 ml VM LC Modelling liquid
30 ml VM LC Modelling liquid
30 ml VM LC Separator
50 ml VM LC Cleaner
Výrobce: Vita
Obj.číslo
CenaKč
VICVLCTCKV1
5.994,Obj.číslo
VIC441812
VI7770PTX
VI7767XX
VIC44XX
VIC443713
VI7765BDXX
VI7765ENX
VI7765EEX
VI7765NT
VI7765GX
VI7765ELX
VI7771CPX
VI7760XX
VI7760COX
VI7760GOL
VICVMLAP5
VICVMLOL5
VICVMBS10
VICVMLM10
VICVMLM30
VICVMLS30
VICVMLC50
CenaKč
362,428,516,516,516,668,668,668,668,668,668,668,483,483,483,1.796,219,149,496,1.092,362,148,-
123
MATERIÁLY PRO FAZETOVÁNÍ A INLEJE
SIGNUM
Signum je modulární systém tvořený univerzálními a speciálními fazetovacími kompozity, materiály pro individuální dobarvování, nástroji a příslušenstvím. Každá součást systému má svojí
přesnou oblast použití. Všechny jednotlivé komponenty se pak vzájemně perfektně doplňují.
Signum composite – materiál k fazetování korunek a můstků a ke zhotovování inlejí, onlejí a fazet. Konstrukce korunek a můstků mohou být odlity z jakékoliv ušlechtilé i náhradní slitiny. Má
minimální absorpci vody a rozpustnost, abraze odpovídá přirozené sklovině. Velmi dobře se leští.
Signum ceramis – sklo-keramický kompozit pro bezkovové náhrady. Lze jej použít pro jednotlivé
bezkovové korunky, fazety, inleje, onleje a individualizaci umělých zubů. Vyznačuje se dlouhodobou odolností vůči abrazi, jeho použitím lze dosáhnout vynikajících estetických výsledků.
Signum matrix – materiál pro vytváření přirozených efektů u náhrad s kovem i bezkovových.
Skládá se z flow kompozitů, které jsou kompatibilní jak se Signum composite, tak Signum
ceramis. Materiál má ideální konzistenci a lze s ním docílit perfektního vyvážení opalescence,
transparence a fluorescence.
Signum cre-active – materiál pro simulaci speciálních detailů, jako bílých skvrnek, prasklin
ve sklovině apod. Je kompatibilní se Signum composite i Signum Ceramis a lze jej rovněž
použít pro konfekční zuby.
Balení
1 SADA Signum essentia
Obj.číslo
HK66019673
CenaKč
16.295,-
1 SADA Signum ceramis
HK66022910
13.990,-
1 SADA Signum matrix
HK66019675
17.190,-
1 SADA Signum cre-active
HK66033446
5.995,-
3 g Pala cre-active gingiva gum
Výrobce: Heraeus
HK66033468
690,-
(10 × 3 g Opaque F OA1, OA2, OA3, OA3.5, OA4, OB2, OB3, OC3, OD3, OOP, 9 × 4 g Dentine DA1, DA2,
DA3, DA3.5, DA4, DB2, DB3, DC3, DD3, 3 × 4 g Enamel EL, ED, EM, 4 × 4 g Margin M1, M2, M3, M4,
1 × 4 g Effect ET1, 4 ml Liquid, 25 ks jednorázové štětečky, 20 ks kanyly 1,2 mm, příslušenství)
(8 × 4 g Dentine DA2, DA3, DA3.5, DA4, DB2, DB3, DC3, DD3, 3 × 4 g Enamel EL, EM, ED,
5 × 4 g Effect ET1, ET2, ET4, ET5, ET6, 4 × 4 g Margin M1, M2, M3, M4, 4 ml Liquid, příslušenství)
(3 × 4 g Mamelon dentine MD1, MD2, MD3, 2 × 4 g Secondary dentine SD1, SD2, 4 × 4 g Opal enamel
OS1, OS2, OS3, OS4, 9 × 4 g Opal transparent OT1, OT2, OT5, OT10, OTA, OTB, OTG, OTY, OTice,
4 × 4 g Value VL1, VL2, Vl3, VL4, 2 × 20 ks kanyly 1,2 mm, 2 ks štětec, vzorník, příslušenství)
(8 × 3 g Cre-active white, polar, umbra, corn, mango, caramel, maroon, black,
2 × 3 g Transparent T1, T2, 20 ks kanyly 1,2 mm, 5 ks kanyly 1,87 mm, 2 ks štětec, vzorník, příslušenství)
HK660200..
Signum opaque F 3 g
Signum composite dentine 4 g HK660200..
HK660229..
Signum ceramis dentine 4 g
A1
66
A2
67
A3 A3.5 A4
68 69 70
B1
71
B2
72
B3
73
B4
74
C1
75
C2
76
C3
77
C4
78
D2
79
D3
80
D4 OOP OUW2 Cena
81 82
83
655,-
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
40
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Signum composite effect 4 g
HK660200..
Signum composite margin 4 g
HK660200..
Signum composite enamel 4 g
HK660200..
Signum ceramis effect 4 g
HK660309..
Signum ceramis margin 4 g
HK660314..
Signum ceramis enamel 4 g
HK660229..
Signum matrix value 4 g
HK660197..
ET1
27
ET2
28
48
ET4
29
49
50
ET5
30
81
ET6
31
M1
M2
M3
M4
23
24
25
26
VL2
04
VL3
05
VL4
06
Signum matrix secondary dentin 4 g HK660....
Signum matrix mamelon dentin 4 g HK6601....
Signum matrix opal incisal 4 g
HK660196..
Signum matrix opal transparent 4 g
HK66019...
Signum cre-active 3 g
HK660200..
OS1
94
OS2
95
white
49
OS3
96
polar
50
OS4
97
umbra
51
798,925,Cena
798,798,798,998,955,925,-
EL
EM
ED
34
35
36
57
58
59
82
29
VL1
03
22
32
33
SD1
SD2
19693
30669
34
MD1
MD2
MD3
9691
9692
0670
Cena
1.045,975,975,-
OT1
OT2
OT5 OT10 OTA
OTB
OTG
OTY OTice Cena
677
678
679
699
700
701
798,-
corn
52
680
698
mango caramel maroon
53
54
57
black
58
T1
59
702 1.045,T2
60
Cena
625,-
SIGNUM LIQUID
Tekutina pro modelování kompozitů a vytvoření disperzní vrstvy.
Balení
4 ml Signum liquid
Výrobce: Heraeus
124
Obj.číslo
HK64714198
CenaKč
495,-
SIGNUM METAL BOND
Nový komplexní vazebný systém Metal Bond 1 a Metal Bond 2 pro fazetování fixních a snímacích zubních náhrad. Velmi jednoduchá a rychlá aplikace bez použití přístrojů, žádnou ze
složek není nutné zahřívat. Díky tomu je možné použít přípravek i na opravy.
Balení
1 SADA Signum metal bond (4 ml Signum metal bond I, 4 ml Signum metal bond II)
4 ml Signum metal bond I
4 ml Signum metal bond II
Výrobce: Heraeus
Obj.číslo
HK66033913
HK66033915
HK66033916
CenaKč
3.975,2.945,1.765,-
SIGNUM ZIRCONIA BOND
Bondovací přípravek pro spojení zirkonu se Signem nebo keramikou. Zajišťuje absolutně
bezpečnou a pevnou vazbu mezi těmito materiály.
Balení
1 SADA Signum zirconia bond (4 ml Signum zirconia bond I, 4 ml Signum zirconia bond II)
4 ml Signum zirconia bond I
4 ml Signum zirconia bond II
Výrobce: Heraeus
Obj.číslo
HK66038530
HK66038541
HK66038542
CenaKč
3.985,2.945,1.765,-
SIGNUM CERAMIC BOND
Dvoustupňový bondovací přípravek pro keramiku. Používá se pro extraorální a intraorální
opravy kompozitem, přípravu povrchu před cementací např. keramických prací a obnovu
disperzní vrstvy při opravách např. Signem.
Balení
1 SADA Signum ceramic bond (4 ml Signum ceramic bond I, 4 ml Signum ceramic bond II)
4 ml Signum ceramic bond I
4 ml Signum ceramic bond II
Výrobce: Heraeus
Obj.číslo
HK66039817
HK66042514
HK66042515
CenaKč
3.575,1.325,1.195,-
SIGNUM CONNECTOR
Světlem polymerizovaný bond pro spojení světlem vytvrzovaných kompozitů a dentálních
akrylových pryskyřic, např. při jejich individualizaci.
Balení
5 ml Signum connector
Výrobce: Heraeus
Obj.číslo
HK64714211
CenaKč
2.710,-
INSULATING PEN
Dvousložkový izolační přípravek pro izolaci sádry nebo epoxydových pryskyřic proti kompozitům nebo keramice.
Balení
1 SADA Insulating pen (12 ml Insulating pen I, 12 ml Insulating pen II)
12 ml Insulating pen I
12 ml Insulating pen II
Výrobce: Heraeus
Obj.číslo
HK64712597
HK64712595
HK64712596
CenaKč
1.155,596,596,-
INSULATING GEL
Gel pro finální polymeraci kompozitních materiálů. Po jeho použití je eliminována disperzní
vrstva fazety a povrch je tak hladší a odolnější vůči plaku.
Balení
10 g Insulating gel
Výrobce: Heraeus
Obj.číslo
HK64706307
CenaKč
515,-
HP PASTE
Polykrystalická pasta pro leštění kompozitních materiálů. Při jejím použití je leštění rychlé
a povrch zůstává dlouhodobě lesklý.
Balení
10 g HP paste
Výrobce: Heraeus
Obj.číslo
HK64712537
CenaKč
3.865,-
125
MATERIÁLY PRO FAZETOVÁNÍ A INLEJE
SR ADORO
SR Adoro je mikrofilní světlem polymerujicí kompozitní materiál, kterým je možné fazetovat
kovové konstrukce z ušlechtilých i náhradních slitin. Korunky a můstky lze zhotovit i bez kovové
konstrukce. Díky mikrofilní struktuře je tento kompozit velmi odolný vůči plaku v ústech pacienta. Pomocí SR Adoro lze dosáhnout vysokého a stálého lesku. Dodává ve dvou barevných
