Hlídač proudového maxima HJ 103 T

Komentáře

Transkript

Hlídač proudového maxima HJ 103 T
Hlídač proudového maxima HJ 103 T
THERMONA, SPOL. S R.O.
1. Popis výrobku
Hlídač proudového maxima HJ 103T monitoruje střídavý proud procházející přes měřící kanály a v případě jeho
překročení spíná nebo rozpíná kontakty relé.
HLÍDAČ PROUDOVÉHO MAXIMA JE URČEN POUZE PRO PŘIPOJENÍ K ELEKTROKOTLŮM THERM.
2. Funkce přístroje
Proud všech tří měřených fází je digitalizován a z naměřených hodnot je pomocí DFT (diskrétní Fourierovy
transformace) vypočítána efektivní hodnota proudu. Pokud je tato hodnota proudu větší než nastavená přepínači
DIP, opakuje se měření během 2 sec., a pokud je i tato následná hodnota proudu vyšší než nastavená, je
aktivováno omezení 1.stupně. Při následujícím měření je určen pokles (úbytek) proudu, který způsobila aktivace
omezení 1. stupně a tato hodnota je uložena. Pokud i nadále zůstane hodnota měřeného proudu nad nastavenou
mezí (nastavenou DIP přepínači), je po 1 minutě aktivováno omezení 2. stupně a je uložena hodnota poklesu
proudu způsobená aktivací stupně č.2. Opětovná deaktivace omezení daného stupně nastane za podmínky, kdy
změřená hodnota proudu mínus úbytek proudu daného stupně mínus 1A je menší než nastavené
proudové maximum.
Pokud bylo aktivováno více stupňů, jsou deaktivovány v opačném pořadí než byly aktivovány.
Tento postup měření eliminuje reakci hlídače na zkrat i na přechodové děje, které se vyskytují např. při rozběhu
elektroměrů. Použitá metoda měření umožňuje velice solidní přesnost i u proudů se zkresleným nesinusovým
průběhem
3. Hlídač proudového maxima HJ 103Т
Tento typ hlídače proudového maxima měří proud ve všech třech fázích a aktivuje jednotlivé stupně bez ohledu
na rozdílné proudy v jednotlivých fázích. Nejdříve aktivuje omezení výkonu elektrokotle THERM ve třech
stupních, pokud omezení proudu nestačí, ještě dojde k rozepnutí kontaktu 4.stupně a tím k vypnutí dalšího
spotřebiče připojeného přes stykač. S ohledem na regulaci elektrokotlů THERM doporučujeme nastavit mez
proudu omezení poněkud níže než je hodnota hlavního jističe.
4. Instalace
Instalace je velmi jednoduchá. Hlídač proudového maxima je v provedení na DIN lištu o šířce 6 jističových
modulů.
1. Hlídač namontujte v blízkosti hlavního jističe a výstupní fázové vodiče protáhněte otvory označenými L1, L2,
L3.
2. Kontakty 5, 6, 7 připojte podle označení svorek na hlídači a na elektrokotli THERM.
3. Kontakty 3, 4 můžete připojit ke stykači a s jeho pomocí odpínat další spotřebič nebo skupinu spotřebičů
(např. el. boiler).
4. Na DIP přepínači nastavte hodnotu hlídaného proudu dle tabulky na štítku hlídače proudového maxima.
Výsledná hodnota je tvořena součtem jednotlivých vah přepnutých do polohy ON. Např. hodnotě 25A
odpovídá zapnutí kombinace vah 16 + 8 + 1.
5. Připojte napájecí napětí 230V, 50Hz na svorky 1 a 2.
Výstraha:
Hlídač proudového maxima není určen k ochraně elektrických obvodů proti zkratu, a proto na ně nereaguje! Za
zkrat se považuje dvojnásobné překročení nastavené hodnoty proudu.
Kontakty 5, 6, 7 – připojují se pouze ke svorkám elektrokotle THERM.
5. Funkce kontaktů hlídače proudového maxima HJ103T
Tabulka spínání kontaktů:
Kontakty
5-6
Klidový stav
rozepnuto
1.st.
sepnuto
2.st.
rozepnuto
3.st.
sepnuto
4.st.
sepnuto
Vracení stupňů probíhá v opačném pořadí.
5-7
rozepnuto
rozepnuto
sepnuto
sepnuto
sepnuto
1
3-4
sepnuto
sepnuto
sepnuto
sepnuto
rozepnuto
Hlídač proudového maxima HJ 103 T
THERMONA, SPOL. S R.O.
6. Technické charakteristiky.
Maximální proud vodiči procházejícími otvory L1, L2, L3 – 3x100A
Zatížení kontaktů 3, 4 – max 3А.
Příkon zařízení - 1,5W
Legenda:
Current range - nastavení proudu
ORC – výstup na svorku OR С do elektrokotle THERM
OR1 – výstup na svorku OR 1 do elektrokotle THERM
OR2 – výstup na svorku OR 2 do elektrokotle THERM
st. IV – rozpínací kontakt IV. stupeň
7. Zapojení hlídače proud. maxima HJ 103T na svorky pro odlehčovací relé kotle THERM EL
PE
N
PE
N
Stykač
Elektroměr
2A
st.IV
L N
L1
L1
L2
L3
L3
HJ 103T
Hlavní jistič
Jistič
kotle
OR2
OR1
ORC
1.st.
2.st.
3.st.
Hlavní
Vypínač
OR
C
1
Odpojení 1.stupně
C
1
Odpojení 2.stupně
C
Odpojení 3.stupně
C
2
2
1
2
1-fázové spotřebiče
2

