RoofJETT - PS

Komentáře

Transkript

RoofJETT - PS
RoofJETT
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
1
Typový klíč
RoofJETT
Kombinace jednotlivých pozic v typovém klíči jsou možné dle tabulek na str. 8 - 48.
2
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
RoofJETT
Obsah
Typový klíč . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Základní popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Popis nejdůležitějších konstrukčních dílů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Technická data RoofJETT 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Technická data RoofJETT 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Technická data RoofJETT 2528 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Technická data RoofJETT 2531 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Technická data RoofJETT 3135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Technická data RoofJETT 3140 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Technická data RoofJETT 4045 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Technická data RoofJETT 4050 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Technická data RoofJETT 5056 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Technická data RoofJETT 5063 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Technická data RoofJETT 6371 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Technická data RoofJETT 6380 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Informace o hlučnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Pokyny pro projektování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Mechanické příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Ovladače, regulátory
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Schémata připojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Montážní příklady
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Typový klíč příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
3
Základní popis
RoofJETT
Střešní ventilátory RoofJETT
Osvědčená technologie k odsávání odpadního vzduchu, neagresivních plynů nebo par o teplotách +40 až +400°C. Vhodné
také pro použití se zvláštními požadavky jako na tichý provoz nebo na použití v prostorách s nebezpečím výbuchu.
Zvláště tichý za provozu v kombinaci s tvarově pěkným designem splňuje RoofJETT všechny příslušné normy a požadavky.
Optimálně přizpůsobený speciálním požadavkům na design díky výběru barev zahrnujícím 160 použitelných odstínů
RAL.
Ve spojení s regulačním systémem GEA MATRIX® ideální kombinace se směšovacími jednotkami SAHARA MAXX®. Tím
jsou vzduchotechnická zařízení vzájemně harmonicky uvedena v soulad zaručují hospodárný provoz.
RoofJETT (verze RJ H) může být použit speciálně k odsávání kouře (1-stupňové motory) nebo pro normální provoz
s přídavnou funkcí odkouření (2-stupňové motory).
Pro zvláště tichý provoz se doporučuje verze s tlumící výklopnou hlavicí RJS. Speciální materiál umožňuje optimální
absorpci zvuku a snižuje intenzitu zvuku na výdechové straně ventilátoru RoofJETT. Ke snížení na straně sání se
doporučuje použití tlumících soklů, zde je třeba počítat se snížením množství vzduchu asi o 10 % (viz charakteristiky
tlakových ztrát jednotlivých typ? p?íslušenství).
Obr. 1: Spektrum výrobků firmy GEA
4
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
Základní popis
RoofJETT
Provedení ventilátoru / Použití
Provedení ventilátoru RoofJETT:
Vysoká
teplota (M)
Odtah spalin,
odkouření (H)
Max. teplota
odváděného
40 °C ... 70 °C
60 °C ... 120 °C
400 °C / 2h
vzduchu
Typ
Motor s vnějším
Přírubový
Přírubový
motoru
rotorem
el. motor
el. motor
Velikost
max. V
max. V
max. V
V N S
V N S
V N
[m3/h]
[m3/h]
[m3/h]
2022
940
• • •
- - - 2025
1510 • • •
- - - 2528
1230 • • • 1210
• • •
- 2531
1750 • • • 1780
• • • 2830 • 3135
2710 • • • 2670
• • • 2600 • 3140
3660 • • • 3690
• • • 3290 • 4045
5220 • • • 5400
• • • 5120 • 4050
7000 • • • 7480
• • • 6990 • 5056
6270 • • • 6710
• • • 9780 • 5063
8550 • • • 9260
• • • 14040 • 6371
12780 • • • 13500 • • • 19630 • 6380
17390 • • • 19210 • • •
- -
II 2G c IIB T3
(X)
II 2G c IIB+H2 T4
(Y)
40 °C
40 °C
Přírubový
Přírubový
el. motor
el. motor
max. V
max. V
S
V N S
V N
[m3/h]
[m3/h]
- - - - - - - - - 1450 • - 1490 • 2640 • - - 3350 • - - 5170 • - 5240 • 7160 • - - 6480 • - 6480 • 9170 • - 9360 • - 12990 • - - - 17530 • - - -
S
Strana
Standardní
teplota (L)
-
8
10
12
14
18
22
26
30
34
38
42
46
V Provedení s výklopnou hlavicí
N Provedení s pevnou hlavicí
S
Provedení s tlumící výklopnou hlavicí, snížení množství vzduchu o 10%
Tab. 1: Přehled
Provedení pro standardní teploty (L)
— Motor v proudu vzduchu.
— Vhodný pro teploty sání od max. +40 °C do +70 °C (v závislosti na motoru a konstrukční velikosti).
Provedení pro vyšší teploty (M)
— Motor mimo proud vzduchu.
— Vhodný pro teploty sání od max. +60 °C do +120 °C (v závislosti na motoru a konstrukční velikosti).
Provedení pro odkouření (H)
— Motor mimo proud vzduchu.
— Vhodné pro odtah spalin (zplodin hoření) při max. +400 °C / 2 h.
Provedení pro II 2G c IIB T3 (X)
— Motor mimo proud vzduchu.
— Vhodný pro teploty sání do max. +40 °C (v závislosti na motoru a konstrukční velikosti).
— Zajištěné provedení v teplotní třídě T3 (= max. 200 °C povrchové teploty motoru).
Provedení pro II 2G c IIB+H2 T4 (Y)
— Motor mimo proud vzduchu.
— Vhodný pro teploty sání do max. +40 °C (v závislosti na motoru a konstrukční velikosti).
— Pevný závěr v teplotní třídě T4 (= max. 135 °C povrchové teploty motoru).
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
5
Základní popis
RoofJETT
Vlastnosti
Střešní ventilátory RoofJETT jsou určeny pro odsávání vzduchu bez prachu,neagresivních plynů a par. Ventilátor RoofJETT je k
dispozici ve 12 výkonových velikostech pro vzduchové výkony od 500 do 19630 m3/h, pro maximální statické tlaky do 1360 Pa.
V rámci výrobkové řady RoofJETT existují různé typové řady s elektromotorem umístěným v proudu odsávaného vzduchu (RJ L)
a s elektromotorem mimo proud odsávaného vzduchu (RJ M, RJ X/Y, RJ H).
Typová řada
Integrováné samočinné
uzavírací klapky
Provedení s výklopnou hlavicí
RJVL / RJVM
ano
ano
-
RJSL / RJSM
ano
ano
ano
RJNL / RJNM
ano
-
-
ano
ano
-
RJVX / RJVY / RJVH
Provedení s tlumící hlavicí
Konstrukce
Střešní ventilátor, který je ze vzduchotechnického hlediska optimalizován, má dva proti sobě ležící výstupní kanály pro odvod
vzduchu vertikálním směrem. V každém výstupním kanálu pro odvod vzduchu se nachází jedna integrovaná samočinná uzavírací
hliníková klapka. Krycí víko ventilátoru obsahuje ochrannou mříž, která zabraňuje dotyku rotujících částí ventilátoru dle ČSN EN
ISO 13857. Typové řady RJV a RJS mají výklopné skříně ventilátoru, umožňující snadnou prohlídku a čištění případného
vzduchotechnického kanálu. Typová řada RJS má na vnitřní straně skříně ventilátoru protihlukovou vrstvu, odolnou proti otěru,
odpuzující vlhkost.
Ventilátory pro normální prostředí mají základovou desku, skříň ventilátoru a krycí víko z ocelového pozinkovaného plechu,
lakovaného šedobílou barvou odstínu RAL 9002. Ventilátory v provedení RJ X a RJ Y mají základovou desku z hliníku, který je
lakován šedobílou barvou odstínu RAL 9002. Další RAL barvy je možno obdržet na objednávku. Je dosahována třída C4 (vysoká)
korozní odolnosti podle normy ČSN EN ISO12944-2. Střešní ventilátory RoofJETT jsou vhodné pro montáž v průmyslové oblasti i
v oblasti s mořským klimatem. Odolává stříkající vodě dle ČSN EN 60 068 - 2-18.
Radiální ventilátor
Tlakově stabilní, vysoce výkoný radiální ventilátor se zpětně zahnutými lopatkami. Provedení RJVH má oběžné kolo vyrobené z
ocelového pozinkovaného plechu, ostatní provedení z hliníkové slitiny. Komplet motoru a ventilátoru je dynamicky vyvážen dle
ČSN ISO 1940 - část 1, (jakost vyvážení G 6,3).
Elektromotory
Nabízíme jedno a víceotáčkové elektromotory s vnějším rotorem (RJ L) a elektromotory s kotvou nakrátko (RJ M, RJ H)
podle normy ČSN EN 60034-1, v teplotní třídě F , s vyvedenými termokontakty. Elektromotory v zajištěném provedení II 2G c
IIB T3 dle ČSN EN 13463-1 (RJ X) vybavené termistory a elektromotory s pevným závěrem II 2G c IIB+H2 T4 dle ČSN EN
13463-1 (RJ Y) také s termistory:
Elektromotory s vnějším
rotorem (RJ L)
Přírubový el. motor
(RJ M.
.
1 )
Přírubové el. motor Přírubový Přírubový
s možností napě ové el. motor el. motor
regulace otáček** (RJVX) (RJVY)
(RJ M.
Min. teplota okolí
.
Přirubový
el. motor
(RJVH)
5 )
-25°C
-30°C
-30°C
Elektromotor mimo
proud nasáv. vzduchu
ne
ano
ano
Maximální teplota
nasávaného vzduchu
dle typu 40 - 70 0C
dle typu až +120 0C
dle typu až +110°C
Krytí podle ČSN EN 60529
IP 54 (event. IP 44*)
IP 55
IP 54
IP54
IP54
IP54
-
-
-
-
Požadavky na měnič
frekvence
pouze se sinusovým měninapě ová doba:
čem pro všechny póly
ts > 0,1 μs při U ≤ 500 V
-20°C -20°C
ano
ano
-30°C
ano
+40°C +40°C dle typu až +120°C
+400°C / 2 hod.
* platí pro vel. 2022 - 2531
** Při využití napě ové regulace se může v některých pracovních bodech projevit zvýšená hlučnost ventilátoru.
Technická data
Množství vzduchu byla měřena podle normy ČSN 12 3061 při hustotě vzduchu ρ = 1,2 kg/m3. Hodnoty akustických výkonů byly
měřeny dle ČSN ISO 3741.
6
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
RoofJETT
Popis nejdůležitějších konstrukčních dílů
Komponenty / Součásti
1
Základová deska se sací dýzou a sklonem
pro odtok vody, s uzavřenými rohy (výlisek
z jednoho kusu plechu) a s kabelovou
průchodkou
2
Skříň ventilátoru s optimalizovaným
tvarem pro proudění vzduchu
3
Krycí víko
4
Oběžné kolo radiálního ventilátoru se
zpětně zakřivenými lopatkami
5L Motor s vnějším rotorem, umístěný v
proudu vzduchu
nebo
5M Motor umístěný mimo proud vzduchu
6
Samočinné uzavírací klapky proti
komínovému efektu
7
Vypínač ventilátoru obsahující svorkovnici
nebo pouze svorkovnice
8
Panty výklopné skříňě ventilátoru
9
Vzpěra výklopné skříňě ventilátoru
10 Držadlo výklopné skříňě ventilátoru
Obr. 2
Montáž ventilátoru na střeše
11 Vzduchotechnické potrubí kruhové
12 Ovládací skříňka ventilátoru
Obr. 3
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
7
Technická data
Velikost 2022
RoofJETT
R J
L.2022.4
4
0
9
RAL 9002 - šedobílá
barva RAL dle přání
A
B
Svorkovnice
Spínač ventilátoru
V
N
S
Provedení s výklopnou hlavicí
Provedení s pevnou hlavicí
Provedení s tlumící výklopnou hlavicí
Napětí / Frekvence
Ochrana motoru
TK = termokontakt
TM = termistor
Krytí
kW/m3/s
V / Hz
TK / TM
IP
dB(A) dB(A)
LPA8
SFP
A
LPA3
Jmenovitý proud
kW
LWA8
Výkon
°C
LWA3
Max. teplota
odsávaného vzduchu
Max. množství
vzduchu
min-1 m3/h
Typ
RJ
Otáčky el. motoru
Stupeň otáček
Technická data
dB(A)
dB(A)
L (max. 40°C ... 70°C), el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
RJ
L.2022.4
4
1
1430
510
+50
0,08
0,45
0,56
1~230/50
TKN*
IP44
61
64
46
44
RJ
L.2022.2
4
1
2640
940
+50
0,20
0,88
0,76
1~230/50
TKN*
IP44
77
80
62
60
RJSL (max. 40°C ... 70°C), el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu, tlumící hlavice
RJSL.2022.4
4
1
1430
470
+50
0,08
0,45
0,61
1~230/50
TKN*
IP44
60
59
45
39
RJSL.2022.2
4
1
2640
870
+50
0,20
0,88
0,83
1~230/50
TKN*
IP44
76
75
61
54
Tab.1 Technická data pro velikost 2022
TKN*
LPA,3
LPA,8
LWA,3
LWA,8
SFP
termokontakt není vyveden
Hladina akustického tlaku na straně sání, vzdálenost 4 m pod nasávacím otvorem, směrový faktor 2 (poloviční vyzařování), 200 m2 Sabin
Hladina akustického tlaku na straně výdechu, vzdálenost 4 m, volné pole, směrový faktor 2 (poloviční vyzařování)
Hladina akustického výkonu na straně sání
Hladina akustického výkonu na straně výdechu
Specific Fan Power - výkon ventilátoru v závislosti na odsávaném množství vzduchu
Korekce pro hladinu akustického výkonu v oktávových pásmech
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1 kHz
2 kHz
4 kHz
8 kHz
Strana sání
-9
-5
1
-3
-4
-12
-13
-16
Strana výdechu
-9
-3
4
3
-3
-7
-8
-14
Tab. 2: Korekce pro hladinu akustického výkonu Lwokt = Lwa + Kokt
8
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
RoofJETT
Technická data
Velikost 2022
Charakteristiky
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
Obr.4:
RJ L.2022
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
(tlumící hlavice)
Obr.5:
RJSL.2022
Hmotnost a rozměry
Hmotnost: cca. 18 kg
Obr.6:
Rozměry v mm
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
9
Technická data
Velikost 2025
RoofJETT
R J
L.2025.2
4
0
9
RAL 9002 - šedobílá
barva RAL dle přání
A
B
Svorkovnice
Spínač ventilátoru
V
N
S
Provedení s výklopnou hlavicí
Provedení s pevnou hlavicí
Provedení s tlumící výklopnou hlavicí
Napětí / Frekvence
Ochrana motoru
TK = termokontakt
TM = termistor
Krytí
kW/m3/s
V / Hz
TK / TM
IP
dB(A) dB(A)
LPA8
SFP
A
LPA3
Jmenovitý proud
kW
LWA8
Výkon
°C
LWA3
Max. teplota
odsávaného vzduchu
Max. množství
vzduchu
min-1 m3/h
Typ
RJ
Otáčky el. motoru
Stupeň otáček
Technická data
dB(A)
dB(A)
L (max. 40°C ... 70°C), el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
RJ
L.2025.4
4
1
1400
790
+40
0,05
0,25
0,23
1~230/50
TK
IP44
65
69
50
49
RJ
L.2025.2
4
1
2670 1510
+40
0,29
1,25
0,69
1~230/50
TK
IP44
82
86
67
66
RJSL (max. 40°C ... 70°C), el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu, tlumící hlavice
RJSL.2025.4
4
1
1400
690
+40
0,05
0,25
0,26
1~230/50
TK
IP44
63
61
48
41
RJSL.2025.2
4
1
2670 1310
+40
0,29
1,25
0,80
1~230/50
TK
IP44
80
78
64
58
Tab.3 Technická data pro velikost 2025
LPA,3
LPA,8
LWA,3
LWA,8
SFP
Hladina akustického tlaku na straně sání, vzdálenost 4 m pod nasávacím otvorem, směrový faktor 2 (poloviční vyzařování), 200 m2 Sabin
Hladina akustického tlaku na straně výdechu, vzdálenost 4 m, volné pole, směrový faktor 2 (poloviční vyzařování)
Hladina akustického výkonu na straně sání
Hladina akustického výkonu na straně výdechu
Specific Fan Power - výkon ventilátoru v závislosti na odsávaném množství vzduchu
Korekce pro hladinu akustického výkonu v oktávových pásmech
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1 kHz
2 kHz
4 kHz
8 kHz
Strana sání
-7
-1
-2
-3
-4
-10
-12
-19
Strana výdechu
-6
-1
3
-1
-4
-8
-10
-20
Tab. 4: Korekce pro hladinu akustického výkonu Lwokt = Lwa + Kokt
10
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
RoofJETT
Technická data
Velikost 2025
Charakteristiky
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
Obr. 7:
RJ L.2025
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
(tlumící hlavice)
Obr. 8: RJSL.2025
Hmotnost a rozměry
Hmotnost: cca. 21 kg
Obr. 9:
Rozměry v mm
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
11
Technická data
Velikost 2528
RoofJETT
R J
L.2528.2
4
0
9
RAL 9002 - šedobílá
barva RAL dle přání
A
B
Svorkovnice
Spínač ventilátoru
V
N
S
Provedení s výklopnou hlavicí
Provedení s pevnou hlavicí
Provedení s tlumící výklopnou hlavicí
Napětí / Frekvence
Ochrana motoru
TK = termokontakt
TM = termistor
Krytí
kW/m3/s
V / Hz
TK / TM
IP
dB(A) dB(A)
LPA8
SFP
A
LPA3
Jmenovitý proud
kW
LWA8
Výkon
°C
LWA3
Max. teplota