škálách – podle vzorníku Chromascop a Vita Classical s označením A-D.
1 SADA SR Adoro Basic Kit
IV573118
39.754,-
1 SADA SR Adoro A-D Basic Kit
IV573120
37.609,-
1 SADA SR Adoro Impulse Kit
IV573122
16.059,-
1 SADA SR Adoro Gingiva Kit
IV573124
7.965,-
1 SADA SR Adoro Stains Kit
IV573125
7.050,-
5 ml SR Link
30 ml SR Gel
10 ml SR Model Separator
1 g SR Adoro Stains
2 ml SR Adoro Gingiva Opaquer
2 ml SR Adoro Liner
3 g SR Adoro Transparent Clear
3 g SR Adoro Gingiva
3 g SR Adoro Intensive Gingiva
3 g SR Adoro Occlu Dentin
3 g SR Adoro Opal Effect
3 g SR Adoro Mamelon
3 g SR Adoro Cervical Transpa
175 g SR Adoro Thermo Guard
Výrobce: Ivoclar Vivadent
IV545872
IV573106
IV573105
IV5730XX
IV573056
IV57XXXX
IV573085
IV5730XX
IV57306X
IV5730XX
IV5730XX
IV5730XX
IV57305X
IV594798
2.116,1.167,694,576,526,526,576,698,698,698,836,698,688,2.484,-
(8 × 2 ml Liner 050, 100, 200, 300, 400, 500, clear, incisal, 10 × 2 ml Opaquer 130, 140, 210, 220, 230,
310, 320, 410, 420, 510, 5 × 3 g Neck 100, 200, 300, 400, 500, 10 × 3 g Dentin 130, 140, 210, 220, 230,
310, 320, 410, 420, 510, 3 × 3 g Schneide 1, 2, 3, 3 g Transpa Clear, 3 g Add-On neutral, příslušenství)
(8 × 2 ml Liner 050, 100, 200, 300, 400, 500, clear, incisal, 8 × 2 ml Opaquer A1, A2, A3,
A3.5, B2, B3, C2, D3, 5 × 3 g Neck 1, 2, 3, 4, 5, 8 × 3 g Dentin A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, D3,
3 × 3 g Transpa-Schneide 1, 2, 3, 3 g Transpa Clear, 3 g Add-On neutral, příslušenství)
(2 × 3 g Occlusal Dentin orange, brown, 3 × 3 g Mamelon light, yellow-orange, salmon,
6 × 3 g Opal Effect 1, 2, 3, 4, 5, violet, 3 × 3 g Transpa blue, brown-grey, orange-grey, 3 g Incisal-Edge,
2 × 3 g Special-Incisal, 3 g Inter Incisal white blue, 4 × 3 g Cervical Transpa yellow, orange-pink,
khaki, orange, příslušenství)
(2 ml Gingiva Opaquer pink, 5 × 3 g Gingiva 1, 2, 3, 4, 5, 5 × 3 g Intensiv Gingiva 1, 2, 3, 4, 5, příslušenství)
(13 × 1 ml Stains white, blue, red, yellow, black, orange, grey, khaki, olive, mahagony, maroon, crackliner, clear)
Doplňková balení SR Adoro:
Opaquer 2 ml
110
120
130
140
210
220
230
240
310
320
IV572897 IV572898 IV572899 IV572900 IV572901 IV572902 IV572903 IV572904 IV572905 IV572906
Dentin 3 g
IV572942 IV572943 IV572944 IV572945 IV572946 IV572947 IV572948 IV572949 IV572950 IV572951
Deep Dentin 3 g
IV572922 IV572923 IV572924 IV572925 IV572926 IV572927 IV572928 IV572929 IV572930 IV572931
SRADORO
Opaquer 2 ml
330
340
410
420
430
440
510
520
530
540
IV572907 IV572908 IV572909 IV572910 IV572911 IV572912 IV572913 IV572914 IV572915 IV572916
Dentin 3 g
IV572952 IV572953 IV572954 IV572955 IV572956 IV572957 IV572958 IV572959 IV572960 IV572961
Deep Dentin 3 g
IV572932 IV572933 IV572934 IV572935 IV572936 IV572937 IV572938 IV572939 IV572940 IV572941
SRADORO
SRADORO
Neck 3 g
100
IV572917
200
IV572918
300
IV572919
400
IV572920
500
IV572921
Schneide 3 g
2
3
IV572962
IV572963
IV572964
Opaquer 2 ml
A1
IV572970
A2
IV572971
A3
IV572972
A3.5
IV572973
A4
IV572974
B1
IV572975
B2
IV572976
B3
IV572977
Dentin 3 g
IV573008
IV573009
IV573010
IV573011
IV573012
IV573013
IV573014
IV573015
Deep Dentin 3 g
IV572991
IV572992
IV572993
IV572994
IV572996
IV572997
IV572998
IV572999
SRADOROA-D
Opaquer 2 ml
B4
IV572978
C1
IV572979
C2
IV572980
C3
IV572981
C4
IV572982
D2
IV572983
D3
IV572984
D4
IV572985
Dentin 3 g
IV573016
IV573017
IV573018
IV573019
IV573020
IV573021
IV573022
IV573023
Deep Dentin 3 g
IV573000
IV573001
IV573002
IV573003
IV573004
IV573005
IV573006
IV573007
SRADOROA-D
1
IV572986
2
IV572987
3
IV572988
4
IV572989
5
IV572990
TS1
TS2
TS3
IV573024
IV573025
IV573026
SRADOROA-D
Neck 3 g
Transpa-Schneide 3 g
126
1
Cena
526,576,636,Cena
526,576,636,Cena
636,576,Cena
526,576,636,Cena
526,576,636,Cena
636,576,-
SINFONY
Sinfony je světlem vytvrzovaný fazetovací materiál pro korunky a můstky v řídké (kašovité)
konzistenci. Spolehlivě reprodukuje barvy Vita a prostřednictvím hmot k individualizaci poskytuje
bohaté možnosti napodobení běžně se vyskytujících anomálií. Optimální je i vazba na kov se
systémem Rocatec. Vysoká tuhost, odolnost a dobrá leštitelnost dává materiálu dlouhodobou
tvarovou a estetickou stabilitu. Dodává se v kompletní barevné škále dle vzorníku Vita Classical.
Balení
1 SADA Sinfony Master Set
Obj.číslo
ES49000
CenaKč
51.333,-
8 ml Opaquer Liquid
5 ml Activation Liquid
10 ml Model Isolation
Výrobce: 3M Espe
ES49860
ES49870
ES47180
564,691,595,-
(16 × 5 g Dentin, 4 × 5 g Incisal, 2 × 5 g Enamel Effect, 4 × 5 g Transpa Opal, 5 × 5 g Opaque Dentine,
9 × 5 g Magic Intensive Shades, 16 × 5 g Opaquer Powders, 5 × 5 g Intensive-Opaque Powders,
2 × 8 ml Opaquer Liquid, 10 ml Model Isolation, 5 ml Activation Liquid, příslušenství)
Doplňková balení po 5 g:
Dentin
A1
ES49100
A2
ES49110
A3
ES49120
A3,5
ES49130
A4
ES49140
B1
ES49160
B2
ES49170
B3
ES49180
Opaque Powder
ES49600
ES49610
ES49620
ES49630
ES49640
ES49660
ES49670
ES49680
Dentin
B4
ES49190
C1
ES49210
C2
ES49220
C3
ES49230
C4
ES49240
D2
ES49260
D3
ES49270
D4
ES49280
Opaque Powder
ES49690
ES49710
ES49720
ES49730
ES49740
ES49760
ES49770
ES49780
E1
ES49300
Enamel
E2
ES49310
E3
ES49320
E4
ES49330
Enamel Effect
E5 Polar
E6 Sun
ES49340
ES49350
Transpa Opal
Magic Intensive
I1 Ocean blue
ES49410
I2 Atlantis
ES49420
I3 Chestnut
ES49430
I4 Havana
ES49440
Magic Intensive
I8 Honey Yellow
ES49480
I9 Gingiva
ES49490
I10 Red
ES49491
I11 Terracotta
ES49492
Opaque Dentin
Intensiv Opaquer
T1 Neutral
T2 Yellow
T3 Blue
ES49360
ES49370
ES49380
I5 Orange
ES49450
I6 Khaki
ES49460
Cena
998,388,Cena
998,388,-
Cena
998,1.497,ES49390 1.043,T4 Grey
I7 Vanilla
ES49470
Cena
1.497,-
Cena
1.497,-
DO1 Yellow Brown
ES49500
DO2 Brown
ES49520
DO3 Red brown
ES49530
DO4 Light green
ES49540
DO5 Green grey
ES49550
Cena
1.131,-
IO1 Pink
ES49810
IO2 Orange
ES49820
IO3 Brown
ES49830
IO4 Violet-grey
ES49840
IO5 Ochre
ES49850
Cena
464,-
POMOCNÉ MATERIÁLY SINFONY
Mikroabrazivní bondovací materiál pro kov, keramiku a zejména pro kompozitní fazetovací
techniku. Během aplikace může být adhezivní vrstva vizuálně kontrolována a tak lze předejít
teplotnímu stresu kovových konstrukcí.
Rocatec Pre – speciální čistý korund pro přípravu kovových konstrukcí, čištění a aktivaci
povrchu a standardizaci povrchového zdrsnění. Zrnitost 110 µm.
Rocatec Plus – speciální krycí přípravek pro vytvoření první adhezivní vrstvy. Díky vysoké
nárazové energii se jednotlivé částice retenčně uchytí na povrchu a lze ji vizuálně kontrolovat.
Zrnitost 110 µm.
Rocatec Soft – pouze 30 µm zrno zajišťuje jemnou a šetrnou aplikaci u extrémně tenkých
okrajů konstrukce.
ESPE Sil – vytváří silanovou vrstvu na silikátem pokrytém povrchu a vytváří chemickou vazbu
se Sinfony opakerem a fazetovacím materiálem Sinfony.
Balení
1 SADA Rocatec
Obj.číslo
ES68370
CenaKč
9.872,-
3 kg Rocatec-Pre
3 kg Rocatec-Plus
3 kg Rocatec-Soft
8 ml ESPE Sil
Výrobce: 3M Espe
ES68360
ES68350
ES68340
ES68300
823,6.583,7.397,1.466,-
(3 kg Rocatec-Pre, 3 kg Rocatec-Plus, 2×8 ml ESPE Sil, 3 ks štětec, dávkovací miska)
127
MATERIÁLY PRO FAZETOVÁNÍ A INLEJE
IN:JOY
Světlem tuhnoucí kompozit pro plnohodnotné estetické fazetování pevných náhrad. Má vynikající fyzikální vlastnosti a umožňuje barevně věrnou reprodukci i v tenkých vrstvách v případě
nedostatku místa. Snadno a rychle se modeluje, má optimální dobu zpracování, je odolný
vůči plaku a zabarvení. Materiál je možné polymerovat v libovolné světelné peci, určené pro
