září - Jihlavský express

Komentáře

Transkript

září - Jihlavský express
Zpravodajský a inzertní měsíčník • www.jihlavskyexpress.cz
9/2015 • ZDARMA • 16 stran
25 000 výtisků každý měsíc!
Jihlavský express
svému městu blíž...
Z centra mizí značky. Nejsou potřeba
Jihlava – V centru Jihlavy
ubylo několik desítek dopravních
značek. Zmizely třeba značky Dej
přednost v jízdě, Hlavní silnice,
Zákaz vjezdu nebo značky slepých
ulic.
Celkem mohli správci komunikací odstranit bezmála padesát
značek i se sloupky a patkami
v zemi, dalších deset značek se přesunulo na sloupy veřejného osvětlení. Odstraněné značky a sloupky
zůstanou ve skladu jako náhrada
pro budoucí opravy a výměny.
„Někdy je značení přebytečné.
Na některých místech bylo možné vyřadit značky pro přednost
v jízdě a bude se jezdit podle pravidla přednosti zprava. Nebo bylo
zbytečné mít zákazy vjezdu z obou
stran krátké úzké uličky, kde
průjezdu brání ocelový sloupek.
Rovněž nemá smysl dávat značku
do krátké slepé ulice, kde řidič
jasně vidí, že silnice končí,“ uvedl
několik příkladů náměstek primátora pro oblast opravy Jaroslav
Vymazal. Dopravní značky nechal
úřad odstranit zatím v historickém centru města v ulicích, kde
je pomalejší provoz. „Pochopitelně nebudeme odstraňovat značky
na frekventovaných silnicích.
Nicméně budeme přehodnocovat
značení i v sídlištích,“ dodal náměstek.
Inspirací pro tento krok byl
studentský dokumentární film
z devadesátých let. Dnes úspěšný
divadelní režisér a herec Jiří Havelka s Markem Hovorkou, dnes
ředitelem Mezinárodního festivalu
dokumentárních filmů, v Jihlavě
natočili snímek o chování řidičů
na ulicích bez dopravního značení. Pro natáčení se jim podařilo
vyjednat krátkodobé odstranění
značek.
Pokračování na str. 5
Strana 4
Policie, záchranáři, hasiči / inzerce
V neobydlené domě hořelo. Už podruhé
Hasičské jednotky se vypořádaly se srpnovým požárem neobydleného domu zhruba za hodinu. Příčinou požáru je podle dosavadního vyšetřování
buď nedbalost nebo úmyslné založení. Vzhledem ke stavu objektu se škoda pohybuje v řádech tisíců korun. Autor: HZS Kraje Vysočina (2x)
Jihlava – Neobydlený dům
v ulici Pod Jánským kopečkem
v Jihlavě znovu hořel. Požár
vypukl v půli srpna v ranních
hodinách a s plameny bojovali
profesionální i dobrovolní hasiči
se čtyřmi cisternovými automobilovými stříkačkami a výškovou
technikou.
„Hasičům se podařilo velmi
rychle dostat požár střechy domu
pod kontrolu. Následně jednotky
dohasily jednotlivá ohniska hoření a požárem zasažené věci vynosily před dům. Úplně zlikvidovat
plameny se podařilo po osmé
ráno, zhruba po hodinovém zásahu,“ uvedla mluvčí krajských
hasičů Petra Musilová.
Během dopoledne na místě
pracoval vyšetřovatel hasičů,
který intenzivně zjišťoval příčinu
vzniku požáru. Z výsledků dosavadního vyšetřování vyplývá, že
požár vznikl buď vlivem nedbalosti, nebo úmyslně. Majetková
škoda se podle předběžných odhadů bude pohybovat v řádech
tisíců korun.
Nejedná se přitom o první po-
žár v domě. Při požáru, který
v domě vypukl na začátku prosince loňského roku, se zranili čtyři
muži, kteří v domě přespávali.
Nadýchali se jedovatých zplodin
hoření a skončili v péči zdravotníků. „Požár tehdy vznikl vlivem
jejich nedbalosti při manipulaci
s otevřeným ohněm,“ doplnila
Musilová.
