Duhovka News - Duhovka Group

Komentáře

Transkript

Duhovka News - Duhovka Group
Duhovka
News
Říjen 2013
Obsah
Úvodní slovo
3
Rozhovor s Jiřím Sadilem
4
Představujeme nové spolupracovníky
6
Co se děje v Duhovce
krátké ohlédnutí za minulými akcemi
8
Co nás čeká? Kalendář akcí
12
Projekty studentů
13
Rozhovor s Tomášem Kučerou
15
Struny dětem
Růžová věž a Barevné kontinenty Duhovky
2
17
Duhovka Group News
Úvodní slovo
Vážení přátelé Duhovky,
srdečně Vás vítáme v novém školním roce, který, jak doufáme, bude plný radosti z
poznávání a učení se novému. V aktuálním čísle vám přinášíme rozhovor s Jiřím
Sadilem, koordinátorem Institutu Duhovka.V rozhovoru se dozvíte více o tom, jak
Institut funguje a co v nejbližší době chystá. V rubrice Co se děje v Duhovce se
dočtete, jaké akce se ve školách pořádaly na konci minulého a začátkem tohoto školního roku. Například školka oslavila již páté narozeniny, a i přes nepřízeň počasí se společná oslava dětí, rodičů i učitelů velmi vydařila. Čekají Vás také
články o gymnáziu Duhovka, které se zapojilo do několika mezinárodních projektů
(Special skills of special people a Ways to (waste of?) freedom. Dalším rozhovor
nám poskytl Tomáš Kučera, učitel na gymnáziu, který nám pověděl více o projektu
Studentské parlamentní volby 2013 a studentech, kteří perfektně zvládli neočekávanou návštěvu České televize. Na závěr bychom Vás rádi pozvali na festival
Struny podzimu, konkrétně na Struny dětem, jejichž hrdým partnerem je Duhovka
již několik let. V rámci programu budeme mít letos hravou zónu s názvem Růžová
věž a dílnu Barevné kontinenty, kde na děti čekají zajímavé tvůrčí aktivity v duchu
Montessori.
Přejeme Vám krásné podzimní dny a těšíme se na setkání s Vámi!
3
Duhovka Group News
Rozhovor
s Jiřím Sadilem
Kdo všechno se podílí na spolupráci v
Institutu?
Oficiální struktura je velmi jednoduchá. Ředitelkou Institutu je Ivana Janečková a já
funguju jako koordinátor. V kurzech Montessori, které pořádáme, je však zapojeno
mnohem více lidí. Například metodoložka
školky Dorothy Paul, zástupkyně ředitele ZŠ Duhovka Judy Luman, instruktorky
Claudia Medina, Lyudmila Land, Joanna
Boone, Maria Bengoechea nebo autorka a
lektorka on-line kurzů Dr. Ijya Tulloss. Na
přípravě večerů a seminářů Školy života
pak intenzivně spolupracuji s jejím zakladatelem Mariem Večerkem.
Na čem nyní v Institutu pracujete?
Jirka vystudoval učitelství pro 2. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě v Hradci
Králové. Několik let pracoval jako učitel
na základní škole, vedoucí na dětských
táborech, sbormistr dětského sboru a
lektor jazyků. Po přestěhování do Prahy
působil čtyři roky mimo školství, v červnu 2012 nastoupil do Institutu Duhovka
jako koordinátor.
Jirko, můžeš nám představit Institut
Duhovka a vysvětlit, k čemu slouží?
Institut Duhovka je nejmladší součástí rodiny Duhovka. Jeho úkolem je pomáhat
jednotlivým školám v systému řešit otázky
vzdělávání, a to jak učitelů a rodičů, tak
i veřejnosti.
