Modely a simulátory pro výuku resuscitace - KPR

Komentáře

Transkript

Modely a simulátory pro výuku resuscitace - KPR
Internet: www.medim.info
E-mail: [email protected]
ISO 9001:2001
Tel: 545 235 668
Fax: 545 235 138
Medim spol. s r.o., Selská 80, 614 00 Brno
Modely a simulátory pro výuku resuscitace - KPR
Základní resuscitace – Basic Life Support - BLS
Modely dospělého
RB120-0166A
RB130-0030
RB120-0827
RB120-0827
JT Brad – vychází z modelu Brad.
Vlastnosti: pohyblivá čelist, odnímatelná
hrudní deska pro nácvik dospělé a
dětské KPR, individuální ústí část,
odolná vinylová pokožka, atd.
RB120-0166A
Brad bez indikace – prodloužené torzo dospělého
s anatomickými znaky, realistický záklon hlavy a
vytažení dolní čelisti, nácvik prudkého stlačení
břicha, s příslušenstvím, v tašce
RB120-0395
Brad s indikací – jako RB1200166A s jednoduchou elektronickou indikací, v tašce
RB120-0829
JT Brad s elektronikou
RB130-0030
LITTLE
ANNE
–
jednoduché
a
ekonomické torzo pro nácvik základů
poskytování první pomoci, realistické
anatomické
znaky,
otevření
vzduchovodů
záklonem
hlavy
a
vysunutím dolní čelisti, kontrolní kliknutí
při správné hloubce hrudní masáže;
taška
RA170-0056
RB120-0066
OS120-0825
RB120-0066
Adam bez indikace – prodloužené torzo
dospělého
s anatomickými
znaky,
realistický záklon hlavy a vytažení dolní
čelisti, nácvik prudkého stlačení břicha,
bez elektroniky, s taškou
RB120-0373
Adam s indikací – RB120-0066,
elektronickou indikací a taškou
s
RA170-0056
CPR Simon torzo – odolný resuscitační model
dospělého s realistickými znaky a unikátním
hygienickým systémem, kdy plíce slouží zároveň
jako resuscitační rouška (není vyžadována žádná
další dezinfekce), připraveno pro připojení
indikace nebo k počítači, ohebná hlava, krk a
čelist, nutnost záklonu hlavy, lehce přístupný
hrudní koš, plíce a srdce pro nácvik Heimlichova
manévru, karotický a femorální puls, otevírací
oční víčka, jedno oko s rozšířenou zorničkou, 10
náhradních plic, taška
OS120-0825
Stoma Brad – pro nácvik ventilace
pomocí masky, odsávacích technik a
zajištění a podávání kyslíku. Správné
utěsnění a správný tlak vyvíjený na
oblast žaludku vede ke zvednutí
hrudníku. Model neobsahuje jednocestný
ventil nutný při nácviku dýchání z úst do
úst. Obsahuje 10 plicních systémů a
tašku.
RA170-0062
CPR Simon torzo s elektronickou indikací
RB120-0504
Možnost doplnění modelů o:
OS170-0060
indikační jednotku pro kontrolu
prováděné KPR
OS170-0031
KPR Link Monitor – propojení
modelu s počítačem
OS170-0004
pokročilá IV paže (levá či pravá)
OS170-0015
paže pro měření tlaku
RB120-0099
RB120-0099
Sani Manikin – ekonomické torzo,
unikátní
hygienický
systém
–
plíce/resuscitační rouška, 10 náhr. plic
RB120-0504
Fat Old Fred – resuscitační model
staršího
a
obézního,
realistická
anatomie,
záklon
hlavy,
možnost
nácviku uvolnění dýchacích cest, s
taškou
RA120-0168
RA120-0168
Simulace dýchacích cest na desce – efektivní
demonstrace uzavírání a otevírání dýchacích cest,
pohyblivá čelist a hlava pro přesné znázornění
otevření dýchacích cest při záklonu hlavy
RB120-0100
Sani Manikin – sada 4 modelů dospělého
