EU-4-54

Komentáře

Transkript

EU-4-54
EU – 4 – 54
1) Jaká čísla mají následující puntíky? (What number is this colour?)
12
19
16
11
13
15
10
14
18
17
20
green ………………………..
red ……………………….…
yellow ………………………..
brown ………………….…...
white …………………………
grey .………………………..
purple ………………………..
pink …………………………
black …………………………
blue …………………………
orange ………………………..
2) Vyber z nabídky správné slovo a podtrhni ho a zapiš





fiveteen
fourteen
threeteen
eigteen
ninteen
fifteen
forteen
thirten
eighty
nineten
fiften
forten
thirteen
eighteen
nineteen
…………………….
...…………………..
……………….……
…………………….
…………………….
3) Doplň chybějící písmena do následujících slov
el…ven
t…elve
seve…teen
tw…nty
si…teen
fo…rteen
th…rteen
…ighteen
f…fet…en
tw…l…e
n…net…en
t…irtee…
4) Doplň chybějící čísla
Ten, eleven, ………………., …………………………, fourteen,
…………………….., sixteen, …………………….., eighteen,
nineteen, ……………………. .
5) Count from ten to twenty and write
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
EU – 4 – 54 - Řešení
1) Jaká čísla mají následující puntíky? (What number is this colour?)
12
19
16
11
13
15
10
14
18
17
20
green
nineteen
red
seventeen
yellow
twelve
brown
eleven
white
sixteen
grey
ten
purple
fourteen
pink
twenty
black
fifteen
blue
eighteen
orange
thirteen
2) Vyber z nabídky správné slovo a podtrhni ho a zapiš





fiveteen
fourteen
threeteen
eigteen
nineteen
fifteen
forteen
thirten
eighty
nineten
fiften
forten
thirteen
eighteen
ninteen
fifteen
fourteen
thirteen
eighteen
nineteen
3) Doplň chybějící písmena do následujících slov
eleven
twelve
seventeen
twenty
sixteen
fourteen
thirteen
eighteen
fifeteen
twelve
nineteen
thirteen
4) Count from ten to twenty and write
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
5) Doplň chybějící čísla
Ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen,
eighteen, nineteen, twenty.
Identifikátor materiálu: EU - 4 - 54 (Anglický jazyk – Číslovky 11- 20 )
Anotace
Materiál je určený k osvojení číslovek od 11 do 20. Žáci si procvičí
pravopis číslovek a barvy.
Autor
Marcela Sekerová
Jazyk
Angličtina
Očekávaný výstup
Žák rozumí známým slovům a větám se vztahem k osvojeným
tématům.
Speciální vzdělávací
- žádné –
potřeby
Klíčová slova
Druh učebního
materiálu
Druh interaktivity
Cílová skupina
Stupeň a typ
vzdělávání
Typická věková
skupina
Datum vytvoření
materiálu
Numbers, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen,
seventeen, eighteen, nineteen,twenty.
Pracovní list
Výklad
Žák
Základní vzdělávání – první stupeň
7-9 let / 4. ročník
28. 9. 2012

Podobné dokumenty