polymeraci laboratorních kompozitů. Dodává se v osmi nejpoužívanějších odstínech dle Vita
Classical A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C3, D3.
Balení
1 SADA in:joy 3-barevný set
Obj.číslo
DT5450190002
CenaKč
6.990,-
1 SADA in:joy 8-barevný set
DT5450190001
21.990,-
3 g Opaque
3 g Dentine
3 g Cervical Modifier
3 g Transpa Accent
3 g Gingiva Flow Gum
3 g Incisal
3 g Stains
3 g Gingiva
3 g Function Opaque
4 ml Modelling liquid
10 g Isolation
Výrobce: Dentsply
DT5450101XXX
DT5450111XXX
DT5450141XXX
DT5450131XXX
DT54501XXXXX
DT5450121XXX
DT5450161XXX
DT5450151040
DT5450191100
DT5450191000
DT5450191200
536,504,561,561,561,504,561,561,561,475,536,-
(4 × 3 g Opaque A2, A3, A3.5, Pink, 3 × 3 g Dentin A2, A3, A3.5, 2 × 3 g Cervical Modifier light, dark,
2 × 3 g Incisal soft, medium, 3 g Function opaque, 4 ml Modelling liquid, 10 g Isolation, příslušenství)
(9 × 3 g Opaque A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C3, D3, Pink, 8 × 3 g Dentin A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C3, D3, 4 × 3 g
Cervical Modifier extra light, light, medium, dark, 4 × 3 g Transpa Accent neutral, ocean, caramel, white, 3 × 3g Incisal
soft, medium, intensive, 10 × 3 g Stains, 3 g Gingiva, 3 g Function opaque, 4 ml Modelling liquid, 10 g isolation, přísl.)
TEPLEM POLYMERUJICÍ KOMPOZITY
CHROMASIT
Osvědčený C+B kompozitní materiál. Zpracovává se v tlakovém polymeračním přístroji.
Balení
15 ml Chromalink
3 ml Chromasit fluid
30 ml Opaquer liquid
2 g Color
2 g Intensive
2 g Clear
5 g Opaquer, Intensiv Opaquer
5 g Creativ Incisal
10 g Transparent
10 g Dentin
10 g Incisal
Výrobce: Ivoclar Vivadent
Obj.číslo
IV531861
IV531857/4
IV531860
IV5318XX
IV5318XX
IV531878
IV5318XX
IV531894
IV531829
IV5318XX
IV53182X
CenaKč
726,549,851,851,859,851,479,851,1.677,1.417,1.417,-
DUROPONT
Mikroplněný kompozitní fazetovací materiál pro korunky a můstky. Náhrady z Duropontu mají
hladký povrch a jsou odolné proti otěru. Díky svým optickým vlastnostem působí v ústech velmi
přirozeně. Je dodáván ve formě pasty, není ho tedy před použitím nutné mísit, a tím dochází
k úspoře materiálu i času. Materiál je po konečné polymeraci velmi tvrdý a díky nižšímu obsahu
anorganického plniva není příliš křehký. Dodává se v šestnácti odstínech dle Vita Classical.
Balení
10 ml Opaker
15 g Dentin
15 g Cervical
15 g Incizal
10 ml modelovací tekutina
30 ml modelovací tekutina
10 ml ředicí tekutina pasty
10 ml ředicí tekutina pro opaker
30 ml ředicí tekutina pro opaker
5 ml polymerační lak
8 ml silan
10 ml Opaker růžový G1
10 ml Opaker slonovina G2
Výrobce: Novodent Est.
128
Obj.číslo
IXND0009XX
IXND0010XX
IXND0011XX
IXND0012XX
IXND0013
IXND0014
IXND0015
IXND0017
IXND0016
IXND0018
IXND0019
IXND0020
IXND0021
CenaKč
494,682,682,682,363,792,462,330,758,462,990,693,693,-
PRYSKYŘIČNÉ C+B MATERIÁLY
VM CC
Nová samopolymerujicí pryskyřice bez plniva pro zhotovení provizorních náhrad a opravy mimo
ústa. Snadno se míchá a modeluje, má dobrou barevnou stabilitu a je velmi trvanlivá. Dodává
se v 15 odstínech Vitapan Classical (mimo B1) a v 16 nejběžnějších odstínech 3D-Master.
Doplňkovábalení
30 g Base Dentine, Enamel, Window, Effect Liner
100 g Base Dentine, Enamel
30 ml VM CC Liquid
100 ml VM CC Liquid
Výrobce: Vita
Obj.číslo
VI7945XX
VI7950XX
VICVCCL30
VICVCCL100
CenaKč
417,1.137,466,1.363,-
BASICKITCLASSICAL
BASICKITSMALL
CLASSICAL(1)
15 × 30 g
6 × 30 g
2 × 30 g
2 × 30 g
1 × 30 g
1 × 30 g
WINDOW WIN
1×30 g
1×30 g
1 × 100 ml
1 × 100 ml
VM CC LIQUID
1×100 ml
1×30 ml
1×
1×
VZORNÍK VITAPAN CLASSICAL
1×
1×
VICVCCBK16
8.753,-
VICVCCBK5
3.594,-
BASICKIT
3D-MASTER(2)
BASICKITSMALL
3D-MASTER(3)
BASE DENTINE
16×30 g
5×30 g
ENAMEL ENL, END
2×30 g
2×30 g
VZORNÍK 3D-MASTER
PŘÍSLUŠENSTVÍ
VICVCCBKC
10.765,-
VICVCCBKSC
5.797,-
Obj.číslo
CenaKč
A1, A2, A3, A3.5, B3, D3
0M1, 1M1, 2L1.5, 2M1, 2M2, 2M3, 3L1.5, 3L2.5, 3M1, 3M2, 3M3, 3R1.5, 3R2.5, 4L1.5, 4M2, 5M1
(3)
1M1, 2M2, 3M2, 3R2.5, 4M2
(1)
(2)
VITAVMCCCLASSICALCOLORKIT
VITAVMCCPROFESSIONALKIT
BASE DENTINE A1–D4 (MIMO B1)
15 × 30 g
EFFECT LINER EL2–EL6
VM CC LIQUID
1×100 ml
Obj.číslo
CenaKč
VZORNÍK VITAPAN CLASSICAL
1×
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Obj.číslo
CenaKč
5 × 30 g
VICVCCPK
1.963,-
1×
VICVCCCCK
9.437,-
SUPERPONT C+B
Korunková pryskyřice určená pro přímou modelaci bez kyvetace v sádře. Polymeruje se
v tlakovém přístroji. Nově se dodává v široké škále Vita odstínů (krček – A3.5, A4, B2, B3, C4,
D2, D4, dentin – A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C3, C4, D2, D3, D4, sklovina A2, A3.5,
B2, C4, D2, D4) a Transparent.
Balení
1 SADA Superpont C+B
Obj.číslo
DE4324150
CenaKč
2.802,-
250 g Superpont C+B tekutina
100 g Superpont C+B prášek v odstínech
Výrobce: SpofaDental
DE4324903
DE43242xx
237,146,-
(8×20 g Cervical A3.5, A4, B2, B3, C4, D2, 2×D4, 14×20 g Dentin A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C3,
C4, D2, D3, D4, 7×20 g Incisal A2, 2×A3.5, B2, C4, D2, D4, 20 g Transparent T, 50 g Superpont C+B liquid)
SUPERPONT
Korunková pryskyřice na bázi metylmetakrylátu určená pro klasické zpracování. Polymeruje
se varem. Nově se dodává v široké škále Vita odstínů (krček – A3.5, A4, B2, B3, C4, D2, D4,
dentin – A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C3, C4, D2, D3, D4, sklovina A2, A3.5, B2, C4,
D2, D4) a Transparent.
Balení
1 SADA Superpont
Obj.číslo
DE4321150
CenaKč
2.621,-
250 g Superpont tekutina
100 g Superpont prášek v odstínech
Výrobce: SpofaDental
DE4321903
DE43212xx
136,134,-
(8×20 g Cervical A3.5, A4, B2, B3, C4, D2, 2×D4, 14×20 g Dentin A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2,
C3, C4, D2, D3, D4, 7×20 g Incisal A2, 2×A3.5, B2, C4, D2, D4, 20 g Transparent T, 50 g Superpont liquid)
129
MATERIÁLY PRO FAZETOVÁNÍ A INLEJE
POLITEMP
Samopolymerujicí pryskyřice pro výrobu provizorních korunek a můstků. Má krátkou dobu zpracování a velmi dobré mechanické vlastnosti. Dodává se v odstínech A3, A3.5, B3, C2, D3 a Incisal.
Balení
80 g prášek jednotlivé odstíny
150 g tekutina
Výrobce: Polident
Obj.číslo
PO028XX
PO02894
CenaKč
299,364,-
GC UNIFAST III
Chemicky tuhnoucí akrylátová pryskyřice pro dlouhodobá provizoria. Díky dokonale vyváženému
složení získáte výjimečně rovnoměrně zabarvenou směs bez bublinek. Skvělá manipulace jak
při technice „brush on“, tak při razidlové technice. Dodává se v odstínech A1, A2, A3, A3,5,
B2, E3, incizální, čirý, N° 3 růžový, N° 8 růžový žilkovaný.
Balení
1 SADA GC Unifast III
Obj.číslo
GC002650
35 g GC Unifast III
100 g GC Unifast III
300 g GC Unifast III (A2, A3, incizální, N° 8)
42 ml GC Unifast III
104 ml GC Unifast III
260 ml GC Unifast III
Výrobce: GC Int
GC002635XX
GC0026100XX
GC0026300XX
GC002651
GC002652
GC002653
(2 × 35 g odstín A2, A3, 42 ml tekutina, odměrka na prášek, odměrka na tekutinu, štětec č. 10, příslušenství)
CenaKč
2.310,740,1.660,3.650,580,1.210,2.200,-
DURACRYL INLAY
Za studena polymerujicí metylmetakrylátová pryskyřice pro opravy pryskyřičných korunek
a fazet, zhotovování provizorních korunek a můstků, rebaze fixních náhrad.
Balení
1 SADA Duracryl inlay (7×10 g prášku, 50 ml tekutiny)
Výrobce: SpofaDental
Obj.číslo
DE4311100
CenaKč
420,-
SPOFACRYL
Samopolymerujicí adhezivní pryskyřice k fixaci adhezivních můstků, k lepení zámků fixních
ortodontických aparátů, k upevňování vypadlých fazet z fixních náhrad, k dočasnému dlahování
