Stáhněte si č. 48 v PDF - Česká společnost pro údržbu

Komentáře

Transkript

Stáhněte si č. 48 v PDF - Česká společnost pro údržbu
ISSN 1803-4535
8 Průzkum trhu: Software pro údržbu 38 OEE vs. MTBF
Březen 2016
Číslo 1 (48) Ročník IX
Digitalizace v údržbě 14
Využití IIoT – hotová řešení pomáhají
zvýšit propojitelnost a umožňují lepší
přístup k datům.
Tento časopis je českou mutací
USA
www.udrzbapodniku.cz
© 2015 SCHUNK GmbH & Co. KG
www.cz.schunk.com/greifer
Chapadla SCHUNK.
Osvědčená
od roku 1983
Inovace od rodinné firmy
Nová chapadla SCHUNK
PGN-plus-P a PGN-plus-E
Nejširší program robustních a odolných
malých i univerzálních chapadel s více než
4000 standardními komponenty stanovuje
měřítka ve všech oborech.
Jens Lehmann, legendární německý brankář,
od roku 2012 vyslanec značky rodinné firmy
SCHUNK, zosobňuje přesné uchopení
a bezpečné, koncentrované držení.
z Generation
Permanent
Jediná s vícezubým vedením a permanentním mazáním.
Pneumatické miniaturní
paralelní chapadlo
SCHUNK MPG-plus.
AMPER 2016 BRNO | pavilon V, stánek 5.09
Elektrické 2prsté
miniaturní chapadlo
SCHUNK EGP 25-Speed.
Nejjednodušší integrace.
Elektrické 2prsté chapadlo
s velkým zdvihem
SCHUNK EGA.
Vážení čtenáři,
vítejte u březnového vydání, kterým vstupujeme již do osmého ročníku časopisu.
Číslo osm charakterizují podle numerologie hojnost a moc, pevně tedy věřím, že
si na konci roku společně tyto přívlastky potvrdíme. Dobré věci se nemají měnit,
proto také v tomto roce vychází časopis jako čtvrtletník a bude servírovat pravidelný
informační servis, na který jste zvyklí z předchozích let.
Jednou z dominant tohoto čísla je Průmysl 4.0 – téma čtvrté průmyslové revoluce,
které již nějaký ten pátek brázdí české i světové průmyslové končiny. Pokud bych
měla odvahu tento fenomén přiblížit dětem v mateřské škole, použila bych nejspíše
zábavný příběh o pejskovi, který vysvětluje, kterak do světa strojů a průmyslu pronikají
informační technologie a ovlivňují jej. Odpovědí zvídavých dětí by mohl být přezíravý
pohled, který je donutil zvednout hlavy od tabletů, chytrých telefonů či monitorů
počítačů. Neboť jak si všímám, knížka, příběhy, omalovánky či pastelky již nejsou
v kurzu. Na to si budeme nejspíš muset počkat do další revoluce, již páté v pořadí…
Ale zpět k průmyslovému internetu věcí, který bezpochyby ukrývá obrovský potenciál také pro obor údržby průmyslových podniků. Uznejte sami – nezní naprosto
skvěle třeba možnost vzdáleného monitorování, sběru dat získaných v reálném čase,
flexibilního plánování údržby a zlepšování výkonnosti? Za evidentním pozlátkem
plným blyštivých výhod se však ukrývají i četné výzvy, jimž čelí nejen české výrobní
podniky a čeští údržbáři; jde zejména o otázky spjaté s bezpečností i mírou ochoty
stárnoucí pracující populace otevřít se změnám, které tato „revoluce“ nutně nastoluje.
Již tradičně v březnovém úvodním slově vypočítávám kvanta aktivit, které nás
čekají během jarních měsíců. Především je to veletrh Amper v Brně, kde již tradičně
vystavujeme, pořádáme seminář a vyhlašujeme vítěze ankety Produkt roku. Veletržní
seminář by mohl zajímat zejména Vás, naše čtenáře, je totiž zaměřen na údržbu
a diagnostiku a naváže na loňský debut, který jsme zpětně vyhodnotili jako velice
úspěšný. Neváhejte s účastí, počet míst je omezen! Jak velice trefně poznamenala má
redakční kolegyně Tereza, zvláštností naší účasti na veletrhu nebudou žádné technické
novinky, nesestrojili jsme pro tuto příležitost perpetuum mobile a nevysvětlíme Vám
nejspíš ani kvantovou fyziku. Zato nabízíme nejvyšší koncentraci dívek a dam v celé
hale V a také domácí sušenky i vynikající kávu. Řekněte – kdo jiný to má? Výčet
dalších jarních aktivit by byl opravdu dlouhý, doporučuji tedy sledovat naše weby
(www.udrzbapodniku.cz nebo www.konference-tmi.cz) a vybírat z pestrého koktejlu
témat. Součástí konferenční nabídky již nejsou sušenky, ovšem s ansámblem plným
usměvavých kolegyň nám to doufám odpustíte.
Po loňských kutilských zkušenostech bych se na tomto místě ráda podělila o pravidelný příděl i v letošním roce, bohužel zatím razantnější aktivitě brání nestálé podmínky
tolik nezvyklé pro středoevropské končiny (sníh, mráz, vítr, žhnoucí slunce – často
vše v jednom dni či odpoledni). Poskytuje to ovšem velkou výhodu, totiž že se mohu
psychicky a teoreticky připravit na veškeré činnosti, které s sebou bezpodmínečně
jaro přinese.
Milí čtenáři, ať už se spolu uvidíme na některé z konferencí, seminářů, nebo ne, všem přeji klidné čtení a ještě
pohodovější chvíle odcházející zimy.
Řízení a údržba
průmyslového podniku
@TMI_CZ
Řízení a údržba
průmyslového podniku
Trade Media International s.r.o.
Barbora Karchová
Šéfredaktorka
SAMOLEPÍCÍ ETIKETY • TERMOTRANSFER TISKÁRNY • INKJET • APLIKÁTORY ETIKET • TERMOTRANSFEROVÉ PÁSKY • ZNAČENÍ LASEREM • VERIFIKACE OCR A KÓDŮ • KAMEROVÉ SYSTÉMY
Editorial
avštívit
n
s
á
n
Přijď te
avilon V
p
R
É
ly
P
na AM TR spotřební materiá
tizace
.06 – T
- automa
stánek 4
ie
g
lo
o
n
h
.06 – tec
stánek 7
ER,
ŽÍT LAS
AK POU
NEVÍŠ J PECIALISTŮ
I
L
T
S
E
J
SE S
T ÝMU
ZEPTEJ TECHNOLOGY
ARDO
Z LEON
IP65
steel
tainless
90 % S Aluminium
%
10
eníze
šetří p
ovozu
5°C pr
6
o
d
ž
a
tivitu
u
d
pro k
zvyšuje
5
6
24/7/3
servis
357
4
8
5
74
+420 7
Mad
EU
e in
www.LT.cz
www.tiskovehlavy.cz
4
forum
35. mezinárodní vědecká konference
6
Roboty jsou připraveny na cestu do
DIAGO® 2016
Březen 2016
ČÍSLO 1 (48) ROČNÍK IX
digitálních továren
8
PRŮZKUM TRHU
Mění nástup digitalizace tvář údržby?
11 „Hostované“ ERP pro výrobní firmy
13 případová studie
MAXIMální užitek v pivovarnictví
14 Téma z obálky
Využití IIoT – hotová řešení pomáhají
zvýšit propojitelnost a umožňují lepší
přístup k datům
16 Je zapotřebí jít nad rámec konceptu
Big Data a získávat relevantní data
18 Stavební kameny IIoT
22 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ
Snaha o nalezení „dokonalého“ návrhu
uložení ložisek
26 Skutečná cena padělaných ložisek
22 ELEKTROTECHNIKA
Zachování kvality dodávky elektrické
energie za proměnlivých podmínek
28AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA
36údržba & správa
Uvolněte prostor funkci spolehlivosti
a odhalte její potenciál
38 OEE vs. MTBF: Která z nich je ta pravá
metoda měření?
42 Preventivní údržba: Správně
analyzujte získaná data
46 10 kroků pro dosažení nejlepších
postupů provádění údržby výrobních
zařízení
48 Standardizací k úspěchu v podnikání
52 Pět strategií, jak vypátrat a eliminovat
Digitalizace v údržbě
ztráty vznikající v rozvodech
stlačeného vzduchu
54 případová studie
Až 10% zvýšení výkonnosti! Ale jak?
Přeložené texty jsou v tomto časopise
umístěny se souhlasem redakce časopisu „Plant Engineering Magazine USA“
vydavatelství CFE Media. Všechna práva
vyhrazena. Žádná část tohoto časopisu
nemůže být žádným způsobem a v žádné
formě rozmnožována a dále šířena bez
písemného souhlasu CFE Media. Plant
Engineering je registrovanou ochrannou
známkou, jejímž majitelem je vydavatelství
CFE Media.
14
V současné době inteligentní provozní přístroje, terminály digitálního spojovacího
pole, stávající možná propojitelnost díky Internet Protocolu (IP), webové služby,
záznamy z historie a pokročilý software pro analýzu poskytují základ pro
průmyslový internet věcí (IIoT).
Zaostřeno
Kdo stanovuje bezpečnostní normy
ve vašem podniku?
on-line
Tentokrát pouze elektronicky v sekci Zaostřeno na www.udrzbapodniku.cz.
22 Strojní inženýrství
Snaha o nalezení „dokonalého“ návrhu uložení ložisek
Měření je rozhodujícím faktorem pro zajištění spolehlivosti provozu točivých strojů.
30 Automatizační technika
Modernizace řídicího systému
ve vodárně Kværndrup
Řídicí systémy představují nervový systém a „centrální inteligenci“ technologie.
Výměna starší generace systému za nový znamená časově i finančně náročný
proces.
42 Údržba & správa
Preventivní údržba: Správně analyzujte získaná data
Inteligentní způsob provádění údržby uchová „pocit z nového stroje“ v nezměněném stavu.
57 Trendy v potravinářství a farmacii
Modernizace systémů řízení výrobních technologií
v českém potravinářském průmyslu
Hovoříme-li o pojmu potravinářská výrobní technologie či o potravinářském
průmyslu, je nutno uvést, že jde o výrobní odvětví, které zahrnuje mnoho velmi
odlišných výrobních oborů.
REDAKCE
Reklama
Šéfredaktorka
Barbora Karchová
Key Account Manager
Alena Kičmerová
tel.: +420 777 793 392
e-mail: [email protected]
Redaktoři
Jana Poncarová, Lukáš Smelík
24 Štíhlá
ISSN 1803-4535
Prosinec
2015
Číslo 4 (47)
výroba
8 Průzkum trhu: Software pro údržbu 38 OEE vs. MTBF
ISSN 1803-4535
u
ování prach
ení pro odluč
20 Zaříz
zbap
www.udr
Ročník VIII
Březen 2016
odniku.cz
www.udrzbapodniku.cz
Číslo 1 (48) Ročník IX
pekty
ntální as
Environme ce mazání 10
ati
v problem
, které jsou
Předseda redakční rady
Zdeněk Votava
novou
systémy
a těsnicí
í, nabízejí
Kapaliny otnímu prostřed
šetrné k živ
ivu.
perspekt
Digitalizace v údržbě 14
Využití IIoT – hotová řešení pomáhají
zvýšit propojitelnost a umožňují lepší
přístup k datům.
Tento časopis
je českou
mutací
USA
Tento časopis je českou mutací
USA
Odborná spolupráce
Martina Bojdová, Jiří Fizek, Monika Galbová,
Petr Klus, Petr Moczek, Zdeněk Mrózek,
Pavla Rožníčková
Redakční rada
Juraj Grenčík, František Helebrant,
Tomáš Hladík, Libor Keller, Václav Legát,
Vladislav Marek, Hana Pačaiová, Věra
Pelantová, Miroslav Rakyta, Lubomír Sláma,
Ondrej Valent, Juraj Vitkaj
Account Manager
Jana Mitrengová
tel.: +420 731 127 618
e-mail: [email protected]
Grafické zpracování
Jiří Rataj
REDAKCE POLSKO
Tomasz Kurzacz
VYDAVATEL
Trade Media International, s. r. o.
Mánesova 536/27
737 01 Český Těšín
Tel.: +420 558 711 016
www.trademedia.cz
www.udrzbapodniku.cz
ISSN 1803-4535
MK ČR E 18395
Tisk
Printo, spol. s r. o.
REDAKCE USA
Bob Vavra
Kevin Campbell
Amara Rozgusová
Redakce si vyhrazuje právo na krácení textů nebo na změny jejich nadpisů. Nevyžádané texty nevracíme. Redakce neodpovídá za obsah reklamních materiálů.
Časopis je vydáván v licenci CFE Media.
Forum
35. mezinárodní vědecká konference DIAGO® 2016
Ladislav Hrabec
ATD ČR, z. s.
J
iž 35. ročník meziná ro d n í vě de c ké
konference DIAGO®
2 016 s p o d t i t u l e m
„Technická diagnostika
strojů a výrobních zařízení“, která se uskutečnila
v termínu 2.–3. února 2016
v hotelu H A R MON I E
v Lu hačov icích, je ji ž
minulostí. Při troše skromnosti můžeme říci, že byla
kon ferenc í ú s p ě š nou .
K tomuto hodnocení nás
snad opravňuje jak vysoká
účast, kdy se konference
společně s organizátory
zúčastnilo na 170 osob,
včetně v ýznamného zastoupení kolegů
z Polska a ze Slovenska, tak ohlasy samotných
účastníků po jejím skončení.
Na organizaci celé akce, která probíhala
pod záštitou prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.,
rektora VŠB-TU Ostrava, doc. Ing. Ivo
Hlavatého, Ph.D., děkana Fakulty strojní
VŠB-TU, a doc. Dr. Ing. Ladislava Kováře,
vedoucího katedry 340, se tradičně podílely
také Asociace technických diagnostiků
ČR, z. s., a katedra výrobních strojů a konstruování Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava.
Nedílnou součástí konference bylo setkání
odborníků certifikovaných pro funkci „specialista vibrační diagnostiky“, jež se konalo
dne 1. 2. 2016.
Jako obvykle měla konference svou pracovní, ale také společenskou část. V rámci
té pracovní zazněla řada odborných
přednášek, v nichž účastníci prezentovali
nejen samotné problémy, které se v provozu
strojních zařízení objevují, ale zejména také
možnosti jejich praktických řešení vedoucích
celkově k minimalizaci výpadků ve výrobě
a k dosažení vysoké provozní spolehlivosti.
Nejednou na fóru zazněl názor, že by se práce
technického diagnostika neměla omezovat
pouze na řešení provozních stavů strojů
a nápravných opatření po poruše, ale že by
se měl technický diagnostik aktivně zapojovat také do procesu konstrukce strojních
zařízení.
Také neformální, společenská část měla
svou kvalitu. Po dobu celého večerního
diskusního fóra hrála k tanci i poslechu živá
hudba a velkého ohlasu se dočkalo i umělecké vystoupení. Tato část konference jasně
potvrdila staré známé moudro, že „láska
(nejen ke konferenci) prochází žaludkem“,
což dokazuje řada díků a pochvalných
e-mailů, jež nadšeně reagují na zorganizování odpolední „redukované“ domácí zabijačky na terase hotelu a večerní ochutnávky
dortů z produkce ostravské cukrárny Ollies
dorty s. r. o.
Zmiňovaná spokojenost účastníků nás
nejen těší, ale také zavazuje. Proto jsme již
nyní zahájili přípravu dalšího ročníku konference s pořadovým číslem 36, resp. s označením DIAGO® 2017. A je docela možné, že
nás čeká také překvapení v podobě změny
místa konání konference.
Autorem textu je Ing. Ladislav Hrabec,
Ph.D., tajemník ATD ČR, z. s., a jeden
z organizátorů konference DIAGO® 2016.
4 • březen 2016
řízení & údržba průmyslového podniku
Národné fórum údržby 2016
16. ročník
medzinárodnej konferencie
konanej pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR
Pozvánka
Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Hotel PATRIA
31. 5.–1. 6. 2016
www.udrzba.sk
Forum
Roboty jsou připraveny na cestu do digitálních továren
Nedávná akce z dílny společnosti Trade Media International ukázala, že trendy v robotice jsou silně
ovlivňovány Průmyslem 4.0. Konference o tuzemské průmyslové robotice se uskutečnila ve dnech
27. a 28. ledna 2016 v kongresovém sále brněnského hotelu Atlantis.
„V nejbližších několika dnech lze očekávat exponenciální nárůst robotiky,“
prohlásil na úvod moderátor a garant
konference, jež nesla název „Trendy
v robotizaci a automatizaci 2016“,
Branislav Lacko z Českomoravské společnosti pro automatizaci. Nešlo pouze
o konstatování založené na odborném
odhadu, toto tvrzení se opíralo také
o známá data organizace IFR. Ta
udává, že je v současných průmyslových provozech nainstalováno na 1,7
milionu průmyslových robotů, přičemž
přírůstek za loňský rok dosáhl výše 230
tisíc a očekávaný meziroční nárůst má
činit dalších patnáct procent. Tato data
jen potvrdil lokální průzkum realizovaný a prezentovaný redakcí časopisu
Control Engineering Česko.
Roboty v Továrně 4.0
Již ve zmíněné úvodní přednášce
zaznělo, že v celoevropském měřítku je
patrný zejména trend využívání inteligentních průmyslových robotů v rámci
kybernetických soustav Průmyslu 4.0.
V továrnách budoucnosti, které iniciativa pomalu přivádí k životu, jistě
najde uplatnění řada nových robotů,
jež jsou konstruovány s cílem rozšířit
spolupráci člověka s robotem. Ostatně
o tom, že kolaborativní robotika již
neexistuje pouze v teoretické rovině,
se mohli přesvědčit návštěvníci konference nejen z přednášek,
ale také z dostupných
exponátů prezentovaných
na doprovodné výstavě,
která je již nedílnou součástí konference.
O svém podílu na rozšíření robotiky na tuzemském trhu měl možnost
př ítom né pře s vě d č it
zástupce první dodavatelské firmy v programu.
Jiří Samek ve svém vstupu
prezentoval roboty Stäubli
a ukázky jejich využití
v různých aplikacích.
6 • březen 2016
Přítomné mimo jiné zaujala aplikace robotu při výrobě motorků
do nadčasových hodinek značky
Rolex, jež byla ukázkou práce
robotického obrábění.
Kvalitní robotické a automatizační komponenty jsou nakonec
jedinou cestou, kterou se lze vydat,
aby bylo dosaženo již zmiňovaného
Průmyslu 4.0. Nicméně pro kompletaci prvků pro chytré továrny
budoucnosti hrají roli nejen
samotní producenti těchto technologií,
ale také schopní systémoví integrátoři,
kteří dokážou tyto komponenty proměnit v jeden celistvý funkční celek.
„Nadčasová a originální vzájemná
integrace těch nejlepších automatizačních komponent je klíčem k přípravě výroby budoucnosti,“ měl jasno
Miroslav Rumpel zastupující společnost
ELCOM, a. s., která se dle jeho slov snaží
vytvářet jakýsi můstek mezi různými
dodavateli.
Cena hodiny robotu vs. cena lidské
práce
Tomáš Posekaný, který se kvůli
absenci svého kolegy zhostil přednášky
o metodice plánování robotizované
výroby ve firmě Škoda Auto, byl bezesporu jedním s hřebů programu. Právě
největší tuzemský výrobce automobilů
je často spojován s principy průmyslové
revoluce.
Přestože si je koncern dle
slov přednášejícího plně
vědom všech sociálně-ekonomických aspektů
rozšiřování robotizace,
věří, že jde o odraz měnící
se struktury společnosti,
kdy se bez zvyšující míry
automatizace brzy neobejde žádný vyspělý průmyslový provoz. Pomineme-li
dopad na oblast zaměstnanosti, je reálný výpočet
nákladů na hodinu provozu robotu oproti hodině
řízení & údržba průmyslového podniku
vynaložené na pracovníka poměrně
propastný. Zatímco na robot je potřeba
vyčlenit v rozpočtu 160 korun, u člověka
jsou při stejné práci náklady stanoveny
na 337 korun za hodinu.
Robot a člověk – ruku v ruce vstříc
dalšímu vývoji
Dojmů, vjemů a informací bylo v již
v prvním dni nespočet. Chybou by však
bylo opomenout druhý den, jehož úvod
opět patřil Průmyslu 4.0. I přesto, že
o tématu padlo do té chvíle mnohé, kvalita příspěvků plánovaného diskusního
fóra jen posunula myšlenkové popudy
a nálady průmyslu všeobecně. Do diskusního fóra se postupně zapojili Daniel
Kaminský z firmy ELCOM, Jan Ohřál
za B+R automatizaci a Martin Baumruk
ze Siemensu, který navíc doplnil téma
o pohled na kolaborativní roboty z hlediska konceptu digitální továrny.
Bezesporu lze říci, že ačkoli diskuse
o výše jmenovaném tématu patřila
k jednomu z vrcholů konference, ani
ta ještě neznamenala její závěr. Druhého
dne plynule pokračovaly debaty a přednášky tematicky spojené se dnem
prvním, jejichž cílem bylo naznačit,
jak bude vypadat budoucnost robotů
a jejich interakce s člověkem.
Pravdou zde dokázanou zůstává, že
budoucnost průmyslu bude bezesporu
vybudována na bedrech průmyslových
robotů. Výhody automatizovaných
pracovišť začínají přehlušovat sílící
hlasy odborů, které ale také jen tak
neutichnou.
Remote Support – Nová servisní služba v oblasti
Remote
Support
– Nová
střídavých
pohonů
ABB. servisní služba v oblasti
střídavých pohonů ABB.
Služba Remote Support je založena na automatickém vzdáleném nepřetržitém sběru
provozních
dat zSupport
důležitých
pohonů vnaprovozu
zákazníka
a následným
přenosem
Služba Remote
je založena
automatickém
vzdáleném
nepřetržitém
sběru
sumarizovaných
dat
do
centrální
databáze
provozované
na
serveru
ABB.
Kontrola
provozních dat z důležitých pohonů v provozu zákazníka a následným přenosem
a vyhodnocování dat
dat do
slouží
k okamžité
kvalifikované
reakci
výstražné
havarijní
sumarizovaných
centrální
databáze
provozované
nana
serveru
ABB.nebo
Kontrola
stavy
pohonu. Služba
je vhodná
pro důležité
a kritické
pohony
v provozech,
a vyhodnocování
dat slouží
k okamžité
kvalifikované
reakci
na výstražné
nebokde
havarijní
výpadky
mohouSlužba
způsobovat
významné
škody.aOkamžité
a přesné
informace pomohou
stavy pohonu.
je vhodná
pro důležité
kritické pohony
v provozech,
kde
na
minimum
zkrátit
čas servisního
zásahu,
nebo
mu i předejít
díkyinformace
včasné reakci
na
výpadky
mohou
způsobovat
významné
škody.
Okamžité
a přesné
pomohou
výstražné
automatické
hlášení.
Sběrné
komunikační
moduly
lze
aplikovat
snadno
na minimum zkrátit čas servisního zásahu, nebo mu i předejít díky včasné reakci na
u
nových instalací,
ale jehlášení.
možné Sběrné
je doplnit
i k starším pohonům
odaplikovat
typové řady
ACS800.
výstražné
automatické
komunikační
moduly lze
snadno
u nových instalací, ale je možné je doplnit i k starším pohonům od typové řady ACS800.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
ABB s.r.o.
140 00 Praha 4 - Nusle
Štětkova 1638/18
Kontaktní centrum: Tel.: 800 312 222
140 00 Praha 4 - Nusle
Kontaktní centrum: Tel.: 800 312 222
průzkum trhu
Mění nástup digitalizace tvář údržby?
Digitalizace prorůstá průmyslovou firemní strukturou až do morku posledního stroje. Síla v podpoře výroby
prostřednictvím informačních technologií zdá se být nezastavitelná a je tak pravděpodobné, že bude měnit
i běžnou agendu pracovníků údržby. Nebo taky ne…
Lukáš Smelík
Řízení a údržba průmyslového podniku
Naposledy jsme si v rámci průzkumu trhu položili otázku
na téma aktuálního stavu softwarové podpory v údržbě
na konci roku 2009. Pravda, to nebyl pro průmysl zrovna
dobrý rok. Vzhledem k mediálním tlakům kolem iniciativy
Průmysl 4.0 nebo kvůli všudypřítomnému přesvědčování
o nutnosti digitalizace v krutém konkurenčním světě či
jen tak ze zvědavosti jsme si tuto otázku položili nedávno
znovu. Z výsledků průzkumu lze vyčíst některé symptomy
měnící se role tohoto věčně nevděčného povolání, o „bílých
límečcích“ v údržbě asi ještě nějaký čas neuslyšíme.
Franta z jedniček a nul
Zcela netradičně a z úcty ke všem našim čtenářům si
dovolím začít od konce. Nejen při našem šetření, ale také
během všech konferencí o problematice údržby se při
debatách o nasazování informačních systémů vždy zastavíme u otázky, zda informační systémy opravdu dokážou
nahradit zkušenosti dnešních údržbářů. Na jednu stranu je
pravda, že zkušenosti dlouholetého údržbáře, říkejme mu
třeba František, jsou v očích operátorů na hranici zjevného
obdivu. Správný údržbář, a že jiné neznáme, samozřejmě
zná svou továrnu i všechny její mašiny lépe než vlastní
ženu… a také mnohem lépe pozná, když jí něco je.
Tento stav je zřejmě pro všechny strany výhodný, jenže
pouze do chvíle, než se František rozhodne, že by bylo dobré
začít uvažovat o důchodu. A podívejme se, co nastane…
jelikož dnešní student má zřejmě práci v údržbě zařazenu
hodně hluboko pod ostatními možnostmi, ve fabrice už
není žádný další František, který by znal výrobu jako své
boty prošlapané při práci.
Když pomineme spoustu faktorů, kvůli nimž bychom
se dostali na velice tenký led, který nebudeme vzhledem
k málo tuhé zimě pokoušet, nedostatek zkušených údržbářů
musí mít přirozeně za následek to, že tyto zkušenosti musí
nahradit něco jiného. V našem případě to bude informační
systém. A jsme u kamene úrazu, který u informačních
systémů v údržbě dopadá již ve fázi implementace.
O nákupu tohoto řešení většinou rozhodne vedení společnosti, které má možná někde v blahé paměti uloženu
vzpomínku, že kdesi ve výrobě má pracovníky údržby.
Nicméně když o nich začne přemýšlet, většinou to je špatné
znamení, protože to bude znamenat škrty v rozpočtu.
A základním předpokladem toho, aby digitalizace v údržbě
měla úspěch, je, že se stejně jako předtím František naučí
znát svou továrnu. Výhodou tady je, že se vším respektem
k našemu odborníkovi může být učení systému mnohem
rychlejší a efektivnější.
Papír, tužka a MS Excel na ústupu
Vraťme se však k počáteční ambici zjistit, jaký je skutečný stav užívání systému
Jaký systém softwarového řízení údržby je
pro počítačovou podporu údržby na trhu.
Zatímco data stará pět let vykazovala,
instalován ve Vaší společnosti?
že téměř polovina respondentů neměla
oblast údržby podporovánu žádným
9,50 %
uceleným softwarovým řešením, data
letošního průzkumu dokazují slušný
kaskádový skok. I přes možnou statis42,90 %
tickou odchylku plynoucí z rozdílného
vzorku poukazuje aktuální průzkum
pouze na deset procent provozů bez
řešení na bázi specializovaného CMMS
nebo alespoň jako modulárního systému
47,60 %
ERP. Stejně jako v minulosti se však ukázalo, že snadnější přístup k digitalizaci
v údržbě zaznamenávají firmy, které mají
startovací pozici určenu už v SAPu.
„Obvykle je dostupný software připraŽádný
Specializovaný CMMS
Modul systému ERP
ven plnit náročné požadavky vedení společnosti,“ hodnotí současné softwarové
8 • březen 2016
řízení & údržba průmyslového podniku
Jaký byl hlavní důvod implementace řídicího systému pro oblast údržby?