odsávaného vzduchu
Max. množství
vzduchu
min-1 m3/h
Typ
RJ
Otáčky el. motoru
Stupeň otáček
Technická data
dB(A)
dB(A)
L (max. 40°C ... 70°C), el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
RJ
L.2528.4
4
RJ
L.2528.4
2
1
1370 1230
2
1330 1190
1
1060
950
+50
+70
0,13
0,60
0,38
0,07
0,14
0,21
0,05
0,08
0,19
1~230/50
TK
IP44
3~400/50
TK
IP44
66
69
51
49
66
69
50
49
60
63
44
43
65
63
49
43
64
62
49
42
58
56
43
36
RJSL (max. 40°C ... 70°C), el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu, tlumící hlavice
RJSL.2528.4
4
RJSL.2528.4
2
1
1370
980
2
1330
950
1
1060
760
+50
+70
0,13
0,60
0,48
0,07
0,14
0,27
0,05
0,08
0,24
1~230/50
TK
IP44
3~400/50
TK
IP44
RJ M (max. 40°C ... 120°C), přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
RJ
M.2528.4 5
1
1350 1210
+110
0,10
0,20
0,30
3~400/50
TK
IP54
66
69
51
49
RJ
M.2528.4 1
1
1350 1210
+120
0,10
0,20
0,30
3~400/50
TK
IP55
66
69
51
49
RJSM (max. 40°C ... 120°C), přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu, tlumící hlavice
RJSM.2528.4
5
1
1350
960
+110
0,10
0,20
0,37
3~400/50
TK
IP54
64
62
49
42
RJSM.2528.4
1
1
1350
960
+120
0,10
0,20
0,37
3~400/50
TK
IP55
64
62
49
42
Tab.5 Technická data pro velikost 2528
LPA,3
LPA,8
LWA,3
LWA,8
SFP
Hladina akustického tlaku na straně sání, vzdálenost 4 m pod nasávacím otvorem, směrový faktor 2 (poloviční vyzařování), 200 m2 Sabin
Hladina akustického tlaku na straně výdechu, vzdálenost 4 m, volné pole, směrový faktor 2 (poloviční vyzařování)
Hladina akustického výkonu na straně sání
Hladina akustického výkonu na straně výdechu
Specific Fan Power - výkon ventilátoru v závislosti na odsávaném množství vzduchu
Korekce pro hladinu akustického výkonu v oktávových pásmech
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1 kHz
2 kHz
4 kHz
8 kHz
Strana sání
-4
8
-2
-3
-6
-8
-13
-24
Strana výdechu
-3
4
0
-1
-2
-6
-11
-22
Tab. 6: Korekce pro hladinu akustického výkonu Lwokt = Lwa + Kokt
12
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
RoofJETT
Technická data
Velikost 2528
Charakteristiky
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
Obr. 10:
RJ L.2528
Obr. 11:
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
Obr. 12:
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
(tlumící hlavice)
RJ M.2528
RJSL.2528
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
(tlumící hlavice)
Obr. 13: RJSM.2528
Hmotnost a rozměry
Hmotnost: cca. 20 kg
Obr. 14:
Rozměry v mm
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
13
Technická data
Velikost 2531
RoofJETT
4
Krytí
kW
A
kW/m3/s
V / Hz
TK / TM
IP
dB(A) dB(A)
LPA8
Ochrana motoru
TK = termokontakt
TM = termistor
°C
LPA3
Napětí / Frekvence
Provedení s výklopnou hlavicí
Provedení s pevnou hlavicí
Provedení s tlumící výklopnou hlavicí
SFP
V
N
S
Jmenovitý proud
Svorkovnice
Spínač ventilátoru
Výkon
A
B
dB(A)
dB(A)
54
51
L (max. 40°C ... 70°C), el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
RJ
L.2531.4
4
1
1300 1710
3
1310 1730
RJ
L.2531.4
3
2
940
1240
1
680
900
2
1330 1750
1
1080 1420
RJ
RAL 9002 - šedobílá
barva RAL dle přání
Max. teplota
odsávaného vzduchu
Max. množství
vzduchu
min-1 m3/h
Typ
RJ
Otáčky el. motoru
Stupeň otáček
Technická data
0
9
LWA8
L.2531.4
LWA3
R J
L.2531.4
2
+50
0,17
0,13
0,22
0,27
+50
0,09
0,14
0,26
0,03
0,07
0,12
0,13
0,27
0,27
0,09
0,15
0,23
+70
0,90
0,36
1~230/50
TK
IP44
69
69
71
54
51
3~400/50
TK
IP54
61
63
46
43
52
54
37
34
70
72
55
52
64
66
49
46
69
66
53
46
69
66
54
46
3~400/50
TK
IP44
71
RJSL (max. 40°C ... 70°C), el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu, tlumící hlavice
RJSL.2531.4
RJSL.2531.4
RJSL.2531.4
4
3
2
1
1300 1660
3
1310 1670
2
940
1200
1
680
870
2
1330 1700
1
+50
+50
+70
1080 1380
0,17
0,90
0,37
0,13
0,22
0,28
0,09
0,14
0,27
0,03
0,07
0,12
0,13
0,27
0,34
0,09
0,15
0,19
1~230/50
TK
3~400/50
IP44
TK
3~400/50
IP54
TK
IP44
60
57
45
37
52
49
37
29
69
66
54
46
64
61
49
41
RJ M (max. 40°C ... 120°C), přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
RJ
M.2531.4
5
1
1350 1780
+110
0,14
0,29
0,28
3~400/50
TK
IP54
70
72
55
52
RJ
M.2531.4
1
1
1350 1780
+120
0,14
0,29
0,28
3~400/50
TK
IP55
70
72
55
52
RJSM (max. 40°C ... 120°C), přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu, tlumící hlavice
RJSM.2531.4
5
1
1350 1720
+110
0,14
0,29
0,29
3~400/50
TK
IP54
70
67
54
47
RJSM.2531.4
1
1
1350 1720
+120
0,14
0,29
0,29
3~400/50
TK
IP55
70
67
54
47
TK
IP54
RJVH (max. 400°C/2h), přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
RJVH.2531.4B1
RJVH.2531.4BD
1
1350 1370 +400/2h 0,14
0,42
0,37
2
2780 2830
2,40
1,81
1
1385 1410
1,42
+400/2h
0,36
0,61
0,92
3~400/50
3~400/50
TK
IP54
66
68
51
48
85
87
70
67
67
69
52
49
56
53
56
54
RJVX (max. 40°C), přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu - zajištěné provedení II 2G c IIB T3
RJVX.2531.4
1
1
1430 1450
+40
0,21
0,50
0,52
3~400/50
TM
IP54
71
73
RJVY (max. 40°C), přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu - pevný závěr II 2G c IIB+H2 T4
RJVY.2531.4
1
1
1470 1490
+40
0,18
0,62
0,43
3~400/50
TM
IP54
72
74
Tab.7 Technická data pro velikost 2531
LPA,3
LPA,8
LWA,3
LWA,8
SFP
14
Hladina akustického tlaku na straně sání, vzdálenost 4 m pod nasávacím otvorem, směrový faktor 2 (poloviční vyzařování), 200 m2 Sabin
Hladina akustického tlaku na straně výdechu, vzdálenost 4 m, volné pole, směrový faktor 2 (poloviční vyzařování)
Hladina akustického výkonu na straně sání
Hladina akustického výkonu na straně výdechu
Specific Fan Power - výkon ventilátoru v závislosti na odsávaném množství vzduchu
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
RoofJETT
Technická data
Velikost 2531
Korekce pro hladinu akustického výkonu v oktávových pásmech
RJVL, M, X, Y
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1 kHz
2 kHz
4 kHz
8 kHz
Strana sání
-6
4
0
-3
-7
-8
-10
-21
Strana výdechu
2
4
4
1
-3
-6
-9
-20
RJVH
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1 kHz
2 kHz
4 kHz
8 kHz
Strana sání
-1
4
0
-3
-7
-8
-10
-21
Strana výdechu
4
5
5
1
-1
-3
-6
-14
Tab. 8: Korekce pro hladinu akustického výkonu Lwokt = Lwa + Kokt
Charakteristiky
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
Obr. 15:
RJ L.2531.4 4
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
Obr. 17:
RJ L.2531.4 2
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
(tlumící hlavice)
Obr. 16:
RJSL.2531.4 4
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
(tlumící hlavice)
Obr. 18:
RJSL.2531.4 2
15
Technická data
Velikost 2531
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
Obr. 19:
RJ L.2531.4 3
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
Obr. 21:
RJ M.2531
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
(400°C/2h)
Obr. 23:
16
RJVH.2531.4B1
RoofJETT
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
(tlumící hlavice)
Obr. 20:
RJSL.2531.4 3
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
(tlumící hlavice)
Obr. 22:
RJSM.2531
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
(400°C/2h)
Obr. 24:
RJVH.2531.4BD
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
RoofJETT
Technická data
Velikost 2531
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
- zajištěné provedení II 2G c IIB T3
Obr. 25:
RJVX.2531.4 1
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
- pevný závěr II 2G c IIB+H2 T4
Obr. 26: RJVY.2531.4 1
Hmotnost a rozměry
Hmotnost: cca. 33 kg
Obr. 27:
Rozměry v mm
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
17
Technická data
Velikost 3135
RoofJETT
4
Krytí
kW
A
kW/m3/s
V / Hz
TK / TM
IP
dB(A) dB(A)
LPA8
Ochrana motoru
TK = termokontakt
TM = termistor
°C
LPA3
Napětí / Frekvence
Provedení s výklopnou hlavicí
Provedení s pevnou hlavicí
Provedení s tlumící výklopnou hlavicí
SFP
V
N
S
Jmenovitý proud
Svorkovnice
Spínač ventilátoru
Výkon
A
B
dB(A)
dB(A)
61
58
L (max. 40°C ... 70°C), el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
RJ
L.3135.4
4
1
3
1360 2690
RJ
L.3135.4
3
2
1010 2000
1
700
2
1340 2650
1
1060 2100
RJ
RAL 9002 - šedobílá
barva RAL dle přání
Max. teplota
odsávaného vzduchu
Max. množství
vzduchu
min-1 m3/h
Typ
RJ
Otáčky el. motoru
Stupeň otáček
Technická data
0
9
LWA8
L.3135.4
LWA3
R J
L.3135.4
2
1370 2710
+50
0,31
0,30
0,51
0,40
+70
0,22
0,35
0,40
0,06
0,15
0,16
0,26
0,49
0,35
0,19
0,30
0,33
1390
+70
1,45
0,41
1~230/50
TK
IP54
76
76
78
60
58
3~400/50
TK
IP54
68
70
53
50
58
61
43
41
75
78
60
58
69
72
54
52
74
72
59
52
74
72
59
52
66
64
51
44
57
54
42
34
74
71
59
51
68
65
52
45
3~400/50
TK
IP54
78
RJSL (max. 40°C ... 70°C), el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu, tlumící hlavice
RJSL.3135.4
RJSL.3135.4
RJSL.3135.4
4
3
2
1
1370 2570
3
1360 2550
2
1010 1900
1
700
2
1340 2520
1
+50
+70
1310
1060 1990
+70
0,31
1,35
0,43
0,30
0,51
0,42
0,22
0,35
0,42
0,06
0,15
0,16
0,26
0,49
0,37
0,19
0,30
0,34
1~230/50
TK
3~400/50
IP54
TK
3~400/50
IP54
TK
IP54
RJ M (max. 40°C ... 120°C), přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
RJ
M.3135.4
5
1
1350 2670
+80
0,42
0,76
0,57
3~400/50
TK
IP54
75
78
60
58
RJ
M.3135.4
1
1
1350 2670
+90
0,42
0,76
0,57
3~400/50
TK
IP55
75
78
60
58
RJSM (max. 40°C ... 120°C), přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu, tlumící hlavice
RJSM.3135.4
5
1
1350 2530
+80
0,42
0,76
0,60
3~400/50
TK
IP54
74
71
59
51
RJSM.3135.4
1
1
1350 2530
+90
0,42
0,76
0,60
3~400/50
TK
IP55
74
71
59
51
TK
IP54
RJVH (max. 400°C/2h), přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
RJVH.3135.4B1
RJVH.3135.4BD
1
1350
2
1375 2600
2550 +400/2h 0,31
1
680
1280
+400/2h
0,76
0,44
0,75
1,28
1,04
0,24
0,57
0,67
3~400/50
3~400/50
TK
IP54
74
77
59
57
75
77
59
57
56
59
41
39
60
58
RJVX (max. 40°C), přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu - zajištěné provedení II 2G c IIB T3
RJVX.3135.4
1
1
1400 2640
+40
0,37
0,72
0,50
3~400/50
TM
IP54
75
78
Tab. 9: Technická data pro velikost 3135
LPA,3
LPA,8
LWA,3
LWA,8
SFP
18
Hladina akustického tlaku na straně sání, vzdálenost 4 m pod nasávacím otvorem, směrový faktor 2 (poloviční vyzařování), 200 m2 Sabin
Hladina akustického tlaku na straně výdechu, vzdálenost 4 m, volné pole, směrový faktor 2 (poloviční vyzařování)
Hladina akustického výkonu na straně sání
Hladina akustického výkonu na straně výdechu
Specific Fan Power - výkon ventilátoru v závislosti na odsávaném množství vzduchu
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
RoofJETT
Technická data
Velikost 3135
Korekce pro hladinu akustického výkonu v oktávových pásmech
RJVL, M, X, Y
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1 kHz
2 kHz
4 kHz
8 kHz
Strana sání
-4
4
-2
-3
-6
-7
-12
-18
Strana výdechu
-3
3
2
0
-3
-6
-11
-16
RJVH
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1 kHz
2 kHz
4 kHz
8 kHz
Strana sání
-6
4
0
-3
-7
-8
-10
-21
Strana výdechu
2
4
4
1
-2
-3
-6
-14
Tab. 10: Korekce pro hladinu akustického výkonu Lwokt = Lwa + Kokt
Charakteristiky
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
Obr. 28:
RJ L.3135.4 4
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
Obr. 30:
RJ L.3135.4 2
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
(tlumící hlavice)
Obr. 29:
RJSL.3135.4 4
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
(tlumící hlavice)
Obr. 31:
RJSL.3135.4 2
19
Technická data
Velikost 3135
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
Obr. 32:
RJ L.3135.4 3
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
Obr. 34:
RJ M.3135
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
(400°C/2h)
Obr. 36:
20
RJVH.3135.4B1
RoofJETT
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
(tlumící hlavice)
Obr. 33:
RJSL.3135.4 3
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
(tlumící hlavice)
Obr. 35:
RJSM.3135
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
(400°C/2h)
Obr. 37:
RJVH.3135.4BD
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
RoofJETT
Technická data
Velikost 3135
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
- zajištěné provedení II 2G c IIB T3
Obr. 38:
RJVX.3135.4 1
Hmotnost a rozměry
Hmotnost: cca. 33 kg
Obr. 39:
Rozměry v mm
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
21
Technická data
Velikost 3140
RoofJETT
4
Krytí
kW
A
kW/m3/s
V / Hz
TK / TM
IP
dB(A) dB(A)
LPA8
Ochrana motoru
TK = termokontakt
TM = termistor
°C
LPA3
Napětí / Frekvence
Provedení s výklopnou hlavicí
Provedení s pevnou hlavicí
Provedení s tlumící výklopnou hlavicí
SFP
V
N
S
Jmenovitý proud
Svorkovnice
Spínač ventilátoru
Výkon
A
B
dB(A)
dB(A)
62
60
L (max. 40°C ... 70°C), el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
RJ
L.3140.4
4
1
1360
3
1350 3630
RJ
L.3140.4
3
2
990
2660
1
690
1860
2
1340 3610
1
1060 2850
RJ
RAL 9002 - šedobílá
barva RAL dle přání
Max. teplota
odsávaného vzduchu
Max. množství
vzduchu
min-1 m3/h
Typ
RJ
Otáčky el. motoru
Stupeň otáček
Technická data
0
9
LWA8
L.3140.4
LWA3
R J
L.3140.4
2
3660
+50
0,52
0,46
0,70
0,46
+55
0,33
0,53
0,45
0,08
0,22
0,16
0,46
0,85
0,46
0,31
0,49
0,39
+40
2,20
0,51
1~230/50
TK
IP54
77
77
80
62
60
3~400/50
TK
IP54
69
72
54
51
60
62
44
42
77
79
62
59
71
73
56
53
76
73
61
53
76
73
60
53
68
65
52
45
58
56
43
36
75
73
60
53
69
67
54
47
3~400/50
TK
IP54
80
RJSL (max. 40°C ... 70°C), el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu, tlumící hlavice
RJSL.3140.4
RJSL.3140.4
RJSL.3140.4
4
3
2
1
1360 3380
3
1350 3360
2
990
2460
1
690
1720
2
1340 3330
1
1060 2640
+50
+55
+40
0,52
2,20
0,55
0,46
0,70
0,49
0,33
0,53
0,48
0,08
0,22
0,17
0,46
0,85
0,50
0,31
0,49
0,42
1~230/50
TK
3~400/50
IP54
TK
3~400/50
IP54
TK
IP54
RJ M (max. 40°C ... 120°C), přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
RJ
M.3140.4
5
1
1370 3690
+65
0,57
1,03
0,56
3~400/50
TK
IP54
77
80
62
60
RJ
M.3140.4
1
1
1370 3690
+90
0,57
1,03
0,56
3~400/50
TK
IP55
77
80
62
60
RJSM (max. 40°C ... 120°C), přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu, tlumící hlavice
RJSM.3140.4
5
1
1370 3410
+65
0,57
1,03
0,60
3~400/50
TK
IP54
76
74
61
54
RJSM.3140.4
1
1
1370 3410
+90
0,57
1,03
0,60
3~400/50
TK
IP55
76
74
61
54
TK
IP54
RJVH (max. 400°C/2h), přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
RJVH.3140.4B1
RJVH.3140.4BD
1
1370
2
1375 3290
3280 +400/2h 0,60
1
680
1630
+400/2h
1,20
0,66
0,75
1,28
0,82
0,24
0,57
0,53
3~400/50
3~400/50
TK
IP54
75
78
60
58
76
78
60
58
57
60
42
40
61
59
RJVX (max. 40°C), přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu - zajištěné provedení II 2G c IIB T3
RJVX.3140.4
1
1
1400 3350
+40
0,50
1,04
0,54
3~400/50
TM
IP54
76
79
Tab. 11: Technická data pro velikost 3140
LPA,3
LPA,8
LWA,3
LWA,8
SFP
22
Hladina akustického tlaku na straně sání, vzdálenost 4 m pod nasávacím otvorem, směrový faktor 2 (poloviční vyzařování), 200 m2 Sabin
Hladina akustického tlaku na straně výdechu, vzdálenost 4 m, volné pole, směrový faktor 2 (poloviční vyzařování)
Hladina akustického výkonu na straně sání
Hladina akustického výkonu na straně výdechu
Specific Fan Power - výkon ventilátoru v závislosti na odsávaném množství vzduchu
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
