Katalog 2010 stavebních a technických izolací

Komentáře

Transkript

Katalog 2010 stavebních a technických izolací
Katalog 2010
stavebních a technických izolací
Nejširší nabídka izolací
Skelná vlna ■ Čedičová vlna ■ EPS ■ XPS
Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací
2
SAINT-GOBAIN ISOVER CZ - SVĚTOVÁ JEDNIČKA V IZOLACÍCH
Společnost Isover celosvětově vyvíjí, vyrábí a prodává
izolační materiály v té nejlepší kvalitě již od roku 1936.
Materiály Isover je izolována každá druhá střecha
v Evropě či každý pátý dům v USA. Isover, divize
izolačních materiálů francouzského koncernu SaintGobain, založeného v roce 1665 ve Francii, je největší
výrobce tepelných, zvukových a protipožárních izolací
s působností a výrobními závody po celém světě.
V České republice je skupina Isover zastoupena
společností Saint-Gobain Isover CZ s.r.o. s obchodním
a marketingovým ředitelstvím v Praze a hlavním sídlem
v Častolovicích, kde se také nachází moderní výrobní
závod na výrobu izolačních materiálů z čedičové vlny,
které se zde vyrábějí již více než 40 let. Společnost
vlastní také dva závody na výrobu expandovaného
polystyrenu (EPS), a to v Českém Brodě a Lipníku nad
Bečvou.
Po té co společnost Saint-Gobain Isover CZ převzala
na počátku roku 2010 výrobu expandovaného
polystyrenu od sesterské firmy Rigips, stala se firmou
nabízející nejširší sortiment tepelných, zvukových
a protipožárních izolací na českém trhu v té nejlepší
kvalitě a navíc pod jednotnou značkou ISOVER.
Stejně jako na jiných evropských a světových trzích,
tak i na českem trhu je Isover největším výrobcem
a dodavatelem izolačních materiálů.
Kompletní nabídka sortimentu značky ISOVER
zahrnuje stávající produkty z čedičové vlny, skelné vlny,
extrudovaného polystyrenu XPS a nově také kvalitní
izolační produkty z expandovaného polystyrenu EPS.
Vedle tradičních výrobků pro izolace podlah, příček,
stěn, fasád, stropů, podhledů, plochých a šikmých
střech, potrubních rozvodů zahrnuje nabídka také
unikátní fólie Isover Vario s proměnným difúzním
odporem, lepící a těsnící pásky, tmely apod. Materiály
Isover jsou určeny nejen pro tepelnou izolaci budov,
ale slouží také jako ochrana před hlukem a případně
i přispívají ke zvýšené požární odolnosti objektů
a rozličných technických a technologických zařízení
a prvků.
Izolační materiály z minerálních vláken i polystyrenu
velmi významně přispívají ke snižování energetické
náročnosti budov, a tím i celková produkce škodlivých
látek vypouštěných do ovzduší. Díky své kvalitě
a vysokým tepelně-technickým parametrům jsou
klíčovými prvky pro nízkoenergetický a pasivní způsob
bydlení. Téměř všechny produkty značky ISOVER
jsou dnes zařazeny v seznamu výrobků a technologií
dotačního programu „Zelená Úsporám“ a lze na ně
tudíž čerpat státní dotace.
Prodej výrobků pod ochrannou známkou ISOVER je
v České republice zajištěn prostřednictvím rozvětvené
sítě smluvních odborných prodejců stavebnin.
V každém regionu Čech a Moravy můžete využít
služeb a poradenství obchodních zástupců, kteří jsou
připraveni podat Vám veškeré informace o našich
materiálech.
Snahou společnosti Saint-Gobain Isover CZ s.r.o.
je poskytovat zákazníkům možnost objektivního
řešení týkajícího se výběru a aplikace jednotlivých
typů izolací. Samozřejmostí je odborné poradenství
při volbě nejvhodnějšího typu izolačního materiálu
pro dosažení optimálního řešení přesně dle potřeb
a požadavků zákazníků, a to jak po stránce technické,
tak také po stránce ekonomické.
3
OBSAH
SAINT-GOBAIN ISOVER CZ SVĚTOVÁ JEDNIČKA V IZOLACÍCH
2
Hlavní přínos použití izolací
isover
4
Vlastnosti minerálních izolací
a EPS Isover
6
izolace ŠIKMých STŘECH, STROPů
A PODHLEDů
Doporučené materiály do větraných
konstrukcí fasád a dřevostaveb
UNI, Fassil, Fassil NT, Hardsil
IZOLACE plochÝCH střech
DOPORUČENÉ MATERIÁLY Isover PRO PLOCHÉ STŘECHY
Isover s, T, R, P, SG Combi Roof 30M, SG
Combi Roof 30M Grey, sd, DK, AK, TRV,
EPS 100 S, 150 S, 200 S, GreyRoof 100,
150, 70 S
8
doporučené materiály isover pro šikmé
střechy a stropy
unirol PROFI, MK-KF, UNIROL-Plus,
UNI, UNIROLL-CLASSIC, ORSIK, DOMO
COMFORT, ORSET, DOMO, ORSTROP
Doplňkové materiály isover pro šikmé
střechy
TRAM, TWIN UD, Vario Km duplex uv,
vario kb1, vario MultiTape SL, VARIO DS,
TYVEK SOFT Antireflex, TYVEK SOLID, NŮŽ
Lehké příčky, předsazené stěny,
pohltivé stěny a stropy
19
42
MULTIKOMFORTNÍ DŮM
technické izolace
50
52
VÝROBKY ISOVER PRO TECHNICKÉ IZOLACE
ORSTECH LSP H, LSP ST, LSP PYRO, ML3 ORSTECH DP 65, 80, 100,
ORSTECH 45, 65, 90, 110, KLIMAROL, PotrubnÍ Izolační pouzdro
doporučené materiály Isover pro lehké
příčky
AKU, PIANO, ROLLINO, ORSET, MERINO,
AKUSTIC SSP2
VLASTNOSTI IZOLACÍ
A POMOCNÉ TABULKY
59
použití technických izolací
59
IZOLACE plovoucíCH podlah
vlastnosti technických izolací
60
použití stavebních MW izolací
61
PŘEHLED TECHNICKÝCH PARAMETRŮ MW
62
Přehled technických parametrů EPS
64
použití stavebních eps izolací
65
MINIMÁLNÍ A DOPORUČENÉ TLOUŠŤKY IZOLACÍ V KONSTRUKCÍCH
66
Materiály z Extrudovaného polystyrenu (XPS)
67
24
doporučené materiály Isover do plovoucích podlah
N, T-N, T-P, N/PP, TANGO, TDPT, EPS
RigiFloor 4000, 5000, EPS NeoFloor 100,
150, EPS 70S, 100S
ZATEPLENÍ obvodovÝCH stěn
30
DOPORUČENÉ VÝROBKY ISOVER DO OBVODOVÝCH STĚN
nf 333, tf, uni, fassil, FASSIL NT,
hardsil, EPS 70F, EPS GreyWall,
EPS 100F, EPS Silence dB Plus
DOPORUČENÉ MATERIÁLY PRO SOKL A SPODNÍ
STAVBU
EPS Sokl, EPS Perimetr, EPS DD Universal
4
HLAVNÍ PŘÍNOS POUŽITÍ IZOLACÍ ISOVER
Vytváříme komfort a příjemné
klima
Všichni chceme mít místo, kde nám je příjemně, ani
zima ani horko a kde jsme chráněni před nežádoucím
hlukem. S Isoverem si můžete být jistí, že ať už se
kdekoliv uvnitř Vašeho domu nebo venku děje cokoliv,
ať je mráz, či parný den, ať kolem Vašeho domu jezdí
auta či létají letadla, vždy si budete moci vychutnávat
tu správnou atmosféru a chvíle klidu a pohody, kterou
vám tepelné a zvukové izolace Isover poskytnou.
Úspory s materiály ISOVER
Jedním z předpokladů pro spokojený život či práci je
i vytvoření správné tepelné pohody prostředí v létě
i v zimě. Toho můžeme dosáhnout instalací výkonného
a energeticky náročného topného/klimatizačního
systému nebo minimalizací úniku tepla z objektu
provedením kvalitní tepelné izolace. Zateplováním
provádíme dodatečnou tepelnou ochranu stavebních
konstrukcí s cílem ušetřit náklady na teplo.
Pořízení tepelné izolace stojí peníze, ale je to
jednorázové vydání, které se v budoucnosti
mnohonásobně vrátí. Optimální tepelnou ochranou
dosáhnete úsporu nákladů na vytápění po celou dobu
života Vašeho domu. A to je v dnešní době důležité
vzhledem k trendu růstu cen za energii.
Také je nutno připomenout, že od 1. ledna 2009
nabyla účinnost i poslední část zákona 177/2006
Sb., kde se uvádí, že stavebník, vlastník budovy nebo
společenství vlastníků musí zajistit splnění požadavků
na energetickou náročnost budovy a splnění
porovnávacích ukazatelů a to:
■ při výstavbě nových budov
■ při větších změnách dokončených budov s celkovou
podlahovou plochou nad 1000 m2
Průkaz energeticKé náročnosti
budovy
stávající
stav
po realizaci
doporučení
A
B
B
c
C
D
E
F
G
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m2rok
XY
XY
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ
XY
XY
Podíl dodané energie připadající na:
Vytápění
%
Průkaz energetické náročnosti budovy umožňuje
porovnávat jednotlivé budovy z hlediska účinnosti
zateplení (kvality a tloušťky tepelných izolací) a tím
i nákladů na vytápění. V dnešní době jsou náklady
na vytápění významnou složkou rodinných či firemních
rozpočtů a proto má porovnání velký význam pro
uživatele objektu. Patrně by si nikdo nechtěl koupit
dům, který by byl v době koupě trošku levnější než jiný,
ale na nákladech na vytápění by se mu za několik let
výrazně prodražil.
Hodnocení budovy
Typ budovy, místo označení
Adresa budovy
Celková podlahová plocha:
Chlazení
Větrání
Teplá voda
Osvětlení
%
%
%
%
Doba platnosti průkazu
Průkaz vypracoval
Jméno a příjmení
Osvědčení č.
Průkaz energetické náročnosti budovy udává, kolik
celkem budova spotřebuje energie. Počítá se energie
na vytápění domu v zimě, chlazení v létě, energie na
nucené větrání, přípravu teplé vody a také na elektrické
osvětlení. Podobně jako u elektrických spotřebičů si
můžeme dům porovnat s ostatními a uvidíme, kolik
přibližně bude stát provoz takové nemovitosti.
5
CHRÁNÍME VÁŠ DŮM I NAŠI PŘÍRODU
Ušetření nákladů na teplo není jedinou výhodou
zateplení objektu. Můžeme tím navíc eliminovat
tepelné mosty a minimalizovat vlhkostní problémy
v konstrukci. Právě špatný vlhkostní režim v konstrukci
má za následek napadení konstrukce plísněmi či
houbami, které snižují obyvatelnost prostor a mají
přímý vliv na zdraví osob. Těmto problémům se lze
vyhnout použitím dostatečné vrstvy tepelné izolace
v konstrukci. Dalším přínosem tepelných izolací je
prodloužení životnosti domu tím, že udržíme „zdravé“
i samotné konstrukce.
Nesmíme opomenout přínos zateplení ekologickými
materiály Isover na životní prostředí. Zateplením
objektu lze snížit emise CO2 rodinného domku
až o více než jednu polovinu.
Ekologické výrobky
Izolační materiály Isover odpovídají všem požadavkům,
které na tepelné izolace klade moderní bydlení.
Veškerá naše čedičová vlna a skelná vata se vyrábí
z přírodních a biologicky rozpustných vláken dle
nejpřísnějších evropských norem. Výrobky z pěnového
polystyrenu Isover jsou vyráběny bez použití CFC
a HCFC označovaných jako freony.
TEPELNÁ OCHRANA
Tepelně-izolační
vlastnosti
materiálů
jsou
charakterizovány součinitelem tepelné vodivosti λD
(W.m-1.K-1). Ten představuje schopnost materiálu vést
teplo. Ze součinitele tepelné vodivosti lze stanovit
tepelný odpor pro danou tloušťku materiálu a výsledný
součinitel prostupu tepla konstrukcí U N (W·m-2·K-1).
Nové grafitové materiály Isover EPS dosahují součinitel
tepelné vodivosti 0,030-0,031 W·m-2·K-1.
O vynikajících tepelně-izolačních vlastnostech
materiálů z minerální vlny a EPS se můžete přesvědčit
v jednotlivých kapitolách katalogu, kde naleznete
doporučené výrobky do konkrétních konstrukcí.
Tepelně-technické vlastnosti stavebních konstrukcí se
řídí dle požadavků uvedených v normě ČSN 73 0540-2
(Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky). Tato
norma stanovuje tepelně-technické požadavky pro
správný návrh budov tak, aby byl zajištěn požadovaný
stav vnitřního prostředí při jejich užívání. Z hlediska
tepelně-technických vlastností stavebních konstrukcí
předepisuje tato norma hodnoty součinitele prostupu
tepla U N (W . m-2 . K-1). Díky vynikajícím izolačním
vlastnostem materiálů Isover lehce splníte požadavky,
které tato norma na objekty z tepelně-izolačního
hlediska klade.
INOVACE V OBLASTI PAROZÁBRAN
Pro komfortní bydlení s malou spotřebou energie
je mimo dobré tepelné izolace nutno zajistit
i vzduchotěsnost obvodového pláště. Parobrzda
VARIO KM Duplex UV umožňuje „dýchání“ budovy
a představuje tedy milník ve výstavbě domů.
Parobrzda omezuje vnikání vlhkosti z interiéru
do konstrukce během zimního období. V létě
reaguje membrána obráceně, umožňuje vysychání
vlhkosti, která může vzniknout v konstrukci jak díky
netěsnostem vzduchotěsné vrstvy v interiéru, tak
vlivem náhlé změny teploty v exteriéru a následné
kondenzaci v rovině pojistné hydroizolace pod
krytinou. Aby z konstrukce unikla, je nutné zajistit
možnost vysychání. Vzduchotěsným a protivlhkostním
balíčkem VARIO nabízí Isover úplný systém parobrzdy
a příslušných lepicích a těsnicích produktů. Systém
VARIO KM Duplex UV profesionálním způsobem
chrání budovu tím, že umožňuje její dýchání.
6
VLASTNOSTI MINERÁLNÍCH IZOLACÍ A EPS ISOVER
ochrana proti hluku
konkrétní hodnoty těchto parametrů. Jejich minimální
Žijeme v hlučném světě. Dvacet čtyři hodin denně,
sedm dní v týdnu jsme vystaveni hluku, který
nechceme, nepotřebujeme nebo z něj nemáme
žádný užitek. Isover pomáhá vytvářet místa, kde jsme
v našem denním životě chráněni od nežádoucích
účinků hluku.
jsou
předepsány
normou.
Podmínkou
účinnosti našich izolací je zabudování v systémové
konstrukci nebo zodpovědný přístup projektanta při
návrhu nesystémové konstrukce.
Naše výrobky jsou díky optimální hmotnosti vhodné
do lehkých tlumících příček, díky nízkým hodnotám
Velmi dobrá absorpční schopnost vláknitých materiálů
Isover umožňuje ochranu nejen před rušivým hlukem
ze sousedních místností, ale také před nežádoucím
venkovním hlukem.
Nízká
hodnoty
dynamická
tuhost
kročejových
desek
z minerálních vláken, popřípadě elastifikovaného
dynamické tuhosti do plovoucích podlah a jejich
výborných
140
Dbic[_fç]_d_b
fUfjTv\"%]
130
120
8eTRQ
`_`]ecYS
DÚ[v^v[\QT^
T_`bQfQ
@bvXR_\UcdY
CdQbd
dbic[_fçSX
\UdQTU\
fjTv\! ]
110
100
Vytváříme akustickou pohodu
@Y\QcRZUz[Q
90
80
CdÌUT^
cY\^Yz^`b_f_j
70
Rw ≈ 52 dB
Rw ≈ 53 dB
Rw ≈ 53 dB
využíváno
dB (A)
trvalého a citelného zlepšení akustických parametrů
součástí mnoha systémů, jejichž výrobci uvádějí
je
Hladina akustického tlaku od
různých zdrojů, jeho účinky
podlahových konstrukcí proti kročejovému hluku.
jednotlivých konstrukcí. Naše výrobky mohou být
schopností
a průmyslových aplikacích.
polystyrenu RigiFloor zajišťuje výborné parametry
Správným návrhem lze s našimi výrobky dosáhnout
pohltivých
u zvukově pohltivých stěn, podhledů a v technických
JvRQfQ
c[e`Y^i\YT
60
Porucha sluchu
i při krátkodobém
působení hluku
Porucha sluchu
při dlouhodobém
vystavení působení
hluku
Silné obtěžování
a snížení psychické
výkonnosti
;Q^SU\vÌ
50
;^YX_f^Q
40
30
Rw ≈ 65 dB
<_Ú^YSU
20
10
∆Rw ≈ 10 dB
Slabé rušení
?RçfQS
`_[_Z
0
<Uc
Žádné nebo
občasné rušení
@bvX
c\iÒYdU\^_cdY
∆Rw ≈ 10 dB
∆Lw ≈ 25 dB
∆Lw ≈ 35 dB
Poznámka: Uvedené hodnoty jsou jen informativní,
vždy záleží na skladbě celé konstrukce.
7
Požární ochrana
výběr správného typu výrobku
Výrobky z minerální plsti Isover výrazně přispívají
ke zvyšování požární odolnosti objektů. Požární
odolnost v minutách (např. příčky či obvodové stěny)
se hodnotí vždy jako odolnost celé skladby (nosné
části, izolace, opláštění včetně kotvících prvků apod.),
nikdy nelze hodnotit samostatnou izolační desku
či jiný jednotlivý prvek dané skladby. Desky či role
samotné jsou dle platných předpisů hodnoceny tzv.
reakcí na oheň.
Výrobky Isover jsou vždy součástí ucelené skladby
konstrukce. Přesné specifikace jejich vlastností jsou
uvedeny v jednotlivých technických listech výrobků.
Aktuální verzi technických listů naleznete na www.
isover.cz.
Na konstrukce je kladeno velké množství požadavků
nejen z hlediska správného konstrukčního řešení,
ale také z hlediska legislativních předpisů. Tato
problematika je natolik široká, že přesahuje rámec
Reakce na oheň je odezva výrobku na oheň, kterému
je za daných podmínek vystaven. Je to výsledek celého
souboru zkoušek. Všechny výrobky z minerální plsti
návrhu a posouzení objektů nebo jednotlivých
konstrukcí
bez
odborné
pomoci
specialisty
-
projektanta.
Isover jsou zařazeny dle ČSN EN 13501-1 do třídy
Zjišťování
reakce na oheň A1 (A2).
konečné konstrukce je tedy plně v kompetenci
a posuzování
jednotlivých
vlastností
projektantů. Ti mohou v návrhu využít tzv. systémových
Výrobky z pěnového polystyrenu jsou podobně jako
konstrukcí - skladeb ověřených potřebnými zkouškami
jiné organické materiály (dřevo apod.) hořlavým
a certifikovaných pro danou aplikaci. U výrobce
materiálem.
izolace
systémové konstrukce lze zjistit mimo součinitele
kombinují s dalšími nehořlavými materiály (omítkami,
prostupu tepla také hodnotu požární odolnosti
sádrokartonem apod.) tak, aby ucelený certifikovaný
i vzduchové neprůzvučnosti, popřípadě další specifické
systém splňoval i náročné protipožární parametry.
parametry.
další výhody minerálních izolací
Isover
Systémové konstrukce jsou dnes běžně užívány
Z
tohoto
důvodu
se
EPS
■ paropropustnost
■ vodoodpudivost
■ tvarová a objemová stálost
■ zdravotní nezávadnost
Další výhody EPS izolací Isover
■
■
■
■
■
■
■
výborné mechanické vlastnosti
v oblasti
zateplování
fasád,
lehkých
dělících
konstrukcích (stropy a příčky), podlahových konstrukcí
atd. Společnost Isover jako výrobce izolační výplně
těchto systémů přebírá záruku za své výrobky a jejich
vlastnosti tehdy, jsou-li zabudovány právě v systémové
skladbě a dle souvisejících technologických postupů
způsobilou
realizační
firmou.
V nesystémových
skladbách přechází zodpovědnost plynoucí z návrhu
plně na projektanta.
minimální hmotnost
nízká nasákavost
Pro jednoduchou orientaci v našem sortimentu
jednoduchá zpracovatelnost
izolací z minerální vlny a EPS z hlediska aplikací, jejich
zdravotní a ekologická nezávadnost
vlastností deklarovaných dle ČSN EN 13 162, ČSN
jednoduchá recyklovatelnost
EN 13 163 a minimálních tlouštěk, slouží přehledné
výhodný poměr cena/výkon
tabulky na konci katalogu.
8
IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH, STROPŮ A PODHLEDŮ
Optimálně navržená tepelná izolace podkroví Vás
chrání před zimním chladem i letními vedry. Nejlepší
tepelnou ochranu a nejvyšší pohodu prostředí
dosáhnete při hodnotě součinitele prostupu tepla
UN ≤ 0,11 W . m-2 . K-1 - doporučená max. hodnota
pro tzv. nízkoenergetický dům. To odpovídá tloušťce
min. 320 - 380 mm (dle druhu použitého materiálu).
Rozhodnutím o správné tloušťce izolace určujete již
nyní Vaše náklady na vytápění pro příští desetiletí.
Náklady na tepelné izolace činí jen asi 3 - 5 %
investičních nákladů na vestavbu podkroví, které se
Vám již za několik let vrátí díky nižším nákladům na
vytápění. Potom již počítáte jen čistý zisk.
vrstvy na okolní konstrukce (štítové zdi, okna,
prostupy...). Pokud se nelze stoprocentně spolehnout
na dokonalé provedení všech detailů, je z hlediska
dlouhodobé životnosti střechy bezpečnější navrhovat
větranou vzduchovou mezeru mezi tepelnou izolací
a paropropustnou vrstvou (pojistnou hydroizolací).
Projektant pak musí kompenzovat sníženou tloušťku
izolace (o tuto vzduchovou mezeru) v dalších vrstvách
konstrukce tak, aby byla zachována celková doporučená
tloušťka izolace.
Co nejblíže vnitřnímu povrchu, ale s dostatečnou
vzdáleností od vnitřního obkladu, se umísťuje
Krytina
Lať
Kontralať
Folie Tyvek Soft Antireflex
Větraná vzduchová mezera
Izolace Isover UNIROL PROFI
Izolace Isover Uni
Parozábrana Vario KM Duplex UV
Izolace Isover Uni
Sádrokarton Rigips
ZÁKLADNÍ PRINCIPY KONSTRUKCÍ
ŠIKMÝCH STŘECH
Nejčastěji se tepelná izolace osazuje do prostoru
mezi krokve. Pro splnění požadované hodnoty
UN ≤ 0,24 W.m -2.K-1 (ČSN 73 0540-2) je při započtení
vlivu krokví nutná tloušťka tepelně-izolační vrstvy
(λD = 0,040 W.m- 1.K-1) cca 250 mm. Při běžné výšce
krokví 160 až 180 mm je tedy nutné navrhnout takové
úpravy krokví (příložky z prken, přímé závěsy atd.),
aby byla požadovaná výška tepelně-izolační vrstvy
dodržena.
Předpokladem pro bezchybnou funkci zateplených
střešních konstrukcí je parotěsné a tím i vzduchotěsné
uzavření konstrukce ze strany interiéru. Vzduchotěsnost
je závislá na dokonalém utěsnění parotěsné vrstvy jak
ve vzájemných spojích fólií, tak v návaznosti parotěsné
parotěsná vrstva a nad tepelnou izolaci, nebo na
plnoplošné bednění vrstva pojistné hydroizolace.
Pokud není pojistná hydroizolační vrstva dostatečně
propustná pro vodní páru, je nutné prostor pod ní
provětrávat propojením této vrstvy s vnějším ovzduším
(větrací mezerou). Způsob osazení střešní krytiny
určuje její výrobce. Je nutno rovněž dbát pokynů
výrobců obou fólií – parotěsné i pojistné hydroizolace.
Ve většině případů se vyžaduje, aby vzduchová mezera
situovaná pod krytinou byla provedena tak, aby byl
umožněn odtok případně proniklé srážkové vody.
Vzhledem k tomu, že správný výběr materiálů
a správná konstrukce šikmé střechy je klíčová
pro její celkovou funkčnost a životnost a výrazně
ovlivňuje mikroklimatické podmínky v daném
objektu, doporučujeme obrátit se vždy na zkušeného
specialistu‑projektanta, který je schopen odborně
posoudit navržené řešení dané střechy.
9
Zateplení nad krokvemi
Zateplení nad krokvemi je v současné době jeden
ze způsobů zateplení šikmých střech. Tento způsob
zateplení se skládá z několika vrstev, kde tou hlavní
je tepelná izolace. Ta díky eliminaci tepelných mostů
(například vlivem krokví) tvoří nepřerušovanou vrstvu
a díky tomu je tento systém v řadě případů vhodnější
než klasické systémy zateplení šikmých střech.
Důvodů proč zateplit nad krokvemi je několik. Ten
hlavní ale je, že tloušťka izolace v konstrukci šikmé
střechy nám dnes již začíná značně snižovat obytný
prostor. Běžná výška krokví je 160 mm, ale požadované
tloušťky minerální izolace začínají dle normy ČSN
730540-2 již na hranici 200 mm, doporučené pak 240
mm a u nízkoenergetického zateplení se pohybujeme u
hranice 320 mm. Taková tloušťka izolace již interiérový
prostor značně zmenší. Ale výhod má systém více, jsou
to například tyto:
5. Eliminace chyb v konstrukci
Zateplením nad krokvemi se vyhneme často
problémovým řešením vlivem složité konstrukce
krovu v interiéru (kleštiny, světlíky atd.), jak z hlediska
parozábrany, tak z hlediska tepelné izolace.
6. Možnosti kombinace způsobu
zateplení
Zateplení nad krokvemi lze bez problémů kombinovat
se současnými systémy zateplení mezi a pod
krokvemi.
1. Otevřený podhled v interiéru
Podhled v interiéru může zůstat volný bez dalších
zásahů, čímž se docílí příjemného estetického působení
struktury dřeva v konstrukci krovu.
2. Minimalizace tepelných mostů
Díky eliminaci záporného vlivu krokví, jako tepelných
mostů, se zabrání úniku tepla těmito místy, krokve
běžně ovlivňují izolační schopnost konstrukce
z 10-20%.
3. Rychlá montáž
Systém zateplení nad krokvemi je snazší a rychlejší
na provedení, navíc odpadají problémy s úchyty
sádrokartonových roštů v případě vyšších tloušťek
izolace v prostoru pod krokvemi.
4. Snížení rizika poničení parozábrany
Nedochází k perforaci parozábrany průnikem kotvení
roštů pro podhled či samotného podhledu, zásuvek
atd., tím se snižuje riziko průniku vlhkosti v nedokonale
slepených místech.
Krytina
Lať
Kontralať
Folie Tyvek Soft Antireflex
Izolace Isover Uni
Izolace Isover Uni
Parozábrana Vario KM Duplex
Bednění
Krokev
10
7. Minimalizace akustických mostů
Krokve se stávají vlivem své tuhosti akustickým
mostem, díky kladení izolace nad krokve můžeme
dosáhnout už u tloušťky izolace 200 mm vzduchovou
neprůzvučnost Rw ≥ 52 dB.
8. Normové požadavky
Tloušťka 320 mm tohoto systému splňuje i požadavek
pro nízkoenergetické stavby a v kombinaci s další
tloušťkou izolace mezi (případně i pod) krokvemi i pro
pasivní domy.
V čem je náš systém zajímavý je především to, že je již
více než 15 let běžně používaný v zahraničí (Německo,
Rakousko, Švýcarsko, atd.). Navíc jsme si tento systém
nechali ověřit v laboratořích CSI a provést jak tepelněvlhkostní tak i statické posouzení. Protokol včetně
doporučení k návrhu a informace k pracovnímu
postupu Vám rádi na vyžádání poskytneme.
tloušťka [mm]
UT
[W·m-2·K-1]
UN,20
[W·m-2·K-1]
hodnota
200
0,18
< 0,24
požadovaná
240
0,15
< 0,16
doporučená
280
0,13
< 0,16
doporučená
320
0,11
≤ 0,11
nízkoenergetická
Poznámka : Tabulka vychází z hodnot
dle ČSN 73 0540-2
Barevné odlišení Isover výrobků
skelná vata
čedičová vata
DOPLŇKOVÉ
MATERIÁLY
extrudovaný
polystyren
expandovaný
polystyren
11
DOPORUČENÉ MATERIÁLY ISOVER PRO ŠIKMÉ STŘECHY A STROPY
Isover UNIROL PROFI - Výrobek s vynikajícími tepelně-izolačními vlastnostmi
Skelné izolační pásy s vynikajícími tepelně-izolačními vlastnostmi jsou určené jako tepelná a akustická izolace
šikmých střech a stropů. Zvláště energeticky úsporný typ izolace, λD = 0,033 W∙m-1∙K-1.
λD
0,033
Tloušťky
(mm)
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
Tepelný odpor
50
100
120
140
160
180
9500 x 1200
4500 x 1200
4000 x 1200
3800 x 1200
3300 x 1200
3000 x 1200
11,40
5,40
4,80
4,56
3,96
3,60
1,50
3,00
3,60
4,20
4,85
5,45
RD(m2 .K.W-1)
Dodává se v MPS balení (1 MPS = 12 rolí).
Isover Multi-Komfort Passivhaus Klemmfilz
NOV
I N KA
- tloušťka až do 280 mm!
Tato izolace (zkráceně MK-KF) je vhodná do šikmých střech a stropů s vyššími požadavky na tepelně izolační
vlastnosti výrobku (např. nízkoenergetické a pasivní domy).
λD
0,034
Tloušťky
(mm)
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
Tepelný odpor
100
120
140
160
180
200
220*
240*
260*
280*
7000 x 1300
6000 x 1300
5000 x 1300
5000 x 1300
4500 x 1300
4000 x 1300
3500 x 1300
3500 x 1300
3500 x 1300
3000 x 1300
9,10
7,80
6,50
6,50
5,85
5,20
4,55
4,55
4,55
3,90
2,90
3,50