4,5
3,82
4
2,5
4
3,81
3,77
3,47
3,35
3,5
3
4,16
2,84
2,55
2
1,5
1
0,5
0
Tlak vedení
Potenciál úspor
plynoucí z
implementace
Jednoduchost řešení
Naplnění
Kvalita a
specifických potřeb funkcionalita řešení
vybavení Markéta Nesvačilová, konzultantka společnosti
POSYS, partnera informačního systému HELIOS. Software
dle jejích slov dnes musí pokrývat oblasti od vzniku požadavku na údržbu jakékoli povahy přes rychlou distribuci
správné osobě až po následnou administraci požadavku
v oblasti financí, evidence práce a taktéž pravidelné
činnosti.
S tímto prohlášením se ztotožňují i jiní dodavatelé, i když
mezery stále vidí. „Softwarová vybavenost je již celkem
dobrá, ale stále ne dostačující. Spousta firem nemá CMMS
zakoupen nebo používají jen papír, MS Excel nebo svůj
CMMS nepoužívají; vždy záleží na lidech a motivaci,“ uvádí
Tomáš Radosta ze společnosti IVAR, která do firem dodává
řešení PROFYLAX.
I z tohoto prohlášení je zajímavé sledovat, že jen nákup
nestačí. Skutečně efektivní se stává až správným užíváním v praxi. Důležitá je také prvotní motivace a faktory
zohledňované při nákupu.
Na velikosti nezáleží
Jedním z klíčových faktorů při výběru
informačního systému pro údržbu by
se mohla stát nabídková cena. Nicméně
zde to nemusí být vždy pravda. Daleko
podstatnější je dle výsledků šetření,
zda software dokáže naplnit specifické
potřeby provozu, jaké úspory ve výrobě
přinese a stále častěji také možnost
napojení na další, většinou již existující informační strukturu zákazníka.
„Dobrá cena je dobrý argument, ale
vždy v yhraje funkcionalita. Pokud
máte oboje, máte vyhráno,“ potvrzuje
cenový argument Radosta, který ale také
souhlasí, že firmy hledají hodně muziky
za málo peněz. Tím také vzniká na trhu
menší neduh, kterým jsou diverze řešení
a hlavně výskyt některých nekvalit, jež
mohou způsobovat budoucí negativní
zkušenost při implementaci softwaru
do údržby.
Cena
Poměr kvality a ceny
Značka a věhlas
dodavatele
Možnost napojení
na stávající
infrastrukturu IT
„Vedoucí pracovník údržby často pátrá po vhodném
softwarovém produktu, který by jeho práci usnadnil, optimalizoval procesy údržby a podporoval rutinní činnosti,“
doplňuje Josef Dušek ze společnosti COMPAS automatizace
a přidává výčet běžných činností, pro které si jej vybírá,
„například aby plánoval a pořizoval příslušné záznamy,
aby aplikace CMMS pomáhala jak vedoucímu údržby, tak
údržbářům a servisním technikům při údržbě jednoduchým
využitím přímo v místě údržby a aby v co největší míře ulehčila vedení od často nenáviděného, zatěžujícího, ale přesto
v nezbytné míře potřebného, papírování a výkaznictví.‘“
Všechny funkce těchto systémů pak také vedou k přínosům, jež doceňuje nejen sektor údržby, ale zejména vedoucí
pracovníci, kteří hledají užitek zejména v konečné rozvaze.
Mezi nejčastěji vyhledávané přínosy tak lze bezesporu
zařadit snižování nákladů spojených s opravami a selháním
zařízení; popravdě vesměs převažují ekonomické výhody,
které dobře fungující informační systém slibuje.
Právě díky tomu pak není až tolik podstatné, jak velká je
společnost, jež zvažuje implementaci řešení. „Nemyslím si,
Stupeň softwarové podpory údržby v naší firmě:
4,50 %
31,80 %
63,60 %
Je dostačující
Potřebuje rozšíření
Zcela nevyhovuje
řízení & údržba průmyslového podniku
březen 2016 • 9
průzkum trhu
že by se tento faktor dal vyhodnotit podle počtu zaměstnanců. Důležitějším hlediskem při pořizování softwaru
údržby je majetek, o který se společnost stará, jaké má
v souvislosti s tímto majetkem náklady, k čemu jej využívá,“ vysvětluje rozmanitost aplikací také u menších firem
Nesvačilová.
Místo hasáku tablet, místo oleje „fleška“
Brána k digitalizaci v oblasti údržby zdá se být již
otevřena. Nicméně je zcela jisté, že údržbáři, kteří mají
ke strojům většinou nejblíže, zatím nějak ne a ne spatřit
bájnou průmyslovou revoluci. Na druhou stranu je patrné,
že roste tlak vedení, které údržbáře nutí vyhodnocovat
a měřit takřka všechny veličiny ve výrobě, což staví údržbu
do trochu lepšího světla, protože to už dlouhý čas patří
k její primární funkci. V době prediktivně řešené údržby
přece byla data klíčová vždy. A právě tady lze sledovat jistou
souvztažnost s pojmy typu Big Data, Asset Management
nebo například (průmyslový) internet věcí (IoT).
„IoT zásadně ovlivňuje údržbu a hlavně informační
systémy v údržbě. Ať už se jedná o napojení na nejrůznější čidla a senzory, jejich vyhodnocování v reálném čase,
výraznější automatizaci a predikci budoucích stavů – to
všechno přináší nový vhled, jehož následkem je vybudování
či inovace celé koncepce údržby,“ věří Karel Hřib, který
ve společnosti IBM dohlíží na projekty s implementací
řešení Maximo určeného pro údržbu.
Celý koncept vlastně směřuje ke snaze firem porozumět
průběhu vzniku poruch, resp. dokázat rozpoznat vzorce
chování, které nastávají v různých situacích, za různých
okolností a navíc v reálném čase; tyto vzorce pak dokážou
definovat a tím zajistit příslušné opatření. Toto je prostě
jasná definice moderně řízené údržby.
„Kromě rychlosti, šíře a kvality získávaných informací
přináší internet věcí do průmyslu i nové možnosti zobrazení těchto informací, od aktuálních zobrazení na PDA,
chytrých telefonech a tabletech až po budoucí zobrazení
na nositelné elektronice typu brýlí nebo hodinek,“ vypočítává další vliv digitalizace na údržbu Lubomír Sláma
z firmy Act-in CZ.
A právě tyto trendy, které dnes těžko budeme hledat
v tuzemských provozech, mohou být klíčem také k nedostatku Františků, který již nějaký čas sledujeme. Řekněte
studentovi techniky, že bude dělat údržbu v době, kdy
všechny zásahy bude pohodlně sledovat ze svého mobilního
zařízení a veškeré trendy bude vyhodnocovat z hezkých
barevných grafů na obrazovce. Pak možná svou kariérní
misi zváží.
Závěrečná filozofická otázka však zůstává: Jak spolehlivý provoz zajistí údržba, která se nespoléhá na vlastní
zkušenosti a intuici a vystačí si s řešením problému
diagnostikovaných informačním systémem? Vzhledem
k tomu, že všechny indicie směřují k tomu, že tato změna již
svévolně nastává, zřejmě se odpovědi dočkáme ve výhledu
několik dalších let.
Kompletní graficky zpracované výsledky aktuálního
průzkumu naleznete na www. u drzbapodniku.cz u stejnojmenného článku.
Jak oceňujete výhody plynoucí z užívání softwaru pro řízení údržby?
9
8
7
6,85
6,21
6,47
6,5
6,57
6
5
4
3
2
1
0
10 • březen 2016
řízení & údržba průmyslového podniku
7,4
6,89
5,75
6,05
7,88
6,94
7,6
„Hostované“ ERP pro výrobní firmy
Ještě nedávno velké a střední firmy cloud či hosting zpravidla nevyužívaly, nebo jen omezeně.
A ERP, které je dnes pro výrobní firmu již zcela nepostradatelným pomocníkem, měly vždy v rámci
vlastních serverů.
D
nes řeší velké množství firem
„generační“ obměnu infrastruktury. Je tedy namístě se
zamyslet nad tím, zda jsou obrovské
částky investované do vlastních
serverů skutečně vhodným řešením,
nebo je třeba hledat jinou cestu.
Statisíce, možná miliony s odpisy
na čtyři roky, anebo měsíční částka
za pronájem s tím, že není třeba řešit
další provozní náklady a údržbu?
Hostované služby nabízejí upgrade
všech částí bez nutnosti investic. Ušetřené finance pak lze
totiž použít na rozvoj projektů v rámci vlastního core businessu – například softwaru akcelerujícího podnikatelský
záměr. Příkladem v prostředí výrobní firmy může být aplikace, jež zohledňuje stovky aktivních položek ve firmách,
kde se vyrábí velké množství různorodého zboží. To může
řešit například speciálně vyvinutá plánovací plocha i další
funkce, které podporují výrobní procesy. Peníze na IT jsou
ve firmě jasně vyčleněny, ovšem takto je možné je utratit
za něco, co přímo podpoří výnosy a zisk podniku…
Pro firmu, jež bude využívat hostované „byznys aplikace“,
jako je CRM, ERP a další, bude bezesporu výhrou, najde-li
dodavatele ERP, který dokáže zajistit kompletní služby „pod
jednou střechou“. S tím souvisí i otázka dostupnosti a též
SLA (Service Level Agreement) garancí. Někteří výrobci
ERP si však již dnes tento požadavek velmi dobře uvědomují
a staví své služby jako profesionální sdílené centrum pro
celý provoz firemního IT.
Má-li firma sv ůj ser ver pod
vlastní střechou, má jistě s dodavatelem podepsanou i smlouvu o jeho
servisu na místě. Ovšem do druhého či třetího dne od nahlášení. To
znamená, že při činnosti aplikace,
u níž je nutný nepřetržitý provoz,
se v takovém případě musí uživatel
vypořádat s dvou- či třídenním
v ýpadkem. Naopak v hostingu
hovoříme o dostupnosti 99,99 %,
což v praxi představuje připravit
se na výpadek v řádu minut.
Jenže prostřednictvím EDI komunikace k vám přicházejí
objednávky. V případě dvou- či třídenního výpadku lokálního serveru se může stát, že po celou tuto dobu nebudete
schopni objednávky zpracovat, což jistě může mít fatální
dopad na vaše obchodní vztahy. V případě hostovaného
řešení s maximálně několikaminutovým výpadkem váš
odběratel nejspíš ani nic nezaregistruje.
Pokud si chcete komplexní provoz hostovaného ERP
názorně představit, zkuste si vybavit mezinárodní letiště.
Představte si, že váš systém je dopravní letadlo. Jestliže
chcete letět, nechcete se starat o jeho přípravu, stav pohonných hmot či catering. Stejně tak svěříte-li se do služeb
producenta ERP, který zajišťuje kompletní hostingové
služby, nemusíte se starat o stav ERP systému, který využíváte. Péče o systémy a vše, co s jejich užíváním souvisí,
by samozřejmě mělo být zahrnuto v ceně za využívání
„letiště“.
ERPORT
VIP letiště pro váš informační systém
www.ERPORT.cz
případová studie
Profesionální údržba firem a zařízení pod hlavičkou IBM
Karel Hřib
IBM
P
Přednosti softwaru IBM Maximo Asset Management
jsou:
• jednoznačně nejlepší ve svém oboru v řešení a podpoře
údržby podniku a strojů,
• podpora pro mezinárodní rozmístění a podporu (jazyková podpora, regionální možnosti),
•f lexibilita konfigurovat a udržovat obchodní procesy,
bez nutnosti vlastního vývoje,
•snadná integrace s ER P,
účetním a dalším oddělením,
poskytující servis zbytku firmy.
Jelikož software od firmy
IBM splňuje veškeré atributy
ne j v y s p ě le j š í ho s of t w a r u
v oboru, může se také pochlubit
velmi pozitivními referencemi
od firem a institucí jako jsou
Hei neken, Boei ng , Duba i
airports, Východoslovenská
energetika, Ikea, Čínské ministerst vo doprav y, Siemens,
Washingtonská univerzita v St.
Louis, které si nechaly implementovat software a doslova se
do něj zamilovaly. Takže je zcela
jasné, že software IBM má celosvětové působení s obrovskou
sítí klientů a kladných referencí.
okud jste začali číst tento článek, je pravděpodobné, že se zajímáte o profesionální údržbu
firmy. Firma IBM přišla na trh v roce 2006 s jedinečným softwarem IBM Maximo Asset Management.
Tento software se používá pro správu firemního majetku
(EAM). Jedná se o řešení,
které se používá nejčastěji pro
provoz a údržbu jednotlivých
aktiv ve firmě od produkcí
v odvětví chemikálií, farmacie, potravin, přes infrastruktury, dopravní prostředky až
po realitní zařízení.
Tento propracovaný software
nabízí řízení práce, správu
služeb, řízení zakázky (získat
úplnou podporu pro nákup,
leasing, pronájem softwaru),
řízení zásob (podrobnosti
majetku v souvislosti s jeho
využitím) a v neposlední řadě
řízení zadávání zakázek (podpora všech fází zakázky).
Jeho cílem je dosáhnout plné
kontroly, kterou potřebuje
většina firem pro efektivnější
sledování dat, aktiv a umístění
průběhu celého životního cyklu
Systém IBM Maximo Asset Management je
aktiv. Funguje na bázi preven- dlouhodobě etablován na trhu EAM systému a je také
tivní kontroly buď naměřených
dlouhodobě hodnocen jako „leader“ ve své oblasti
hodnot, nebo na bázi základ(hodnoceno společnostmi Gartner, ARC Advisory
ního uběhnutého času.
Group, IDC, aj.) a utvářeli jej odborníci z praxe.
Produkt Maximo byl aktuálně
oceněn také v anketě Produkt
roku 2015 v kategorii Systémy
pro počítačové řízení údržby.
ibm.com/cz
Pátráte? Hledáte? Sháníte? Nenacházíte?
Vyhledávejte na správném místě! ru.almanachprodukce.cz
MAXIMální užitek v pivovarnictví
flexibilní, aby zajistilo růst firmy a zároveň rozvíjelo nové
postupy údržby, nejlépe prostřednictvím cloudu.
O
blast potravinářství, zejména pak nápojový
průmysl, patří mezi silné obory, kde nachází
uplatnění softwarové řešení společnosti IBM
v oblasti údržby. Nedávno byl řešen projekt u významného producenta piva, který velkými akvizicemi ukazuje, že stále zvyšuje svou aktivitu na rozvíjejících se
trzích, což přispívá k očekávanému růstu společnosti.
I zde je však nutné zachovat vysoké standardy v oblasti
asset managemntu
Problémy, jež chtěl klient řešit
Klient působí v mnoha různých oblastech a kulturách,
které jsou podporovány celou řadou procesů a nástrojů,
a často musí integrovat nově získané společnosti, do svých
obchodních procesů. Společnost má za cíl, uvést v soulad
lidi, procesy a nástroje. Významný hráč na poli pivovarnictví vyvinul program údržby a zlepšení, která zahrnuje
rozvoj integrovaného a jednotného počítačového systému
řízení údržby (EAM). Společnost potřebovala řešení,
které by zlepšilo a standardizovalo jejich řízení údržby
obchodních schopností a zároveň podporovalo stávající
i nové obchodní procesy. Řešení muselo být dostatečně
IBM řešení
Nakonec byl k instalaci vybrán software IBM Maximo
Asset Management. IBM Maximo obsahuje velmi silný
základ pro podporu údržby a Asset management procesů.
Je velmi dobře umístěn na podporu vizí tohoto producenta
chmelového nápoje, vypracovat jednotnou obchodní společnost, s komplexním zařízením na údržbu. Maximo je
uznáváno po mnoho let, jako lídr v oblasti údržby zařízení
a asset managementu společnosti. Softwarová služba, která
ukládá více než 25 let osvědčených postupů do cloudu.
Klíčové přednosti Maxima, které přesvědčily klienta
v oblasti pivovarnictví, o jeho instalaci do společnosti
• nejlepší ve svém oboru, v řešení a podpoře údržby podniku a strojů
• podpora pro mezinárodní rozmístění a podporu (jazyková podpora, regionální možnosti)
•f lexibilita konfigurovat a udržovat obchodní procesy,
bez nutnosti vlastního vývoje
•snadná integrace s ERP, účetním a dalším oddělením
poskytující servis zbytku firmy
Výhody realizace Maxima
• 5% roční úspory na přesun investic do dalších světových
regionů (minimálně € 9,2miliónů za rok)
• snížení předčasné výměny pracovních prostředků
• snížení materiálových a produktových ztrát
• zvýšená bezpečnost
• zvýšená produktivita, kvůli zvýšené schopnosti a spolehlivosti zařízení
• snížené závady
• ušetřená energie
Údržba a diagnostika
17. března 2016, Brno, v rámci veletrhu Amper
Vybíráme z programu:
Role internetu věcí v údržbě a správě majetku
Karel Hřib, IBM
Více informací k programu a účinkujícím naleznete na webu www. seminare-tmi.cz.
Téma z obálky
Využití IIoT – hotová řešení pomáhají
zvýšit propojitelnost a umožňují lepší
přístup k datům
Paul McLaughlin
Honeywell Process Solutions
P
ro zajištění spolehlivého provozování zařízení se stoupající výkonností potřebují průmyslové organizace
instalovat chytřejší provozní přístroje (polní instrumentaci), dosáhnout širšího propojení s automatizačními
systémy a aplikacemi, shromáždit více dat a najít způsoby,
jak tato data lépe využít v rámci celého podniku.
V současné době inteligentní provozní přístroje, terminály
digitálního spojovacího pole, stávající možná propojitelnost
díky Internet Protocolu (IP), webové služby, záznamy z historie a pokročilý software pro analýzu poskytují základ pro
průmyslový internet věcí (IIoT).
Nalezení hodnoty skrývající se za IIoT
V typickém průmyslovém podniku již pouhá propojitelnost inteligentní instrumentace podporuje servis
na dálku a prediktivní údržbu; ale opravdovou hodnotu
IIoT lze spatřovat ve schopnosti analyzovat data a získat tak
komplexní přehled z příslušných aktiv, procesů a produktů.
IIoT byl vyvinut jako prostředek k využití inteligentních
propojených polních přístrojů, komplexní podnikové automatizace, zabezpečených cloudových úložišť a pokročilých
analytických systémů. Síla tohoto řešení spočívá v tom,
že ke všemu (až po koncová zařízení) lze získat přístup
prostřednictvím internetové infrastruktury. To otevírá
možnosti pro adaptivní automatizaci s cílem zvýšit efektivitu
výroby a schopnost reagovat pružně na přání zákazníka
současně s lepší integrací podnikových systémů.
Pro průmyslové podniky bude IIoT hrát důležitou roli
během životního cyklu podniku: od počátečního návrhu
(včetně technického řešení) přes kapitálové výdaje ve fázi
projektu až po kompletní fázi provozování a životního cyklu
údržby, kdy je hodnota realizována z průmyslových aktiv.
Průmyslový internet věcí (IIoT) poskytuje schopnost analyzovat data a získat tak
komplexní poznatky z aktiv, procesů a produktů. Obrázek poskytla společnost
Honeywell Process Solutions.
14 • březen 2016
řízení & údržba průmyslového podniku
Výzvy, kterým musí průmysl jako
celek čelit
Konkurenceschopnost v celosvětovém měřítku zavazuje všechny
průmyslové organizace k tomu, aby
dosáhly cíle, kterým je plná automatizace podniku, a to včas a v rámci
rozpočtu se zaměřením na minimalizaci provozních nákladů. To vyžaduje
nové způsoby, jak zkrátit harmonogramy a minimalizovat rizika, což
se děje díky optimalizaci činností
v každé fázi projektu automatizace.
Není pochyb o tom, že díky internetovému věku máme v současné době
k dispozici mnohem širší rozsah propojitelnosti, správy informací a možností přístupu. Ačkoli mnoho z těchto
technologií bylo přizpůsobeno programům na automatizaci procesů, je
velmi důležité řešit otázky zajištění
bezpečnosti a ochrany před připojením procesních přístrojů prostřednictvím internetu nebo souvisejících
technologií. IIoT vytváří heterogenní
prostředí s více dodavateli na všech
úrovních architektury. Dodavatelé mají mezitím povinnost
podporovat interoperabilitu instrumentace s oběma řídicími
systémy a příslušnými aplikacemi. Musí rovněž pomoci
zákazníkům optimalizovat celý životní cyklus projektu,
který začíná rychlým a spolehlivým technickým řešením,
jež vyhovuje požadavkům stavby či rekonstrukce stávajícího zařízení. Mezi další klíčové aspekty patří zajištění
nepřetržitého provozu, připravenost scénářů pro případ
selhání zařízení či jeho výměny a zabezpečení dlouhodobé
udržitelnosti zařízení a softwaru.
Zaujměte celostní přístup
Zatímco propojení a interoperabilita chytrých přístrojů
jsou vlastní vizi průmyslového internetu věcí, schopnost
těsně integrovat data z připojených zařízení do distribuovaného řídicího systému podniku (DCS) a pokročilých aplikací
je nedílnou součástí primární hodnotové propozice IIoT.
Dodavatelé automatizačních řešení, jako je společnost
Honeywell, užívají celostní přístup, aby pomohli zákazníkům realizovat plný potenciál IIoT. Zaměřují se na poskytování historií ověřených řešení, která zajišťují, že řídicí
systémy, inteligentní přístroje a aplikace se chovají odpovídajícím způsobem; stejně tak se orientují i na poskytování
rozšířených uživatelských zkušeností s výrobky, které jsou
efektivnější, produktivnější a snadněji použitelné.
Koncepce IIoT má sjednotit operační technologii (OT)
a informační technologii (IT) s důrazem na zachování
účinných postupů v oblasti zajištění bezpečnosti. Poskytuje
tím významné bezpečnostní výhody ve sféře kybernetiky
ve srovnání s heterogenním systémem a lépe chrání provozní přístroje (polní instrumentaci) před množícími se
kybernetickými hrozbami.
Výhody pro koncové uživatele
Díky schopnostem inteligentní instrumentace integrované
do nejmodernějších DCS platforem za účelem aktivace
připojených inteligentních výrobních zařízení zvyšují
průmyslové organizace svůj výkon, snižují rizika včetně
investičních a provozních nákladů a zvyšují spolehlivost.
Koncepce IIoT pro realizaci projektů automatizace s technickým provedením uloženým na cloudovém úložišti šetří čas
při současné minimalizaci rizik a navíc odklání řídicí systémy a instrumentaci mimo kritickou cestu. Toto provedení
kontrastuje s tradiční, časově náročnou metodikou vývoje
záznamových listů a specifikací pro produkt, vytváření čísla
modelu, výroby přístroje a provádění přejímacích zkoušek
v továrně a na stavbě.
Ve fázi kapitálových výdajů daného projektu mohou
společnosti využít významné výhody související s IIoT, a to
díky možnosti tvorby technických řešení a designu na dálku,
což zlepšuje spolupráci mezi technickými zdroji a přispívá
ke zkrácení harmonogramu výstavby projektu. Projektové
týmy již nebudou muset čekat na zamontování přístrojového vybavení, nýbrž mohou rovnou konstruovat a odesílat
fyzická zařízení na místo stavby. Později, tj. v provozní fázi,
je hodnota získávána díky účinným strategiím prediktivní
údržby, dostupnosti diagnostických informací v reálném
čase z automatizačních zařízení a díky snadnějšímu přístup k informacím. Přístroje připojené k IIoT poskytují
nová, důkladná data, která mohou být shromažďována,
analyzována a se kterými je nakládáno tak, aby se zlepšila
dostupnost a výkon aktiv.
Díky vzniku IIoT mají průmyslové organizace v současné
době možnost propojení inteligentních zařízení, systémů
a aplikací a mohou tak personálu podniku okamžitě poskytnout použitelné informace, aby byly posíleny provozní
a obchodní výsledky dané společnosti.
Dodavatelé ovládacích prvků a instrumentace mohou
pomoci svým zákazníkům minimalizovat rizika spojená
s projekty zavádění automatizace zařízení, zkrátit harmonogramy, snížit celkové náklady životního cyklu a odstranit
složitost tím, že budou poskytovat ověřený systém, jenž je
připraven pro tento perspektivní nový svět.
Paul McLaughlin zastává pozici hlavního inženýra ve společnosti Honeywell Process Solutions.
NAOBZORU
Výkonný nástroj Unity Pro přichází s novou verzí
Unity Pro představuje výkonný nástroj pro ucelenou
řadu PAC systémů Modicon. Nová verze Unity Pro V11
přináší řadu novinek zásadních jak z pohledu podpory ePAC Modicon M580, tak z hlediska maximální
kybernetické bezpečnosti. Plně podporuje redundanci ePAC Modicon M580, redundanci napájecích zdrojů
Modicon X80 a výkonné CPU s rozšířenou pamětí.
Díky Unity Pro V11 lze rovněž využít přidávání modulů za běhu, a to nejen lokálně, ale i RIO (funkce CCOTF).
Záznam časové značky prostřednictvím speciálního
vstupního modulu byl rozšířen o interní „část“, a to s rozlišením 1 ms
u interních proměnných v programu. Nový „Network Manager“ slouží pro
dohled, správu, nastavení a zabezpečení komunikační sítě. Tvorbu aplika-
cí citelně ulehčí a zrychlí export proměnných do Excelu,
např. z HMI. Pracovníci údržby ocení zpětnou dohledatelnost záznamů a logů. Podporované operační systémy
jsou Windows 7 (32/64), Windows 8.1 (32/64), Windows
10 (32/64) a Windows Server 2012.
Souběžně s verzí Unity Pro V11 přichází nová verze OPC
serveru OFS V3.60. OFS slouží k propojení PAC Modicon
a systémů SCADA. Verze V3.60 podporuje přenos interních i externích časových značek a zdvojenou redundantní
komunikaci Ethernet (samostatné IP adresy). Noví zákazníci WSP SCADA Wonderware obdrží OFS automaticky v rámci dodávky
softwaru.www.schneider-electric.cz
www.schneider-electric.sk
řízení & údržba průmyslového podniku
březen 2016 • 15
Téma z obálky
Je zapotřebí jít nad rámec konceptu Big Data
a získávat relevantní data
Účastníci panelové diskuse konané v rámci konference Year in Infrastructure (Rok v infrastruktuře), jež se konala
v Londýně a kterou každoročně pořádá společnost Bentley System, propagovali hodnotu rozšíření projektových
údajů do provozních činností a pracovních postupů.
Bob Vavra
CFE Media
C
o se stane s daty z podnikových zařízení, poté co skončí fáze projektování
a výstavby? Účastníci průmyslového
fóra konaného v rámci konference Year in
Infrastructure (Rok v infrastruktuře) 4. listopadu 2015 v Londýně, kterou každoročně
pořádá společnost Bentley System, se shodli
na tom, že tato data jsou ve většině případů
uložena k ledu. Pokud se tato praxe nezmění,
nebude moci koncept průmyslového internetu
věcí (IIoT) dosáhnout svého plného potenciálu.
„Potřebujeme revoluci jako sůl,“ prohlásil
Ed Merrow, generální ředitel společnosti
Independent Project Analysis (IPA) se sídlem ve Virginii. „V průmyslovém světě se
musíme dostat do takové fáze, kdy začneme
konstrukční údaje aktivně používat. Poté
začnou žít svým vlastním životem. V průmyslové praxi si většina provozovatelů nikdy
fyzicky nepřevezme projektovou databázi,
která vlastně tvoří základ jejich provozních
činností.“
V současné době je 3D modelování běžnou
praxí a virtuální realita se již stává standardním nástrojem, díky němuž jsme schopni
pozorovat stavbu v jejím prostředí. Pomocí
softwaru pro projektování a výstavbu již
můžeme označit každý jednotlivý kus zařízení, který je instalován v rámci výstavby
zařízení na zelené louce. Bohužel přenesení
těchto informací pro následné použití v rámci
provozování zařízení zřídkakdy nastane, což
představuje obrovské plýtvání kapitálem
a informacemi, jak sdělil Ed Merrow tisícovce projektantů a odborníků na budování
infrastruktury z celého světa.
