Untitled - Pražský přehled kulturních pořadů 06/2016

Komentáře

Transkript

Untitled - Pražský přehled kulturních pořadů 06/2016
Milí čtenáři,
> ROZHOVOR
prázdniny a dovolené
se přehouply do druhé
poloviny, letní vedřiny
neustávají a je tomu tak dobře. Slunce
nás i přes všechna varování meteorologů, klimatologů a kožních lékařů určitě
nabíjí svojí energií a neměli bychom se
toho vzdávat. Přesto, pokud budete chtít
najít trochu chladivého stínu, nabízí se tu
příjemné prostory baziliky svatého Jakuba
na Starém Městě pražském, kde 7. srpna
začíná již 19. ročník Mezinárodního
varhanního festivalu, který pořádá Irena
Chřibková, varhanice a ředitelka kůru této
baziliky. Akce se řadí mezi nejvýznamnější
evropské festivaly a hostující umělci
si mohou zahrát na největším nástroji
v Praze, který se může pyšnit celkem
8 277 píšťalami.
Čeká nás festival Letní Letná, který
si oblíbili jak Pražané, tak i zahraniční
turisté. V rámci programu proběhne i jedna
světová premiéra souboru La Compagnie
Du Poivre Rose, se kterým vystoupí Iva
Bittová jako živý hudební doprovod. Akrobati z Kanady, Francie a Belgie rozehrají
představení o stereotypech, předsudcích
a tabu ve světě žen a mužů v současném
světě. Velmi aktuální téma. Festival se
koná od 17. srpna do 2. září.
V srpnu si též připomeneme událost,
která změnila běh dějin naší země. Jak ji
viděl americký fotograf Paul Goldsmith, na
to se můžete zajít podívat do Amerického
centra od 20. srpna. Otevření výstavy
s názvem „Prague 1968 / Srpen 1968
očima amerického fotografa“ bude autor
sám osobně přítomen.
Příjemné letní dny a nespalte se…
Alice Braborcová, odpovědná redaktorka
K AM
Turistický
Vyšlo 1. července
ročník
magazín
VIII., červen
ec–srpen
www.kam
poce
sku.cz > obsah
KAM na
po
2014
výlet KAM pro
děti ZD
Če
sku
KAM za
rohem
AR
M
A
9
10
> PŘEDPRODEJE VSTUPENEK 18
> DIVADLA
22
> FILM
30
> KONCERTY
38
> KLUBY 48
> KULTURNÍ DOMY
53
54
> GALERIE, VÝSTAVY
58
> PRAžský hrad
74
> PAMÁTKY
78
> MUZEA 86
> DĚTEM A RODINÁM
110
> VZDĚLÁVÁNÍ
113
> VOLNÝ ČAS
114
> SOUTĚŽE
4, 114, 118–119
> PRAŽSkÁ VLASTIVĚDA > ZAHRANIČNÍ KULTURNÍ STŘEDISKA Pražský přehled kulturních pořadů
měsíčník, ročník LXII
registrováno: MK ČR E 10266
vydává: Kam po Česku, pod záštitou a ve
spolupráci s PIS – PCT
adresa: Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3
tel.: +420 222 944 816–7
mobil: +420 602 244 576
e–mail: [email protected]
www.prazskyprehled.cz; www.kampocesku.cz
odpovědná redaktorka: Alice Braborcová
([email protected])
redakce: Martina Jurová
([email protected])
Michaela Pfeifferová
([email protected])
Marcela Kohoutová
([email protected])
infolinka PIS – PCT: + 420 221 714 714
(po–čt 8–17 h, pá 8–16 h)
rozšiřuje: PNS a. s.; Mediaprint & Kapa
předplatné: zajišťuje firma SEND Předplatné
cena: 28 Kč, pro předplatitele 24 Kč
tisk: HRG spol. s r. o.
Přijetím díla k uveřejnění nabývá vydavatel práva
k jeho šíření v tištěné i elektronické podobě, včetně
zveřejnění na webových stránkách. Redakcí nevyžádané nabídnuté příspěvky se nevracejí. Za obsah
zveřejněných příspěvků a PR článků odpovídá
jejich zadavatel, stejně jako za změnu programu
odpovídá jeho pořadatel.
Všechna práva k uveřejněným dílům jsou vyhrazena.
Přetisk a jakékoliv šíření
jsou povoleny pouze se
souhlasem vydavatele.
Letní scéna
Harfa 2014
od 23. 6. do 28. 8.
od pondělí do čtvrtka
vedle
areny
Českomoravská
zdarma
www.galerieharfa.cz
> Přestože je Pražský přehled kulturních pořadů určen
především Pražanům a pražským kulturním institucím či
zařízením, myslíme si, že žít v Praze, ještě neznamená Prahu znát. A právě to bylo důvodem uveřejnit v každém vydání
několik snímků, vyfocených z ne zcela tradičních pohledů
a formou soutěže se zeptat vás, našich čtenářů, zdali tato
místa znáte. Pro začátek jsme vybrali místa spíše známá,
