Vítá vás TomTom RIDER

Komentáře

Transkript

Vítá vás TomTom RIDER
Vítá vás TomTom RIDER
Vítá vás příručka systému TomTom RIDER. Tato příručka obsahuje popis funkcí systému TomTom
RIDER, dokonalého navigačního řešení pro každého, kdo se pohybuje na dvou kolech. Úplný seznam
kapitol najdete v nabídce vlevo. Některé z nejdůležitějších úvodních informací jsou uvedeny níže:
Použití systému TomTom RIDER - první spuštění a použití systému TomTom RIDER.
Připevnění systému TomTom RIDER na motocykl - jak systém TomTom RIDER bezpečně
připevnit k motocyklu.
První cesta - jak naplánovat první cestu v několika jednoduchých krocích.
Jak... - tento oddíl popisuje několik běžných úkonů, například:
Cesta domů
Jak se vyhnout dopravní zácpě
Jak najít parkoviště v neznámém městě
Celou řadu dalších informací najdete v úseku podpory na webových stránkách TomTom:
www.tomtom.com/support
Co je v krabici?
1. Přístroj TomTom RIDER
2. Paměťová karta (SD karta) s aplikací a mapami
3. Sada pro uchycení: držák, úchytka na řídítka, adaptér pro řídítka,
úchytka na zrcátko, přilnavá úchytka a lepivá podložka
4. Šrouby a imbusové klíče pro použití se sadou pro uchycení
5. Kabel baterie
6. Stolní nabíječka s mezinárodními adaptéry
7. Pouzdro na zařízení TomTom RIDER
8. USB kabel
9. Disk CD-ROM pro prostředí Microsoft Windows® nebo Apple Macintosh®.
Disk obsahuje úplnou verzi příručky a nástroj pro zálohování paměťové
karty.
10. Náhlavní souprava Bluetooth™ a kabel náhlavní soupravy
11. Sluchátka pro přilbu
12. Standardní sluchátka
13. Hadřík na obrazovku
14. Sada dokumentace
15. Karta s kódem produktu
.
Přístroj TomTom RIDER
1. Dotyková obrazovka
2. Vypínač
3. Dokovací konektor
4. Slot pro paměťovou kartu (SD kartu)
5. USB konektor
6. Konektor pro nabíjení
7. Resetovací tlačítko
Použití systému TomTom RIDER
1. Otevřete prostor dole na přístroji TomTom RIDER.
2. Zasuňte paměťovou kartu do slotu na paměťovou kartu.
3. Stiskněte vypínač a podržte ho 2 sekundy nebo do té doby, než se přístroj TomTom RIDER
zapne.
Při prvním spuštění přístroje TomTom RIDER může trvat až 20 sekund, než přístroj naběhne. Pokud
chcete přístroj TomTom RIDER vypnout, stiskněte vypínač a podržte ho 2 sekundy.
Nastavení
Pro nastavení přístroje a náhlavní soupravy Bluetooth je třeba zodpovědět několik otázek. Na otázky
odpovězte klepnutím na obrazovku. Dotykovou obrazovku budete používat pro všechny úkony
související s přístrojem TomTom RIDER.
Podle pokynů vytvořte připojení přes Bluetooth mezi přístrojem TomTom RIDER a náhlavní soupravou
Bluetooth. V oddílu o náhlavní soupravě Bluetooth najdete další informace o náhlavní soupravě
Bluetooth.
Jakmile odpovíte na otázky, přístroj TomTom RIDER vyvolá obrazovku pro řízení.
Obrazovka bude černobílá, dokud systém TomTom RIDER nezjistí vaši aktuální pozici. Potom se
obrazovka pro řízení objeví plně barevná.
Zjištění aktuální pozice
Aby přístroj TomTom RIDER mohl zjistit vaši aktuální pozici, musíse nacházet mimo budovu. Při
prvním zapnutí přístroje TomTom RIDER bude trvat až 5 minut, než přístroj najde vaši aktuální pozici.
V budoucnu bude vaše pozice nalezena mnohem rychleji, většinou do několika sekund. Pokud bude
přístroj TomTom RIDER hledat vaši aktuální pozici déle než 5 minut, podívejte se, jestli jste na
otevřeném místě a nemáte kolem sebe vysoké budovy nebo stromy.
Systém TomTom RIDER nevysílá vaši polohu, takže ho nikdo další nemůže využít k tomu, aby vás za
jízdy sledoval.
Upozornění: Než s přístrojem TomTom RIDER vyjedete na cestu, doporučujeme úplně ho nabít
pomocí stolní nabíječky.
Přístroj TomTom RIDER využívá ke zjištění vaší aktuální pozice přijímač GPS. Další informace o GPS
najdete v této kapitole: Co je to GPS?
Náhlavní souprava Bluetooth
1. Indikátory
2. Ovladače hlasitosti
3. Vypínač
4. Konektor pro nabíjení
5. Konektor pro sluchátka
Před použitím náhlavní soupravy Bluetooth se sluchátky pro přilbu musíte náhlavní soupravu nabít
pomocí stolní nabíječky.
Připojte kabel pro sluchátka k náhlavní soupravě Bluetooth a potom ke sluchátkům pro přilbu nebo ke
standardním sluchátkům.
Dovnitř přilby připevněte vložky se suchým zipem dodávané s přístrojem. Ty udrží sluchátka pro přilbu
na místě.
Pokud chcete náhlavní soupravu Bluetooth zapnout, stiskněte vypínač a podržte ho, dokud se
nerozsvítí modrý indikátor.
Pokud chcete náhlavní soupravu Bluetooth vypnout, stiskněte vypínač a podržte ho, dokud se
nerozsvítí červený indikátor.
Pokud jste nevytvořili připojení přes Bluetooth mezi náhlavní soupravou Bluetooth a přístrojem
TomTom RIDER při prvním zapnutí přístroje TomTom RIDER, můžete připojení vytvořit kdykoliv v
budoucnu. V hlavní nabídce klepněte na volbu Změnit předvolby. Dvojím klepnutím na šipku otevřete
třetí nabídku předvoleb. Klepněte na volbu Připojit ke sluchátkům a podle zobrazených pokynů
vytvořte připojení.
Upozornění: K zajištění optimálního výkonu nedoporučujeme používat s přístrojem TomTom
RIDER volání "hands-free", pokud jedete rychlostí nad 50 km/hod. nebo máte na hlavě
otevřenou přilbu.
Připevnění přístroje TomTom RIDER k motocyklu
Kam připevnit přístroj TomTom RIDER?
Až se budete rozhodovat, kam přístroj připevníte, zamyslete se nad těmito možnostmi:
možné způsoby připevnění
nejpohodlnější místo
Řádně se nad místem pro připevnění přístroje TomTom RIDER na motocykl zamyslete. Ne všechny
způsoby připevnění jsou vhodné pro všechny motocykly. Přístroj by měl být na takovém místě, kde na
něho dobře uvidíte a nebude vám bránit ve výhledu.
Pozor: Přilnavá úchytka je velmi silná a velice špatně se odstraňuje, jakmile se připevní na
motocykl. Než přilnavou úchytku na motocykl připevníte, měli byste mít jistotu, že na vybrané
místo skutečně chcete přístroj TomTom RIDER připevnit.
Připevnění přístroje TomTom RIDER
Máte na výběr ze čtyř různých úchytek:
úchytka na řídítka
adaptér pro řídítka
úchytka na zrcátko
přilnavá úchytka
Následující oddíly obsahují popis použití každé z úchytek. Všechny součásti úchytky k sobě pevně
přišroubujte, jinak se může úchytka za jízdy posunovat.
Úchytka na řídítka
Úchytka na řídítka se připevňuje přímo na řídítka. Při použití této úchytky postupujte následujícím
způsobem:
1. Rozšroubujte úchytku na řídítka pomocí imbusového klíče.
2. Obalte kolem řídítka gumu dodávanou s přístrojem, aby byla řídítka dost silná pro úchytku. Podle
potřeby gumu odřízněte.
Upozornění: Guma pomáhá bránit vibraci a tomu, že se úchytka pro řídítka bude za jízdy
posunovat.
3. Nasaďte úchytku na řídítka přes gumu.
.
4. Pevně úchytku sešroubujte pomocí imbusového klíče.
5. Pomocí čtyř malých šroubků dodávaných se sadou pro uchycení přišroubujte k úchytce držák.
Pokud není přístroj TomTom RIDER na vhodném místě, uvolněte šrouby úchytky a upravte úhel
úchytky a držáku. Potom úchytku znovu pevně sešroubujte.
Nyní můžete do držáku vložit přístroj TomTom RIDER. Viz tento oddíl: Vložení přístroje TomTom
RIDER do držáku
Adaptér pro řídítka
Adaptér pro řídítka se upevňuje šrouby vedle rukojeti, jak je uvedeno na obrázku.
Při použití této úchytky postupujte následujícím způsobem:
1. Opatrně odstraňte šrouby, které drží rukojeť na místě. Nesundávejte rukojeť z řídítek.
2. Položte adaptér pro řídítka přes díry pro šrouby.
3. Pomocí dodávaných dlouhých šroubů připevněte adaptér a rukojeť k řídítkům. Utáhněte šrouby
pomocí imbusového klíče.
4. Připojte úchytku na řídítka k adaptéru pro řídítka. Pokračujte podle kroků 2 - 4 v oddíle Úchytka pro
řídítka výše.
.
Nyní můžete do držáku vložit přístroj TomTom RIDER. Viz tento oddíl: Vložení přístroje TomTom
RIDER do držáku
Úchytka na zrcátko
Úchytku na zrcátko drží na místě postranní zrcátko. Pokud na vašem motocyklu nebo skútru nejsou
zrcátka, ale jsou na něm díry na šrouby pro postranní zrcátko, můžete úchytku na zrcátko použít. Při
použití této úchytky postupujte následujícím způsobem:
1. Odšroubujte jedno z postranních zrcátek na motocyklu.
2. Nejprve položte na díru pro šroub gumovou podložku, potom úchytku na zrcátko a nakonec
kovovou podložku, jak je zobrazeno na obrázku.
Upozornění: Podložky pomáhají zabránit tomu, aby se úchytka pro zrcátko posunovala nebo
poškodila. Vyberte si průměr podložek podle průměru díry pro šroub.
3. Přišroubujte zpět postranní zrcátko. Postranní zrcátko drží úchytku na zrcátko na místě.
Upozornění: Pokud máte jen díry pro šrouby pro postranní zrcátko, připevněte úchytku na
zrcátko jedním z dodávaných šroubů. Vyberte si průměr šroubu podle průměru díry pro šroub.
4. Pomocí čtyř malých šroubků dodávaných se sadou pro uchycení přišroubujte k úchytce pro zrcátko
přilnavou úchytku.
5. Pomocí čtyř malých šroubků dodávaných se sadou pro uchycení přišroubujte k přilnavé úchytce
držák.
Nyní můžete do držáku vložit přístroj TomTom RIDER. Viz tento oddíl: Vložení přístroje TomTom
RIDER do držáku
Přilnavá úchytka
Pokud nemůžete použít žádnou z ostatních úchytek nebo chcete připevnit přístroj TomTom RIDER na
místo, kde není možné použít žádnou z ostatních úchytek, použijte přilnavou úchytku.
Tuto úchytku připevňujte pouze k těm částem motocyklu, která jsou dostatečně silná, aby udržela
úchytku, držák i přístroj TomTom RIDER.
Upozornění: Přilnavá úchytka se velmi obtížně odstraňuje.
Pečlivě se zamyslete nad tím, kam chcete přilnavou úchytku připevnit. Důkladně vybrané místo
očistěte a zbavte ho mastnoty a nečistot.
Při použití této úchytky postupujte následujícím způsobem:
1. Připevněte přilnavou podložku k přilnavé úchytce.
2. Přitlačte a podržte přilnavou úchytku na vybraném místě.
3. Pomocí čtyř malých šroubků dodávaných se sadou pro uchycení přišroubujte k přilnavé úchytce
držák.
Nyní můžete do držáku vložit přístroj TomTom RIDER. Viz tento oddíl: Vložení přístroje TomTom
RIDER do držáku
Vložení přístroje TomTom RIDER do držáku
1. Otevřete držák a zasuňte do držáku nejprve dolní okraj přístroje TomTom RIDER.
Zkontrolujte, jestli dva zoubky dole na držáku zapadly na příslušná místa na přístroji TomTom RIDER.
Pokud přístroj TomTom RIDER nebude řádně vložený do držáku, může za jízdy vypadnout.
2. Zatlačte přístroj TomTom RIDER na místo.
3. Zavřete držák. Zkontrolujte, jestli je přístroj TomTom RIDER pevně na místě.
Nyní můžete poprvé vyjet s přístrojem TomTom RIDER.
Kabel baterie
Pomocí kabelu baterie můžete přístroj TomTom RIDER napájet a nabíjet z baterie motocyklu.
Upozornění: Pokud si nejste jistí, že umíte kabel baterie nastavit, obraťte se na místní servis.
Připojte konektor kabelu baterie ke konektoru napájení na držáku.
Připojte červený kabel baterie k 12V palubní síti motocyklu až za spínačem zapalování a černý kabel
baterie k pozemnímu zdroji na motocyklu. Zkontrolujte, jestli je kabel baterie řádně připevněný k
motocyklu. Nesmí viset z kostry motocyklu nebo jinak zasahovat do provozu motocyklu. Zkontrolujte,
že se také nedotýká žádné části motocyklu, která se zahřívá a mohla by kabel roztavit.
Péče o přístroj TomTom RIDER
Je důležité, abyste se o přístroj TomTom RIDER starali a správně ho čistili.
Obrazovku přístroje TomTom RIDER utírejte dodávaným hadříkem na obrazovku;
nepoužívejte tekuté čisticí prostředky.
Prostor se slotem pro paměťovou kartu otevírejte pouze v uzavřeném prostoru, ne venku.
Neotevírejte tento prostor, když je přístroj TomTom RIDER mokrý.
Pro přenášení přístroje TomTom RIDER vždy používejte dodávané pouzdro.
Když bude přístroj TomTom RIDER mokrý, osušte ho měkkým hadříkem.
Za žádných okolností neotevírejte skříň přístroje TomTom RIDER.
Nepoužívejte paměťovou kartu (SD kartu) s jiným zařízením než s přístrojem TomTom
RIDER. Jiná zařízení mohou paměťovou kartu poškodit.
Upozornění: Před použitím přístroje TomTom RIDER doporučujeme provést zálohu paměťové
karty. Informace o zálohování najdete v tomto oddíle: Připojení k počítači
První cesta
Plánování trasy s přístrojem TomTom RIDER je velmi jednoduché. Při plánování první trasy postupujte
následujícím způsobem.
1. Klepnutím na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Klepněte na volbu Navigovat na...
3. Klepněte na Adresu.
Nyní musíte určit, kam chcete jet. Nejprve vyberte město, potom ulici a nakonec číslo domu nebo
místo, kde se střetávají dvě ulice.
4. Začněte psát jméno města, do kterého chcete jet.
Až napíšete několik písmen, zobrazí se jména měst odpovídající tomu, co jste napsali. Jakmile se v
seznamu objeví požadované cílové místo, klepněte na jméno města a určete tak cílové místo.
5. Začněte psát název ulice.
Stejně jako u jména města se zobrazí názvy ulic odpovídající tomu, co jste napsali. Jakmile se v
seznamu objeví požadované cílové místo, klepněte na název ulice a určete tak cílové místo.
6. Nyní proveďte jeden z následujících kroků:
Zadejte požadované číslo domu a klepněte na tlačítko Hotovo.
