Bližší informace ke kroužkům

Komentáře

Transkript

Bližší informace ke kroužkům
Bližší informace ke kroužkům
Sportovní kroužky
Florbalový klub – Hradečtí lvi – FBC Sion
Florbalový klub nabízí příležitost pro děti, které chtějí hrát závodně i pro ty, co si chtějí jen
tak zasportovat a být s partou kamarádů. Účastníme se pravidelných turnajů Královéhradecké
ligy. Letos navíc vznikla nová kategorie dorost, která je určená nejstarším ročníkům (19961997). Tréninky probíhají v tělocvičnách ZŠ na Moravském předměstí, Malšovicích a ve
sportovní hale Třebeš. Bližší informace na www.hradectilvi.cz
Sportovní kroužek (1. - 3. třída)
Kroužek je zaměřen na celkovou gymnastickou a pohybovou průpravu a rozvoj koordinace.
Součástí budou míčové a jiné kolektivní sportovní hry.
Vedoucí kroužku: Zuzka Petříková, Lenka Vernerová
Taneční kroužky
Street Dance (3. - 5. třída)
Kroužek Street Dance je věkově určen pro kluky a holky z prvního stupně. Při kroužku se děti
naučí základy několika tanečních stylů jako je např. hip hop, funk, break dance, disko, apod.
Náplní kroužku bude secvičení taneční choreografie.
Vedoucí kroužku: Mgr. Monika Štěrbová
Dance Fitness (5. - 9. třída)
Kroužek Dance Fitness je určen zejména pro holky z druhého stupně, ale chodit na něj mohou
i kluci. Jedná se o svižnou taneční hodinu plnou latinskoamerických prvků jako je salsa,
merengue, samba, cha cha ve stylu zumby, ale také prvků hip hopu, reggaetonu apod. Na
tomto kroužku se tancem pobavíme, zpevníme tělo a spálíme kalorie.
Vedoucí kroužku: Mgr. Monika Štěrbová
Pom pom´s (Mažoretky) (předškoláci – 2. třída)
Taneční kroužek je určen pro holky z první a druhé třídy, případně předškoláky. Taneční
choreografie je založená na práci s náčiním – třásněmi (pom pom´s). Tanečky jsou
doprovázeny písničkami z pohádek i moderní hudbou. Vyústěním kroužku bude vystoupení
pro rodiče.
Vedoucí kroužku: Mgr. Monika Štěrbová
Hudební kroužky
Hudební kroužek (1. - 9. třída)
Kroužek pro všechny milovníky hudby, bez rozdílu věku, nabízí hru na zobcovou flétnu,
příčnou flétnu a klávesy. Žáci si osvojí techniku hry na hudební nástroj a základy hudební
teorie. Cílem kroužku je naučit hrát děti lidové, klasické i moderní písničky a udělat ze hry na
nástroj koníčka, ke kterému se budou vždy a rádi vracet.
Vedoucí kroužku: Hana Haltufová
Hudebně dramatický kroužek (1. - 4. třída)
Hudební kroužek pro holky a kluky z naší školy od 1. do 4. třídy, které baví činnosti jako
zpívání, hraní na hudební a rytmické nástroje, tancování a ve škole jim to nestačí :-). Naučíme
se plno nových písniček, vyzkoušíme si miniband, hudební divadlo, operku či muzikál.
Vedoucí kroužku: Mgr. Žaneta Rychnovská
Školní kapela (5. - 7. třída)
Pozor, pozor! Probíhá konkurz na muzikanty a zpěváky do školní kapely!!!
Hledají se holky a kluci z 5. - 7. třídy, kteří rádi zpívají nebo hrají na hudební nástroj a
chtěli by sdílet hudební zážitky společně s dalšími kamarády.
Vedoucí kroužku: Mgr. Žaneta Rychnovská
Umělecké kroužky
Šikulky – šikovné ruce (1. - 4. třída)
Zajímavé techniky, postupy a materiály.
