FARMÁŘSKÁ SKLADOVACÍ SILA

Komentáře

Transkript

FARMÁŘSKÁ SKLADOVACÍ SILA
FARMÁŘSKÁ SKLADOVACÍ SILA
S 40 lety zkušeností je firma GSI
světovým lídrem na trhu a díky
svým zdrojům a zkušenostem
dokáže čelit i těm nejsložitějším
úkolům a řešit je.
Založena s odhodláním
k dokonalosti a se sídlem
v Assumption, Illinois, USA
pokračuje společnost GSI ve
vytváření odkazu prostřednictvím
inovace produktů a odhodláním poskytnout kompletní systémová
řešení.
SKLADOVÁNÍ ZRNIN SE ROK
CO ROK UKAZUJE JAKO
SPOLEHLIVÁ INVESTICE.
Nezáleží na tom, jak vysoké jsou výnosy, ceny v období sklizně
plodin nezaručují maximální ziskovost. Místní skladování nabízí
mnoho výhod, včetně snížení nákladů na přepravu. Výhodné
časové úspory a co je nejdůležitější, volné držení svého zboží pro
lepší zisky v budoucnu.
Pokud váháte, a chcete zvýšit své zisky, řešením jsou farmářská
sila GSI.
Proč je GSI správnou volbou? Jednoduše
řečeno, je to pro náš důraz na kvalitu
produktů a služeb. Máme nejúplnější řadu
systému a příslušenství skladování zrnin,
sušení a dopravních cest dostupných
u jednoho výrobce. Naše značka a produkty
se mohou pochlubit inovačními vlastnostmi,
které usnadňují práci. Když si koupíte GSI,
získáte vynikající výrobek doprovázený
solidní zárukou. Dodáváme cenné řešení
a osobní závazek ke každému zákazníkovi.
GSI nabízí kompletní balíček řešení pro
všechny vaše podmínky pro uskladnění
a manipulaci s obilím. Naše farmářská
sila v průměrech od 15´ do 60´ s různými
typy podlah, provzdušňování a manipulací
s materiálem dává možnosti výběru
závisejícímu na Vaší konkrétní aplikaci.
střešní konstrukce
ČTYŘI RŮZNÉ TYPY SIL PRO INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ
NSL
Sila s úzkým zvlněním o šířce vlny 67,5 mm (2,66“), bez
svislých výztuh jsou dostupná v průměrech od 4,572 do
14,630 m, výškách od 4,52 do 15,62 m a kapacitách od
50 do 1769 tun při objemové hmotnosti 800 kg/m3.
STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
GSI vyrábí střechy sila z vysokopevnostní oceli
s povrchovou úpravou zinkováním v kvalitě G-90.
Žebrování střešních panelů je lisováno jako plně, dvojitě
uzavřené a na každém žebru jsou čtyři posílené zpevněné
plochy pro zvýšení pevnosti a tuhosti. Všechna farmářská
sila mají střešní konstrukci tvořenou střešní prstencovou
podporou pro zpevnění střechy. Lisované drážkování
pevně zajišťuje střešní prstence na žebrované střeše.
Farmářské střechy sil mají únosnost vrcholu sila
2,72 tuny (6 000 lb), tedy mnohem více, než bylo
standardem posledních 30 let, kdy hodnoty možného
zatížení dosahovaly jen 1,13 tuny (2 500 lb). Střešní
panely jsou předděrované pro jednodušší instalaci větších
střešních ventilátorů a díky lemování okrajů zabraňují
vniknutí vlhkosti, nebo kondenzátu do sila.
WSL
Sila s širokým zvlněním o šířce vlny 101,6 mm (4“), bez
svislých výztuh jsou dostupná v průměrech od 4,572 do
14,630 m, výškách od 4,60 do 15,42 m a kapacitách od
51 do 1740 tun při objemové hmotnosti 800 kg/m3.
FCDL
GSI také nabízí sila se širokým zvlněním o šířce vlny
101,6 mm (4“). Farmářsko-komerční sila se svislými
výztuhami, jež jsou konstruovány na stejných principech,
jako velká komerční sila zajišťují efektivní využití zastavěné
plochy. Sila FCDL jsou dostupná v průměrech od 4,572 do
18,288 m, výškách od 4,60 do 20,41 m a kapacitách od
51 do 3523 tun při objemové hmotnosti 800 kg/m3.
CFL
Ještě více síly. Řada komerčně-farmářských sil se
širokým zvlněním o šířce vlny 101,6 mm (4“) a se silnými
svislými výztuhami z řady komerčních sil je navržena pro
náročné využití. Sila CFL jsou největší farmářská sila,
která společnost GSI nabízí. Jsou dostupná v průměrech
od 16,459 do 18,288 m, výškách od 20,42 do 28,70
m a kapacitách od 3025 do 5478 tun při objemové
hmotnosti 800 kg/m3. Sila CFL mohou být vybavena plně
provzdušňovanou podlahou, nebo provzdušňováním
kanály s rošty a mohou být vybavena bočními výpady.
Všechna sila GSI jsou konstruována za použití
vysokopevnostních ocelových dílů o pevnosti minimálně
450 MPa (65 000 psi). Odolnost a životnost je zvyšována
zinkováním všech dílů v kvalitě G-90.
OKAPOVÉ SVORKY
GSI okapové úchyty dovolují při
montáži jednoduše nastavit vůli
mezi pláštěm sila a střechou.
Zvětšení je vhodné např. při
dosoušení a potřebě zvýšeného
odvodu vzduchu ze sila, naopak
zmenšení snižuje možnost
vstupu polétavých částic, nebo
malých škůdců při dlouhodobém
skladování.
STANDARDNÍ STŘEŠNÍ
PRSTENCE
Střešní prstence jsou
standardem na většině GSI
střech farmářských sil pro
průměry od 5,486 do 14,630
m (18´-48´) jsou nabízeny dva
střešní prstence.
OTEVÍRATELNÝ VRCHOL
STŘECHY
Velký vrchol umožňuje rychlé
plnění, jednoduchý přístup
a větší proudění vzduchu
při sušení. Bezpantový
poklop umožňuje posouvat
otevřeným poklopem a zavření
je provedeno pružinovou
západkou.
ZESÍLENÝ VRCHOL STŘECHY
„FLAT TOP“
Zesílený plochý vrchol střechy
zajišťuje dostatečný prostor pro
umístění technologie, kterými
jsou např. lávky, podpory, či
plošiny, bez nákladné výroby.
Plochý vrchol „Flat Top“
o průměru 838 mm (33“) je
standardně dodáván na všechna
sila CFL, volitelně pro sila FCDL.
DVA TYPY STŘEŠNÍCH VENTILAČNÍCH OTVORŮ
GSI vyrábí dva typy střešních otvorů s lemováním jako ochranou proti povětrnostním podmínkám. Vyklápěcí,
volně se otevírací, mřížovaný ventilační otvor je vybaven mřížkou s velkými oky, která zabraňuje vniknutí ptactva.
Systém „Auto-Vent“ je revoluční koncept konstrukce ventilačních otvorů zamezující „ucpávání“ nebo omezování
průtoku vzduchu. Jsou-li ventilátory v chodu, vzduch prochází volně nad a pod klapkou s křídlovým profilem,
čímž jí umožňuje volně se vznášet v otevřené poloze. Pokud ventilátor neběží, klapka gravitačně klesne a tím se
samovolně zavře a zabraňuje tak vniknutí větru, sněhu, ptactva apod. Oba typy ventilačních otvorů jsou z důvodu
vyšší pevnosti montovány pomocí zámkových spojů. Střešní panely s vystřiženým otvorem opatřeným lemem
a speciální lisované těsnění poskytují těsný spoj mezi ventilačním otvorem a střešním panelem.
Auto-Vent
Šířka vlny pláště sila 67,5 mm (2.66´´)
a 101,6 mm (4.00´´)
Vzhledem k velké investici je schopno vyrábět jen málo výrobců
sil zároveň dva typy zvlnění. Mimo to, použití zvlněných bočních
