Certifikát č

Komentáře

Transkript

Certifikát č
Seznam výrobků označených Certifikační značkou za období 2006 – 2010
Certifikát č.
06-009
06-010
06-011
06-012
06-013
06-016
06-038 neakredit.
07 - 008
Vydán organizaci
FATRA, a.s.
Tř. Tomáše Bati 1541
763 61 Napajedla
FATRA, a.s.
Tř. Tomáše Bati 1541
763 61 Napajedla
FATRA, a.s.
Tř. Tomáše Bati 1541
763 61 Napajedla
C.C.T. International s.r.o.
Praţská 12/15
460 01 Liberec
Interlana s.r.o.,
Švermova 21, 460 10 Liberc 10
ELDING, s.r.o.
Vídeňská 103, 619 00 Brno
GUMOTEX, akciová společnost,
Certifikován podle
Vydáno dne
Heterogenní podlahové krytiny
NOVOFLOR EXTRA, NOVOFLOR
STANDARD, DUAL, DOMO,
XAVA
Homogenní podlahové krytiny
ELEKTROSTATIK, DYNAMIK,
PRAKTIK
Heterogenní podlahová krytina
s vloţeným skelným rounem
THERMOFIX
BELVEDER všívaná textilní
podlahová krytina s vlasem taţeným
ANO "certifik." ČSN EN 14041 (čl. 4.5,
4.7)
23.02.2006
ANO "certifik." ČSN EN 14041 (čl. 4.5,
4.7)
23.02.2006
ANO "certifik." ČSN EN 14041 (čl. 4.5,
4.7)
23.02.2006
POROTEX VP-020/EXTRA
ANO "certifik." ČSN EN 471:2004
ČSN EN 340:2004
07.03.2007
SIGNAL I - tkanina s fluorescenčními
ANO "certifik." ČSN EN 471:2004
ČSN EN 340:2004
ČSN 80 3014
12.03.2007
690
SEBA T, akciová společnost
Krkonošská 140
41 Tanvald
certifikač.
Značka
ANO "certifik." ČSN EN 14041 (čl. 4.1,
24.03.2006
4.5)
Vyhláška
MMR č. 137/1998 Sb.
ČSN EN 1307 (čl. 9)
PNJ P 546-80-96, PNJ 54780-96
ZENIT všívaná textilní podlahová
ANO "certifik." ČSN EN 14041 (čl. 4.1,
24.03.2006
krytina s vlasem taţeným
4.5)
Vyhláška
MMR č. 137/1998 Sb.
ČSN EN 1307 (čl. 9)
PNJ P 546-80-96, PNJ 54780-96
Nehořlavá tkanina FITEK 5204,
ANO "certifik." ČSN EN 531+Změna A1
04.04.2006
varianty FITEK 5243 (potisk), FITEK
ČSN EN 340:2004
5244
Svazkovač SV 4001
ANO "ověřeno" Materiálové listy výrobce
04.07.2006
C.C.T. International s.r.o.
Praţská 12/15
460 01 Liberec
Mládeţnická 3A, čp. 3062,
75 Břeclav
07 - 012
Certifikovaný výrobek
468
vlastnostmi určená pro výrobu
výstraţných oděvů
07 - 013
Brand Promotion CZ s.r.o.
Ţelezná 7a, 619 00 Brno
07-029
Nordtex Czech s.r.o.
Líše 1284
00 Praha 4 - Michle
07-040 neakredit.
07-044 neakredit.
07-045 neakredit.
07-046 neakredit.
07-047
07-048
07-049
07-053 neakredit.
07-056
07-062
Čepice se štítkem - kšiltovky
ANO "certifik." Metod. dopor. SZÚ č. 1/2000 14.03.2007
PNs 47451963/014/80/96
Niťárna Česká Třebová, s.r.o.
Dr.Beneše 116, 560 02 Česká
Třebová
Niťárna Česká Třebová, s.r.o. Dr.
Beneše 116
560
02 Česká Třebová
Niťárna Česká Třebová, s.r.o. Dr.
Beneše 116
560 02
Česká Třebová
Nyklíček a spol. s.r.o., Rašínova
278, 549 01 Nové Město nad Metují
vyšívací příze - MOULINE,
PERLOVKA, NORMA
ANO "certifik." ČSN EN 340:2004