ale věřte, že v budoucnu budou odpovědi stále těžší.
> Břetislav I. (1002 až 1005–1055) byl nemanželským synem
knížete Oldřicha a jeho družky Boženy, pozdější snad druhé
ženy. Kosma jej nazval českým Achillem z dynastie Přemyslovců. Každopádně byl českým knížetem, který vládl na Moravě
snad od roku 1029 a v Čechách v letech 1034–1055.
> Když Břetislav dobyl Moravu (asi 1029), jako nemanželský moravský
kníže hledal způsob, jak společensky obstát. Proto z kláštera ve
Svinibrodu unesl Jitku, dceru Jindřicha, bavorského markraběte.
Foto strana 48:
a) Strahovský klášter
b) Anežský klášter
c) Loreta
Foto strana 78:
a) kostel Panny Marie pod řetězem
b) kostel Panny Marie Sněžné
c) kostel Panny Marie před Týnem
Foto strana 86:
a) Rajská zahrada – Klášter kapucínů na Hradčanech
b) Zbraslavský klášter
c) Klášter dominikánů
> Své odpovědi nám posílejte prostřednictvím www.prazskyprehled.cz nebo na adresu redakce do 15. srpna 2014.
Pro tři autory správných odpovědí máme připraveny zajímavé
publikace. Výhry budou připraveny k vyzvednutí na adrese
redakce.
?
Okamžitě se s ní oženil, odjeli na Moravu a žili v Olomouci, kde se
jim narodil syn Spytihněv (1031). Po smrti otce na podzim 1034 byli
Břetislav se strýcem Jaromírem jedinými žijícími Přemyslovci. Jaromír
usedl na trůn, ale vzápětí jej postoupil Břetislavovi, který se projevil
jako silný panovník. V letech 1038–1039 obsadil Hnězdno, kde nad
hrobem sv. Vojtěcha vyhlásil první český zákoník – Břetislavův dekret.
Uloupené ostatky sv. Vojtěcha spolu s ostatky sv. Radima pak odvezl
24. srpna 1039 do Čech (975 let), kde se měly stát důvodem ke
Bitva u Brůdku (středověká iluminace)
vzniku pražského arcibiskupství. Každopádně Vojtěch se stal vedle
sv. Václava předním patronem českým a jeho tělo bylo uloženo v kapli
rotundy sv. Víta. Břetislavův návrat s bohatou kořistí z Polska (sto
vrchovatých těžkých spřežení) neunikl pozornosti římského krále,
pozdějšího císaře Jindřicha III. Zamýšlené povznesení Čech zřízením
arcibiskupství a povýšením na království vzalo za své a rostoucí moc
Břetislava vedla stejně jako roku 1033 k dalšímu tažení říšského vojska
do Čech. To se ale daleko nedostalo. Bylo odraženo v bitvě u Brůdku
na Šumavě. Jindřich sice musel uznat daný stav, ale netrvalo dlouho
a politicky předvídavý Břetislav se císaři podrobil.
> Josef Grof
> soutěž pro čtenáře, achilles český
foto © Wikipedie
> Praha, jako hlavní město České republiky, každoročně
přiláká statisíce návštěvníků z domova i ze zahraničí.
Jedinečnost koncentrace památek různých stavebních
slohů na relativně malé ploše, dává návštěvníkům možnost
vydat se napříč staletími za poznáním řemeslné zručnosti
i fantazie architektů z dob našich předků.
ACHILLES ČESKÝ, BŘETISLAV ÚNOSCE
Únos Jitky ze Svinibrodu (Dalimilova kronika)
SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE
POZNÁTE MÍSTA NA FOTOGRAFIÍCH?
NEJMOCNĚJŠÍ MUŽ PO KRÁLI
KAM NA VÝLET S...
> V srpnu uplyne už 685 let od smrti českého šlechtice
Jindřicha z Lipé, který pocházel z jednoho z nejstarších
a nejvýznamnějších českých šlechtických rodů. Za vlády Jana
Lucemburského dosáhl významného postavení a navíc byl
životním partnerem ovdovělé královny Elišky Rejčky.
> Jindřich z Lipé se narodil roku 1267 (1275?) do panského rodu
Ronovců, který se nazýval podle Lipé (dnešní České Lípy). Někdy
v průběhu roku 1296 odešel do Prahy ke královskému dvoru.
Nejprve působil ve službách
předposledního přemyslovského
krále Václava II. Po nástupu
Jana Lucemburského na český
trůn se stal hlavou skupiny
pánů, která se ocitla v opozici proti mladému králi. Ten
dal 26. října 1315 Jindřicha
zatknout a uvěznit na hradě
Týřově, což vyvolalo vzpouru
jeho přívrženců, ke kterým
se připojila také Jindřichova životní partnerka královna–vdova