Sani Manikin v tašce
Internet: www.medim.info
E-mail: [email protected]
ISO 9001:2001
Tel: 545 235 668
Fax: 545 235 138
Medim spol. s r.o., Selská 80, 614 00 Brno
Modely a simulátory pro výuku resuscitace - KPR
Základní resuscitace – Basic Life Support - BLS
RB120-0890
CPR Recording Manikin – model přesně
měří všechny úkony spojené s KPR,
výsledky
jsou
vyhodnoceny
procentuelně v porovnání s standardy
2005 AHA, není vyžadováno žádné další
programování či další vybavení, možnost
připojení na digitální projektor (není
součástí), hodnocení studenta v reálném
čase na obrazovce laptopu, ukládání
záznamů, tisk, model dále obsahuje: 3
ústní/nosní části, 3 plíce, taška a návod
RB120-0890
RB120-0480A
Basic Buddy – cenově výhodné torzo dospělého/dítěte pro nácvik základů poskytování první pomoci – kardiopulmonární resuscitace
(KPR); s použitím jednorázových plicních sáčků vyžaduje model minimální údržbu; k otevření vzduchovodů je nutno provést záklon
hlavy a při správné ventilaci se viditelně zvedá hrudník; anatomicky správné provedení umožňuje správnou polohu rukou na hrudníku
při kompresi; model obsahuje i možnost volby nácviku KPR u dospělých nebo u dětí
RB120-0481A
Provedení RB120-0480A v balení 5 ks, v 1 tašce
RB120-0482A
Provedení RB120-0480A v balení 10 ks, ve 2 taškách
RB120-0497
Fast Pack – obsahuje Basic Buddy a Baby Buddy
RB120-0480A
Výukové modely CPR Prompt
Komplexní design umožňuje na modelech nácvik Heimlichova
manévru a abdominálního stlačení, dále KPR a dýchání z úst do
úst. Realistické anatomické znaky (ohryzek, hlavové tepny,
pupek, hrudní koš, hrudní výběžek) usnadňují nácvik správného
umístění rukou při kompresi hrudníku, atd. Jak model
dospělého/dítěte, tak i model kojence jsou velmi hodnotnou
pomůckou s důležitými vlastnostmi: nutný záklon hlavy/zvednutí
čelisti pro otevření dýchacích cest, řádné anatomické znaky a
slyšitelné cvaknutí při přílišné kompresi.
RB120-0497
Modely CPR Prompt AED
Ekonomická torza jako modely CPR Prompt, navíc možnost
použití AED. K dispozici jsou ve dvou velikostech: ve velikosti
dospělého/dítěte a ve velikosti kojence. Vlastnosti: nutný záklon
hlavy, řádné anatomické znaky, viditelný zdvih hrudníku a
slyšitelné cvaknutí při přílišné kompresi. Modely obsahují
realistickou pokožku, která odolá opakovanému použití
defibrilačních elektrod.
RB120-0684
RB120-0684
TMAN AED 1T – dospělý/dětský model
RB120-0682
TMAN
1
–
dospělý/dětský
model
s nastavením věku/tuhosti při kompresi
hrudníku
RB120-0688
TPAK 100 – obsahuje 5 dospělých/dětských
modelů
RB120-0481A
RB120-0682
RB120-0725
TPAK 700 – obsahuje 5 dospělých/dětských
a 2 kojenecké modely
Plíce/roušky 10 ks/bal:
RB120-0703
Dospělý/dítě
RB120-0689
TPAK
AED
100T
–
obsahuje
dospělých/dětských modelů
5
RB120-0726
TPAK
AED
700T
dospělých/dětských
kojenecké modely
5
2
–
obsahuje
modelů
a
Plíce/roušky 10 ks/bal:
RB120-0703
Dospělý/dítě
Plíce/roušky 100 ks/bal:
RB120-0707
Dospělý/dítě
Plíce/roušky 100 ks/bal:
RB120-0707
Dospělý/dítě
RB120-0688
RB120-0726
Internet: www.medim.info
E-mail: [email protected]
ISO 9001:2001
Tel: 545 235 668
Fax: 545 235 138
