Katalog regulátorů MINIREG

Komentáře

Transkript

Katalog regulátorů MINIREG
9
DISTRIBUTOR:
JET SERVICE, s.r.o.,Maiselova 9/57, 110 01 Praha 1
tel.: 222 325 226, 222 325 063, 222 322 189
fax: 222 323 971,e-mail: [email protected]
9
DVOUSTUPŇOVÝ REGULÁTOR TLAKU ŘÍZENÝ PRUŽINOU
DOUBLE STAGE LOW-MEDIUM PRESSURE SELF-DRIVEN REGULATORS
1
Mod. FE6…FES
2
FE TR S DVĚMA VÝSTUPY
FE TR WITH 2 OUTLET RACCORDS
FE STD S TESTOVACÍM BODEM NA VSTUPU
FE STD WITH INLET TEST POINT
3
4
FE SE VSTUPNÍM UZÁVĚREM A MANOMETREM NA VSTUPU (BEZ ABR)
FE WITH INLET VALVE AND MANOMETER (WITHOUT OPSO)
FE BEZ BEZPEČ. RYCHLOUZÁVĚRU NA VZESTUP (OPSO)
FE WITHOUT OVER PRESSURE SHUT-OFF DEVICE (OPSO)
5
6
7
8
9
6 BOD PRO TEST. VSTUP.TLAKU
FE S ÚPRAVOU PRO PODZEMNÍ APLIKACE
FE WITH ARRANGEMENT FOR UNDERGROUND INSTALLATION
8 BOD PRO TEST:VÝSTUP.TLAKU
3
7 BOD PRO TESTOVÁNÍ VSTUP.TLAKU
9 KRYTKA
9
DVOUSTUPŇOVÝ REGULÁTOR TLAKU ŘÍZENÝ PRUŽINOU
DOUBLE STAGE LOW-MEDIUM PRESSURE SELF-DRIVEN REGULATORS
Mod. FE6-FE7-FE10-
STD
(STANDARD)
obr. A
VSTUPNÍ TLAK
INLET PRESSURE
obr. B
MEZI TLAK
INTERMEDIATE PRESSURE
VÝSTUPNÍ TLAK
DELIVERY PRESSURE
obr. C
obr. D
PROVEDENÍ SE ZDVOJENOU MEMBRÁNOU
DOUBLE DIAPHRAGM VERSION
PROVEDENÍ TR (MALÁ HLAVA)
TR VERSION (HEAD SMALLER)
obr. E
obr. G
PROVEDENÍ S UZÁVĚREM NA VSTUPU
INLET VALVE VERSION
RUČNÍ AKTIVACE BEZPEČNOST. RYCHLOUZÁVĚRU
MANUAL RESET DEVICE
4
FE12-FE25-FE30-FES
VNĚJŠÍ ROZMĚRY - OVERALLDIMENSIONS
∅112
G 1/8"
94±1,5
ISO 228/1
G 1/2"
ISO 228/1
G 1"
ISO 228/1
41
D
54,3
C
G 1/2"
G 3/4"
ISO 228/1
ISO 228/1
56
max 80
76
91
25,5
ROZMĚRY A-B-C-D viz str. 10 -11 -12 -13
FOR DIMENSION A-B-C-D SEE pag. 10-11-12-13
116.5
A
B
ROZSAH PRUŽIN - ADJUSTMENT SPRINGS -
MATERIÁLY / MATERIALS
TĚLESO / BODY - ZAMA3 UNI EN 1774
KRYTKY - COVERS -ZAMA3 UNI EN 1774
Wh/NOP
Model
BP
TR
COD.
ROZSAH(mbar) / RANGE (mbar)
644.70184
13÷18
644.70110
18÷25
644.70111
25÷40
644.70112
40÷55
644.70113
55÷80
644.70114
80÷115
644.70115
115÷180
644.70114
180÷260
644.70115
260÷400
644.70116
400÷500
POVRCHOVÁ ÚPRAVA / SUPERFICIAL TREATMENTS
/ KRYTKY A TĚLESO / COVERS AND BODY
P ÍSKOVÁNÍ-SANDBLASTING - SABLAGE - CHORREADO
NA PŘÁNÍ/ UPON REQUEST / SUR DEMANDE / BAJO DEMANDA
PRÁŠKOVÝ POLYURETAN nebo MODRÝ CHROMÁT
DUST POLYURETHANE COATING OR WHITE ZINC COATED
tab. 1
POJISTNÝ VENTIL pracující na principu porovnání vstupního
Who/OPSO
Model
BP
TR
COD.
ROZSAH(mbar) / RANGE (mbar)
PLAGE (mbar) / CAMPO (mbar)
644.70120
35÷50
644.70121
50÷80
644.70122
80÷110
644.70123
110÷160
644.70124
160÷220
644.70020
220÷300
644.70169
300÷500
644.70168
500÷800
a výstp. laku / DIFFERENTIAL RELIEF VALVE OPERATING PRESSU-E
RE COMPARISON THE NOMINAL OUTLET PRESSURE (Pas)
COD.
ROZSAH (mbar) / RANGE (mbar)
PLAGE (mbar) / CAMPO (mbar)
BP
644.70029.00
10÷20
BP
644.70027.00
20÷50
BP
644.70162.00
50÷120
TR
644.70029.00
MAX 200
Model
tab. 2
tab. 3
5
DVOUSTUPŇOVÝ REGULÁTOR TLAKU ŘIZENÝ PRUŽINOU
DOUBLE STAGE LOW-MEDIUM PRESSURE SELF-DRIVEN REGULATORS
9
Mod. FE6-FE7-FE10-
ÚVOD
INTRODUCTION
Dvoustupňový regulátor tlaku řízený pružinou serie FE je široce používán jak v občanských, tak v průmyslových aplikacích na zemní plyn, propan butan nebo neagresivní plyn.
The two stage self-driven pressure regulators series FE are widely used
either in civil or industrial installations, using Natural gas or LPG or not corrosive gas.
These regulators have been conceived to be directly installed on users’ flow
meter or assembled on riser shafts for civil uses.
They can be installed in any position in environment or rooms protected
against atmospherical agents.
The internal relief valve vent can be conveyed outside in case of installation
with closed rooms or for underground plants.
Thanks to the concept of balanced double regulation stage, it is possible to
obtain:
- high accuracy
- high operating reliability