Eliška Rejčka. Na celou situaci měla zřejmě značný vliv nenávist
a antipatie Elišky Přemyslovny ke své maceše. Po půlročním
věznění byl Jindřich propuštěn a po čase se mu podařilo získat
si královu důvěru. Jeho přičiněním byl například zbaven úřadu
> Pavel Zedníček se narodil 1. 11. 1949 v Hošticích-Herolticích
na Vyškovsku. Vyrůstal ale ve Zlíně a sám se proto označuje
jako Valach. Bolek Polívka ho ve svém Valašském království
jmenoval ministrem všeho. Prvotně vystudoval Kožařskou
průmyslovku ve Zlíně, ale představa práce v obuvnické továrně
ho příliš nelákala. A tak v roce
1969 začal studovat herectví
na brněnské JAMU, kde se
zařadil do herecké party Jiřího Bartošky a Karla Heřmánka. Sehraná trojice Bartoška
– Heřmánek – Zedníček se na
konci 70. let stala hvězdným
trojlístkem pražského Divadla
Na zábradlí. Po roce 1990
pomohl Karlovi Heřmánkovi s rozjezdem divadla Bez
zábradlí, zde však nepůsobil
dlouho a poté hostoval v dalších divadlech, např. Divadle
foto © Česká televize
ABC nebo také v Národním
divadle. V současné době hraje především v Divadle Kalich, kde po boku herecké partnerky
Jany Paulové exceluje v několika úspěšných inscenacích.
> A tady je jeho pozvánka na výlet.
> Vaše čtenáře bych určitě pozval na Valašsko. Na valašské kotáry,
protože je tam krásně, jsou tam milí, příjemní lidé, výborné klobásky
a slivovice. Já sám jsem Valach, protože odtamtud pocházím a navíc
je tam opravdu nádherně. Já totiž nemám moc rád rovinu a ty
kopečky tam nejsou moc veliký, jsou tak akorát, že je může každý
foto © Wikipedie
Zatčení Jindřicha z Lipé
Vilém z Valdeka, důvěrník královny Elišky Přemyslovny. V roce 1319
se Jindřich ve prospěch krále vzdal svých majetků v severních
Čechách výměnou za náhradu na Moravě. Jan Lucemburský pána
z Lipé pověřil správou země v době své nepřítomnosti, jmenoval ho
zemským hejtmanem na Moravě a roku 1321 říšským maršálkem.
Maršálek se poté většinu času zdržoval v Brně, kde si s Eliškou
Rejčkou zřídil vlastní dvůr. Do Brna svolával i kolokvia a šlechtická
sněmovní a soudní shromáždění, což bylo jinak jen královo právo.
Jeho bohatství i výjimečné postavení dokládá například povolení
razit vlastní minci, které od krále Jana získal. Jindřich z Lipé
zemřel 26. srpna 1329 a je pochován v kostele Nanebevzetí
P. Marie na Starém Brně.
> Drahomíra Samková
Valašské městečko – kostel, foto © Wikipedie
návštěvník lehce přejít a hlavně jsou tam bezvadní a usměvaví lidé.
Víte, Valach neměl život vůbec jednoduchý, život tam byl vždycky
tvrdý a právě proto asi mají Valaši tak dobrý vztah k lidem a jsou
tak bezvadní a přímí a je tam pořád sranda. Jsem moc rád, že díky
své profesi najezdím po republice tisíce kilometrů za rok, tak že se
na Valašsko občas podívám. My hrajeme v Brně, v Ostravě, ve Zlíně,
v Přerově, zkrátka každou chvíli někde po Moravě šmejdím, tak že
si opravdu nestýskám a hlavně na to ani nemám čas.
> Děkuji Vám za milou pozvánku do Valašského království. Ráda
bych Vám za celou redakci popřála hodně zdraví a dalších krásných
a hlavně veselých rolí.
> Marcela Kohoutová, redaktorka
jindřich z lipé, kam na výlet s... > KALENDÁRIUM
PRAGA – CAPUT REGNI
24. srpen 79
Erupce Vesuvu zničila města Pompeje a Herculaneum.
Jednalo se o první zaznamenanou erupci pliniovského typu.
Tuto sopečnou erupci pozoroval Plinius starší. Odhaduje se, že
během erupce vzniklo až 37 kilometrů vysoké pyroklastické
mračno tvořené sopečným prachem a sopečnými plyny, jež
zasahovalo až do stratosféry.
> Kam až to lze dotáhnout z venkovského učitele? Co třeba na
diktátora Prahy? Jan Pašek z Vratu (* ?;† 1533) to dokázal po
převratu před 490 lety, v srpnu roku 1524. Za dobu svého působení v roli purkmistra „své nové městské právo“ rád přirovnával
k „voskovému nosu, který lze ohýbat, kam libo“.