„Stavíme zařízení, která budou provozována minimálně jednu generaci, ne-li
déle,“ zdůraznil Merrow. „Do provozování
těchto aktiv vkládáme velké peníze. Musíme
ukázat těm, kteří mají
ve firmách rozhodovací pravomoc, že to
funguje. Vzhledem
k tomu, že se tito lidé
zajímají především
o výtěžek z dalšího
č t v r t le t í, budeme
muset změnit současnost. Takže směr
k vyšší optimalizaci
aktiv dává smysl.“
Zahajovací řeč Roku v infrastruktuře 2015 v Londýně přednesl Greg Bentley, CEO společnosti
Bentley Systems. Obrázek poskytla společnost Bentley Systems.
16 • březen 2016
řízení & údržba průmyslového podniku
Přijetí technologie
Vzhledem k tomu,
že 3D konstrukční
model má k dispozici
všechny relevantní
informace o za řízení, lze jej snadno
přesunout do funkčního 3D provozního
modelu. A zatímco
z technolog ického
hlediska toto není
žádný problém, tak
jak Merrow poznamenal, v praxi se to téměř
vůbec neděje, což jen přispívá ke zvyšování
nákladů výrobců.
„Představte si, že všechno, co bychom
měli udělat, je provést změny stávajícího
modelu,“ snažil se Merrow objasnit situaci.
„Průmyslový svět utrácí polovinu svého
kapitálu za malé projekty ve stávajících
zařízeních. Mohli bychom podstatně snížit
tyto výdaje, kdybychom se plně zaměřili
na optimalizaci aktiv.“
Účastníci diskuse reprezentovali průmyslové obory veřejného i soukromého sektoru,
např. odvětví těžby ropy a zemního plynu,
komunální služby, vybavení budov a další
systémy veřejné infrastruktury. Všichni
přítomní se shodli na tom, že problémy
ve výrobních prostředích jsou totožné napříč
všemi obory a že řešení jsou podobná – rozšíření využívání 3D konstrukčních a stavebních dat v rámci provozování zařízení.
Rowan Steele je síťový specialista ve společnosti South Australia Water. „Je důležité,
abyste věděli, že jsme státem vlastněná
společnost, a z toho vyplývá, že jsme málo
ochotni riskovat,“ konstatoval Steele.
„Ale změnili jsme naši strategii ohledně
zprostředkování energie. Bylo nám právně
uznáno, že se můžeme přesunout z nepříznivého postoje k riziku do tohoto nového světa,
v němž jsme mohli vstoupit na trh s elektrickou energií. Abyste to mohli provést,
musíte změnit způsob, jakým je společnost
provozována.“
„Je to rovněž záležitost zákazníků, kteří
vyžadují nejen Big Data, nýbrž relevantní
data,“ konstatovala Amanda Clacková,
partnerka společnosti Ernst & Young a předsedkyně Královské instituce certifikovaných
odhadců (Royal Institution of Chartered
Surveyors – RICS). „Otázkou je, zda jsme
schopni použít data efektivním způsobem,“
dodala Clacková. „Jsou to klienti, kteří
začínají řídit naše podnikatelské programy,
a v současné době se již nejedná o IT řízený
projekt. Je to podnikatelsky a obchodně
řízený projekt.“
NAWEBU
Na www.udrzbapodniku.cz
naleznete rozhovor se
zástupcem společnosti
Microsoft. Společně s redakcí
se zamýšlí nad lidskou
stránkou informací.
NAOBZORU
IIoT nabízí mnoho výhod pro provádění údržby
Vývoj průmyslového internetu věcí (IIoT) jako strategie podniku se
zaměřuje na produktivitu a provozní otázky. Nedávná studie provedená
globální poradenskou společností Frost & Sullivan se zabývá vztahem
mezi IIoT a údržbou. Ze studie vyplývá, že v průběhu příštích pěti let se
podnikové strategie údržby budou měnit z nápravných na preventivní
a prediktivní způsoby provádění údržby zařízení.
Autor studie Srikanth Shivaswamy, vedoucí výzkumný analytik pro
průmyslovou automatizaci a řízení procesů ve společnosti Frost & Sullivan, hovořil o tom, jaký dopad bude mít IIoT na oblast údržby.
Jedním z nejžhavějších témat kolem IIoT je jeho potenciál
pro lepší provádění údržby v rámci podniků. Byl sektor údržby
v minulosti přehlížen a podceňován většinou podnikových manažerů? Jak může IIoT potenciálně změnit tento stav?
Běžné systémy údržby jsou řízeny dle předem nastavených koncepcí
pro údržbu a opravy; servisní činnosti byly prováděny v souladu s předem naplánovanými standardními provozními postupy. Údržbářské
a opravářské práce byly zahájeny na základě poruchy daného zařízení
nebo přerušení procesního toku.
Nástupem průmyslového internetu věcí budeme svědky plánovaných
a automatických činností údržby a oprav generovaných dle předem
naprogramovaných algoritmů.
• Dynamické plány údržby mohou být generovány na základě dat získaných v reálném čase prostřednictvím čidel.
• Nebude problém přejít na úplně odlišný servisní model, aby bylo
možno přizpůsobit se novému procesu/produktu/řešení a zlepšit tak
celkovou výkonnost koncového uživatele.
• Nastane doba mnohem větší flexibility, co se týče zvýšení či snížení
požadavků na zajištění údržby.
Změní tento nárůst dat rovněž způsob odborné přípravy a nároky na dovednosti, kterými by měli pracovníci údržby disponovat?
Jaké jsou výzvy a příležitosti v této oblasti?
Nároky na dovednosti a znalosti pracovníků údržby musejí být sladěny do té míry, aby všichni pochopili nové principy a přizpůsobili se
dynamickým modelům údržbářských prací. Ve většině případů musejí
být pracovníci údržby proškoleni, aby byli schopni pracovat v souladu
s koncepcí IIoT.
Výzvy a příležitosti:
• Rozvoj inteligentních a uživatelsky přívětivých platforem pro správu
dat
• Moduly řízení zdrojů a aktiv
• Standardní modely zaměřené na servis a údržbu
• Použití běžně dostupných mobilních zařízení
• Vývoj integrovaných cloudových platforem pro poskytování projekčních a údržbářských prací, včetně dalších podnikatelských služeb
Co je tou úplně první věcí, kterou by podnikoví vedoucí měli
udělat, aby se náležitě připravili na zavedení IIoT ve svých zařízeních?
Ve většině podniků je zapotřebí zvýšit úroveň informačních technologií a komunikačních infrastruktur pro kompletní implementaci IIoT
modulů do řízení podniku.
řízení & údržba průmyslového podniku
březen 2016 • 17
Téma z obálky
Stavební kameny IIoT
Změna vašeho podniku bude probíhat jako vzájemné zacvaknutí jednotlivých dílků stavebnice Lego dohromady.
Bob Vavra
CFE Media
V
ýrobu v rámci průmyslového internetu
věcí (IIoT) si lze představit v mnohých
podobách. Jeden ze způsobů, jak k dané
problematice přistupovat, se navlas podobá
tomu, jak se stavíme k výrobnímu projektu,
tzn. sestavování pomocí nejjednodušších
stavebních bloků, jaké kdy byly vytvořeny.
Je jimi LEGO.
Na průmyslovém fóru, zaměřeném na téma
Smart Factory a konaném 8. října 2015
v Chicagu, prohlásil Detlef Zühlke, předseda
výkonné rady společnosti SmartFactoryKL
Technology Initiative se sídlem v Německu,
že koncept IIoT čeká ještě dlouhá cesta, než
bude plně implementován do našich továren
a podniků.
„Naše komponenty budou vypadat jako
standardizované stavební prvky, které
budeme moci uspořádat dle libosti, stejně
jako skládáme dílky lega,“ vysvětloval
Zühlke více než stovce představitelů průmyslu na fóru sponzorovaném americko-německou obchodní komorou, jež se konalo
v Manufacturing and Design Innovation
Institutu (DMDII). „Takže budeme potřebovat základní principy.“
Abychom se dostali k těmto základním
principům, to nám dle slov Zühlkeho ještě
nějakou dobu potrvá. „V současné době
musíme nejdříve prokázat potenciální využití. Neobejdeme se bez celosvětově platných
norem, ale sami víme, že k této problematice existují různé přístupy. Potřebujeme
spolehlivá řešení pro bezpečnost a zajištění
systémů. Průmysl totiž vyžaduje vysokou
úroveň zabezpečení. Určitě budeme muset
zapracovat na odborné přípravě, včetně
vytváření nových obchodních modelů.“
Zühlke dále uvedl, že ve výrobním světě
je zapotřebí, abychom se posunuli z centralizovaného pohledu na informace na tzv.
distribuovaný pohled. V rámci konceptu
Manufacturing 2.5 byl jeden počítač za skleněnou stěnou. V konceptu Manufacturing 3.0
byly stovky počítačů, z nichž byla většina
vidět. V konceptu Manufacturing 4.0 budou
existovat statisíce počítačů. Ale nejdůležitější částí není technologické zlepšení samo
o sobě, je to o vytváření sítí těchto počítačů.
Realita „inteligentní továrny“
Pr ů myslové fór u m se soust řed i lo
na stále se vyvíjející koncept IIoT a svedlo
18 • březen 2016
řízení & údržba průmyslového podniku
dohromady lídry průmyslových firem,
kteří diskutovali o tom, jakým způsobem
se tato evoluce bude dále rozvíjet. Celá
akce se konala v institutu DMDII a místní
výrobní laboratoř, jež se zaměřuje na vývoj
nových konceptů pro výrobu v digitálním
věku, zdůraznila nutnost toho, aby vládní,
akademičtí a technologičtí lídři zformulovali
vizi IIoT.
„Celý průmysl se mění, již nestojí v centru
CAD projektování; nyní přecházíme do fáze,
kdy bude průmysl vystavěn na datech.
Společnostem to poskytuje správný nástroj
pro navrhování strojů,“ prohlásil na sympoziu Sean Mulherin, manažer globálního
produktu (Eplan), v rámci panelové diskuse
na téma IIoT. „Nyní lze snadno předvídat
výsledek návrhu, vizualizovat jej a rovněž
přikročit k jeho validaci. Vámi navržený
stroj se totiž už v digitálním prostředí
osvědčil.“
„Dat, těch máme spoustu, nám spíše chybí
informace,“ dodal Mark Beckman, senior
manažer rozvoje společnosti Microsoft.
„Můžeme mluvit o všem, co lze s daty dělat,
ale pokud je neumíme zužitkovat, pak z toho
fakticky nic nemáme. Musíme data dostat
mezi pracovníky. Prvním krokem je zamyslet se, jakým způsobem probíhá sběr dat.
Druhým krokem je otázka, jak je možno tato
data využívat v praxi, aby byla přínosem pro
podnik. Třetím krokem zjistím, jak mohu
předvídat věci, které se v budoucnu stanou.“
Mnoho výzev ohledně IIoT se nezaměřuje
na technologii, ale na změnu kultury v organizacích, které chtějí implementovat technologii. Pro globální společnosti, jakou je
např. Bosch Rexroth, to představuje změnu
kultury region od regionu. „Jelikož hlavní
ústředí naší společnosti sídlí v Německu, je
zapotřebí si uvědomit, že Němci jsou velmi
systematicky a procesně řízeni. Společnost
Bosch nerada něco vypustí z bran podniku,
pokud to není 100%. V USA to může být 80%
a zbytek se vyřeší později,“ vysvětlil regionální rozdíly Robert Magneti, obchodní
ředitel výrobních řešení Bosch Software
Innovation. „To, co se děje v našem vlastním
průmyslovém odvětví, jen potvrzuje fakt,
že ve světě IIoT se věci velice rychle mění.
Aniž bychom polevili v kvalitě, musíme se
dostat na trh rychleji.“
www.seminare-tmi.cz
Údržba a diagnostika, 17. března, Brno – veletrh Amper
Úspory v průmyslu, 13. dubna, Brno
EX prostředí, 26. dubna, Ostrava
Digitální výroba 2016: Internet věcí / Industry 4.0., 10. května, Brno
IT v průmyslu: (MES systémy), 11. května, Brno
Marketing for Engineers, 2. června, Praha
Místo pro inovace a neformální obchodní setkání
Téma z obálky
20 • březen 2016
řízení & údržba průmyslového podniku
WIX – program pro měření a monitorování s webovým rozhraním
s digitální komunikací,
nově je přidán i SNMP
protokol.
Měření a zobrazení
Pro k a ž dé č id lo
i každý jeho vstup je
Obr. 1 Příklad uspořádání čidel pro měření programem
možné zvolit název,
WIX
typ zobrazení, přepočet rovnicí přímky
Měřicí program WIX je určen pro a četnost ukládání. Standardní podoba
měření, monitorování, vyhodnocení, programu WIX je blok panelů s aktuálukládání a hlídání nejrůznějších veli- ními hodnotami někde v rohu monitoru
čin, spojitých i diskrétních. Program (obr. 2), jejichž vzhled lze měnit. Každá
je jednoduchý, široce konfigurovatelný, hodnota může být vyjádřena číslem,
uživatelsky přívětivý a je volně k stažení volitelným textem, sloupcem nebo
i použití. V nové verzi má navíc webové grafem.
Program WIX má i webové rozrozhraní, které se stále vyvíjí.
hraní (obr. 3). Pokud je tedy spuštěn
na serveru, lze si naměřené hodnoty
Připojení čidel a přístrojů
Příklad uspořádání zachycuje obrá- prohlížet i webovým prohlížečem
zek 1. Měřicí program WIX je určen z jiného počítače v síti, nebo přes
především pro kontinuální měření internet.
veličin, jako jsou napětí, tlak, teplota,
vlhkost, síla, dvoustavové signály a další. Ukládání CSV, TXT nebo dle libosti
Obvykle je spuštěn na nějakém neuNaměřená
stále běžícím počítači, např. firemním data je obvykle
třeba ukládat.
serveru.
umí
WIX umí číst měřené veličiny ze W I X
sériové linky (RS232, RS485), z rozhraní převést do forUSB nebo z Ethernetu. Data ze vzdále- m át ů *.C S V
ných čidel tedy mohou být přenášena a *. TXT. Formát
i po internetu. Pro uživatele je zcela ukládání lze ale
lhostejné, jak jsou čidla připojena, typ libovolně nastarozhraní se určí v sekci nastavení.
vit v rozsáhlém
Spinel a Modbus, SNMP
Program WIX umí číst data z čidel,
které používají protokol Spinel, Modbus
nebo SNMP. Spinel je firemní protokol tvůrce programu, společnosti
Papouch s. r. o (viz inzerát níže), se
pak stal standardem pro různá čidla
konfiguračním nástroji. Nově je možné
využít funkci, kdy soubor obsahuje vždy
jen aktuální hodnotu – tak lze k WIXu
navázat další zpracování v reálném čase.
AKCE – siréna, e-mail i SMS
Program WIX umí i hlídat měřené
hodnoty. Pro každou veličinu lze
nastavit libovolný počet mezí, při jejichž
překročení určeným směrem se provede
předem definovaná akce. Na výběr
je sepnutí výstupu připojeného I/O
modulu, zaslání e-mailu či SMS zprávy.
Spuštění akce může být způsobeno
i závadou čidla, nebo určeným časem.
Jak bylo ukázáno, program WIX je velmi
tvárný. Lze do něj přidat i další zařízení
různých výrobců. Pokud komunikují protokolem Modbus, obsluhu zvládne i mírně
zkušený uživatel. V jiných případech mohou
přidat přístroj programátoři společnosti
Papouch, obvykle zdarma. Program WIX
je pro menší aplikace (do 10 měřených míst)
možné užívat volně, stáhnout jej lze z adresy
wix.papouch.com.
Obr. 2 Jedno
z možných
zobrazení,
grafy lze zvětšit
libovolně
Obr. 3 Příklad webové stránky
generované programem WIX
STROJNÍINŽENýrství
Snaha o nalezení „dokonalého“ návrhu uložení
ložisek
Měření je rozhodujícím faktorem pro zajištění spolehlivosti provozu točivých strojů.
O
Jim Bryan
EASA
návrhu a produkci „dokonalého“
uložení valivých ložisek v motorech
a dalších rotačních zařízeních již bylo
mnoho řečeno, ba dokonce i uděláno. Montáž
těchto zařízení vyžaduje, aby byl umožněn
suvný pohyb buď vnitřního uložení vůči hřídeli
(ložiskovému čepu), nebo vnějšího uložení vůči
pouzdru (otvoru); takže pokud je jedno uložení
s přesahem, druhé musí být volné. Výrazy typu
„s přesahem“ a „volné“ jsou relativní pojmy,
které musejí být přesně definovány, aby bylo
dosaženo dokonalého uložení. Je zapotřebí
si uvědomit, že jakékoli uložení, které je příliš volné nebo má příliš velký přesah, může
vést k předčasnému selhání funkce ložiska
a k následným nákladným prostojům ve výrobě.
Uložení s přesahem se obvykle doporučuje
pro čepy ložisek motorů. Standardní systém
uložení pro čepy radiálních kuličkových
ložisek se pohybuje v rozmezí od j5 až m5;
standardní systém uložení pouzder je h6 (viz
tabulka č. 1). Jedná se o „standardní“ systém
uložení, jenž se může lišit v závislosti na konkrétním konstrukčním řešení dané aplikace.
Tabulka č. 1 rovněž zobrazuje, že rozsah
tolerance se obecně rozšiřuje podle toho,
jak se zvětšuje rozměr ložiska, a že uložení
hřídele je vždy konstruováno s přesahem (čep
hřídele je větší než vnitřní průměr ložiska),
zatímco uložení díry je vždy buď v provedení
na nulovou čáru (vnitřní průměr pouzdra má
stejný rozměr jako vnější průměr ložiska),
nebo volné (vnitřní průměr pouzdra je větší
než vnější průměr ložiska).
Tabulka 1: Tolerance měření
(červené čáry ukazují
potenciální chybu měření).
Všechny snímky poskytlo
sdružení EASA.
22 • březen 2016
řízení & údržba průmyslového podniku
Maximální soustředěnost při měření
Volná uložení i uložení s přesahem jsou
vyjádřena v „desetinách“ (jednotka se rovná
0,0001 palce nebo 2,54 mikrometru /μm/);
jedná se o míru přesnosti, která vyžaduje
velkou zkušenost a pečlivost, abychom ji byli
schopni přesně změřit. V nedávno provedené
studii, do níž bylo zapojeno 16 mechaniků
v devíti servisních střediscích, bylo zjištěno,
že zkušení mechanici s kalibrovanými, dobře
udržovanými mikrometry by neměli mít
žádný problém při měření vnějších průměrů čepů v rozmezí ±2 nebo ±3 desetiny
(±5,1 μm až ±7,6 μm). V rámci stejné studie
však bylo zjištěno, že 25 % provedených
měření vnitřního průměru kroužkových
kalibrů o známých rozměrech se lišilo o 10
až 20 desetin (0,0010 až 0,0020 palce /25 μm
až 51 μm/), ve většině případů v důsledku
propadlých kalibračních intervalů měřidel
a nesprávného používání strojních norem.
Poznámka: Typické intervaly kalibrací
měřicích přístrojů jsou jeden rok; stanovte,
co je vhodné pro váš podnik či servisní
středisko. Vypracované postupy měření, kalibrací a kontrol by měly být k dispozici
v písemné formě. Nejlepší mechanici
provedou kontrolní měření oproti porovnávacímu kalibru, pokaždé když sáhnou
po jiném měřidlu. Je dobrým zvykem kontrolovat každé měřidlo alespoň jednou za den.
Správná technika měření tvoří druhou část
rovnice. Tato metoda ověřuje jak měřidlo,
tak i uživatele.
Ložiskové čepy
Obrázek 2 ilustruje důležitost přesného
měření uložení čepu hřídele u ložiska 6210,
u kterého se přijatelná tolerance pohybuje
v mezích od 1,9686 do 1,9690 palce (od 50,002
do 50,013 mm). Dejme tomu, že mechanik
naměří hodnotu 1,9687 palce (50,004 mm),
pak se nám hodnota tohoto měření jeví
jako přijatelná. Nicméně v případě, že
mechanik je schopen měřit s přesností ±2
s případem, že uložení je při pokojové teplotě
v toleranci, avšak při provozní teplotě se roztáhne, což umožní pohyb vnějšího oběžného
kroužku, a to zejména u ložiskových těles
z hliníku.
Účinky drobných pohybů
K mikropohybům dochází, když jsou
aplikována proměnná zatížení a je zde prostor pro pohyb. I když je omezen jen do té
Radiální zatížení má tendenci zabraňovat mikropohybům a silná
konzistentní radiální síla je schopna „přišpendlit“ ložiskový kroužek
k otvoru. Avšak čím menší je síla, tím vyšší je pravděpodobnost,
že bude docházet k mikropohybům.
desetin (± 5,1 μm), faktor spolehlivosti toho,
že měření je v toleranci, se snižuje na 75 %
kapacity, protože pouze 3 ze 4 desetin spadají do tolerance – tzn. že všechny hodnoty
od –1 desetiny až po +2 desetiny jsou ještě
v toleranci, zatímco hodnoty od –1 až po –2
již v toleranci nebudou. Například hodnota
1,9687 palce až po 0,0002 palce = 1,9685 palce
již bude mimo toleranci.
Uložení hřídele s nadměrným přesahem
zvýší předpětí ložiska (sníží jeho vnitřní
vůli), což zvýší tření a teplotu a povede k jeho
předčasné havárii. Je rovněž důležité, aby
nebyla překročena tolerance v opačném
směru. Pokud je uložení až příliš volné,
umožňuje pohyb v rozmezí od mikropohybu (velmi malé oscilace nebo vibrace) až
po prokluzování ložiska na hřídeli. Toto otáčení obvykle vyplývá z kombinace volného
uložení a zvýšení vnitřního tření ložiska.
Zvýšené vnitřní tření může mít několik
příčin, včetně špatných nebo zhoršených
podmínek mazání, poškození žlábku pro
valivá tělíska a nadměrného předpětí. Pokud
se vyskytne tento typ poškození, ložisko se
nakonec bude otáčet i v případě, že bylo
původně nainstalováno s vhodnou tolerancí.
míry, kterou dovoluje uložení tolerančního
pásma, může k němu přesto dojít, jelikož
otvor v ložiskovém tělese je volný záměrně.
Radiální zatížení má tendenci zabraňovat
mikropohybům a silná konzistentní radiální
síla je schopna „přišpendlit“ ložiskový kroužek k otvoru. Avšak čím menší je síla, tím
vyšší je pravděpodobnost, že bude docházet
k mikropohybům (např. dokonale souosá
ložiska s přímým spojením by teoreticky
neměla vykazovat žádné radiální zatížení).
Mikropohyb způsobuje korozi otěrem
(mechanické opotřebení na povrchu), která se
zobrazí jako drobné rezavé skvrny na vnitřním nebo vnějším oběžném kroužku ložiska,
na hřídeli či ložiskovém tělese (viz obrázek 2).
Vzhledem k tomu, že oxidované oblasti jsou
Obrázek 1: V ložiskovém
tělese a na vnějším
oběžném kroužku můžeme
vidět známky koroze vzniklé
otěrem.
Otvory ložiskových těles
Stejné zásady platí pro otvory ložiskových
těles. Je-li uložení příliš těsné, ložiska mohou
být poškozena při pokusu o agresivní montáž
(tj. pomocí velké palice). Je-li příliš volné,
nemusí být dostačující tření mezi vnějším
oběžným kroužkem a otvorem ložiskového
tělesa, aby bylo zabráněno pohybu v rozmezí
od mikropohybu až po prokluzování ložiska
v tělese. V praxi se můžeme rovněž setkat
řízení & údržba průmyslového podniku
březen 2016 • 23
Strojní inženýrství
Journal
Bore (6200 series only)
Bearing #
d = ID
Fit
Min
Max
6203
0.6693
j5
0.6695
0.6692
Interference fit
2
-1
d = OD
Fit
Min
Max
1.5748
H6
1.5748
1.5754
Loose fit
0
6
6204
0.7874
k5
0.7878
0.7875
4
1
1.8504
H6
1.8504
1.8510
0
6
6205
0.9843
k5
0.9847
0.9844
4
1
2.0472
H6
2.0472
2.0479
0
7
6206
1.1811
k5
1.1815
1.1812
4
1
2.4409
H6
2.4409
2.4416
0
7
6207
1.3780
k5
1.3785
1.3781
5
1
2.8346
H6
2.8346
2.8353
0
7
6208
1.5748
k5
1.5753
1.5749
5
1
3.1496
H6
3.1496
3.1503
0
7
6209
1.7717
k5
1.7722
1.7718
5
1
3.3465
H6
3.3465
3.3474
0
9
6210
1.9685
k5
1.9690
1.9686
5
1
3.5433
H6
3.5433
3.5442
0
9
6211
2.1654
k5
2.1660
2.1655
6
1
3.9370
H6
3.9370
3.9379
0
9
6212
2.3622
k5
2.3628
2.3623
6
1
4.3307
H6
4.3307
4.3316
0
9
6213
2.5591
k5
2.5597
2.5592
6
1
4.7244
H6
4.7244
4.7253
0
9
6214
2.7559
k5
2.7565
2.7560
6
1
4.9213
H6
4.9213
4.9223
0
10
6215
2.9528
k5
2.9534
2.9529
6
1
5.1181
H6
5.1181
5.1191
0
10
6216
3.1496
k5
3.1502
3.1497
6
1
5.5118
H6
5.5118
5.5128
0
10
6217
3.3465
k5
3.3472
3.3466
7
1
5.9055
H6
5.9055
5.9065
0
10
6218
3.5433
k5
3.5440
3.5434
7
1
6.2992
H6
6.2992
6.3002
0
10
6219
3.7402
k5
3.7409
3.7403
7
1
6.6929
H6
6.6929
6.6939
0
10
6220
3.9370
k5
3.9377
3.9371
7
1
7.0866
H6
7.0866
7.0876
0
10
6221
4.1339
m5
4.1350
4.1344
11
5
7.4803
H6
7.4803
7.4814
0
11
6222
4.3307
m5
4.3318
4.3312
11
5
7.8740
H6
7.8740
7.8751
0
11
6224
4.7244
m5
4.7257
4.7250
13
6
8.4646
H6
8.4646
8.4657
0
11
6226
5.1181
m5
5.1194
5.1187
13
6
9.0551
H6
9.0551
9.0562
0
11
6228
5.5118
m5
5.5131
5.5124
13
6
9.8425
H6
9.8425
9.8436
0
11
Obrázek 2: Tolerance
ložiskových uložení (uložení
hřídele jsou označena
malými písmeny, uložení
díry velkými písmeny).
obvykle tvrdší než nosné plochy, koroze otěrem může urychlit mechanické opotřebení.
Za příhodných okolností se s korozí otěrem
můžeme setkat u všech druhů uložení.
Správné navržení systému uložení ložisek
je rozhodujícím faktorem pro spolehlivý
provoz točivých strojů. Podmínky použití,
včetně typu hnací zátěže, připojení k této
zátěži (přímé spojení nebo prostřednictvím
SEČTENO A PODTRŽENO
• Výrazy typu „s přesahem“ a „volné“ jsou relativní pojmy, které musejí být přesně definovány, aby bylo dosaženo dokonalého uložení. Je zapotřebí si uvědomit, že jakékoli
uložení, které je příliš volné nebo má příliš velký přesah, může vést k předčasnému
selhání funkce ložiska a k následným nákladným prostojům ve výrobě.
• Vypracované postupy měření, kalibrací a kontrol by měly být k dispozici v písemné
formě. Nejlepší mechanici provedou kontrolní měření oproti porovnávacímu kalibru,
pokaždé když sáhnou po jiném měřidlu. Je dobrým zvykem kontrolovat každé měřidlo
alespoň jednou za den, pokud je používáno. Správná technika měření tvoří druhou část
rovnice. Tato metoda ověřuje jak měřidlo, tak i uživatele.
• Správné navržení systému uložení ložisek je rozhodujícím faktorem pro spolehlivý
provoz točivých strojů. Podmínky použití, včetně typu hnací zátěže, připojení k této
zátěži (přímé spojení nebo prostřednictvím řemenu) a vhodného typu ložiska pro danou
aplikaci, představují faktory, jež by měly být brány v úvahu pro dosažení vhodného typu
uložení.
24 • březen 2016
řízení & údržba průmyslového podniku
řemenu) a vhodného typu ložiska pro danou
aplikaci, představují faktory, jež by měly být
brány v úvahu pro dosažení vhodného typu
uložení.