The regulators are manufactured according to UNI 8827
Tyto regulátory mohou být instalovány přímo na domovní plynoměry nebo na plynovodní přípojky občanské vybavenosti.
Mohou být instalovány v libovolné poloze a prostředí, ale chráněny před
atmosférickými vlivy.
V případě instalace v místnosti, nebo v podzemním modulu, vnitřní pojistný ventil musí být odvětrán
Díky dokonalé hmotnostní vyvážené konstrukce regulátor dosahuje :
- vysoké provozní spolehlivosti
- vysoké přesnosti regulace výstupního tlaku
Regulátory jsou vyrobeny dle UNI8827 a platných národních předpisů
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTKY
Model
FE6
FE7
FE10
FE12
FE25
FE30
FESFESFESFESFESFES-
VÝKON
Qn
PRINCIPAL OPERATING FEATURES
Vstupní tlak MIN
PE / IP (bar)
6 (Stm3/h G.N.)
7 (Kg/h G.P.L.)
10 (Stm3/h G.N.)
12 (Kg/h G.P.L.)
25 (Stm3/h G.N.)
30 (Kg/h G.P.L.)
35 (Stm3/h G.N.)
40 (Stm3/h G.N.)
42 (Kg/h G.P.L.)
48 (Kg/h G.P.L.)
50 (Stm3/h G.N.)
60 (Kg/h G.P.L.)
0.2
0.2
0.3
0.3
0.4
0.4
0.5
0.5
0.5
0.5
1
1
Model
Nominal flow rate
Qn
Inlet pressure MIN
bar (Psi)
FE6
FE7
FE10
FE12
FE25
FE30
FESFESFESFESFESFES-
6 Stm 3/h - 211 cf/h
7 Kg/h - 15.4 Lb/h
10 Stm 3/h - 353 cf/h
12 Kg/h - 26.4 Lb/h
25 Stm 3/h - 882.8 cf/h
30 Kg/h - 66 Lb/h
35 Stm 3/h - 1236 cf/h
40 Stm 3/h - 1412.5 cf/h
42 Kg/h - 92.5 Lb/h
48 Kg/h - 105.8 Lb/h
50 Stm 3/h - 1765.7 cf/h
60 Kg/h - 132.2 Lb/h
0.2 - (2.9)
0.2 - (2.9)
0.3 - (4.3)
0.3 - (4.3)
0.4 - (5.8)
0.4 - (5.8)
0.5 - (7.2)
0.5 - (7.2)
0.5 - (7.2)
0.5 - (7.2)
1 - (14.5)
1 - (14.5)
tab. 4
tab. 4
- Max. vstupní tlak:
PS/IP 5 bar (Pmax 8.6 bar)
- Rozsah výstupního tlaku:
Wh/NOP: 13 ÷ 500 mbar
- Nastavení bezpečnostního rychlouzávěru na vzestup - rozsah:
Who/OPSO 35 ÷ 800 mbar
- Třídy přesnosti:
AC (RG) 5/10/15/20%
-Třídy přesnosti uzavíracího tlaku:
SG 25/30/35%
- Teplotní třída:
2 (-20°C + 60°C)
- Rychlost regulační odezvy::
méně než 3 sekundy.
- Maximum inlet pressure:
PS/IP 5 Bar (PMax 8.6 bar) - PS 72.5 Psi (PMAX 124.7 Psi)
- Outlet pressure range:
Wh/NOP: 13÷500 mbar - Pas / NOP: 5.2÷200.9”wc
- Over pressure shut - off setting range:
Who/OPSO 35÷800 mbar - Who / OPSO: 14÷321.4”wc
- Accuracy class:
AC (RG) 5/10/15/20%
- Lock up pressure class:
SG 25/30/35%
- Temperature class:
2 (-20°C +60°C) - (-4°F +140°F)
- Response time:
lower than 3 sec.
BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ a PŘÍSLUŠENSTVÍ
SAFETY DEVICE AND ACCESSORIES
FE regulátory jsou vybaveny následujícími zařízeními:
- vestavěným plastovým filtrem na vstupu, který zachycuje pevné částice, které by mohly poškodit zavírací zařízení
- bezpečnostním rychlouzávěrem na vzestup: zavírá, když výstupní tlak
je vyšší než nastavená hodnota
- omezovacím zařízením na pokles: zavírá, když výstupní tlak poklesne
na hodnotu 70% - 85% nastaveného výstupního tlaku
Pressure regulators FE are equiped with the following devices:
- incorporated filter placed at the regulator’s entry: performed in plastic
mesh; it retains the solid impurities which may damage the closing devices
- over pressure shut-off device : it stops the flow in case the downstream
pressure exceeds the calibration value of the device
- under pressure shut-off device: it stops the flow in case the downstream
pressure goes below a value of about 70% - 85% of the regulator’s calibration value
- excess flow shut-off device : it interrupts the flow in case the flow reaches
- zařízením nadměrného odběru: zavírá, když průtok je vyšší o 110% values ranging between 110% and 200% of the rating value
200 jmenovitého výkonu regulátoru
- zařízením hlídajícím dostatečné množství plynu na vstupu regulátoru: za - safety shut-off device for lack of feeding: it interrupts the flow in case
there is a lack in upstream feeding
vírá když plyn na vstupu nedosahuje patřičných parametrů (p, Q)
