emc velocity program - Avnet Technology Solutions

Komentáře

Transkript

emc velocity program - Avnet Technology Solutions
EMC VELOCITY PROGRAM
JEDNOTLIVÉ ÚROVNĚ PARTNERSTVÍ V ČR
Pro dosažení jednotlivých úrovní Velocity partnerství jsou jasně definované požadavky, které
jsou navrženy tak, aby zajistily, že má partner příslušné obchodní a technické znalosti pro prodej
EMC produktů a služeb svým zákazníkům.
0. AUTHORISED RESELLER
Základní úroveň partnerství při obchodní spolupráci se společností EMC, která není součástí
Velocity Programu.
1. AFFILIATE RESELLER
Tato “vstupní” úroveň partnerství vyžaduje, aby partner absolvoval základní školení v prodejní
a technické oblasti (VAEC) a také dosáhl minimálního obratu z prodeje EMC technologií
(10.000 USD). Partner má přístup ke kompletnímu portfoliu EMC. Dále může získat slevy a je
mu poskytnuta základní obchodní a marketingová podpora.
2. AFFILIATE ELITE RESELLER
Partner na této úrovni musí dosáhnout vyššího obratu z prodeje (150.000 USD) a musí
absolvovat alespoň jednu Sales akreditaci a jednu Velocity system Engineer cerfifikaci. Této
úrovni odpovídají benefity ze strany EMC – slevy, obchodní podpora, marketingová podpora,
demo zařízení, atd.
1
3. PREMIER RESELLER
Obchodní partner, který “zvýší své investice” v oblasti EMC (celkový obrat není stanoven, ale
musí být minimálně jako na úrovni Affiliate Elite) se může přesunout do stupně Premier
partnerství. Tato úroveň vyžaduje školení vyššího stupně (dvě Sales akreditace a dvě Velocity
System Engineers certifikace) a složení alespoň jedné z EMC Velocity Specializací. Premier
partner těmito znalostmi dosahuje profesionální úrovně v obchodní a technické oblasti
produktů EMC. Dále má nárok na profesionální obchodní podporu, přístup k nástrojům na
podporu prodeje, zpětné rabaty a generuje si vlastní finanční příspěvky v oblasti marketingu
(COOP).
4. SIGNATURE RESELLER
Signature úroveň představuje nejvyšší úroveň partnerství. Partner má kompletní znalosti napříč
obchodem a technologiemi EMC a je nejlépe připraven na jakoukoli tržní příležitost. Signature
partner musí absolvovat alespoň čtyři obchodní akreditace a dvě Velocity System Engineers
certifikace. Od roku 2013 musí nově dosáhnout všech tří EMC Velocity specializací. Dle těchto
požadavků mu také poskytována adekvátní obchodní a technická podpora, slevy, zpětné rabaty
a partner si generuje vlastní finanční příspěvky v oblasti marketingu (COOP).
Pozn. Každý partner má jednou za kvartál možnost posunout se o úroveň (tzv. TIER) výše v partnerství
s EMC, pokud splní požadavky dané kategorie. Jednou ročně (v listopadu) probíhá kontrola dodržování
požadavků jednotlivých úrovní partnerství a podle jejich výsledků se nastavují úrovně partnerství na
následující kalendářní období.
2
POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ VELOCITY TIERS ÚROVNĚ
TA
Poznámka: Obrat pro Affiliate Elite partnerství musí být splněn dřív, než partner může dosáhnout úrovně Premier,
nebo Signature. Měřítkem obratu je považován nákup EMC HW a SW produktů, maintenance a služeb za poslední
čtyři skončené kvartály.
POŽADAVKY NA SPECIALTY CERTIFIKACE
3
Premier a Signature partneři musí složit pokročilé obchodní a technické školení, aby dosáhly
úrovně
SPECIALTY . Tyto specializace jim zajišťují potřebné kompetence pro EMC
architekty a prodej na koncovém trhu. Každá specializace je zaměřena na danou kategorii
produktů: Information protection (Backup & Recovery Specialty), Unified Storage
(Consolidate Specialty), Enterprise Storage (Advanced Consolidate Specialty).
K dosažení požadavků Specialty musí mít partner úspěšně dokončené Advanced Sales
Accreditation (zpravidla 2 denní workshop zakončený složením zkoušky) a EMC Technology
Architect certifikace - v jedné oblasti u Premier partnera a všech třech u Signature partnera.
BENEFITY PARTNERSKÉHO PROGRAMU
Všichni partneři mají nárok na následující benefity, bez ohledu na úroveň TIER partnerství:




Tier - based ceny (adekvátní dle úrovně partnerství).
Slevy na deal registrace (adekvátně dle úrovně partnerství, při registraci dealu,
ochranná lhůta 120 dní).
Možnosti vzdělávání.
Marketingové kampaně a lokální podpora (použití Velocity Solution Provider loga, EMC
Showcase, prezentace na emc.com).
Vyšší úroveň partnerství generuje samozřejmě více benefitů v dané oblasti.
4
PŘEHLED BENEFITŮ - TABULKA
5
ZMĚNY VE VELOCITY PROGRAMU V ROCE 2013
POŽADAVKY

Požadovány tři specializace (Specialty) pro partnerskou úroveň Signature.