> Jan byl synem chudého hokynáře ve Starém Kníně. Přestože
rodina neměla ani vlastní dům, vystudoval a stal se venkovským
učitelem. Získal titul bakaláře na filozofické fakultě (1491),
mistrem svobodných umění se stal roku
1493, v letech 1496–1497 byl děkanem
artistické fakulty a v roce 1500 se stal
i profesorem práva.
> Díky diplomacii, vychytralosti, ziskuchtivosti, intrikánství a panovačností pronikl
do pražské městské správy. Bez ohledu na
svůj původ nabyl značného jmění a prošel
závratnou kariérou kancléře Starého Města pražského, prokurátora i konšela. Za
zásluhy o město mu roku 1504 udělil král
Vladislav II. Jagellonský erb s přídomek
„z Vratu“. Nedlouho poté Jan zakoupil Toušeňský hrádek, který
přebudoval na honosný renesanční zámek. V roce 1518 podporován nejvyšším purkrabím království Zdeňkem Lvem z Rožmitálu
sjednotil bez svolení nového krále Ludvíka Jagellonského Staré
a Nové Město pražské a stal se prvním pražským purkmistrem.
Roku 1522 byl pasován na rytíře, ale roku 1523 sesazen králem
srpen 864
V srpnu roku 864 Ludvík Němec překročil řeku Dunaj a napadl
Velkomoravskou říši. Svou vojenskou výpravu podnikl proto,
aby svému protivníkovi Rostislavovi oplatil příkoří, která mu Rostislav v minulosti připravil. K napadení došlo na hradišti Dowina,
pravděpodobně se jednalo o dnešní Děvín u Bratislavy.
16.–17. srpen 1419
Na Novém hradě u Kunratic zemřel král Václav IV. Rozrušen
zprávou o první pražské defenestraci dostal záchvat mozkové
mrtvice nebo epilepsii. Den po jeho smrti došlo k prvnímu
velkému útoku pražského lidu proti kostelům a klášterům, které
pokračovaly i v dalších letech a přerostly v husitské války, jež
skončily až bitvou u Lipan roku 1434.
10. srpen 1429
V Praze zemřel náboženský reformátor Jakoubek ze Stříbra,
který zavedl roku 1414 spolu s Mikulášem z Drážďan (a po
písemné poradě s Husem, tehdy již v Kostnici) přijímání
podobojí. Tato idea podávání svatého přijímání „pod obojí
způsobou“ se nakonec stala pro husitství natolik klíčovou, že
tvořila jeden ze Čtyř artikulů pražských, na jejichž vzniku se
Jakoubek též podílel.
22. srpen 1864
V Ženevě byla přijata první Ženevská úmluva o zlepšení osudu
raněných v polních armádách. Na jejím základě jsou sanitní vozidla, vojenské nemocnice a zdravotnický personál považovány
za neutrální, jako takové jsou chráněny a bojujícími stranami
respektovány. Nemocní a ranění vojáci, bez ohledu na to, ke
které válčící straně patří, budou posbíráni a ošetřeni.
17. srpen 1869
V Brně byl zahájen provoz první koňské tramvajové linky
v Českých zemích. Brno se tak stalo pátým městem v Rakousku–Uhersku, které zavedlo tento druh městské hromadné
dopravy. Provoz byl zahájen převážně na jednokolejné trati
Kiosk–Kartouzy s výhybnami, v úseku Kiosk–Mýto byla trať
dvoukolejná.
z místa purkmistra. Využil však nespokojenosti novokališníků na
pražské radnici k převratu (1524) a opět usedl do křesla purkmistra. Počínal si jako samovládce, kterého nový král Ferdinand I.
roku 1528 opět sesadil.Nepřestal však intrikařit,za což byl králem
vypovězen z Prahy. Odešel na své panství Toušeň, kde žil v ústraní
a 15. března 1533 zemřel. Pohřben byl v kostele Panny Marie
v Týně na Staroměstském náměstí. Zbylo po něm jen jeho motto
– Praga Caput Regni (Praha hlava království), jež bylo roku 1518
vytesáno do průčelí Staroměstské radnice.
> Alois Rula
> kalendárium, praga caput regni
foto © Wikipedie
11. srpen 1804
Poslední římský císař František II. přijal titul císaře rakouského jako František I., a reagoval tak na korunovaci Napoleona I. Bonaparta francouzským císařem. Tento akt dovršoval
státoprávní jednotu habsburské monarchie, rakouský státní
centralismus. Patent nerušil právní subjektivitu jednotlivých
korunních zemí.
K VĚTŠÍ SLÁVĚ BOŽÍ