RoofJETT
Technická data
Velikost 3140
Korekce pro hladinu akustického výkonu v oktávových pásmech
RJVL, M, X, Y
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1 kHz
2 kHz
4 kHz
8 kHz
Strana sání
-6
4
1
-1
-8
-10
-13
-17
Strana výdechu
1
3
2
1
-4
-6
-11
-16
RJVH
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1 kHz
2 kHz
4 kHz
8 kHz
Strana sání
-6
4
1
-1
-8
-10
-13
-17
Strana výdechu
1
4
3
1
-1
-3
-7
-14
Tab. 12: Korekce pro hladinu akustického výkonu Lwokt = Lwa + Kokt
Charakteristiky
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
Obr. 40:
RJ L.3140.4 4
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
Obr. 42:
RJ L.3140.4 2
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
(tlumící hlavice)
Obr. 41:
RJSL.3140.4 4
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
(tlumící hlavice)
Obr. 43:
RJSL.3140.4 2
23
Technická data
Velikost 3140
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
Obr. 44:
RJ L.3140.4 3
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
Obr. 46:
RJ M.3140
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
(400°C/2h)
Obr. 48:
24
RJVH.3140.4B1
RoofJETT
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
(tlumící hlavice)
Obr. 45:
RJSL.3140.4 3
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
(tlumící hlavice)
Obr. 47:
RJSM.3140
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
(400°C/2h)
Obr. 49:
RJVH.3140.4BD
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
RoofJETT
Technická data
Velikost 3140
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
- zajištěné provedení II 2G c IIB T3
Obr. 50:
RJVX.3140.4 1
Hmotnost a rozměry
Hmotnost: cca. 36 kg
Obr. 50:
Rozměry v mm
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
25
Technická data
Velikost 4045
RoofJETT
4
Krytí
kW
A
kW/m3/s
V / Hz
TK / TM
IP
dB(A) dB(A)
LPA8
Ochrana motoru
TK = termokontakt
TM = termistor
°C
LPA3
Napětí / Frekvence
Provedení s výklopnou hlavicí
Provedení s pevnou hlavicí
Provedení s tlumící výklopnou hlavicí
SFP
V
N
S
Jmenovitý proud
Svorkovnice
Spínač ventilátoru
Výkon
A
B
dB(A)
dB(A)
66
64
L (max. 40°C ... 70°C), el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
RJ
L.4045.4
4
1
1280 4950
3
1350 5220
RJ
L.4045.4
3
2
970
3750
1
690
2670
2
1230 4760
1
870
RJ
RAL 9002 - šedobílá
barva RAL dle přání
Max. teplota
odsávaného vzduchu
Max. množství
vzduchu
min-1 m3/h
Typ
RJ
Otáčky el. motoru
Stupeň otáček
Technická data
0
9
LWA8
L.4045.4
LWA3
R J
L.4045.4
2
3370
+50
0,74
0,80
1,60
0,55
+40
0,44
0,76
0,42
0,16
0,51
0,22
0,69
1,30
0,52
0,36
0,66
0,39
+40
3,20
0,54
1~230/50
TK
IP54
81
82
85
67
65
3~400/50
TK
IP54
74
76
59
56
65
67
50
47
80
83
65
63
71
74
56
53
80
78
65
58
82
79
66
59
73
71
58
51
64
62
49
42
79
77
64
57
70
68
55
48
3~400/50
TK
IP54
84
RJSL (max. 40°C ... 70°C), el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu, tlumící hlavice
RJSL.4045.4
4
RJSL.4045.4
RJSL.4045.4
3
2
1
1280
3
1350 5050
2
970
3630
1
690
2580
2
1230 4600
1
870
4790
3260
+50
+40
+40
0,74
3,20
0,56
0,80
1,60
0,57
0,44
0,76
0,44
0,16
0,51
0,22
0,69
1,30
0,54
0,36
0,66
0,40
1~230/50
TK
3~400/50
IP54
TK
3~400/50
IP54
TK
IP54
RJ M (max. 40°C ... 120°C), přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
RJ
M.4045.4
5
1
1395 5400
+50
0,90
1,90
0,60
3~400/50
TK
IP54
83
86
68
66
RJ
M.4045.4
1
1
1395 5400
+90
1,04
1,86
0,69
3~400/50
TK
IP55
83
86
68
66
RJSM (max. 40°C ... 120°C), přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu, tlumící hlavice
RJSM.4045.4
5
1
1395 5220
+50
0,90
1,90
0,62
3~400/50
TK
IP54
83
80
67
60
RJSM.4045.4
1
1
1395 5220
+90
1,04
1,86
0,72
3~400/50
TK
IP55
83
80
67
60
TK
IP54
RJVH (max. 400°C/2h), přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
RJVH.4045.4B1
RJVH.4045.4BD
1
1395 5120 +400/2h 0,92
1,86
0,65
2
1380 5060
1,75
0,70
1
685
2510
0,99
+400/2h
0,25
0,77
0,36
3~400/50
3~400/50
TK
IP54
82
85
67
65
82
84
67
64
64
66
48
46
67
65
68
65
RJVX (max. 40°C), přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu - zajištěné provedení II 2G c IIB T3
RJVX.4045.4
1
1
1410 5170
+40
0,91
1,87
0,63
3~400/50
TM
IP54
82
85
RJVY (max. 40°C), přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu - pevný závěr II 2G c IIB+H2 T4
RJVY.4045.4
1
1
1430 5240
+40
0,90
1,68
0,62
3~400/50
TM
IP54
83
85
Tab. 13: Technická data pro velikost 4045
LPA,3
LPA,8
LWA,3
LWA,8
SFP
26
Hladina akustického tlaku na straně sání, vzdálenost 4 m pod nasávacím otvorem, směrový faktor 2 (poloviční vyzařování), 200 m2 Sabin
Hladina akustického tlaku na straně výdechu, vzdálenost 4 m, volné pole, směrový faktor 2 (poloviční vyzařování)
Hladina akustického výkonu na straně sání
Hladina akustického výkonu na straně výdechu
Specific Fan Power - výkon ventilátoru v závislosti na odsávaném množství vzduchu
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
RoofJETT
Technická data
Velikost 4045
Korekce pro hladinu akustického výkonu v oktávových pásmech
RJVL, M, X, Y
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1 kHz
2 kHz
4 kHz
8 kHz
Strana sání
1
5
1
-3
-6
-9
-12
-18
Strana výdechu
1
5
2
0
-3
-6
-12
-16
RJVH
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1 kHz
2 kHz
4 kHz
8 kHz
Strana sání
1
5
1
-3
-6
-9
-12
-18
Strana výdechu
1
5
2
1
-2
-4
-10
-15
Tab. 14: Korekce pro hladinu akustického výkonu Lwokt = Lwa + Kokt
Charakteristiky
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
Obr. 52:
RJ L.3140.4 4
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
Obr. 54:
RJ L.3140.4 2
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
(tlumící hlavice)
Obr. 53:
RJSL.3140.4 4
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
(tlumící hlavice)
Obr. 55:
RJSL.3140.4 2
27
Technická data
Velikost 4045
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
Obr. 56:
RJ L.4045.4 3
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
Obr. 58:
RJ M.4045
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
(400°C/2h)
Obr. 60:
28
RJVH.4045.4B1
RoofJETT
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
(tlumící hlavice)
Obr. 57:
RJSL.4045.4 3
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
(tlumící hlavice)
Obr. 59:
RJSM.4045
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
(400°C/2h)
Obr. 61:
RJVH.4045.4BD
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
RoofJETT
Technická data
Velikost 4045
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
- zajištěné provedení II 2G c IIB T3
Obr. 62: RJVX.4045.4 1
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
- pevný závěr II2G c IIB+H2 T4
Obr. 63: RJVY.4045.4 1
Hmotnost a rozměry
Hmotnost: cca. 69 kg
Obr. 64: Rozměry v mm
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
29
Technická data
Velikost 4050
RoofJETT
4
Krytí
kW
A
kW/m3/s
V / Hz
TK / TM
IP
dB(A) dB(A)
LPA8
Ochrana motoru
TK = termokontakt
TM = termistor
°C
LPA3
Napětí / Frekvence
Provedení s výklopnou hlavicí
Provedení s pevnou hlavicí
Provedení s tlumící výklopnou hlavicí
SFP
V
N
S
Jmenovitý proud
Svorkovnice
Spínač ventilátoru
Výkon
A
B
dB(A)
dB(A)
69
67
L (max. 40°C ... 70°C), el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
RJ
L.4050.4
4
1
1320 7000
3
1290 6840
RJ
L.4050.4
3
2
950
5040
1
630
3340
2
1320 7000
1
1020 5410
RJ
RAL 9002 - šedobílá
barva RAL dle přání
Max. teplota
odsávaného vzduchu
Max. množství
vzduchu
min-1 m3/h
Typ
RJ
Otáčky el. motoru
Stupeň otáček
Technická data
0
9
LWA8
L.4050.4
LWA3
R J
L.4050.4
2
+50
1,30
1,15
2,15
0,60
+55
0,69
1,15
0,49
0,17
0,57
0,18
1,20
2,20
0,62
0,78
1,35
0,52
+45
5,70
0,67
1~230/50
TK
IP54
85
84
87
69
67
3~400/50
TK
IP54
76
79
61
59
65
68
50
48
85
87
69
67
78
80
63
60
83
81
68
61
83
80
68
60
75
62
49
52
64
62
49
42
83
81
68
61
77
74
61
54
3~400/50
TK
IP54
87
RJSL (max. 40°C ... 70°C), el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu, tlumící hlavice
RJSL.4050.4
RJSL.4050.4
RJSL.4050.4
4
3
2
1
1320 6660
3
1290 6510
2
950
4790
1
630
3180
2
1320 6660
1
1020 5150
+50
+55
+45
1,30
5,70
0,70
1,15
2,15
0,64
0,69
1,15
0,52
0,17
0,57
0,19
1,20
2,20
0,65
0,78
1,35
0,55
1~230/50
TK
3~400/50
IP54
TK
3~400/50
IP54
TK
IP54
RJ M (max. 40°C ... 120°C), přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
RJ
M.4050.4
5
1
1410 7480
+86
1,30
2,90
0,63
3~400/50
TK
IP54
86
89
71
69
RJ
M.4050.4
1
1
1410 7480
+80
1,50
2,65
0,72
3~400/50
TK
IP55
86
89
71
69
RJSM (max. 40°C ... 120°C), přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu, tlumící hlavice
RJSM.4050.4
5
1
1410 7110
+86
1,30
2,90
0,66
3~400/50
TK
IP54
85
83
70
63
RJSM.4050.4
1
1
1410 7110
+80
1,50
2,65
0,76
3~400/50
TK
IP55
85
83
70
63
RJVH (max. 400°C/2h), přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
RJVH.4050.6B1
1
850
4200 +400/2h 0,32
0,78
0,27
3~400/50
TK
IP54
71
74
56
54
RJVH.4050.4B1
1
1415 6990 +400/2h 1,32
2,65
0,68
3~400/50
TK
IP54
85
87
69
67
2
1380 6810
3,30
1,06
84
87
69
67
3~400/50
TK
IP54
66
69
51
49
70
68
RJVH.4050.4BD
1
700
6460
2,00
+400/2h
0,77
1,80
0,80
RJVX (max. 40°C), přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu - zajištěné provedení II 2G c IIB T3
RJVX.4050.4
1
1
1450 7160
+40
1,38
2,72
0,69
3~400/50
TM
IP54
85
88
Tab. 15: Technická data pro velikost 4050
LPA,3
LPA,8
LWA,3
LWA,8
SFP
30
Hladina akustického tlaku na straně sání, vzdálenost 4 m pod nasávacím otvorem, směrový faktor 2 (poloviční vyzařování), 200 m2 Sabin
Hladina akustického tlaku na straně výdechu, vzdálenost 4 m, volné pole, směrový faktor 2 (poloviční vyzařování)
Hladina akustického výkonu na straně sání
Hladina akustického výkonu na straně výdechu
Specific Fan Power - výkon ventilátoru v závislosti na odsávaném množství vzduchu
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
RoofJETT
Technická data
Velikost 4050
Korekce pro hladinu akustického výkonu v oktávových pásmech
RJVL, M, X, Y
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1 kHz
2 kHz
4 kHz
8 kHz
Strana sání
1
5
1
-3
-6
-9
-12
-18
Strana výdechu
1
5
2
0
-3
-6
-12
-16
RJVH
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1 kHz
2 kHz
4 kHz
8 kHz
Strana sání
1
5
1
-3
-6
-9
-12
-18
Strana výdechu
1
5
2
1
-2
-4
-10
-15
Tab. 16: Korekce pro hladinu akustického výkonu Lwokt = Lwa + Kokt
Charakteristiky
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
Obr. 65:
RJ L.4050.4 4
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
Obr. 67:
RJ L.4050.4 2
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
(tlumící hlavice)
Obr. 66:
RJSL.4050.4 4
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
(tlumící hlavice)
Obr. 68:
RJSL.4050.4 2
31
Technická data
Velikost 4050
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
Obr. 69:
RJ L.4050.4 3
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
Obr. 71:
RJ M.4050
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
(400°C/2h)
Obr. 73:
32
RJVH.4050. B1
RoofJETT
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
(tlumící hlavice)
Obr. 70:
RJSL.4050.4 3
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
(tlumící hlavice)
Obr. 72:
RJSM.4050
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
(400°C/2h)
Obr. 74:
RJVH.4050.4BD
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
RoofJETT
Technická data
Velikost 4050
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
- zajištěné provedení II 2G c IIB T3
Obr. 75: RJVX.4050.4 1
Hmotnost a rozměry
Hmotnost: cca. 76 kg
Obr. 76: Rozměry v mm
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
33
Technická data
Velikost 5056
RoofJETT
4
RJ
RJ
kW
A
kW/m3/s
V / Hz
TK / TM
IP
dB(A) dB(A)
LPA8
Krytí
°C
LPA3
Ochrana motoru
TK = termokontakt
TM = termistor
Provedení s výklopnou hlavicí
Provedení s pevnou hlavicí
Provedení s tlumící výklopnou hlavicí
Napětí / Frekvence
V
N
S
SFP
Svorkovnice
Spínač ventilátoru
Jmenovitý proud
A
B
Výkon
RAL 9002 - šedobílá
barva RAL dle přání
Max. teplota
odsávaného vzduchu
Max. množství
vzduchu
min-1 m3/h
Typ
RJ
Otáčky el. motoru
Stupeň otáček
Technická data
0
9
LWA8
L.5056.4
LWA3
R J
dB(A)
dB(A)
L (max. 40°C ... 70°C), el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
L.5056.6
3
L.5056.6
2
3
840
6190
2
610
4500
1
420
3100
2
850
6270
1
580
4280
+50
+40
0,58
1,20
0,34
0,36
0,63
0,29
0,12
0,40
0,14
0,69
1,50
0,40
0,39
0,79
0,33
3~400/50
TK
3~400/50
IP54
TK
IP54
75
77
60
57
66
68
51
48
57
59
41
39
75
77
60
57
65
67
50
47
73
70
58
50
65
62
50
42
55
52
40
32
74
71
58
51
64
61
48
41
RJSL (max. 40°C ... 70°C), el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu, tlumící hlavice
RJSL.5056.6
RJSL.5056.6
3
2
3
840
5750
2
610
4180
1
420
2880
2
850
5820
1
580
3970
+50
+40
0,58
0,40
0,36
0,36
0,63
0,31
0,12
1,20
0,15
0,69
1,50
0,43
0,39
0,79
0,35
3~400/50
TK
3~400/50
IP54
TK
IP54
RJ M (max. 40°C ... 120°C), přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
RJ M.5056.6 5
1
910
6710
+72
0,78
2,00
0,42
3~400/50
TK
IP54
77
79
62
59
RJ M.5056.6 1
1
910
6710
+70
0,82
1,60
0,44
3~400/50
TK
IP55
77
79
62
59
RJSM (max. 40°C ... 120°C), přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu, tlumící hlavice
RJSM.5056.6
5
1
910
6230
+72
0,78
2,00
0,45
3~400/50
TK
IP54
75
72
60
52
RJSM.5056.6
1
1
910
6230
+70
0,82
1,60
0,47
3~400/50
TK
IP55
75
72
60
52
3~400/50
TK
IP54
87
89
72
69
87
89
72
69
3~400/50
TK
IP54
69
71
53
51
61
58
61
58
RJVH (max. 400°C/2h), přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
RJVH.5056.4B1
RJVH.5056.4BD
1
1420 9780 +400/2h 2,68
4,90
0,99
2
1400 9640
4,80
1,08
1
700
4820
2,90
+400/2h
0,80
2,90
0,60
RJVX (max. 40°C), přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu - zajištěné provedení II 2G c IIB T3
RJVX.5056.6
1
1
940
6480
+40
0,78
1,72
0,43
3~400/50
TM
IP54
76
78
RJVY (max. 40°C), přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu - pevný závěr II 2G c IIB+H2 T4
RJVY.5056.6
1
1
940
6480
+40
0,78
1,56
0,43
3~400/50
TM
IP54
76
78
Tab. 17: Technická data pro velikost 5056
LPA,3
LPA,8
LWA,3
LWA,8
SFP
34
Hladina akustického tlaku na straně sání, vzdálenost 4 m pod nasávacím otvorem, směrový faktor 2 (poloviční vyzařování), 200 m2 Sabin
Hladina akustického tlaku na straně výdechu, vzdálenost 4 m, volné pole, směrový faktor 2 (poloviční vyzařování)
Hladina akustického výkonu na straně sání
Hladina akustického výkonu na straně výdechu
Specific Fan Power - výkon ventilátoru v závislosti na odsávaném množství vzduchu
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
RoofJETT
Technická data
Velikost 5056
Korekce pro hladinu akustického výkonu v oktávových pásmech
RJVL, M, X, Y
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1 kHz
2 kHz
4 kHz
8 kHz
Strana sání
4
4
2
-3
-6
-10
-16
-22
Strana výdechu
7
5
4
1
-2
-8
-14
-19
RJVH
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1 kHz
2 kHz
4 kHz
8 kHz
Strana sání
4
4
2
-3
-6
-10
-16
-22
Strana výdechu
7
5
4
2
-1
-6
-12
-17
Tab. 18: Korekce pro hladinu akustického výkonu Lwokt = Lwa + Kokt
Charakteristiky
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
Obr. 77:
RJ L.5056.6 2
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
Obr. 79:
RJ L.5056.6 3
