2002, Syntax 3 Zpráva RETANN

Komentáře

Transkript

2002, Syntax 3 Zpráva RETANN
EANCOM® 2002, Syntax 3
Zpráva RETANN
Avízo požadavku vrácení zboží
Příručka k implementaci
- zpracováno pro GS1 Czech Republic
(Message Implementation Guidelines)
Praha – leden 2015
Verze 1.02
© EDITEL CZ s.r.o.
Zpráva RETANN
Implementační příručka
Tento dokument popisuje subset (podmnožinu) zprávy RETANN dle standardu
UN/EDIFACT a subsetu EANCOM. Zpráva RETANN je využívána pokud je potřeba vrátit
partnerovi nějaké zboží ze specifikovaných důvodů (k opravě, z důvodu poškození, apod.) nebo
pokud byly zjištěny nesrovnalosti až po potvrzení příjmu zboží a kupující požaduje výměnu zboží (zboží s prošlou záruční lhůtou, apod.)
Revize dokumentu
Verze
1.00
Datum
25.2.2005
1.01
01.08.2011
Jméno
Matoušková A.,
Mikula M.
Matoušková A.
1.02
13.01.2015
Urminský T.
Poznámky
Finální verze k distribuci
Doplněna spisová značka výstavce, důvod
vrácení zboží volně a seznam kódů vratky
Zmena podľa nových rámcových zmlúv s
platnosťou od 01.04.2015 (upravený význam ceny za jednotku)
Obsah
1.
ÚVOD...................................................................................................................................... 3
1.1
1.2
2.
STRUKTURA ZPRÁVY....................................................................................................... 4
2.1
2.2
3.
STATUS ZPRÁVY ................................................................................................................ 3
POUŽITÍ ZPRÁVY ................................................................................................................ 3
STRUKTURA KOMPLETNÍ ZPRÁVY DLE STANDARDU UN/EDIFACT D.01B ....................... 4
SUBSET ZPRÁVY ................................................................................................................ 7
ROZVRŽENÍ SEGMENTŮ ................................................................................................. 8
3.1
DEFINICE POJMŮ ................................................................................................................ 9
4.
OBÁLKA ZPRÁVY ............................................................................................................ 52
5.
MAPOVANÉ PROMĚNNÉ ............................................................................................... 55
5.1
5.2
PROMĚNNÉ PRO OBÁLKU ZPRÁVY .................................................................................... 55
PROMĚNNÉ PRO ZPRÁVU .................................................................................................. 55
6.
PŘÍLOHA Č. 1 – TABULKA DŮVODOVÝCH KÓDŮ VRÁCENÍ ZBOŽÍ ................ 62
7.
PŘÍKLAD ZPRÁVY ........................................................................................................... 63
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
strana 2
Zpráva RETANN
Implementační příručka
1.
Úvod
Status zprávy
Tento dokument obsahuje implementační příručku (MIG – Message Implementation
Guidelines) pro zprávu RETANN (Announcement for returns message). Zpráva vychází ze standardu UN/EDIFACT vydání D.01B Syntax 3 a subsetu EANCOM 2002 Syntax 3.
1.1
MESSAGE TYPE
REFERENCE DIRECTORY
EANCOM SUBSET VERSION
1.2
: RETANN
: D.01B
: 003
Použití zprávy
Zprávou RETANN informuje kupující partnerského dodavatele o svém požadavku na
vrácení zboží z provedené dodávky.
Požadavek na vrácení je doplněn instrukcemi jak má být daný požadavek vyřešen a také
vysvětlením jaký je důvod pro vrácení zboží.
K identifikaci zboží se používají kódy GTIN, které musí být oběma stranám předem
známy, k identifikaci partnerů se používají GLN kódy.
Zpráva může obsahovat v záhlaví i v jednotlivých řádkách (položkách) údaje téhož významu. V takovém případě se údaj v záhlaví vztahuje k celé zprávě a údaje v položkách se týkají
pouze příslušných položek.
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
strana 3
Zpráva RETANN
Implementační příručka
2.
Struktura zprávy
2.1
Struktura kompletní zprávy dle standardu UN/EDIFACT D.01B
Pos
Tag Name
S
R
M
M
C
C
C
1
1
9
9
9
HEADER SECTION
0010
0020
0030
0040
0050
UNH
BGM
DTM
FTX
CUX
Message header
Beginning of message
Date/time/period
Free text
Currencies
0060
0070
0080
───── Segment group 1 ────────────────── C
DOC Document/message details
M
DTM Date/time/period
C
9───────────┐
1
│
9───────────┘
0090
0100
0110
───── Segment group 2
RFF Reference
DTM Date/time/period
────────────────── C
M
C
9───────────┐
1
│
9───────────┘
0120
0130
0140
───── Segment group 3 ────────────────── C
NAD Name and address
M
LOC Place/location identification
C
0150
0160
0170
───── Segment group 4
RFF Reference
DTM Date/time/period
────────────────── C
M
C
0180
0190
0200
───── Segment group 5
CTA Contact information
COM Communication contact
────────────────── C
M
C
9───────────┐
1
│
999
│
│
9──────────┐│
1
││
9──────────┘│
│
9──────────┐│
1
││
9──────────┴┘
0210
0220
0230
───── Segment group 6 ────────────────── C
TOD Terms of delivery or transport
M
LOC Place/location identification
C
9───────────┐
1
│
9───────────┘
0240
0250
0260
0270
───── Segment group 7 ──────────────────
TDT Details of transport
LOC Place/location identification
DTM Date/time/period
C
M
C
C
9───────────┐
1
│
9
│
9───────────┘
0280
0290
0300
0310
───── Segment group 8
EQD Equipment details
MEA Measurements
FTX Free text
────────────────── C
M
C
C
9───────────┐
1
│
9
│
9───────────┘
0320
0330
0340
0350
0360
ALC
ALI
DTM
MOA
───── Segment group 9 ────────────────── C
Allowance or charge
M
Additional information
C
Date/time/period
C
Monetary amount
C
0370
0380
0390
───── Segment group 10 ────────────────── C
TAX Duty/tax/fee details
M
MOA Monetary amount
C
9───────────┐
1
│
9
│
9
│
9
│
│
9──────────┐│
1
││
9──────────┴┘
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
strana 4
Zpráva RETANN
Implementační příručka
DETAIL SECTION
0400
0410
0420
0430
0440
0450
0460
0470
0480
0490
LIN
PIA
IMD
MEA
DTM
PRI
FTX
LOC
MOA
───── Segment group 11 ──────────────────
Line item
Additional product id
Item description
Measurements
Date/time/period
Price details
Free text
Place/location identification
Monetary amount
0500
0510
0520
───── Segment group 12 ────────────────── C
TAX Duty/tax/fee details
M
MOA Monetary amount
C
0530
0540
0550
───── Segment group 13 ────────────────── C
QTY Quantity
M
CDI Physical or logical state
C
0560
0570
0580
───── Segment group 14 ────────────────── C
DOC Document/message details
M
DTM Date/time/period
C
0590
0600
0610
───── Segment group 15 ────────────────── C
RFF Reference
M
DTM Date/time/period
C
0620
0630
0640
0650
───── Segment group 16 ────────────────── C
DGS Dangerous goods
M
QTY Quantity
C
FTX Free text
C
0660
0670
0680
───── Segment group 17 ────────────────── C
HAN Handling instructions
M
FTX Free text
C
0690
0700
───── Segment group 18 ────────────────── C
PAC Package
M
0710
0720
0730
0740
───── Segment group 19 ────────────────── C
PCI Package identification
M
DTM Date/time/period
C
GIN Goods identity number
C
0750
0760
0770
0780
───── Segment group 20 ──────────────────
TDT Details of transport
LOC Place/location identification
DTM Date/time/period
0790
0800
0810
0820
───── Segment group 21 ────────────────── C
EQD Equipment details
M
MEA Measurements
C
FTX Free text
C
0830
0840
0850
0860
───── Segment group 22 ────────────────── C
ALC Allowance or charge
M
ALI Additional information
C
DTM Date/time/period
C
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
M
M
C
C
C
C
C
C
C
C
C
M
C
C
9999────────┐
1
│
9
│
9
│
9
│
9
│
9
│
9
│
9
│
9
│
│
9──────────┐│
1
││
9──────────┘│
│
9──────────┐│
1
││
9──────────┘│
│
9──────────┐│
1
││
9──────────┘│
│
9──────────┐│
1
││
9──────────┘│
│
9──────────┐│
1
││
9
││
9──────────┘│
│
9──────────┐│
1
││
9──────────┘│
│
9──────────┐│
1
││
││
9─────────┐││
1
│││
9
│││
9─────────┴┘│
│
9──────────┐│
1
││
9
││
9──────────┘│
│
9──────────┐│
1
││
9
││
9──────────┘│
│
9──────────┐│
1
││
9
││
9
││
strana 5
Zpráva RETANN
Implementační příručka
0870
0880
MOA Monetary amount
PCD Percentage details
C
C
0890
0900
0910
───── Segment group 23 ────────────────── C
TAX Duty/tax/fee details
M
MOA Monetary amount
C
9
9
││
││
││
9─────────┐││
1
│││
1─────────┴┴┘
SUMMARY SECTION
0920
0930
0940
UNS Section control
CNT Control total
MOA Monetary amount
0950
0960
0970
0980
───── Segment group 24 ────────────────── C
TAX Duty/tax/fee details
M
MOA Monetary amount
C
UNT Message trailer
M
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
M
C
C
1
9
9
9───────────┐
1
│
9───────────┘
1
strana 6
Zpráva RETANN
Implementační příručka
Subset zprávy
Pro praktické účely je kompletní definice zprávy příliš obecná a široká. Proto byl vybrán
subset zprávy, který je dostačující pro přenos požadovaných dat.
Při návrhu bylo přihlédnuto k doporučení EANCOM 2002 Syntax 3 pro zprávu
RETANN (verze 003).
2.2
Pos
Tag Name
S
R
M
M
C
1
1
4
HEADER SECTION
0010
0020
0030
UNH Message header
BGM Beginning of message
DTM Date/time/period
0060
0070
0080
───── Segment group 1 ────────────────── C
DOC Document/message details
M
DTM Date/time/period
C
1───────────┐
1
│
1───────────┘
0090
0100
0110
───── Segment group 2
RFF Reference
DTM Date/time/period
────────────────── C
M
C
8───────────┐
1
│
1───────────┘
0120
0130
───── Segment group 3
NAD Name and address
────────────────── C
M
0150
0160
───── Segment group 4
RFF Reference
────────────────── C
C
9───────────┐
1
│
│
2──────────┐│
1──────────┴┘
0240
0250
───── Segment group 7
TDT Details of transport
────────────────── C
M
1───────────┐
1───────────┘
───── Segment group 11 ────────────────── M
Line item
M
Additional product id
C
Item description
C
Price details
C
Monetary amount
C
9999────────┐
1
│
1
│
3
│
1
│
1
│
│
2──────────┐│
1
││
1──────────┘│
│
6──────────┐│
1
││
1──────────┴┘
DETAIL SECTION
0400
0410
0420
0430
0460
0490
LIN
PIA
IMD
PRI
MOA
0530
0540
0550
───── Segment group 13 ────────────────── C
QTY Quantity
M
CDI Physical or logical state
C
0590
0600
0610
───── Segment group 15 ────────────────── C
RFF Reference
M
DTM Date/time/period
C
SUMMARY SECTION
0920
0980
UNS Section control
UNT Message trailer
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
M
M
1
1
strana 7
Zpráva RETANN
Implementační příručka
3.
Rozvržení segmentů
Tento oddíl popisuje všechny segmenty použité v subsetu popisované zprávy. Popis
segmentů vychází z původního popisu EDIFACT zprávy a z popisu EANCOM. Segmenty jsou
uváděny v pořadí, jak se vyskytují ve zprávě. Jsou uváděny pouze segmenty použité v subsetu.
Každý segment je popsán v samostatné tabulce, která se skládá ze tří částí:
 Záhlaví tabulky – popisuje základní informace o segmentu. Obsahuje následující údaje:
 Skupina segmentů, jejíž je popisovaný segment součástí; její popis obsahuje:
 označení skupiny SGnn (kde nn je pořadové číslo skupiny segmentů)
 indikátor povinnosti výskytu skupiny segmentů v subsetu (M)andatory – povinné /
(C)onditional – podmíněné
 maximální povolený počet opakování skupiny segmentů v subsetu;
v případě vícenásobného opakování skupiny segmentů s různým významem pro jednotlivé výskyty je pořadí výskytu v rámci popisu vyjádřeno čitatelem a maximální počet opakování jmenovatelem zlomku; význam (a tím i obsah) skupiny segmentů není však určen
pořadím výskytu, ale patřičnými kvalifikátory obsaženými v uvozujícím segmentu
 výčet segmentů a skupin segmentů, které daná skupina obsahuje, s vyznačením segmentů a skupin nepoužitých v subsetu
 Segment; jeho popis obsahuje:
 kód (návěští) segmentu (3 znaky)
 indikátor povinnosti výskytu segmentu v subsetu (M)andatory – povinné / (C)onditional – podmíněné
 maximální povolený počet výskytů segmentů v subsetu;
v případě vícenásobného opakování segmentu s různým významem pro jednotlivé výskyty je pořadí výskytu v rámci popisu vyjádřeno čitatelem a maximální počet opakování
jmenovatelem zlomku; význam (a tím i obsah) segmentů není však určen pořadím výskytu, ale patřičnými kvalifikátory obsaženými v segmentu
 název segmentu
 obecný popis funkce segmentu
 pořadové číslo segmentu v rámci popisu subsetu
 Tělo tabulky – popisuje informace o složených a jednoduchých datových prvcích obsažených
v segmentu. Jednoduché datové prvky, které nejsou součástí složených datových prvků, a
složené datové prvky jsou vyznačeny tučně. Tělo tabulky je rozvrženo do sloupců:
 úvodní sloupec obsahující návěští a název datového prvku dle standardu EDIFACT
 sloupec EDIFACT obsahující:
 status datových prvků dle standardu EDIFACT (M)andatory – povinné / (C)onditional – podmíněné
 formát jednoduchých datových prvků dle standardu EDIFACT
 sloupec Stat. obsahující status datových prvků v subsetu:
 (M)andatory – povinný výskyt v subsetu
 (C)onditional – nepovinný výskyt v subsetu
 (D)ependent – povinnost výskytu v subsetu je závislá na výskytu jiného prvku v segmentu (v případě více závislostí v jednom segmentu může být ve sloupci označeném *
doplněno číslicí určující vztah dílčí závislosti)
 mezera – nepoužito
 sloupec Description obsahující popis použití jednoduchých datových prvků v subsetu:
 v uvozovkách „ “ jsou uvedeny kvalifikátory a konstanty, případně méně obsáhlé číselníky; za rovnítkem = je uveden jejich význam; dále může být uveden jejich podrobnější popis
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
strana 8
Zpráva RETANN
Implementační příručka