- pojistný ventil: odpouští malá množství plynu (MAX 400 l/hod v případě, - relief valve: it vents small gas flows (MAX 400 l/h) in case there is overpressure downstream the regulator (for example due to temperature increase of
že výstupní tlak je vyšší v důsledku vyšších teplot při nulovém odběru
the gas under nul flow rate)
- antireset device (upon request): this device avoids the regulator to issue
any flow, by introducing a downstream pressure source upon the operation of
the unlock device, due to minimum pressure or excess of flow rate
- safety shut-off due to 2nd stage membrane breakage
The reset of the safety shut-off devices is solely manual (for the device of
minimum safety shut-off, the automatic reset may be required)
6
9
DVOUSTUPŇOVÝ REGULÁTOR TLAKU ŘÍZENÝ PRUŽINOU
DOUBLE STAGE LOW-MEDIUM PRESSURE SELF-DRIVEN REGULATORS
Mod. FE 6...FES
VSTUP - INLET
fig. 3
fig. 4
fig. 5
070.00220.00
070.00120.00
070.00150.00
G 3/4" SC - ISO 228/1
G 1/2" ISO 228/1
G 1/2" F - BSPT
G 3/4" GPC - ISO 228/1
fig. 2
070.00190.00
G 1/4" - ISO 228/1
fig. 1
070.00260.00
1.7
12
A = 92.7 ± 0.5
D = 56 ± 0.5
3.5
26
26
15
A = 117 ± 0.5
A = 103 ± 0.5
A = 117 ± 0.5
D = 80.3 ± 0.5
D = 66.3 ± 0.5
A = 106 ± 0.5
D = 80.3 ± 0.5
D = 69.3 ± 0.5
fig. 7
fig. 8
fig. 9
fig. 10
070.00170.00
070.00140.00
070.00200.00
070.00180.00
1.7
A = 92.7 ± 0.5
3.5
D = 56 ± 0.5
14
12
A = 110.5 ± 0.5
19.5
A = 105 ± 0.5
A = 103 ± 0.5
19.5
R 3/4" MC - ISO 7/1
G 3/4" M - ISO 228/1
G 3/4" PP - ISO 228/1
G 3/4" GP - ISO 228/1
fig. 6
063.00120.00
31.3
D = 68.3 ± 0.5
D = 66.3 ± 0.5
A = 122.3 ± 0.5
D = 85.6 ± 0.5
D = 73.8 ± 0.5
fig. 13
fig. 14
fig. 15
070.00290.00
070.00160.00
070.00100.00
G 1" F - ISO 228/1
1" BSPT
G 3/4" F - BSPT
G 1" GP - ISO 228/1
fig. 12
070.00230.00
G 1" 1/4 M - ISO 228/1
fig. 11
070.00130.00
26
20.75
A = 111.75 ± 0.5
4
5
A = 117 ± 0.5
26
D = 80.3 ± 0.5
A = 117 ± 0.5
D = 75 ± 0.5
20.5
24
D = 80.3 ± 0.5
A = 115 ± 0.5
A = 111.5 ± 0.5
D = 78.3 ± 0.5
D = 74.8 ± 0.5
13
G 3/4" - ISO 7/1
G 3/4" ISO 228/1
11
11
12.5
37
31.5
10
G 3/4" SC
fig. 19
070.00120.00
G 3/4" - ISO 228/1
fig. 18
633.50189.ZB
G 3/4" SC
fig. 17
070.00120.00
G 3/4" ISO 228/1
fig. 16
633.50169.ZB
VT
= s protipožární pojistkou
with Thermical Valve
PŘIPOJOVACÍ ŠROUBENÍ - SET OF UNIONS
REGULÁTOR MUŽE BÝT
OBJEDNÁN I BEZ ŠROUBENÍ
THE REGULATOR MAY BE
ORDERED WITH OR WITHOUT
UNIONS
fig. L
G 1/2"
G 1"
ISO 228/1
ISO 228/1
PŘÍMÉ PROVEDENÍ - OUTLET IN LINE
41
C
(str. 13)
G 3/4"
ISO 228/1
G 1/2"
ISO 228/1
91
25,5
Viz STANDARDNÍ MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ
TABULKA T-00072 str 14-15
SEE STD COMBINATIONS ON
TABLE T-00072 PAGE 14-15
116,5
A
B
76
ROHOVÝ VÝSTUP
OUTLET IN ANGLE POSITION
(str. 12)
fig. 22
070.10004.01
M 12
fig. 21
070.10025.01
(R12)
(R11)
fig. 23
070.10032.01
(R120)
(R10)
DN 1” ANSI 150
DN 25 PN 16 - 25 - 40
DN 25 PN 16 - 25 - 40
M 12
fig. 20
070.10020.01
DN 25 PN 16 - 25 - 40
D
54,3
VT
34.5
34.5
A = 115.5 ± 0.5
A = 115.5 ± 0.5
A = 125.5 ± 0.5
A = 125.5 ± 0.5
D = 78.8 ± 0.5
D = 78.8 ± 0.5
D = 88.8 ± 0.5
D = 88.8 ± 0.5
24.5
24.5
11
9
DVOUSTUPŇOVÝ REGULÁTOR ŘÍZENÝ PRUŽINOU
DOUBLE STAGE LOW-MEDIUM PRESSURE SELF-DRIVEN REGULATORS
Mod. FE6...FES
REGULÁTOR MUŽE BÝT OBJEDNANÝ
S / BEZ ŠROUBENÍ
fig. M
THE REGULATOR MAY BE ORDERED WITH OR WITHOUT UNIONS
VSTUP- INLET
G 1/2"
G 1"
ISO 228/1
ISO 228/1
41
(str. 10-11)
54,3
D
C
STANDARDNÍ PŘIPOJENÍ VIZ.
TABULKA T-00072 str . 14-15
SEE STD COMBINATIONS ON
TABLE T-00072 PAGE 14-15
G 3/4"
ISO 228/1
G 1/2"
ISO 228/1
91
25,5
116,5
A
B
76
fig. 3
fig. 4
071.00220.00
071.00280.00
3.5
14
G 1/2" F - ISO 228/1
17.5
071.00240.00
C = 55 ± 0.5
2
C = 43 ± 0.5
fig. 2
1.7
C = 43 ± 0.5
fig. 1
063.00110.00
C = 58.5 ± 0.5
VÝSTUP ROHOVÝ- OUTLET IN ANGLE POSITION
G 3/4" SC - ISO 228/1
071.00200.00
fig. 6
071.00170.00
fig. 7
fig. 8
16.5
13.5
5
23
C = 60 ± 0.5