Strana 5
Události
Kapacita školek se zvýšila o sto míst,
nové zařízení funguje v ZŠ Nad Plovárnou
Jihlava – Do nového školního
roku Jihlava otevřela v areálu ZŠ
Nad Plovárnou novou mateřskou
školu. Krajské město tak zvýšilo
kapacitu školek o sto míst.
„V areálu základní školy nad
školní jídelnou vyrostla jednopodlažní nadstavba se čtyřmi
samostatnými odděleními včetně
šaten, umýváren, toalet, přípravnou pro výdej jídla a zázemím pro
personál. Budovy jsou zateple-
ny,“ představil dokončený projekt
s celkovými náklady 37 milionů
korun primátor města Rudolf
Chloupek. Součástí projektu je
také vybudování nového dětského hřiště s oplocením určeného
pro venkovní aktivity dětí z mateřské školy a dále také rekonstrukce víceúčelového sportovního hřiště pro žáky základní školy
a veřejnost.
Nová školka není zahrnuta pod
značku Mozaika, která sdružuje
sedmnáct mateřinek v Jihlavě,
ale vznikl nový subjekt s názvem
Základní škola a mateřská škola
Jihlava, Nad Plovárnou 5.
Jihlava v uplynulých letech navýšila nákladem jednoho sta milionů korun kapacity mateřských
škol asi o 250 míst. „Důležité byly
podněty z anket a našich setkání
s veřejností, díky kterým se lépe
dařilo prosazovat i náš zájem
zvyšovat kapacity mateřinek,“
podotkl Rudolf Chloupek.
Město Jihlava zřizuje tři mateřské školy – MŠ Mozaika, MŠ
a SPC Demlova a nově ZŠ a MŠ
Nad Plovárnou s celkovou kapacitou 1838 míst. V novém školním
roce všechny jihlavské děti od tří
let věku dostaly místo v mateřské škole. Vyplývá to z výsledků
zápisů, které proběhly začátkem
dubna.
Z centra Jihlavy mizí značky. Nejsou potřeba
Pracovníci Služeb města Jihlavy (SMJ) odstraňují jednu ze značek v historickém centru. Autor: Magistrát města Jihlavy
Dokončení ze str. 1 – „Obvykle
toto opatření vede ke zklidnění
dopravy a zvýšení bezpečnosti,
řidiči věnují řízení více pozornosti. Navíc ulice bez značek vypadají lépe. Není možné odstranit
všechny značky, ale není důvod
platit a udržovat ty, které jsou
zbytečné,“ řekl Jaroslav Vymazal. Podle něj je návrat k pravidlu přednosti zprava trendem
i v dalších městech Evropy.
Asociace měst pro cyklisty, které Jaroslav Vymazal předsedá,
se snaží prosadit také změny značení cyklostezek, které jsou lemovány „alejemi“ značek.
„Jsme v kontaktu s ministerstvem dopravy, věřím, že naše
úsilí povede k úspěšnému závěru.
Asi hodně lidí si musí při pohledu na značení cyklostezek ťukat
na čelo,“ poznamenal Jaroslav
Vymazal.
Český mlýn otevřel i olympionik Procházka Stručně
Jihlava - Krajské město v samém závěru srpna slavnostně otevřelo Sportovně relaxační centrum
Český mlýn.
Akce se zúčastnil i vzácný host,
kterým byl hokejista, účastník
naganského triumfu, čtyřnásobný
mistr světa a skvělý střelec Martin
Procházka. Ten potom za doprovodu náměstka primátora pro dopravu Jaroslava Vymazala provedl
in-line bruslaře, ale také cyklisty
a další účastníky na koloběžkách
či skateboardech po novém okruhu. Několik desítkám zájemců pak
věnoval svůj podpis.
Slavnostní akce ale patřila především exhibicím na skateboardech a kolech - MTB a BMX. Na
svoje si přišly i děti, které si mohly
zasoutěžit o pěkné ceny.
Nejvýraznější stavbou sportov-
Martin Procházka se projel po novém
okruhu. Autor: Magistrát města Jihlavy
ně relaxačního centra je aktuálně
jeden z nejmodernějších skateparků v ČR, dále osvětlený bezmála kilometrový okruh pro in-line
bruslaře a cyklisty, na nějž nava-
zuje stezka pro chodce a cyklisty
podél řeky, která se u restaurace
Starka novou lávkou napojuje ke
stezce při ulici Romana Havelky a
vytváří tak více než tříkilometrový
okruh.
