Zprávy z vašeho regionu Kroměřížsko | 5plus2

Komentáře

Transkript

Zprávy z vašeho regionu Kroměřížsko | 5plus2
Zprávy z vašeho regionu Kroměřížsko | 5plus2
1z2
http://zlinsky-kraj.5plus2.cz/jablucko-sakura-0ix-/kromeriz.aspx?c=A140310_081938_ppd-kratke-zpravy_p2roh
Kroměřížsko
nastavitjakomůjregion
Kroměřížsko
Jablúčko a sakura: kultury se opět sejdou v Kroměříži
10.března20149:00
KROMĚŘÍŽVkroměřížskékiněsezítrakonáNadsklepíkoncertsnázvemJablúčkoaSakura.Jdeojedinečnépropojeníčeskéajaponskékultury.Akcezačneopůl
osmévečer.
NakoncertěJablúčkoasakurazahrajeiklavíristkaYukikoSawa.|foto:JanaRohanová,5plus2.cz
Úctapředsiloupřírody,víravdobrosrdečnost,aleiumění.Přesnětytoaspektysesnoubívčesko‐japonskémprojektusnázvemJablúčkoasakura.Jedinečný
koncertsilidémohouvychutnatzítraopůlosmévečervkroměřížskémkiněNadsklepí.
HlavnímsmyslemkoncertujesetkáníkulturzČeskérepublikyaJaponska.StejnějakolonipřijededoKroměřížeJaponskáklavíristkaYukikoSawazYokohamy.Ta
městonavštívilapoprvévroce1997poničivýchpovodních,kterézasáhlyiKroměříž.PřijelatehdyzTokiaisfinančnímdarem.
Právěpřipomenutísílypřírodníchživlůjedalšímdůvodemprojektu."11.březnatobudoutřirokyodvelkého,ničivéhozemětřesenívJaponsku.ZČeskérepubliky
jsmedostalifinančnípodporu,zakterouvámvšemchcisrdečněpoděkovat.Jemochezké,kdyžsilidénacelézemipomáhají.Přitétopříležitostivászvuna
koncert,kdevzpomenemenavšechnylidi,kteřípotřebujípomoc,"uvedlapřisvéposlednínávštěvěklavíristkaYukikoSawa.
Nakoncertězazníkrásnéjaponskéačeskékomornískladby.DivákykoncertemprovedejaponskásopranistkaNaoHigano,kterábydlívKroměříži.Naletošníročník
chystánovinky."Přivystoupenínasoběbudememítkimono,"vyzdvihlasúsměvemsympatickázpěvačka.Novinkoubudeičeskápremiérakomornískladby
JablúčkoaSakuraodJosefaMelnara.
"Tématemletošníhokoncertujejaro.Protojsmevybralitakovésklady,kterésnímsouvisí.Zařadilijsmekrásnéaživélidovéiuměléjaponsképísněalidésitaké
mohouposlechnoutskladbuJosefaSuka,"lákánaakciNaoHigano.
DáleúčinkujíflétnistkaMagdaČáslavová,mladánadějnáviolloncelistkaKristýnaJuřenováaPěveckýsborSmetanaHulínpodvedenímLenkyPoláškové.
Autor:JanaRohanová
Další články z rubriky
Stromy se v létě nekácejí, kritizuje průběh opravy náměstí zastupitel
Zlínskýkraj|Kroměřížsko
MěstoKroměřížvčervnuzačalosopravouSlovanskéhonáměstí.Všepokračujepodleplánůastanovenýchtermínů.Aprávěvtomjeparadoxněproblém.Emoce
totiž...celýčlánek
Řidič za deště přehlédl skupinu chodců, jeden z nich po nárazu zemřel
Zlínskýkraj|Kroměřížsko
TřichodcinakrajicestypřekvapilivestředuvečerřidičeuKroměříže.Zadeštějednohoznichsrazil,mužpotransportudonemocnicezemřel.celýčlánek
31.7.2014 9:18
Zprávy z vašeho regionu Kroměřížsko | 5plus2
2z2
http://zlinsky-kraj.5plus2.cz/jablucko-sakura-0ix-/kromeriz.aspx?c=A140310_081938_ppd-kratke-zpravy_p2roh
U Kroměříže se při závodech zřítilo letadlo a shořelo, pilot nepřežil
Zlínskýkraj|Kroměřížsko
VsobotudopolednedošlouKroměřížektragickénehodě.Přizávodechvleteckéakrobaciizřítilomalémotorovéletadlo.Strojpopáduzačalhořet,
pilot...celýčlánek
Kroměřížský soud vyslýchal aktéry rvačky na koupališti v Hulíně
Zlínskýkraj|Kroměřížsko
Zlomeniny,pohmožděniny,poškozeníokaadlouhodobéléčby.Takovéjsounásledkyrvačky,kterásestrhlalonivsrpnuvHulíně.Dnesuokresníhosoudu
v...celýčlánek
©Copyright2014MAFRA,a.s.Provozovatelemserveru5plus2.czjeMAFRA,a.s.,sesídlemKarlaEngliše519/11,15000Praha5,IČ:45313351,zapsaná
vobchodnímrejstříkuvedenémMěstskýmsoudemvPraze,oddílB,vložka1328.VydavatelstvíMAFRA,a.s.,jesoučástíkoncernuAGROFERT
ovládanéhoIng.AndrejemBabišem.Jakékolivužití,kopírování,šířeníadalšízpřístupňováníobsahuserveruwww.5plus2.cznebojehočásti,včetně
fotografií,bezpísemnéhosouhlasuspolečnostiMAFRA,a.s.jezakázáno.
31.7.2014 9:18

Podobné dokumenty