zubů s oslabeným parodontem nebo po traumatu, k upevňování pryskyřičného zubu do mezizubní mezery. Dodává se v odstínech A2, A3.5, B3, C2 a 0.
Balení
1 SADA Spofacryl jednotlivé odstíny (100 g prášku, 100 g tekutiny)
Výrobce: SpofaDental
Obj.číslo
DE43182XX
CenaKč
382,-
CONALOR
Univerzální podkladové a probarvovací barvy. Napálená vrstva Conaloru výborně kryje kovový
podklad náhrady. Dodává se v nových odstínech (bílý, hnědý, růžový, šedý, A, B, C+D).
Balení
1 SADA Conalor (3×6 g odstíny A, B, C+D, 4×3 g bílý, hnědý, růžový, šedý, 2×8 g tekutiny)
25 g tekutina
15 g prášek v odstínech
Výrobce: SpofaDental
Obj.číslo
DE4813210
DE4813250
DE48132XX
CenaKč
478,102,80,-
OVS II OPAKER
Přípravek na pryskyřičném základě, který se používá pro barevné překrytí kovové konstrukce
před nanášením C+B materiálů. Slouží také jako prostředek pro zlepšení vazby.
Balení
10 ml OVS II ředidlo
100 ml OVS II opaque ředidlo
6 × 5 ml OVS II ředidlo
Výrobce: Dentsply
CenaKč
495,3.109,1.251,-
10 ml OVS II Dentin Opaque
10 13 15 16 17 20 21 22 23 25 26 27 30 31 32 39 40 41 Cena
DT08235… D10 D13 D15 D16 D17 D20 D21 D22 D23 D25 D26 D27 D30 D31 D32 D39 D40 D41 745,-
10 ml OVS II Margin Opaque
DT08235… H10 H13
OVSIIOpaker
10 ml OVS II Opaque Modifier DT08235…
130
Obj.číslo
DT08235N
DT08235G
DT08196L
01
02
H16
03
04
H21
H23 H25
H31
H39 H40
745,745,-
POMŮCKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PRÁCI S C+B MATERIÁLY
MÍCHACÍ PODLOŽKY
MÍCHACÍ DESTIČKA PRO LC KOMPOZITY
Černá porcelánová míchací destička Vita s několika prohlubněmi většího a menšího průměru
je vhodná pro práci se světlem polymerujicími kompozity. Víčko dodávané s míchací destičkou
prodlužuje dobu zpracování LC kompozit. Rozměry 85 × 110 mm.
1 ks míchací destička
Výrobce: Vita
VIC014
1.083,-
MÍCHACÍ PAPÍRKY
Speciální míchací papírky z lakovaného papíru pro zpracování světlem polymerujicích materiálů.
Papírky jsou v kontrastním černobílém provedení a je možné je přikrýt černým neprůsvitným
víčkem.
1 SADA míchací papírky (5 ks bločků, 1 ks víčko)
Výrobce: Heraeus
HK64710901
795,-
OSTATNÍ POMŮCKY
MÍCHACÍ KALÍŠKY SILIKONOVÉ
Silikonové míchací kalíšky na pryskyřici ve třech velikostech. Spodní část kalíšků tvoří přísavka, která zamezuje jejich posunování při míchání a nabírání pryskyřice.
Balení
1 ks kalíšek 5 ml
1 ks kalíšek 25 ml
1 ks kalíšek 75 ml
Výrobce: Becht
Obj.číslo
BT453.1/1
BT453.2
BT453.3
CenaKč
178,327,349,-
Obj.číslo
IX4813
IX4814
CenaKč
46,28,-
MÍCHACÍ KALÍŠKY SKLENĚNÉ
Skleněné kalíšky na míchání pryskyřic.
Balení
1 ks kalíšek
1 ks víčko
Výrobce: Skloplast
IVOCRON SEPARATOR
Izolační prostředek k izolaci sádrového pahýlu pod kompozitní C+B materiály.
Balení
30 ml Ivocron separator
Výrobce: Ivoclar Vivadent
Obj.číslo
IV550085/4
CenaKč
426,-
GC METALPRIMER II
Tekutý bond pro vazbu mezi slitinou a kompozitem nebo pryskyřicí. Výsledná vazba je srovnatelná se silanizací. Nanáší se v tenké vrstvě na suchý povrch opískovaných konstrukcí,
zasychá samovolně bez použití přístrojů. Je možné jej použít pro všechny typy dentálních slitin.
Balení
5 ml GC MetalPrimer II
Výrobce: GC Int.
Obj.číslo
GC000554
CenaKč
4.671,-
GC COMPOSITE PRIMER
Adhezivum pro vazbu kompozitu ke kompozitu. Obnovuje inhibiční vrstvu a zajišťuje tak pevnou vazbu kompozit/kompozit. Může být také použitý pro bezpečnou vazbu při individuální
úpravě umělých zubů.
Balení
3 ml GC Composite Primer
Výrobce: GC Int.
Obj.číslo
GC001530
CenaKč
581,-
131
MATERIÁLY PRO FAZETOVÁNÍ A INLEJE
VZORNÍKY A POMŮCKY PRO VÝBĚR BARVY
VITA VITAPAN CLASSICAL
Klasický Vita vzorník obsahuje 16 odstínů: červenohnědé (A1, A2, A3, A3.5, A4), červenožluté
(B1, B2, B3, B4), šedé (C1, C2, C3, C4), červenošedé (D2, D3, D4). Vzorník je možné rozšířit o extrasvětlé bleaching odstíny 0M1, 0M2, 0M3.
Balení
1 ks vzorník Vitapan Classical
1 ks vzorník Vitapan Classical s Bleach odstíny
1 ks vzorník Bleach odstíny
Výrobce: Vita
Obj.číslo
VIB027C
VIB027CV1
VIB027BS
CenaKč
1.768,2.149,537,-
VITA VITAPAN 3D-MASTER
Vzorník s novým uspořádáním odstínů ve třech rovinách (3D). Odstíny: 1M1, 1M2, 2L1.5, 2L2.5,
2M1, 2M2, 2M3, 2R1.5, 2R2.5, 3L1.5, 3L2.5, 3M1, 3M2, 3M3, 3R1.5, 3R2.5, 4L1.5, 4L2.5, 4M1,
4M2, 4M3, 4R1.5, 4R2.5, 5M1, 5M2, 5M3. Vzorník je možné rozšířit o extrasvětlé bleaching
odstíny 0M1, 0M2, 0M3.
Balení
1 ks vzorník Vitapan 3D-Master s Bleach odstíny
1 ks vzorník Bleach odstíny
Výrobce: Vita
Obj.číslo
VIB360A
VIB2600MS
CenaKč
1.998,332,-
Obj.číslo
VIB363
CenaKč
3.565,-
IV529479
729,-
LINEARGUIDE 3D-MASTER
Nový typ vzorníku 3D-Master pro zjednodušený výběr barvy zubů.
Balení
Linearguide 3D-Master
Výrobce: Vita
CHROMASCOP
Barevný vzorník firmy Ivoclar Vivadent.
1 ks Chromascop vzorník
Výrobce: Ivoclar Vivadent
VITA BLEACHEDGUIDE 3D-MASTER
Vzorník pro plánování a kontrolu bělení zubů. Obsahuje 15 barev v M odstínech 3D Master
vzorníku s ½ mezio;dstíny.
Balení
1ks Vita Bleachedguide 3D-Master
Výrobce: Vita
Obj.číslo
VIB361A
CenaKč
1.594,-
VITA BAREVNÉ INDIKÁTORY
Barevné indikátory pro dobarvovací odstíny a materiály pro individuální vrstvení.
Balení
1 ks Vita VM Effect Chroma
1 ks Vita VM Effect Enamel
1 ks Vita VM Effect Liner (EL, EO, EP, MN)
1 ks Vita VM Gingiva (G1 – G5)
1 ks Vita VM Margin (M1, M4, M5, M7, M8, M9)
1 ks Vita VM Professional Kit Small
1ks Vita VM Effect Opal
1ks Vita VM Add-On
1ks Vita VMK Master Translucent
1ks Vita VMK Master Margin / Gingiva
1ks Vita VMK Master Dentine modifier / Luminary
1ks Vita VMK Master Standard (N1-N5, CE1-CE3, COR1, COR2)
1ks Vita vzorník pro individuální zhotovení barevné škály
1 ks Vita Cerec
1 ks Akzent 01–10
1 ks Akzent 11–20
1 ks Interno
1 ks Shading paste Classical
1 ks Shading paste 3D-Master
Výrobce: Vita
132
Obj.číslo
VIB414
VIB416
VIB415
VIB417
VIB418
VIB419
VIB413
VIB435
VIB431
VIB432
VIB433
VIB434
VIB423
VIB300
VIB420
VIB421
VIB422
VIB293
VIB292
CenaKč
872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,557,872,872,872,872,872,872,-
VITA EASYSHADE ADVANCE
Přístroj pro spektrofotometrické měření odstínů přirozených i vybělených zubů podle vzorníků
Vitapan Classical a 3D-Master nebo ověření odstínu na zhotovené náhradě či kontrolu odstínu
zirkonoxidových bloků. Bezdrátový skener velmi malých rozměrů je lehký a lze jej jednoduše
ovládat. Vysoká míra digitalizace a optimalizace softwaru přispívá ke spolehlivosti měření.
Posledních 25 výsledků se ukládá do paměti, po propojení s počítačem je pomocí LabRX
Softwaru možné výsledky jednotlivých měření archivovat a později např. vytisknout pacientovi.
LED zdroj je naprosto spolehlivý a zajišťuje konstantní úroveň kvality světla za každé denní
doby. Na koncovku skeneru se pro jednotlivé pacienty navléká ochranná fólie.
Balení
1 ks Easyshade Advance
4 × 10 ks Easyshade ochranné fólie
1 ks Software update z Easyshade Compact na Advance
Výrobce: Vita
Obj.číslo
VIDEASYAS
VID39003
VID46900
CenaKč
43.980,1.942,1.666,-
PŘÍSTROJE PRO ZPRACOVÁNÍ FAZETOVACÍCH MATERIÁLŮ
KERAMICKÉ PECE
VITA VACUMAT 6000 M
Pec pro vypalování keramiky Vacumat 6000 M je součástí modulového systému, který umožňuje díky své stavebnicové konstrukci složit optimální sestavu pece a ovládání dle požadavků
konkrétní zubní laboratoře. Použité hightech materiály umožňují homogenní přenos tepla,
vypalovací komora a spolehlivá elektronika zajistí dokonalé výsledky vypalování. Aktuální