V areálu jsou travnaté plochy
například pro míčové sporty, venkovní posilovací stroje, velké dětské hřiště, na březích vznikly nové
přístupy k řece, veřejnosti budou
k dispozici relaxační louky. Zhruba
500 metrů nové cyklostezky zároveň plní úlohu ochranné hráze
řeky Jihlavy při stoleté vodě.
Do dětského hřiště bude radnice
ještě do konce tohoto roku doplňovat další hrací prvky, nedaleko vyroste nové workoutové hřiště, tedy
vybavení pro sportovce, kteří se věnují disciplíně posilování s váhou
vlastního těla.
Do lavic usedlo
65 tisíc žáků
Jihlava - Po dvouměsíčních
prázdninách se do škol na Vysočině vrátilo přibližně 64 550 žáků
a studentů. „Na základní školy
nastoupilo 43 900 žáků, střední
školy navštěvuje asi 20 650 studentů,“ řekla Jana Fialová, radní
Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu. Do lavic
v prvních třídách usedlo asi 5 400
dětí, oproti loňsku je na Vysočině
o necelých 250 prvňáčků méně.
Do prvních ročníků středních škol
na území celého kraje nastoupilo
asi 4 950 žáků, tedy méně oproti
loňským 5 031.
Řádková inzerce
KOUPÍM
• Koupím rodinný dům
v Jihlavě nebo do 10 kilometrů od Jihlavy. RK nevolat.
Tel. 736 689 226
• Koupím
pole, louky, pastviny
na Vysočině. Nájemní
smlouvy respektuji.
Rychlé jednání,
hotovost.
Tel. 602 445 344
• Koupím vzrostlý les
včetně pozemku na Vysočině.
Platba v hotovosti. Tel. 739
641 944
• Koupím Škodu Fabii, nebo
Škodu Octavii.
Tel. 604 470 816
SLUŽBY
• Malování,
čistě a levně. Dále
nabízíme stříkání
velkých ploch, fasád,
střech, panelových
domů a podobně.
Tel. 731 947 623
• ČESTMÍR ŠTORK deratizace, dezinsekce, dezinfekce, Telečská 30, Jihlava.
Tel. 605 141 223, e-mail:
[email protected] Hubení
hlodavců, likvidace hmyzu,
likvidace bakterií.
www.ratima.jihlavsko.com
• Pedikúra u vás doma: 723
809 927
ZAMĚSTNÁNÍ
• Přivýdělek nebo kariéra. Vydělávejte v lukrativním oboru wellness, s volnou
pracovní dobou. Garance
zaškolení. Tel. 739 668 972,
p. Dubová
Express inzerce
SLEVA 50 %
tel.: 567 304 004
Strana 9
Express kultura / inzerce
Do DIODu na podzim zavítá Roger Federer
Jihlava – Novým vedoucím produkce originálního jihlavského Divadla otevřených dveří (DIOD) se
stal Adam Hruška. Co se pod jeho
taktovkou chystá?
• Adame, titulek rozhovoru
naznačuje, že se DIOD mění
ve sportoviště. Tak jak to je?
Pokud považujete kurzy akrobacie na šálách za cvičení, tak díky
velkému zájmu veřejnosti to může
být pravda. Ale s tím tenistou Federerem je to trochu jinak. Toho si
u nás zahraje Marek Taclík, který
spolu s Jakubem Prachařem v roli
Rafaela Nadala otevřou 9. září
novou divadelní sezónu a zároveň
zahájí naší první řadu pro předplatitele.
• Takže prostě jenom vybíráte hry se sportovní tématikou?
Sportovci jsou hrdinové naší
doby, podívejte se na Jágra. Takže je pochopitelné, že si jich všímají i umělci. My ovšem jinak
v dramaturgii i nadále prošlapáváme cestičku současnému českému
pohybovému a tanečnímu divadlu
a to je žánr, ve kterém je herec skutečně spíš sportovcem.
• DIOD je provozován Sokolem Jihlava, co zajímavého byste z náplně Sokola doporučil?
