větrací komínek 1.

Komentáře

Transkript

větrací komínek 1.
Větrací komínky
Ventilátory
Solární průchody
Větrací pásy
Anténové průchody
Příslušenství
ww
w.w
irp
l a st
exp
o . co
m
1.
1. Větrací komínky
VĚTRACÍ KOMÍNEK
TILE 110
1.1 TILE 110
1.2 PERFEKTA 110
1.3
2. Ventilátory
3. Solární průchody
4. Větrací pásy
5. Anténové průchody
6. Příslušenství
PERFEKTA 110
1.4 PERFEKTA 150
K56
K57
K48
Rozměry: Ø110/495mm
Rozměry: Ø110/495mm
Rozměry: Ø110/495mm
popis: Regulovatelný
větrací komínek s vestavěnou
vodováhou (WASSERWAAGE)
pro keramické a betonové
střešní tašky.
Popis: Regulovatelný
izolované větrací komínek s
vestavěnou vodováhou
(WASSERWAAGE) pro keramické
a betonové střešní tašky.
Popis:
Barva:
Barva:
Barva:
1.5 PERFEKTA 150
1.6 UNIWERSAL 110
K49
K53
K55
Rozměry: Ø110/495mm
Rozměry: Ø150/550mm
Rozměry: Ø150 / 550mm
1.7 UNIWERSAL 110
K25
K26
Rozměry: Ø110/495mm
Popis: Regulovatelný
izolované větrací komínek s
vestavěnou vodováhou
(WASSERWAAGE) pro plechové
imitace tašek, profilované krytiny,
nízké trapézové krytiny.
Barva:
Regulovatelný izolované větrací
komínek s vestavěnou
vodováhou (WASSERWAAGE)
pro krytinový plech.
Regulovatelný větrací komínek
s vestavěnou vodováhou
(WASSERWAAGE) pro
krytinový plech.
Regulovatelný izolované větrací
komínek s vestavěnou
vodováhou (WASSERWAAGE)
pro krytinový plech.
Barva:
Barva:
Barva:
Barva:
STANDARD 110
Popis:
1.9 STANDARD 110
Popis:
1.10 NORMAL 110
1.8
Rozměry: Ø110/495mm
Popis: Regulovatelný
větrací komínek s vestavěnou
vodováhou (WASSERWAAGE)
pro plechové imitace tašek,
profilované krytiny, nízké
trapézové krytiny.
Popis:
Regulovatelný větrací komínek
s vestavěnou vodováhou
(WASSERWAAGE) pro
krytinový plech.
1.11 NORMAL 110
1.12 NORMAL 150
1.13
K21
K22
K23
K24
K52
Rozměry: Ø110/495mm
Rozměry: Ø110/495mm
Rozměry: Ø110/495mm
Rozměry: Ø110/495mm
Rozměry: Ø150/550mm
Popis:
Popis:
Popis: Regulovatelný
větrací komínek s vestavěnou
vodováhou (WASSERWAAGE)
pro bitumenní (živičné) materiály
/ ploché a lichoběžníkové plechy.
Regulovatelný větrací komínek
s vestavěnou vodováhou
(WASSERWAAGE) pro
bitumenní (živičné) krytiny.
Barva:
Regulovatelný izolované větrací
komínek s vestavěnou
vodováhou (WASSERWAAGE)
pro bitumenní (živičné) krytiny.
Barva:
Barva:
Popis: Regulovatelný
izolované větrací komínek s
vestavěnou vodováhou
(WASSERWAAGE) pro bitumenní
(živičné) materiály / ploché
a lichoběžníkové plechy.
Barva:
Popis: Regulovatelný
větrací komínek s vestavěnou
vodováhou (WASSERWAAGE)
pro bitumenní (živičné) materiály
/ ploché a lichoběžníkové plechy.
Barva:
1.14 Turbo PERFEKTA 150
NORMAL 150
1.15 Turbo NORMAL 150
1.16 ALFAWENT
1.17 TULPE
1.18
K54
Tp53
TN52
K14
TU-OCAL
Rozměry: Ø150/550mm
Rozměry: Ø150/520mm
Rozměry: Ø150/520mm
Rozměry: Ø150/440mm
Popis:
Popis:
Rozměry: Ø150/398mm
Popis:
Popis: Regulovatelný
izolované větrací komínek s
vestavěným vodováha
(WASSERWAAGE) pro bitumenní
(živičné) materiály / ploché a
lichoběžníkové plechy.
Popis:
Regulovatelný otočný
komínek pro krytinový plech.
Regulovatelný otočný komínek
pro ploché plechy, lichoběžníkové
plechy, bitumenní (živičné)
