iDim - nenáročná úspora energie

Komentáře

Transkript

iDim - nenáročná úspora energie
jednoduché použití
energetická účinnost
out-of-box
iDim - nenáročná úspora energie
People | Innovations | Solutions
Představte si vůbec nejjednodušší řešení pro řízení osvětlení.
Snadno se instaluje, používá a integruje. Umožňuje úsporu energie,
je inteligentní a spolehlivé. Má jedinečné vlastnosti, které nikdo jiný
nenabízí, a přece je dostupné a plně kompatibilní se standardem
DALI. Poskytuje řešení pro budoucnost, které je výkonné, univerzální
a cenově dostupné. Je to kompaktní řešení, které je k dispozici pro
každého výrobce osvětlovacích těles. A samozřejmě poskytuje
optimální osvětlení, kdykoli a kdekoli je to potřeba.
iDim – Do you?
ú cˇ i n n o s t
l e h k o st
inovace
Snadná cesta k zelené inteligenci
V dnešním světě je účinnost nadevše. Nové směrnice a nařízení nás
vedou směrem k udržitelným světelným zdrojům, energeticky účinným
systémům a součástkám. Účinnost ve spotřebě energie nejen šetří
naše životní prostředí, ale rovněž snižuje celkové náklady na vlastnictví.
Optimální osvětlení také přispívá k lepším a bezpečnějším pracovním a
studijním podmínkám.
Koncept Helvar iDim nabízí jedinečné řešení pro různé aplikace, ve
kterých je úspora energie hlavním hnacím motivem. Vysoká flexibilita
kombinovaná s jednoduchostí montáže a použití uspokojí potřeby
všech profesionálů zapojených do procesu rozhodování o tom, jaký
systém použít: od konstruktérů osvětlení přes montážní pracovníky a
správce zařízení, až po vlastníky budov a uživatele.
Směrem k úsporám energie
V EU je průměrně 14% elektrické energie spotřebováno na osvětlení.
Téměř polovina z toho je spotřebována pro komerční osvětlení, kde je
Úroveň osvětlení
100%
obrovský potenciál úspory energie.
Při použití následujících technologií je možné uspořit až 80% energie:
•DigitálníelektronicképředřadníkyT5místotradičníchmagnetickýchT8.
50%
•Detekce přítomnosti: zapínání jen v případě, že se v místnosti
vyskytujíosoby.
•Stáléosvětlení:Udržovánípřednastavenéúrovněosvětlenípomocí
stmívánízářivek,kterépouzepodlepotřebypomohoupřirozenému
osvětlení
Koncept iDim poskytuje snadné a plně automatické tzv. "out-of-box"
řešení.
7:00
12:00
17:00
Pracovní doba
Spotřebovaná energie se standardními nestmívatelnými předřadníky
Energie spotřebovaná s využitím
konceptu iDim
Jednoduchá inteligence
ve svítidlech
Inteligence iDim se dá doslova charakterizovat jako součet jejích součástí. Inteligentní
součásti iDim Sense, iDim Solo a předřadníky EL-iDim s dálkovým ovládáním iDim
Remote jsou schopny přeměnit každé svítidlo na chytré řešení poskytující optimální
osvětlení a energetickou účinnost. Všechny součásti jsou konstruovány s výhledem do
budoucna a splňují odpovídající legislativní požadavky.
Zacvakněte a už to funguje!
Jednoduché zacvakávací konektory se postarají o rychlé a snadné připojení ke svítidlu;
prostě je jen zacvakněte a už to funguje!
1. Zacvakněte iDim Sense do osvětlovacího tělesa
2. Zacvakněte kabel iDim Sense do jednotky iDim Solo*
3. Otáčením voliče režimů na iDim Sense vyberte správný režim použití
* K dispozici je kabel Helvar, číslo součásti 50630, v délce 50 cm.
do jednotky
iDim Solo
do jednotky
iDim Sense
Vyberte si režim
Pasivní infračervený detektor přítomnosti (PIR) reaguje na pohyb. Každý režim má
nastavenu výchozí prodlevu, kterou je možné podle potřeby upravit. Zacvakávací clona
PIR zajišťuje pokrytí požadované plochy. Testovací funkce PIR walk-in umožňuje rychlé
