top-katolog.2013-14

Komentáře

Transkript

top-katolog.2013-14
Projekt1:MINIkatalog DENT
6.9.2013
7:57
Stránka 1
Projekt1:MINIkatalog DENT
6.9.2013
7:57
OBSAH
OBSAH
Výplňové materiály
Ceram.X® mono+ / duo+
SDR®
Spectrum® TPH®3
QuixFil®
Dyract®
Dyract® flow
X-flow®
ChemFil® Rock
Dycal®
AH
AH
AH
AH
Plus
Plus JET®
26® /AH26® silver-free
TempTM
11
11
12
12
Adhezivní systémy
®
XP Bond
Prime&Bond® NT
Xeno® V+
13
14
14
Protetické materiály
Aquasil Ultra Light Bodies
Aquasil Soft Putty / Regular Set
DENTSPLY® Core&Post System
DENTSPLY® Endo-Resto System
CELTRATM Cementation System
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
Enhance®
PoGo®
Nupro® Sensodyne®
20
20
20
Bělení a ochrana krčků
IlluminéTM
Seal&Protect®
Daniela Hakimi-Syrová
obchodní ředitel CZ/SK
Viera Oborníková
odborný poradce – region Čechy
Tel.: +420 602 196 556
Jana Hluchá
odborný poradce – region Morava, Slezko
21
21
Matricový systém
Palodent® Plus
Zastoupení
pro Českou a Slovenskou republiku:
Tel.: +420 733 511 782
Dokončovací a leštící systémy
Tel.: +420 733 511 816
Martin Mačinek
odborný poradca – región Slovensko
22
Tel.: +421 903 727 939
Ultrazvukové scalery
Cavitron® Plus
Cavitron® JET Plus
Cavitron® Select™ SPS®
23
23
24
24
Keramické bločky
CeltraTM DUO
25
Držáky senzorů a filmů
Dentsply RINN
NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY:
www.dentsply.cz / www.dentsply.sk
Polymerační lampa
SmartLite® Focus
Fixační a dostavbové cementy
Integrity® TempGrip®
SmartCem® 2
Calibra®
Calibra® Automix dvojitá stříkačka
Core.XTM flow
KONTAKTY
Certifikované léčebné systémy (CTS)
4
6
7
7
8
9
9
10
10
Kořenové výplně
®
Stránka 2
26
Nástroje
Ash
27
Endo-Resto Navigator
28
Vyžádejte si návštěvu
našeho odborného zástupce.
Projekt1:MINIkatalog DENT
6.9.2013
7:57
Stránka 3
NOVÉ PRODUKTY
3
Projekt1:MINIkatalog DENT
4
6.9.2013
7:57
Stránka 4
VÝPLŇOVÉ MATERIÁLY
Ceram.X® mono+ / duo+
Univerzální nanokeramický světlem tuhnoucí radioopákní ormocerní materiál dostupný
ve formě stříkaček 3 g nebo kompulí 0,25 g.
Nanokeramická technologie:
Kombinace nanotechnologie (nanoplnivo – 10 nm, použité i v Prime&Bond®) a modifikovaného metakrylovaného polysiloxanu (technická keramika)
Obsah balení:
607.01.410
Ceram.X® mono+ Compules Starter Kit
40 kompulí různých odstínů, apl. pistole, přísl.
607.01.510
Ceram.X® mono+ Syringe Starter Kit
7 stříkaček po 3 g (M1–M7), příslušenství
Od každé formy i odstínu jsou k dispozici i náhradní balení.
Ceram.X® mono+
Systém jednoduché translucence složený ze sedmi odstínů střední
translucence pokrývajících kompletní barevnost VITA® škály.
Ceram.X® mono+ je optimálním řešením pro méně viditelné defekty dostavitelné jediným odstínem.
Ceram.X® duo+
Obsah balení:
607.01.310
Ceram.X® duo+ Compules Starter Kit
40 kompulí různých odstínů, apl. pistole, přísl.
607.01.350
Ceram.X® duo+ Syringe Starter Kit
7 stříkaček po 3 g (D1–D4, E1–E3), příslušenství
Od každé formy i odstínu jsou k dispozici i náhradní balení.
Systém dvojité translucence složený ze čtyř dentinových (+ jeden pro vybělené zuby) a tří
sklovinových odstínů. I přes malý počet odstínů je Ceram.X® duo+ vytvořený pro pokročilou estetiku při odstraňování viditelných defektů, s výsledným efektem imitujícím přirozenou opacitu dentinu a translucenci skloviny.
Projekt1:MINIkatalog DENT
6.9.2013
7:57
Stránka 5
VÝPLŇOVÉ MATERIÁLY
• Biokompatibilita (nanokeramické
plnivo 2–3 nm – schopnost organické vazby s pryskyřicí, méně
uvolňovaného monomeru – snížená cytotoxicita).
• Pevnost, mechanická odolnost
vůči kompresi, ohýbání, zlomu
a vzniku mikrotrhlin porovnatelné s přirozeným dentinem
(obsah konvenční pryskyřice jen
12 %, obsah plniva 76 % hmotnosti a 57 % objemu, smršťování
2,3 %).
• Lehká manipulace, přirozená estetika Optimální viskozita pasty,
nízká lepivost na instrumenty,
pracovní čas 180 s, lehké modelování. S použitím leštícího systému Enhance® a PoGo®
dosáhneme vysoce lesklý, jemný
hladký povrch.
5
Projekt1:MINIkatalog DENT
6
6.9.2013
7:57
Stránka 6
VÝPLŇOVÉ MATERIÁLY
SDR® – chytrá náhrada dentinu
První a jediné základové kompozitum pro distální výplně I. a II. třídy, které
umožňuje zhotovování výplní formou nanášení velkých dávek materiálu (až
4 mm) a poskytuje zároveň vynikající přilnavost ke stěnám kavity podobnou
zatékavým materiálům.
Obsah balení:
606.03.000
SDR® Intro Kit 45 kompulí x 0,25 g + 2,5 ml
Xeno V+, aplikační pistole
606.03.002
SDR® Compule Refill 15 x 0,25 g
606.03.003
SDR® Compule Eco Refill 50 x 0,25 g
Obsah balení:
606.03.005
SDR® Syringe Refill stříkačky 3 x 1 g
+ 20 aplikačních koncovek
606.03.007
SDR® Syringe application needles
60 aplikačních koncovek
606.03.011
SDR® Syringe Eco Refill stříkačky 10 x 1 g
+ 60 aplikačních koncovek)
•
•
•
•
snadná manipulace díky vynikající flow adaptaci v kavitě
nahrazuje postupné vrstvení v dentinové části kavity
praktický tvar kompule umožňuje precizní aplikaci
úspora času díky plnění ve vysoké vrstvě (až 4 mm)
• minimální polymerační pnutí
• pouze jeden odstín – malé požadavky na množství