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
(tlumící hlavice)
Obr. 78:
RJSL.5056.6 2
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
(tlumící hlavice)
Obr. 80:
RJSL.5056.6 3
35
Technická data
Velikost 5056
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
Obr. 81:
RJ M.5056
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
(400°C/2h)
Obr. 83:
RJVH.5056.4B1
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
- zajištěné provedení II 2G c IIB T3
Obr.85:
36
RJVX.5056.6 1
RoofJETT
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
(tlumící hlavice)
Obr. 82: RJSM.5056
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
(400°C/2h)
Obr. 84:
RJVH.5056.4BD
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
- pevný závěr II 2G c IIB+H2 T4
Obr. 86:
RJVY.5056.6 1
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
RoofJETT
Technická data
Velikost 5056
Hmotnost a rozměry
Hmotnost: cca. 73 kg
Obr. 87: Rozměry v mm
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
37
Technická data
Velikost 5063
RoofJETT
4
RJ
RJ
kW
A
kW/m3/s
V / Hz
TK / TM
IP
dB(A) dB(A)
LPA8
Krytí
°C
LPA3
Ochrana motoru
TK = termokontakt
TM = termistor
Provedení s výklopnou hlavicí
Provedení s pevnou hlavicí
Provedení s tlumící výklopnou hlavicí
Napětí / Frekvence
V
N
S
SFP
Svorkovnice
Spínač ventilátoru
Jmenovitý proud
A
B
Výkon
RAL 9002 - šedobílá
barva RAL dle přání
Max. teplota
odsávaného vzduchu
Max. množství
vzduchu
min-1 m3/h
Typ
RJ
Otáčky el. motoru
Stupeň otáček
Technická data
0
9
LWA8
L.5063.4
LWA3
R J
dB(A)
dB(A)
L (max. 40°C ... 70°C), el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
L.5063.6
3
L.5063.6
2
3
840
8450
2
590
5940
1
420
4230
2
850
8550
1
640
6440
+55
+40
1,15
2,10
0,49
0,66
1,15
0,40
0,20
0,63
0,17
1,05
2,10
0,44
0,65
1,15
0,36
3~400/50
TK
3~400/50
IP54
TK
IP54
78
81
63
61
69
72
54
52
60
63
63
43
78
81
63
61
71
74
56
54
78
76
63
56
69
67
53
47
60
58
45
38
78
76
63
56
71
69
56
49
RJSL (max. 40°C ... 70°C), el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu, tlumící hlavice
RJSL.5063.6
RJSL.5056.6
3
2
3
840
8350
2
590
5860
1
420
4170
2
850
8450
1
640
6360
+55
+40
1,15
2,10
0,50
0,66
1,15
0,41
0,20
0,63
0,17
1,05
2,10
0,45
0,65
1,15
0,37
3~400/50
TK
3~400/50
IP54
TK
IP54
RJ M (max. 40°C ... 120°C), přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
RJ
M.5063.6
5
1
920
9260
+68
1,20
2,50
0,47
3~400/50
TK
IP54
81
84
65
64
RJ
M.5063.6
1
1
915
9210
+80
1,53
2,90
0,60
3~400/50
TK
IP55
80
83
65
63
RJSM (max. 40°C ... 120°C), přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu, tlumící hlavice
RJSM.5063.6
5
1
920
9140
+68
1,20
2,50
0,47
3~400/50
TK
IP54
80
78
65
58
RJSM.5063.6
1
1
915
9090
+80
1,53
2,90
0,61
3~400/50
TK
IP55
80
78
65
58
3~400/50
TK
IP54
93
96
77
76
93
96
77
76
3~400/50
TK
IP54
74
77
59
57
66
65
67
65
RJVH (max. 400°C/2h), přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
RJVH.5063.4B1
RJVH.5063.4BD
1
1440 14040 +400/2h 4,60
8,10
1,18
2
1435 13990
8,00
1,19
1
710
6920
4,62
+400/2h
1,64
4,50
0,85
RJVX (max. 40°C), přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu -zajištěné provedení II 2G c IB T3
RJVX.5063.6
1
1
940
9170
+40
1,33
2,65
0,52
3~400/50
TM
IP54
82
85
RJVY (max. 40°C), přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu - pevný závěr II 2G c IIB+H2 T4
RJVY.5063.6
1
1
960
9360
+40
1,42
3,00
0,55
3~400/50
TM
IP54
82
85
Tab. 19: Technická data pro velikost 5063
LPA,3
LPA,8
LWA,3
LWA,8
SFP
38
Hladina akustického tlaku na straně sání, vzdálenost 4 m pod nasávacím otvorem, směrový faktor 2 (poloviční vyzařování), 200 m2 Sabin
Hladina akustického tlaku na straně výdechu, vzdálenost 4 m, volné pole, směrový faktor 2 (poloviční vyzařování)
Hladina akustického výkonu na straně sání
Hladina akustického výkonu na straně výdechu
Specific Fan Power - výkon ventilátoru v závislosti na odsávaném množství vzduchu
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
RoofJETT
Technická data
Velikost 5063
Korekce pro hladinu akustického výkonu v oktávových pásmech
RJVL, M, X, Y
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1 kHz
2 kHz
4 kHz
8 kHz
Strana sání
4
5
2
-3
-6
-9
-15
-20
Strana výdechu
5
5
3
0
-3
-8
-14
-19
RJVH
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1 kHz
2 kHz
4 kHz
8 kHz
Strana sání
2
5
2
-3
-6
-9
-15
20
Strana výdechu
5
5
4
2
-1
-6
-12
-18
Tab. 20: Korekce pro hladinu akustického výkonu Lwokt = Lwa + Kokt
Charakteristiky
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
Obr. 88:
RJ L.5063.6 2
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
Obr. 90:
RJ L.5063.6 3
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
(tlumící hlavice)
Obr. 89:
RJSL.5063.6 2
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
(tlumící hlavice)
Obr. 91:
RJSL.5063.6 3
39
Technická data
Velikost 5063
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
Obr. 92:
RJ M.5063
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
(400°C/2h)
Obr. 94:
RJVH.5063.4B1
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
- zajištěné provedení II 2G c IIB T3
Obr. 96:
40
RJVX.5063.6 1
RoofJETT
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
(tlumící hlavice)
Obr. 93: RJSM.5063
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
(400°C/2h)
Obr. 95:
RJVH.5063.4BD
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
pevný závěr II 2G c IBB+H2 T4
Obr. 97:
RJVY.5063.6 1
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
RoofJETT
Technická data
Velikost 5063
Hmotnost a rozměry
Hmotnost: cca. 154 kg
Obr. 98: Rozměry v mm
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
41
Technická data
Velikost 6371
RoofJETT
4
RJ
RJ
kW
A
kW/m3/s
V / Hz
TK / TM
IP
dB(A) dB(A)
LPA8
Krytí
°C
LPA3
Ochrana motoru
TK = termokontakt
TM = termistor
Provedení s výklopnou hlavicí
Provedení s pevnou hlavicí
Provedení s tlumící výklopnou hlavicí
Napětí / Frekvence
V
N
S
SFP
Svorkovnice
Spínač ventilátoru
Jmenovitý proud
A
B
Výkon
RAL 9002 - šedobílá
barva RAL dle přání
Max. teplota
odsávaného vzduchu
Max. množství
vzduchu
min-1 m3/h
Typ
RJ
Otáčky el. motoru
Stupeň otáček
Technická data
0
9
LWA8
L.6371.4
LWA3
R J
dB(A)
dB(A)
L (max. 40°C ... 70°C), el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
L.6371.6
3
L.6371.6
2
3
825 11850
2
580
8330
1
415
5960
2
890 12780
1
720 10340
+50
+50
1,80
3,30
0,55
1,00
1,85
0,43
0,27
0,85
0,16
2,00
4,00
0,56
1,35
2,40
0,47
3~400/50
TK
3~400/50
IP54
TK
IP54
83
86
67
66
73
76
58
56
65
68
49
48
85
88
69
67
79
82
64
62
82
80
67
60
73
71
58
51
64
62
49
42
84
82
69
62
79
77
63
57
RJSL (max. 40°C ... 70°C), el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu, tlumící hlavice
RJSL.6371.6
RJSL.6371.6
3
2
3
825 11620
2
580
8170
1
415
5840
2
890 12530
1
720 10140
+50
+50
1,80
3,30
0,56
1,00
1,85
0,44
0,27
0,85
0,17
2,00
4,00
0,57
1,35
2,40
0,48
3~400/50
TK
3~400/50
IP54
TK
IP54
RJ M (max. 40°C ... 120°C), přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
RJ
M.6371.6
5
1
940 13500
+80
2,20
5,00
0,59
3~400/50
TK
IP54
86
89
71
69
RJ
M.6371.6
1
1
940 13500
+90
2,82
5,20
0,75
3~400/50
TK
IP55
86
89
71
69
RJSM (max. 40°C ... 120°C), přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu, tlumící hlavice
RJSM.6371.6
5
1
940 13240
+80
2,20
5,00
0,60
3~400/50
TK
IP54
86
84
70
64
RJSM.6371.6
1
1
940 13240
+90
2,82
5,20
0,77
3~400/50
TK
IP55
86
84
70
64
3~400/50
TK
IP54
101
104
85
84
101
104
85
84
3~400/50
TK
IP54
82
85
67
65
75
73
RJVH (max. 400°C/2h), přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
RJVH.6371.4B1
RJVH.6371.4BD
1
1455 19690 +400/2h 9,10 15,10
1,66
2
155 19690
1,57
1
720
9740
8,60 14,50
+400/2h
1,27
4,00
0,47
RJVX (max. 40°C), přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu - zajištěné provedení II 2G c IIB T3
RJVX.6371.6
1
1
960 12990
+40
2,07
4,39
0,57
3~400/50
TM
IP54
90
93
Tab.21: Technická data pro velikost 6371
LPA,3
LPA,8
LWA,3
LWA,8
SFP
42
Hladina akustického tlaku na straně sání, vzdálenost 4 m pod nasávacím otvorem, směrový faktor 2 (poloviční vyzařování), 200 m2 Sabin
Hladina akustického tlaku na straně výdechu, vzdálenost 4 m, volné pole, směrový faktor 2 (poloviční vyzařování)
Hladina akustického výkonu na straně sání
Hladina akustického výkonu na straně výdechu
Specific Fan Power - výkon ventilátoru v závislosti na odsávaném množství vzduchu
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
RoofJETT
Technická data
Velikost 6371
Korekce pro hladinu akustického výkonu v oktávových pásmech
RJVL, M, X, Y
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1 kHz
2 kHz
4 kHz
8 kHz
Strana sání
3
8
3
-5
-8
-10
-11
-20
Strana výdechu
4
5
4
0
-4
-10
-14
-21
RJVH
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1 kHz
2 kHz
4 kHz
8 kHz
Strana sání
3
8
3
-5
-8
-10
-11
-20
Strana výdechu
4
5
4
0
-4
-10
-14
-21
Tab. 22: Korekce pro hladinu akustického výkonu Lwokt = Lwa + Kokt
Charakteristiky
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
Obr. 99:
RJ L.6371.6 2
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
Obr. 101:
RJ L.6371.6 3
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
(tlumící hlavice)
Obr. 100:
RJSL.6371.6 2
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
(tlumící hlavice)
Obr. 102:
RJSL.6371.6 3
43
Technická data
Velikost 6371
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
Obr. 103:
RJ M.6371
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
(400°C/2h)
Obr. 105:
RJVH.6371.4B1
RoofJETT
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
(tlumící hlavice)
Obr. 104: RJSM.6371
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
(400°C/2h)
Obr. 106:
RJVH.6371.4BD
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
- zajištěné provedení II 2G c IIB T3
Obr. 107:
44
RJVX.6371.6 1
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
RoofJETT
Technická data
Velikost 6371
Hmotnost a rozměry
Hmotnost: cca. 178 kg
Obr. 108: Rozměry v mm
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
45
Technická data
Velikost 6380
RoofJETT
4
Krytí
kW
A
kW/m3/s
V / Hz
TK / TM
IP
dB(A) dB(A)
LPA8
Ochrana motoru
TK = termokontakt
TM = termistor
°C
LPA3
Napětí / Frekvence
Provedení s výklopnou hlavicí
Provedení s pevnou hlavicí
Provedení s tlumící hlavicí hlavicí
SFP
V
N
S
Jmenovitý proud
Svorkovnice
Spínač ventilátoru
Výkon
A
B
Max. teplota
odsávaného vzduchu
RAL 9002 - šedobílá
barva RAL dle přání
dB(A)
dB(A)
L (max. 40°C ... 70°C), el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
2
RJ
Max. množství
vzduchu
min-1 m3/h
Typ
RJ
Otáčky el. motoru
Stupeň otáček
Technická data
0
9
LWA8
L.6380.4
LWA3
R J
L.6380.6
2
1
860 17390
650 13150
3,10
+40
1,90
5,70
3,40
0,64
3~400/50
0,52
TK
IP54
86
89
71
69
79
82
64
62
86
84
71
64
79
77
63
57
RJSL (max. 40°C ... 70°C), el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu, tlumící hlavice
2
RJSL.6380.6
2
1
860 16850
650 12730
3,10
+40
1,90
5,70
3,40
0,66
3~400/50
0,54
TK
IP54
RJ M (max. 40°C ... 120°C), přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
RJ
M.6380.6
5
1
950 19210
+60
4,30
8,50
0,81
3~400/50
TK
IP54
89
92
74
72
RJ
M.6380.6
1
1
950 19210
+75
4,20
8,40
0,93
3~400/50
TK
IP54
89
92
74
72
RJSM (max. 40°C ... 120°C), přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu, tlumící hlavice
RJSM.6380.6 5
1
950
18610
+60
4,30
8,50
0,83
3~400/50
TK
IP54
89
87
73
66
RJSM.6380.6 1
1
950
18610
+75
4,20
8,40
0,81
3~400/50
TK
IP54
89
87
73
66
72
70
RJVX (max. 40°C), přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu - zajištěné provedení II 2G c IIB T3
RJVX.6380.6
1
1
950 17530
+40
4,01
8,46
0,82
3~400/50
TM
IP54
87
90
Tab. 23: Technická data pro velikost 6380
LPA,3
LPA,8
LWA,3
LWA,8
SFP
Hladina akustického tlaku na straně sání, vzdálenost 4 m pod nasávacím otvorem, směrový faktor 2 (poloviční vyzařování), 200 m2 Sabin
Hladina akustického tlaku na straně výdechu, vzdálenost 4 m, volné pole, směrový faktor 2 (poloviční vyzařování)
Hladina akustického výkonu na straně sání
Hladina akustického výkonu na straně výdechu
Specific Fan Power - výkon ventilátoru v závislosti na odsávaném množství vzduchu
Korekce pro hladinu akustického výkonu v oktávových pásmech
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1 kHz
2 kHz
4 kHz
8 kHz
Strana sání
3
6
2
-5
-7
-9
-10
-20
Strana výdechu
5
5
3
0
-3
-9
-14
-21
Tab. 24: Korekce pro hladinu akustického výkonu Lwokt = Lwa + Kokt
46
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
RoofJETT
Technická data
Velikost 6380
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
Obr. 109:
RJ L.6380.6 2
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
Obr. 111:
RJ M.6380
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
(tlumící hlavice)
Obr. 110:
RJSL.6380.6 2
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
(tlumící hlavice)
Obr. 112:
RJSM.6380
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
- zajištěné provedení II 2G c IIB T3
Obr. 113:
RJVX.6380.6 1
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
47
Technická data
Velikost 6380
RoofJETT
Hmotnost a rozměry
Hmotnost: cca. 198 kg
Obr. 114: Rozměry v mm
48
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
RoofJETT
Informace o hlučnosti
Hluk představuje zatížení pro životní prostředí. Proto je snižování hladiny hluku
u vzduchotechnických výrobků GEA v popředí pozornosti. Do této výrobkové řady
byly zahrnuty poslední poznatky vědy a techniky z oblasti snižování hluku.
Teoretické hledisko
Hladina akustického výkonu: je mírou pro zvukovou energii, která je vyzařována
z celého povrchu zařízení / stroje.
Vzorec od Allena Beranka:
Není-li u ventilátoru udána hladina akustického výkonu, lze ji vypočítat následovně:
L W = 40 + (10 ˙ log QV) + (20 ˙ log p tot)
LW = hladina akustického výkonu v dB
QV = průtok vzduchu v m3/s
ptot = celkový tlak ventilátoru v Pa
UPOZORNĚNÍ!
Tento vzorec může být použit pouze pro ventilátory s účinností > 70 % a se šířkou
rozptylu 4 dB. Při účinnosti < 70 % musí být při každém dalším poklesu účinnosti
o 10 % přičtena opravná hodnota 4 dB.
Korekční faktor pro různé střední frekvence oktáv
U radiálních ventilátorů s dozadu zakřivenými lopatkami je třeba odečítat následující
korekční faktory od vypočítané hodnoty v závislosti na středních frekvencích oktáv.
Střední frekvence oktáv, Hz
63
125
250
500
1K
2K
4K
8K
Korekční faktor, dB
-9
-8
-7
-12
-17
-22
-27
-32
Tab. 2
Zjištění hladiny akustického výkonu
Hladina akustického výkonu jednotek byla zjištěna měřením dle ČSN ISO 3741
pro sací a výdechovou stranu ventilátoru.
UPOZORNĚNÍ!
Udané hodnoty se vztahují na volné sání bez potrubí. Připojením potrubí se mohou
technické vlastnosti proudění a akustické vlastnosti změnit.
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
49
Informace o hlučnosti
RoofJETT
Značení :
Obr. 115
L WA
L WA,3
L WA,8
L PA,3
L PA,8
=
=
=
=
=
hladina akustického výkonu vážená A
hladina akustického výkonu vážená A, vstupní strana
hladina akustického výkonu vážená A, výstupní strana
hladina akustického tlaku vážená A, vstupní strana