> Tovaryšstvo Ježíšovo, Societas Iesu (zkratka SI nebo SJ
– jezuitský řád), je jeden z největších s nejvýznamnějších
řeholních řádů římskokatolické církve. Založen byl 15. srpna
1534 v Montmartru sv. Ignácem
z Loyoly. Jeho členové jsou známi
jako jezuité.
> Přestože byl řád roku 1773
papežem Klementem XIV. na nátlak
světských evropských vládců zrušen,
fakticky nikdy zcela nezanikl. Poté,
co jej roku 1814 papež Pius VII.
znovu obnovil, má dnes více než
20 000 členů se zaměřením na pastorační a misijní činnosti nebo
vědu a vzdělávání. Ale nebylo tomu tak vždycky, což poznali doslova
na vlastní kůži i naši předkové, paradoxně ve jménu jezuitského
motta Ad maiorem Dei gloriam (K větší slávě Boží).
> Tovaryšstvo Ježíšovo je mužský řád bez souběžné ženské větve,
ale jistou nápadnou podobnost vykazují kongregace Anglických
panen (Congregacio Jesu – asi 2 700 sester) či sester SacréCoeur (asi 4 200 sester). Jedinou ženou, která kdy byla do řádu
23. srpen 1939
V Moskvě byl podepsán pakt Ribbentrop–Molotov, smlouva
o neútočení mezi Sovětským svazem a nacistickým Německem.
Obě strany se zavázaly, že nepoužijí vojenskou sílu proti druhé
straně a nespojí se s jejími nepřáteli. Smlouva znamenala zásadní obrat ve vztazích obou zemí a byla v podstatě dodržována až
do doby, kdy nacistické Německo napadlo Sovětský svaz.
16. srpen 1949
Zemřel herec, básník, scenárista, režisér a filmový podnikatel
Vladimír Slavínský. Patřil mezi průkopnické osobnosti
moderní české kinematografie. Mezi jeho nejhodnotnější
snímky patří předválečné filmy natočené podle námětu Olgy
Scheinpflugové s Hugo Haasem v hlavní roli (Okénko, Madla
z cihelny a Její lékař).
15. srpen 1969
Začal první ročník hudebního festivalu ve Woodstocku. Byl
považován za jeden z největších a klíčových okamžiků v historii populární hudby. Časopis Rolling Stone jej zařadil mezi
50 momentů, které změnily historii rokenrolu. Jako organizátoři
festivalu jsou uváděni Michael Lang, John P. Roberts, Joel
Rosenman a Artie Kornfeld.
18. srpen 1969
V srpnu 1969 vyšla petice Deset bodů, jejímiž autory byli Václav
Havel a Ludvík Vaculík. Poté vyšlo ještě několik podobných petic,
organizátoři a signatáři byli perzekvováni, a tak byl postupně
odpor vůči okupaci zlomen a začala tzv. éra normalizace. Ta
postihla daleko víc Česko než Slovensko.
11. srpen 1999
V České republice došlo k částečnému zatmění Slunce.
Na jihu Čech to bylo nejvíce, např. v Českých Budějovicích
bylo zakryto 98,2 % Slunce. Na severu Čech jen 92 %. První
doložené úplné zatmění u nás proběhlo v roce 878, další
v roce 1415 a zatím poslední viditelné úplné zatmění nastalo
12. května 1706. Další úplné zatmění Slunce pozorovatelné
z našeho území bude 7. října 2135!
9. srpen 2004
Zemřela herečka a zpěvačka Zdenka Sulanová. Nejvíce se
do povědomí diváků dostala díky filmům režiséra Václava
Binovce Lízin let do nebe z roku 1937 a Lízino štěstí z roku
1939. V roce 1940 natočila další úspěšný snímek Madla zpívá
Evropě. Naposledy se v českém filmu objevila ve filmu Bludná
pouť z roku 1945.
foto © Wikipedie
Sv. Ignác z Loyoly, zakladatel Tovaryšstva Ježíšova
přijata, byla španělská korunní princezna Jana Španělská, dcera
císaře Karla V. a osobní přítelkyně Ignáce z Loyoly. Její příslušnost
k řádu však byla v přísném utajení. U nás dnes působí Anglické
panny a Společnost sester Ježíšových s několika desítkami členek
a Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, provozující 8 domů. Jejím
provinciálem je Josef Stuchlý.
> Antonín Fridrich
19. srpen 1994
Zemřel spisovatel Ladislav Fuks. Jeho dílo je velice osobité
a svébytné, vyznačuje se složitou metaforikou a stavěním příběhu na detailech a opakujících se motivech. Mezi nejznámější díla
patří Spalovač mrtvol, Příběh kriminálního rady, Pan Theodor