Pokud chcete vybrat místo, kde se střetávají dvě ulice, klepněte na Křižovatku a
vyberte název ulice jako v kroku číslo 5.
7. Systém TomTom RIDER vypočítá trasu.
8. Klepněte na tlačítko Hotovo. Systém TomTom RIDER okamžitě začne vydávat pokyny, kterými vás
navede do cílového místa.
Při navádění na cílové místo bude systém TomTom RIDER vydávat mluvené pokyny a vizuální pokyny
na obrazovce.
Trasu byste si měli naplánovat ještě předtím, než vyjedete. Jakmile se začnete pohybovat, není možné
plánovat trasu do takových podrobností. Při jízdě bude zobrazena pouze nabídka pro jízdu. Další
informace najdete v kapitole Nabídky.
Upozornění: Než bude možné takto plánovat trasu, musí systém TomTom RIDER zjistit vaši
aktuální pozici.
Hledání alternativní trasy
Pokud chcete jinou trasu, než jakou vám systém TomTom RIDER naplánoval, můžete ho požádat, aby
vám vypočítal trasu alternativní. Klepněte na dotykovou obrazovku, a potom na volbu Najít
alternativu... Můžete si vybírat mimo jiné z těchto možností:
Vyhnout se
části trasy
Cestovat
přes...
Vyhnout se
uzavírce
Na toto tlačítko klepněte, pokud se chcete vyhnout určité části
trasy, například křižovatce, která je známá jako místo častých
dopravních nehod.
Na toto tlačítko klepněte, pokud chcete jet přes určité místo například pokud chcete cestou vyzvednout přítele.
Na toto tlačítko klepněte, pokud se chcete vyhnout uzavírce,
kterou vidíte před sebou.
Úplné informace o všech možnostech najdete v oddíle: Najít alternativu...
Tuto funkci nelze využívat za jízdy, protože v takovém případě je zobrazena pouze nabídka pro jízdu.
Alternativní trasu byste si měli naplánovat ještě předtím, než vyjedete, nebo byste měli zastavit a
naplánovat alternativní trasu pomocí hlavní nabídky.
Obrazovka pro řízení
1. Další pokyn.
2. Název další ulice, do které máte zahnout.
3. Informace o cestě: zbývající doba jízdy, zbývající vzdálenost a doba příjezdu. V nabídce Předvolby
si můžete zvolit, které informace se budou zobrazovat.
4. Vaše aktuální pozice.
5. Tlačítka pro zmenšení a zvětšení vaší pozice.
6. Případný název další hlavní ulice.
7. Ukazatel síly GPS signálu. Další informace o GPS najdete v této kapitole: Co je to GPS?
Nabídky
Když přístroj TomTom RIDER vyvolá obrazovku pro řízení, klepnutím na obrazovku kdykoliv vyvoláte
nabídku.
Hlavní nabídka
Pokud na obrazovku klepnete, když nebudete v pohybu, zobrazí se hlavní nabídka.
Navigovat na
Klepnutím na toto tlačítko začnete plánovat trasu. Další informace najdete v oddíle: Navigovat na...
Najít alternativu
Na toto tlačítko klepněte, pokud chcete najít alternativní trasu. Trasu můžete chtít změnit, abyste se
vyhnuli uzavírce nebo abyste do trasy zahrnuli zastávku. Další informace najdete v oddíle: Najít
alternativu...
TomTom Traffic
Tímto tlačítkem zapnete nebo vypnete informace o dopravě. TomTom Traffic je služba, kterou za
předplatné poskytuje TomTom PLUS. Další informace najdete v této kapitole: TomTom PLUS
Mobilní telefon
Toto tlačítko otevře nabídku pro mobilní telefon. Můžete například telefonovat, psát nebo číst zprávy.
Další informace najdete v oddíle: Připojení k telefonu
Změnit předvolby
Toto tlačítko otevře nabídku Předvolby. Můžete změnit řadu věcí týkajících se způsobu, kterým systém
TomTom RIDER zobrazuje informace, včetně barev na mapě, hlasitosti a hlasu pro mluvené pokyny.
Další informace najdete v oddíle: Předvolby
Když uvidíte tuto šipku, znamená to, že je k dispozici další obrazovka s tlačítky. Klepnutím na toto
tlačítko otevřete další obrazovku.
Nabídka pro jízdu
Pokud za jízdy klepnete na obrazovku, zobrazí se nabídka pro jízdu:
Navigovat na
Klepnutím na toto tlačítko vyberete cílové místo. Uvidíte další nabídku s těmito 4 tlačítky:
Domů
Klepnutím na toto tlačítko začnete navigovat na domovské místo. Domovské místo
můžete nastavit klepnutím na volbu "Změnit předvolby" v hlavní nabídce, a potom
na volbu "Změnit domovské místo".
Klepnutím na toto tlačítko začnete navigovat na poslední cílové místo.
Poslední
cílové
místo
Plánování
itineráře
Čerpací
stanice
Klepnutím na toto tlačítko začnete navigovat na další cílové místo z itineráře.
Klepnutím na toto tlačítko začnete navigovat na nejbližší čerpací stanici na trase.
Pokud na vaší trase žádná čerpací stanice není, systém TomTom RIDER vás navede
na nejbližší čerpací stanici.
Vypnout zvuk / Zapnout zvuk
Klepnutím na toto tlačítko zapnete nebo vypnete mluvené pokyny.
Smazat trasu
Klepnutím na toto tlačítko vymažete aktuální naplánovanou trasu. Systém TomTom RIDER vám
přestane dávat pokyny. Vaše pozice bude dál zobrazena na obrazovce pro řízení. Před plánováním
nové trasy nebo navigací na nové cílové místo nemusíte mazat již naplánovanou trasu.
Přidat oblíbené
Klepnutím na toto tlačítko přidáte svou aktuální pozici do seznamu oblíbených míst. Jako název tohoto
oblíbeného místa použije systém TomTom RIDER adresu vaší aktuální pozice. Když budete chtít,
můžete se později vrátit a název oblíbeného místa změnit.
Toto tlačítko se velmi hodí, když za jízdy uvidíte něco zajímavého. Můžete takové místo přidat do
seznamu oblíbených míst, aby si ho systém TomTom RIDER zapamatoval.
Proč nemohu za jízdy otevřít hlavní nabídku?
Bezpečnost - obsluhovat systém TomTom RIDER se všemi tlačítky nabídek za jízdy by bylo
nebezpečné.
Rukavice - pokud máte nasazené rukavice, jsou tlačítka v běžné nabídce příliš malá pro
snadnou obsluhu. Na velká tlačítka v nabídce pro jízdu můžete poklepat za jízdy.
Jak zruším nabídku pro jízdu?
Nabídku pro jízdu nemůžete zrušit. Nabídka zmizí po 10 sekundách, pokud neklepnete na žádné
tlačítko.
Jak...
Tento oddíl obsahuje popis nejběžnějších úkonů, ke kterým zřejmě budete přístroj TomTom RIDER
využívat. Najdete v ní pokyny pro tyto úkony:
Jak nastavit aktuální pozici jako domovské místo
Jak se dostat domů
Jak navigovat na bod zájmu (BZ)
Jak se vyhnout dopravní zácpě
Jak si poznamenat aktuální pozici, aby na ni bylo možné navigovat později
Jak změnit trasu, aby zahrnovala zastávku na cestě
Jak najít místo k parkování v neznámém městě
Jak změnit navrhnutou trasu
Jak navigovat na místo, pro které neznáte přesnou adresu
Jak využívat přístroj TomTom RIDER v noci
Jak při plánování trasy automaticky zohlednit živě přenášené informace o dopravě
Jak zjistit, jaké je v cílovém místě počasí
Tento oddíl nepokrývá všechno, co můžete se systémem TomTom RIDER dělat. Podrobnější informace
o všech funkcích systému TomTom RIDER zobrazíte pomocí nabídky vlevo, která vám umožní vyhledat
požadované informace.
Jak nastavit aktuální pozici jako domovské místo
Je možné, že domovské místo už jste nastavili při prvním spuštění přístroje TomTom RIDER. Pokud
chcete nastavené místo změnit nebo pokud jste domovské místo zatím nenastavili, můžete ho nastavit
jako svou aktuální pozici pomocí následujících kroků:
1. Až nebudete v pohybu, klepnutím doprostřed dotykové obrazovky vyvolejte hlavní nabídku.
2. Klepněte na tlačítko Změnit předvolby.
3. Klepnutím na šipku
vyvolejte druhou stránku předvoleb.
4. Klepněte na tlačítko Změnit domovské místo.
5. Klepnutím na šipku
vyvolejte druhou stránku voleb pro místo.
6. Klepněte na volbu Pozice GPS.
Vaše aktuální pozice je nyní nastavena jako domovské místo. Na toto místo můžete kdykoliv navigovat
trojím klepnutím. Viz: Jak se dostat domů
Upozornění: Domovské místo nemusí být vaše bydliště, může to být vaše pracoviště nebo
jakékoliv jiné místo, které často navštěvujete.
Jak se dostat domů
Pokud jste nastavili domovské místo, pak bez ohledu na to, kde se nacházíte, bude systém TomTom
RIDER vždy vědět, jak vás zavést domů. Informace o nastavení domovského místa najdete v tomto
oddíle: Jak nastavit aktuální pozici jako domovské místo
Postupujte podle následujících kroků:
1. Klepnutím doprostřed dotykové obrazovky vyvolejte hlavní nabídku.
2. Klepněte na volbu Navigovat na...
3. Klepněte na tlačítko Domů.
Systém TomTom RIDER naplánuje trasu z vaší aktuální pozice na domovské místo.
Upozornění: Systém TomTom RIDER vám začne vydávat pokyny pro cestu na domovské místo
ještě předtím, než dokončí plánování trasy.
4. Klepnutím na tlačítko Hotovo se vrátíte na obrazovku pro řízení.
Systém TomTom RIDER vás nyní začne navádět domů.
Jak navigovat na bod zájmu (BZ)
Když budete chtít jet do nákupního centra, k turistické atrakci, na parkoviště nebo na jakýkoliv jiný
bod zájmu (BZ), ale nebudete znát adresu, vyhledejte si tento bod zájmu pomocí systému TomTom
RIDER.
Při navigaci na bod zájmu, pro který neznáte přesnou adresu, postupujte podle následujících kroků:
1. Až nebudete v pohybu, klepnutím doprostřed dotykové obrazovky vyvolejte hlavní nabídku.
2. Klepněte na volbu Navigovat na...
3. Klepněte na tlačítko Bod zájmu.
4. V seznamu se objeví kategorie bodů zájmu, které jste v poslední době použili jako cílová
místa. Klepněte na některou z těchto kategorií nebo klepněte na šipku
a vyberte si z
úplného seznamu kategorií.
5. Klepněte na bod zájmu, na který chcete navigovat. Systém TomTom RIDER vypočítá trasu
na zvolený bod zájmu.
6. Klepnutím na tlačítko Hotovo se vrátíte na obrazovku pro řízení.
Systém TomTom RIDER vás nyní navede na zvolený bod zájmu.
Jak se vyhnout dopravní zácpě
I když zapnete službu TomTom Traffic, může se stát, že si na silnici před sebou všimnete zácpy
způsobené například dopravní nehodou nebo prací na silnici. Pokud chcete najít alternativní trasu
kolem zácpy, postupujte následujícím způsobem:
1. Pokud se zastavíte na začátku dopravní zácpy, klepnutím doprostřed dotykové obrazovky
vyvolejte hlavní nabídku.
2. Klepněte na volbu Najít alternativu...
3. Klepněte na volbu Vyhnout se uzavírce.
4. Odhadněte, jak dlouhou část trasy dopravní zácpa zabírá, a klepněte na odpovídající volbu,
například 500 m. Systém TomTom RIDER přepočítá trasu, abyste se dopravní zácpě vyhnuli.
5. Klepnutím na tlačítko Hotovo se vrátíte na obrazovku pro řízení.
Systém TomTom RIDER začne vydávat pokyny, kterými vás navede kolem zácpy. Může vás požádat,
abyste odbočili na další křižovatce nebo otočili do protisměru. Připravte se proto, že možná budete
muset manévrovat.
Jak si poznamenat aktuální pozici, aby na ni bylo možné navigovat později
Stává se vám, že jedete kolem zajímavého místa, které byste chtěli navštívit, ale nemůžete zastavit
nebo si poznamenat adresu? TomTom RIDER za vás tento problém vyřeší. Pokud si chcete za jízdy
poznamenat zajímavé místo, postupujte následujícím způsobem:
1. Klepnutím doprostřed dotykové obrazovky vyvolejte hlavní nabídku.
2. Klepněte na volbu Přidat oblíbené.
Adresa vaší aktuální pozice bude doplněna do seznamu oblíbených míst. Toto oblíbené místo můžete
později přejmenovat. Klepněte na volbu Změnit předvolby, potom na šipku
a potom na volbu
Správa oblíbených položek. Klepněte na oblíbené místo, které chcete přejmenovat, a klepněte na
volbu Přejmenovat.
Oblíbené místo můžete vytvořit i tehdy, když nejste v pohybu. Může to být například bydliště vašeho
známého nebo oblíbená restaurace.
Pokud chcete vytvořit oblíbenou položku v době, kdy se nepohybujete, postupujte následujícím
způsobem:
1. Klepnutím doprostřed dotykové obrazovky vyvolejte hlavní nabídku.
2. Klepněte na šipku
3. Klepnutím na šipku
, a potom na volbu Přidat oblíbené.
vyvolejte druhou stránku voleb pro místo.
4. Klepněte na volbu Pozice GPS.
5. Zadejte název této oblíbené položky, například "Diane's house" (K Diane domů). Váš text
nahradí název navržený systémem TomTom RIDER.
6. Klepnutím na tlačítko Hotovo se vrátíte na obrazovku pro řízení.
Jakmile bude oblíbená položka nastavená, můžete na ni rychle začít navigovat klepnutím na volbu
Navigovat na..., a potom na volbu Oblíbené.
Jak změnit trasu, aby zahrnovala zastávku na cestě
Představte si, že někam jedete, a někdo vám zavolá a požádá vás, abyste něco zavezli nebo pro něco
přijeli na místo, které nemáte po cestě. Pokud chcete změnit trasu, aby vedla přes určité místo,
postupujte následujícím způsobem:
1. Až nebudete v pohybu, klepnutím doprostřed dotykové obrazovky vyvolejte hlavní nabídku.
2. Klepněte na volbu Navigovat na...
3. Klepněte na volbu Najít alternativu...
4. Klepněte na volbu Cestovat přes...
5. Vyberte Adresu, Oblíbené nebo jiné místo, v kterém chcete zastavit. Systém TomTom RIDER
vypočítá novou trasu.
6. Klepnutím na tlačítko Hotovo se vrátíte na obrazovku pro řízení.
Systém TomTom RIDER začne vydávat pokyny, kterými vás navede na místo, přes které jedete. Až na
toto místo přijedete, systém TomTom RIDER vás začne navádět na původní cílové místo.
Jak najít místo k parkování v neznámém městě
Pokud znáte adresu cílového místa, můžete systému TomTom RIDER sdělit přesně, kam jedete. Ale
může se stát, že pojedete na neznámé místo. Vaše hlavní priorita v novém místě bude najít místo k
parkování. Při hledání místa k parkování postupujte následujícím způsobem:
1. Až nebudete v pohybu, klepnutím doprostřed dotykové obrazovky vyvolejte hlavní nabídku.
2. Klepněte na volbu Navigovat na...
3. Klepnutím na šipku
vyvolejte druhou stránku tlačítek.
4. Klepněte na volbu BZ ve městě.
5. Pomocí klávesnice na dotykové obrazovce začněte psát jméno města. Jakmile se zobrazí
požadované město, klepněte na ně.