Nicméně je nanejvýš důležité, aby mechanici používali náležitě kalibrované měřicí přístroje a správné techniky, aby bylo zajištěno
precizní měření těchto přesných tolerancí.
Nejenže musí být měřidlo kalibrováno podle
příslušného plánu, ale správnost jeho měření
by měla být rovněž pravidelně ověřována
pomocí dílenského kalibru, nejméně však
jednou denně.
Jsou-li tato opatření přijata a stále se nemůžete zbavit koroze otěrem, můžete vyzkoušet
některé z přípravků, kterých je na trhu velké
množství. Promluvte si o dané problematice
se svým dodavatelem ložisek.
Jim Bryan zastává pozici specialisty technické
podpory v rámci mezinárodního obchodního sdružení Electrical Apparatus Service
Association (EASA) se sídlem v St. Louis; tato
organizace čítá více než 1 900 firem, jež působí
v 62 zemích, a poskytuje servis pro elektrická,
elektronická a mechanická zařízení. Pro více
informací navštivte www. easa.com.
Strojní inženýrství
Skutečná cena padělaných ložisek
Padělaná ložiska z neověřených zdrojů nadále prostupují dodavatelskými řetězci a tento problém se týká všech
významných značek výrobců ložisek. Tato ložiska mohou představovat velký problém pro jakýkoli výrobní závod,
který padělky omylem zakoupí, a to jak z hlediska nákladů, tak i možných prostojů při selhání strojů.
P
rovozovatelé zařízení a zaměstnanci
zásobování většinou jednají v dobré víře
a padělaná ložiska nakoupí a namontují
nevědomě. Ta totiž často vypadají téměř jako
originál a rozdíl pozná jen vyškolený odborník
na padělky.
Na trhu s ložisky existují dva hlavní typy
podvodů:
• Ložiska nízké kvality, která jsou nezákonně
označena ochrannými známkami vysoce
kvalitních značek výrobců ložisek. Ta jsou
pak vložena do kvalitní napodobeniny
originálního obalu. Profesionální tisk a grafické zpracování obalů velmi snižuje šanci
rozeznat originální ložisko od padělku, což
znamená, že padělaná ložiska snadněji
proklouznou do distribučních kanálů.
• Stará nebo repasovaná ložiska, která
prodejce vyčistí, vyleští a následně prodá,
aniž by kupujícího informoval o jejich
skutečném stáří.
S takovýmito ložisky se můžete setkat v případě, že nezkontrolujete zdroj, z něhož vaše
ložiska pocházejí. V případě nákupu z neautorizovaných zdrojů dostanete do rukou místo
prémiového ložiska s dlouhou trvanlivostí
26 • březen 2016
řízení & údržba průmyslového podniku
výrobek nepředvídatelné kvality za mnohem
vyšší cenu, než jaká je jeho skutečná hodnota.
Zatímco pro člověka může být rozeznání
padělku od originálu obtížné, stroj bude
na méně kvalitní padělané ložisko reagovat
rychle, a to obvykle tak, že začne vykazovat
známky poškození. Jsou-li taková ložiska již
namontována, mohou začít rychle selhávat
a zastavit výrobu napříč celým výrobním
závodem.
Mnoho pracovníků ve výrobě se může
domnívat, že jsou dostatečně znalí a zkušení
na to, aby dokázali odhalit padělaný výrobek.
Velká část padělaných ložisek je však natolik
podobná originálnímu výrobku, že je schopen
je od sebe rozeznat pouze vyškolený specialista. Padělané ložisko je často odhaleno až
v provozu, když se začnou projevovat známky
jeho poškození.
Jak zastavit celosvětové šíření padělaných
ložisek?
Společnost SKF zavedla přístup nulové
tolerance vůči padělkům s cílem zastavit
šíření padělků ložisek, což znamená, že SKF:
• spolupracuje s místními úřady, aby byla
přijata opatření proti padělkům; spolupráce
na úspěšných raziích a uzavírání společností, které prodávají padělaná ložiska,
jsou efektivním způsobem, jak bojovat proti
obchodování s padělky na průmyslových
trzích;
• usiluje o zvyšování povědomí o problematice padělků a zároveň zdůrazňuje, jak je
důležité nakupovat výrobky od autorizovaných distributorů originálních dílů; nákup
z autorizovaných zdrojů je nejjistější cestou,
jak se vyhnout nákupu padělaných ložisek;
• originální výrobky opatřuje skrytými
znaky pro ověření pravosti; společnost SKF
má vyškolené odborníky, kteří na základě
těchto znaků dokážou pravost výrobků SKF
ověřit;
• umožňuje každému, kdo se obává padělků
nebo má podezření, že zakoupil padělané
ložisko, oznámit tuto skutečnost odborníkům SKF, a to zasláním e-mailu na adresu
[email protected] nebo pomocí aplikace
SKF Authenticate.
Jak zastavit globální zločin již v jeho počátku
Z historického hlediska bylo používání padělaných ložisek v provozu mnohem běžnější na nově se rozvíjejících
trzích. Ve vyspělých zemích, kde se padělaná ložiska dříve vyskytovala v nižší míře, se však nyní objevují stále častěji.
V
některých případech se tento globální dodavatelský řetězec dobře
přiživuje na zavedených vazbách
mezi Evropou a Dálným východem.
Jeden z takových případů této globální
infiltrace padělaných výrobků odkryl
tým společnosti SKF zaměřený na problematiku padělků. Tento tým objasnil
a rozkryl zkorumpovaný dodavatelský
řetězec zahrnující Itálii, Německo,
Nizozemí a Čínu, kde byl vystopován
zdroj celého zločinu.
Vyšetřování začalo na okraji města
v severní Itálii. Během razie bylo
identifikováno a italskou finanční
policií zabaveno množství padělaných
výrobků. Za účelem zastavení dalšího
šíření padělků na trhu byla tato italská
společnost požádána, aby odhalila zdroj
padělaných výrobků. Majitel odmítal
uvěřit, že výrobky nebyly pravé. Tvrdil,
že byly nakoupeny u „bezpečného“
dodavatele v Německu, se kterým
již dříve mnohokrát spolupracoval.
Následovaly zdlouhavé právní procesy a vyšetřování, které prokázaly, že
německá společnost skutečně dodávala
padělané zboží. Když se zdroj konečně
potvrdil, orgány nařídily zabavení zboží
z Itálie a jeho následné zničení.
Tady však příběh ani zdaleka
nekončí. Se znalostí německého zdroje
padělků použil tým SKF zabývající se
problematikou padělků důkazy shromážděné z italské razie k vysledování
dalšího článku dodavatelského řetězce
padělků. Poté, co si německý dodavatel
uvědomil vážnost situace, souhlasil, že
bude spolupracovat, a odtajnil veškeré
informace o zákaznících, o nichž věděl,
že mohou být padělky dotčeni, a také
klíčový zdroj padělaného zboží. Dalším
článkem tohoto řetězce bylo Nizozemí,
odkud vedla cesta k prvnímu dovozci
se základnou v Rotterdamu. Ukázalo
se, že to nebylo poprvé, co dovozce
čelil problémům. Společnost se sídlem
v Rotterdamu se již v minulosti pokusila
dovézt padělaná ložiska, ale nizozemský
celní úřad tyto dovozní operace zachytil
a výrobky nechal zničit. Tentokrát,
kdy se jim na krátkou dobu dařilo
s padělky obchodovat, však byli díky
informacím z Německa opět odhaleni
a jejich obchodní operace byly zmařeny.
Během fáze vyšetřování bylo zjištěno, že
rotterdamský obchodník přesvědčoval
mnoho zákazníků, že má spolehlivý
zdroj v Asii, který nakupuje přímo
od „SKF v Singapuru“. Ale jedinou
dokumentací, kterou mohla být tato
skutečnost dokázána, byla naskenovaná
kopie starého nákladového listu. Tyto
dokumenty však postačily k tomu, aby
někteří zákazníci uvěřili, že se jedná
o originální ložiska, a zakoupili je.
Po bližším prozkoumání nákladového
listu se ukázalo, že skutečným dodavatelem byla čínská společnost, nikoli
SKF Singapur. Navíc dodavatel neměl
žádný vztah ani autorizaci od společnosti SKF. Podobné naskenované
nákladové listy se často používají jako
důkaz, ale zároveň je potřeba větší ostražitosti ze strany zákazníků, a to při
ověřování pravosti certifikátů původu/
shody zakoupeného zboží. Ponaučením
z tohoto případu je, že když společnost
dokáže vyrobit padělek ložiska, který
se napohled velmi podobá originálu,
pak pro ni padělání přesvědčivého
dokumentu není příliš obtížné.
Toto vyšetřování názorně ukazuje,
jak je důležité znát nejen svého dodavatele, ale také mít možnost ověřit
si zdroj svého dodavatele. Dokonce
i zdánlivě bezpečné zdroje mohou
být „nakažené“, pokud se stanou součástí dodavatelského řetězce padělků.
Rovněž ukazuje dlouhou a složitou
cestu, kterou mnoho padělaných
výrobků projde, než se dostanou na trh.
A jak vůbec může k infiltraci padělků
dojít v tolika článcích dodavatelského
řetězce? V některých případech jde
spíše o využití příležitosti, ale často
padělatelům umožňují úspěch sami
zákazníci, kteří požadují pouze nejnižší
cenu a nezajímají se o původ zboží
a samotného dodavatele. V jiných
případech zachází úroveň plánování
a podvádění ještě dále; u těchto případů
má dodavatelský řetězec mnoho mezičlánků, které jsou součástí podvodu,
aniž by často „měly ponětí“ o tom,
na čem se podílejí. Tento příklad
názorně ukazuje, jak je pro každého
v dodavatelském řetězci důležité nebýt
vždy důvěřivý nebo být alespoň obezřetný vůči dodavateli, který se nachází
v hierarchii nad ním a který tvrdí, že
má přímý dodavatelský zdroj od SKF.
Znovu platí, že nejlepší cestou, jak se
vyhnout nákupu padělků, je nákup
od autorizovaného distributora.
Ochrana a prevence jsou lepší než
náprava
Přestože do dodavatelského řetězce
s padělky je zapojeno mnoho společností i jednotlivců, kterým za to hrozí
trestní nebo soudní řízení, největší
škodu padělky způsobí výrobnímu
závodu, který je namontuje. Bude to
právě společnost, jíž výrobní zařízení
patří, kdo zaplatí za selhání strojů
a za výrobní ztráty.
Na trhu existuje velké množství
padělaných v ýrobků, které jsou
na pohled k nerozeznání od pravých
ložisek, proto mnozí zákazníci uvěří,
že jsou to originály. Proces zpětného
vystopování dodavatelského řetězce
padělků v mnoha fázích a zemích bývá
složitý a cena za slepou víru, že vám
se to stát nemůže, bývá příliš vysoká.
Vždy nakupujte výrobky SKF od autorizovaných distributorů, kteří mají pobočky
po celé České republice. Jejich seznam
naleznete na stránkách www.skf.cz.
řízení & údržba průmyslového podniku
březen 2016 • 27
AuTomatizační technika
Moderní podoba servisu frekvenčních měničů
a motorů v podání jednotky ABB Pohony
Jak mít přesnou představu o aktuálním stavu používaného pohonu – ať již se jedná o frekvenční měnič, motor či
generátor? Jak získávat data, která umožňují přesně diagnostikovat stávající stav, ba dokonce předvídat, kdy dojde
k poruše? Jak co nejpřesněji naplánovat údržbu pohonu, a ušetřit tak náklady spojené s nucenou odstávkou stroje?
A jaké řešení vybrat, aby bylo již nyní připraveno na plnou digitalizaci průmyslu a plošné využívání průmyslového
internetu věcí?
N
a tyto a mnohé další zásadní otázky
moderní údržby nepřinese odpověď
žádná křišťálová koule. Velmi efektivně je však již v současnosti řeší servisní programy jednotky ABB Pohony, jež své rozsáhlé
portfolio servisních služeb postupně rozšiřuje
a zařazuje do něj služby, které nejen pružně
reagují na aktuální potřeby trhu, ale v mnohém
předvídají i potřeby budoucí, zejména spojené
s plnou digitalizací průmyslu a plošným využíváním průmyslového internetu věcí. Opírá se
při tom o dlouholeté zkušenosti s diagnostikou
i posuzováním provozního stavu pohonů, elektromotorů či měničů jak z portfolia ABB, tak
i dalších značek.
Servisní programy nabízené společností
ABB umožňují poskytovat vzdálenou podporu včetně okamžité reakce na výstražné či
havarijní stavy, nebo zajistit kontinuální sledování stavu motorů a generátorů v reálném
čase po celou dobu provozu. Nově pak také
umožňují na dálku sledovat stav vybraného
pohonu v závislosti na nastavených parametrech a kritériích sledování.
28 • březen 2016
řízení & údržba průmyslového podniku
Novinka: Vzdálený dohled stavu zařízení
Správné rozhodnutí je možné přijmout jen
tehdy, jsou-li k dispozici všechny potřebné
údaje. Přesně to služba vzdáleného sledování
stavu pohonů umožňuje, když v reálném
čase poskytuje relevantní informace o stavu
a funkci pohonu. Díky těmto informacím lze
nejen předvídat možné poruchy, ale také provozní problémy či potřebu údržby, a zajistit
tak mnohem delší dobu bezporuchového
provozu.
Kritéria sledování jsou nastavena a upravena dle potřeb a požadavků zákazníků,
kteří tak sledují pouze parametry, které je
zajímají. K dispozici jsou údaje o dostupnosti
(doplněné e-mailovým upozorněním zasílaným v případě omezené dostupnosti nebo
výpadku), stavu, provozních parametrech
či poruchách. Jednou za rok navíc zákazníci
získají souhrnnou zprávu o stavu sledovaného pohonu či pohonů doplněnou o návrh
doporučeného plánu údržby.
Vzdálená podpora
Služba Vzdálená podpora (Remote Support)
je založena na nepřetržitém automatickém
vzdáleném sběru provozních dat z důležitých
pohonů v provozu zákazníka a následném
přenosu sumarizovaných dat do centrální
databáze provozované na serveru ABB.
Kontrola a vyhodnocování dat slouží k okamžité kvalifikované reakci na výstražné nebo
havarijní stavy pohonu.
Služba obsahuje jak sběr provozních dat
a jejich nepřetržité ukládání na serveru
ABB, tak i automatické odesílání výstrah
a poruchových hlášení na e-mail zákazníka
a okamžitou telefonickou podporu servisního
technika ABB na základě odeslané výstrahy.
Pokud není možné závadu opravit na dálku,
je její součástí i výjezd servisního technika
na základě záznamu o poruše se sadou
náhradních dílů. Dostupnost této služby
je v závislosti na smluvních podmínkách
24 hodin denně 7 dní v týdnu a je poskytována
velmi rychle – od telefonátu po přihlášení
do systému vzdálené podpory neuběhnou
více než 2 hodiny.
Při poskytování vzdálené podpory ABB
mj. využívá nástroj vzdáleného monitoringu NETA-21, jež umožňuje snadný přístup k měniči či pohonu přes internet nebo
místní síť Ethernet. Tento nástroj je vybaven
vestavěným webovým serverem a je kompatibilní s běžnými internetovými prohlížeči,
takže zajišťuje snadný přístup k webovému
uživatelskému rozhraní a snižuje potřebu
fyzicky k měničům či pohonům docházet.
Prostřednictvím webového rozhraní je možné
např. sledovat data o pohonech, úroveň zatížení, pracovní dobu, spotřebu energie, data
o vstupech a výstupech či teplotu ložisek
motoru připojeného k pohonu.
Služba je svým charakterem ideální
zejména pro důležité a kritické pohony
v provozech, kde výpadky mohou způsobovat významné škody. Okamžité a přesné
informace pomohou na minimum zkrátit čas
servisního zásahu, nebo mu i předejít díky
včasné reakci na výstražné automatické hlášení. Sběrné komunikační moduly lze snadno
aplikovat jak u nových instalací, tak je lze
doplnit i k starším pohonům od typové řady
ACS800.
ABB MACHSense R
ABB MACHSense R představuje diagnostický systém umožňující velmi spolehlivé
kontinuální sledování stavu motoru nebo
generátoru v reálném čase po celou dobu
jeho provozu. Systém využívá analýzu
založenou na výpočetních modelech, jež
zvyšuje spolehlivost zjišťování vad a umožňuje stanovit závažnost poruchy. Tím systém
snižuje dobu neplánovaných odstávek, což
vede k významné optimalizaci provozních
nákladů.
Jeho základem je jednotka pro analýzu
dat (Data Analysis Unit), která je instalovaná poblíž motoru nebo generátoru. Čidla
umístěná na motoru nebo generátoru snímají
primární údaje (čtyři kanály pro vibrace a pět
kanálů pro teplotu na klíčových částech stroje,
zejména na ložiscích) a posílají je do jednotky
ke zpracování. Na přání je možné instalovat
osm vstupů pro data o systému (čtyři pro
napětí a čtyři pro proud).
Systém je založen na sledování základních
parametrů stavu (KCP) a hraničních hodnot, stanovených na základě úvodní analýzy
motoru/generátoru při běžném zatížení.
Údaje o KCP se odesílají na server ABB
buď s použitím mobilní
sítě (GPRS nebo 3G),
případně internetu (pro
zvýšení citlivosti se využívá vícekanálový provoz
a rychlý sběr dat). Server
hodnoty KCP sleduje
a v případě, že některý
provozní parametr překročí stanovenou hraniční hodnotu, upozorní
zákazníka SMS (textovou
zprávou) nebo e-mailem.
Současně s tím jednot ka nainsta lova ná
u motoru či generátoru exportuje na server
relevantní údaje, jež jsou k dispozici jak
místnímu servisnímu středisku ABB, tak
i globální technické podpoře. Tyto subjekty
zaslaná data vyhodnotí a zpracují z nich
podrobnou zprávu pro zákazníka s doporučeními ohledně nápravných opatření
a preventivní údržby.
Zařízení ABB MACHSense R je doporučeno zejména pro motory a generátory, které
mají zásadní roli pro fungování závodu,
např. motor pece v cementárně nebo hlavní
motor větrání v elektrárně. Je také ideálním
řešením pro motory a generátory, k nimž je
složitý přístup, např. na vrtných plošinách,
v dolech nebo ve větrných elektrárnách.
www.abb.cz
řízení & údržba průmyslového podniku
březen 2016 • 29
AuTomatizační technika
Obrázek 1: Upgrade na ePAC Modicon M580
nabízí vynikající poměr mezi cenou a výkonem.
Modernizace řídicího systému ve vodárně
Kværndrup
Řídicí systémy představují nervový systém a „centrální inteligenci“ technologie. Výměna starší generace systému
za nový znamená časově i finančně náročný proces. Schneider Electric ovšem nyní nabízí technologicky
vyspělý ePAC systém Modicon M580, který je vhodný nejen pro nové projekty, ale také pro efektivní rozvoj již
instalovaných systémů starší generace. Článek pojednává o realizovaném projektu modernizace řídicího systému
ve vodárenství.
Michal Křena
Schneider Electric
30 • březen 2016
Nelehká výzva vodárny Kværndrup
Legislativní požadavky na vodárenské společnosti se zpřísňují bez ohledu na jejich velikost. To často způsobuje problémy zejména
malým soukromým subjektům, jakým je
například vodárna Kværndrup na dánském
ostrově Funen. Pro vodárnu s omezenými
zdroji může být finančně náročné provést
upgrade řídicího systému tak, aby splňoval
požadavky na moderní a optimalizované
řízení.
Vodárna Kværndrup provozuje pět studní
a čtyři čerpadla. Protože byl její řídicí systém
zastaralý, doporučil Morten C. Jorgensen,
elektroinženýr ze společnosti Water Center
řízení & údržba průmyslového podniku
South (pomáhala Kværndrup s procesem
modernizace), provést upgrade hardwaru
i softwaru.
Modicon M580: výhodné řešení
V minulosti se pro řízení vodárny používal
PLC systém Modicon Premium s inženýrským softwarem PL7, obojí od společnosti
Schneider Electric. Během modernizace byla
tato platforma nahrazena novým systémem
ePAC Modicon M580 se softwarem Unity Pro
V8.0 – rychle a s minimální finanční zátěží
i provozními riziky.
„Vždy je třeba najít ten správný poměr mezi
cenou a výkonem hardwaru i softwaru, který
Rozhodně ale nebude posledním.
„Jednotka použitá v Kværndrup
pracuje bezchybně. Proto jsme hned
objednali tři další, které použijeme
v našich ostatních projektech.“
Stručný přehled přínosů:
■ Moderní platforma řízení
■ Úspora času a nákladů díky
kompatibilitě se stávajícími I/O
systémy
■ Minimalizace rizik – nebylo
nutné investovat do nov ých
Obrázek 2: Software Unity Pro umožňuje detailní
modulů I/O ani do propojovacích
diagnostiku a monitorování systému i „smart“ přístrojů
kabelů
připojených po Ethernetu.
■ Nový software Unity Pro podporuje nové platformy Windows
řídí čerpadla a sbírá data o kvalitě vody. Pro
nás bylo optimálním řešením nasazení ePAC ■ Plná transparentnost napříč celou aplikací
Modicon M580 a Unity Pro V8.0,“ vysvětluje ■ Snadná integrace měřicích a inteligentních
zařízení třetích stran
Jorgensen.
■ Mobilní aplikace: možnost přístupu přes
PC, tablety a chytré telefony
Přínosy přechodu na novou platformu ePAC
Jednu z výhod systému Modicon M580 ■ Integrované zabezpečení
Industrial Internet of Things (IIoT) neboli
představuje návaznost a možnost napojení na starší generaci Modicon Premium. průmyslový internet věcí se stal velmi diskuZákazník může snadno přejít na nový ePAC tovaným tématem napříč všemi typy médií.
Modicon M580 a využít přitom stávající Společnost Schneider Electric, která se této
instalovanou platformu vstupů/výstupů oblasti věnuje již déle než 15 let (vzpomeňme
(I/O). Vyhne se dodatečným nákladům koncept Transparent Ready), si zvolila
na výměnu I/O modulů a instalaci dalších cestu konkrétních počinů. Jedním z nich
propojovacích kabelů. Jednoduchost insta- je i výměna PAC a upgrade softwaru – tedy
lace rovněž výrazně omezila provozní rizika nasazení ePAC Modiconu M580 a Unity
Pro – pro řízení vodárny Kværndrup v dána zkrátila čas potřebný na přepojení.
„Využili jsme této příležitosti a implemen- ském městě Funen.
www.schneider-electric.cz
tovali několik optimalizačních opatření se
www.schneider-electric.sk
zaměřením na energetickou účinnost. Například
teď v noci, kdy je menší poptávka, snižuje řídicí
systém tlak a šetří vodárně energii, tedy peníze,“
objasňuje Jorgensen.
Inovativ ní systém Modicon M580
od Schneider Electric je první PAC na světě,
který má Ethernet zabudovaný přímo v systémové sběrnici ve svém jádře. To nejen
významně zjednodušuje integraci zařízení
třetích stran, ale především umožňuje dosažení plné transparentnosti na všech úrovních
aplikace. Jorgensen nemá o přínosu této
technologie žádné pochybnosti.
„Vypadá to skvěle,“ je přesvědčen
Jorgensen. „V našich provozech používáme
velké množství senzorů a měřicích zařízení,
takže jejich hlubší integrace a větší transparentnost řízení je pro nás velkou výhodou.
Další důležitý přínos pro vodárenské systémy
představuje vyšší úroveň zabezpečení.“
Modernizace vodárny Kværndrup se
stala prvním projektem, ve kterém Morten Obrázek 3: Vodárnu Kværndrup mohou nyní vzdáleně monitorovat a řídit
C. Jorgensen použil ePAC Modicon M580. přes PC, tablet nebo chytrý telefon.
řízení & údržba průmyslového podniku
březen 2016 • 31
AuTomatizační technika
Veletržní novinky společnosti Murrelektronik
O systému
IO-Link
Komunikační systém IO-Link
je používán od roku 2006
jako nástroj umožňující
rychle a hospodárně
integrovat inteligentní
přístroje zapojené
standardním způsobem
do elektrických rozvodů
na strojích a strojních
celcích. Systém IO-Link
převádí analogový signál
na číslicový přímo v senzoru.
Číslicové signály lze dále
vést levnými standardními
kabely bez stínění. Při
náhradě senzorů s rozhraním
IO-Link senzory téhož typu
není třeba senzory znovu
parametrizovat.
32 • březen 2016
Převratná změna systému IO-Link
Stroje a zařízení s přístroji s rozhraním
IO-Link lze nyní uvést do provozu ještě
rychleji než dříve. Společnost Murrelektronik
nabízí jako první z výrobců funkci IODD
on board, která umožňuje postupovat při
integraci přístrojů s rozhraním IO-Link
způsobem plug & play.
Soubor IODD (IO Device Description)
popisuje senzory a akční členy komunikující
protokolem IO-Link. Obsahuje identifikační
údaje, parametry a jejich hodnoty, provozní
a diagnostické údaje, komunikační vlastnosti
a další detaily týkající se jednotlivého přístroje.
V nových sběrnicových modulech řad MVK
Metal a Impact67 značky Murrelektronik jsou
v souboru GSD (Generic Station Description),
definujícím jejich komunikační vlastnosti,
začleněny soubory IODD příslušející přístrojům s rozhraním IO-Link od spolupracujících
výrobců. Jsou-li tyto přístroje – např. senzory nebo ventilové terminály s rozhraním
IO-Link – součástí instalace na stroji, lze je
s použitím údajů ze souboru GSD snadno
a rychle začlenit do řídicího systému. Předtím
řízení & údržba průmyslového podniku
bylo nutné každý nový modul IO-Link Master
jednotlivě začlenit do řídicího softwaru, což
mohlo trvat poměrně dlouhou dobu… Bylo-li
např. třeba připojit větší počet identických
senzorů, musel být s každým přístrojem připojovaným k síti celý postup opakován. Šlo
o proces časově náročný a náchylný k chybám.
Nyní s IODD on board se modul IO-Link
Master zkonfiguruje z řídicího systému a je
nastaveno. Jde o ukázkové použití techniky
plug & play v praxi.
Jinou zajímavou vlastností těchto nových
modulů je možnost začlenit přístroje s rozhraním IO-Link cestou asynchronního přístupu.
Touto funkcí disponuje také nový modul
Cube67 IO-Link Master.
Všechny nové moduly Murrelektronik
s rozhraním IO-Link odpovídají specifikaci
IO-Link 1.1 a jsou opatřeny porty IO-Link
Class A a Class B.
Prémiové napájení s preventivní
diagnostikou – Emparro 3~
S třífázově napájenými spínanými zdroji
Emparro 3~ od společnosti Murrelektronik
lze vytvořit napájecí systémy na míru vašim
požadavkům. Jde o pozoruhodně spolehlivé přístroje s mimořádnou účinností.
Nejnovějším přírůstkem do skupiny zdrojů
Emparo 3~ je model se jmenovitým výstupním proudem 40 A a také s vestavěnou funkcí
preventivní diagnostiky.
Funkce preventivní diagnostiky upozorní
uživatele, že nastala doba, kdy je třeba zdroj
vyměnit za nový. Výstraha je vydána přesně
v ten správný okamžik, nikoli příliš brzy, což
skýtá dostatečně dlouhou dobu provozního
života přístroje, a ani příliš pozdě, takže se předejde případnému zdlouhavému vyhledávání
a nákladným důsledkům závad. Při vydání
výstrahy není nutná žádná bezprostřední akce.
Přístroj lze v klidu vyměnit při nadcházející
odstávce stroje naplánované za účelem pravidelné údržby. Pozornost je tedy spíše než
na reakci zaměřena na akci.
Sledování několika parametrů vede k hodnověrnému
výsledku
Funkce preventivní diagnostiky je založena na tom, že
přístroj sleduje několik různých parametrů, jako např. svou
vnitřní teplotu, provozní zatížení, počet spuštění a celkovou
dobu, po kterou je provozován. Nastane-li doba optimální
k výměně zdroje Emparro 3~ 40 A, je tato skutečnost dána
na vědomí řídicímu systému prostřednictvím snadno přístupného signálního kontaktu.