Na Sokolu se mi líbí, že si tam
může jít zacvičit každý, že to skoro
nic nestojí a že je to hlavně o radosti z pohybu. Hned 11. září je Noc
Sokoloven, která nabízí nevšední
program a možnost přespání v tělocvičně.
Otevření nové divadelní sezóny v DIODu obstarají „tenisté“ Marek Taclík (vlevo)
coby Roger Federer a Jakub Prachař v roli Rafaela Nadala. Autor: archiv DIODu
• Co tedy plánujete na DIODu změnit?
Budete překvapení, ale měnit
skoro nic. Spíš prohlubovat a vylepšovat již zajeté koleje. Chtěl bych,
abychom i nadále byli prostorem
pro současnou českou regionální,
národní, ale i mezinárodní kulturu
a umění. Zdá se mi, že lidé dnes
mají pocit, že jim tu kulturu někdo chce sebrat, tak pevně věřím,
že jí také začnou svou přítomností
na našich pořadech podporovat.
• Mluvil jste o kurzech akrobacie. Co si pod tím máme
představit?
Perfektní cvičení pro děti i dospělé, které zpevňuje postavu, posílí tělo a taky ducha. Je to vlastně
velmi jednoduché cvičení se skvělými dopady na člověka. Nedivíme
se, že oproti loňsku máme letos
o dva kurzy pro dospělé více a že
po letním táboře pro děti pokračujeme v kurzech pro děti i během
školního roku.
• Přejeme hodně zdaru
na nové pozici a přece jen bychom vás ještě poprosili o pár
tipů z podzimního programu...
Přijede cenami ověnčené taneční představení SuperNaturals.
Pořádáme koncert kapely Vložte
kočku, která i díky cenám Anděl
a Vinyla patří ke špičce současné
české hudební scény. Přijede Vilma
Cibulková, aby nám představila
roli Leni, za kterou dostala cenu
Thálie, nebo novocirkusové divadlo Mlejn s jihlavskou rodačkou
Eliškou Brtnickou. Ale nebudeme věci jen dovážet, bude se
u nás diskutovat o budoucnosti
Jihlavy, bude fashion market
ve spolupráci se školou v Heleníně.
A to je jen zlomek toho, na čem
teď pracujeme.
Strany 10 a 11
DIVADLO
Horácké divadlo
Komenského 22
PREMIÉRA
Gabriel Chevallier:
Zvonokosy
Poklidné plynutí všedních dní
v jihofrancouzském městečku
Zvonokosy, uprostřed sluncem
prozářeného kraje vína Beaujolais,
kde stereotypní život místních
obyvatel jen občas zpestří nějaký
drb nebo milostná aférka, najednou naruší rozhodnutí starosty
Pěšinky postavit u kostela veřejný
záchodek. Rázem se z poklidného
maloměsta stává politické kolbiště.
Režie: P. Novotný.
Velká scéna, termíny představení:
PREMIÉRA 12.9. od 19 hodin,
dále 14.9, 16.9., 17.9., 19.9., 23.9.,
24.9. 26.9. a 29.9. vždy od 19
hodin
Jiří Marek:
Autopohádky
Legendární Autopohádky spisovatele a scénáristy Jiřího Marka
v divadelním pojetí. Zazní upravené písničky od Chinaski „naživo“
a budou se vyprávět všechny ty
příběhy z nostalgické doby, kdy
auta jezdila ještě bez řidičů!
Režie K. Dušková.
Express kulturní tipy / inzerce
Malá scéna, termíny představení:
15.9. od 17 hodin, 21.9. od 9 hodin
a od 10.30 hodin
DKO Jihlava
Tolstého 2
Owen McCafferty:
Práskni do bot
Zlodějská komedie o hledání štěstí
prostřednictvím krádeže. Každý
ze čtveřice obkladačů ho nalézá
po svém, a díky svým mentálním
i životním schopnostem občas velmi
legračně. Řemeslníky, kteří se mezi
sebou baví jako dlaždiči, s gustem
hrají Jan Hrušínský, Radek Holub,
Martin Sitta a Václav Liška.
Divadelní sál, 24.9. od 19 hodin
Dětské karnevalové
divadlo Ježek
Jarní 22 (areál MŠ)
Bavíme se s Ježkem
Zábavné soutěžní a písničkové
představení.