6. Pokud se zobrazí položka Otevřené parkoviště nebo Parkovací garáž, klepněte na jednu
z nich. Pokud ne, klepněte na šipku
úplného seznamu.
a vyberte si jednu z těchto možností parkování z
7. Odpovídající místa jsou zobrazena v pořadí podle vzdálenosti od centra města. Klepněte na
místo, na které chcete navigovat. Systém TomTom RIDER vypočítá trasu na zvolený bod
zájmu.
8. Klepnutím na tlačítko Hotovo se vrátíte na obrazovku pro řízení.
Systém TomTom RIDER začne vydávat pokyny, kterými vás navede na parkoviště.
Upozornění: Stejná technika je vhodná pro navigaci na jakýkoliv jiný bod zájmu v neznámém
městě.
Jak změnit navrhnutou trasu
Pokud znáte určitou oblast, můžete se rozhodnout, že se vám nelíbí trasa navržená systémem
TomTom RIDER. Může například vést příliš blízko k rušnému centru města. Pokud chcete najít trasu
jinou než tu, kterou naplánoval systém TomTom RIDER, postupujte následujícím způsobem:
1. Až nebudete v pohybu, klepnutím doprostřed dotykové obrazovky vyvolejte hlavní nabídku.
2. Klepněte na volbu Najít alternativu...
3. Klepněte na volbu Vyhnout se části trasy.
4. Klepněte na úsek silnice, kterému se chcete vyhnout. Systém TomTom RIDER vypočítá
alternativní trasu, která se vyhne určenému úseku.
5. Klepnutím na tlačítko Hotovo se vrátíte na obrazovku pro řízení.
Systém TomTom RIDER vás navede na cílové místo po jiné trase, která se vyhne zvolenému úseku.
Pokud se chcete vrátit k původní trase, proveďte krok jedna a dvě, a potom klepněte na volbu
Přepočítat původní.
Jak navigovat na místo, pro které neznáte přesnou adresu
Někdy se může stát, že budete vědět přesně, kam chcete jet, ale nebudete znát adresu nebo poštovní
směrovací číslo. V takovém případě můžete určit cílové místo pomocí mapy v systému TomTom
RIDER. Při určování cílového místa tímto způsobem postupujte takto:
1. Až nebudete v pohybu, klepnutím doprostřed dotykové obrazovky vyvolejte hlavní nabídku.
2. Klepněte na volbu Navigovat na...
3. Klepnutím na šipku
vyvolejte druhou stránku tlačítek.
4. Klepněte na tlačítko Bod na mapě. Objeví se mapa v pohledu seshora.
5. Prstem můžete mapu posunovat nahoru, dolů, doleva nebo doprava, dokud neuvidíte
požadované cílové místo. Pokud chcete místo na mapě zvětšit nebo zmenšit, posuňte prstem
posuvník na zvětšovací listě nahoru nebo dolů. Zvětšovací lišta je vpravo na obrazovce.
6. Klepněte na místo nebo oblast, na kterou chcete navigovat. Pokud klepnete na nesprávné
místo, jednoduše klepejte dál, dokud nenajdete správné místo.
7. Klepněte na tlačítko Hotovo. Systém TomTom RIDER vypočítá trasu na toto cílové místo.
8. Klepnutím na tlačítko Hotovo se vrátíte na obrazovku pro řízení.
Systém TomTom RIDER vás začne navádět na zvolené místo na mapě.
Upozornění: Mapy systému TomTom RIDER můžete kdykoliv prohlížet klepnutím na šipku
na hlavní obrazovce, a potom na volbu Prohlížet mapu. Další informace o mapách a prohlížeči
map najdete v této kapitole: Mapy
Jak využívat přístroj TomTom RIDER v noci
Výchozí barvy obrazovky pro řízení na přístroji TomTom RIDER jsou velmi zářivé, aby byly snadno
vidět i za slunečného dne. Ale v noci by obrazovka neměla být tak jasná. Na noční barvy se přepnete
následujícím způsobem:
1. Až nebudete v pohybu, klepnutím doprostřed dotykové obrazovky vyvolejte hlavní nabídku.
2. Klepněte na tlačítko Změnit předvolby.
3. Klepněte na volbu Použít noční barvy.
Systém TomTom RIDER se přepne na výchozí noční barvy, jak ukazuje obrázek. Pokud se chcete
přepnout zpět na původní denní barvy, klepněte na volbu Změnit předvolby, a potom na volbu
Použít denní barvy.
Informace o změně výchozích denních a nočních barev najdete v této kapitole: Předvolby
Jak při plánování trasy automaticky zohlednit živě přenášené informace o
dopravě
Při použití systému TomTom RIDER můžete vždy vědět, jaké dopravní problémy vás čekají na trase.
Systém TomTom RIDER vás může průběžně upozorňovat na dopravní problémy a odpovídajícím
způsobem měnit trasu. Informace o dopravně můžete také zohlednit při plánování trasy.
Upozornění: Než začnete využívat službu TomTom Traffic, musíte si otevřít účet TomTom
PLUS. Služby TomTom PLUS si můžete bezplatně na měsíc vyzkoušet. Další informace o službě
TomTom PLUS najdete v této kapitole: TomTom PLUS
Upozornění: Než začnete využívat službu TomTom Traffic, musíte vytvořit připojení přes
Bluetooth mezi přístrojem TomTom RIDER a vaším mobilním telefonem.
Upozornění: Služba TomTom Traffic není k dispozici ve všech zemích nebo oblastech. Další
informace najdete v této kapitole: TomTom PLUS
Abyste zajistili, že při výskytu dopravní události na trase systém trasu upraví, a abyste měli jistotu, že
systém TomTom RIDER při plánování trasy vždy prověří poslední informace o dopravě, proveďte tyto
kroky:
1. Až nebudete v pohybu, klepnutím doprostřed dotykové obrazovky vyvolejte hlavní nabídku.
2. Klepněte na volbu TomTom Traffic.
3. Klepněte na volbu Zapnout dopravu. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo pro účet
TomTom. Tento krok budete muset provést pouze při prvním použití služby TomTom Traffic.
4. Klepněte na tlačítko Změnit předvolby Traffic.
5. Zkontrolujte, jestli jsou zaškrtnutá tato políčka:
Automaticky optimalizovat trasu po každé aktualizaci
Automaticky aktualizovat informace o dopravě na cestě
6. Až se objeví otázka: "Chcete omezit frekvenci aktualizací dopravy?", klepněte na tlačítko
Ano.
7. Pomocí klávesnice nastavte frekvenci aktualizací dopravy v minutách, například "15".
Systém TomTom RIDER pak bude načítat aktualizované informace o dopravě každých 15
minut.
8. Klepnutím na tlačítko Hotovo a potom Storno se vrátíte na obrazovku pro řízení.
Nyní můžete obvyklým způsobem plánovat trasy. Systém TomTom RIDER bude automaticky načítat
aktuální informace o dopravě a odpovídajícím způsobem upravovat trasu.
Jak zjistit, jaké je v cílovém místě počasí
Pomocí systému TomTom RIDER můžete zjistit, jaké je v cílovém místě počasí. TomTom Weather je
součást služby TomTom PLUS, stejně jako TomTom Traffic. Informace o počasí ze stanic po celé zemi
jsou uspořádány tak, abyste si mohli udělat představu o aktuální situaci na libovolném místě. Pokud
chcete zjistit, jaké je počasí v cílovém místě, postupujte následujícím způsobem:
1. Až nebudete v pohybu, klepnutím doprostřed dotykové obrazovky vyvolejte hlavní nabídku.
2. Dvojím klepnutím na šipku
vyvolejte třetí stránku hlavní nabídky.
3. Klepněte na volbu TomTom Weather.
4. Klepněte na tlačítko Poslední cílové místo.
5. Zvolte si cílové místo.
6. Až si prohlédnete zprávu o počasí, klepnutím na tlačítko Hotovo se vrátíte na obrazovku pro
řízení.
Zprávu o počasí můžete vyvolat také pro kterékoliv místo, které je na mapě. Proveďte kroky 1 až 3, a
poté si vyberte místo jiným způsobem, například zadáním adresy.
Navigace
Navigovat na...
Ve většině situací je tato volba nejjednodušší a nejlepší výchozí bod. Na základě své aktuální pozice
GPS ji můžete použít k navigaci na jakoukoliv danou adresu, křižovatku, oblíbené cílové místo, bod
zájmu atd. Výběrem volby Navigovat na...
vyvolejte první stránku možností.
šetří čas, protože zobrazuje seznam adres, bodů zájmu a dalších
'Volba Poslední cílové místo
cílových míst, která už jste v minulosti využili.
'Adresa
přirozeně zobrazí stejnou šablonu měst / ulic, kterou jste použili při První cestě, takže
stačí obvyklým způsobem vybrat cílové místo. Pokud nevíte, jakou ulici máte zadat, opětovným
zadáním jména města (nebo pomocí volby Centrum města
geografického středu města.
, viz popis níže) se dostanete do
Výběr volby Domů
je rychlý a jasný, ale pokud jste při nastavení systému TomTom neurčili
domovské místo, tato volba možná bude stále ještě označena šedou barvou. Další informace o určení
domovského místa najdete v kapitole Předvolby domovského místa.
Přestože budete navigovat na mnoho míst, která dobře neznáte, řadu míst budete navštěvovat často a
budete chtít jezdit na ně i z nich, aniž byste museli pokaždé zadávat adresu. To jsou vaše "Oblíbené"
položky. Další informace o jejich nastavení najdete v kapitole Oblíbená místa. Na takové místo můžete
navigovat pomocí volby Oblíbené
.
Upozornění: Pokud jste zatím žádné oblíbené položky nenastavili, bude volba "Oblíbené"
označena šedou barvou a nebude možné ji vybrat.
je brána do obrovské databáze nádraží, restaurací, čerpacích stanic, bankomatů
'Bod zájmu
atd. Jeho výběrem vyvoláte ikony pro pět kategorií, které využíváte nejčastěji. Pokud se požadovaná
seznam všech kategorií, které jsou k dispozici.
ikona neobjeví, vyvolejte pomocí tlačítka
Pomocí tlačítek
a
procházejte seznamem nebo zadejte několik prvních písmen názvu
požadované kategorie. Až uvidíte požadovanou kategorii, vyberte ji a vyvolejte tak seznam všech
bodů zájmu v dané kategorii, přehledně seřazených podle vzdálenosti od vaší aktuální pozice. Pomocí
tlačítek
a
ikonu klávesnice
procházejte seznamem, nebo pokud znáte název požadovaného bodu zájmu, vyberte
a zadejte několik počátečních písmen.
Vedle bodů zájmu v seznamu může být zobrazena některá z řady ikon. Rovná zelená
šipka znamená, že daný bod zájmu je na vaší trase; ohnutá zelená šipka znamená,
že bod by vyžadoval malou zajížďku; ohnutá žlutá šipka znamená, že bod by
vyžadoval větší zajížďku; a konečně, pokud vedle některého bodu zájmu není žádná
ikona, bod vůbec neleží na vaší trase.
Vyberte kterýkoliv bod zájmu; bod se tak stane cílovým místem.
Tip: Některé ze specializovanějších kategorií bodů zájmu (např. místo bohoslužby, divadlo)
mohou obsahovat informace pouze pro větší města.
v nabídce Navigovat na... vyvoláte ještě více navigačních možností. Pokud znáte
Tlačítkem
poštovní směrovací číslo cílového místa a chcete ho zadat místo jména města, vyberte položku PSČ
. Po výběru poštovního směrovacího čísla v seznamu vás systém obvyklým způsobem požádá o
výběr názvu ulice (v případě potřeby) a čísla domu.
Tip: Můžete se rozmyslet a stejně začít zadávat jméno města. Nebo můžete začít zadávat
poštovní směrovací číslo v hlavním seznamu adres. Skutečně záleží jen na vás. Všimněte si, že
úplná podpora pro poštovní směrovací čísla je k dispozici pouze pro Velkou Británii.
Pokud se dobře vyznáte v mapách a raději byste si cílové místo vybrali okem nebo jednoduše nevíte,
. Mapu pak
jaký název ulice nebo poštovní směrovací číslo zadat, vyberte si volbu Bod na mapě
můžete posunovat, zmenšovat a zvětšovat podle potřeby. Nakonec zvolte určitý bod na mapě jako své
cílové místo a vyberte tlačítko "Hotovo". Další informace o použití prohlížeče mapy v systému TomTom
najdete v kapitole Mapy.
Mapu můžete "přetáhnutím" posunovat kterýmkoliv směrem a můžete také
posunovat ovladač zvětšení a zmenšení a mapu zvětšit nebo zmenšit.
Když jedete do neznámého města, nemusíte samozřejmě znát název cílové ulice. Položka Centrum
města
vás automaticky přenese do geografického středu města jakéhokoliv jména zadaného
běžným způsobem.
k navigaci na bod zájmu v neznámém městě (např.
Podobně si můžete vybrat BZ ve městě
hotel nebo parkoviště). Obvyklým způsobem si vyberte jméno města, a poté kategorii bodu zájmu.
Potenciální body zájmu budou automaticky setříděny podle vzdálenosti od centra zvoleného města.
Po dokončení se shrnutí vypočítané trasy zobrazí na mapě s odpovídajícím měřítkem.
Pomocí tlačítka "Trasa" se můžete na trasu různými způsoby podívat. Další informace
najdete v kapitole Pokročilé plánování trasy.
Oblíbená místa
Přidat oblíbené
"Oblíbené" položky jsou místa, která často navštěvujete a na která (nebo z kterých) chcete jezdit, aniž
byste museli pokaždé zadávat adresu. Výběrem volby Přidat oblíbené
možností.
vyvolejte první stránku
Uvidíte, že volby pro funkci "Přidat oblíbené" jsou velice podobné volbám funkce
Navigovat na z předchozí kapitoly. Bez ohledu na použitou volbu budete mít po
výběru místa možnost zadat název oblíbené položky (např. "K Petrovi domů",
"Práce", "Strýc Karel").
Tip: Až budete přiřazovat jméno oblíbené položce, zadaná písmena automaticky nahradí
zvýrazněný návrh. Pokud chcete pouze přidat písmena k zobrazenému návrhu, klepněte nejprve
na zvýrazněná slova.
přidáte domovské místo na seznam oblíbených položek k dalšímu
Pomocí volby Domů
usnadnění přístupu. Pokud je tato volba šedá, znamená to, že jste zatím neurčili domovské místo.
Další informace najdete v kapitole Předvolby domovského místa.
Pomocí volby Adresa
přidáte k oblíbeným položkám konkrétní adresu.
Pomocí volby Poslední cílové místo
přidáte oblíbenou položku na základě seznamu adres,
bodů zájmu a dalších cílových míst, která už jste v minulosti využili.
Volba Bod zájmu
umožňuje vybrat oblíbenou položku ze seznamu bodů zájmu v zabudované
databázi. Stejně jako při navigaci na bod zájmu nejprve uvidíte pět kategorií, které využíváte
nejčastěji; pokud požadovaná kategorie není zobrazena, vyvolejte tlačítkem
úplný seznam. V rámci
každé kategorie uvidíte seznam všech bodů zájmu přehledně seřazených podle vzdálenosti od vaší
aktuální pozice. Stačí vybrat ten, který chcete přidat k oblíbeným položkám.