PNs 47451963/014/80/96
PNJ 565-80-98
Metod.dopor. SZÚ č. 1/2000
ANO "certifik." Vyhláška MZ č. 84/2001
Sb.
Háčkovací příze - MONIKA,
KORDONET, NIKA
ANO "certifik." Vyhláška MZ č. 84/2001
Sb.
10.07.2007
Pletací příze - SNĚHURKA, NELA,
ANO "certifik." Vyhláška MZ č. 84/2001
Sb.
11.07.2007
ANO "certifik." ČSN EN 340:2004
27.07.2007
SAMETEX, spol. s r.o.
Mickiewiczova 17
160
00 Praha 6
SAMETEX, spol. s r.o.
Mickiewiczova 17
160
00 Praha 6
SAMETEX, spol. s r.o.
Mickiewiczova 17
160 00 Praha 6
EMTEX s.r.o.
Sylvárovská
2363
544 01 Dvůr
Králové n. L.
TYLEX Letovice, a.s.
Brněnská 3, 679 61 Letovice
ASCOLI, desén 40168
závěsový ANO "certifik." ČSN EN 13773
samet s povrchovou nehořlavou úpravou
27.07.2007
OLYMPUS 90043
závěsový
samet s povrchovou nehořlavou úpravou
ANO "certifik." ČSN EN 13773
27.07.2007
ROYAL 81517
závěsový samet
s povrchovou nehořlavou úpravou
ANO "certifik." ČSN EN 13773
27.07.2007
Tkanina WOSUF 14-29
ANO "certifik." ČSN EN 340:2004,
30.07.2007
Záclony a ubrusy se sníţenou
hořlavostí
ANO "certifik." ČSN EN 13773
15.08.2007
ARCÁDE COLOR s.r.o.
Tovární 135
588 22 Luka nad Jihlavou
Úplety - froté, jednolícní, oboulícní,
výplňkové, ţebrové
ANO "certifik." Vyhláška MZ č. 84/2001
Sb.
28.08.2007
Na NORD 205, NORD 235,
141 NORD 250
tkaniny na pracovní oděvy
KATKA, KAČKA, KÁJA, KAČENKA,
PANDA, DANIELA
Tkanina Kepr Sylwek 150
11.05.2007
30.05.2007
ČSN 80 3014, PNJ 565-80-98
07-069
neakredit.
07-073
07-078
07-079
07-080
07-081
Ing. Petr Prokůpek
Přestavlcká
1447
295 01
Mnichhovo Hradiště
Kepr 245 - tkanina určená na výrobu
pracovních oděvů
VLNAP a.s.
Nádražní
1267
362 21
Nejdek
SEBA T, akciová společnost
Krkonošská 140
468 41 Tanvald
Příze BATOLE určené na výrobu
ANO "certifik." Vyhláška MZ č. 84/2001
pleteného ošacení pro děti ve věku do
Sb.
3 let
Směsové tkaniny pro profesní oblečení ANO "certifik." PNs 012998/002/80/92, ČSN
SEBA T, akciová společnost
Krkonošská 140
468 41 Tanvald
SEBA T, akciová společnost
Krkonošská 140
468 41 Tanvald
08-004
FATRA, a.s.
Tř. Tomáše Bati 1541
763 61 Napajedla
FATRA, a.s.
Tř. Tomáše Bati 1541
763 61 Napajedla
Ing. Petr Prokůpek
Přestavlcká 1447
295 01 Mnichovo Hradiště
FATRA, a.s.
Tř. Tomáše Bati 1541
763 61 Napajedla
Marexim s.r.o.
Francouzská
20a
120 00 Praha 2
08-005
Marexim s.r.o.
20a
07-082
07-083 neakredit.
07-085
Francouzská
120 00 Praha 2
ANO "certifik." ČSN EN 340:2004
10.10.2007
PNs 47451963/014/80/96+Z1
PNJ 565-80-98
Metod.dopor. SZÚ č. 1/2000
EVA (reprezentant), EVELÍNA, ROMUSA,
PL 120908
EN 340:2004, ČSN EN
471:2004, Metod.dopor. SZÚ
č. 1/2000 (vybrané články)
Směsové tkaniny pro profesní oblečení ANO "certifik." PNs 012998/002/80/92, ČSN
PETRIT (reprezentant), SIRIO, XENIS, LINA,
EN 340:2004, ČSN EN