4,10
4,70
5,25
5,85
6,45
7,05
7,65
8,20
RD(m2 .K.W-1)
Dodává se v MPS balení (1 MPS = 18 rolí). * Dodává se na vyžádání.
Isover UNIROL - PLUS
NOV
I N KA
Kvalitní izolace ze skelných vláken vhodná mezi krokve.
λD
0,036
Tloušťky
(mm)
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
Tepelný odpor
100
120
140
160
180
200
5000 x 1200
4500 x 1200
3500 x 1200
3200 x 1200
5000 x 1200
4500 x 1200
6,00
5,40
4,20
3,84
6,00
5,40
2,75
3,30
3,85
4,40
5,00
5,55
Dodává se v MPS balení (1 MPS = 24 rolí pro tl. 100-160mm a 12 rolí pro tl. 180 a 200 mm).
RD(m2 .K.W-1)
12
Isover UNI
Desky Isover UNI jsou vhodné pro izolace protipožárních příček s požadavkem na objemovou hmotnost
OH ≥ 40 kg . m-3 a dále do vnějších stěn (provětrávaných fasád pod obklad s vkládáním izolantu do kazet),
pro izolace šikmých střech, stropů a podhledů.
λD
0,036
Isover UNIROLL-Classic
Tloušťky
(mm)
40
50
60
80
100
120
140
160
180
200
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
1200 x 600
8,64
7,20
5,76
4,32
3,60
2,88
2,16
2,16
1,44
1,44
Tepelný odpor
RD(m2 .K.W-1)
1,10
1,40
1,70
2,25
2,85
3,40
4,00
4,55
5,10
5,70
- ZVÝŠENÁ PŘILNAVOST KE KROKVÍM
Vhodný jako tepelná a zvuková izolace pro zabudování do konstrukcí střešních vestaveb, mezi krokve,
kleštiny. Drží samostatně bez dodatečného upevňování mezi prvky krovu. Dále je vhodný pro uložení
materiálu ve dvou vrstvách, kdy je při aplikaci tloušťky nad 320 mm tepelné izolace dosažena požadovaná
velikost součinitele prostupu tepla i pro nízkoenergetické budovy. Oproti jiným materiálům se vyznačuje
vyšší přilnavostí k dřevěným povrchům jako jsou krokve.
λD
0,038
Tloušťky
(mm)
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
100
120
140
160
180
200
7000 x 1300
6000 x 1300
5000 x 1300
5000 x 1300
4500 x 1300
4000 x 1300
9,10
7,80
6,50
6,50
5,85
5,20
Tepelný odpor
RD(m2 .K.W-1)
2,60
3,15
3,65
4,20
4,70
5,25
Dodává se v MPS balení (1MPS = 18 rolí).
Isover ORSIK
Desky Isover ORSIK jsou vhodné pro nezatížené tepelné, zvukové a protipožární izolace především šikmých
střech s vkládáním mezi krokve i do přídavného roštu, do příček, izolací dřevěných stropů, podhledů i dutin.
λD
0,039
Tloušťky
(mm)
40
50
60
80
100*
120*
140*
160*
180*
200*
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
1200 x 600
8,64
7,20
5,76
4,32
4,32
3,60
2,88
2,88
2,16
2,16
* Komprimované výrobky. Vyšší tloušťky je možné dodat na vyžádání.
Tepelný odpor
RD(m2 .K.W-1)
1,05
1,30
1,55
2,10
2,60
3,15
3,65
4,15
4,70
5,25
13
Isover DOMO COMFORT
- IZOLACE SE ZPEVŇUJÍCÍM POLEPEM
Isover DOMO COMFORT je vhodný na zateplení šikmých střech a stropů i pro jakékoli tepelné, zvukové
a další nezatížené konstrukce. Díky speciálnímu polepu odpadají problémy s odtrháváním částí izolace
díky nepřesnému řezání (v řadě případů spíše trhání) či protrhávání izolace díky nekvalitní montáži (často
způsobené hrubou silou).
λD
0,039
Tloušťky
(mm)
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
Tepelný odpor
100
120
140
160
180
8000 x 1200
7000 x 1200
6250 x 1200
5500 x 1200
4750 x 1200
9,60
8,40
7,50
6,60
5,70
2,55
3,05
3,55
4,10
4,60
RD(m2 .K.W-1)
Dodává se v MPS balení (1 MPS = 24 rolí).
Isover ORSET
- VHODNÝ FORMÁT PRO SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE
Desky Isover ORSET jsou vhodné zvláště pro nezatížené tepelné, zvukové a protipožární izolace šikmých
střech s vkládáním mezi krokve s roztečí do 1 m, dále pod krokve do přídavného podhledového roštu (rozměr
625 mm), dále pro izolace stropů, příček, podhledů a dutin.
λD
0,039
Tloušťky
(mm)
40
50
60
80
100
120
140
160
180
200
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
Tepelný odpor
1000 x 625
7,500
6,250
5,000
3,750
3,125
2,500
1,875
1,875
1,250
1,250
1,00
1,25
1,50
2,05
2,55
3,05
3,55
4,10
4,60
5,10
RD(m2 .K.W-1)
Isover DOMO
Role Isover DOMO jsou vhodné pro jakékoli tepelné, zvukové, nezatížené izolace pro zabudování do konstrukcí
zavěšených pohledů, k izolaci dutin (zvýšení protihlukové izolace), na nepochozí stropní konstrukce.
λD
0,039
Tloušťky
(mm)
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
Tepelný odpor
50
60
80
100
120
140
160
180
200
2 x 7500 x 1200
2 x 6000 x 1200
9000 x 1200
7500 x 1200
6000 x 1200
5000 x 1200
5000 x 1200
4000 x 1200
3500 x 1200
18,00
14,40
10,80
9,00
7,20
6,00
6,00
4,80
4,20
1,25
1,50
2,05
2,55
3,05
3,55
4,10
4,60
5,10
RD(m2 .K.W-1)
Dodává se v MPS balení (1 MPS = 24 rolí). Po dohodě s výrobcem je možno dodat i volné balení. Při aplikaci
materiálu na izolaci šikmých střech a při použití bezkontaktní difuzní fólie, nutno zabezpečit funkční
provětrávací mezeru.
14
Isover ORSTROP
Desky Isover ORSTROP jsou vhodné pro nezatížitelné tepelné, zvukové a protipožární izolace stropů (mezi
stropní trámy), nepochozích půd, podhledů a dutin.
λD
Tloušťky
(mm)
0,041
40
50
60
80
100*
120*
140*
160*
180*
200*
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
1200 x 600
8,64
7,20
5,76
4,32
5,04
4,32
3,60
2,88
2,88
2,16
* Komprimované výrobky.
Isover TRAM
Tepelný odpor
RD(m2 .K.W-1)
0,95
1,20
1,45
1,95
2,40
2,90
3,40
3,90
4,35
4,85
- konstrukční trámky určené k systému zateplení nad krokvemi
λD
Výška
(mm)
0,044
200
240
280
Rozměry
(mm)
Balení
(ks)
1200 x 100, 1000 x 100
60 a 72
49 a 60
42 a 51
Tepelný odpor
RD(m2 .K.W-1)
4,65
5,55
6,50
Na vyžádání lze dodat i výrobky výšky 320 mm.
Isover Twin UD
- šrouby určené k systému zateplení nad krokvemi
λD
Průměr
(mm)
Délka
(mm)
Balení
(ks)
Hmostnost
(kg)
-
7,0
400
440
480
50
0,112
0,124
0,137
Na vyžádání lze pro výrobky Isover TRAM 32 dodat i vruty délky 520 mm.
15
DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY K ŠIKMÝM STŘECHÁM
Parobrzdy Vario - chytré fólie
Parobrzda Isover Vario KM byla vyvinuta již před
několika lety předními odborníky v Německu. Od té
doby se rozšířila prakticky po celé Evropě. Myšlenka
byla jasná, vyrobit parozábranu tak, aby fungovala
jako parozábrana, když je to třeba (tj. v zimním
období) a pokud dojde vlivem chyb v montáži, špatným
provedením spojů či jinak k nárůstu vlhkosti v prostoru
nad parozábranou, aby byla schopna tuto situaci řešit
a mohla pomáhat vysušování dřevěných částí krovu
i minerální izolace během léta i směrem do interiéru.
LÉTO
Poznámka:
Princip fungování
parobrzdy v letním
období
u aut. Airback pomáhá zachránit život v případě
nehody auta, parozábrana Isover Vario KM Duplex UV
zachránit konstrukci v případě poruchy konstrukce, ale
stejně jako airback není všemocná. Jaké výhody tato
parobrzda má:
1. Zabraňuje vnikání vlhkosti
Základní funkce všech parozábran je zabránit pronikání
vlhkosti z interiéru do podstřešního prostoru. Tuto
základní funkci samozřejmě má i parobrzda Isover
Vario KM Duplex UV.
2. Zlepšuje vlhkostní režim v konstrukci
Oproti parozábranám či parobrzdám má však
Isover Vario KM Duplex UV difuzní odpor proměnný
v závislosti na množství vlhkosti (relativní vlhkosti
vzduchu). Pokud vlhkost nad parobrzdou dosáhne
vyšší hodnoty než je v interiéru, tak se ekvivalentní
difuzní tloušťka sd změní tak, že je schopna odvádět
nadměrnou vlhkost zpět do interiéru.
3. Systémové řešení
Toto úsilí se zdařilo a vyvinula se parobrzda
s proměnlivou ekvivalentní difuzní tloušťkou sd (od 0,2
- 5 m). Díky unikátnímu složení vznikla parobrzda
Isover Vario KM Duplex UV, která je díky speciálnímu
rounu schopna přilnout ke krokvím podobně jako
funguje suchý zip.
Parozábranu Vario KM Duplex UV bychom měli
používat vždy, když chceme mít určitou garanci, že nám
konstrukce vyhoví, i v případě ne zcela 100% správně
provedené konstrukce (bohužel 100% provedená
konstrukce je spíše raritou než standardem). Jde
o jakousi pojistku, podobně jako je tomu u airbacku
ZIMA
Poznámka:
Princip fungování
parobrzdy v zimním
období
Smyslem parotěsné vrstvy není jen mít ideální
parozábranu či parobrzdu, ale mít parotěsnou celou
vrstvu v konstrukci. Z tohoto důvodu nechceme
zákazníkům nabízet jen jeden výrobek, ale celé
systémové řešení. Proto máme k této vyjímečné
parozábraně i kompletní systém lepících pásek
a dalšího příslušenství, které v kombinaci s parobrzdou
Isover Vario KM Duplex UV tvoří ideální funkční
systém.
4. Garance
Systém jako celek je funkční po celou dobu životnosti
stavby. Živostnost stavby se standardně uvádí jako
doba 50 let.
V čem je náš systém zajímavý, je především jeho
unikátní vlastnost, kterou je proměnlivá ekvivalentní
difuzní tloušťka a také funkčnost v obou směrech. To
že tyto fólie fungují spolehlivě, na to se lze spolehnout,
jelikož je tento systém již 5 let používaný v zahraničí
(Německo, Rakousko, atd.) a funguje spolehlivě
na všech stavbách, kde byl použit.
16
DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY K ŠIKMÝM STŘECHÁM
VARIO KM DUPLEX UV
- chytrá parobrzda
Je velmi pevná parobrzda s proměnnou ekvivalentní difuzní tloušťkou, UV stabilizací min. 18 měsíců
a speciálním přilnavým rounem.
Rozměry
(mm)
Role
(m2)
40000 x 1500
60
VARIO KB 1
Lepící páska pro vzduchotěsné přelepení přesahů parobrzdy Vario KM Duplex.
Šířka pásky
(mm)
bm v roli
60
40
VARIO MultiTape SL
Univerzální vysoce pružná lepící páska určená k lepení detailů styku parobrzdy a dřevěné konstrukce či
prostupů instalací skrz parobrzdu.
Šířka pásky
(mm)
bm v roli
60
25
VARIO DS
Trvale elastický tmel, aplikuje se v tl. 6-8 mm k zajištění trvalého vzhuchotěsného napojení parobrzdy
a obvodového zdiva.
Obsah
(ml)
310
17
Podstřešní fólie Tyvek
Difuzně otevřené fólie Tyvek jsou fólie určené pod
střešní krytinu jako pojistná hydroizolace a umisťují se
buď přímo nad tepelnou izolaci či na bednění.
Fólie Tyvek jsou daleko lehčí a pevnější než papír
a pružnější než textilie. Fólie se vyrábí z mimořádně
jemných vláken vysokohustotního polyetylénu
kontinuálním procesem, ve kterém jsou tato vlákna
odstřeďována pod vysokým tlakem, ukládána
na nekonečný pás a pak spojována při určité teplotě
a tlaku bez použití lepidel nebo pojiv. Materiál je
hladký, nepropustný pro světlo, pružný a velmi lehký.
Je propustný pro páru, avšak odolný vůči vodě a rovněž
vysoce odolný vůči chemikáliím, odírání a stárnutí.
Díky této unikátní struktuře , na rozdíl od jiných typů
podobných fólií, fungují fólie Tyvek v obou směrech,
obdobně jako tkaniny GORE-TEX používané především
v textilním průmyslu. Kromě této vlastnosti mají fólie
Tyvek ještě řadu dalších výhod:
1. Vysoká propustnost pro páry
Velmi nízká hodnota ekvivalentní difuzní tloušťky sd
(0,025 – 0,030 m).
2. Trvalá ochrana před povětrnostními
podmínkami
V případě zatečení vody pod krytinu či tání zafoukaného
sněhu tato fólie splní svoji funkci.
fólie
Materiály jsou lehčí a pevnější než papír a pružnější
něž textilie, jsou vysoce odolné vůči chemikáliím
a odírání.
4. Odolnost vůči UV záření
Fólie Tyvek nemění své vlastnosti ani po 4 měsících
trvalého vystavení přímému slunečnímu záření.
5. Odolnost proti houbám, plísním
a hmyzu
6. Mimořádně dlouhá provozní životnost
Podle normy ČSN EN 13859 difuzní fólie splňuje
deklaraci základních parametrů se značkou CE. Dle
této normy se stanovují například tyto vlastnosti:
■rozměry, přímost a základní hmotnost
■reakce na oheň
■odolnost vůči průsaku vody
■prostupnost vodních par (koeficient sd)
■tažné vlastnosti a odolnost proti protrhávání
■rozměrová stálost
■ohebnost za nízkých teplot
■umělé stárnutí
■odolnost proti pronikání vzduchu
Fólie Tyvek měly jako jedny z prvních deklarovány
technické údaje podle těchto nových norem. Chceme,
aby naši zákazníci měli možnost dostat nejpřesnější
údaje o našich produktech.
skládaná krytina
s bedněním
Tyvek Soft Antireflex
Tyvek Solid
3. Pevnost a odolnost proti
mechanickému poškození
•
fasády
bez bednění
dřevěná rámová konstrukce
kovový rám
zdivo
•
•
•
•
•
•
•
•
18
TYVEK SOFT Antireflex
- pojistná hydroizolace
Kontaktní difuzně otevřená fólie sd ≤ 0,025 m, možnost kladení přímo na izolaci, šíře role 1500 mm, UV
stabilita 4 měsíce, teplotní odolnost -40 až + 100 °C. Membrána je opatřena antireflexním potiskem a bude
plně funkční i když bude instalována nepotištěnou (bílou) stranou vzhůru.
TYVEK SOLID
Rozměry
(mm)
Role
(m2)
50000 x 1500
75
- pojistná hydroizolace
Kontaktní difuzně otevřená fólie sd ≤ 0,03 m, možnost kladení přímo na izolaci i na bednění, použití na chemicky
ošetřený krov, šíře role 1500 mm, UV stabilita 4 měsíce, teplotní odolnost -40 až + 100 °C. Membrána má také
antireflexní povrch a bude funkční i v případě instalace nepotištěnou (bílou) stranou vzhůru.
Nůž Rozměry
(mm)
Role
(m2)
50000 x 1500
75
na řezání izolace s oboustranným ostřím
Jedná se o speciálně upravený nůž pro řezání minerálních izolací s dostatečnou délkou i pro maximální tloušťky
používaných minerálních izolací ze skla i kamene.
cena bez dph
(Kč/ks)
350
19
LEHKÉ PŘÍČKY, PŘEDSAZENÉ STĚNY, POHLTIVÉ STĚNY A STROPY
Úkolem příček je především vytváření optického
předělení prostoru spolu se zajištěním určité intimity,
případně klidu na práci i odpočinek. Úspěšná řešení
konstrukcí příček přispívají ke komfortu při užívání
budov a k ochraně zdraví na pracovištích. Lehké příčky
vyplněné materiály Isover jsou tou nejlepší volbou,
pokud chcete vytvořit klidnější a příjemnější prostředí
doma i na pracovišti.
Vzhledem k tomu, že příčky obvykle oddělují dva
vytápěné prostory, není tepelně-izolační funkce
u příček většinou tak důležitá jako např. u šikmých
střech.
Konstrukčně jsou lehké dvojité příčky tvořeny nosnou
konstrukcí ze dřeva nebo kovu, opláštěnou z obou stran
deskovými materiály. Mezera mezi plášti je zpravidla
(pokud má příčka plnit izolační funkci) vyplněna
minerálními vláknitými materiály Isover.
Zvukově izolační vlastnosti stavebních prvků
(svislých i vodorovných) pro přenos zvuku vzduchem
(vzduchová neprůzvučnost) jsou určeny zvukově
izolačními vlastnostmi jednotlivých částí konstrukce,
jejich upevněním na konstrukci i ohraničujícími
prvky, těsností, vzdáleností desek, výplní mezery
mezi deskami a dalšími vlivy. Výsledná vzduchová
neprůzvučnost je tedy výslednicí poměrně složitých
jevů.
Pro zjednodušení: každá dvojitá konstrukce je složena
ze dvou stěn jednoduchých. Neprůzvučnost této
jednoduché stěny je určena hlavně její plošnou
hmotností v kg.m-2 – názorně: čím je jednoduchá
stěna „těžší“, tím má větší neprůzvučnost. Obecně
platí, že při zdvojnásobení plošné hmotnosti stěny
(tj. zdvojnásobení tloušťky) je nárůst neprůzvučnosti
až 6 dB. Proto, chceme-li u jednoduchých stěn
dosáhnout vyšší neprůzvučnosti, používáme příčky
větších tlouštěk. Je však třeba upozornit, že hledisko
hmotnosti není jediné, a některé další vlivy (např.
kritický kmitočet) mohou tento nárůst výrazně omezit.
Zlepšování neprůzvučnosti zvyšováním počtu desek
(zvyšování hmotnosti) je omezeno, proto používáme
jiného principu, tj. dvojitých konstrukcí s dutinou pro
vložení lehkého a pružného izolantu.
Dvojitá konstrukce se skládá ze dvou jednoduchých
stěn, oddělených vzduchovou mezerou, vhodnou pro
vyplnění izolantem. Výhodou dvojitých konstrukcí
je vyšší zvukoizolační schopnost, než by odpovídala
plošné hmotnosti dvou jednoduchých stěn. Zlepšení Rw
v dB (decibel) je závislé na vzdálenosti plášťů, jejich
spojení a výplni této mezery.
Jako výplň je nejvhodnější měkký vláknitý materiál.
Do dutiny doporučujeme vložit min. 40 mm, přičemž
upozorňujeme, že vyplnění celé dutiny je akusticky
účinnější. Účinnost takové výplně je vyjadřována
odporem při proudění vzduchu, který úzce souvisí
s útlumem zvukových vln mezi opláštěním příčky. Jako
účinná byla stanovena min.hodnota 5 kN.m-2, kterou
dosahují všechny naše doporučované materiály. Vyšší
hustota vláknitých izolací se v těchto konstrukcích
projevuje pozitivně v případě, že se jedná o konstrukci,
která je součástí lehké stavby. Hodnota 40 kg.m-3 je
obvyklou horní hranicí pro hustotu vláknitých izolací
používaných u takových konstrukcí.
Rw = 41 dB
+2,5 cm = +3 dB
Rw = 44 dB
+2,5 cm = +3 dB
Rw = 47 dB
Rw = 38 dB
20
Příčky
Rw
slyšitelnost řeči
pocit soukromí
35 – 45
hlasitá řeč je srozumitelná, polovina normální řeči je srozumitelná
velmi špatný
45 – 55
polovina hlasité řeči je srozumitelná, normální řeč je nesrozumitelná
špatný
55 – 60
hlasitá řeč je slabě slyšet, je nesrozumitelná
dobrý
60 – 65
hlasitý hovor obvykle není slyšet
velmi dobrý
65 – 75
vhodné použití v multikinech
výborný
Moderní sádrokartonové příčky opatřeny tepelnou
izolací dosahují akusticky lepších parametrů než
stejná tloušťka příčky z homogenního materiálu. Navíc
při stejných akustických požadavcích na příčku jsou
i úspornější co do tloušťky a tedy zabírání prostoru
v bytě. Samotná sádrokartonová příčka bez výplně
z minerální izolace ztrácí až 10 dB, což je vzhledem
k logaritmické závislosti velmi vysoká hodnota. Zvýšení
hladiny hluku o 10 dB člověk vnímá jako dvojnásobný
hluk. Právě díky takto vysoké hodnotě je vhodné
izolaci v konstrukci mít. Příčka pak funguje jako jeden
celek. Sádrokartonové desky fungují na obou stranách
příčky jako odrazivé a rezonanční plochy, které brání
pronikání velké části hluku do vnitřku konstrukce.
Nicméně část hluku projde dále, a proto je zde právě
minerální izolace, která díky své struktuře vláken
omezuje přenos zvuku z jedné stany na druhou - brání
přenosu energie z jedné molekuly vzduchu na druhou,
takže díky své zvukové pohltivosti výrazně přispívá
k celkové vzduchové neprůzvučnosti konstrukce.
Důležité je si ale uvědomit, že řešení detailů příčky
je to, co může celkovou konstrukci výrazně ovlivnit
a bohužel často negativně.
Největší škody způsobují netěsnosti výplní otvorů
(oken, dvěří atd.), ale i například volba roštu příčky,
kde v místě roštu vzniká akustický most a pokud
se použijí dřevěné hranoly místo dnes již běžných
C profilů, tak je možno ztratit na celé příčce i 5 dB.
Přidáme-li k této hodnotě ještě špatné napojení příčky
na okolní konstrukce, montážní chyby atd. může být
celková ztráta 10 i více dB. Takové hodnoty nám pak
znehodnotí veškerou akustiku. Proto je třeba řešeným
detailům věnovat maximální pozornost. V ideálním
případě je vhodné si najít již vyřešené detaily, například
na internetových stránkách firmy Rigips s.r.o.
21
Podhledy
Akustika podhledů často nesouvisí ani tak
s neprůzvučností, jako s pohltivostí. Je to důležité
hlavně z důvodu srozumitelnosti v místnosti. Zejména
důležité je to v prostorách divadel, kin, ale třeba i ve
velkoprostorových kancelářích, školách a školkách atd.
Absorpce hluku úzce souvisí s akustikou vlastní
konstrukce. Dá se říci, že je to schopnost materiálu
přeměnit zvukovou energii na jinou formu energie
(nejčastěji tepelnou). Každý materiál absorbuje alespoň
část této energie. Beton či sklo jen minimálně, vážený
činitel zvukové pohltivosti - αw je zde často jen 0,05,
naopak minerální izolace mohou mít až hodnoty blízké
1,00. Samozřejmě vždy záleží na vlastní frekvenci hluku,
frekvence pod 250 Hz se tlumí obtížněji (dunivé zvuky),
naopak vysoké frekvence nad 2000 Hz (křik, pískání) se
tlumí velmi dobře. Běžná lidská řeč se pohybuje okolo
1000 Hz, takže je někde uprostřed, a proto se snažíme
co nejvíce tlumit právě tuto frekvenci.
Materiály Isover toho docilují především díky těmto
faktorům:
■ materiály mají velmi dlouhá vlákna s pružnou
strukturou
■ optimální uložení vláken umožňuje vysokou
pružnost a tím i zlepšení pohltivých vlastností
■ ideální průřez a průměr vlastních vláken zvyšuje
pohltivost materiálu
■ stálost fyzikálních vlastností a a dlouhá životnost
materiálu zaručuje stejné parametry zvukové
pohltivosti po celou dobu životnosti stavby
Činitel pohltivosti αs desky Akustic SSP2 bez mezery
f (Hz)
125
250
500
1000
2000
4000
d = 20 mm
0,10
0,26
0,53
0,71
0,84
0,96
d = 30 mm
0,12
0,29
0,61
0,87
0,97
1,00
d = 40 mm
0,22
0,47
0,83
1,00
1,00
1,00
d = 50 mm
0,26
0,60
0,95
1,00
1,00
1,00
22
DOPORUČENÉ MATERIÁLY ISOVER PRO LEHKÉ PŘÍČKY
Isover AKU
- SPECIÁLNÍ AKUSTICKÁ IZOLACE V DESKÁCH
Isover AKU je ideální materiál pro použití v sádrokartonových konstrukcí příček a podhledů s modulem
625 mm a má díky tomu velmi široké uplatnění v suché výstavbě. Díky dlouhodobému měření
v laboratořích a sledování požadavku trhu byla vyvinuta izolace, která splňuje vysoké nároky z hlediska
akustiky a protipožární odolnosti s požadavkem na objemovou hmotnost ≥ 40 kg·m-3.
λD
Tloušťky
(mm)
0,036
40
60
80
100
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
1000 x 625
7,500
5,000
3,750
3,125
Tepelný odpor
RD(m2 .K.W-1)
1,10
1,70
2,25
2,85
Materiál vhodný do protipožárních konstrukcí příček a podhledů s požadavkem na OH ≥ 40 kg.m-3.
Isover PIANO
- AKUSTICKÁ IZOLACE V ROLÍCH
Role Isover PIANO jsou vhodné jako tepelné, zvukové a nezatížené izolace pro zabudování do lehkých
konstrukcí příček. V obytných, administrativních budovách, v podkrovích, hotelích, nemocnicích
a v průmyslových budovách Isover PIANO zvýší zvukoizolační schopnosti konstrukce (může být dosaženo
zlepšení neprůzvučnosti až o 18 dB), zvláště při zaplnění celé šířky dutiny (o 5 až 7 dB vyšší neprůzvučnost
oproti polovičnímu zaplnění dutiny). Vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována. Zejména je tato
izolace vhodná do příček s požadavkem na objemovou hmotnost izolace OH ≥ 15 kg.m-3.
λD
TWIN
0,038
TWIN
TWIN
Tloušťky
(mm)
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
40
80
50
100
60
120
2 x 15000 x 625
2 x 7500 x 625
2 x 12000 x 625
2 x 6000 x 625
2 x 10000 x 625
2 x 5000 x 625
18,75
9,38
15,00
7,50
12,50
6,25
Tepelný odpor
RD(m2 .K.W-1)
1,05
2,10
1,30
2,60
1,55
3,15
Dodává se v MPS balení (1 MPS = 24 rolí).
Isover ROLLINO
- IZOLAČNÍ DESKY V ROLI
Isover ROLLINO – tento materiál je vhodný pro použití jako teplená a zvuková izolace. Izolace je zvláště
vhodná pro zabudování do konstrukcí střešních vestaveb, mezi krokve, do stropů, zavěšených podhledů,
pro izolaci příček a dutin i jako druhá vrstva tepelné izolace, kde přispívá nejen k odstranění tepelných
mostů. Využíváte všechny výhody komprimovaných rolovaných desek čímž se snižují náklady na dopravu a
skladování a pracujete rovnou s vhodným formátem desek odpovídajícím formátu sádrokartonových příček.
Komprimované rolované desky jsou baleny na podkladovém papíru, který se před použitím odstraní.
λD
Tloušťky
(mm)
0,038
40
50
60
80
100
120
140
Dodává se v MPS balení (1 MPS = 18 rolí).
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
1200 x 625
18,00
18,00
15,00
12,00
9,00
7,50
6,00
Tepelný odpor
RD(m2 .K.W-1)
1,05
1,30
1,55
2,10
2,60
3,15
3,65
23
Isover ORSET
- VHODNÝ FORMÁT PRO SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE
Desky Isover ORSET jsou vhodné pro tepelné, zvukové a protipožární izolace příček a dále šikmých střech
s vkládáním mezi krokve s roztečí do 1 m příp. do přídavného podhledového roštu (rozměr 625 mm) i pro
izolace stropů. Vhodné jsou zejména u dřevostaveb s požadavkem na šířku izolace 625 mm.
λD
0,039
Tloušťky
(mm)
40
50
60
80
100
120
140
160
180
200
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
1000 x 625
7,500
6,250
5,000
3,750
3,125
2,500
1,875
1,875
1,250
1,250
Tepelný odpor
RD(m2 .K.W-1)
1,00
1,25
1,50
2,05
2,55
3,05
3,55
4,10
4,60
5,10
Isover MERINO
Desky MERINO jsou pružné a tvarově stálé. Jsou vhodné pro jakékoli tepelné, zvukové, nezatížené izolace,
zejména pro zabudování do příček, dále jako výplně stropů, zavěšených podhledů a dutin (zvýšení izolační
schopnosti konstrukce proti hluku).
λD
0,039
Tloušťky
(mm)
40
50
60
80
100
120
140
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
1200 x 625
18,00
15,00
12,00
9,00
7,50
6,00
4,50
Dodává se v MPS balení. 1 MPS = 20 balíků (16 bal. pro tl. 40 a 50 mm).
Tepelný odpor
RD(m2 .K.W-1)
1,00
1,25
1,50
2,05
2,55
3,05
3,55
Isover ORSIK, UNI
Při použtití sádrokartonových profilů s roztečí 600 mm je pro snazší montáž vhodnější použití materiálu
Isover ORSIK či Isover UNI (data viz oddíl šikmé střechy).
Isover AKUSTIC SSP2
Desky SSP 2 jsou vhodné pro jakékoli tepelné, zvukové, nezatížené izolace. Desky jsou jednostranně
kašírovány černou netkanou skelnou textilií. Používají se zejména jako pohltivé vložky děrovaných
obkladových prvků pro akustické stěny, stropy a podhledy, pro tepelné a akustické izolace klimatizačních
zařízení. Vhodné do rychlosti proudění vzduchu 30 m.s-1. Desky jsou v celém průřezu hydrofobizovány.
λD
Tloušťky
(mm)
0,040
20
30
40
50
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
1250 x 600
18,00
12,00
9,00
7,50
Tepelný odpor
RD(m2 .K.W-1)
0,50
0,75
1,05
1,30
24
IZOLACE PLOVOUCÍCH PODLAH
Stejně jako jiné části našeho bytu či domu, mají podlahy