4
V tuto chvíli je naším největším úkolem
dokončení dvouletého procesu akreditace
kurzů Montessori u Americké Montessori
společnosti a MACTE (akreditační komise
pro vzdělávání učitelů v Montessori). V listopadu čekáme návštěvu hodnotící komise
z USA, na základě jejíchž výsledků by nám
měla být udělena akreditace. Druhé kolo
Montessori výcviků by mělo začít v červenci 2014 už s plnou akreditací. Paralelně se samozřejmě rodí další projekty. Byl
bych rád, kdyby se rozšířila spolupráce s
jednotlivými školami tak, abychom dokázali pokrýt všechny jejich potřeby v oblasti
vzdělávání dospělých. V nejbližší době nás
čeká cesta do Budapešti na celoevropskou
konferenci Montessori, kde naše metodoložky Dorothy Paul a Judy Luman povedou
workshop pro učitele s názvem Spirála
praktického života. Velmi zajímavá je také
práce na přípravě Školy života.
Duhovka Group News
Můžeš nám podrobněji vysvětlit, co je
Škola života?
Škola života je projekt, v rámci kterého
probíhají besedy a semináře. Vznikl v roce
2009 a s pravidelnou roční přestávkou letos pokračuje již třetím ročníkem. Jejím zakladatelem je Mario Večerek, který v roce
2004 poprvé navštívil školu M. P. Ščetinina
na Kavkaze. Živý zájem mnoha lidí a způsob výuky na této škole ho přiměl seznámit
veřejnost se svými postřehy a zkušenostmi získanými během pobytu prostřednictvím debatního večera. Tak vlastně vznikl
první ročník. Duhovka se do projektu zapojila na jaře 2013, kdy Mario začal pracovat
jako učitel na základní škole Duhovka. Řekli jsme si, že by bylo hezké v tradici předchozích dvou ročníků pokračovat.
Cílem projektu není poučovat, ale inspirovat a sdílet zkušenosti s lidmi z různých
oblastí. Myslím, že se nám pěkně daří propojovat lidi bez ohledu na jejich přesvědčení nebo příslušnost. Jenom během prvních
tří večerů se nám podařilo propojit švédskou intuitivní pedagogiku, ruskou rodovou
školu, domácí vzdělávání, komunitní školy,
hnutí Nevýchova, přírodní školu, lesní školy, waldorfskou a Montessori pedagogiku a
další směry. Každá beseda má své samostatné téma a hosty. Debatní večery probíhají jednou za měsíc v Divadle Kampa a
druhý den většinou následuje seminář na
ZŠ Duhovka s jedním z pozvaných. Velkou
oporou nám je atmosféra Divadla Kampa
a přítomnost hudebních hostů. Je skvělé,
že i při konfrontaci zdánlivě protikladných
přístupů, se vždycky podařilo najít něco
společného.
5
Učitelé Duhovky procházejí výcviky
AMS. Co konkrétně kurzy AMS obnáší
a v jaké fázi výcviku se učitelé právě
nachází?
Pro začátek musím smeknout před učiteli,
kteří zvládají skloubit nároky kurzu se svými pracovními povinnosti a osobním životem. AMS kurzy jsou opravdu velmi náročné. V létě prošli učitelé druhým intenzivním
soustředěním, zaměřeným především na
přírodní vědy. Během roku pracují na plnění on-line modulů, studii dítěte, celoročním projektu, plní podmínky praxe a ještě
vytvářejí svá předmětová alba. Učitelé ve
školce projdou více než třemi sty hodinami
výuky, desítkami hodin samostatné práce
a absolvují minimálně 540 hodin dokumentované praxe. Pro základní školu je to
dokonce více než 370 hodin výuky a 1080
hodin praxe. Ty, kteří nastoupili do výcviku v létě 2012, čeká před koncem letošního školního roku závěrečný seminář, a po
dokončení samostatných úkolů dostanou
certifikát.
Na co bys rodiče v nejbližší době
pozval?
Rád bych pozval všechny rodiče v pátek 22.
listopadu do Divadla Kampa na večer, jehož hlavním hostem bude americký lektor
nenásilné komunikace Robert Wentworth.
