Měsíčník pro střední školy SSŠ Brno 3/2011

Komentáře

Transkript

Měsíčník pro střední školy SSŠ Brno 3/2011
Středisko služeb školám
a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno
BŘEZEN
2011
č. 03
MĚSÍČNÍK
PRO STŘEDNÍ ŠKOLY
2
OBSAH
OBSAH...............................................................................................................................................................................2
VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO .............................................................................................................................3
VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ................................................................................................4
INFORMATIKA ...........................................................................................................................................................4
MS OFFICE POWERPOINT 2010 .............................................................................................................................................. 4
ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ – VYUŽITÍ VOLNĚ DOSTUPNÝCH PROGRAMŮ A SLUŽEB ................................................................................. 4
LINUX JAKO SRDCE BEZPEČNÉ ŠKOLNÍ SÍTĚ ................................................................................................................................ 5
VIRTUÁLNÍ KOMUNIKACE ......................................................................................................................................................... 6
ZÁSADY PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI ................................................................................................................................................. 6
INTEGRACE ICT DO VZDĚLÁVÁNÍ .............................................................................................................................................. 7
PEDAGOGIKA, SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA, DIDAKTIKA, PSYCHOLOGIE......................................................8
ODMĚNY A TRESY VE ŠKOLNÍ PRAXI ............................................................................................................................................ 8
SPOLUPRÁCE PEDOPSYCHIATRA S PPP A SE ŠKOLOU U DĚTÍ S ADHD (A JINÝMI DUŠEVNÍMI PORUCHAMI) ..................................... 9
PSYCHOLOGIE MORÁLKY A JEJÍ APLIKACE PŘI VÝCHOVĚ ŽÁKŮ NA SOŠ......................................................................................... 9
ŠKOLNÍ KLIMA A TŘÍDNÍ KLIMA................................................................................................................................................ 10
PREVENCE A MODELOVÁ ŘEŠENÍ SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ ............................................................................................ 10
VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO KLIMATU VE ŠKOLE A TŘÍDĚ ............................................................................................ 11
SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY ......................................................................................................................12
KURZ REGIONÁLNÍCH DĚJIN POKRAČUJE ................................................................................................................................. 12
JAK EFEKTIVNĚ NA ŠKOLNÍ VÝLET DO VÍDNĚ ............................................................................................................................ 12
TĚLESNÁ VÝCHOVA A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL...............................................................................................13
GYMNASTIKA V TV – PRŮPRAVA A DOPOMOC, POSILOVÁNÍ........................................................................................................ 13
INSTRUKTOR LYŽOVÁNÍ – ZÁKLADNÍ KURZ – RISOUL (FRA) ...................................................................................................... 13
INSTRUKTOR SNOWBOARDINGU – ZÁKLADNÍ KURZ– RISOUL (FRA) ........................................................................................... 14
INSTRUKTOR LYŽOVÁNÍ – DOŠKOLOVACÍ KURZ – RISOUL (FRA) ................................................................................................ 14
INSTRUKTOR SNOWBOARDINGU – DOŠKOLOVACÍ KURZ– RISOUL (FRA) ..................................................................................... 14
ŠKOLSKÝ MANAGEMENT A EKONOMIKA ........................................................................................................15
FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ÚČETNICTVÍ PROJEKTŮ – VYŠKOV ............................................................................................................... 15
STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ...........................................................................15
STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2011/2012............................................................................................ 15
OSTATNÍ NABÍDKY .................................................................................................................................................17
EXKURZE OSVĚTIM ......................................................................................................................................................17
NABÍDKA ADAPTAČNÍCH POBYTŮ NA ROK 2011............................................................................................................17
ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ..........................................................19
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA...............................................................................................................................................20
Vydává Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15
Určeno: pro vnitřní potřebu škol v územní působnosti JMK
Schválil: Mgr. Jan Juřík
Redakce a zpracování: PaedDr. Věra Hlavsová, Mgr. Ludmila Jarošová
Uzávěrka: vždy 15. den předchozího měsíce
Měsíčník neprochází jazykovou úpravou.
Rok 2011
Číslo 3 )březen) - vychází 24. 2. 2011
3
VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO
Doručovací adresa:
Funkce
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno,
IČO: 60555980, DIČ: CZ60555980
Jméno
Telefon
E-mail
Ředitel
Zástupce ředitele
Asistentka
Fax
Vrátnice, spojovatelka
Vedoucí
Vedoucí
Poradenství v oblasti ICT (HW, SW)
Projekt JMSKOLY
Vedoucí
Školní výlety
Zpracování účetnictví a mezd
pracoviště Brno
Zpracování účetnictví a mezd
pracoviště Blansko
Zpracování účetnictví a mezd
pracoviště Kuřim
Prodej učebnic a učebních
pomůcek pracoviště Kuřim
Mgr. Jan Juřík
Radovan Mrkva
Naďa Zhořová
543 426 050
543 426 055
543 426 058
543 426 057
543 426 011
VZDĚLÁVÁNÍ
PaedDr. Věra Hlavsová
543 426 030
739 314 093
Mgr. Michal Dujka
543 426 056
Bc. Renata Gasnárková
543 426 046
Mgr. Ludmila Jarošová
543 426 028
Mgr. Radka Ježková
543 426 044
Ing. Hana Pospíšilová
543 426 029
Mgr. Ivo Prokeš
543 426 037
Mgr. Ludmila Ratajská
519 330 440
733 585 861
Anna Skoupá
516 410 973
602 169 157
Ing. Michal Slezák
517 334 131
733 585 873
Mgr. Ivana Smejkalová
543 426 047
PhDr. Zuzana Sniegoňová
543 426 045
Bc. Monika Součková
543 426 038
Ivana Suchánková
543 426 036
Jana Žáčková
543 426 036
INFORMATIKA
Mgr. Hana Knapová
543 426 026
Zdeněk Valíček
543 426 040
Jakub Štursa
543 426 051
Ing. Lucie Adamová
543 426 051
SLUŽBY
Radovan Mrkva
543 426 055
603 482 466
PaedDr. Danuše Procházková
543 426 042
Vítězslav Zbořil
543 426 041
Lukáš Mrkva
543 426 023
FAX - školní výlety
543 426 043
Taťána Šmoldasová
543 426 035
Libuše Michurová
543 426 034
Zora Medková
543 426 033
Margita Portová
543 426 053
Miroslava Floriánová
543 426 024
Anna Mácová
543 426 025
Jarmila Klimešová
516 417 976
516 418 710
Marta Tomášková
541 230 730
541 230 872
Ludmila Fišáková
541 230 883
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
4
VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
»
INFORMATIKA
M S O F F I C E P O W E R P O I N T 2 0 10
Obsah:
• Srovnání verzí – novinky v MS PowerPoint 2010.