 tučnou kurzívou jsou uvedeny datové proměnné dodávané aplikací (popř. vytvářené
konvertorem) s odkazem v závorkách ( ) na jejich popis v oddíle „Mapované proměnné“;
proměnné jsou uváděny buď názvem nebo návěštím (pokud je použito) a mohou být doplněny kurzívou psaným formátem použitým nebo doporučeným pro aplikaci (pokud se
liší od formátu EDIFACT); dále může být uveden jejich význam nebo podrobnější popis
Spodní část tabulky – obsahuje doplňkové informace o segmentu, zejména popis jeho
konkrétního použití v subsetu a jednoduchý příklad.
3.1
Definice pojmů
 EAN lokalizační číslo je ekvivalent GLN – Globálního lokalizačního čísla v EAN*UCC,
využívající standardní číselnou strukturu EAN/UCC-13
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
strana 9
Zpráva RETANN
Implementační příručka
1 - MESSAGE HEADER
UNH - M
Function
Segment number
:
: 1
To head, identify and specify a message.
EDIFACT Stat. * Description
0062
Message reference number
M an..14
M
S009
MESSAGE IDENTIFIER
M
M
M an..6
M
0065 Message type
Jednoznačné číslo zprávy odesílatele. Pořadové číslo zprávy v rámci výměny.
DE 0062 v segmentu UNT je totožné.
Generováno odesílatelem.
“RETANN” = Announcement for returns
message
Avízo požadavku vrácení zboží
0052 Message version number
M an..3
M
“D” = Draft version/UN/EDIFACT Directory
0054 Message release number
M an..3
M
“01B“ Release 2001 - B
0051 Controlling agency
M an..2
M
“UN” = UN/CEFACT
0057 Association assigned code
C an..6
M
“EAN003” = EAN Version control number
0068
Common access reference
C an..35
S010
STATUS OF THE TRANSFER
C
0070 Sequence of transfer
M n..2
0073 First and last transfer
C a1
Poznámky k segmentu:
Segment se používá jako záhlaví, identifikace a specifikace zprávy.
Příklad:
UNH+1+RETANN:D:01B:UN:EAN003'
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
strana 10
Zpráva RETANN
Implementační příručka
1 - Beginning of message
BGM - M
Function
Segment number
:
: 2
To indicate the type and function of a message and to transmit the identifying number.
EDIFACT Stat. * Description
C
M
1001 Document name code
C an..3
M
DRUH_DOKL (1-1)
Typ dokumentu - kód
“70E” = Announcement for returns – Avízo
požadavku vrácení zboží
1131 Code list identification code
C an..17
3055 Code list responsible agency code
C an..3
M
9 = EAN (International Article Numbering
association)
1000 Document name
C an..35
C002
C106
DOCUMENT/MESSAGE NAME
DOCUMENT/MESSAGE
IDENTIFICATION
1004 Document identifier
C
M
C an..35
M
CIS_DOKL (1-2)
an15
Číslo dokladu RETANN
1056 Version identifier
C an..9
1060 Revision identifier
C an..6
1225
Message function code
C an..3
4343
Response type code
C an..3
M
* FN_ZPR (1-3)
Funkce zprávy – kód
”9“ = Original - Originál
Poznámky k segmentu:
Segment se používá k rozlišení typu a funkce zprávy a k přenosu jejího identifikačního čísla.
Příklad:
BGM+70E::9+2010000109+9'
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
strana 11
Zpráva RETANN
Implementační příručka
1/4 - Date/time/period
DTM - M
Function
Segment number
:
: 3
To specify date, and/or time, or period.
EDIFACT Stat. * Description
M
M
2005 Date or time or period function code
qualifier
M an..3
M
2380 Date or time or period value
C an..35
M
C507
DATE/TIME/PERIOD
* “137” = Document/message date/time
DAT_VYST (1-4)
Datum vystavení
2379 Date or time or period format code
C an..3
M
KVALIF_DAT_VYST (1-5)
Datum vystavení - kvalifikátor formátu
“102” = CCYYMMDD
“203” = CCYYMMDDHHMM
“204” = CCYYMMDDHHMMSS
Poznámky k segmentu:
Segment slouží k určení data a času vystavení avíza požadavku na vrácení zboží.
Příklad:
DTM+137:201002251030:203'
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
strana 12
Zpráva RETANN
Implementační příručka
2/4 - Date/time/period
DTM - C
Function
Segment number
:
: 4
To specify date, and/or time, or period.
EDIFACT Stat. * Description
M
M
2005 Date or time or period function code
qualifier
M an..3
M
“35” = Delivery date/time, actual
2380 Date or time or period value
C an..35
M
DAT_DOD (1-6)
C507
DATE/TIME/PERIOD
Datum dodání
2379 Date or time or period format code
C an..3
M
KVALIF_DAT_DOD (1-7)
Datum dodání – kvalifikátor formátu
“102” = CCYYMMDD
“203” = CCYYMMDDHHMM
“718” = CCYYMMDD- CCYYMMDD
Poznámky k segmentu:
Segment slouží k určení data dodání zboží. V případě uvedení data dodávky je kvalifikátor formátu data povinný údaj.
Příklad:
DTM+35:201002240730:203'
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
strana 13
Zpráva RETANN
Implementační příručka
3/4 - Date/time/period
DTM - C
Function
Segment number
:
: 5
To specify date, and/or time, or period.
EDIFACT Stat. * Description
M
M
2005 Date or time or period function code
qualifier
M an..3
M
“234” = Collection date/time, earliest
2380 Date or time or period value
C an..35
M
DAT_VYZV_MIN (1-8)
C507
DATE/TIME/PERIOD
Datum (a čas) zpětného vyzvednutí zboží nejdříve
2379 Date or time or period format code
C an..3
M
KVALIF_DAT_ VYZV_MIN (1-9)
Datum (a čas) zpětného vyzvednutí zboží nejdříve – kvalifikátor formátu
“102” = CCYYMMDD
“203” = CCYYMMDDHHMM
Poznámky k segmentu:
Segment slouží k určení nedřívějšího data a času zpětného vyzvednutí dodávky zboží. V případě uvedení data je kvalifikátor formátu data povinný údaj.
Příklad:
DTM+234:201002260730:203'
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
strana 14
Zpráva RETANN
Implementační příručka
4/4 - Date/time/period
DTM - C
Function
Segment number
:
: 6
To specify date, and/or time, or period.
EDIFACT Stat. * Description
M
M
2005 Date or time or period function code
qualifier
M an..3
M
“235” = Collection date/time, latest
2380 Date or time or period value
C an..35
M
DAT_VYZV_MAX (1-10)
C507
DATE/TIME/PERIOD
Datum (a čas) zpětného vyzvednutí zboží nejpozději
2379 Date or time or period format code
C an..3
M
KVALIF_DAT_ VYZV_MAX (1-11)
Datum (a čas) zpětného vyzvednutí zboží nejpozději – kvalifikátor formátu
“102” = CCYYMMDD
“203” = CCYYMMDDHHMM
Poznámky k segmentu:
Segment slouží k určení nejpozdějšího data a času zpětného vyzvednutí dodávky zboží. V případě uvedení data je
kvalifikátor formátu data povinný údaj.
Příklad:
DTM+235:201002261800:203'
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
strana 15
Zpráva RETANN
Implementační příručka
SG1
- C
1 - DOC-DTM
DOC
-M
1 - Document/message details
Function
Segment number
:
: 7
To identify documents and details directly related to it.
EDIFACT Stat. * Description
C002
DOCUMENT/MESSAGE NAME
1001 Document name coder
M
M
C an..3
M
DOK_ZPETNA_REAKCE (1-12)
Požadovaný zpětný dokument – reakce na
RETANN
“381” = Credit note – goods and services
Dobropis na zboží a služby
“71E” = Instruction for returns (EAN Code)
Instrukce pro vrácení
1131 Code list identification code
C an..17
3055 Code list responsible agency code
C an..3
1000 Document name
C an..35
C
9 = EAN (International Article Numbering
association)
Poznámky k segmentu:
Segment identifikuje dokument či reakci, kterou požaduje od partnera odesílatel avíza požadavku na vrácení zboží.
Příklad:
DOC+381'
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
strana 16
Zpráva RETANN
Implementační příručka
SG1
- C
1-
DOC-DTM
DTM
-C
1-
Date/time/period
Function
Segment number
:
: 8
To specify date, and/or time, or period.
EDIFACT EAN * Description
M
M
2005 Date or time or period function code
qualifier
M an..3
M
“137” = Document/message date/time
2380 Date or time or period value
C an..35
M
DAT_DOK_ZPETNA_REAKCE (1-13)
C507
DATE/TIME/PERIOD
Datum (a čas) vystavení dokumentu - požadovaná reakce (nejpozději)
2379 Date or time or period format code
C an..3
M
KVALIF_DAT_ DOK_ZPETNA_REAKCE
(1-14)
Datum (a čas) vystavení dokumentu - požadovaná reakce (nejpozději) - kvalifikátor
formátu
“102” = CCYYMMDD
“203” = CCYYMMDDHHMM
Poznámky k segmentu:
Segment přenáší datum související s dokumentem / požadovanou reakcí v předchozím segmentu DOC.. V případě
uvedení data je předchozí segment DOC povinný.
Příklad:
DTM+137:20100226:102'
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
strana 17
Zpráva RETANN
Implementační příručka
SG2
- C
1/6 - RFF-DTM
RFF
-M
1 - Reference
Function
Segment number
:
: 9
To specify a reference.
EDIFACT Stat. * Description
M
M
1153 Reference code qualifier
M an..3
M
“ON” = Order number (buyer)
1154 Reference identifier
C an..70
M
CIS_OBJ_ZAK (1-15)
C506
REFERENCE
an15
Číslo objednávky zákazníka
1156 Document line identifier
C an..6
4000 Reference version identifier
C an..35
1060 Revision identifier
C an..6
Poznámky k segmentu:
Segment přenáší číslo objednávky zákazníka. Pokud je uváděno datum objednávky v následujícím segmentu, je tento
segment povinný.
Příklad:
RFF+ON:775685'
SG2
- C
DTM
-C
Function
Segment number
1/6 - RFF-DTM
1 - Date/time/period
:
: 10
To specify date, and/or time, or period.
EDIFACT EAN * Description
M
M
2005 Date or time or period function code
qualifier
M an..3
M
“171” = Reference date/time
2380 Date or time or period value
C an..35
M
DAT_OBJ_ZAK (1-16)
C507
DATE/TIME/PERIOD
Datum vystavení objednávky
2379 Date or time or period format code
C an..3
M
KVALIF_DAT_OBJ_ZAK (1-17)
Datum vystavení objednávky - kvalifikátor
formátu
“102” = CCYYMMDD
“203” = CCYYMMDDHHMM
“204” = CCYYMMDDHHMMSS
Poznámky k segmentu:
Segment přenáší datum vystavení objednávky zákazníka. V případě uvedení data je předchozí segment RFF s číslem
objednávky povinný.
Příklad:
DTM+171:20100220:102'
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
strana 18
Zpráva RETANN
Implementační příručka
SG2
- C
2/6 - RFF-DTM
RFF
-M
1 - Reference
Function
Segment number
:
: 11
To specify a reference.
EDIFACT Stat. * Description
M
M
1153 Reference code qualifier
M an..3
M
“DQ” = Delivery note number
1154 Reference identifier
C an..70
M
CIS_DOD_LIST (1-18)
C506
REFERENCE
an15
Číslo dodacího listu
1156 Document line identifier
C an..6
4000 Reference version identifier
C an..35
1060 Revision identifier
C an..6
Poznámky k segmentu:
Segment přenáší číslo dodacího listu. Pokud je uváděno datum vystavení dodacího listu v následujícím segmentu, je
tento segment povinný.
Příklad:
RFF+DQ:456001'
SG2
- C
DTM
-C
Function
Segment number
2/6 - RFF-DTM
1 - Date/time/period
:
: 12
To specify date, and/or time, or period.
EDIFACT EAN * Description
M
M
2005 Date or time or period function code
qualifier
M an..3
M
“171” = Reference date/time
2380 Date or time or period value
C an..35
M
DAT_DOD_LIST (1-19)
C507
DATE/TIME/PERIOD
Datum vystavení dodacího listu
2379 Date or time or period format code
C an..3
M
KVALIF_DAT_DOD_LIST T (1-20)
Datum vystavení dodacího listu - kvalifikátor
formátu
“102” = CCYYMMDD
“203” = CCYYMMDDHHMM
“204” = CCYYMMDDHHMMSS
Poznámky k segmentu:
Segment přenáší datum vystavení dodacího listu. V případě uvedení data je předchozí segment RFF s číslem dodacího listu povinný.
Příklad:
DTM+171:20100224:102'
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
strana 19
Zpráva RETANN
Implementační příručka
SG2
- C
3/6 - RFF-DTM
RFF
-M
1 - Reference
Function
Segment number
:
: 13
To specify a reference.
EDIFACT Stat. * Description
M
M
1153 Reference code qualifier
M an..3
M
“AAK” = Despatch advice number
1154 Reference identifier
C an..70
M
DOD_AVIZO (1-21)
C506
REFERENCE
an15
Avízo o dodání (DESADV)
1156 Document line identifier
C an..6
4000 Reference version identifier
C an..35
1060 Revision identifier
C an..6
Poznámky k segmentu:
Segment přenáší číslo avíza o dodání (DESADV). Pokud je uváděno datum avíza o dodání v následujícím segmentu,
je tento segment povinný.
Příklad:
RFF+AAK:200401123001'
SG2
- C
DTM
-C
Function
Segment number
3/6 - RFF-DTM
1 - Date/time/period
:
: 14
To specify date, and/or time, or period.
EDIFACT EAN * Description
M
M
2005 Date or time or period function code
qualifier
M an..3
M
“171” = Reference date/time
2380 Date or time or period value
C an..35
M
DAT_DOD_AVIZO (1-22)
C507
DATE/TIME/PERIOD
Datum vystavení avíza o dodání (DESADV)
2379 Date or time or period format code
C an..3
M
KVALIF_DAT_DOD_AVIZO (1-23)
Datum vystavení avíza o dodání - kvalifikátor formátu
“102” = CCYYMMDD
“203” = CCYYMMDDHHMM
“204” = CCYYMMDDHHMMSS
Poznámky k segmentu:
Segment přenáší datum vystavení avíza o dodání. V případě uvedení data je předchozí segment RFF s číslem avíza o
dodání (DESADV) povinný.
Příklad:
DTM+171:201002240700:203'
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
strana 20
Zpráva RETANN
Implementační příručka
SG2
- C
4/6 - RFF-DTM
RFF
-M
1 - Reference
Function
Segment number
:
: 15
To specify a reference.
EDIFACT Stat. * Description
M
M
1153 Reference code qualifier
M an..3
M
“ALO” = Receiving advice number
1154 Reference identifier
C an..70
M
CIS_PRIJM (1-24)
C506
REFERENCE
an15
Číslo příjemky (RECADV)
1156 Document line identifier
C an..6
4000 Reference version identifier
C an..35
1060 Revision identifier
C an..6
Poznámky k segmentu:
Segment přenáší číslo příjemky (RECADV). Pokud je uváděno datum příjemky v následujícím segmentu, je tento
segment povinný.
Příklad:
RFF+ALO:567800012'
SG2
- C
DTM
-C
Function
Segment number
4/6 - RFF-DTM
1 - Date/time/period
:
: 16
To specify date, and/or time, or period.
EDIFACT EAN * Description
M
M
2005 Date or time or period function code
qualifier
M an..3
M
“171” = Reference date/time
2380 Date or time or period value
C an..35
M
DAT_CIS_PRIJM (1-25)
C507
DATE/TIME/PERIOD
Datum vystavení příjemky (RECADV)
2379 Date or time or period format code
C an..3
M
KVALIF_DAT_CIS_PRIJM (1-26)
Datum vystavení příjemky – kvalifikátor
formátu
“102” = CCYYMMDD
“203” = CCYYMMDDHHMM
“204” = CCYYMMDDHHMMSS
Poznámky k segmentu:
Segment přenáší datum vystavení příjemky. V případě uvedení data je předchozí segment RFF s číslem příjemky
(RECADV) povinný.
Příklad:
DTM+171:20100224:102'
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
strana 21
Zpráva RETANN
Implementační příručka
SG2
- C
5/6 - RFF-DTM
RFF
-M
1 - Reference
Function
Segment number
:
: 17
To specify a reference.
EDIFACT Stat. * Description
M
M
1153 Reference code qualifier
M an..3
M
“IV” = Invoice number
1154 Reference identifier
C an..70
M
CIS_FAKT (1-27)
C506
REFERENCE
an15
Číslo faktury
1156 Document line identifier
C an..6
4000 Reference version identifier
C an..35
1060 Revision identifier
C an..6
Poznámky k segmentu:
Segment přenáší číslo faktury. Pokud je uváděno datum faktury v následujícím segmentu, je tento segment povinný.
Příklad:
RFF+IV:20100000128'
SG2
- C
DTM
-C
Function
Segment number
5/6 - RFF-DTM
1 - Date/time/period
:
: 18
To specify date, and/or time, or period.
EDIFACT EAN * Description
M
M
2005 Date or time or period function code
qualifier
M an..3
M
“171” = Reference date/time
2380 Date or time or period value
C an..35
M
DAT_CIS_FAKT (1-28)
C507
DATE/TIME/PERIOD
Datum vystavení faktury
2379 Date or time or period format code
C an..3
M
KVALIF_DAT_CIS_FAKT (1-29)
Datum vystavení faktury – kvalifikátor formátu
“102” = CCYYMMDD
“203” = CCYYMMDDHHMM
“204” = CCYYMMDDHHMMSS
Poznámky k segmentu:
Segment přenáší datum vystavení faktury. V případě uvedení data je předchozí segment RFF s číslem faktury povinný.
Příklad:
DTM+171:20100225:102'
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
strana 22
Zpráva RETANN
Implementační příručka
SG2
- C
6/6 - RFF-DTM
RFF
-M
1 - Reference
Function
Segment number
:
: 19
To specify a reference.
EDIFACT Stat. * Description
M
M
1153 Reference code qualifier
M an..3
M
“PD” = Promotion deal number
1154 Reference identifier
C an..70
M
PROMO_AKCE (1-30)
C506
REFERENCE
an15
Identifikace promoční akce
1156 Document line identifier
C an..6
4000 Reference version identifier
C an..35
1060 Revision identifier
C an..6
Poznámky k segmentu:
Segment přenáší označení promoční akce (je-li platná pro celou fakturu).
Příklad:
RFF+PD:97777'
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
strana 23
Zpráva RETANN
Implementační příručka
SG2
- C
7/8 - RFF-DTM
RFF
-M
1 - Reference
Function
Segment number
:
: 20
To specify a reference.
EDIFACT Stat. * Description
M
M
1153 Reference code qualifier
M an..3
M
“ALV” = Registered capital reference
1154 Reference identifier
C an..70
M
OR_KUP (1-32)
C506
REFERENCE
an..70
Zápis v OR – spisová značka (prvních 70
znaků)
1156 Document line identifier
C an..6
4000 Reference version identifier
C an..35
1060 Revision identifier
C an..6
Poznámky k segmentu:
Segment přenáší text o zápise kupujícího (výstavce RETANNu) v obchodním rejstříku v délce max. 70 znaků. Případné pokračování textu (dalších 70 znaků) je možné umístit do následujícího segmentu RFF+ALV.
V textu mohou být použity národní znaky v kódování ISO Latin 2, případně po vzájemné dohodě obou komunikujících stran v kódování WIN 1250.
Příklad:
RFF+ALV:Společnost je vedena v Obchodním registru Krajského obchodního soudu '
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
strana 24
Zpráva RETANN
Implementační příručka
SG2
- C
8/8 - RFF-DTM
RFF
-M
1 - Reference
Function
Segment number
:
: 21
To specify a reference.
EDIFACT Stat. * Description
M
M
1153 Reference code qualifier
M an..3
M
“ALV” = Registered capital reference
1154 Reference identifier
C an..70
M
OR_KUP (1-32)
C506
REFERENCE
an..70
Zápis v OR – spisová značka (druhých 70
znaků)
1156 Document line identifier
C an..6
4000 Reference version identifier
C an..35
1060 Revision identifier
C an..6
Poznámky k segmentu:
Segment přenáší pokračující text o zápise kupujícího (výstavce RETANNu) v obchodním rejstříku v délce max. 70
znaků.
V textu mohou být použity národní znaky v kódování ISO Latin 2, případně po vzájemné dohodě obou komunikujících stran v kódování WIN 1250.
Příklad:
RFF+ALV:Praha odd. B, vložka 63284'
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
strana 25
Zpráva RETANN
Implementační příručka
SG3
- C
9 - NAD-LOC-SG4-SG5
1 - Name and address
NAD - M
Function
:
Segment number
: 22
To specify the name/address and their related function, either by C082 only and/or
structured by C080 thru 3207.
EDIFACT Stat. * Description
3035
Party function code qualifier
M an..3
M
C082
PARTY IDENTIFICATION
DETAILS
C
C
M an..35
M
3039 Party identifier
PARTNER_KVALIF (2-1)
Kvalifikátor partnera
“BY” = Buyer – Kupující
“OB” = Ordered by - Objednatel
“DP” = Delivery party - Místo dodání
“SN” = Store number – Sklad / obchod
“UD” = Ultimate customer - Koncový spotřebitel (komise)
“IV” = Invoicee - Fakturační místo
“SU” = Supplier – Dodavatel
“SE” = Seller – Prodávající
“SF” = Ship from - Distribuční sklad
GLN_CIS (2-2)
an17
GLN partnera (EAN lokační číslo)
1131 Code list identification code
C an..17
3055 Code list responsible agency code
C an..3
C058
NAME AND ADDRESS
M an..35
3124 Name and address description
C an..35
3124 Name and address description
C an..35
3124 Name and address description
C an..35
3124 Name and address description
C an..35
PARTY NAME
3036 Party name
“9” = EAN (International Article Numbering
association)
C
3124 Name and address description
C080
M
C
C
M an..35
M
OBCH_JM_1 (2-3)
Obchodní jméno 1
3036 Party name
C an..35
C
3036 Party name
C an..35
C
3036 Party name
C an..35
C
3036 Party name
C an..35
C
3045 Party name format code
C an..3
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
OBCH_JM_2 (2-4)
Obchodní jméno 2
OBCH_JM_3 (2-5)
Obchodní jméno 3
OBCH_JM_4 (2-6)
Obchodní jméno 4
OBCH_JM_5 (2-7)
Obchodní jméno 5
strana 26
Zpráva RETANN
Implementační příručka
C
C
3042 Street and number or post office box
identifier
M an..35
M
3042 Street and number or post office box
identifier
C an..35
3042 Street and number or post office box
identifier
C an..35
C
3042 Street and number or post office box
identifier
C an..35
C
C an..35
C
C059
3164
STREET
City name
ADR_UL_1 (2-8)
Adresa - ulice a číslo - 1
C
ADR_UL_2 (2-9)
Adresa - ulice a číslo - 2
ADR_UL_3 (2-10)
Adresa - ulice a číslo - 3
ADR_UL_4 (2-11)
Adresa - ulice a číslo - 4
ADR_MISTO (2-12)
Adresa - místo
C819
COUNTRY SUB-ENTITY
DETAILS
C
3229 Country sub-entity name code
C an..9
1131 Code list identification code
C an..17
3055 Code list responsible agency code
C an..3
3228 Country sub-entity name
C an..70
C
3251
Postal identification code
C an..17
C
ADR_PSC (2-13)
3207
Country name code
C an..3
C
Adresa - PSČ
ADR_ZEME (2-14)
Adresa – kód země
Poznámky k segmentu:
Segment slouží k identifikaci partnerů v obchodním styku – komunikujících stran.
Kupující (BY), dodavatel (SU) a sklad či obchod (SN), kde je uloženo vracené zboží, musí být vyplněny minimálně v
rozsahu GLN.
V adrese mohou být použity národní znaky v kódování ISO Latin 2, případně po vzájemné dohodě obou komunikujících stran v kódování WIN 1250
Příklad:
NAD+SU+8590421000231::9++PLUSKO s.r.o.+Slunná 5+Praha 1++110 00'
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
strana 27
Zpráva RETANN
Implementační příručka
SG3
- C
SG4
- C
1/2 - RFF-DTM
RFF
-M
1 - Reference
Function
Segment number
9 - NAD-LOC-SG4-SG5
:
: 23
To specify a reference
EDIFACT Stat. * Description
M
M
1153 Reference code qualifier
M an..3
M
“VA” = VAT Registration number
1154 Reference identifier
C an..70
M
DIC (2-15)
C506
REFERENCE
an15
Daňové identifikační číslo (DIČ)
1156 Document line identifier
C an..6
4000 Reference version identifier
C an..35
1060 Revision identifier
C an..6
Poznámky k segmentu:
Segment slouží k přenášení DIČ (daňové identifikační číslo) partnera.
Příklad:
RFF+VA:CZ14999587'
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
strana 28
Zpráva RETANN
Implementační příručka
SG3
- C
SG4
- C
2/2 - RFF-DTM
RFF
-M
1 - Reference
Function
Segment number
9 - NAD-LOC-SG4-SG5
:
: 24
To specify a reference
EDIFACT Stat. * Description
M
M
1153 Reference code qualifier
M an..3
M
“GN” = Government reference number
1154 Reference identifier
C an..70
M
ICO (2-16)
C506
REFERENCE
an15
Identifikační číslo (IČO)
1156 Document line identifier
C an..6
4000 Reference version identifier
C an..35
1060 Revision identifier
C an..6
Poznámky k segmentu:
Segment slouží k přenášení IČO (identifikační číslo) partnera.
Příklad:
RFF+GN:14999587'
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
strana 29
Zpráva RETANN
Implementační příručka
SG7
- C
1-
TDT
TDT
-M
1-
Details of transport
Function
:
To specify the transport details such as mode of transport, means of transport, its
conveyance reference number and the identification of the means of transport.
Segment number
: 25
EDIFACT Stat. * Description
8051
Transport stage code qualifier
M an..3
8028
Means of transport journey identifier
C an..17
C220
MODE OF TRANSPORT
C
8067 Transport mode name code
C an..3
8066 Transport mode name
C an..17
C228
TRANSPORT MEANS
C an..8
8178 Transport means description
C an..17
CARRIER
“20” = Main-carriage transport
.
C
8179 Transport means description code
C040
M
C
3127 Carrier identifier
C an..17
1131 Code list identification code