Hovořit bude na téma „Jak na komunikaci“.
Na 6. prosinec připravujeme večer na téma
„Respekt“ se zástupci programu Respektovat a být respektován a se socioniky.
Duhovka Group News
Představujeme
nové spolupracovníky
Rádi bychom Vám představili naše nové kolegyně a kolegy,
kteří se v nedávné době stali součástí týmu Duhovky.
Školka
Kavita Doodnauth působí ve školce od nového školního roku jako asistentka učitele,
Jan Petr jako odpolední učitel.
Základní škola
Těšíme se také na spolupráci s novými učitelkami Alenou Knotkovou a Mariou Bengoechea, které učí v rubínové třídě.
Od nového školního roku budou na základní škole působit jako asistentky učitele Joanna Šafařík, Barbora Viktorinová a Emily de Vega.
Veronika Rešková se stala naší novou office managerkou. Pomáhat jí bude Andrea Šimková, která nastoupila do ZŠ Duhovka jako asistentka office managerky.
Gymnázium
Od začátku školního roku je asistentkou učitele na gymnáziu Lenka Hejhalová.
Group
6
Norbert Belza se stará o údržbu subjektů Duhovky Group.
Jaroslava Weiserová nově působí v marketingu jako managerka komunikace.
Duhovka Group News
7
Duhovka Group News
Duhovce
Co se děje vv Duhovce
ohlédnutí
krátké ohlédnutí
za minulými
minulými
akcemi
za
akcemi
Školka
Narozeniny školky
Návštěva planetária
Ve čtvrtek 12. září oslavila školka 5. výročí
od svého založení. Rodiče s dětmi a učiteli
se sešli přímo ve školce a užili si příjemné společné odpoledne. Podzimní počasí nám moc nepřálo. Hned na začátku se
totiž spustil pořádný liják, ale to nám rozhodně nezabránilo, abychom v oslavě pokračovali. Přesunuli jsme se ze zahrady do
vnitřních prostor školky, kde probíhal celý
program. Ředitelka školky Míša Hrivňáková zadala všem úkol, kterým bylo výtvarně
ztvárnit radost. K dispozici jsme měli různé barvy a pět pláten, na která jsme mohli jakýmkoli způsobem vyjádřit veselost,
radost a nadšení. Všichni jsme usilovně
malovali a nakonec jsme vytvořili pět nádherných obrazů. Děti si kromě malování na
plátno mohly vyzkoušet také malování na
obličej a nechat si od vizážistek nakreslit
například Spidermana nebo kytičku. Po
celou dobu oslavy jsme jedli vynikající palačinky. Školce přejeme do dalších let vše
nejlepší!
V pondělí 23. září navštívily děti ze školky
v Cihelné planetárium. V promítacím sále
se sférickým stropem, který napodobuje
pomyslnou nebeskou klenbu, se podívaly
na pohádku Anička a Nebešťánek. Ve vestibulu planetária probíhala astronomická výstava, kde se děti seznámily s celou řadou
interaktivních exponátů. Návštěva planetária navazuje na téma planety Země, kterým
se děti ve školce právě zabývají.
Redakce newsletteru
8
Co se děje v Duhovce
krátké ohlédnutí
za minulými akcemi
Základní škola
Na základní škole se v rámci Zahradní slavnosti, oslavy konce školního roku, uskutečnila aukce obrázků. Všech jedenáct vydražených obrázků malovaly děti v hodinách
výtvarné výchovy. V aukci se vybrala částka 8 700 Kč, kterou jsme darovali pražské
ZOO na pomoc po povodních. Jsme moc
rádi, že jsme díky dražitelům mohli přispět
na dobrou věc!