plechů od jiných výrobců, kteří postrádají řádné strojní vybavení,
může vést k nízké kvalitě a způsobit prodlení při montáži. GSI
exkluzivní válcově lisované zvlnění zaručuje přesné zvlnění
plechů pláště sila. Tento proces zajišťuje těsnější uložení
a zvyšuje ochranu proti povětrnostním podmínkám.
Hinged Grill
Vent
KOTVÍCÍ KONZOLE SILA
GSI farmářská sila jsou bezpečná s naším kotvením pro velká
zatížení a to buď s J-šrouby/U-šrouby, nebo kotevními šrouby do
betonu. Kotevní konzole jsou tvořeny tak, aby odpovídaly plechům
zvlněné bočnice. Pro snazší montáž a seřízení je kotvení umístěno
mimo silo a boční plech sila je ve spoji se základem lemován
směrem ven, čímž je zjednodušeno kotvení sila bez svislých
výztuh.
Ventilační otvory chráněny patentem #5344363 | Lemování střešních panelů chráněno patentem #4480523
DOPLŇKOVÝ KRYT
Kryt zabraňující
zachytávání
nečistot za střešním
ventilačním otvorem.
POHODLNÁ OBSLUHA
GSI schodiště, žebříky, ochranné koše, podesty, boční dveře, stupínky a střešní poklopy jsou navrhovány pro dosažení maximálního
pohodlí, jednoduchého použití a odolnosti proti povětrnostním vlivům.
STUPÍNKY
GSI stupínky zajišťují pevnou a jednoduchou
podporu u vstupu do sila a těžko přístupných
míst. Pro větší bezpečnost a zabránění
zachytávání vody je stupínek perforovaný
a protiskluzový.
PEVNÉ ŽEBŘÍKY
GSI žebříky jsou vyrobeny z válcovaných
podélných nosníků s protiskluzovými stupni.
Rychlou montáž zajišťují žebříkové sekce
o výšce 1,219 m (48“).
VSTUPNÍ DVEŘE SILA
Dveře GSI jsou dvojité, plně otevíratelné bez vodorovných vzpěr
a výztuh, které by ztěžovaly vstup do sila. Speciálně patentovaný* systém
zajišťování vnitřních sekčních dveří zajišťuje bezpečné uzavření dveří,
zabraňuje nežádoucímu otevření při plném silu a pro otevření nevyžaduje
žádné speciální klíče ani nářadí. Vnitřní dveře jsou dále vybaveny
kontrolním otvorem a těsněním zabraňujícím vypadávání zrnin. Vnější
dveře jsou opatřeny těsněním zajišťujícím ochranu před vnějšími vlivy.
PODESTY
Podesta u horní hrany pláště sila umístěná
pod kontrolním otvorem zajišťuje pohodlnou
kontrolu, přístup do sila a vstup na střechu.
Podesta je lisována z pozinkované oceli
s protiskluzovým povrchem.
KRUHOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE
Kruhové vstupní dveře jsou standardně
dodávány ke všem komerčním silům
a volitelně k farmářským silům. Dvojité
zámkové kliky dveří a těsnění po obvodu
dveří zajišťují dokonalou těsnost sila.
*Dveře chráněny patentem #513527
SCHODIŠTĚ OKOLO SILA
Jako pohodlnější alternativa k standardně
dodávaným žebříkům s ochranným košem
nabízí firma GSI pozinkované schodiště
opatřené pevným zámkovým zábradlím
a protiskluzovými schodišťovými stupni.
Šroubovaná konstrukce schodiště umožňuje
jednoduchou a rychlou montáž. Schodiště může
být instalováno na všechna sila od průměru
5,49 m (18 stop) do 18,29 m (60 stop)
v levotočivé i pravotočivé variantně.
GSI sila mají ve střeše kontrolní otvor
o velkém průměru. Vstupní otvor je opatřen
těsněním a samozřejmostí jsou panty
dovolující plné otevření poklopu kontrolního
otvoru.
OCHRANNÉ KOŠE
Ochranné koše žebříků firmy GSI jsou
pozinkované, šroubované přímo do bočnic
žebříků. Spodní část ochranného koše je pro
snadnější vstup a výstup ze žebříku rozšířena.
PLNĚ PROVZDUŠŇOVANÉ PODLAHY
NASKLADŇOVÁNÍ A Vyskladňování
Firma GSI nabízí několik typů provzdušňovacích podlah tak, aby
vyhovovaly konkrétní uskladněné zrnině i požadavkům na
provzdušňování. Všechny díly podlahového systému jsou
pozinkované pro dlouhou životnost a mají jedinečný systém
zámků zabraňující pohybu podlahy a zajišťující pevnou
podporu podlahy. Systémy plně provzdušňovaných
podlah jsou dostupné v různých výškách.
GSI vyrábí celou řadu vyskladňovacích systémů. Tyto
dopravníky vynikají svou nízkou cenou a potřebou minimální
údržby. Součástí jsou i veškeré doplňky jako vodorovné, šikmé
či svislé zakončení vyskladňovacích šneků, pohonné jednotky,
vpády, výpady, a to v různých výkonnostech.
GSI vymetací a vyskladňovací šneky jsou standardně
dodávány v průměrech šneku 152,4 mm (6”), 203,2 mm (8”)
a 254 mm (10”). Tyto šneky mohou být použity v silech
o průměru od 4,58 m do 12,8 m. Pro větší sila jsou dodávány
šneky v komerčním provedení.
s Zobrazení podlahy Dura-Lok
NEJPEVNĚJŠÍ
PEVNĚJŠÍ
PEVNÁ
DURA-LOK
GSI podlaha typu Dura-Lok
se skládá z 89 mm (3,5“)
širokých dílů pro pevnější
a stabilnější konstrukci.
Plochá konstrukce podlahy
zajišťuje lepší vyskladnění.
V nabídce jsou dva
typy podlah, standardní
s perforací 2,4 mm (0,094“)
a pro malá zrna s perforací
1,27 mm (0,050“).
JEDNOKOLEJNICOVÝ
SYSTÉM PODPOR
Tento systém souží pro
podporu provzdušňované
podlahy typu Dura-Lok.
CUT-LOK
Cut-Lok podlaha je
navržena s perforací
12% plochy celé podlahy,
tvar děr je podélný. Tyto
vlastnosti zabraňují
omezování proudění
vzduchu. Prolisy a hluboké
žebrování zajišťuje
maximální stabilitu podlahy.
PODPŮRNÝ SYSTÉM
S PATENTOVANÝMI
ZÁMKY
Zámky podpůrných
nožiček zabraňují pohybu
nožiček nejen při instalaci,
ale zabraňují i pohybu
celé podlahy při provozu
ventilátorů v prázdném sile.
V nabídce jsou v tloušťkách
1,02 mm a 0,81 mm (18 Ga,
20 Ga).
COR-LOK
Podlaha Cor-Lok je nabízena
v tloušťkách 1,02 mm
a 0,81 mm (18 Ga, 20 Ga)
s perforací ve tvaru kulatých
děr o ploše 12% celé plochy
podlahy, čímž zabraňuje
omezování proudění vzduchu.
Podlahy Cor-Lok o tloušťce
0,81 mm (20 Ga) jsou
nabízeny také ve variantě
s perforací pro malá zrna.
VYSKLADŇOVACÍ ŠNEK
VÝKONNOST VYSKLADŇOVACÍHO ŠNEKU
HORIZONTÁLNÍ PROVEDENÍ
152,4 mm
37,5 t/h
203,2 mm
62,5 t/h
254,0 mm
100 t/h
VÝKONNOST VYSKLADŇOVACÍHO ŠNEKU
VERTIKÁLNÍ PROVEDENÍ
152,4 mm
31,3 t/h
203,2 mm
62,5 t/h
254,0 mm
93,8 t/h
GSI šneky mají zakončení šnekovice
DURA-EDGE. To znamená, že okraj (lem) šneku
je zesílený o 6 mm. Vnější hrana je tímto
o 30% silnější. To přispívá k dlouhé životnosti
a spolehlivosti.
*Zámky podpůrných nožiček
chráněny patentem #4137682
DMC PODPORY PODLAHY
Tento typ podpůrných
nožiček podlahy se
vyznačuje minimálním
omezováním proudění
vzduchu, jednoduchou
instalací a snadnou
montáží.
ZRNOVÉ METAČE
GSI nabízí 3 modely metačů obilí o výkonech
od 5 do 250 t/hod pro skladovací sila o