zásob
Unikátní patentované složení SDR® vede k řízené polymeraci. Modulátor, který je jeho součástí, napomáhá
monomerům vytvářet mnohem volnější síť. Je tak kompenzován vliv smršťování objemu, což vede k až
o 60 % menšímu napětí (síle) při smršťování. SDR® lze
proto nanášet až v 4 mm vrstvách.
Projekt1:MINIkatalog DENT
6.9.2013
7:57
Stránka 7
VÝPLŇOVÉ MATERIÁLY
Spectrum® TPH®3
Vysoce naplněný submikronový světlem tuhnoucí hybridní kompozit.
Použití pro všechny druhy kavit v celém úseku chrupu. V nabídce je materiál ve
4,5 g stříkačkách nebo v kompulích 0,25 g. Má vylepšenou leštitelnost, vynikající marginální integritu, vysokou odolnost v tlaku, nízkou abrazi a nízkou polymerační kontrakci (2,4 %).
Polymerace 20 sekund u vrstvy 3 mm
Platí pro barvy A1, A2, A3, A3;5, B1, I-B1, B2, C2, C3, D3
Polymerace 20 sekund u vrstvy 2 mm
Platí pro barvy O-A2, O-A3;5, A4, B3, C4
QuixFil®
606.05.120
Spectrum® TPH®3 System Starter Package
52 kompulí po 0,25 g v různých odstínech, aplikační
pistole, Prime&Bond NT 4,5 ml, DETREY® Conditioner 36,
50 aplikačních štětečků a 25 aplikačních jehel
606.05.336
Spectrum® TPH®3 Syringe Starter Kit
6 stříkaček po 4,5 g v různých odstínech, Prime&Bond NT
4,5 ml, DETREY® Conditioner 36, 50 aplikačních štětečků
a 25 aplikačních jehel
Náhradní kompule a stříkačky jsou dostupné ve všech odstínech.
Vysocenaplněný světlem tuhnoucí radioopákní kompozitní materiál dostupný
v jednom univerzálním odstínu ve formě kompulí.
QuixFil® je určený pro přímou dostavbu kavit všech tříd v posteriorním úseku
chrupu.
• vysoká trvanlivost a odolnost (obsah plniva až 86 % hmotnosti), nízká abraze, odolnost v tlaku i v ohýbání
• jednoduchá manipulace – lehká extruze z kompulí, nelepivá konzistence
• velmi rychlé a efektivní zhotovení výplně – polymerační kontrakce pod 1,7 %
umožňuje polymeraci vrstvy až 4 mm (10 s / 800 mW/cm2)
606.05.600
QuixFil® Starter Kit 40 kompulí x 0,28 g, univerzální
odstín, aplikační pistole, 50 ks aplikačních štětečků
606.05.606
QuixFil® Refill 20 kompulí x 0,28 g
7
Projekt1:MINIkatalog DENT
8
6.9.2013
7:57
Stránka 8
VÝPLŇOVÉ MATERIÁLY
Dyract®
Kompomerní výplňový materiál pro pacienty vyžadující eXtra péči.
Obsah balení:
606.04.900
Dyract® eXtra Intro Kit
kompule 10 x A2, A3, 5 x A3.5, A4, B1, C2, aplikační pistole, vzorník barev, 50 ks aplikačních štětečků. V každém
odstínu je dostupná i náhradní sada 20 kompulí po 0,25 g.
Klinicky a praxí ověřený výplňový materiál vhodný i pro rizikové skupiny pacientů (geriatričtí pacienti, děti, pacienti s nedostatečnou hygienou). Dyract® je
materiál určený pro výplně všech tříd jak anteriorních, tak i posteriorních zatěžovaných úseků chrupu. Je jedinečný pro opravy klínovitých defektů.
Rychle, jednoduše
Jak dokumentují studie zaměřené na cervikální výplně, Dyract® se může používat i s nejrychlejšími samoleptacími adhezivy, s dosáhnutím výborných výsledků.
Six for ALL
Dyract® eXtra je dostupný v odstínech A2, A3, A3.5, A4, B1, B3, C2, C3,
O-A2, O-B3, které dostatečně pokrývají celou VITA® škálu.
eXtra péče (eXtra care)
Ojedinělé vlastnosti Dyract® eXtra vyplývají z kombinace skleněného plniva obohaceného fluorem, jehož ionty jsou kontinuálně uvolňovány, a acidicky modifikovaných monomerů (patent firmy DENTSPLY®), které spolu zabezpečují
pufrování kyselého prostředí na rozhraní zubu a výplně.
Klinické výhody kompomeru Dyract eXtra.
20 let úspěšného využívání Dyract® eXtra v každodenní praxi potvrzují
univerzálnost, odolnost, lehké dokončování
i profylaktický význam tohoto kompomeru.
Projekt1:MINIkatalog DENT
6.9.2013
7:57
Stránka 9
VÝPLŇOVÉ MATERIÁLY
Dyract® flow
Univerzální světlem tuhnoucí kompomer s nízkou viskozitou.
Dyract® flow umožňuje nový přístup k řešení minimálně invazivních
výplní: Malé, okluzálnímu tlaku nevystavované výplně I., II. a V. třídy. Marginální opravy, tenké podložky typu „liner“, pečetění fisur. Adhezivní fixace inlejí/onlejí.
Dostupný v 1,8 g stříkačkách v odstínech A2, A3, A4, B1, C2, TL a O–A3
• snadný přístup ke kavitě díky aplikační jehle
• úspora času a materiálu (adaptace ke stěně kavity bez použití nástrojů)
• kariostatický účinek (dlouhodobé uvolňování fluoridových iontů)
Obsah balení:
606.04.402–405
Dyract® flow Refills
v každém balení 2 stříkačky po 1,8 g, 25 aplikačních jehel
X-flow®
Jemně tekoucí, světlem tuhnoucí radioopákní kompozitní materiál.
X-flow® je ideálním řešením pro malé kavity, podložky typu „liner“ nebo lepení
keramických nebo kompozitních inlejí/onlejí. Je dostupný v kompulích 0,25 g
v odstínech A2, A3, A4, B1, C2, TL a O–A3.
• jednoduchá a přímá aplikace – kompule má tenkou ocelovou kanylu (stejně
jako SDR®)
• kompatibilita s většinou světlem tuhnoucích kompozitů, kompomerů nebo ormocerů
Obsah balení:
606.08.100
X-flow® Assortment Pack
4x 0,25 g A2, A3, O-A3, B1
606.08.102-106
X-flow® Refill
16x 0,25 g
9
Projekt1:MINIkatalog DENT
10
6.9.2013
7:57
Stránka 10
VÝPLŇOVÉ MATERIÁLY
ChemFil® Rock
ChemFil® Rock je velkým krokem vpřed v technologii skloionomerů. Jeho nové