C an..17
3055 Code list responsible agency code
C an..3
3128 Carrier name
C an..35
8101
Transit direction indicator code
C an..3
C401
EXCESS TRANSPORTATION
C
INFORMATION
8457 Excess transportation reason code
M an..3
8459 Excess transportation responsibility
M an..3
code
7130 Customer shipment authorization iden- C an..17
tifier
C222
TRANSPORT IDENTIFICATION
C
8213 Transport means identification name
identifier
C an..9
1131 Code list identification code
C an..17
3055 Code list responsible agency code
C an..3
8212 Transport means identification
C an..35
C
C
ZPUSOB_DOPR_TXT (1-31)
Způsob dopravy – volný text
8453 Transport means nationality code
8281
Transport means ownership indicator code
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
C an..3
C an..3
strana 30
Zpráva RETANN
Implementační příručka
Poznámky k segmentu:
Segment přenáší informace o druhu dopravy a způsobu dopravy.
V textu mohou být použity národní znaky v kódování ISO Latin 2, případně po vzájemné dohodě obou komunikujících
stran v kódování WIN 1250.
Příklad:
TDT+20+++++++:::způsob dopravy bude upřesněn'
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
strana 31
Zpráva RETANN
Implementační příručka
SG11 - M
LIN
9999 - LIN-PIA-IMD-MEA-DTM-PRI-LOC-MOA-SG13-SG14-SG15-SG18-SG221 - Line item
- M
Function
Segment number
:
: 26
To identify a line item and configuration.
EDIFACT Stat. * Description
1082
Line item identifier
C n..6
Action request/notification descrip- C an..3
tion code
C
C212 ITEM NUMBER
IDENTIFICATION
7140 Item identifier
C an..35
M
L_CIS_RAD (3-1)
Číslo řádku
1229
7143 Item type identification code
C an..3
1131 Code list identification code
C an..17
3055 Code list responsible agency code
C an..3
C829
SUB-LINE INFORMATION
M
M
L_GTIN_ZBO (3-2)
GTIN zboží
an17
M
“SRV” = EAN.UCC Global Trade Item
Number
C
5495 Sub-line indicator code
C an..3
1082 Line item identifier
C n..6
1222
Configuration level number
C n..2
7083
Configuration operation code
C an..3
Poznámky k segmentu:
Segment slouží k identifikaci položky vraceného zboží.
Příklad:
LIN+1++5411234512320:SRV'
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
strana 32
Zpráva RETANN
Implementační příručka
SG11 - M
PIA
9999 - LIN-PIA-IMD-MEA-DTM-PRI-LOC-MOA-SG13-SG14-SG15-SG18-SG221 - Additional product id
- C
Function
Segment number
:
: 27
To specify additional or substitutional item identification codes.
EDIFACT Stat. * Description
M an..3
M
ITEM NUMBER
IDENTIFICATION
7140 Item identifier
M
M
C an..35
M
7143 Item type identification code
C an..3
M
1131 Code list identification code
C an..17
3055 Code list responsible agency code
C an..3
4347
Product identifier code qualifier
C212
ITEM NUMBER
IDENTIFICATION
7140 Item identifier
M
7143 Item type identification code
C an..3
1131 Code list identification code
C an..17
3055 Code list responsible agency code
C an..3
C212
M
7143 Item type identification code
C an..3
1131 Code list identification code
C an..17
3055 Code list responsible agency code
C an..3
C212
ITEM NUMBER
IDENTIFICATION
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
L_CIS_ZBO (3-3)
an25
Doplňkové číslo zboží
L_TYP_CIS_ZBO (3-4)
Typ čísla zboží k doplňkové identifikaci
“SA” = Supplier’s article number –
Číslo zboží dodavatele
“IN” = Buyer’s article number –
Číslo zboží kupujícího
“PV” = Promotional variant number –
Promoční číslo zboží
“IB“ = ISBN (International Std Book No)
“IS“ = ISSN (International Std Serial No)
“RVM“ = Restricted circulation variable
measure number (EAN Code) – Číslo zboží
s proměnnou hmotností
“NB” = Batch number – Číslo šarže
“SN” = Serial number - Sériové číslo
“AA” = Product version number – Číslo verze
výrobku
“MF” = Manufacturer’s (producer’s) article
number – Výrobní číslo
……
(po vzájemné dohodě je možno použít další
kódy dle číselníku pro datový prvek 7143)
C an..35
ITEM NUMBER
IDENTIFICATION
7140 Item identifier
C212
* ”1” = Additional identification
C an..35
M
strana 33
Zpráva RETANN
Implementační příručka
7140 Item identifier
C an..35
7143 Item type identification code
C an..3
1131 Code list identification code
C an..17
3055 Code list responsible agency code
C an..3
ITEM NUMBER
IDENTIFICATION
7140 Item identifier
M
7143 Item type identification code
C an..3
1131 Code list identification code
C an..17
3055 Code list responsible agency code
C an..3
C212
C an..35
Poznámky k segmentu:
Segment slouží k doplňkové identifikaci zboží prostřednictvím významného doplňkového čísla zboží. Typ doplňkového čísla zboží specifikuje uvedený kvalifikátor.
Příklad:
PIA+1+7755124:SA'
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
strana 34
Zpráva RETANN
Implementační příručka
SG11 - M
9999 - LIN-PIA-IMD-MEA-DTM-PRI-LOC-MOA-SG13-SG14-SG15-SG18-SG22-
7077
1/3 - Item description
:
To describe an item in either an industry or free format.
: 28
EDIFACT Stat. * Description
C
an..3
M * “F” = Free-form
Description format code
C272
ITEM CHARACTERISTIC
IMD - C
Function
Segment number
C
7081 Item characteristic code
C an..3
1131 Code list identification code
C an..17
3055 Code list responsible agency code
C an..3
C273
ITEM DESCRIPTION
C
7009 Item description code
C an..17
1131 Code list identification code
C an..17
3055 Code list responsible agency code
C an..3
7008 Item description
C an..256
9 = EAN (International Article Numbering
association)
M
M
L_TYP_POL (3-7)
an3
Typ položky
“Z“ = zboží
“O“ = obaly
7008 Item description
C an..256
3453 Language name code
C an..3
7383
Surface or layer code
C an..3
Poznámky k segmentu:
Segment slouží k přenosu informace o typu položky. Informace o typu položky může být využívána při automatickém
zpracování faktury k odlišení fakturovaného zboží a obalů.
Příklad:
IMD+F++:::Z'
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
strana 35
Zpráva RETANN
Implementační příručka
SG11 - M
9999 - LIN-PIA-IMD-MEA-DTM-PRI-LOC-MOA-SG13-SG14-SG15-SG18-SG22-
7077
2/3 - Item description
:
To describe an item in either an industry or free format.
: 29
EDIFACT Stat. * Description
C
an..3
M * “E” = Free-form short description
Description format code
C272
ITEM CHARACTERISTIC
IMD - C
Function
Segment number
C
7081 Item characteristic code
C an..3
1131 Code list identification code
C an..17
3055 Code list responsible agency code
C an..3
C273
ITEM DESCRIPTION
C
7009 Item description code
C an..17
1131 Code list identification code
C an..17
3055 Code list responsible agency code
C an..3
7008 Item description
C an..256
7008 Item description
C an..256
3453 Language name code
C an..3
M
M
L_DOD_SPEC (3-6)
an70
Specifikace zboží
7383
Surface or layer code
C an..3
Segment přenáší specifikaci zboží jako volný text, většinou slouží pro přenos popisu (názvu) zboží.
Pro prvek 7008 mohou být použity národní znaky v kódování ISO Latin 2, případně po vzájemné dohodě obou komunikujících stran v kódování WIN 1250.
Příklad :
IMD+E++:::Tatranka čokoládová s náplní'
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
strana 36
Zpráva RETANN
Implementační příručka
SG11 - M
9999 - LIN-PIA-IMD-MEA-DTM-PRI-LOC-MOA-SG13-SG14-SG15-SG18-SG22-
7077
3/3 - Item description
:
To describe an item in either an industry or free format.
: 30
EDIFACT Stat. * Description
C
an..3
M * “A” = Free-form long description
Description format code
C272
ITEM CHARACTERISTIC
IMD - C
Function
Segment number
C
7081 Item characteristic code
C an..3
1131 Code list identification code
C an..17
3055 Code list responsible agency code
C an..3
C273
ITEM DESCRIPTION
C
7009 Item description code
C an..17
1131 Code list identification code
C an..17
3055 Code list responsible agency code
C an..3
7008 Item description
C an..256
7008 Item description
C an..256
3453 Language name code
C an..3
M
M
L_DUV_VRATKY_VOLNE (3-32) an256
Popis důvodu vrácení zboží volným textem
7383
Surface or layer code
C an..3
Segment přenáší volitelně konkrétní popis důvodu vrácení zboží volným textem.
Pro prvek 7008 mohou být použity národní znaky v kódování ISO Latin 2, případně po vzájemné dohodě obou komunikujících stran v kódování WIN 1250.
Příklad :
IMD+A++:::Poškozená většina obalů, často úplně rozdrcené kusy.'
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
strana 37
Zpráva RETANN
Implementační příručka
SG11 - M
PRI
9999 - LIN-PIA-IMD-MEA-DTM-PRI-LOC-MOA-SG13-SG14-SG15-SG18-SG221 - Price details
- C
Function
Segment number
:
: 31
To specify price information.
EDIFACT Stat. * Description
C
M
5125 Price code qualifier
M an..3
M
“AAA” = Calculation net
5118 Price amount
C n..15
M
L_CEN_JEDN (3-7)
Cena za jednotku bez DPH (netto)
5375 Price type code
C an..3
5387 Price specification code
C an..3
5284 Unit price basis value
C n..9
6411 Measure unit code
C an..3
C509
5213
PRICE INFORMATION
Sub-line item price change operation code
n12
C an..3
Poznámky k segmentu:
V segmentu se přenáší netto cena za jednotku bez DPH uvedená na webovém rozhraní COOP. Počet desetinných míst
je max. 4, oddělovač je desetinná tečka. Vynásobením vraceným množstvím se vytvoří celková cena za položku.
Příklad:
PRI+AAA:238.50'
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
strana 38
Zpráva RETANN
Implementační příručka
SG11 - M
9999 - LIN-PIA-IMD-MEA-DTM-PRI-LOC-MOA-SG13-SG14-SG15-SG18-SG221 - Monetary amount
MOA - C
Function
Segment number
:
: 32
To specify a monetary amount.
EDIFACT Stat. * Description
M
M
5025 Monetary amount type code qualifier
M an..3
M
“210” = Credit note amount
5004 Monetary amount
C n..35
M
L_CELK_CEN_ZA_POL (3-8)
Celková cena za položku
6345 Currency identification code
C an..3
C
L_KOD_MENY (3-9)
C516
MONETARY AMOUNT
n12
Kód měny
6343 Currency type code qualifier
C an..3
4405 Status description code
C an..3
Poznámky k segmentu:
V segmentu se přenáší celková cena za položku vraceného zboží. Je vypočtena jako vracené množství x jednotková
cena. Počet desetinných míst je max. 4, oddělovač je desetinná tečka.
Kód měny je třímístný dle ISO 4217, např. CZK, EUR….
Příklad:
MOA+210:2385:CZK'
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
strana 39
Zpráva RETANN
Implementační příručka
SG11 - M
9999 - LIN-PIA-IMD-MEA-DTM-PRI-LOC-MOA-SG13-SG14-SG15-SG18-SG22-
SG13 - C
1 / 2 - QTY-CDI
QTY
1 - Quantity
-M
Function
Segment number
:
: 33
To specify a pertinent quantity.
EDIFACT Stat. * Description
M
M
6063 Quantity type code qualifier
M an..3
M
“46” = Delivered quantity
6060 Quantity
M n..35
M
L_MNOZSTVI_DOD (3-10)
C186
QUANTITY DETAILS
n12
Dodané množství
6411 Measure unit code
C an..3
C
L_MER_JEDN_DOD (3-11)
Dodané množství - měrná jednotka
Poznámky k segmentu:
Segment slouží k určení dodaného množství zboží. Množství se uvádí na 12 míst včetně oddělovače desetinné tečky
a max. 3 desetinných míst.
Měrná jednotka se uvádí většinou u zboží s proměnnou hmotností. Kód dle číselníku EDIFACT pro prvek 6411.
Např. KGM, LTR,…
Příklad:
QTY+46:100'
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
strana 41
Zpráva RETANN
Implementační příručka
SG11 - M
9999 - LIN-PIA-IMD-MEA-DTM-PRI-LOC-MOA-SG13-SG14-SG15-SG18-SG22-
SG13 - M
2 / 2 - QTY-CDI
QTY
1 - Quantity
-M
Function
Segment number
:
: 34
To specify a pertinent quantity.
EDIFACT Stat. * Description
M
M
6063 Quantity type code qualifier
M an..3
M
“61” = Return quantity
6060 Quantity
M n..35
M
L_MNOZSTVI_VRACENE (3-12)
C186
QUANTITY DETAILS
n12
Množství, které má být vráceno
6411 Measure unit code
C an..3
C
