newsletter 02/2014

Komentáře

Transkript

newsletter 02/2014
newsletter 02/2014
ERA21 #01 2014 HMOTA A ČAS
Editorial Památkářovo hoře Roman Čerbák detail KCEV – Krkonošské centrum environmentálního
vzdělávání ve Vrchlabí Petr Hájek / Petr Hájek Architekti intro Vetřelci a volavky. Straßenkunst Pavel
Karous rozhovor Kulturní dědictví je vlastnictvím celé společnosti Rozhovor Romana Čerbáka s Gustavem
Araozem teorie Podoba, hmota, čas a místo Petr Kroupa teorie Péče o společnost, nebo objekt? Miroslav
Cikán realizace Spolkový dům ve Slavonicích Jiří Opočenský, Štěpán Valouch / ov-a realizace
Divadelní centrum Ptuj Dean Lah, Milan Tomac / Enota zkušenosti Když dva dělají totéž, není to totéž
realizace Výukový pavilon České zemědělské univerzity v Chuchli Stano Bachleda, Alan Krajčír / plán B
architekti realizace Liturgická úprava katedrály sv. Mikuláše v Českých Budějovicích Marek Jan Štěpán
realizace Renovace severního křídla Jezuitské koleje a Staré koleje v Kutné Hoře Jakub Havlas, Jan
Hájek, Pavel Joba / Atelier M1 architekti zkušenosti Rozpory domnělé, či skutečné realizace Přestavba
Městských lázní v Liberci na oblastní galerii Jiří Buček a kolektiv / SIAL architekti a inženýři idea Černá
stavba Martin Zet příloha Energeticky úsporná architektura – příklady řešení svislého pláště Martin
Augustin, Kateřina Mertenová příloha Vliv historických přísad na vlastnosti vápenných kaší a malt
Radovan Nečas, Martin Boháč, Vladimír Persaň příloha Veletrh AMPER 2014 příloha Veletrh
Aquatherm Praha 2014 příloha Veletrh Light + Building 2014 prezentace Kampus Vysoké školy
ekonomické ve Vídni BUSarchitektur + Partner a další realizacE Administrativní objekt Nová Karolina
Park v Ostravě David R. Chisholm, Vít Máslo / CMC ARCHITECTS
ERA21 #01 2014 vyjde 23. února. Druhé letošní číslo, plánované na polovinu dubna, se zaměří na kvalitu života
ve městech, konrétně na příkladech Vídně, Curychu, Kodaně a Amsterdamu.
Vydávání časopisu ERA21
v roce 2014 finančně podporují:
1
Nadace české architektury
konference
akce
architektura mimo centra
Ve dnech 14.–15. března se v Liberci uskuteční
závěrečná konference projektu Architektura mimo
centra, jehož nositelem je Fakulta umění a architektury
TU Liberec spolu se společností Architektura.
Úkolem dvouletého projektu bylo mapovat kvalitní
architekturu v menších sídlech v České republice
i v zahraničí, která často zůstává stranou pozornosti,
a hledat podmínky, za nichž lze i v odlehlých lokalitách
dosahovat dobré úrovně výstavby. Ze zahraničních
účastníků již účast potvrdili: Luigi Snozzi (Švýcarsko),
Kengo Kuma (Japonsko), Hans Ibelings (Holandsko),
Germán del Sol (Chile), John O‘Reilly (Irsko), Murray
Fraser (Velká Británie), Herwig Spiegl (Rakousko),
Irakli Eristavi (Slovensko), Vasa Perović (Slovinsko),
Antoni Domicz (Polsko), Rolf Kuhn (Německo),
Todd Saunders (Norsko), Siiri Vallner a Indrek Peil
(Estonsko) a Henrieta Moravčíková (Slovensko).
Českou stranu budou reprezentovat pedagogové
Fakulty umění a architektury a další partneři projektu:
Zdeněk Fránek, Jiří Suchomel, Antonín Novák, Petr
Kratochvíl, Petr Volf. Konference proběhne v nových
prostorách Oblastní galerie v Liberci a bude přístupná
odborné veřejnosti a studentům architektury.
www.ex-centric.eu
dušan na scénu