19
19
C = 60 ± 0.5
28
C = 69 ± 0.5
C = 54.5 ± 0.5
071.00150.00
fig. 5
2.5
071.00400.00
G 3/4" GP - ISO 228/1
G 1" F - ISO 228/1
4
G 3/4" BSPT
G 1" GP - ISO 228/1
fig. 9
G 7/8" GP - ISO 228/1
071.00210.00
fig. 10
G 1" 1/2 M - ISO 228/1
G 1" GP - BS 746
C = 55 ± 0.5
fig. 11
14
14
5
9
12
C = 50 ± 0.5
071.00340.00
C = 55 ± 0.5
071.00260.00
G 1" 1/4 M - ISO 228/1
fig. 15
071.00230.00
fig. 13
071.00180.00
fig. 12
071.00190.00
G 1" 1/4 GP - ISO 228/1
G 1" M - ISO 228/1
12
W 53 x 2.2
C = 86.5 ± 0.5
45.5
6.5
22
G 1" 1/4 GPI - ISO 228/1
C = 63 ± 0.5
C = 73 ± 0.5
5
32
C = 60 ± 0.5
5
19
fig. 14
071.00160.00
PŘIPOJOVACÍ ŠROUBENÍ - SET OF UNIONS
VÝSTUP PŘÍMÝ- OUTLET IN LINE
fig. 3
fig. 4
fig. 5
071.00110.00
071.00250.00
071.00140.00
15.5
1.5
B = 41 ± 0.5
17
B = 27 ± 0.5
B = 42.5 ± 0.5
fig. 9
fig. 10
071.00100.00
071.00130.00
G 1" F - ISO 228/1
G 1/2" - ISO 228/1
1.5
15.5
14
B = 39.5 ± 0.5
19
16
B = 41 ± 0.5
G 1" GP - ISO 228/1
fig. 8
071.00360.00
G 7/8" GP - ISO 228/1
fig. 7
071.00270.00
G 1"1/2 M - ISO 228/1
fig. 6
071.00125.00
15.5
B = 44.5 ± 0.5
B = 41.5 ± 0.5
B = 41 ± 0.5
fig. 13
fig. 14
071.00115.00
071.00120.00
35.5
G 1"1/4 M - ISO 228/1
1" BSPT
G 1"1/4 GP - ISO 228/1
fig. 12
071.00500.00
G 1"1/4 GP - ISO 228/1
fig. 11
071.00410.00
15.5
B = 61 ± 0.5
26
37.75
B = 41 ± 0.5
B = 63.25 ± 0.5
fig. 17
070.10011.01
(R110)
19
33
B = 44.5 ± 0.5
B = 58.5 ± 0.5
13
20
DN25 PN 16 - 25 - 40
fig. 16
070.10001.01
(R20)
DN25 PN 16 - 25 - 40
fig. 15
070.10021.01
(R21)
M 12
B= 51.5 ± 0.5
33
B=58.5 ± 0.5
DN 1" ANSI 150
1.5
B = 27 ± 0.5
G 7/8" M - ISO 228/1
G 3/4" F - ISO 228/1
1.5
B = 27 ± 0.5
G 3/4" M - ISO 228/1
fig. 2
071.00350.00
G 1/2" F - ISO 228/1
fig. 1
063.00100.00
9
1
2
3
4
5
6
7 8
9 10
11
STD
SC
GP
GPC
GPI
PP
AS
AN
MS
MN
SS
SN
RA
F
M
MC
KÓDOVACÍ TABULKA- CODING TABLE
T-00072 Mod. FE6 - FE7 - FE10 - FE12 - FE25 - FE30 - FES
POPIS
Značka výrobku
Model regulátoru
Vstupní tlak MIN
Vstupní tlak MAX
Příslušenství
Značení a balení
Připojovací šroubení
Nastavení regulátoru
Verze
Standard Minireg
Sferokonický nátrubek
Osazený nátrubek
Osazený nátrubek kratší
Provedení ITALGAS
Nátrubek bez osazení
Autom. nahození ABR NE
Autom. nahození ABR ANO
Omezení na pokles ANO
Omezení na pokles NE
Pojistný ventil ANO
Pojistný ventil NE
Automatické znovunahoz.
Vnitřní závit
Vnější závit
Vnější závit kuželový
A
C
E
J
G
I
B
D
F
K
H
L
M
P
S
Q
U
W
N
R
T
Y
V
X
Z
1
2
3
4
5
FE L
FE S
FE T
FE U
FE Q
PROVEDENÍ
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
$
STANDARD G.N - ZEMNÍ PLYN.
X KAPALNÝ GPL
X - KYSLÍK
A + OLOVĚ�NÁ PLOMBA
A + TESTOVACÍ BOD+ X + D
A + TESTOVACÍ BOD NA VÝSTUPU
A + ZAJIŠ�OVACÍ KRYTKA
A + FIO ŠTÍTEK PRO JIŽNÍ AMERIKU
A + FIO GASTECHNIK (TARGHE OVGW) + BRONZOVÁ KRYTKA
A + TIPO MITSUI ("O"kroužek pod KRYTKOUI )
)
B + V PŘÍPADĚ PORUCHY ZAVŘENO
A + PODZEMNÍ PROVEDENÍ (LAKOVANÉ TĚLESO)
•
B + PODZEMN I PROVEDENÍA (LAKOVANÉ TTI)*
•
A + Dle PRS29 (OBCHODNÍ NÁZEV FPR6S, FPR6L)
B + VÝSTUPNÍ TESTOVACÍ BOD
A+L+F
B + DLE BS 3016 (OBCHODNÍ NÁZEV FBS7S; FBS7L)
A + TESTOVACÍ BOD VSTUP TLAKU. + F + X (TRUBIČ�KA)
B + SC HVÁLENÁ ZNAČ KA TSE 10624 (BP) 11390 (TR)
A + VSTUPNÍ UZAVER (BEZ ABR NA VZESTUP)
A + LAKOVANE TĚLESO
B + VSTUPNÍ UZAVĚR (BEZ ABR NA VZESTUP)
(BP) 11390 (TR)
A + H OMOLOGAČNÍ ZNAČKA TSE 10624
U + DALŠÍ ODFUK
I + P ROVEDENI SE ZDVOJENOU MEMBRANOU
A+D+X
A + X + DALŠÍ ODFUK
***
A+F+G
A + F + MANOMETR NA VSTUPU
•
•
VERSIONE PERSONALIZZATA CLIENTE
MOD.
Výkon Pe
MO
Výkon Pe
Gn
(m3/h) min
GPL
(Kg/h) min
FE 6L
FE 10L
FE 25L
FES-L
FES-L
FES-L
FE 6S
FE 10S
FE 25S
FES-S
FES-S
FES-S
FE 6T
FE 10T
FE 25T
FES-T
FES-T
FES-T
FE 6U
FE 10U
FE 25U
FES-U
FES-U
FES-U
FE 6Q
FE 10Q
FE 25Q
FES-Q
FES-Q
FES-Q
6
10
25
35
40
50
6
10
25
35
40
50
6
10
25
35
40
50
6
10
25
35
40
50
6
10
25
35
40
50
0.2
0.3
0.4
0.5
0.5
1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.5