L_MER_JEDN_VRACENE (3-13)
Množství, které má být vráceno – měrná
jednotka
Poznámky k segmentu:
Segment slouží k určení množství zboží, které má být vráceno. Množství se uvádí na 12 míst včetně oddělovače desetinné tečky a max. 3 desetinných míst.
Měrná jednotka se uvádí většinou u zboží s proměnnou hmotností. Kód dle číselníku EDIFACT pro prvek 6411.
Např. KGM, LTR,…
Příklad:
QTY+61:10'
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
strana 42
Zpráva RETANN
Implementační příručka
SG11 - M
9999 - LIN-PIA-IMD-MEA-DTM-PRI-LOC-MOA-SG13-SG14-SG15-SG18-SG22-
SG13 - M
2 / 2 - QTY-CDI
CDI
1 - Physical or logical state
-C
Function
Segment number
:
: 35
To describe a physical or logical state.
EDIFACT Stat. * Description
M an..3
7001
Physical or logical state type code
qualifier
C564
PHYSICAL OR LOGICAL STATE M
INFORMATION
7007 Physical or logical state description
code
C an..3
M
C
* “3E” =Upon return (EAN Code)
L_DUVOD_VRATKY_KOD (3-14)
Důvod vrácení zboží - kód
Seznam kódů viz Příloha 1.
1131 Code list identification code
C an..17
3055 Code list responsible agency code
C an..3
M
“ZZZ” =Mutually defined
7006 Physical or logical state description
C an..70
C
L_DUVOD_VRATKY_TXT (3-15)
Důvod vrácení zboží - popis
Poznámky k segmentu:
Segment slouží k určení důvodu požadavku na vrácení zboží.
Seznam kódů a popisů je uveden v Příloze 1.
Příklad:
CDI+3E+24::ZZZ:Skrytá vada'
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
strana 43
Zpráva RETANN
Implementační příručka
SG11 - M
9999 - LIN-PIA-IMD-MEA-DTM-PRI-LOC-MOA-SG13-SG14-SG15-SG18-SG22-
SG15 - C
1/6 - RFF-DTM
-M
1 - Reference
RFF
Function
Segment number
:
: 36
To specify a reference.
EDIFACT Stat. * Description
M
M
1153 Reference code qualifier
M an..3
M
“ON” = Order number (buyer)
1154 Reference identifier
C an..70
C
L_CIS_OBJ_ZAK (3-17)
Číslo objednávky zákazníka
1156 Document line identifier
C an..6
4000 Reference version identifier
C an..35
1060 Revision identifier
C an..6
C506
REFERENCE
an15
Poznámky k segmentu:
Segment přenáší číslo objednávky zákazníka. Pokud je uváděno datum objednávky v následujícím segmentu, je tento segment povinný.
Příklad:
RFF+ON:775685'
SG11 - M
SG15 - C
DTM
9999 - LIN-PIA-IMD-MEA-DTM-PRI-LOC-MOA-SG13-SG14-SG15-SG18-SG221/6 - RFF-DTM
1 - Date/time/period
-C
Function
Segment number
:
: 37
To specify date, and/or time, or period.
EDIFACT Stat. * Description
C507 DATE/TIME/PERIOD
2005 Date or time or period function code
qualifier
2380 Date or time or period value
M
M an..3
M
M
C an..35
M
2379 Date or time or period format code
C an..3
M
“171” = Reference date/time
L_DAT_OBJ_ZAK (3-17)
Datum vystavení objednávky
L_KVALIF_DAT_OBJ_ZAK (3-18)
Datum přijetí objednávky u dodavatele kvalifikátor formátu
“102” = CCYYMMDD
“203” = CCYYMMDDHHMM
“204” = CCYYMMDDHHMMSS
Poznámky k segmentu:
Segment přenáší datum vystavení objednávky zákazníka. V případě uvedení data je předchozí segment RFF s číslem
objednávky povinný.
Příklad:
DTM+171:20100220:102'
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
strana 44
Zpráva RETANN
Implementační příručka
SG11 - M
9999 - LIN-PIA-IMD-MEA-DTM-PRI-LOC-MOA-SG13-SG14-SG15-SG18-SG22-
SG15 - C
2/6 - RFF-DTM
-M
1 - Reference
RFF
Function
Segment number
:
: 38
To specify a reference.
EDIFACT Stat. * Description
M
M
1153 Reference code qualifier
M an..3
M
“DQ” = Delivery note number
1154 Reference identifier
C an..70
C
L_CIS_DOD_LIST (3-19)
Číslo dodacího listu
1156 Document line identifier
C an..6
4000 Reference version identifier
C an..35
1060 Revision identifier
C an..6
C506
REFERENCE
an15
Poznámky k segmentu:
Segment přenáší číslo dodacího listu. Pokud je uváděno datum vystavení dodacího listu v následujícím segmentu, je
tento segment povinný.
Příklad:
RFF+DQ:456001'
SG11 - M
SG15 - C
DTM
9999 - LIN-PIA-IMD-MEA-DTM-PRI-LOC-MOA-SG13-SG14-SG15-SG18-SG222/6 - RFF-DTM
1 - Date/time/period
-C
Function
Segment number
:
: 39
To specify date, and/or time, or period.
EDIFACT Stat. * Description
M
M
2005 Date or time or period function code
qualifier
M an..3
M
“171” = Reference date/time
2380 Date or time or period value
C an..35
M
2379 Date or time or period format code
C an..3
M
L_DAT_DOD_LIST (3-20)
Datum vystavení dodacího listu
L_KVALIF_DAT_DOD_LIST (3-21)
Datum vystavení dodacího listu
- kvalifikátor formátu
“102” = CCYYMMDD
“203” = CCYYMMDDHHMM
“204” = CCYYMMDDHHMMSS
C507
DATE/TIME/PERIOD
Poznámky k segmentu:
Segment přenáší datum vystavení dodacího listu. V případě uvedení data je předchozí segment RFF s číslem dodacího listu povinný.
Příklad:
DTM+171:20100224:102'
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
strana 45
Zpráva RETANN
Implementační příručka
SG11 - M
9999 - LIN-PIA-IMD-MEA-DTM-PRI-LOC-MOA-SG13-SG14-SG15-SG18-SG22-
SG15 - C
3/6 - RFF-DTM
-M
1 - Reference
RFF
Function
Segment number
:
: 40
To specify a reference.
EDIFACT Stat. * Description
M
M
1153 Reference code qualifier
M an..3
M
“AAK” = Despatch advice number
(DESADV)
1154 Reference identifier
C an..70
C
L_DOD_AVIZO (3-22)
Avízo o dodání (DESADV)
1156 Document line identifier
C an..6
4000 Reference version identifier
C an..35
1060 Revision identifier
C an..6
C506
REFERENCE
an15
Poznámky k segmentu:
Segment přenáší číslo avíza o dodání (DESADV). Pokud je uváděno datum avíza o dodání v následujícím segmentu,
je tento segment povinný.
Příklad:
RFF+AAK:200401123001'
SG11 - M
SG15 - C
DTM
9999 - LIN-PIA-IMD-MEA-DTM-PRI-LOC-MOA-SG13-SG14-SG15-SG18-SG223/6 - RFF-DTM
1 - Date/time/period
-C
Function
Segment number
:
: 41
To specify date, and/or time, or period.
EDIFACT Stat. * Description
C507 DATE/TIME/PERIOD
2005 Date or time or period function code
qualifier
2380 Date or time or period value
M
M an..3
M
M
C an..35
M
2379 Date or time or period format code
C an..3
M
“171” = Reference date/time
L_DAT_DOD_AVIZO (3-23)
Datum vystavení avíza o dodání
L_KVALIF_DAT_ DOD_AVIZO (3-24)
Datum vystavení avíza o dodání kvalifikátor formátu
“102” = CCYYMMDD
“203” = CCYYMMDDHHMM
“204” = CCYYMMDDHHMMSS
Poznámky k segmentu:
Segment přenáší datum vystavení avíza o dodání. V případě uvedení data je předchozí segment RFF s číslem avíza o
dodání (DESADV) povinný.
Příklad:
DTM+171:201002240700:203'
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
strana 46
Zpráva RETANN
Implementační příručka
SG11 - M
9999 - LIN-PIA-IMD-MEA-DTM-PRI-LOC-MOA-SG13-SG14-SG15-SG18-SG22-
SG15 - C
4/6 - RFF-DTM
-M
1 - Reference
RFF
Function
Segment number
:
: 42
To specify a reference.
EDIFACT Stat. * Description
M
M
1153 Reference code qualifier
M an..3
M
“ALO” = Receiving advice number
1154 Reference identifier
C an..70
C
L_CIS_PRIJM (3-25)
C506
REFERENCE
an15
Číslo příjemky (RECADV)
1156 Document line identifier
C an..6
4000 Reference version identifier
C an..35
1060 Revision identifier
C an..6
Poznámky k segmentu:
Segment přenáší číslo příjemky (RECADV). Pokud je uváděno datum příjemky v následujícím segmentu, je tento
segment povinný.
Příklad:
RFF+ALO:567800012'
SG11 - M
SG15 - C
DTM
9999 - LIN-PIA-IMD-MEA-DTM-PRI-LOC-MOA-SG13-SG14-SG15-SG18-SG224/6 - RFF-DTM
1 - Date/time/period
-C
Function
Segment number
:
: 43
To specify date, and/or time, or period.
EDIFACT Stat. * Description
M
M
2005 Date or time or period function code
qualifier
M an..3
M
“171” = Reference date/time
2380 Date or time or period value
C an..35
M
2379 Date or time or period format code
C an..3
M
L_DAT_CIS_PRIJM (3-26)
Datum vystavení příjemky
L_KVALIF_DAT_CIS_ PRIJM (3-27)
Datum vystavení příjemky - kvalifikátor
formátu
“102” = CCYYMMDD
“203” = CCYYMMDDHHMM
“204” = CCYYMMDDHHMMSS
C507
DATE/TIME/PERIOD
Poznámky k segmentu:
Segment přenáší datum vystavení příjemky. V případě uvedení data je předchozí segment RFF s číslem příjemky
(RECADV) povinný.
Příklad:
DTM+171:20100224:102'
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
strana 47
Zpráva RETANN
Implementační příručka
SG11 - M
9999 - LIN-PIA-IMD-MEA-DTM-PRI-LOC-MOA-SG13-SG14-SG15-SG18-SG22-
SG15 - C
5/6 - RFF-DTM
-M
1 - Reference
RFF
Function
Segment number
:
: 44
To specify a reference.
EDIFACT Stat. * Description
M
M
1153 Reference code qualifier
M an..3
M
“IV” = Invoice number
1154 Reference identifier
C an..70
C
L_CIS_FAKT (3-28)
C506
REFERENCE
an15
Číslo faktury
1156 Document line identifier
C an..6
4000 Reference version identifier
C an..35
1060 Revision identifier
C an..6
Poznámky k segmentu:
Segment přenáší číslo faktury. Pokud je uváděno datum faktury v následujícím segmentu, je tento segment povinný.
Příklad:
RFF+IV:20100000128'
SG11 - M
SG15 - C
DTM
9999 - LIN-PIA-IMD-MEA-DTM-PRI-LOC-MOA-SG13-SG14-SG15-SG18-SG225/6 - RFF-DTM
1 - Date/time/period
-C
Function
Segment number
:
: 45
To specify date, and/or time, or period.
EDIFACT Stat. * Description
M
M
2005 Date or time or period function code
qualifier
M an..3
M
“171” = Reference date/time
2380 Date or time or period value
C an..35
M
2379 Date or time or period format code
C an..3
M
L_DAT_CIS_FAKT (1-29)
Datum vystavení faktury
L_KVALIF_DAT_CIS_ FAKT (3-30)
Datum vystavení faktury – kvalifikátor formátu
“102” = CCYYMMDD
“203” = CCYYMMDDHHMM
“204” = CCYYMMDDHHMMSS
C507
DATE/TIME/PERIOD
Poznámky k segmentu:
Segment přenáší datum vystavení faktury. V případě uvedení data je předchozí segment RFF s číslem faktury povinný.
Příklad:
DTM+171:20100225:102'
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
strana 48
Zpráva RETANN
Implementační příručka
SG11 - M
9999 - LIN-PIA-IMD-MEA-DTM-PRI-LOC-MOA-SG13-SG14-SG15-SG18-SG22-
SG15 - C
6/6 - RFF DTM
-M
1 - Reference
RFF
Function
Segment number
:
: 46
To specify a reference.
EDIFACT Stat. * Description
M
M
1153 Reference code qualifier
M an..3
M
“PD” = Promotion deal number
1154 Reference identifier
C an..70
C
L_PROMO_AKCE (3-31)
C506
REFERENCE
an15
Identifikace promoční akce
1156 Document line identifier
C an..6
4000 Reference version identifier
C an..35
1060 Revision identifier
C an..6
Poznámky k segmentu:
Segment přenáší označení promoční akce (je-li platná pro celou fakturu).
Příklad:
RFF+PD:97777'
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
strana 49
Zpráva RETANN
Implementační příručka
UNS
1 - SECTION CONTROL
- M
Function
Segment number
:
: 47
To separate header, detail, and summary sections of a message.
EDIFACT Stat. * Description
0081
Section identification
M a1
M
* “S” = Detail/summary section separation
Poznámky k segmentu:
Segment slouží k oddělení oddílu položek a závěrečného oddílu zprávy.
Příklad:
UNS+S'
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
strana 50
Zpráva RETANN
Implementační příručka
1 - MESSAGE TRAILER
UNT - M
Function
Segment number
:
: 48
To end and check the completeness of a message.
EDIFACT Stat. * Description
0074
Number of segments in a message
M n..6
M
Celkový počet segmentů ve zprávě
Generováno odesílatelem
0062
Message reference number
M an..14
M
Jednoznačné číslo zprávy odesílatele. Pořadové číslo zprávy v rámci výměny.
DE 0062 v segmentu UNH je totožné.
Generováno odesílatelem
Poznámky k segmentu:
Segment slouží k ukončení a kontrole úplnosti zprávy
Příklad:
UNT+47+1'
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
strana 51
Zpráva RETANN
Implementační příručka
4.
Obálka zprávy
Tento oddíl definuje podmínky výměny UN/EDIFACT.
 Zpráva je součástí standardní výměny UN/EDIFACT.
 Je možné posílat více zpráv v rámci jedné výměny.