Zdroje Emparro 3~ v kostce
Napájecí zdroje Emparro 3~ pro rozvody 24 V DC jsou
dodávány v provedeních se jmenovitým výstupním proudem 5, 10, 20 a nyní také 40 A. Vestavěná rezerva výkonu
umožňuje zdrojům Emparro 3~ pracovat
do teploty okolního prostředí s 20% přetížením – např. ze 40 A je rázem 48 A. Tuto
rezervu výkonu lze použít např. k rozšíření
elektrické zátěže. Zdroje řady Emparro 3~
jsou velmi kompaktní a nabízejí funkce
krátkodobého zvýšení výkonu (PowerBoost,
HyperBoost), jež umožňují i s kompaktním
zdrojem spouštět velké zátěže. Dodávají se
s pružinovými připojovacími svorkami, takže
se snadno zapojují.
Nejnovější přístroj Emparro 3~ je jediný
40A napájecí zdroj na trhu opatřený těmito
svorkami nevyžadujícími údržbu.
jdeme touto cestou a pod heslem SMART AUTOMATION
od Murrelektronik nabízíme produkty a systémy umožňující
realizovat novátorská uspořádání elektrických rozvodů.
Moderními komponentami, inovačními funkcemi a výkonnými rozhraními přispíváme k modularizaci a provozní
pružnosti výrobních prostředků a operací. Na mysli přitom neustále máme zájmy našich zákazníků – bezpečnou
a jednoduchou montáž rozvodů i zařízení, snadné uvedení
do provozu, úplnou eliminaci prostojů zařízení, jednotné
provedení od řídicí jednotky až po nejvzdálenější přístroj
v provozu…
Přijďte nás navštívit na veletrh AMPER 2016. Rádi vás
přivítáme na našem stánku v hale V 5.10.
Pro více informací navštivte stránky
www.murrelektronik.cz.
Co je to SMART AUTOMATION
od Murrelektronik?
Dokonalé síťové propojení strojů a strojních
celků a dosažení úplné transparentnosti celého
životního cyklu výrobků jsou nanejvýš důležitými úkoly nadcházející éry v průmyslu. „Funkce preventivní diagnostiky je unikátní a je úplnou novinkou. Zdroj
„Inteligentní továrna“ je model s velkou Emparro 3~ 40 A je díky ní také důležitým pomocníkem při plánování údržby
budoucností. Společně s našimi zákazníky a snaze o minimalizaci prostojů,“ uvedl Manuel Senk, produktový manažer.
řízení & údržba průmyslového podniku
březen 2016 • 33
AuTomatizační technika
Nové manipulační moduly pro vnitřní logistiku
Nikde jinde nemusí poskytovat uchopovací systémy tak vysoký stupeň flexibility jako ve vnitřní logistice.
To platí jak ve vztahu k obalu, velikosti a hmotnosti manipulovaného dílu, tak i pro integraci do interních
procesů. S ohledem na stále rostoucí požadavky naráží běžné paletizátory, svěrná nebo vakuová chapadla
stále častěji na své hranice. Jsou příliš neflexibilní, těžké nebo nejsou vhodné na některé varianty obalů.
Východisko nabízí nová mechatronická chapadla: s inovativními uchopovacími principy, modulární
konstrukcí a pokrokovými materiály odkrývají í nové dimenze v rozmanitém světě pick & place.
V
Při narolování jsou manipulované
objekty uloženy na chapadlo pomocí
dopravníkových pásů.
Protichůdným pohybem pásů lze objekty
otáčet.
Manipluace s paletami – mezioperace.
34 • březen 2016
e vnitřní logistice dominují
v současnosti dvě varianty
uchopování: vakuová chapadla,
která uchopují manipulované objekty
pod tlakem, a svěrná chapadla, u nichž
jsou objekty mechanicky sevřeny mezi
dva nebo více uchopovacích prstů.
Uchopení vakuem se osvědčilo všude
tam, kde jsou dobré možnosti přístupu
shora a kde mají výrobky dostatečně
tuhé a hladké povrchy. Pokud není
přístup shora možný, nebo se manipuluje např. jogurtovými kelímky
v otevřených zásobnících, uchopovací
princip je nepoužitelný. Při balení
do fólií navíc hrozí, že se fólie během
manipulačního procesu roztrhne
a chapadlo díl ztratí. Svěrná chapadla
mohou být naproti tomu velmi flexibilně použita pro stabilní jednotlivé
díly. Při manipulaci s poddajným či
v těsném spojení ležícím zbožím však
často selhávají, protože nemůže být
dosaženo požadovaného tlaku nebo
mezera mezi kusy není dostatečná pro
bezpečné uchopení.
Najížděcí pásové chapadlo umožňuje
alternativní manipulační strategii
Jako alternativu vyvinul v rámci
tech nolog ické st ud ie i nst it ut
Fraunhofer IPA ve Stuttgartu společně s firmou SCHUNK najížděcí
pásové chapadlo, které by mělo
v budoucnu odstranit některé
nedostatky stávajících řešení. Jeho
základním principem jsou najížděcí
pásy. Při tom se oblý třecí element
přitlačí čelně na uchopovaný objekt
a rotuje v opačném směru. Třením
se objekt oddělí a transportuje
na chapadlo. K zajištění co nejvíce
flexibilního využití jsou dva AWM
pásové moduly uspořádány paralelně. Jejich vzájemnou vzdálenost
řízení & údržba průmyslového podniku
je možné lineární jednotkou měnit
a manipulovat jak s různě zabalenými, tak s různě velkými objekty.
Jelikož jsou oba prsty otočné, může
být chapadlo použité jak pro sevření,
tak pro najíždění. Je vhodné k paletování i k depaletování zboží ze
stejných nebo různých palet a může
být použito k manipulaci s kartony,
krabicemi a svařenými obaly, stejně
tak jako k manipulaci vaků a sáčků.
K vytvoření speciálních ukládacích
vzorů lze s objekty v probíhajícím
ma nipu lačním procesu otáčet
přímo na chapadle. K tomu se oba
pásy pohybují v opačných směrech
v definovaném pořadí. Maximální
manipulační homotnost chapadla
AWG je v současné době 40 kg.
Maximální šířka manipulovaného
objektu je 1,5 m.
Podle specialistů na uchopovací
systémy firmy SCHUNK je AWG
zajímavé pro tři oblasti využití: pro
práci s jednotlivými smíšenými
paletami, k oddělování plochých dílů
v průmyslu a pro průmyslové skladování. Tak by mohlo být využitím
AWG ve velkých skladových halách
zrušeno používání standardních
dopravních systémů.
Pásové chapadlo konstrukčně
navazuje na silné stránky adaptivního paletizačního uchopovacího
systému LEG firmy SCHUNK. Oba
systémy mohou být vybaveny různými průmyslovými servomotory,
což znatelně zjednodušuje integraci
do stávajících zařízení. Tak mohou
být moduly například integrovány
přímo jako sedmá osa v robotických
aplikacích. I elektrické provedení,
modulární a lehká konstrukce byly
přejaty z paletového uchopovacího
systému.
LEG firmy SCHUNK:
v základním provedení, …
…jako víceosý systém,
Variabilní vícenásobný uchopovač zvyšuje
výkon v paletizaci
LEG představuje kompaktní a flexibilní
řešení „All-in-One“ pro různé balicí úlohy.
Může manipulovat s paletami, oddělovacími
kartony a různými produkty. Všechny k tomu
potřebné funkce jsou již intergrovány přímo
v chapadle. S pevnými středními čelistmi,
indiviuálně nastavitelnými prsty vyrobenými
z kompozitního materiálu a pneumatickým
vyrážečem, lze současně manipulovat s více
produkty, a tím výrazně zvýšit paletizační
výkon. V případě potřeby mohou být uchopovací prsty ovládány odděleně a díly odkládány
jednotlivě. K tomu může být osová vzdálenost
mezi prsty individuálně definována. V závislosti na druhu zboží a hmotnosti je možné
pracovat s minimálními rozměry mezer
od 3 do 10 mm. Pokud jsou prsty kombinovány s vakuovým efektem, lze tyto odstupy
dále redukovat. Při manipulaci s poddajnými
díly nebo choulostivými produkty s hladkými
povrchy mohou být použity prsty s tenkou
vrstvou, které uchopují velmi jemně a zároveň bezpečně, a to jak mechanicky zboku,
tak pomocí vakua. Uchopovací systém LEG
disponuje velmi vysokou polohovací přesností
a pracuje f lexibilně se zdvihy až 281 mm
na čelist. To je vhodné pro všechny aplikace, u kterých se s vysokým výkonem plně
automatizovaně paletizují nebo vyskládávají
různé produkty – v nápojovém průmyslu,
stejně tak v potravinářství nebo u nepotravinářského zboží.
…a k manipulaci s paletami.
stávajících zařízení nebo použít menší typy
robotů. Lehké chapadlo CFG využívá ve svůj
prospěch výjimečných vlastností uhlíkového
kompozitu: materiál disponuje asi čtyřnásobně vyšším modulem pružnosti a dvakrát
vyšší pevností v tahu než hliník. Zároveň
váží o cca 40 % méně. Aby bylo možné využít
výhod uhlíkových kompozitů v celém jejich
rozsahu a zároveň zaručit vysokou stabilitu
chapadla, byla struktura uhlíkových vláken
těla chapadla, vyrobeného infuzním RTM
procesem, navržena pro velká zatížení. Tělo
chapadla je vyrobeno infuzní technologií
RTM. Tak bylo možné zrealizovat chapadlo
lehké a zároveň mimořádně torzně a ohybově
tuhé. S hmotností jen 11,7 kg disponuje CGH
uchopovací silou 2 500 N a variabilním zdvihem na prst až 160 mm. Lze jím dynamicky
manipulovat se zbožím až do 12,8 kg. Téměř
bezvůlový řemenový pohon a synchronizované prsty zaručují precizní práci chapadla
i při variabilním zdvihu. Tak může v případě
potřeby střídavě uchopovat velké a malé
díly. Pomocí ISO příruby jej lze adaptovat
na nejrůznější roboty. www.cz.schunk.com
„Lehká váha“ s velkou
dávkou výkonu : Tělo
z uhlíkového kompozitu
snižuje hmotnost
velkozdvihového chapadla
CGH na pouhých 11,7 kg.
Uhlíkové kompozity místo hliníku
Podobně inovativní přístup sleduje
SCHUNK také u chapadla s velkým zdvihem CGH. Jde o první standardizované
chapadlo s velkým zdvihem, jehož základní
tělo se skládá z uhlíkového kompozitu.
Univerzálně použitelný modul přesvědčuje jak svou energetickou efektivitou, tak
i hospodárností. S ním lze zvýšit dynamiku
řízení & údržba průmyslového podniku
březen 2016 • 35
Údržba & správa
Uvolněte prostor funkci spolehlivosti
a odhalte její potenciál
J
edná se o senzační fakt – nutnost pokroku v oblasti údržby
podniku dala podnět ke zrození
funkce spolehlivosti (bezporuchovosti,
udržovatelnosti a životnosti prvku nebo
soupravy). Položme si však otázku, zda
už náhodou nenastala vhodná doba
k tomu, abychom toto dítě odstřihli
od pupeční šňůry a nechali funkci
spolehlivosti stát na vlastních nohou,
tj. nezávisle na údržbě? Neměli bychom
dovolit tomuto dítěti, aby uvolnilo svůj
skutečný potenciál, který má nabídnout
průmyslu tím, že dovolíme, aby vznikl
autonomní externí subjekt se zaměřením na spolehlivost aktiv na všech
úrovních řízení životního cyklu aktiv
(ALM – Asset Lifecycle Management)?
Není pochyb o tom, že prvotní
techniky (metody) spolehlivosti byly
vyvinuty za účelem strategického
řízení údržby podniku. Prognózování
poruch v předstihu a vyčlenění dostatečných zdrojů pomohly průmyslu při
zmírňování dopadu neočekávaných
poruch a neplánovaných výpadků.
Prvotní metody rovněž bránily tomu,
aby údržbáři jen zlehka nezáplatovali
poruchy, a vyžadovaly vypracování
detailních studií základních příčin, aby
problémy, které vedou k poruchám, byly
jednou provždy odstraněny.
Avšak po mnoha letech je funkce
spolehlivosti stále v tak pevném
manželském svazku s údržbou, že je
často vnímána jako jediná kombinace,
která může odblokovat všechny problémy týkající se zařízení (aktiv). Ale
je údržba sama o sobě schopna zvládnout všechny aspekty spolehlivosti
po celou dobu životnosti zařízení? Co
když má zařízení vrozené konstrukční
nedostatky nebo neadekvátní postupy
pro uvádění do provozu? Co když je
provozováno mimo rozsah svých provozních parametrů? Tyto záležitosti
se týkají technicko-konstrukčních
a provozních činností, které jsou mimo
rozsah údržby.
Primární funkcí údržby je tzv. boj
s „hašením“ vzniklých poruch. Když
dojde k poruše zařízení, očekává se, že
tým údržby jej neprodleně vrátí do provozního stavu, tak aby výroba mohla
být co nejdříve obnovena. Funkce spolehlivosti nemá nic společného s touto
tzv. metodikou „hašení“ vzniklých
poruch. Vnímat spolehlivost jen jako
Funkce spolehlivosti je navržena tak, aby byla tvořena nezávislým externím
subjektem se zaměřením na klíčové oblasti konstrukce, provozu a údržby s cílem
zvýšit spolehlivost aktiva po celou dobu jeho životního cyklu. Obrázek poskytl
Obaidullah A. Syed.
36 • březen 2016
řízení & údržba průmyslového podniku
vylepšenou praxi údržby nevystihuje
dostatečným způsobem tuto funkci
a omezuje naši představivost v tom, co
je nám skutečně schopna nabídnout.
V průmyslové praxi je stále velmi
běžné zaměňovat termín inženýr
údržby s termínem inženýr spolehlivosti, a to bez nějakého velkého přemýšlení. Většina inženýrů spolehlivosti
(reliability engineer) je stále vnímána
jako skupina „chytrých“ inženýrů
údržby nebo inženýrů, kteří se zabývají
otázkami údržby zařízení s vysokou
hodnotou, jako jsou kompresory či
velká rotační zařízení.
Skoro se zdá nepochopitelné, a to
i pro mnohé průmyslové odborníky,
že inženýr spolehlivosti má mnohem
širší cíle a je v praxi mnohem lepší,
jelikož on je tím nezávislým subjektem
dohlížejícím na konstrukční řešení,
provoz a údržbu; jen takovýmto způsobem lze zapustit kořeny spolehlivosti
do všech úrovní. Stejně jako bezpečnostní skupina podniku je účinná při
začleňování svých programů a plánů
v rámci konstrukčních řešení, provozu
a údržby zařízení, neměla by pro nás být
představa vytvoření nezávislé skupiny
mající na starost problematiku spolehlivosti, která dělá totéž pro programy
a iniciativy spolehlivosti, vůbec cizí.
Skupinový přístup k údržbě
Zaměřte se na údržbu a přijměte
taková opatření, aby vše bylo provedeno kvalitně a včas. Všichni tři, tzn.
konstruktér, operátor a údržbář, musejí
lpět na principech spolehlivosti, aby
auto bylo bezpečné. Naprosto stejná
filozofie platí i u podnikových zařízení:
Nemůžeme údržbu jako jedinou nechat
zodpovědnou za vše, co se týče úrovně
spolehlivosti.
Stejně jako je tomu u aut, i zařízení
mohou být skutečně spolehlivá jen
v případě, že konstrukční tým zajišťuje
spolehlivost během fáze zprostředkování a uvádění do činnosti, operátoři
provozují daná zařízení podle standardních provozních postupů, aniž
by je jakkoli přetěžovali, a pracovníci
údržby věnují náležitou odbornou péči
v rámci údržby svěřených zařízení.
Jediný subjekt, který je schopen
zajistit vzájemnou spolupráci těchto
tří disciplín a dohlížet na spolehlivost
po celou dobu životnosti aktiv, se
skrývá ve funkci inženýra spolehlivosti.
Inženýr spolehlivosti nemusí být nutně
strojním inženýrem. Tato pozice může
být obsazena rovněž elektroinženýrem
s dostatečnými odbornými zkušenostmi
a dobrými znalostmi inženýrských
nástrojů a technik spolehlivosti.
Nicméně v praxi se ukazuje, že aby
program spolehlivosti dosahoval v podniku plánované účinnosti, je zapotřebí
si uvědomit, že se nemůže jednat o tzv.
one man show. Doporučuje se, aby byla
zřízena nezávislá skupina pro zahájení
komplexního programu spolehlivosti.
Tato skupina se musí skládat z několika
inženýrů spolehlivosti, pokud možno
zástupců různých oborů, např. strojní
inženýři a elektroinženýři, odborníci
na systém počítačového řízení údržby
(CMMS), vedoucí technici a alespoň
jeden zástupce z oddělení konstrukce,
provozu a údržby. Tato skupina musí
být podřízena subjektu, který má
udělenu pravomoc pro řízení oddělení
konstrukce, provozu a údržby.
Zaměřte se na strategii
Skupina spolehlivosti se musí zaměřit
na strategické programy s tou podmínkou, že vedení společnosti by si mělo
uvědomit, že tyto programy vyžadují
dlouhodobý závazek a podporu, aby
bylo možné produkovat očekávané
výsledky. Níže uvedený seznam předkládá některé programy s vysokým
podílem lidské práce a analytických
činností, které mohou být prováděny
touto skupinou. V žádném případě se
nejedná o úplný seznam, ale jednotlivé
organizace si jej mohou přizpůsobit
a doplnit dalšími programy na základě
vlastní velikosti a dostupných zdrojů.
Některé z níže uvedených programů
jsou považovány za „živé“ a vyžadují
dvojí přístup, aby přinášely kýžené
výsledky. Zaprvé vypracujte podrobný
rozsah práce pokrývající požadavky
na proveditelnost a implementaci,
abyste získali podporu a schválení ze
strany vedení firmy. Zadruhé spusťte
program a sledujte oblasti zlepšování
a buďte připraveni překlenout případné
rozdíly či nedostatky.
Mezi doporučené strategické metody
a programy pro skupinu spolehlivosti
mj. patří:
• Program údržby zaměřený na spolehlivost (bezporuchovost) se
sedmi otázkami metodiky RCM
(RCM – Reliabi lit y Centered
Maintenance).
• Po s t upy pre vent i v n í úd r ž by
(PM – Preventive maintenance)
optimalizované použitím způsobů
poruch.
• Technologie prediktivní údržby
(PdM – Predictive maintenance)
a kontinuální monitorovací program.
Patří sem on-line/off-line monitorování vibrací, ultrazvukové měřicí přístroje, termografie, sledování stavu
oleje a inteligentní on-line přístrojová
diagnostika.
• Programy spolehlivosti řízené operátorem (ODR – Operator Driven
Reliability). Zaměříme-li se na roli
operátorů, abychom tak zvýšili
spolehlivost aktiv, mohou programy
ODR obsahovat detailní kontrolní
seznamy pro provádění zrakových,
sluchových, čichových či hmatových
testů, hodnocení a zlepšování standardních operačních postupů (SOP),
přesná provozní rozmezí zajišťující
integritu (IOW – integrity operating
window) pro všechna zařízení, jednoduchá přenosná zařízení pro sběr
dat pro off-line prediktivní údržbu
a drobné úkoly údržby, jako je např.
utahování uvolněných šroubů pomocí
základních nástrojů.
• A na lýza způsobů a důsled ků
poruch (FMEA – Failure Modes
& Effects Analysis). Analýza způsobů, důsledků a kritičnosti poruch
(FMECA – Failure mode, effects and
criticality analysis).
• Analýza kořenových příčin poruchy
(RCA/RCFA – Root cause failure
analysis) zahrnující efektivní hlášení poruchy a důsledné dodržování
doporučení, dokud nejsou plně
implementována.
• Standardní pracovní plány pro lepší
plánování a rozvrhování pracovních
příkazů s přesnou manipulací zdrojů.
• A n a l ý z a p r o c e s n í c h r i z i k
(PHA – Process Hazard Analysis),
např. studie nebezpečí a provozuschopnosti (HAZOP – Hazardous
Analysis and Operability).
• A n a l ý z a o c h r a n nýc h v r s t e v
(LOPA – Layer of protection analysis)
nebo jiné kvalitativní analýzy pro
bezpečnostně-technické systémy.
• Správa životního cyklu bezpečnostně-technického systému pokrývající
všechny fáze od kolébky do hrobu
a dodržování průmyslových a firemních standardů. Vykonání bezpečnostně-technických funkcí, jako jsou
skutečná míra poptávky, zjištěná
intenzita poruch, ověřovací zkouška
shody, diagnostika atd., by mělo být
rovněž součástí tohoto programu.
• Funkční testovací postupy a příslušná
dokumentace pro zařízení, které
nesouvisí s bezpečnostně-technickým
systémem.
• Zřízení a sledování databáze získaných zkušeností za účelem zvýšení
spolehlivosti.
• Zhodnocení balíčků investičních
projektů s doporučeními pro zvýšení
spolehlivosti.
• Program identifikace, sledování
a nahrazení negativních činitelů.
• Pokročilá analýza spolehlivosti, avšak
neomezena pouze na Weibullovo rozdělení, Markovovo modelování, Lean/
Six Sigma metodu a analýzu spolehlivosti, dostupnosti a udržovatelnosti.
• Zastaralý způsob sledování zařízení
a systematický program výměny.
• Pochůzky na místě určené ke sledování provozních činností a údržbářských prací, jejichž záměrem
je vydávat doporučení při zjištění
nedostatků.
• Namátkové kontroly při zadávání
dat do systému počítačového řízení
údržby.
• Identifikace kritického místa poruchy
(SPF – single point of failure).
• Metoda vývoje s ohledem na spolehlivost (DFR – Design for reliability)
a související studie.
• Soustava měření výkonu spolehlivosti. Rozvíjení, sledování a rozšíření vedoucích/zaostávajících
klíčových ukazatelů výkonnosti
(KPI), jako je střední doba provozu
mezi poruchami (MTBF – Mean
time between failures), střední doba
řízení & údržba průmyslového podniku
březen 2016 • 37
Údržba & správa
opravy (MTTR – Mean time to
repair), celková efektivita zařízení
(OEE – Overall equipment efficiency), dostupnost zařízení a pravděpodobnost výpadku zařízení při
požadavku (PFDs – Probability of
failure on demand).
Přechod ke zlepšení
Funkce spolehlivosti se v průběhu
let značným způsobem vyvinula. Tím,
že jí umožníme nezávisle fungovat se
zaměřením na její hlavní silné stránky,
aniž by byla její síla spotřebována
každodenními údržbářskými zásahy,
jejichž účelem je odstranění vzniklých
poruch, dosáhneme toho, že posuneme
tuto funkci do jiné dimenze vynalézavosti. Posílením skupiny spolehlivosti,
aby získala pravomoc nad oddělením
konstrukce, provozu a údržby, usnadníme a urychlíme potřebnou část
změnového řízení a zároveň zkrátíme
dobu implementace prostřednictvím
lepší spolupráce.
Tyto kroky jsou zcela zásadní, neboť
mnoho iniciativ politiky spolehlivosti
selže v průběhu prováděcí fáze, kdy
vedení podniku nevidí výsledky za delší
období a ztrácí o tuto problematiku
zájem.
Obaidullah A. Syed, certifikovaný specialista na funkční bezpečnost a spolehlivost údržby, má 20leté zkušenosti
v oblasti průmyslového řízení a automatizace, především v rámci působení
v ropných a plynárenských společnostech. Ve své praxi se mj. zabýval projektováním zařízení, provozní bezpečností
a zaváděním programů spolehlivosti.
Od roku 2007 působí v Saúdské Arábii.
OEE vs. MTBF: Která z nich je ta pravá
metoda měření?
Obě metody nás mohou posunout dál, pokud budou správně použity.
Mike Gehloff
Allied Reliability Group
P
okud jste již v rámci své praxe
alespoň trochu přičichli k problematice klasické spolehlivosti
zařízení nebo provádění údržby, pak jste
pravděpodobně narazili na běžně používané výrazy, jako jsou celková efektivita zařízení (dále pouze OEE – Overall
Equipment Effectiveness) a střední
doba provozu mezi poruchami (dále
pouze MTBF – Mean Time Between
Failure). Obě tyto měřicí metody
(metriky) nám mohou při správném
použití poskytnout cenné informace
a posunout naše podnikání kupředu.
Nicméně při nesprávném použití
pravděpodobně povedou ke zmatku
a frustraci.
I když nemám v úmyslu v rámci
této diskuse dělat z někoho odborníka
na tyto dvě běžně používané měřicí
metody, chci se s vámi podělit o určitou představu o tom, jak a kde bychom
mohli tyto soustavy nejlépe aplikovat,
abychom získali co největší vliv.
Celková efektivita zařízení (OEE)
Laickou definici výrazu OEE lze
jednoduše vyjádřit jako poměr času,
během kterého bylo vaše zařízení
schopno produkovat řádný výrobek
na plný výkon a s přijatelnou kvalitou,
38 • březen 2016
a reálného času, během něhož výroba
skutečně probíhala. Ideální výsledek
u OEE je 100 %. Pokud vám vychází
číslo, které převyšuje tuto hodnotu, tak
jste pravděpodobně porušili několik
fyzikálních zákonů, avšak ponechme
legrácky stranou a věnujme se problematice OEE podrobněji.
Obecně uznávaný vzorec pro OEE je
možno vyjádřit takto:
OEE (%) = dostupnost zařízení (%) ×
výkon zařízení (%) × kvalita výroby
(%)
Jednoduchá definice těchto tří faktorů zní:
Dostupnost zařízení = procento
času, během kterého jste skutečně
provozovali dané zařízení a něco jste
produkovali.
Míra účinnosti zařízení = během
doby, kdy jste skutečně vyráběli, o jaké
procento vašeho jmenovitého výkonu
(rychlost, výrobní kapacita) se skutečně
jednalo?
Míra kvality výroby = jaké procento ze
všech jednotek, které jste vyrobili, bylo
přijatelné pro prodej zákazníkovi a splňovalo všechny vytyčené požadavky
na kvalitu.
Například:
Dostupnost zařízení = 80 %
řízení & údržba průmyslového podniku
Míra účinnosti zařízení = 90 %
Míra kvality výroby = 99 %
OEE = 80 % × 90 % × 99 %
OEE = 71.28 %
Domnívám se, že OEE je fantastickým měřítkem, a to hned z několika
podstatných důvodů. Nikde v definici
tohoto výrazu se neobjevují slova
„údržba“ nebo „provoz zařízení“.
Celková efektivita zařízení svádí
dohromady v rámci jednoho společného měřítka a usnadňuje dvěma
t ý mů m v z ájem nou spolupráci.
Například ztráty dostupnosti zařízení
lze zakoušet jak v důsledku údržbářských, tak i provozních postupů.
Nutí nás to soustředit se na ztrátu
potenciálu spíše než na to, čeho jsme
dosáhli, aniž bychom měli jakoukoli
představu o tom, co všechno by bylo
možné.
OEE sdružuje tři aspekty, které jsou
důležité pro naplňování potřeb našich
zákazníků. Například měříme-li pouze
dostupnost zařízení, můžeme přehlédnout fakt, že rychlost výroby se
pohybuje na hodnotě okolo 50 %.
Já osobně považuji OEE za univerzální měřítko. Smícháme-li jej s jistým
povědomím ohledně nákladů a zásad
bezpečnosti práce, může to pro nás
být skvělý start do úplného přehledu
výkonnostních metrik.
Střední doba provozu mezi poruchami
(MTBF)
Jak už název napovídá, střední doba
provozu mezi poruchami nám říká, jak
často můžeme v průměru očekávat, že
zařízení nesplní svou předepsanou
funkci. Vyšší MTBF je vždy považováno
za lepší.
Jednoduchá definice pro MTBF je:
MTBF = provozní hodiny ÷ počet
poruch
Provozní doba = časový rámec (frekvence měření)
Počet poruch = počet výskytů, kdy
zařízení nesplnilo svou předepsanou
funkci
Například:
Předpokládejme, že celý měsíc měříme
MTBF (30 dní nebo 720 hod.) a v tomto
časovém rámci se vyskytlo celkem
10 poruch.
MTBF = 720 hod. ÷ 10 poruch = 72 hod.
MTBF = 30 dní ÷ 10 poruch = 3 dny
To znamená, že za současných
podmínek bychom měli očekávat, že
k poruše dochází každých 72 hodin.