• Pravidla pro správný vzhled prezentací.
• Základní typografická pravidla.
• Autorské právo – základní pravidla.
• Popis prostředí aplikace PowerPoint 2010.
• Text v prezentaci – formátování.
• Grafika v prezentaci – možnosti.
• Tabulka a graf.
• Efekty.
Seminář je určen všem, kteří prakticky využívají při své práci PowerPoint a prezentace, nebo všem,
kdo mají zájem o tvorbu prezentací a zároveň se potřebují zorientovat v nové verzi MS Office
PowerPoint 2010.
Určeno komu:
pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Číslo akce:
1927
Termín konání:
čtvrtek 24. 3. a 31. 3. 2011 vždy od 15.30 do 18.00 hod. (oba termíny jsou
určeny pro jeden kurz – celkem 6 hod. výuky)
Místo konání:
Brno, Hybešova 15, učebna č. 201
Lektor:
Ing. Ludmila Brestičová
Cena:
ZDARMA
Poznámka:
Akce je pořádána v rámci projektu Microsoft Partners in Learning.
Účastníkům bude vydáno osvědčení firmy Microsoft.
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Hana Knapová, [email protected] , tel. 543 426 026
Uzávěrka přihlášek:
11. března 2011
Ú P R AVA F O TO G R A F I Í – V Y U Ž I T Í V O L N Ě D O S T U P N Ý C H
PROGRAMŮ A SLUŽEB
Obsah:
V poslední době existuje na trhu velké množství aplikací, které více než dostatečně nahrazují své
placené alternativy při práci s digitální grafikou. Dnešní žáci již nejsou vázáni na jeden jediný placený
program, jak tomu bývalo dříve, ale sami používají širokou paletu služeb a SW. V rámci semináře
budou představeny volně dostupné programy a online služby pro základní úpravy fotografií,
odstranění jejich vad a publikování v prostředí internetu. Stáhnout snímky z fotoaparátu, upravit je
a publikovat je pak otázka pouhých minut. Proto během tohoto semináře bude kladen důraz na
konkrétní práci – úpravu snímků a tvorbu vektorové grafiky.
1. Software
a) Zástupci programů dostupných zdarma a práce s nimi
5
• FastStone Image Viewer, Google Picasa, Irfan View...
• GIMP, Inkscape
• Hugin
2. Online služby
a) představení online služeb pro úpravu fotografií
b) základní operace se snímky
c) vektorová grafika online
d) jak během pěti minut nakreslit online mapu
e) zajímavé grafické efekty pomocí online nástrojů
3. Webová fotoalba
a) představení online webových galerií
b) zřízení účtů
c) výhody a nevýhody online fotoalb
d) jak publikovat snímky a nastavit oprávnění pro jejich prohlížení
e) jednoduché sdílení snímků pomocí služeb typu Dropbox
4. Základní úprava získaných snímků ve volně dostupných programech
a) nastavení prostředí a import snímků
b) náhledy, orientace, úprava velikosti, rozlišení, barvy
c) úprava horizontu, klonovaní razítko
d) funkce změna ostrosti, barevné podání atd.
e) efekty, Rámečky
f) hromadné operace se snímky
g) ořez, kopírování, koláž, retušování
h) možnosti výstupů - tisk, tematické šablony
i) jak vytvořit panorama z více snímků
j) příprava fotek do fotosběrny
Určeno komu:
Seminář je určen všem pracovníkům škol a školských zařízení.
Číslo akce:
1926
Číslo akreditace:
21 582/2009-25-524
Termíny konání:
středa 30. 3. a 6. 4. 2011 vždy od 14.00 do 18.00 hod. (jedná se o jeden
seminář, jehož obsah je rozdělen do dvou termínů)
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 1.400 Kč
Cena pro ostatní:
1.680 Kč
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Hana Knapová, [email protected] , tel. 543 426 026
Uzávěrka přihlášek:
21. března 2011
LINUX JAKO SRDCE BEZPEČNÉ ŠKOLNÍ SÍTĚ
Obsah:
• úvod do počítačových sítí – základy správy sítě, terminologie
• reálná a uvažovaná bezpečnostní rizika školní počítačové sítě
• návrh topologie školní sítě, návrh potřebných služeb v síti a datové komunikace
• realizace návrhu školní sítě:
• firewall
• poštovní server
• server sdílení souborů
• server pro školní webové stránky a prezentaci školy na internetu
• software pro zkoušení žáků, psaní písemných prací
• centrální autentizace SSO
6
•
•
komunikační server Jabber a VoIP telefonie
praktická cvičení – každý účastník bude mít počítač, ze kterého si bude moci vyzkoušet
administraci serveru LINUX – nebudeme pracovat v grafickém prostředí, ale přímo v konzole
Určeno komu:
pedagogickým pracovníkům škol, učitelům informatiky, správcům školních
počítačových sítí
Číslo akce:
1931
Číslo akreditace:
4126/2010-25-121a
Termín konání:
čtvrtky 7. 4., 14. 4., 5. 5., 12. 5. 2011 vždy od 14.00 do 18.00 hod.
(tzn. seminář je rozdělen do čtyř vyučovacích dnů)
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Martin Ševčík
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 2.500 Kč
Cena pro ostatní:
3.000 Kč
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Hana Knapová, [email protected], tel.: 543 426 026
Uzávěrka přihlášek:
28. března 2011
VIRTUÁLNÍ KOMUNIKACE
Obsah:
1. Historie (e-mail IM služby, chat, IP telefonie).
2. Základní pojmy současné VK. Rizika virtuální komunikace.
3. Nové možnosti a jejich využití ve školství: prezentace online, webináře, videokonference, sdílení
souborů, online meeting.
4. Sociální sítě.
5. Virtuální týmy. Virtuální kanceláře.
6. Technika virtuální komunikace.
7. Další možnosti: virtuální hospitace, prohlídky, procházky, muzea apod. – ukázky, odkazy pro
učitele.