otestování správného chování systému.
Snímač stálého osvětlení (CL) reguluje osvětlení na cílovou úroveň v závislosti na okolním
světle. Podle potřeby je možné upravit výchozí úrovně cílového osvětlení, časování a úrovně
odsazení.
Infračervený přijímač (IR) v iDim Sense umožňuje pokročilé programování, manuální
ovládání, testování funkcí a řízení přes PC.
Stálá osvětlenost (FL) udržuje svítidla zapnutá na předem nastavené úrovni osvětlenosti.
V případě poždavku je možné úroveň manuálně přizpůsobit. Pokud není zaznamenaná
přítomnost během nastaveného časového intervalu, dojde po uplynutí přechodového času k
automatickému vypnutí svítidel.
Volitelný rozšiřující snímač PIR
iDim Sense a Helvar 312 Multisensor je možné použít pro rozšíření
pokrytí PIR samostatného iDim systému. Stačí je přidat do sítě
prostřednictvím jejich DALI terminálů. Montáž lze provést na vhodnou
vzdálenost.
ˇ nno s t
úci
l ehk o s t
i n o vac e
Vyberte si režim
Svítidla založená na konceptu iDim poskytují 6 předem připravených
(out-of-box) režimů aplikací, mezi kterými si snadno vyberete
otáčením voliče režimů na panelu iDim Sense. Režimy jsou
uzpůsobeny ke splnění potřeb pro snadno použitelné řízení osvětlení
s úsporou energie. Základní funkce jsou předem naprogramovány
a jsou plně přizpůsobeny ke splnění všech požadavků.
Učebna
Díky inteligentní technologii je automaticky dosaženo
optimální osvětlení a maximální úspora energie. iDim
nastavuje osvětlení v závislosti na detekci přítomnosti
a okolního světla. Předem připravené funkce je možné
snadno přizpůsobit, aby splňovaly jiné potřeby.
+
Offset
ZAP: Manuální 15 min.  20%
VYP: Automat. 1 min.  Vyp
Překročení
hodnoty jasu
Samostatná kancelář
Jednoduchá předem připravená funkce reaguje na
přítomnost osob v místnosti a na okolní světlo a neustále
zajišťuje správné osvětlení. Automatické funkce umožňují
úsporu energie a uživatelské pohodlí. Pomocí dálkového
ovládání iDim Remote, PC rozhraní a modulárních
panelů DIGIDIM je možné využívat pokročilé funkce, jako
například individuální řízení a vlastní nastavení.
+
Offset
ZAP: Automat. 15 min.  20%
VYP: Automat. 1 min.  Vyp
Překročení
hodnoty jasu
Otevřené kancelářské prostory
Tento režim udržuje zapnuté osvětlení pouze tehdy a
tam, kde je potřeba. Tato energeticky a cenově výhodná
aplikace vytváří bezpečné a pohodlné pracovní
prostředí pro každého. Všechny pokročilé funkce je
možné jemně doladit.
+
Offset
ZAP: Automat.
VYP: Automat.
15 min.  20%
60 min.  Vyp
Překročení
hodnoty jasu
Osvětlení chodby
Kdykoli je detekována přítomnost osoby, celá chodba
se najednou rozsvítí. Je možné vzájemně propojit
několik sekcí / snímačů a vytvořit tak výkonné řešení,
kterým můžete osvětlit chodbu libovolné délky.
ZAP: Automat. 5 min.  20%
VYP: Automat. 30 min.  Vyp
Překročení
hodnoty jasu
Udržovací osvětlení chodby
Tato jedinečná aplikace propojuje samostatné kanceláře
do režimu udržovacího osvětlení chodby. Kdykoli jsou
osoby v kancelářích, chodba je osvětlená. Udržovací
osvětlení chodby je plně automatická funkce, která
zajišťuje úsporu energie i bezpečnost osob.
ZAP: Automat. 15 min.  20%
VYP: Automat. 1 min.  Vyp
Překročení
hodnoty jasu
Společenská místnost / Učebna
V tomto režimu jsou světla zapínána jen v případě
potřeby. Světla můžete buď zapnout a vypnout
manuálně nebo nechat systém, aby se o vypnutí sám
postaral. Funkce stálého osvětlení udržuje správné
osvětlení místnosti. Ovládání je možné pomocí
dálkového ovládání iDim Remote a