Medim spol. s r.o., Selská 80, 614 00 Brno
Modely a simulátory pro výuku resuscitace - KPR
Základní resuscitace – Basic Life Support - BLS
RB130-0445
RB130-0471
RB130-0445
Resusci Anne Basic torzo – dokonalejší torzo s realistickými anatomickými znaky, realističtějším prováděním základních úkonů
(otevření dýchacích cest a hrudní masáž), simulací pulsu na karotidě, v tašce - slouží jako podložka při nácviku (možnost i
v kufru RB130-0440)
RB130-0471
Resusci Anne Basic s končetinami, v kufru
Indikační varianty pro model Resusci Anne
RB130-0451
Resusci
Anne
SkillGuide
torzo
–
vlastnosti
jako
RB130-0445
s vyhodnocením kvality prováděné KPR
indikačními kontrolkami (správný objem
vzduchu vdechu, příliš velký objem
vzduchu, příliš rychlé vdechy, správná
hloubka masáže, příliš velká hloubka,
nesprávná
poloha
rukou);
v tašce
(možnost i v kufru RB130-0448)
RB130-0474
Resusci Anne SkillGuide s končetinami –
vlastnosti jako RB130-0451 v kufru
RB130-0452
Resusci Anne SkillReporter torzo –
vlastnosti jako RB130-0445 s indikační
jednotkou SkillReporter, která indikuje
na LED stupnici intenzitu ventilace i
komprese, nesprávnou polohu rukou na
hrudníku s indikací místa, kontrolku
kontroly pulsu na karotidě, distenzi
žaludku, vestavěný
metronom pro
správnou rychlost masáže, vestavěná
tiskárna umožní tisk veškerých údajů
v reálném čase včetně křivek ventilace a
komprese a konečného zhodnocení
účinnosti prováděné KPR; v kufru
Modifikace a vylepšení všech modelů Resusci Anne
RB130-0499
Molitanové končetiny
(nezobrazeno)
RB130-0680
RB130-0680
Rescue modul – končetiny o
téměř realistické hmotnosti,
ohebné v hlavních kloubech,
vhodné
pro
nácvik
manipulace
s poraněným,
resuscitace, zajištění, fixace
RB130-0650
RB130-0650
Krvácející DK s tokem krve
RB130-04681
RB130-0488
Resusci Anne SkillReporter s končetinami – vlastnosti jako RB130-0452 v
kufru
RB130-0682
RB130-0549
Laerdal PC SkillReporting System –
zdokonalení
nácviku
KPR
využitím
možností počítače ke znázornění křivek
ventilace a komprese a celkového
vyhodnocení
prováděné
resuscitace;
studenti
si
mohou
zvýšit
kvalitu
nacvičované KPR pomocí počítače, po
provedené
sekvenci
resuscitace
následuje celkové grafické a číselné
vyhodnocení, možnost ovládat několik
modelů jedním PC, použití i u modelů
pro nácvik AED, ukládání a tisk
kompletních údajů z průběhu nácviku
resuscitace
RB130-0548
RB130-0681
IV paže
RB130-0682
Trauma modul – končetiny o
téměř realistické hmotnosti,
ohebné v hlavních kloubech,
vhodné
pro
nácvik
manipulace
s poraněným,
resuscitace, zajištění, fixace,
popáleniny I., II. a III.
stupně, řezné rány na HK a
DK, amputovaný malíček na
noze, zlomenina DK, zabodnutý předmět v HK a DK
Intubační hlava – anatomicky
přesné dýchací cesty pro
nácvik základních a středně
pokročilých
intubačních
technik
RB130-0547
Intubační hlava pro modely Resusci Anne a Resusci Anne
SkillGuide
RB130-0548
Intubační hlava pro modely Resusci Anne SkillReporter
Internet: www.medim.info
E-mail: [email protected]
ISO 9001:2001
Tel: 545 235 668
Fax: 545 235 138
Medim spol. s r.o., Selská 80, 614 00 Brno
Modely a simulátory pro výuku resuscitace - KPR