Určeno komu:
pedagogickým pracovníkům škol a členům metodických kabinetů projektu
„Rozvoj DVPP a sítě metodické podpory v JMK“.
Číslo akce:
1921, 1922
Číslo akreditace:
9373/2009-25-216
Termín konání:
1. běh (akce č. 1921): úterý 5. 4. a 12. 4. 2011 vždy od 14.00 do 17.30 h
NEBO
2. běh (akce č. 1922): čtvrtky 7. 4. a 14. 4. 2011 vždy od 15.30 do 19.00 h
(Seminář je vždy rozdělen do dvou vyučovacích dnů – 1 sem. se tedy rovná
dva termíny, kdy je třeba se zúčastnit)
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Ing. Ludmila Brestičová
Cena:
zdarma
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Hana Knapová, [email protected], tel. 543 426 026
Uzávěrka přihlášek:
28. března 2011
ZÁSADY PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI
Obsah:
• Možnosti využití a funkce informačního a komunikačního portálu v oblasti školství.
• Popis prostředí redakčního systému a nastavení (terminologie, navigace).
7
•
•
•
•
Nastavení a přidělování rolí v redakčním systému.
Práce s textem, editorská činnost.
Zásady písemné prezentace a komunikace.
Zásady tvorby příspěvků dle typu (metodický příspěvek, úřední text, odborný text, prezentační
a propagační materiál atd.).
• Ukázky konkrétních příspěvků a základy redigování textu.
Určeno komu:
všem pracovníkům škol, školských zařízení a organizací působících v oblasti
vzdělávání a volného času dětí a mládeže v JMK
Číslo akce:
1878
Termín konání:
pondělí 11. 4. 2011
14.00 – 18.00 hod.
pondělí 2. 5. 2011
14.00 – 18.00 hod.
pondělí 9. 5. 2011
14.00 – 18.00 hod. (celkem 16 hod.)
Jedná se o jeden seminář rozdělený do tří bloků. Je nutné zúčastnit se všech uvedených termínů.
Místo konání:
Brno, Hybešova 15, PC učebna č. 201
Lektoři:
Ing. Ludmila Brestičová
Cena:
ZDARMA
Poznámka:
Akce je pořádána v rámci projektu „JMSKOLY – portál jihomoravského
školství“ reg. č. CZ.1.07/1.1.00/08.0055
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Ing. Lucie Adamová, [email protected], tel. 543 426 051
Uzávěrka přihlášek:
21. března 2011
INTEGRACE ICT DO VZDĚLÁVÁNÍ
Obsah:
1. Modul – motivační seminář – výuka s elektronickými materiály, autorské právo, zásady práce
s textem a grafikou, představení nabízených odborných seminářů (6 hod.),
2. Modul – semináře zaměřené na práci v konkrétních aplikacích – odborné semináře; účastník si
vybere z předložené nabídky 3 kurzy (dotace na 1 kurz - 8 hod.),
3. Modul – kurzy zaměřené na zařazení ICT do výuky jednotlivých předmětů (nové programy
vytvořené lektorským týmem projektu) (4 - 12 hod.),
4. Modul – pracovní dílny – prezentace materiálů, výměna zkušeností (8 hod.).
Témata odborných seminářů
• Oblast kancelářských aplikací
• MS Word
• MS Word - tvorba formulářů
• MS Excel
• MS Power Point
• další součásti MS Office (Publisher apod.)
• Open office
• Počítačová grafika rastrová, úprava fotografií
• Adobe PhotoShop
• GIMP
• Vektorová počítačová grafika, tvorba grafických dokumentů
• Adobe Illustrator
• OpenOffice.org Draw
• Video a jeho úprava na počítači
• Adobe Premiere
• Windows MovieMaker
• Animace a jejich využití ve výuce
8
• Adobe Flash
• jak vytvořit animaci pomocí volně šiřitelných a běžně dostupných programů
• Tvorba interaktivních materiálů
• Smart Notebook
• Active Studio
• Elearning v prostředí Moodle
• Vytváření elektronických testů
• Využití technologií Web 2.0 ve výuce
• Tvorba webových stránek
Cca 50 hodin vzdělávání v průběhu roku 2011.
Určeno komu:
pedagogům středních škol
Číslo akce:
1794
Termín konání:
motivační seminář – konec dubna 2011, přesné termíny budou včas
zveřejněny
Semináře se budou konat převážně v odpoledních hodinách (nejdříve od 14 h.)
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Cena:
zdarma (placeno z projektu)
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Michal Dujka, [email protected], tel. 543 426 056, 734 314 348
Uzávěrka přihlášek:
18. dubna 2011
»
PEDAGOGIKA, SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA,
DIDAKTIKA, PSYCHOLOGIE
ODMĚNY A TRESY VE ŠKOLNÍ PRAXI
Obsah:
Vzdělávací seminář se bude zabývat těmito okruhy:
• Školní prostředí, autorita a kázeň.
• Odměna a trest jako modifikátor chování (proč a jak odměňovat, zásady trestání, druhy
a posloupnost trestů).
• Kázeňské události a strategie řešení.
• Klima školy a třídy.
Učitelé jsou často konfrontováni s neočekávanými událostmi. Nekázeň a drzé chování žáků mohou
pedagoga přivést ke zkratkovité a nepřiměřené reakci. Seminář vede účastníky k dovednosti rychlé
sebereflexe a operativnímu, přitom však klidnému jednání.
Určeno komu:
učitelům SOŠ/SOU
Číslo akce:
1845
Termín konání:
30. 3. 2011 od 13.00 hod.
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. Robert Čapek, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové)
Cena:
Tato akce se koná v rámci projektu Kurikulum S - Podpora plošného zavádění
školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání a je pro účastníky
ZDARMA
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Ing. Hana Pospíšilová, e-mail: pospíš[email protected], tel.: 543 426 029
Uzávěrka přihlášek:
23. března 2010
9
S P O L U P R Á C E P E D O P S Y C H I AT R A S P P P A S E Š K O L O U U D Ě T Í
S ADHD (A JINÝMI DUŠEVNÍMI PORUCHAMI)
Obsah:
Jednodenní seminář, na kterém budou probírána témata:
• Moderní pohled a vědecké poznatky o duševních poruchách v dětském a dorostovém věku (hlavně
ADHD, autismus).