26.9. od 10 hodin
FILM
Kino Dukla
Jana Masaryka 20
Mallory
(dokument, drama ČR, 2015, 101
minut, režie: Hana Třeštíková)
Film, v němž dokumentaristka
Helena Třeštíková 13 let sleduje
hlavní hrdinku Mallory, která
se po těžkých životních peripetiích odhodlaně snaží vrátit do
běžného života. S Mallory se život
nemazlil, ona se však po porodu
syna dokázala vymanit z drogové
závislosti a zvládla i období, kdy
se ocitla s dítětem na ulici a žila
jako bezdomovec. Snímek je tak
kromě jiného filmem o naději, že
každý má šanci změnit svůj život.
16.9. od 19.30 hodin
HUDBA
DKO Jihlava
Tolstého 2
DUO JAMAHA
Slovenská skupina DUO JAMAHA
přichází s písněmi mnoha žánrů,
pro všechny věkové generace, a je
zárukou skvělé zábavy.
Divadelní sál, 16.9. od 18 hodin
VÝSTAVY
Funkce a styl - Jihlavská
moderní architektura
Dům Gustava Mahlera
Znojemská 4
Výstava podtrhuje architektonicky zajímavé jihlavské objekty
mezi koncem 18. století a současností, a poukazuje na jejich
významnou roli a estetickou
hodnotu, jako protipól kontroverzi, s níž se občas střetávají.
Výstavu připravil Moravský zemský archiv – Státní okresní archiv
Jihlava ve spolupráci se statutárním městem Jihlava.
do 31. 10. 2015
OSTATNÍ
S dobrou knihou je to jízda
Městská knihovna Jihlava
ve spolupráci s Dopravním podnikem města Jihlavy přináší cestujícím MHD novinku v podobě koše s
knihami umístěného v trolejbusu
č. 77, který střídavě cestuje po
různých linkách. Principem této
kampaně je vnést „čtenářského
ducha“ na další z veřejných míst
města a zpříjemnit tak cestujícím
čas strávený v městské hromadné
dopravě. Přínosem je také netradiční způsob propagace služeb
knihovny a druhá šance pro knihy.
Svazky si mohou cestující zapůjčit,
ale také třeba ponechat či sami
mohou darovat jiné.
do 31.12. 2015
Strana 12
Zábava
Úspěšní luštitelé mohou získat od společnosti UNI HOBBY, a.s., která je v měsíci září partnerem křížovky, praktické věcné ceny
v hodnotě 600 Kč, 400 Kč nebo 200 Kč. Řešení tajenky posílejte nejpozději do pátku 25. 9. na email: [email protected], nebo
poštou na adresu: Yashica, Třída Legionářů 24, 586 01 Jihlava. Jména výherců zveřejníme v příštím vydání Jihlavského expressu, následně
budou kontaktováni. Tajenka z minulého čísla (ceny od společnosti Yashica): Musilova, Holíkova, Tylova. Ceny získávají: Marie
Týmová (Krasonice), Robert Sobotka (Jihlava) a Ludmila Uhrová (Třebíč).
Strana 14
Express sport
Dukla před začátkem ligy: V brance
se představil i patnáctiletý talent Škarek
oficiálně známý a jasno nebylo
ani o brankářské jedničce. Ruský
brankář Fjodor Kukin na testech
neuspěl, v brance Dukly se pak
střídali David Honzík a Lukáš
Sáblík.
Hokejovou Jihlavu však stále
může těšit, že je líhní talentovaných hráčů. Proti Motoru se totiž mezi tři tyče postavila opora
staršího dorostu, teprve patnáctiletý reprezentant Jakub Škarek
a odvedl výtečnou práci. České
Budějovice uspěly až v nájezdech.
„Hlavně jsem chtěl v bráně vydržet celých šedesát minut. Ukázalo
se, že mám pořád na čem pracovat,“ hodnotil Škarek své vystoupení pro webové stránky klubu.
Podle kouče Petra Vlka kvality
jeho týmu stejně nejvíce prověří až ostrá soutěžní konfrontace
a k té dojde 9. září v Litoměřicích,
12. září se pak Dukla představí
poprvé doma, soupeřem jí bude
Ústí nad Labem.