 Výměna nebude členěna na funkční skupiny (segmenty UNG, UNE).
 Soubor znaků úrovně D – ISO Latin 2;
identifikátor syntaxe v segmentu UNB je „UNOD“ (při vzájemné dohodě komunikujících
stran je možno použít znakovou sadu WIN 1250, která však plně neodpovídá sadě ISO
Latin 2)
 Segment UNA nemusí být používán – nebude zasílán pokud jej nebude konvertor přijímající strany vyžadovat;
budou používány standardní oddělovací a služební znaky souboru znaků úrovně A.
Následující tabulky obsahují definici služebních segmentů výměny UNA, UNB a UNZ:
UNA
Function
C
1
:
SERVICE STRING ADVICE
To define the characters selected for use as delimiters and indicators in the rest of the
interchange that follows.
Segment number :
EDIFACT Stat. * Description
UNA1
Component data element separator
M an1
M
“:” = Separátor dílčích datových prvků
UNA2
Data element separator
M an1
M
UNA3
Decimal notation
M an1
M
“+” = Separátor datových (jednoduchých nebo
složených) prvků
“.” = Desetinné znaménko
UNA4
Release character
M an1
M
UNA5
Reserved for future use
M an1
M
“?” = Zprošťující znak
Otazník, který předchází před znakem ’, +, : či ?,
vrátí jeho původní význam
Mezera
UNA6
Segment terminator
M an1
M
“’” = Koncový znak segmentu
Poznámky k segmentu:
Segment obsahuje posloupnost funkčních znaků.
Příklad:
UNA:+.? '
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
strana 52
Zpráva RETANN
Implementační příručka
UNB
M
Function
:
Segment number :
1
INTERCHANGE HEADER
To start, identify and specify an interchange.
EDIFACT Stat. * Description
M
S001
SYNTAX IDENTIFIER
M
0001
Syntax identifier
M
a4
M *
0002
Syntax version number
M
n1
M *
S002
INTERCHANGE SENDER
M
0004
Sender identification
M
an..35
M
0007
Partner Identification code qualifier
C
an..4
M *
0008
Address for reverse routing
C
an..14
S003
INTERCHANGE RECIPIENT
M
0010
Recipient identification
M
an..35
M
0007
Partner Identification code qualifier
C
an..4
M *
0014
Routing address
C
an..14
S004
0017
DATE / TIME OF PREPARATION M
Date
M
n6
M
0019
Time
M
n4
M
0020
Interchange control reference
M
an..14
M
S005
RECIPIENT’S REFERENCE
PASSWORD
Recipient’s reference/password
C
0022
M
„UNOD“ = Odpovědný orgán „UNO“ (a3)
doplněný úrovní znakové sady „D“ (a1)
„3“ = Verze syntaxe
M
SEND_ID – Vlastní identifikace odesílatele
EAN location number (n13)
„14“ = EAN International
M
PARTNER_EDI – Identifikace příjemce
EAN location number (n13)
„14“ = EAN International
M
INT_DATE – Datum vytvoření výměny
Formát YYMMDD
INT_TIME – Čas vytvoření výměny
Formát HHMM
INT_RNO – Referenční číslo výměny
Přiřazeno odesílatelem (musí být jednoznačné).
an..14
0029
Recipient’s reference/password quali- C
fier
Application reference
C
Processing priority code
C
0031
Acknowledgement request
C
n1
0032
Communications agreement identification
Test indicator
C
an..35
M
„EANCOM“
C
n1
C
V závislosti na TEST_PROD (1-5)
„1“ = testovací zpráva1
jinak nepoužito
0025
0026
0035
1
an2
an..14
a1
Prozatím se nepoužívá
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
strana 53
Zpráva RETANN
Implementační příručka
Poznámky k segmentu:
Segment slouží k vytvoření obálky výměny a k identifikaci stran, mezi nimiž výměna probíhá (tj. strany, která výměnu
odesílá a strany, jíž je výměna určena). Princip segmentu UNB je shodný s fyzickou obálkou, do které jsou vloženy
jeden či více dopisů nebo dokumentů a která obsahuje adresu příjemce i odesílatele.
DE 0001: Používá se znaková sada ISO Latin2, tzn. označení „D“ (UNOD).
DE S004: Datum a čas ve složeném datovém prvku určuje, kdy odesílatel připravil výměnu. Toto datum a čas nemusí
být nutně stejné s datem a časem obsaženými ve zprávě.
DE S004:0017: Datum umožňuje uvedení pouze posledního dvojčíslí letopočtu. U příchozích zpráv je nezbytné, aby
si přijímající aplikace správně určila století, tzn. správně doplnila první dvojčíslí letopočtu.
Příklad:
UNB+UNOD:3+8590421000231:14+8594012615823:14+051027:2100+987654+++++EANCOM'
UNZ
M
Function
:
Segment number :
1
INTERCHANGE TRAILER
To end and check the completeness of an interchange.
EDIFACT Stat. * Description
0036
Interchange control count
0020
Interchange control reference
Poznámky k segmentu:
Segment slouží k ošetření závěru výměny.
M n..6
M
M an..14
M
INT_MSGNO
Počet zpráv v rámci výměny
Identical to DE 0020 in UNB segment.
Příklad:
UNZ+2+12345678901234'
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
strana 54
Zpráva RETANN
Implementační příručka
5.
Mapované proměnné
Tento oddíl popisuje všechny proměnné použité při mapování. Tento oddíl slouží jako
pomůcka pro případnou přípravu a navrhování formátu in-house souboru.
5.1
Proměnné pro obálku zprávy
Všechny proměnné jsou povinné – status M.
Max.
Formát
délka
13
Jméno
Typ
SEND_ID
Num
PARTNER_EDI
Num
13
INT_DATE
Date
6
YYMMDD
INT_TIME
Date
4
HHMM
INT_RNO
Num
14
INT_MSGNO
Num
6
Popis
Poznámka
Mapování
Vlastní identifikace odesílatele
EAN kód (lokační) odesílatele
U odchozích zpráv generováno
konvertorem
EAN kód (lokační) příjemce –
viz PARTNER_ID (1-1)
v záznamu „SYS“ in-house
souboru)
U odchozích zpráv generováno
konvertorem
U odchozích zpráv generováno
konvertorem
Vždy jednoznačné
U odchozích zpráv generováno
konvertorem
U odchozích zpráv generováno
konvertorem
UNB
S002:0004
Identifikace příjemce
Datum vytvoření
výměny
Čas vytvoření
výměny
Referenční číslo
výměny
Počet zpráv
v rámci výměny
UNB
S003:0010
UNB
S004:0017
UNB
S004:0018
UNB 0020
UNZ 0020
UNZ 0036
Proměnné pro zprávu
Přenášená data jsou rozdělena do třech skupin. V první skupině jsou data, která se ve
zprávě vyskytují pouze jednou a mají platnost pro celou zprávu. Ve druhé skupině jsou data,
která specifikují jednotlivé komunikující obchodní partnery se vztahem k danému obchodnímu případu. Partner je identifikován příslušným kvalifikátorem. Max. počet opakování je 9,
minimálně 3 (kupující, sklad/prodejna a dodavatel). Třetí skupina popisuje požadované položky zboží určené k vrácení dodavateli. Maximální počet položek byl stanoven na 9999
opakování.
Pro přenos znaků s diakritikou by měla být použita znaková sada ISO Latin 2, avšak
při vzájemné dohodě komunikujících stran je možno použít znakovou sadu WIN 1250, která
však plně neodpovídá sadě ISO Latin 2.
5.2
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
strana 55
Zpráva RETANN
Implementační příručka
Č.
Označení údaje Význam údaje
D
P
Dél . ZaPoznámka nebo hodTyp
o
ka M rov.
nota položky
v.
.
Mapování
Záhlaví zprávy – opakování 1 krát
1-1
DRUH_DOKL
1-2
CIS_DOKL
1-3
FN_ZPR
1-4
DAT_VYST
Char
3
L
M “70E” = Oznámení o
vrácení zboží
Char
15
L
M
Funkce zprávy – kód Char
3
L
M ”9“ = Originál
Typ dokumentu kód
Číslo dokladu
RETANN
Datum vystavení
Date/
Time
Formát data (a času) dle
uvedeného kvalifikátoru:
14
L
M CCYYMMDD
CCYYMMDDHHMM
BGM
C002/1001
BGM
C106/1004
BGM
1225
DTM/1
C507:2380
CCYYMMDDHHMMSS
1-5
1-6
KVALIF_DAT Datum vystavení _VYST
kvalifikátor formátu
DAT_ DOD
Char
Datum (a čas) dodání Date/
zboží
Time
3
L
“102” =
CCYYMMDD
“203” =
M
CCYYMMDDHHMM
“204” =
DTM/1
C507:2379
CCYYMMDDHHMMSS
Formát data (a času) dle
uvedeného kvalifikátoru:
17
L
C CCYYMMDD
CCYYMMDDHHMM
DTM/2
C507:2380
CCYYMMDDCCYYMMDD
1-7
KVALIF_DAT Datum dodání –
_DOD
kvalifikátor formátu
Char
3
L
“102” =
CCYYMMDD
“203” =
C CCYYMMDDHHMM
“718” = CCYYMMDD-
DTM/2
C507:2379
CCYYMMDD
Povinné při uvedení
data dodávky!
1-8
DAT_VYZV
_MIN
Datum (a čas) zpětného vyzvednutí
zboží - nejdříve
Date/
Time
12
L
1-9
Datum (a čas) zpětKVALIF_ DAT ného vyzvednutí
_VYZV_MIN zboží - nejdříve –
kvalifikátor formátu
Char
3
L
1-10
DAT_VYZV
_MAX
Datum (a čas) zpětného vyzvednutí
zboží - nejpozději
Date/
Time
12
L
1-11
Datum (a čas) zpětKVALIF_ DAT ného vyzvednutí
_VYZV_MAX zboží - nejpozději –
kvalifikátor formátu
Char
3
L
1-12
Požadovaný zpětný
DOK_ZPETNA
dokument – reakce
_REAKCE
na RETANN
Char
3
L
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
Formát data (a času) dle
uvedeného kvalifikátoru:
C CCYYMMDD
CCYYMMDDHHMM
“102” =
CCYYMMDD
C
“203” =
CCYYMMDDHHMM
Formát data (a času) dle
uvedeného kvalifikátoru:
C CCYYMMDD
CCYYMMDDHHMM
“102” =
CCYYMMDD
C
“203” =
CCYYMMDDHHMM
“381” = dobropis na
zboží/služby
C
“71E” = instrukce pro
vrácení
DTM/3
C507:2380
DTM/3
C507:2379
DTM/4
C507:2380
DTM/4
C507:2379
SG1 – DOC
C002:1001
strana 56
Zpráva RETANN
Implementační příručka
1-13
1-14
1-15
1-16
Datum (a čas) vystavení dokumentu –
požadovaná reakce
(nejpozději)
KVALIF
Datum (a čas) vysta_ DAT_DOK
vení dokumentu –
_ZPETNA
požadovaná reakce –
_REAKCE
kvalifikátor formátu
Číslo objednávky
CIS_OBJ_ZAK
zákazníka
DAT_DOK
_ZPETNA
_REAKCE
DAT_ OBJ
_ZAK
Datum vystavení
objednávky
Date/
Time
12
L
Char
3
L
Char
15
L
Date/
Time
Formát data (a času) dle
uvedeného kvalifikátoru:
C CCYYMMDD
CCYYMMDDHHMM
“102” =
CCYYMMDD
C
“203” =
CCYYMMDDHHMM
C Kvalifikátor ON
Formát data dle uvedeného
kvalifikátoru:
14
L
C CCYYMMDD
CCYYMMDDHHMM
SG1 - DTM
C507:2380
SG1 - DTM
C507:2379
SG2/1- RFF
C506:1154
SG2/1 - DTM
C507:2380
CCYYMMDDHHMMSS
1-17
Datum vystavení
KVALIF_DAT
objednávky - kvalifi- Char
_OBJ_ZAK
kátor formátu
3
L
“102” =
CCYYMMDD
“203” =
C
CCYYMMDDHHMM
“204” =
SG2/ 1- DTM
C507:2379
CCYYMMDDHHMMSS
1-18
1-19
CIS_DOD_LIST
DAT_ DOD
_LIST
Číslo dodacího listu
Datum vystavení
dodacího listu
Char
Date/
Time
15
L
C Kvalifikátor DQ
Formát data dle uvedeného
kvalifikátoru:
14
L
C CCYYMMDD
CCYYMMDDHHMM
SG2/2 - RFF
C506:1154
SG2/2 - DTM
C507:2380
CCYYMMDDHHMMSS
1-20
Datum vystavení
KVALIF_DAT
dodacího listu - kva_DOD_LIST
lifikátor formátu
Char
3
L
“102” =
CCYYMMDD
“203” =
C
CCYYMMDDHHMM
“204” =
SG2/2 - DTM
C507:2379
CCYYMMDDHHMMSS
1-21
1-22
DOD_AVIZO
DAT_ DOD
_AVIZO
Avízo o dodání
(DESADV)
Datum vystavení
avíza o dodání
Char
Date/
Time
15
L
C Kvalifikátor AAK
Formát data dle uvedeného
kvalifikátoru:
14
L
C CCYYMMDD
CCYYMMDDHHMM
SG2/3 - RFF
C506:1154
SG2/3 - DTM
C507:2380
CCYYMMDDHHMMSS
1-23
Datum vystavení
KVALIF_DAT
avíza o dodání _DOD_AVIZO
kvalifikátor formátu
Char
3
L
“102” =
CCYYMMDD
“203” =
C
CCYYMMDDHHMM
“204” =
SG2/3 - DTM
C507:2379
CCYYMMDDHHMMSS
1-24
1-25
CIS_PRIJM
DAT_ CIS
_PRIJM
Číslo příjemky
(RECADV)
Datum vystavení
příjemky
Char
Date/
Time
15
L
C Kvalifikátor ALO
Formát data dle uvedeného
kvalifikátoru:
14
L
C CCYYMMDD
CCYYMMDDHHMM
SG2/4 - RFF
C506:1154
SG2/4 - DTM
C507:2380
CCYYMMDDHHMMSS
1-26
Datum vystavení
KVALIF_DAT
příjemky - kvalifiká_ CIS_PRIJM
tor formátu
Char
3
L
“102” =
CCYYMMDD
“203” =
C
CCYYMMDDHHMM
“204” =
SG2/4 - DTM
C507:2379
CCYYMMDDHHMMSS
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
strana 57
Zpráva RETANN
Implementační příručka
1-27
1-28
CIS_FAKT
DAT_ CIS
_FAKT
Číslo faktury
Datum vystavení
faktury
Char
Date/
Time
15
L
C Kvalifikátor IV
Formát data dle uvedeného
kvalifikátoru:
14
L
C CCYYMMDD
CCYYMMDDHHMM
SG2/5 - RFF
C506:1154
SG2/5 - DTM
C507:2380
CCYYMMDDHHMMSS
1-29
Datum vystavení
KVALIF_DAT
faktury - kvalifikátor Char
_ CIS_FAKT
formátu
3
L
“102” =
CCYYMMDD
“203” =
C
CCYYMMDDHHMM
“204” =
SG2/5 - DTM
C507:2379
CCYYMMDDHHMMSS
Identifikace promoční akce
1-30
PROMO_AKCE
1-31
ZPUSOB_DOPR Způsob dopravy –
_TXT
volný text
Char
15
L
C Kvalifikátor PD
SG2/6 - RFF
C506:1154
Char
35
L
Vč. národních znaků
C ISO Latin 2 případně
WIN 1250
SG7 - TDT
C222:8212
Volný text
1-32
OR_KUP
Zápis v OR – spisová
Char 140
značka
L
C Vč. národních znaků
ISO Latin 2 případně
WIN 1250
SG2/7- RFF
C506:1154
SG2/8- RFF
C506:1154
Partneři v obchodním styku – opakování max. 9 x, min. 3x (BY, SN a SU)
2-1
PARTNER_
KVALIF