svoji nezastupitelnou funkci při vytváření komfortu,
pocitu bezpečí a soukromí. Izolační materiály Isover
mají v konstrukci podlahy dvě základní funkce - tepelně
izolační a zvukově izolační.
TEPELNÁ IZOLACE
Z pohledu tepelných ztrát, řešíme hlavně podlahy,
které oddělují 2 rozdílné teplotní oblasti (např. obytné
místnosti nad nevytápěným sklepem, garáží, nebo
podlahy přiléhající k zemině). Vzhledem k větším
tloušťkách izolace se pro tyto účely používají izolace
buď na bázi polystyrenu, nebo v kombinaci s minerální
vatou.
Návrh izolace tl. 200mm do podlahy s malým
dotvarováním není zcela jednoduchý. Při použití
dostatečně pevné izolace vzniká největší dotvarování
pokládkou na nerovný podklad, dále mezi jednotlivými
vrstvami vlivem tolerancí tlouštěk. Zatížení podlahy
tak deska izolace nepřenáší plošně, ale pouze bodově.
Z uvedeného vyplývá:
■ Desky izolantu je vhodné pokládat do lepidla (nebo
např. cementového mléka), které zajistí celoplošné
působení tlaku na izolaci
■ Je vhodné použít jednu vrstvu tepelné izolace
(případné mezery dopěnit PUR pěnou), nebo jednotlivé
vrstvy opět slepit.
■ Pro izolační vrstvy 150-250mm se nejvíce používají
izolanty Isover EPS 150S, Isover EPS 200S, Isover EPS
NeoFloor, popř. desky XPS.
Nové grafitové materiály Isover
EPS NeoFloor s vyšším izolačním
účinkem.
Pro tepelnou izolaci podlah nízkoenergetických staveb
(bez požadavků na kročejový útlum) jsou určeny nové
izolace NeoFloor, využívající nanotechnologie. Miliony
buněk izolantu se stopovou přísadou grafitu odrážení
teplo zpět k jeho zdroji a podstatně tak zlepšují izolační
účinek až na hodnotu λD=0,031W.m-2K-1. Díky nízké
energetické náročnosti výroby vykazují také vynikající
poměr cena/výkon. Kromě izolací velkých tlouštěk se
desky NeoFloor používají také pro rekonstrukce podlah,
protože do stávajícího prostoru je třeba téměř vždy
umístit vyšší izolační účinek - tj. použít nejúčinnější
tepelnou izolaci.
ZVUKOVÁ IZOLACE
Ochrana proti šíření hluku je jedním z nejdůležitějších
hledisek návrhu, které projektant nesmí zanedbat. Řeší
se 2 typy zvuků, kterým se musíme bránit.
Schopnost konstrukce odolávat před hlasitou hudbou,
řečí apod. řeší veličina Vzduchová neprůzvučnost R‘w
(dB). Jedná se o zvuk šířený vzduchem. Řešíme ho
buď hmotnou konstrukcí, nebo efektivněji pomocí
minerálních izolací.
Kročejová neprůzvučnost zase řeší hluk, vyvolaný
impulzy (kroky, pády předmětů apod.) Řešíme ho pomocí
systému plovoucích podlah s použitím tvrzených
minerálních vat, nebo speciálních elastifikovaných
polystyrenů.
Požadavky na akustiku podlah
Zvukoizolační vlastnosti konstrukcí
akustické norma ČSN EN73 0532: 2010
Akustické požadavky na podlahy
a stropy
Bytové domy - místnosti téhož bytu
Bytové domy - místnosti druhých bytů
určuje
nová
R‘w
[dB]
47
L‘nw
[dB]
63
53 (52)
55 (58)
Bytové domy - chodby, schodiště
52
55
Hotely
52
58
Kanceláře
Údaje v závorkách se týkají rekonstrukcí
47
63
25
Rozdělení plovoucích podlah
Roznášecí deska
Plovoucí podlaha se skládá vždy z roznášecí podlahové
desky (těžké monolitické nebo lehké montované)
a pružné izolační podložky, odtud termín „plovoucí
podlaha“. Izolační podložka přebírá funkci pružné dělicí
vrstvy mezi roznášecí deskou a stropní konstrukcí.
Používá se nejčastěji monolitická železobetonová, často
též litý anhydrit. Vlastní návrh desky musí zohlednit
základní vstupní údaje, kterými jsou velikost popř. typ
zatížení a tuhost podkladní izolace. Pro běžné zatížení
se zpravidla používá železobetonová deska tl. 50 mm,
beton B20, vyztužená sítí W4 s oky 150/150 mm. Těžké
plovoucí podlahy reálně zlepší kročejovou neprůzvučnost
o 25-35dB.
Konstrukce podlah dělíme dle typu roznášecí desky, na:
■ těžké plovoucí podlahy - monolitické - s vyztuženou
betonovou deskou, nebo anhydritovým potěrem.
Jsou to podlahy, vyrobené za použití tzn. „mokrého
procesu“ a jejich plošná hmotnost je > 75 kg.m-2.
■ lehké plovoucí podlahy - montované - roznášecí
vrstva z velkoformátových systémových desek (OSB,
sádrovláknité…)
Izolační podložka
Nejčastěji se používají vláknité materiály popř.
elastifikovaný polystyren RigiFloor. V případě požadavku
na větší tloušťku tepelné izolace se měkké akustické
desky doplňují tvrdými deskami EPS100, EPS150 nebo
EPS 200). Tak je zajištěna jak výborná akustika a zároveň
malé stlačení izolace.
Těžké plovoucí podlahy
Lehké plovoucí podlahy
Z akustického hlediska se jedná o dokonalé řešení.
Kromě zlepšení kročejových parametrů podlahy (díky
izolačním deskám Isover) výrazně zlepšují také celkovou
akustiku stropní konstrukce právě díky těžké roznášecí
vrstvě. Mají také vyšší únosnosti než lehké plovoucí
podlahy. Nevýhodou je potom přitížení konstrukce,
mokrý proces provádění popř. vyšší celková tloušťka.
Lehké plovoucí podlahy jsou určeny zejména pro
montované objekty, rekonstrukce a sanace, kde je nutno
držet minimální váhu a tloušťku konstrukce a dále
potom pro široké spektrum novostaveb.
Hlavní výhody:
■rychlá a jednoduchá montáž
■suchý proces provádění
■minimální hmotnost
■malá celková tloušťka
■výborné akustické parametry ve srovnání s „nulovými“ podlahami z pěnového PE
1 - Podlahový pásek Isover N-PP, 2 - nášlapná vrstva
(PVC, koberec, dřevo, dlažba), 3 - roznášecí vrstva
(železobeton, anhydrit), 4 - separační vrstva (PE fólie), 5 izolační podložka, 6 - nosná konstrukce stropu
Podlahové pásky
Jsou nutné použít vždy v místech, kde se roznášecí
deska stýká s jinými konstrukcemi - stěny, sloupy,
potrubí apod.
1 - nášlapná vrstva (PVC, koberec, dřevo, dlažba), 2 roznášecí vrstva (OSB desky- systém Stersil), 3 - izolační
podložka (Isover T-P, Isover TDPT), 4 - lehký dřevěný
strop vyplněný minerální vatou, 5 - protipožární
sádrokartonová deska
26
DOPORUČENÉ MATERIÁLY ISOVER DO PLOVOUCÍCH PODLAH
Isover N
- těžké plovoucí podlahy
Desky Isover N jsou určeny pro zlepšení kročejové a vzduchové neprůzvučnosti těžkých plovoucích podlah
s vyztuženou betonovou deskou. Mají nejlepší akustické parametry ze všech podlahových čedičových desek.
Jsou vhodné do obytných místností zejména rodinných, nebo bytových domů, kde užitné zatížení nepřekročí
2 kN.m-2, při stlačení jedné vrstvy maximálně 5mm.
λD
Tloušťky
(mm)
0,036
20
25
30
40
50
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
Tepelný odpor
1200 x 600
11,52
8,64
7,20
5,76
4,32
0,55
0,65
0,80
1,10
1,35
RD(m2 .K.W-1)
Vyšší tloušťky je možno dodat na vyžádání.
Isover T-N
- těžké plovoucí podlahy
Desky Isover T-N jsou určeny pro zlepšení kročejové a vzduchové neprůzvučnosti těžkých plovoucích podlah
s betonovou vyztuženou deskou nebo s anhydritem. Jsou vhodné do prostorů se zvýšeným užitným zatížením
až 4 kN.m-2 (byty, kanceláře,učebny, přednáškové sály, knihovny), při stlačení jedné vrstvy maximálně 3mm.
Isover T-P
λD
Tloušťky
(mm)
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
Tepelný odpor
0,039
25
30
40
50
1200 x 600
5,76
5,04
4,32
2,88
0,60
0,75
1,00
1,25
RD(m2 .K.W-1)
- lehké a těžké plovoucí podlahy
Přesné desky Isover T-P jsou vhodné pro zlepšení akustických vlastností lehkých i těžkých plovoucích podlah.
Jsou určeny do všech typů obytných i kancelářských budov s užitným zatížením až 5 kN.m-2 (tzn. i sklady,
archivy apod.) Používají se, stejně jako ostatní kročejové desky z minerální izolace, pouze v jedné vrstvě.
Maximální stlačení vrstvy Isover T-P je 2mm.
λD
Tloušťky
(mm)
0,039
25
40
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
1200 x 600
5,76
4,32
Tepelný odpor
RD(m2 .K.W-1)
0,60
1,00
27
Isover N/PP
- podlahové pásky
Podlahové pásky N/PP kromě vytvoření profilu dilatační spáry zajišťují pružné oddělení konstrukce podlahy
od svislých stěn a průchodů stropní konstrukcí. Omezují boční přenos kročejového hluku, jsou nedílnou
součástí řešení skladby plovoucích podlah.
Isover TANGO
λD
Tloušťky
(mm)
Rozměry
(mm)
Balení
(ks)
0,036
15
50 x 1000
100 x 1000
20
- těžké plovoucí podlahy
Tyto desky ze skelných vláken jsou vhodné pro zlepšení akustických i tepelných vlastností těžkých plovoucích
podlah s vyztuženou betonovou deskou. Jsou alternativou k čedičovým deskám Isover N, na rozdíl od nich
ale mají výrazně lepší tepelně-technické parametry. Jsou vhodné do obytných místností zejména rodinných,
nebo bytových domů, kde užitné zatížení nepřekročí 2 kN.m-2, při stlačení jedné vrstvy maximálně 5mm.
Isover TDPT
λD
Tloušťky
(mm)
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
Tepelný odpor
0,033
20
25
30
35
1200 x 600
8,64
7,20
5,76
5,04
0,60
0,75
0,90
1,05
RD(m2 .K.W-1)
- LEHKÉ A TĚŽKÉ PLOVOUCÍ PODLAHY
Desky Isover TDPT jsou nejpevnější, akusticky i tepelně nejlepší podlahové desky z minerálních vláken.
Jsou určeny do lehkých i těžkých plovoucích podlah stejně jako čedičové desky Isover T-P, navíc ale nabízejí
větší spektrum tlouštěk a zlepšené tepelně technické parametry. Jsou určeny do všech typů obytných
i kancelářských budov s užitným zatížením až 5 kN.m-2 (tzn. i sklady, archivy apod.) Používají se, stejně jako
ostatní kročejové desky z minerální izolace, pouze v jedné vrstvě. Maximální stlačení vrstvy TDPT je 2mm
(platí pro všechny tloušťky).
λD
Tloušťky
(mm)
0,033
15
20
25
30
35
50
60
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
Tepelný odpor
1200 x 600
11,52
8,64
7,20
5,76
5,04
3,60
2,88
0,60
0,75
0,90
1,05
1,20
1,50
1,80
RD(m2 .K.W-1)
28
EPS RigiFloor 4000
- těžké plovoucí podlahy
Elastifikované desky z pěnového polystyrenu s nízkou dynamickou tuhostí pro těžké plovoucí podlahy
s kročejovým útlumem. Jsou určeny pro podlahy s užitným zatížením max. 4 kN.m-2 (byty, kanceláře, učebny,
přednáškové sály, knihovny...).
EPS RigiFloor 5000
λK10 / λD
Tloušťky
(mm)
0,043/0,044
15
20
25
30
35
40
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
1000 x 500
16,5
12,5
10,0
8,0
7,0
6,0
Tepelný odpor
RD(m2 .K.W-1)
0,35
0,45
0,55
0,70
0,80
0,90
- těžké plovoucí podlahy
Elastifikované desky z pěnového polystyrenu s nízkou dynamickou tuhostí pro těžké plovoucí podlahy
s kročejovým útlumem. Jsou určeny pro podlahy s užitným zatížením max. 5 kN.m-2 (tribuny, archivy, jeviště
apod.). Vyšší zatížení se v běžných budovách mimo průmyslu prakticky nevyskytuje.
EPS NeoFloor 100
λK10 / λD
Tloušťky
(mm)
0,038/0,039
20
30
40
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
1000 x 500
12,5
8,0
6,0
Tepelný odpor
RD(m2 .K.W-1)
0,50
0,75
1,00
- lehké a těžké plovoucí podlahy
Nové grafitové izolační desky EPS se zvýšeným izolačním účinkem pro těžké i lehké plovoucí podlahy bez
požadavků na kročejový útlum. Jsou určeny pro konstrukce s běžnými požadavky na zatížení tlakem a malou
deformací (byty, kanceláře, učebny...). Při požadavcích na kročejový útlum je nutno provést vícevrstvou izolaci
(zkombinovat tvrdé a měkké izolační desky). Desky jsou vhodné pro izolační vrstvy velkých tlouštěk pro
energeticky úsporné domy.
λK10 / λD
Tloušťky
(mm)
0,030/0,031
20
30
40
50
60
70
80
100
120
140
160
180
200
220
240
250
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
1000 x 500
12,5
8,0
6,0
5,0
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Po dohodě lze dodat výrobky i v jiných tloušťkách a rozměrech.
Tepelný odpor
RD(m2 .K.W-1)
0,65
0,95
1,30
1,65
1,95
2,30
2,60
3,30
3,95
4,60
5,25
6,00
6,65
7,30
8,00
8,30
29
EPS NeoFloor 150
- lehké a těžké plovoucí podlahy
Nové grafitové izolační desky EPS se zvýšeným izolačním účinkem pro těžké i lehké plovoucí podlahy bez
požadavků na kročejový útlum. Jsou určeny pro konstrukce s vysokými požadavky na zatížení tlakem a malou
deformací (průmyslové podlahy, sklady, archivy...). Desky jsou vhodné pro izolační vrstvy velkých tlouštěk pro
energeticky úsporné domy při zachování minimální deformace podlahy.
λK10 / λD
Tloušťky
(mm)
0,030/0,031
20
40
60
80
100
120
140
160
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
1000 x 500
12,5
6,0
4,0
3,0
2,5
2,0
1,5
1,5
Po dohodě lze dodat výrobky i v jiných tloušťkách a rozměrech.
ISOVER EPS 70S (EPS 70Z, EPS 70F)
Tepelný odpor
RD(m2 .K.W-1)
0,65
1,30
2,00
2,65
3,30
4,00
4,65
5,35
- těžké plovoucí podlahy
Izolační desky z pěnového polystyrenu pro těžké plovoucí podlahy bez požadavků na kročejový útlum. Jsou
určeny pro konstrukce s běžnými požadavky na zatížení tlakem (byty, kanceláře, učebny...). Při požadavcích na
kročejový útlum je nutno provést vícevrstvou izolaci (zkombinovat tvrdé a měkké izolační desky).
λK10 / λD
Tloušťky
(mm)
0,038/0,039
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
1000 x 500
12,5
6,0
4,0
3,0
2,5
2,0
1,5
1,5
1,0
1,0
Po dohodě lze dodat výrobky i v jiných tloušťkách a rozměrech.
ISOVER EPS 100S (EPS 100Z, EPS 100F)
Tepelný odpor
RD(m2 .K.W-1)
0,50
1,00
1,55
2,05
2,60
3,10
3,65
4,15
4,70
5,20
- lehké a těžké plovoucí podlahy
Izolační desky z pěnového polystyrenu pro těžké i lehké plovoucí podlahy bez požadavků na kročejový útlum.
Jsou určeny pro konstrukce s běžnými požadavky na zatížení tlakem a malou deformací (byty, kanceláře,
učebny...). Při požadavcích na kročejový útlum je nutno provést vícevrstvou izolaci (zkombinovat tvrdé a měkké
izolační desky). Desky jsou vhodné pro izolační vrstvy velkých tlouštěk pro energeticky úsporné domy.
λK10 / λD
Tloušťky
(mm)
0,036/0,037
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
1000 x 500
12,5
6,0
4,0
3,0
2,5
2,0
1,5
1,5
1,0
1,0
Po dohodě lze dodat výrobky i v jiných tloušťkách a rozměrech.
Tepelný odpor
RD(m2 .K.W-1)
0,55
1,10
1,65
2,20
2,75
3,30
3,85
4,40
4,95
5,50
Pro větší zatížení, popřípadě velké tloušťky izolací s minimální deformací, se používají pevnější materiály Isover EPS 150S a Isover EPS 200S.
30
zaTEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN
Náklady na provoz zatepleného/
nezatepleného rodinného domu
Obvodové stěny společně se střechami představují místo,
kde dochází k největším tepelným ztrátám.
Hlavní funkcí obvodových stěn je ochrana objektu před
proměnlivými venkovními klimatickými podmínkami
a vytváření tepelného a akustického komfortu uvnitř
objektu, a to jak v zimě, tak i v létě. Kvalitním návrhem
a odborně provedenou realizací systémového zateplení
lze snížit tepelné ztráty obvodovou stěnou běžně o více
než 50%, u nízkoenergetických a pasivních staveb
dokonce o 90% oproti stávající výstavbě. Tepelné izolace
stojí pochopitelně peníze. Jedná se však o jednorázové
vydání, investici, která se za několik let vrátí a potom už
přináší čistý zisk.
KONTAKTNÍ FASÁDY
Vnější zateplení je nejpoužívanějším způsobem
zateplení. Provádí se nejčastěji jako vnější tepelně
izolační kompozitní systémy (ETICS). Tato technologie
umožňuje jednoduchým způsobem vytvářet sendvičové
stěny vynikajících parametrů. Výhodnost kontaktního
zateplování spočívá také v tom, že jeho předností lze
rychle a účinně využít jak u novostaveb, tak u rekonstrukcí
(dodatečného zateplování). Doplněním kvalitní tepelné
izolace z MW či EPS ke stávající stěně tak investor získává
mimořádně účinnou konstrukci se souvislou tepelnou
izolací.
Typická skladba obvodové stěny provedené kontaktním způsobem
Legenda:
1 - vnější stěna
2 - vyrovnávací omítka nebo
stávající omítka
3 - lepící tmel
4 - tepelně izolační deska
(minerální vata, nebo pěnový
polystyren)
5 - tmel
6 - výztužná mřížka
7 - vyrovnávací tmel s penetračním
nátěrem
8 - vrchní omítka
Obyčejná stěna například z plných cihel tloušťky
300 mm opatřená kontaktním zateplovací systémem
s tepelnou izolací tloušťky 150-250mm se obratem
stává konstrukcí s lepšími parametry než celá řada
nejnovějších jednovrstvých staviv. Zateplovací systémy
nejsou ve vyspělé Evropě žádnou novinkou. Přes 35
let zkušeností z Německa a Rakouska prokazuje,
že zateplovací systémy si uchovávají svoje výborné
vlastnosti po dobu desítek let.
Kromě úspory nákladů za vytápění popř. klimatizaci
přináší vnější zateplení další důležité výhody jako např:
■ izolační vlastnosti stěny je možno si zvolit
■ odstranění častých tepelných mostů (ostění,
nadpraží, věnce, spáry mezi cihlami…), které jsou
hlavní příčinou kondenzace a následného růstu plísní
na vnitřním povrchu stěn
■ vyšší povrchová teplota a plné využití akumulace =
zvýšení komfortu bydlení v zimě i v létě
■ snížení přehřívání místností v létě
■ menší dilatace nosných stěn
■ omítky bez trhlin (brzy proveditelné) - na pružné
izolační vrstvě
■ ochrana zdiva proti mrazu
■ umožnění dostupné nízkoenergetické výstavby
■ příznivý vliv na životní prostředí (snížení emisí při
výrobě energie)
Materiály Isover pro vnější zateplení
ETICS
Fasádní izolaci lze vybrat z několika typů materiálů, podle
účelu použití. Do základní nabídky patří tvrdá čedičová
vlna, nebo pěnové polystyreny.
Níže jsou uvedeny výhody jednotlivých typů materiálů:
izolace z minerální vlny
■ tepelně-izolační funkce
■ pevnost - oproti měkkým skelným vatám mají fasádní
kamenné vaty několikanásobnou pevnost, dají se
lehce omítat i obkládat
■ požární ochrana- nejsou zde žádná výšková omezení
v použitelnosti materiálu (oproti EPS)
31
■ ochrana proti hluku- velká zvuková pohltivost
■ ekologická a hygienická nezávadnost
Izolace z polystyrenu
■ tepelná izolace - zejména u nových grafitových
materiálů
■ mechanické vlastnosti
■ jednoduchá aplikace
■ minimální hmotnost
■ nízká nasákavost
■ nyní pouze v samozhášivém provedení se zvýšenou
požární bezpečností
■ ekologická a zdravotní nezávadnost
■ výhodný poměr cena/výkon
Isover EPS GreyWall - polystyren nové
generace
Izolační desky GreyWall jsou novým typem EPS desek
využívající nanotechnologie. Miliony buněk nového
pěnového polystyrenu se stopovou přísadou grafitu
odrážejí teplo zpět k jeho zdroji a zlepšují tak podstatně
nejdůležitější vlastnost tohoto výrobku - tepelnou izolaci.
Účinnost je o 20 % vyšší než u běžného bílého materiálu.
Izolační desky GreyWall se používají zejména pro
tepelné izolace energeticky úsporných staveb, tj. pro
nízkoenergetické a pasivní domy v běžných tloušťkách
Masivní konstrukce zateplená deskami Isover EPS
GreyWall celkové tloušťky stěny 400 mm se součinitelem
prostupu tepla U = 0,121 W.m-2.K-1. Stěnová konstrukce
je vhodná pro nízkoenergetické a pasivní domy.
izolace 200-300mm. Vysoká pevnost v tahu umožňuje
v některých případech provedení tepelné izolace bez
použití kotev. Zároveň se nový materiál GreyWall používá
pro kvalitní zateplení stávajících staveb, často pro zateplení
dotované z programu zelená úsporám.
Lepší účinek izolace má za následek řadu souvisejících
výhod, např. použití kratších a levnějších kotev, zmenšení
rozměrů a ceny parapetů, snížení objemu izolantu =
levnější a jednodušší transport, menší ostění = více
světla do interieru.
Isover NF 333 - deska s kolmým vláknem
Jeden z mála výrobků z minerálních vláken, který má
vlákna orientována kolmo na rovinu desky. Díky této
jednoduché změně při výrobě má tento výrobek stejné,
i lepší mechanické vlastnosti než desky s podélným
vláknem, ale zároveň má výrazně nižší hmotnost.
Váha této jedné 10cm desky je 3,5kg, oproti „klasické“
fasádní minerální desce s podélných vláken (cca 7 kg).
Desky vyžadují celoplošné lepení, které snižuje celkové
množství mechanických kotev přibližně na polovinu.
Dá se s nimi dobře pracovat, dají se tvarově upravovat,
ohýbat a dokonce i brousit, což u klasických desek
s podélných vláken není možné.
Novostavba domu s použitím desek Isover NF 333.
Celoplošné lepení umožňuje při dostatečně únosném
povrchu stěny a nízké výšce objektu úplné vynechání
mechanických kotev.
32
Provádění fasádních systémů
kontaktním způsobem
Obecné zásady provádění systémů ETICS stanovuje norma
ČSN 73 2901: Provádění vnějších tepelně izolačních
kompozitních systémů ETICS. Níže uvedený technologické
postup je pouze doporučení výrobce izolačních materiálů.
Montážní návod jednotlivých systémů se může lišit, proto
je nutno vždy dodržet technologický postup konkrétního
systému daného výrobce.
U minerálních izolací
z kolmého vlákna
důrazně doporučujeme
použití roznášecího talíře
o Ø 140mm.
1. Příprava podkladu
Izolační desky Isover je možné lepit pouze na soudržný,
dostatečně pevný a rovný podklad bez prachu a jiných
nečistot. Doporučuje se povrch fasády omýt tlakovou
vodou, penetrovat, případně vyrovnat novou omítkou.
Rovinnost podkladu by měla být max. 20mm/m, u desek
minerálním kolmým vláknem max. 10mm/m. Dále je
nutné demontovat veškerá zařízení, která se nachází na
fasádě, označit elektrické kabely proti poškození kotvami.
3. Kotvení hmoždinkami
Po nalepení desek a přiměřeném vytvrdnutí lepidla
(min. 24 hodin) se provádí přebroušení desek brusným
hladítkem tak, aby se odstranily případné drobné
nerovnosti. Po přebroušení se provádí kotvení desek
talířovými hmoždinkami. Pro EPS systémy obvykle
s plastovým trnem, pro minerální systémy obvykle
s kovovým trnem.
Množství, délka a umístění hmoždinek jak v ploše, tak
pod nebo nad výztužnou síťovinou vyplývá z projektové
dokumentace a předpisů výrobce ETICS.
Příklad standardního kotvení desek Isover:
1
3
2. Lepení desek
Pěnový polystyren Isover EPS, stejně jako minerální izolace
z podélnými vlákny Isover TF, se lepí pouze po obvodu
s vnitřními „body“. Minerální izolace z kolmých vláken
Isover NF333 se ale vždy lepí celoplošně!
Lepení se provádí od spodu nahoru natěsno na vazbu.
V oblasti rohů oken a dveří je třeba desku vyříznout dle
obrázku, aby nedocházelo ke vzniku trhlin.
Pro lepení soklových desek Isover EPS Sokl (v oblasti soklu)
na hydroizolace se používají nejčastěji PUR lepící pěny.
správně
chybně
2
1 - minerální izolace s kolmým
vláknem Isover NF 333
2 - pěnový polystyren Isover EPS
70F, Isover EPS GreyWall
3 - Minerální izolace s podélným
vláknem Isover TF
Minerální vlákna s kolmou orientací a fasádní EPS desky
lze za podmínky dostatečné pevnosti podkladu a kvalitě
lepidla s ohledem na lokální podmínky (sání větru apod.)
aplikovat pouze s lepidlem bez kotev. V případě lepení
na stávající omítky se ale kotví vždy.
4. Ochrana hran
Nárožní a ostatní hrany se
musí vyztužit speciálními
plastovými profily, nebo
zdvojením výztužné síťoviny při méně náročných
aplikacích. U oken a dveří
se provede diagonální
zpevnění v rozích otvorů
pruhem tkaniny o rozměrech cca 300 x 500 mm,
který zajišťuje přenesení
zvýšeného napětí v těchto místech.
33
5. Armovací vrstva
Realizace
výztužné
vrstvy
se zahajuje asi po 2 dnech
od ukončení lepení. Armuje se
většinou po zakotvení hmoždinkami. Druhou možností je řešení, kdy se kotví přes výztužnou síťovinu. Může se jednat
např. o případy použití keramického obkladu jako povrchové úpravy. Hmoždinky se potom osazují tehdy, když
stěrková hmota ještě nezatuhla.
Ukládání síťoviny do stěrkové hmoty se provádí obvykle
směrem shora dolů s přesahem nejméně 100mm.
V místech styku rozdílných druhů tepelných izolantů,
nebo v oblasti s vysokými požadavky na odolnost ETICS
proti průrazu, se doporučuje výztužnou síťovinu zdvojit.
5. Penetrace podkladu
Penetrace se provádí pro snížení a sjednocení savosti
armovací vrstvy, aby bylo možno následně bez problémů
provádět vrchní tenkovrstvé omítky.
6. Provádění povrchových úprav
Jako povrchové úpravy pro kontaktní zateplovací
systémy se nejčastěji používají úšlechtilé tenkovrstvé
omítky různého složení, barev a struktur. Dle
použitého pojiva se používají omítky silikonové,
silikátová, akrylátové a minerální. Jednotlivé druhy
se liší svými vlastnostmi, zejména propustností pro
vodní páru, pružností, zpracovatelností, špinivostí,
odolností proti řasám atd. Ruční nanášení a následné
strukturování se provádí výhradně nerezovými popř.
plastovými hladítky.
DOPORUČENÉ MATERIÁLY ISOVER DO OBVODOVÝCH STĚN
Isover NF 333
- DeskY, kolmé vlákno
Desky s kolmou orientací vláken z minerální plsti Isover pro užití u kontaktních zateplovacích systémů.
Přednostmi kolmých vláken jsou více než pětinásobně vyšší pevnost v tahu, schopnost přizpůsobit se
zakřivenému podkladu, výborné broušení a také nižší hmotnost a tím pádem lepší manipulovatelnost na
stavbě. Materiál splňuje požadavky na ETICS podle normy EN 13500, ETAG 004 a dále požadavky Kvalitativní
třídy A dle CZB.
λD
Tloušťky
(mm)
0,042
20
30
40
50
60
70
80
100
120
140
160
180
200
220*
240*
260*
280*
300*
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
Tepelný odpor
1000 x 333
10,66
6,66
5,33
4,00
2,66
3,00
2,00
2,00
1,33
1,00
1,33
1,00
1,00
1,00
0,67
13,32 m2 (paleta**)
13,32 m2 (paleta**)
10,66 m2 (paleta**)
0,45
0,70
0,95
1,15
1,40
1,65
1,90
2,35
2,85
3,35
3,85
4,25
4,75
5,20
5,70
6,20
6,65
7,15
* Dodání nutno konzultovat s výrobcem. ** Volné desky na paletě, ostrečováno PE fólií.
RD(m2 .K.W-1)
34