modulárních
panelů DIGIDIM.
+
Konstantní
osvětlenost
(+ Offset)
Stálé světlo
PIR přítomnost
osvětlení zapíná/
vypíná
ZAP: Manuální 15 min.  20% Překročení
VYP: Automat. 1 min.  Vyp hodnoty jasu
PIR nepřítomnost
Prodleva při obsazenosti
Úroveň osvětlení
Prodleva pro přechod  Vyp
Pokud je
dostatek denního
světla svítidla
jdou na 10%
ú cˇ i n n o s t
lehkost
inovace
iDim Sense 316
Tento geniální snímač DALI zahrnuje několik funkcí ve velmi kompaktním
provedení. Má 6 předem naprogramovaných provozních režimů pro různé
aplikace řízení osvětlení. Obsahuje PIR, CL, IR a snadno použitelný
otočný volič režimů.
• Samostatnývoličrežimů
• Snadnámontáž(zacvaknutí)mimosvítidlo
• Vyměnitelnékryty
• ZacvakávacíclonaPIR
iDim Sense 315
Snímač 315 iDim poskytuje všechny funkce jako verze 316. Navíc je
po připojení k systémům Helvar DIGIDIM 910 a Imagine 920 schopen
fungovat jako síťová jednotka DALI.
• Kompatibilita:System(síť)Toolbox&Router
iDim Solo 403
iDim Solo je kompaktní a univerzální modul rozhraní použitelný uvnitř nebo
vně svítidla. Jedná se o výkonnou jednotku, která umožňuje snadné a rychlé
připojení obou alternativ; samostatný iDim nebo síťové osvětlovací systémy.
• NapájeníDALI,96mA
• Spínacívstupyx2
• VýstupyDALIx2
• PřipojeníiDimSense(konektorRJ)
• Vstuppronapájení
iDim Remote 304
Koncept iDim je předem naprogramovaný osvětlovací systém. Přesto však
někdy může vzniknout potřeba upravit nebo řídit jej manuálně. Dálkové
ovládání iDim Remote je univerzální dálkový ovladač poskytující tyto funkce:
• Konfiguraceúrovnícílovéhoosvětlení
• Pokročiléprogramování(odesílánínastaveníprostřednictvím PC+“funkcezap”)
• GrafickéuživatelskérozhranínaPC
• DržáknastůlnebopromontážnastěnuaUSBkabelHelvar50cm
Dálkové ovládání 303 DIGIDIM Remote je rovněž možné používat se
systémy iDim pro základní operace, jako je uložení a vyvolání scény,
upravení úrovně osvětlení a spouštění speciálních funkcí.
Řada předřadníků EL-iDim
Řada předřadníků EL-iDim poskytuje nejnižší provozní ztráty, maximální životnost a snížené celkové
náklady na vlastnictví. Předřadníky EL-iDim je možné řídit prostřednictvím jednotek DALI nebo spínačů.
V obou případech jako samostatné aplikace nebo jako součást větších síťových systémů DALI.
Technické informace
EL-iDim linear
• NejvyššíEEI=A1BAT
• Nejnižšípohotovostníspotřeba0,3W
• OCCTM Optimum Cathode Control - nejlepší
dostupnýsystémřízeníkatody
• Rozsahstmívání:1-100%*
• Výškapouze21mm
• Snadnopoužitelnérychloupínacíkonektory
• Rozsah:14-80W220-240V50-60Hz
Typ
zářivky
T5
T8
TC-L
TC-L/
TC-F
T5c
TC-DE/
TC-TE
Wattage
14
14
14
14
21
21
24
24
28
28
35
35
39
39
49
49
54
54
80
36
36
24
24
36
36
55
55
80
18
18
24
24
22
40
18
18
26
26
26
32
32
42
42
Počet Předřadník
zářivek
1
2
3
4
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
2
2
1
2
1
2
EL1x14-35iDim
EL2x14-35iDim
EL3x14iDim
EL4x14iDim
EL1x14-35iDim
EL2x14-35iDim
EL1x24iDim
EL2x24iDim
EL1x14-35iDim
EL2x14-35iDim
EL1x14-35iDim
EL2x14-35iDim
EL1x39iDim
EL2x39iDim
EL1x49iDim
EL2x49iDim
EL1x54iDim
EL2x54iDim
EL1x80iDim
EL1x36iDim
EL2x36iDim
EL1x24iDim
EL2x24iDim
EL1x36iDim
EL2x36iDim
EL1x55iDim
EL2x55iDim
EL1x80iDim
EL1/2x18-24iDim-c
EL1/2x18-24iDim-c
EL1/2x18-24iDim-c
EL1/2x18-24iDim-c
EL1/2x18-24iDim-c
EL1/2x18-24iDim-c
EL1/2x18iDim-c
EL1/2x18iDim-c
EL1/2x26-42iDim-c
EL1/2x26-42iDim-c
EL2x26-42iDim-c
EL1/2x26-42iDim-c
EL2x26-42iDim-c
EL1/2x26-42iDim-c
EL2x26-42iDim-c
EL-iDim compact
• NejvyššíEEI=A1BAT
• Nejnižšípohotovostníspotřeba0,3W