materiály.
Barva:
Barva:
Barva:
Mohou být použity samostatně
nebo v hledišti na základně
komínového krytu.
Barva:
2.
VĚTRACÍ KOMÍNKY
1.19 VĚTRACÍ KOMÍNKY
1.20 VĚTRACÍ KOMÍNKY
1.21 TILE 110
otočný komínek dynamicky
Využívání větrné energie na
podporu tah komína.
Barva:
Aluminiumturbine,
Einlass - verzinktes Blech
Eine Anlage
VENTILÁTORY
2.1 PERFEKTA 110
2.2
K40; K41
K9; K10; K11; K12; K13
K1; K2; K3; K4
K62
K50
Rozměry: Ø75/270mm,
Ø110/350mm
Rozměry: Ø50/190,
Rozměry: Ø50/255,
Ø75/250, Ø110/ 05,
Ø110/147
Rozměry: Ø110/495mm
Rozměry: Ø110/495mm
Ø75/200, Ø110/310,
Ø160/430, Ø200/340
Popis:
Popis:
Popis: Díky své kontrukci zajišťují
intenzivní větrání i při minimální
rychlosti větru.
Popis:Větrací komínky jsou
montovány na koncích větracích
kanálů a svislých větracích potrubích.
Regulovatelný komínek s
vestavěnou vrstevnicí pro
keramické a betonové
střešní tašky.
Regulovatelný komínek s
vestavěnou vrstevnicí pro
krytinový plech.
Barva:
Barva:
Barva:
Barva:
Popis: Větrací komínky jsou určeny
pro větrání tepelné izolace a
vyvádění vodní páry, která se
shromažďuje pod vodotěsnou krytinou.
Barva:
WTL3 elektrický motor renomované německé firmy EBM s výkonem 305 m3/h
PERFEKTA 150
2.3 UNIWERSAL 110
K65
2.4 NORMAL 110; 150
K44
Rozměry: Ø150/550mm
Rozměry: Ø110/495mm
Popis:
Popis:
2.5 STANDARD 110
2.6 ALFAWENT PLUS
2.7
K42
K45
Rozměry: Ø110/495mm;
Ø150/550mm
Rozměry: Ø110/495mm
Rozměry: Ø150/398mm
Popis:
Popis:
Popis:
K43; K66
Regulovatelný komínek s
vestavěnou vrstevnicí pro
krytinový plech.
Regulovatelný komínek s
vestavěnou vrstevnicí pro plechové
imitace tašek, profilované krytiny,
nízké trapézové krytiny.
Regulovatelný komínek s vestavěnou
vrstevnicí pro bitumenní (živičné)
materiály / ploché a lichoběžníkové
plechy.
Barva:
Barva:
Barva:
Regulovatelný komínek s
vestavěnou vrstevnicí pro
bitumenní (živičné) krytiny.
Barva:
Velkou výhodou je nízká hlučnost
a vysoká účinnost elektromotoru
renomované firmy EBM.
Barva:
Polypropylen barvený ve hmotě, odolný proti UV záření, atmosférickým podmínkám a procesům stárnutí.
3.
SOLÁRNÍ PRŮCHODY
TILE PS
3.1 PERFEKTA PS
3.2 NORMAL PS
3.3 UNIWERSAL PS
3.4 STANDARD PS
PS56
PS48
PS23
Popis:
Solární průchod pro
betonové a keramické
střešní tašky.
Popis:
Solární průchod pro
plechové imitace střešních
tašek.
Popis:
Solární průchod pro
krytinový plech, profilované
krytiny, nízké lichoběžníkové
krytiny.
Popis:
Solární průchod pro ploché
plechy, lichoběžníkové plechy,
stávající bitumenní (živičné)
krytiny.
Barva:
Barva:
Barva:
Barva:
4.
PS25
PS21
Popis:
Solární průchod pro
bitumenní (živičné) materiály.
Barva:
VĚTRACÍ PÁSY
4.1 ROLLING
TILE
4.2
OPTIMUM
4.3 EASY
4.4 SIMPLE
K60
K51
K20
Popis:
Větrací pás pro betonové a
keramické střešní tašky.
Popis:
Větrací pás pro plechové
imitace střešních tašek.
Popis:
Popis:
Větrací pás pro krytinový
plech, profilované krytiny,
nízké lichoběžníkové krytiny.
Větrací pás pro ploché plechy,
lichoběžníkové plechy, stávající
bitumenní (živičné) krytiny.
Barva:
Barva:
Barva:
5.
K19
4.5
K17
Barva:
Popis:
Větrací pás pro bitumenní
(živičné) materiály.
Barva:
