Konference 12.-13. září v Brně: "… aby peníze dávaly smysl"

Komentáře

Transkript

Konference 12.-13. září v Brně: "… aby peníze dávaly smysl"
Druhý cirkulář, březen 2013
Katedra environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
pořádá společně s Trastem pro ekonomiku a společnost a Centrem pro otázky životního
prostředí Univerzity Karlovy první konferenci o etických financích v České republice.
Kde: Brno, Fakulta sociálních studií, Joštova 10
Kdy: 12. 9. - 13. 9. 2013
Jednací jazyk: čeština, angličtina - zajištěno simultánní tlumočení
Cíle a náplň konference:
Hledání cest k etickému finančnictví probíhá v západním světě již několik desetiletí.
Ekonomická a dluhová krize posledních let učinila tyto snahy ještě naléhavější. V České
republice roste zájem lidí o možnost nakládat se svými penězi eticky odpovědně a sociálně a
environmentálně udržitelně. Žádná taková možnost ale v rámci bankovního a investičního
sektoru v ČR zatím neexistuje. Lidé jsou tak nuceni nadále nechávat správu svých peněz na
konvenčních bankách, u nichž není zřejmé, jakou budoucnost nashromážděnými prostředky
podporují.
Cílem konference je nastartovat proces vedoucí ke vzniku finanční instituce, která by
umožňovala lidem v České republice nakládat se svými finančními prostředky eticky,
společensky a environmentálně udržitelně.
Konference přivede do Česka vybrané
představitele etických bank ze zahraničí s jejich inspirací a zkušenostmi. Zároveň se
konference zúčastní i domácí odborníci, aktivní skupiny i jednotlivci, kterým není lhostejné,
jaký vliv mají koncentrované peníze bank na budoucnost naší země. Záleží jen na nás, zda se i
v Česku dočkáme možnosti eticky spořit a investovat.
Předběžný program a pozvaní hosté:
Čtvrtek 12. 9. bude věnován prezentacím pozvaných hostů z EU a České republiky. Den bude
zakončen panelovou diskuzí na téma možností vzniku etické finanční instituce v ČR a
společným neformálním večerem. V pátek 13. 9. se účastníci sejdou v rámci pracovních
skupin. V nich budou zkoumány různé cesty k vytvoření etické finanční instituce. Závěry
pracovních skupin budou prezentovány na společném závěrečném panelu.
Pozvání na konferenci potvrdili: Oskar Kjelberg – bezúročná banka JAK (Švédsko),
Christophe Guene – ekonom zabývající se společensky odpovědným finančnictvím (Belgie),
zástupce Banka Etica (Itálie), Hans-Florian Hoyer - GLS - společensko-ekologická banka
(Německo), Markus Stegfellner – Demokratische Bank Vídeň (Rakousko), Jaromír Hošek –
záložna Creditas (ČR). V jednání: Bank Spółdzielczy w Nakle – družstevní banka (Polsko),
zástupce Ministerstva financí ČR, crowdfundingové webové portály HITHIT a
Kreativcisobe.cz.
Čtvrtek, 12. 9. 2013
10:00 - 10:20 oficiální zahájení konference
10:20 – 12:20 prezentace hostů
12:20 – 14:00 oběd
14:40 – 16:40 prezentace hostů
16:40 – 17:00 coffee break
17:00 – 18:00 panelová diskuze
Společenský večer
Pátek, 13. 9. 2013
9:30 – 11:00 setkání pracovních skupin
11:00 – 11:20 coffee break
11:20 – 12:50 výstupy pracovních skupin
a zakončení konference
12:50 – 14:00 oběd
Registrace a organizační pokyny:
Registrovat na konferenci se lze přes tento formulář do 30. srpna 2013 či do naplnění
kapacity. Konference je díky podpoře ESF a státního rozpočtu ČR pro pracovníky
z akademické sféry a studenty bezplatná (registrace je však nutná). Ostatní účastníci budou po
vyplnění registračního formuláře vyzváni k uhrazení poplatku 500 Kč (při včasné registraci
do 30. června) či 700 Kč (při registraci po 30. červnu). Poplatek nezahrnuje ubytování.
Teprve uhrazením poplatku se stává registrace platnou. Po 30. srpnu je nutno domluvit
případnou účast přímo s organizátory.
Máte-li předběžný zájem o konferenci, pište prosím na email: [email protected],
budeme Vás rádi kontaktovat s aktuálními informacemi. Aktuální informace můžete sledovat
také na stránkách: www.thinktank.cz
Kontaktní osoba:
Nikola Fousková
Email: [email protected]
Telefon: +420 603 863 351
COŽP, Univerzita Karlova
Místo konání:
Fakulta sociálních studií
Masarykova univerzita
Joštova 10
602 00 Brno