a zcela unikátní složení obsahuje zinkem modifikované reaktivní skleněné
plnivo.
V současné době je nejodolnějším skloionomerem. V dostání v kapslích (442 mg
prášku a 0,12 ml roztoku).
Obsah balení:
606.06.590
ChemFil® Rock Intro
(10x A1, A2, A3, Contrast White + aplikační kleště)
606.06.591–595
ChemFil® Rock Refill
50x A1 nebo A2,A3,A4-O, Contrast White
•
•
•
•
•
vynikající odolnost vůči lomům
jednoduchý postup – žádné kondicionovaní nebo lakování
vynikající adaptace ke stěnám kavity
až o 25% pevnější a odolnější
vysoká opacita pro jednodušší odlišení od přirozených zubů
606.06.596
Aplikační kleště
Dycal®
Dycal
®
Rigidní radioopákní kalcium hydroxidový materiál ve formě pasty.
Dycal® je určený na přímé i nepřímé překrytí pulpy i jako ochranná podložka
pod výplňové materiály, cementy či podložky.
Obsah balení:
611.06.501
Dycal® Dentin pasta: 13 g báze, 11 g katalyzátor
611.05.501
Dycal® Ivory pasta: 13 g báze, 11 g katalyzátor
• stimulace tvorby terciálního dentinu
• vysoká odolnost (vůči kyselinám), nízká rozpustnost
• neinhibuje polymerizací akrylových nebo kompozitních dostavbových materiálů
Projekt1:MINIkatalog DENT
6.9.2013
7:57
Stránka 11
KOŘENOVÉ VÝPLNĚ
AH Plus®, AH Plus JET®
Dvousložkový radioopákní sealer kořenových kanalků na bázi epoxy-amidové
pryskyřice, dostupný ve dvou formách:
AH Plus® – dvě tuby (pasta A, pasta B) určené pro ruční míchání na podložce.
AH Plus JET® – dvojitá míchací stříkačka pro přímou intraorální aplikaci.
AH Plus® a AH Plus JET® jsou určené na obturaci kořenových kanálků zubů trvalého chrupu v kombinaci s gutaperčovými, stříbrnými nebo titanovými čepy.
• dlouhodobý hermetický uzávěr, kvalitní sealing
• chemická i biologická stálost, dobrá konzistence a objemová stabilita
• lehká aplikace i odstranění (adhezivní ke stěně kořenového kanálku,
vysoká stabilita při skladování, pracovní čas 4 h/23 °C, tuhnutí 8 h/37 °C).
• splňuje požadavky ISO 6876:2001(E) pro kořenové výplňové materiály.
Obsah balení:
606.20.110
AH Plus® Standard Package
1 tuba pasty A, 1 tuba pasty B po 4 ml
Obsah balení:
606.20.115
AH Plus JET® Starter Kit
Míchací koncovka – homogenní konzistence
hmoty v ideálním poměru past A a B. Flexibilní
rotovatelná intraorální špička – přímý přístup
do kanálku a kontrola aplikovaného množství
(606.20.116 40 ks v balení)
S použitím jednorázových návleků Disposa
Shields (A880065 v balení 500 ks) splňuje
AH Plus JET® požadavky hygieny a snižuje riziko
infekce.
1x 15 g dvojitá stříkačka, 20 ks koncovky+ špičky, mích.
podložka
606.20.118
AH Plus JET® Syringe Refill
2x 15 g dvojitá stříkačka
11
Projekt1:MINIkatalog DENT
12
6.9.2013
7:57
Stránka 12
KOŘENOVÉ VÝPLNĚ
AH 26® /AH26® silver-free
Vysocekvalitní dvousložkový sealer kořenových kanálků.
Obsah balení:
606.21.101
AH 26® Silverfree
Dostupný ve formě prášek/pryskyřice s nebo bez obsahu stříbra. Výborné
zatékavé vlastnosti, žádné změny barev.
• Hermetický uzávěr kořenového kanálku s výbornou tkáňovou snášenlivostí
• Doba tuhnutí podle ISO 6876:2001 (E) v rozmezí 9–15 hodin při teplotě
37 °C.
8 g prášku, 10 g pryskyřice
606.20.002
AH 26® Resin Refill
10 g pryskyřice
AH TempTM
Léčivá vložka do kořenových kanálků na bázi hydroxidu vápenatého s pH 12
AH TempTM kombinuje účinnou dezinfekci kořenových kanálků se snadnou manipulací díky pohodlným kanylám AH TempTM. Antimikrobiální vlastnosti pasty
AH TempTM jsou stejné jako u čistých hydroxid vápenatých laků.
Obsah balení:
606.20.123
AH TempTM Kit
4 x stříkačka 0,75 ml, 20 kanyl AH TempTM, 1 x držadlo
606.20.124
AH TempTM Cannula Refill
20 kanyl AH TempTM
•
•
•
•
Přímá a přesná aplikace do kořenového kanálku
Snížené sesychání
Osvědčená kompatibilita s AH Plus®
Výborná rentgen kontrastnost a viditelnost na RTG snímcích
Projekt1:MINIkatalog DENT
6.9.2013
7:57
Stránka 13
ADHEZIVNÍ SYSTÉMY
XP Bond®
Samoprimerující total-etch adhezivum na bázi vody a terciálního butanolu
XP Bond® v kombinaci s DeTrey® Conditioner 36 (H3PO4):
bonding světlem tuhnoucích výplňových materiálů na sklovinu a dentin.
XP Bond® v kombinaci se Self-Cure Activator 1:1:
bonding duálně tuhnoucích výplňových materiálů, nepřímé dostavby v kombinaci s duálně tuhnoucími pryskyřičnými cementy jako je například Calibra.
Obsah balení:
606.67.281
XP Bond® Refill
1x 5ml, 50 ks apl. štětečků, CliXdish
XP Bond® – eXtra Performance
• vysoká síla vazby na sklovinu i dentin
• zvýšená marginální integrita – obsah nanoplniva, nízké riziko vzniku
mikrotrhlin
• aplikace v jedné vrstvě – více než 300 aplikací z 5 ml lahvičky
• spolehlivé výsledky – stejný výsledek při suchém i vlhkém povrchu zubní
tkáně
• univerzální použití pro všechny přímé a nepřímé výplně
606.67.401
XP Bond® ECORefill
3x 5 ml, 2x 50 ks apl. štětečků, 2x CliXdish
Obsah balení:
634354K
Self Cure Activator
1x 4,5 ml
13
Projekt1:MINIkatalog DENT
14
6.9.2013
7:57
Stránka 14
ADHEZIVNÍ SYSTÉMY
Prime&Bond® NT
Jednosložkové univerzální total-etch adhezivum na bázi acetonu, s využitím nanotechnologie.
Obsah balení:
606.67.240