• Diagnostika a komplexní terapie dětí s ADHD ve spolupráci s PPP, školními psychology,
pedagogy.
•
Stigma medikace psychofarmaky v dětském věku ve veřejnosti a v nelékařských profesích
pracujících s dětmi (pedagogové, psychologové PPP a SPC, školní psychologové)
Určeno komu:
pedagogům škol a školských zařízení, psychologům, spec. pedagogům
Číslo akce:
1915
Číslo akreditace:
16 659/2010-25-475a
Termín konání:
15. 4. 2011 od 9.00 do 15.00 hod.
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
MUDr. Jaroslav Matýs, Soukromá ambulance dětské a dorostové psychiatrie,
Ostrava
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 800 Kč
Cena pro ostatní:
960 Kč
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Radka Ježková, [email protected], tel. 543 426 044
Uzávěrka přihlášek:
11. dubna 2011
P S Y C H O L O G I E M O R Á L K Y A JE JÍ A P L I K A C E P Ř I V Ý C H O V Ě Ž Á K Ů
NA SOŠ
Obsah:
Seznámení se se stadiální koncepcí morálního vývoje J. Prateta a L. Kohlberga v podobě přenosné
a využitelné při výuce žáků (metodicko-didaktický aspekt). Možnosti využití získaných poznatků při
utváření charakterových vlastností žáků.
Metodická část semináře bude zaměřena na metody a postupy uplatnitelné při utváření charakterových
vlastností žáků, které jsou nejen účinné, ale také přitažlivé. Jedná se o vedení skupinové diskuse
s morálním obsahem (řešení morálních dilemat) a metody improvizovaného dialogu (nedokončených
příběhů).
Cílem je vybavit účastníky praktickými dovednostmi, které jim umožní účinněji rozvíjet charakter
žáků.
Určeno komu:
učitelům SOŠ/SOU
Číslo akce:
1842
Termín konání:
19. 4. 2011 od 9.00 hod.
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., vedoucí Katedry pedagogiky a psychologie PdF
UHK
Cena:
Tato akce se koná v rámci projektu Kurikulum S - Podpora plošného zavádění
školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání a je pro účastníky
ZDARMA
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Ing. Hana Pospíšilová, e-mail: pospíš[email protected], tel.: 543 426 029
Uzávěrka přihlášek:
12. dubna 2010
10
ŠKOLNÍ KLIMA A TŘÍDNÍ KLIMA
Obsah:
Blok 1 (8 hod.)
Školní klima
• Školní klima a faktory, které ho ovlivňují
• Jak podporovat vhodné školní klima
• Proč žáci zlobí? (příčiny nevhodného chování)
• Odměny a tresty ve školní praxi
• Komunikace ve škole
• Utváření pravidel
• Jak záměrně působit na složky školního klimatu?
• Měření klimatu školy, analýza a interpretace výsledků
Blok 2 (8 hod.)
Třídní klima
1. Třídní klima a jeho složky
2. Jak cíleně působit na vhodné klima ve třídě
• Suportivní výukové metody
• Hodnocení
• Komunikace
• Kázeňské řízení třídy
• Participace žáků
Měření klimatu ve třídě (MCI a CES) a interpretace výsledků
Určeno komu:
pedagogům středních škol
Číslo akreditace:
32 943/2010-25-815
Termíny konání:
8. a 9. 6., 15. a 16. 6., 22. a 23. 6., 29. a 30. 6. 2011
Místo konání:
v prostorách spolupracující školy
Lektor:
Mgr. Robert Čapek, Ph.D.
Cena:
zdarma (placeno z projektu)
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Michal Dujka, [email protected], tel. 543 426 056, 734 314 348
P R E V E N C E A M O D E L O V Á Ř E Š E N Í S O C I Á L N Ě PATO LO G I C K Ý C H
JEVŮ
Obsah:
A) Teoretická část
Agrese a agresivita u dětí a mládeže (4 hod.)
• Seznámení účastníků se základními pojmy v oblasti agrese
• Varianty agresivního chování u dětí a mládeže
• Příčiny agresivního chování (vliv dědičnosti, prostředí, vliv rodinného prostředí, vliv
společenského prostředí)
• Spouštěče agresivního chování
• Učitel - zdroj agresivity
• Agresivita a trest
• Způsoby a formy trestání
• Pravidla při používání trestu
• Alternativní možnosti řešení agresivního chování (např. práce s tělem)
Problematika šikany (4 hod.)
• Znaky šikany (šikana x škádlení)
• Šikana jako nemocné (patologické) chování
• Šikanování jako závislost
11
• Šikana jako porucha vztahů ve skupině
• Stádia šikany
• Kritéria pro diagnostiku patologického chování
• Filmové ukázky - analýza chování
• Strategie pro vyhodnocení situace
B) Praktická část
• Diagnostika společenské nebezpečnosti chování dětí a mladistvých (reakce učitelů, obavy a strach
z chování dětí)
• Možnosti optimálního řešení případů a konkrétní postupy
• Šikana z hlediska trestního práva (trestní zákon a zákon o přestupcích)
• Případové studie (kazuistiky)
• Výslechová praxe (práva a povinnosti pedagogických pracovníků)
• Zákon o sociálně právní ochraně dětí - seznámení s legislativou dané problematiky - na koho se
kdy obrátit
Určeno komu:
pedagogům středních škol
Číslo akreditace:
32 943/2010-25-815
Termíny konání:
16. a 17. 6., 23. a 24. 6., 29. a 30. 6., 25. a 26. 8., 29. a 30. 8. 2011
Místo konání:
v prostorách spolupracující školy
Lektor:
Mgr. Renata Ježková
Cena:
zdarma (placeno z projektu)
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Michal Dujka, [email protected], tel. 543 426 056, 734 314 348
V Y T V Á Ř E N Í P O Z I T I V N Í H O S O C I Á L N Í H O K L I M AT U V E Š K O L E
A TŘÍDĚ
Obsah:
Blok 1
(4 hod.)
Klima třídy, motivace a lepší výsledky žáků
Klima třídy má vliv na sociální chování žáků, ale také na jejich motivaci k výkonu, na průběh učení
a výsledky učení. Ovlivňuje poměr úspěšných a neúspěšných žáků ve třídě. Dobré školní klima
prospívá nejen žákům, ale také působí kladně na učitele a školu jako celek.