MTBF je relativní hodnota. Měření
MTBF u vysoce kritického zařízení
nebo skupiny zařízení může být velmi
smysluplné. Měřením MTBF v rámci
celého oddělení nebo podniku je přisuzována nižší hodnota.
Klíčem k využití MTBF je pochopení
toho, odkud tyto poruchy pocházejí,
a rozvíjení trvalých strategií, které si
kladou za cíl jejich eliminaci. Schopnost
analýzy kořenových příčin poruch se
stává důležitou, když měříte MTBF.
vás ta pravá. Měli byste se vážně zabývat
faktory, jako je dostupnost, provozní
účinnost a míra kvality. Tyto činitele
jsou totiž zcela zásadní pro dosažení
úspěchu ve vašem podnikání.
Zpracovatelský průmysl
Do zpracovatelského průmyslu
řadíme ta odvětví, v nichž probíhá
výroba nepřetržitých dávek, kde rozdíl
mezi jednou jednotkou a další nelze
snadno identifikovat. Do této kategorie
spadá např. výroba elektrické energie,
produkce ropy a její rafinace, včetně
dalších petrochemických procesů.
Bohužel v těchto typech prostředí
nemusí OEE sloužit našim účelům hned
z několika důvodů:
Dostupnost zařízení je ve zpracovatelském průmyslu často natolik kritická
a zásadní, že můžeme pozorovat vysokou
úroveň nadbytečného zařízení (s odpovídajícími kapitálovými investicemi).
Pokud dochází k poruše jednoho kusu
zařízení, okamžitě přepínáme na záložní
jednotky a pokračujeme dál ve výrobě.
Z tohoto důvodu jsou ztráty dostupnosti
obvykle značně minimalizovány.
Ztráty míry účinnosti zařízení mohou
existovat, ale spíše než aby byla zařízení
provozována v pomalejším tempu, často
okamžitě najíždíme na provoz záložní
jednotky a začneme opravovat nevýkonnou jednotku.
Je mnohdy obtížné, ne-li přímo
nemožné identifikovat ztráty kvality
ve zpracovatelském průmyslu. Jak
asi může vypadat takový nekvalitní
kilowatt?
V těchto situacích poskytuje stanovení MTBF jako smysluplného měřítka
u konkrétních, vysoce kritických zařízení pravděpodobně mnohem větší
hodnotu než OEE.
Příliš to nekomplikujte
Metody měření jsou někdy docela
zábavné. Při náležitém používání a při
správné aplikaci mají velký význam
a umožňují důkladněji se koncentrovat
na lepší organizaci výroby. V případě
nesprávného použití mají tendenci
způsobit více škody než užitku. Při
výběru nejlepší metody měření pro váš
tým zvažte následující rady:
• V jednoduchosti je síla. Příliš mnoho
měření rozptyluje naši pozornost.
• Ujistěme se, že víme, jaká opatření
přijmout, aby se zlepšila výkonnost
jednotlivých metrik. Co musíme dělat
jinak, abychom se zdokonalili? Zní to
jako samozřejmost, ale překvapivě jsou
tyto záležitosti mnohdy přehlíženy.
• Často o těchto věcech diskutujte. Metody
měření nejsou samospasitelné, vždy
záleží na vedoucím pracovníkovi, do jaké
míry se mu podaří do dané problematiky
zaangažovat svůj tým.
Mike Gehloff je ředitel společnosti
Allied Reliability Group (ARG). ARG
je content partner společnosti CFE
Media. Tento článek se původně objevil
na blogu Maintenance Phoenix.
Co je pro vás nejvhodnější?
Má krátká odpověď na tuto otázku
zní: Pokud můžete měřit OEE smysluplným způsobem, pak je to pro vás
vhodná měřicí metoda. Bohužel vyskytují se situace, kdy měření OEE není to
pravé ořechové.
Diskrétní (nespojitá) výroba
Diskrétní výroba je výroba odlišných
předmětů. Osobní automobily, nábytek, hračky, smartphony a letadla jsou
příklady diskrétní výroby produktů.
Pokud tato definice odpovídá právě
vaší výrobě, pak bude metoda OEE pro
Posouzení, zda použít OEE a MTBF jako měřicí metody ve vašem podniku, bude
do značné míry záviset na průmyslovém odvětví, v němž podnikáte, a na míře
propracovanosti současných činností. Obrázek poskytla společnost CFE Media.
řízení & údržba průmyslového podniku
březen 2016 • 39
Údržba & správa
Snímač s modrým světlem v obalovém průmyslu
N
a balicích linkách plastových lahví jsou vyžadovány
optické bezdotykové snímače pro kontrolu, zda
uchopovače skutečně lahve uchopily. Protože je
poblíž uchopovače jen velmi omezený prostor pro montáž,
tato aplikace vyžaduje extrémně malé snímače schopné poskytovat spolehlivé a reprodukovatelné výsledky, a to bez ohledu
na obtížný detekční úhel. Jako zdaleka nejspolehlivější řešení
se osvědčil subminiaturní snímač společnosti SensoPart řady
F10 s LED emitující modré světlo (obr. 1).
Subminiaturní optické snímače s laserem a LED
V mnoha zařízeních není prostor pro umístění konvenčních typů snímačů. To je jedinečná příležitost pro
snímače F10, které se vejdou téměř do každého prostoru,
ať již v manipulačních a polohovacích zařízeních, při
výrobě solárních článků nebo
při osazování polovodičových
součástek.
Fotoelektrický difuzní snímač s potlačením pozadí o rozměrech pouze 21 × 14 × 8 mm
a hmotnosti jen 3 g lze vestavět
do robotického uchopovače,
aniž by jej jakkoli zatěžoval.
Jeho přesně nastavitelné
potlačení pozadí umožňuje
flexibilně využít funkci teach-in v nejrůznějších úlohách.
Obr. 1: Subminiaturní snímač
SensoPart řady F10 s LED
emitující modré světlo.
40 • březen 2016
řízení & údržba průmyslového podniku
Díky funkci potlačení pozadí nemají ani vysoce odrazivé
části stroje v pozadí žádný vliv na spínací charakteristiky.
Vzhledem k plastovému pouzdru vyztuženému skelnými
vlákny a připojovacímu kabelu odolnému proti tahu se
snímače řady F10 vyznačují stejnou robustností jako
rozměrově větší snímače. Pro své malé rozměry, vynikající parametry a velkou rozmanitost funkčních principů
nejenže nalézají snímače řady F10 s laserem a LED zcela
nové možnosti uplatnění, ale také představují úspornou
alternativu podstatně dražších snímačů s optickými vlákny.
Světelný bod laserových snímačů je ostrý a přesně ohraničený, takže i předměty milimetrové velikosti mohou být
spolehlivě detekovány i na velké vzdálenosti – např. drát
o průměru 0,5 mm ve vzdálenosti 60 mm. Jednou z variant
nové řady snímačů LED F10 je typ F10 Bluelight využívající
skenovací princip, který se vyznačuje světelným paprskem
modré LED a je zvlášť vyvinutý k detekci solárních panelů
a jiných objektů intenzivně absorbujících bílé světlo.
Snímače řady F10 se vyznačují nejen vynikajícími
parametry, ale mají také nezaměnitelný design a speciální
funkce, v této velikosti snímačů zcela ojedinělé. Systém
montáže na rybinové vedení výrazně zjednodušuje přesné
nastavení, zejména v obtížných prostorových podmínkách.
Různé varianty připojení umožňují snadné a rychlé
napojení, uvedení do provozu nebo nenáročnou výměnu
snímače. Montážní otvory v pouzdru subminiaturního
snímače jsou pro větší odolnost zpevněny kovovými
vložkami.
Automatizační řešení pro uchopovací systémy
Společnost Transnova Ruf z bavorského Ansbachu vyvíjí
a vyrábí širokou řadu zakázkově upravených balicích
strojů – od strojů pro horní a boční plnění přes vyjímací
nedostatečné pro spolehlivou detekci, zejména u průhledných
lahví.
Obr. 2a/2b: Obě uchopovací zařízení obsahují 12 nebo
6 uchopovačů, přičemž každé z nich sleduje optický
bezdotykový snímač. (Poznámka: Fotografie zobrazují
standardní optické snímače s LED vysílačem červeného
světla, které byly nainstalovány pro provozní zkoušky.)
systémy, paletovací zařízení až po kompletní balicí linky
na klíč. V současnosti sestavuje firma stroj pro plnění
a balení plastových lahví pro výrobce kosmetiky.
Lahve vyrobené z různě zbarveného, transparentního
či neprůhledného plastu jsou vyjímány a přenášeny uchopovači ve dvou fázích procesu. První uchopovací zařízení
(obr. 2) uchopí najednou řadu dvanácti lahví transportovaných po dopravníku a přenese je na jiné místo, odkud je
do balicího úseku přeloží druhý uchopovací systém se šesti
individuálními uchopovači (2 × 3 lahve, obr. 2). Ke každému
uchopovači je přiřazen optický bezdotykový snímač pro
kontrolu, zda byla příslušná lahev skutečně uchopena.
Řešení: Modré světlo namísto červeného
Změna konfigurace se snímači směřujícími na víčko
lahve namísto na těleso lahve nepřinesla nijak velké zlepšení. Černé lesklé víčko také nevyzařovalo dostatek světla
v daném úhlu, protože se většina světla od jeho lesklého
povrchu odrazila mimo snímač.
Řada F10 však nabízí širokou škálu snímačů vhodných
i pro obtížné úlohy. Konečnou volbou byla speciální verze
vyvinutá pro špatně odrazivé povrchy: model F10 Bluelight
(obr. 4). Tento snímač, jenž je vybaven LED vysílačem
modrého světla namísto červeného, se obvykle využívá při
výrobě solárních panelů, kde detekuje tmavě modré až černé
solární články, které také směrem ke snímači neodrážejí
téměř žádné světlo.
Snímač s modrým světlem vykazoval podle očekávání
spolehlivé chování při spínání, a to bez ohledu na jakékoli
parazitní odrazy a vibrace, přestože byl k detekčnímu povrchu
umístěn pod úhlem přibližně 60°. Byl nainstalován ve vzdálenosti 20 až 25 mm od horního povrchu víčka. Zůstává tak
dostatečná bezpečnostní rezerva, jelikož snímač F10 Bluelight
má maximální provozní dosah 30 mm. Také vysoce výkonné
potlačení pozadí, standardní vlastnost všech optických
bezdotykových snímačů F10, spolehlivě vylučuje jakoukoli
falešnou detekci prázdných čelistí uchopovače v případě, že
čelisti lahev neuchopily. Bezdotykové snímače jsou montovány
pomocí rybinových montážních konzol dovolujících následné
vertikální seřízení v rozsahu ±10°, což je pohodlné a čas šetřící
řešení osvědčené ve velmi těsných prostorách.
Společnost Transnova Ruf je nejen mimořádně spokojena
s tímto automatizačním řešením, ale cení si také kompetentní podpory poskytované týmem společnosti SensoPart
během provozního testování. Díky pozitivním výsledkům
zkoušek bylo snímači F10 Bluelight vybaveno všech osmnáct
uchopovačů na balicí lince.
Výzva: Standardní řešení úkolu nevyhovovalo
Protože byl prostor pro instalaci omezený, společnost
Transnova Ruf zvolila subminiaturní bezdotykov ý
snímač řady F10 značky SensoPart. S rozměry pouhých
21 × 14 × 8 mm se do stroje mohl snadno vejít. Následně
bylo nutno provést provozní testy k nalezení nejvhodnější
verze snímače pro tuto aplikaci.
Standardní řešení tohoto typu aplikace by normálně zahr- AXIMA, spol. s r. o., Vídeňská 125, 619 00 Brno,
novalo instalaci bezdotykových snímačů do středu uchopo- tel.: 547 424 021, [email protected], obchod.axima.cz
vače, tak aby směřovaly dolů na víčko lahve. Nicméně tuto Obchodně-technická podpora: Roman Krejčí,
variantu Transnova Ruf z bezpečnostních důvodů vyloučila, tel. 725 939 275, [email protected]
protože nechtěla umístit snímače příliš blízko
pohybujícím se částem uchopovačů. Proto
jsou všechny snímače namontovány pod
úhlem směřujícím k hornímu okraji tělesa
lahve (obr. 3).
Provozní testy, realizované ve spolupráci se
společností SensoPart, ukázaly, že snímače
s LED vysílačem červeného světla nebyly v této
aplikaci dostatečně spolehlivé. Ačkoli snímače
ve skutečnosti horní okraj lahve detekovaly,
při přenášení byly lahve vystavovány silným
vibracím a ne vždy byly uchopeny ve stejné
výšce. Když se pak místo dopadu světelného Obr. 3: Snímače jsou
Obr. 4: Bezdotykový snímač F10 Bluelight byl
paprsku dostalo mimo okraj lahve, vznikaly umístěny pod úhlem 60°
navržen speciálně pro nedostatečně odrazivé
chyby. Příliš problematickým se ukázal také a skenovací vzdálenost je
objekty, jako jsou solární články.
detekční úhel, protože vyzařované světlo bylo 20–25 mm.
řízení & údržba průmyslového podniku
březen 2016 • 41
Údržba & správa
Ovládací panely s úhledně provedenou kabeláží,
nezaprášené HMI obrazovky a bezproblémový
provoz mechanických dílů nevydrží věčně.
Zatímco nové zařízení na člověka vždy
udělá dokonalý první dojem, to, co stojí
za dlouhodobým kouzlem, je inteligentní
provádění údržby veškerého příslušného zařízení.
Obrázek poskytla společnost CFE Media.
Preventivní údržba:
Správně analyzujte získaná data
Inteligentní způsob provádění údržby uchová „pocit z nového stroje“ v nezměněném stavu.
Salman Aftab Sheikh
Intech Process Automation
42 • březen 2016
K
aždý, kdo si někdy v minulosti pořídil nový automobil nebo motorku,
si zcela jistě vybaví vnitřní chvění
a vzrušení, jež prožíval během prvních
několika let se svým plechovým miláčkem:
nablýskaná karoserie, špičkový výkon
a bezúdržbový provoz. Nicméně následkem
přirozeného sledu událostí se o několik let
později naplno projeví zub času a nešťastný
majitel s lítostí zjišťuje, že kdysi zářící díly
začínají rezivět, z motoru se linou záhadné
zvuky a z podvozku se až příliš často ozývá
podivné vrzání a skřípání.
I když pro některé to může být podnětem k tomu, aby se zbavili svých již ne
tak nablýskaných vozidel a vyměnili staré
za nové, většina lidí si buď nemůže takový
luxus dovolit, nebo je v podobných rozhodnutích trošku rozvážnější, zvláště když vše,
co je zapotřebí, aby zařízení běželo hladce
i po mnoho dalších let, je kvalitní provádění
údržby.
řízení & údržba průmyslového podniku
Stejné dilema řeší i majitelé podniků; ovládací panely s úhledně provedenou kabeláží,
nezaprášené HMI obrazovky a bezproblémový
provoz mechanických dílů nevydrží věčně.
A na rozdíl od vozidla se kompletní výměna
všeho, co se v podniku nachází, na úkor zajištění náležité údržby jeví jako zcela absurdní
nápad. Zatímco nové zařízení na člověka
vždy udělá dokonalý první dojem, to, co stojí
za dlouhodobým kouzlem, je inteligentní provádění údržby veškerého příslušného zařízení.
Reaktivní vs. preventivní
Pojem „údržba“ zahrnuje každou nepřetržitou činnost prováděnou s cílem podpořit
upadající zdravotní stav svěřeného zařízení
a zajistit, že nedojde k nepříznivému ovlivnění výkonnosti z krátkodobého či dlouhodobého hlediska. Existují dva hlavní typy
činností údržby, které jsou definovány podle
stavu zařízení, jež je udržováno: reaktivní
a preventivní údržba.
Reaktivní údržba, jak sám název napovídá, je prováděna
za účelem odstranění poruchy nebo mimořádných událostí.
Výměna rozbitých součástí stroje, restartování dopravníku,
který se zastavil kvůli přetížení, opravy poškozených potrubí
a doba ladění po chybě softwaru, to vše spadá do kategorie
reaktivní údržby.
Preventivní údržba se zaměřuje na prevenci poruch
a mimořádných událostí tím, že je neprodleně prováděna
náhrada nebo oprava dotyčného zařízení během pravidelných odstávek/inspekcí, dříve než dojde k jeho selhání, a díky
tomu nevznikají potíže při provozu. Výměna filtrů každé
dva měsíce, výměna generátorového oleje každých 50 hodin
a seřizování nízkého vstupního tlaku na kompresorech patří
mezi typické příklady preventivní údržby.
Volba správné metody závisí na typu procesu, na aplikaci
a na rozpočtu. Reaktivní údržba je sama o sobě relativně nízkonákladová, ale v závislosti na příslušné kritičnosti procesů
se náklady na zastavení provozu a na následné odstranění
poruchy mohou vyšplhat do značné výše. U preventivní
údržby nám analogicky vznikají mnohem vyšší náklady,
ale možnost odvrátit nutnost odstávky provozu a zabránit
vzniku poruchy nám může ušetřit značné množství provozních nákladů.
Klíčem pro koncové uživatele je vyhodnocení, které
procesy jsou kritické a které procesy zase až tolik neovlivňují produktivitu. Porucha systému filtrace vody je pro
pracovníky většiny podniků asi sotva druhem poruchy,
jež by vyžadovala trvalé monitorování, když mají navíc k dispozici čistou vodu z vodovodu. Podobný systém dodávající
upravenou vodu do továrny na výrobu amoniaku se stává
velmi kritickým ve srovnání s výše uvedeným příkladem
a vyžaduje pravidelný monitoring.
Vzhledem k tomu, že konečným cílem každého majitele
podniku je maximalizace produktivity a minimalizace
nákladů, obecný přístup k výběru strategie údržby spočívá
ve vyhodnocení průměrných nákladů na odstranění poruchy
ve srovnání s průměrnými náklady na údržbu a ve volbě
nižších nákladů.
Preventivní údržba: Hlouběji k podstatě věci
Preventivní údržba se dále dělí do tří kategorií s různým
stupněm doby provozuschopnosti/spolehlivosti systému
a provozních nákladů:
Pravidelná (periodická) údržba: Jedná se snad o nejtypičtější formu údržby, kdy se pravidelná údržba řídí pokyny
a doporučeními výrobců originálního zařízení (OEM)
a získanými zkušenostmi, za jak dlouho je možno očekávat
výskyt případných poruch. Tyto potenciální problémy jsou
řešeny výměnou komponentů podle harmonogramu, aby
byl zajištěn hladký chod zařízení. Tento typ údržby přináší
střední až vysoké náklady a nepatrně prodlouženou dobu
provozuschopnosti.
Preventivní údržba: Jde o typ údržby, kdy jsme o krok
napřed před pravidelnou údržbou; tento způsob údržby
zahrnuje rovněž provádění zkoušek spolehlivosti a „zdravotní kontroly“, tak aby byla zajištěna dostupnost aktiv.
Výsledky jsou porovnávány s daty získanými v minulosti,
což je jeden ze způsobů, jak lze předvídat, kdy může dojít
k poruše. Problémy jsou řešeny ještě dříve, než dojde k očekávaným poruchám. U tohoto typu údržby vznikají vysoké
náklady, avšak jako protislužbu nabízí značné prodloužení
doby provozuschopnosti daného zařízení.
Údržba podle technického stavu (Condition Based
Maintenance, dále pouze CBM): Tato pokročilá forma
preventivní údržby závisí na sofistikovaných softwarových
algoritmech a na nepřetržitém monitorování dat z čidel
a polní instrumentace, aby bylo možno přesně předpovědět
stav jednotlivých komponent. CBM představuje ucelený
pohled na spolehlivost podniku a může pomoci udržovat
podnik prakticky bez přerušení provozu. U tohoto typu
údržby vznikají velmi vysoké náklady, avšak přináší
maximální prodloužení doby provozuschopnosti daného
zařízení.
Proč právě prediktivní údržba?
Volba správné metody údržby představuje zcela zásadní
záležitost. Stejně jako reaktivní údržba při poruchách
výměníku znamená katastrofu, aplikace CBM v rámci
pomocných čistíren odpadních vod představuje mrhání
provozními náklady.
V rámci odvětví těžby ropy a zemního plynu (a v mnoha
podobných rizikových průmyslových odvětvích) se standardní forma údržby přesouvá z periodické na prediktivní.
Ačkoli CBM poskytuje nejvyšší úroveň spolehlivosti a kontroly, stupeň sofistikovanosti potřebný pro její implementaci
včetně vynaložených nákladů by představoval až příliš velký
luxus, který není přijatelný pro většinu typických aplikací.
Prediktivní údržba se pak stává nejlepším nástrojem pro
zajištění trvalé produktivity a může být ještě vylepšena díky
inteligentnímu plánování a provádění důkladných analýz.
Klíčem k náležitě prováděné prediktivní údržbě je např.
důkladná analýza dat z čidel a sond, pozorování fyzického
vzhledu zařízení, zobrazení stavu zařízení na zobrazovacích displejích atd. Vytvoření kvalitního plánu pro analýzu
dat a klíčových poznatků o tom, co je nutno pravidelně
kontrolovat, přispívá k zajištění velké návratnosti investic
prostřednictvím takto prováděné údržby zařízení.
Důležité je vědět, na co se zaměřit a co kontrolovat
Je zapotřebí si uvědomit, že prediktivní údržba znamená
důkladně pochopit, jak vše spolu funguje a souvisí, a to
i s okolním prostředím. Tyto znalosti lze často čerpat
z dodané dokumentace originálních výrobců zařízení
(OEM) a ze zkušeností údržbářských týmů, které pracovaly
na podobných systémech dostatečně dlouhou dobu, takže
mají vychytány všechny mouchy.
Výchozím bodem každého měření výkonu je porovnávání
výkonnosti – stanovení aktuálního výkonu systému se provádí snadněji, když jej můžeme porovnat s jeho maximálním
výkonem. Výkonnostní hodnocení pomáhá odhalit klíčové
problémy s výkonem. Dalším krokem je mít dobrou představu o analýzách základních příčin a vystopovat dané problémy až k samotným zdrojům. Těmito zdroji jsou obvykle
fyzické části, např. proporcionálně-integračně-derivační
regulátory, ventily, vysílače a čidla, které mohou indikovat
potenciální problémy zařízení a aktiv.
řízení & údržba průmyslového podniku
březen 2016 • 43
Údržba & správa
Dalším významným
aspektem
prediktivní údržby
je záložní plán
pro případ vzniku
nepředvídaných
problémů. Pokud
jde o nadmíru
kritické aplikace, je
velmi důležité, aby
byl v pohotovosti
systém pro případ
selhání anebo
nějaký jiný záložní
mechanismus,
díky kterému jsme
schopni zajistit
minimální míru
škody a co nejnižší
ztrátu produktivity.
44 • březen 2016
Díky automatizačním systémům je sledování změn v těchto součástech mnohem
jednodušší s tím, že existuje možnost zahrnout alarmy a metriky do okamžitého hlášení
v rámci řídicího systému. Měřič průtoku
s vysílačem, který kontroluje výstupní tlak,
může být naprogramován takovým způsobem, aby generoval alarmy, kdykoli se tlak
zvýší nebo sníží pod určitou hranici; podobně
může být nastaven regulační ventil se zpětnou vazbou (prostřednictvím regulátoru
polohy) pro indikaci polohy ventilu v odezvě
na řídicí signál. Alarm generovaný v těchto
situacích vyzývá k provedení inspekce veškerého souvisejícího zařízení.
Mnohokrát dochází k tomu, že alarmy jsou
generovány při poklesu napětí nebo z důvodu
postupného stárnutí čidel či neuzemněného
vedení, ale mohou rovněž poukazovat
na závažné problémy, jako je omezování
parametrů procesu nebo stárnutí zařízení.
Indikátory včasného varování pomáhají řešit
potenciální hrozby a patří mezi nejužívanější
metody uplatňované v prediktivní údržbě.
Vhodnými příklady indikátorů včasného
varování jsou sondy na kompresorech; nízkotlaký kompresor má typicky asi 10 sond
pro monitorování všech potřebných aspektů.
Pokud vstupní tlak klesne pod určitou hranici, aktivuje se přepěťová ochrana, aby byl
udržen výstupní tlak. Prodloužení periody
přepěťové ochrany může způsobit vážné
poškození kompresoru a tento stav je zpravidla detekován prostřednictvím snímačů
posunutí.
Typické vibrace kompresorů se pohybují
mezi 0,6 a 0,8 mil (mil je 0,001 palce přesně,
viz angloamerická měrná soustava; pozn. překl.),
alarmy jsou generovány od 1,2 mil do 1,6 mil
a vibrace přesahující 2 mil vyžadují nouzové
vypnutí, protože hodnota 10 mil může způsobit havarijní stav. Díky tomu, že umíme detekovat zvýšené hodnoty vibrací v rané fázi,
jsme schopni se rychle zaměřit na vznikající
problém a zabránit tak přerušení provozu
nebo i horším situacím.
V mnoha případech nelze alarmy ani
upozornění nakonfigurovat a příslušná
zařízení vyžadují manuální kontrolu pro
zajištění provozní spolehlivosti. V podobných
situacích jsme s kvalitně sestaveným kontrolním seznamem schopni zabezpečit údržbu
a provozuschopnost zařízení v dlouhodobém
časovém horizontu. Tyto seznamy mohou
být navrženy na základě dokumentace
OEM a osvědčených postupů pro údržbu.
Například kontrolní seznam pro redundantní
konfigurační skříň řídicího systému by měl
řízení & údržba průmyslového podniku
zahrnovat aspekty kontroly fyzického stavu
zařízení, kontrolu elektroinstalace včetně
kontroly vlhkosti. Podrobný seznam možných konfigurací LED diod na samotných
regulátorech by byl srovnáván se seznamem
možných příčin a spontánních nápravných
opatření.
Tyto seznamy jsou pravidelně vyplňovány
inspekčními pracovníky, kteří jsou schopni
včas rozeznat problémy a předat potřebné
informace servisnímu týmu. Čím důkladnější a propracovanější kontrolní seznam je
k dispozici, tím lépe je schopen reflektovat
vynikající stav zařízení a aktiv.
Plány pro mimořádné případy
Dalším významným aspektem prediktivní
údržby je záložní plán pro případ vzniku
nepředvídaných problémů. Pokud jde o nadmíru kritické aplikace, je velmi důležité, aby
byl v pohotovosti systém pro případ selhání
anebo nějaký jiný záložní mechanismus, díky
kterému jsme schopni zajistit minimální
míru škody a co nejnižší ztrátu produktivity.
Záložní generátory, regulátory, náhradní
vstupní/výstupní moduly, pomocné agregáty a nárazníkové zásoby rozdělané práce
patří v průmyslu mezi typické metody, jak se
vypořádat s mimořádnými situacemi a jak
zabránit vzniku škod a ztrátám v důsledku
poruch.
Ačkoli aplikace metody prediktivní údržby
může někomu novému a nezkušenému připadat jako docela náročný a neproveditelný
úkol, důležité je nenechat se všemi těmito
povinnostmi zastrašit.
V případě nedostatku vlastních zkušeností
doporučujeme oslovit subdodavatele, který
disponuje zkušeným týmem údržby a jenž
vám pomůže vytvořit kontrolní dotazníky,
nastavit alarmy a optimalizovat parametry
procesu. Rovněž vám bude schopen pomoci
se zaškolením a výcvikem vašich firemních
operátorů, abyste měli jistotu, že všechny
potřebné kontroly budou prováděny spolehlivě a efektivně.
Nastavení potřebné míry kontroly a pochopení všech aspektů podniku vyžadujících
údržbu představuje klíč pro sestavení kvalitního plánu údržby. Pak už je to o tom, že
máte k dispozici správné nástroje pro analýzu
dat a zaškolené ty správné pracovníky, kteří
se aktivně zúčastňují těchto činností.
Salman Aftab Sheikh je vedoucí inženýr ve společnosti Intech Process Automation. Intech Process
Automation je content partner společnosti CFE
Media.