hladina akustického tlaku vážená A, výstupní strana
Hladina akustického výkonu charakterizuje zdroj hluku. Hladina akustického tlaku je
hluk, který vnímá člověk, může být přímo měřen. Hladina akustického tlaku se mění v
závislosti na vzdálenosti od zdroje hluku, na akustickém výkonu zdroje hluku a na
dalších parametrech.
Hodnocení hlukových imisí
Hluk se skládá ze zvuku o různých frekvencích a různé intenzitě. Výsledný subjektivní
vjem hluku, odpovídající jeho hlasitosti je ovlivňován mnoha činiteli. Jedním z těchto
složitých činitelů je nestejná citlivost lidského ucha na různých kmitočtech.
Při použití váhového filtru A je možné jednoduše a jednočíselně posuzovat hluk tak,
aby se naměřené nebo vypočítané hodnoty přiblížili lidskému vnímání zvuku (hluku).
Korekční hodnoty váhového filtru A pro oktávová pásma:
Střední frekvence oktáv, Hz
63
125
250
500
1K
2K
4K
8K
A-korekční faktor, dB
-26
-16
-9
-3
0
+1
+1
+1
Tab. 3
Šíření hluku od zdroje hluku.
Hladina akustického tlaku se zmenšuje se zvětšující se vzdálenosti od zdroje zvuku.
Rozlišuje se přitom šíření zvuku ve volném poli (prostoru) a v místnosti.
•
V místnosti:
Při šíření zvuku v místnostech dochází k reflexním jevům. Zvuk se odráží od stěn
místnosti a od ostatních ploch. Hladina akustického tlaku je proto závislá
na dalších faktorech, jako např. na absorpční schopnosti a velikosti plochy.
50
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
RoofJETT
Informace o hlučnosti
K výpočtu hladiny akustického tlaku je možno použít následující vzorec:
L PA = L WA + 10 log
L PA =
L WA =
Q =
r
=
A =
(
Q
2
4. πr
+
4
A
)
hladina akustického tlaku váženého A
hladina akustického výkonu váženého A
směrový faktor
vzdálenost od zdroje zvuku
ekvivalentní absorpční plocha místnosti
• Ve volném poli (prostoru):
Ve volném prostoru (v poli přímých vln) platí pro výpočet hladina akustického tlaku
vztah :
2
L PA = L WA + 10 log (2. πr )
r
= vzdálenost od zdroje zvuku
UPOZORNĚNÍ!
V tomto katalogu jsou uváděny v tabulkách hodnoty akustického výkonu vyzařované
do sání (LWA,3). Pomocí tohoto údaje, uvedených vztahů a korekcí uvedených u každé
velikosti je možné vypočítat jakékoli údaje akustického tlaku, včetně oktávových
pásem. V tabulkách jsou uváděny pro jednotlivá provedení ventilátoru akustické tlaky
pro optimální průtok (Vopt). Pro sání je výpočet proveden pro Q=2, A=200 m2 Sab a
r = 4 m, což je údaj o 15 dB nižší než akustický výkon na sání (LWA,3). Pro výtlak je
výpočet proveden pro Q = 2, a r = 4 m, což je hodnota o 20 dB nižší než hodnota
akustického výkonu na výtlaku (LWA,8).
V katalogu udávané hodnoty pro hladinu akustického tlaku na výtlaku (LWA,8) byly
vypočítány pro vzdálenost r = 4 m od zdroje zvuku. Pro jiné vzdálenosti je možné
použít následující korekci :
Vzdálenost r, m
2
4
8
16
32
64
Korekční faktor, dB
+6
0
-6
-12
-18
-24
Tab. 4
Hladina akustického tlaku při dvou a více stejných ventilátorech:
• Celková hladina akustického tlaku se skládá z hladin akustického tlaku jednotlivých
ventilátorů a z přírůstku podle následující tabulky.
Počet zařízení
2
3
4
5
6
8
10
15
20
30
Zvýšení hladiny, dB
3
5
6
7
8
9
10
12
13
15
Tab. 5
Hladina akustického tlaku při dvou a více různých ventilátorech:
• Nejdříve je nutné provézt součet prvních dvou ventilátorů. Pracují-li dva střešní
ventilátory rozdílné hlasitosti zvuku najednou, pak je třeba k vyšší hladině přičíst
korekční hodnoty, které je možno odečíst z následující tabulky.
Rozdíl hladiny , dB
0
1
2
3
4
5
6
7
15
20
Zvýšení hladiny, dB
3
2,5
2,1
1,8
1,5
1,2
1,0
0,8
0,1
0
Tab. 6
Příklad: L PA,v1
= 55 dB, L PA,v2= 57 dB, V2 - V1 = 2 dB, zvýšení hladiny o 2,1 dB
L PA, celk = 59,1 dB
Takto zjištěná hladina akustického výkonu se dále stejným způsobem postupně sčítá
s dalšími ventilátory.
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
51
Informace o hlučnosti
RoofJETT
Převod akustického výkonu na akustický tlak
Vyzařování ze zdroje hluku bez odrazu
Kulové vyzařování
pouze teorie
Směrový faktor 1
Půlkulové vyzařování
praxe
Čtvrtkulové vyzařování
Směrový faktor 2
Směrový faktor 3
Příklad velikost 2022
76 dB(A)
Akustický výkon LWA3
Poloviční vyzařování
-20 dB
Vzdálenost 4m
56 dB(A)
Akustický tlak Lp
Příklad velikost 2022
76 dB(A)
Akustický výkon LWA3
Vyzařování v jedné
čtvrtině
-17 dB
Vzdálenost 4m
59 dB(A)
52
Akustický tlak Lp
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
RoofJETT
Pokyny pro projektování
Pokyny pro projektování
Izolace
Součásti dodávky ventilátoru je samolepicí izolační páska, kterou je nutné
nalepit na horní plochu instalčního soklu tak, aby dokonale utěsnila
šroubový spoj mezi základovou deskou ventilátoru a soklem.
Střešní izolace dodávaná stavbou by měla instalační sokl zcela zakrýt a měla
by být vytažena až pod lem základové desky,tzn. k horní hraně instalačního
soklu (viz příklad montáže na str. 80-82).
Tlumení hluku
Tlumit akustické hodnoty na straně sání je možné realizovat instalací prvků
příslušenství (viz str. 54-60). Hodnoty útlumu jsou dle provedení v rozmezí
8 - 12 dB(A). Použitím těchto prvků se snižuje výkon střešního ventilátoru. Je
třeba přihlížet k charakteristikám jednotlivých prvků příslušenství.
Odtah spalin / Zplodiny hoření
Ventilátory RoofJETT řady RJVH umožňují odsávání zplodin hoření do
teploty 400 °C po dobu až 2 hodin. K ovládání se doporučuje ze strany stavby
spojení s protipožárním systémem.
Tento ventilátor RoofJETT řady RJVH může být také použit odsávání zplodin
hoření v nepřetržitém provozu do teploty max. 120 °C.
Hluk
U všech typů ventilátorů RoofJETT je uváděn akustický výkon a akustický
tlak. To usnadňuje přesné stanovení hluků na straně sání a výdechu
ventilátoru.
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
53
Mechanické příslušenství
Sokl izolovaný
RoofJETT
RJZ010.
RJZX10.
, RJZH10.
- pro RJ L, RJ M, RJ H
- pro RJ X, RJ Y
Tepelně izolovaný sokl umožňuje časově i nákladově úspornou montáž střešního
ventilátoru na plochou střechu nebo na střechu se sklonem do 25°. Pláš soklu je zhotoven z
pozinkovaného ocelového plechu. Uvnitř soklu je vlepena izolace z minerální plsti. Dále je
vnitřkem vedena trubka pro protažení kabelů k elektrickému připojení střešního
ventilátoru.
• tepelně izolovaný, zabrání případné kondenzaci
• trubka pro protažení kabelů
• připravené svorníky pro jednoduchou montáž střešního ventilátoru
Velikost
Obr. 116: Sokl izolovaný
Sokl šikmý
(prostup střechou)
2022,
2531,
4045,
5063,
2025,
3135,
4050,
6371,
E
2528
3140
5056
6380
RJZ011.
RJZX11.
F
330
490
730
1050
376
536
775
1095
, RJZH11.
G1
700
860
1100
1420
K1
Hmotnost [kg]
M6
M10
M12
M12
7
12
19
27
- pro RJ L, RJ M, RJ H
- pro RJ X, RJ Y
Prostupy střechou jsou zhotoveny z pozinkovaného ocelového plechu. Pro izolaci je prostup
vyložen 50 mm silnou rohoží z minerální plsti. Minerální pls má podle DIN 4102 třídu
odolnosti proti požáru A2 (nehořlavá).
Pomocí přiložených nastavitelných montážních úhelníků je možno prostup střechou přizpůsobit sklonu střechy (max. 35 až 45° - podle velikosti). Uvnitř střešního prostupu je umístěna
trubka, kudy je možno protáhnout kabely pro elektrické připojení střešního ventilátoru.
• nastavitelné montážní úhelníky
• tepelně izolovaný, zabrání případné kondenzaci
• trubka pro protažení kabelů
• připravené svorníky pro jednoduchou montáž střešního ventilátoru
Velikost
Obr. 117: Sokl šikmý
Sokl izolovaný plastový
2022,
2531,
4045,
5063,
2025,
3135,
4050,
6371,
E
2528
3140
5056
6380
RJZ012.
330
490
730
1050
F
H3
K1
Hmotnost [kg]
376
536
775
1095
750
750
1000
1000
M6
M10
M12
M12
20
37
66
97
- pro RJ L, RJ M
Plastový sokl s integrovanou tepelnou izolací na plochou střechu nebo na střechu se
sklonem do 10°.
• snadná montáž
• lehká manipulace (nízká hmotnost)
• pro dopravu stohovatelný
Velikost
Obr. 118: Sokl izolovaný plastový
Lišta
E
F
G1
K1xL
Hmotnost [kg]
2022, 2025, 2528
330
376
700
M6x17
6
2531, 3135, 3140
490
536
860
M10x22
8
4045, 4050, 5056
730
775
1100
M12x27
10
5063, 6371, 6380
1050
1095
1420
M12x27
13
RJZ013.
, RJZX13.
, RJZH13.
- pro RJ L, RJ M, RJ X, RJ Y, RJ H
Lišty jsou vyrobeny z pozinkovaného lakovaného plechu, odstín RAL 9010. Jsou určeny pro
pevné a těsné uchycení střešní izolační fólie (lepenky) k soklu RJZ 11 nebo RJZ 20. Jsou
dodávány v sadě, tzn. jedna sada je na celý
Velikost
Hmotnost [kg]
sokl. Součástí dodávky jsou upevňovací
2022, 2025, 2528
0,8
šrouby a návod k používání.
Obr. 119: Lišta
54
2531, 3135, 3140
1,0
4045, 4050, 5056
1,3
5063, 6371, 6380
1,7
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
RoofJETT
Mechanické příslušenství
Sokl tlumící (bez redukce)
Sokl tlumící (s redukcí)
RJZ020.
RJZX20.
RJZ020.
RJZX20.
.F, RJZH20.
.F - pro RJ L, RJ M, RJ H
.F - pro RJ X, RJ Y
.D, RJZH20.
.D - pro RJ L, RJ M, RJ H
.D - pro RJ X, RJ Y
Sokl tlumící je určen pro snadnou montáž střešních ventilátorů na plochou střechu (sklon
max. 10°), za současného tlumení akustických parametrů do sání. Sokl je zhotoven z pozinkovaného ocelového plechu. Pro tlumení hluku je sokl vyložen 100 mm silným hluk
tlumícím materiálem, který je odolný proti otěru a zároveň zabraňuje případné kondenzaci.
Vnitřní kulisa je ze speciálního zvuk tlumícího materiálu, který je potažen antistatickou
látkou. Diagonální uspořádání kulisy výrazně zlepšuje akustické parametry instalovaného
ventilátoru směrem do budovy , případně do sacího potrubí. Zvuk tlumící materiál má podle
ČSN EN 13501-1 třídu odolnosti proti požáru B (nesnadno hořlavý).
Je-li předpokládáno připojení potrubí, je třeba zvolit sokl tlumící - verzi D. V tomto soklu je
již integrována redukční deska s maticemi k připojení dle ČSN EN 12220.
• praxi odpovídající hodnota tlumení zvuku až 12 dB(A)
• trubka pro protažení kabelů
• sokl pro tlumení zvuku pro volné nasávání nebo pro připojení ke kanálu
Velikost
Obr. 119: RJZ 20.
.F
2022
2025
2528
2531
3135
3140
4045
4050
5056
5063
6371
6380
E
330
F
G1
376
700
Obr. 120: RJZ 20.
.D
4xK1
M6
700
490
536
860
M10
730
775
1100
M12
950
1050 1095 1420
Velikost
2022,
2531,
4045,
5063,
H2
2025,
3135,
4050,
6371,
2528
3140
5056
6380
M12
∅D
∅C
nxM
200
233
6xM8
250
283
6xM8
315
352
8xM8
400
438
8xM8
500
538
8xM8
630
670
12xM8
Hmotnost [kg]
23
45
71
100
Tlumení v dB při středních frekvencích v Hz
63
3
3
3
3
125
5
5
5
5
250
7
10
9
9
500
13
11
12
14
1000
23
14
19
16
2000
15
17
22
15
4000
14
21
21
14
8000
12
19
19
13
Tlakové ztráty RZJ 20.D
Obr. 121: Tlakové ztráty RZJ 20.D
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
55
Mechanické příslušenství
RoofJETT
Sokl tlumící nízký (bez
RJZ021.
RJZX21.
Sokl tlumící nízký (s redukcí) RJZ021.
RJZX21.
.F, RJZH21.
.F - pro RJ L, RJ M, RJ H
.F - pro RJ X, RJ Y
.D, RJZH21.
.D - pro RJ L, RJ M, RJ H
.D - pro RJ X, RJ Y
redukce)
Nízká verze tlumícího soklu. Srovnej se soklem pro tlumení tluku RJZ 20.
.F /
RJZ 20.
.D. Kulisa je zabudována horizontálně. Zabraňuje se tak přímému
vyzařování hluku do vnitřku budovy, dosáhlo se tak nízké výšky zástavby. Hluk tlumící
materiál má podle ČSN 13 509-1 třídu odolnosti proti požáru B (nesnadno hořlavý).
Široký lepicí okraj umožňuje jednoduché upevnění na střeše. Je-li předpokládána přímá
vestavba na potrubí, je třeba zvolit sokl pro tlumení zvuku pro připojení ke kanálu. V tomto
soklu je již integrována redukční deska k připojení podle ČSN EN 12220.
• praxi odpovídající hodnota tlumení zvuku až 8 dB(A)
• trubka pro protažení kabelů
• sokl pro tlumení zvuku pro volné nasávání nebo pro připojení k potrubí
Velikost
A
E
F
G2
280
330
376
965
H6
4xK1
2022
2025
Obr. 121: RJZ 21.
.F
2528
370
2531
3135
M6
340
490
536
1125
M10
579
730
775
1457
M12
3140
4045
4050
5056
500
5063
6371
899
1050 1095 1777
6380
Obr. 122: RJZ 21.
M12
∅C
nxM
233
6xM8
283
6xM8
352
8xM8
438
8xM8
538
8xM8
670
12xM8
Hmotnost [kg]
24
47
74
105
.D
Tlakové ztráty RZJ 21.D
Obr. 123: Tlakové ztráty RJZ 21.D
56
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
RoofJETT
Vložka tlumící
Mechanické příslušenství
RJZ022.
, RJZH22.
(pro sokl RJZ010, RJZ011, RJZ012)
- pro RJ L, RJ M, RJ H
RJZX22.
(pro sokl RJZX10, RJZX11)
- pro RJ X, RJ Y
Vložka tlumící může být dodatečně namontována do soklu izolovaného nebo šikmého za
účelem snížení akustických hodnot do budovy nebo případně připojeného potrubí.
V případě instalace izolovaného soklu (RJZ 10) o výšce 300mm, zasahuje vložka tlumící
550mm (od horní hrany střech) do budovy. Vložka je zhotovena z pozinkovaného
ocelového plechu. Pro tlumení hluku je vložka vyložena 50 mm silným zvuk tlumícím
materiálem, který je odolný proti otěru a zároveň zabraňuje případné kondenzaci. Kulisy
jsou ze speciál-ního zvuk tlumícího materiálu, které jsou potaženy antistatickou látkou.
Spodní část je osazena s maticemi redukcí k připojení dle ČSN EN 12 220.
• hodnota tlumení až 12 dB(A)
• vhodná pro sokl izolovaný i šikmý
Velikost
E
F
F1
330
376
306
H5
4x∅d2
2022
2025
9
2528
2531
3135
490
536
466
3140
730
775
705
14
5056
5063
6371
1050 1095 1025
14
6380
Velikost
63
Obr. 124: Vložka tlumící
∅C
nxM
200
233
6xM8
250
283
6xM8
315
352
8xM8
400
438
8xM8
500
538
8xM8
630
670
12xM8
Hmotnost [kg]
17
32
850
4045
4050
12
∅D
49
71
Tlumení v dB při středních frekvencích v Hz
125
250
500
1000
2000 4000
8000
2022, 2025, 2528
2
4
6
10
19
15
14
13
2531, 3135, 3140
2
4
7
11
16
18
20
18
4045, 4050, 5056
2
4
7
11
19
18
16
15
5063, 6371, 6380
2
4
8
13
16
15
14
13
Tlakové ztráty RZJ 22
Obr. 125: Tlakové ztráty RJZ 22
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
57
Mechanické příslušenství
Mřížka sací
RoofJETT
RJZ031.
, RJZX31.
, RJZH31.
- pro RJ L, RJ M, RJ X, RJ Y, RJ H
Mřížka sací slouží jako zabezpečení proti úrazu rotujícím oběžným kolem dle ČSN EN ISO 13857.
Velikost
∅D*1
∅C
Hmotnost [kg]
2022 / 2025
200
233
0,1
2528 / 2531
250
283
0,1
3135 / 3140
315
352
0,1
4045 / 4050
400
438
0,2
5056 / 5063
500
538
0,2
6371 / 6380
630
670
0,2
Obr. 126: Mřížka sací
*1
Nástavec pružný
RJZ032.
RJZX32.
RJZH32.
nominální průměr potrubí
- pro RJ L, RJ M
- pro RJ X, RJ Y
- pro RJ H
Nástavec pružný eliminuje přenos případného chvění ventilátoru do potrubí.
• rozměry příruby odpovídají ČSN EN 12220
• přírubové připojení oboustranné
• standardně použitelné pro teplotu až do 120 0 C
Velikost
∅D
∅C
∅Dmax
n x ∅d1
Hmotnost [kg]
2022 / 2025
200
233
263
6x9,5
0,8
2528 / 2531
250
283
313
6x9,5
1,4
3135 / 3140
315
352
378
8x9,5
1,9
4045 / 4050
400
438
464
8x9,5
2,6
5056 / 5063
500
538
564
8x9,5
3,4
6371 / 6380
630
670
704
12x9,5
4,2
Obr. 127: Nástavec pružný
* Provedení RJZX: V=230
Nástavec pevný
RJZ033.
(l = 500 mm)
- pro RJ L, RJ M, RJ X, RJ Y, RJ H
Nástavec pevný osazený připojovacími přírubami podle ČSN EN 12 220 je zhotoven
z pozinkovaného ocelového plechu. Je vhodný jako mezikus pro spojení s dalšími potrubními díly.
Nástavec pevný se doporučuje sešroubovat se základní deskou ventilátoru předtím, než se
ventilátor namontuje na sokl izolovaný nebo šikmý, usnadní se tím připojení
vzduchotechnického kanálu v prostoru pod střechou.
Obr. 128: Nástavec pevný
58
, RJZX33.
, RJZH33.