Den míru
21. září se slaví Světový den míru. Protože
tento rok svátek připadl na sobotu, slavili
jsme ho ve škole již v pátek. Děti se sešly
s učiteli ve společenské místnosti, zapálily se svíčky a v doprovodu kytar jsme si
zazpívali píseň Light a Candle, kterou děti
celý týden nacvičovaly v jednotlivých třídách. Zástupkyně školy Míša Paul spolu s
Judith Luman s dětmi posléze probíraly, co
pro ně znamená mír, kdy se cítí být v klidu
nebo co jim pomůže pro zlepšení nálady.
Všichni jsme prožili společnou „chvilku
míru” před výukou.
Plavání
V týdnu od 7. do 11. října se uskutečnila
škola v přírodě spojená s plaveckým kurzem. Děti byly ubytovány ve sportovním
centru Nymburk, kde probíhá většina příprav sportovní reprezentace České republiky. Kromě plaveckých tréninků si mohly
vyzkoušet teambuildingové, zážitkové a
seznamovací hry, relaxaci a osobnostní a
sociální rozvoj. V druhé polovině týdne za
dětmi přijelo překvapení v podobě Astrobusu, který jim zprostředkoval pohled do světa planet a vesmíru.
Vesmír
V oranžové třídě se v říjnu soustředili na
téma vzniku vesmíru. Na začátku projektu
učitelé divadelně ztvárnili příběh Velkého
třesku a vzniku vesmíru, hvězd a planet.
Na příběh navázaly další aktivity v podobě
vytváření sluneční soustavy z hlíny, čtení knížek o jednotlivých planetách nebo
návštěva planetária. Učitelé vzali děti do
knihovny, kde si založily průkazky a mohou
si zapůjčit knihy na projekty, na kterých ve
škole pracují.
Semináře Montessori
V úterý 10. září a ve středu 2. října proběhly
ve škole semináře Montessori. Večery se
nesly v duchu témat “Co je Montessori” a
„Spirála praktického života“. Obě akce vedly metodičky škol Duhovky Judith Luman a
Dorothy Paul.
9
Duhovka Group News
Co se děje v Duhovce
krátké ohlédnutí
za minulými akcemi
Gymnázium
Seznamovací kurz Monínec
Ve dnech 1. až 5. září 2013 se noví primáni gymnázia Duhovka zúčastnili tradičního
seznamovacího kurzu, tentokrát v malebném prostředí areálu Monínec. Cílem pobytu bylo seznámení studentů s budoucími spolužáky a třídními učiteli, asistenty a
dalšími členy týmu Duhovky. Program pobytu byl velmi bohatý a pestrý. Užili jsme si
množství seznamovacích i sportovních her,
zúčastnili se celodenní výpravy za menhiry, spojené s pozorováním bizonů, a adrenalinového odpoledne v lanovém centru a
při tubingu. Mnoho aktivit a her probíhalo
v anglickém jazyce díky lektorce angličtiny
a rodilé mluvčí Kate. Aktivně jsme pracovali na tvorbě třídních kolektivů, seznamovali jsme se s principy práce v Duhovce a
připravovali jsme se na primánský projekt
Naše místo, který začal hned po kurzu. Za
slunečného počasí jsme se vraceli rozzáření a spokojení s aktivně strávenými dny plnými zážitků, nových kamarádů i informací
o škole.
Jitka Puchmajerová, Ph.D., učitelka fyziky
10
Vodácký kurz
První vícedenní vodácká akce na gymnáziu
dopadla skvěle, ačkoli studentů jelo pouze devět. Plány nám zkřížilo počasí hned
dvakrát. Poprvé jsme museli sjetí Vltavy z
Vyššího Brodu do Českých Budějovic odložit kvůli červnovým povodním, podruhé
už bylo velmi chladno, takže na vodu vyjeli jen skuteční „drsoňové“. Teplota vody v
září se přeci jen nedává srovnávat s červnem. Vody bylo tak akorát, spíš méně, proto se daly všechny jezy bez problémů sjet
a cvaknutí bylo jen výjimečné. Počasí bylo
nakonec nádherné a vyjet na řeku, kde nikdo není, mlha se válí v chuchvalcích na
vodě a je slyšet zpěv ptáků, je zážitkem,
který stojí za to. V Českém Krumlově jsme
navštívili nejlepší hospodu ve městě, Cikánskou jizbu. Místní svíčková a halušky
jsou vyhlášené a byly pro nás opravdovým gastronomickým zážitkem. Stejně tak
jsme si pochutnali i v restauraci v areálu
kláštera ve Zlaté Koruně. Vodácké dovednosti zvládli studenti na výbornou, takže
přejíždění proudu ani zajíždění do vracáku
by příště pro většinu z nich neměl být problém. Těšíme se, že příště vyrazíte s námi.