průměrech od 5,49 m do 21,95 m (od 18´do 72´).
HORIZONTÁLNÍ ZAKONČENÍ
VYSKLADŇOVACÍHO ŠNEKU
Dura-Edge®
BĚŽNÝ ŠNEK
METAČ ECONO-MIZER
O výkonech 62,5 t/hod, 87,5 t/h,
nebo 125 t/hod pro sila
o průměrech od 7,62 m do 14,63
m (od 25´ do 48´).
METAČ
SCATTERGRAIN
O výkonech od
62,5 t/hod do 150 t/hod.
ŠIKMÉ 25°ZAKONČENÍ
VYSKLADŇOVACÍHO ŠNEKU
VERTIKÁLNÍ ZAKONČENÍ
VYSKLADŇOVACÍHO ŠNEKU
GRAVITAČNÍ
SPÁDOVÝ METAČ
Gravitační spádové metače
nepotřebují k provozu eletřinu.
K dispozici jsou dva modely
o výkonech od 5 t/hod do 250 t/hod
pro sila o průměrech od 5,49 m do
21,95 m (od 18´ do 72´).
OBĚŽNÝ TRUBKOVÝ DOPRAVNÍK
SILA S KUŽELOVOU VÝSYPKOU
SILA NA KRMNOU SMĚS
Díky jejich snadné montáži nižší ceně
a pohodlnému vyskladňování, jsou v oblasti
skladování krmiva velice oblíbené. Mnoho
takových sil může být nainstalováno
k uskladnění různého druhu krmiva.
Utěsněná střecha a design sila napomáhá
chránit krmivo od vlhkosti. GSI sila na
krmnou směs jsou k dostání v průměrech
1,83m, 2,13m, 2,74m, 3,63m a 4,57m
a o kapacitě až 77 tun.
Jedině GSI nabízí sila na krmnou směs
s otevřením, zavřením a uzamčením
plnícího otvoru bezpečně ze země díky
patentovanému ovládacímu systému AutoLock.
SILO S KUŽELOVOU VÝSYPKOU NA
ZRNO
Tato sila dokážou udržet mnohem větší
zatížení než běžné silo pro krmnou směs.
Jsou k dostání v průměrech 2,74m, 3,63m,
4,57m, 5,49m a 6,4m. Tato sila mohou být
využita jako předzásobníky k dočasnému
uskladnění zrna v technologiích sušení, nebo
i pro dlouhodobé skladování suchého zrna.
Střechy jsou z prvotřídní pevnostní
pozinkované oceli. Tato pevnostní
pozinkovaná ocel přidá 20% pevnosti střechy
bez navýšení hmotnosti.
Sila FCHT
Sila série FCHT se 4 palcovým zvlněním
je dostupná s úhlem kuželového dna 45°.
Jsou konstruovány tak, aby zahrnuly střední
rozsah objemu komerčních vyztužených
sil ale s nižšími investičními náklady, které
odpovídají sériím pro specifické velikosti
a objemový rozsah.
FCHT sila jsou podepřena silnou širokou
přírubou, která je uchycena
na ocelové nosníky profilu I. Výztuhy sila
jsou z vysoce pevnostní oceli
(483 MPa) a jsou pozinkované pro větší
trvanlivost.
SUŠENÍ A MONITOROVÁNÍ
TOPDRY SYSTÉMY
Pro kombinaci skladování a sušení zrna v sile GSI používá TopDry systém. Tento systém spojuje sušící
technologii a skladování v jednom. TopDry může být ovládán manuálně nebo automaticky za pomocí
počítačového programu Auto-Flow. Ventilátor a hořák vhání do horní části horký vzduch rovnoměrně.
Když se sloupec zrna nad hořákem usuší na požadovanou teplotu, mechanické sýpky se otevřou
a umožní zrnu propadnout do chladící a skladovací sekce. Venkovní vzduch z chladícího ventilátoru
zachycuje teplo z teplého suchého zrna a znovu stoupá, aby pomohl k sušení vlhkého zrna, které je
v sušící sekci.
MOBILNÍ SUŠÁRNY ZRNIN
Mobilní sušárny zrnin jsou schopné sušit až 29 t/h se snížením vlhkosti o 5% při plném plameni (bez
chlazení). Mobilní sušárny GSI jsou se svým technologicky vyspělým systémem ovládání uživatelsky
přívětivé a moderní na dnešním trhu. Pružné nastavení Vám dává mnoho možností dávkového sušení
nebo průtokového sušení.
Všechny ventilátorové sušárny jsou ovládány pomocí barevného dotykového
panelu Vision Control s úhlopříčkou 10,4”. V tomto systému jsou sledovány
a zaznamenávány veškeré stavy sušičky i statistická data, kterými jsou např.
celkový čas sušení, usušená plodina v tunách, vlhkosti usušené plodiny atd. Každá
sušárna je vybavena třemi různými způsoby řízení sušení, což umožňuje větší
flexibilitu v závislosti na vstupních vlastnostech zrniny.
Pro snadnou rozšiřitelnost nabízí GSI modulové sušárny s kapacitami v rozmezí
od 25 t/hod do 62 t/hod při snížení vlhkosti o 5% v režimu sušení - chlazení. Řada
modulových sušáren X-Stream je specifická unikátním křížovým osazením ventilátorů a hořáků, čímž
je dosaženo optimálního proudění vzduchu a vysoké efektivnosti sušení. Tyto sušárny jsou vybaveny
nejmodernějšími ovládacími prvky pro snadné ovládání. Volitelné obraceče zrna přesouvají polohu
mokrého a usušeného zrna v dvojitém plášti, aby bylo dosaženo rovnoměrného usušení. Tím je zvýšena
kvalita a jsou výrazně sníženy náklady na sušení.
Funkce X-Stream je specifická i tím, že uzavřené směšovací komory
míchají zahřívaný sušicí vzduch pro rovnoměrnější sušení. Odstraňuje
rozdíl mezi vlhkostí v přední a zadní části a tepelnou ztrátu, což má za
následek vyšší kvalitu obilí a účinnější sušení.
DOPRAVNÍ CESTY
ELEVÁTORY
Elevátory od GSI jsou navrženy tak, aby
vydržely velkou zátěž a poskytly spolehlivý
servis. Nezáleží na tom, zda chcete
naskladnit nebo vyskladnit. Elevátory jsou
velmi odolné korozi: povrchová úprava
žárové zinkovaní nebo prášková barva.
DOPRAVNÍKY
GSI dopravníky jsou navrženy tak, aby
maximalizovaly výkon, zjednodušily údržbu
a zvýšily životnost.
ŘETĚZOVÝ OBĚHOVÝ DOPRAVNÍK
Tento dopravník spojuje naskladnění, doprava,
plnění a vyskladnění vše v jednom ekonomickém
a snadno ovladatelném systému. Navržené k jemnému
a efektivnímu přemístění velkého množství zrna
systémem.
Design řetězového dopravníku vám umožňuje vybrat
cestu zrna otvíráním nebo zavíráním plnících či
vyskladňovacích hradítek, které mohou být ovládané
manuálně či elektricky. Vyskladnit jedno silo nebo
více sil a snížit sušící náklady mícháním vlhkého zrna
z jednoho sila se suchým zrnem z druhého. Tento systém
řetězového dopravníku může být nainstalován do nového
nebo stávajícího sušícího nebo skladovacího systému. Po
prvotní instalaci je možné i prodloužení systému.
MODULÁRNÍ SUŠÁRNY A VĚŽOVÉ SUŠÁRNY T-SÉRIE
Modulární i věžové sušárny jsou navrženy pro střední až velké podniky. Modulární sušárny jsou rychlé
na montáž, která je prováděna po jednotlivých větších sekcích. Tyto sušárny jsou dostupné o výkonech
až 42 t/hod při snížení vlhkosti o 5%.
Pro vyšší výkony, tedy od 25 t/hod do 60 t/hod nabízí společnost GSI věžové sušárny T-série.
Patentované obraceče zrna podporují rovnoměrnější sušení, větší objem držené zrniny a výrazně
snižují provozní náklady.
Binspector
Monitorování CO2 umožňuje včasnou detekci problémů při skladování a tím chrání celou uskladněnou produkci.
BinManager
BinManager monitoruje teplotu a vlhkost obilí i okolního prostředí a optimalizuje dobu
