ROP 374_Leták_Perla na náhrdelníku UNESCO_CZ

Komentáře

Transkript

ROP 374_Leták_Perla na náhrdelníku UNESCO_CZ
9
Kamenná kašna
GASK - Jezuitská kolej
Chrám sv. Barbory
15
14
13
Sankturinovský dům
Morový sloup
Kamenný dům
Kutná
Hora
10
Praha
Vlašský dvůr
11
7
Kostel sv. Jakuba
10
5
ČMS - Hrádek
8
6
16
15
Katedrála Nanebevzetí Panny Marie
7
9
1
Kostnice
11
12
13
Kaple Božího těla
www.guide.kh.cz
8
sídlem českých králů. Královský palác se stal svědkem řady diplomatických jednání (r. 1409 vydání Dekretu kutnohorského, r. 1471
volba Vladislava Jagellonského českým králem). Současná expozice
přibližuje proces výroby mincí; přístupná je i část někdejšího
královského paláce, včetně unikátní kaple se secesní výzdobou.
2
Po staletí byl Vlašský dvůr střediskem hospodářské moci státu.
Byl královskou mincovnou a od počátku 15. století také přechodným
3 Kostel Matky Boží Na Náměti
4
3
Tylův dům
4
VLAŠSKÝ DVŮR
15
16
Centrum ← Sedlec
3
2
Informační centrum Města Kutná Hora
Palackého náměstí 377/5
284 01 Kutná Hora
tel./fax: +420 327 512 378
e-mail: [email protected]
www.kutnahora.cz
kontakt
1
www.khfarnost.cz
Průvodcovská služba Kutná Hora s. r. o.
Vlašský dvůr, Havlíčkovo náměstí 552
284 01 Kutná Hora
tel./fax: +420 327 512 873
e-mail: [email protected]
www.guide.kh.cz
Tento kostel patří vedle kostela sv. Jakuba k nejstarším kamenným
kostelům ve městě. Byl založen již v 1. polovině 14. století, jeho
současná podoba je dílem přestavby po požáru v roce 1470.
Uvnitř kostela se nachází náhrobek českého barokního malíře Petra
Brandla.
Klášter řádu sv. Voršily
KOSTEL matky boží NA NÁMĚTI
14
16
Řádové sestry přišly do Kutné Hory v roce 1712 a nejprve působily
v domě pronajatém od sedleckých cisterciáků. Jejich činnost si
však časem vyžádala založení vlastního kláštera. Původní projekt
Kiliána Ignáce Dientzenhofera se vzhledem k nedostatku finančních
prostředků realizoval jen zčásti, také původní návrh monumentálního
kostela byl zredukován na klášterní kapli. Klášter sloužil až do roku
1950 jako dívčí škola pro šlechtické a měšťanské dívky. Dnes je
sídlem Církevního gymnázia sv. Voršily.
4
Kostel sv. Jana Nepomuckého
KLÁŠTER ŘÁDU SV. VORŠILY
6
5
12
Vlašský dvůr a kostel sv. Jakuba (foto: MgA. Jiří Coubal)
Kutná Hora
a okolí
TURISTICKÁ DESTINACE
perla na náhrdelníku unesco
HISTORICKÉ JÁDRO MĚSTA (unesco)
KAPLE BOŽÍHO TĚLA
KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO
Centrum Kutné Hory představuje architektonický skvost evropského
Suterén této nedostavěné gotické stavby z přelomu 14. a 15. století,
Jediná sakrální barokní novostavba v Kutné Hoře, byla vybudována
významu, a proto bylo v roce 1995 spolu s chrámem sv. Barbory
která měla sloužit jako kostnice, je jedním z mála celistvě dochovaných pro-
v 18. století na počest sv. Jana Nepomuckého. Výzdoba kostela předsta-
a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci
stor vrcholné gotiky. Z terasy nad kaplí je působivá vyhlídka na město.
vuje tzv. České nebe. Vnitřní prostor překvapí příjemným měkkým světlem
zapsáno na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
www.kutnahora.cz
a komorní atmosférou.
www.guide.kh.cz
CHRÁM SV. BARBORY (unesco)
Unikátní dílo vrcholně a pozdně gotické architektury, stavba byla
zahájena v roce 1388 hutí Petra Parléře. Stavební práce byly
několikrát přerušeny, monumentální chrám byl dokončen až v roce
1905 po více než 500 letech. V pozdní gotice vznikla i podstatná část
vnitřní výzdoby katedrály. Vrcholem umělecké tvorby je pak fresková
výzdoba kaplí, v nichž se objevují i motivy inspirované dolováním
a ražbou mince. Chrám je zasvěcen patronce všech horníků svaté
Barboře.
www.khfarnost.cz
Jezuitská kolej - Galerie Středočeského kraje (GASK)
Dvoupatrovou barokní kolej s příčnými křídly ve tvaru obráceného „F“ vystavěl
na místě vykoupených gotických domů v roce 1667 Giovanni Domenico
Orsi. Místo pro stavbu bylo záměrně vybráno v sousedství nejvýznamnějšího
kutnohorského chrámu, který byl ve správě jezuitů. Uměle navršenou terasu
před kolejí uzavřela zeď se 13 sousošími světců. Sochy vytvořil v létech 1703
–1716 laický příslušník řádu František Baugut, též autor Morového sloupu.
KAMENNÁ KAŠNA
Pozdně gotická kašna vznikla jako součást kutnohorského vodovodu
kolem roku 1495, její kamenická výzdoba nese znaky svatobarborské
stavební huti M. Rejska. Je zajímavá nejen po stránce uměleckohistorické,
ale i jako památka technického rázu.
Po zrušení jezuitského řádu (r. 1773) sloužila kolej vojenským účelům.
V současné době v areálu sídlí Galerie Středočeského kraje, druhá největší
galerie v ČR. Ve svých prostorech se věnuje prezentaci zejména českého
MOROVÝ SLOUP
moderního umění.
O stavbě barokního morového sloupu bylo rozhodnuto po poslední morové
www.gask.cz
epidemii, která zachvátila město v roce 1713. Přes 16 m vysoký sloup
zhotovil v letech 1713–1715 jezuitský sochař František Baugut (autor
galerie soch před Jezuitskou kolejí).
KOSTEL SV. JAKUBA
Původně byl tento kostel zasvěcen Panně Marii, později sv. Jakubovi Většímu,
patronu horníků. Říkalo se mu také „vysoký“ podle věže, která se tyčí
do výšky 86 m. Stavba byla zahájena již v roce 1330, jednalo se o první
kamenný kostel na území Kutné Hory.
Protože byla stavba vklíněna mezi Vlašský dvůr a starší zástavbu, nemohl
být kolem kostela založen hřbitov, jak bývalo jinak obvyklé. V průběhu
Chrám sv. Barbory
stavby došlo také ke změně projektu, vzhledem k blízkosti důlních děl,
které by mohly ohrozit statiku budovy, bylo upuštěno od stavby druhé
věže.
Katedrála Nanebevzetí Panny Marie
a sv. Jana Křtitele v Sedlci (UNESCO)
www.khfarnost.cz
Konventní chrám nejstaršího cisterciáckého opatství v Čechách
(zal. 1142). Spolu se světoznámou Kostnicí tvoří ucelený komplex
SANKTURINOVSKÝ DŮM
nejstarší části Kutné Hory. Byl vystavěn tzv. Mistrem sedleckého
chrámu v letech 1290 až 1320, v té době se stal první stavbou
Původně gotický dům ze 13. století po barokní přestavbě.
katedrálního typu a zároveň největší sakrální stavbou na území
Ve věži se nachází kaple s překrásnou síťovou pozdně gotickou
Čech a Moravy. Barokní gotika na nás dýchá z rukou J. B. Santiniho
klenbou. Stavba patří k nejstarším ve městě. V domě sídlí Informační
- Aichla, ten do stavby vetkl světově unikátní prvky - samonosnou
centrum Města Kutná Hora a Alchymistická dílna.
klenbu „tzv. českou placku“ a samonosné točité schodiště.
www.kutnahora.cz
Chrámová pokladnice ukrývá originál Sedlecké monstrance, jednu
z nejstarších dochovaných gotických monstrancí na světě. Nejen
pro školy je určen kinosál, v němž je možné zhlédnout animovanou
historii sedleckého kláštera.
www.sedlec.info
Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele (foto: Mgr. Pavel Ladra)