provozní stav je indikován již z dálky viditelnou LED. Při každém spuštění programu se automaticky kalibruje teplota. Pec je vybavena ochranou před výpadkem proudu, má noční režim,
kontrolované rychlé ochlazování, automatické čištění a eliminaci kondenzované vody. Pro
bezpečné odkládání prací slouží dva integrované stolky. Vacumat 6000 M se dodává v nerezovém nebo lakovaném provedení pouzdra. Jako zvláštní příslušenství se dodávají boční
kryty v šesti různých barvách, které se velmi jednoduše upevňují k tělu pece. K peci je možné
zvolit ze čtyř typů ovládání – vPad easy, vPad comfort, vPad excellence nebo vPad clinical
pro ordinační použití.
Technickéúdaje:
Pouzdro . . . . . . . . . . . . . . . . . ušlechtilá ocel nebo lak
Pracovní komora . . . . . . . . . . průměr 90 mm, výška 55 mm
Rozměry (Š×H×V) . . . . . . . . . 23 × 30 × 44,4 cm
Hmotnost . . . . . . . . . . . . . . . . 15 kg (ušlechtilá ocel) / 13 kg (lak)
Příkon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 W
Max. vypalovací teplota . . . . . 1200 °C
Balení
1 ks Vacumat 6000 M lakovaná
1 ks Vacumat 6000 M ušlechtilá ocel
Výrobce: Vita
Obj.číslo
VIDV6000M
VIDV6000ME
CenaKč
79.990,89.920,-
VITA VACUMAT 6000 MP
Kombinovaná keramická pec pro vypalování všech typů kovokeramiky a zpracování presovací
keramiky. K peci lze zvolit ze dvou typů ovládání – vPad comfort a vPad excellence. Moderní
technologie vypalování a presování keramiky, nové materiály použité k výrobě vypalovací
komory a osvědčený křemíkový vypalovací sokl zajišťují konstantní výsledky při zpracování
keramiky. Elektronika pece umožňuje např. snadné zadávání programů a rozeznání počtu
vložených presovacích pelet. Teplota je udržována v rozmezí ± 1 °C. Řada doplňkových funkcí,
jako např. noční mód, rychlé chlazení a automatické čištění, přispívá ke komfortu obsluhy.
Vacumat 6000 MP se dodává v nerezovém nebo lakovaném provedení povrchu pouzdra.
Kompaktní rozměry pece minimalizují nároky na místo v laboratoři.
Technickéúdaje:
Pouzdro . . . . . . . . . . . . . . . . . ušlechtilá ocel
Pracovní komora . . . . . . . . . . průměr 90 mm, výška 55 mm
Rozměry (Š×H×V) . . . . . . . . . 23 × 32,5 × 63 cm
Hmotnost . . . . . . . . . . . . . . . . 20,1 kg (ušlechtilá ocel) / 18,7 kg (lak)
Příkon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 W
Max. vypalovací teplota . . . . . 1200 °C
Balení
1 ks Vacumat 6000 MP lakovaná
1 ks Vacumat 6000 MP ušlechtilá ocel
Výrobce: Vita
Obj.číslo
VIDV6000MP
VIDV6000MPE
CenaKč
119.940,132.860,-
133
MATERIÁLY PRO FAZETOVÁNÍ A INLEJE
OVLÁDÁNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KERAMICKÉ PECE VITA 6000
vPad easy je vybaveno všemi nezbytnými funkcemi. Velký přehledný displej s fóliovou klávesnicí
a intuitivní menu s jednoznačnými a snadnými symboly umožňuje precizní ovládání pece. Je
možné zadat až 200 volitelných programů.
vPad comfort umožňuje ovládání až dvou vypalovacích jednotek najednou a zřízení individuálních a přenosných uživatelských funkcí. Je vybaveno 7palcovým barevným dotykovým
displejem a gigabitovým prohlížečem fotografií. Je možné zadat až 500 volitelných programů.
vPad excellence má velký 8,5palcový barevný dotykový displej. Lze jím ovládat až 4 vypalovací
jednotky a zřídit až 12 osobních uživatelských účtů. Je vybaven dvougigabitovým prohlížečem
fotografií s možností jejich úprav a pohodlným zpracováním dat. Pro snadnější programování
lze k ovládání připojit PC klávesnici nebo myš. Je možné zadat až 1000 volitelných programů.
VPad clinical je modifikovaná ovládací jednotka vPad comfort určená pro užívání nejen
v zubní laboratoři ale i v zubní ordinaci. Funkční vybavení je u obou jednotek stejné s tím,
že v ordinačním uživatelském režimu jsou zobrazovány jen programy užívané v ordinaci při
zpracovávání keramických materiálů používaných v rámci ošetřování pacienta.
Pro ovládání více vypalovacích jednotek jedním ovládáním je třeba doplnit sestavu o switchbox.
Boční kryty pecí se dodávají v šesti různých barvách – modrá, zelená, růžová, oranžová, bílá
a tmavě šedá.
Balení
1 ks ovládání vPad easy
1 ks ovládání vPad comfort
1 ks ovládání vPad excellence
1 ks ovládání vPad clinical
1 ks vakuová pumpa
2 ks barevné boční kryty
1 ks switchbox
Výrobce: Vita
Obj.číslo
VIDVPADE
VIDVPADC
VIDVPADEX
VIDVPADCLIN
VIDVPU
VID4700X
VID47009
CenaKč
21.490,41.290,57.840,41.290,24.560,1.657,7.968,-
HERAMAT C 3, HERAMAT C 3 PRESS
Keramická pec Heramat C 3 je k dispozici ve dvou verzích – jako standardní pec pro vypalování
kovokeramiky a s jednotkou pro zpracování presované keramiky. Ovládací panel obou pecí
je vybaven velkým přehledným displejem, obsluha pece je tak velmi jednoduchá a intuitivní.
Na displeji jsou snadno čitelné všechny potřebné údaje. Nastavit lze až 180 programů, u Press
varianty navíc ještě 20 presovacích programů. Díky dokonalé automatice je možno teplotu
ve vypalovací komoře stejně jako teplotní nárůst nastavit naprosto přesně. Vakuová pumpa
se dodává jako zvláštní příslušenství.
Heramat C 3
Heramat C 3 Press
Technickéúdaje: Pracovní komora . . . . . . . . ∅ 95 mm, výška 60 mm ∅ 95 mm, výška 60 mm
Rozměry (Š x H x V) . . . . . 29 × 63 × 38 cm
29 × 63 × 38 cm
Hmotnost . . . . . . . . . . . . . . 22 kg
23 kg
Max. vypalovací teplota . . . 1 100 °C
1 100 °C
Teplotní nárůst . . . . . . . . . . 10–120 °C/min
10–120 °C/min
Teplotní odchylka . . . . . . . 1°C
1°C
Příkon. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 750 W
1 750 W
Napětí . . . . . . . . . . . . . . . . 230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
Balení
1 ks Heramat C 3
1 ks Heramat C 3 Press
1 ks vakuová pumpa
Výrobce: Heraeus
134
Obj.číslo
HK66043133
HK66043135
HK66002450
CenaKč
154.900,179.900,24.150,-
MULTIMAT EASY
Řada keramických pecí s kompaktním tvarem určená pro každodenní práci v zubní laboratoři.
Pec je vybavena ergonomickou odkládací plochou, možností nastavení až 100 volitelných vypalovacích programů a 3 chladicích programů a dvouřádkovým displejem ukazujícím všechny
nezbytné údaje při práci. Topná spirála zajišťuje homogenní rozložení tepla uvnitř komory.
Procesorová technologie, nejmodernější senzory a možnost nahrání upgrade softwaru nebo
zálohování dat přes USB port řadí tuto pec mezi nejmodernější přístroje.
Technickéúdaje:
Pracovní komora . . . . . . . . . . . . . průměr 86 mm, výška 67 mm
Vnitřní rozměry (Š×H×V) . . . . . . . 27,8 × 42,2 × 60,5 cm
Hmotnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 kg
Max. vypalovací teplota . . . . . . . . 1200 °C
Příkon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1300 W
Napětí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 V / 50 Hz
Balení
1 ks Multimat Easy
Výrobce: Dentsply
Obj.číslo
DT5460250001
CenaKč
104.900,-
MULTIMAT NTX
Pec pro vypalování kovokeramiky Multimat NTX s dotykovým displejem a přehledným inteligentním menu umožňuje pohodlné, jednoduché a intuitivní ovládání. Nejmodernější regulační
technika, samokalibrace a sledování všech měřicích a regulačních okruhů zajišťuje vysokou
přesnost vypalování. Pece mají kompaktní design, malou základovou plochu, a tím jsou sníženy
nároky na místo. Dostupnost 1000 programů a ukládání dat na nebo z PC pomoci USB flash
disků je samozřejmostí. Dotyková barevná TFT 5,7palcová obrazovka umožňuje promítání
video sekvencí, obrázků a přehrávání MP3. Při potřebě zvýšení výkonu napomáhá zvláštní
řadič procesoru s velmi přesným řízením teplotní křivky v reálném čase. NTX Program může být