automatického zapínání a vypínání ventilátorů. Po počátečním nastavení již celý systém
běží samostatně a poskytuje ucelené informace o stavu uskladněné zrniny.
SUŠENÍ A PROVZDUŠŇOVÁNÍ
GSI HOŘÁK OBSAHUJE:
• Patentovaný “Blue-Burn” systém pro propan-butan
• Vysokonapěťový jistič
• Kapalinový tlakoměr
• Systém automatického vypnutí zapalovacího plamene po
zapálení hořáku, čímž je prodloužena jeho životnost
GSI má v nabídce kompletní sortiment pro provzdušňování uskladněných zrnin. Vyberte
si z nabídky axiálních i radiálních ventilátorů, hořákových nástavců na ventilátory
a dalšího příslušenství snižujících riziko ztrát, nákladů na skladování a zvyšujících
výkonnost.
BĚŽNÉ VLASTNOSTI HOŘÁKU:
• Mechanický, při nečinnosti uzavřený, snímač plamene s
časovým resetem.
RADIÁLNÍ VENTILÁTOR
Jemné dosoušení uskladněných zrnin jako
je pšenice nebo řepka vyžaduje zvláštní
pozornost a provzdušňování vysokých
sil představuje další výzvu. Radiální
ventilátor je konstruován pro obě
tyto aplikace a vyniká právě svou
efektivitou.
RADIÁLNÍ VENTILÁTOR
Tělo radiálních ventilátorů je vyrobeno
z pevné pozinkované ocele, ventilátory
pracují s jmenovitými otáčkami 1750 min-1
a součástí je i Venturiho trubice. Zpětný
sklon lopatek poskytuje vysoký průtok
vzduchu s dlouhou životností motoru. Tyto
ventilátory pracují se sníženou hlučností
a jsou určeny k použití pro dosoušení zrnin
v silech s vyššími kapacitami i v kombinaci
s různými hořáky. Jsou dodávány
o výkonech od 3,7 kW do 37,3 kW a
statickém tlaku až 2 750 Pa.
GSI má v nabídce také radiální ventilátor
s jmenovitými otáčkami 3500 min-1 určený
pro provoz při statickém tlaku až 5 500 Pa.
Tyto ventilátory se používají především
s vysokými sily, nebo pro malá sila plněná
plodinami s velkými tlakovými ztrátami.
SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI HOŘÁKU:
• Potrubí i hořák umožňují dosoušet horkým vzduchem, ale i
lehce ohřátým (do 10° oproti neupravenému vzduchu)
• Integrovaný senzor plamene
• Každý hořák je osazen diagnostickým panelem
• Snadný přístup k hořáku velkými dvířky osazenými kontrolním
okénkem
Tento ventilátor je vhodný pro
vysoké statické tlaky. Přímý
radiální ventilátor nabízí stejné
vlastnosti jako běžný radiální
ventilátor, ale provozně je
ekonomičtější. Jeho velikosti se
pohybují od 1,1 kW do 11,2 kW při
průměrech od 457 mm do 711 mm
(od 18” do 28”).
AXIÁLNÍ VENTILÁTOR
Vhodný pro aplikace vyžadující
velký průtok vzduchu při nízkých
statických tlacích. GSI nabízí axiální
ventilátory v průměrech od 305 mm (12”)
s výkonem 0,75 kW, do průměru 711 mm
(28”) a výkonu 11,2 kW.
Všechny axiální ventilátory pracují
s jmenovitými otáčkami 3450 min-1 pro
zvýšenou výkonnost a energetickou
úspornost. Vůle ventilátorových
lopatek zajišťují maximální
průtok vzduchu a snížení
turbulentního proudění.
Součástí všech axiálních
ventilátorů GSI je Venturiho
trubice zajišťující efektivnější
chod ventilátoru.
Rotor axiálního ventilátoru
je tvořen aerodynamickými
lopatkami z kompozitního
materiálu, zajišťující start
s minimálním zatížením
a výbornou funkčnost
v pracovním spektru nízkého
až středního statického tlaku. Lopatky jsou staticky i dynamicky vyváženy pro plynulý
provoz a maximální účinnost. Venturiho trubice a mřížovaný kryt ventilátoru je pro delší
životnost opatřen ochranným nátěrem.
AXIÁLNÍ VENTILÁTOROVÝ HOŘÁK
Všechny ventilátory mají možnost instalovat
tento hořák, lze tedy dosoušet v sile buď
neupraveným vzduchem, nebo vzduchem
ohřátým za pomoci přídavného hořáku.
Hořáky dosahují výkonnosti až 880 kW.
Axiální ventilátorové hořáky jsou k dispozici
v průměrech od 457 mm do 711 mm (18”
až 28”). Palivem můžou být kapalný PB,
propanové páry, nebo zemní plyn.
“CHI-TOWN” HOŘÁK
Tento hořák se používá pro sušení sušícím
vzduchem o nízké až střední teplotě ve
spojení s radiálním ventilátorem. Dosahuje
výkonnosti až 320 kW. Palivem mohou být
propanové páry, nebo zemní plyn. Tento
hořák je ideálním řešením pro dosoušení
kukuřice, rýže či dalších výběrových plodin.
ODSTŘEDIVÝ HOŘÁK
Odstředivý hořák se používá ve spojení
s radiálními ventilátory o vysokých
výkonech. Speciálně konstruované hořáky
jsou nastavitelné pro kapalný propan,
propanové páry i zemní plyn. Ve spojení s
radiálními ventilátory o otáčkách
1750 min-1 (7,5 - 29,8 kW) je hořák schopen
dosáhnout výkonu až 1 230 kW.
STIRÁTORY
Stirátory lze použít jak u nových sil, tak u již stávajících skladovacích sil. Jejich
použitím se zkracuje doba sušení až o 50% v prostředí s nízkou teplotou zásobníku
zrna. Stirátor slouží také jako prostředek řízeného
provzdušňování při naskladňování zrniny.
Stirátory mohou být instalovány v silech o
průměrech od 5,486 m do 14,630 m (od 18´ do 48´).
GSI používá motory pro vysoká
zatížení zajišťující bezchybný
provoz ve všech běžných
klimatických podmínkách.
Všechny ovládací boxy
jsou odolné povětrnostním
podmínkám a jsou vybaveny
spouštěcími i vypínacími spínači.
Přechody jsou k dispozici pro
připojení ventilátorů k silům, či
k propojení s provzdušňovacími
kanály.
Senzory a automatický spouštěč
ventilátorů v závislosti na teplotě
a vlhkosti udržují optimální
vlastnosti uskladněné zrniny.
NSL - 2.66” | ÚZKÉ ZVLNĚNÍ | BEZ SVISLÝCH VÝZTUH
WSL - 4” | ŠIROKÉ ZVLNĚNÍ | BEZ SVISLÝCH VÝZTUH
FCDL - 4” | ŠIROKÉ ZVLNĚNÍ | SVISLÉ VÝZTUHY
CFL - 4” | ŠIROKÉ ZVLNĚNÍ | SVISLÉ VÝZTUHY
SPECIFIKACE FARMÁŘSKÝCH SIL
Typ
Průměr
(stopy)
NSL
15
WSL &
FCDL
15
FCDL
15
NSL
18
WSL &
FCDL
18
FCDL
18
NSL
21
WSL &
FCDL
21
FCDL
21
NSL
24
WSL &
FCDL
24
FCDL
24
NSL
27
WSL &
FCDL
27
FCDL
27
Počet řad
plechů
Kapacita
Maximální
Výška válcové Celková výška
s 12” podlahou kapacita s 12”
části (stopy)
(stopy)
(BU)
podlahou (BU)
Maximální
kapacita bez
podlahy (BU)
Maximální
kapacita (krychlové stopy)
Kapacita v t
(800 kg/m3)
Kapacita v t
(721 kg/m3)
Kapacita v t
(640 kg/m3)
Výška
válcové
části (m)
Celková
výška (m)
Maximální
kapacita (m3)
4
5
6
7
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10’-10”
13’-5”
16’-2”
18’-9”
11’-1”
14’-9”
18’-5”
22’-1”
25’-9”
29’-5”
33’-1”
36’-9”
40’-5”
44’-1”
14’-10”
17’-6”
20’-2”
22’-10”
15’-1”
18’-9”
22’-5”
26’-1”
29’-9”
33’-5”
37’-1”
40’-9”
44’-5”
48’-1”
1445
1838
2231
2625
1490
2031
2572
3113
3654
4195