Velikost
∅D*1
∅C
∅Dmax
n x ∅d1
Hmotnost [kg]
2022 / 2025
200
233
263
6x9,5
2,4
2528 / 2531
250
283
313
6x9,5
3,0
3135 / 3140
315
352
378
8x9,5
3,8
4045 / 4050
400
438
464
8x9,5
6,5
5056 / 5063
500
538
564
8x9,5
8,4
6371 / 6380
630
670
704
12x9,5
10,6
*1
nominální průměr potrubí
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
RoofJETT
Příruba
Mechanické příslušenství
RJZ034.
, RJZX34.
, RJZH34.
- pro RJ L, RJ M, RJ X, RJ Y, RJ H
Příruba slouží pro připojení případného potrubí.
• Rozměry příruby odpovídají ČSN EN 12220
Velikost
Obr. 129: Příruba
Dýza
2022
2528
3135
4045
5056
6371
/
/
/
/
/
/
2025
2531
3140
4050
5063
6380
RJZ035.
∅D
∅C
∅Dmax
n x ∅d1
Hmotnost [kg]
200
250
315
400
500
630
233
283
352
438
538
670
263
313
378
464
564
704
6x9,5
6x9,5
8x9,5
8x9,5
8x9,5
12x9,5
0,3
0,5
0,6
0,8
1,1
1,4
, RJZX35.
, RJZH35.
- pro RJ L, RJ M, RJ X, RJ Y, RJ H
Dýzu je možno instalovat na sací straně střešního ventilátoru, není-li předpokládán žádný
potrubní systém, případně na konec potrubního systému. Zabudováním se zlepší podmínky
vstupního proudění a sníží se tlakové ztráty.
Při tomto montážním uspořádání dbát na to, aby bylo zabráněno nechtěnému dotyku s
oběžným kolem, např. vmontováním ochranné mříže proti dotyku RJZ 31.
• Rozměry příruby odpovídají ČSN EN 12220
Velikost
2022
2528
3135
4045
5056
6371
Obr. 130: Dýza
Klapka servo
*1
/
/
/
/
/
/
2025
2531
3140
4050
5063
6380
∅D*1
∅C
H4
n x ∅d1
Hmotnost [kg]
200
250
315
400
500
630
233
283
352
438
538
670
50
60
65
75
90
110
6x9,5
6x9,5
8x9,5
8x9,5
8x9,5
12x9,5
1,2
1,8
2,7
4,2
6,3
8,6
nominální průměr potrubí
RJZ036.
, RJZH36.
- pro RJ L, RJ M, RJ H
Klapku servo je vhodné použít tam, kde je požadováno elektroovládání uzavření
vzduchového potrubí, klapka není těsná, slouží jen k podstatnému snížení úniku teplého
vzduchu komínovým efektem v případě vypnutého ventilátoru. Proti vzniku komínového
efektu jsou většinou plně dostatečné integrované samočinné klapky v základní jednotce
střešního ventilátoru.
• ovládací motor 230 V, 50 Hz
• oboustranné přírubové připojení
Velikost
Obr. 131: Klapka servo
2022
2528
3135
4045
5056
6371
/
/
/
/
/
/
2025
2531
3140
4050
5063
6380
∅D
∅C
∅Dmax
n x ∅d1
H1
Hmotnost [kg]
200
250
315
400
500
630
233
283
352
438
538
670
263
313
378
464
564
704
6x9,5
6x9,5
8x9,5
8x9,5
8x9,5
12x9,5
200
200
200
250
300
360
2,2
2,7
3,0
4,0
6,6
8,3
Tlakové ztráty RZJ036 (v plně otevřeném stavu)
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
59
Mechanické příslušenství
Vložka horní
RoofJETT
RJZ037.
, RJZX37.
, RJZH37.
- pro RJ L, RJ M, RJ X, RJ Y, RJ H
Vložka horní je zhotovena z pozinkovaného ocelového plechu.
Pomocí vložek RJZ 37 a RJZ 38 je možno realizovat variabilní prostup střechou
(500 mm — 1000 mm).
Před instalací střešního ventilátoru RoofJETT se vložka horní RJZ 37 vloží shora do
střešního soklu (přes závitové svorníky).
Obr. 132: Vložka horní
Vložka dolní
Velikost
E
F
J
4x∅d2
Hmotnost [kg]
2022, 2025, 2528
330
376
251
9
3,8
2531, 3135, 3140
490
536
411
12
6,3
4045, 4050, 5056
730
775
647
14
13,6
5063, 6371, 6380
1050
1095
967
14
20,7
RJZ038.
, RJZX38.
, RJZH38.
- pro RJ L, RJ M, RJ X, RJ Y, RJ H
Vložka dolní je zhotovena z pozinkovaného ocelového plechu.
Pomocí vložek RJZ 37 a RJZ 38 je možno realizovat variabilní prostup střechou
(500 mm — 1000 mm).
Vložka dolní RJZ 38 se ze zdola nasune na vložku horní RJZ 37 a druhou stranou se
upevní na stropě. Gumovým profilem se zajistí utěsnění.
Obr. 133: Vložka dolni
60
Velikost
E
F
J
4x∅d2
Hmotnost [kg]
2022, 2025, 2528
330
376
251
9
4,1
2531, 3135, 3140
490
536
411
12
6,6
4045, 4050, 5056
730
775
647
14
13,9
5063, 6371, 6380
1050
1095
967
14
21,1
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
RoofJETT
Ovladače, regulátory
PKDM10
PKDM10
-
PXDM10AQ
PXDM10AQ
(pouze s regulací MATRIX a
modulem MATRIX.EM)
Řídící modul ventilátoru
Digitální elektronický
regulátor napětí
PXET 6AQ
PXDM5AQ
PXET10AQ
PXDM5AQ
Elektronický regulátor
napětí
PASTE6-M
PKDM5
-
PKDM5
MC331
MC331
-
PASTE 10-M
V3.001.ZD
V3.001.ZD
V3.001.ZD
V3.001.ZD
V3.001.ZD
V3.001.ZD
V3.001.ZD
V3.051.ZD
V3.051.ZD
V3.051.ZD
V3.051.ZD
V3.051.ZD
V3.051.ZD
V3.051.ZD
V3.051.ZD
V3.051.ZD
V3.051.ZD
V3.051.ZD
V3.051.ZD
V3.051.ZD
V3.051.ZD
V3.051.ZD
V3.051.ZD
V3.051.ZD
V3.051.ZD
V3.051.ZD
V3.051.ZD
V3.051.ZD
V3.051.ZD
V3.051.ZD
V3.051.ZD
-
-
V3.151.ZD
V3.151.ZD
V3.151.ZD
V3.151.ZD
V3.151.ZD
V3.151.ZD
V3.151.ZD
V3.151.ZD
-
-
-
-
-
-
-
-
MC333
MC303
PXDM5AQ
-
PKDM5
PXDM10AQ
MC332
PKDM10
V3.101.ZD
V3.101.ZD
V3.101.ZD
V3.101.ZD
V3.101.ZD
V3.101.ZD
V3.101.ZD
V3.101.ZD
V3.101.ZD
-
MC302
-
986.810.3
MRM 4045
MRM 4050
MRM 5056
MRM 5063
MRM 6371
MRM 6380
MC331
-
986.810.3
MC301
MC301
MC301
RJ L - Jednootáčkový motor s vnějším rotorem — 1x230V / 50 Hz
2022 .2 4 2 0,20 0,88
R-E-1,5G
R-ET2KTG
2025 .2 4 2 0,29 1,25
R-E-1,5G * R-ET2KTG
2022 .4 4 4 0,08 0,45
R-E-1,5G
R-ET2KTG
2025 .4 4 4 0,05 0,25
R-E-1,5G * R-ET2KTG
2528 .4 4 4 0,13 0,60
R-E-1,5G * R-ET2KTG
2531 .4 4 4 0,17 0,90
R-E-1,5G * R-ET2KTG
3135 .4 4 4 0,31 1,35
R-E-3,5G * R-ET2KTG
3140 .4 4 4 0,52 2,20
R-E-3,5G * R-ET3,5KTG
4045 .4 4 4 0,74 3,20
R-E-3,5G * R-ET3,5KTG
4050 .4 4 4 1,30 5,70
R-E-7,5G * R-ET7,5KTG
RJ M, RJ H - Jednootáčkový přírubový motor — 3x400V / 50 Hz
2528 .4 1 4 0,10 0,20
R-DT1KTG
2531 .4 1 4 0,14 0,29
R-DT1KTG
3135 .4 1 4 0,42 0,76
R-DT1KTG
3140 .4 1 4 0,57 1,03
R-DT2KTG
4045 .4 1 4 1,04 1,86
4050 .4 1 4 1,50 2,65
5056 .6 1 6 0,82 1,60
5063 .6 1 6 1,53 2,90
6371 .6 1 6 2,82 5,20
6371 .4 1 4 9,1 15,1
997.210.3
6380 .6 1 6 4,20 8,40 MC301
MC331
RJ M - Jednootáčkový přírubový motor - 3x400V / 50 Hz
2528 .4 5 4 0,1
0,2
R-DT1KTG
2531 .4 5 4 0,14 0,29
R-DT1KTG
3135 .4 5 4 0,42 0,76
R-DT1KTG
3140 .4 5 4 0,57 1,03
R-DT2KTG
4045 .4 5 4 0,9
1,9
R-DT2KTG
4050 .4 5 4 1,3
2,9
RTRD3EKG
5056 .6 5 6 0,78
2
RTRD3EKG
5063 .6 5 6 1,2
2,5
RTRD3EKG
6371 .6 5 6 2,2
5
RTRD7EK
6380 .6 5 6 4,3
8,5
RTRD14EK
RJ L - Dvouotáčkový motor s vnějším rotorem — 3x400V / 50 Hz
2528 .4 2 4 0,07 0,14
R-DT1KTG
2531 .4 2 4 0,13 0,27
R-DT1KTG
3135 .4 2 4 0,26 0,49
R-DT1KTG
3140 .4 2 4 0,46 0,85
R-DT1KTG
4045 .4 2 4 0,69 1,30
R-DT2KTG
4050 .4 2 4 1,20 2,20
RTRD3EKG
R-DT2KTG
5056 .6 2 6 0,69 1,50
5063 .6 2 6 1,05 2,10
RTRD3EKG
6371 .6 2 6 2,00 4,00
RTRD7EK
6380 .6 2 6 3,10 5,70
RTRD7EK
RJ L - Tříotáčkový motor s vnějším rotorem — 3x400V / 50 Hz
2531 .4 3 4 0,13 0,22
3135 .4 3 4 0,30 0,51
3140 .4 3 4 0,46 0,70
4045 .4 3 4 0,80 1,60
4050 .4 3 4 1,15 2,15
5056 .6 3 6 0,58 1,20
5063 .6 3 6 1,15 2,10
6371 .6 3 6 1,80 3,30
RJVX - Jednootáčkový přírubový motor - 3x400V / 50 Hz
2531 .4 1 4 0,21 0,5
3135 .4 1 4 0,37 0,72
3140 .4 1 4 0,5 1,04
4045 .4 1 4 0,91 1,87
4050 .4 1 4 1,38 2,72
5056 .6 1 6 0,78 1,72
5063 .6 1 6 1,33 2,65
6371 .6 1 6 2,07 4,39
6380 .6 1 6 4,01 8,46
RJVY - Jednootáčkový přírubový motor - 3x400V / 50 Hz
2531 .4 1 4 0,18 0,62
4045 .4 1 4 0,9 1,68
5056 .6 1 6 0,78 1,56
5063 .6 1 6 1,42
3
-
Plynulá regulace pomocí
frekvenčního měniče
5 — stupňová regulace
změnou napětí transformátorem (s termokontaktem,
prostorovým termostatem a
ovládáním klapky servo)
5 — stupňová regulace
změnou napětí
transformátorem
Přepínač otáček s
nadproudovou ochranou
motoru + připojení pro
klapku servo
Přepínač otáček s nadproudovou ochranou motoru
Jmenovitý proud (A)
Příkon (kW)
Počet pólů motoru
Elektrické vybavení
Velikost / typ ventilátoru
Ovladače, regulátory
* Motory ventilátoru s vyvedenými termokontakty, doporučuje se použít nadproudová ochrana motoru STET 10 B
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
61
62
RJ H - Dvouotáčkový přírubový motor — 3x400V / 50 Hz
2531 .2 D 2 1,42
2,4
3135 .4 D 4 0,75 1,28
3140 .4 D 4 0,75 1,28
4045 .4 D 4 0,99 1,75
4050 .4 D 4
2
3,3
5056 .4 D 4
2,9
4,8
5063 .4 D 4 4,62
8
6371 .4 D 4
8,6
14,5
Tab. 7: Ovladače, regulátory
Elektronický regulátor
napětí
Digitální elektronický
regulátor napětí
-
(pouze s regulací MATRIX a
modulem MATRIX.EM)
Řídící modul ventilátoru
Plynulá regulace pomocí
frekvenčního měniče
5 — stupňová regulace
změnou napětí
transformátorem
5 — stupňová regulace
změnou napětí transformátorem (s termokontaktem,
prostorovým termostatem a
ovládáním klapky servo)
997.240.3
Přepínač otáček s
nadproudovou ochranou
motoru + připojení pro
klapku servo
Přepínač otáček s nadproudovou ochranou motoru
Jmenovitý proud (A)
Příkon (kW)
Počet pólů motoru
Elektrické vybavení
Velikost / typ ventilátoru
Ovladače, regulátory
RoofJETT
Ovladače, regulátory
-
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
RoofJETT
Ovladače, regulátory
Ovládání ventilátorů RoofJETT v systémech se směšováním vzduchu
K regulaci množství odpadního vzduchu v halách a budovách jsou k
dispozici pro ventilátory RoofJETT řídící moduly V3. Ve spojení se
směšovacímí jednotkami SAHARA MAXX®, vybavenými regulací GEA
MATRIX® a modulem MATRIX EM, jsou určeny pro systémy se směšováním
vzduchu.
Jako ovládání ventilátorů RoofJETT s krytím IP54 jsou k dispozici:
Řídící modul
ventilátoru
Typ
ventilátoru
Typ
el. motoru
ventilátoru
Rozsah
výkonu
[kW]
Rozměry
ŠxVxH
[mm]
V3.051.ZD
RJRM
1 3~400V, 1-stupňový
<5,5
430x190x94
V3.101.ZD
RJRL
2 3~400V, 2-stupňový
<2,5
430x190x94
V3.151.ZD
RJRL
3 3~400V, 3-stupňový
<2,5
430x190x94
V3.051.ZD
RJRL
4 3~230V, 1-stupňový
<3,0
430x190x94
V3.051.ZD
RJRM
5 3~400V, 1-stupňový
<5,5
430x190x94
Tab. 8: Řídící modul V3
GEA MATRIX.EM
Modul MATRIX.EM patří ke globálním modulům GEA a slouží regulaci
odpadního vzduchu.
Modul MATRIX.EM zajiš uje regulaci množství přiváděného a odváděného
vzduchu.
Přitom lze volit mezi nastavením podle množství vzduchu nebo hlučnosti.
Dále může být zvolen poměr přiváděného / odváděného množství vzduchu.
Jako modul v síti zpracovává informace o aktuálním množství přiváděného
vzduchu ze všech skupin směšovacích jednotek a stanoví z toho potřebný
stupeň otáček ventilátoru směšovacích jednotek.
Servisním programem (Servicesoftware MATRIX.PC) může být nastaveno,
které přístroje na odvádění vzduchu z určitých skupin mají být identifikovány
a tím spuštěn regulační proces:
— stanovení skupin ventilátorů RoofJETT
— optimalizace skupiny ventilátorů RoofJETT podle množství vzduchu nebo
hlučnosti
— stanovení skupin ventilátorů směšovacích jednotek
— parametrizace každé skupiny ventilátorů směšovacích jednotek podle
směšovacího poměru přiváděného vzduchu
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
63
Ovladače, regulátory
RoofJETT
GEA MATRIX.Net
Sítí GEA MATRIX.Net s modulem V3.RRR.ZD může být propojeno až 16
ventilátorů RoofJETT v jedné skupině. Maximálně lze jedním modulem GEA
MATRIX.EM ovládat 16 skupin (pro přiváděný a odváděný vzduch). Každé
skupině ventilátorů RoofJETT mohou být přiřazeny jedna nebo více skupin
směšovacích jednotek. Přiřazení se děje pomocí servisního software GEA
MATRIX.PC.
Obr. 134: GEA MATRIX.Net
Servisní software MATRIX.PC
Se servisním software MATRIX.PC jsou k dispozici rozsáhlé funkce v oblasti
parametrizace, uvádění do provozu a záznamu dat regulačního systému GEA
MATRIX.
Připojení servisního software se děje servisním rozhraním, které je
integrováno do všech obslužných zařízení, regulátorů, globálních modulů,
spínacích hodin a komunikačních modulů.
U PC je třeba USB — rozhraní, přiložený adaptér tvoří spojení mezi PC a
servisním rozhraním.
V podstatě jsou k dispozici tyto funkce:
— online zobrazení modulových, stavových a sí ových dat
— záznam a uložení průběhů teploty a spínacích stavů akčních členů se
seřiditelnou vzorkovací rychlostí
— offline parametrizace
— programování k tomu předpokládaných vstupů a výstupů (regulátory,
globální moduly)
— vymazání hlášení a sí ových dat
— parametrizace funkcí regulátorů a obslužných zařízení
K rozsahu dodávky náleží vedle programového CD, návod k používání a
modul rozhraní k připojení na USB-port PC.
64
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
RoofJETT
Ovladače, regulátory
MC3
Obr. 135: MC3
Přepínače otáček s nadproudovou ochrannou motoru
Přepínače otáček jsou vhodné pro provoz jedno-, dvou-, a třístupňových motorů ventilátorů
s ochranou vyvedenými termokontakty.
Přepínačem je možno řídit až 4 motory ventilátorů současně. K připojení více ventilátorů je
třeba použít pomocné mezisvorkovnice.
• Maximální spínací výkon 4 kW; maximální odběr proudu 9 A
• MC302/MC332 je dvoustupňový přepínač hvězda-trojúhelník (Δ/Y)
• MC303/MC333 je speciální třístupňový přepínač (ΔΔ/YY/Δ)
• Skříň pro připevnění na stěnu z plastu, odolného proti nárazu, elektrické krytí IP 54
• Přepínač počtu otáček ventilátoru
• Regulátor s nadproudovou ochrannou motoru s hlavním stykačem
• Signalizace provozu a poruchy
• Separátní prostor s přípojovací svorkovnicí
• Opětovné spuštění po vypnutí nebo po výpadku sítě
Reset se provede přepnutím otáček, případně přerušením napájecího napětí po
vychladnutí el. motoru.
Přídavné funkce pro přepínače řady MC33
• Přípojovací svorky pro pohon servomotoru uzavírací klapky RJZ0.36
Typ
Napětí
[V]
Stupně
Pomocná
svorkovnice
ŠxVxH
[mm]
Hmotnost Schéma
[kg]
zapojení
MC301
3~400
0, 1
981.860
170x235x145
1,5
MC3x1
MC302
3~400
0, 1, 2
981.860
170x235x145
1,6
MC3x2
MC303
3~400
0, 1, 2, 3
981.870
170x235x145
1,7
MC3x3
MC301
1~230
0, 1
981.840
170x235x145
1,5
MC3x1
MC331
3~400
0, 1
981.865
170x235x145
1,6
MC3x1
MC332
3~400
0, 1, 2
981.865
170x235x145
1,7
MC3x2
MC333
3~400
0, 1, 2, 3
981.875
170x235x145
1,8
MC3x3
MC331
1~230
0, 1
981.845
170x235x145
1,6
MC3x1
Pomocná svorkovnice 9818
Slouží k vzájemnému propojení motorventilátorů jednotek (max. 4) a přepínače MC3
Krytí IP54.
Obr. 136: Pomocná svorkovnice
9818
.
Typ
Napětí
[V]
Stupně
Pro
přepínač
ŠxVxH
[mm]
Hmotnost
[kg]
981860
3~400
0, 1
MC301
270x220x105
1,5
981.860
3~400
0, 1, 2
MC302
270x220x105
1,6
981.870
3~400
0, 1, 2, 3
MC303
270x220x105
1,7
981.840
1~230
0, 1
MC301
270x220x105
1,5
981.865
3~400
0, 1
MC331
270x220x105
1,6
981.865
3~400
0, 1, 2
MC332
270x220x105
1,7
981.875
3~400
0, 1, 2, 3
MC333
270x220x105
1,8
981.845
1~230
0, 1
MC331
270x220x105
1,6
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
65
RoofJETT
Ovladače, regulátory
MRM Plynulá regulace
Sada skládající se z ORM a OSM, pro plynulou regulaci ventilátorů s třífázovými
jednootáčkovými elmotory. Změna otáček se dosahuje změnou frekvence el.proudu pomocí
ORM. Nastavení se provede manuálně pomocí OSM.
ORM - Frekvenční měnič
• Lakovaná kovová skříň s frekvenčním měničem (FM) a hlavním vypínačem (bez
sínusového filtru)
• Krytí IP 43
• FM je od dodavatele nastaven tak, aby při provozu byl omezen vznik nadměrného
hluku ventilátoru
• Přípustná teplota okolí -10°C až +40°C
• Rozměr 400x500x200mm (ŠxVxH)
• Hmoždinky a šrouby pro připevnění na ze
Obr. 137: Regulace MRM
OSM - Ovládací skříňka plynulé regulace
• K plynulému manuálnímu nastavení frekvence el. proudu a tím otáček ventilátoru
• Plastová skříňka s vypínačem, regulátorem, kontrolkou chodu a tlačítkem reset,
krytí IP 41
• Stupnicí opatřený regulátor pro snadnější orientaci při regulaci
• Přípustná teplota okolí 0°C až +40°C
• Rozměr 115x115x50mm (ŠxVxH)