Výběrem šipky
vyvoláte ještě více možností pro výběr místa jako oblíbené položky. Vybírejte z
možností PSČ
, Bod na mapě
, Centrum města
nebo BZ ve městě
jako při výběru některého z těchto míst jako cílového místa v předchozí kapitole.
stejně
Volba Pozice GPS
se velice hodí v případě, že chcete rychle uložit svou aktuální pozici - pokud
například projíždíte kolem zajímavého místa a chcete se na ně ještě někdy vrátit. Protože místo
nemusíte hledat podle adresy, je to také jeden z nerychlejších způsobů, jak přidat oblíbenou položku;
proto o této volbě uvažujte pokaždé, když navštívíte nějaké místo a budete vědět, že se na ně chcete
někdy vrátit.
Tip: Pokud chcete určité místo přidat k oblíbeným položkám, nemusíte na ně fyzicky jet. Místo
toho se poučte o funkcích kurzoru v kapitole Prohlížení mapy.
Jakmile vyberete a pojmenujete oblíbenou položku, zobrazí se pokaždé, když budete vybírat ze
seznamu oblíbených položek, například při výběru voleb Navigovat na...
Oblíbené
.
Pokročilé plánování trasy
Najít alternativu...
Nelíbí se vám naplánovaná trasa? Vede navržená trasa přes rušnou křižovatku? Uviděli jste před sebou
práce na silnici? Nebo prostě chcete jet "přes" určité místo? V takovém případě se vám bude hodit
volba Najít alternativu...
.
Pomocí volby Cestovat přes...
zajistíte, že plánovaná trasa povede přes konkrétní místo,
abyste například mohli vyzvednout (nebo odvézt) dopis nebo spolucestujícího. Nové cílové místo
vyberete úplně stejně jako bod odjezdu nebo cílové místo; i v tomto případě budou k dispozici obvyklé
volby "Domů", "Oblíbené", "Adresa", "Bod zájmu" apod. Po výběru systém vypočítá nejrychlejší trasu a
začlení do ní místo, přes které chcete jet.
Tip: Pokud chcete projet přes více míst, použijte komplexní funkci Itinerář popsanou dále v této
kapitole.
Pokud si všimnete problémů (např. dopravní špičky nebo výstražného ukazatele s upozorněním na
. K úspoře času (pro případ, že jste na
očekávaná zdržení), vyberte volbu Vyhnout se uzavírce
silnici) jsou k dispozici čtyři předvolby. Odhadněte, jestli je překážka 100 m, 500 m, 2 000 m nebo 5
000 m za vaší současnou pozicí, a vyberte příslušnou ikonu.
Jakmile vyberete volbu pro uzavírku, systém rychle vypočítá novou trasu, která se
vyhne všem silnicím na plánované trase ve zvolené vzdálenosti a navede vás kolem
problémové oblasti.
Tip: Po výběru volby pro uzavírku se téměř okamžitě zobrazí pokyn pro odbočku. Pokud vjedete
do "uzavřené" oblasti, použijte znovu funkci Najít alternativu..., a poté Vyhnout se uzavírce,
aby systém přepočítal nejlepší možnou trasu s přihlédnutím k vaší aktuální pozici.
Pokud se chcete vyhnout konkrétní křižovatce, protože je známá jako místo častých dopravních nehod,
. Pomocí tlačítek
a
procházejte aktuální trasou a
vyberte volbu Vyhnout se části trasy
vyberte křižovatku, které se chcete vyhnout. Systém pak vypočítá novou trasu.
Upozornění: Všechny křižovatky, které už jste přejeli, jsou označeny šedou barvou a nelze je
vybrat.
A konečně, pokud chcete alternativní trasu, protože se vám jednoduše nelíbí trasa původní, vyberte
volbu Vypočítat alternativu
. Pokud to bude možné, budou použity úplně jiné silnice. Jakmile
bude trasa hotová, zobrazí se jako obvykle shrnutí; výběrem volby Trasa zobrazíte podrobné pokyny
a tlačítkem Hotovo se vrátíte zpět na hlavní navigační obrazovku. Tímto způsobem můžete žádat dál
o (stále méně efektivní) alternativní trasy, dokud se neobjeví hlášení "Žádná nalezená trasa". Výběrem
volby Přepočítat původní
se vrátíte na původní nejlepší trasu.
TomTom Traffic
Pokud máte zapnutou funkci TomTom Traffic a máte předplatné, můžete také použít volbu
Minimalizovat dopravní zpoždění
a přepočítat trasu na vaše cílové místo, která bude
přihlížet ke všem aktuálním dopravním událostem. Další informace najdete v kapitole TomTom PLUS.
Pokročilé plánování
Přestože nejčastěji budete používat funkci navigace z aktuální pozice, může se stát, že budete chtít
se můžete podívat na nejlepší trasu a
plánovat dopředu. Pomocí funkce Pokročilé plánování
délku cesty mezi jakýmikoliv dvěma místy a vyžádat si popis cesty, který další osobě pomůže dostat
se na vaši aktuální pozici.
Tip: "Pokročilé plánování" najdete na další stránce v hlavní nabídce. Je možné, že k zobrazení
této volby budete muset použít tlačítko
.
Známá stránka s volbami, ale tentokrát se ptá, odkud chcete vyjet (tato otázka
přirozeně nebyla nutná při použití volby "Navigovat na...").
Obvyklým způsobem vyberte místo odjezdu. Systém potom zobrazí žádost Vyberte cílové místo a
znovu nabídne obvyklé volby. A nakonec přijde dodatečná otázka, protože tuto trasu můžete vytvářet
pro někoho jiného. Vybírejte z možností Nejrychlejší trasa, Nejkratší trasa (pro motorová vozidla),
Vyhnout se dálnicím, Pěší trasa (tj. nejkratší trasa bez ohledu na pravidla silničního provozu a s
vyloučením dálnic), Cyklotrasa (tj. nejkratší trasa s dodržením pravidel silničního provozu, ale také s
vyloučením dálnic) nebo Omezená rychlost (nejrychlejší trasa pro vozidla s omezenou nejvyšší
rychlostí, tj. řada typů silnic kromě dálnic je na stejné úrovni a není vůči ostatním upřednostňována).
Pokud chcete mít tuto možnost při každé navigaci nebo chcete změnit výchozí
nastavení, podívejte se do kapitoly Předvolby plánování.
Jakmile je trasa připravena podle vašich představ, nejlepší trasa se zobrazí na mapě s odpovídajícím
měřítkem. Stejně jako u volby Navigovat na... i nyní můžete vybrat tlačítko Trasa a podívat se na
podrobné pokyny pro vypočítanou trasu, jak je uvedeno v části Zobrazit trasu. Tlačítkem Hotovo se
pak vrátíte na hlavní navigační obrazovku.
Zobrazit trasu
Pokud už máte trasu naplánovanou, můžete s ní různým způsobem pracovat pomocí volby Zobrazit
trasu
.
Volba Prohlížet jako text
vyvolá pouze seznam křižovatek a vzdáleností (nebo časů - pomocí
tlačítka "Možnosti" změníte zobrazované číselné údaje) mezi nimi. Pokud na tomto vyobrazení
vyberete jednu konkrétní křižovatku nebo použijete volbu Prohlížet jako obrázky
, každá
obrazovka se zobrazí ve formátu 3D a budou na ní zřetelně vyznačeny odbočky. Pomocí tlačítek
se můžete posunovat po plánované trase dozadu a dopředu.
a
Volba "Zobrazit jako obrázky" umožňuje udělat si rychle a názorně představu o trase,
po které pojedete.
, která simuluje cestu až 500%
Podobná, ale animovaná je funkce Zobrazit ukázku trasy
rychlostí ve srovnání s "reálným časem" (rychlost se volí pomocí jednoduchého posuvníku). Tato
funkce je vhodná pro cesty ve městě, ale u delších cest je lépe použít funkci Zobrazit jako obrázky
popsanou výše. Pokud chcete animaci zastavit, vyberte volbu Zobrazit trasu
Zastavit ukázku trasy
, a poté
.
Tip: Při prohlížení trasy jako obrázků můžete klepnutím do středu dotykové obrazovky přepínat
mezi vyobrazením každé křižovatky ve formátu 2D a 3D.
Plánovanou trasu můžete také zobrazit na tradiční mapě v pohledu seshora. Výběrem volby Prohlížet
promítnete trasu na mapu, kterou můžete zvětšovat a posunovat. Další informace
mapu trasy
o efektivním využití této obrazovky najdete v kapitole Mapy. Další možností je volba Zobrazit souhrn
trasy
trasy.
, která znovu vyvolá grafické znázornění původně zobrazené bezprostředně po výpočtu
Smazat trasu
umožňuje odstranit právě naplánovanou trasu ze všech obrazovek. Od
Volba Smazat trasu
tohoto okamžiku bude systém dál sledovat vaši pozici na mapě, ale nebude dávat žádné pokyny ani
vodítka.
Tip: Před plánováním nové trasy nemusíte trasu mazat - tento krok probíhá automaticky.
Plánování itineráře
Volba Navigovat na...
je postačující pro běžné cesty, ale je možné, že plánujete náročnější
cestu. Je dokonce možné, že údaje o této cestě si budete chtít uchovat do budoucna nebo je předat
dalším uživatelům. Pokud chcete vytvořit nový itinerář nebo upravit itinerář již hotový, vyberte volbu
Plánování itineráře
.
Itinerář je v zásadě pouze seznam "bodů na trase" a "cílových míst". Systém vypočítá nejlepší trasu a
začlení do ní každý bod a každé místo (v přesném pořadí, které určíte). V zásadě budete přidávat
"cílová místa", pokud chcete na hlavní navigační obrazovce vidět údaje o zbývající vzdálenosti nebo
čase; jinak se místa přidávají jako "body na trase", kterými se má prostě projet (tj. touto cestou
chcete jet).
Typický itinerář s uvedením bodů na trase, kterými se má projet, i cílových míst, do
kterých chcete dojet.
Když plánovač itineráře otevřete poprvé, bude samozřejmě prázdný. Pomocí tlačítka Přidat určujte
běžným způsobem cílová místa výběrem z možností "Domů", "Oblíbené", "Adresa", "Poslední cílové
místo" apod. Každé místo bude doplněno jako bod na trase, pokud předchozí místo také bylo bodem
na trase; jinak bude doplněno jako cílové místo.
Všimněte si, že přesné složení voleb v nabídce se bude měnit podle toho, zda je
aktuální položka itineráře bodem na trase nebo cílovým místem, a podle toho, zda již
dané místo bylo navštíveno.
Jednotlivé položky v itineráři můžete upravovat; po výběru položky se zobrazí nabídka pro body na
trase (viz výše). Pomocí volby Označit jako bod na trase
bod na trase a pomocí volby Označit jako cílové místo
změníte položku z cílového místa na
změníte bod na trase na cílové místo.
Pomocí volby Označit 'navštíveno'
označíte tuto a všechny předchozí položky v itineráři jako
uzavřené, takže navigace bude pokračovat od další (nenavštívené) položky. Můžete se dokonce vrátit
zpět a část itineráře projet znovu. Zvolte místo, na kterém už jste byli, a použijte volbu Označit
'navštívit'
. Tato a všechny následující položky tak budou znovu začleněny do navigace.
'Volby Odstranit položku, Přemístit položku nahoru a Přemístit položku dolů mluví samy za
sebe.
Pokud chcete itinerář uložit pro budoucí použití nebo chcete vyvolat dřívější itinerář, vyberte Možnosti
a použijte volbu Uložit itinerář
nebo Načíst itinerář
. Při ukládání můžete zadat název
itineráře pomocí standardní klávesnice na dotykové obrazovce (systém implicitně přebírá jméno
posledního cílového místa).
Uložené itineráře můžete znovu použít později, aniž byste museli znovu zadávat
některá z příslušných míst. Na této stránce můžete uložit, načíst nebo vymazat
itinerář nebo začít nový itinerář.
Navigaci spustíte pomocí volby Spustit navigaci
v nabídce Možnosti.
TomTom Plus
Navíc k funkcím, kterými je vybaven systém TomTom RIDER, poskytuje TomTom PLUS řadu
doplňkových služeb. Například:
Traffic – doprava, průběžně aktualizované informace o dopravě, které vás upozorní na
dopravní události na trase. Systém TomTom RIDER odpovídajícím způsobem trasu upraví.
Safety Cameras – bezpečnostní kamery, upozornění na bezpečnostní kamery v
nebezpečných sledovaných místech.
Weather – počasí, aktuální informace o počasí na trase.
Upozornění: Služba TomTom Traffic není k dispozici ve všech zemích nebo oblastech. Další
informace najdete na stránkách www.tomtom.com/plus.
K dispozici je celá řada dalších služeb a jejich počet se neustále rozšiřuje. Další informace najdete na
stránkách www.tomtom.com/plus.
Upozornění: Pokud chcete službu TomTom PLUS využívat, budete potřebovat mobilní telefon
vybavený technologií GPRS a Bluetooth. Pokud už nyní z mobilního telefonu stahujete e-mail
nebo prohlížíte internetové stránky, bude již pravděpodobně vybaven technologií GPRS; pokud
si nejste jistí, zeptejte se svého operátora.
Připojení k telefonu
Pokud máte mobilní telefon s funkčností Bluetooth, můžete systém TomTom RIDER využít k přístupu
ke službám TomTom PLUS.
Upozornění: Seznam telefonů vybavených technologií Bluetooth najdete na stránkách
www.tomtom.com.
Protože systém TomTom GO RIDER s telefonem poprvé, musíte provést několik kroků, abyste obě
zařízení "napárovali", tj. abyste vytvořili spojení.
1. Vyberte volbu ‘Připojit k vašemu telefonu’
.
2. Vyberte svůj telefon ze zobrazeného seznamu.
3. Na výzvu k připojení zadejte na telefonu přístupový kód (heslo) 0000.
4. Systém vás potom požádá, abyste navázali bezdrátové připojení k internetu. Tento krok
proveďte v případě, že chcete použít službu TomTom PLUS.
Tip: Aby bylo příště připojení automatické, označte TomTom RIDER na svém telefonu za
důvěryhodné zařízení. Další informace najdete v uživatelské příručce pro telefon.
O službě TomTom PLUS
Naše volitelná služba TomTom PLUS nabízí informace o dopravních zácpách v reálném čase a pomáhá
naplánovat trasu cesty kolem nich. Kromě toho jsou k dispozici aktuální informace o počasí pro každé
místo na mapě a speciální materiály ke stažení včetně podrobných map měst, dalších hlasových
souborů a dalších databází bodů zájmu.
Pokud chcete službu TomTom PLUS využívat, budete potřebovat:
mobilní telefon vybavený technologií GPRS a Bluetooth
e-mailovou adresu
kód produktu TomTom (uveden na kartě v krabici)
(Pokud už nyní z telefonu stahujete e-mail nebo prohlížíte internet, bude již pravděpodobně vybaven
technologií GPRS; pokud si nejste jistí, zeptejte se svého operátora.)
Až budete ke službě TomTom PLUS přistupovat poprvé, systém vás provede velice krátkým procesem
přihlášení. Zadejte svou e-mailovou adresu jako své uživatelské jméno pro službu TomTom PLUS a
kód produktu TomTom jako heslo (bez mezer). To je vše! Nyní můžete využívat všechny doplňkové
služby.
Zadejte svou e-mailovou adresu.
Při zkušebním bezplatném předplatném zadejte "PLUS" nebo své vlastní heslo.
Nyní obdržíte e-mail se svým uživatelským jménem a heslem, které vám umožní přístup k členským
webovým stránkám TomTom PLUS. Potom můžete přejít na stránky www.tomtom.com, předplatit si
služby a přečíst si o nabídkách a bezplatných službách, které jsou k dispozici pro váš produkt.
TomTom Traffic
Tip: Systém TomTom Traffic je určen ke stahování dopravních informací přes GPRS.
Nepoužívejte ho s datovým připojením GSM, protože náklady na takové připojení mohou být
značně vysoké.