Podobné dokumenty

Návod hlídač jističe HJ

Návod hlídač jističe HJ Instalace obou provedení je velmi jednoduchá. Přístroj je v provedení pro montáž na DIN lištu o velikosti 6 jističových modulů. 1. Hlídač namontujte do blízkosti hlavního jističe a výstupní fázové ...

Více

Stavební a instalační připravenost, jiıtění, průřezy kabelů UPS Schrack

Stavební a instalační připravenost, jiıtění, průřezy kabelů UPS Schrack příjezdová komunikace připravená pro příjezd vozidel zhotovitele s dodávkou UPS, přístupová cesta do místnosti UPS bezbariérová, uvolněná, vyčištěná, osvětlená a bezpečná; Poznámka: V případě nutno...

Více

Varius

Varius jmenovité pracovní napětí AC 415 V, maximální proud při napájení z jedné strany 65 A, maximální proud při napájení ze středu 130 A, délka 156 mm (6 pólů) Koncová krytka, pro třípólové lišty o průře...

Více

zde - Uspornedomy.cz

zde - Uspornedomy.cz trojsklo,plast,bílé,štulp 0 Okna plast,Ug 0,8, bílá/dekor, p íplatek 0 Rolety Alurol Universal m. . celý d m 0 Kabel.ovlád.rolet Alurol jednotlivé s relé pro impulzní ízení Okna - rozdíl od standar...

Více

zde - Uspornedomy.cz

zde - Uspornedomy.cz Kování vnitř.dveří TWIN Leko Dara Economic BA Z41862NI/SAT, WC, příplatek KS Větrací mřížka ve dveřích, příplatek na 1 dveře PS1 Vnitřní dveře VPK-3 s výztuží proti kroucení, příplatek k pln.dveřím...

Více

Kalkulace ceny zakázky Odběratel: Zuzana Franců, David Doubrava

Kalkulace ceny zakázky Odběratel: Zuzana Franců, David Doubrava V typu Vchod.dveře dřevo bíl.9016,hněd.8028,lak EURO 68 napoj.,OSTRAVA I vč.montáže -1 ks PS1 Vchod.dveře plast, bílá/bílá, VDV T2_PVC s boč.světlík.PBD_02,vč.montáže 1 ks PS1 Vchodové dveře plasto...

Více

zde - Uspornedomy.cz

zde - Uspornedomy.cz V typu Vnitřní nosná stěna 150 mm 0 Vnitřní nosná stěna 150 mm V typu Překlad šířky 180 mm-interiér, horizontální a příčné prvky Fachwerku 0 Překlad šířky 180 mm-interiér, horizontální a příčné prv...

Více

cenik_protherm od 15-09

cenik_protherm od 15-09 Sestava se skládá z  kotle Gepard Condens (systémové provedení), externího zásobníku TV B60Z o  objemu 58 litrů a  bočního krytu 0020106367 nebo dolního krytu 0020106368 a NTC čidla 0020174087. Zás...

Více

Návod hlídač maxima HM2006

Návod hlídač maxima HM2006 regulačního nebo technického maxima. Regulátor je vybaven celkem 5 vstupy, na které je možné připojit následující signály: činný odběr, jalový odběr, jalová dodávka, tarif nebo činná dodávka a měří...

Více

Horní Suchá na ppč. 79/3 a 80/4 D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ

Horní Suchá na ppč. 79/3 a 80/4 D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ podle výkresové části, vnějších vlivů prostředí a požadavků investora. Ovládání svítidel spínači na stěnách jednotlivých místností. Spínače osadit do výšky cca 120cm spodním okrajem od podlahy. Spí...

Více