1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.5
1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.5
1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.5
1
FE 7L
FE 12L
FE 30L
FES-L
FES-L
FES-L
FE 7S
FE 12S
FE 30S
FES-S
FES-S
FES-S
FE 7T
FE 12T
FE 30T
FES-T
FES-T
FES-T
FE 7U
FE 12U
FE 30U
FES-U
FES-U
FES-U
FE 7Q
FE 12Q
FE 30Q
FES-Q
FES-Q
FES-Q
7
12
30
42
48
60
7
12
30
42
48
60
7
12
30
42
48
60
7
12
30
42
48
60
7
12
30
42
48
60
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
1
M
2
N
3
P
Q
R
S
0.2
0.3
0.4
0.5
0.5
1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.5
1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.5
1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.5
1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.5
1
1
Pe-MIN (bar)
IP-MIN (bar)
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
6
7
8
6
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
1
M
2
N
3
P
Q
R
S
Pe-MAX (bar)
IP-MAX (bar)
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
6
7
8
9
10
Z
2
3
JAZYK
A ITALSKY / ANGLICKY
B
ŠPANĚLSKY
C ITALSKY / ANGLICKY
D
ANGLICKY
E ITALSKY/ANGLICKY
F
POLSKY
G
ŘECKY
W ITALSKY / ANGLICKY
X
ANGLICKY
H
I
J
K
L
M
N
Y
Z
P
Q
R
S
T
U
V
1
2
ITALSKY / ANGLICKY
ŠPANÉLSKY
ITALSKY / ANGLICKY
ANGLICKY
4
5
7
ŠTÍTEK
LOGO
Zákazníka
FIORENTINI/K
PIETRO FIORENTIN
FIORENTINI MINIREG
PIETRO FIORENTINI
PIETRO FIORENTINI FM
PIETRO FIORENTINI
PIETRO FIORENTINI
FIORENTINI MINIREG
Jednotky
MBAR
MBAR
MBAR
MBAR
KPA
KPA
MBAR
mmH2o
mmH2o
ITALSKY/ANGLICKY
POLSKY
GRECO
ITALIANO / INGLESE
INGLESE
Zákazníka
FIORENTINI/K
PIETRO FIORENTINI
FIORENTINI MINIREG
FIORENTINI
PIETRO FIORENTINI FM
PIETRO FIORENTINI
PIETRO FIORENTINI
FIORENTINI MINIREG
MBAR
MBAR
KPA
KPA
MBAR
mmH2o
mmH2o
ITALIANO / INGLESE
SPAGNOLO
ITALIANO / INGLESE
INGLESE
ITALIANO / INGLESE
POLACCO
GRECO
ITALIANO / INGLESE
INGLESE
PERSONALIZZATO CLIENTE
P. FIORENTINI/K
PIETRO FIORENTINI
FIORENTINI MINIREG
PIETRO FIORENTINI
PIETRO FIORENTINI FM
PIETRO FIORENTINI
PIETRO FIORENTINI
FIORENTINI MINIREG
MBAR
MBAR
MBAR
MBAR
KPA
KPA
MBAR
mmH2o
mmH2o
* L - N: TUBI SCARICO A PARTE
14
8
IMBALLO
Jednotlivé krabice
MBAR
MBAR
Krabice
+ Karton po 10 kusech
Volně baleno v kartonu
Po 10 kusech
11
PROVEDENÍ - PŘIPOJENÍ
VSTUP
VÝSTUP
T-U-Q
L - T - S- U - Q
VSTUP
L-S
ANTIRESET
A
Q
S/U
A
B
A
B
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
9
2
2
2
2
A
A
B
2
A
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
2
3
4
4
5
6
7
8
1
2
7
9
4
1”Fx1” F-K
1”GPx1”1/4 GP-K
3/4”GPx7/8”M-K
1”GPx1”1/2 M-K
1”GPx1”GP
1”GPx3/4”F
1”1/4Mx1”1/4 M
3/4”SCx1”F
3/4”GPx1”1/4 GP-k
3/4”SCx1”1/4 GP
3/4”GPCx1”1/4 GP-k
1/2”Fx3/4”F-k
R 3/4”MCx1”1/4 GP
3/4”SCx1”GP
3/4”GPCx1”GP-K
3/4”Mx3/4”M
1/2 Fx1”1/4 GP
3/4”GPCx1”F-K
1/2”Fx1/2”F
3/4”GPCx1”F
3/4”MCx1”1/4 M
3/4”SCx1”F
3/4”SCx7/8”GP
DnE/U 25-PN16-25-40
DnE/U 25-PN16-25-40
1/2”Fx1”F
3/4”PPx1”F
3/4”GPx1”GP
3/4”SCx1”1/4GP L.35.5
3/4”SCx3/4”M
1/2”Fx1/2”F
DN1” x DN1” ANSI 150
1”F 1”1/2M
1” BSPTx 1” BSPT
070.00100.00
070.00160.00
070.00170.00
070.00160.00
070.00160.00
070.00160.00
070.00130.00
070.00120.00
070.00170.00
070.00120.00
070.00150.00
Corpo (1/2”)
070.00180.00
070.00120.00
070.00150.00
070.00200.00
Corpo (1/2”)
070.00150.00
070.00220.00
070.00150.00
070.00180.00
070.00120.00
070.00120.00
070.10025.01
070.10004.01
Corpo (1/2”)
070.00140.00
070.00170.00
070.00120.00
070.00120.00
Corpo (1/2”)
070.10032.01
070.00100.00
070.00290.00
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
070.00100.00
070.00160.00
070.00170.00
070.00160.00
070.00160.00
070.00160.00
070.00130.00
070.00120.00
070.00170.00
070.00120.00
070.00150.00
Corpo (1/2”)
070.00180.00
070.00120.00
070.00150.00
070.00200.00
Corpo (1/2”)
070.00150.00
070.00220.00
070.00150.00
070.00180.00
070.00120.00
070.00120.00
070.10025.01
070.10104.01