nainstalován i na běžném PC a přes USB spravovat vypalování a lisování na jedné nebo více
pecích. Logické složky intuitivně navádí operátora přes všechny úrovně menu přímo na požadovaný program. Předinstalované programy je možné zkopírovat na vlastní plochu, modifikovat
a ukládat. Díky plně přizpůsobitelným vypalovacím parametrům lze pece použít pro všechny
druhy materiálů a prací. Pec zajišťuje ochranu a uložení dat při výpadku elektrického proudu.
Technickéúdaje:
Pracovní komora . . . . . . . . . . . . . průměr 85 mm, výška 67 mm
Rozměry (Š × H × V) . . . . . . . . . . . 28 × 43 × 41 (56 otevřená) cm
Hmotnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 kg
Max. vypalovací teplota . . . . . . . . 1200 °C
Příkon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1580 W
Napětí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 V / 50 Hz
Balení
1 ks Multimat NTX
Výrobce: Dentsply
Obj.číslo
DT5460260001
CenaKč
169.900,-
MULTIMAT NTX PRESS
Pec Multimat NTX Press má všechny výhody pecí řady NTX, navíc umožňuje presování bezkovové keramiky.
Technickéúdaje:
Pracovní komora . . . . . . . . . . . . .
Rozměry (Š × H × V) . . . . . . . . . . .
Hmotnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Max. vypalovací teplota . . . . . . . .
Příkon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Napětí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Balení
1 ks Multimat NTX Press
Výrobce: Dentsply
průměr 85 mm, výška 67 mm
28 × 43 × 54 (69 otevřená) cm
24,6 kg
1200 °C
1580 W
230 V / 50 Hz
Obj.číslo
DT5460260011
CenaKč
209.900,-
VAKUOVÁ PUMPA
Vysoce výkonná olejová vakuová pumpa pro všechny keramické pece.
Technickéúdaje:
Balení
1 ks vakuová pumpa
Výrobce: Dentsply
Rozměry (Š×H×V) . . . . . . . . . . . . 27 × 17 × 18,4 cm
Hmotnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 kg
Napětí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 V / 50 Hz
Obj.číslo
DT03002220VD
CenaKč
24.990,-
135
MATERIÁLY PRO FAZETOVÁNÍ A INLEJE
PROGRAMAT P300, PROGRAMAT P500/G2
Keramická pec P300 s membránovým displejem a jednoduchou obsluhou nabízí novou
strukturu programů. Má odnímatelnou hlavu, která umožňuje jednoduchý přenos a snadnou
údržbu. Pec P500/G2 má velký barevný dotykový displej a membránová tlačítka, disponuje
snadným ovládáním s příjemným uživatelským rozhraním a ikonami. Má automatickou dvojitou kalibraci, 120 přednastavených a 500 individuálních programů, USB rozhraní a připojení
na tiskárnu. Obě pece mají zabudovanou funkci šetřící energii „Power Save Technology“.
Nová muflová technologie QTK (Quartz Tube Kanthal – křemík kanthalové tuby) se stará
o ještě homogennější vyzařování tepla. Výsledkem je optimální vypálení keramiky, na které
se můžete spolehnout.
Programat P300
Technickéúdaje: Pracovní komora . . . . . . . . ∅ 80 mm, výška 48 mm
Rozměry (Š x H x V) . . . . . 38,2 × 46,8 × 32 cm
Hmotnost . . . . . . . . . . . . . . 16,5 kg
Max. vypalovací teplota . . . 1 200 °C
Napětí . . . . . . . . . . . . . . . . 230 V / 50 Hz
Balení
1 ks Programat P300
1 ks Programat P500/G2
1 ks vakuová pumpa VP3
Výrobce: Ivoclar Vivadent
Programat P500/G2
výška 49 mm
38,2 × 46,8 × 32 cm
18 kg
1 200 °C
230 V / 50 Hz
∅ 80 mm,
Obj.číslo
IV591301
IV613839
IV594554
CenaKč
99.060,129.012,17.550,-
PROGRAMAT EP 3000, PROGRAMAT EP 5000
Pece mají elektronický systém presování a vyhřívání komory, inteligentní a rychlé ovládání,
Crack Detection System (rozpoznání praskliny v zatmelovacím kroužku) a automatické zastavení presování. Umožňují snadný výběr presovacích a vypalovacích parametrů. QTK-muffle
technologie zajišťuje homogenní distribuci tepla, a tak jsou zaručeny optimální výsledky.
Obě pece mají zabudovanou funkci šetřící energii „Power Save Technology“. Programat EP
5000 má velký barevný dotykový displej a umožňuje automatickou dvojitou kalibraci. Pec
dále nabízí kapacitu pro 20 presovacích a 200 pálicích programů. Inteligentní operační systém pece dokáže komunikovat s jinými externími zařízeními prostřednictvím rozhraní USB.
Rovněž taky podporuje připojení k místní počítačové síti, pomocí které lze pec vzdáleně
ovládat a zároveň zaznamenávat přesné postupy při výrobě náhrady.
Programat EP 3000
Technickéúdaje: Pracovní komora . . . . . . . . ∅ 80 mm, výška 48 mm
Rozměry (Š x H x V) . . . . . 41 × 43 × 56,5 cm
Hmotnost . . . . . . . . . . . . . . 19 kg
Max. vypalovací teplota . . . 1 200 °C
Napětí . . . . . . . . . . . . . . . . 230 V / 50 Hz
Balení
1 ks Programat EP 3000
1 ks Programat EP 5000
1 ks vakuová pumpa VP4
Výrobce: Ivoclar Vivadent
Programat EP 5000
výška 48 mm
38 × 46,8 × 56,6 cm
20,5 kg
1 200 °C
230 V / 50 Hz
∅ 80 mm,
Obj.číslo
IV607894
IV597558
IV602172
CenaKč
184.704,276.276,25.662,-
PROGRAMAT S1
Kompaktní sintrovací pec s membránovým displejem a jednoduchou obsluhou pro sintrování
konstrukcí zhotovených z IPS e.max ZirCAD a rovněž ostatních ZrO2 materiálů. Hlavní výhodou je výrazně zkrácená pracovní doba, která je u sólo korunek 90 minut a rovněž snížená
spotřeba energie díky zabudované “Power Saving Technology”. Inteligentní operační systém
pece dokáže komunikovat s jinými externími zařízeními prostřednictvím rozhraní USB.
Technickéúdaje: Pracovní komora . . . . . . . . ∅ 80 mm, výška 80 mm
Rozměry (Š x H x V) . . . . . 39 × 43 × 57 cm
Hmotnost . . . . . . . . . . . . . . 28 kg
Max. vypalovací teplota . . . 1 350 °C
Napětí . . . . . . . . . . . . . . . . 230 V / 50 Hz
Balení
1 ks Programat S1
Výrobce: Ivoclar Vivadent
136
Obj.číslo
IV613886
CenaKč
338.676,-
ZYRCOMAT 6000 MS
Programovatelná pec pro sintrování keramických konstrukcí ze zirkonoxidu a aluminiumoxidu
za velmi vysokých teplot během pouhých 90 minut. Pec se ovládá jednotkami vPad comfort
nebo vPad excellence, popř. vPad clinical pro ordinační použití. Kompaktní a úsporné řešení
celého přístroje přináší značnou úsporu místa v laboratoři. Vypalovací komora je i přesto
dostatečně prostorná pro současné sintrování až třiceti členů. Použité ušlechtilé materiály,
ze kterých je celá pec vyrobena, dávají předpoklad spolehlivého a rovnoměrného vyhřívání
vypalovací komory.
Technickéúdaje:
Pouzdro . . . . . . . . . . . . . ušlechtilá ocel/šedý lak
Rozměry (Š×H×V) . . . . . 31,5 × 48 × 47,5 cm
Max. vypalovací teplota . . 1 800 °C
Balení
1 ks Zyrcomat 6000 MS lakovaná
1 ks Zyrcomat 6000 MS ušlechtilá ocel
Výrobce: Vita
Obj.číslo
CenaKč
VIDZY6000MS 299.990,VIDZY6000MSE 322.680,-
INFIRE HTC SPEED
InFire HTC speed slouží k sintraci frézovaných korunek a konstrukcí ze zirkonu. Další technologický vývoj topných těles, vnitřní tepelné izolace a nový tvar sintrovacích misek umožnil
75% zkrácení sintrovacího času u konstrukcí do 5 členů. Zkrácené trvání sintračního programu
přináší významnou úsporu času i elektrické energie. V programovém vybavení je 7 programů
pevně uložených v paměti přístroje pro materiály používané v současné době. Dalších 11
programů je volně programovatelných.
Technickéúdaje:
Pracovní komora . . . . . . průměr 130 mm, výška 80 mm
Rozměry (Š×H×V) . . . . . 500 × 565 × 802 cm
Hmotnost . . . . . . . . . . . . 80 kg
Max. vypalovací teplota . . 1 600 °C
Balení
1 ks inFire HTC speed
Výrobce: Sirona
Obj.číslo
SR6132000
CenaKč
329.700,-
SINTROVACÍ PEC SI-3LP
Laboratorní pec je určena pro sintraci výrobků ze zirkonu ve stomatologických laboratořích. Maximální pracovní teplota pece je 1600 °C. Sintrace zirkonových výrobků se provádí
