TVO_1c_1.

Komentáře

Transkript

TVO_1c_1.
ZEMN˝ PL`N TVOROVICE
601
Klny
622
VULK
Zadn sekera
425
626
465
1
66
620
VULK
417
ebraŁky
5
41
U hłbitova
4/2
61
625
Zadn dly
6
3
6
VULK
Płedn sekera
439/2
450
449/1
V dolÆch
439/3
448/2
513/1
VR 1a
/2
242
242/1
KulÆŁ
374/2
240/2
9
65
236/1
239
236/3
236/2
/2
237
235/4
236/4
/1
237
235/1
235/3
235/5
232/1
235/2
Płedn dly
231/1
374/1
225/3
226/4
VR 1b
233
231/5
226/2
628
Płedn Łtvrt
225/2
/4
231
/6
231
WT1
224/1
1
2/
61
225/1
228
616
404/1
227/1
Zadn Łtvrt
220/2
219/2
2
7/
22
384
220/3
224/2
223/2
216/1
1
3/
22
219/1
WT3
397/2
5
61
404/2
404/4
222
397/3
221
216/2
Podly
215/1
8
21
212/2
217
211/1
PovinnØ trat
213/1
214
4/1
61
VULC
205/2
447
209
213/2
204/1
210
208/2
199/2
7
65
206
208/1
388/1
207
611
610
245/1
VULC
198/1
6
3/
51
PovinnØ trat
198/2
202
7
24
355
658
200
194/2
8
24
246/2
201
629/1
354
249/1
251
193/1
629/3
/3
88
1
439/1
197
629/2
353
252
195
250/2
196
5
25
352
188/2
192
253/1
191
6
25
351
5
30
9
25
350
4/2
30
254/2
388/2
Płhony
190
187/1
189
257/1
534
535
536
513/5
539
186
258/2
540
544
538
0
26
349
388/3
513/3
545
541
513/2
542
1
85/1
VR 1 c
513/4
3
4/
30
2
2/
61
8
60
261/1
348
182/2
183
439/4
184
262
439/6
261/2
357
347
263
439/5
85
181/1
180
264/1
179
4/1
30
266/3
Padlky
VULK
346
92
311/2
93
98
266/4
266/1
302
30
7
303
266/6
99
132
140
306
301
120
125
175
119
113
114
141
172
1
78
300
630
168
637
267/1
266/2
1
77
295
267/2
1
76
60
0/
1
266/7
345
171
126
133
139
166/2
174
100
86
166/1
173
299
397/1
294
293
374/3
268/2
265
268/1
170
292
142
124
130
91
291
107
104
146
274
272
134
101
121
118
148
31
0
30
8
269
81/3
84
127
344
112
94
97
115
80
165
150
152
136/1
309
287
2
0/
60
3
2/
61
662
Płhony
151
149
278
343
153
275
276
154
164
86
2
273
277
163
270
145
279
81/1
155
271
162/1
156/1
16
2/
2
695
79
280
281
283
136/2
282
285
144
1
56
/2
284
60
3
10
311/3
143
157/1
135
157/2
129
1
4
63
Tvorovice
128
123
VR 3 b
122
9
21
5
8
4
7
22
83
117
27
28
553/1
103
116
6/5
6/1
554/4
111
6/3
102
33
554/1
95
34
90
38
311/1
89
39
690
44
11
78
82
314
12
554/2
499
45
604
682
2
/
01
5
96
6/4
6/2
50
19
51
555
23
554/3
16
32/2
13/1
54
62
312
24
15
65
313
72
VR 2
26
32/3
13/2
582
/1
0
VR 3a
60
29
66
32/1
13/3
76
35
25
37
558/2
556
77/2
582/6
55
7
559/2
40
582/2
59
558/1
560/2
70
43
582/3
559/1
73/1
69
77/3
71/1
67/1
14/1
31
46
683
592/1
73/3
57/1
560/3
582/5
49
582/9
684
685
686
560/1
64
1
36
687
77/1
688
73/2
561/5
57
/4
660
689
691
582/7
561/3
656
582/4
582/8
561/4
64
8
561/1
561/2
VR 4
649
591
582/1
692
58/2
562/2
58/1
647
563/1
568
563/2
563/3
570/2
580
579
563/4
570/3
693
WT1
570/4
576
582/11
563/6
563/5
574
570/5
571
570/
1
ZÆ
bran
570/6
654
4
24
567
681
694
565
566
650
VR 5c
590/3
VR 5b
3
2/
59
VR 5a
/7
590
ZÆrybnŁn
680
3
3/
59
6
64
5
65
WT2
592/2
590/12
20
0/
59
679
678
677
676
675
674
672
590/14
673
590/15
593/2
590/16
590/8
6
4
2
7
0/1
59
590/5
590/11
590/1
590/6
24
0/
59
590/23
PanskØ
VR 6
590/9
ZÆrybnŁn
590/4
VULK
590/31
/32
590
VULK
590/21
663
590/22
0/33
59
643
0/25
59
667
668
653/1
665
664
666
669
670
671
VULK
HRANICE EENHO ZEM˝
PLOCHY A KORIDORY S MONOST˝ VYVLASTNN˝
VEEJN PROSPN` OPATEN˝
VR
ZVYOV`N˝ RETEN¨N˝CH SCHOPNOST˝ KRAJINY
VU
ZALOEN˝ PRVK SES
Ing. arch. Jana KatÆnkovÆ TVOROVICE - ZEMN˝ PL`N
PLOCHY A KORIDORY S MONOST˝ VYVLASTNN˝
I UPLATNN˝ PEDKUPN˝HO PR`VA
VEEJN` INFRASTRUKTURA
WT
TECHNICK` INFRASTRUKTURA
autorizovanÆ architektka ¨KA 02 481
RadnickÆ 5, 602 00 Brno
datum
Vkres vełejn prospnch staveb a asanac
12/2012
młtko
1 : 5 000
digitalizace
KatÆnkovÆ, Brno
POIZOVATEL: M Prostjov
1c

Podobné dokumenty

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací NOV` TRAFOSTANICE VE VCHODN˝ ¨`STI OBCE V¨ETN P˝VODN˝HO VEDEN˝ VN 22 kV VE VYMEZENM KORIDORU

Více

p kostelec - Obec Kostelec

p kostelec - Obec Kostelec POLDRY, ZASAKOVAC˝ PLOCHY, MOKADY

Více

koncepce veřejné infrastruktury

koncepce veřejné infrastruktury ZEMN˝ PL`N DTMAROVICE - ZMNA ¨. 1 I.3-5 SCHMA - KONCEPCE VEEJN INFRASTRUKTURY

Více

Hlavní výkres - zásobovaní vodou, odkanalizování

Hlavní výkres - zásobovaní vodou, odkanalizování Z37 NÆvrh komunikace pro p Z41 NÆvrh NV- plochy vodn a vodohospodÆłskØ

Více

JAMN LIPINA RYT˝SKO

JAMN LIPINA RYT˝SKO PLOCHY INENRSKCH S˝T˝

Více

DOLN˝ PODLU˝

DOLN˝ PODLU˝ ZASTUPITELSTVO OBCE DOLN˝ PODLU˝

Více

X4 X1 X2 X5

X4 X1 X2 X5 ZEMN˝ PL`N HODON˝N - PR`VN˝ STAV PO ZMN – 1

Více

236_A-II.4

236_A-II.4 ZEMN˝ PL`N AROVY VKRES PEDPOKL`DANCH Z`BOR PDN˝HO FONDU

Více