Microsoft Dynamics NAV

Komentáře

Transkript

Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Dynamics NAV
Komplexní řešení pro řízení firemních procesů
Tento moderní, výkonný a zároveň snadno a rychle použitelný informační podnikový systém poskytuje komplexní
funkce pro řízení firemních procesů. Díky tomuto plně integrovanému řešení zjednodušíte a sladíte klíčové firemní
procesy, od řízení nákupu, zásob a výroby přes řízení cash flow, cenotvorbu, elektronickou výměnu dat, řízení
lidských zdrojů, výkaznictví až po prodej a marketing.
Obr. 1 – Microsoft Dynamics NAV
Co Microsoft Dynamics NAV nabízí
Finanční řízení
▪▪ Efektivní řízení účetnictví a zásob
▪▪ Zjednodušené řízení finančních toků
▪▪ Kontrola hmotného majetku
▪▪ Zpracování bankovních transakcí
▪▪ Práce s různými měnami,
právnickými osobami
či společnostmi
Výroba
▪▪ Zvýšení efektivity výrobních
objednávek
▪▪ Lepší plánování zásobování
▪▪ Zachování agility a rychlá odezva
na požadavky zákazníků
▪▪ Efektivnější řízení v oblasti plánování
kapacitních požadavků
Řízení nabídek
▪▪ Přizpůsobení schvalovacích procesů
▪▪ Řízení zásob
▪▪ Zlepšení odezvy
▪▪ Využívání nových příležitostí na trhu
▪▪ Efektivnější spolupráce s partnery
Výkaznictví
▪▪ Správa rozpočtů
▪▪ Vytváření individualizovaných výkazů
pomocí názorných průvodců
▪▪ Snadná konsolidace výkazů
▪▪ Vyhledávání trendů a vztahů
▪▪ Širší spolupráce a sdílení informací
Prodej a marketing
▪▪ Správa informací o zákaznících
a prodeji
▪▪ Tvorba marketingových kampaní
▪▪ Organizace zdrojů pro
poskytování služeb
▪▪ Prognózy a sledování spotřeby
náhradních dílů
▪▪ Správa smluv a servisních kontraktů
Řízení lidských zdrojů
▪▪ Připojování poznámek
k záznamům zaměstnanců
▪▪ Sledování absencí
▪▪ Tvorba výkazů
▪▪ Vybavení zaměstnanců
pracovními pomůckami
▪▪ Sledování narozenin a oslav
Projektové řízení
▪▪ Rozpočty z pohledu nákladů
a harmonogramu
▪▪ Automatizace vyúčtování
▪▪ Sledování nákladů a využití zdrojů
▪▪ Plánování kapacit
▪▪ Prognózy dostupnosti
Řízení služeb
▪▪ Správa telefonátů a dotazů
od zákazníků
▪▪ Přidělování zdrojů
▪▪ Tvorba výkazů práce
▪▪ Realizace správy majetku
Řešení pro prodejní řetězce
Řešení LS Nav orientované na potřeby
zákazníka, které přináší nespočet výhod pro řízení maloobchodních procesů.
LS Nav je určeno pro celou řadu oborů,
jako je móda, elektronika, potraviny,
nábytek a mnoho dalších. Jak prodejny,
tak i centrála společnosti používají stejnou aplikaci, což umožňuje zpracovávat
a sledovat veškeré firemní transakce,
od pokladních operací až po informace
v hlavní účetní knize, v jednom řešení.
Výhody Microsoft Dynamics NAV
▪▪ Přizpůsobení systému specifickým
potřebám firmy
▪▪ Automatizace klíčových procesů
napříč celou firmou
▪▪ Správnost dat díky propojení
se systémy státní správy a rejstříky
▪▪ Kompatibilita s ostatními
technologiemi bez rozsáhlé
IT infrastruktury
▪▪ Zefektivnění finančních postupů
▪▪ Pohledy na data podle jednotlivých
rolí, výběr nejdůležitějších dat pro
roli daného uživatele
▪▪ Podpora mezinárodního obchodu –
zahraniční pobočky a různé měny
▪▪ Mobilní propojení vzdálených
a lokálních zaměstnanců
▪▪ Zkvalitnění služeb zákazníkům
▪▪ Vyšší návratnost investic (ROI)
díky zvyšování produktivity a tvorbě
nových metod kontroly nákladů
▪▪ Přesný obraz finanční situace
▪▪ Zajištění samoobslužných nástrojů
pro výkaznictví v reálném čase
Výhody řešení
▪▪ On-line/off-line provoz
s automatickou synchronizací
dat prodejen a centrály
▪▪ Moderní, grafická POS aplikace
s podporou aktivního prodeje