DOPORUČENÉ MATERIÁLY ISOVER DO OBVODOVÝCH STĚN
Isover TF
- DeskY, podélné vlákno
Fasádní desky vyráběné z minerální plsti Isover s podélnou orientací vláken pro užití u kontaktních
zateplovacích systémů. Výhodou desek s podélným vláknem je nižší spotřeba lepidla při lepení po obvodu
a na terče a také mírně vyšší izolační schopnost než u kolmého vlákna. Materiál splňuje požadavky na
ETICS podle normy EN 13500, ETAG 004 a dále požadavky Kvalitativní třídy A dle CZB.
λD
Tloušťky
(mm)
0,038
30
40
50
60
70
80
100
120
140
160
180*
200*
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
Tepelný odpor
1000 x 600
4,80
2,40
2,40
1,80
1,80
1,80
1,20
1,20
1,20
1,20
0,60
0,60
0,75
1,05
1,30
1,55
1,80
2,10
2,60
3,15
3,65
4,20
4,70
5,25
RD(m2 .K.W-1)
* Dodání nutno konzultovat s výrobcem.
EPS 70F
- FASÁDNÍ PĚNOVÝ POLYSTYREN
Nejpoužívanější desky pěnového EPS pro kontaktní zateplovací systémy ETICS. Materiál splňuje požadavky na
ETICS podle normy EN 13500, ETAG 004 a dále požadavky Kvalitativní třídy A dle CZB.
λK10 / λD
Tloušťky
(mm)
0,038/0,039
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
1000 x 500
25,0
12,5
8,0
6,0
5,0
4,0
3,5
3,0
2,5
2,5
2,0
1,5
1,5
1,0
1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Po dohodě lze dodat výrobky i v jiných tloušťkách.
Tepelný odpor
RD(m2 .K.W-1)
0,25
0,50
0,75
1,00
1,30
1,55
1,80
2,05
2,35
2,60
3,10
3,65
4,20
4,70
5,25
5,75
6,30
6,80
7,35
7,85
35
EPS GreyWall
- FASÁDNÍ PĚNOVÝ POLYSTYREN S GRAFITEM
Izolační desky s grafitem pro profesionální kontaktní zateplovací systémy ETICS s maximálním izolačním
účinkem. Pro lepení desek GreyWall je třeba použít lepidlo schválené výrobcem zateplovacího systému.
Materiál splňuje požadavky na ETICS podle normy EN 13500, ETAG 004 a dále požadavky Kvalitativní třídy A
dle CZB.
λK10 / λD
Tloušťky
(mm)
0,031/0,032
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
1000 x 500
50,0
12,5
8,0
6,0
5,0
4,0
3,5
3,0
2,5
2,5
2,0
1,5
1,5
1,0
1,0
1,0
1,0
0,5
0,5
0,5
Po dohodě lze dodat výrobky i v jiných tloušťkách.
EPS 100F
Tepelný odpor
RD(m2 .K.W-1)
0,30
0,60
0,95
1,25
1,60
1,90
2,20
2,55
2,90
3,20
3,80
4,45
5,10
5,80
6,45
7,05
7,70
8,35
9,00
9,65
- FASÁDNÍ PĚNOVÝ POLYSTYREN
Desky pěnového EPS s vyšší pevností a izolační účinností. Pro kontaktní zateplovací systémy ETICS se
zvýšenými požadavky.
λK10 / λD
Tloušťky
(mm)
0,036/0,037
20
40
60
80
100
120
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
1000 x 500
12,5
6,0
4,0
3,0
2,5
2,0
Po dohodě lze dodat výrobky i v jiných tloušťkách.
EPS Silence dB Plus
Tepelný odpor
RD(m2 .K.W-1)
0,55
1,10
1,65
2,20
2,75
3,30
- FASÁDNÍ PĚNOVÝ POLYSTYREN
Pěnový polystyren pro fasádní zateplovací systémy ETICS se zvýšenými požadavky na akustiku.
λK10 / λD
Tloušťky
(mm)
0,038/0,039
80
90
100
120
140
160
Rozměry
(mm)
1000 x 500
Po dohodě lze dodat výrobky i v jiných tloušťkách.
Balení
(m2)
3,0
2,5
2,5
2,0
1,5
1,5
Tepelný odpor
RD(m2 .K.W-1)
2,05
2,35
2,60
3,10
3,65
4,20
DU`\_d^`_\U3
!% !!%
!!% (
( DU`
$
$% !
! "
"% &
& )
)% !#
!# !&
!&% " #
#
DU`U\^ç
]_cd DU`U\^ç
]_cd
36
DU`\_d^`_\U3
!% !!%
!!% (
( DU`
$
$% !
! "
"% &
& )
)% !#
!# !&
!&% " Izolační desky EPS pro sokl a spodní stavbu
#
] ]
] ]
Možnosti řešení tepelného mostu
v oblasti soklu
DU`\_d^`_\U3*
chybně
chybně
#
DU`U\^ç
]_cd
DU`U\^ç
Do skupiny EPS desek pro sokl a spodní stavbu patří:
#
B_j\_ÚU^bU\
fX[_cd*
!% !!%
!!% (
) )!
)!)"
B_j\_ÚU^bU\
)")#
fX[_cd*
)#)$
( $%
DU`\_d^`_\U3*
$% !
!% !!%
!
"%
!!%
"% (
&
)%
$%
(
& !
$%
)%!#
! !&%
"%
!#
"%
!&%
" &
& )%
)% !#
!# !&%
!&% " ]_cd
) )!
)$)%
)!)"
)%)&
)")#
)&)'
)#)$
)')(
)$)%
)())
)%)&
))!
)&)'
)')(
)())
))!
#
DU`U\^ç
]_cd DU`U\^ç
]_cd
#
DU`\_d^`_\U3
!% !!%
!!% (
( DU`
$
$% !
! "
"% &
& )
)% !#
!# !&
!&% " soklové desky Isover EPS Sokl
drenážní desky Isover EPS DD Universal
izolační desky Isover EPS Perimetr
Soklové desky Isover EPS Sokl
DU`\_d^`_\U
#
2Uj
dU`U\^}X_
2Uj
]_cde
dU`U\^}X_
Isover EPS Sokl
správně
) )!
)!)"
B_j\_ÚU^bU\
)")#
fX[_cd*
)#)$
$% !
!% !!%
!
"%
!!%
"% (
&
)%
$%
(
& !
$%
)%!#
! !&%
"%
!#
"%
!&%
" &
& )%
)% !#
!# !&%
!&% " #
2Uj
#
dU`U\^}X_
2Uj
#
]_cde
dU`U\^}X_
2Uj
]_cdedU`U\^}X_
]_cde
] Y ^( ] Y^]]
# ] ]
#
správně
B_j\_ÚU^bU\
fX[_cd*
!% !!%
!!% (
( $%
DU`\_d^`_\U3*
DU`\_d^`_\U3*
B_j\_ÚU^bU\
fX[_cd*
!% !!%
!!% (
) )!
DU`\_d^`_\U3*
( $%
$%
!
!% !!%
!
(
"%
!!%
"% &
$% !
!
)%
!%
!!%
!#"%
!#
!&%
(
!!%
"%
&
!&%
"
$%
)%
(
& !
$%
)%!#
! !&%
"%
!#
"%
!&%
" &
& )%
)% !#
!# !&%
!&% " B_j\_ÚU^bU\
)!)"
)")#
fX[_cd*
( $%
DU`\_d^`_\U3*
& )%
#
#
#
] ]
2Uj
dU`U\^}X_
DU`U\^ç
]_cde
]_cd
DU`U\^ç
]_cd
2Uj
dU`U\^}X_
]_cde
#
]Y^( ]]
DU`\_d^`_\U3*
!% !!%
!!% (
DU`\_d^`_\U3*
( $%
$%
!
!% !!%
!
(
"%
!!%
(
"%
&
$%
DU`\_d^`_\U3*
$%
& )%
!
!
)%
!%
!!%
!#"%
!#
!&%
(
!!%
"%
&
!&%
"
$%
)%
(
& !
$%
)%!#
! !&%
"%
!#
"%
!&%
" &
& )%
)% !#
!# !&%
!&% " #
#
2Uj
dU`U\^}X_2Uj
#
]_cde dU`U\^}X_
2Uj ]Y^( ]]
]_cde
dU`U\^}X_
]_cde
Isover EPS Perimetr
))#)$
)!
)$)%
)!)"
B_j\_ÚU^bU\
)%)&
)")#
)&)'
fX[_cd*
)#)$
)')(
) )!
)$)%
)())
)!)"
)%)&
))!
)")#
)&)'
)#)$
)')(
)$)%
)())
)%)&
))!
)&)'
)')(
)())
))!
] Y ^#
) )!
)$)%
)!)"
)%)&
)")#
)&)'
)#)$
)')(
)$)%
)())
)%)&
))!
)&)'
)')(
)())
))!
Isover EPS DD Universal
!% !!%
DU`\_d^`_\U3
( !%$%
!!%
! (
!!%
"%
( $
DU`
&
$%
!
! )%
"
!# "%
&
&!&%
)
)% !#
!# !&
!&% " ] ]
]_cde
Tři hlavní funkce soklových desek Isover:
■ odstranění obvyklého tepelného mostu v oblasti
přechodu stěny na betonový základ
■ vytvoření spolehlivého detailu ukončení hydroizolace
nad terénem
■ umožnění provedení souvislého omítkového
souvrství až pod úroveň terénu
Kromě tradičního soklu nad terénem se desky používají pro
všechny oblasti zateplovacích systémů ETICS namáhaných
odstřikující vodou, tj. sokly balonů, teras apod.
Desky se zpracovávají shodně jako běžné fasádní
EPS desky. K lepení se zpravidla používají cementové
lepící tmely dle jednotlivých systémů ETICS. Pro lepení
na hydroizolace se používají PUR lepící pěny nebo
bezrozpouštědlová lepidla na bázi asfaltu. Na soklové
desky se nejčastěji aplikuje vyztužující vrstva a následně
soklová ušlechtilá tenkovrstvá omítka.
DU`\_d^`_\U3*
] Y ^(
správně
správně
] Y ^]
(Y ^(] ]] ]
Jsou určeny pro sokly jak zateplených stěn v rámci
zateplovacího systému ETICS, tak nezateplených zděných
konstrukcí. Zde oceníme jejich vysokou odolnost proti
průrazu, působení mrazu a vlhkosti.
] Y ^]
(Y ^(] ]] ]
■
■
■
#
] Y ^(
2Uj
dU`U\^}X_
2Uj
]_cdedU`U\^}X_
]_cde
] Y ^(
Izolační desky pro sokl a spodní stavbu jsou speciálním
typem EPS desek napěňovaných do forem pro
aplikace v přímém styku s vlhkostí. Tato technologie
a používání speciálních surovin zajišťují deskám některé
mimořádné vlastnosti. Desky se zejména vyznačují
minimální nasákavostí, vysokou pevností v tlaku
a mrazuvzdorností.
B_j\_ÚU^bU\
fX[_cd*
) )!
B_j\_ÚU^bU\
)!)"
)")#
fX[_cd*
))#)$
)!
)$)%
)!)"
B_j\_ÚU^bU\
)%)&
)")#
fX[_cd*
)&)'
)#)$
)')(
) )!
)$)%
)())
)!)"
)%)&
))!
)")#
)&)'
)#)$
)')(
)$)%
)())
)%)&
))!
)&)'
)')(
)())
))!
DU`\_d^`_\U
!% !!%
( $%
! "%
& )%
!# !&% 37
Izolační desky Isover EPS Perimetr
Desky Isover EPS Perimetr jsou určeny pro tepelné
izolace spodní stavby v přímém styku s vlhkostí, zejména
základových desek, suterénních stěn apod.
Desky Perimetr se aplikují v jedné vrstvě natěsno
na vazbu. K podkladu (ke stěně) se připevňují vhodným
lepidlem. Lepení na hydroizolaci se provádí nejčastěji
PUR lepící pěnou nebo bezrozpouštědlovými lepidly
na bázi asfaltu. Vodorovné aplikace se provádějí jako
volně položené.
Další výhody oproti jiným typům plošných drenáží (např.
nopové fólie):
■ desky Isover DD Universal je možno na lícové straně
spolehlivě omítat
■ drenážní desky jsou mechanicky velmi pevné a při
sedání přilehlého násypu se nedeformují (není je
nutno chránit další konstrukcí)
Drenážní desky Isover EPS DD Universal
Drenážní desky Isover DD Universal jsou universálně
použitelné jako soklové i drenážní desky. Aplikují se
drenážním rastrem směrem ke stěně. Jejich hlavním
cílem je zajistit kromě zateplení soklu i plošné odvedení
vody k drenážnímu potrubí. Zabrání se tak vzniku
a působení tlakové vody (vodního sloupce), která
krátkodobě vzniká téměř v každém zásypu a pro suterén
stavby je velmi nebezpečná. Dále se drenážní desky
Isover používají pro konstrukce staveb, kde je třeba
zajistit spolehlivou drenáž spolu s ochranou proti mrazu
(opěrné stěny, základy, apod.). Pro nejnáročnější aplikace
je účelné plošnou drenáž zdvojit. Tak je zajištěna
nejvyšší ochrana drenážního systému (proti zanesení)
a hydroizolace (proti tlakové vodě). Drenážní desky není
nutno chránit hydroizolací.
Drenážní desky Isover je možno zakázkově dodat
také kašírované filtrační textilií pod označením Isover
DD Geotex. Tento typ se aplikuje drenážním rastrem
směrem k zemině.
Čtyři hlavní funkce drenážních desek Isover:
■ vytvoření plošné drenáže
■ ochrana hydroizolace (nahrazují ochrannou přizdívku)
■ zateplení spodní stavby (suterénu, základů) - tj.
vyřešení obvyklého tepelného mostu
■ elegantní řešení ukončení hydroizolace nad terénem
vč. možnosti souvislého omítnutí pod úroveň terénu
Legenda:
1 základ
2 nosná stěna
3 stropní konstrukce
4 hydroizolace
5 zateplovací systém ETICS
6 Isover EPS Sokl (soklová deska)
7 Isover EPS DD Universal
(drenážní deska)
8 flexibilní drenáž
9 hrubý kačírek, valouny
10 přídavná filtrační geotextilie
11 zásyp
12 stávající rostlý terén
13 Isover EPS Perimetr
55
3
3
6
77
2
2
11
11
77
4
4
7
7
12
12
99
10
10
8
8
13
13
11
Legenda:
1�-�základ
2�-�nosná�stìna
3�-�stropní�konstrukce
4�-�hydroizolace
5�-�zateplovací�systém�ETICS
6�-�Isover�EPS�Sokl�(soklová�desk
7�-�Isover�EPS�DD�Universal�(dren
8�-�flexibilní�drená�
9�-�hrubý�kaèírek,�valouny
10�-�pøídavná�filtraèní�geotextilie
11�-�zásyp
12�-�stávající�rostlý�terén
13�-�Isover�EPS�Perimetr
38
DOPORUČENÉ MATERIÁLY ISOVER PRO SOKL A SPODNÍ STAVBU
EPS Sokl
- SOKLOVÁ DESKA - PĚNOVÝ POLYSTYREN
Pro soklové části zateplených a nezateplených jednovrstvých stěn, tepelné izolace pod terénem bez izolace
proti vodě apod. Oboustranná vaflová struktura pro vysokou přídržnost lepidel a tmelů. Rovná hrana.
λK10 / λD
0,033/0,034
Tloušťky
(mm)
Hrana
20
30
40
50
60
70
80
100
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
1000 x 500
12,5
8,0
6,0
5,0
4,0
3,5
3,0
2,5
Po dohodě lze dodat výrobky i v jiných tloušťkách (do max. 200 mm).
EPS Perimetr
Tepelný odpor
RD(m2 .K.W-1)
0,60
0,90
1,20
1,50
1,80
2,10
2,40
3,00
- PĚNOVÝ POLYSTYREN
Pro speciální tepelné izolace pod terénem bez izolace proti vodě a pro další konstrukce s vysokými požadavky
na zatížení tlakem a minimální nasákavostí. Standardně s polodrážkou.
λK10 / λD
0,033/0,034
Tloušťky
(mm)
Hrana
30
40
50
60
70
80
100
120
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
1250 x 600
12,0
9,0
7,5
6,0
5,3
4,5
3,8
3,0
Po dohodě lze dodat výrobky i v jiných tloušťkách (do max. 200 mm).
EPS DD Universal
Tepelný odpor
RD(m2 .K.W-1)
0,90
1,20
1,50
1,80
2,10
2,40
3,00
3,60
- DRENÁŽNÍ DESKA - PĚNOVÝ POLYSTYREN
Izolační desky opatřené drenážním rastrem z jedné a vaflovou strukturou z druhé strany. Univerzální použití
jako drenážní i soklová deska. Standardně s polodrážkou.
λK10 / λD
Tloušťky
(mm)
0,033/0,034
53
63
83
Hrana
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
Tepelný odpor
1250 x 600
7,5
6,0
4,5
1,45
1,75
2,35
Zakázkově lze drenážní desky dodat též v tloušťkách 103 a 123 mm v množství min. 50 m3.
RD(m2 .K.W-1)
39
Větrané fasády
Větraná konstrukce je obecně konstrukce, kde vrchní
plášť odolává povětrnostním vlivům a za ním je větraná
vzduchová mezera a pak až následuje tepelná izolace
a další skladba konstrukce.
Při návrhu těchto konstrukcí bychom měli vědět,
jak větrané fasády fungují a jak správně konstrukci
navrhnout. Aby systém správně fungoval, musí vzduch
v mezeře proudit. Ten se opravdu od vnější fasády ohřívá
(v zimě i vlivem tepelných ztrát z interiéru), stoupá
vzhůru a tím dochází k proudění rychlostí 0,5-1,0 m·s-1.
Díky takové rychlosti pak zpravidla dochází k vysušování
vlastní konstrukce (teplý vzduch absorbuje výrazně vyšší
množství vlhkosti než vzduch studený). Z těchto důvodů
jsou tyto konstrukce často vhodnějším řešením než
klasické kontaktní fasády.
Proudění vzduchu v konstrukci ale není stálé,
na následujícím grafu je vidět, jak může být proudění
proměnlivé v závislosti na svitu slunce (rozdílu dne
a noci). Rychlost proudění samozřejmě záleží i na velikosti
větracích otvorů, orientaci ke světovým stranám a dalších
faktorech. V normě ČSN 73 0540-4 lze nalést základní
metody návrhu a výpočtu těchto konstrukcí.
Poznámka:
První graf ukazuje průběh teploty, která je na rubu materiálu
vrchního pláště fasády a teploty vzduchu uvnitř větrané mezery. Na druhém grafu je pak průběh rychlosti proudění vzduchu
v této mezeře.
40
DOPORUČENÉ MATERIÁLY ISOVER do VĚTRANÝCH KONSTRUKCÍ FASÁD A DŘEVOSTAVEB
Isover UNI
Univerzální desky z minerální plsti Isover vhodné pro izolace vnějších stěn:
■ do provětrávaných fasád pod obklad s vkládáním izolantu do kazet,
■ pro izolace příček, šikmých střech, stropů a podhledů.
λD
0,036
Tloušťky
(mm)
40
50
60
80
100
120
140
160
180
200
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
1200 x 600
8,64
7,20
5,76
4,32
3,60
2,88
2,16
2,16
1,44
1,44
Tepelný odpor
RD(m2 .K.W-1)
1,10
1,40
1,70
2,25
2,85
3,40
4,00
4,55
5,10
5,70
Materiál vhodný i do protipožárních konstrukcí s požadavkem na OH ≥ 40 kg.m-3.
Isover FASSIL
Speciální desky z minerální plsti Isover vhodné pro izolace vnějších stěn suchým způsobem:
■ do provětrávaných fasád pod obklad
■ do vícevrstvého zdiva (sendvič), vhodný zejména pro dřevostavby.
Desky se ke stěně mechanicky kotví pomocí talířových hmoždinek s průměrem talířku minimálně 90 mm
(optimálně 140 mm) v průměrném počtu 5 ks·m-2.
λD
0,035
Tloušťky
(mm)
50
60
80
100
120
140
160*
180*
200*
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
1200 x 600
7,20
5,76
4,32
3,60
2,88
2,16
2,16
1,44
1,44
Tepelný odpor
RD(m2 .K.W-1)
1,40
1,70
2,25
2,85
3,40
4,00
4,55
5,10
5,70
* Dodání nutno konzultovat s výrobcem. Materiál vhodný i do protipožárních konstrukcí s požadavkem na
OH ≥ 50 kg.m-3.
41
Isover FASSIL NT
- DESKY S POLEPEM NETKANOU TEXTILIÍ
Speciální desky z minerální plsti Isover vhodné pro izolace vnějších stěn suchým způsobem:
■ do provětrávaných fasád pod obklad
■ do vícevrstvého zdiva (sendvič), vhodný zejména pro dřevostavby.
Desky jsou kašírované černou netkanou textilií a ke konstrukci se kotví pomocí hmoždinek s průměrem talířku minimálně 90 mm (optimálně 140 mm) v počtu 5 ks·m-2.
λD
Tloušťky
(mm)
0,035
50*
60
80
100
120
Rozměry
(mm)
Paleta
(m2)
1200 x 600
69,12
57,60
43,20
34,56
28,80
Tepelný odpor
RD(m2 .K.W-1)
1,40
1,70
2,25
2,85
3,40
* Dodání nutno konzultovat s výrobcem. Materiál vhodný do konstrukcí větraných fasád, kde je potřebné
splnit vyšší estetické nároky.
Isover HARDSIL
Speciální desky z minerální plsti Isover vhodné pro izolace vnějších stěn suchým způsobem:
■do provětrávaných fasád pod obklad (s netěsnými spárami - kamenné obklady, keramické obklady apod.)
■ do vícevrstvého zdiva (sendvič), vhodný zejména pro dřevostavby.
Desky se ke stěně mechanicky kotví pomocí talířových hmoždinek či speciálních trnů. Pro zpevnění povrchu
je možné dodat tyto desky také s polepem netkanou textilií černé barvy. Minimální množství k odběru
nutno konzultovat s výrobcem.
λD
Tloušťky
(mm)
0,035
50
60
80
100
120
140
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
1200 x 600
7,20
5,76
4,32
3,60
2,88
2,16
Materiál vhodný i do protipožárních konstrukcí s požadavkem na OH ≥ 60 kg.m-3.
Tepelný odpor
RD(m2 .K.W-1)
1,40
1,70
2,25
2,85
3,40
4,00
42
IZOLACE PLOCHÝCH STŘECH
Izolační materiály Isover plní svoji nezastupitelnou
úlohu i při izolaci plochých střech. Jak je známo, teplo
nejvíce uniká vzhůru, proto jsou na střechy kladeny
nejpřísnější energetické požadavky. Správně navržená
střecha musí splňovat i další, neméně důležité
požadavky, jako je mechanická odolnost v případě
pochozích střech, požární odolnost v případě „lehkých“
plochých střech halových objektů, nebo akustické
požadavky u hlučných provozů.
Ploché střechy z minerálních
izolací
Používají se hlavně u nepochozích střech halových
objektů, kde je vyšší požadavek na požární odolnost
a akustiku. V případě požáru bezpečně chrání
konstrukce před ohněm – zabraňují šíření plamene
a nezvyšují požární zatížení konstrukce. Díky svým
dobrým zvukopohltivým vlastnostem přispívají výrobky
z minerálních izolací i k ochraně lidí před nežádoucím
hlukem, který jde zvenčí i zevnitř ven- hlučný provoz.
Jedná se o střechy s klasickým pořadím vrstev, to
znamená, že hydroizolační vrstva je umístěna nad
tepelnou izolací a dalšími vrstvami. Tyto střechy jsou
trvale nepochozí, umožňují přístup pouze pro kontrolu
stavu konstrukce a zařízení na střeše. Pokud je na střeše
umístěno větší množství technického vybavení, které
potřebuje častou údržbu, je nutné střechu opatřit
zpevněnými chodníčky v místech pravidelných pochůzek,
nebo řešit střechu jako celkově pochozí.
Legenda
1 Hydroizolační souvrství (asf.
pásy nebo fólie)
2 Isover S, nebo Isover T 3 Spádový systém z minerální
vaty
4 Isover T, Isover R, nebo Isover
P
5 Parozábrana
6 Výplň trapézového plechu Isover TRV
7 Trapézový plech
nutné střechu skládat najednou, tzn. nejprve Isover
R a na ni hned Isover S. Deska Isover R je nepochozí!
Celá skladba střešního pláště se musí zajistit proti
sání větru mechanickým kotvením buď přes tepelnou
izolaci, nebo přes hydroizolaci.
Požární skladby s minerální izolací
Při návrhu konstrukcí plochých střech z hlediska
požární bezpečnosti je nutné zabezpečit několik
základních požadavků:
požární odolnost střešní konstrukce v minutách
zabránění šíření požáru povrchem střechy
Požární odolnost nám udává, kolik minut je konstrukce
schopna odolávat požáru, aniž by byla ohrožena její
R… únosnost
E… celistvost
I… izolační schopnost
Požadavek rei60
Vysoké doby požární odolnosti ploché střechy
na trapézovém plechu v době 60 minut lze dosáhnout
použitím 2 desek z minerální izolace s navzájem
posunutými spárami. Isover S tl. 60mm jako vrchní,
Isover T tl. 100mm jako spodní desku.
Použitím fóliové PE/ Al parozábrany lze klasifikovat
skladbu DP1.
Použitím asfaltového pásu má skladba doplňkovou
klasifikaci DP3. (toto platí pro všechny skladby
s minerální vatou)
Požadavak rei45
2 desky Isover T, nebo Isover S v celkové tloušťce min.
100mm. Podle druhu parozábrany DP1/DP3.
Požadavak rei30
Desky Isover se pokládají kolmo na vlny trapézového
plechu (napříč) a jednotlivé řady se překládají
na vazbu. V případě požadavku na větší vrstvu izolantu
lze vyskládat několik vrstev.
Jako vrchní vrstvu lze použít desku Isover S, nebo
Isover T. V případě použití Isover R do spodní vrstvy je
2 desky Isover T, nebo Isover S v celkové tloušťce min.
80mm. Podle druhu parozábrany DP1/DP3.
Druhou možností, jak dostát efektivně 30 minutového
požárního požadavku a zároveň splnit i požadavky
na tepelnou odolnost je pomocí kombinace minerální
vaty a pěnového polystyrenu - viz systém CombiRoof.
43
Ploché střechy z pěnového
polystyrenu
■ desky Isover EPS
■ střešní kašírované izolační dílce
(s nakašírovaným asfaltovým pásem)
■ spádové desky (klíny) Isover EPS
RigiRoof
Desky Isover EPS
Desky z pěnového polystyrenu Isover EPS jsou
nejpoužívanějším výrobkem pro tepelnou izolaci
plochých střech. Používají se hlavně s povlakovou
fóliovou hydroizolací nebo asfaltovými pásy. Na přání
se dodávají s boční polodrážkou šíře 15 mm, která je
vytvořena vyfrézováním polystyrenu ze základní desky.
Skladebná šířka desky s polodrážkou je tedy o 15 mm
menší. Další možnou úpravou je lamelování (příčné
nářezy), které umožňuje pokládku i na zakřivené plochy
střech (konvexní i konkávní).
nakašírován (nalepen) asfaltový hydroizolační pás šíře
1 080 mm. Lepení je provedeno pomocí PUR lepidla
v pruzích a tím je také vytvořena expanzní vrstva.
Asfaltový pás přesahuje EPS desku na dvou přilehlých
stranách o min. 80 mm. Tento přesah umožňuje
jednoduché spojení se sousedními dílci. Zpravidla se
doporučuje použití pásu z oxidovaného asfaltu nebo
lépe SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze
skelné tkaniny. Správně osazené kompletizované dílce
po spojení přesahů zpravidla tvoří (u pásů typu S) první
hydroizolační vrstvu střešního pláště.
Tvary střešních kašírovaných dílců RigiRoof
deska
dvojdeska
spádová deska
Dílce RigiRoof se zakázkově dodávají též s polodrážkou
(ozubem), která minimalizuje vznik tepelných mostů,
nebo s lamelováním (příčnými nářezy). Také u střešních
dílců je vhodné řešit pokládku ve dvou vrstvách
s posunem spár (podložení deskami EPS). Tato varianta
se využívá zejména u kotvených střech.
Typy kašírovaných asfaltových pásů
GV 35
V S35
GG 36
G S40
GV E35
V S35-25
GG E36 J
G S35-25
oxidovaný
oxidovaný
SBS
modifikovaný
SBS
modifikovaný
Typ pásu
Typ
asfaltu
Desky z EPS se kladou vždy na vazbu, těsně
na sraz, optimálně ve dvou vrstvách se vzájemným
prostřídáním spár. Jednovrstvá pokládka je nevhodná
(kromě desek s polodrážkou), neboť mezi deskami vždy
zůstávají větší či menší mezery se vznikem tepelných
mostů.
Střešní kašírované dílce RigiRoof
se vyznačují vysokou produktivitou práce, neboť
v jednom pracovním úkonu se provádí aplikace tepelné
izolace a zároveň první vrstvy hydroizolace.
Základem dílce je deska nebo spádová deska ze
samozhášivého stabilizovaného pěnového polystyrenu
Isover EPS 100S (150S, 200S), na kterou je již ve výrobě
Pozn.: Na základě požadavků zákazníka je možno
Nosná
Skelná
Skelná rohož
Skelná rohož
Skelná tkanina
kašírovat
vložka i jiné typy pásů. tkanina
pozn. zakázkově je možno kašírovat i jiné typy asfaltových pásů
Spojování
Po připevnění střešních kašírovaných dílců se spojí
jednotlivé přesahy dílců mezi sebou. Spojení se provádí
svařením přesahů asfaltových pásů. Při natavování je
nutná určitá zručnost z důvodu možnosti poškození
polystyrenové vrstvy vlivem vysoké teploty. Proto se
používají tzv. boční hořáky s dotlačením přítlačným
válečkem nebo tzv. nášlapná lať, která se umístí cca
8 cm od hrany spojovaného přesahu a po přišlápnutí se
zbylý přesah pomocí přípravku odehne a bez problémů
řádně svaří (viz foto).
lamelová deska
44
Kombinované ploché střechy z polystyrenu a minerální vaty CombiRoof
Střešní pláště SG COMBI ROOF 30 na trapézovém
plechu s požární odolností REI 30 jsou určeny zejména
pro velkorozponové střešní pláště obchodních center,
průmyslových hal, skladů apod.
Hlavní výhody střešních plášťů SG
COMBI ROOF 30
■ požární odolnost REI 30 pro velké rozpony (běžně 6 m
i více)
■ variantní řešení pro zajištění různorodých požadavků
na požární odolnost, požární pás, nešíření požáru atd.
■ ekonomická výhodnost
■ výrazné snížení hmotnosti pláště díky použití
kombinované izolace EPS a MW
■ univerzální použití pro hydroizolační fólie i asfaltové
pásy
Zkoušky požární odolnosti lehkých střešních plášťů SG
COMBI ROOF 30 prokázaly požární odolnost 30 minut
(REI 30). Dle konkrétního projektu jsou střešní pláště
SG COMBI ROOF 30M druhu DP1 – DP3 . Pláště SG
COMBI ROOF 30 splňují požadavek 3.2.3 ČSN 73 0810
- tj. v požadované době požární odolnosti nedojde
ke vzplanutí hmot obsažených ve výrobcích. Skladby SG
CombiRoof s hydroizolací klasifikace BROOF t3 pro použití
v požárně nebezpečných prostorech, jsou hodnoceny
dle 3.2.3.2 jako DP1.
íslo:
UJIŠTNÍ O POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
Typ konstrukce :
Lehká plochá stecha SG Combi Roof 30M
technický list íslo:
zhotovitel:
REI 30
123456
íslo protokolu o klasifikaci (1):
1/2010
klasifikace požární
odolnosti
PK2-03-06-907-C-0
Stechamont, s.r.o. I:
1115083
akce – název a místo:
xxxxxxxxxxxxxxxxx
dodaný kombinovaný izolant na akci:
SG Combi Roof 30M
íslo dodacího listu:
xxxxxxxx
Jako tepelná izolace + požárně dělicí vrstva se používají
velkoformátové desky z minerálních vláken 2 x 30mm
systému CombiRoof s obousměrně posunutými spárami.
Použití jiných typů desek je dle příslušného Protokolu
o klasifikaci dle ČSN EN 13 501-2:2003 nepřípustné.
Druhou vrstvu tepelné izolace tvoří pěnový polystyren
Isover EPS CombiRoof v různých tloušťkách. V případě
velkých tlouštěk tepelné izolace je výhodné použít
nových grafitových izolantů se zvýšeným izolačním
účinkem Isover EPS GreyRoof. Tak dochází k výrazným
úsporám na ceně kotev.
xxxxxxxxx
(1) Originály doklad jsou k nahlédnutí v sídle firmy Saint-Gobain Isover CZ s.r.o.
dne
razítko a podpis zástupce firmy Saint-Gobain Isover CZ s.r.o.