Podobné dokumenty

otevírací doby

otevírací doby historické město ČR roku 1999 Chrám sv. Barbory – památka UNESCO Unikátní dílo vrcholné a pozdně gotické architektury, jehož stavba byla zahájena před koncem 14. stol. V interiéru se zachovala jedi...

Více

Kutná Hora

Kutná Hora Vozíčkářům doporučujeme návštěvu s doprovodem a pouze za dobrého počasí. http://ringelland.webnode.cz

Více

Závěrečná zpráva 2006 - Nadace Kutná Hora Památka UNESCO

Závěrečná zpráva 2006 - Nadace Kutná Hora Památka UNESCO Datování : gotický původ, barokní přestavba, dvorní křídlo po r.1813, rozsáhlá oprava před rokem 1973 Materiál : jemnozrnný hořický pískovec, kutnohorský vápenec Charakteristika památkové hodnoty D...

Více

Zpravodaj AMD 2015/1 - Asociace muskulárních dystrofiků v ČR

Zpravodaj AMD 2015/1 - Asociace muskulárních dystrofiků v ČR V případě zájmu můžeme promítnout návštěvníkům osmiminutový film „Kutná Hora – město dvou katedrál z ptačí perspektivy“, který byl vytvořen k 20. výročí zápisu Kutné Hory na Seznam světového kultur...

Více

kulturním kalendář Kutné Hory

kulturním kalendář Kutné Hory faksimile Velislavovy bible a Právní knihy z doby Václava IV. a umělecké bysty panovníků. 13. 7. - 30. 9. STANISLAV SUCHARDA – MEDAILÉR ČESKÉ SECESE Hrádek Podrobné představení medailérské tvorby j...

Více

kulturní kalendář srpen

kulturní kalendář srpen Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci Výstava chce ukázat změny, ke kterým dochází v těle a psychice člověka (matky i otce) v souvislosti s jednotlivými fázemi rodičovství ...

Více