LOCTITE 4090 – hybridní lepidlo
H
ybridní lepidlo LOCTITE 4090 kombinuje
vlastnosti konstrukčních a vteřinových lepidel – vysokou pevnost, houževnatost a odolnost
spoje s výhodou rychlého lepení. Vykazuje odolnost vůči
rázům, pevnost spojů na různých materiálech, teplotní
odolnost a odolnost proti vlhkosti. Je určen pro široké
škály konstrukčních a montážních úkolů.
LOCTITE 4090 posouvá možnosti lepidel a otevírá dveře
novým aplikacím a řešením. Hybridní lepidlo spojuje
rychlost kyanoakrylátů a pevnost epoxidů.
LOCTITE 4090 je balený ve dvojkartuši 50 ml. Pomocí
aplikační pistole se vytlačují obě složky přes směšovací
trysku, kde dojde k dokonalému promíchání. Z mixéru
vychází smíchané lepidlo a přímo se nanáší na lepené povrchy. Lepidlo je tixotropní, a přestože je tekuté a snadno se
vytlačuje, vyplní spáru až 5 mm.
Nejvýznamnější vlastností lepidla LOCTITE 4090 je
rychlé vytvrzení. K fixaci dílů dochází za 4 minuty po nanesení, za 10–15 minut dosahuje dostatečné pevnosti pro
funkci sestavy. Rychlost vytvrzení přitom nezávisí na velikosti spáry, druhu lepeného materiálu či teplotě. Pevnost
spojů je dána vysokou adhezí k široké škále materiálů jako
různé kovy, keramika
a termosetní plasty,
jak je tomu u epoxidů.
Díky kyanoakrylátové
složce drží v ýborně
na termoplastech jako
polyk a rbonát, PVC
či ABS, dobrou adhezi vykazuje na PMMA (plexisklo).
Lze použít pro lepení většiny druhů pryže. Spoje vykazují
vysokou pevnost, houževnatost, odolnost vůči rázovému
namáhání a vibracím.
Zajímavá je odolnost spojů. Dlouhodobá teplotní odolnost
až 150 °C, což je v porovnání s lepidly obdobných vlastností
vysoká hodnota. Při zkouškách byly lepené spoje vystaveny
teplotě až 180 °C. Ani po 1 000 hodinách nedošlo k dramatickému snížení pevnosti. Překvapivých výsledků dosahuje
v odolnosti proti vlhkosti a ve vodní lázni, kde zachovává
pevnost za normální teploty i při zvýšené teplotě. Těchto
výsledků dosahuje na vzorcích z oceli, hliníku i polykarbonátu. Produkt dobře snáší kontakt s oleji, benzínem
nebo etanolem.
www.loctite.cz
Více informací o produktu LOCTITE 4090 naleznete na www.loctite.cz/4090
A
Hlavní výhody:
- rychlost vteřinového lepidla
- pevnost konstrukčního lepidla
- vysoká odolnost vůči rázům a šokovému zatížení
- teplotní odolnost až do 150 °C
- vyplnění spáry až do 5 mm
- vhodné na různé materiály, včetně kovů, většiny
plastů a pryže
NK
Inovativní technologie společnosti
Henkel, která kombinuje rychlost
vteřinového lepidla s pevností
konstrukčního lepidla.
VI
LOCTITE® 4090 – první hybridní konstrukční
vteřinové lepidlo
NO
RYCHLOST + PEVNOST
Údržba & správa
10 kroků pro dosažení nejlepších postupů
provádění údržby výrobních zařízení
Zeštíhlujte proces údržby, což vám přinese úspory nákladů a vyšší efektivitu.
Jeff Owens
Advanced Technology Services
(ATS)
46 • březen 2016
V
ýrobci po celém světě vědí, že praktiky a postupy štíhlé údržby snižují
náklady a zvyšují objem výroby, což
se děje díky zkrácení prostojů. Skutečnost
je však taková, že řada amerických výrobců
přiznává, že až 90 % údržbářských činností
je prováděno na základě reakce na poruchu,
nikoli preventivně. Někteří svalují vinu
na zastaralé zařízení, jiní na absenci náhradních dílů a další na rychlé tempo výroby.
Přesto je možno realizovat osvědčené
postupy údržby výrobních zařízení a tím
ušetřit čas i peníze a zároveň zvýšit objem
výroby v dlouhodobém horizontu. Nabízíme
následujících 10 tipů:
Krok 1: Shromážděte data a vypočítejte
náklady na prostoje. Než budete moci
úspěšně provádět údržbu podle nejlepší
praxe, budete muset shromáždit potřebná
data pro identifikaci rozsahu problému.
Sežeňte si veškeré informace o prostoji stroje,
střední době provozu mezi poruchami stroje,
nákladech na náhradní díly, použité technologii, reakčním čase technika a procentu
včasných dodávek. Díky těmto podkladům
budete schopni zkalkulovat průměrné
náklady na jednu hodinu prostoje.
Krok 2: Stanovte hodnotu údržbářských
prací v dolarech. Máte-li k dispozici výpočet průměrných nákladů na jednu hodinu
prostoje, můžete vypočítat, kolik peněz bylo
možno ušetřit zlepšením údržbářských činností. Můžete vytvořit přiměřené odhady,
a to tak, že použijete hodnotu nákladů
na jednu hodinu výpadku dostupnosti stroje,
a následně určit, kolik jste schopni přispět
organizaci zkrácením doby prostojů.
Krok 3: Analyzujte provozní proměnné
veličiny. Při určování předpokládaného
zvýšení produktivity, vyplývající ze zvýšené
použitelnosti a dostupnosti stroje, je rovněž
důležité započítat úspory, které může vaše
provozní údržba realizovat tím, že se zaměří
na provozní proměnné veličiny. Zaměřte se
například na lepší manipulaci s kritickými
náhradními díly, na zavedení dokonalejšího
systému pracovních příkazů a na rychlejší
reakční časy techniků na vzniklé problémy,
jelikož všechny tyto faktory podstatným
řízení & údržba průmyslového podniku
způsobem ovlivňují použitelnost daného
zařízení.
Krok 4: Investujte do technologického
řešení. Jak vidíte v kroku 3, řízení proměnných veličin dodává významnou hodnotu
a technologická řešení mohou usnadnit
manipulaci s proměnnými veličinami
v rámci celého podniku. Systém počítačového
řízení údržby (CMMS) poskytuje informace
ohledně pracovních příkazů a zlepšuje
reakční časy techniků, což rovněž zkracuje
střední doby oprav a přispívá k celkovému
snižování prostojů.
Krok 5: Spusťte plánování preventivní
údržby. Se systémem počítačového řízení
údržby CMMS, který vám umožní zpracovávat pracovní příkazy, můžete snadno
monitorovat stav všech výrobních zařízení
ve svém provozu a sledovat množství kritických součástí a náhradních dílů. To znamená,
že jste připraveni naplánovat preventivní
údržbu a vytvářet kontrolní seznamy údržbářských úkolů.
Krok 6: Aktivně používejte plánovač pro
tvorbu harmonogramu údržbářských prací.
Přechodem od reaktivního způsobu údržby
zařízení k aktivnějšímu postoji k dané problematice budete muset technikům poskytnout
časový harmonogram prací pro provádění
preventivní údržby a zajistit, aby náležité
náhradní díly byly v případě potřeby k dispozici. Plánovač pro tvorbu harmonogramu
údržbářských prací je proto rozhodujícím
nástrojem pro snížení prostojů a maximalizaci hodnot preventivní údržby.
Krok 7: Zaveďte prediktivní nástroje.
Preventivní údržba snižuje prostoje a prediktivní kontrolní seznamy údržbářských úkolů
přispívají ke zvýšení provozní pohotovosti
stroje ještě větší měrou. Typ prediktivních
nástrojů, které budete potřebovat, bude
záviset na zařízení, jež váš tým aktuálně
udržuje. Elektrické zařízení může být omezováno přehříváním, takže termografické
nástroje mohou zabránit vzniku problémů
dříve, než dojde k poruše a následným prostojům. Točivé stroje vyžadují analýzu vibrací
a u letadel bývá aplikováno ultrazvukové
zkoušení netěsností.
Krok 8: Přejděte k provádění totálně produktivní údržby (TPM), což zahrnuje soubor
aktivit vedoucích k provozování strojního
parku v optimálních podmínkách a k udržení
těchto podmínek. Dalším krokem po zavedení prediktivního plánu údržby je přimět
operátory, aby se zapojili do programu TPM.
Chcete-li využít znalostí operátorů výrobních
zařízení, najděte jednoduchá řešení, pomocí
nichž zaangažujete operátory do provádění
základních údržbářských činností, jako je
například udržování zařízení v čistotě kvůli
snadnější vizuální kontrole, nebo instalujte
stavoznaky, které umožní operátorům sledovat hladiny provozních kapalin.
Krok 9: Zaveďte strategii údržby, jež je
zaměřena na bezporuchovost a spolehlivost
(RCM). Jakmile máte k dispozici správné
postupy, technologie a monitorovací nástroje,
můžete začít praktikovat strategii RCM
a dosáhnout tak ještě nižší úrovně prostojů
vašich zařízení. S jasnějším přehledem
o stavu a schopnosti vašich strojů už nemusíte
přepínat zařízení do režimu off-line, abyste
mohli provést preventivní údržbu, a to až
do té doby, než vaše data indikují hrozící
poruchu. Můžete maximalizovat hodnotu
pomocí provádění analýz nákladů a přínosů
údržby ve srovnání s požadavky výroby.
Krok 10: Podle potřeby se obraťte na subdodavatelskou firmu, která vyšle své zkušené
techniky. Dosažení prvotřídní úrovně údržbářských procesů znamená reformu firemní
kultury a s nedostatkem kvalifikovaných
techniků může nastat situace, že budete
nuceni oslovit nezávislou třetí stranu, abyste
mohli vytvořit vhodné metriky a definovat
nutné procesy. Pokud hledáte řešení mimo
vaši společnost, ujistěte se, že máte dobré
reference od stávajících zákazníků, abyste
nekupovali zajíce v pytli a pak nebyli překvapeni, že jejich navrhovaná řešení nelze vůbec
aplikovat v rámci vaší organizace.
Zavádění postupů štíhlé údržby vyžaduje
zvýšenou tvorbu analýz, přesné plánování
a zdokonalování dovedností. Nejdůležitější
je však zavázat se ke změně reaktivního
na proaktivní způsob přemýšlení. Pomocí výše
popsaných 10 kroků budete schopni implementovat ty nejlepší postupy údržby do výrobních operací a výrazným způsobem tak zvýšíte
úroveň produktivity vašeho podniku.
Jeff Owens je
prezident společnosti
Advanced Technology
Services (ATS),
www. advancedtech.com.
Zveme Vás k účasti na 24. ročníku mezinárodního veletrhu elektrotechniky,
elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení
®
2016
• Největší lídři v oboru na jednom místě
• Digitalizace průmyslových procesů i infrastruktury
• Novinky v oblasti inteligentního řízení budov
• Automatizované systémy řízení výroby, skladování a dopravy
• Špičkové komunikační a zabezpečovací systémy
• Zařízení pro výrobu a přenos elektrické energie
• Osvětlení budov a interiérů
• Odborný program věnovaný SMART CITY
• Současně proběhne 28. Celostátní setkání elektrotechniků
• Významná účast slovenských, německých, rakouských a polských firem
15. - 18. 3. 2016
VÝSTAVIŠTĚ BRNO
www.amper.cz
Facebook: veletrhAMPER
PRO ODVážNé A ZVíDAVé
Údržba & správa
Standardizací k úspěchu v podnikání
Implementujte systematický způsob provádění úkolů a údržby zařízení.
David Welsh
SCA Hygiene Product
S
tandardizace přispívá k udržování
štíhlého, efektivního a funkčního
pracoviště. Umožňuje rychlé střídání
směny mezi pracovníky, kteří vykonávají
stejný úkol, zvyšuje rychlost výroby a zlepšuje
kvalitu výrobku prostřednictvím důsledného
používání příslušných nástrojů. Ve skutečnosti má standardizace často za následek
vytvoření lepší firemní kultury na pracovišti;
manažeři a zaměstnanci totiž zjišťují, že jejich
práce a každodenní úkoly jsou podstatným
způsobem zjednodušovány.
Jako jeden z prvků procesu 5S pomáhá
standardizace (společně s tříděním, čištěním, systematizací a stálým vylepšováním)
podnikům eliminovat plýtvání a zvyšovat
efektivitu na pracovišti, zákaznický servis
a shodnost výrobku.
Pro dosažení standardizace musí vedení
podniku spolupracovat se svými týmy
z důvodu nastavení strojů konzistentním
způsobem a používání nástrojů jednotným
Pro úspěch zavádění standardizace je důležité, aby všichni zaměstnanci
byli zapojeni do procesu rozhodování v rámci implementace procesů.
Obrázek poskytla společnost SCA Hygiene Product.
48 • březen 2016
řízení & údržba průmyslového podniku
způsobem. Ačkoli mohou tyto změny vyžadovat po zaměstnancích, aby obětovali svůj
individuální přístup k plnění úkolu, jednotné
metody a postupy vytvářejí produktivnější
pracoviště.
Méně plýtvání, zvýšení produktivity
Standardizace zv yšuje produktivitu
a morálku zaměstnanců eliminací neefektivních frustrujících postupů. Když jsou
stroje a nástroje používány stejným způsobem a ukládány na stejné místo, zaměstnanci vykazují vyšší produktivitu práce.
Jednotným nastavením stroje eliminujeme
časové ztráty, které vznikají v případě jeho
seřízení dle individuálních preferencí.
Když je nástroj ukládán vždy na stejné
místo, není zapotřebí jej zoufale hledat, když
jej nejvíce potřebujeme. Kromě toho je-li
zařízení provozováno, udržováno a čištěno
konzistentním způsobem, výsledné produkty
vykazují jednotnost, předvídatelnost a trvalou kvalitu.
Zbavování se starých zvyků
Abychom mohli těžit z výhod, které
přináší standardizace, manažeři musejí
překonat problémy spojené se zaváděním
nového způsobu práce. Proces změny
hluboko zakořeněných postupů a způsobu
chování může být docela složitý, a proto je
nutno, aby vedení podniku bylo disciplinováno a usilovalo o spolupráci se zaměstnanci
v průběhu přechodného období. Přiznejme
si to na rovinu: Nikdy není snadné měnit
návyky byť jen jedné osoby, natož pak skupiny lidí s různými preferencemi a zažitými
postupy.
Manažeři podniku musejí nejdříve sami
pochopit a následně postoupit a objasnit
výhody nového systému všem zaměstnancům a ti si zase musejí uvědomit, že jim
takový postup v konečném důsledku vlastně
ulehčí práci. Standardizace nemůže být
násilím tlačena seshora dolů; je důležité, aby
samotní zaměstnanci, kteří provádějí úkoly,
jež jim byly svěřeny, tyto uvedené principy
přijali za své.
Nové standardy
Ačkoli vždy budeme řešit problémy se
zaváděním standardizace, existuje několik
způsobů, jak mohou manažeři úspěšně je provozováno pomocí výkonných nástrojů,
podporovat zavádění standardizace ve svém by zaměstnanci měli mít přístup k potřebným
produktům z vhodně umístěného dávkovače
podniku.
Při implementaci nového modelu pomocí namísto toho, aby byli nuceni prohledávat
nových standardů je zapotřebí, aby mana- stohy položek a vybírat z nich tu, jež je pro
žeři podniku vyžadovali po konstruktérech danou práci vhodná. Pevně určená místa
pro konkrétní nástroje
a technicích, aby slevili
Proto je důležité, aby
a př ípr av k y, j a ko ž
ze svých osobních prefei použití dávkovačů
rencí, neboť jen tak může
vedení podniku zapojilo
produktů, které zabírají
být dosaženo kolektivního prospěchu. Proto své zaměstnance do činění méně místa, umožňují
manažerům v y tvářet
je důležité, aby vedení
podniku zapojilo své rozhodnutí, která podporují organizovanější výrobní
provozy s efektivnějzaměstnance do činění
standardizaci na všech
šími způsoby řešení
rozhodnutí, která podskladování.
porují standardizaci
úrovních.
na všech ú rov n ích.
Nejlepší způsob spočívá ve spojení všech Zjednodušování pracovních činností
Vytvořením standardních postupů zvyšují
zúčastněných, kteří daný stroj používají
a čistí, čímž bude vytvořen dialog, jenž manažeři efektivitu a produktivitu svých
zajistí, že nové metody práce budou všem zaměstnanců a zlepšují kvalitu výrobků
maximálně vyhovovat. Vedoucí pracovníci by prostřednictvím důsledného používání
měli rovněž navštívit jiné podniky využívající nástrojů. Manažeři a zaměstnanci časem
metody standardizace, aby mohli na vlastní zjistí, že jejich pracovní činnosti se zjedoči vidět, jak to někde jinde v reálu funguje. nodušují, což vylepšuje firemní kulturu
na pracovišti. Je důležité komunikovat se
V tomto případě vidět znamená věřit.
všemi zaměstnanci, spolupracovat s nimi
na vývoji nových standardů a angažovat je
Standardizace skladování
Při zavádění standardizace v podniku při realizaci permanentních změn v rámci
existují další faktory, které jsou manažeři zavádění procesu standardizace.
A nezastav ujte se jen u procesu.
povinni brát v úvahu a na jejichž základě se
rozhoduje o pořizování rozmanitých položek. Modernizujte výrobky, balení i skladování,
Těmito faktory jsou výrobky, balení a sklado- abyste vytěžili maximum z nově standardivání, přičemž všechny tři oblasti jsou rovněž zovaného pracoviště. Proces implementace
nezbytné pro zajištění plynulého výrobního představuje ideální čas pro uskutečňování
změn těchto důležitých vlastností každého
procesu.
Vedoucí pracovníci mohou zvýšit efektivitu pracoviště.
a snížit nákladovost tím, že si dobře promyslí, jaké nástroje mají pořídit a používat při
výrobě. Pečlivě vybírejte, tj. volte výrobky, David Welsh je výrobní manažer ve spokteré jsou specifické pro daný úkol, účelově lečnosti SCA Hygiene Products v Severní
vyrobené a mají trvalou kvalitu. Používáním Americe.
výrobku, jenž je speciálně navržen pro konkrétní práci, např. jednoúčelová speciální
utěrka pro průmyslové aplikace, zaměstnanci
stráví méně času a vydají méně energie při
dokončování náročných úkolů. Aplikace
• Standardizace má často za následek vytvoření lepší firemní kultury na pracovišti;
vysoce kvalitních specifických nástrojů
manažeři a zaměstnanci totiž zjišťují, že jejich práce a každodenní úkoly jsou
pomáhá zajistit výrobu kvalitních konečných
podstatným způsobem zjednodušovány.
produktů, poněvadž odpovídající nástroje
• Abychom mohli těžit z výhod, které přináší standardizace, manažeři musejí přepřinášejí odpovídající výstupy.
konat problémy spojené se zaváděním nového způsobu práce. Proces změny hluDalšími dvěma faktory, které bychom
boko zakořeněných postupů a způsobu chování může být docela složitý, a proto
měli vzít v úvahu, jsou balení a skladování.
je zapotřebí, aby vedení podniku bylo disciplinováno.
Neefektivní obalový materiál vytváří zby• Vytvořením standardních postupů zvyšují manažeři efektivitu a produktivitu
tečný nepořádek, zatímco nestandardizovaná
svých zaměstnanců a zlepšují kvalitu výrobků prostřednictvím důsledného použídistribuce zboží je příčinou nevyužitého
vání nástrojů. Manažeři a zaměstnanci časem zjistí, že jejich pracovní činnosti se
pohybu a plýtvání energií zaměstnanců.
zjednodušují, což vylepšuje firemní kulturu na pracovišti.
V rámci standardizovaného pracoviště, které
Sečteno a podtrženo
řízení & údržba průmyslového podniku
březen 2016 • 49
Údržba & správa
Kontrola elektrických rozvodů
Včasná detekce výbojů
může zabránit selhání systému
Pokud selžou součásti elektrické rozvodné
sítě, jako jsou spínače, transformátory, izolátory, průchodky, odpojovače a propojky,
mohou být následky katastrofální. To platí
pro všechny části rozvodné sítě počínaje
výrobci elektrické energie přes distribuční
síť až po spotřebitele, k nimž náleží průmyslové podniky. Pokud postupná degradace
součástí rozvodů zůstane neodhalena, přeroste původní závada jediného komponentu
v poruchu celé části rozvodu, což už může
způsobit zastavení výroby elektrické energie
nebo odstávku výroby na této energii závislé,
případně obojí.
Ultrazvuková diagnostika představuje
nástroj, který lze použít pro detekci nežádoucích jevů u součástí elektrických rozvodů
na prakticky všech napěťových hladinách.
Používá se tedy pro detekci koróny, plazivých
proudů, oblouku a mechanických vibrací
uvolněných částí.
Na čem je založena ultrazvuková kontrola?
Všechny elektrické výboje, jako koróna,
plazivé proudy a oblouk, ionizují plyny
v okolním vzduchu. Při ionizaci vzniká
turbulentní pohyb molekul plynů, který je
zdrojem ultrazvukového vlnění o frekvenci
kolem 40 kHz.
Ultrazvukový detektor přijímá ultrazvuk piezoelektrickým snímačem, vzniklý
elektrický signál je zesílený a převedený
na signál ve slyšitelném akustickém pásmu.
Pro kvantitativní posouzení ultrazvuku slouží
údaj o jeho intenzitě, kvalitativní posouzení
provede obsluha přístroje, která vnímá signál
prostřednictvím sluchátek. Možný je také
záznam signálu a jeho harmonická analýza.
V normálním bezchybném stavu neprodukují součásti rozvodné sítě v ultrazvukovém
pásmu ani ve slyšitelném spektru žádný
signál. Při výskytu výbojů se však generuje
ultrazvukový signál, který může být zachycen
ultrazvukovým detektorem.
Co zjistí ultrazvuková kontrola?
U nízkonapěťových zařízení do 400 V je
nejčastější obloukový výboj, který vzniká
v jističích, spínačích nebo relé. Ve většině
případů se zjistí skenovacím snímačem
s fokusačním nástavcem přes těsnění dveří
rozvaděče. Je také možné detekovat vnitřní
oblouk v přístrojích pomocí kontaktního
snímače. Přitom je však nutné zvýšenou
měrou dbát na bezpečnost práce.
Zařízení pro střední a vysoká napětí
poskytují k ultrazvukové diagnostice více příležitostí. Při napětích nad 1 000 V již vzniká
koróna, která způsobuje postupnou degradaci
materiálů zařízení, a to vede ke ztrátě jejich
izolačních a mechanických vlastností. Dále
se vyskytují částečné výboje, plazivé proudy
a opět obloukové výboje. Také uvolněné
části, které vibrují v rytmu síťové frekvence,
generují ultrazvuk, a tak může být detekován
i mechanický stav elektrických zařízení.
Koróna se projevuje ustáleným bzučivým
zvukem, zatímco obloukový výboj vydává
nepravidelný impulsní zvuk. Plazivé proudy
jsou charakteristické jemným praskavým
šumem. Frekvenční spektrum těchto výbojů
se pohybuje okolo 40 kHz. Pro jejich detekci
je nejvhodnější snímač s fokusačním trychtýřem. V případě diagnostiky zařízení o vysokém nebo velmi vysokém napětí se používá
parabolický odražeč, který podstatně zvyšuje
detekční citlivost na velké vzdálenosti. Pro
zjišťování částečných výbojů uvnitř zařízení,
nejčastěji v transformátorech, se používá
kontaktní snímač při frekvenci kolem 20 kHz.
Čím se provádí ultrazvuková kontrola?
Základní digitální přístroj Ultraprobe
3000 pracuje na pevné frekvenci v pásmu
40 kHz, je tedy použitelný pro detekci výbojů,
jejichž ultrazvukový signál se šíří vzduchem.
50 • březen 2016
řízení & údržba průmyslového podniku
v přístroji. Detektor má také vestavěný fotoaparát, bezkontaktní teploměr a laserový
zaměřovač.
Ultrazvuková diagnostika součástí elektrické rozvodné sítě je silný nástroj pro preventivní a prediktivní údržbu. Její zavedení
umožní dokonalou péči o důležitá elektrická
zařízení ve výrobě, rozvodu a spotřebě elektrické energie.
TSI System s. r. o.
www.tsisystem.cz
Navštivte nás
na veletrhu
AMPER 2016
15.–18. 3. 2016
Hala V, stánek 1.19
Zaznamenané hodnoty intenzity v dB až
ze 400 měřicích míst lze v počítači zpracovat
programem Ultratrend DMS.
Ultraprobe 9000 již umožňuje plynulé nastavení pracovní frekvence od 20
do 100 kHz, je proto použitelný i pro detekci
částečných výbojů kontaktním snímačem.
Zaznamenává hodnoty intenzity ultrazvuku
do paměti a spolupracuje s programem
Ultratrend DMS.
Přístroj Ultraprobe 10000 umožňuje navíc
záznam ultrazvukového signálu pro jeho další
zpracování programem UE Spectralyzer
v počítači.
Model Ultraprobe 15000 je nejdokonalejším ultrazvukovým detektorem, který
detekuje ultrazvuk v celém frekvenčním
pásmu. Spektrální analýzu lze provést přímo
Ultraprobe ®
Ultrazvuková průmyslová
diagnostika
Zjišťování úniků tlakového vzduchu
Kontrola ventilů a odvaděčů kondenzátu
Diagnostika valivých ložisek
Vyhledávání elektrických výbojů
TSI System s. r. o.
řízení & údržba průmyslového podniku
březennám.
2016
• Brno
51Česko
Mariánské
1 61700
tel.+420 545129 462 fax 545 129 467
[email protected] www.tsisystem.cz
Údržba & správa
Pět strategií, jak vypátrat a eliminovat ztráty vznikající
v rozvodech stlačeného vzduchu
Steve Bruno
Atlas Copco
Nejnákladnější složku celkových nákladů na stlačený vzduch,
včetně kapitálových nákladů a nákladů na servis a údržbu, tvoří
spotřeba energie. Ve skutečnosti převýší celková cena energie
spotřebované na celoživotní provoz kompresoru jeho kupní
cenu i několikanásobně. Z tohoto důvodu lze maximalizaci
energetické účinnosti systému stlačeného vzduchu označit
za zásadní strategii pro dosažení celkových úspor nákladů
za zařízení.
Z provedených odhadů přesto vyplývá, že špatně navržené
a udržované systémy stlačeného vzduchu stojí např. americké
poplatníky ročně až 3,2 miliardy USD. Všeobecné zanedbávání
zařízení pro stlačený vzduch stojí skutečně hromadu peněz,
což by vedoucí provozů určitě měli vzít na vědomí. Co byste
dělali s desítkami tisíc dolarů, které byste mohli ušetřit tím,
že jednoduše optimalizujete systém stlačeného vzduchu?
Rozšíříte provozy? Přidáte novou výrobní linku? Přijmete
další zaměstnance?
Strategie č. 1: Utěsněte netěsnosti, zabraňte únikům
a ušetřete tisíce za elektrickou energii
Proč je vůbec tak důležité zaměřit se na netěsnosti v systému
stlačeného vzduchu? Podívejme se na čísla. Jediný únik vzduchu
na 1/4palcovém potrubí může vyjít na více než 10 000 USD
ročně. V rámci typického podniku, který nedbá na kvalitní
údržbu svého zařízení, se objem pravděpodobných úniků
pohybuje ve výši 20 % až 30 % z celkové
výrobní kapacity stlačeného vzduchu.
Ve velkých výrobních zařízeních se
kvůli několika netěsnostem připravíte
ročně o částku ve výši až 100 000 USD
za vyplýtvanou energii.
Je samozřejmé, že i ty nejmenší netěsnosti v systému stlačeného vzduchu
mohou představovat velkou zátěž pro
samotné zdroje. Tam, kde se projevují
netěsnosti v potrubí, existují rovněž tlakové ztráty, které nutí systém stlačeného
vzduchu pracovat usilovněji a spotřebovat tak více energie. Odstranění tlakových ztrát v celém systému stlačeného
vzduchu vede k dominovému efektu,
jenž může vést k významným úsporám
provozních nákladů.
S využitím všech dostupných nástrojů
včetně strategie, jako je infračervená
detekce, můžete lokalizovat místa
úniků stlačeného vzduchu, která jsou
pro lidské oko neviditelná. Obrázek
poskytla společnost Atlas Copco.