Ujištění o požární odolnosti
Pro konkrétní střechu je vydáváno tzv. Ujištění o požární
odolnosti, které dokládá použití materiálů schválených
v systému SG CombiRoof .
Rekonstrukce plochých střech
Zajímavou možností rekonstrukce ploché střechy jsou
takzvané střechy „Duo“. Vzniknou kombinací klasické
ploché střechy s tepelnou izolací chráněnou hydroizolací,
na kterou se přidá ještě extra vrstva nenasákavé tepelné
izolace z extrudovaného polystyrenu, např. Styrodur C.
Vhodné uplatnění najdou při rekonstrukcích, kde
nedostačující tloušťka tepelné izolace je sanována
pouze přidáním nenasákavé izolace zatížené kačírkovým
násypem.
Spádování plochých střech pomocí
EPS nebo MW
Ploché střechy pro dlouhodobě spolehlivé fungování
hydroizolace potřebují dostatečný spád. Dříve používané
ploché střechy bez spádu se neosvědčily, protože vlivem
dotvarování konstrukce vždy docházelo ke vzniku tzv.
stojaté vody se všemi negativními důsledky (poruchy
hydroizolace, vznik mikroorganismů, napětí mezi
mokrými a suchými částmi střechy, apod.). Podle ČSN
73 1901 „Navrhování střech“ má být sklon povlakové
hydroizolační vrstvy nejméně 1°.
Správně navržené a provedené vyspádování ploché
střechy pomocí spádových desek (klínů) Isover
prodlužuje její životnost, zlepšuje její tepelně izolační
schopnost a zvyšuje hydroizolační bezpečnost.
45
Spádování plochých střech pomocí spádových desek EPS
je v současnosti nejpoužívanějším způsobem spádování
plochých střech s řadou výhod:
■ suchý montážní proces
■ rychlý postup prací
■ žádné dilatační spáry
■ možnost dodávky libovolných spádů
Pro jednoduchost pokládky se však využívají především
spády po 0,5% (většinou 1%, 1,5%, 2%, 2,5% atd.).
■ ekonomické řešení (cenové navýšení 0 - 20% oproti
deskám rovným)
■ technický servis (návrh spádování zdarma)
■ běžné tloušťky klínů 300, 400 i 500 mm
■ možnost kašírování asfaltovým pásem
Spádování pomocí desek MW
Spádování pomocí desek MW se provádí většinou
ve spádu 2%, ale na zakázku jde provést jakýkoliv spád
do 15%. V nabídce jsou spádové desky se spádem
v jednom směru, ale i klíny se spády ve 2 směrech.
Návrh spádování
Pro návrh spádování je třeba zaslat:
■ půdorys a řez střechy a okótovanou polohu vtoků
■ výšky atik
■ minimální a maximální tloušťku tepelné izolace
■ minimální požadovaný spád střechy
■ stávající spád střechy
■ typ uchycení spádové vrstvy a hydroizolace
■ typ hydroizolace
■ typ projektovaného EPS či MW
■ popis podkladních vrstev
■ ostatní (požadované termíny, kontaktní osoby...)
Polohu vtoků a výšky atik doporučujeme fyzicky
překontrolovat, neboť co je na výkrese, nebývá často
na střeše.
Pro vyspádování úžlabí se používají spádové klíny úžlabí
z EPS nebo dvouspádové klíny z MW Isover DK.
DOPORUČENÉ MATERIÁLY ISOVER PRO PLOCHÉ STŘECHY
Isover S - Premiové desky s pevností od 70 kPa
Desky Isover S jsou určeny k provádění tepelných, zvukových a protipožárních izolací jednoplášťových
plochých střech. Pokládají se v jedné nebo ve dvou vrstvách. Vhodná kombinace je s deskami Isover T, nebo
Isover R, které se kladou jako spodní vrstva, se spadovým systémem Isover SD a Isover DK a také s atikovými
klíny Isover AK, které pomáhají přechodu hydroizolace z vodorovného do svislého směru.
Přímo na desky Isover S lze aplikovat hydroizolační souvrství (lepením, mechanickým kotvením nebo pomocí
přitížení). Pokud se ve skladbě střechy nad tepelnou izolací nenachází roznášecí betonová (ŽB) deska, musí
být projektem navrženy pochozí chodníčky, které zamezí tvoření prohlubní v místech pocházení za účelem
revize střechy a technolog. zařízení.
λD
Tloušťky
(mm)
0,039
50
60
80
100
120
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
2000 x 1200
57,60
48,00
36,00
31,20
24,00
Tepelný odpor
RD(m2 .K.W-1)
1,30
1,55
2,10
2,60
3,15
Dodává se balené v rozměrech 2000 x 1200 mm, případně 1000 x 1200 mm, ostrečované PE fólií.
46
DOPORUČENÉ MATERIÁLY ISOVER PRO PLOCHÉ STŘECHY
Isover T
- Vylepšené desky s pevností od 50 kPa
Desky Isover T jsou vhodné jako spodní vrstva pod desky Isover S v konstrukcích jednoplášťových plochých
střech se zvýšenými nároky na mechanickou pevnost. Nově také jako vrchní deska souvrství 2x Isover T,
nebo Isover T + Isover R. Pro spádování doporučujeme použít spádový systém Isover SD a Isover DK. Podrobné mechanické parametry včetně pevností lokálního protlačení jsou uvedeny v technickém listu výrobku.
V obou případech doporučujeme kombinovat s atikovými klíny Isover AK.
λD
0,039
Tloušťky
(mm)
60
80
100
120
140
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
2000 x 1200
48,00
36,00
31,20
24,00
19,20
Tepelný odpor
RD(m2 .K.W-1)
1,55
2,10
2,60
3,15
3,60
Dodává se balené v rozměrech 2000 x 1200 mm, případně 1000 x 1200 mm, ostrečované PE fólií.
Isover R
- SPODNÍ VRSTVA PLOCHÉ STŘECHY
Desky Isover R jsou určeny do systémů plochých střech jako spodní vrstva. Pokládají se na parozábranu,
nosnou konstrukci nebo na spádový systém. Ten je možný vytvořit ze spádových desek Isover SD
a dvouspádových klínů Isover DK.
λD
0,038
Tloušťky
(mm)
60
80
100
120
140
160
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
2000 x 1200
48,00
36,00
31,20
24,00
19,20
19,20
Tepelný odpor
RD(m2 .K.W-1)
1,55
2,10
2,60
3,15
3,65
4,20
Dodává se balené v rozměrech 2000 x 1200 mm, případně 1000 x 1200 mm, ostrečované PE fólií.
Isover P
- SPODNÍ VRSTVA PLOCHÉ STŘECHY
Spodní izolační vrstva systému ploché střechy pro malá zatížení.
λD
0,037
Tloušťky
(mm)
80
100
120
140
160
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
2000 x 1200
36,00
31,20
24,00
19,20
19,20
Tepelný odpor
RD(m2 .K.W-1)
2,15
2,70
3,25
3,80
4,30
Dodává se balené v rozměrech 2000 x 1200 mm, případně 1000 x 1200 mm, ostrečované PE fólií.
47
SG Combi Roof 30M
- kombinovaný izolant MW + EPS
SG Combi Roof 30M je kombinovaný izolant pro lehké střešní pláště s požární odolností REI30 složený
ze vzájemně se překrývajících se desek minerální izolace (MW) a pěnového polystyrenu (EPS). Tloušťka
minerální izolace je 2 x 30 mm.
Tloušťky
(mm)
100
120
140
160
180
200
220
240
260
Rozměry EPS
Rozměry MW
1000 x 1000
1000 x 1200
Ostatní tloušťky systému Combi Roof na vyžádání. Možno vyrobit v délce 2000 mm.
SG Combi Roof 30M Grey
Tepelný odpor
RD(m2 .K.W-1)
2,60
3,15
3,70
4,25
4,80
5,30
5,85
6,40
6,95
- kombinovaný izolant MW + EPS
SG Combi Roof Grey je kombinovaný izolant pro lehké střešní pláště s požární odolností REI30 složený ze
vzájemně se překrývajících desek minerální izolace (MW) a šedého pěnového polystyrenu (EPS), který má lepší
tepelně-izolační vlastnosti než standardní bílý pěnový polystyren, čímž se dosáhne při stejné celkové tloušťce
vyšší tepelný odpor Rd celé skladby. Tloušťka minerální izolace je 2 x 30 mm.
Tloušťky
(mm)
160
180
200
220
240
260
280
300
320
Rozměry EPS
Rozměry MW
1000 x 1000
1000 x 1200
Ostatní tloušťky systému Combi Roof na vyžádání. Možno vyrobit v délce 2000 mm.
Isover SD, DK, AK, TRV Tepelný odpor
RD(m2 .K.W-1)
4,50
5,10
5,75
6,35
7,00
7,60
8,25
8,85
9,50
- Doplňkové řezané výrobky do plochých střech
Spádové desky, dvouspádové klíny, atikové klíny a akustické výplně trapézových plechů. Velikosti podle
požadavků projektu. Spádový systém z minerálních vláken, nebo pěnového polystyrenu, obvykle ve sklonu 2%,
je možno dodat ale až do sklonu 15%. Bližší informace podá výrobce.
48
EPS 100S (EPS 100F)
- PĚNOVÝ POLYSTYREN
Pro tepelné izolace plochých střech s běžnými požadavky na zatížení tlakem apod.
λK10 / λD
Tloušťky
(mm)
0,036/0,037
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
120
130
140
150
160
180
200
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
1000 x 500
25,0
12,5
8,0
6,0
5,0
4,0
3,5
3,0
2,5
2,5
2,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,0
1,0
Tepelný odpor
RD(m2 .K.W-1)
0,25
0,55
0,80
1,10
1,35
1,65
1,90
2,20
2,45
2,75
3,30
3,60
3,85
4,15
4,40
4,95
5,50
Po dohodě lze dodat výrobky i v jiných tloušťkách a rozměrech (např. 1000 x 1000 mm, 2500 x 1000 mm atd.)
EPS 150S
- PĚNOVÝ POLYSTYREN
Pro tepelné izolace konstrukcí s vysokými požadavky na zatížení tlakem, např. průmyslové podlahy, střešní
terasy apod.
λK10 / λD
Tloušťky
(mm)
0,034/0,035
40
50
60
70
80
100
120
140
150
160
180
200
Rozměry
(mm)
1000 x 500
Balení
(m2)
6,0
5,0
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,5
1,5
1,0
1,0
Tepelný odpor
RD(m2 .K.W-1)
1,15
1,45
1,75
2,00
2,30
2,90
3,50
4,10
4,35
4,70
5,25
5,85
Po dohodě lze dodat výrobky i v jiných tloušťkách a rozměrech (např. 1000 x 1000 mm, 2500 x 1000 mm atd.)
EPS 200S
- PĚNOVÝ POLYSTYREN
Pro tepelné izolace konstrukcí s vysokými požadavky na zatížení tlakem, např. průmyslové podlahy, střešní
terasy apod.
λK10 / λD
Tloušťky
(mm)
0,033/0,034
40
50
60
70
80
100
120
140
150
160
180
200
Rozměry
(mm)
1000 x 500
Balení
(m2)
6,0
5,0
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,5
1,5
1,0
1,0
Tepelný odpor
RD(m2 .K.W-1)
1,20
1,50
1,80
2,10
2,40
3,00
3,60
4,20
4,50
4,80
5,45
6,05
Po dohodě lze dodat výrobky i v jiných tloušťkách a rozměrech (např. 1000 x 1000 mm, 2500 x 1000 mm atd.)
49
EPS GreyRoof 100
- PĚNOVÝ POLYSTYREN s grafitem
Nové grafitové izolační desky se zvýšeným izolačním účinkem. Jednotlivé buňky izolantu jsou opatřeny
grafitovým povrchem se schopností odrážet teplo zpět k jeho zdroji. Pro konstrukce s běžným zatížením.
λK10 / λD
Tloušťky
(mm)
0,030/0,031
20
30
40
50
60
70
80
100
120
140
160
180
200
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
1000 x 500
12,5
8,0
6,0
5,0
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,5
1,0
1,0
Tepelný odpor
RD(m2 .K.W-1)
0,65
0,95
1,30
1,65
1,95
2,30
2,60
3,30
3,95
4,60
5,25
5,95
6,60
Po dohodě lze dodat výrobky i v jiných tloušťkách a rozměrech (např. 1000 x 1000 mm, 2500 x 1000 mm atd.)
EPS GreyRoof 150
- PĚNOVÝ POLYSTYREN s grafitem
Nové grafitové izolační desky se zvýšeným izolačním účinkem. Jednotlivé buňky izolantu jsou opatřeny
grafitovým povrchem se schopností odrážet teplo zpět k jeho zdroji. Pro konstrukce s vysokým zatížením.
λK10 / λD
Tloušťky
(mm)
0,030/0,031
20
30
40
50
60
70
80
100
120
140
160
180
200
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
1000 x 500
12,5
8,0
6,0
5,0
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,5
1,0
1,0
Tepelný odpor
RD(m2 .K.W-1)
0,65
1,00
1,30
1,65
2,00
2,30
2,65
3,30
4,00
4,65
5,35
6,00
6,70
Po dohodě lze dodat výrobky i v jiných tloušťkách a rozměrech (např. 1000 x 1000 mm, 2500 x 1000 mm atd.)
EPS 70S (EPS 70F)
- PĚNOVÝ POLYSTYREN
Pro podkladní vrstvy plochých střech s běžnými požadavky na zatížení tlakem apod.
λK10 / λD
Tloušťky
(mm)
0,038/0,039
40
50
60
70
80
100
120
130
140
150
160
180
200
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
1000 x 500
6,0
5,0
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,0
1,0
Tepelný odpor
RD(m2 .K.W-1)
1,00
1,30
1,55
1,80
2,05
2,60
3,10
3,40
3,65
3,90
4,15
4,70
5,20
Po dohodě lze dodat výrobky i v jiných tloušťkách a rozměrech (např. 1000 x 1000 mm, 2500 x 1000 mm atd.)
50
MULTIKOMFORTNÍ DŮM
Isover Multikomfortní dům vychází ze standardu
pasivního domu, ale přidává k němu i další atributy
kvalitního bydlení. Neřeší dům pouze po stránce
tepelné, ale díky komplexním vlastnostem minerální
izolace Isover má důraz i na akustiku a požární
bezpečnost.
Tepelná pohoda
Základem je stále dostatečné zateplení obalových
konstrukcí budovy. U multikomfortního, stejně jako
u pasivního domu, se pohybujeme v tlouškách izolace
300-400 mm. To nám zajistí nejenom dokonalou tepelnou ochranu před mrazem v zimě, ale také příjemnou
teplotu v horkých letních dnech. Tepelná ztráta je pak
tak nízká, že nebudete potřebovat běžný systém vytápění. Tepelné zisky od slunce, lidí a elektrických spotřebičů Vám při správném návrhu a realizaci můžou
pokrýt tepelné ztráty domu po většinu roku.
Akustická pohoda
V Multikomfortním domě se také nebudete muset bát
nepříjemného hluku. Budete uchráněni před zvuky
z venku od dopravy či od souseda, ale také před hlukem, který vytváříme i my sami. Nemusíte tedy utíkat
před hlukem daleko od civilizace, ale můžete si udělat
oázu klidu ve Vašem vlastním domě.
Čerstvý vzduch
- základ zdravého bydlení
Proudění vzduchu v interiéru je jedním z hlavních faktorů ovlivňující kvalitu prostředí. Správná cirkulace
vzduchu v obytných prostorách nejen šetří spotřebu
energie, ale hlavně má pozitivní vliv na zdraví obyvatel.
Použitím rekuperačních jednotek můžeme získat zpět
teplo, které bychom ztratili běžným větráním do venkovních prostor. Používání řízeného větrání má spoustu výhod:
VÝHODY KVALITNÍ VENTILACE
■ přívod čerstvého a čistého vzduchu bez znečištění,
bakterií apod.
■ konstantní vlhkost vzduchu zabraňuje pronikání
vlhkosti, vzniku plísní a narušování konstrukcí
■ zabránění šíření pachů díky řízenému proudění
vzduchu. Odváděný vzduch se nemísí s přívodním
Požární bezpečnost
■ zamezení průvanů
Kvalitní protipožární vlastnosti mají všechny minerální
izolace již v základní výbavě. Jsou zatříděny do nejpřísnějších protipožárních tříd A1 a A2. V konstrukcích díky
■ bez teplotních výkyvů
tomu dosahují nejdelších časů požární odolnosti EI.
■ velmi účinné zpětné získávání tepla
■ odpadá nutnost větrání okny, pouze chce-li uživatel
51
Vysoký komfort s nízkými
náklady
Naše pomoc Vám
Jako pomoc při návrh pasivního Multi-komfortního domu naše společnost připravila dva nástroje. Ke
správnému řešení návazností konstrukcí, odstraňování
tepelných mostů, bezpečné realizaci a spoustě dalších,
Vám speciální publikace Multikomfortní dům, kde na
více než 150 stranách získáte řadu doporučení ke kvalitnějšímu bydlení podle nejmodernějších standardů.
Dozvíte se zde vše o základních principech konstrukce
a fungování pasivního domu.
Úspora v poměru 8:1 ve srovnání se standardními
domy - to je život v Isover Multikomfortním domě.
Nejen běžné stavby, ale i nízkoenergetické mají při
porovnání vyšší náklady na provoz než pasivní domy.
Zvolte si hned na začátku pasivní dům. Ostatně, jak
často stavíte dům? Jednou za život.
Úspora tepelné
energie ≥ 75%
Nový dům
splňující nařízení
o úsporách
energie
Multi-Komfortní
dům - 1 euro/m2
za rok
Náklady na
spotřebovanou
energii
Standardní dům
podle stavebních
předpisů
– 8 euro/m2 za rok
Zda je Váš dům správně navržen a dosahuje parametry pasivního domu Vám pomůže vyhodnotit výpočetní software Isover Multi-Comfort House Designer CZ.
Tento program Vám rychle přepočítá nejdůležitější
energetické parametry budovy v závislosti na změně
tvaru budovy, parametrů obvodových konstrukcí, oken
atd., čímž Vám ve fázi návhu pomůže optimalizovat
stavbu z hlediska tepelně-technických parametrů.
Multi-Komfortní
dům - 1 euro/m2
za rok
Ke správnému řešení návazností konstrukcí, odstraňování tepelných mostů, bezpečné realizaci a spoustě
dalších, Vám pomůže speciální publikace.
Obecně, pasivní domy ušetří 75 % energie proti novým
stavbám zhotoveným podle platných předpisů – a to
bez nutnosti jakkoli omezovat pohodlí obyvatel.
verze 3
Šetříme Vaše peníze a naše životní prostředí
Pro kvalitní Multikomfortní
domy platí tyto podmínky:
Užitím inovačních izolačních materiálů ISOVER se jednoduše staráte o lepší
klima: ve Vašem životním prostředí stejně jako u Vás doma. Snižujete
spotřebu energií a současně zvyšujete svůj komfort a pohodu. Existuje nějaký
přesvědčivější argument?
Energeticky úsporné bydlení
Bezplatná informační linka:
800 ISOVER (800 476 837)
e-mail: [email protected]
www.isover.cz
Informace uvedené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech
a zkušenostech. Tyto informace nemohou být předmětem právního sporu. Při jakémkoli užití
musí být zohledněny podmínky konkrétní aplikace, zvláště podmínky týkající se fyzických,
technických a právních aspektů konstrukce. Ručení a záruky se řídí našimi obecnými obchodními
podmínkami. Všechna práva vyhrazena.
01 - 04 - 2010
Saint-Gobain Isover CZ s.r.o.
Masarykova 197
517 50 Častolovice
Žít pohodlně a chránit přírodu
Postaveno pro budoucnost:
Multi-Komfortní dům ISOVER
10 - 08 - 01
■perfektně a do detailu propracovaná, se
stavebníkem prodiskutovaná a jím schválená
projektová dokumentace
■perfektní a důsledné provedení stavebních prací,
všech detailů a důsledné dodržení projektové
dokumentace - ta je v tomto případě „zákonem“
■použití kvalitních komponentů: zejména oken
a tepelných izolací
■autorský a technický dozor, který svou funkci
vykonává naprosto zodpovědně a odborně
■umístění stavby do terénu by mělo být řešeno
s ohledem na možnosti pasivních solárních zisků
Multi-Komfortní dům ISOVER – postaveno pro budoucnost
Stavte s ISOVERem. Dokažte svoji odpovědnost za životní prostředí a za sebe sama.
SD
Í
AC
OT
2
.0
50
00
č
,- K
Ateliér L.
52
TECHNICKÉ IZOLACE
Technické izolace Isover plní při
použití v průmyslu tyto funkce:
■
■
■
■
■
■
■
■
snižování tepelných ztrát
ochrana osob před kontaktem se zařízením (kritérium maximální povrchové teploty)
ochrana proti kondenzaci uvnitř potrubí
ochrana proti kondenzaci vně potrubí (tzv. chladová izolace)
protimrazová ochrana potrubí a zásobníků teplonosných látek, paliv, apod.
regulace teploty látek vedených v rozvodech jako ochrana podmínek průmyslových procesů
ochrana osob, zařízení a majetku v případě požáru
snižování hladiny hluku
Izolace potrubí
Izolace rozvodů tepla a teplé vody menších průměrů
lze provádět izolačními pouzdry s polepem hliníkovou
fólií. Pouzdro s polepem je na podélném spoji opatřeno
přesahem fólie se samolepící páskou pro dokonalé
uzavření pouzdra. Přelepením příčných spojů mezi
jednotlivými izolačními pouzdry hliníkovou páskou se
získá uzavřený a nepropustný povrch izolace.
Požární
odolnost
Potrubní rozvody větších průměrů se nejčastěji izolují
lamelovými rohožemi ORSTECH LSP H (výrobek z kamenné vlny) nebo ML 3 (výrobek ze skelné vlny), případně je
možné použít rohože na pletivu ORSTECH DP.
Horizontální Vertikální
Čtyřhranné VZT potrubí
EI 30, 45, 60 S
40 mm
40 mm
Kruhové VZT potrubí
EI 30, 45, 60 S
50 mm
50 mm
Izolace vzduchotechniky
Izolace Isover na vzduchotechnických potrubích plní
funkci tepelnou, protipožární, akustickou a lze ji
částečně použít i pro zamezení kondenzace v místech,
kde potrubí prochází chladnějšími místnostmi. Během
roku může nastat období (v zimě při nízkých teplotách),
kdy izolace VZT potrubí může být považována za izolaci
chladovou (tzn. hrozí riziko kondenzace na vnějším
povrchu, např. na přívodním potrubí čerstvého vzduchu
vedoucí přes vytápěnou místnost). V takovém případě
je na zvážení projektanta, zda použít izolaci z minerální
vlny. Při náhradě minerální vlny syntetickým kaučukem
je nutné požárně technické posouzení.
Vhodnými materiály na provádění izolací potrubí
vzduchotechniky jsou pásy KLIMAROL na hliníkové
fólii, lamelové pásy ORSTECH LSP H nebo ML 3, rohože
na pletivu ORSTECH DP nebo desky ORSTECH H
s hliníkovým polepem.
Protipožární izolace VZT potrubí
Společnost Saint-Gobain Isover CZ má v nabídce
protipožární systém pro zajištění pasivní ochrany
VZT potrubí, který je zkoušen podle ČSN EN 1366-1
a má klasifikační osvědčení dle ČSN EN 13 501-3.
Pro čtyřhranné VZT potrubí využívá technické desky
ORSTECH 65 H, pro kruhové potrubí potom lamelové
rohože ORSTECH LSP PYRO. Ochrana izolačním
materiálem ORSTECH vytváří vynikající řešení pro
izolaci vzduchovodů proti šíření požáru, protože
kamenná vlna Isover je nehořlavá s bodem tání vyšším
než 1000 °C. Konstrukce takto chráněné mají vyšší
požární odolnost.
Použitím jednotné izolační tloušťky pro čtyřhranné či
kruhové potrubí je možné docílit požární odolnost 30,
45 a 60 minut. U čtyřhranných vzduchovodů je požární
odolnost 30, 45 a 60 minut dosažena tloušťkou izolace
40 mm, přičemž hrany jednotlivých izolačních desek
jsou překryty pouze samolepící hliníkovou páskou. Pro
kruhové vzduchovody je požární odolnost 30, 45 a 60
minut dosažena použitím lamelové rohože ORSTECH
LSH PYRO tloušťky 50 mm.
U obou typů potrubí a pro všechny požární odolnosti
se jedná o jednovrstvé kladení izolace kotvené
přivařovacími trny s kloboučky. Mezi velké výhody
protipožárního systému ORSTECH patří výrazné
zjednodušení provedení ucpávky - v místě průchodu
konstrukcí oddělující požární úseky není nutno do
VZT potrubí vkládat rozpěru. Toto řešení nejvíce
odpovídá provedení v praxi a přináší s sebou výhodu
zjednodušené montáže VZT potrubí. Dovoluje totiž
smontovat celou větev potrubí najednou a požárnědělicí konstrukci pak postavit kdekoliv bez rizika
chybného umístění, čímž je zajištěna variabilita
umístění stěn při změnách dispozic během užívání
objektu.
Detailnější informace najdete v Katalogu technických
izolací.
53
Protipožární systém byl odzkoušen podle ČSN EN
1366-1. Klasifikační osvědčení je dle této normy možné
aplikovat do maximálního rozměru potrubí 1250 x
1000 mm pro obdélníkový přůřez a maximální průměr
1000 mm pro kruhový průřez. Bude-li použito větší
potrubí, nelze podle platných norem k tomuto potrubí
klasifikační osvědčení vztáhnout.
Izolace technologických zařízení
Jedná se o izolování výměníků, pecí, nádrží, bojlerů,
skladovacích sil, výfuků, technologických rozvodů apod.
Vhodný výrobek je nutné volit podle průřezu, tepelného
namáhání, způsobu připevnění izolantu ke konstrukci
a požadavku na povrchovou úpravu.
Pro potrubí a zakřivené plochy je možné použít lamelové
pásy ORSTECH LSP H a ML 3 či izolační rohože na pletivu
ORSTECH DP. Pro izolaci rovných ploch jsou vhodné
izolační desky ORSTECH (typ desky dle teplotního
zatížení), které mohou mít povrchovou úpravu polepem
hliníkovou fólií.
Izolace kotlů
Izolace kotlů patří k nejnáročnějším aplikacím, které
se v průmyslu vyskytují. Stěny kotlů bývají vystaveny
vysokým teplotám (500 – 600 °C). Pro izolaci kotlů
se doporučuje aplikovat izolace ve více vrstvách se
střídavým uspořádáním z důvodu zamezení tepelných
mostů. Jako první vrstva v kontaktu s horkým povrchem
se vždy dává materiál s větší objemovou hmotností
(s větší odolností proti působení vysokých teplot).
Důvodem je, že materiály s vyšší objemovou hmotností
lépe izolují při vysokých teplotách než materiály s nižší
objemovou hmotností.
Podle tvaru a teploty povrchu se pro izolaci kotlů
používají buď desky vyšších objemových hmotností
ORSTECH 65 – 110 (pro izolování kotlů s plochými
stěnami) nebo rohože na drátěném pletivu ORSTECH DP
65 – DP 100 (pro izolování válcových kotlů).
Izolace komínů
Izolace komínů je u stavebních systémů přímo dodávána
výrobcem. Ve spolupráci se specializovanými prodejci
technických izolací nabízíme izolace komínových
vložek vyřezávaných z bloků vyrobených z minerální
plsti Isover. Desky mají vyfrézované drážky pro přesnou
