VÝZVA akcionářům k předložení zneplatněných akcií za

Komentáře

Transkript

VÝZVA akcionářům k předložení zneplatněných akcií za
VÝZVA akcionářům k předložení zneplatněných akcií za účelem výplaty výtěžku z dražby
Představenstvo společnosti HEDVA, a.s. po odštěpení HEDVA PRIMA, a.s.,
se sídlem Moravská Třebová – Předměstí, Na Stráni 572/6, PSČ 571 21, IČ: 48171565
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 956 (dále jen „Společnost“),
oznamuje, že dne 30.9.2013 ve 1200 hodin se v sále jídelny společnosti HEDVA PRIMA, a.s.,
Lanškrounská 1407/91, Moravská Třebová, konala v souladu s § 214 odst. 4 obchodního
zákoníku nedobrovolná veřejná dražba listinných akcií společnosti HEDVA PRIMA, a.s.
(dříve HEDVA, a.s.), IČ 48171565, jejichž vlastníci byli v prodlení s předložením listinných
akcií na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč za účelem vyznačení snížené
jmenovité hodnoty na 300 Kč, a kteří akcie nepředložili ani v dodatečné přiměřené lhůtě
určené představenstvem, ačkoliv k tomu byli opakovaně vyzváni. Vydraženo bylo celkem
38.986 kusů nekótovaných kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 300,Kč každá. Bližší informace o konání dražby byly zveřejněny na webové stránce
http://www.centralniadresa.cz/cadr/cadr02003Prepare.do?znackaZakazky=10946135.
Představenstvo Společnosti pověřilo výplatou výtěžku z dražby společnost com/tech
INTERNATIONAL, s.r.o., se sídlem Plzeň, Solní 4, č.p. 278, PSČ 301 00, IČ: 167 35 625,
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 487.
Představenstvo Společnosti tímto vyzývá původní akcionáře, aby od 31.10.2013 u
společnosti com/tech INTERNATIONAL, s.r.o., a to po předchozí domluvě na tel.
602633950 nebo emailu [email protected], za účelem výplaty výtěžku z dražby předložili
kmenové listinné akcie společnosti HEDVA, a.s. (nyní HEDVA PRIMA, a.s.), IČ 48171565
ve formě na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, datum emise ze dne
1. 9. 2003, série A, s následujícími čísly:
1-4; 59-127; 196-228; 269-300; 528-606; 715-1002; 1027-1038; 1047-1058; 1060-1315;
1340-1626; 1645-1704; 1721-1796; 1827-2156; 2165-2204; 2215-2407; 2418-2429;
2442-2619; 2650-2749; 2766-2978; 2987-3046; 3059-3078; 3095-3228; 3233-3268;
3277-3309; 3316-3616; 3640-3667; 3672-3707; 3720-3813; 3830-3965; 4009-4188;
4205-4316; 4361-4412; 4445-4496; 4501-4504; 4513-4700; 4717-4822; 4841-5040;
5087-5452; 5477-5566; 5579-5924; 5933-5936; 5953-6110; 6119-6246; 6255-6550;
6611-6732; 6773-6788; 6797-6934; 6941-6968; 7009-7038; 7041-7762; 7840-8368;
8383-8478; 8509-8868; 8881-8896; 8905-9401; 9426-9627; 9636-9815; 9817; 9819;
9821; 9823-9851; 9862-10396; 10429-10460; 10467-10837; 10851-11016; 11025-11028;
11054-11079; 11088-11127; 11136-11277; 11298-11553; 11570-11599; 11608-11637;
11654-11876; 11965-12297; 12326-12385; 12472-12487; 12516-13754; 13771-13982;
14013-14016; 14047-14286; 14307-14394; 14411-15048; 15073-15556; 15577-15630;
15639-15658; 15691-15906; 15935-16102; 16109-16490; 16497-16602; 16611-16843;
16860-17047; 17060-17421; 17426-17737; 17746-17953; 17962-18239; 18252-18719;
18736-18793; 18818-18895; 18902-19267; 19276-19501; 19514-19771; 19774-20071;
20096-20408; 20453-20556; 20565-21048; 21053-21464; 21483-21711; 21780-21929;
22583-22837; 22854-23081; 23098-23177; 23184-23283; 23287-23618; 23627-24539;
24656-24849; 24924-25318; 25320-25327; 25432-26291; 26312-26341; 26362-26641;
26682-27168; 28221-28268; 28291-30000; 30025-30691; 30704-31000; 35001-35603;
35612-35937; 35942-36069; 98858-100000; 766546-771545; 778346-780245; 784746785645; 786446-787945; 788646-789045; 789146-789845;
Netto výtěžek z dražby v součtu za společnosti HEDVA PRIMA, a.s. a HEDVA, a.s. činí 88,Kč / akcie
Představenstvo společnosti HEDVA PRIMA, a.s.

Podobné dokumenty

Pokyny k obnově certifikátu

Pokyny k obnově certifikátu interního technologického certifikátu, který je ke stažení na stránce www.postsignum.cz/inca. ŽÁDOST O OBNOVU CERTIFIKÁTU ZASÍLEJTE NEJPOZDĚJI 5 DNÍ PŘED KONCEM JEHO PLATNOSTI. Postup obnovy: 1. Or...

Více

Popis veřejné dražby - další státní nemovitosti k prodeji

Popis veřejné dražby - další státní nemovitosti k prodeji vydražitel daňové přiznání k dani z převodu majetku a vydražitel tuto převodovou daň je povinen i zaplatit. Jedná se o 4% z ceny dosažené vydražením (bez ohledu na cenu uvedenou ve znaleckých posud...

Více

Certifikační autorita PostSignum QCA České pošty, s.p.

Certifikační autorita PostSignum QCA České pošty, s.p. Platnost tohoto dokumentu je uvedena v kapitole 1.3. 1.6.6 Ukončení platnosti dokumentu Platnost tohoto dokumentu je ukončena dnem ukončení platnosti posledního certifikátu vydaného podle této cert...

Více

CPS PostSignum QCA - kvalifikovaná certifikační autorita v. 2.0

CPS PostSignum QCA - kvalifikovaná certifikační autorita v. 2.0 Česká pošta, s. p. (dále i Česká pošta či ČP), jako poskytovatel certifikačních služeb, ustavila dvouúrovňovou hierarchii certifikačních autorit PostSignum QCA, v jejímž rámci jsou provozovány cert...

Více

Certifikační politika pro externí uživatele

Certifikační politika pro externí uživatele Seznamy zneplatněných certifikátů (CRL) jsou generovány a zveřejňovány denně. Platnost každého vydaného CRL je 2 dny. Nové certifikační politiky a revize stávajících politik Sub CA jsou po schválen...

Více

Knihovna – informační centrum obce

Knihovna – informační centrum obce http://www.mpsv.cz/ - rodina - zaměstnanost - sociální služby - formuláře státní sociální podpory s možností vyplnění (buď link nebo http://forms.mpsv.cz/sspforms/ Ministerstvo financí ČR: http://w...

Více

Media Release re Woolworths Media Release

Media Release re Woolworths Media Release 518 000 m , včetně více jak 440 000 m pro internetový obchod Amazon v Německu. „Vzhledem k loňskému úspěšnému působení skupiny Goodman v Německu jsme coby vlastníci a správci logistických nemovitos...

Více