Prime&Bond® NT 2x 4,5 ml
634356
Prime&Bond® NT Unit Dose
80x 0,125 ml, 2x mistička, 100 aplikačních štětečků
Prime&Bond® NT se v kombinaci se Self-Cure Activator 1:1 stává duálně tuhnoucím.
• rychlá a jednoduchá práce (aplikace v jednom kroku, v jedné vrstvě)
• vysoká síla vazby, odolnost proti vzniku mikrotrhlin díky interakci nanočástic s tvrdými zubními tkáněmi)
• kariostatický účinek – uvolňování fluoridových iontů
Xeno® V+
Jednosložkové, jednolahvičkové samoleptací adhezivum na bázi vody a terciálního butanolu, vyrobené k bondování pryskyřičných, světlem tuhnoucích přímých dostavbových materiálů na sklovinu a dentin.
Obsah balení:
606.67.308
Xeno® V+ Refill
1x 5 ml, 50 apl. štětečků, 1x CliXdish
606.67.317
Xeno® V+ Mini Refill
1x 2,5 ml, 1x CliXdish
• bez míchání, jedna lahvička, jedna vrstva, 10 s polymerace, 230 aplikací/5 ml
• leptá a bonduje sklovinu a dentin zároveň a dosahuje vysokých sil
vazeb na sklovinu a dentin.
• nový monomer použitý v Xeno® V+ poskytuje zlepšenou bezpečnost díky vysoké toleranci ke skladovacím podmínkám: Není nutné žádné skladování materiálu v lednici.
• vykazuje nejvyšší utěsňovací a bondovací výsledky.
S použitím mističky CliXdish se pracovní čas
prodlužuje na 30 minut.
Projekt1:MINIkatalog DENT
6.9.2013
7:57
Stránka 15
PROTETICKÉ MATERIÁLY
Aquasil Ultra Light Bodies
Kvadrofunkční A-silikony dostupné v kartušovém provedení, dodávané ve třech konzistencích LV, XLV a medium (Monophase). Rozdíl je ve viskozitě materiálu.
Aquasil Ultra krémy odpovídají požadavkům ISO 4823 pro dentální elastomerní
otiskovací materiály a jsou vhodné pro zhotovování detailních otisků pro fixní protetiku, inlej, onlej, korunkové nebo můstkové preparace, otisky pro částečně snímatelné náhrady, nástavby na implantáty nebo otisky nepreparovaných zubů na
ortodontickou léčbu. Krémy mají příchuť MOJITO.
• Výrazná smáčivost (před otiskováním není nutné úplně vysušit zubní tkáně)
• Mimořádná odolnost v trhu, vysoká přesnost reprodukce (i detaily < 20
mikronů)
• Komfortní manipulace („Snap set“, pracovní čas 2:15–2:45 min., doba tuhnutí 5 min. Návrat do původního tvaru po deformaci: 98 %)
Obsah balení:
Aquasil Ultra LV/Regular Set (678779)
nebo Fast Set (678780)
4x 50 ml kartuše, 24 míchacích a 24 intraorálních špiček
Aquasil Ultra XLV/Regular Set (678781)
nebo Fast Set (678782)
4x 50 ml kartuše, 24 míchacích a 24 intraorálních špiček
60578399 AutoMix 50 aplikační pistole
Aquasil Soft Putty / Regular Set
Kvadrofunkční A-silikon v konzistenci tmelu s výbornými hydrofilními vlastnostmi.
Díky vysoké viskozitě je ideální jako základní materiál pro techniku dvojitého míchání
nebo jako materiál primárního otisku při technice dvojitého otiskování. Vyznačuje se
vysokou odolností v trhu, rozměrovou přesností a rezistencí vůči trvalé deformaci.
Obsah balení:
605.78.320 Aquasil Soft Putty / Regular Set
450 ml katalyzátor, 450 ml báze, 2 odměrné lžíce
605.78.321 Aquasil Soft Putty / Regular Set ECO
4x 450 ml katalyzátor,
4x 450 ml báze,
2 odměrné lžíce
15
Projekt1:MINIkatalog DENT
16
6.9.2013
7:57
Stránka 16
FIXAČNÍ CEMENTY
Integrity® TempGrip®
Provizorní upevňovací materiál na korunky a můstky na bázi zinkoxidu bez eugenolu dodávaný ve dvojité stříkačce 1:1.
Obsah balení:
666450 Integrity® TempGrip® Refill
2x 9 g stříkačky, 20 hnědých míchacích koncovek
666460 Integrity® TempGrip® míchací koncovky
50 hnědých míchacích koncovek
Integrity® TempGrip® je provizorní cement, který se používá k upevňování nepřímých provizorních (dočasných) náhrad nebo k cementování definitivních náhrad pouze na omezenou dobu. Fyzikální vlastnosti jsou optimalizovány tak,
aby umožnily bezpečné držení a zároveň snadné odstranění náhrad a očištění
náhrady i preparovaného zubu. Díky složení bez obsahu eugenolu neovlivňuje
tuhnutí výplňových a upevňovacích materiálů na bázi pryskyřic.
SmartCem® 2
Dvousložkový, duálně tuhnoucí, samoadhezivní cement se silnou vazbou a obsahem fluoridů.
Obsah balení:
669001
SmartCem® 2 Intro Kit
5 stříkaček po 5 g v každém odstínu, 50 míchacích kanyl
Od každého odstínu jsou k dispozici i náhradní balení
Spojuje estetické odstíny se samoleptacím adhezivem. Ztuhlý SmartCem® 2 je
v zásadě hydrofilní, což minimalizuje absorpci vody, rozpustnost a hydroskopickou expanzi.
• Definitivní cementování kovu, metalokeramiky, pryskyřice, porcelánových
inlejí a onlejí, korunek, můstků a kořenových čepů
• Snadná manipulace (stříkačka s dvojitým zásobníkem)
• 5 odstínů (translucentní, světlý, střední, tvrdý, opákni)
Projekt1:MINIkatalog DENT
6.9.2013
7:57
Stránka 17
FIXAČNÍ CEMENTY
Calibra®
Estetický pryskyřičný světlem nebo chemicky tuhnoucí cement.
Všestranný a vhodný pro jakékoliv nepřímé dostavby s vysokou estetikou.
Calibra® je vhodná pro keramiku, kompozitní inleje/onleje, fazety a korunky.
Kompletní sestava „Calibra® Complete Kit“ nabízí pět odstínů na bázi pasty
(Translucent, Light, Medium, Dark, Opaque) a dvě nepigmentované pasty katalyzátoru ve vysoké a běžné viskozitě. Sestava obsahuje kompatibilní adhezivní