ELINA, ANTON, PANZER, MRAMOR;
471:2004, Metod.dopor. SZÚ
maskovací potisk - RIPSTOP, ARMY
č. 1/2000 (vybrané články)
Směsové tkaniny pro profesní oblečení ANO "certifik." PNs 012998/002/80/92, ČSN
OPAL (reprezentant), OPAL BD, METEOR,
EN 340:2004, ČSN EN
KORAL,
471:2004, Metod.dopor. SZÚ
ROBIN, ELEW, RUBÍN, US 18, TOPAS
č. 1/2000 (vybrané články)
12.11.2007
30.11.2007
30.11.2007
30.11.2007
Heterogenní podlahové krytiny:
NOVOFLOR STANDARD typ 1000,
NOVOFLOR EXTRA typ 1002
ANO "certifik." ČSN EN 649
klasifikace ČSN EN 685
3.12.2007
Homogenní podlahové krytiny:
ANO "certifik." ČSN EN 649
klasifikace ČSN EN 685
3.12.2007
ANO "certifik." ČSN P ENV 14237
ČSN EN 340:2004
Metod. dop. SZÚ č. 1/2000
ANO "certifik." ČSN EN 649
5.12.2007
ELEKTROSTATIK typ 1045
DYNAMIK typ 1046
KEPR 200, tkanina určená na
oblečení personálu ve zdravotnictví
Heterogenní podlahová krytina
DUAL typ 1009
Tkanina HiVis 310,
30478
Tkanina Antistat 210,
30511
klasifikace ČSN EN 685
art.
art.
13.12.2007
ano
ČSN EN 471:2004
ČSN EN 340:2004
16.01.2008
ano
ČSN EN 1149-1:1997 +
18.01.2008
prEN 1149-5, ČSN EN 613405-1
ČSN EN 340:2004
08-006
08-007
08-009
08-011
08-012
08-015
08-019
08-020
08-022
08-025
08-026
08-028
SPOLSIN spol. s r.o.
Moravská 1078
560 02 Česká Třebová
SPOLSIN spol. s r.o.
Moravská 1078
02 Česká Třebová
VITKA TEXTILES a.s.
Na Folimance 2122/13
120 00 Praha 2
ZAPO HP, s.r.o.
01 Vladislav 281
ČSN EN 531 + Změna A1
06.02.2008
ČSN EN 1149-1, ČSN EN 533
ČSN EN 340:2004, Metodické
doporučení SZÚ č. 1/2000
ČSN EN 13034, ČSN
07.02.2008
EN14325 ČSN EN 340:2004
Pletenina FIRAL se sníţenou
hořlavostí, antistatická
Pletenina
FINALA se sníţenou hořlavostí
ano
Tkanina kyselinovzdorná OPO
ano
Pletací příze ÁJA, GRADO,
KARINA pro děti do 3 let
ano
Vyhláška MZ č. 84/2001
Sb.
20.02.2008
560
Dětské ponoţky pro děti
let
do 3
ano
Vyhláška MZ č. 84/2001
Sb.
10.03.2008
Petr Fischer
Marie Majerové 713/37
674 01 Třebíč
DOCHEMA s.r.o.
Olomoucká 67/349
571 01 Moravská Třebová
Dřevočal s.r.o.
Sušilova 1137/51
750 02 Přerov
Dřevočal s.r.o.
Sušilova 1137/51
750 02 Přerov
Zdeněk Matějovský
Tyršova 356
513 01 Semily
Dětské ponoţky pro děti
let
do 3
ano
Vyhláška MZ č. 84/2001
Sb.
10.03.2008
MARS 245 tkanina na pracovní
oděvy
ano
Materiálové komponenty
pro
matrace a polštáře firmy Dřevočal
ano
ČSN EN 340:2004
17.03.2008
PNJ 565-80-98, Metodické
doporučení SZÚ č. 1/2000
Metodické doporučení SZÚ 24.4.2008
č. 1/2000
Materiálové komponenty
pro
dětské matrace firmy Dřevočal
ano
Vyhláška MZ č. 84/2001
Sb.
24.4.2008
Loţní povlečení s potiskem vyrobené
z hladké bavlny, bavlněného saténu a
krepu
ano
PNs 47451963/015/80/96+Z12/00 PNs
47451963/014/80/96+Z1-2/00
30.05.2008
SEBA T, akciová společnost