• Hmoždinky a šrouby pro připevnění na ze
RE 5 — stupňové transformátorové ovladače
Pro jednofázové ventilátory, u kterých se řízení otáček dosahuje změnou napětí.
Nastavení stupňů se provádí manuálně, zabudovaným pětistupňovým přepínačem.
• Sekundární napětí transformátoru : 230 / 170 / 135 / 110 / 65 V
• Plastová skříň s krytím IP 54 event.
• Signálka, provoz přístroje
• Opětovné spuštění po vypnutí nebo po výpadku sítě
Reset se provede přepnutím otáček, případně přerušením napájecího napětí po
vychladnutí el. motoru.
• Přípustná teplota okolí — 25 až + 40 0 C
Obr. 138: Ovladač RE
Typ
Napětí
[V]
Proud
[A]
IP
ŠxVxH
[mm]
Hmotnost Schéma
[kg]
zapojení
RE1,5G
1~230
1,5
54
105x180x98
2,0
RE
RE3,5G
1~230
3,5
54
166x230x118
3,5
RE
RE7,5G
1~230
7,5
54
240x284x132
6,0
RE
STET Nadproudová ochrana motoru pro jednofázové motory
s vyvedeným termokontaktem
Pro jednofázové ventilátory, u kterých jsou vyvedeny termokontakty.
Odepínají automaticky napájení při překročení teploty motoru. Nové uvedení do provozu se
uskuteční po ochlazení motoru vypnutím a opětovným zapnutím sí ového napětí.
• Rozpětí jmenovitého proudu 0,4 až 10A
• Plastová skříň s krytím IP 54
• Opětovné spuštění po vypnutí nebo po výpadku sítě
• Přípustná teplota okolí — 25 až + 40 0 C
• Pro typy ventilátorů: 2528.4 4, 2531.4 4, 3135.4 4, 3140.4 4, 4045.4 4, 4050.4 4
66
Typ
Napětí
[V]
Proud
[A]
IP
ŠxVxH
[mm]
STET10B
1~230
max. 10
54
79x141x92
Hmotnost Schéma
[kg]
zapojení
2,0
STET
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
RoofJETT
Ovladače, regulátory
R-ET, RTRD
5 — stupňové transformátorové ovladače
s nadproudovou ochranou
Pro jednofázové a třífázové ventilátory, u kterých se řízení otáček dosahuje změnou napětí.
Přístroje s integrovanou funkcí ochrany motoru pomocí připojených termokontaktů
odepínají automaticky napájení při překročení teploty motoru. Nové uvedení do provozu se
uskuteční po ochlazení motoru vypnutím a opětovným zapnutím sí ového napětí nebo
přepnutím přepínače stupňů otáček („Reset“).
Nastavení stupňů se provádí manuálně, zabudovaným pětistupňovým přepínačem.
• Sekundární napětí transformátoru R-ET: 230 / 170 / 135 / 110 / 65 V
• Sekundární napětí transformátoru RTRD: 400 / 240/ 190/ 145 / 95 V
• Plastová skříň s krytím IP 54 event. Lakovaná kovová skříň v krytí IP 21 (viz. tabulka)
• Signálka, provoz přístroje
• Opětovné spuštění po vypnutí nebo po výpadku sítě
Reset se provede přepnutím otáček, případně přerušením napájecího napětí po
vychladnutí el. motoru.
• Přípustná teplota okolí — 25 až + 40 0 C
• Připojení na pokojový termostat
• Funkce ovládání uzavírací klapky
Typ
Napětí
[V]
Proud
[A]
IP
ŠxVxH
[mm]
Obr. 139: Ovladač R-ET, RTRD
Hmotnost Schéma
[kg]
zapojení
R-ET2KTG
1~230
2,0
54
166x230x115
2,3
R-ET
R-ET3,5KTG
1~230
3,5
54
166x230x115
3,6
R-ET
R-ET7,5KTG
1~230
7,5
54
240x284x132
6,1
R-ET
R-DT1KTG
3~400
1,0
54
240x284x132
4,7
RDT
R-DT2KTG
3~400
2,0
54
240x284x132
7,4
RDT
RTRD3EKG
3~400
3,0
54
270x323x146
12,9
RTRD 3-7
RTRD7EK
3~400
7,0
21
270x323x146
18,7
RTRD 3-7
RTRD14EK
3~400
14,0
21
450x290x174
30,5
RTRD 3-7
997.240.3 Přepínač dvouotáčkových RJVH se zapojením Dahlander a
termokontakty
Obr. 140: 997.240.3
S přepínačem lze ovládat jeden ventilátor.
• Maximální spínaný výkon - 9 kW, maximální proud — 16 A
• Plastová skříň k připevnění na stěnu, stupeň krytí IP 54
• Přepínač otáček
• Jištění včetně dalších možností ovládání viz el. schéma str. 79
• Kontrolka provozu a poruchy
• Vnitřní prostor se svorkovnicí
• Automatický rozeběh po výpadku proudu
• Stupeň krytí IP 54
986.810.3 Spínač otáček pro RJVX a RJVY
•
•
•
•
•
•
Obr. 141: 986.810.3
Max. spínací výkon 4 kW, max. odběr proudu 9 A
Krytí IP 54
Š x V x H: 270 x 220 x 150mm
Hmotnost 3 kg
Schéma zapojení 986.810.3
možnost ovládat až 4 ventilátory současně, max. však do 9A. K připojení více ventilátorů
je třeba použít pomocné svorkovnice
Pozor: Montáž spínače je možná pouze do prostoru bez nebezpečí výbuchu.
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
67
RoofJETT
Ovladače, regulátory
PAST E/PKDM Elektronický ovladač otáček pro montáž na stěnu
Elektrický ovladač počtu otáček pro ventilátory regulované napětím. Při volbě velikosti
přístroje se musí vycházet z maximálního proudu v regulačním rozsahu. Je možno připojit
několik motorů na jeden ovladač, nesmí však být překročen max. proud ovladače.
• Ochrana motoru prostřednictvím pripojeného TK (termokontaktu)
• Integrovaná polovodičová pojistka
• Hlavní spínač s funkcí bypass (překlenovací)
• LED (diody) pro fukci provoz a porucha
• Vstupní odpor Ri >100 kΩ (pro ovládání v rozsahu 0 - 10 V)
• Výstup 0 - 10 V; např. pro ovládání následného ovladače otáček
• Nastavení možnosti:
• manuální přestavování počtu otáček pomocí potenciometru
• automatické ovládání
PASTE Elektronický ovladač otáček 1~230V
• Jmenovité vstupní napětí 1~230 V, 50 Hz
• Výstupní napětí cca 0 - 230 V
• Napájecí napětí +24 V (Imax = 70 mA), např. pro tlakový snímač
Obr. 142: PASTE
Typ
Napětí
[V]
Proud
[A]
IP
ŠxVxH
[mm]
PASTE 6-M
PASTE 10-M
Hmotnost Schéma
[kg]
zapojení
1~230
6,0
54
241x185x122
1,3
PASTE
1~230
10,0
54
241x185x122
1,5
PASTE
PKDM Elektronický ovladač otáček 3~400V
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Obr. 143: PKDM
68
Jmenovité vstupní napětí 3~400 V, 50 Hz
Hlídání přítomnosti fáze (vypnutí při chybějící sí ové fázi)
Externí bezpotenciální kontakt (dálkově: zapnuto / vypnuto)
Signalizace Provoz a Porucha
Připojení tlačítka pro reset (návrat do výchozího stavu) po poruše motoru (po vychladnutí)
Bezpotenciální kontakty pro provoz a hlášení poruchysnímač spínač
Možnost připoijení ovladače / regulátoru provozu
Napájecí napětí pro přídavné zařízení (+24V, max. 120mA) např. pro tlakový snímač
Ochrana motoru možností připojení termokontaktu
bezpotencionální relé signalizace provozu
možnost dálkového ovládání přes bezpotenciální kontakt
Typ
Napětí
[V]
Proud
[A]
IP
ŠxVxH
[mm]
Hmotnost Schéma
[kg]
zapojení
PKDM5
3~400
5,0
54
240x284x131
2,4
PKDM
PKDM10
3~400
10,0
54
240x284x131
2,8
PKDM
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
RoofJETT
Ovladače, regulátory
PXET, PXDM Regulátory pro napě ovou regulaci ventilátorů
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Teplota okolí max. 40°C;
Napájecí napětí senzorů 24 V +-20% (Imax. 50 mA);
Rel. vlhkost max. 85% bez kondenzace;
Rušivé vyzařování EN 61000-6-3 (bez použití stíněného vodiče);
Odolnost proti rušení EN 61000-6-2
Krytí IP 54
Rychlé spuštění vlivem předprogramování režimu provozu;
Nastavení hodnoty 1, nastavení hodnoty 2, ruční provoz;
Více rozsahů regulace ;
Min. a max. výstupní napětí, omezení např. pro noční provoz;
Ovládání celé skupiny (přes relé nebo 0-10 V);
Vícejazyčné menu (En/D/It/Sch…);
Vstup analogový a digitální, analogový výstup, relé.
Příklady užití:
- Regulace otáček zadáním výstupního napětí nebo externím signálem, 2-stupňový provoz;
- Regulace teploty v odvětrávaných prostorách;
- Regulace vzduchového výkonu odsávacího ventilatoru;
- Regulace rychlosti odsávané vzdušiny;
PXET6AQ s 1-fázovým ventilátorem
- Napětí 1x230 V (-15%/+10%), 50 Hz;
- Proud max. 6 A;
- Jištění max. 10 A;
- Ztráta výkonu 16 W;
- Hmotnost 1,6 kg
- Možnost regulace výstupního napětí 0-100%
Obr. 144: PXET6AQ
Obr. 144: PXDM5AQ
PXDM5AQ s 3-fázovým ventilátorem
- Napětí 3x208….400 V (-15%/+10%), 50 Hz;
- Proud max. 5 A;
- Jištění max. 10 A;
- Ztráta výkonu 40 W;
- Hmotnost 2,7 kg
- Možnost regulace výstupního napětí 20-100%
Typ
Napětí
[V]
Proud
[A]
IP
ŠxVxH
[mm]
PXET 6-AQ
1~230
6,0
54
185x200x130
PXET 10-AQ
1~230
10,0
54
284x240x140
1,5
PXET
PXDM 5AQ
3~400
5,0
54
284x240x160
2,7
PXDM
PXDM 10AQ
3~400
10,0
54
284x240x160
3,1
PXDM
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
Hmotnost Schéma
[kg]
zapojení
1,3
PXET
69
RoofJETT
Snímače
DSG Tlakové snímače
Diferenciální tlakové snímače pro plynná neagresivní media.
• Snímače v optimalizovaném provedení pro techniku do čistých prostorů a pro
klimatizační techniku
• Výstup 0 — 10 V proporcionálně k měřícímu rozsahu snímače
Obr. 145: DSG
Změna polohy membrány je snímána diferenciálním senzorem a pomocí elektroniky je tato
změna přeměněna na výstupní signál 0 — 10 V.
• Napájení napětím 15 V … 30 V stejnosm. nebo 24 V stříd. ± 15 % (cca 12 mA)
• Výstupní napětí 0 — 10 V (I max = 2 mA)
• Délka připojovacích kabelů cca 0,5 m, připojovací hrdla (“+ a —“), vnitřní průměr hadičky
∅ 5 mm
• přípustná teplota okolí 0 až 50 0 C
• Rozměry ∅ 70 mm, výška 50 mm, krytí IP 65
• - odchylka nulového bodu ± 0,75 %
- suma linearity a hysterese u DSG 50: ± 1,0 %
od DSG 200: ± 0,5 %
- vliv teploty: nulový bod ± 0,3 % / 10K, měřící rozsah ± 0,2 % / 10 K
Typ
Měřící
rozsah [Pa]
Vstupní napětí
max. V / DC max. V / AC
Výstupní napětí
V / DC
IP
DSG50
0-50
15 ... 30
24
0-10
65
DSG200
0-200
DSG500
0-500
15 ... 30
24
0-10
65
15 ... 30
24
0-10
65
DSG1000
0-1000
15 ... 30
24
0-10
65
TF Prostorová čidla teploty
Obr. 146: TFW (IP20)
PTC křemíková teplotní čidla v různém provedení
• Zabudovaná ochrana proti přepětí, R20 cca 1,9 kΩ (KTY 10-6)
• TFW prostorová čidla pro obytné, suché místnosti, krytí IP 20
• TFR průmyslová prostorová čidla, v odbočné krabici, krytí IP 54
Typ
TFW
TFR
Měřící rozsah [°C]
-20 až +60
-20 až +60
IP
20
54
ŠxVxH [mm]
84x84x22
75x75x37
Obr. 147: TFR (IP54)
70
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
RoofJETT
Schéma připojení
Motor přírubový
3-fázový motor (3~ 400V)
1-stupňový
.xx1
Uspořádání svorek
Připojení
Barvy
U1, U2
V1, V2
W1, W2
oranžová
černá
červená
Připojení
Barvy
U1
U2
V1
V2
W1
W2
hnědá
červená
modrá
šedá
černá
oranžová
Připojení
Barvy
U1, V1, W1
U2, V2, W2
U3, V3, W3
hnědá
černá
modrá
(T) (T)
Obr. 148: Motor přírubový
Motory s vnějším rotorem
3-fázový motor (3~ 400V),
2-stupňový
.xx2
Uspořádání svorek
II vyšší otáčky
Schéma vinutí
I nížší otáčky
3-fázový motor (3~ 400V),
3-stupňový
.xx3
Uspořádání svorek
III vysoké otáčky
Schéma vinutí
II střední otáčky
I nízké otáčky
Obr. 149: Motor s vnějším rotorem
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
71
Schéma připojení
RoofJETT
Uspořádání svorek
xx4 /B
1-fázový motor (1~ 230V),
.xx4
Uspořádání svorek
xx4 /C
Připojení
Barvy
U1
U2
Z1
Z2
hnědá
modrá
černá
oranžová
Připojení
Barvy
U1
U2
Z
modrá
černá
hnědá
Připojení
Barvy
1, 2, 3
černá
Obr. 150: 1-fázový motor
Schéma zapojení motoricky ovládané uzavírací klapky
Uspořádání svorek
Obr. 151: Zapojení motoricky ovládané uzavírací klapky
Pozor: Vždy je nutná nadproudová ochrana.
72
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
RoofJETT
Schéma zapojení spínače
otáček
Schéma připojení
MC3x1
Obr. 152: MC3x1
MC301
Obr. 153: MC301
MC331
Obr. 154: MC331
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
73
Schéma připojení
Schéma zapojení přepínače
otáček
RoofJETT
MC3x2
Obr. 155: MC3x2
MC302
Obr. 156: MC302
MC332
Obr. 157: MC332
74
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
RoofJETT
Schéma zapojení přepínače
otáček
Schéma připojení
MC3x3
Obr. 158: MC3x3
MC303
Obr. 159: MC303
MC333
Obr. 160: MC333
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
75
Schéma připojení
Zatížení kontaktu
max. 250V/2A
R-ET
Zatížení kontaktu
max. 230V/1A
Schéma zapojení ovládacího
transformátoru
RoofJETT
1~230V 50/60Hz
Motor 1~
se zabudovaným
termokontaktem
ON/OFF
Obr. 161: R-ET
R-DT
Prostorový
termostat
Protimrazová
ochrana
3~400V 50/60Hz/N
3~Motor
se zabudovaným
termokontakterm
Obr. 162: R-DT
RTRD 3-14
RTRD...E(K)...
max. 250V/1A
pouze RTRD...EKG
Indikátor
poruchy
230V/1A
3~400V 50/60Hz/N
3~230V 50/60Hz bez N
3~Motor
se zabudovaným
termokontakterm
Prostorový
termostat
Servomotor
Protimrazová
ochrana
Obr. 163: RTRD 3-14
76
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
RoofJETT
Schéma zapojení spínače
otáček
Schéma připojení
STET
Obr. 164: STET
RE
Obr. 165: RE
PASTE
Obr. 166: PASTE
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
77
Schéma připojení
Schéma zapojení přepínače
otáček
RoofJETT
PKDM
3~ Motor se
zabudovaným
termokontaktem
Obr. 167: PKMD
PXET
1* Když je funkce nepotřebná,
terminal musí být přemostěn
1~ Motor se
zabudovaným
termokontaktem
Obr. 168: PXET
PXDM
3~ Motor se
zabudovaným
termokontaktem
Obr. 169: PXDM
78
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
RoofJETT
Schéma připojení
Schéma zapojení - 986.810.3
Obr. 170: 986.810.3
Schéma zapojení - 997.210.3
Obr. 171: 997.210.3
Schéma zapojení - 997.240.3
Schéma zapojení snímače
tlaku
Obr. 172: 997.240.3
DSG - schéma zapojení
Obr. 173: DSG
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
79
RoofJETT
Montážní příklady
Montážní příklady
RoofJETT - střešní ventilátory mohou volně nasávat nebo být připojeny na systém kanálů.
X
Y*1
Z*2
P
2022
276
310
270
430
2025 2528
276 320
310 310
270 320
430 430
2531 3135 3140 4045 4050
336 385 385 575 575
470 470 470 710 710
320 385 385 475 475
590 590 590 830 830
5056 5063
575 895
710 1030
575 575
830 1150
6371
895
1030
715
1150
6380
895
1030
715
1150
*1 Při použití modulu pro tlumení zvuku RJZ 22. Použít rozměr Y pro průraz.
*2 Při připojení systému kanálů použít rozměr Z pro průraz.
Střešní ventilátor se soklem pro plochou střechu, připojeným na systém vzduchotechnických
kanálů
RJZ 32
RJZ 10
RJZ 33
RJZ 10 — Sokl izolovaný
RJZ 32 — Nástavec pružný
RJZ 33 — Nástavec pevný
Obr. 174: Střešní ventilátor se soklem pro plochou střechu, připojeným na systém vzduchotechnických kanálů
Střešní ventilátor se soklem pro tlumení zvuku napojeným na systém vzduchotechnických
kanálů
RJZ 20...
(RJZ 21...)
RJZ 32
RJZ 20.D — Tlumící sokl
s redukcí (vyšší rozměr), pro
připojení vzduchotechnického
systému podle EN 12220
RJZ 32 - Nástavec pružný
Obr. 175: Střešní ventilátor se soklem pro tlumení zvuku napojeným na systém vzduchotechnických kanálů
80
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
RoofJETT
Montážní příklady
Střešní ventilátor se soklem pro plochou střechu a s modulem pro tlumení zvuku
RJZ 10
RJZ 22
RJZ 32
RJZ 10 - Sokl izolovaný
RJZ 22 - Vložka tlumící
RJZ 32 - Nástavec pružný
Obr. 176: Střešní ventilátor se soklem pro plochou střechu a s modulem pro tlumení zvuku
Střešní ventilátor se soklem pro šikmou střechu, nasávání z volného prostoru
RJZ 31
RJZ 11 - Sokl šikmý
RJZ 31 - Mřížka sací
Obr. 177: Střešní ventilátor se soklem pro šikmou střechu, nasávání z volného prostoru
Střešní ventilátor s plastovým soklem pro plochou střechu, nasávání z volného prostoru
RJZ 37
RJZ 31
RJZ 12
RJZ 38
RJZ
RJZ
RJZ
RJZ
12 - Sok izolovaný plastový
31 - Mřížka sací¨
37 - Vložka horní
38 - Vložka dolní
Obr. 178: Střešní ventilátor s plastovým soklem pro plochou střechu, nasávání z volného prostoru
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
81
Montážní příklady
RoofJETT
Střešní izolace
Obr. 179: Detail střešní izolace
82
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
RoofJETT
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009
Typový klíč - příslušenství
83
RoofJETT
84
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • 02/2009