Ve čtvrtek 27. února od 19 hodin na Nové scéně
Národního divadla v Praze vyvrcholí další ročník
Olověného Dušana, kultovní ceny o nejlepší
studentské projekty a ateliéry na Fakultě architektury
ČVUT v Praze. V průběhu galavečera s podtitulem
Dušan na Scénu budou oznámeny nominace
a ocenění projektů a ateliérů v oborech Architektura
a Design. Večer se ponese v duchu architekta Karla
Pragera, předepsaný dresscode je creative black
tie. Předprodej vstupenek probíhá v kanceláři SPA
(441) v budově FA, cena vstupenky je 50 Kč, součástí
vstupenky je katalog. Kapacita sálu je omezená!
Současně proběhne vernisáž výstavy nominovaných
a oceněných prací a ateliérů, kterou bude možno až
do 21. března navštívit přímo na piazzetě Nové scény.
www.olovenydusan.cz
2
Česko-švýcarské inspirace
Pro letošní rok připravilo občanské sdružení Kruh
ve spolupráci s Fakultou architektury ETH v Curychu
přednáškový cyklus Švýcarsko-české inspirace, který
představí aktuální tendence ve světové architektuře,
a to jak v praktické, tak teoretické rovině, a přiblíží
publiku švýcarskou architekturu, která je jednou
www.youtube.com/tricoobrazovky
z nejkompaktnějších a nejinspirativnějších v Evropě.
Sérii sedmi přednáškových a diskuzních večerů
zahájí ve čtvrtek 6. března architekt Christian
Kerez (*1962), mezi jehož nejzajímavější realizace
patří Muzeum umění ve Vaduzu, novostavba školy
Leutschenbach v Curychu nebo Kaple sv. Jana
Nepomuckého v Oberrealtě. Přednáška se koná
na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
www.kruh.info
ceny czech grand design 2013
V pondělí 10. března ve 20.25 hodin uvede ČT Art
záznam slavnostního večera Czech Grand Design
2013, které budou již poosmé rozdány v neděli
9. března v pražském Stavovském divadle. Tradičně
budou vyhlášeni vítězové v kategoriích Designér
roku, Designér šperku roku, Grafický designér roku,
Fotograf roku, Módní designér roku, Obchod roku,
Výrobce roku a Objev roku. Akademie designu ČR opět
uvede osobnost do síně slávy, vyhlášena bude rovněž
cena veřejnosti a Grand designér roku, který se stane
autorem Ceny pro Ceny Czech Grand Design 2014.
Výstava Ceny Czech Grand Design: Nominace 2013,
která představuje celou šíři nominací autorských
kategorií, je až do 31. března k vidění ve výstavním
sále Národního technického muzea v Praze.
www.2013.czechgranddesign.cz
POZVÁNKA
výstavy
OFIS ARHITEKTI
Galerie Architektury Brno aktuálně nabízí výstavu
významného slovinského ateliéru OFIS ARHITEKTI,
v jehož čele stojí architekti Rok Oman (*1970) a Špela
Videčnik (*1971). Výstava potrvá do 7. března.
www.galeriearchitektury.cz
Heinrich Lauterbach. architekt
vratislavského modernismu
V Galerii Jaroslava Fragnera v Praze aktuálně
probíhá výstava Heinrich Lauterbach. Architekt
vratislavského modernismu, která představuje
celoživotní dílo významného architekta
a univerzitního profesora Heinricha Lauterbacha
(1893–1973). Výstava potrvá do 16. března, ve čtvrtek
6. března se uskuteční komentovaná prohlídka
výstavy s přednáškou prof. Vladimíra Šlapety.
www.gjf.cz
Friedrich Ohmann:
Objev baroku a počátky moderní
architektury v Čechách
Moravská galerie v Brně nabídne výstavu Friedrich
Ohmann: Objev baroku a počátky moderní
architektury v Čechách, věnovanou osobnosti
7. národní konference
České komory lehkých obvodových plášťů