Corpo (1/2”)
070.00140.00
070.00170.00
070.00120.00
070.00120.01
Corpo (1/2”)
070.10032.01
070.00100.00
070.00290.00
071.00100.00
071.00115.00
071.00140.00
071.00125.00
071.00130.00
071.00110.00
071.00120.00
071.00100.00
071.00115.00
071.00115.00
071.00115.00
071.00110.00
071.00115.00
071.00130.00
071.00130.00
071.00250.00
071.00115.00
071.00100.00
071.00270.00
Corpo (1”)
071.00120.00
Corpo (1”)
071.00360.00
070.10021.01
070.10001.01
071.00100.00
071.00100.00
071.00130.00
071.00410.00
070.00250.01
Corpo (1”)
070.10017.01
071.00125.00
071.00500.00
063.00110.00
063.00110.00
063.00110.00
063.00110.00
063.00110.00
063.00110.00
063.00110.00
063.00110.00
063.00110.00
063.00110.00
063.00110.00
063.00110.00
063.00110.00
063.00110.00
063.00110.00
063.00110.00
063.00110.00
063.00110.00
063.00110.00
063.00110.00
063.00110.00
063.00110.00
063.00110.00
063.00110.00
063.00110.00
063.00110.00
063.00110.00
063.00110.00
063.00110.00
063.00110.00
063.00110.00
063.00110.00
063.00110.00
063.00110.00
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
0
3/4”SCx1”GP
1
3/4”GPx1”M-K
2
3/4”GPCx1”GP
3
3/4”SCx3/4”GP
4
3/4”SCx3/4”SC
5 R 3/4”MCx53p2.2GP
6 1/2”BSTP Fx1”BS746GP
7
1/2”Fx1”1/4 GP
8
3/4”SCx3/4”F
9
3/4”GPx1”1/4 GP
0
1”GPx1”GP
1
3/4”GPx3/4”GP
2
3/4”SCx7/8”GP
3
1”GPx1”1/4 GPI
4
3/4”GPCx3/4”F
5
3/4”GPx1”1/4 GPI
6
R 3/4”MCx3/4”F
0
3/4”SCx1”1/4 GP
1
3/4”SCx1”1/4 GPI
2
1”GPx1”1/2 M-K
3
3/4”GPCx1”1/4 GP
4
1”Fx1”F
5
1”GPx1”1/4 GP
6
1”Fx1”1/4 GP
7
3/4”PPx1”1/4GP
8
3/4”PPx1”1/4GPI
9
3/4”BSPTx1”BS746
0
3/4”GPCx7/8”GP
1
3/4”GPCx3/4”GP
2
1”1/4Mx1”1/4M
3
3/4”GPCx3/4”BSPT
4
1”GPx3/4”GP
5 3/4”BSPTx53x2.2”GP
6
1”Fx53x2.2 GP
7
3/4”GPx3/4”F
8
3/4”PPx3/4”GP
070.00120.00
070.00170.00
070.00150.00
070.00120.00
070.00120.00
070.00180.00
070.00190.00
Corpo (1/2”)
070.00120.00
070.00170.00
070.00160.00
070.00170.00
070.00120.00
070.00160.00
070.00150.00
070.00170.00
070.00180.00
070.00120.00
070.00120.00
070.00160.00
070.00150.00
070.00100.00
070.00160.00
070.00100.00
070.00140.00
070.00140.00
070.00230.00
070.00150.00
070.00150.00
070.00130.00
070.00150.00
070.00160.00
070.00230.00
070.00100.00
070.00170.00
070.00140.00
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
070.00120.00
070.00170.00
070.00150.00
070.00120.00
070.00120.00
070.00180.00
070.00190.00
Corpo (1/2”)
070.00120.00
070.00170.00
070.00160.00
070.00170.00
070.00120.00
070.00160.00
070.00150.00
070.00170.00
070.00180.00
070.00120.00
070.00120.00
070.00160.00
070.00150.00
070.00100.00
070.00160.00
070.00100.00
070.00140.00
070.00140.00
070.00230.00
070.00150.00
070.00150.00
070.00130.00
070.00150.00
070.00160.00
070.00230.00
070.00100.00
070.00170.00
070.00140.00
063.00100.00
063.00100.00
063.00100.00
063.00100.00
063.00100.00
063.00100.00
063.00100.00
063.00100.00
063.00100.00
063.00100.00
063.00100.00
063.00100.00
063.00100.00
063.00100.00
063.00100.00
063.00100.00
063.00100.00
063.00100.00
063.00100.00
063.00100.00
063.00100.00
063.00100.00
063.00100.00
063.00100.00
063.00100.00
063.00100.00
063.00100.00
063.00100.00
063.00100.00
063.00100.00
063.00100.00
063.00100.00
063.00100.00
063.00100.00
063.00100.00
063.00100.00
071.00170.00
071.00160.00
071.00170.00
071.00280.00
071.00220.00
071.00230.00
071.00260.000
071.00190.00
071.00190.00
071.00190.00
071.00170.00
071.00280.00
071.00200.00
071.00180.00
Corpo (3/4”)
071.00180.00
Corpo (3/4”)
071.00190.00
071.00180.00
071.00210.00
071.00190.00
071.00150.00
071.00190.00
071.00190.00
071.00190.00
071.00180.00
071.00260.00
071.00200.00
071.00280.00
071.00340.00
071.00400.00
071.00280.00
071.00230.00
071.00230.00
Corpo (3/4”)
071.00280.00
8
9
9
9
9
2
9
9
9
9
9
0
1
2
3
1
5
6
7
8
1/2”Fx3/4”F
1/2”Fx1”F
1/2”Fx1”Fx3/4”F
3/4”SCxTAPPI S/L
3/4”SCx3/4”Fx1”F
Corpo (1/2”)
Corpo (1/2”)
Corpo (1/2”)
070.00120.00
070.00120.00
063.00120.00
063.00120.00