Krkonošská 140
468 41 Tanvald
DHJ INTERNATIONAL
Ink
Jet Textile Division
1
rue de Morat - BP 8 - 67601
SELESTAT Cedex - FRANCIE
FATRA, a.s.
Tř. Tomáše Bati 1541
763 61 Napajedla
Směsové tkaniny pro oblečení personálu
ve zdravotnictví SUPRA, LENA
675
(reprezentanti)
Nehořlavá tkanina
SAFLEX 5204
Heterogenní podlahová krytina
THERMOFIX
typ 1025
Vyhláška MZ č. 84/2001
Sb.
ČSN P ENV 14237
ANO "certifik." ČSN EN 340:2004
Metod. dop. SZÚ č. 1/2000
ČSN EN 531:1995/A1
ČSN EN 340:2004
ANO "certifik."
ANO "certifik." ČSN EN 649
klasifikace ČSN EN 685
9.07.2008
23.07.2008
8.8.2008
08-039
SDS s.r.o.
Dr. Sokola 828, 289 12 Sadská
Pletací příze Merino
Šumavská s podílem vlny
a
Vyhláška MZ č. 84/2001
ANO "certifik." Sb.
08-040
D.P.V., s.r.o.
675 60 Myslibořice 216
Vrchní materiály matrací
Metodické doporučení SZÚ 10.12.2008
ANO "certifik." č. 1/2000
08-041
D.P.V., s.r.o.
675 60 Myslibořice 216
Vrchní materiály matrací
pro děti do 3 let
Vyhláška MZ č. 84/2001
ANO "certifik." Sb.
10.12.2008
Vyhláška MZ č. 84/2001
ANO "certifik." Sb., Metodické doporučení
SZÚ č. 1/2000
ano
ČSN P ENV 14237
MD SZÚ č. 1/2000
11.12.2008
10.12.2008
08-042
Quilt, spol. s r.o., Fričova 9, Praha 2 přikrývky, polštáře (i dětské), dětské
nánoţníky, spací pytle
09-003
Miroslav JARKOVSKÝ - KURÝR
503 47 Blešno 105
Tkaniny pro zdravotnictví
Lůţkoviny
Miroslav JARKOVSKÝ - KURÝR
503 47 Blešno 105
Tkaniny pro zdravotnictví
Oblečení pacientů
ano
ČSN P ENV 14237
MD SZÚ č. 1/2000
03.03.2009
09-004
Miroslav JARKOVSKÝ - KURÝR
503 47 Blešno 105
Tkaniny pro zdravotnictví
Oblečení personálu
ano
ČSN P ENV 14237
MD SZÚ č. 1/2000
03.03.2009
09-005
FAN & LEE Group s.r.o.
K Lesu 894846
142 00 Praha 4 - Libuš
CNM textil a.s.
č.p. 425
01 Baška
CNM textil a.s.
č.p. 425
01 Baška
CNM textil a.s.
č.p. 425
01 Baška
CNM textil a.s.
č.p. 425
01 Baška
CNM textil a.s.
č.p. 425
01 Baška
Materiály určené pro výrobu
dětských oděvů
ano
Vyhláška č. 84/2001 Sb.
05.03.2009
Baška Tkaniny pro zdravotnictví
739 Lůţkoviny
ano
ČSN P ENV 14237
MD SZÚ č. 1/2000
01.06.2009
Baška Tkaniny pro zdravotnictví
739 Oblečení pacientů
ano
ČSN P ENV 14237
MD SZÚ č. 1/2000
01.06.2009
Baška Tkaniny pro zdravotnictví
739 Oblečení personálu
ano
ČSN P ENV 14237
MD SZÚ č. 1/2000
01.06.2009
Baška Tkanina DOMESTIK
739 určená pro děti do 3 let
ano
Vyhláška č. 84/2001 Sb.
01.06.2009
Baška Tkanina KATO určená pro výrobu
739 operačních plášťů
ve
zdravotnictví
ano
ČSN EN 13795-3
01.06.2009
09-006
09-011
09-012
09-013
09-014
09-015
03.03.2009
B.E.S. - Petrovice, s.r.o.
Kojetín 31
262 55 Petrovice u Sedlčan
Úplety - froté, jednolícní, oboulícní,
výplňkové, ţebrové
Elding, s.r.o.
Vídeňská 103
619 00 Brno
Svazkovač SV4 - 4001, 2501, 6001
