Totalseal 205 - Spectrum Franěk sro

Komentáře

Transkript

Totalseal 205 - Spectrum Franěk sro
TECHNICKÝ LIST
TOTALSEAL 205
LE JOINT FRANCAIS
Automotive Products
Dvoukomponentní polyuretanové
lepidlo pro přímé zasklívání
Popis produktu
Totalseal 205 je dvoukomponentní lepidlo na bázi polyuretanu.
Po smísení dvou složek rychle polymeruje při pokojové teplotě a
vytváří elastomer s vynikajícími mechanickými vlastnostmi.
Použití
Totalseal 205 je specielně určen pro výměnu fixních autoskel.
Použití Totalsealu 205 umožňuje dobu bezpečného odjezdu po 1
hodině* (vozidlo s 2 airbagy).
* Při okolní teplotě min. 23 °C a relativní vlhkosti 50 %. P ři nižších
teplotách a vlhkosti bude doba bezpečného odjezdu delší.
Pokyny ke zpracování
Příprava skla (nové sklo): 1. Povrch skla musí být čistý a suchý. Navlhčete čistou bavlněnou
utěrku Totalsealem 7016, potřete povrch skla s ponecháním
velmi slabé vrstvy. Poté povrch přetřete suchou čistou utěrkou a
nechte zasychat min. 3 minuty.
2. Naneste primer Totalseal 5028 během maximálně 4 hodin od
nanesení Totalsealu 7016 (jinak je potřeba znovu aplikovat
Totalseal 7016).
Důkladně protřepejte lahvičku primeru a pomocí štětečku
aplikujte na připravenou plochu. Nechte schnout nejméně 5
minut a během 3 hodin aplikujte lepidlo. Pokud doba schnutí
primeru Totalseal 5028 překročí 3 hodiny, musíte znovu aktivovat
s TS 7016 jak je uvedeno v bodě 1.
Příprava karoserie:
Pokud staré lepidlo není polyuretan, je nutné na něj aplikovat
Totalseal 5025. Po demontáži skla seřízněte a srovnejte lem
starého lepidla na tloušťku 0,5 až 1 mm. Důkladně protřepejte
lahvičku Totalsealu 5025 a naneste štětcem. Před aplikací lepidla
nechte zaschnout 5 – 60 minut.
Na některé typy laků nebo na plochy poškrábané nebo poškozené
během odstraňování starého skla je potřeba pro dobrou přilnavost
použít primer. V tomto případě použijte Totalseal 5025.
SPECTRUM Franěk s.r.o. – přímý dovozce a distributor autolaků PPG, příslušenství a vybavení autolakoven
IČO: 40230767 • DIČ: CZ40230767 • č.ú. 6067193/0300
URL: www.spectrum-franek.cz • e-mail: [email protected]
Firma je vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C. 1546
POZOR: Totalseal 5028 nesmí být aplikován na staré lepidlo.
Aplikace lepidla:
1. Příprava
Tmel je balen ve dvou hliníkových kartuších.
Pro souběžné vytlačování dvou složek je speciálně určena
tlaková pistole Totalseal Fast Gun (0 - 5 barů, žlutý regulátor).
Smísení dvou komponentů (poměr 1 : 1) je dosaženo pomocí
směšovací trysky.
2. Aplikace
- Komponenty musí být skladovány při teplotě min. 15 °C, aby šly
vytlačovat.
- Odstraňte dno jedné sady (jedna kartuše část A a jedna část B)
- Proděravte membránu na hrdle kartuše se závitem.
- Na sadu našroubujte spojovací díl.
- Vložte kartuše do pistole Totalseal Fast Gun, vytlačujte, až získáte
oba komponenty, odstraňte je a otřete spojovací díl.
- Na spojovací díl našroubujte směsovací trysku trojúhelníkovou
stranou nahoru.
- Vytlačte 10 cm smíseného materiálu a odstraňte jej.