• OCCTM Optimum Cathode Control - nejlepší
dostupnýsystémřízeníkatody
• Rozsahstmívání:3-100%
• Multiwat
• Projednunebodvězářivky
EEI
Váha
Výkon
obvodu
(g)
(W)
(A)
(W)
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
250
330
310
330
250
330
250
330
250
330
250
330
250
330
250
330
250
330
250
250
330
250
330
250
330
250
330
250
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
175
155
175
155
175
17
32.5
47.5
62
23.5
46
25.5
50.5
32
62
39
73.5
42.5
82.5
55
107.5
59
117
86
35.5
70.5
25.5
50.5
35.5
70.5
59.5
119.5
86
18
34
26
51
26.5
42.5
20
38
28
56
54
35
70
46
93
0.08-0.07
0.15-0.14
0.22-0.20
0.29-0.27
0.11-0.10
0.22-0.20
0.12-0.10
0.23-0.21
0.15-0.14
0.28-0.26
0.18-0.17
0.36-0.30
0.20-0.18
0.38-0.35
0.25-0.23
0.49-0.45
0.27-0.25
0.53-0.49
0.39-0.36
0.17-0.15
0.32-0.30
0.12-0.10
0.23-0.21
0.17-0.15
0.32-0.30
0.27-0.25
0.55-0.50
0.39-0.36
0.10
0.16
0.13
0.23
0.13
0.19
0.09
0.17
0.13
0.25
0.24
0.16
0.30
0.20
0.40
13.7
13.7
13.7
13.7
20.7
20.7
22.5
22.5
27.8
27.8
34.7
34.7
38
38
49.3
49.3
53.8
53.8
80
32
32
22.5
22.5
32
32
55
55
80
15.5
15.5
23
23.5
23
39.5
16.5
16.5
23
23.5
24
31
64
41.5
86
* Rozsah stmívání pro EL3x14iDim & EL4x14iDim je 3-100%.
Další informace: www.helvar.com
Síťový
proud
Výkon
zářivky
Right to use German patent
DE19757295 of Tridonic Atco
Kdo je společnost Helvar?
Helvar vyvíjí, vyrábi a prodává předřadníky a světelnou elektroniku
pro osvětlovací průmysl i další zákazníky specializované v osvětlovací
technice. Helvar má dlouhou tradici jako posel ve své oblasti a vždy
využívá nejnovějších technologií aby zajistil, že jeho výrobky jsou
vysoké jakosti, mají prvotřídní technické vlastnosti a vyhojuví místním
předpisům. Helvar se soustřed’uje na řízené a neřízené elektronické
předřadníky, výrobky pro řizeni osvětlení a indukční předřadníky tedy na
výrobky přizpůsobené potřebám svých zákazníků.
Helvar má své hlavní ústředí a kompetence pro předřadníky v Karkkila,
Finsko. Kompetence pro systémy řízení osvětlení jsou soustředěny
v Londýně, Anglie. Helvar má své valstní prodejní místa a obchodní
Vedení společnosti
Velká Británie
Německo
Helvar Oy Ab
Yrittäjäntie 23
FI - 03600 Karkkila
Finland
Tel: +358 9 5654 1
Fax: +358 9 5654 9600
Helvar Ltd
Hawley Mill
Hawley Road
Dartford
Kent, DA2 7SY
United Kingdom
Tel: +44 (0)1322 222211
Fax: +44 (0)1322 282216
Helvar GmbH
Philipp-Reis-Straße 4-8
D-63150 Heusenstamm
Germany
Tel: +49 6104 / 78075
Fax: +49 6104 / 78075-23
Čína
Švédsko
Itálie
Helvar Lighting (Suzhou) Co., Ltd.
15F International Building,
2 Suhua Road, SIP, Suzhou,
215021, China.
Tel: + 86 512 6763 3078
Fax: + 86 512 6763 3079
Helvar AB
Åsögatan 155
SE-11632 Stockholm
Sweden
Tel: +46 (0) 8 545 239 70
Fax: +46 (0) 8 22 31 81
Helvar S.r.l.
Via W-Tobagi 26/1
IT - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Italy
Tel: +39 02 55 30 10 33
Fax: +39 02 55 30 10 32
Francie
Mad´arsko
Rusko
Helvar Bureau France
12 Allée Joséphine de Beauharnais
FR-95320 Saint-Leu-la-Forêt
France
Tel: +33 1 3418 1281
Fax: +33 1 3418 0880
Helvar Kft.
Lomb u. 31/b.
HU-1139 Budapest
Hungary
Tel: +36 1 2393 136
Fax: +36 1 2393 145
Representative Office of Helvar Oy Ab
Sadovnicheskaya naberezhnaya 79
Moscow, 15035
Russia
Tel: +7 495 728 82 91
Navštivte na on-line stránkách www.helvar.com
V souvislosti se strategií průběžného zlepšování si společnost Helvar vyhrazuje právo měnit specifikace kdykoliv a bez
oznamovací povinnosti. Práva jsou vyhrazená.
REF 13 130 0C Czech 28/11/2011
zástupce po celém světě.