V uvolněné veselé atmosféře děti odhalují tajemství různých, i netradičních, výtvarných
technik. Prostřednictvím práce se zajímavými nástroji a materiály/ řezáky, pájkovačka,
žehlička na enkaustiku, embosovací jehly, plech, drátek, sklo/ rozvíjejí jemnou motoriku a
výtvarnou fantazii. Každé dítě prožije radost, kterou mu přinese tvoření i pocit úspěchu
z výsledného dílka.
Vedoucí kroužku: PaedDr. Jana Neumannová
Keramika (začátečníci 2. - 4. třída, pokročilí 5. -9. třída)
Tvorba originálních keramických artefaktů.
Hravými činnostmi vytváříme z hlíny předměty dekorační i užitkové hodnoty. Vyrábíme
nádoby – hrnečky, misky, bylinkáče, květináče, glazované šperky, zvířátka, keramické
hodiny. Pokročilí keramici dokážou dekorovat předměty zajímavými technikami glazovaní,
burelem, rytím… Vytvoří tak mnoho předmětů využitelných nejen v domácnosti, ale i jako
dárky a pozornosti pro své blízké.
Vedoucí kroužku: PaedDr. Jana Neumannová
Malba (začátečníci 1. - 4. třída, pokročilí 5. -9. třída)
Rozvoj malířských schopností a výtvarného nadání dětí.
Děti tvoří vlastní umělecká dílka, hodící se do každého interiéru. Zaměřujeme se na zátiší,
krajinomalbu, portrétování metodou One brain. Kromě klasické malby na plátno si děti užijí i
volné tvorby a experimentování. Mladší žáci mohou učinit první krůčky ve výtvarném
projevu a rozvinout svůj talent v tvořivých výtvarných hrách. Zábavnou formou nabudou
dovednosti vytvářet akvarel, lazurováním oživit obraz, používat správně pastel, akrylové i
temperové barvy. Osvojí si kresbu postavy lidské i zvířecí.
Vedoucí kroužku: PaedDr. Jana Neumannová
Umělecká řemesla (5. - 9. třída)
Prožitek z tvorby užitého umění a designu.
Využitím tradičních technik lidového umění i současných moderních postupů vytváříme
předměty denní potřeby, které jsou nejen užitečné ale i krásné. Dokážeme tkát na stavu, uplést
košík, drátovat, ale i vyrobit Tiffany šperk či brož z FIMA nebo ze stříbra. Každé dítě se
uplatní v roli designéra a realizátora jednoduchých i náročnějších výtvarných postupů. Prací
s originálními materiály nejen rozvíjejí manuální zručnost, ale možná objeví i svoji budoucí
profesní orientaci.
Vedoucí kroužku: PaedDr. Jana Neumannová
Kroužek vaření (1. - 4. třída)
Pro všechny malé i větší kuchtíky, kteří rádi nejen vaří, smaží, pečou, ale i baští, je tu kroužek
vaření. Společně zabrousíme do různých částí světa, kde nakoukneme pod pokličku
kuchařského umění a místních specialit.
Naučíme se, jak se loupou brambory, strouhá mrkev, proč kyne těsto, ale i jak se třeba peče a
zdobí dort. Seznámíme se také se základy stolování a servírování. Vaření je velká věda, ale v
našem kroužku vše hravě zvládneme a ještě si pochutnáme.
Vedoucí kroužku: Mgr. Daniela Truhlářová
Jazykové kroužky
Angličtina (po skupinách 1. -2. třída, 3. - 4. třída, 5. - 6. třída a 7. - 9. třída)
Kroužek pro bystré hlavičky, které se chtějí domluvit v cizí zemi. Výuka je zaměřena na
procvičování slovní zásoby a její rozšíření nad školní rámec. Pomocí zábavných her, písniček
i ukázek z filmů se děti efektivně učí novým slovíčkům a základním gramatickým jevům, v
čemž jim pomáhá jejich oblíbený kamarád anglicky mluvící papoušek.
Vedoucí kroužku: Dr. Petra Dachovská, Certificate in advanced english (C1)
Technické kroužky
Technika kolem nás I (1. - 3. třída)
Na kroužku se děti seznámí s českým grafickým programem Zoner Callisto, kde se učí
přirozeným způsobem práci na počítači. Vyzkouší si základy práce na počítači, bude zde i
prostor na různé výukové programy.