Rostislav Konopa, zástupce ředitele
gymnázia Duhovka
Duhovka Group News
Co se děje v Duhovce
krátké ohlédnutí
za minulými akcemi
Special skills of special people
23. až 30. září jsme se zúčastnili projektu Special skills for special people, který
vznikl za podpory programu Youth in Action (program Evropské unie na podporu
neformálního vzdělávání). Organizátorem
projektu bylo Special Education Centre Janez Levec se sídlem ve slovinské metropoli
Lublaň. Do projektu se zapojilo pět skupin
z různých zemí: finská mládežnická organizace Ice-hearts z Helsinek, gymnázia z
Lotyšska a Estonska, zástupci lublaňských
škol Janeza Leveca a námi reprezentovaná
skupina z Duhovka klubu. Cílem a náplní
projektu bylo vytvořit program pro místní
speciální školy a jejich studenty, zaměřený na rozvoj nových dovedností. Další významnou částí projektu byla spolupráce
mladé generace lidí na mezinárodní úrovni. Rádi bychom vyzdvihli propojení našich
studentů s handicapovanými studenty.
Název Youth in action doslovně vystihuje
každodenní náplň akce. Během dopolední
vyučovací doby jsme organizovali program
pro výše zmíněné studenty, zatímco odpolední hodiny byly věnovány odpočinku.
Každý den po večeři probíhaly tzv. národní
večery, jejichž cílem bylo poznávání kultur
všech zúčastněných zemí prostřednictvím
studentských prezentací. Večery byly obvykle zakončeny společnou diskusí o projektu a různými dalšími vystoupeními.
Jako největší klad projektu, kromě výborné
rodinné atmosféry, bychom chtěli zdůraznit zejména odbourání jazykových bariér
a předsudků. S projektem jsme byli velmi
spokojeni, byl pro nás velkým přínosem a
budeme velmi rádi pokračovat se stejným
týmem a programem v České republice.
Ways to (waste of?) freedom
Duhovka klubu se podařilo v minulých měsících zapojit do projektu výměny mládeže
financovaného z fondů EU. Projekt má název Ways to (waste of?) freedom. Setkání
se uskuteční v Polsku ve městečku Niepolomice u Krakova. Jedním z témat projektu
bude historie působení Sovětského svazu
v našich zemích a následné znovuzískání
svobody. Studenti ve věku od 13 do 17 let
budou prezentovat a reflektovat historické
události napříč zúčastněnými státy (Polsko, Litva, Estonsko a ČR). Součástí projektu je i kulturním program s celodenní
návštěvou Krakova.
Studenti kvarty a tercie
11
Duhovka Group News
Co nás čeká?