4735
5275
5815
6355
1631
2025
2418
2812
1677
2218
2759
3300
3841
4381
4922
5463
6003
6543
1779
2172
2566
2959
1824
2365
2906
3447
3988
4529
5070
5457
5998
6540
2108
2574
3041
3506
2161
2802
3444
4085
4726
5367
6008
6467
7108
7750
50
61
72
83
51
66
82
97
112
127
143
153
169
184
45
55
65
75
46
60
73
87
101
115
128
139
152
166
40
49
57
66
41
53
65
77
90
102
114
123
135
147
3.30
4.09
4.93
5.74
3.38
4.50
5.61
6.73
7.85
8.97
10.08
11.20
12.32
13.44
4.52
5.33
6.96
7.49
4.60
5.72
6.83
7.95
9.07
10.19
11.30
12.42
13.54
14.66
59.7
72.9
86.1
99.3
61.2
79.3
97.5
115.7
133.8
152.0
170.1
183.1
201.3
219.4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10’-10”
13’-5”
16’-2”
18’-9”
21’-6”
24’-2”
26’-9”
29’-6”
32’-2”
11’-1”
14’-9”
18’-5”
22’-1”
25’-9”
29’-5”
33’-1”
36’-9”
40’-5”
44’-1”
15’-8”
18’-4”
21’-0”
23’-8”
26’-4”
29’-0”
31’-8”
34’-4”
37’-0”
16’-0”
19’-8”
23’-4”
27’-0”
30’-8”
34’-4”
38’-0”
41’-8”
45’-4”
49’-0”
2080
2647
3213
3780
4346
4913
5479
6046
6612
2145
2924
3703
4482
5261
6040
6819
7598
8377
9156
2403
2970
3536
4103
4669
5236
5802
6369
6935
2468
3247
4026
4805
5584
6363
7142
7951
8700
9479
2616
3182
3749
4315
4882
5448
6015
6581
7148
2681
3460
4239
5018
5797
6576
7354
8133
8912
9691
3100
3771
4443
5113
5785
6456
7128
7799
8471
3177
4100
5023
5947
6870
7793
8715
9638
10561
11485
73
89
105
121
137
153
169
185
201
75
97
119
141
163
185
207
229
251
273
66
80
95
109
124
138
152
167
181
68
87
107
127
147
167
186
206
226
246
59
71
84
97
110
123
135
148
161
60
78
95
113
130
148
166
183
201
218
3.30
4.09
4.93
5.74
6.55
7.37
8.15
8.99
9.80
3.38
4.50
5.61
6.73
7.85
8.97
10.08
11.20
12.32
13.44
4.78
5.59
6.40
7.21
8.03
8.84
9.65
10.46
11.28
4.88
5.99
7.11
8.23
9.35
10.46
11.58
12.70
13.81
14.92
87.8
106.8
125.8
144.8
163.8
182.8
201.8
220.8
239.9
90.0
116.1
142.2
168.4
194.5
220.7
246.8
272.9
299.0
325.2
5
6
7
8
9
10
11
12
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13’-5”
16’-2”
18’-9”
21’-6”
24’-2”
26’-9”
29’-6”
32’-2”
11’-1”
14’-9”
18’-5”
22’-1”
25’-9”
29’-5”
33’-1”
36’-9”
40’-5”
44’-1”
19’-2”
21’-10”
24’-6”
27’-2”
29’-10”
32’-6”
35’-2”
37’-10”
16’-10”
20’-6”
24’-2”
27’-10”
31’-6”
35’-2”
38’-10”
42’-6”
46’-2”
49’-10”
3602
4373
5144
5916
6687
7458
8229
9000
2920
3980
5041
6101
7161
8221
9281
10341
11401
12461
4115
4886
5657
6428
7200
7971
8742
9513
3433
4493
5554
6614
7674
8734
9794
10854
11814
12974
4404
5176
5947
6718
7489
8260
9031
9802
3722
4782
5843
6903
7963
9023
10084
11162
12222
13283
5219
6134
7048
7961
8875
9789
10703
11616
4411
5667
6924
8181
9437
10693
11950
13228
14484
15742
124
146
167
189
211
233
254
276
105
134
164
194
224
254
284
314
344
374
111
131
151
170
190
209
229
248
94
121
148
175
202
229
256
283
310
337
99
116
134
151
169
186
203
221
84
107
131
155
179
203
227
252
275
299
4.09
4.93
5.74
6.55
7.37
8.15
8.99
9.80
3.38
4.50
5.61
6.73
7.85
8.97
10.08
11.20
12.32
13.44
5.84
6.65
7.47
8.28
9.09
9.91
10.72
11.53
5.13
6.25
7.37
8.48
9.60
10.72
11.84
12.95
14.07
15.19
147.8
173.7
199.6
225.4
251.3
277.2
303.1
328.9
124.9
160.5
196.1
231.7
267.2
302.8
338.4
374.6
410.1
445.8
5
6
7
8
9
10
11
12
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13’-5”
16’-2”
18’-9”
21’-6”
24’-2”
26’-9”
29’-6”
32’-2”
11’-1”
14’-9”
18’-5”
22’-1”
25’-9”
29’-5”
33’-1”
36’-9”
40’-5”
44’-1”
20’-1”
22’-9”
25’-5”
28’-1”
30’-9”
33’-5”
36’-1”
38’-9”
17’-8”
21’-4”
25’-0”
28’-8”
32’-4”
36’-0”
39’-8”
43’-4”
47’-0”
50’-8”
4705
5712
6719
7726
8734
9741
10748
11755
3814
5199
6584
7968
9353
10738
12123
13508
14893
16278
5471
6478
7485
8492
9499
10506
11513
12521
4580
5964
7349
8734
10119
11504
12888
14273
15658
17043
5848
6856
7863
8870
9877
10884
11891
12898
4957
6342
7727
9112
10496
11881
13266
14651
16036
17421
6930
8125
9318
10512
11705
12899
14092
15285
5874
7516
9157
10799
12439
14080
15722
17363
19004
20646
165
193
221
250
278
307
335
364
139
178
218
257
296
335
374
413
452
491
148
174
199
225
250
276
302
327
125
161
196
231
266
301
336
372
407
443
132
154
177
200
223
245
268
291
111
143
174
205
236
268
299
330
362
393
4.09
4.93
5.74
6.55
7.37
8.15
8.99
9.80
3.38
4.50
5.61
6.73
7.85
8.97
10.08
11.20
12.32
13.44
6.12
6.93
7.75
8.56
9.37
10.19
11.00
11.81
5.38
6.50
7.62
8.74
9.86
10.97
12.09
13.21
14.33
15.44
196.2
230.1
263.9
297.7
331.5
365.3
399.0
432.8
166.3
212.8
259.3
305.8
352.2
398.7
445.2
491.7
538.1
584.6
5
6
7
8
9
10
11
12
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13’-5”
16’-2”
18’-9”
21’-6”
24’-2”
26’-9”
29’-6”
32’-2”
11’-1”
14’-9”
18’-5”
22’-1”
25’-9”
29’-5”
33’-1”
36’-9”
40’-5”
44’-1”
20’-11”
23’-7”
26’-3”
28’-11”
31’-7”
34’-3”
36’-11”
39’-7”
18’-7”
22’-3”
25’-11”
29’-7”
33’-3”
36’-11”
40’-7”
44’-3”
47’-11”
51’-7”
5955
7230
8504
9779
11053
12328
13603
14877
4827
6580
8332
10085
11838
13590
15343
17094
18846
20598
7045
8320
9594
10869
12144
13418
14693
15967
5917
7670
9423
11175
12928
14680
16433
18184
19936
21688
7523
8798
10072
11347
12622
13896
15171
16445
6395
8148
9901
11653
13406
15158
16911
18662
20414
22166
8915
10426
11936
13447
14958
16468
17979
19489
7578
9656
11734
13810
15888
17964
20041
22117
24193
26269
212
248
284
320
356
392
428
464
180
229
279
328
378
427
477
526
576
625
191
223
255
288
320
352
385
417
162
206
251
296
340
385
429
474
519
563
169
198
227
256
284
313
342
371
144
183
223
263
302
342
381
421
460
500
4.09
4.93
5.74
6.55
7.37
8.15
8.99
9.80
3.38
4.50
5.61
6.73
7.85
8.97
10.08
11.20
12.32
13.44
6.38
7.19
8.00
8.81
9.63
10.44
11.25
12.07
5.66
6.78
7.90
9.01
10.14
11.25
12.37
13.49
14.61
15.72
252.5
295.2
338.0
380.8
423.6
466.3
509.1
551.9
214.6
273.4
332.3
391.1
449.9
508.7
567.5
626.3
685.1
743.9
Typ
Průměr
(stopy)
NSL
30
FCDL
30
WSL &
FCDL
30
FCDL
30
NSL
33
FCDL
33
WSL &
FCDL
33
FCDL
33
NSL
36
FCDL
36
WSL &
FCDL
36
FCDL
36
NSL
42
FCDL
42
WSL &
FCDL
42
FCDL
42
Počet řad
plechů
Kapacita
Maximální
Výška válcové Celková výška
s 12” podlahou kapacita s 12”
části (stopy)
(stopy)
(BU)
podlahou (BU)
Maximální
kapacita bez
podlahy (BU)
Maximální
kapacita (krychlové stopy)
Kapacita v t
(800 kg/m3)
Kapacita v t
(721 kg/m3)
Kapacita v t
(640 kg/m3)
Výška
válcové
části (m)
Celková
výška (m)
Maximální
kapacita (m3)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13’-5”
16’-2”
18’-9”
21’-6”
24’-2”
26’-9”