Mundstock, Moje zrcadlo nebo Zpráva o Barbaře z Mníšku.
kalendárium, k větší slávě boží > MNOHO TALENTŮ NA JEDEN ŽIVOT
> Před 115 lety se narodil nejslavnější milovník českého filmu
20. století Oldřich Nový. Jeho hereckými partnerkami byly nejkrásnější filmové hvězdy té doby, ale on sám celý život miloval
svou manželku, které dokonce zachránil život.
> Oldřich Nový se narodil před 115 lety, 7. srpna 1899, na Žižkově.
Na otcovo přání se vyučil sazečem, ale zároveň už ochotničil.
První angažmá
mu dohodil
přítel Saša Rašilov v kabaretu
U Labutě. V roce
19 19 d o s t a l
nabídku z brněnského Národního divadla. Na
počátku roku
1935 přešel do
Prahy a otevřel
si vlastní divadlo
– Nové divadlo.
Ovšem do srdcí
většiny lidí se
Oldřich Nový zapsal až filmovými rolemi, kde mohl dokonale využít
svůj neopakovatelný hlas plný sentimentu i sebeironie, když např. ve
filmu Kristián říká Adině Mandlové: „Zavřete oči, odcházím.“
> Milovníkem byl ale jen na plátně, ve skutečnosti pro něj existovala
pouze jedna žena – Alice Wienerová, z níž v roce 1936 udělal Alici
Novou. Původně dcera bohatého ředitele banky a umělecká fotografka mu byla přes čtyřicet let velkou oporou. Společně vychovávali
> Jak již sám titulek napovídá, Emil František Burian vynikal
opravdu v mnoha oborech. Pár si jich připomeneme. Byl to
český básník, publicista, zpěvák, herec, hudebník, hudební
skladatel, dramaturg, dramatik a dokonce i význačný režisér.
> Narodil se před 110 lety, 11. června 1904, v Plzni do hudební
rodiny. Jeho otec, strýc,
teta i matka byli zpěváky.
Po absolvování pražské
Státní konzervatoře a Mistrovské školy se stal členem levicově orientované
literární skupiny Devětsil.
V letech 1926–1927 působil v Osvobozeném divadle. To ale opustil spolu
s Jiřím Frejkou po rozepři
s Jindřichem Honzlem.
Spolu s Frejkou založili
divadlo Dada. V roce 1927
založil také hudebně recitační soubor Voiceband.
V letech 1930–1931 jej
angažoval ředitel Antonín
Drašar jako režiséra do divadla v Olomouci. Koncem roku 1933
založil v Praze své vlastní divadlo D 34 a každý rok název divadla
posouval o jedno číslo (v roce 1935 se jmenovalo D 35 a tak
dále až do D 41).
> V předválečných letech ve svém divadle zorganizoval protestní
petici proti uvěznění ruského režiséra Mejercholda, jenž byl později
Stalinem zavražděn. Pro řadu komunistických funkcionářů byl
proto nepohodlným
a nevypočitatelným
členem.
> V roce 1941 byl
zatčen a zbytek druhé
světové války prožil
v koncentračních
táborech. 3. května
1945 se mu podařilo
zachránit se z lodi Cap
Arcona po sporném
útoku britského královského letectva RAF. Ve
volbách roku 1948 byl
zvolen do Národního
shromáždění za KSČ
ve volebním kraji Kladno. Zasedal zde do
roku 1954. Toho roku
byl jmenován národním Burianův Voiceband
umělcem. Byl několikrát
ženatý, jeho poslední
manželkou byla Zuzana Kočová. Je otcem písničkáře a hudebního
skladatele Jana Buriana a herečky Kateřiny Burianové. Zemřel
9. srpna 1959 v Praze ve státním sanatoriu na selhání jater.
–mak–
Nového dceru Janu (její skutečnou matku Nový nikdy neprozradil).
Během 2. světové války se s manželkou odmítl rozvést pro její
židovský původ a za pomoci vlivných přátel ji několik let chránil před
deportací. Nakonec je oba v roce 1944 zatkli a Nového poslali do
koncentráku Osterode. Jeho žena Alice skončila v Terezíně. O dceru
Janu se v té době starala její kmotra Hana Vítová a další přátelé.
V poválečném filmu už nebylo pro gentlemany, které Nový tak skvěle
ztvárňoval, místo. Poslední krásnou roli si zahrál v Podskalského filmu
Světáci z roku 1969 a v televizním seriálu Taková normální rodinka
(1971). Poslední roky života prožil v ústraní svého bytu, protože se
nechtěl vystavovat pohledům svých fanoušků.
> Zemřel 15. března 1983 a je pohřben v Praze na Olšanech.