Corpo (1/2”)
063.00120.00
063.00120.00
063.00100.00
Corpo (1”)
Corpo (1”)
063.00100.00
Corpo (1”)
Corpo (3/4”)
063.00110.00
Corpo (3/4”)
063.00110.00
Corpo (3/4”)
1”GPx1”GPx 1”GP
1”GPx1”GPx3/4”GP
1”GPx1”1/4GPx1”GP
1”Fx1”F +
TAPPI DA 1”
1”GPx1”GP+
PRESA MAN.+TAPPO 3/4”
3/4”BSPTx1”BS746
3/4”BSPTx53p.2.2
3/4”GPx1”GP
3/4”SCx3/4”GPx1”GP
070.00160.00
070.00160.00
070.00160.00
070.00100.00
063.00120.00
063.00120.00
063.00120.00
070.00100.00
063.00100.00
070.00160.00 070.00260.00
071.00130.00
071.00130.00
071.00115.00
063.00100.00
071.00130.00
071.00170.00
071.00280.00
071.00170.00
071.00150.00
063.00100.00
063.00110.00
063.00120.00
063.00120.00
070.00170.00
063.00120.00
063.00100.00
063.00100.00
071.00130.00
071.00130.00
071.00260.00
071.00230.00
063.00110.00
071.00280.00
9
9
B
B
B
B
3
4
5
6
070.00230.00
070.00230.00
063.00120.00
070.00120.00
C
D
15
*
*
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
D
C
C
D
C
D
D
D
D
D
D
D
D
E
E
E
E
E
E
E
E
F
F
F
F
F
F
G
G
G
H
H
H
H
L
K
K
L
K
K
* Tarutara valida solo per Gas Naturale (GN)
L/T
PŘIPOJENÍ��
D
B
BP
B
A
B
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
R
S
T
C
TR
A
B
F
G
P
I
K
H
S
U
T
Z
D
I
S
X
V
Y
Z
B
E
L
P
S
F
U
Z
E
X
V
B
W
H
A
C
I
K
T
V
Y
A
F
B
D
E
M
Y
Z
H
J
K
N
S
W
E
M
W
D
C
I
K
D
S
N
A
P
Q
ABR
MIN
AS
AS
AN
AN
AN
AN
RA
RA
AS
AS
AN
AN
AN
AN
RA
RA
NASTAVENÍ (mbar)
Pas
Sf
Pso Psu
NOP
Sf Opso Upso
13
24,5
50
STD
15
25
35
STD
15
35
50
STD
16
32
43
STD
18
32
43
STD
19
32
43
STD
20
27
35
STD
20
32
42
STD
20
32
43
STD
20
33,5
50
STD
20
35
45
STD
20
50
40
STD
21
28
40
STD
21
32
43
STD
21
35
50
STD
21
40
50
STD
21
45
70
STD
21
60
50
STD
21
75
50
STD
22
32
43
STD
22
32
50
STD
22
45
70
STD
22
45
110 STD
22.5
32
44
STD
25
35
45
STD
25
35
50
STD
25
35
55
STD
25
35
70
STD
25
40
50
STD
26
51
42
STD
27
65
55
STD
27
75
50
STD
27.5
50
70
STD
28
38
48
STD
30
40
50
STD
30
60
70
STD
35
46
55
STD
35
60
70
STD
37
55
75
STD
37
60
70
STD
39
60
50
STD
39
75
65
STD
39
60
80
STD
40
60
80
STD
45
75
105 STD
50
75
110 STD
50
75
150 STD
50
80
120 STD
50
80
130 STD
55
80
125 STD
55
80
140 STD
60
90
120 STD
70
100
130 STD
80
120
150 STD
100
140
160 STD
100
200
250 STD
130
200
250 STD
150
200
250 STD
150
250
300 STD
160
200
250 STD
250
350
450 STD
300
NO
375 STD
300
450
600 STD
350
420
500 STD
350
500
700 STD
400
600
800 STD
MS
MS
MS
MS
MN
MN
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MN
MN
MS
MS
POJ.
VENTIL
SS
SN
SS
SN
SS
SN
SS
SN
SS
SN
SS
SN
SS
SN
SS
SN
ABR
MAX
MXS
MXS
MXS
MXS
MXS
MXS
MXS
MXS
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
NASTAVENÍ (mmH2o)
Pas
Sf
Pso Psu
NOP Sf Opso Upso
132,5 250
510
STD
153 255
357
STD
153 357
510
STD
163 326
438
STD
183.5 326
438
STD
193.7 326
438
STD
204 275
357
STD
204 326
428
STD
204 326
438
STD
204 342
510
STD
204 357
459
STD
204 510
408
STD
214 286
408
STD
214 326
438
STD
214 357
510
STD
214 408
510
STD
214 459
714
STD
214 612
510
STD
214 765
510
STD
224 326
438
STD
224 326
510
STD
224 459
714
STD
224 459 1122 STD
230 326
450
STD
255 357
459
STD
255 357
510
STD
255 357
561
STD
255 357
714
STD
255 408
510
STD
265 520
428
STD
275 663
561
STD
275 765
510
STD
280 510
714
STD
286 388
490
STD
306 408
510
STD
306 612
714
STD
357 469
510
STD
357 612
714
STD
377 561
765
STD
377 612
714
STD
409.5 612
510
STD
398 765
663
STD
398 612
816
STD
408 612
816
STD
459 765 1071 STD
510 765 1122 STD
510 765 1530 STD
510 816 1224 STD
510 816 1326 STD
561 816 1275 STD
561 816 1428 STD
612 918 1224 STD
714 1020 1326 STD
816 1224 1530 STD
1020 1427 1631 STD
1020 2039 2549 STD
1326 2039 2549 STD
1530 2039 2549 STD
1530 2549 3059 STD
1632 2039 2549 STD
2550 3570 4590 STD
3060 NO
3825 STD
3060 4590 6120 STD
3570 4284 5100 STD
3570 5100 7140 STD
4080 6120 8160 STD
CHIUSO - ZAVŘENO
CORPO - TĚLESO
Sf
- POJISTNÝ VENTIL
ANTIRESET- Automatické nahození ABR