Cílem kroužku je naučit děti pracovat s počítačem. Měli by umět ho na začátku kroužku
zapnout, přihlásit se do systému (zalogovat se), na konci kroužku zase uložit si práci, odhlásit
se ze systému (odlogovat se) a počítač vypnout. Taky by se měly naučit zásady chování při
práci na počítači a po skončení práce po sobě uklidit pracovní místo. K tomu také patří
správné ovládání klávesnice, myši, sluchátek. Vše se děje hravou formou při používání
grafického programu Zoner Callisto, případně výukových programů. V průběhu roku děti
potřebné dovednosti získávají právě nejvíce při používání programu Zoner Callisto, kde se
také učí pracovat s objekty a tvary (označování, změna velikosti a tvaru, úpravy, vytváření
nových), kreslit čáry a křivky, používat galerii obrázků (kliparty), pracovat se skupinami
objektů (kombinace), textem (velikosti, tvary, barvy písma, použití efektů) a hladinami.
Všechny naučené dovednosti děti používají při plnění zadaných úkolů (nejčastěji při tvorbě
obrázků). Na konci kroužku si děti ukládají svoji práci do své vlastní složky, takže potom ji
lze případně později zase využít.
Vedoucí kroužku: Ing. Jan Skořepa
Technika kolem nás II (2. - 4. třída)
Kroužek navazuje na kroužek pro začátečníky. Je rozšířen o práci s programem Smart
Notebook pro práci s interaktivní tabulí a využitím internetu, více prostoru bude věnováno
zpracování fotografií a základům animace.
Cílem kroužku naučit děti pracovat s počítačem na pokročilejších programech. Děti by už
měly mít základní znalosti obsluhy počítače, umět s ním pracovat a uložit si na konci kroužku
práci do své složky. V průběhu roku děti pracují s několika programy: Aplikace Notebook,
Zoner GIF Animator a Zoner Photo Studio. V Aplikaci Notebook se děti naučí pracovat s
objekty, používat galerii obrázků, vytvářet a používat odkazy (na lokální soubory nebo do
Internetu) a používat multimediální objekty (animace, zvuky). V Zoner GIF Animatoru se děti
naučí vytvářet animace (spouštění více obrázků za sebou) a různě je upravovat. V Zoner
Photo Studiu se děti naučí upravovat digitální fotografie (ořezy, vkládání textů a obrázků,
klonování, retušování, úprava linií, vylepšení vzhledu, fotomontáž). Všechny naučené
dovednosti děti používají při plnění zadaných úkolů. Na konci kroužku si děti ukládají svoji
práci do vlastní složky, takže potom ji lze případně později zase využít. Jako poslední část
kroužku je práce internetem, kde se děti naučí základní pracovní návyky s tímto v dnešní době
nepostradatelným pomocníkem.
Vedoucí kroužku: Ing. Jan Skořepa
Technika kolem nás III (3. - 5. třída)
V tomto kroužku se věnujeme pokročilejším aplikacím, např. práci s tabulkovým editorem
nebo kresbami. Vyzkoušíme si také základy focení, kde svoje úlovky budeme dále
zpracovávat na počítači. Také se seznámíme s další technikou, jako je kopírka, skener,
diktafon nebo GPS.
Cílem kroužku je prohlubovat znalosti práce s technikou. Děti by už měly mít středně
pokročilé znalosti obsluhy počítače, umět s ním pracovat i s různými programy. V tomto
kroužku se děti naučí využívat pokročilejší funkce kancelářského balíku OpenOffice, budou
pracovat s fotoaparátem, stahovat a upravovat vyfocené fotografie, pracovat s ICT technikou
a internetem. Naučí se používat tabulkový kalkulátor OpenOffice Calc, kde si vyzkouší různé
možnosti usnadnění práce s tabulkami a výpočty pomocí vzorců. V kreslící aplikaci
OpenOffice Draw se naučí kreslit různá schémata, vývojové diagramy, používat spojnice,
vrstvy a další užitečné věci. V další části se děti naučí pracovat s digitálním fotoaparátem,
seznámí se s fotografickými principy a tipy pro dobrou fotografii. Poté se naučí vyfocené
fotografie stahovat do počítače a vyzkouší si s nimi základní úpravy. Také si rozšíří znalosti
při používání internetu a seznámí se s dalšími možnostmi využití ICT techniky, včetně
základů práce s GPS (ovládání, procházení trasy, zaměřování, geocaching).