Základní resuscitace – Basic Life Support - BLS
RA170-0063
CPR Simon celotělový – odolný celotělový
resuscitační model dospělého s ohebnými klouby,
realistickými znaky a unikátním hygienickým
systémem, kdy plíce slouží zároveň jako
resuscitační rouška (není vyžadována žádná další
dezinfekce), připraveno pro připojení indikace
nebo k počítači, ohebná hlava, krk a čelist,
nutnost záklonu hlavy, lehce přístupný hrudní
koš, plíce a srdce pro nácvik Heimlichova
manévru, karotický a femorální puls, otevírací
oční víčka, jedno oko s rozšířenou zorničkou,
venózní přístup, 10 náhradních plic, model
oddělitelný v pase pro snazší uskladnění, taška
RB120-0383
RA170-0064
CPR Simon celotělový s elektronickou indikací
RB120-0383
CPR/Trauma Manikin – model dospělého ve skutečné velikosti
pro nácvik KPR, realistická pružnost a hmotnost modelu
(167cm, 19kg) – přirozený odpor při kompresi, hmatný puls
na karotidě, anatomické znaky
Možnost doplnění modelů o:
OS170-0060
indikační jednotku pro kontrolu
prováděné KPR
OS170-0031
KPR Link Monitor – propojení
modelu s počítačem
OS170-0004
pokročilá IV paže (levá či pravá)
OS170-0015
paže pro měření tlaku
RB120-0385
CPR/Trauma Manikin s elektronickou indikací provádění KPR
RB110-0049
I.V. paže se zápěstím – ekonomická verze pro nácvik i.v.
technik
RA170-0063
RB120-0556A
RB120-0556A
Manikin moulage kit – sada imitací poranění určená k aplikaci na
model RB120-0385 a RB120-0825 – krvácivá poranění včetně
pumpičky (komplikovaná zlomenina, lacerace, pořezané chodidlo,
poranění čelisti,průstřel na paži, atd.; nekrvácivá poranění –
popáleniny 2. a 3. stupně
RB130-0550
RB130-0550
Resusci Anne CPR-D torzo – základní vlastnosti jako u modelu
RB130-0452 s možností nácviku „ostré“ defibrilace, pomocí MicroHeartsim možno simulovat několik EKG arytmií, automaticky
generovaný puls na karotidě
RB130-0580
Resusci Anne CPR-D celotělový
Výukový systém Resusci Anne Q-CPR/D umožňuje s použitím
defibrilátoru HeartStart MRx nácvik defibrilace, zajištění
dýchacích cest a využití systému Q-CPR. Dýchací cesty lze
zajistit pomocí endotracheální rourky, laryngeální masky nebo
resuscitačního vaku.
Systém Q-CPR dodává defibrilátoru data EKG a snese i
elektrické výboje. Dále poskytuje defibrilátoru data o
probíhající ventilaci.
EKG a reakce na elektrické výboje jsou ovládány pomocí
Micro-HeartSim.
Pomocí
volitelného
SkillReporter
nebo
softwaru
PC
SkillReporter můžete vytvářet dokumentaci o prováděné
resuscitaci.
RA130-0584
Q-CPR Modul – možno připojit k jakému modelu Resusci Anne
CPR/D i ke speciálnímu modelu Resusci Anne Q-CPR/D. Tento
modul je připojen přímo k defibrilátoru HeasrtStart MRx.
RA130-0582
Resusci Anne CPR-D Torzo s intubační hlavou
RA130-0583
Resusci Anne CPR-D Torzo s intubační hlavou, včetně EKG
simulátoru Micro-HeartSim
Internet: www.medim.info
E-mail: [email protected]
ISO 9001:2001
Tel: 545 235 668
Fax: 545 235 138
Medim spol. s r.o., Selská 80, 614 00 Brno
Modely a simulátory pro výuku resuscitace - KPR
Základní resuscitace – Basic Life Support - BLS
RB120-0520
RB120-0489
RB120-0489