Kalendář akcí
Školka
28. října 31. října 19. listopadu 21. listopadu 26. listopadu 5. prosince 10. prosince 18. prosince 23. prosince - 3. ledna Státní svátek, školky zavřeny
Halloween od 16:00 do 17:30
Den otevřených dveří ve školkách Cihelná a Kozlovská
Seminář Montessori v Kozlovské od 17:00 do 19:00
Odpolední káva v Cihelné od 18:00 do 19:00
Mikulášská oslava v Kozlovské od 16:30 do 18:00
Seminář Montessori v Cihelné od 18:00 do 19:00
Vánoční dílny v Kozlovské a Cihelné od 16:00 do 17:30
Vánoční prázdniny, školky zavřeny
Základní škola
28. - 30. října 19. listopadu 21. - 26. listopadu 29. listopadu 3. prosince polovina prosince 23. prosince - 3. ledna Podzimní prázdniny
Den otevřených dveří od 9:00 do 17:00
Rodičovské konference
Adventní zahrádka
Setkání zájemců o 1. třídu od 18:00 do 19:30
Koledování
Vánoční prázdniny
Gymnázium
23. října 23. - 25. října 2013
29. – 30. října 2013
31. října
1. listopadu
5. listopadu
8. – 9. listopadu 26. listopadu 27. listopadu
10. prosince 11. prosince
13. – 14. prosince 17. prosince
20. prosince
23. prosince – 3. ledna
12
Klub rodičů - Praha 4 od 17:00
Exkurze Vídeň / Habsburkové, 3V a 3L
Podzimní prázdniny
Ředitelské volno
Ředitelské volno
Imatrikulace v Břevnovském klášteře, 1V, 1L od 17:00
DIS – 2. výukové soustředění
Den otevřených dveří, Praha 6 od 17:00 do 19:00
Den otevřených dveří, Praha 4 od 17:00 do 19:00
Třídní schůzky, Praha 6 od 17:00
Třídní schůzky, Praha 4 od 17:00
DIS – 3. výukové soustředění
Vánoční akademie v Emauzích od 17:30
Vánoční bruslení na stadionu Hvězda od 9:00
Vánoční prázdniny
Duhovka Group News
Projekty studentů
Gymnázium
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
Naše místo
Od letošního školního roku se naše gymnázium zapojilo do programu Mezinárodní
cena vévody z Edinburghu (The Duke of
Edinburgh´s International Award, zkráceně
DofE Award). Program DofE Award vznikl v
Anglii v roce 1956. Založil ho princ Philip,
manžel britské královny Alžběty II. a vévoda z Edinburghu, společně s propagátorem
zážitkové pedagogiky Kurtem Hahnem a
lordem Huntem. Program byl původně určen pouze britským chlapcům ve věku od
14 do 18 let, což bylo tehdy jakési mezidobí
mezi ukončením školní docházky a nástupem na vojnu. Program chlapcům umožnil
smysluplně trávit volný čas a po dvou letech byl zpřístupněn také dívkám. Vzápětí se začali zapojovat mladí lidé po celém
světě. V České republice funguje program
od roku 1994.
Primáni pracovali na projektu s názvem
Naše místo, jehož cílem bylo poznat školu
a její okolí v kontextu historie, zeměpisu,
biologie, fyziky, občanské výchovy a dalších vazeb. V rámci projektu se studenti
měli pokusit najít odpovědi na otázky typu:
Jak lidé ve škole naplňují základní lidské
potřeby? Jak tomu bylo v minulosti? Jak
lidé změnili toto místo, aby vyhovovalo jejich potřebám? Jak je náš současný život
zde ovlivněn naší minulostí? Co potřebujeme pro život v tomto místě? Kde tyto zdroje získáváme? Jak je dopravujeme? Jak je
využíváme? Studenti dostali základní informace a byli rozděleni na šest skupin po
třech žácích. Vycházeli do okolí školy a na
jednotlivých úkolech pracovali individuálně i skupinově. Informace zjišťovali a zpracovávali po dobu čtyř týdnů. 3. října proběhl prezentační den. Každá skupina měla
15 až 20 minut na představení své práce a
dosažených výsledků a dalších 5 minut na
dotazy a hodnocení. Výstup projektu mohl
mít libovolnou formu, od divadla, přes hudební tvorbu nebo komentovanou vycházku až po vlastní výrobky ilustrující dané
téma.