systém Prime&Bond® NT, Self Cure Activator a silanový spojovací agens.
Vyznačuje se ultra nízkou vrstvou filmu v obou viskozitách, díky čemu každá
dostavba výborně dosedne a dramaticky se redukuje nutnost okluzálních úprav.
607060 Calibra® Complete Kit (2 Kits)
607059 Calibra® Operatory Kit
Další informace o dostupných baleních a cenách tohoto
produktu žádejte u svého DENTSPLY prodejce.
Calibra® Automix dvojitá stříkačka
Pryskyřičný cement Calibra® je teď k dostání i v duálně tuhnoucí formě ve stříkačce Automix. Nyní můžete využít výhody výběru z ucelené řady odstínů s chemickou stálostí „shade stable™ chemistry“ v systému balení, jaký si zvolíte.
K dostání v odstínech Light, Medium, Dark, Translucent, Opaque.
• Snadné očištění
• Pro prakticky jakoukoli nepřímou náhradu
• Vynikající výkon
Obsah balení:
607081-5 Calibra® Automix
1x 4,5 g dvojitá stříkačka
607086 Clear Mixing Tips
50 ks míchacích koncovek
17
Projekt1:MINIkatalog DENT
18
6.9.2013
7:57
Stránka 18
CERTIFIKOVANÉ LÉČEBNÉ SYSTÉMY (CTS)
Core.XTM flow
Core .X™flow je duálně tuhnoucí cement pro kořenové čepy a přímé kořenové
dostavby v univerzálním odstínu zubu (bílá opákní)..
Obsah balení:
606.67.330
Core .X™flow
4 stříkačky po 4,7 5g, 20 míchacích/intraorálních špiček
• Jednoduchá manipulace (smíchávací aplikační stříkačka)
• Přímá aplikace a přesnost umístění materiálu (speciální intraorální koncovka)
• Pracovní čas 40 s při 37 °C (pro nasazení čepu po umístění v ústní dutině)
a 1 minuta při 22 °C (pro aplikaci po smíchání)
• Čas tuhnutí při světelné polymerizaci 20 s
• Čas tuhnutí při chemickém tuhnutí 2–3 min.
• Je součástí systému Core&Post System
DENTSPLY® Core&Post System
Obsah balení:
606.67.400
DENTSPLY® Core&Post System
vrtáček Maillefer (2x), vrtáček Maillefer (4x), X-Post čepy
(15x), DeTrey Conditioner36 3ml, XP Bond 5ml, Self Cure
Activator 4,5ml, kořenové aplikátory, papírové špičky,
Core.X Flow dostavbový cement 2x 4,75 ml, míchací kanyly
s intraorálními špičkami, příslušenství
606.67.197
DENTSPLY® Root Canal Applicator Tips
50 ks aplikačních štětečků
Adhesive Core Build-up Kit
Unikátně řešený systém ošetření pro čepové nadstavby a cementování skleněných kořenových čepů.
Je vytvořen pro kompletní, rychlé a přehledné dentální ošetření, které garantuje
kompatibilitu všech produktů. Celá sada je umístěna do praktického a přehledného boxu, který byl oceněn jako „Certified Treatment System (CTS)“.
• Všechny potřebné produkty v jednom systému
• Kompatibilní produkty s dlouhým klinickým používáním
• Komfort pro lékaře i pacienta
Projekt1:MINIkatalog DENT
6.9.2013
7:57
Stránka 19
CERTIFIKOVANÉ LÉČEBNÉ SYSTÉMY (CTS)
DENTSPLY® Endo-Resto System
Systémové řešení pro okamžité post-endodontické ošetření
DENTSPLY® Endo-Resto systém obsahuje v jednom balení všechny materiály nezbytné pro bezprosřední post-endodontické ošetření, počínaje uzavřením kořenového
kanálku až po konečnou přímou adhezivní rekonstrukci zubu.
Nový AH Plus® Cleaner odstraní všechny přebytky AH Plus® pasty z povrchu kavity
a tím umožní provést následující aplikaci adheziva. Po endodontickém ošetření pak
tím pádem odpadají další návštěvy pacienta kvůli finální výplni.
Organizér DENTSPLY® Endo-Resto Systému byl navržen odborníky tak, aby splňoval klinické potřeby jednoduché procedury. Obsahuje tři silné produkty z endodontického a výplňového portfolia (AH Plus®, SDR®, XP Bond®) a umožňuje snadnější,
rychlejší a bezpečnější způsob ošetření.
Obsah balení:
611.04.276 DENTSPLY® Endo-Resto System
611.04.277 AH Plus® Cleaner 5 ml
CELTRATM Cementation System
Duálně tuhnoucí adhezivní upevňovací systém pro náhrady zhotovené pomocí
CAD/CAM zařízení.
Celtra Cementation System je určený pro definitivní cementování náhrad zhotovených pomocí CAD/CAM zařízení. Pohodlný organizační zásobník uchovává jednotlivé prvky podle pořadí při klinickém použití.
• Certifikované řešení ošetření: všechny prvky nabízí osvědčenou kompatibilitu
a mají za sebou úspěšnou klinickou historii
• Ucelené řešení DENTSPLY: všechny prvky systému mají vynikající výkon
• Skladování v ordinaci – není nutné skladování v chladničce.
Obsah balení:
611.04.279 CeltraTM Cementation System
19
Projekt1:MINIkatalog DENT
20
6.9.2013
7:57
Stránka 20
DOKONČOVACÍ A LEŠTÍCÍ SYSTÉMY
Enhance®
Dokončovací a leštící systém
Umožňuje dokončení a leštění dostavby z kompozitů, kompomerů i skloionomerů.
Vynikající efekt se dosáhne zvlášť při leštění ormoceru Ceram.X® mono+/duo+.
Výkonnost a agresivnost práce s koncovkami je kontrolována tlakem ruky, čímž
se eliminuje zdlouhavá výměna nástrojů během preparace. K dostání ve tvaru
disku, kalíšku nebo špičky.
PoGo® – „polish and go“
Jednokrokový diamantový mikroleštící systém.
Nabízí nejrychlejší leštění i nejtvrdších mikrohybridních výplní během 60 s. Účinnost leštění kontrolujeme tlakem na nástroj. Jednoduchá práce a úspora času.
K dostání ve tvaru disku, kalíšku nebo špičky.
Nupro® Sensodyne®
Prvotřídní profylaktická pasta obsahující NovaMin®, fosfosilikát vápníku a sodíku.