CPARLENE Torso – model pro nácvik KPR s elektronikou a
s možností připojení kterékoliv indikační jednotky (kontrolky,
paměť, paměť s tiskárnou), možnost přepínání dospělý/dítě
RB120-0490
CPARLENE Basic Torso –
elektronického vyhodnocení
torzo
modelu
dospělého
bez
RB120-0520
CPARLENE Basic Manikin – celotělový model bez elektronického
vyhodnocení, lze provést upgrade na jakýkoliv typ indikace
RB120-0469
Upgrade pro RB120-0520 – elektronika a propojení, dětské
pružiny
RB120-0488A
RB120-0487
RB120-0488A
CPARLENE Torso - model dospělého se světelnou indikací (po
výměně vnitřních pružin může být použito pro simulaci KPR
dítěte – pružiny obsaženy v dodávce); hmatné anatomické
znaky, hmatný puls na karotidě, plně pohyblivá hlava, krk a
čelist, indikace pro režim dospělý/dítě – hloubka komprese,
ventilační objem, nesprávná poloha rukou
RB120-0487
CPARLENE Manikin s elektronikou – celotělový model pro nácvik
KPR, se zavedenou elektronikou, bez indikace (možnost zvolit
z níže uvedených indikací)
RB120-0486A
CPARLENE Manikin s pamětí – celotělový model pro nácvik KPR,
vlastnosti jako RB120-0488A s možností zaznamenání do paměti
a následné vyvolání údajů
RB120-0235
RB120-0486A
RA120-0235
CPARLENE – model dospělého umožňující nácvik intubace,
ventilace, odsávání a KPR. Realistická anatomie včetně chrupu,
jazyka, hltanu, hrtanu, epiglottis, hrtanové chrupavky, nepravé i
pravé hlasivky, trachea, plic, jícnu a žaludku. Nácvik orální,
světlovodné i nasální intubace (ET rourky, Combitubus,
laryngoskop, atd.), odsávání, Selilickova manévru, atd. Bez
elektroniky.
RA120-0236
CPARLENE – jako RA120-0235 s elektronickými konektory.
K modelu CPARLENE s těmito kontory lze připojit jakákoliv
elektronika uvedená dále.
RB120-0485A
CPARLENE Manikin s pamětí a tiskárnou – celotělový model
s indikací a možnostmi jako RB120-0488A, křivky ventilace a
komprese jsou tisknuty v časových sekvencích, průměr je
indikován na displeji a vytisknut na papír
Externí monitorovací zařízení k modelům CPARLENE
RB120-0466
RB120-0468
RB120-0468
Světelná indikace s kontrolkami
RB120-0467
RB120-0467
Elektronický monitoring a paměť
RB120-0466
Elektronický monitoring, paměť a tiskárna
Internet: www.medim.info
E-mail: [email protected]
ISO 9001:2001
Tel: 545 235 668
Fax: 545 235 138
Medim spol. s r.o., Selská 80, 614 00 Brno
Modely a simulátory pro výuku resuscitace - KPR
Základní resuscitace – Basic Life Support - BLS
Možnosti vylepšení a doplnění modelů CPARLENE
RA120-0110
Defibrilační pokožka hrudníku – možnost
použití
manuálního
i
automatického
defibrilátoru, 4 EKG místa
RB120-0460
RB120-0110
RB120-0460
IV paže s výměnnými žílami o pokožkou
RA120-0160
RA120-0156
RB120-0458
RB120-0458
Paže pro měření krevního tlaku (nastavení systolického,
diastolického tlaku, frekvence tepu, auskultační pauza,
možnost napojení na reproduktory)
RB120-0925
Sani
Family
Pack
–
ekonomická
sada
KPR
modelů složená z kombinace dvou ekonomických
modelů dospělého Sani
Manikin, jednoho dětského
modelu
Sani
Child
a
jednoho novorozeneckého
modelu Sani Baby, sada
dále obsahuje tašku, 100
kusů dospělých plicních/
obličejových sáčků, 100
