ZÁZNAM A REPRODUKCE ZVUKU Fonograf · první přístroj na

Komentáře

Transkript

ZÁZNAM A REPRODUKCE ZVUKU Fonograf · první přístroj na
ZÁZNAM A REPRODUKCE ZVUKU
Fonograf (zvukopsaní)
· první přístroj na záznam a reprodukci zvuku
(Thoma Alva Edison 1877)
- když se zaznamenával zvuk, do cínové folie se vytlačovala drážka
ve tvaru šroubovice
- při reprodukci se hrot rozechvíval změnou hloubky drážky
- k zesílení a reprodukování se používal plechový trychtýř zvuku
Všichni vědátoři sledovali pozorně jehlu fonografu.
Thomas Alva řka: „Mary had a little lamb“. Na tu chvíli
se hrot malého přístrojku rozkmital jako ďábel a vyryl do
válečku svůj umělecký podpis. Vedoucí výzkumu natočil
váleček nazpět a nechal hrot přeběhnout ve vyryté
drážce po roztočeném pramédiu. Přístroj poněkud
nepřesně však přece zopakoval básničku. „1877 –
fonograf – T. A. Edison“. .
Gramofon
- drážka ve tvaru spirály na kruhové desce z černého vinylu
- na rozdíl od fonografu má drážka tvar spirály
Do trychtýře fonografu se muselo mluvit zblízka a nahlas, navíc
zvuk, který z něj vycházel byl slabý. Proto se začalo využívat
elektrické energie k tomu, aby se mohly zvuky zesilovat.
Mikrofon
· elektrická energie k zesilování zvuku
· zvuk se při záznamu mění na elektrický proud
Dynamický reproduktor
· el. proud se mění zpět na zvuk
Reproduktor z obří
mušle, roku 1927
Digitální záznam
Povrch CD disku
Na kompaktních discích (CD) je zvuk zaznamenán jako soustava
drobných prohlubní. Ty se vytvářejí na čistém disku laserovým
paprskem. Laser převádí elektrický signál z pásku na světelné impulsy.
Při přehrávání je laserový svazek zaměřen na disk. Odrazem vzniklý
signál se převádí zpět na elektrický signál, který se dále zesiluje.
SPIRÁLOVÁ STOPA
Prohlubně na spodní straně CD disku jsou uspořádány do spirálové
stopy, která začíná ve středu a pokračuje směrem k vnějšímu okraji.
Stopa je široká pouze 1,6 milióntiny metru. Je vytvořena v hliníkovém
disku, který je opatřen plastovým povlakem, který chrání záznam před
poškozením.
Digitálně zpracovávají zvuk nejen přehrávače CD disků, ale i DVD,
MP3 a počítače.
V současné době se přešlo i na digitální přenos zvuku a obrazu
v rozhlasu a televizi.
Shrnutí + zápis
Zvuk je možné zaznamenat pomocí zakřivených drážek s různou
hloubkou na gramofonovou desku.
Pro záznam, reprodukci a přenášení zvuku se využívá přeměny zvuku
na elektrické napětí.
Zvuk se na elektrické napětí převádí mikrofonem.
Zesílený el. proud se mění na zvuk reproduktorem.
V CD,MP3, DVD přehrávačích a počítačích se využívá digitální záznam
a reprodukce zvuku.
1. záznam a reprodukce zvuku – 1877 Thomas Alva Edison - FONOGRAF

Podobné dokumenty

Základní fyzikální jednotky a převodní tabulky

Základní fyzikální jednotky a převodní tabulky Standardní jednotky jsou uváděny jako jednotky SI (mezinárodní jednotkový systém). Při obchodní a oficiální korespondenci by měly být používány pouze jednotky SI. Předpony k jednotkám

Více

Média

Média pro DVD, knihu, časopis, elektronickou poštu (e-mail), leták, videokazetu, filmové dílo, gramofonovou desku apod. Malá československá encyklopedie k těmto významům připojuje, že

Více

F8 prezentace Zvuk -záznam a reprodukce .notebook

F8 prezentace Zvuk -záznam a reprodukce .notebook F8 prezentace Zvuk  ­záznam a reprodukce .notebook

Více

CNC prirucka_CZ

CNC prirucka_CZ následujícím obrázku vytvoří černý nástroj tvar obrobku daný černou barvou. Červený nástroj, který má špičku po upnutí do upínače v jiném místě, by podle stej-ného programu bez korekce vytvořil tva...

Více

Trendy v oční optice 05 - S

Trendy v oční optice 05 - S Dalo by se tedy říci, že i práce očního optika a optometristy by měla být jednodušší, když může každému zákazníkovi nabídnout to nejlepší přesně podle jeho potřeb a požadavků. Ale pokud chceme opra...

Více

Monica Bellucci vadí jako NOx

Monica Bellucci vadí jako NOx jimi proklamované průměrné spotřeby ani vzdáleně nepřipomínají ty dosažené námi trdly. Nyní se ukázalo, že si dělají blázny i z institucí dohlížejících na ekologičnost provozu, která je jinak větši...

Více