29’-6”
32’-2”
34’-10”
37’-5”
40’-2”
11’-1”
14’-9”
18’-5”
22’-1”
25’-9”
29’-5”
33’-1”
36’-9”
40’-5”
44’-1”
47’-9”
21’-9”
24’-5”
27’-1”
29’-9”
32’-5”
35’-1”
37’-9”
40’-5”
43’-1”
45’-9”
48’-5”
19’-5”
23’-1”
26’-9”
30’-5”
34’-1”
37’-9”
41’-5”
45’-1”
48’-9”
52’-5”
56’-1”
7352
8925
10499
12073
13646
15220
16793
18367
19941
21515
23089
5959
8123
10287
12451
14614
16778
18942
21106
23270
25434
27598
8847
10421
11994
13568
15142
16715
18289
19862
21436
23010
25584
7455
9619
11782
13946
16110
18273
20437
22601
24765
26929
29093
9437
11011
12584
14158
15732
17305
18879
20453
22027
23601
25175
8045
10209
12372
14536
16700
18864
21027
23191
25355
27519
29683
11184
13049
14913
16779
18644
20508
22374
24239
26105
27970
29835
9534
12099
14662
17227
19791
22356
24919
27484
30049
32613
35178
266
310
355
399
444
488
532
577
621
665
710
226
288
349
410
471
532
593
654
715
776
837
239
279
319
359
399
439
479
519
558
599
639
204
259
314
369
424
479
534
589
644
699
739
213
248
284
319
355
390
426
461
497
532
568
181
230
279
328
377
425
474
523
572
621
670
4.09
4.93
5.72
6.55
7.37
8.15
8.99
9.80
10.62
11.43
12.24
3.38
4.50
5.61
6.73
7.85
8.97
10.08
11.20
12.32
13.44
14.56
6.63
7.44
8.26
9.07
9.88
10.69
11.51
12.32
13.13
13.94
14.76
5.92
7.04
8.15
9.27
10.39
11.51
12.62
13.74
14.86
15.98
17.10
316.7
369.5
422.3
475.1
527.9
580.7
633.6
686.4
739.2
792.0
844.8
270.0
342.6
415.2
487.8
560.4
633.1
705.6
778.3
850.9
923.5
996.1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13’-5”
16’-2”
18’-9”
21’-6”
24’-2”
26’-9”
29’-6”
32’-2”
34’-10”
37’-5”
40’-2”
11’-1”
14’-9”
18’-5”
22’-1”
25’-9”
29’-5”
33’-1”
36’-9”
40’-5”
44’-1”
47’-9”
23’-0”
25’-8”
28’-4”
31’-0”
33’-8”
36’-4”
39’-0”
41’-8”
44’-4”
47’-0”
49’-8”
20’-7”
24’-3”
27’-11”
31’-7”
35’-3”
38’-11”
42’-7”
46’-3”
49’-11”
53’-7”
57’-3”
8896
10800
12704
14608
16512
18416
20320
22224
24128
26032
27936
7211
9829
12447
15065
17683
20301
22920
25538
28156
30774
33392
10886
12790
14694
16598
18502
20406
22310
24215
26119
28023
29927
9201
11819
14438
17056
19674
22292
24910
27528
30146
32764
35382
11600
13504
15408
17312
19216
21120
23024
24929
26833
28737
30641
9915
12533
15152
17770
20388
23006
25624
28242
30860
33478
36096
13747
16004
18260
20517
22773
25030
27286
29544
31800
34057
36313
11750
14853
17957
21059
24162
27265
30368
33470
36573
39676
42778
327
381
434
488
542
596
649
703
757
810
864
279
353
427
501
575
649
723
796
870
944
1018
294
343
391
439
488
536
584
633
681
730
777
251
318
384
451
517
584
650
718
785
851
917
261
304
347
390
433
476
519
562
605
648
691
223
282
342
401
460
519
578
637
696
755
814
4.09
4.93
5.74
6.55
7.37
8.15
8.99
9.80
10.62
11.43
12.24
3.38
4.50
5.61
6.73
7.85
8.97
10.08
11.20
12.32
13.44
14.56
7.01
7.82
8.64
9.45
10.26
11.07
11.89
12.70
13.51
14.33
15.14
6.27
7.39
8.51
9.63
10.74
11.86
12.98
14.10
15.21
16.33
17.45
389.3
453.2
517.1
581.0
644.9
708.8
772.7
836.6
900.5
964.4
1028.3
332.7
420.6
508.5
596.3
684.2
772.1
859.9
947.8
1035.6
1123.5
1211.3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13’-5”
16’-2”
18’-9”
21’-6”
24’-2”
26’-9”
29’-6”
32’-2”
34’-10”
37’-5”
40’-2”
11’-1”
14’-9”
18’-5”
22’-1”
25’-9”
29’-5”
33’-1”
36’-9”
40’-5”
44’-1”
47’-9”
23’-10”
26’-6”
29’-2”
31’-10”
34’-6”
37’-2”
39’-10”
42’-6”
45’-2”
47’-10”
50’-6”
21’-6”
25’-2”
28’-10”
32’-6”
36’-2”
39’-10”
43’-6”
47’-2”
50’-10”
54’-6”
58’-2”
10586
12852
15118
17385
19651
21917
24183
26449
28715
30981
33247
8582
11697
14813
17929
21045
24160
27276
30390
33506
36621
39736
13171
15437
17703
19969
22235
24501
26767
29033
31299
33565
35831
11166
14281
17397
20513
23629
26744
29860
32975
36090
39205
42320
14020
16286
18552
20818
23084
25350
27616
29882
32148
34414
36680
12015
15131
18247
21363
24478
27594
30710
33825
36940
40055
43170
16615
19301
21986
24672
27357
30043
32728
35414
38099
40785
43471
14239
17932
21625
25318
29009
32702
36395
40087
43779
47470
51162
395
459
523
587
651
715
779
843
907
971
1035
339
427
514
602
690
778
866
954
1042
1130
1218
356
413
471
528
586
643
701
759
816
873
930
305
384
463
542
621
700
780
860
939
1018
1097
316
367
418
470
521
572
623
674
725
777
828
271
341
411
482
552
623
693
763
834
904
974
4.09
4.93
5.74
6.55
7.37
8.15
8.99
9.80
10.62
11.43
12.24
3.38
4.50
5.61
6.73
7.85
8.97
10.08
11.20
12.32
13.44
14.56
7.26
8.08
8.89
9.70
10.52
11.33
12.14
12.95
13.77
14.58
15.39
6.55
7.67
8.79
9.91
11.02
12.14
13.26
14.38
15.49
16.61
17.73
470.5
546.5
622.6
698.6
774.7
850.7
926.8
1002.8
1078.8
1154.9
1231.0
403.2
507.8
612.4
716.9
821.4
926.0
1030.6
1135.1
1239.7
1344.2
1448.7
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16’-2”
18’-9”
21’-6”
24’-2”
26’-9”
29’-6”
32’-2”
34’-10”
37’-5”
40’-2”
11’-1”
14’-9”
18’-5”
22’-1”
25’-9”
29’-5”
33’-1”
36’-9”
40’-5”
44’-1”
47’-9”
51'-5"
28’-3”
30’-11”
33’-7”
36’-3”
38’-11”
41’-7”
44’-3”
46’-11”
49’-7”
52’-3”
23’-2”
26’-10”
30’-6”
34’-2”
37’-10”
41’-6”
45’-2”
48’-10”
52’-6”
56’-2”
59’-10”
63'-6"
17494
20578
23662
26747
29831
32915
35999
39083
42167
45251
11681
15921
20162
24403
28644
32885
37126
41367
45608
49849
54090
58331
21597
24681
27766
30850
33934
37019
40103
43187
46271
49355
15784
20025
24266
28507
32748
36988
41229
45470
49711
53952
58143
62334
22754
25838
28922
32007
35091
38175
41259
44343
47427
50511
16941
21181
25422
29663
33904
38145
42386
46627
50868
55109
59350
63591
26966
30621
34276
37932
41587
45242
48897
52552
56207
59862
20077
25102
30128
35154
40181
45207
50233
55259
60285
65312
70338
75364
642
729
816
903
990
1077
1164
1251
1338
1425
478
597
717
837
956
1076
1196
1315
1435
1555
1674
1793
578
656
734
813
891
969
1048
1126
1204
1283
430
538
645
753
861
968
1076
1186
1293
1400
1507
1614
513
583
653
722
792
861
931
1001
1070
1140
382
478
573
669
765
861
957
1052
1148
1244
1340
1436
4.93
5.74
6.55
7.37
8.15
8.99
9.80
10.62
11.43
12.24
3.38
4.50
5.61
6.73
7.85
8.97
10.08
11.20
12.32
13.44
14.56
15.68
8.61
9.42
10.24
11.05
11.86
12.67
13.49
14.30
15.11
15.93
7.06
8.18
9.30
10.41
11.53
12.65
13.77
14.88
16.00
17.12
18.24
19.36
763.6
867.1
970.6
1074.1
1177.6
1281.1
1384.6
1488.1
1591.6
1695.1
568.5
710.8
853.1
995.5
1137.8
1280.1
1422.4
1564.8
1707.1
1849.4
1991.7
2134
Průměr
(stopy)
Typ
NSL
48
WSL &
FCDL
48
FCDL
48
FCDL
54
CFL
54
FCDL