dětských
plicních/
obličejových
sáčků
a
novorozeneckých plicních/
obličejových sáčků
RB120-0101
Ekonomická startovací
balíček – nejekonomičtější možnost nahradit
staré vybavení nebo
pořídit
nové,
ekonomický
balíček
obsahuje:
sada
4
modelů dospělého Sani
Manikin v tašce, 200
dospělých
plicních/
obličejových
sáčků,
sadu 4 novorozeneckých
modelů
Sani
Baby v tašce a 200
novorozeneckých
plicních/ obličejových
sáčků
RA120-0156
Intubační
hlava
menšího
dospělého
–
nácvik
základních
intubačních postupů
RA120-0114
Intubační hlava dospělého – nácvik
intubace pomocí laryngoskopu i použití
Combitube, nácvik manévru dle Sellicka;
možno nainstalovat na model Resusci
Anne (verze RA120-0160 navíc otok
jazyka a laryngospasmus)
RB120-0103
RB120-0925
RB120-0103
Profesionální
startovací
balíček – nejekonomičtější
možnost nahradit staré
vybavení
nebo
pořídit
nové, bohaté příslušenství,
profesionální
balíček
obsahuje:
2
modely
dospělého Brad, 1 model
dítěte
Kyle,
1
model
novorozence Kim, dalších
10
balení
dospělých,
dětských a novorozeneckých ústních/nosních částí,
dalších
24
balení
dospělých,
dětských
a
novorozeneckých plic a 100
kusů
bezlatexových
resuscitačních roušek
RB130-0827
Little
Family
Pack
–
ekonomicky výhodná sada
resuscitačního
modelu
dospělého
Little
Anne,
dítěte
Little
Junior
a
novorozence Baby Anne,
včetně tašky na kolečkách
RB120-0101
RB130-0827
Internet: www.medim.info
E-mail: [email protected]
ISO 9001:2001
Tel: 545 235 668
Fax: 545 235 138
Medim spol. s r.o., Selská 80, 614 00 Brno
Modely a simulátory pro výuku resuscitace - KPR
Základní resuscitace – Basic Life Support - BLS
Modely dítěte
RB120-0096
Child CPR Torso –
ekonomické
torzo
s použitím jednorázových
sáčků
(plíce,
vzduchovody,
ústní
rouška),
realistický
pohyb hrudníku při
ventilaci
RB120-0096
RB130-0250
RB120-0480A
RB120-0480A
Basic
Buddy
–
cenově
výhodné
torzo
dospělého/
dítěte
(viz
výše
Modely dospělého)
RB130-0250
Little Junior - jednoduché a
ekonomické
torzo
pro
nácvik základů poskytování
první pomoci, realistické
anatomické znaky, otevření
vzduchovodů
záklonem
hlavy a vysunutím dolní
čelisti, kontrolní kliknutí při
správné hloubce hrudní
masáže; taška slouží jako
podložka při nácviku
RB120-0682
RB120-0370
Brad Jr. – torzo 7-letého
dítěte, realistické anatomické
znaky, v tašce
RB120-0371
Brad Jr. – torzo 7-letého
dítěte, realistické anatomické
znaky,
s jednoduchou
elektronickou
indikací,
v
tašce
RB120-0370
RB120-0682
TMAN 1 – dospělý/dětský
model
s nastavením
věku/tuhosti při kompresi
hrudníku (viz výše Modely
dospělého)
RB120-0684
RB120-0684
TMAN AED 1T –
dospělý/dětský
model (viz výše
Modely dospělého)
RA170-0059
RB120-0836
RB120-0062
RA170-0059
Roční dítě pro nácvik KPR –
pohyblivá hlava a čelist se zuby a
jazykem,
unikátní
hygienický
systém, kdy plíce slouží zároveň
jako resuscitační rouška (není
vyžadována
žádná
další
dezinfekce),
lehce
přístupný
hrudní koš, plíce a srdce, zdvih
hrudníku,
4
hmatné
pulsy,
otevírací oční víčka, jedno oko
s rozšířenou zorničkou, oblečení,
taška
RA170-0065
Roční dítě pro nácvik
s elektronickou indikací
KPR
RA170-0066
Roční dítě pro nácvik KPR