ANTÉNOVÉ PRŮCHODY
5.1 PERFEKTA
TILE
PA56
PA48
Rozměry: Ø19 - 90
Rozměry: Ø19 - 90
Popis:
Regulovatelný anténový
průchod pro betonové a
keramické střešní tašky.
Barva:
3.5
Popis:
Regulovatelný anténový
průchod pro krytinový
plech.
Barva:
5.2 NORMAL
5.3 UNIWERSAL
PA23
5.4 STANDARD
PA25
PA21
Rozměry: Ø19 - 90
Rozměry: Ø19 - 90
Rozměry: Ø19 - 90
Popis:
Popis: Regulovatelný anténový
Regulovatelný anténový
průchod pro ploché plechy,
lichoběžníkové plechy a
bitumenní (živičné) krytiny.
průchod pro plechové
imitace střešních tašek,
profilované krytiny, nízké
lichoběžníkové krytiny.
Barva:
Barva:
5.5
Popis:
Regulovatelný anténový
průchod pro bitumenní
(živičné) krytiny.
Barva:
6.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
6.1 WTL3
ROHRFLEX
6.2 REDUKCE
6.3 JEDNODUCHÉ ZÁKLADY
K33 & K61
K46
K34; K35; K36; K37
K31; K32
Rozměry: Ø110/400mm
Ø150/500mm
Rozměry: 300x300mm
Rozměry: Ø110/Ø150;
Ø150/160; Ø100/Ø110;
Ø110/Ø110
Rozměry: Ø75; Ø110
Popis: Plastická připojovací trubka
je určena pro spojování nabízených
větracích komínků s větracím nebo
kanalizačním potrubím.
Elektrický motor renomované
německé firmy EBM –
omezuje nadměrný hluk
Barva:
Barva:
Popis:
6.4 GUMA BLIKÁ
KG2; KG3
Rozměry:
Ø1 1/4 - 3"/ 155 x 155mm
Ø1/4 – 4” / 205 x 205mm
Popis:
Střešní základy lze spojovat s
každým komínkem nebo větracím
pásem o průměru ø75, ø110.
Popis:
Redukce větracího pásu,
umožňuje připojení připojovací
trubky.
Barva:
Barva:
6.5
Popis:
Střešní utěsnění z gumy
EPDM.
Barva:
STŘEŠNÍCH PRŮCHODŮ PRO VĚTRACÍ SYSTÉMY
1.1 P-18-02
P-18-01
EURONIT / taška Profil S
1.2 P-18-03 & P-18.03/150
BRAMAC / Římská taška
1.7 P-18-09
RÖBEN / Monza plus
1.12 P-18-14
1.5
BRAMAC / Alpská Classic
PRODACH / Dvojitá Římská
BENDERS / Mecklenburger
1.8 P-18-10
1.9 P-18-11
NELSKAMP
/ Páření koronárni
1.13 P-18-15
1.10
RÖBEN / Fläming
1.14 P-18-16
BIBERSCHWANZZIEGEL
/ Kronendeckung
BIBERSCHWANZZIEGEL
/ Schuppendeckung
KORAMIC
/ Renesance L15
1.4 P-18-05
BRAMAC / Harzer
NELSKAMP / Finkenberger
IBF / Dvojitá Římská
BENDERS / Dvojitá S
1.11 P-18-13
P-18-12
BRAMAC / Moravská
PlusIBF / Dvojitá
SNELSKAMP / Vinovka
SPRODACH / Zdvojnásobit S
EURONIT / taška Extra
1.6 P-18-08
P-18-06
1.3 P-18-04
1.15
RÖBEN / Piemont
STŘEŠNÍCH PRŮCHODŮ PRO VĚTRACÍ SYSTÉMY
PROFIL C
Typ
výška vlny
druh profilu
C
30 + 2
Nízká vlna
PROFIL L
Typ
výška vlny
druh profilu
L
42+ 2
S Vysoke
PROFIL E
Typ
výška vlny
druh profilu
E
50 + 2
Vysoká Ilna
PROFIL W
Typ
výška vlny
druh profilu
W
35 + 2
římský
Vysoke
PROFIL N
Typ
výška vlny
druh profilu
N
25 + 2
S nízký
PROFIL XL
Typ
výška vlny
druh profilu
XL
45+ 2
římský
Vysoke
WIRPLASTexpo S.C. je civilní partnerství a dceřiná
WIRPLASTexpo S.C.
Obchodní kancelář
ul. Nakielska 12/1
42-600 Tarnowskie Gory
POLSKO
mobile : +48 602 461 367
mobile : +48 692 461 200
e-mail : [email protected]
www.wirplastexpo.com
PL 5751884829
společnost, která byla vytvořena pro zákazníky v
Evropě v rámci WIRPLAST - je polský výrobce střešních
doplňků. Naším hlavním úkolem je propagovat naše
výrobky na mezinárodních veletrzích výstavby a řízení
prodejních sítí na evropských trzích.