60
CFL
60
Počet řad
plechů
Kapacita
Maximální
Výška válcové Celková výška
s 12” podlahou kapacita s 12”
části (stopy)
(stopy)
(BU)
podlahou (BU)
Maximální
kapacita bez
podlahy (BU)
Maximální
kapacita (krychlové stopy)
Kapacita v t
(800 kg/m3)
Kapacita v t
(721 kg/m3)
Kapacita v t
(640 kg/m3)
Výška
válcové
části (m)
Celková
výška (m)
Maximální
kapacita (m3)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16’-2”
18’-9”
21’-6”
24’-2”
26’-9”
29’-6”
32’-2”
34’-10”
37’-5”
14’-9”
18’-5”
22’-1”
25’-9”
29’-5”
33’-1”
36’-9”
40’-5”
44’-1”
47’-9”
51'-5"
29’-11”
32’-7”
35’-3”
37’-11”
40’-7”
43’-3”
45’-11”
48’-7”
51’-3”
28’-7”
32’-3”
35’-11”
39’-7”
43’-3”
46’-11”
50’-7”
54’-3”
57’-11”
61’-7”
65'-3"
22849
26877
30906
34934
38963
42991
47020
51049
55078
20795
26334
31874
37413
42952
48491
54030
59569
65108
70647
76186
28974
33003
37031
41060
45088
49116
53145
57174
61203
26921
32460
37999
43538
49077
54616
60155
65694
71233
76772
82311
30485
34513
38542
42570
46599
50627
54656
58675
62714
28431
33970
39509
45049
50588
56127
61666
67205
72744
78283
83822
36129
40902
45677
50451
55226
60000
64775
69538
74325
33694
40259
46823
53389
59954
66519
73083
79647
86212
92776
99340
860
974
1087
1201
1315
1428
1542
1655
1769
802
958
1115
1271
1427
1583
1740
1896
2052
2208
2364
774
876
979
1081
1183
1286
1388
1490
1592
722
862
1003
1144
1285
1425
1568
1709
1850
1991
2132
688
779
870
961
1052
1143
1234
1324
1416
641
766
892
1017
1142
1267
1392
1517
1642
1767
1892
4.93
5.74
6.55
7.37
8.15
8.99
9.80
10.62
11.43
4.50
5.61
6.73
7.85
8.97
10.08
11.20
12.32
13.44
14.56
15.68
9.12
9.93
10.74
11.55
12.37
13.18
14.02
14.81
15.62
8.71
9.83
10.95
12.07
13.18
14.30
15.42
16.54
17.66
18.78
19.9
1023.1
1158.2
1293.4
1428.6
1563.8
1699.0
1834.2
1969.1
2104.6
954.1
1140.0
1325.9
1511.8
1697.7
1883.6
2069.5
2255.4
2441.2
2627.1
2813
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
15
16
17
18
19
20
21
14’-9”
18’-5”
22’-1”
25’-9”
29’-5”
33’-1”
36’-9”
40’-5”
44’-1”
47’-9”
51’-5”
51’-6”
55’-2"
58’-10”
62’-6”
66’-2”
69’-10”
73’-6”
77’-3”
30’-3”
33’-11”
37’-7”
41’-3”
44’-11”
48’-7”
52’-3”
55’-9”
59’-3”
62’-11”
66’-7”
67’
70’-8”
74’-4”
78’
81’-8”
85’-4”
89’
92’-8”
26120
33133
40146
47159
54172
61185
68198
75211
82224
89237
96250
96250
103263
110276
117289
124302
131315
138328
145341
35224
42238
49251
56264
63277
70290
77303
84316
91329
98342
105355
105355
112368
119381
126394
133407
140420
147433
154446
37158
44171
51184
58197
65210
72224
79238
86252
93266
100280
107021
107294
114308
121322
128336
135350
142364
149378
156392
44036
52347
60658
68969
77280
85593
93905
102217
110529
118841
127153
127164
135477
143790
152103
160416
168729
177042
185355
1047
1244
1442
1639
1837
2034
2231
2429
2627
2825
3023
3025
3222
3420
3618
3816
4013
4211
4409
944
1122
1300
1478
1656
1834
2012
2190
2368
2546
2724
2726
2682
3082
3260
3438
3617
3795
3973
838
996
1154
1312
1470
1628
1786
1944
2102
2260
2418
2419
2577
2736
2894
3052
3210
3368
3527
4.50
5.61
6.73
7.85
8.97
10.08
11.20
12.32
13.44
14.56
15.68
15.70
16.81
17.92
19.03
20.14
21.25
22.36
23.47
9.22
10.34
11.46
12.57
13.69
14.81
15.93
17.05
18.17
19.29
20.41
20.42
21.54
22.66
23.78
24.90
26.02
27.14
28.26
1246.9
1482.3
1717.6
1952.9
2188.3
2423.7
2659.0
2894.4
3129.8
3365.2
3600.6
3600.9
3836.3
4071.7
4307.1
4542.5
4777.9
5013.3
5248.7
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
14’-9”
18’-5”
22’-1”
25’-9”
29’-5”
33’-1”
36’-9”
40’-5”
44’-1”
47’-9”
51’-6”
55’-2"
58’-10”
62’-6”
66’-2”
69’-10”
73’-6”
77’-3”
32’-0”
35’-8”
39’-4”
43’-0”
46’-8”
50’-4”
54’-0”
57’-8”
61’-4”
64’-9”
68’-6”
72’-2”
75’-10”
79’-6”
83’-2”
86’-10”
90’-6”
94’-2”
32247
40905
49563
58221
66879
75537
84195
92853
101511
110169
118827
127485
136143
144801
153459
162117
170775
179433
44736
53394
62052
70710
79368
88027
96684
105342
114000
122658
131316
139974
148632
157290
165948
174606
183264
191922
47122
55781
64439
73097
81756
90414
99071
107728
116386
125044
133702
142360
151018
159676
168334
176992
185650
194308
55844
66106
76367
86627
96889
107150
117409
127668
137929
148188
158463
168724
178985
189247
199508
209770
220031
230293
1328
1572
1816
2060
2303
2547
2791
3035
3279
3523
3769
4013
4257
4501
4746
4990
5234
5478
1197
1417
1637
1857
2076
2296
2516
2736
2956
3176
3397
3616
3836
4056
4276
4496
4716
4936
1063
1258
1453
1648
1843
2038
2233
2429
2624
2819
3015
3210
3405
3601
3796
3991
4186
4382
4.50
5.61
6.73
7.85
8.97
10.08
11.20
12.32
13.44
14.56
15.70
16.81
17.93
19.03
20.14
21.25
22.36
23.47
9.75
10.87
11.99
13.11
14.22
15.34
16.46
17.58
18.70
19.74
20.88
22.00
23.11
24.23
25.35
26.48
27.58
28.70
1581.3
1871.9
2162.5
2453.0
2743.6
3034.1
3324.6
3615.1
3905.7
4196.3
4487.2
4777.7
5068.3
5358.9
5649.4
5940.0
6230.6
6521.2
• Všechna farmářská sila jsou navrhována ke skladování zrnin a jiných sypkých materiálů do objemové
hmotnosti 820 kg/m3.
• Maximální kapacita v m3 uvažována při sypném úhlu 27°.
• Maximální kapacita v BU a tunách uvažována při sypném úhlu 27° a 5% stlačení.
• Kapacity s 12” podlahou vyjadřují skutečnou kapacitu při použití plně provzdušňované podlahy
s výškou 12” (305 mm) nad základovou deskou sila.
• U některých průměrů jsou k dispozici další výšky sil.
• Typické hustoty zrnin (přibližně): Pšenice 800 kg/m3 (50lb/ft3), Kukuřice 721 kg/m3 (45lb/ft3),
Rýže 640 kg/m3 (40 lb/ft3).
• Specifikace a design se mohou měnit bez předchozího upozornění.
• Některé vlastnosti a příslušenství mohou být pouze na objednávku, nebo jen u některých typů.
TRVANLIVOST, FLEXIBILITA A ROZMANITOST
Prodejci společnosti GSI jsou pravidelně školeni za účelem správné montáže, provozu a údržby.
Koupí získáváte kvalitní produkt se servisem na úrovni světového lídra v posklizňových technologiích.
Společnost si jako své dealery vybírá pouze spolehlivé firmy s odpovídajícím zázemím a bezchybnou
historií.
GS-001
www.gsiag.com
1004 East Illinois Street | Assumption, IL 62510 USA
Tel.: 888 244 2467| Mez. tel.: 001 217 226 2467
Fax: 800 800 5329 | Mez. fax: 001 217 226 3404
Vyrobeno v USA
GS-CZE001 leden/11
Copyright ©2011 GSI Group, Inc. | Vytištěno v USA| Z důvodu neustálého zlepšování
si společnost GSI Group, Inc vyhrazuje právo na změnu designu a specifikace bez upozornění.