s intraoseálním
i
venózním
přístupem
RA170-0067
Roční dítě pro nácvik KPR
s intraoseálním
i
venózním
přístupem a elektronickou indikací
RB130-0240
RB120-0061
Timmy – model 3-letého dítěte pro nácvik
resuscitace
RB120-0062
Timmy – model 3-letého dítěte s jednoduchou
elektronickou indikací
RB120-0192A
Kyle – ekonomický model 3-letého dítěte pro
nácvik KPR, pěnou vyplněné tělo modelu, bez
vnitřních částí, anatomicky přesné znaky
RB120-0836
JT Kyle s pohyblivou čelistí – stejné vlastnosti
jako Kyle, navíc pohyblivá čelist
RA170-0060
Pětileté dítě pro nácvik KPR – pohyblivá hlava a čelist se zuby a jazykem, unikátní hygienický
systém, kdy plíce slouží zároveň jako resuscitační rouška (není vyžadována žádná další dezinfekce),
lehce přístupný hrudní koš, plíce a srdce, zdvih hrudníku, femorální a karotický puls, otevírací oční
víčka, jedno oko s rozšířenou zorničkou, ohebné klouby, ohýbání v pase, oblečení, taška
RA170-0060
RA170-0071
Pětileté dítě pro nácvik KPR s elektronickou indikací
RA170-0072
Pětileté dítě pro nácvik KPR s intraoseálním i venózním přístupem
RA170-0073
Pětileté dítě pro nácvik KPR s intraoseálním i venózním přístupem a
elektronickou indikací
RB130-0240
RESUSCI JUNIOR SKILLGUIDE - dokonalejší provedení resuscitačního celotělového modelu
s vyhodnocením kvality prováděné KPR indikačními kontrolkami (správný objem vzduchu
vdechu, příliš velký objem vzduchu, příliš rychlé vdechy, správná hloubka masáže, příliš velká
hloubka, nesprávná poloha rukou), simulací pulsu na karotidě; taška slouží jako podložka při
nácviku
RB130-0238
RESUSCI JUNIOR BASIC – jako model RB130-0240 bez indikační jednotky SkillGuide; taška
RB130-0243
RESUSCI JUNIOR WATER RESCUE – model bez indikace pro použití ve vodě; taška
Internet: www.medim.info
E-mail: [email protected]
ISO 9001:2001
Tel: 545 235 668
Fax: 545 235 138
Medim spol. s r.o., Selská 80, 614 00 Brno
Modely a simulátory pro výuku resuscitace - KPR
Základní resuscitace – Basic Life Support - BLS
Modely kojence
RB130-0068
RB120-0089A
RB120-0491
RB130-0068
Baby Anne – jednoduchý a ekonomický
model pro nácvik základů poskytování
první pomoci, realistické anatomické
znaky, otevření vzduchovodů záklonem
hlavy, realistický odpor při hrudní
masáži, vhodné pro nácvik odstranění
vdechnutého cizího předmětu
RB120-0491
Baby Buddy – jednoduchý a ekonomický
model pro nácvik základů poskytování první
pomoci. Vlastnosti viz výše Basic Buddy
RB120-0480A
RB120-0492
Baby Buddy 5 ks v jedné tašce
RB120-0493
Baby Buddy 10 ks ve 2 taškách
RB120-0089A
Sani-Baby CPR Manikin – ekonomický model
pro nácvik KPR, plicní sáčky s obličejovou
rouškou pro jedno použití
RB120-0101
Ekonomická sada – 4 modely dospělého
Sani-Manikin a 4 modely kojence Sani-Baby
RB120-0497
Fast Pack – obsahuje Basic Buddy a Baby
Buddy
RB120-0683
RB120-0007
RB120-0013
RB120-0685
RB120-0683
TMAN 2 – kojenecký model, vlastnosti
viz výše Modely CPR Prompt
RB120-0686
TPAK 50 – obsahuje 5 kojeneckých
modelů
RB120-0725
TPAK
700
–
dospělých/dětských
modely
a
obsahuje
5
2 kojenecké
RB120-0685
TMAN AED 2T – kojenecký model s možností