Podobné dokumenty

ventilační komínky

ventilační komínky WiroVent ® Pro jsou k dispozici v průměrech DN 110 a DN 150 mm a nabízejí se pro střešní tašky, bitumenní asfaltové krytiny a plechové imitace střešních tašek. Konstrukce střešních komínku je navrž...

Více

sz normal zeus.cdr

sz normal zeus.cdr Èasový reim. V tomto reimu okamik zapnutí a vypnutí, tedy doba provozu ventilátoru, se zastavuje èasovým analogovým

Více

Program betonových střešních tašek: Vlnovky - Krytiny

Program betonových střešních tašek: Vlnovky - Krytiny ClimaLife – ochrana životního prostředí pod jednou čistou střechou. • První střešní taška, která čistí vzduch od škodlivin. • Částice nečistot a atmosférický jemný prach spláchne déšť. • Aktivní od...

Více

přehled tašek CZ

přehled tašek CZ Pro betonové a keramické střešní krytiny system WiroVent®, WiroVent®Pro

Více

Technický list Větrací komínek Perfekta 110

Technický list Větrací komínek Perfekta 110 Větrací komínek Katalogové číslo:

Více

stáhněte si je zde

stáhněte si je zde oproti běžné střešní skladbě. (Viz diagram str. 47).

Více

závěrečná zpráva 2010

závěrečná zpráva 2010 o nejpoutavější expozici Ocenění za nejpoutavější expozici loňského 11. ročníku získala firma VELUX Česká republika s.r.o., dodavatel střešních oken, rolet a žaluzií, kterou převzal ředitel společn...

Více