• Klima třídy – vliv na žáky i učitele
• Metoda měření klimatu
• Faktory, které klima třídy ovlivňují
• Jak dosáhnout změny v klimatu třídy
Blok 2
(4 hod.)
Vztahy ve sborovně
Bez veřejného sdělování účastníci rozkrývají zákonité role v kolektivu, získávají možnost sebereflexe
na své působení a z toho vyplývající možné změny: ty jsou upřesněny ve smyslu fází, kterými změna
prochází. Zkušenost semináře je aplikovatelná na jakýkoliv kolektiv, včetně školní třídy.
Blok 3
(4 hod.)
Konflikty a způsob jejich řešení
• Konflikty jako součást mezilidských vztahů
• Konflikty a osobnost
• Faktory vzniku konfliktů, jejich druhy a časté příčiny
• Typy pracovních konfliktů a jejich důsledky
• Konflikt a osobnostní typy, prožívání a chování v konfliktu
• Modelování konfliktů pomocí hraní rolí, typy řešení konfliktů
• Co pomáhá a brání řešení konfliktů, zvládání emocí v konfliktu
• Zásady a způsoby řešení konfliktů, možnosti předcházení konfliktům
• Řešení modelových konfliktních situací, nácvik zprostředkování
• Řízení konfliktů a krizí v týmu, vybrané problémy krizového managementu
Blok 4
(4 hod.)
Jak pracovat s agresí
12
• Co je to agrese, kdy a jak vzniká
• Funkce agrese
• Typické reakce na hněv
• Agrese vlastní i agrese ostatních ve škole
• Jak pracovat s agresí v podmínkách školy
Určeno komu:
pedagogům středních škol
Číslo akreditace:
32 943/2010-25-815
Termíny konání:
23. a 24. 6. 2011
Místo konání:
v prostorách spolupracující školy
Lektor:
PhDr. Jan Svoboda
Cena:
zdarma (placeno z projektu)
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Michal Dujka, [email protected], tel. 543 426 056, 734 314 348
»
SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY
K U R Z R E G I O N Á L N Í C H D Ě J I N P O K R A Č U JE
Středa 9. 3. 2011
Učíme dějepis na Špilberku – Mgr. Dana Olivová. Sraz u pokladny hradu.
Středa 13. 4. 2011
Jaký je nový Moravský zemský archív – PhDr. Kateřina Smutná
Návrh na exkurzi:
Technické památky v nejbližším okolí Brna (květen 2011)
Určeno komu:
učitelům 2. stupně ZŠ, víceletých gymnázií a SŠ
Číslo akce:
1728
Číslo akreditace:
16 659/2010-25-475a
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 250 Kč/sem., 1.600 Kč/celý kurz
Cena pro ostatní:
300 Kč/sem., 1.920 Kč/celý kurz
Poznámka:
Pro získání osvědčení je nutná 75% účast na seminářích (min. 5 seminářů).
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Ivo Prokeš, e-mail: [email protected], tel. 543 426 037
Uzávěrka přihlášek:
co nejdříve
JAK EFEKTIVNĚ NA ŠKOLNÍ VÝLET DO VÍDNĚ
Seminář je určen pro učitele 2. stupně ZŠ + SŠ, kteří vyučují dějepis, výchovu k občanství, příp.
německý jazyk a také pro pracovníky SVČ (DDM). Akce proběhne formou dvoudenní exkurze
a workshopu.
Program 1. den:
Odjezd z Brna do Vídně (nejvýznamnější památky), kde nás provede a dobré
rady předá kolegyně z evropské základní školy ve Vídni, v odpoledních hodinách přejezd do Mikulova
(večerní workshop), ubytování, nocleh.
Program 2. den:
Archeologické muzeum Aspern an der Zaya, odpoledne Znojmo (Znojemské
podzemí, rotunda sv. Kateřiny), ve večerních hodinách návrat do Brna.
Číslo akce:
1932
Termín:
7. – 8. 4. 2011
Lektor:
Mgr. Jitka Kačerová, Mag. Petra Feichtinger
Cena:
ZDARMA, hrazeno z projektu EdTWIN
Poznámka:
Účastníci si hradí pouze cest. připojištění a vstupy do památek.
13
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Uzávěrka přihlášek:
Přihlášeným účastníkům bude zaslán podrobný plán akce.
Z jedné školy se mohou zúčastnit max. 2 účastníci – kapacita je omezena.
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
PhDr. Zuzana Sniegoňová, e-mail: [email protected], tel. 543 426 045
25. 3. 2011, případně do naplnění kapacity
»
TĚLESNÁ VÝCHOVA A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
G Y M N A S T I K A V T V – P R Ů P R AVA A D O P O M O C , P O S I L O V Á N Í
Obsah:
Průpravná cvičení a dopomoc v gymnastice ve vztahu k rizikovým situacím ve školní TV a úrazům,
posilování. Ve výuce školní TV se vzhledem k náročnosti výcviku a z důvodu přecházení školním
úrazům často upouští od základních programů všestrannosti v rámci gymnastiky. Rovněž posilování
a průpravná cvičení jsou chybějící částí tělesné výchovy.
Cílem této konference je seznámit účastníky s průpravnými cviky a dopomoci v gymnastice
a s vhodnou formou posilování jako nezbytného předpokladu k plnění obsahu základního učiva
a očekávaných výstupů z RVP:
Konference bude probíhat kombinovanou formou, na teoretickou informaci vždy naváže praktická
ukázka. Počítá se se zapojením účastníků konference, je proto nutná vhodná sportovní obuv a oděv.
Číslo akce:
1948, 1949, 1950
Číslo akreditace:
25 688/2008-25-551
Termín a místo:
22. 3. 2011 od 9.00 do 13.30 hod., některá SŠ v Brně – pro 2. st. ZŠ + SŠ
Lektoři:
Z. Janáková (trenérka sport. gymnastiky)
Mgr. Roman Kočovský, ZŠ Kamenačky Brno
Mgr. Helena Skolková, ZŠ Těšany
Cena:
ZDARMA, hrazeno z projektu Rozvoj DVPP a síť metodické podpory
Poznámka:
Na přihlášce uveďte titul, celé jméno, datum narození a přesnou adresu školy.