První profylaktická pasta umožňující odstranění zubních pigmentů, vyleštění
a znecitlivění v jednom. K dostání v balení 340 g nebo 175 kalíšků, s fluoridy
nebo bez fluoridů, příchuť máta nebo pomeranč, leštící nebo čistící.
Informace o dostupných baleních a cenách tohoto produktu
žádejte u svého DENTSPLY prodejce.
Projekt1:MINIkatalog DENT
6.9.2013
7:57
Stránka 21
BĚLENÍ A OCHRANA KRČKŮ
IlluminéTM
Aktivní složkou IlluminéTM Home je karbamid peroxid s obsahem:
10% (uvolňuje H2O2 v koncentraci 3,6 %) a 15% (uvolňuje H2O2 v koncentraci 5,4 %)
ZDRAVOTNÍCKY PROSTŘEDEK (10%,15%)
IllumineTM Home 10% Patient Kit (615.01.600)
Illumine
TM
Home 15% Patient Kit (615.01.700)
KOSMETICKÝ PROSTŘEDEK (10%,15%)
IllumineTM 15% Starter Kit (615.01.605)
IllumineTM 10% Starter Kit (615.01.606)
ZDRAVOTNICKY PROSTŘEDEK (10%,15%)
615.01.600
IllumineTM Home 10% Patient Kit
615.01.700
IllumineTM Home 15% Patient Kit
KOSMETICKÝ PROSTŘEDEK (10%,15%)
615.01.605
IllumineTM 15% Starter Kit
615.01.606
IllumineTM 10% Starter Kit
Seal&Protect®
Světlem tuhnoucí ochranné pečetidlo s obsahem triklosanu.
Seal&Protect® je určený na léčbu bolesti a citlivosti zubních krčků, s okamžitým
účinkem a s ochranou po dobu minimálně 6 měsíců.
• Antibakteriální účinek a remineralizace skloviny (uvolňuje fluor
a triklosan).
• Mechanické posilňování zubního tkaniva (obsah nanoplniva,
infiltrace a ochrana kořenového dentinu).
Obsah balení:
606.04.700
Seal&Protect® Standardní balení
1x 4,5 ml, 50 apl. štětečků, 10 apl. kalíšků
606.04.705
Seal&Protect® Náhradní balení
2x 4,5 ml
21
Projekt1:MINIkatalog DENT
22
6.9.2013
7:57
Stránka 22
MATRICOVÝ SYSTÉM
Palodent® Plus
Nejnovější systém parciálních anatomicky tvarovaných matric Palodent® Plus,
pro jednoduchou a přesnou rekonstrukci kontaktních bodů u kavit II. třídy. Systém poskytuje pevné utěsnění u dásní, přesnou anatomii bodů kontaktu a minimalizuje potřebné dokončovací práce. Palodent® Plus nabízí dva nikl-titanové
kroužky, 3 velikosti dutých klínků, 3 velikosti ochranných klínků, 5 velikostí matric, aplikační kleště a speciální pinzetu.
Obsah balení:
659700
Palodent Plus Intro Kit
100 matric ve čtyřech velikostech, 75 klínků,
30 ochranných klínků, 1 univerzální kroužek,
1 úzký kroužek, kleště, pinzeta – vše v kufříku
625.00.001
Palodent Plus Starter Kit
20 matric, 15 klínků, 5 ochranných klínků,
2 univerzální kroužky, kleště, pinzeta, 4 kompule SDR
659710 matrice 3.5 mm (50)
659720 matrice 4.5 mm (50)
659730 matrice 5.5 mm (50)
659740 matrice 5.5 mm (100)
659750 matrice 6.5 mm (50)
659860 matrice 7.5 mm (50)
659760 Univerzální kroužek 2 ks
659770 Úzký kroužek 2 ks
Další informace o dostupných baleních a cenách tohoto
produktu žádejte u svého DENTSPLY prodejce.
Používejte Palodent® spolu s SDR®!
Je to rychlý a snadný postup, který přináší těsný okrajový uzávěr,
přesné body kontaktu a důvěru v zhotovenou výplň!
Projekt1:MINIkatalog DENT
6.9.2013
7:57
Stránka 23
ULTRAZVUKOVÉ SCALERY
Cavitron® Plus
Ultrazvukový scaler s technologií Tap-On™ a násadcem Cavitron® Steri-Mate™
Swivel. Nové pokrokové funkce v kombinaci s osvědčenými funkcemi jsou navrženy tak, aby poskytovaly pohodlí Vašim pacientům a současně kvalitu a spolehlivost, kterou očekáváte od systémů značky Cavitron. Cavitron® Plus vám
poskytuje prvotřídní pohodlí při odstraňování zubního kamene.
Novinka: technologie Tap-On™. Jedno poklepnutí aktivuje nebo deaktivuje odstraňování zubního kamene, čímž umožňuje vaši noze odpočinek v průběhu zákroku. Cavitron® Plus nadále nabízí bezdrátové ovládání nohou, rozšířený
rozsah výkonu tzv. „Blue Zone“, technologii SPS podporující práci s volnýma
rukama (Sustained Performance System™ – systém trvalého výkonu), a plně sterilizovatelný násadec Steri-Mate® Swivel.
– Náhrada za položku Cavitron® Plus Scaler 30K (obj. č. 8162002)
Obsah balení:
8184002 Cavitron® Plus Ultrasonic Scaler
1x scaler Cavitron® Plus™ 30K, 1x násadec Steri-Mate®,
1x bezdrátové nožní ovládání s technologií Tap-On™,
1x 30K FSI® Slimline® 1000 Triple Bend
Cavitron® JET Plus
Ultrazvukový scaler a systém profylaktického vzduchového leštění s technologií
Tap-On™ a násadcem Cavitron® Steri-Mate™ Swivel. Nové pokrokové funkce
v kombinaci s osvědčenými funkcemi jsou navrženy tak, aby poskytovaly pohodlí vašim pacientům a současně kvalitu a spolehlivost, kterou očekáváte od
systémů značky Cavitron. Cavitron® Plus vám poskytuje prvotřídní pohodlí při
odstraňování zubního kamene a leštění 2 v 1.
Novinka: technologie Tap-On™. Jedno poklepnutí aktivuje nebo deaktivuje odstraňování zubního kamene nebo vzduchového leštění.
Obsah balení:
8187502 Cavitron® JET Plus Ultrasonic Scaler
1x Cavitron® JET Plus, 1x násadec Steri-Mate®,
1x bezdrátové nožní ovládání s technologií Tap-On™,
1x pískovací vložka, 1x 30K FSI® Slimline® 1000 Triple Bend,
1x lahvička Jet-Fresh leštícího prášku,
1x lahvička Prophy-Jet čistícího prášku
23
Projekt1:MINIkatalog DENT
24
6.9.2013
7:57
Stránka 24
ULTRAZVUKOVÝ SCALER / POLYMERAČNÍ LAMPA