AED, vlastnosti viz výše Modely CPR Prompt
AED
RB120-0687
TPAK AED 50T – obsahuje 5 kojeneckých
modelů
RB120-0726
TPAK
AED
700T
–
obsahuje
5
dospělých/dětských modelů a 2 kojenecké
modely
RA170-0061
RB120-0007
Cathy – model novorozence, může být
naplněn vodou pro zvýšení realismu,
anatomické znaky, realistická pohyblivost a
hmotnost
RB120-0009
Cathy s indikací – vlastnosti jako RB1200007, navíc elektronická jednotka pro
indikaci správné KPR
RB120-0014
Billy – realistický model kojence 6-9 měsíců
pro nácvik KPR, možno naplnit vodou pro
vyšší realismus, anatomické znaky
RB120-0013
Billy s indikací – vlastnosti jako RB120-0014,
navíc, elektronická jednotka pro indikaci
správné KPR
RB130-0164
RA170-0061
Resuscitační model novorozence –
pohyblivá hlava a čelist s jazykem,
unikátní hygienický systém, kdy plíce
slouží zároveň jako resuscitační rouška
(není
vyžadována
žádná
další
dezinfekce), lehce přístupný hrudní koš,
plíce a srdce, zdvih hrudníku, hmatný
puls, oblečení, taška
RA170-0068
Novorozenec
pro
s elektronickou indikací
nácvik
RB130-0164
Resusci Baby SkillGuide – realistický model
pro nácvik KPR, dokonalejší provedení
resuscitačního
modelu
s vyhodnocením
kvality
prováděné
KPR
indikačními
kontrolkami
(správný
objem
vzduchu
vdechu, příliš velký objem vzduchu, příliš
rychlé vdechy, správná hloubka masáže,
příliš velká hloubka, nesprávná poloha
rukou), simulací brachiálního pulsu
KPR
RA170-0069
Pětileté
dítě
pro
nácvik
KPR
s intraoseálním i venózním přístupem
RA170-0070
Pětileté
dítě
pro
nácvik
KPR
s intraoseálním i venózním přístupem a
elektronickou indikací
RB120-0186A
RB120-0197A
RB120-0197A
Kevin – realistický model 6-9 měsíčního
kojence
pro
nácvik KPR.
Individuální
ústní/nosní díl, výměnný plicní systém,
pěnové tělo, bez rozbitných částí.
RB120-0186A
Kim – ekonomický model novorozence pro
nácvik KPR, pěnou vyplněné tělo modelu,
bez
vnitřních
částí,
výměnné
plíce,
anatomicky přesné znaky, pro nácvik
základních postupů

Podobné dokumenty

Modely a simulátory pro výuku resuscitace - KPR

Modely a simulátory pro výuku resuscitace - KPR Simulation kit V – sada imitací poranění de luxe; tato sada obsahuje 7 krvácejících připevnitelných poranění a 15 nejnovějších nalepovacích poranění. Celá řada příslušenství umožňuje vytvořit 70 in...

Více

Umíme používat rukavice?

Umíme používat rukavice? ochranná bariéra, pružnost, pohodlí, přiléhavost, dobrá citlivost hmatu a relativně nízká cena, zůstává latex stále zlatým standardem v ochraně rukou. Vzhledem k možnosti snížení obsahu alergizujíc...

Více

Modely a simulátory pro výuku resuscitace - KPR

Modely a simulátory pro výuku resuscitace - KPR košem obsahující srdce, plíce a žaludek, plně ohebná hlava, krk a čelist, anatomicky přesná ústa, jazyk, dýchací cesty a jícen, nasální průchod pro zavádění NP rourek, Sellickův manévr, realistické...

Více

Katalog v pdf ke stažení

Katalog v pdf ke stažení Vrtaãky stojanové................................................................268 ...............192-193 Vrtáky jádrové .....................................................................288 ....

Více