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
PhDr. Zuzana Sniegoňová, e-mail: [email protected], tel. 543 426 045
Uzávěrka přihlášek:
zasílejte obratem
I N S T R U K TO R LY Ž O V Á N Í – Z Á K L A D N Í K U R Z – R I S O U L ( F R A )
Číslo akreditace:
10 381/2010-25-275
Číslo akce:
1696
Termín konání:
8. – 17. 4. 2011
Místo konání:
Risoul (FRA)
Odborný garant:
Dr. Miloš Nezhoda, [email protected], tel: 603 247 728
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 4.990 Kč (ubytování, doprava,
vleky) + 2.600 Kč (kurzovné)
Cena pro ostatní:
4.990 Kč (ubytování, doprava,vleky) + 3.120 Kč (kurzovné)
Kontaktní osoba:
Ing. Michal Slezák, e-mail: [email protected], tel. 517 334 131
Uzávěrka přihlášek:
25. března 2011
Další informace na:
http://www.jmskoly.cz/sssbrno/1310/
14
I N S T R U K TO R S N O W B O A R D I N G U – Z Á K L A D N Í K U R Z – R I S O U L
(FRA)
Číslo akreditace:
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Odborný garant:
Cena pro pedagogické
Cena pro ostatní:
Kontaktní osoba:
Uzávěrka přihlášek:
Další informace na:
10 381/2010-25-275
1695
8. – 17. 4. 2011
Risoul (FRA)
PaedDr. Miloš Nezhoda, [email protected], tel: 603 247 728
pracovníky škol a školských zařízení: 4.990 Kč (ubytování, doprava,vleky) +
2.600 Kč (kurzovné)
4.990 Kč (ubytování, doprava,vleky) + 3.120 Kč (kurzovné)
Ing. Michal Slezák, e-mail: [email protected], tel. 517 334 131
25. března 2011
http://www.jmskoly.cz/sssbrno/1310/
I N S T R U K TO R LY Ž O V Á N Í – D O Š K O L O VA C Í K U R Z – R I S O U L ( F R A )
Číslo akreditace:
10 381/2010-25-275
Číslo akce:
1863
Termín konání:
8. – 17. 4. 2011
Místo konání:
Risoul (FRA)
Odborný garant:
Dr. Miloš Nezhoda, [email protected], tel: 603 247 728
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 4.990 Kč (ubytování, doprava,
vleky) + 1.800 Kč (kurzovné)
Cena pro ostatní:
4.990 Kč (ubytování, doprava,vleky) + 2.160 Kč (kurzovné)
Kontaktní osoba:
Ing. Michal Slezák, e-mail: [email protected], tel. 517 334 131
Uzávěrka přihlášek:
25. března 2011
Další informace na:
http://www.jmskoly.cz/sssbrno/1310/
I N S T R U K TO R S N O W B O A R D I N G U – D O Š K O L O VA C Í K U R Z – R I S O U L
(FRA)
Číslo akreditace:
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Odborný garant:
Cena pro pedagogické
Cena pro ostatní:
Kontaktní osoba:
Uzávěrka přihlášek:
Další informace na:
10 381/2010-25-275
1864
8. – 17. 4. 2011
Risoul (FRA)
PaedDr. Miloš Nezhoda, [email protected], tel: 603 247 728
pracovníky škol a školských zařízení: 4.990 Kč (ubytování, doprava,vleky) +
1.800 Kč (kurzovné)
4.990 Kč (ubytování, doprava,vleky) + 2.160 Kč (kurzovné)
Ing. Michal Slezák, e-mail: [email protected], tel. 517 334 131
25. března 2011
http://www.jmskoly.cz/sssbrno/1310/
15
»
ŠKOLSKÝ MANAGEMENT A EKONOMIKA
F I N A N Č N Í Ř Í Z E N Í A Ú Č E T N I C T V Í P R O JE K T Ů – V Y Š K O V
Obsah:
1. Projekt EU peníze školám
• rozpočet projektu
• financování dle kapitol rozpočtu
• způsobilé a nezpůsobilé výdaje
• základní ustanovení pro zadávání veřejných zakázek
• výběrová řízení
• postup při zadávání zakázek malého rozsahu
• možnosti financování formou nákupu služeb
• příklady účtování v příspěvkové organizaci
• problematika vyplývající z Příruček pro žadatele a příjemce
2. Diskuze a otázky
Určeno komu:
ředitelům a ekonomům škol
Číslo akce:
1919
Termín konání:
10. 3. 2011, od 8.30 do 12.30 hod.
Místo konání:
Vyškov, Brněnská 7
Lektor:
JUDr. Zuzana Malachová
Kurzovné:
660 Kč včetně DPH
Poznámka:
Kapacita semináře je 30 osob
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Ing. Michal Slezák, e-mail: [email protected] tel. 517 334 131
Uzávěrka přihlášek:
2. března 2011
»
STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH
PŘEDPOKLADŮ
STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
2 0 11/ 2 0 1 2
Obsah:
Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti
řízení škol a školských zařízení, v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, včetně ochrany zdraví, které
jsou kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředitele školy a školského zařízení. Studium je
v souladu se standardy MŠMT organizováno ve 4 modulech v rozsahu 100 vyučovacích hodin přímé
výuky a 20 hodin odborné stáže na vytypovaných školách a školských zařízeních. Součástí
vzdělávacího programu je doporučené samostudium. Za tímto účelem obdrží každý z účastníků
studijní materiály shrnující podrobný obsah jednotlivých modulů, zaměřený na cílové kompetence
16
vedoucích pracovníků. Vzdělávací program se v souladu se Standardy studia pro ředitele škol
a školských zařízení skládá ze 4 základních modulů:
• základy práva,
• pracovní právo,
• financování školy,
• organizace školy a pedagogického procesu.
Po absolvování výuky ve všech modulech budou účastníci studia absolvovat pedagogickou praxi
formou třídenních stáží ve vybraných školách nebo školských zařízeních.
Určeno komu:
Kvalifikační studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají
nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení.
Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí v oblasti řízení školství, které umožní výkon
funkce ředitele školy nebo školského zařízení podle §5, odstavec 2, zákona č. 563/2004 Sb.