Cavitron® Select™ SPS®
V tomto kompaktním 30K stolním ultrazvuku se prolínají výhody přenosnosti
plug&play s technologií SPS® potřebnou pro specializovaná pracoviště věnující
se parodontologii a profylaxi.
Obsah balení:
81313E Cavitron® Select™ SPS® s dávkovačem
1x vložka 30K FSI® 1000
81307E Cavitron® Select™ SPS® bez dávkovače
1x vložka 30K FSI® 1000
Obsah balení:
644.50.020 SmartLite®Focus Intro Kit
1x lampa, 1x nabíjecí základna, 1x baterie,
5 ochranných násadců, 300 ochranných návleků,
1 dobíjecí konektor
644.50.060 SmartLite®Focus Refill
1x lampa, 1x baterie
644.50.021 SmartLite®Focus Battery Pack
SmartLite® Focus
SmartLite® Focus je bezdrátová polymerační lampa ve stylu pera s LED diodou
pro použití pro přímé i nepřímé náhrady ve stomatologických ordinacích nebo
zubních laboratořích s výkonem 1000 mW/cm². Přesné zaměření světla poskytuje spolehlivé vytvrzení, vynikající intraorální přístup, pohodlnou manipulaci. Lampa má rovnoběžný svazek světelných paprsků s minimálním
rozptýlením, malé rozměry a nízkou hmotnost (100 g), ergonomický design
a inteligentní mechanizmus dobíjení baterie (za 3 hodiny je plně nabitá
a zvládne 120 cyklů), jednoduché ovládání (jedno tlačítko).
Projekt1:MINIkatalog DENT
6.9.2013
7:57
Stránka 25
KERAMICKÉ BLOČKY
CeltraTM DUO
CeltraTM DUO je CAD/CAM bloček pro použití v zubní ordinaci s jednotkou
Sirona CEREC.
Obsahuje novou vysoce pevnou sklokeramiku vyrobenou ze zirkonu vyztuženého lithium disilikátem, který poskytuje vysokou pevnost v ohybu, díky své opalescenci a translucenci nejmodernější estetiku a snadné zpracování.
CeltraTM DUO přenáší tyto vlastnosti do klinických výhod tím, že nabízí volbu
mezi dvěma možnostmi zpracování: buď bez pálení, což poskytuje dvojnásobek
ohybové pevnosti konvenční sklokeramiky, nebo s dodatečným glazovacím pálením, které dodává vyšší pevnost podobnou lithium disilikátu.
Díky tomu, že je CELTRATM DUO jedním bločkem poskytujícím dvě možnosti,
kombinuje v sobě výhody dalších bločků CEREC v jednom produktu.
Obsah balení:
5365411205
CELTRA DUO, HT A1, C14, 4 ks
5365411065
CELTRA DUO, LT B2, C14, 4 ks
5365411005
CELTRA DUO, LT A1, C14, 4 ks
5365411215
CELTRA DUO, HT A2, C14, 4 ks
5365411225
CELTRA DUO, HT A3, C14, 4 ks
5365411035
CELTRA DUO, LT A3,5, C14, 4 ks
5365411015
CELTRA DUO, LT A2, C14, 4 ks
5365411025
CELTRA DUO, LT A3, C14, 4 ks
5365490113
CELTRA DUO Starter Kit
19x CELTRA DUO-blocks, 1x 3 g Glaze, 1x Brush
25
Projekt1:MINIkatalog DENT
26
6.9.2013
7:57
Stránka 26
DRŽÁKY SENZORŮ A FILMŮ, RTG ZÁSTĚRY
Dentsply RINN
Univerzální držák senzorů XCP-DS FIT sterilizovatelný v autoklávu
Jeden kroužek. Jedno rameno. Jeden cíl: rychlejší a snadnější přesné rentgenování.
Obsah balení:
R559900 XCP-DS FIT Hygiene Kit
(hygienická souprava) obsahuje XCP-ORA rameno
a kroužek, 8 XCP-DS FIT držáky (2 od každého: frontální,
laterální, horizontální bitewing, vertikální bitewing)
R559908 XCP-DS FIT Endo Kit
(endodontická souprava) obsahuje 1 endodontický
kroužek, 1 endodontické rameno, 2 XCP-DS FIT
endodontické držáky
R559909 XCP-DS FIT Complete Kit
(úplná souprava) obsahuje XCP-ORA rameno a kroužek,
endodontické rameno a kroužek, 10 Xcp-Ds Fit držáky
(2 od každého: frontální, laterální, horizontální bitewing,
vertikální bitewing, endodontické)
RXCP-DS FIT doplňující balení držáků
(2 v každém balení)
R559901 Frontální
R559902 Laterální
R559903 Horizontální bitewing
R559904 Vertikální bitewing
R559905 Endodontické
R542071 XCP-ORA souprava s držáky
pro snímkování pomocí filmů & PSP
Obsahuje 1 XcXCP-ORA rameno, 1 XCP-ORA kroužek,
72 držáků: 20 frontálních, 20 distálních, 32 bitewing
(10 H#2, 10 H #1, 6 v#2, 6 v#1).
Další informace žádejte u svého DENTSPLY prodejce.
–
–
–
–
–
Univerzální design poskytuje přesné uchycení vašeho senzoru
Jeden držák vyhovuje senzorům velikosti 1 i 2, stačí vám méně vybavení
Sterilizovatelný v autoklávu, což snižuje náklady – nezatěžuje rozpočet!
Pevná opora senzoru zachovává jeho přesné umístění
Hrany polstrované silikonem jsou pohodlné pro pacienta a brání protržení
krytu senzoru
– Pro snadnou paralelizaci používejte spolu se systémem pro umisťování
XCP-ORA 3 v 1
V nabídce jsou taktéž ochranné RTG zástěry
– Pro dospělé a děti bez límce
– Pro dospělé a děti s límcem
– Přes ramena Pano-Cape
– Pano-Dual pro dospělé i děti
– Pro laboranty
– Ochranné límce
Další informace o dostupných baleních a cenách tohoto produktu
žádejte u svého DENTSPLY prodejce.
Projekt1:MINIkatalog DENT
6.9.2013
7:57
Stránka 27
NÁSTROJE
Nástroje Dentsply Ash®
Dentsply Ash® nabízí:
Flexichange držátka
Poznámka: Každá náhradní koncovka obsahuje
v balení dva klíče a dvě podložky, všechna držátka
jsou dodávána včetně vnitřní tyčinky.
Ash zrcátka
Vyšetřovací nástroje
Scalery
Kyrety
Nástroje pro výplně potažené
Zirconium Nitride
Nástroje pro výplně
Kompletní sortiment
Ash nástrojů najdete
v katalogu ASH, který
dostanete na požádání.
www.dentsply.cz
www.dentsply.sk
27
Projekt1:MINIkatalog DENT
6.9.2013
7:57
Stránka 28