Upozornění: Dopravní informace vzhledem ke své dynamické povaze samozřejmě nikdy
nemohou zcela vystihovat aktuální dopravní situaci. Pro některá místa nejsou k dispozici žádné
informace a některé události nejsou zjištěny včas. Kvalita, pokrytí a rychlost podání zprávy se
bude v jednotlivých regionech lišit.
Pokud chcete zapnout hlavní službu TomTom Traffic a další související funkce pro plánování tras a
, a potom volbu Zapnout dopravu
.
zobrazení map, vyberte volbu TomTom Traffic
Pokud budou pro vaši oblast k dispozici dopravní informace, služba TomTom Traffic zůstane zapnutá,
dokud nevyberete volbu Vypnout dopravu
.
Pomocí volby Aktualizovat informace o dopravě
stáhnete poslední dopravní informace pro
vaši oblast (pokud jsou k dispozici) z internetového serveru služby TomTom Traffic přes datové
připojení GPRS na vašem telefonu. V hlavním navigačním okně uvidíte na pravé straně novou dopravní
"lištu trasy". V pravém horním rohu bude samostatná ikona, jejímž prostřednictvím systém TomTom
Traffic udává svůj aktuální stav.
Probíhá aktualizace dopravních informací.
Aktualizace dopravních informací proběhla před méně než 10 minutami.
Aktualizace dopravních informací proběhla před méně než 20 minutami.
Aktualizace dopravních informací proběhla před méně než 30 minutami.
Aktualizace dopravních informací proběhla před méně než 40 minutami.
Aktualizace dopravních informací proběhla před více než 40 minutami.
Pokud se barva ukazatele změní na žlutou, znamená to, že si na serveru můžete stáhnout další aktuální
dopravní informace.
Připojení na server služby TomTom Traffic se nezdařilo. Zkuste znovu vybrat volbu Aktualizovat
informace o dopravě. Pokud se připojení i poté nezdaří, bude to zřejmě z jednoho z následujících
důvodů:
Nebylo správně provedeno nastavení GPRS. Požádejte operátora o pomoc s nastavením telefonu.
Účet byl registrován pro jiné zařízení. Zvolte položku "Nové zařízení" v části "Moje doprava" služby
"Můj TomTom" na stránkách www.tomtom.com a pokuste se spojení navázat znovu. (Účet služby Traffic
můžete současně použít pouze na jednom zařízení.)
Vypršelo vám předplatné. V části "Doprava" služby "Můj TomTom" si můžete najít informace o svém
dopravním účtu a prodloužit předplatné.
Pokud už máte naplánovanou trasu, budete mít také k dispozici lištu trasy pod ukazatelem stavu
služby TomTom Traffic. Představte si, že lišta odspodu nahoru představuje zbývající část vaší cesty.
Dopravní události jsou pak zobrazeny v odpovídajících místech na liště trasy, takže vidíte, jaké vás
čekají překážky. Služba TomTom Traffic využívá celou řadu různých ikon, které jsou popsány dále:
Dopravní událost
Práce na silnici
Nehoda
Dopravní zácpa
Jeden nebo více jízdních pruhů
uzavřeno
Silnice uzavřena
Vítr / bouřka
Sníh / led / kroupy
Stejné ikony uvidíte v podrobnějším kontextu v hlavním systému TomTom Traffic
Dopravní událost k
vyhnutí
Mlha
Déšť
. Pomocí
volby v nabídce Zobrazit informace o dopravě
vyvoláte přehled všech událostí na plánované
trase. Kromě výše uvedených ikon přehled obsahuje také tři různá schémata situace na silnici:
(pomalý provoz),
(nehybný provoz) a
(práce na silnici).
Typický přehled dopravní situace v systému TomTom Traffic. Výběrem tlačítka
Aktualizovat vyvoláte nejnovější dopravní informace ze serveru TomTom.
Při výběru tlačítka Přeplánovat systém vypočítá novou nejlepší trasu s přihlédnutím k dopravním
událostem a jejich závažnosti. Pro přehlednost jsou události v přehledu zobrazeny jako jednoduché
a
a postupně jednotlivé
červené kroužky. Pokud chcete vidět další údaje, můžete použít tlačítka
události procházet.
Číslo (například 1. ze 17) v titulní liště udává, kterou událost na trase právě
prohlížíte.
Upozornění: Může se stát, naplánovaná trasa vás stejně navede do dopravní zácpy, pokud
bude považována za nejrychlejší cestu do vašeho cíle (tj. rychlejší než alternativy s méně
hustým provozem).
Tip: Místo volby Přeplánovat na obrazovce s přehledem situace v systému TomTom Traffic
můžete použít volbu "Minimalizovat dopravní zpoždění" v nabídce Najít alternativu.
Nemusíte se omezovat na konkrétní trasu. Pomocí volby Prohlížet mapu
můžete zobrazit
všechny dopravní události pro svou místní mapu. Jako obvykle se můžete posunovat po mapě a
zvětšovat a zmenšovat vybraná místa, abyste viděli odpovídající úroveň detailů.
Jak budete mapu postupně zvětšovat, systém TomTom Traffic bude měnit ukazatele
na podrobné ikony s větším množstvím informací. Když některou událost vyberete,
zobrazí se úplné údaje stejně jako při použití volby Zobrazit informace o dopravě.
S přihlédnutím k sazbám za GPRS, které účtuje váš síťový provozovatel, můžete systém pomocí volby
nastavit tak, aby se systém TomTom Traffic (a vaše trasa) při jízdě
Změnit předvolby Traffic
automaticky aktualizoval. Pokud chcete dosáhnout úplné automatizace, vyberte volbu Automaticky
aktualizovat informace o dopravě na cestě a Automaticky optimalizovat trasu po každé
aktualizaci. Zřejmě byste měli vybrat také volbu Pípnout při změně dopravní situace na trase,
aby zaznělo zvukové varování poté, co proběhne aktualizace a je nahlášena nová dopravní situace.
Doprava v systému "Můj TomTom"
Když přejdete do sekce "Traffic" (doprava) služby "My TomTom" (moje služba TomTom) na stránkách
www.tomtom.com, budete mít tyto možnosti:
vyhledávat informace o nastavení a prověření připojení GPRS
přihlásit se k bezplatnému zkušebnímu předplatnému
zaplatit si dopravní předplatné
vyhledat své dopravní jméno pro přihlášení a heslo, a také datum, kdy vám vyprší dopravní
předplatné
stáhnout si poslední verzi aplikace, pokud je k dispozici nová verze
vynulovat nastavení účtu, abyste ho mohli použít na jiném zařízení
přečíst si poslední informace o službách TomTom PLUS
TomTom Weather (počasí TomTom)
Pomocí volby v hlavní nabídce TomTom Weather
si můžete udělat představu o tom, jaké je
právě počasí v kterémkoliv místě zvoleném pomocí běžných voleb pro výběr cílového místa. Systém
TomTom pak přes nakonfigurované bezdrátové internetové připojení GPRS vyhledá informace o počasí
z tisíce meteorologických stanic na celém světě (umístěných na letištích) a zobrazí informace
nejvhodnější pro vybrané místo.
Údaje o počasí zahrnují tyto informace:
oblačnost (jasno, zataženo, zamračeno)
síla srážek (lehké, průměrné, těžké)
typ srážek (déšť, sníh, kroupy)
teplota (ve stupních Celsia a Fahrenheitu)
směr a síla větru (na Beaufortově stupnici a v mílích/hod.)
blesk (ano/ne)
vlhkost (procenta)
viditelnost (v metrech / kilometrech nebo stopách / mílích)
Načíst další služby
Kromě dvou výše uvedených dynamických služeb můžete také stáhnout celou řadu dalších materiálů,
například nové sady bodů zájmu, nové hlasy apod. Položky, které se zobrazí jako dostupné ke stažení,
představují další bezplatné služby (dostupné pro každého) a služby, které jste již zaplatili (takže je
můžete stáhnout znovu, pokud je potřebujete), a také omezený počet "prémiových" položek (v
počátečním období). Počet položek, které se objeví na vašem zařízení, se bude lišit podle počtu
bezplatných prémiových položek, které jste ‘spotřebovali’ v počátečním období. Další prémiové
položky si můžete kdykoliv zakoupit na stránkách www.tomtom.com.
Začněte tím, že vyberete volbu Načíst další služby
v hlavní nabídce.
Načíst mapu
Prostřednictvím volby Načíst mapu
získáte mapu města, která nebyla součástí systému
TomTom. Pokud například plánujete víkendový výlet nebo cestu do jiného města, můžete si stáhnout
mapu města pro příslušné cílové místo. Podle pokynů si vyberte zemi a potom hledejte požadované
město.
Některé nalezené možnosti jsou označeny jako [big] (velké) nebo [free] (bezplatné),
což znamená, že mapa je příliš velká ke stažení přes GPRS nebo je pro každého k
dispozici zdarma (takže si ji můžete bez obav stáhnout v počátečním období).
Tip: Mapy měst mohou být velké. U větších měst NEDOPORUČUJEME stahovat mapu přímo na
zařízení, protože náklady na datové připojení GPRS mohou být značně vysoké. Tyto větší mapy
je lepší načíst nejprve na osobní počítač, a potom je přenést přes obvyklé připojení.
Zde se chystáme načíst mapu města. Všimněte si, že systém vás upozorní, pokud na
zařízení nebude dost místa k načtení zvolené oblasti nebo města.
Pokud chcete začít nově staženou mapu využívat, použijte volbu Správa map.
Načíst BZ
. V seznamu se
Načtení nové sady bodů zájmu je velmi podobné. Použijte volbu Načíst BZ
objeví pouze sady, které jsou bezplatné, patří k zakoupenému systému nebo jsou k dispozici v
počátečním období.
Načtené body zájmu v nových sadách můžete prohlížet běžným způsobem nebo je
můžete zobrazit na mapách pomocí voleb Zobrazit BZ a Správa BZ.
Načíst hlas
Systém TomTom je dodáván s řadou hlasů, které vás navádějí při navigaci. Služba TomTom PLUS
umožňuje stáhnout nové hlasy, abyste mohli najít ten, který vám lépe vyhovuje (nebo jen pro
zábavu). Soubory digitální hlasových ukázek jsou relativně velké, takže byste je neměli načítat přímo
na zařízení přes GPRS. Použijte rychlé připojení k internetu na osobním počítači, přihlaste se na
stránky www.tomtom.com, a potom hlasové soubory přeneste přes USB kabel. Po stažení souboru
můžete nový hlas použít při navigaci za pomoci volby Změnit hlas.
Stejně jako u předchozí volby se v seznamu objeví pouze bezplatné hlasy nebo
prémiové hlasy, které jste již zakoupili nebo které jsou dodávány s vaším systémem.
Načíst barvy mapy
Systém TomTom je dodáván s řadou různých map a navigačních barevných schémat, která umožňují
vyhovět osobním požadavkům, regionálním rozdílům a použití v noci či ve dne. Na další schémata,
která jsou k dispozici ve službě TomTom PLUS, se podíváte pomocí volby Načíst barvy mapy
.
Po načtení souboru můžete nová barevná schémata prohlížet a vybírat za pomoci volby Změnit barvy
mapy.
Načíst aktualizaci
Pomocí volby Načíst aktualizaci
se můžete podívat, jaké aktualizace jsou k dispozici pro váš
systém TomTom. Pokud je k dispozici další aktualizace, je možné, že ji budete muset nainstalovat
prostřednictvím svého osobního počítače.
Upravit účet služby
můžete na zařízení zadat aktuální jméno uživatele a heslo
Pomocí volby Upravit účet služby
pro službu TomTom PLUS, třeba proto, že jste je na stránkách www.tomtom.com změnili na něco, co
si lépe pamatujete.
Upozornění: Služby TomTom PLUS se v jednotlivých zemích liší a pravidelně probíhá jejich
aktualizace. Navštěvujte často stránky www.tomtom.com, abyste měli přehled o novém
prémiovém obsahu a nabídkách balíčků.
Upozornění: Použití služeb TomTom PLUS nezahrnuje náklady na datová volání GPRS
z vašeho zařízení. Informujte se o ceně volání u svého síťového provozovatele.
Mapy
Digitální mapy jsou základem všeho, co systém TomTom umí, a řada funkcí využívá prohlížeč mapy.
Tato kapitola popisuje způsob práce s prohlížečem a jeho použití k nastavení cílových míst a k
vyhledávání.
Prohlížet mapu
Vyberte volbu Prohlížet mapu
, a vyvolejte tak prohlížeč mapy. Mapa má stejnou orientaci jako
papírová mapa, tj. sever je nahoře, a jsou na ní města, hlavní silnice, ulice, železnice, řeky a jezera
jako na běžné mapě. Na rozdíl od papírové mapy ji můžete zvětšovat a zmenšovat a měnit množství
zobrazených detailů. Můžete ji také překrýt kategoriemi bodů zájmu, dopravními informacemi (pokud
je máte předplacené) a osobními prvky, například oblíbenými místy a místy odjezdu / cílovými místy.
Toto jsou hlavní prvky prohlížeče mapy:
Lišta s měřítkem
Poloha kurzoru
Tlačítko GPS, kterým mapu vycentrujete podle své
aktuální pozice GPS
Zvětšovací lišta
Vaše aktuální pozice GPS
Tlačítko možností (popsané níže)
Tlačítko pro vyhledávání (popsané níže)
Tlačítko kurzoru (popsané níže)
Bod zájmu - zobrazeny podle vašich vlastních předvoleb.
Upozornění: Vzhled mapy a související ovládací prvky se budou mírně lišit při použití živých
dopravních informací (tlumené hlavní barvy, zvýrazněné dopravní události).
Mapu pak můžete posunovat tím, že ji podle potřeby přetáhnete prstem. Systém mapy většinou
zobrazí v nejvhodnějším měřítku, například tak, aby obsáhly nedávno vypočítanou trasu nebo
zobrazily detaily konkrétní křižovatky, ale měřítko si můžete podle potřeby upravit sami. Pokud je
nahoru a dolů. Mapa se bude
zobrazená zvětšovací lišta, stačí pomalu posouvat rukojeť
neustále zvětšovat (při pohybu dolů) nebo zmenšovat (při pohybu nahoru) kolem pozice kurzoru.
Tip: Při zvětšování nebo zmenšování se zobrazí pouze schematická mapa. Jakmile zvednete
prst, budou vykresleny všechny detaily mapy.
Funkce kurzoru
je nejcennějším nástrojem v prohlížeči mapy. Vyberte si jakékoliv místo na mapě a
Kurzor
umístěte na ně kurzor. S aktuální pozicí kurzoru pak můžete pracovat pomocí funkce kurzoru
.
Jakmile kurzor umístíte na mapu, nejbližší úsek silnice se automaticky zvýrazní
zeleně a zobrazí se informační štítek s prvním a posledním číslem domu na každém
konci příslušného úseku (pokud jsou v příslušném úseku domy s čísly).
Pomocí volby Navigovat tam
kurzoru.
můžete naplánovat trasu ze své aktuální pozice GPS na pozici
Pomocí volby Střed na mapě
ocitne ve středu obrazovky.
uděláte z pozice kurzoru nový střed mapy, tj. zvolené místo se
najdete bod zájmu nejbližší pozici kurzoru. Jako obvykle se
Pomocí volby Najít blízký BZ
zobrazí ikony naposledy použitých kategorií a tlačítkem
vyvoláte seznam všech kategorií, které
jsou k dispozici. V rámci každé kategorie můžete pomocí tlačítek
a
procházet seznamem všech
bodů zájmu seřazených podle vzdálenosti od pozice kurzoru. Pokud některý bod vyberete, tento bod
(nebo nejbližší místo, na které se dostanete po běžných silnicích) se zobrazí ve středu obrazovky s
mapou.