Vedoucí kroužku: Ing. Jan Skořepa
Technika kolem nás IV (4. - 9. třída)
Tento kroužek je zaměřen převážně na multimediální témata, jako je práce s videokamerou,
zpracování videa a zvuku. Také si připomeneme tvorbu animací. Velká část bude též
věnována tvorbě prezentací ve formě webových stránek.
Cílem kroužku je prohlubovat znalosti práce s multimediálními aplikacemi. Děti by už měly
mít pokročilé znalosti obsluhy počítače, umět s ním pracovat i s různými programy. V tomto
kroužku se děti naučí používat program pro střih a úpravu videa Pinnacle Studio, pracovat s
videokamerou, dále budou pracovat s programem na střih a úpravu zvuku Audacity, vytvářet
webové stránky v programu NVU či tvořit animace v programu Zoner GIF Animator. V
programu Pinnacle Studio se naučí nejprve vkládat fotky a používat přechody, později to
doplní hudbou, titulky a importem videa z kamery. Také se seznámí se střihem videa,
technikou natáčení a výslednou úpravou. Dále se naučí upravovat zvukové soubory, mixovat
stopy a exportovat výsledek do vybraných formátů. Nakonec se naučí vytvářet jednoduché
webové stránky a použít v nich texty, obrázky, odkazy či svoje dřívější výtvory, například
animace.
Vedoucí kroužku: Ing. Jan Skořepa
Psaní všemi deseti (4. - 9. třída)
Umět psát všemi deseti je v dnešní době počítačů velkou pomocí. Proto nabízíme tento
kroužek již od 4. třídy. Děti by se učily psát v programu s příjemnou grafikou, kde by se
postupně seznamovaly se všemi písmenky a zdolávaly tak pomyslnou horu Mount Blue.
Cílem předmětu je naučit se ovládat klávesnici deseti prsty a soustředit se na vlastní
opisovaný text bez dívání se na klávesnici. Pomocí programu na výuku psaní všemi deseti
Mount Blue každý žák postupuje individuálně svým tempem. Opisuje zadaná cvičení,
program vyhodnocuje chyby a plánuje další postup. Děti se snaží opisovat co nejpozorněji,
zachovávat správný prstoklad, učit se nová písmenka a zvětšovat rychlost a přesnost psaní.
Vedoucí kroužku: Ing. Jan Skořepa
Příprava na ECDL – Evropský počítačový řidičák (5. - 9. třída)
Kurz na přípravu „Evropského počítačového řidičáku“ pod vedením zkušeného lektora.
Tato kvalifikace ECDL je potom platná ve všech 160 zemích světa. Jedná se o edici ECDL
Start, kde se postupně budeme zabývat 4 moduly (základní práce s PC a soubory, textový
editor, prezentační program, internet/e-mail), výstupem budou oficiální zkoušky v ECDL
testech.
Cílem předmětu je naučit se pracovat s kancelářským balíkem Microsoft Office (textový
dokument Word, tabulkový editor Excel, tvorba prezentací Powerpoint). Pomocí programu na
výuku edu-learning každý žák postupuje individuálně svým tempem. Plní zadaná cvičení
(úkoly), program ho vede a napovídá, a když je úkol splněný, postupuje se do dalšího cvičení.