Číslo:
1808
Číslo akreditace:
25 688/2008-25-551
Termíny konání:
zahájení 6. 10. 2011, ukončení únor 2012
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
JUDr. Hana Poláková, Mgr. Miroslav Hanzelka, Mgr. Hynek Nespěšný,
Mgr. Marta Hromková, Ing. Marie Kučerová
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení:
9.000 Kč
Cena pro ostatní:
10.800 Kč
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Ivana Smejkalová, e-mail: [email protected], tel. 543 426 047
Uzávěrka přihlášek:
23. září 2011
Poznámka:
Odborným garantem vzd. programu je PaedDr. Věra Hlavsová, vedoucí
oddělení.
17
»
OSTATNÍ NABÍDKY
Exkurze Osvětim
Nabízíme mimořádnou nabídku exkurze do koncentračního tábora Osvětim (Polsko) na 4. dubna
2011. V tomto termínu máme pro vás zajištěnou dopravu pro cca 90 žáků (2 autobusy), vstup
a průvodce. Cena na žáka při plném obsazení vychází cca na 500 Kč.
V případě zájmu nás urychleně kontaktujte na tel. číslo 543 426 041/042.
Nabídka adaptačních pobytů na rok 2011
Na rok 2011 jsme si pro vás připravili pobyty s adaptačním programem. Program je pod vedením
zkušených a kvalifikovaných instruktorů. Je zaměřený na rozvoj nepoznaného kolektivu, komunikace
a vzájemného poznání, účastníci absolvují iniciativní hry, nízké překážky, týmovou hru a vylezou na
vysokou týmovou překážku. Za pomoci zážitkové pedagogiky, silných prožitků a subjektivního pocitu
nebezpečí se rozvíjí důvěra a spolupráce v doposud nestmeleném kolektivu. Program lze upravit dle
vašeho přání.
1. Turistická základna ve Veverské Bítýšce u Brna
Turistická základna Veverská Bítýška leží asi 15 km od Brna na břehu řeky Svratky v romantickém
lesnatém údolí. Ubytování je zajištěno v čtyř a šestilůžkových chatkách na patrových postelích.
Kapacita je 50 osob. Na základně je 6 sprch, venkovní i vnitřní umývárna a záchody splachovací
i venkovní suché. Je zde hřiště, můžete si zapůjčit i sportovní vybavení
Délka pobytu
Cena s programem
Cena bez programu
2 dny
500 Kč*
300 Kč
3 dny
1.000 Kč**
600 Kč
2. Hotel riviera“ - Jedovnice
Ubytování je zajištěno v hotelu, který je situován u rekreačního rybníka Olšovec v Jedovnicích, přímo
z lodžie pokojů je krásný výhled na hladinu rybníka. Vzdálenost na pláž je asi 100 m, což je výhodou
v horkých dnech. Celková kapacita hotelu je až 60 lůžek ve 3lůžkových pokojích. Pokoje jsou
vybaveny umývadlem a WC, sprchy jsou společné na chodbě. Krásné prostředí je ideální pro
vycházky do Moravského krasu. U hotelu je i půjčovna lodiček
Délka pobytu
Cena s programem
Cena bez programu
2 dny
550 Kč*
350 Kč
3 dny
1.100 Kč**
700 Kč
3. Autocamp Obora, Brno
Autocamp Obora se nachází nedaleko Brna, v rozlehlém lesnatém údolí v těsné blízkosti Brněnské
přehrady. Dobré autobusové spojení s městem Brnem (IDS, Brno-Bystrc 15 minut jízdy). Hosté
mohou využít rovněž romantickou lodní dopravu parníkem (v blízkosti přístaviště Hrad Veveří
a Rokle). Bungalovy s kompletním ložním vybavením. Celkem 160 lůžek v 1-5-lůžkových pokojích.
Soc. zařízení v samostatné budově. Občerstvení je uvnitř areálu - bistro s venkovním zastřešeným
posezením. Ohniště, hřiště pro míčové hry.
Délka pobytu
Cena s programem
Cena bez programu
2 dny
520 Kč*
320 Kč
3 dny
1.040 Kč**
640 Kč
Poznámky:
*
V ceně je započítán 1 den programu.
**
Individuálně vám připravíme program dle vaší potřeby.
V ceně jsou započítány 2 dny programu.
18
4. Slovinsko
Dobrodružné, prožitkové a výchovně vzdělávací programy, sportovní kurzy nebo školní výlety.
Akce šitá na míru právě pro vás ve slovinských Julských Alpách ve městečku Bovec, které se nachází
na břehu řeky Soči a je rájem pro milovníky vodních sportů, vysokohorské turistiky a dalších
sportovních aktivit. Bovec je vzdálen cca 8 hod jízdy autobusem z ČR.
Zahraniční programy organizujeme ve spolupráci s česko-slovinskou firmou AlpiCenter d. o. o., která
je provozovatelem prvního českého kempu ve Slovinsku a nabízí také řadu sportovních
a adrenalinových aktivit - rafting, canyoning, VHT, via ferrata, speleologie, aj. Aktivní program, jeho
zaměření a intenzita, psychická i fyzická zátěž jsou úměrné skupině účastníků i jednotlivcům. Program
je organizován zkušenými certifikovanými instruktory, kteří pro svoji práci využívají metody
zážitkové pedagogiky s maximálním důrazem na bezpečnost.
Ubytování – ve vlastních stanech v prvním českém kempu AlpiCenter. Kemp se nachází cca 5 minut
od centra Bovce a nabízí kromě ubytování také špičkové sociální zázemí (WC, sprchy, kuchyňka,
lednice, sušička).
Strava - 3x denně + celodenní pitný režim. Při celodenním programu mimo kemp je strava formou
vydatného balíčku.
Pobytové termíny - květen, červen, září
Turnus: PO-PÁ (popř. podle dohody)
Odjezd z ČR v neděli cca o půlnoci, návrat ze Slovinska v pátek do 20ti hodin.
Cena za účastníka: 2.400 Kč
Cena zahrnuje stravu 3 x denně + nonstop pitný režim, ubytování, turistický poplatek, kompletní
program (mimo fakultativní nabídku) včetně materiálu a lektorů.
Cena nezahrnuje dopravu účastníků a jejich cestovní pojištění.
