z á sa dy pr o pr o je vyuzn á n í dist rib utor ů sp o leč no st inu skin

Komentáře

Transkript

z á sa dy pr o pr o je vyuzn á n í dist rib utor ů sp o leč no st inu skin
Jakožto Distributor jste živoucí reklamou příležitosti a produktů Nu Skin a my s radostí přivítáme a podpoříme vaše projevy uznání.
Následuje několik požadavků pro schválení jakýchkoliv referencí pro použití v rámci vašich marketingových materiálů.
VŠEOBECNÝ ZÁMĚR, ZÁSADY A PRINCIPY
• Vaše prezentace a projevy uznání musí být pravdivé a nesmí
být zavádějící
• Poskytujte realistický obraz výhod, se kterými se setká
většina spotřebitelů
• Ukázky (fotografie, projevy uznání) musí být v souladu s
prestižními standardy a image značek Nu Skin (čisté, čerstvé,
mladistvé, vkusné, profesionální, prestižní, atd.)
• Oblékněte si vhodné a skromné oblečení (ne příliš odvážné)
• Uveďte, že jste Distributorem Nu Skin
• Projevy uznání o produktech by měly být stručné a zaměřit
se na jejich přínosy a běžné výsledky
• Projevy uznání o příležitosti by měly být povzbudivé a
motivační a měly by popisovat, jak obchod s Nu Skin
pozitivně ovlivnil váš život
POŽADAVKY NA FOTOGRAFIE/VIDEO
• Osoby ve video projevech uznání by na sobě měly mít
vhodné formální oblečení, make-up a účes (tak, aby
nezakrýval obličej)
• Na fotografiích „před“ a „po“ musíte být stejně nasvětleni,
musíte mít stejné oblečení, pozadí, make-up (minimální nebo
žádný), úhel záběru, ostrost a pózu nebo výraz v obličeji
• Fotografie musí být původní a nesmí být modifikovány
programy, jako je například Photoshop
• Fotografie musí být doplněny popiskem označujícím použité
produkty, dobu, po kterou byly tyto produkty používány,
četnost aplikace a jméno osoby (křestní jméno a iniciála
příjmení postačí)
Následuje příklad schválené fotografie typu „před“ a „po“.
(Po 70 dnech používání
ageLOC Transformation
dvakrát denně a ageLOC
Edition Nu Skin Galvanic Spa
System II spolu s pleťovými
gely Nu Skin Galvanic Spa
System II Facial Gels s
ageLOC dvakrát týdně)
Elane P., Nu Skin Team Elite
PŘED
PO
ODEVZDÁNÍ FOTOGRAFIÍ „PŘED“ A „PO“ PRO PRODUKTY ageLOC BODY
Následují některé zásady, které by měly zajistit, že fotografie poskytnou vysoce věrohodné znázornění účinků a zároveň se slučují s
image a standardy společnosti Nu Skin. Fotografie pro produkty ageLOC Body by měly splňovat všechny výše uvedené požadavky
spolu s několika dalšími zásadami.
• Fotografie musí být vkusné - ženy by měly mít na sobě
plavky nebo šortky, které zakrývají jejich hýždě (ne tanga),
muži by měli mít na sobě šortky. Nepřiměřeně vyzývavé
fotografie a ty, které odkrývají příliš mnoho těla, budou
zamítnuty.
• Fotografie musí vypadat věrohodně a reprezentovat
výsledky, kterých může běžný spotřebitel dosáhnout
používáním produktů Nu Skin. Rozdíly před a po, které
vypadají “příliš dobře na to, aby byly pravdou”, nebudou
schváleny.
• U projevů uznání pro ageLOC Body musí fotografie
ukazovat schválenou cílovou oblast (paže, spodní část břicha,
hýždě nebo stehna). I když jsou hýždě schválenou cílovou
oblastí, musí mít subjekty na sobě plavky, které náležitě
hýždě překrývají. Výsledky budou viditelné na horních
částech stehen pod hýžděmi.
® ZÁSADY PRO PROJEVY UZNÁNÍ DISTRIBUTORŮ SPOLEČNOSTI NU SKIN
SDÍLEJTE S NÁMI SVÉ ZKUŠENOSTI!
OŠETŘENO
NEOŠETŘENO
OŠETŘENO
(Po šesti týdnech ošetřování s ageLOC Galvanic Body Spa,
ageLOC Galvanic Body Shaping Gel a ageLOC Dermatic Effects)
Ann H., Nu Skin Team Elite
NEOŠETŘENO
OŠETŘENO
(Použití ageLOC® Galvanic Body Spa a ageLOC® Body Shaping
Gel jednou denně 3krát v týdnu a ageLOC® Dermatic Effects
dvakrát denně, a to každý den po dobu 10 týdnů.)
Distributoři mohou vždy dle libosti používat firemní marketingové materiály. Naší zásadou je, že všechny marketingové materiály (které
zahrnují propagace, osobní projevy uznání, fotografie a videa) musí být schváleny před tím, než mohou být použity.
www.nuskin.com
® ZÁSADY PRO PROJEVY UZNÁNÍ DISTRIBUTORŮ SPOLEČNOSTI NU SKIN
Následuje příklad schválené fotografie pro ageLOC Body.

Podobné dokumenty

ageLOC® editiOn nU SKin GALVAniC SPA SYSteM™ ii Geniální

ageLOC® editiOn nU SKin GALVAniC SPA SYSteM™ ii Geniální pokud jste v jiném stavu, používáte kardiostimulátor, trpíte epilepsií, nosíte kovová zubní rovnátka nebo máte kovové implantáty. Přístroj ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II by neměl b...

Více