09-020
COMATEX Czech a.s.
Jana Zábrany 233
396 01 Humpolec
Tkaniny určené k výrobě bytového
textilu
(pro děti do 3
let)
09-021
COMATEX Czech a.s.
Jana Zábrany 233
396 01 Humpolec
Tkaniny určené k výrobě profesních
ochranných oděvů (I. kategorie)
JIRUYIZ s.r.o.
U Sýpky 164/25
719 00 Ostrava
Punčochové výrobky
děti do 3 let
09-017
09-019 neakred.
09-022 neakred.
09-023 neakred.
09-029
LUCKY YEAR s.r.o.
Kolbenova 159
02 Praha 9
pro
značka:
AMZF
Dětské oblečení
190 děti do 3 let
pro
značka: GLORIOUS
560
Svoboda Linen s.r.o.
Svatoplukova 1048
01 Veselí nad Moravou
698
výstraţné vesty a přehozy s vysokou
viditelností
T-408-9 barva
oranţovočervená
T-409-9 barva
ţlutá - flavin
Ložní povlečení ze 100% bavlněných
tkanin
s potiskem, dětské
povlečení
10-009 neakred.
10-011
ano
"certifikováno"
ano
"certifikováno"
ano
"certifikováno"
ano
"certifikováno"
ano
"certifikováno"
OST 302 S osnovní úplet určený pro
SPOLSIN spol. s r.o.
Moravská 1078
02 Česká Třebová
Zdeněk Matějovský
Tyršova 356
Semily
ano
"certifikováno"
513 01
Ložní povlečení
bavlnářského flanelu
potiskem
Vyhláška MZ č. 84/2001
Sb.
29.06.2009
Materiálový list výrobce
14.07.2009
Vyhláška MZ č. 84/2001
Sb.
01.10.2009
MD SZÚ č. 1/2000
01.10.2009
Vyhláška MZ č. 84/2001
Sb.
03.09.2009
Vyhláška MZ č. 84/2001
Sb.
10.09.2009
ČSN EN 471+A1:2008
01.12.2009
PNs
47451963/014/80/96+Z1
PNs
47451963/015/80/96+Z1
MD SZÚ č. 1/2000
Vyhláška MZ č. 84/2001
Sb.
PNs
47451963/015/80/96+Z1
PNs
47451963/014/80/96+Z1
Vyhláška MZ č. 84/2001
Sb.
25.03.2010
ano
"certifikováno"
ano
"certifikováno"
z
s
ano
"certifikováno"
01.04.2010
10-012
HORN CZ s.r.o.
Čecha 777
Neratovice
10-013 neakred.
XILO, spol. s r.o.
Tiskařská 599/12
10
Sv.
277 11
Praha
Záclony a závěsoviny se sníženou
hořlavostí
Pleteniny a tkaniny určené na
výrobky pro děti do 3 let
ano
"certifikováno"
ano
"certifikováno"
ČSN EN 13773
Vyhláška MV č. 23/2008
Sb.
13.05.2010
Vyhláška MZ č. 84/2001
Sb.
31.05.2010

Podobné dokumenty

O 2010

O 2010 OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY – ÚVOD Dnes již nikdo nepochybuje o významu ochrany zaměstnanců při práci. Jednotlivé organizace vytvářejí podmínky k tomu, aby minimalizovali případné pracovní...

Více

Brožura

Brožura Model Major využívá hydrauliku s mechanickou regulací. Vyznačuje se nejen vysokou zdvihací silou, ale i plynulou regulací spouštění, včetně funkce hydraulického zámku při transportu nářadí. Traktor...

Více

Pásové pily - Tesort spol. s ro

Pásové pily - Tesort spol. s ro Gravitační pásová pila na kov PMS 230/260 MO je vybavena hydraulickým válcem, který plynule řídí klesání do řezu. Rychlost posuvu do řezu se nastavuje jednoduše na válci. Na této pile lze nastavit ...

Více