Motto: „Vliv architekta na posun technických možností”
19. 3. 2014
9.00 -15.00 hod.
Clarion Congress Hotel Praha 9
více na: www.cklop.cz
3
www.cklop.cz
Friedricha Ohmanna (1858–1927), jednoho
z nejvýznamnějších středoevropských architektů
z doby kolem roku 1900. Výstava bude k vidění
v Pražákově paláci od 13. března do 25. května.
www.moravska-galerie.cz
veletrhy, semináře
specifikaci v dodavatelské smlouvě, výrobu, dopravu
až po uložení a ošetřování v konstrukci, dále se zaměří
na problematiku zjišťování kvality betonu. Seminář
Provádění betonových konstrukcí proběhne ve dvou
termínech: ve čtvrtek 13. března v hotelu Artemis
v Praze a ve čtvrtek 27. března v hotelu Park Inn
v Ostravě.
www.betonuniversity.cz
Veletrh AMPER 2014
Ve dnech 18. až 21. března se na brněnském
výstavišti uskuteční další ročník mezinárodního
veletrhu AMPER 2014, zaměřeného
na elektrotechniku, elektroniku, automatizaci, ICT,
osvětlení a zabezpečení. Veletrh svým vystavovatelům
nabídne ideální prostor pro navázání nových
obchodních vztahů, posílení image značky, upevnění
konkurenční pozice firmy a vztahů se stávajícími
zákazníky a v neposlední řadě efektivní prezentaci
a propagaci novinek.
www.amper.cz
lávka přes labe v hradci králové
Statutární město Hradec Králové vyhlásilo
jednokolovou veřejnou projektovou soutěž Lávka
přes Labe v Hradci Králové. Předmětem soutěže
je zpracování architektonického návrhu lávky přes
Labe v Hradci Králové jako spojnice v návaznosti
na ulici Škroupovu a lokalitu Aldis. Termín odevzdání
soutěžních návrhů je 7. března 2014.
www.hradeckralove.org
semináře beton university
Skupina Českomoravský beton pořádá 5. ročník
seminářů věnovaných moderním trendům v oblasti
betonu Beton University. První pololetí nabídne
dvě témata. Seminář Betony pro dopravní stavby
se zaměří na betony pro dopravní stavby a konstrukce
z nich prováděné, budou zde představeny požadavky
na betony ze strany zadavatelů, vysvětlena
problematika modulu pružnosti betonu a jeho vazba
na konstrukce dopravních staveb a nastíněna
problematika požární ochrany v tunelových stavbách.
Seminář Betony pro dopravní stavby se uskuteční
ve čtvrtek 20. března v EA Business Hotelu v Jihlavě.
Druhý seminář Provádění betonových konstrukcí
představí všechny fáze procesu provádění betonových
konstrukcí, které mají vliv na výslednou kvalitu díla:
od správné volby betonu ve fázi projektu přes jeho
Komunitní centrum H55
Městská část Praha 14 vyhlásila jednokolovou
veřejnou projektovou architektonickou soutěž o
návrh Komunitního centra H55. Předmětem soutěže
je zhotovení návrhu nového komunitního centra,
které bude umístěno v lokalitě historického jádra
Hloubětína, k. ú. Hloubětín, v sousedství památkově
chráněného kostela sv. Jiří, zahrad Hloubětínského
zámečku a Křížovnického dvora. Komunitní centrum
by mělo vytvořit společenské centrum místa, zajistit
prostor pro setkávání oficiálních i neoficiálních
komunitních skupin a prostor pro spolupráci Městské
části Praha 14 s občany. Předpokládané náklady na
novostavbu komunitního centra jsou odhadovány
na 19 mil. Kč bez DPH. Termín odevzdání soutěžních
návrhů je 31. března 2014.
www.h55.cz
4
soutěže
Prezentace archeologických nálezů
v Přerově
Město Přerov vyhlásilo veřejnou anonymní