Pomocí volby Přidat jako BZ
přidáte pozici kurzoru jako nový bod zájmu do jedné ze svých
vlastních kategorií. Můžete například přidat novou společnost do kategorie "Vaše kanceláře". Pokud
jste zatím žádné kategorie nevytvořili, systém vám nabídne možnost kategorii vytvořit.
Upozornění: Do zabudovaných kategorií BZ další body zájmu přidávat nemůžete.
Pomocí volby Cestovat přes...
vytvoříte trasu, která bude zahrnovat pozici kurzoru.
A nakonec přichází zřejmě nejužitečnější funkce - klepnutím na volbu Přidat jako oblíbené
nastavíte aktuální pozici kurzoru jako oblíbené místo. Tato funkce je neocenitelná pro místa, která
nemají známou nebo rozpoznanou adresu.
Hledání míst na mapě
Pomocí ovladače
(Najít) se můžete rychle přesunout na mapě na konkrétní místo (adresa,
poslední cílové místo, bod zájmu atd.). Systém přesune zvolené místo do středu mapy a upraví poměr
zvětšení, aby se příslušné místo zobrazilo s odpovídající úrovní detailu.
Typy míst, která můžete hledat, již znáte. Všimněte si, že volba Bod zájmu příslušná
místa vyhledá a seřadí podle vzdálenosti od aktuální pozice GPS, ne podle vzdálenosti
od středu mapy nebo od pozice kurzoru. Pokud chcete body zájmu seřadit podle
vzdálenosti od pozice kurzoru, postupujte podle pokynů pro volbu "Najít blízký BZ"
popsanou v části Funkce kurzoru výše.
Možnosti mapy
Pomocí tlačítka Možnosti můžete upravit úroveň detailů zobrazených na mapě.
Volby provedené zde budou platit pro všechny dále zobrazované mapy.
Pokud zrušíte zaškrtnutí políčka Názvy (podle výchozího nastavení je zaškrtnuto), přestanou se
zobrazovat názvy měst a obvodů. Pokud vyberete Oblíbené, u každého oblíbeného místa se objeví
žlutá hvězda (pouze na obrazovce s mapou). Pokud je zapnutá služba TomTom Traffic, můžete vybrat
políčko Doprava, aby se na mapě zobrazovaly aktuální informace o dopravě (vzhled mapy bude
upraven tak, aby byly zvýrazněny dopravní události).
Pomocí políčka Body zájmu můžete na mapě zapnout (nebo vypnout) zobrazení bodů zájmu. Body
zájmu budou uvedeny podle toho, které kategorie mají být podle nastavení zobrazeny. Volbu můžete
provést nyní pomocí tlačítka BZI nebo později pomocí volby Správa BZ v Předvolbách.
Přepínání mezi mapami
V závislosti na zakoupené aplikaci může být k dispozici více databází map. Pokud tomu tak je, můžete
pomocí volby Správa map v Předvolbách přepínat mezi mapami nebo dokonce načítat nové mapy.
Předvolby
Vzhled a prostředí systému TomTom můžete do značné míry upravit podle svých představ
. Všechny volby popsané v této kapitole postupně zobrazíte pomocí
pomocí Předvoleb
tlačítka
, které vás provede jednotlivými stránkami.
Upozornění: Ikony některých předvoleb se budou měnit v závislosti na stavu příslušné
předvolby. Pokud například vyberete volbu Vypnout zvuk
vypnutí se tato volba a ikona změní na volbu Zapnout zvuk
nyní můžete provést.
, vypnete mluvené pokyny. Po
, aby bylo zřejmé, jaký krok
Použít noční barvy / Použít denní barvy
Systém většinou využívá jasné barvy s vysokým stupněm kontrastu, aby byla mapa zřetelně vidět i za
jasného slunečního světla. Když je venku tma, může být lepší použít volbu Použít noční barvy
Na navigační obrazovce pak budou (implicitně) použity tmavé a tlumené odstíny, aby vás obrazovka
.
nerušila za tmy. Kromě toho se tato předvolba změní na volbu Použít denní barvy
až se budete chtít vrátit k původnímu barevnému schématu.
; vyberte ji,
Toto jsou výchozí noční barvy, ale můžete si vybrat jakékoliv barevné schéma, pro
použití ve dne i v noci, pomocí předvolby Změnit barvy mapy.
Vypnout 3D displej / Zapnout 3D displej
Obrazovku pro řízení, která uvádí mapy, trasy a body zájmu z pohledu řidiče, můžete přepnout na
tradičnější náhled. Pomocí volby Vypnout 3D displej
se přepnete na běžnou mapu ve formě
"plánu", který se ovšem neustále otáčí, aby směr cesty směřoval na obrazovce "nahoru". Pomocí volby
Vypnout 3D displej
se vrátíte na původní pohled.
Kromě alternativního "plánu" si také můžete vybrat jednoduchý schematický náhled.
Vypnout displej mapy / Zapnout displej mapy
Nad stanovenou rychlostí je možné přepnout z bezpečnostních důvodů z hlavní mapy na "schematický"
pohled zaměřený na další pokyn. Tuto funkci můžete zvolit pomocí volby Vypnout displej mapy
. Výběrem volby "Nad určitou rychlost" určíte hraniční rychlost a při výběru "Vždy" bude
schematický pohled zobrazen při všech rychlostech. Při výběru volby Zapnout displej mapy
bude znovu neustále zapnutá mapa.
Všimněte si, že vlevo dole na obrazovce se zobrazuje vzdálenost do další odbočky.
Skrýt BZ / Zobrazit BZ
Uvidíte, že na navigační obrazovce a na mapách je dobré zobrazit pouze určité kategorie bodů zájmu
(BZ) pomocí předvolby Správa BZ. Až si pečlivě projdete všechny kategorie a vyberete si ty, které
potřebujete, můžete je všechny v hlavním navigačním okně skrýt jediným tlačítkem Skrýt BZ
nebo můžete znovu zobrazit vybranou sadu tlačítkem Zobrazit BZ
.
Vypnout zvuk / Zapnout zvuk
Hlas, který hlásí pokyny pro jízdu, můžete vypnout pomocí volby Vypnout zvuk
navigaci označuje ikona
. Tuto volbu při
v levém dolním rohu obrazovky. Až budete chtít mluvené pokyny znovu
zapnout, vyberte volbu Zapnout zvuk
.
Pokud chcete změnit hlasitost mluvených pokynů, použijte volbu Předvolby hlasitosti. Pokud
chcete vybrat jiný hlas (tj. pohlaví anebo jazyk), použijte předvolbu Přepnout jazyk.
Předvolby hlasitosti
Hlasitost mluvených pokynů můžete změnit pomocí Předvoleb hlasitosti
s posuvnou lištou k
nastavení potřebné hlasitosti v krocích po 5 %. Funkce Test pomáhá správně nastavit hlasitost před
začátkem cesty.
Praktická je také funkce Navázat hlasitost na rychlost vozidla, takže mluvené pokyny se zesilují,
jak stoupá hluk z vozovky, a jsou nejtišší, když vozidlo stojí.
Správa oblíbených položek
V průběhu času může být praktické použít funkci Správa oblíbených položek
a vymazat
oblíbená místa, která už nepotřebujete. Když budete chtít, můžete je také přejmenovat. Pomocí
tlačítek
a
procházejte seznamem a vyberte místo, které chcete změnit nebo vymazat.
Připojením systému TomTom RIDER na počítač typu PC nebo Mac můžete vytvořit zálohu oblíbených
míst. Další informace najdete v kapitole Připojení k počítači.
Upozornění: Pokud jste zatím žádné oblíbené položky nenastavili, bude volba "Správa
oblíbených položek" označena šedou barvou a nebude možné ji vybrat.
Tip: Oblíbené místo můžete změnit tak, že vymažete aktuální místo a vytvoříte na správném
místě nové. Viz Oblíbená místa.
Změnit domovské místo
Domovské místo můžete kdykoliv nastavit nebo změnit pomocí volby Změnit domovské místo
. Později ho pak můžete vybrat jako místo odjezdu nebo cílové místo.
Tip: Místo označené jako "domovské místo" nemusí být místem, kde bydlíte. Vyberte si místo,
které je centrální pro vaše cesty - například vaše pracoviště.
Správa map
Pokud jste nainstalovali mapy jiné země nebo oblasti, bude zapnutá volba Správa map
. Pokud
chcete přepnout na jinou mapu, která je k dispozici, vyberte volbu Přepnout mapu
. Mapa,
kterou právě využíváte, je zvýrazněna žlutě; vyberte mapu, kterou chcete použít jako další.
Pomocí volby Načíst mapu
si můžete koupit další mapy přímo v systému TomTom za použití
volitelného telefonního připojení GPRS. Podle pokynů si vyberte oblast nebo zemi, jejíž mapu chcete
koupit. Nezapomeňte, že váš operátor si bude účtovat poplatek za stažení podle běžných sazeb GPRS
a společnost TomTom nenese odpovědnost za žádné další vynaložené náklady.
Kapitola Připojení k počítači také obsahuje další pokyny pro načítání nových map z disků CD.
Správa BZ
Předvolba Správa BZ
představuje ovládací panel pro body zájmu a jejich kategorie. Můžete
jednoduše vytvářet své vlastní nové kategorie (například "Kanceláře", "Zahradní centra", "Zákazník
X") a zaplňovat je příslušnými body zájmu, na která můžete navigovat a která můžete bleskurychle
doplnit do itineráře.
Do kategorií, které jste si sami vytvořili, můžete přidávat další body zájmu. Nejprve použijte volbu
, a potom vyberte volbu Přidat BZ
. Systém vás potom požádá,
Přidat kategorii BZ
abyste si vybrali kategorii (a vyzve vás, abyste přidali novou kategorii, pokud jste zatím žádnou
nevytvořili), a potom abyste běžným způsobem vybrali místo.
Jak v hlavním navigačním okně, tak na všech náhledech map můžete určit, které kategorie bodů
zájmu se budou zobrazovat, pomocí volby Zapnout / vypnout BZ
které chcete zobrazovat.
. Stačí vybrat ty kategorie,
Místa z vybraných kategorií jsou vykreslena na mapě (a navigační obrazovce) a
každé je zastoupeno svou vlastní ikonou.
Tip: Můžete si vybrat, jestli chcete body zájmu vůbec zobrazovat, pomocí volby Skrýt BZ /
Zobrazit BZ v navigačním okně nebo pomocí volby Možnosti mapy v prohlížeči mapy. Znamená
to, že můžete nechat vybrané kategorie bodů zájmu neustále zaškrtnuté.
Své vlastní body zájmu můžete podle potřeby jednoduše spravovat pomocí voleb Odstranit BZ
a Odstranit kategorii BZ
.
Také si můžete vyžádat hlasové a vizuální upozornění na to, že se blíží bod zájmu ze specifické
kategorie. Například můžete vyhlížet čerpací stanici, hotel nebo bankomat. Upozornění (kterých může
. Systém vás potom
být libovolný počet) nastavíte pomocí volby Upozornit na blízký BZ
požádá, abyste si vybrali kategorii (kategorie, pro kterou již bylo nastaveno upozornění, bude
zobrazena nahoře v seznamu) a určili vzdálenost pro volbu "Upozornit, je-li blíže než", jak je uvedeno
níže.
Dobrá výchozí hodnota je 250 metrů, ale může být nutné nastavit delší nebo kratší
vzdálenost podle toho, jestli vyhlížíte velký objekt (například letiště nebo
pamětihodnost) nebo objekt malý (například bankomat).
Pro každou kategorii bodů zájmu si zřejmě budete chtít nastavit jiný zvukový signál. Pomocí tlačítek
a
procházejte seznamem různých zvukových signálů a tlačítkem "Vybrat" zvolte ten
nejvhodnější. Potom v případě potřeby vyberte volbu "Upozornit pouze na BZ na trase".
Tuto volbu většinou budete potřebovat pouze pro objekty, které musí být ve směru
jízdy a na vaší straně silnice. Nemá například smysl upozorňovat na čerpací stanici,
pokud je na dálnici v opačném směru nebo je na paralelní silnici.
Předvolby stavové lišty
můžete upravit informace zobrazované v navigačním okně.
Pomocí Předvoleb stavové lišty
Můžete chtít například vidět čas příjezdu, a ne zbývající čas. Čím méně položek vyberete, tím větší a
zřetelnější bude rozložení stavové lišty.
Nastavit hodiny
Hodiny systému TomTom RIDER nastavíte při prvním spuštění, ale můžete je kdykoliv upravit
klepnutím na ikonu Nastavit hodiny
. Po výběru požadovaného formátu času upravte hodiny a
minuty pomocí šipek
a
nad každým číslem. Pokud jste zvolili příslušný formát, klepnutím na
symbol AM nebo PM se přepněte mezi dopoledními a odpoledními/večerními hodinami.
Tip: Pokud je systém TomTom RIDER venku a je dobře viditelná obloha, můžete čas na
hodinách nastavit automaticky ze satelitů GPS klepnutím na tlačítko "Sync". Možná bude nutné
čas upravit podle správné časové zóny.
Připojit ke sluchátkům
vytvoříte připojení na náhlavní soupravu
Pomocí předvolby Připojit ke sluchátkům'
Bluetooth, abyste mohli dostávat mluvené pokyny na trase.
Změnit barvy mapy
Pomocí volby Změnit barvy mapy
si můžete vybrat z alternativních barevných schémat, která
jsou k dispozici pro mapy použité v systému TomTom (některé z nich jsou nejvhodnější pro použití v
noci). Pomocí tlačítek
a
procházejte jednotlivými "denními barevnými schématy" a tlačítkem
Vybrat zvolte schéma, s kterým budete spokojeni. Opakujte celý postup pro "noční barevná
schémata".
Informace o přepínání mezi denními a nočními barvami při běžném použití systému najdete v
kapitole Použít noční barvy.
Změnit jas
Pomocí volby Změnit jas
můžete upravit jas podsvícené obrazovky systému TomTom RIDER.
Abyste nemuseli jas každý den upravovat několikrát, jsou k dispozici dva posuvníky předvoleb, jeden
pro denní a jeden pro noční schémata. Jas pro denní barvy bude asi například nastavený vysoko a
noční verze bude mít jas nastavený nízko.
Pokud chcete nastavení upravit, klepněte kdekoliv na liště nebo posuvník přesuňte prstem.
Předvolby plánování
si můžete vybrat způsob výpočtu trasy. Pokud někdy měníte
Pomocí Předvoleb plánování
způsob dopravy, měli byste možná zvolit možnost "Dotázat při plánování"; jinak vyberte některou z
dalších možností. O volbách "Pěší trasy", "Cyklotrasy" a "Trasy s omezenou rychlostí" již pojednává
kapitola Pokročilé plánování.
Předvolby mýtného
umožňují určit, co se stane, když systém TomTom zahrne do výpočtu
'Předvolby mýtného
mýtní silnici. Výběrem volby Vždy se vyhnout mýtnému automaticky takové silnice vyloučíte z
budoucích tras a výběrem volby Nikdy se nevyhnout mýtnému umožníte výpočet nejlepší trasy bez
ohledu na případné mýtné. Také můžete tuto předvolbu prostě nechat nastavenou na výchozí možnost
Dotázat při výskytu.
Předvolby kompasu
Pokud chcete v navigačním okně zobrazit kompas, vyberte si typ kompasu pomocí Předvoleb
kompasu
.