Podobné dokumenty

ŘÍDICÍ SYSTÉM Minireg®

ŘÍDICÍ SYSTÉM Minireg® }ŘÍDICÍ SYSTÉM Minireg® NÁVOD K POUŽITÍ

Více

prohlédnout online - Janka Engineering

prohlédnout online - Janka Engineering přímé chlazení stojanů IT (rack) se děje dnes většinou průtokem chladicího vzduchu přes stojany IT (pasivní/aktivní). Dále se budeme věnovat této problematice. Teplotní podmínky v datovém centru K ...

Více

Stáhnout soubor

Stáhnout soubor Krok 5: Nainstalujte si a spusťte software ZelioControl Soft. ................................................... 24

Více

U Plyn 01 09.indd - Pražská plynárenská, as

U Plyn 01 09.indd - Pražská plynárenská, as lity se ve svém tematickém zaměření odkazuje na známé české malíře, spisovatele, skladatele a další umělce. Prvky kreativního designu jsou uplatněny na průčelích obchodů, na podlahových krytinách, ...

Více

Ceník Monster od 1.1.2010

Ceník Monster od 1.1.2010 Kabely Monster Cable jsou balené v plastovém obalu, na kterém je vždy vyznačeno pro jaký druh zapojení je kabel určen a doporučeno nejvhodnější zapojení. Kompletní sortiment výrobů Monster Cable na...

Více

Odborné vzdělávání a příprava v sektoru plynárenství v Evropě

Odborné vzdělávání a příprava v sektoru plynárenství v Evropě V roce 2002 podepsalo 33 zemí Kodaňskou deklaraci, která určuje podmínky celoevropské spolupráce v oblasti odborného vzdělávání. Tento krok následovala řada dohod zaměřených na posílení spolupráce ...

Více