Podobné dokumenty

Newsletter č.11 měsíčníku Odpady z 27.5.2009

Newsletter č.11 měsíčníku Odpady z 27.5.2009 vymahatelný a při jeho nesplnění mohou hrozit k Úřadu pro ochranu hospoi žaloby nebo arbitráže. dářské soutěže. Jednou velkou zakázkou se Námitky proti vyřazení podle ministerstva zkrátí podalo sdr...

Více

Fubiniovy vety

Fubiniovy vety V předchozích kapitolách bylo uvedeno mnoho příkladů na použití integrálu funkcí jedné proměnné.

Více

KOMERČNÍ SKLADOVACÍ SILA

KOMERČNÍ SKLADOVACÍ SILA každého sila. Vyklápěcí, volně se otevírací, mřížovaný ventilační otvor je vybaven mřížkou s velkými oky, která zabraňuje vniknutí ptactva. Systém Auto-Vent je revoluční koncept konstrukce ventilač...

Více

SULKO Průvodce nabídkou hliníkových produktů

SULKO Průvodce nabídkou hliníkových produktů Profilová řada OptimAl+ je určena zákazníkům s vysokými nároky na užitné vlastnosti výrobků. Rozšiřuje profil SULKO OptimAl o dodatečný izolant, který je vložen na interiérové straně izolačního můstk...

Více

Pokud si chcete přečíst kompletní tiskovou zprávu

Pokud si chcete přečíst kompletní tiskovou zprávu požadavků na nákladovou kapacitu. Stroje nyní uvezou ve svých nádržích více než 4 500 litrů. Pouze pneumatika s maximálním poměrem výšky k šířce o hodnotě 95 může poskytnout maximální stabilitu, ze...

Více

Sila s kuželovým dnem

Sila s kuželovým dnem Průmyslové zásobníky/sila

Více