Při výběru volby směr nahoře se kompas chová jako opravdový kompas
(připevněný nahoře na přístrojové desce) a šipka vždy ukazuje na sever. 'Volba
sever nahoře udržuje ciferník kompasu nehybný a šipka ukazuje aktuální směr
pohybu. 'Volba vzdálenost do cílového místa, jak název napovídá, udává relativní
směr a vzdálenost cílového místa.
Změnit hlas
Hlas využívaný pro pokyny na trase můžete kdykoliv změnit pomocí předvolby Změnit hlas
.
Pomocí tlačítek
a
procházejte jednotlivými hlasy a jazyky a tlačítkem Test si přehrajte jejich
ukázky. Až uslyšíte hlas, s kterým jste spokojení, zvolte tlačítko Vybrat.
Upozornění: Ve většině jazyků je na výběr více možných hlasů. Pokud chcete změnit hlasitost
mluvených pokynů, použijte volbu Předvolby hlasitosti.
Přepnout jazyk
Jazyk, ve kterém se zobrazuje veškerý text, pokyny a volby v nabídkách, můžete změnit pomocí volby
Přepnout jazyk
. Stačí vybrat požadovaný jazyk.
Nastavit jednotky
. Postupně se
Jednotky měření můžete kdykoliv změnit pomocí předvolby Nastavit jednotky
zobrazí tři otázky, jedna pro vzdálenosti, jedna pro čas a jedna pro zeměpisnou délku / šířku.
Jednoduše vyberte pro každou jednotku formát, kterému dáváte přednost, a zvolte tlačítko Hotovo.
Ovládat levou rukou
Pokud jste levák, můžete využít volbu Ovládat levou rukou
a umístit ovladače posunování,
ovládací prvky pro zvětšování mapy a tlačítka "Hotovo" a "Storno" na levou stranu obrazovky, pokud
to bude možné. Potom na ně budete moct pohodlně klepat, aniž by vám levá ruka zakrývala
obrazovku. Pokud se budete chtít vrátit k původnímu umístění tlačítek, vyberte předvolbu Ovládat
pravou rukou
.
Ovládáte systém TomTom levou rukou!
Předvolby klávesnice
Pomocí Předvoleb klávesnice
můžete vybírat velikost (velká nebo malá) klávesnice na
dotykové obrazovce pro vkládání textu a čísel (menší verze ponechává více místa pro položky v
posuvných seznamech) a vybírat mezi abecedním (ABCD) uspořádáním, psacím strojem (QWERTY) a
francouzským uspořádáním (AZERTY).
Předvolby názvů
Pomocí Předvoleb názvů
zaškrtávací políčka:
můžete upravit způsob zobrazení názvů silnic. Zobrazí se čtyři
Zobrazit čísla domů na začátku
Adresy se budou zobrazovat s číslem domu před názvem ulice, například '112 Oxford street',
a ne 'Oxford street 112'.
Zrušit zvýraznění E-silnic
Bude použito místní číslování silnic místo evropského číslování, například 'A10/E35' místo
'E35/A10'.
Zobrazit názvy ulic na mapě
Na mapě se budou při jízdě zobrazovat názvy ulic a odboček, pokud mapa bude mít
odpovídající měřítko a na názvy bude dost místa.
Zobrazit další dálnici
Zobrazí se název další dálnice, kterou máte vyhlížet; objeví se pod pravým horním rohem
obrazovky.
Skrýt / zobrazit rady
Snad vám budou připadat užitečné rady, které vám systém občas nabídne (každá se zobrazí pouze
jednou na odpovídajícím místě), ale pokud se vám opravdu nebudou líbit, můžete je úplně vypnout
pomocí volby Skrýt rady
; znovu je zapnete výběrem volby Zobrazit rady
.
Vypnout / zapnout Bluetooth
Pokud máte v úmyslu vzít systém TomTom do nemocnice, do letadla nebo na jiné místo, kde je
zakázaná rádiová komunikace, měli byste použít volbu Vypnout Bluetooth
potřebovat, jednoduše použijte volbu Zapnout Bluetooth
. Až ji budete znovu
.
Tip: Když v zařízení vypnete vysílač Bluetooth, prodlouží se také životnost baterie, pokud není
zařízení zapnuté do zdroje napájení.
Zobrazit verzi
zjistíte, kterou verzi systému TomTom používáte. Informace o
Pomocí volby Zobrazit verzi
autorských právech zobrazíte pomocí volby Copyright.
Připojení k počítači
Abyste systém TomTom maximálně využili, zřejmě ho budete chtít připojit k počítači, kde
potom můžete zálohovat (a obnovovat) obsah paměťové karty (SD karty) včetně oblíbených
míst a předvoleb, načítat nové mapy a instalovat nové navigační hlasy.
Najděte datový USB kabel a připojte menší koncovku dozadu do zařízení TomTom RIDER. Zapojte
větší USB konektor do volného portu na počítači se systémem Windows nebo na počítači typu Mac.
Upozornění: Když bude zařízení TomTom RIDER připojeno k počítači (systém ho rozpozná jako
velkokapacitní paměťové zařízení), nebude ho možné použít k vyhledávání tras. Běžný provoz
se obnoví, jakmile zařízení odpojíte od počítače.
Vložte instalační disk CD pro zařízení TomTom RIDER do mechaniky CD/DVD na počítači; automaticky
by se měl spustit program pro nastavení.
Tip: Pokud je váš počítač nakonfigurován tak, aby se disky CD nespouštěly automaticky,
najděte disk CD TomTom RIDER a dvojklepněte na soubor "Setup" (nastavení).
Zálohování
Pomocí volby Zálohovat/obnovit vytvoříte zálohovací kopii obsahu paměťové karty včetně
domovského místa a oblíbených míst, a také předvoleb sytému TomTom. Pokud budete mít problémy,
všechny tyto položky můžete znovu načíst do zařízení a ušetříte si tak spoustu času a práce při
opětovném nastavení systému.
Hlasové výzvy a další funkce
Pokud máte na paměťové kartě místo, můžete přidat další hlasové výzvy výběrem volby
Přidat/odstranit přídavné funkce, a poté volby Přidat hlasovou výzvu. Pomocí volby Odstranit
hlasovou výzvu můžete odstranit hlas, který už nepotřebujete, abyste ušetřili místo.
Volba "Instalovat bezplatné demoverze apod." váš připojí na stránky www.tomtom.com.
Ostatní volby
Zbývající volby, Přečíst příručku, Navštívit www.tomtom.com a Konec, mluví samy za sebe.
Připojení k telefonu
Pokud máte mobilní telefon vybavení technologií Bluetooth, můžete systém TomTom RIDER využít
jako sadu hands-free do auta. Přestože některé funkce závisí na vybavení telefonu, většinou by mělo
být možné provádět tyto operace:
Přijímat příchozí hovory z obrazovky TomTom RIDER jedním klepnutím na dotykovou
obrazovku.
Vidět, že přišla nová zpráva SMS, a přečíst její obsah, také jedním klepnutím.
Vytočit číslo na základě kontaktních údajů načtených ze SIM karty telefonu.
Načíst historii volání, kontaktní telefonní čísla a zprávy SMS z telefonu.
Upozornění: Seznam telefonů vybavení technologií Bluetooth najdete na stránkách
www.tomtom.com.
Protože systém TomTom GO RIDER s telefonem poprvé, musíte provést několik kroků, abyste obě
zařízení "napárovali", tj. abyste vytvořili spojení.
1. Nejprve vyberte volbu Mobilní telefon
.
2. Vyberte volbu Připojit k vašemu telefonu
a systém TomTom RIDER bude hledat
váš mobilní telefon.
3. Vyberte svůj telefon ze zobrazeného seznamu.
4. Na výzvu k připojení zadejte na telefonu přístupový kód (heslo) 0000.
5. Systém vás potom požádá, abyste navázali bezdrátové připojení k internetu. Tento krok
proveďte v případě, že chcete použít službu TomTom PLUS.
6. Nakonec můžete překopírovat svůj telefonní seznam do systému TomTom RIDER. V průběhu
této operace není možné používat funkce hands-free.
Tip: Aby bylo příště připojení automatické, označte TomTom RIDER na svém telefonu za
důvěryhodné zařízení. Další informace najdete v uživatelské příručce pro telefon.
Tuto "hands-free" nabídku vyvoláte volbou Mobilní telefon
. Všimněte si, že
dole na každé obrazovce související s funkcí telefonu je zobrazen počet nepřečtených
zpráv.
Upozornění: Připojení k telefonu se využívá také při komunikaci s internetovou službou
TomTom PLUS přes GPRS.
Volání
Volbou Volání
vyvoláte nabídku pro volání:
Klepnutím na položku Domů
vyvoláte číslo, které jste nastavili jako své číslo domů. Pokud je
tato volba šedá, znamená to, že jste zatím neurčili žádné číslo jaké své vlastní číslo domů.
Pokud chcete provést volání "hands-free", klepněte na Číslo
. Na klávesnici na dotykové
obrazovce zadejte požadované číslo. Pomocí tlačítka
se můžete vrátit o jedno místo, když uděláte
chybu.
Klepněte na volbu Položka v seznamu
, pokud víte, že požadované číslo už je v seznamu
systému TomTom RIDER (protože už bylo načteno z vašeho telefonu nebo z paměti SIM karty).
Klepněte na Bod zájmu
, jestli potřebujete vytočit číslo přiřazené místnímu bodu zájmu. U řady
zabudovaných bodů zájmu je uvedeno telefonní číslo, a tímto způsobem se s příslušným místem
můžete rychle spojit. Například můžete telefonicky zjistit, jestli má otevřena určitá historická památka.
Tip: Za body zájmu s přiřazeným telefonním číslem se zobrazí zelená ikona telefonu.
'Volby Nedávno volané
'Volba Vytočit znovu
číslo.
, Nedávný volající
a Domů
snad mluví samy za sebe.
na hlavní nabídce hands-free jednoduše znovu vytočí poslední volané
Příjem hovorů
Pokud vám někdo zavolá v průběhu navigace, můžete hovor přijmout jedním klepnutím na dotykovou
obrazovku systému TomTom RIDER:
Textové zprávy
Upozornění: Systém TomTom RIDER umí zpracovat pouze krátké textové zprávy (SMS).
Nepodporuje multimediální zprávy (MMS) a e-mail.
Vyberte položku Číst/psát zprávu
, a otevřete tak hlavní nabídku pro zprávy:
Pokud si chcete projít textové zprávy, které jste právě obdrželi, vyberte volbu Číst přijaté zprávy
. Jakmile přijde nová zpráva, v horním levém rohu navigačního okna se objeví ikona. Poklepáním
na ikonu zprávu otevřete, aniž byste museli použít tuto položku nabídky.
Když klepnete na tlačítko
, objeví se volby Zavolat odesílateli,
Odpovědět na zprávu a Předat zprávu.
Když vyberete volbu Číst poslané zprávy
odeslání nebo byly odeslány.
, můžete procházet zprávami, které čekají na
Pomocí volby Napsat zprávu
vytvoříte novou zprávu; budete mít k dispozici podobný výběr
cílových čísel jako při telefonním volání.
Upozornění: Musíte si dát pozor a posílat zprávy pouze na čísla mobilních telefonů. Protože
neplatí žádný standardní mezinárodní způsob, jak tato čísla odlišit od čísel pevných linek, toto
rozlišení je na vás!
Další funkce telefonu
Pokud chcete snadno a jednoduše telefonovat a psát textové zprávy, měli byste použít funkci Získat
a zkopírovat kontaktní čísla z mobilního telefonu s funkčností Bluetooth do
čísla z telefonu
paměti systému TomTom RIDER. Tato operace může trvat několik minut, a proto buďte trpěliví.
Pomocí volby Změnit domácí číslo
můžete zadat určité číslo (nebo vybrat ze seznamu čísel, z
kterých vás nedávno někdo volal nebo na která jste volali) jako své "domácí" číslo.
Co je to GPS?
GPS je zkratka výrazu Global Positioning System - globální navigační systém. GPS využívá satelity ke
zjištění vaší aktuální pozice. Použití systému GPS je bezplatné.
Upozornění: Systém TomTom RIDER nevysílá vaši polohu, takže ho někdo další nemůže využít
k tomu, aby vás za jízdy našel.
Aby mohl systém TomTom RIDER zjistit vaši aktuální pozici, musí mít dobrý výhled na oblohu. Nebude
funkční uvnitř budovy nebo tunelu. Nepůsobí na něho povětrnostní podmínky a práce nikde na světě.
Při prvním zapnutí přístroje TomTom RIDER může trvat až 5 minut, než přístroj najde vaši aktuální
pozici. Pokud bude přístroj TomTom RIDER hledat vaši aktuální pozici déle než 5 minut, podívejte se,
jestli jste na otevřeném místě a nemáte kolem sebe vysoké budovy nebo stromy.
Když bude GSP signál příliš slabý, systém TomTom RIDER nebude znát vaši aktuální pozici. Pokusí se ji
vypočítat na základě silnice, na které se nacházíte, a rychlosti a směru jízdy. Když GPS signál
vypadne, obrazovka pro řízení se objeví černobílá.
Běžné otázky a řešení problémů
Tato kapitola obsahuje některé z otázek, které si možná budete klást. Další otázky a
odpovědi najdete na stránkách www.tomtom.com
Proč je teď navigační obrazovka černobílá? Proč nemohu použít funkci "Navigovat na..."?
Pokud přijímač GPS ztratí spojení, většinou v důsledku vysokých budov v okolí, mapa se přepne na
černobílou, aby vás upozornila, že uvedené informace nemusí být v daný okamžik přesné. Jakmile se
spojení obnoví, obrazovka se automaticky přepne zpět na barvu.
Jak mám zařízení nabíjet?
Systém TomTom RIDER můžete nabíjet pomocí stolní nabíječky. Pomocí kabelu baterie můžete přístroj
TomTom RIDER také napájet a nabíjet, když bude v držáku na motocyklu. Další informace o kabelu
baterie najdete v tomto oddíle: Kabel baterie
Jak mohu zařízení TomTom RIDER resetovat?
Za běžných okolností by nikdy nemělo být nutné systém TomTom RIDER resetovat. V případě
problémů však můžete zařízení resetovat tím, že ho vyjmete z držáku a stisknete resetovací tlačítko
pomocí narovnané kancelářské sponky. Resetovací tlačítko se nachází vedle konektoru pro napájení v
prostoru pod zařízením TomTom RIDER.
Kdo mi poskytne podporu?
Technické a kontaktní informace najdete na stránkách www.tomtom.com/support.
Jak zjistím verzi aplikaci a výrobní číslo systému TomTom?
Poklepejte na kteroukoliv obrazovku se shrnutím trasy; číslo verze aplikace se nachází v políčku pod
stavovou ikonou GPS satelitu. Pokud na toto políčko poklepete, objeví se další informace o konfiguraci
systému a aktuální mapy. Tyto informace můžete také vyvolat pomocí předvolby Zobrazit verzi
.
Proč bych se měl registrovat na webových stránkách TomTom (aktualizace, podpora atd.)?
Po registraci produktu budete mít přístup ke všem nejnovějším zprávám o systému TomTom;
registrace nám také pomůže poskytnout vám co nejlepší podporu.
Jaké mám k dispozici příslušenství?
Informace o příslušenství najdete v letáku k příslušenství dodávaném se zařízením TomTom RIDER
nebo na našich webových stránkách: www.tomtom.com
Baterie
Při prvním použití doporučujeme zařízení TomTom RIDER plně nabít. Úplné nabití baterie trvá přibližně
2 hodiny.
Upozornění: Systém TomTom RIDER využívá malé množství energie k udržení stavu po
vypnutí. Pokud systém nebudete dlouho nabíjet, informace o současném stavu se vytratí a
systém TomTom RIDER se restartuje. Vaše nastavení však zůstanou.