–mak–
> oldřich nový, emil františek burian
foto © Wikipedie
HEREC S DUŠÍ GENTLEMANA
rozhovor
barva je azurová. Jako zvíře by byl pes, protože pes, který štěká,
nekouše a jako květina by byl určitě narcis. Jeho den je úterý
a oblíbené město Padova.
ROZHOVOR S VÁCLAVEM JÍLKEM
představitelem role Benedicka v inscenaci
Mnoho povyku pro nic
> Na Letních shakespearovských slavnostech nejste nováčkem.
Už jste se objevil v inscenacích Bouře (2007) a Jindřich IV.
(2010). Co pro vás znamená hrát opět v prostoru Nejvyššího
purkrabství na Pražském hradě?
Dokonce jsem se už objevil v inscenaci Martina Huby Romeo a Julie
(2004). To jsem byl ve třetím ročníku na DAMU a hráli jsme tam se
spolužákem Vaškem Liškou. On Baltazara a já chór. Bylo to trochu
posunuté do „moderna“ a místo šermování jsme mezi sebou bojovali
kickbox stylem. Dokonce jsem na konci hry měl větu: „Kde jsou?
Slyšíš!“ :-) Byla to moje první zkušenost s hraním na purkrabství
a hned jsem se do toho prostoru zamiloval, pro jeho úžasnou večerní
magickou atmosféru.
Shakespeare je stálicí světového divadla. Jaký vztah k němu
máte Vy osobně?
Mám z něho zdravý respekt. Úplně poprvé jsem se s jeho texty
setkal v Dismanově rozhlasovém dětském souboru. A od té doby
mě neustále provází. Jednu sezónu jsem dokonce zkoušel jenom
Shakespeara. A pořád je co zlepšovat a stále se učím nové věci.
Prokousávám se textem a odhaluju tajemství Shakespearovy řeči.
Na purkrabství pak vše bude umocněné velikostí prostoru a budu
muset hodně dbát na to, aby se žádné slovo neztratilo a bylo nám
dobře rozumět.
Vladislav Beneš, Radúz Mácha a Václav Jílek, Mnoho povyku pro nic, 2014,
zdroj: © Agentura Schok, foto: Viktor Kronbauer
Vaší partnerkou v roli Beatrice je Petra Horváthová. Jak se
vám spolu hraje?
Petra Horváthová? Úděsná semetrika. Zaříkávat jako ďábla je jí třeba!
Protože dokud ona je tady na světě, je samo peklo svatyní klidu.
Radši budu dělat vyslance u trpaslíků, než abych vyměnil tři slova
s touhle harpyjí :-). Ten Benedick mi mluví z duše .
Petra Horváthová, Daniel Rous, Miloš Vávra, Ctirad Götz, Václav Jílek, Radúz
Mácha, Mnoho povyku pro nic, 2014, zdroj: © Agentura Schok, foto: Viktor
Kronbauer
Petra Horváthová, Václav Jílek, Jan Malá a Marie Štípková, Mnoho povyku
pro nic, 2014, zdroj: © Agentura Schok, foto: Viktor Kronbauer
Letošní premiéru Mnoho povyku pro nic režíruje Jiří Menzel. Jak
se Vám pracuje pod jeho vedením, je hodně náročný?
S panem režisérem jsem se poprvé setkal při natáčení jeho posledního filmu Donšajni. A už tam mě fascinoval. Miluju jeho filmy a mít
možnost s ním přemýšlet nad stejným textem, je pro mě velká
zkušenost. Je náročný, je přísný a to je dobře. A navíc obdivuju
jeho osobitý smysl pro humor.
Jak vnímáte roli Benedicka?
Benedick je takový mluvka. Mluví, aby mluvil. Někdy rychleji mluví,
než myslí. Má rád spaghetti pomodoro alla bolognese. Jeho oblíbená
A co další herečtí kolegové, již jste spolu měli možnost pracovat
nebo je to poprvé?
Většinu kolegů znám jen z televize. Holky Héró a Ursulu znám ze
školy a se zmíněným Vaškem Liškou jsme spolužáci z ročníku. Říkali
nám – dva nosáči tancují super :-). V DISKu jsme spolu hráli mj.
v Machiavelliho Mandragoře a v Kunderově hře Jakub a jeho pán.
Co dalšího, kromě Letních shakespearovských slavností, Vás
v dohledné době čeká?
Teď se těším na léto. Na hraní „Povyku“ i na to, že s přítelkyní
pojedeme někam na dovolenou. Pracovně se pak rovnou přesunu
do nové divadelní sezóny, kde mě budou čekat „oprašovací“ zkoušky
na všech scénách, kde působím. V Divadle Na Jezerce, v Divadle
Studia DVA, ve Veselých skocích a v neposlední řadě také v Divadle
na Vinohradech, kde se můžu na podzim těšit na zkoušení Moliérovy
hry Škola žen v režii Juraje Deáka.
> Pavel Turner
rozhovor > 