▪▪ Informace o prodeji a stavu
skladových zásob na prodejnách
v reálném čase
▪▪ Systém pro automatické doplňování
prodaného zboží na prodejny
a do centrálního skladu na základě
obrátkovosti zboží, sezóny, priorit
prodejen a dalších kritérií
▪▪ Plánování sezónního prodeje zboží
▪▪ Rozsáhlá podpora cenotvorby,
promočních kampaní
a věrnostních programů
Řešení postavená na technologii
Microsoft Dynamics NAV
Jednotlivá řešení se zaměřují na klíčové
firemní procesy s ohledem na specifika
a zvyklosti oboru podnikání firmy. Jsou
podložena zkušenostmi odborného týmu
a odrážejí se v nich zkušenosti z řady
implementovaných projektů.
Obr. 2 – Ukázka řešení pro prodejní řetězce
▪▪ Nástroj pro reporting reflektující
požadavky a priority manažerů
▪▪ Podpora franšízového
obchodního modelu
▪▪ Podpora kompletních logistických
procesů na centrále a prodejnách
▪▪ Řízení zaměstnanců a sledování
nestandardních operací
na pokladnách
Řešení pro velkoobchody
Řešení se zaměřuje na klíčové firemní
procesy u velkoobchodních a distribučních
firem. Řešení pro velkoobchody se orientuje na udržení optimální úrovně zásob,
umožňuje řízení cenové politiky a vztahů
se zákazníky, poskytuje nástroje pro dodávky do prodejních řetězců, zrychluje
proces vyřízení objednávky a nabízí manažerská data ve strukturované podobě.
Výhody řešení
▪▪ Optimalizace skladových zásob
umožňující nakupovat vždy správný
sortiment ve správném čase
a ve správném množství
▪▪ Efektivní skladování zboží, výrazně
vyšší rychlost a přesnost vychystání
skladových dokladů
▪▪ Elektronická komunikace
se zákazníky a dodavateli – výrazné
snížení administrativy a zkrácení
doby od vystavení dokladu
obchodním partnerem po příjem
nebo vychystání zboží
Faktura 1300000100
Faktura
1300000100
Daňový doklad:
Číslo dokladu:
Referent:
2.11.2014
2.11.2014
9.11.2014
Datum vystavení:
Datum uskutečnění zdanitelného plnění:
Datum splatnosti:
Dodavatel:
Odběratel:
Čížek Česko
Horní 20
190 00 PRAHA - HORNÍ POČERNICE
BYT-KOMPLET s.r.o.
Vrchlického 5
697 01 Kyjov
Česká republika
IČ:
CZ10203040
DIČ:
CZ10203040
tel:
IČDPH: CZ10203040
e-mail:
[email protected]
Internet:
Platební údaje:
Způsob platby:
Bankovním převodem
Variabilní symbol:
1300000100
IČ:
Zboží
EAN
Popis
1155
19
Přední lůžko
Zaokrouhlení
prodejních faktur
25302400
DIČ:
IČDPH:
Zboží doručit:
BYT-KOMPLET s.r.o.
Andreas Herbinger
Sladovní 331
696 42 Vracov
Obchodní údaje:
Doprava:
Ze skladu
Objednávka:
CZ25302400
CZ25302400
DPH
Částka
celkem bez
DPH
21
0%
496,00
-0,16
Mezisoučet
Sleva
Celkem CZK bez DPH
Částka DPH
495,84
-4,96
490,88
103,12
Množství MJ
Jednotková
cena
Cena
celkem
Sleva
%
1 kus
1
620,00
-0,16
620,00
-0,16
20
Celkem CZK včetně DPH
Specifikace částky DPH
DPH
Základ DPH
0
21
Celkem
594,00
Částka CZK zálohy
0,00
Celkem CZK k úhradě
594,00
Částka DPH
-0,16
491,04
0,00
103,12
490,88
103,12
Vystavil:
Převzal doklad/zboží:
Čížek Česko, Horní 20, PRAHA - HORNÍ POČERNICE, IČ CZ10203040, DIČ CZ10203040,
Bankovní spojení KB hlavní 770943021/0100 č.ú.: 000000-0770943021/0100, , IBAN: CZ7301000000000770943021, BIC:
1
Obr. 3 – Ukázka řešení pro velkoobchody
▪▪ Výrazně nižší chybovost dodávek
ve vztahu k obchodním řetězcům,
minimalizace rizika uplatnění
smluvních pokut za nedodávky nebo
pozdní dodávky
▪▪ Řízení nedodávek zboží
s možností automatické distribuce
po naskladnění zboží nebo při další
objednávce
▪▪ Stanovení optimálních prodejních
cen včetně možnosti tvorby
rozsáhlých promo akcí
▪▪ On-line přístup obchodních zástupců
do podnikového systému přímo
u zákazníka
Výhody řešení