Specifikace
TomTom RIDER
Centrální procesorová jednotka 380 Mhz
TFT plně barevná dotyková obrazovka, 89 mm (3,5 palce), 320 x 240 bodů
Provozní teplota: - 10 C (14 F) až + 55 C (131 F)
Rozměry: 113,4 mm x 95 mm x 52,4 mm (4,46 palce x 3,74 palce x 2,06 palce)
Hmotnost: 310 gramů (10,9 uncí)
Odolnost proti vodě
32 MB RAM
Paměťová karta (SD karta) se softwarem a mapami
USB port a kabel k připojení k počítači
Interní dobíjecí baterie typu Lithium-Ion s životností přibližně 5 hodin v závislosti na použití
Alternativní napájení z 12V/24V baterie motocyklu
Náhlavní souprava Bluetooth pro zřetelné zvukové pokyny
Integrovaný 12kanálový přijímač GPS na bázi SiRF Star III s vizuálním ukazatelem
Addendum
1. Global Positioning System
The Global Positioning System (GPS) is a satellite-based system that provides location and timing
information around the globe. GPS is operated and controlled under the sole responsibility of the
Government of the United States of America which is responsible for its availability and accuracy. Any
changes in GPS availability and accuracy, or in environmental conditions, may impact the operation of
your TomTom RIDER. TomTom International B.V. cannot accept any liability for the availability and
accuracy of GPS.
2. Use with Care
Use of TomTom RIDER for navigation still means that you need to drive with due care and attention.
3. Aircraft and Hospitals
Use of devices with an antenna is prohibited on most aircraft, in many hospitals and in many other
locations. TomTom RIDER must not be used in these environments.
4. Battery
This product uses a Lithium-Ion battery. Do not use it in a humid, wet and/or corrosive environment.
Do not put, store or leave your product in or near a heat source, in a high temperature location, in
strong direct sunlight, in a microwave oven or in a pressurized container, and do not expose it to
temperatures over 60 C (140 F). Failure to follow these guidelines may cause the Lithium-Ion battery
to leak acid, become hot, explode or ignite and cause injury and/or damage. Do not pierce, open or
disassemble the battery. If the battery leaks and you come into contact with the leaked fluids, rinse
thoroughly with water and seek medical attention immediately. For safety reasons, and to prolong the
lifetime of the battery, charging will not occur at low (below 0 C/32 F) or high (over 45 C/113 F)
temperatures.
Temperatures: Standard operation: - 10 C (14 F) to + 55 C (131 F); short period storage: - 20 C (- 4
F) to + 60 C (140 F); long period storage: - 20 C (- 4 F) to + 25 C (77 F).
5. Mounting TomTom RIDER
Extreme care must be taken when mounting TomTom RIDER on a motorcycle. Read the description in
the Quick Start Guide carefully before mounting TomTom RIDER on your motorcycle. TomTom RIDER
shall be mounted in compliance with the relevant legislation and the vehicle manufacturer's rules.
Failure to mount TomTom RIDER correctly could result in damage to your vehicle and serious injury to
the vehicle rider and other road users. TomTom RIDER is mounted on your motorcycle at your own
risk.
6. Battery cable
The power cable shall be routed to avoid sharp bends, abrasion, overheating, exhaust gases and
battery acids and other potential hazards. It must not be strained nor distorted by e.g. excessive
tightening of cable ties. Ensure that all connections are mechanically and electrically safe and secure.
Keep away from heat sources and vehicle controls. It must not hinder the operation of safety
equipment nor interfere with the driver’s ability to control the vehicle.
THE LITHIUM-ION BATTERY CONTAINED IN THE PRODUCT MUST BE
RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY. USE TOMTOM RIDER ONLY WITH THE
SUPPLIED DC POWER LEAD AND AC ADAPTER FOR BATTERY CHARGING.
To recycle your TomTom RIDER unit, please see your local approved TomTom service centre.
FCC Information for the User
The device used for this transmitter must not be co-located simultaneously operating in conjunction
with any other transmitter.
Exposure to Radio Frequency Radiation
To comply with RF exposure requirements please maintain a separation distance of at least 20 cm (7
inches) from any part of the product.
Radio and Television Interference
This equipment radiates radio frequency energy and if not used properly - that is, in strict accordance
with the instructions in this manual - may cause interference to radio communications and television
reception.
It has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to part 15
of the FCC Rules. These are designed to provide reasonable protection against harmful interference in
a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which
can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation distance between the equipment and the receiver.
• If you are using the equipment with a mains adapter, plug it into an outlet which is on a different
circuit from that to which the receiver is connected.
• Consult an experienced radio/TV technician for help.
Important
This equipment was tested for FCC compliance under conditions that included the use of shielded
cables and connectors between it and the peripherals. It is important that you use shielded cable and
connectors to reduce the possibility of causing radio and television interference. Shielded cables,
suitable for the product range, can be obtained from an authorised dealer. If the user modifies the
equipment or its peripherals in any way, and these modifications are not approved by TomTom, the
FCC may withdraw the user’s right to operate the equipment. For customers in the USA, the following
booklet prepared by the Federal Communications Commission may be of help: “How to Identify and
Resolve Radio-TV Interference Problems”. This booklet is available from the US Government Printing
Office, Washington, DC 20402. Stock No 004-000-00345-4.
FCC Declaration of Conformity
Tested to Comply with FCC Standards for Home or Office Use
TomTom RIDER has been tested to – and complies with – part 15 of the FCC rules. Operation is
subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired
operation.
Responsible party in North America
TomTom, Inc., 150 Baker Ave, Concord, MA 01742
Tel: 978 287 9555 option 1
Fax: 978 287 9522
Emissions information for Canada
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B
est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
CE Marking
This equipment complies with the requirements for CE marking when used in a residential, commercial
, vehicular or light industrial environment
R&TTE Directive
This equipment complies with the essential requirements of EU Directive 99/5/EC (declaration
available at www.tomtom.com).
Diese Ausrüstung erfüllt die wesentlichen Anforderungen der EU-Richtlinie 99/5/EC (Erklärung
verfügbar unter www.tomtom.com).
Cet équipement remplit les conditions édictées dans la Directrive EC/99/5 (document disponible sur
www.tomtom.com).
Deze apparatuur is conform de eisen van de EU-richtlijnen 99/5/EC (verklaring beschikbaar op
www.tomtom.com).
Questa apparecchiatura soddisfa le condizioni essenziali della Direttiva Europeea 99/5/EC
(dichiarazione disponibile su www.tomtom.com).
Este equipo cumple con los requisitos esenciales de la Directiva 99/5/EC de la EU (declaración
disponible en www.tomtom.com).
Dette udstyr overholder de grundlæggende krav i EU-direktiv 99/5/EC (erklæring herom kan findes på
www.tomtom.com).
Denna utrustning rättar sig efter de nödvändiga krav från EU direktiv 99/5/EC (deklaration finns på
www.tomtom.com).
TomTom tímto prohlašuje, že RIDER je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1995/5/ES (NV č. 426/2000 Sb.) a Prohlášení o shodě je k dispozici na
www.tomtom.com. Toto zařízení lze provozovat v České republice na základě generální licence č. GL 12/R/2000.
Seadmed vastavad EL direktiivi 99/5/EÜ põhinõuetele (vt www.tomtom.com).
A jelen berendezés megfelel az EU 99/5/EC direktívája meghatározta szükséges előírásoknak (a
nyilatkozat a www.tomtom.com honlapon található).
Šis produkts atbilst visam ES noteiktajam Direktivam 99/5/EC (deklaracija ir pieejama
www.tomtom.com).
Ši iranga atitinka visus ES direktyvos 99/5/EB reikalavimus (deklaracijos tekstas tinklapyje
www.tomtom.com).
Sprzęt ten jest zgodny z podstawowymi wymaganiami Dyrektywy UE 99/5/EC (deklarację można
pobrać ze strony internetowej www.tomtom.com).
TomTom týmto vyhlasuje, že RIDER spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia
Smernice 1995/5/ES (NV č.443/2001 Z.z.) a Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na www.tomtom.com .
Toto zariadenie je možné prevádzkovať v Slovenskej republike na základe Všeobecného povolenia č.
VPR-01/2001.
Bu cihaz AB Direktifi 99/5/AT'nin (beyanat www.tomtom.com adresinde mevcuttur) zorunlu
gerekliliklerine uygundur.
WEEE Directive
In line with EU Directive 2002/96/EC for waste electrical and electronic equipment (WEEE), this
electrical product must not be disposed of as unsorted municipal waste. Please dispose of this product
by returning it to the point of sale or to your local municipal collection point for recycling. For more
information, see www.tomtom.com
In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über
Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder
dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte
zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde. Weitere Informationen
hierzu finden Sie unter www.tomtom.com
Conformément à la Directive 2002/96/EC sur les déchets d’équipements électriques et électroniques
(DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal
non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de
ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage. Pour plus d’informations, consultez le
site www.tomtom.com
In navolging van richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) mag dit elektrische product niet als ongescheiden
huisvuil worden weggedaan. Breng dit product terug naar de plaats van aankoop of naar het
gemeentelijke afvalinzamelingspunt voor recycling. Kijk voor meer informatie op www.tomtom.com
In ottemperanza alla Direttiva UE 2002/96/EC sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE), questo prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di
smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un
opportuno riciclaggio. Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.tomtom.com
De conformidad con la Directiva 2002/96/CE de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no puede desecharse con el resto de residuos no
clasificados. Deshágase de este producto devolviéndolo al punto de venta o a un punto de recogida
municipal para su reciclaje. Si desea más información, visite www.tomtom.com
I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må dette
udstyr ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Bortskaf dette produkt ved at returnere det
til salgsstedet eller til det lokale indsamlingssted, så det kan genbruges. Besøg www.tomtom.com for
at få flere oplysninger.
I linje med EU-direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller
elektroniska produkter (WEEE) får denna elektriska produkt inte bortskaffas som osorterat kommunalt
avfall. Bortskaffa den i stället genom att lämna in den på försäljningsstället eller din lokala
återvinningsstation. Se www.tomtom.com för mer information.
V souladu se směrnicí EU č. 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)
se tento elektrický výrobek nesmí likvidovat jako netříděný komunální odpad. Při likvidaci tento
výrobek vraťte prodejci nebo ho odevzdejte k recyklaci do komunálního sběrného zařízení. Další
informace najdete na stránkách www.tomtom.com
Vastavalt EL direktiivile 2002/96/EÜ, mis käsitleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid (WEEE),
ei või antud toodet visata majapidamisjäätmete hulka. Palun tagastage antud toode taaskasutamise
eesmärgil müügipunkti või kohaliku piirkonna jäätmekogumise punkti. Täiendava teabe kohta vt
www.tomtom.com
EU:n sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin (2002/96/EY) mukaisesti tätä elektroniikkalaitetta ei
saa laittaa lajittelemattoman yhdyskuntajätteen sekaan. Hävitä laite palauttamalla se ostopaikkaan tai
viemällä se elektroniikkaromun keräyspisteeseen. Lisätietoja löydät osoitteesta www.tomtom.com
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK (WEEE) irányelvnek
megfelelően ezt az elektromos berendezést tilos szortírozatlan, közösségi hulladékgyűjtőbe dobni. A
terméket használata befejeztével vigye vissza az eladási ponthoz vagy a helyi közigazgatási
újrahasznosító gyűjtőhelyre. További információkat a www.tomtom.com honlapon találhat.
Saskana ar ES Direktivu 2002/96/EC par elektrisko un elektronisko iekartu atkritumiem (EEIA), šo
elektrisko iekartu ir aizliegts nodot kopa ar citiem neškirotiem sadzives atkritumiem. Ludzu nododiet
šo iekartu atpakal tas tirdzniecibas vieta vai Jusu tuvakaja sabiedriskaja iekartu savakšanas punkta to
parstradei. Sikakai informacijai, skatieties www.tomtom.com
Pagal ES Direktyvą 2002/96/EB del elektros ir elektronines irangos atlieku (WEEE), šio elektros
gaminio negalima išmesti su buitinemis atliekomis. Ši gamin i reikia grąžinti i tą vietą, kur jis buvo
pirktas, arba i miesto atlieku perdirbimo punktą. Daugiau informacijos pateikta www.tomtom.com
Zgodnie z Dyrektywą Nr 2002/96/WEw sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE), niniejszego produktu elektrycznego nie wolno usuwać jako nie posortowanego odpadu
komunalnego. Prosimy o usuniecie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub
oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu. W celu
uzyskania bliższych informacji prosimy o przejście na stronę www.tomtom.com
De acordo com a Directiva Europeia 2002/96/EC sobre resíduos sólidos de equipamento eléctrico e
electrónico (WEEE), este produto eléctrico não pode ser deitado fora juntamente com o lixo municipal
indiferenciado. Por favor, no final da vida útil deste produto, devolva-o ao estabelecimento de
aquisição, ou entregue-o no local de recolha apropriado para reciclagem designado pelo seu
município. Para obter mais informações, consulte o endereço www.tomtom.com
Atik elektrikli ve elektronik cihazlar konulu 2002/96/AT sayili AB Direktifine (WEEE) uygun olarak bu
cihaz, ayrilmamiş belediye atiklariyla birlikte atilmamalidir. Lütfen bu ürünü, satiş noktasina iade
ederek veya belediyenizin geri dönüşüm için toplama merkezine götürerek atin. Daha fazla bilgi için,
www.tomtom.com adresini ziyaret edin.
Ctick
N14644
This product displays the Ctick to show it complies with all relevant Australian and New Zealand
regulations.
This Document
Great care was taken in preparing this manual. Constant product development may mean that some
information is not entirely up-to-date. The information in this document is subject to change without
notice.
TomTom International B.V. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained
herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the performance or use of this
material. This document contains information protected by copyright. No part of this document may be
photocopied or reproduced in any form without prior written consent from TomTom International B.V.
Part numbers
TomTom RIDER: 4K00.001
Bluetooth headset: 4K00.002
Copyright information
© 2005 TomTom International B.V., The Netherlands. Patents pending. All rights reserved.
TomTom and the TomTom logo are registered trademarks of TomTom International B.V. The
Netherlands. All other trademarks are the property of their respective owners. The use of TomTom
products is governed by a license agreement which is included in this package and/or the products.
This license contains a limited warranty and limitation of liability. You can review the license conditions
at www.tomtom.com
Data Source
Benelux - ©1993-2005 NAVTEQ All Rights Reserved.
France - ©1993-2005 NAVTEQ All Rights Reserved.
Italy - ©1994-2005 NAVTEQ All Rights Reserved.
UK - ©1993-2005 NAVTEQ All Rights Reserved.
Sweden - ©1994-2005 NAVTEQ All Rights Reserved.
Finland - ©2001-2005 NAVTEQ All Rights Reserved.
Norway - ©2001-2005 NAVTEQ All Rights Reserved.
Denmark - ©1997-2005 NAVTEQ All Rights Reserved.
Germany - ©1993-2005 NAVTEQ All Rights Reserved.
Austria - ©1996-2005 NAVTEQ All Rights Reserved.
Switzerland © 1996-2005 NAVTEQ All Rights Reserved.
Portugal - ©1997-2005 NAVTEQ All Rights Reserved.
Spain - ©1997-2005 NAVTEQ All Rights Reserved.
US - ©2005 NAVTEQ All Rights Reserved.
Canada - ©2005 NAVTEQ All Rights Reserved.
Copyright © 2005 AND International Publishers N.V.
All rights reserved
Copyright© Whereis® 2005 UBD® and Sensis® are trademarks of Telstra® Corporation Limited,
used under license.

Podobné dokumenty