na sintračních miskách vyplněných zirkonovým granulátem. Sintrační misky jsou umístěny
na oxalových nosnících, takže jsou rovnoměrně tepelně exponovány uprostřed radiačního
pole super-kanthalových těles. Do pece je možné vložit dvě misky současně. Regulátor pece
je vybaven programem pro bezpečné tepelné zpracování zirkonových výrobků. Ovládací skříň
je možné umístit vedle pece nebo pod ní. Pec má automaticky uzamykatelné dveře. Na zadní
straně regulátoru jsou umístěny čtyři pojistky.
Technickéúdaje:
Rozměry pracovní komory (Š×H×V) . .
Objem pracovní komory . . . . . . . . . . . .
Max. teplota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Příkon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Balení
1 ks Sintrovací pec SI-3LP
Výrobce: Elektrické pece Svoboda
11 × 11 × 14,3 cm
1,7 l
1 600 °C
1 800 W
Obj.číslo
IXSI3LP
CenaKč
199.824,-
INCERAMAT 3 T
Inceramat 3 T je plně automatická mikroprocesorem řízená keramická pec pro zhotovení celokeramických konstrukcí z materiálu Vita InCeram klasickou metodou vrstvením. Pálicí komora
je přizpůsobena pro dlouhodobé sintrační a infiltrační pálení. Přístroj je ovládán prostřednictvím
dotykového displeje, který slouží k zadávání dat i vyvolávání pálicích programů.
Technickéúdaje:
Balení
1 ks Inceramat 3 T
Výrobce: Vita
Pouzdro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pracovní komora . . . . . . . . . . . . .
Rozměry (Š×H×V) . . . . . . . . . . . .
Hmotnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Příkon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Max. vypalovací teplota . . . . . . . . .
ušlechtilá ocel
průměr 90 mm, výška 55 mm
24 × 34 × 46 cm
14 kg
1500 W
1200 °C
Obj.číslo
VIDINC3T
CenaKč
172.630,-
137
MATERIÁLY PRO FAZETOVÁNÍ A INLEJE
PŘÍSTROJE PRO SVĚTELNOU POLYMERACI
HILITE POWER
Nový typ stroboskopické polymerační lampy pro všechny dentální světlem tuhnoucí materiály.
Vytvrzuje např. fazetovací kompozity, kompozity se skelným plnivem, materiály pro vykrývání
a individuální otiskovací lžíce.
Technickéúdaje:
Rozměry (Š×H×V) . . . . . . . . . . . . 22,5 × 33 × 22 cm
Hmotnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,5 kg
Příkon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 W
Balení
1 ks HiLite power
Výrobce: Heraeus
Obj.číslo
HK66037191
CenaKč
79.990,-
HILITE PRE
Lampa s LED technologií pro rychlou předpolymerizaci zatékavých fazetovacích a ostatních
světlem vytvrzovaných materiálů pro zubní náhrady. Bezšňůrová lampa je mobilní, lze ji vyjmout
z nabíjecí stanice a použít pro osvícení jednotlivých členů na modelu. Čas expozice je možné
volně nastavit, světlo vyvíjí minimum tepla a přístroj má velmi dlouhou životnost.
Technickéúdaje:
Světelný výkon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozměry nabíjecí jednotky (Š × H × V) . .
Rozměry lampy (délka × průměr). . . . . . .
Hmotnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Příkon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Balení
1 ks HiLite pre
Výrobce: Heraeus
1,2 W (400 nm)
28 × 10 × 7 cm
12 × 2,5 cm
0,15 kg
5W
Obj.číslo
HK66034243
CenaKč
13.890,-
VISIO ALFA
Přístroj pro předpolymeraci a mezipolymeraci světlem vytvrzovaných materiálů. Světelný zdroj
lampy je automaticky řízen senzorem, který zároveň kontroluje správnou pozici a vzdálenost
objektu od lampy. Přístroj umožňuje přímé a funkční vrstvení.
Technickéúdaje:
Vlnová délka . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 – 550 nm
Rozměry (Š×H×V) . . . . . . . . . . . . 8,1 × 32 × 27 cm
Hmotnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,8 kg
Balení
1 ks Visio Alfa
Výrobce: 3M Espe
Obj.číslo
ES77120
CenaKč
20.180,-
VISIO BETA
Přístroj pro konečnou polymeraci světlem vytvrzovaných materiálů ve vakuu. Kvalitní polymerace
zaručuje stabilní pevnost a barvu výsledných prací. Zrcadlová polymerační komora garantuje
kompletní osvícení a hlubokou a důkladnou polymeraci. Tři volitelné programy rozšiřují oblast
použití, lze např. polymerovat materiály na funkční lžíce. Díky závěrečné úpravě pod vakuem
je zabráněno vytvoření „smear layer“.
Technickéúdaje:
Vlnová délka . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 – 550 nm
Rozměry (Š×H×V) . . . . . . . . . . . . 36 × 28 × 13,5 cm
Hmotnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 kg
Balení
1 ks Visio Beta
Výrobce: 3M Espe
Obj.číslo
ES77100
CenaKč
69.388,-
GC LABOLIGHT LV-III
Přístroj je určen k vytvrzování světlem polymerujicích fazetovacích i pomocných materiálů.
Velmi výkonný světelný zdroj je tvořen speciálními fluorescenčními zářivkami.
Balení
1 ks Labolight LV-III
Výrobce: GC Int.
138
Obj.číslo
GC001553
CenaKč
59.750,-
LUMAMAT 100
Výkonný přístroj s futuristickým designem, který spojuje výhody tepelné a světelné polymerace
v jednom procesu. Předností přístroje je velmi snadná obsluha s možností zadávání pevně
nastavených i individuálních programů. Je možno volit i program pouze světelný bez vyhřívání.
Práci také usnadňuje velká pracovní komora.
Technickéúdaje:
Vlnová délka . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 – 580 nm
Rozměry (Š×H×V) . . . . . . . . . . . . 32 × 44 × 33 cm
Příkon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 W
Balení
1 ks Lumamat 100
Výrobce: Ivoclar Vivadent
Obj.číslo
IV572463
CenaKč
99.840,-
QUICK
Přístroj pro rychlé vytvrzování mezivrstev světlem tuhnoucích materiálů.
Technickéúdaje:
Vlnová délka . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 – 500 nm
Rozměry (Š×H×V) . . . . . . . . . . . . 15 × 39 × 13 cm
Příkon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 W
Balení
1 ks Quick
Výrobce: Ivoclar Vivadent
Obj.číslo
IV546085
CenaKč
25.756,-
TRIAD 2000
Přístroj pro vytvrzování světlem polymerovaných stomatologických materiálů. Malé rozměry
přístroje umožňují jeho použití v zubní laboratoři i ordinaci. Ovládání je velmi jednoduché,
otočnou desku pro umístění prací je možné výškově nastavit. Světelným zdrojem je speciální
wolframová halogenová lampa.
Technickéúdaje:
Rozměry (Š×H×V) . . . . . . . . . . . . 17,8 × 27,3 × 30,8 cm
Hmotnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5 kg
Příkon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 W
Balení
1 ks Triad 2000
Výrobce: Dentsply
Obj.číslo
DT7021201
CenaKč
34.900,-
TLAKOVÉ POLYMERÁTORY
LIQUISTEAM-E
Polymerační přístroj pro zpracování C+B materiálů za tepla pod tlakem. Teplotu je možno nastavit v intevalu 0 – 120 °C, časový spínač 0 – 60 min. Přístroj má rozměrnou polymerační komoru,
do které lze umístit stojánek se čtyřmi svorkami (je součástí přístroje) nebo celou kyvetu.
Technickéúdaje:
Rozměry (Š×H×V) . . . . . . . . . . . .
Hmotnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Příkon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pracovní tlak . . . . . . . . . . . . . . . .
Max. tlak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Balení
1 ks Liquisteam-E
Výrobce: Erkodent
37 × 34 × 25 cm
13 kg
1600 W
6 bar
7 bar
Obj.číslo
ER128000
CenaKč
49.980,-
IVOMAT IP3
Tradiční polymerátor pro zpracování teplem a tlakem polymerovaných C+B materiálů.
Technickéúdaje:
Teplotní rozmezí . . . . . . . . . . . . . . 30 – 120 °C
Rozměry (Š×H×V) . . . . . . . . . . . . 28,5 × 28 × 22,5 cm
Příkon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1030 W
Balení
1 ks Ivomat IP3
Výrobce: Ivoclar Vivadent
Obj.číslo
IV530554
CenaKč
70.044,-
139