▪▪ Hladké řízení projektů, od
počátečního návrhu až po fakturaci
▪▪ Elektronická výměna dokumentů
a transakcí – díky společnému
úložišti dokumentů projektu výrazné
Řešení pro odborné služby
Řešení postavené na integraci několika
Microsoft produktů umožňuje efektivně
řídit projekty (zakázky), standardizovat
postupy, optimalizovat přidělování zdrojů, snížit režijní náklady, maximalizovat
ziskovost, zlepšit interakci se zákazníky
a mít jasný obraz o pozici na trhu.
Obr. 4 – Ukázka řešení pro odborné služby
zlepšení kvality a efektivity vývoje
a organizování týmů, schůzek
a dokumentů
▪▪ Použití aplikace s jednotným
uživatelským rozhraním – přístup
odkudkoli
▪▪ Organizování, sledování, řízení
a zlepšování vztahů zaměstnanců
s organizací
▪▪ Řízení vztahů s partnery a dodavateli
▪▪ Přehled o smlouvách, dokumentech
a změnách objednávek
▪▪ Díky automatickým platebním
možnostem pomoc při ochraně
cash flow, sledování neuhrazených
závazků a při provádění plateb
závislých na dodávkách
▪▪ Vyšší produktivita stanovením
cílů pro fakturaci, procentuální
využití a výnosy
▪▪ Pružná reakce na nabídky služeb
a změny trhu, rychlá změna sazby
a mzdové struktury
▪▪ Využití kritické funkce pro správu
všech aspektů služeb – od vztahů
se zákazníky přes projekty až po
obchodní proces, outsourcing
a finance
Business Plus – řešení
pro českou legislativu
Sana Commerce – integrované
řešení pro B2B a B2C
Nadstavbový produkt doplňuje standardní verzi Microsoft Dynamics NAV o funkce
vyžadované českou legislativou nebo
zvyklostmi a postupy obvyklými v České
republice. Business Plus představuje certifikované řešení pro českou legislativu,
díky kterému systém splňuje požadavky
českých zákonů pro vedení účetnictví.
Sana Commerce je unikátní B2B a B2C
internetový obchod, který je instalován přímo ve Vašem podnikovém systému Microsoft Dynamics NAV. Odpadá
nutnost integrace externích aplikací,
všechny výpočty a data z podnikového
systému jsou on-line. Vaši zákazníci tak
získají přístup k aktuálním informacím
o zboží, o jeho cenách, dostupnosti,
o stavu objednávek a historii svých
nákupů.
Výhody řešení
▪▪ Rychlá implementace
standardního produktu
▪▪ Žádné integrace dalších produktů,
Sana již integrována
▪▪ Parametrizace dat pro B2B a B2C
přímo z Microsoft Dynamics NAV
▪▪ Lepší zákaznické služby a vyšší
efektivita prodeje
▪▪ Samozřejmostí moderní trendy
internetového prodeje
Obr. 5 – Ukázka řešení pro českou legislativu
Reference
▪▪ ALPINE PRO, a.s.
▪▪ BOLTON CZECHIA, spol. s r.o.
▪▪ Dino Toys s.r.o.
▪▪ DG Tip spol. s r.o.
▪▪ EP Line SE
▪▪ GiTy, a.s.
▪▪ HALADA, spol. s.r.o.
▪▪ MEGADYNE CZ s.r.o.
▪▪ O.K. Oriens Karton, s.r.o.
▪▪ Partners Financial Services, a.s.
▪▪ PICCOLLO spol. s r.o.
▪▪ PricewaterhouseCoopers Česká
▪▪ ROSA market s.r.o.
▪▪ Sekyra Group, a.s.
▪▪ Socialbakers a.s.
▪▪ SPARKYS s.r.o.
▪▪ Swiss Life Select Česká republika s.r.o.
▪▪ Václav Čížek s.r.o.
▪▪ VELKOOBCHOD ORION, spol. s r. o.
▪▪ VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
▪▪ Wunderman s.r.o.
▪▪ ZZM, spol. s r.o.
republika, s.r.o.
Unicorn Systems a.s.
www.unicornsystems.eu, nav.unicornsystems.eu, [email protected]
Unicorn Systems je členem skupiny Unicorn, dynamické společnosti poskytující komplexní služby
v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií.
Uvedené názvy, firmy, obchodní značky apod. jsou chráněnými značkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných oprávněných vlastníků.
Grafická úprava: VIG Design s.r.o. VGD150394. Copyright © Unicorn Systems a.s., 2015.
USY4008CZ01