Příklady zaměření kurzu:
• sportovní kurz
• OSV, rozvoj klíčových kompetencí
• prožitkový kurz, školní výlet
• rescue kurz - jak se chovat v krizových situacích, první pomoc (zdravověda) v teorii i praxi
• výchovně vzdělávací: historie I. světové války, biologie a přírodověda, aktivní jazyk (angličtina
v hovorové praxi)
Ukázková dramaturgie programu (změna vyhrazena):
1. den: Příjezd v ranních hodinách do střediska, ubytování, pravidla, seznámení s okolím, odpolední
nenáročná turistika po soutoku řek Koritnica a Soča (houpací mosty, nádherné scenérie, …), hra
"Ariadnina nit", popř. křest nováčků.
2. den -Celodenní výprava k prameni Soči - výšlap k prameni Soči, občerstvení v Koči pri Izvire, pěší
turistika do Trenty s návštěvou několika přírodních vodopádů, kaňonu Mlinarica, a výhledem na
majestátní Triglav.
3. den - Celodenní výlet k italskému moři - Jesolo, Bibione nebo Lignano. Koupání, relaxace,
návštěva místních cukráren a pizzerií.
4. den - Strategická týmová pohybová hra "Vědecká přísloví", turnaj v beach volejbalu a petanque,
fakultativně canyoning - rafting - speleo - záchrana na divoké vodě. Strategická městská orientační
týmová hra na území města.
5. den - Závěrečná velká týmová hra, vyhlášení, ukončení kurzu, balení, odjezd do ČR.
!!! Dramaturgie programu je vždy individuálně připravena s ohledem na zaměření kurzu
a počet a věk účastníků !!!
19
ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY VZDĚLÁVACÍCH
PROGRAMŮ
1. Způsob přihlašování
Přihlašování je možné:
a) v tištěné formě zasláním závazné přihlášky na doručovací adresu (Středisko služeb školám
a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00
Brno).
b) elektronicky na e-mailovou adresu garanta příslušného vzdělávacího programu
([email protected]).
• Řádně vyplněnou přihlášku zašlete do uzávěrky (tj. 7 dnů před akcí, pokud není uvedeno jinak).
• Tiskopis přihlášky najdete samostatně na webových stránkách www.sssbrno.cz, www.jmskoly.cz,
případně je možné stáhnout jej z našeho „Měsíčníku“.
• Odesláním přihlášky vstupujete do smluvních vztahů s pořadatelem – závazná přihláška zavazuje
účastníka uhradit účastnický poplatek i při neúčasti.
• Řádně vyplněná přihláška je zásadní podmínkou účasti na vzdělávacím programu, v opačném
případě nemohou být zájemcům včas doručeny případné doplňující informace, údaje o časových
změnách či o zrušení programu apod.
• Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumění obdrží přihlášení zájemci pouze tehdy, je-li to
v pozvánce vysloveně uvedeno, dále při elektronickém způsobu přihlášení, při změně termínu, při
překročení kapacity nebo v případě zrušení programu.
• Pokud byl zaplacen účastnický poplatek před zrušením akce pořadatelem, bude účastníkovi na
základě předložení dokladu o zaplacení vrácen.
2. Úhrada za účast na vzdělávacích programech
Poplatek je možné uhradit:
a) v hotovosti při prezenci před akcí (účastník obdrží doklad o zaplacení),
b) úhradou faktury vystavené na základě písemné objednávky (např. přihlášky s vyznačením
žádosti o fakturaci).
3. Zrušení přihlášky
Přihlášku na vzdělávací program lze ze závažných důvodů zrušit, ovšem písemně a nejpozději k datu
uzávěrky akce (tj. k závěrečnému datu příjmu přihlášek), jinak bude účastníkovi vyúčtován
účastnický poplatek v plné výši. Při včasném zrušení bude případně již zaplacený účastnický
poplatek vrácen (po předložení dokladu o úhradě a vyplnění žádosti o vrácení). Za přihlášeného lze
v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka. Pro vzdělávací zájezdy, exkurze, kurzy a některé náročné
typy dalších programů platí podmínky uváděné v pozvánkách na tento typ akcí.
4. Zahájení akce
Prezence účastníků začíná obvykle 30 minut před zahájením.
5. Certifikace účasti na vzdělávacích programech
Účastníci námi nabízených akreditovaných vzdělávacích programů obdrží osvědčení pouze
v případě minimálně 75 procentní účasti.
20
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno,
Hybešova 15, 602 00 Brno, IČ: 605 55 980, DIČ: CZ60555980
Škola - uveďte přesný název školy dle zřizovací listiny
Název
Adresa
PSČ
Obec
Telefon
E-mail
IČO
DIČ
Akce
Číslo
Název
Termín
Místo konání
Kurzovné
.
Účastníci
Č.
Datum nar.
Příjmení, jméno, titul
Platba *
Podpis účastníka
1
2
3
4
5
6
* Platba: H=hotově (platí škola), F=fakturou (platí škola), I=individuálně (platí účastník z vlastních zdrojů po předchozí
domluvě s garantem akce). Přihlašování na vzdělávací programy je možné zasláním závazné přihlášky na kontaktní adresu
nebo elektronicky na e-mailovou adresu garanta příslušného vzdělávacího programu. Obě formy přihlášení budou
považovány za závazné. Tímto se zavazuji uhradit kurzovné za přihlášené účastníky.
V souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlasím s tím,
aby moje osobní údaje, které tímto poskytuji SSŠ a Zařízení pro DVPP Brno, byly používány pouze pro účely zpracování
agendy související s touto přihláškou.
V............................ dne ......................
Podpis:

Podobné dokumenty

Měsíčník pro střední školy SSŠ Brno 2/2010

Měsíčník pro střední školy SSŠ Brno 2/2010 „METODY A FORMY AKTIVNÍHO UČENÍ – PRÁCE S TEXTEM VE VÝUCE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ“ ........................................ 19 „METODY A FORMY AKTIVNÍHO UČENÍ – PRÁCE S TEXTEM VE VÝUCE SPOLEČENSKOV...

Více

Měsíčník SSŠ Brno 4/2011 - Středisko služeb školám Brno

Měsíčník SSŠ Brno 4/2011 - Středisko služeb školám Brno 5. Úprava fotografií (změna velikosti a rozlišení fotografie, korekce optických chyb, korekce kompozičních chyb, základní barevné korekce, retuše fotografií, text ve fotografii, příprava fotografie...

Více