Kvalifikátor partnera Char
2-2
GLN_CIS
GLN partnera
2-3
OBCH_JM_1
2-4
3
L
Char
17
L
Obchodní jméno - 1
Char
35
L
OBCH_JM_2
Obchodní jméno - 2
Char
35
L
2-5
OBCH_JM_3
Obchodní jméno - 3
Char
35
L
2-6
OBCH_JM_4
Obchodní jméno - 4
Char
35
L
2-7
OBCH_JM_5
Obchodní jméno - 5
Char
35
L
2-8
ADR_UL_1
Adresa - ulice a číslo
Char
-1
35
L
2-9
ADR_UL_2
Adresa - ulice a číslo
Char
-2
35
L
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
“BY” = Kupující
“OB” = Objednatel
“DP” = Místo dodání
“SN” = Sklad/obchod
“UD” = Koncový spoSG3/x - NAD
M třebitel (komise)
3035
“IV” = Fakturační místo
“SU” = Dodavatel
“SE” = Prodávající
“SF” = Distribuční sklad
SG3/x - NAD
M EAN lokační číslo
C082:3039
Vč. národních znaků
SG3/x - NAD
C ISO Latin 2 případně
C080:3036/1
WIN 1250
Vč. národních znaků
SG3/x - NAD
C ISO Latin 2 případně
C080:3036/2
WIN 1250
Vč. národních znaků
SG3/x - NAD
C ISO Latin 2 případně
C080:3036/3
WIN 1250
Vč. národních znaků
SG3/x - NAD
C ISO Latin 2 případně
C080:3036/4
WIN 1250
Vč. národních znaků
SG3/x - NAD
C ISO Latin 2 případně
C080:3036/5
WIN 1250
Vč. národních znaků
SG3/x - NAD
C ISO Latin 2 případně
C059:3042/1
WIN 1250
Vč. národních znaků
SG3/x - NAD
C ISO Latin 2 případně
C059:3042/2
WIN 1250
strana 58
Zpráva RETANN
Implementační příručka
Vč. národních znaků
C ISO Latin 2 případně
WIN 1250
Vč. národních znaků
C ISO Latin 2 případně
WIN 1250
Vč. národních znaků
C ISO Latin 2 případně
WIN 1250
2-10
ADR_UL_3
Adresa - ulice a číslo
Char
-3
35
L
2-11
ADR_UL_4
Adresa - ulice a číslo
Char
-4
35
L
2-12
ADR_MISTO
Adresa - místo
Char
35
L
2-13
ADR_PSC
Adresa - PSČ
Char
17
L
C
2-14
ADR_ZEME
Adresa – kód země
Char
3
L
C
2-15
DIC
Daňové identifikační
Char
číslo (DIČ)
15
L
C
2-16
ICO
Identifikační číslo
(IČO)
15
L
C
Char
2 znaky dle ISO 3166,
např. CZ, SK
SG3/x - NAD
C059:3042/3
SG3/x - NAD
C059:3042/4
SG2/x - NAD
3164
SG3/x - NAD
3251
SG3/x - NAD
3207
SG3/x - SG4
RFF/1
C506/1154
SG3/x - SG4
RFF/2
C506/1154
Položky zprávy – opakování max. 9999 krát
3-1
L_CIS_RAD
Číslo řádku
Num
3-2
L_GTIN_ZBO
GTIN zboží
Char
17
L
3-3
L_CIS_ZBO
Doplňkové číslo
zboží
Char
25
L
6 0
P
SG11 - LIN
1082
SG11 -LIN
M EAN kód zboží
C212:7140
K doplňkové identifikaci SG11 - PIA
C
zboží
C212/1:7140
M (bez desetinných míst)
3-4
L_TYP_CIS
_ZBO
Typ čísla zboží k
doplňkové identifikaci
Char
3
L
“SA”=Číslo zb. dodavatel
“IN”= Číslo zboží kupující
“PV”= Promo číslo zboží
“IB”= ISBN
“IS”=ISSN
“RVM”=Číslo zboží s
SG11 - PIA
C proměnnou hmotností
C212/1:7143
“NB”=Číslo šarže
“SN”=Sériové číslo
“AA”=Číslo verze
“MF”=Výrobní číslo
Povinné při uvedení doplňkového čísla zboží!
3-5
L_TYP_POL
Typ položky
Char
3
L
C Z - zboží, O - obaly
3-6
L_DOD
_SPEC
Specifikace zboží
Char
70
L
3-7
L_CEN_JEDN
Cena za jednotku bez
Num
DPH
12 4
P
Num
12 4
P
Char
3
L
3-8
3-9
L_CELK_CEN Celková cena za
_ZA_POL
položku
L_KOD_MEN
Kód měny
Y
3-10
L_MNOZSTVI
Dodané množství
_DOD
Num
12 3
P
3-11
L_MER_JEDN Dodané množství _DOD
měrná jednotka
Char
3
L
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
Vč. národních znaků
C ISO Latin 2 případně
WIN 1250
Čistá jednotková cena
bez DPH.
C
12 míst, desetinná tečka
+ max. 4 desetinná místa
12 míst, desetinná tečka
C
+ max. 4 desetinná místa
ISO 4217 - tříznakový
C
kód, např. "CZK"
SG11 - IMD/1
C273:7008/1
SG11- IMD/2
C273:7008/1
SG11 - PRI
C509:5118
SG11 - MOA
C516:5004
SG11 - MOA
C516:6345
SG11
12 míst, z toho des.tečka
C
SG13/1 - QTY
+ max. 3 des. místa
C186:6060
Zejména se použije pro
SG11
zboží s proměnnou
C
SG13/1 - QTY
hmotností (KGM,
C186:6060
LTR,..).
strana 59
Zpráva RETANN
Implementační příručka
3-12
L_MNOZSTVI Množství, které má
_VRACENE
být vráceno
Num
12 3
P
C
3-13
Množství, které má
L_MER_JEDN
být vráceno - měrná
_VRACENE
jednotka
Char
3
L
C
3-14
L_DUVOD
_VRATKY
_KOD
Důvod vrácení zboží
- kód
Char
3
L
C
3-15
L_DUVOD
_VRATKY
_TXT
Důvod vrácení zboží
- popis
Char
70
L
C
3-16
L_CIS_OBJ
_ZAK
Číslo objednávky
zákazníka
Char
15
L
C
3-17
L_DAT_ OBJ
_ZAK
Datum vystavení
objednávky
Date/
Time
SG11
12 míst, z toho des.tečka
SG13/2 - QTY
+ max. 3 des. místa
C186:6060
Zejména se použije pro
SG11
zboží s proměnnou
SG13/2 - QTY
hmotností (KGM,
C186:6060
LTR,..).
SG11
Seznam kódů
SG13/2 - CDI
viz příloha 1
C564:7007
Seznam kódů s popisem
viz Příloha 1.
SG11
Vč. národních znaků
SG13/2 - CDI
ISO Latin 2 případně
C564:7006
WIN 1250
SG11
Kvalifikátor ON
SG15/1 - RFF
C506:1154
Formát data dle uvedeného
kvalifikátoru:
SG11
14
L
C CCYYMMDD
CCYYMMDDHHMM
SG15/1 - RFF
C507:2380
CCYYMMDDHHMMSS
3-18
L_KVALIF
_DAT_OBJ
_ZAK
Datum vystavení
objednávky - kvalifi- Char
kátor formátu
3
L
“102” =
CCYYMMDD
“203” =
C
CCYYMMDDHHMM
“204” =
SG11
SG15/1 - RFF
C507:2379
CCYYMMDDHHMMSS
3-19
3-20
L_CIS_DOD
_LIST
L_DAT
_ DOD_LIST
Číslo dodacího listu
Datum vystavení
dodacího listu
Char
Date/
Time
15
L
C Kvalifikátor DQ
SG11
SG15/2 - RFF
C506:1154
Formát data dle uvedeného
kvalifikátoru:
SG11
14
L
C CCYYMMDD
CCYYMMDDHHMM
SG15/2 - RFF
C507:2380
CCYYMMDDHHMMSS
3-21
L_KVALIF
_DAT_DOD
_LIST
Datum vystavení
dodacího listu - kvalifikátor formátu
Char
3
L
“102” =
CCYYMMDD
“203” =
C
CCYYMMDDHHMM
“204” =
SG11
SG15/2 - RFF
C507:2379
CCYYMMDDHHMMSS
3-22
3-23
L_DOD_AVIZO
L_DAT_ DOD
_AVIZO
Avízo o dodání
(DESADV)
Datum vystavení
avíza o dodání
Char
Date/
Time
15
L
C Kvalifikátor AAK
SG11
SG15/3 - RFF
C506:1154
Formát data dle uvedeného
kvalifikátoru:
SG11
14
L
C CCYYMMDD
CCYYMMDDHHMM
SG15/3 - RFF
C507:2380
CCYYMMDDHHMMSS
3-24
L_KVALIF
_DAT_DOD
_AVIZO
Datum vystavení
avíza o dodání kvalifikátor formátu
L_CIS_PRIJM
Číslo příjemky
(RECADV)
Char
3
L
“102” =
CCYYMMDD
“203” =
C
CCYYMMDDHHMM
“204” =
SG11
SG15/3 - RFF
C507:2379
CCYYMMDDHHMMSS
3-25
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
Char
15
L
C Kvalifikátor ALO
SG11
SG15/4 - RFF
strana 60
Zpráva RETANN
Implementační příručka
C506:1154
3-26
L_DAT_ CIS
_PRIJM
Datum vystavení
příjemky
Date/
Time
Formát data dle uvedeného
kvalifikátoru:
SG11
14
L
C CCYYMMDD
CCYYMMDDHHMM
SG15/4 - RFF
C507:2380
CCYYMMDDHHMMSS
3-27
L_KVALIF
_DAT_C IS
_PRIJM
Datum vystavení
příjemky - kvalifikátor formátu
Char
3
L
“102” =
CCYYMMDD
“203” =
C
CCYYMMDDHHMM
“204” =
SG11
SG15/4 - RFF
C507:2379
CCYYMMDDHHMMSS
3-28
3-29
L_CIS_FAKT
L_DAT_ CIS
_FAKT
Číslo faktury
Datum vystavení
faktury
Char
Date/
Time
15
L
C Kvalifikátor IV
SG11
SG15/5 - RFF
C506:1154
Formát data dle uvedeného
kvalifikátoru:
SG11
14
L
C CCYYMMDD
CCYYMMDDHHMM
SG15/5 - RFF
C507:2380
CCYYMMDDHHMMSS
3-30
L_KVALIF
_DAT_ CIS
_FAKT
Datum vystavení
faktury - kvalifikátor Char
formátu
3
L
“102” =
CCYYMMDD
“203” =
C
CCYYMMDDHHMM
“204” =
SG11
SG15/5 - RFF
C507:2379
CCYYMMDDHHMMSS
3-31
L_PROMO
_AKCE
3-32
L_DUV
_VRATKY
_VOLNE
Identifikace promoční akce
Char
15
L
C Kvalifikátor PD
SG11
SG15/6 - RFF
C506:1154
Volný text
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
Popis důvodu vrácení
Char 256
zboží volným textem
L
C Vč. národních znaků
ISO Latin 2 případně
WIN 1250
SG11- IMD/3
C273:7008/1
strana 61
Zpráva RETANN
Implementační příručka
6.
kód
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Příloha č. 1 – Tabulka důvodových kódů vrácení
zboží
důvod vrácení zboží
Dohoda s dodavatelem/výrobcem
Duplicitní objednávka/zboží dodané 2x
Etiketa neodpovídá zboží (druh, počet, hmotnost)
Chyba v kompletaci/sklad
Chybějící zboží v kartonu/dodavatel/sklad
Chybný EAN
Jiný důvod vrácení zboží
Konec akce
Konec MM
Konec sezóny nebo relaunch
Krátká/uplynulá záruční lhůta
Množství neodpovídá objednávce/DL
Nadbytečné zásoby
Nařízení centrály
Nařízení ČOI
Neodpovídající teplota přepravy/skladování
Nesprávné balení
Nesprávné balení MU (makro unit)
Obal
Oprava předzáruční
Reklamace předprodejní
Reklamace zákaznická
Remitenda
Skrytá vada
Staženo z oběhu
Vylistováno, obměna sortimentu
Výrobní vada
Záměna zboží
Zboží dodané mimo dodací den
Zboží nebylo dodané
Zboží nebylo objednané
Zboží není označené v souladu s platnou legislativou
Zboží není v originálním kartonu
Zboží neodpovídá požadované kvalitě
Zboží poškozené
Zboží poškozené během transportu
Zboží promoční funkční
Zboží promoční vadné
Zboží s porušeným obalem
Oprava ceny
Reklamace ovoce, zelenina
Reklamace norma ztrát ovoce, zelenina
Reklamace ovoce, zelenina - vrácená při přebírání zboží
Reklamace zboží, které bylo dodané navíc
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
strana 62
Zpráva RETANN
Implementační příručka
7.
Příklad zprávy
Následující příklad je avízo požadavku na vrácení 10ti balení zboží, u kterých se po
příjmu zboží objevila skrytá vada. Kupující požaduje 10kusů dobropisovat.
Avízo požadavku na vrácení zboží – zpráva RETANN číslo 2010000109 byla vystavena 25.2.2010 v 10:30. Dodávka zboží byla provedena dne 24.2.2010. Datum vyzvednutí vadného zboží bylo stanoveno nejdříve na 26.2.2010 v 7:30. Vyzvednutí musí být nejpozději
26.2.2010 v 18:00. Zboží by mělo být dobropisováno dne 26.2.2010 a předpokládá se převzetí
dobropisu při vyzvednutí vadného zboží.
Dodávka byla na objednávku číslo 775685 ze dne 20.2.2010. Vystavený dodací list má číslo 456001 s datem vystavení 24.2.2010. Dodávka byla avizována elektronicky zprávou DESADV číslo
200401123001 odeslanou dne 24.2.2010 v 7:00. Příjem zboží byl potvrzen elektronicky zprávou
RECADV číslo 567800012 odeslanou dne 24.2.2010. Dodávka zboží byla vyfakturována fakturou
číslo 20100000128 vystavenou dne 25.2.2010. Dodané zboží bylo v rámci promoční akce označené
číslem 97777.
Kupující je identifikován GLN lokačním číslem 8594012615823 a doplněn adresou
sídla firmy. U kupujícího je uvedeno DIČ CZ60194383 a IČO 60194383.
Sklad kupujícího, kde je umístěno vracené zboží k vyzvednutí je identifikováno GLN
číslem skladu 8594012615871.
Dodavatel je identifikován GLN lokačním číslem 8590421000231 s uvedením adresy
sídla firmy. U dodavatele je uvedeno DIČ CZ1499587 a IČO 1499587.
Vracené zboží je identifikováno GTIN kódem 5411234512320 a identifikace je doplněna číslem
zboží podle dodavatele 7755124, označením typu položky Z = zboží a popisem zboží „Tatranka
čokoládová s náplní“. Jednotková cena balení je 238.50. K vrácení se požaduje 10 balení v celkové
ceně 2 385 Kč. Původně bylo dáno 100 distribučních balení. Důvodem pro vrácení 10ti balení je
označen kódem 24 ze vzájemně definovaného číselníku kódů a popis důvodového kódu je také
z daného číselníku text „Skrytá vada“.
UNA:+.? '
UNB+UNOD:3+8590421000231:14+8594012615823:14+100225:1042+987654+++++EANCOM'
UNH+1+RETANN:D:01B:UN:EAN003'
BGM+70E::9+2010000109+9'
DTM+137:201002251030:203'
DTM+35:201002240730:203'
DTM+234:201002260730:203'
DTM+235:201002261800:203'
DOC+381'
DTM+137:20100226:102'
RFF+ON:775685'
DTM+171:20100220:102'
RFF+DQ:456001'
DTM+171:20100224:102'
RFF+AAK:200401123001'
DTM+171:201002240700:203'
RFF+ALO:567800012'
DTM+171:20100224:102'
RFF+IV:20100000128'
DTM+171:20100225:102'
RFF+PD:97777'
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
strana 63
Zpráva RETANN
Implementační příručka
NAD+BY+8594012615823::9++EDITEL CZ a.s.+Pod Pramenem 3+Praha 4++140 00+CZ'
RFF+VA:CZ60194383'
RFF+GN:60194383'
NAD+SN+8594012615871::9'
NAD+SU+8590421000231::9++PLUSKO s.r.o.+Slunná 5+Praha 1++110 00'
RFF+VA:CZ1499587'
RFF+GN: 1499587'
LIN+1++5411234512320:SRV'
PIA+1+7755124:SA'
IMD+F++:::Z'
IMD+E++:::Tatranka čokoládová s náplní'
PRI+AAA:238.50'
MOA+210:2385:CZK'
QTY+46:100'
QTY+61:10'
CDI+3E+24::ZZZ:Skrytá vada'
UNS+S'
UNT+37+1'
UNZ+1+987654'
© EDITEL CZ s.r.o.
Verze 1.01- srpen 2011
strana 64