Podobné dokumenty

Skloionomerní výplňový materiál

Skloionomerní výplňový materiál Ketac Molar Aplicap Zaváděcí balení 50 kapslí, odstíny A1, A3, A4, DYO 1 aktivační kleště Aplicap, 1 aplikační kleště Aplicap, 1 Ketac Conditioner, 1 Ketac Glaze (lak), míchací podložka, příslušens...

Více

Katalog Dentaurum

Katalog Dentaurum produkty, z nichž lze zhotovit kvalitní náhradu. Abyste měli možnost snadno nahlédnout do aktuální nabídky firmy DENTAURUM, budou zanedlouho všechny tyto informace k dispozici na Internetu s možnos...

Více

Lava

Lava Výhodou adhezivních a inlejových můstků je především minimální invazivita potřebné preparace. Ve srovnání s tradičními můstky zde ztráta zdravých zubních tkání činí pouze 3–30 % namísto 63–72 % při...

Více

Dobré Zprávy

Dobré Zprávy GC IN-Metalbond

Více

Dobré Zprávy - Test obchod dentamed cz

Dobré Zprávy - Test obchod dentamed cz Pec je vybavena integrovanou termovizí, infračervená technologie Programat měří přesnou teplotu na povrchu vypalovaného objektu nebo zatmelovacího

Více

HerculiteXRV_Ultra_Zlomené horni rezaky

HerculiteXRV_Ultra_Zlomené horni rezaky který velké řezáky stavěl do jasně nebezpečné situace, velmi náchylné k traumatickému poškození (Obr.11). V zubní laboratoři byly z vosku vymodelovány studijní modely zlomených řezáků s odpovídajíc...

Více