Podobné dokumenty

RoofJETT

RoofJETT samočinná uzavírací hliníková klapka. Krycí víko ventilátoru obsahuje ochrannou mříž, která zabraňuje dotyku rotujících částí ventilátoru dle ČSN EN ISO 13857. Typové řady RJV a RJS mají výklopné h...

Více

ILTO R80

ILTO R80 ILTO R80 Technický popis Větrací jednotka ILTO R80 s kompletní výbavou, rotačním výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a možností připojení kuchyňské digestoře. Větrací jednotka je určená k inst...

Více

příručka pro obsluhu a konfiguraci

příručka pro obsluhu a konfiguraci MC 302 je v prvé řadě vhodný pro nejrůznější průmyslové vážící aplikace. Umožňuje využití indikátoru a dávkování současně. Je možné jej využít také pro legální metrologii. 24 bitový A/D převodník d...

Více

Prachovky - Logismarket

Prachovky - Logismarket řemene má také pozitivní vliv na přenos síly. Kmitání řemene se zcela omezuje. Polyamidové válečky jsou osazeny kuličkovými ložisky s dlouhodobým mazáním. E 39

Více

Vytápěcí jednotky SAHARA MAXX

Vytápěcí jednotky SAHARA MAXX které splňují parametry prostředí ve třídě IE 12 dle ČSN 60 721-3-1.

Více

Gateway B2+ - Macmillan.cz

Gateway B2+ - Macmillan.cz velmi snadný (dosl. snadný jako abeceda) úplně čerstvý (dosl. čerstvý jako sedmikráska) lehký jako pírko rychlý jako blesk tichý jako myška

Více

1 217 kB

1 217 kB zámkovou dlažbou. Odvodnění komunikací bude do uličních vpustí, v místě nakládky kamionu do žlabu.

Více