architektonicko-urbanistickou projektovou soutěž
Prezentace archeologických nálezů v Přerově.
Předmětem soutěže je zpracování architektonicko-urbanistického návrhu na řešení veřejného
prostranství s archeologickými nálezy základů
kostela sv. Marka a školy Jednoty bratrské v lokalitě
Na Marku, která se nachází na rozhraní městské
památkové zóny a jejího ochranného pásma. Jedná se
o pozemky p. č. 4951/3, 4953, 4954, 237, 238, 4955,
k. ú. Přerov, které se nacházejí v lokalitě ohraničené
ulicemi Spálenec, Mostní a Na Marku, v blízkosti
řeky Bečvy. Podmínkou je zachování stávající nově
zbudované zpevněné plochy na pozemku p. č. 238,
k. ú. Přerov. Termín odevzdání soutěžních návrhů je
17. dubna 2014.
www.prerov.eu
městská knihovna písek
Město Písek vyhlásilo jednokolovou architektonicko-výtvarnou a designovou projektovou soutěž Městská
knihovna Písek, Alšovo náměstí č. p. 75–77.
Předmětem soutěže je zpracování architektonicko-výtvarného návrhu stavebních úprav, designového
řešení interiéru (včetně mobiliáře) a návrh stavebních
úprav dvorní části stávajícího objektu pro funkci
Městské knihovny Písek. Termín odevzdání
soutěžních návrhů je 25. dubna 2014.
www.mesto-pisek.cz
Plzeň, Americká – Sirková
Město Plzeň vyhlásilo veřejnou jednokolovou
architektonicko-urbanistickou ideovou soutěž Plzeň,
Americká – Sirková. Předmětem soutěže je zpracování
návrhu na řešení území Americká – Nádražní –
křižovatka U Jána – Denisovo nábřeží, s důrazem
5
na urbanistickou strukturu a vymezení veřejných
prostranství a stanovení základních principů řešení,
dle soutěžního podkladu P.1. Termín odevzdání
soutěžních návrhů je 25. až 30. dubna 2014.
www.ukr.plzen.eu
Sportovní centrum Chrudim
Město Chrudim vyhlásilo jednokolovou veřejnou
projektovou architektonicko-urbanistickou soutěž
o návrh Sportovního centra Chrudim. Předmětem
soutěže je nalezení optimálního způsobu a míry
přestavby a rekonstrukce sportovního areálu na
Tyršově náměstí v Chrudimi. Termín odevzdání
soutěžních návrhů je 16. května 2014.
www.chrudim.eu
Young Architect Award 2014
Byl vyhlášen 6. ročník mezinárodní soutěže Young
Architect Award 2014 pro studenty a začínající
architekty do 33 let na téma Bolavá místa měst
a obcí – opuštěný industriál. Na výběr jsou
lokality, které označili zástupci dotčených měst
a obcí společně s územními odbornými pracovišti
Národních památkových ústavů. Jedná se o objekty
či areály nádražní, vojenské, dopravní či zemědělské,
důlní šachty, ale i o prostředí, v němž se pomalu
„degradovala struktura zástavby”, například o bývalou
elektrárnu a teplárnu v Holešovicích, Žižkovské
nádraží v Praze, Brněnskou přehradu nebo lokalitu
autobusového nádraží v Liberci. Účastníci si
případně mohou zvolit vlastní místo, které považují
za problémové a které splňuje kritéria soutěže,
a zahájit tak diskuzi o budoucí výstavbě se zástupci
a obyvateli měst. Termín přihlášení soutěžních návrhů
je 3. července 2014, výsledky budou vyhlášeny
v polovině září, následovat bude putovní výstava
po českých městech.
www.yaa.cz

Podobné dokumenty

newsletter 02/2013

newsletter 02/2013 zer­vace! Výstava potrvá do 14. dubna. V pátek 5. dubna se bude konat další večer s kurátorem výstavy Matthieu Jaccardem, architekty ateliéru Brau­ en & Wälchli (autory rekonstrukce švýcarské ambas...

Více