13
Slavnostní zahájení DofE Award proběhlo
na Gymnáziu Duhovka 10. 9. 2013. Úvodní
prezentace programu se ujala Šárka Čapková, asistentka programu z Národní kanceláře DofE Award, a Dan Přibáň, novinář,
cestovatel a patron programu. Oběma hostům se podařilo vzbudit živý zájem studentů, takže již máme první zájemce o účast
v programu. Program je určen studentům
od 14 do 25 let a jeho cílem je všestranně
rozvíjet osobnost mladých lidí. Má 3 úrovně (bronzovou, stříbrnou a zlatou), které se
liší dobou trvání (od 3 do 18 měsíců) a 5
sekcí (dovednost, dobrovolnictví, sportovní aktivita, akce s pobytem, dobrodružná
expedice), které musí studenti na jednotlivých úrovních splnit.
V každé sekci si studenti volí cíle odpovídající jejich možnostem.
Duhovka Group News
Projekty studentů
Je tedy jen na nich, jak velkou výzvou pro
ně program bude, zda si zvolí cíle snadno
dostupné nebo cíle, k jejichž naplnění budou muset překonat mnoho překážek. To
je jedna z věcí, které na programu oceňujeme. Přináší studentům možnost rozvíjet
se v souladu s vlastním tempem, získávat
nové dovednosti, životní zkušenosti a v neposlední řadě trénovat vytrvalost, protože
jen díky ní a tomu, že v programu nepoleví,
mohou jimi zvolených cílů dosáhnout. Závěrečnou odměnou je získaný odznáček a
certifikát. Na zlaté úrovni programu tento
certifikát předává sám britský princ Edward, syn vévody z Edinburghu.
Program je otevřený rovněž pro veřejnost.
Do programu DofE Award se tak mohou přihlásit i přátelé našich studentů. Stačí mít
to správné odhodlání a splnit věkový limit.
Více informací o programu Vám rádi sdělí
Barbora Glaserová, Milan Ďurík nebo Rostislav Konopa, vedoucí programu DofE
Award na gymnáziu Duhovka. Najdete je
také na stránkách programu www.dofe.cz.
Barbora Glaserová,
asistentka učitele na gymnáziu
14
Duhovka Group News
Rozhovor
s Tomášem Kučerou
Studentské parlamentní volby 2013
Septimáni se zapojili do projektu Studentské parlamentní volby 2013, organizovaného v rámci vzdělávacího programu Jeden svět společnosti Člověk v tísni.
Studenti společně připravili volební místnost, zasedli do volební komise, sčítali
hlasy a celá třída prezentovala ostatním
třídám vyššího gymnázia své miniprojekty. Na výbornou pak zvládli i nečekanou
návštěvu České televize, pomáhali mi s
náročnější organizací programu a svou
vstřícností a laskavým přístupem vhodně
reprezentovali naši školu. Doufám, že i pro
ně to byla cenná zkušenost. Níže naleznete odkaz na reportáž ČT (začíná od 16. minuty 35. sekundy):
http://www.ceskatelevize.cz/
ivysilani//10253214196-zpravy-v-16/213411016001002/
obsahem miniprojektů, které prezentovali
septimáni ostatním? Obsahem miniprojektů byla stručná charakteristika vybrané
kandidující politické strany a shrnutí jejího
aktuálního volebního programu. Důraz byl
kladen zejména na objektivní a neutrální
popis strany.
Proč přijela Česká televize zrovna do
Duhovky?
Volby se u nás na škole konaly první možný den. Realizovaly se na mnoha středních
školách, zaštiťovala je organizace Člověk v
tísni a vzdělávací program Jeden svět na
školách. Česká televize chtěla o této iniciativě informovat formou reportáže a na
poslední chvíli kontaktovala zástupce ředitele Rostislava Konopu, který jim umožnil
navštívit naši školu.
Kdy jste se do projektu zapojili?
Na samotné interpretaci volebních programů jednotlivých politických stran pracovali
studenti septimy od poloviny září. O týden
později přišla na školu nabídka účastnit se
akce Člověka v tísni, Studentských předčasných parlamentních voleb. Obě akce na
sebe tematicky navazovaly a doplňovaly
se, a proto jsme se rozhodli je propojit.