Jihlava – Po úspěšném představení na Rona Cupu ve slovenském Trenčíně, kde jihlavská
Dukla skončila po měření sil
s Trenčínem (0:3), Banskou Bystricí (2:1) a Nitrou (4:1) ze šesti
účastníků na třetím místě, přišlo
v posledních zápasech herní přípravy velké vystřízlivění.
Červenožlutí se v rámci tradičního Regionálního poháru střetli
s Třebíčí, Kladnem a budějovickým Motorem a do uzávěrky
záříjového vydání Jihlavského
expressu uhráli jediný bod za
domácí prohru po nájezdech s Jihočechy, navíc je strašilo výrazně
nelichotivé skóre. Před samotným startem I. ligy tedy nemohla
být o herní pohodě ani řeč.
Trenérům
Petru
Vlkovi
a Františku Zemanovi po výjezdu na Slovensko postupně krystalizovala soupiska pro nový
soutěžní ročník, v závěru srpna
však ještě nebyl kompletní kádr
Půlmaraton podpoří
nemocnou Nikolku
Jihlava – Druhý ročník Jihlavského půlmaratonu by mohl
překonat hranici tisícovky účastníků. Po loňské premiéře, kdy
pořadatele příjemně překvapilo
přes 700 startujících běžců, se letos očekává ještě větší zájem.
Akce se uskuteční 13. září,
o její organizaci se postarají pořadatelé z občanského sdružení
SLIBY – CHYBY ve spolupráci
s městem Jihlava. Hlavními partnery jsou společnosti AXIS a Ondrášovka. Závod podporuje také
Kraj Vysočina.
A co konkrétně účastníky
2. Jihlavského půlmaratonu čeká?
Kromě klasického závodu mužů
a žen na 21,0975 km – dva okruhy
centrem města - se na Vysočině
bude startovat také v kategoriích
dvojic a čtveřic, které mohou být
i smíšené. Každý závodník by tak
absolvoval buď deseti, nebo pouze
pětikilometrový úsek.
Navíc se bude soutěžit také
v rodinném běhu, na trati 1 200
metrů. Smyslem je to, aby děti
vytáhly rodiče. Nebo rodiče vytáhli děti. Startovat může libovolná kombinace dětí a dospělých.
Podmínkou je, aby v každém
týmu bylo minimálně jedno dítě
a jeden dospělý. Novinkou bude
závod na koloběžkách. Pořadatelé využijí vytýčenou trať k desetikilometrovému závodu pro tato
dvoukolá vozítka.
Jihlavský půlmaraton bude
mít opět charitativní podtext.
Každý rok by měl výtěžek
ze startovného pomoci některému ze zdravotně postižených
nebo vážně nemocných dětí.
Vloni se závod běžel pro Haničku. Té pořadatelé mohli
z výtěžku zakoupit rehabilitační
hydromasážní vanu. Letošní ročník se poběží pro vážně nemocnou Nikolku, která trpí vrozenou
cystickou fibrózou. Výtěžek bude
věnován na koupi rehabilitačního
vybavení – speciálního inhalátoru.
Jaké startovné tak budou muset závodníci zaplatit? Takřka
lidové: účastníci půlmaratonského závodu v předprodeji zaplatí
300 Kč (včetně trička) a na místě 400 Kč. Rodinný závod bude
za 70 Kč pro dospělé a 20 Kč pro
dítě. Registrace závodníků je
spuštěna přímo na webu závodu:
jihlavskypulmaraton.cz.
Jihlavský express - měsíčník. Vydává Yashica, s.r.o., Žďárského 186, 674 01, Třebíč. IČ: 46980121. Číslo registrace: MK ČR E 20293. Číslo: září 2015.
Měsíční náklad: 25.000 kusů. Telefon: 567 304 004, Fax: 567 304 005. E-mail: [email protected], www.jihlavskyexpress.cz

Podobné dokumenty

čez motor české budějovice

čez motor české budějovice otočily a o svém postupu do baráže věže do Hradce Králové a hokejorozhodly v prodloužení při dvou- vá bašta rázem nevěděla, co bude. minutovém dvojnásobném oslabe- Díky obrovskému semknutí všech ní...

Více