- Vytlačte housenku lepidla na karoserii nebo na sklo, rychlost
vytlačování regulujte podle tlaku (regulační šroub na pistoli, max. 5
barů / 75 psi)
Totalseal 205 je vysoce produktivní a velmi rychlý produkt. Abyste
se vyhnuli problémům při použití, dodržujte tyto pokyny:
1. Tlak vzduchu v pistoli nesmí přesáhnout 5 barů (75 psi)
2. Vytlačování lepidla může být přerušeno na maximálně 10 minut,
pokud je doba delší, je třeba vyměnit směsovací trysku.
3. Kartuše musí být správně usazeny.
Pozor:
Vlastnosti
Komponent A
Komponent B
Složení
Prepolymer polyuretanu
Směs polyolů
Vzhled
Černá thixotropní pasta
Černá thixotropní pasta
Hustota
1,11
1,13
Obsah pevných
částic
98 %
97%
Vlastnosti při dodání
Bod vzplanutí
> 60 °C
Mísící poměr
(objem.)
100
> 60 °C
100
SPECTRUM Franěk s.r.o. – přímý dovozce a distributor autolaků PPG, příslušenství a vybavení autolakoven
IČO: 40230767 • DIČ: CZ40230767 • č.ú. 6067193/0300
URL: www.spectrum-franek.cz • e-mail: [email protected]
Firma je vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C. 1546
Vlastnosti při aplikaci
(při 23 °C)
Totalseal 205 začíná mřížkovat ihned po smísení komponentů.
Sesedání:
Doba před montáží:
Gelující doba:
Není
cca 17 min.
cca 25 min.
Mechanické vlastnosti
lepidla
Vývoj vlastností během polymerizace při 23 °C (polymerizace
probíhá i při velmi nízkých teplotách: -17 °C.
Pevnost ve smyku:
po 1 hodině
po 2 hodinách
po 6 hodnách
Pevnost:
45 ShA
Prodloužení v roztržení:
650 %
Pevnost v tahu:
7 MPa
Skladování
V neotevřených originálních baleních při teplotách mezi +5 až
+30°C po 12 m ěsíců
Zdraví a bezpečnost
Přečtěte si prosím bezpečnostní datový list
Balení
2 x 300 ml hliníkové kartuše
2 x 20 kg kbelík (průměr 280 mm)
1 Mpa (nedostatečně přilnavý)
2 Mpa
5 Mpa
Záruka
Poskytujeme záruku proti skrytým výrobním a materiálovým vadám. Naše zodpovědnost se omezuje na povinnost
opravit nebo vyměnit vadné produkty zdarma, bez nároku na odškodnění z jakéhokoliv důvodu.
Rady, které poskytneme pro určitý výběr materiálů nebo aplikací jsou pouze informace založené na
předcházejících zkušenostech, které by neměly být považovány za vyčerpávající a které nás nezavazují
k zodpovědnosti v případě nezdaru.
Tyto technické údaje Vám mají poskytnout informace o ideálních a teoretických vlastnostech produktu.
Naše firma ani její společníci nejsou zodpovědnÍ za osobní či materiálové škody vzniklé z nesprávného použití
produktů nebo vzniklé nedodržením našich pokynů.
SPECTRUM Franěk s.r.o. – přímý dovozce a distributor autolaků PPG, příslušenství a vybavení autolakoven
IČO: 40230767 • DIČ: CZ40230767 • č.ú. 6067193/0300
URL: www.spectrum-franek.cz • e-mail: [email protected]
Firma je vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C. 1546

Podobné dokumenty

Totalseal B.11 - Spectrum Franěk sro

Totalseal B.11 - Spectrum Franěk sro opravit nebo vyměnit vadné produkty zdarma, bez nároku na odškodnění z jakéhokoliv důvodu. Rady, které poskytneme pro určitý výběr materiálů nebo aplikací jsou pouze informace založené na předcháze...

Více