Podobné dokumenty

Pražský přehled kulturních pořadů 06/2016

Pražský přehled kulturních pořadů 06/2016 cena: 30 Kč, pro předplatitele 26 Kč, tisk: AKONTEXT s. r. o. Přijetím díla k uveřejnění nabývá vydavatel práva k jeho šíření v tištěné i elektronické podobě, včetně zveřejnění na webových stránkác...

Více

Lžička v šuplíku

Lžička v šuplíku Rozhovory|Noriyuki Sawa|Jiří Kratochvil ~ Příloha|obrazy litevského malíře M. K. Čiurlionise

Více

Animační projekty v archeologii a jejich význam

Animační projekty v archeologii a jejich význam definice archeologické památky. Archeologické památky jsou artefakty nebo soubory artefaktů, které dokládají historii lidstva a jeho činností od prehistorie do moderní doby bez ohledu na to, v jaké...

Více

Když medvědi spí… - KAM na výlet speciál

Když medvědi spí… - KAM na výlet speciál Jana Stránská ([email protected]) Jana Siglová ([email protected]) inzerce: ([email protected]) česká korektura: Marcela Wimmerová grafický návrh a zpracování: Luděk Dolejší webmistr: ...

Více

Untitled - Pražský přehled kulturních pořadů 06/2016

Untitled - Pražský přehled kulturních pořadů 06/2016 e–mail: [email protected], [email protected], www.prazskyprehled.cz, www.kampocesku.cz Odpovědná redaktorka: Alice Braborcová, (e–mail: [email protected]), redakce: Jarmila...

Více

https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-pohyby.cgi?print

https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-pohyby.cgi?print https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-pohyby.cgi?print=1&ID_ucet=...

Více