Jak a kdy volby probíhaly?
Co bylo náplní programu?
Volby proběhly na našem gymnáziu 2. října
2013. Předcházely jim prezentace volebních stran, které septimáni připravili spolužákům z kvinty, sexty a oktávy. Co bylo
15
Duhovka Group News
Rozhovor
s Tomášem Kučerou
Proč se vlastně studentské volby
pořádají, jaký to má účel?
Hlavním cílem je bezpochyby zvýšit zájem
studentů o současné politické dění. V septimě se stávají právoplatnými voliči a mnohým již nestačí pasivně konzumovat povrchní a líbivé kampaně jednotlivých stran.
Chtějí vědět, co tato hesla ve skutečnosti
znamenají, co se za nimi skrývá. Studenti
do hodin sami přinášeli zajímavé dotazy a
jejich zájem přetrvává i po skončení prezentací a fiktivních voleb. Cítí se být vtaženi do politického dění.
S čím ti studenti konkrétně pomohli?
Pomohli především tím, že své prezentace volebních stran nebrali na lehkou váhu
a snažili se na ně pečlivě připravit. V den
voleb ochotně nachystali volební místnost,
vyrobili volební urnu a dle daných instrukcí
zajišťovali (již před kamerami) hladký průběh voleb. Po skončení voleb sčítali hlasy
a výsledky za naši školu pak on-line zaslali
organizátorovi akce. Průběžně odpovídali na různorodé dotazy moderátorky ČT a
mnozí z nich poskytli krátký rozhovor na
kameru. Všichni vhodně reprezentovali
naši školu a ukázali se jako správní gymnazisté. Za to jim patří veliký dík.
Redakce newsletteru
16
Duhovka Group News
Struny dětem
Růžová věž a Barevné
kontinenty Duhovky
Rádi bychom Vás informovali o programu letošního hudebního festivalu Struny dětem,
jehož je Duhovka několikaletým hrdým partnerem.
Festival Struny podzimu pořádá i v letošním roce intenzivní tvůrčí víkend určený hudebně zvídavým dětem a hravým rodičům. Struny dětem rozehrají od 18. do 20. října 2013
v pražském divadle Minor plný akord koncertů, divadelních představení, ale především
hudebních, výtvarných i filmových dílen a dílniček. Rodinné výpravy se tak mohou těšit
na Tata Bojs, Vltavu nebo Už jsme doma, barokní Ensemble Inégal, Pražský filharmonický
sbor, bubenickou show studentů Pražské konzervatoře a také Clarinet Factory s Alanem
Vitoušem, kteří se hudebně napojí na legendární filmy Karla Zemana Cesta do pravěku a
Ukradená vzducholoď.
V letošním roce bude mít Duhovka na festivalu také svoji Montessori hravou zónu s názvem Růžová věž, kde bude několik stanovišť s Montessori pomůckami a aktivitami a také
ochotní učitelé, kteří dětem budou pomáhat řešit jednotlivé úkoly. V prostoru hravé zóny
bude probíhat i dílna Barevné kontinenty, kde si děti mohou vytvořit svoji mapu světadílů.
Podrobný program najdete na webových stránkách
http://www.strunypodzimu.cz/program/program-struny-detem/
Budeme rádi, když nás přijdete navštívit!
17
Duhovka Group News
Vaše připomínky, tipy a dotazy přivítáme
na emailové adrese: [email protected]
© Vydala Duhovka Group 10/2013, foto: archiv Duhovky

Podobné dokumenty

Duhovka News - Duhovka Group

Duhovka News - Duhovka Group během tři týdnů intenzivně studovali Montessori filozofii a metodiku, procházeli jednotlivé oblasti výuky, pracovali s pomůckami, připravovali ukázkové lekce a získávali nové podněty pro svoji prác...

Více