Signature Solution Centre Partner (SSCP) je nyní separátní program spadající stále pod
oblast Velocity.

Požadavky na specializace pro jednotlivé úrovně partnerství jsou rozděleny na Sales
(Advanced Sales Accreditation) a Pre-Sales (Technology Architect Certifications). Získání
těchto certifikací je nyní méně časově a finančně náročné.

K dosažení specializace Consolidate v roce 2013 je nutné absolvovat, jak Isilon
education, tak VNX education.

Pro úrovně Premier a Signature není stanoven požadavek na revenue, ale pro dosažení
této úrovně musí partner nejprve splnit minimální obrat kategorie Affiliate Elite.
ZMĚNY VE VELOCITY PROGRAMU V ROCE 2013
BENEFITY

Nový Target Product Rabat: 2% Signature partner, 1,5% Premier partner.
Pouze pro určené “target” produkty (Specific Unified, Backup & Recovery, VF Cache)
Platí za každou objednávku libovolné velikosti.

Specialty Performance Rabat – pro Premier a Signature partnery se získanou
Specializací. Rabat 3% při dosažení stanoveného cíle (pro Premier partnery zvýšeno
z 2,5 %).

Isilon rabat pro Premier a Signature partnery. 2% za každý kvalifikovaný deal do obratu
prvních 200k USD. Nad 200K USD už rabat vyplácen není.
6

Isilon GAF je veden zvlášť v roce 2013. Partneři, kteří splnily požadavky na Isilon do
31/12/2012 budou mít nárok na GAF a COOP za tuto oblast na rok 2013 (plus adekvátně
ti, kteří je splní během roku, nejpozději do 1.10.2013).

Dealy v hodnotě vyšší než 5milionů USD budou přezkoumány pro způsobilost ohledně
GAFU, zpětných rabatů, COOP atd.

Produkty Mozy, Centera, SourceOne a Atmos nyní spadají do oblasti BRS (rabaty, COOP
se aplikují i na tyto produkty).

MDF, COOP - navýšen MDF fond, redukována CO-OP sazba. Snížení administrativní
zátěže.
INFORMACE, KONTAKTY
Informace ohledně Vašeho aktuálního partnerského statutu, přehled Vašich certifikací, CO-OP
sazby a další nalezete v SALES
FORCE - http://partnercentral.emc.com
Záložka: MY COMPANY PROFILE
V případě dotazů nás kontaktujte:
Petr Flek, Business Development Manager – [email protected]
Jakub Hejny, Business Development Manager – [email protected]
Více na www.avnet.cz – sekce kontakty
Nebo se obraťte přímo na EMC na adrese: [email protected]
7

Podobné dokumenty

11 Reseni pro dlouhodobe ukladani dat

11 Reseni pro dlouhodobe ukladani dat EMC Cloud Tiering Appliance  Automatický tiering dat mezi datovými úložišti  EMC a NetApp NAS systémy  EMC VNX(e), Isilon, Centera, DataDomain, Atmos, Cloud

Více

sokoloviny - Sokolovna Průhonice

sokoloviny - Sokolovna Průhonice Bosu je balanční podložka, která připomíná tvarem „polomíč“. Z jedné strany je plochá a pevná, z druhé strany je vypuklá. Při cvičení se využívá z obou stran. Důležité je vědět také správné nahuště...

Více

EMC overview - seminar v Muzeu MHD

EMC overview - seminar v Muzeu MHD Rainfinity Rainfinity Global File Virtualization

Více

Kulatý stůl - Odpad je energie

Kulatý stůl - Odpad je energie 83 %. V absolutních částkách to znamená, že více než 2,5 mil tun odpadu, který by mohl být využit na výrobu energie, končí bez využití na skádkách“, řekla Jiřina Vyštejnová. Prof. Jaroslav Hyžík, p...

Více

ZDE. - Avnet Technology Solutions

ZDE. - Avnet Technology Solutions Termín: úterý 11.09.2012 Místo konání: EMC Czech Republic s.r.o, V Parku 2335/20, Praha 4 Společnost EMC nabízí sadu nástrojů (assesmentu) k detailnímu poznání zálohovacího prostředí zákazníka. Tyt...

Více

Stanovisko STEO k Energetickému využívání výhřevné frakce z MBÚ

Stanovisko STEO k Energetickému využívání výhřevné frakce z MBÚ v zahraničí (Německo) jsou negativní. Při provozu kotlů ve spoluspalovacím reţimu nastaly problémy s nápeky a s vysokoteplotní chlorovou korozí na tlakových teplosměnných plochách kotle, s negativn...

Více

spr-010 solvent recycler - SiSW >> Science Instruments and Software

spr-010 solvent recycler - SiSW >> Science Instruments and Software Úroveň vstupního signálu, poloha ventilu, prodleva, threshold a aktuální úspora mobilní fáze jsou průběžně zobrazovány na dobře čitelném podsvíceném alfanumerickém displeji. Parametry pro recyklaci...

Více

Jak nastartovat startup

Jak nastartovat startup • 10% akcíí firmy • Stock option (v Česku nejasné daňově a právně viz. legal entity) • Jde o opci na akce firmy za pevnou cenu

Více

EMC Storage Strategie

EMC Storage Strategie Aplikační vysoká dostupnost

Více