Podobné dokumenty

Firma Sodexho Pass Česká Republika, a.s. Radlická 2 l50 00 Praha

Firma Sodexho Pass Česká Republika, a.s. Radlická 2 l50 00 Praha 2. No longerthan l0 daysaftertheterminationof the contractualrelationship,NC is obligedto handoverto SP all materialsanddocuments

Více

DHL Import Express Worldwide Brochure

DHL Import Express Worldwide Brochure přepravy zásilky on-line až po propracované systémy, které integrují přepravu s ostatními obchodními procesy, a tím pro Vás zajišťují maximální efektivitu a pohodlí. Díky službě DHL Import Express ...

Více

Projekt SUNBANK

Projekt SUNBANK Vysoce intuitivní a ergonomické uživatelské rozhraní Kompletní automatizace schvalování bezúčelových úvěrů Automatická integrace na všechny dostupné datové zdroje Unikátní práce s hotovostí – integ...

Více

Lancelot ETRM - Unicorn Systems

Lancelot ETRM - Unicorn Systems z různých odvětví. Máme ty nejlepší reference z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikací, energetiky, průmyslu, obchodu i veřejného sektoru. Našimi zákazníky jsou přední a největší firm...

Více

Semantic Visions

Semantic Visions rozhoduje všeobecná známost osoby (celkový počet článků a zmínek v médiích), její vnímání (poměr pozitivních a negativních zmínek v médiích) a v konečné fázi kampaně i jejich vzájemná dynamika. Opr...

Více

Řízení projektů a rizik vývoje software

Řízení projektů a rizik vývoje software nutné stanovit před zahájením projektu (nejpozději však na jeho začátku)

Více