Podobné dokumenty

Všechny je dobře znáte … se značkou DENTSPLY

Všechny je dobře znáte … se značkou DENTSPLY Rigidní radioopákní kalcium hydroxidový materiál. Speciální nabídka produktů

Více

Ke stažení ZDE.

Ke stažení ZDE. MINIKATALOG Ocelové trubky a příslušenství

Více

XP Bond

XP Bond XP Bond Univerzální total-etch adhezívum XP Bond je univerzální samo-primerující dentální adhezívum určené k bondování světlem tuhnoucích pryskyřic ke sklovině a dentinu. XP Bond nabízí extra výkon...

Více

od 7 697 Kč PRO ZUBNÍ ORDINACE

od 7 697 Kč PRO ZUBNÍ ORDINACE Dentsply K-File Colorinox

Více

Fyzikální principy optických a optovláknových snímačů

Fyzikální principy optických a optovláknových snímačů Volná sekundární ochrana se používá převážně pro venkovní kabely na dlouhé vzdálenosti. Volná sekundární ochrana znamená, že vlákna v primární ochraně jsou volně vpuštěna do trubice o průměru 2 – ...

Více

Leden - brezen 2015:Sestava 1

Leden - brezen 2015:Sestava 1 Dyract XP Dyract XP je nejrozšířenější kompomerní materiál pro výplně všech tříd anteriorního a posteriorního úseku. Je vhodný i pro rizikové skupiny pacientů (geriatričtí pacienti, děti, pacienti ...

Více

sem - Zeal

sem - Zeal Cena: 22.471,- Kč včetně DPH (platí do vyprodání zásob)

Více