Podobné dokumenty

Škoda Auto a.s. Skoda Auto Global DELJIT

Škoda Auto a.s. Skoda Auto Global DELJIT D Draft version/UN/EDIFACT Directory 04B Release 2004 - B UN UN/CEFACT Business profil pro implementaci zprávy Kód ze seznamu kódů JAI016

Více

B - DDM Č. Budějovice

B - DDM Č. Budějovice 7) Odpověz na otázku v rámci následující hypotetické situace. Dejme tomu, že ve finále NHL v letošním roce se střetne Philadelphia (PHI) s Phoenixem (PHO). Zvítězí a Stanleyův pohár získá Philadelp...

Více

standard formátu QR Faktura

standard formátu QR Faktura Praktické využití formátu spočívá především v přenosu účetních hlavičkových údajů z faktury bez zásahu lidského faktoru. Tím se jednak zvýší komfort pro zpracovatele faktur, ale také sníží počet šp...

Více

evropská legislativa a obce v čr

evropská legislativa a obce v čr podpory. Ve většině případů pro ně platí stejná obecná pravidla, jako pro ostatní subjekty pohybující se na témže poli. Pokud si to během zpracování analýzy vyžaduje situace a je zapotřebí indikova...

Více

THE INVOICE MESSAGE

THE INVOICE MESSAGE M an..14 Referenční číslo zprávy

Více

Rigorózní práce (*, 0,7 MB)

Rigorózní práce (*, 0,7 MB) a vzhledem k vyšší polaritě vazeb Se=O by u něho bylo možno očekávat tvorbu stabilnějších DA-komplexů. Stabilita oxidačního stavu SeVI je však výrazně nižší než SVI a to se významně odráží i v reak...

Více

001 titulka.indd - Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje

001 titulka.indd - Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje partner České republiky, zažije v letošním roce propad o 2,25 procenta. Ve středu to podle agentury Reuters uvedla spolková vláda s tím, že půjde o nejhorší recesi od roku 1945. Největší podíl na p...

Více