a snadnější aplikaci do komínových systémů. Rozměry
izolace (tloušťka desky a velikost vyfrézovaných drážek
v závislosti na průměru kouřovodu) jsou dodávány
podle požadavků zákazníka.
Pro nesystémové použití, tj. izolace kouřovodů, se
používají rohože na drátěném pletivu ORSTECH
DP nebo desky ORSTECH pro obdélníkové průřezy
kouřovodů.
Izolace chladové
Nejdůležitější funkcí izolačního materiálu pro chladící
techniku je ochrana před kondenzací a omezení
energetických ztrát po celou dobu životnosti
technologického zařízení. Srážení vlhkosti je velmi
vážným problémem, protože vyvolává korozi a jiné
stavební vady. Kromě toho může stále kapající kondenzát
narušit pracovní režimy. Proto je výběr druhu izolačního
materiálu pro chladicí zařízení a výpočet jeho správné
minimální tloušťky důležitou prací projektanta.
Izolaci z minerálních vláken lze doporučit na izolování
zařízení, jehož povrchová teplota je vyšší než teplota
rosného bodu. To zamezí kondenzaci vzdušné vlhkosti
na povrchu izolace a v izolaci.
Povrchové úpravy technických
izolací
Požadované množství izolantu s povrchovou úpravou
je nutno konzultovat s výrobcem, který má stanoveny
podmínky pro minimální odebírané množství těchto
typů izolantů. Konkrétní výrobek a jeho tloušťku
projektant volí tak, aby maximální teplota na vnějším
povrchu izolantu s úpravou nepřesáhla 100 °C.
Pohled na VZT
potrubí při působení ohně zvnějšku
potrubí
54
IsoCal® - Výpočetní program pro návrh technických izolací
IsoCal® je výpočetní program, který Vám usnadní
v každodenní inženýrské praxi výpočty tepelných
ztrát v oboru průmyslových zařízení (izolace potrubí,
vzduchovodů, zásobníků, kouřovodů, elektrárenských
komponent, apod.). Pro obor technických izolací je
velmi důležité mít při projektování po ruce seriózní
výpočtový nástroj, díky němuž je odpovědný výběr
vhodného izolačního materiálu a spolehlivý výpočet
hračkou. Program byl vyvinut společností SaintGobain Isover CZ na pomoc odborníkům pracujícím
v oblasti TZB (vytápění, chlazení, vzduchotechnika)
a energetiky. Program počítá podle aktuálně platné
legislativy v ČR - podle normy ČSN EN ISO 12 241.
Nová verze 2.0 obsahuje i posouzení navržené tloušťky
izolace s ohledem na hodnotící kritéria dle vyhlášky
193/2007 Sb.
Je k dispozici zdarma a jeho součástí je i přehledná
nápověda. Registrovaným uživatelům programu navíc
poskytneme i manuál se vzorovými příklady výpočtů.
Co IsoCal® nabízí?
■ Databázi technických izolačních produktů SaintGobain Isover CZ, povrchových úprav, doplňkového
vybavení a typů tekutin.
■ Využití pro všeobecné výpočty.
■ Přehlednou nápovědu a manuál se vzorovými
příklady výpočtů.
■ Výklad teorie stavební fyziky pro tepelně-technické
výpočty při návrhu technických izolací.
■ 8 výpočtových modulů:
Tepelná ztráta
■ Výpočet tepelné ztráty potrubí, vzduchovodu
či plochy; 3 výpočetní přístupy: daná tloušťka
izolace, nejvyšší přípustná povrchová teplota
nebo maximální dovolená tepelná ztráta.
■ Posouzení navržené tloušťky izolace podle vyhlášky 193/2007 Sb.
Změna teploty v potrubí
■ Výpočet teplotní změny teplonosné látky
proudící potrubím nebo vzduchovodem vlivem tepelné ztráty po úseku.
Teplota v nádrži
■ Výpočet teplotní změny látky akumulované
v nádrži.
Izolace proti vnější kondenzaci
■ Výpočet požadované tloušťky izolace pro prevenci vnější kondenzace.
Izolace proti vnitřní kondenzaci
■ Výpočet požadované tloušťky izolace pro prevenci vnitřní kondenzace.
Protimrazová ochrana vodovodních
potrubí
■ Výpočet doby do zamrznutí vodovodního potrubí bez odběru v prostředí s okolní teplotou pod
nulou, program spočítá i požadovaný výkon topné spirály pro prevenci zamrznutí.
Útlum hluku ve vzduchovodu
■ Výpočet útlumu hluku ve VZT potrubí při použití zvukově pohltivé izolace.
Ekonomika izolace
■ Výpočet nejekonomičtější tloušťky izolace.
Jak tento program získat?
■ Vyplňte formulář na www.isover.cz (při vyplňování
jména uživatele a názvu společnosti je třeba být
pečlivý, protože se tyto údaje budou zobrazovat
v záhlaví každé stránky výsledkové listiny).
■ Po odeslání údajů budete mít možnost si zdarma
IsoCal stáhnout a nainstalovat si jej na Váš počítač.
■ Budete zaregistrováni do databáze uživatelů u SaintGobain Isover CZ, obdržíte heslo k odemknutí
programu a manuál se vzorovými příklady v pdf
formátu. Bez hesla je, po nainstalování programu,
většina vstupních hodnot implicitně zamknuta.
Díky zaregistrování budete vždy informováni
o novinkách týkajících se návrhu technických izolací,
pravidelně Vám budou rozesílány nové materiálové
databáze, případně nové vylepšené verze programu
IsoCal.
V případě dotazů nás kontaktujte na e-mailové adrese:
[email protected]
55
VÝROBKY ISOVER PRO TECHNICKÉ IZOLACE
ORSTECH LSP H
- lamelový pás
MST: 620°C
Lamelová rohož na hliníkové fólii vhodná pro izolace potrubí, vzduchovodů a technologických zařízení.
ORSTECH LSP ST
Tloušťky
(mm)
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
20
30
40
50
60
80
100
8000 x 1000
5000 x 1000
5000 x 1000
4000 x 1000
4000 x 1000
3000 x 1000
2800 x 1000
8,0
5,0
5,0
4,0
4,0
3,0
2,8
MST: 620°C
- lamelový pás
Lamelová rohož na tkané skelné textilii vhodná pro izolace potrubí, vzduchovodů a technologických zařízení.
Pouze na vyžádání. Výrobní rozměr je stejný jako u lamelového pásu ORSTECH LSP H.
ORSTECH LSP PYRO
- lamelový pás
MST: 620°C
Protipožární izolace kruhových VZT potrubí dle normy ČSN EN 1366-1, pro požární odolnost 30, 45 a 60 minut.
ML3
Tloušťky
(mm)
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
50
4000 x 1000
4,0
MST: 260°C
- LAMELOVÝ PÁS
Lamelové rohože Isover ML 3 jsou jednostranně nalepené na vyztužené hliníkové fólii. Jsou vhodné zejména
pro izolace potrubí, vzduchovodů a technologických zařízení.
Tloušťky
(mm)
Rozměry
(mm)
20
30
40
50
60
80
100
12000 x 600
8000 x 600
6000 x 600
5000 x 600
4000 x 600
3000 x 600
2500 x 600
Materiál se dodává i v šíři 500 mm.
Balení
(m2)
14,4
9,6
7,2
6,0
4,8
3,6
3,0
56
ORSTECH DP 65
MST: 560°C
- rohož NA PLETIVU
Rohože šité drátem na drátěném pletivu vhodné pro izolace potrubí a technol. zařízení; na vyžádání lze
dodat i rohož šitou nerezovým drátem na pozinkovaném pletivu (označení X → ORSTECH DP 65 X) nebo
rohož šitou nerezovým drátem na nerezovém pletivu (označení X-X → ORSTECH DP 65 X-X); na vyžádání
úprava ALU (vložená hliníková fólie) nebo úprava KOMFORT (PES netkaná textilie).
Tloušťky
(mm)
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
40
50
60
80
100
120*
3000 x 1000
3000 x 1000
3000 x 1000
2500 x 1000
2500 x 1000
2300 x 1000
3,0
3,0
3,0
2,5
2,5
2,3
* Dodání nutno konzultovat s výrobcem.
ORSTECH DP 80
MST: 640°C
- rohož NA PLETIVU
Rohože šité drátem na drátěném pletivu vhodné pro izolace potrubí a technol. zařízení; na vyžádání lze
dodat i rohož šitou nerezovým drátem na pozinkovaném pletivu (označení X → ORSTECH DP 80 X) nebo
rohož šitou nerezovým drátem na nerezovém pletivu (označení X-X → ORSTECH DP 80 X-X); na vyžádání
úprava ALU (vložená hliníková fólie) nebo úprava KOMFORT (PES netkaná textilie).
Tloušťky
(mm)
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
30
40
50
60
70
80
100
120*
8000 x 500
8000 x 500
5000 x 500
5000 x 500
5000 x 500
4000 x 500
4000 x 500
3000 x 500
4,0
4,0
2,5
2,5
2,5
2,0
2,0
1,5
Po dohodě s výrobcem lze dodat i v šíři 1000 mm (neplatí pro rohože s nerezovým pletivem). * Dodání
nutno konzultovat s výrobcem.
ORSTECH DP 100
MST: 660°C
- rohož NA PLETIVU
Rohože šité drátem na drátěném pletivu vhodné pro izolace potrubí a technol. zařízení; na vyžádání lze
dodat i rohož šitou nerezovým drátem na pozinkovaném pletivu (označení X → ORSTECH DP 100 X) nebo
rohož šitou nerezovým drátem na nerezovém pletivu (označení X-X → ORSTECH DP 100 X-X); na vyžádání
úprava ALU (vložená hliníková fólie) nebo úprava KOMFORT (PES netkaná textilie).
Tloušťky
(mm)
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
30*
40*
50
60
70
80
100
120*
6000 x 500
5000 x 500
4000 x 500
4000 x 500
3000 x 500
3000 x 500
3000 x 500
3000 x 500
3,0
2,5
2,0
2,0
1,5
1,5
1,5
1,5
* Minimální množství nutno konzultovat s výrobcem. Po dohodě s výrobcem lze dodat i v šíři 1000 mm
(neplatí pro rohože s nerezovým pletivem).
57
ORSTECH 45
- DESKA
MST: 250°C
Desky vhodné zejména pro izolace potrubí vzduchotechniky; desky mohou být vyrobeny s povrchovou
úpravou polepem hliníkovou fólií (ozn. H) nebo netkanou textilií (ozn. NT).
Tloušťky
(mm)
40
50
60
80
100
120*
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
1000 x 500
6,0
5,0
4,0
3,0
2,5
2,0
* Dodání nutno konzultovat s výrobcem. Minimální množství desek s polepem Orstech 45 H či NT nutno
konzultovat s výrobcem. Bez omezení množství jsou pouze desky Orstech 45 H tl. 40 a 60 mm a desky
Orstech 45 NT tl. 50 mm.
ORSTECH 65
MST: 620°C
- DESKA
Desky vhodné pro izolace potrubí vzduchotechniky a technologických zařízení. Mohou být vyrobeny
s povrchovou úpravou polepem hliníkovou fólií (ozn. H) nebo netkanou textilií (ozn. NT). Desky ORSTECH
65 H se používají jako protipožární izolace čtyřhranných VZT potrubí dle normy ČSN EN 1366-1, pro požární
odolnost 30, 45 a 60 minut.
Tloušťky
(mm)
40
50
60
80
100
120*
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
1000 x 500
6,0
5,0
4,0
3,0
2,5
2,0
* Dodání nutno konzultovat s výrobcem. Minimální množství desek s polepem Orstech 65 H či NT nutno
konzultovat s výrobcem. Bez omezení množství jsou pouze desky Orstech 65 H tl. 40 a 60 mm a desky
Orstech 65 NT tl. 50 mm.
ORSTECH 90
- DESKA
MST: 640°C
Desky vhodné pro izolace potrubí vzduchotechniky a technologických zařízení; desky mohou být vyrobeny
s povrchovou úpravou polepem hliníkovou fólií (ozn. H) nebo netkanou textilií (ozn. NT).
Tloušťky
(mm)
40
50
60
80
100
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
1000 x 500
6,0
4,0
4,0
3,0
2,0
Minimální množství nutno konzultovat s výrobcem.
58
ORSTECH 110
MST: 680°C
- DESKA
Desky vhodné pro izolace potrubí vzduchotechniky a technologických zařízení; desky mohou být vyrobeny
s povrchovou úpravou polepem hliníkovou fólií (ozn. H) nebo netkanou textilií (ozn. NT).
Tloušťky
(mm)
40
50
60
80
100
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
1000 x 500
6,0
4,0
4,0
3,0
2,0
Minimální množství nutno konzultovat s výrobcem.
KLIMAROL
- PÁS
Cenově výhodný pás na hliníkové fólii ideální na teplotně nenamáháné VZT potrubí kruhové
i čtyřhranné.
Tloušťky
(mm)
Rozměry
(mm)
Balení
(m2)
40
60
80*
100*
5000 x 1000
4000 x 1000
3000 x 1000
3000 x 1000
5,0
4,0
3,0
3,0
* Minimální množství nutno konzultovat s výrobcem.
POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO
MST: 620°C
Potrubní izolační pouzdra vyřezávaná z bloků vyrobených z minerální plsti Isover. Izolační pouzdra mají
tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím
tepelným ztrátám přes podélnou drážku. Výrobek může být opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie
vyztužené mřížkou ze skelných vláken. Pouzdro s polepem je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se
samolepící páskou pro dokonalé uzavření pouzdra.
Izolační pouzdra vyřezávají jednotliví producenti, kteří je pak na trhu distribuují pod různými obchodními názvy.
V níže uvedené tabulce jsou uvedeny typické výrobní rozměry. Nestandardní a v tabulce neuvedené rozměry
výrobků po dohodě s výrobcem izolačních pouzder. Vnější průměr potrubí = vnitřní průměr izolačního pouzdra.
X - nestandardní tepelně-izolační pouzdra
Tloušťka izolační
vrstvy [mm]
Vnitřní průměr
[mm]
25
30
40
50
60
80
100
22
X
X
28
X
X
35
X
X
42
X
X
48
57
60
70
76
89
102
108
114
133
140
159
168
194
219
245
273
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Izolační pouzdra jsou vyráběna v délkách 1000 mm, případně 1200 mm. Detailní informace najdete
v technickém listě.
1
Průmyslové rozvody, dálkové vytápění
1
Obdélníkového průřezu
2
2
2
Kotle a pece
Boilery
Turbíny
ORSTECH
LSP ST
ORSTECH
LSP PYRO
ORSTECH
DP 65
ORSTECH
DP 80
1
1
2
1
1
45
1
1
2
1
1
1
1
1
65
1
2
1
1
1
1
1
90
1
2
1
1
1
1
1
110
1
1
1
65
– lze použít, ale nemá klasifikační osvědčení dle ČSN EN 1366-1 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací, Část 1: VZT potrubí
1
3
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
100
pouzdro
3
1
3
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
80
ORSTECH
45
– vhodné
1
3
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
65
ORSTECH
65
desky
ORSTECH
90
2
1
65
ORSTECH
DP 100
rohož na pletivu
ORSTECH
110
– doporučujeme
1
1
1
55
lamelový pás
POTRUBNÍ
IZOLAČNÍ
POUZDRO
1
Ploché povrchy
Potrubí
Protihlukové izolace
Vzduchotechnická potrubí
obdélníkového průřezu
Vzduchotechnická potrubí kruhového
průřezu
Protipožární izolace
1
1
Zásobníky nad 250 °C
Komíny
1
Zásobníky do 250 °C
Průmyslové zásobníky
1
Kruhového průřezu
Vzduchotechnická potrubí
1
55
ORSTECH
LSP H
Rozvody tepla a TUV do 250 °C
Potrubí
Objemová hmotnost (kg/m3)
tvar
MINERÁLNÍ IZOLACE ISOVER
KLIMAROL
1
1
1
40
pás
Skelná
vlna
1
1
1
1
1
1
25
lamel.
pás
ML 3
Kamenná vlna
59
POUŽITÍ TECHNICKÝCH IZOLACÍ
40 mm
váž. činitel
zvuk. pohlti- 80 mm
vosti
100 mm
ekvivalentní difuzní
tloušťka
Akustické
Vlhkostní
Ξ
sd
αw
-
-
ČSN EN 12086
ČSN ISO
10534-1 a
ČSN EN ISO
11654
ČSN EN
13 501-1
-
ČSN EN 822
kPa.s/ ČSN EN 29053
m2
m
-
-
m2
m
mm
ČSN EN 823
mm
-
>100
-
-
-
-
ano
ano
620 / 100
55
-
0,383
0,294
0,218
0,154
0,126
0,102
0,081
-
>100
ano
ano
620 / 100
65
-
0,292
0,220
0,160
0,115
0,096
0,080
0,066
0,055
0,045
-
LSP PYRO
-
-
-
ano
ano
560/ 100
65
-
0,282
0,208
0,150
0,108
0,091
0,076
0,063
0,052
0,041
-
DP 65
ano
640 / 100
80
0,226
0,199
0,153
0,116
0,087
0,075
0,064
0,055
0,047
0,040
-
rohož 1)
DP 80
ano
90
0,260
0,225
0,170
0,128
0,092
0,077
0,065
0,055
0,048
0,042
-
90
ano
640 / 100
desky 2)
620 / 100
65
-
0,270
0,200
0,150
0,106
0,090
0,075
0,062
0,051
0,043
-
65
ano
680 / 100
110
0,192
0,175
0,140
0,110
0,082
0,072
0,062
0,053
0,046
0,041
-
110
-
-
0,90
0,90
0,90
0,90
>100 úprava
>100 úprava >100 úprava
>100 úprava H
H
H
H
ano
6205) / 100
65
-
-
-
-
0,139
0,112
0,089
0,070
0,056
0,045
0,040
pouzdro
Potrubní
izolační
pouzdro
-
-
>100
s polepem
-
-
-
-
A2 - s1, d0
5; 4; (3; 3)
5; 4; (3; 3)
1000
-
>100
-
-
A2 - s1, d0
14,4; 9,6; 7,2; 6;
4,8; 3,6; 3
600 a 500
12; 8; 6; 5; 4;
3; 2,5
ano
20 30 40 50 60
80 100
40 60
(80 100)
ano
260 / 100
25
-
-
-
-
-
-
-
0,073
0,056
0,044
0,037
lamel. pás
ISOVER ML 3
-
-
2506) / 100
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,040
pás
Klimarol
Skelná vlna
4) Při teplotách nad 150 °C dochází k uvolňování organické složky pojiva.
5) MST dle ČSN EN 14707.
6) Orientační hodnota, nejedná se o MST dle ČSN EN 14706.
7) AS kvalita dle AGI Q 132, ČSN EN 13468 a ASTM C 795 – izolace nerezových technologických zařízení.
8) Nestandardní rozměry po dohodě s výrobcem izolačního pouzdra (např. tloušťky izolačních pouzder 20, 70, 90, 110 a 120 mm).
9) Vnitřní průměr izolačního pouzdra 21 – 273 mm.
50 (tl. 100 mm) 84 (tl. 100 mm) 16 (tl. 60 mm) 27 (tl. 60 mm) 80 (tl. 60 mm) 86 (tl. 50 mm)
-
-
ano
250 / 100
45
-
-
-
-
0,106
0,090
0,075
0,062
0,051
0,043
-
45
ano
ano
ano
ano
ano
ano
(30 40) 50
40 50 60 80 40 50 60 80 40 50 60 80 40 50 60 80 25 30 40 50
60 70 80 100
100 (120)
100 (120)
100
100
60 80 1008)
(120)
500 (1000) 500 (1000)
500
500
500
pozn. 9)
(6; 5); 4; 4; 3;
1000
1000
1000
1000
1000, 1200
3; 3; (3)
(3; 2,5); 2; 2;
6; 5; 4; 3;
6; 5; 4; 3;
1,5; 1,5; 1,5;
6; 4; 4; 3; 2 6; 4; 4; 3; 2
2,5; (2)
2,5; (2)
(1,5)
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1 úprava
A1 úprava A1 úprava A1 úprava A1 úprava (bez polepu)
KOMFORT
NT
NT
NT
NT
A2 - s1, d0
(hliníkový
A2 - s1, d0
A2 - s1, d0
A2 - s1, d0
A2 - s1, d0
A2 - s1, d0
polep)
úprava ALU
úprava H
úprava H
úprava H
úprava H
0,45
0,55
0,60
0,55
0,85
0,75
0,70
0,75
-
ano
660 / 100
100
0,213
0,190
0,150
0,115
0,087
0,075
0,065
0,055
0,050
0,042
-
DP 100
ORSTECH
ano
30 40 50 60
20 30 40 50 20 30 40 50
40 50 60 80
70 80 100
50
60 80 100
60 80 100
100 (120)
(120)
1000
1000
1000
1000
500 (1000)
8; 5; 5; 4; 4; 8; 5; 5; 4; 4;
3; 3; 3; 2,5; 8; 8; 5; 5; 5;
4
3; 2,8
3; 2,8
2,5; (2,3)
4; 4; (3)
4; 4; 2,5; 2,5;
8; 5; 5; 4; 4; 8; 5; 5; 4; 4;
3; 3; 3; 2,5;
4
2,5; 2; 2;
3; 2,8
3; 2,8
2,5; (2,3)
(1,5)
A1
A1
A1 úprava
A1 úprava
A2 - s1, d0 A2 - s1, d0 A2 - s1, d0 KOMFORT
KOMFORT
A2 - s1, d0
A2 - s1, d0
úprava ALU
úprava ALU
-
ano
ano
AGI Q 1327)
ČSN EN 1609
620 / 100
ČSN EN 14706
55
650
ČSN EN 1602
-
-
°C
kg.m-3
0,383
0,154
300
600
0,126
250
0,218
0,102
200
0,294
0,081
150
400
0,063
500
0,049
0,049
50
100
0,063
-
-
10
LSP ST
lamelový pás
LSP H
teplota (°C)
norma
1) Rohože našité drátem na drátěném pletivu, na vyžádání lze dodat i rohož šitou nerezovým drátem na pozinkovaném pletivu (označení X, např. ORSTECH DP 65 X) nebo
rohož šitou nerezovým drátem na nerezovém pletivu (označení X-X, např. ORSTECH DP 65 X-X). Na vyžádání úprava ALU: vložená hliníková fólie nebo úprava KOMFORT: PES
netkaná textilie, vložené mezi pletivo a minerální rohož jako ochrana proti prachu a proti vypadávání vláken z rohože. Musí být navržena taková tloušťka izolace, aby teplota
na straně povrchové úpravy nepřesahovala 100 °C.
2)Desky mohou být vyrobeny s povrchovou úpravou polepem hliníkovou fólií (ozn. H) nebo netkanou textilií (ozn. NT). Musí být navržena taková tloušťka izolace, aby teplota
na straně polepu nepřesahovala 100 °C.
3) Nejvyšší provozní teplota je pro každý výrobek uvedena zvlášť, pokud je izolace opatřena polepem H (hliníková fólie), NT (netkaná textilie), ST (tkaná textilie) nebo vloženou
vrstvou ALU (hliníková fólie), KOMFORT (PES textilie), musí být navržena taková tloušťka izolace, aby teplota na straně polepu nepřesahovala 100 °C.
Odpor proti proudění vzduchu
reakce na oheň
Požární
l
délka
S
b
šířka
plocha
dN
-
jmenovitá
-
AS kvalita
hydrofobizace podle
Balení
Rozměry
Tloušťka
Chemické
MST
ρv
Objemová hmotnost
Nejvyšší provozní teplota 3),4)
/ na straně polepu
λ
λD
λD
λD
označení
ML 3: součinitel tepelné vodivosti
měřený dle ČSN EN 12667
Klimarol: deklarovaná hodnota
součinitele tepelné vodivosti
dle ČSN EN 13162 (měření
provedeno podle ČSN EN 12667)
Izolační pouzdra: deklarovaná hodnota
součinitele tepelné vodivosti dle ČSN
EN ISO 13787 (měření provedeno podle
ČSN EN ISO 8497)
Pásy Orstech LSP, rohože Orstech DP,
desky Orstech: deklarovaná hodnota
součinitele tepelné vodivosti dle ČSN
EN ISO 13787 (měření provedeno podle
ČSN EN 12667)
Parametr technické izolace
jednotky
W.m- 1 .K-1
Kamenná vlna
60
VLASTNOSTI TECHNICKÝCH IZOLACÍ
1
Pod krokve
Nad krokve - nezatížitelná
2
2
2
Strop pod nevytápěným prostorem (volná pokládka)
Dřevěný trámový strop (výplň)
Podhledové konstrukce (výplň)
1
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
3
Předvěšené fasády (do roštu)
Předsazené fasády (mech. kotvené, samonosné)
2
2
3
3
1
1
2
1
3
3
3
3
1
2
3
1
3
1
2
3
1
1
1
3
1
2
2
1
1
1
3
3
– nejlepší varianta (požadavky na kvalitní tepelnou či akustickou izolaci)
– standardní varianta (splnění běžných tepelných a akustických požadavků)
– Alternativně možná varianta (použití s jistými omezeními či náročnější montáží)
1
2
3
Dvouplášťová střecha - mezistřešní prostor
Jednoplášťová střecha - spádová vrstva
3
1
3
1
1
1
1
AK
-
1
TRV
-
1
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
2
3
3
1
3
3
3
1
1
1
1
UNIROL
PROFI
0,033
1
MK-KF
0,034
1
UNIROL-Plus
0,036
klíny
rohož
1
2
3
3
1
3
3
3
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
3
2
1
1
3
1
2
3
1
2
2
1
2
2
2
2
1
1
3
2
3
1
2
2
1
2
2
2
2
1
2
DOMO
0,039
2
PIANO
0,038
3
ROLLINO
0,038
2
MERINO
0,039
desky
1
1
2
Zmíněná doporučení jsou vytvořena na základě použitelnosti, kvality i ceny jednotlivých výrobků.
Kvalitní požadavky mají 3 úrovně: tepelně a akusticky izolační schopnost, požární vlastnosti.
Tabulka je proto orientační, v případě nejasností kontaktujte zákaznické oddělení.
2
1
3
3
S
0,039
3
T
0,039
1
3
3
1
1
3
2
3
2
3
2
3
3
R
0,038
2
3
3
3
2
3
2
2
2
1
1
3
P
0,037
Jednoplášťová střecha- vrchní vrstva
1
2
2
3
3
3
1
3
2
3
2
2
2
1
1
3
desky
SD
-
Jednoplášťová střecha - spodní vrstva
1
1
Dřevěné rámové konstrukce
Ploché střechy
1
Montované kazetové pláště
Stěna sousedících budov – dilatační spára
2
1
Předvěšené fasády (do roštu, max.2.NP)
1
1
NF 333
0,042
3
TF
0,038
3
FASSIL
0,035
Vnější obklad spodního líce stropu
1
1
3
pásky
FASSIL NT
0,035
Systémové kontaktní zateplení
Obvodová stěna, strop (průjezd)
Dilatační spáry u stěn a prostupů svislých konstrukcí
Lehké montované – na nosných dist. stojkách
2
2
3
1
2
1
1
1
2
2
2
desky
Lehké plovoucí podlahy
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
2
hranol
T - N
0,039
1
2
2
1
ORSET
0,039
2
ORSTROP
0,041
desky
T-P
0,039
Těžká plovoucí – anhydrit. potěr
Těžká plovoucí – ŽB roznášecí deska
2
1
2
Zvukově pohltivé obložení (rošt + perfor. opláštění)
Podlahové konstrukce
2
1
1
1
Tepelně a zvukově izolační předsazená stěna
1
2
2
1
2
Sádrokartonová příčka
Vnitřní konstrukce
Mezistropu (v úrovni kleštin, hambalku)
1
1
Šikmé střechy
Mezi krokve
Nad krokve - zatížená
1
Deklar. tep. vodivost λD W.m-1.K-1) dle ČSN EN 12667
UNI
0,036
ORSIK
0,039
TRAM
0,044
AKU
0,036
N
0,036
N/PP
0,036
HARDSIL
0,035
tvar
0,038
DK
-
UNIROLL
-CLASCIC
DOMO
COMFORT
0,039
SSP2
0,040
ISOVER
1
1
2
0,033
skelná izolace
TANGO
čedičová izolace
TDPT
0,033
tepelná izolace
POUŽITÍ STAVEBNÍCH IZOLACÍ Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN (MW)
61
PŘEHLED TECHNICKÝCH PARAMETRŮ MW
62
označení (symbol
deklarované
úrovně nebo
hodnoty)
jednotky
λD 7 )
W.m-1. K-1
tloušťka
-
mm
šířka
b
mm
délka
l
mm
DS(T+)
DS(TH)
mm,%
mm, %
Parametr stavební izolace 1)
deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti
SVT kód - Zelená úsporám
UNI
ČSN EN 12667
změny rozměrů při dané teplotě
změny rozměrů při dané teplotě a vlhkosti
akustické
vlhkostní
0,036
0,039
desky
0,039
613
345
TRAM
AKU
N
T - N
T-P
NF 333
TF
0,041
hranol
0,044
0,036
0,036
0,039
0,039
0,042
0,038
348
332
327
383
384
386
200, 240,
280, 320
40, 60,
80, 100
20, 25, 30,
40, 50
25, 30,
40, 50
25, 40
374
30, 40,
50, 60,
70, 80,
100, 120,
140, 150
160, 180,
200
600
600
600
625
600
100
625
600
600
600
1200
1200
1000
1200
1000, 1200
1000
1200
1200
1200
1000
1000
ČSN EN 1604
≤1
-
-
-
-
-
≤1
-
-
-
≤1
-
≤1
≤1
40
ČSN EN 823
ČSN EN 822
40, 50, 60,
80, 100,
120, 140,
160, 180,
200
347
ORSTROP
40, 50, 60,
40, 50,
40, 50, 60,
80, 100,
80, 100, 120, 60, 80, 100,
120, 140,
140, 160, 120, 140 160,
160, 180,
180 200
180, 200
200
napětí v tlaku při 10% stlačení
CS(10) (σ10)
kPa
ČSN EN 826
5
-
-
-
-
5
15
40
40
30
TR (σmt)
kPa
ČSN EN 1607
-
-
-
-
-
-
-
7,5
-
80
15
SS (τ)
kPa
ČSN EN 12090