Vedoucí kroužku: Ing. Jan Skořepa
Přírodovědné kroužky
Chovatelský kroužek
„Máme rádi zvířata….“
Do činnosti dětí v kroužku bude patřit i pravidelná péče o zvířata, která jsou ve třídách a
provázejí každý ročník od prvního roku školní docházky: želva a rybičky, agama, užovka
červená a želvy. Budeme působit i jako malé “veterinární centrum“. Děti se budou stále
zdokonalovat ve znalostech a péči o zvířátka. Dále uvažujeme obohatit školní zvířenu o chov
malých králíků. Náplní bude nejen mazlení se s králíčky, ale kompletní péče o malé kamarády
- krmení, napájení, ošetřování srsti, zubů apod.
Vedoucí kroužku: PaedDr. Jana Neumannová
Ostatní
Historicko-turistický kroužek
Naučně poznávací kroužek, kde se děti atraktivními formami poznávají, jak historické, tak i
přírodní památky našeho města a blízkého okolí. Díky výletům o víkendech se seznamují také
s dalšími krásami celého našeho kraje.
Vedoucí kroužku: Zuzka Petříková, Lenka Vernerová
Deskové hry
Rozvinutí ve strategii a logickém uvažování, turnaje v deskových hrách. Budeme se učit
tradiční deskové hry (dáma, mlýn, pro starší šachy), nové strategické hry (Carcassonne, Lovci
a sběrači…) a nebudou chybět karetní hry (pexeso, kimovka, prší, kvarteto…) a hlavolamy.
Na řadu přijdou také i logické hry (Logeo, Set!…).
Vedoucí kroužku: Zuzka Petříková, Lenka Vernerová
Malý zdravotník (1. - 4. třída)
Lidské tělo, první pomoc, akce dětské záchranky - to jsou z kroužku moje
poznatky.
První pomoc se snažíme teoreticky i prakticky naučit dětem přijatelnou metodikou např.
pomocí abecedy např.:





A - ABSOLUTNÍ BEZPEČÍ /zajistit bezpečí zraněnému ale i zachránci/
B - BUŠENÍ SRDCE /kontrola tepu, nekrvácí
C - CÍTIT DECH /dýchá oběť/
D - DALŠÍ ZMĚNY /hledání krvácení, zhmožděniny, bolestivá místa atd., provedení
stabilizované polohy/
E - EMOCE /komunikace se zraněným, povzbuzování, sledování do příjezdu
záchranky/
Vedoucí kroužku: Gabriela Wágnerová
Helpík
V rámci nového evropského grantu "Dítě jako každé jiné?" jsme rozšířili studijní podporu o
nový kroužek pro žáky prvního stupně. Děti by se zde věnovaly opakování, doučení látky a
případně oblasti reedukace. Chceme, aby měly možnost natrénovat to, čemu v hodinách
neporozuměly, nebo s čím mají dlouhodobější potíže. Kroužek budou moci navštěvovat
pravidelně, nebo nárazově po předchozím včasném nahlášení. Navštívit ho tak mohou i ti,
kteří byli nemocní, a uteklo jim vysvětlování nového učiva.
Vedoucí kroužku: Mgr. Daniela Truhlářová
Kroužek předškoláka
Jedná se o předškolní výuku zábavnou formou, kde se děti seznamují s prostředím školy.
Rozvíjejí se především v oblastech grafomotoriky (správné držení tužky, uvolněná ruka,
schopnost soustředit se na detaily a jemnosti při psaní - věci důležité pro správné psaní
písmen v budoucnu), dále v oblasti matematických představ (umění pojmenovat základní
geometrické útvary, kombinovat, počítat, třídit a porovnávat), správně rozpoznávat barvy,
strany, umět se rychle zorientovat v obrázku, vyjadřovat se a mnoho dalších věcí. Kroužek
probíhá v příjemném prostředí naší ZŠ Sion (budova Mandysova) s moderním vybavením
(včetně interaktivní tabule a atraktivních pomůcek). Na děti se těší milá paní učitelka, která
jim ráda pomůže s každým úkolem. Pokud máte o kroužek zájem, dejte nám co nejdříve
vědět, přihlásit své dítě můžete i v průběhu. A ještě jedna důležitá informace - kroužek je
zdarma.
Vedoucí kroužku: Mgr. Magda Rajmanová

Podobné dokumenty