Podobné dokumenty

EL-ngn5 - ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK pro zářivky T5 a TC-L

EL-ngn5 - ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK pro zářivky T5 a TC-L Dodržujte hodnoty jmenovitých napětí a min. a max. hodnot výkonu vyznačených na transformátoru. Výkyvy v síťovém napětí musí být dočasného charakteru a nesmí převyšovat 10% jmenovité hodnoty. Pouze...

Více

Příručka k výrobkům ISO / ASME ANSI

Příručka k výrobkům ISO / ASME ANSI Problém při výběru válečkového řetězu je, že rozdíl mezi nejlepším řetězem a všemi ostatními řetězy není na první pohled viditelný a skutečně vyjde najevo až po jejich použití. Ve společnosti Diamo...

Více

Technical data : Technická data:

Technical data : Technická data: Luminaire range LINE are architecture fixture with eloxed finish to achive the look of natural alluminium base and opal PMMA diffuser for better light dispersion, optionally with prism diffuser. Al...

Více

Technical data : Technická data:

Technical data : Technická data: pro lepší rozptyl světla, případně s leštěnou mřížkou. Svítidlo lze dovybavit stmívatelným předřadníkem 1-10V nebo DALi, od délky 1190mm nouzovým modulem. Světelným zdrojem jsou lineární zářivky T5...

Více

Cen\355k Cheb 2014.xls

Cen\355k Cheb 2014.xls Při poždavku na dodávky betonů dle TKP SPK, kap. 18 (tab. 18-2, 18-3) - cena dle individuální kalkulace. Druhy a třídy betonů neuvedené v této specifikaci (až do C 100/115) a další produkty vyrábím...

Více

Mesa/Boogie kompletní ceník

Mesa/Boogie kompletní ceník MB_ MB 0.112M.STR.BB.F MB_ MB 2.50PX.BB MB_ MB 2.25PX.RM MB_ MB 2.LSX.RM MB_ MB 0.TXCBB-W Praha Music Center spol. s r.o. Ocelářská 937/39, 190 00 Praha 9

Více

CUBUS ROTARY

CUBUS ROTARY Svítidlo lze dovybavit stmívatelným předřadníkem 1-10V nebo DALi, od délky 1190mm nouzovým modulem. Světelným zdrojem jsou lineární zářivky T5, ještě větší úspory el. lze dosáhnout použitím LED ver...

Více

Číslo položky Název položky MJ Množství Cena bez DPH

Číslo položky Název položky MJ Množství Cena bez DPH LT-T5 54W HQ/076 NARVA Nature superb® ks LT-T5 80W HQ/076 NARVA Nature superb® ks LT 15W T8/075 Standard Fresh Light® ks LT 18W T8/075 NARVA Fresh Light® ks LT 30W T8/075 NARVA Fresh Light® ks LT 3...

Více