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50,2
24,3
bodové zatížení při deformaci 5 mm
PL(5)
N
ČSN EN 12430
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
stlačitelnost
CP (c )
mm
ČSN EN 13162
-
-
-
-
-
-
5
3
2
-
-
kPa ~ kN . m-2 ČSN EN 13162
-
-
-
-
-
-
≤2
≤4
≤5
-
-
A1
A1
A1
A1
A1
-
-
-
zatížitelnost/užitné zatížení
požární
ORSET
pevnost v tahu kolmo k desce
pevnost ve smyku
pevnostní
ORSIK
376
20-80,
100, 120,
140, 160,
180, 200,
220, 240,
260, 280,
300
333
tloušťka
plošné
rozměry
Isover - čedičová plst
zkušební
norma
-
reakce na oheň
tvorba kouře, plamenně hořící částice
15mm
20mm
dynamická tuhost pro
25mm
tloušťku dN a odpovídající
30mm
35mm
snížení hladiny akustického
40mm
tlaku kročejového hluku v dB
50mm
60mm
vážený činitel zvukové pohltivosti (u mat.
Isover střední činitel zvukové pohltivosti
pro tl.60 a 120mm, pro jiné tl. viz tech.
list výrobku)
krátkodobá
nasákavost
dlouhodobá
faktor difuzního odporu
Měrný odpor proti proudění vzduchu
40mm
třída
-
ČSN EN 13501-1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
přídavná klasifikace
-
ČSN EN 13823
-
-
-
-
-
-
SD (s’ )
MN . m-3
a
a
∆Lw 4)
dB
AW (astř)
-
ČSN EN
29052-1
-
-
-
-
-
-
ČSN ISO 354/
A1 (ČSN ISO
10534-1)
(0,81
a 0,92)
(0,80
a 0,94)
(0,80
a 0,94)
(0,68
a 0,92)
-
(0,81
a 0,92)
a
výpočtem
-
-
24,0 (25)
25 a 25
21,0 (26) (21) a 26 25 a 25
18,0 (27) (18) a 27
14,8 (29) (14,8) a 29 (19,3) a 26
14,1 (30) (14,1) a 30
-
-
-
(0,65 pro
tl.25mm)
-
-
-
-
WS (Wp)
kg . m-2
ČSN EN 1609
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
WL(P) (Wlp)
kg . m-2
ČSN EN 12087
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
3
MU (μ)
r
kPa . s . m-2
ČSN EN 12086
ČSN EN 29053
1
(12,3)
1
(≥ 5)
1
(≥ 5)
1
(≥ 5)
1
-
1
(12,3)
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
Požární odolnost
Pokud jste navrhli konstrukci s požadovanou požární odolností v minutách podle katalogu výrobce systémových požárně odolných konstrukcí (Rigips) 6),
je tímto výrobcem obvykle pro konkrétní skladbu s konkrétní požární odolností specifikována MW izolace těmito vlastnostmi:
1. teplota tavení vlákna: Isover > 1000 °C, Isover < 1000 °C
2. minimální tloušťka v mm (viz. rozměry v horní tab.)
3. minimální objemová hmotnost izolantu: Isover UNI ≥ 40 kg.m-3, FASSIL ≥ 50 kg.m-3, HARDSIL ≥ 60 kg.m-3
4. obsah organických látek ≤ 5% (hmotnostních): všechny stavební izolace Saint - Gobain Isover CZ
Poznámky:
hodnota bez závorky …. deklarované hodnoty dle normy v příslušném řádku (resp. ČSN EN 13 162)
(hodnota v závorce) …. nedeklarovaná, ale změřená hodnota dle normy v příslušném řádku
■ Maximální teplota použití stavebních izolací je 200 °C, 150 °C pro Isover SSP 2.
■ Deklarované hodnoty speciálních výrobků Isover SD, DK, AK, TRV, N/PP jsou vždy závislé na polotovaru, ze kterého jsou vyrobeny.
Konkrétní hodnoty jsou na vyžádání.
■ Vážené snížení hladiny akustického tlaku kročejového hluku bylo pro lehké podlahy Stersil stanoveno přímým měřením ve zkušebně s modelovým
ŽB stropem tl. 120 mm.
■ Součinitel zvukové pohltivosti αw dle DIN 4109 pro jednotlivé frekvence a tloušťky jsou uvedeny v technickém listu Isover SSP2.
■ Pokud se použije nesystémová konstrukce a je třeba prokázat její požární odolnost v minutách, obraťte se na požárního technika, který tuto
konstrukci ověří výpočtem.
■ Soubor podmínek měření deklarovaných hodnot dle ČSN EN ISO 10456: I(10 °C) a (udry) - měřeno při střední teplotě (10±0,3°C) a nízké rovnovážné vlhkosti dosažené sušením. Postup stanovení návrhových hodnot stanovuje ČSN EN ISO 10456.
63
ISOVER - skelná plst
FASSIL
FASSIL NT
HARDSIL
S
T
R
P
UNIROL PROFI
MK-KF
UNIROL-PLUS UNIROLL-classic DOMO COMFORT DOMO
desky
0,035
0,035
0,035
0,039
0,039
0,038
0,037
0,033
0,034
0,036
381
381
382
334
335
330
2303
319
-
-
50, 60, 80,
100, 120,
140, 160,
180, 200
60, 80,
100, 120
100, 120,
140, 160,
60, 80, 100,
50, 60, 80,
100, 120, 140,
80, 100, 120, 50, 100, 120,
50, 60, 80, 60, 80, 100,
180, 200,
120, 140,
100, 120,
160, 180, 200
140, 160 140, 160, 180
100, 120
120, 140
220, 240,
160
140
260, 280
600
600
600
1200
1200
1200
1200
≤1
≤1
≤1
≤1
-
≤1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70
50
1200
1200
1200
rohož
0,038
2209
100, 120, 140,
160, 180, 200
1300
3000
až
7000
-
1200
3200
až
5000
-
4000 až 7000
≤1
1200
3000
až
9500
-
-
-
-
-
30
20
-
-
1000, 2000 1000 , 2000 1000 , 2000 1000 , 2000
1300
PIANO
ROLLINO
0,039
403
0,039
0,039
0,038
desky v roli
0,038
401
395
3251
2210
50, 60,
80, 100,
100, 120, 140,
120, 140,
160, 180
160, 180,
200
2 x 40,
2 x 50,
2 x 60
MERINO
SSP2
TANGO
desky
0,040
0,033
-
40, 50, 60, 40, 50, 60,
20, 30,
80, 100, 80, 100,
40, 50
120, 140 120, 140
2212
TDPT
0,033
2218
15, 20,
20, 25, 25, 30,
30, 35 35, 50,
60
1200
3500
až
9000
-
625
2 x 5000
až
2 x 7500
-
625
625
600
600
600
1200
1200
1250
1200
1200
-
1200
4750
až
8000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
7,5
7,5
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
≤2
≤5
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A2
A2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
s1, d0
s1, d0
24 a 26
22 a 26
19 a 27
17 a 28
16 a 28
14 a 29
12 a 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14 a 29
12 a 30
10 a 32
9 a 32
-
(0,83
a 0,90)
(0,83
a 0,90)
(0,82
a 0,85)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
αw 5)
-
-
-
-
-
1
1
1
1
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
3
3
3
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
1
(14,5)
1
(14,5)
1
(21)
1
-
1
-
1
-
1
-
1
≥5
1
≥5
1
-
1
≥5
1
-
1
≥5
1
≥5
1
≥5
1
≥5
1
≥ 11
1
≥5
1
≥5
Identifikační kód dle ČSN EN 13162
Identifikační kód shrnuje deklarované vlastnosti pro daný výrobek.
Tento kód je uváděn na etiketě balení. Podle něj lze k danému
výrobku dohledat ekvivalent.
Podle identifikačního kódu lze ověřit vlastnosti materiálu přímo
u prodejce nebo na stavbě.
MW
mineral wool = minerální vlna
x
deklarované hodnoty dynamické tuhosti pro jednotlivé tloušťky
jsou uvedeny v příslušném sloupci výrobku v pravé tabulce
Třídy tolerance tloušťky
T7: 0 mm a + 10% nebo +2 mm, kdy je rozhodující vyšší číselná hodnota
tolerance
T6: -5% nebo -1 mm a +15% nebo +3 mm, kdy je v obou případech
rozhodující vyšší číselná hodnota tolerance
T5: -1% nebo -1 mm, přičemž rozhodující je vyšší číselná hodnota,
a +3 mm, kdy je rozhodující nižší číselná hodnota tolerance
T4: -3% nebo -3 mm, přičemž rozhodující je vyšší číselná hodnota,
a +5% nebo 5 mm, kdy je rozhodující nižší číselná hodnota tolerance
T3: -3% nebo -3 mm, přičemž rozhodující je vyšší číselná hodnota,
a +10% nebo 10 mm, kdy je rozhodující nižší číselná hodnota tolerance
T2: -5% nebo -5 mm, přičemž rozhodující je vyšší číselná hodnota,
a +15% nebo 15 mm, kdy je rozhodující nižší číselná hodnota tolerance
T1: -5% nebo -5 mm, přičemž rozhodující je vyšší číselná hodnota
tolerance, a vyšší tloušťka je dovolena
Isover
UNI
ORSIK
ORSET
ORSTROP
TRAM
AKU
N
T-N
T-P
NF 333
TF
FASSIL
FASSIL NT
HARDSIL
S
T
R
P
ISOVER
UNIROL PROFI
MK-KF
UNIROL-PLUS
UNIROLL-CLASSIC
DOMO COMFORT
DOMO
PIANO
ROLLINO
MERINO
SSP2
TANGO
TDPT
Identifikační kód deklarovaných vlastností podle ČSN EN 13162
MW EN 13 162 - T4 - DS(T+) - MU1
MW EN 13 162 - T2 - MU1
MW EN 13 162 - T2 - MU1
MW EN 13 162 - T2 - MU1
MW EN 13 162 - T5 - DS(T+) - CS(10\Y)80-WS-WL(P)-MU1
MW EN 13 162 - T4 - DS(T+) - MU1
MW EN 13 162 - T6 - CS(10)15 - MU1 - CP5
MW EN 13 162 - T6 - CS(10)40 - MU1 - CP3
MW EN 13 162 - T7 - DS(T+) - CS(10)40 - MU1 - SD25 - CP2
MW EN 13 162 - T5 - DS(TH) - CS(10)30 - TR80 - WS - WL(P) - MU1
MW EN 13 162 - T5 - DS(TH) - CS(10)40 - TR15 - WS - WL(P) - MU1
MW EN 13 162 - T4 - DS(T+) - MU1
MW EN 13 162 - T4 - DS(T+) - MU1
MW EN 13 162 - T4 - DS(T+) - MU1
MW EN 13 162 - T5 - DS(T+) - CS(10)70 - TR15 - PL(5)600 - WS - WL(P) - MU1
MW EN 13 162 - T5 - CS(10)50 - TR7,5 - PL(5)500 - WS - WL(P) - MU1
MW EN 13 162 - T5 - DS(T+) - CS(10)30 - TR7,5 - WS - WL(P) - MU1
MW EN 13 162 - T4 - DS(T+) - CS(10)20 - TR1 - WS - WL(P) - MU1
Identifikační kód deklarovaných vlastností podle ČSN EN 13162
MW EN 13 162 - T2 - MU1 - AFr5
MW EN 13 162 - T2 - MU1 - AFr5
MW EN 13 162 - T2 - MU1
MW EN 13 162 - T2 - WS - WL(P) - MU1 - AFr5
MW EN 13 162 - T1 - MU1
MW EN 13 162 - T1 - MU1 - AFr5
MW EN 13 162 - T2 - MU1 - AFr5
MW EN 13 162 - T1 - MU1 - AFr5
MW EN 13 162 - T1 - MU1 - AFr5
MW EN 13 162 - T4 - AFr11
MW EN 13 162 - T6 - PL(5)100 - MU1 - SDx - CP5 - AFr5
MW EN 13 162 - T7 - PL(5)300 - MU1 - SDx - CP2 - AFr5
třída
Třída reakce na oheň
kg/m3
MJ/kg
-
-
%
mm
MN/m3
kPa
%
%
%
kPa
mm/m
mm/m
mm
mm
mm
L1
L1
P3
± 10
P3
± 10
± 10
P3
±5
S1
± 0,6%
±3
W1
± 0,6%
±3
L1
±2
T1
1590
± 10
P3
±5
S1
± 0,6%
±3
W1
± 0,6%
±3
L1
±2
T1
1592
± 10
P3
±5
S1
± 0,6%
±3
W1
± 0,6%
±3
L1
±2
T1
1572
0,034
0,035
± 10
P3
±5
S1
± 0,6%
±3
W1
± 0,6%
±3
L1
±2
T1
1572
0,033
0,034
±3
P4
±2
S2
±2
±2
W2
±2
±2
L2
±1
T2
1598
0,038
0,039
±3
P4
±2
S2
±2
±2
W2
±2
±2
L2
±1
T2
1303
0,036
0,037
± 0,5
70
± 0,5
DS(N)5
100
± 0,5
DS(N)5
150
± 0,5
DS(N)5
200
± 0,5
DS(N)5
70
± 0,2
DS(N)2
100
± 0,2
DS(N)2
± 0,2
DS(N)2
±3
P4
±2
S2
±2
±2
W2
±2
±2
L2
±1
T2
1291
0,038
0,039
E
1
1
1
1
E
E
černá
černá
černá
černá
černá
černá
černá
zelená
modrá
39
18-23
39
30-70
5
20-40
WL(T)5
5
5
WL(T)5
5
černá
černá
zelená
13,5-18
39
E
20-40
5
WL(T)5
5
černá
černá
černá
18-23
39
E
30-70
5
WL(T)5
5
DLT(1)5 DLT(1)5 DLT(1)5 DLT(1)5
11-13,5 13,5-18
39
ČSN EN
13 501-1
1
černá
černá
hnědá
23-28
39
E
30-70
5
WL(T)5
5
DLT(1)5
1
černá
černá
žlutá
28-32
39
E
40-100
5
WL(T)5
5
DLT(1)5
1
zelená
černá
zelená
13,5-18
39
E
20-40
5
zelená
černá
zelená
18-23
39
E
30-70
5
WL(T)5
150
100
WL(T)5
TR150
1
TR100
1
± 0,5
WL(T)5
5
1
WL(T)5
5
DLT(1)5
WL(T)5
5
DLT(1)5
1
DS(70,-)1
± 0,5
DS(N)5
150
CS(10)150
± 10
P3
±5
S1
± 0,6%
±3
W1
± 0,6%
±3
L1
±2
T1
0,030
0,031
± 0,5
DS(N)5
± 10
P3
±5
S1
± 0,6%
±3
W1
± 0,6%
±3
L1
T4
0,043
0,044
SD20SD30*
± 0,5
DS(N)5
± 10
P3
±5
S1
± 0,6%
±3
W1
± 0,6%
±3
L1
T4
0,038
0,039
zelená
černá
zelená
13,5-18
39
E
20-40
5
WL(T)5
13,5-18
39
E
20-40
5
18-23
39
E
30-70
5
23-28
39
E
30-70
5
18-23
39
E
30-70
5
23-28
39
E
30-70
5
39
E
20-40
5
modrá
černá
modrá
modrá
černá
modrá
10-13,5 13,5-20
39
E
20-40
2
3
WL(T)5
CP2
CP3
± 10
P3
±5
S1
± 0,6%
±3
W1
± 0,6%
±3
L1
±2
T1
1797
0,033
0,034
28-32
39
E
40-100
3
WL(T)3
150
TR150
5
DLT(1)5
1
DS(70,-)1
± 0,2
DS(N)2
200
28-32
39
E
40-100
3
WL(T)3
5
DLT(1)5
1
DS(70,-)1
± 0,5
DS(N)5
200
CS(10)200 CS(10)200
±3
P4
±2
S2
±2
±2
W2
±2
±2
L2
±2
T1
1797
0,033
0,034
28-32
39
E
40-100
3
WL(T)3
150
TR150
5
DLT(1)5
1
DS(70,-)1
± 0,5
DS(N)5
200
CS(10)200
± 10
P3
±5
S1
± 0,6%
±3
W1
± 0,6%
±3
L1
±2
T1
0,033
0,034
Isover
Isover EPS
RigiFloor RigiFloor Isover EPS Isover EPS
EPS DD
GreyRoof
4000
5000
Sokl
Perimetr
universal
150
10 - 30* 20 - 30*
WL(T)5
5
1
DLT(1)5
DS(70,-)1
± 0,5
DS(N)5
100
CS(10)100
± 10
P3
±5
S1
± 0,6%
±3
W1
± 0,6%
±3
L1
±2
T1
0,030
0,031
Isover EPS
GreyRoof
100
5-10*
WL(T)5
1
DLT(1)5
DS(70,-)1
± 0,5
DS(N)5
150
CS(10)150
± 10
P3
±5
S1
± 0,6%
±3
W1
± 0,6%
±3
L1
±2
T1
3628
0,03
0,031
Isover EPS
NeoFloor
150
SD10SD30*
100
TR100
1
DS(70,-)1
± 0,2
DS(70,-)1
DS(N)5
100
CS(10)100
± 10
P3
±5
S1
± 0,6%
±3
W1
± 0,6%
±3
L1
±2
T1
3628
0,030
0,031
DS(N)2
70
CS(10)70
±3
P4
±2
S2
±2
±2
W2
±2
±2
L2
±1
T2
3628
0,031
0,032
Isover EPS
NeoFloor
100
SD5SD10*
100
TR100
1
DS(70,-)1 DS(70,-)1 DS(70,-)1 DS(70,-)1 DS(70,-)1 DS(70,-)1 DS(70,-)1 DS(70,-)1 DS(70,-)1 DS(70,-)1
± 0,5
± 0,5
100
DS(N)5
70
DS(N)5 DS(N)5
20-40
ČSN EN
1602
± 10
P3
±5
S1
± 0,6%
±3
W1
± 0,6%
±3
L1
±2
T1
1579
0,036
0,038
CS(10)70 CS(10)100 CS(10)70 CS(10)100 CS(10)150 CS(10)200 CS(10)70 CS(10)100
S1
±5
S1
±5
± 0,6%
± 0,6%
±3
W1
W1
±3
± 0,6%
± 0,6%
±3
±2
±2
±3
T1
T1
ČSN EN
12 086
ČSN EN
12 087
ČSN EN
12 431
ČSN EN
29 052-1
ČSN EN
826
ČSN EN
1607
ČSN EN
1604
ČSN EN
1603
ČSN EN
826
ČSN EN
825
ČSN EN
824
ČSN EN
822
ČSN EN
822
ČSN EN
823
1579
0,037
0,039
Isover EPS
Isover EPS
Isover
Isover
Isover
Isover
Isover Isover EPS
Silence dB
GreyWall
EPS 70S EPS 100S EPS 150S EPS 200S EPS 70F 100F
Plus
* závisí na tloušťce desky
** objemová hmotnost je pouze orientační a je určena především pro potřeby statiky a výpočtu požárního zatížení
Barevné značení
třemi barevnými pruhy)
ρ
MU
Faktor difuzního
odporu µ
Objemová hmotnost**
WL(T)
Nasákavost
H
CP
Stlačitelnost
Spalné teplo
SD
DLT(1)
Deformace při
určeném zatížení
tlakem
Dynamická tuhost
DS (70.-)
Rozměrová stabilita při
určených podmínkách
TR
DS (N)
Rozměrová stabilita při
norm. lab. podmínkách
Pevnost v tahu
CS(10)
P
Rovinnost
Napětí v tlaku při 10%
lineární deformaci
S
W
L
T
Pravoúhlost
pro šířky ≥ 500mm
pro šířky < 500mm
Odchylka šířky
pro délky ≥ 500mm
pro délky < 500mm
Odchylka délky
Odchylka tloušťky
SVT kód- Zelená úsporám
1594
symbol
jednot- zkušební Isover Isover
Isover
deklarované
ky
norma EPS 50Z EPS 70Z EPS 100Z
hodnoty
Deklarovaný součinitel
ČSN EN
λD
0,041
0,039
0,037
W/m.K
tepelné vodivosti
12667
Charakteristický
λ Κ10
W/m.K
0,040
0,038
0,036
součinitel tep. vodivosti
Parametr stavební
izolace
64
PŘEHLED TECHNICKÝCH PARAMETRŮ EPS
C5-ETICS
C5
C6-V
Soklu jako součást ETICS
Soklu pod omítku
Výplň nevětrané dutiny
H
F2-AKU
F2
F1-AKU
F1
F
D2, G2
A
Samonosný podklad pod omítky
Šikmé střechy
A3-V
Mezi krokve - výplňová
1
2
3
2
2
3
3
2
3
3
2
2
2
3
3
1
2
- alternativně možná varianta (použití s jistými omezeními či náročnější montáží)
- obvyklé použití
- možné použití
Pod krokve - podklad pod omítku A4
A2
A1-V
Nad krokve (vaznice) - zatížená
Nad krokve (vaznice) - výplňová
D1, G1
D2-ETICS, G2-ETICS
D, G
Podhledy vnitřní a vnější
Krytá samonosným deskovým
materiálem
Jako součást ETICS
2
2
1
2
1
1
2
0,039
1
1
2
2
1
0,037
Isover
EPS
100S
3
3
2
2
1
1
1
2
2
2
2
0,037
Isover
EPS
70S
2
2
2
2
0,039
Isover
EPS
100Z
B1, B2
1
1
0,042
Isover
EPS
70Z
B4-V
Stěny v přímém styku se zeminou H1
Na terénu v přímém styku se
H2
zeminou
Tvoří podklad pro hydroizolaci
H3
Podlahy
Těžká plovoucí podlaha
(bez AKU požadavků)
Těžká plovoucí podlaha
(s AKU požadavky)
Lehká plovoucí podlaha
(bez AKU požadavků)
Lehká plovoucí podlaha
(s AKU požadavky)
Spodní stavba
B
Ploché střechy
Jednoplášťová střecha - spodní
vstva
Jednoplášťová střecha - vrchní
vstva
Dvouplášťová střecha - výplňová
B1, B2
C7
C13
Výplň větrané dutiny
Součást vrstveného panelu
Vkládaná do bednění
Podklad pod omítku
Systémové zateplení ETICS
Typ konstrukce dle
ČSN 72 7221-1
C
C1-ETICS, C2-ETICS,
C3-ETICS
C1, C2, C3, C9, C10,
C11
C8
Doporučené použití stavebních
izolací EPS Isover
Stěny vnější
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
Isover
EPS
50Z
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
0,035
Isover
EPS
150S
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0,034
Isover
EPS
200S
1
3
3
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0,039
Isover
EPS
70F
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0,037
Isover
EPS
100F
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
3
3
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
3
3
3
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
1
1
2
2
3
3
1
1
2
2
3
3
3
2
2
3
3
3
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
3
3
3
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Isover Isover Isover Isover Isover Isover Isover Isover Isover Isover Isover
EPS
EPS
EPS
EPS
EPS
EPS
EPS
EPS
EPS
EPS
EPS
Silence GreyWall NeoFloor NeoFloor GreyRoof GreyRoof RigiFloor RigiFloor Sokl Perimetr DD
dB Plus
100
150
100
150
4000
5000
universal
0,039 0,032 0,031 0,031 0,031 0,031 0,044 0,039 0,034 0,034 0,034
POUŽITÍ STAVEBNÍCH IZOLACÍ Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU (EPS)
65
střecha
stěna
0,30
0,45
např. nepochozí půda na dřevěných
trámech se škvárou
např. betonová podlaha s vloženou
izolací
např. izolace nalepena zespoda na
prefamonolitický strop
např. betonová podzemní (sklepní)
stěna
strop pod nevytápěnou půdou
podlaha přilehlá k zemině
podlaha (strop) nad nevytápěným
prostorem
podlaha částečně vytápěného
prostoru k zemině
0,85
0,60
0,24
např. izolace nalepena zespoda na
prefamonolitický strop
strop nad venkovnim prostorem
0,30
0,85
např. dřevostavba
vnější stěna lehká
0,38
suterénní stěna- částečně vytápěný např. betonová podzemní (sklepní)
stěna
prostor/ zemina 3)
např. zdivo z plných cihel tl. 600mm
vnější stěna těžká
0,24
0,45
např. šikmá střecha s vlivem dřevěných
krokví
střecha šikmá se sklonem do 45°
včetně
pro novostavby
pro nízkoenergetické novostavby
a rekonstrukce s podporou dotací
Zelená úsporám, Nový panel
pro nízkoenergetické budovy a
rekonstrukce s podporou dotací
Zelená úsporám
pro pasivní budovy
pro pasivní budovy 2)
40
60
80
140
150
40
80
140
80
190
170
0,55
0,40
0,30
0,20
0,16
0,55
0,30
0,20
0,25
0,16
60
100
120
220
240
60
120
220
140
280
260
0,38
0,27
0,20
0,14
0,11
0,38
0,20
0,14
0,17
0,11
100
140
180
320
350
100
180
320
220
400
370
0,25
0,18
0,13
0,09
0,07
0,25
0,13
0,09
0,11
0,07
Pro podrobnější výpočet použijte program Kalkulačka zateplení na našich webových stránkách www.isover.cz/kalkulacka
140
220
260
480
540
140
260
480
280
580
560
součinitel
tloušťka běžného
součinitel
tloušťka běžného
součinitel
tloušťka běžného
součinitel
tloušťka běžného
prostupu tepla
typu izolace
prostupu tepla
typu izolace
prostupu tepla
typu izolace
prostupu tepla
typu izolace
konstrukcí Un
konstrukcí Un
konstrukcí Un
konstrukcí Un
[W.m-2.K-1]
[mm] 1)
[W.m-2.K-1]
[mm] 1)
[W.m-2.K-1]
[mm] 1)
[W.m-2.K-1]
[mm] 1)
pro novostavby
suterénní stěna- vytápěný prostor/ např. betonová podzemní (sklepní)
stěna
zemina 3)
např. izolace na betonovém stropu
příklad konstrukce
střecha plochá
typ konstrukce (aplikace)
doporučené hodnoty ----->
minimální hodnoty ------>
V návrhové tabulce bylo počítáno s průměrnými hodnotami materiálů podle ČSN 73 0540-3, požadavky na konstrukce jsou podle ČSN 73 0540-2 a podle požadavků dotačních programů Zelená úsporám a Nový panel
pozn. 1) Orientační tloušťka izolace. Pro výpočet byla použita izolace s λD=0,039 (W.m-1.K-1)
pozn. 2) Pro nízkoenergetické a pasivní konstrukce se ale doporučuje použít efektivnější materiál s λD=0,033 (W.m-1.K-1)
pozn. 3) Pro výpočet byl použit materiál Isover EPS sokl/ perimetr s λD=0,034 (W.m-1.K-1)
podlaha, strop
66
MINIMÁLNÍ A DOPORUČENÉ TLOUŠŤKY IZOLACÍ V KONSTRUKCÍCH
Materiály z extrudovaného polystyrenu (XPS)
67
Izolace soklu a suterénu
Izolace tepelných MOSTŮ
Sokl obvodové stěny je místo, kde na sebe navazuje
zateplení nadzemní stěny a zateplení suterénu, případně
návaznost na základ. Až do úrovně nezámrzné hloubky
(cca 80 cm pod zemí) je nutné tuto část stěny opatřit
izolací, abychom se vyhnuli promrzání základů, nebo
dokonce tvorbě koutových plísní. Tato izolace by měla
odolávat mechanickému poškození a zároveň vodě,
která se u soklu bude hromadit po dešti, nebo z tajícího
sněhu. Používají se desky ze speciálních perimetrických
polystyrenů, nebo polystyreny extrudované.
Betonové části zdiva představují vzhledem ke svým
špatným tepelně izolačním vlastnostem tepelné mosty,
kterým je nutné předcházet. Velmi vhodné jsou právě
extrudované polystyreny s vaflovitým povrchem, který
lze snadno omítat, nebo se může použít do bednění
k zabetonování.
Podlahová izolace
Teplota zeminy se pod podlahou na terénu reálné
pohybuje mezi 4 a 8°C, v závislosti na hloubce a druhu
zeminy. Abychom se vyhnuli tepelným ztrátám, musíme
samozřejmě tyto konstrukce plošně izolovat. Vhodné
jsou pevné materiály z pěnového polystyrenu, při
zvýšených požadavcích na pevnost, nebo při použití
ve vlhkých prostorách ve styku se zemní vlhkostí se
používají polystyreny extrudované.
Inverzní střecha s funkční
úpravou
Tento moderní způsob zateplení v sobě skrývá veliké
možnosti využití ploché střechy. U rodinného domu
můžeme tímto způsobem zateplit pochozí terasu bez
obav, že nám pod ní bude mrznout, pokud bydlíme
v centru města, můžeme si tímto způsobem zhotovit
střešní zahradu, u kancelářských budov lze na střeše
vybudovat parkoviště, nebo dokonce heliport- přistávací
místo pro vrtulník.
2500 C
2800 C
3035 CS
3035 CN
4000 CS
5000 CS
profil hrany
XPS řada Styrodur® C
rovný
rovný
polodrážka
perodrážka
polodrážka
polodrážka
povrch
hladký
ražený
hladký
hladký
hladký
hladký
λD (tl. 40mm)
0,032
0,032
0,032
0,032
0,032
0,032
λD (tl. 100mm)
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
200
300
300
250
500
700
pevnost v tlaku při 10% stlačení [kPa]
XPS řada Synthos
30
30 IR
50
70
I,L,N
I
I,L,N
I,L,N
povrch
hladký
vroubkovaný
hladký
hladký
λD (tl. 40mm)
0,035
0,035
0,036
0,036
λD (tl. 100mm)
0,037
0,037
0,038
0,038
300
300
500
700
profil hrany
pevnost v tlaku při 10% stlačení [kPa]
pozn. I-rovné, L-polodrážka, N-pero-drážka
XPS řada Styrodur® C - POUŽITÍ
podlahy- bytové domy
2500 C
2800 C
3035 CS
3035 CN
4000 CS
x
x
x
x
x
x
x
x
x
podlahy- velká zatížení
suterén
x
x
sokl a tepelné můstky
x
x
zelené střechy a terasy
x
x
střešní parkoviště
podhledy
30
podlahy- bytové domy
x
30 IR
podlahy- velká zatížení
x
sokl a tepelné můstky
zelené střechy a terasy
x
x
x
50
70
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
střešní parkoviště
podhledy
x
x
x
XPS řada Synthos - POUŽITÍ
suterén
5000 CS
x
REGIONÁLNÍ ZÁSTUPCI
Region
1
Region
2
Region
3
Šetříme Vaše peníze a naše životní prostředí
606 606 515
724 600 913
603 571 951
4
602 170 286
Region
5
4
602 128 964
Region
5
Region
6
Region
7
6
3
1
733 785 073
2
602 477 877
10
7
733 142 025
Region
8
Region
9
Region
10
9
8
3
606 609 259
602 709 728
606 748 327
Produktový specialista
Kontaktní fasády
602 755 246
Produktový specialista
Ploché střechy, region 1-5
724 122 713
Produktový specialista
Ploché střechy, region 6-10
731 670 280
Produktový specialista
Technické izolace
603 556 082
Saint-Gobain Isover CZ s. r. o.
Masarykova 197 · 517 50 Častolovice
Marketing
Počernická 272/96 · 108 03 Praha 10 · Tel: 296 411 735 · Fax: 296 411 736
Zákaznický servis pro minerální vlnu
Masarykova 197 · 517 50 Častolovice · Tel: 494 331 331 · Fax: 494 331 198
E-mailové objednávky: [email protected]
Zákaznický servis pro EPS
Průmyslová 231 · 282 00 Český Brod · Tel: 321 613 521-4 · Fax: 321 613 520
e-mail: [email protected]
Bezplatná informační linka
800 ISOVER (800 476 837)
www.isover.cz
e-mail: [email protected]
kontaktujte svého prodejce
Informace uvedené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. Tyto
informace nemohou být předmětem právního sporu. Při jakémkoli užití musí být zohledněny podmínky
konkrétní aplikace, zvláště podmínky týkající se fyzických, technických a právních aspektů konstrukce.
Ručení a záruky se řídí našimi obecnými obchodními podmínkami. Všechna práva vyhrazena.
05 - 10 - 10
PRODUKTOVÍ SPECIALISTÉ

Podobné dokumenty

Katalog / ceník technických izolací platný od 1.7.2016

Katalog / ceník technických izolací platný od 1.7.2016 samozhášecí, neskapává, nešíří oheň Barva černá, venkovní použití - odolnost proti UV záření Teplota použití min./max. : -50°C / +150°C 0,042 W/mK při 40°C (hadice) Tepelná vodivost  : 0,045 W/mK ...

Více

Katalog výrobků Isover 2012

Katalog výrobků Isover 2012 jsou dnes zařazeny v  seznamu výrobků a  technologií dotačního programu „Zelená Úsporám“ a  lze na  ně tudíž čerpat státní dotace. Prodej výrobků pod ochrannou známkou ISOVER je v  České republice ...

Více

Technický list Isover EPS 70F

Technický list Isover EPS 70F barevnými pruhy v pořadí barev - zelená, černá, zelená.

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavební materiály jsou zapotřebí pro jakýkoliv typ stavby. Celkové množství materiálů, které se v Evropě spotřebují pro stavební účely, přesahuje dva bilióny tun za rok, což dělá ze stavebnictví p...

Více

Vítězné výrobky roku 2006 pro Rigips, Taawin a Tondach

Vítězné výrobky roku 2006 pro Rigips, Taawin a Tondach (skicování), prohlížení a  modifikaci 3D myšlenky. Společnost 3E Praha Engineering, a.s. přináší software, který Vám to umožní rychle a snadno. I člověk, který se s  počítači nekamarádí, vymění tuž...

Více

Katalog 2014 (24-katalog-cenik-2014-391)

Katalog 2014 (24-katalog-cenik-2014-391) programu ,,Nová zelená úsporám“. Prodej výrobků pod ochrannou známkou ISOVER je v  České republice zajištěn prostřednictvím rozvětvené sítě smluvních odborných prodejců stavebnin. V  každém regionu...

Více

Ceník ke dni 7.10.2008 PDF vytvořeno zkušební

Ceník ke dni 7.10.2008 PDF vytvořeno zkušební polystyren deska drenážní DD Universal tl.53/45mm, 0,6x1,25m polystyren deska EPS Neofloor 031, tl.3cm, 0,5mx1m

Více

NONIN 8500 Ruční pulsní oxymetr

NONIN 8500 Ruční pulsní oxymetr Oxymetr určuje saturaci oxyhemoglobinu (%SpO2) měřením absorpce červeného a infračerveného světla, které prochází tkání. Změny v absorpci zapříčiněné pulsováním krve jsou využity pro určení saturac...

Více