52 • březen 2016
řízení & údržba průmyslového podniku
Strategie č. 2: Zařízení je neustále provozováno při
maximálním tlaku? Snižte jej
Kromě netěsností a úniků je jedním z nejčastějších pachatelů
plýtvání energií v systému stlačeného vzduchu provozování
nástrojů a zařízení při vyšším tlaku, než je nezbytně nutné.
Často se stává, že pracovníci na výrobní lince používají nástroje,
například pneumatické utahováky, s nejvyšším možným tlakem, aby tak dosáhli vyšší výrobní rychlosti. I když to může
vypadat, že nástroj podává díky maximálnímu tlaku vyšší
výkon, zpravidla zjistíte, že celkový pracovní výkon na lince
slábne.
Strategie č. 3: Nahraďte zastaralé potrubní systémy
U potrubních systémů starších více než 5 let bylo prokázáno,
že vykazují úniky až do 25 %, přesto mnoho podniků jen velmi
pomalu modernizuje svá zařízení a osazuje je nejnovějšími technologiemi. I když jsou k dispozici mnohem účinnější možnosti,
většina podniků ve zpracovatelském průmyslu stále používá
v rámci instalací potrubních systémů stlačeného vzduchu
pozinkovanou nebo „černou ocel“. Potrubí z černé oceli je
velmi těžké a obtížně instalovatelné a bohužel začíná velmi
brzy korodovat, což způsobuje netěsnosti v daném systému.
Alternativní materiály, jako je hliník, jsou lehké, snadno se
instalují a prakticky eliminují korozi, se kterou se setkáváme
u tlakových systémů provedených v černé nebo pozinkované
oceli.
Strategie č. 4: Ztrátové teplo =
plýtvání energiemi
Zákon termodynamiky říká, že
energie nemůže být ani vytvořena, ani
zničena; spíše se mění z jedné formy
na jinou. Když dochází ke komprimaci vzduchu, energie se přeměňuje
z elektrické energie na potenciální
energii ve formě stlačeného vzduchu
a na tepelnou energii neboli teplo.
Inovativní způsob, jak omezit plýtvání tepelnou energií, spočívá ve využití
tepla jako vedlejšího produktu vznikajícího při kompresi vzduchu k úhradě
nákladů potřebných pro jiné výrobní
procesy.
Strategie č. 5: Využijte výhodných
slev za spotřebovanou energii
Mnoho rozvodných společností nabízí
výhodné slevy v případě, že se daný
podnik rozhodne pro pořízení nového,
energeticky účinnějšího zařízení pro
výrobu stlačeného vzduchu. Jedna velká
LED svítidla
průmyslová pekárna, kterou bychom našli
ve městě Sacramento v Kalifornii, využila
dostupných slev, díky nimž byla schopna
financovat projekt, v rámci kterého byly
nahrazeny nefunkční a nesprávně fungující komponenty systému stlačeného
vzduchu.
Modernizovaný systém obsahoval
vzduchový kompresor s pohonem s proměnnými otáčkami o výkonu 100 hp
(koňských sil), který nahradil kompresor
s pevnými otáčkami o výkonu 150 hp.
Kompresor s pohonem s proměnnými
otáčkami plynule mění otáčky motoru
tak, aby jeho chod odpovídal požadavkům
na tlakový vzduch, a tím eliminuje situace,
kdy kompresor běží v nezatíženém stavu.
Výsledky projektu jsou působivé:
• roční úspora energie 471 000 kWh;
• nižší náklady na údržbu;
• sleva ve výši 11 000 USD za energii
snížila celkové náklady na projekt
na 27 000 USD;
• návratnost projektu za 6,5 měsíce.
Vyhledávání míst, kde v rozvodech
stlačeného vzduchu dochází k plýtvání
energiemi, se vyplácí
Je to jednoduché. Pokud omezíte plýtvání
energiemi v systému stlačeného vzduchu,
vrátí se vám to v podobě trvalých úspor
energií a nákladů ve výši až desítek tisíc
dolarů ročně. Pokud zařízení v současné
době neaplikuje jednu či více z výše
popisovaných strategií, zvažte finanční
prostředky, které byste mohli ušetřit.
Dále je zapotřebí si uvědomit, že v souvislosti s tím, jak se objevují nové předpisy
ohledně účinnosti, společnosti, které
budou mít v této oblasti náskok, budou
ve výhodě, když vejdou v platnost přísnější
předpisy týkající se účinnosti zařízení.
A jak je na tom váš podnik, budete na to
připraveni?
www.osvetleni–stroju.cz
LED lampy
TABIT
Steve Bruno pracuje ve společnosti Atlas
Copco Compressors na pozici manažera
produktového marketingu šroubových
kompresorů se vstřikem oleje.
NAOBZORU
Deset tipů pro dosažení optimalizace výkonu systému
Franco Stephan
Aventics
to ztrát. Kromě toho přispívá decentralizace
ke zkracování doby odezvy válců.
Pneumatické soustavy jsou považovány za velmi 4. Používejte stupeň filtrace pro přípravu
vzduchu na základě požadavku: Filtr, který
jednoduché, pohodlné a flexibilní systémy. Stačí
je příliš jemný, způsobuje pokles tlakového
jen pár triků a technici mohou ušetřit čas a optiproudění vzduchu a vede ke ztrátě energií.
malizovat výkon daného systému. Níže je uvedeNa druhou stranu filtr, který je příliš hrubý,
no 10 praktických rad, jak toho dosáhnout:
způsobuje rychlejší opotřebení pneumatic1. Používejte správnou konfiguraci kompokých komponentů v důsledku pronikání větnentů: Při plánování energetické účinnosti
ších částic do systému.
pneumatických systémů hraje rozhodující
roli správné dimenzování příslušných kom- 5. Snižte náročnost instalace díky použití
ventilových terminálů: Instalace pneumaponentů. Při výběru optimálního průměru
tického systému s využitím mnoha jednotliválce, doprovodného potrubí, včetně všech
vých ventilů je náročná a neefektivní. Komostatních důležitých komponent, nám může
binace s ventilovými terminály představuje
poskytnout cennou podporu on-line kalkuláúčinnější způsob montáže.
tor spotřeby vzduchu.
2. Získejte on-line zákaznicky přizpůsobe- 6. Poskytněte inteligentní připojení k ovládacím prvkům: Ventilové systémy (termináné balíčky pneumatických komponentů:
ly) komunikují prostřednictvím vícepólových
Pomocí on-line nástrojů, jako jsou konfigurásystémů, standardních sběrnicových systory výrobků, mohou technici pohodlně vybítémů nebo pomocí připojení k síti Ethernet
rat funkce a vytvářet vlastní balíčky řešení.
s ovládacími prvky zařízení. Zpětná vazba
Poskytují okamžitý přístup k údajům daného
získaná z údajů čidel, včetně diagnostických
produktu, včetně CAD modelů, cen a dodadat, rozšiřuje funkci stroje a snižuje požadavcích lhůt.
ky na servis.
3. Používejte krátké hadice: Dlouhé hadice,
hadicové spojky a zpětná vedení způsobují
ztráty v systému stlačeného vzduchu. Ventily Pokračování článku naleznete
namontované na válci zabraňují vzniku těch- na www.udrzbapodniku.cz.
TRACK ALPHA
EXLIGHT
AXIMA, spol. s r. o., Vídeňská 125, 619 00 Brno
obchod.axima.cz
Radek Steinbock, mob: 724 870 684,
[email protected]
případová studie
Až 10% zvýšení výkonnosti! Ale jak?
Společnost Marquardt proměňuje každý signalizační sloupek v systém pro sběr dat ze strojů a monitorování.
D
odavatelé v automobilovém průmyslu jsou pod extrémním tlakem, jenž je nutí vyvíjet stále účinnější výrobní
metody a zkracovat výrobní cykly. Vzhledem ke zmenšujícímu se operačnímu prostoru a s ohledem na menší objem
infrastruktury, kratší dobu vývoje a značnou automatizaci
procesů je vskutku nezbytné poskytovat vysoce kvalitní produkty včas. Společnost Marquardt skočila rovnýma nohama
do oblasti „štíhlého řízení“ pomocí jednoduchého triku.
Specialisté na mechatroniku proměnili každý signalizační
sloupek využívaný na svých strojích v systém pro sběr dat ze
strojů a monitorování. Inovativní volací a vykazovací systém
položil základy pro každodenní monitorování výroby jako
součásti systému řízení základní provozní úrovně, čímž zajistil
maximální transparentnost výroby.
„Bylo to tak snadné,“ vysvětluje Stefan Wetzel, šéf týmu
prototypové/pilotní výroby ve společnosti Marquardt. „Naši
elektrotechnici dokázali systém pro sběr dat a monitorování
zprovoznit za velmi krátkou dobu,“ dodává. Monitorovací
systém, o kterém hovoří, je tím nejúspěšnějším systémem,
jenž je momentálně na trhu dostupný.
Vše začalo, když tato velká rodinná společnost změnila
svůj operační systém na Windows 7. Nový systém nebylo
možné úspěšně spustit v provozu, protože nebyl kompatibilní s tehdy využívaným systémem sběru dat. Celý provoz
vstřikovacích lisů čelil velkému úkolu rychle najít moderní
a jednoduché řešení, protože bylo nutno monitorovat více
než 100 strojů. Vzhledem k sofistikované výrobní řadě
skupiny Marquardt s 8 000 zaměstnanci po celém světě si
firma nemohla dovolit žádné narušení provozu. Na trhu
existuje mnoho nejrůznějších poskytovatelů a systémů řízení
výroby pro optimalizaci vyřizování interních objednávek.
Ale Stefan Wetzel našel to, co hledal, poněkud blíž, než čekal.
Instalace ráno, výsledky odpoledne
Dnes jsou vstřikovací lisy ve společnosti Marquardt vybaveny rádiovým vysílačem „WIN slave“, který byl jednoduše
osazen na stávající signalizační sloupek na stroji. Zkratka
„WIN“ znamená „Wireless Information Network“ (bezdrátová informační síť) a jde o bezdrátový systém pro sběr dat
stroje a monitorování určený pro použití při optimalizaci
výrobních strojů, logistiky a pracovních stanic. Výrobcem
je WERMA Signaltechnik sídlící nedaleko společnosti
Marquardt.
Stručný přehled vlastností
monitorovacího systému
• Dnes namontujete monitorovací systém na signalizační sloupek
a zítra už uvidíte první výsledky.
• Zařízení společnosti WERMA promění váš signalizační sloupek
v monitorovací systém.
54 • březen 2016
řízení & údržba průmyslového podniku
Signalizační sloupek vybavený vysílačem dat ze strojů
na výrobní lince v oddělení vstřikovacích lisů společnosti
Marquardt GmbH. Všechny obrázky poskytla společnost
WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG.
„To, že je blízko, je přirozeně výhodou, ale nebyl to hlavní
důvod, proč jsme si vybrali tohoto výrobce signalizačních
zařízení,“ vysvětluje šéf týmu dohlížející na veškeré předvýrobní operace vstřikováním lisovaných komponent. Se
svými dvacetiletými pracovními zkušenostmi ve firmě
již Stefan Wetzel ví, co je důležité, a je v oblasti sběru dat
ze strojů nesporným odborníkem.
„Společnost WERMA naplnila všechna naše očekávání,“
konstatuje. Protože je systém sběru dat kompatibilní s platformou Windows, lze jej snadno a rychle osadit na stávající
zařízení. Tato v zásadě „plug and play“ instalace nepotřebovala žádná další vysvětlení ani jakoukoli externí podporu.
Ve spolupráci s interními IT pracovníky a elektrotechniky
byly nové jednotky „WIN slave“ osazeny na stávající signalizační sloupky a byly okamžitě připraveny k použití. Nedošlo
k žádnému narušení výroby a první monitorovací přehledy
byly k dispozici ještě tentýž den odpoledne.
Signalizační sloupek jako rozhraní
V podstatě jakýkoli stroj, bez ohledu na jeho stáří nebo
typ, může být vybaven systémem sběru dat WIN, který
vyžaduje pouze signalizační sloupek WERMA, který
zajistí rozhraní mezi strojem a monitorovacím systémem.
Společnost Marquardt šla ještě dále a přes 100 vstřikovacích
lisů, jež byly tehdy vybaveny jednotkami „WIN slave“, osadila alternativní jednotkou „WIN slave performance“, která
nabízí další funkčnost počítání výrobních jednotek. Vysílací
zařízení WIN slave odesílají shromážděná data do softwaru
WIN prostřednictvím hlavní přijímací jednotky připojené
přes rozhraní USB k hostitelskému PC.
Systém sběru dat je ideální pro výrobní provozy, kde se
mnoho strojů nachází mimo dohled. Zastavení strojů lze
zjistit okamžitě; data shromážděná ze strojů jsou uložena
k prohlížení. Navzdory určité počáteční nedůvěře nyní
zaměstnanci tento systém nadšeně vítají.
Učit se od sebe navzájem a neustále se zlepšovat
Dieter Stais, manažer výroby plastů ve společnosti
Marquardt, dále komentuje své pozitivní zkušenosti se
systémem sběru dat WIN. Oceňuje zejména spolupráci
se společností WERMA. Tyto dvě rodinné firmy z města
Rietheim praktikují vzájemnou aktivní výměnu nápadů,
z níž obě profitují.
Existuje ještě další důvod, proč Stais o svých sousedech
hovoří jako o „vývojových partnerech“: V mnoha případech
byla zpětná vazba od uživatelů integrována do dalšího vývoje
systému společnosti WERMA a obě firmy chtějí v této úzké
spolupráci pokračovat.
Více než 100 vstřikovacích lisů je vybaveno systémem sběru
dat „WIN“, který pomohl tomuto dodavateli do automotive
zvýšit produktivitu o pozoruhodných 10 % a přispěl tak
k zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti.
v databázi softwaru, který pak jen po několika kliknutích
myší může poskytnout podrobné přehledy.
Až 10% zvýšení účinnosti za krátkou dobu! Ale jak?
„Na zvýšení efektivity jsme nemuseli dlouho čekat,“
zdůrazňuje Marc Mächtel, jenž je odpovědný za zlepšování
procesů ve společnosti Marquardt. Už za krátký čas tento
automobilový dodavatel zaznamenal zřetelné zvýšení efektivity o 10 % ve srovnání s výsledky předchozího systému.
„To je vynikající výsledek,“ komentuje Mächtel.
Díky zařízením společnosti WERMA může tato mezinárodní společnost identifikovat zastavení a závady strojů
během několika sekund. Velké obrazovky v centrále lisovny
zobrazují přehled všech vstřikovacích lisů a jsou užitečné
zvláště pro noční směnu.
S více než 100 stroji není vždy snadné mít přehled
o provozu: Vizuální přehledy ze systému dávají výrobnímu týmu podklady pro každodenní porady na výrobní
úrovni. „I kdyby více než 50 % koláčových grafů pro stroj
ukazovalo zastavení stroje, stále dokážeme podniknout
kroky okamžitě,“ dodává Mächtel. Uživatelsky přívětivý
systém WIN doporučuje každé firmě usilující o optimalizaci
řízení interních procesů a materiálového toku, dosažení
vyšší transparentnosti provozu a zvýšení produktivity.
Působivé vizuální přehledy informují každého zaměstnance společnosti o aktuální situaci a v případě nutnosti
zásahu poskytují data, jež jsou uložená a kdykoli dostupná
Budoucnost je jistá
Díky kladným zkušenostem se systémem pro sběr strojových dat a monitorování v centrále společnosti Marquardt
plánují i další pracoviště této skupiny začlenění tohoto
systému do svých provozů. Výsledkem bude efektivnější
provoz jejich vstřikovacích lisů a ta nejlepší připravenost
tohoto automobilového dodavatele na budoucnost. Častokrát
i jednoduché řešení stačí k dosažení dlouhodobého zlepšení
efektivity výrobního procesu, k úspoře zdrojů, ke snížení
nákladů a dlouhodobého zatížení společnosti. Jak Stefan
Wetzel uvedl na začátku: „Je to tak snadné.“
Výhradní zastoupení:
AXIMA, spol. s r. o., Vídeňská 125, 619 00 Brno,
tel.: 547 424 021, [email protected], obchod.axima.cz
Obchodně-technická podpora: Ing. David Coural,
tel.: 606 704 384, [email protected]
Profil autora
Stefan Wetzel je šéf týmu prototypové/
pilotní výroby ve společnosti Marquardt.
Je zodpovědný za více než 1 000
komponent vstřikovacích lisů až do doby,
než jsou připraveny pro sériovou výrobu.
V oddělení lisovny úspěšně zavedl systém
pro sběr dat ze strojů a monitorování
a těší se na průběžné zvyšování
transparentnosti a efektivity provozu.
Profil společnosti Marquardt
Skupina Marquardt patří k předním světovým výrobcům elektromechanických a elektrických přepínačů a spínacích systémů pro vozidla,
elektrické nářadí, domácí spotřebiče a další průmyslové aplikace. Tento rodinný podnik sídlí ve městě Rietheim-Weilheim na jihozápadě
Německa a má výrobní závody v Evropě, Africe, Asii a Americe. Tato společnost má z firem působících v tomto oboru nejširší produktovou
nabídku. Od okamžiku, kdy byly na trh uvedeny inteligentní systémy autorizace ovládání vozidla, které nabízejí momentálně bezkonkurenční
ochranu před odcizením a jsou využívány společnostmi Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi a Chrysler i dalšími předními značkami, si společnost
Marquardt rychle vybudovala významnou reputaci v automobilovém průmyslu.
řízení & údržba průmyslového podniku
březen 2016 • 55
Vše o průmyslu na prahu nové průmyslové revoluce
Potravinářství a farmacie
1/2016
Nový digitální časopis o průmyslových technologiích.
Každé vydání zaměřeno na jiný segment průmyslu!
Poprvé k dostání od 1. dubna 2016!
Trendy v potravinářství
a farmacii
Moderní technologie v pivovarnictví
aneb Zaručí i moderní výroba stejnou
chuť?
Automatizace a robotizace napříč
potravinářskými a farmaceutickými
provozy
Pravidla mazání při výrobě léků
a potravin
Nedávné modernizace
potravinářských a farmaceutických
továren
Profily dodavatelů do průmyslu
Rozhovory, reportáže a něco navíc
Speciál: Výroba psích granulí očima
a čumáčkem psí redaktorky
Registrujte se k odběru již nyní
na www.udrzbapodniku.cz
nebo www.itovarna.cz/ucet/registrace.
Rozhovor
s vrchním sládkem
Budějovického
Budvaru
Modernizace systémů řízení výrobních
technologií v českém potravinářském průmyslu
Ing. Miroslav Dub, CSc.
SIDAT Praha
H
ovoříme-li o pojmu potravinářská výrobní technologie či o potravinářském průmyslu, je nutno
uvést, že jde o výrobní odvětví, které zahrnuje
mnoho velmi odlišných výrobních oborů. Spadají sem
např. mlékárny, mlýny a pekárny, cukrovary a lihovary,
pivovary a sladovny, výroba nealkoholických nápojů,
výroba a zpracování masa a drůbeže, výroba trvanlivých
a chlazených potravin, výroba olejnin, čokoládovny
a výroba cukrovinek, výroba koření, ale i výroba tabákových výrobků a řada dalších oborů. S přihlédnutím k této
mnohotvárnosti proto není snadné najít nějakou technologickou charakteristiku, která by byla pro všechny
obory společná. Lze se však pokusit najít „společného
jmenovatele“, který by platil pro každý z jednotlivých
oborů tohoto výrobního odvětví, a na jeho úrovni potom
na problém modernizace nahlížet.
Pomozme si ilustrací, která již byla v poněkud jiném
kontextu publikována (Control Engineering Česko, vydání
listopad/prosinec 2014). Obrázek znázorňuje zobecněný
způsob začlenění potravinářské výrobní technologie
do struktury výrobního podniku. Vychází ze skutečnosti,
že každá výrobní technologie musí být do struktury společnosti funkčně začleněna, tj. musí být integrální součástí konkrétních forem řízení podniku ERP (Enterprise
Resource Planning).
Výrobní technologie má pro každý potravinářský obor
specifickou podobu. Jiná je pro výrobu mléka, jogurtů
nebo sýra, jiná pro pivovar, masokombinát či výrobu cukrovinek. V jednotlivých oborech bychom sice na úrovni
jednotkových technologických operací mohli najít podobná
technologická vybavení (např. míchačky, odstředivky,
homogenizéry, pastery, dávkovací váhy, nádoby aj.), tato
skutečnost nemůže ale celkovou odlišnost oborů zastřít.
Všechny hardwarové i softwarové prvky a systémy mezi
výrobní technologií a řízením podniku označme jako
technologický interface. Ve vertikálním směru od výrobní
technologie jej tvoří:
1.elektročásti pro zabezpečení silového napájení technologie (rozváděče a kabeláž),
2.strojní části ve dvojroli:
• jednak pro zajištění dodávek technologických médií
(vody, páry, tepla a chladu, stlačeného vzduchu, olejového hospodářství apod.),
• jednak pro zajištění materiálových vstupů (surovin
a polotovarů) a výstupů, kde prostřednictvím paletizátorů, baliček, plniček aj. opouštějí výrobní technologii
hotové produkty,
3.prvky a systémy polní instrumentace,
4.r ůzné laboratoře, které zabezpečují vstupní kontrolu
surovin, in-line sledování procesních parametrů a kontrolu výstupní,
5.procesní řízení a vizualizace,
6.aplikace výrobní informatiky,
7.systémy plánování a řízení výroby.
V širším slova smyslu pak můžeme automatizační části
prvků a systémů a aplikace výrobní informatiky technologického interface, tedy položky uvedené pod body
3. až 6., které obvykle začleňujeme pod pojem systém
řízení, považovat za automatizační nástroje pro modernizaci těchto systémů.
Automatizační nástroje technologického interfacu pro
modernizaci můžeme ale diskutovat i z pohledu horizontálního. Ten se jeví jako bližší v otázkách pro další diskuzi
očekávaného vývoje oboru. Dostáváme pak následující
logické celky:
• PLC,
• průmyslové komunikační sítě,
• systémy HMI/SCADA a distribuované/centralizované
řídicí architektury,
• výrobní informatika.
V plné verzi článku, která budou součástí nového časopisu
Továrna, se pokusíme charakterizovat aktuální realizační
praxi. Z konfrontace praxe a historických vizí pak naznačíme současné perspektivy.
Nový digitální časopis Továrna vyjde 1. dubna 2016.
Jeho odběr si můžete zajistit již dnes na www.itovarna.
cz/ucet/registrace. Tématem prvního vydání jsou
Moderní trendy pro potravinářství a farmacii.
Začlenění výrobní technologie do struktury výrobního
podniku
řízení & údržba průmyslového podniku
březen 2016 • 57
Trendy v potravinářství a farmacii
Lázeň AT Xtend™ se spektrofotometrem Specord Plus 210
umístěným na CP pístové pumpě a se vzorkovací stanicí
SAM s kapacitou 240 vzorků.
Snažíte se zefektivnit testování, vývoj či výrobu
tablet a tobolek ve farmacii či potravinářství?
S více než 40letými zkušenostmi se SOTAX portfolio farmaceutických testovacích výrobků prezentuje
na trhu. Nadčasový design, spolehlivé technologie a lokální zastoupení servisu ve Švýcarsku, Francii, Velké
Británii, v Německu, Itálii, České a Slovenské republice, USA, Kanadě, Indii nebo Číně způsobily, že se
SOTAX systémy staly preferovanou volbou předních farmaceutických firem po celém světě.
Švýcarská kvalita
Vysoce kvalitní komponenty, které se
snoubí s přesnou švýcarskou mechanikou, zajišťují dlouhou životnost výrobků
a minimalizují nákladné odstávky strojů.
V zájmu zajištění maximální spolehlivosti
jsou všechny přístroje testovány v souladu
s přísnými interními normami ještě předtím,
než opustí výrobní továrnu.
Stanice TPW3
58 • březen 2016
Stanice APW3
řízení & údržba průmyslového podniku
Disoluční testování
Xtend™ Dissolution Line se skládá ze
standardizovaných modulů, k nimž patří
disoluční lázeň AT Xtend™ s šesti až osmi
nádobami s pevně definovanými pozicemi,
CP pístová pumpa s možností filtrace
o velikosti pórů filtru do 0,2 µm, filtrační
stanice FS s kapacitou 424 filtrů a vzorkovací
stanice SAM s kapacitou 120, 240, 480 nebo
720 vzorků včetně chlazení.
V závislosti na požadované úrovni
automatizace lze vybrané moduly libovolně kombinovat a postupně tak sestavit
disoluční systém, od manuálně obsluhované lázně přes semiautomatické systémy
až k plně automatizovaným systémům,
např. Off-line, On-line, On/ Off-line;
LC On/Off-line; UV-Vis On/ O ff-line.
Veškeré systémy splňují požadavky lékopisů pro stanovení disoluce ČL/EP/USP
(metody 1, 2, 5, 6). Bez ohledu na zvolenou
konfiguraci jsou všechny moduly a komponenty řady Xtend™ Dissolution Line velmi
robustní a zajišťují plně automatický
24hodinový chod.
Automatizovaná příprava vzorků
Stanice TPW3 a APW3 provádějí
plně automatizovanou přípravu
vzorků pro nejběžnější farmaceutické
testy v laboratořích vývoje a zajištění
kvality. Stanice TPW3 je určena
především pro přípravu vzorků
ke stanovení obsahové stejnoměrnosti
/ obsahu. Stanice APW3 je vhodná
pro přípravu API stanovení (Active
Pharmaceutical Ingredients).
Fyzikální testování
Dr. Schleuniger Pharmatron je
značkou skupiny SOTAX Group,
která má v ýzna mné postavení Fyzikální parametry
ve vývoji a výrobě přístrojů pro testování disoluce, automatické přípravy vzorků Rozpad
Jeden z nejpopulárnějších je rozpadostroj
a měření fyzikálních parametrů. Značka
Dr. Schleuniger Pharmatron se specializuje DisiTest 50 – kompaktní a technicky pokrona přístroje fyzikálních vlastností, jako jsou čilý inovátorský přístroj. DisiTest 50 v sestavě
pevnost, rozpad, oděr, setřesný objem, syp- 1 až 4 stanice zajišťuje maximální efektivitu
a konzistenci výsledků.
nost, NIR (PAT) či točivý moment.
Jménem českého a slovenského zastoupení skupiny SOTAX Group –
výrobce a dodavatele přístrojů na testování tablet/tobolek, granulátů,
API a dalších lékových forem s lokálním zastoupením autorizovaného
servisu bychom Vás rádi pozvali na následující akce v roce 2016
Kurz – Farmaceutická analýza ve výrobě a vývoji léčiv
Kdy: 05. 04. 2016
Kde: Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4
Dr. Schleuniger Pharmatron je značkou skupiny SOTAX Group.
Farmakokinetický seminář III.
Cyklus přednášek se zaměřením na „Vývoj a testování pevných a polotuhých lékových forem“
Kdy: 02. 06. 2016
Kde: Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice
TESTING INNOVATIONS FOR THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY
Inovace v testování pro farmaceutický průmysl
2nd SOTAX CONGRESS 2016/2. SOTAX Kongres 2016
Kdy: 20. 09. 2016 – 21. 09. 2016
Kde: Ramada Plaza Conference Center, Basilej, Švýcarsko
Moderní technologie pro farmaceutický a potravinářský průmysl
Kdy: 20. 09. 2016 – 21. 09. 2016
Kde: Olomouc, místo bude upřesněno
V případě bližších informací se neváhejte obrátit na naše kontakty:
[email protected] | tel: +420 246 039 260 | fax: +420 246 039 262 | www.sotax.com
SOTAX Pharmaceutical Testing s.r.o.
Průmyslová 1306/7
102 00 Praha 10
fax: +420 246 039 262
tel.: +420 246 039 260
[email protected]
www.sotax.com
Trendy v potravinářství a farmacii
Mezi hlavní výhody patří:
• indukční ohřev bez vodní lázně pro
přímý ohřev média
• krátká doba ohřevu 5–7 minut pro
dosažení teploty 37 °C
• automatický start testu po dosažení
požadované teploty
• homogenní teplota testovaného média
• ekologicky šetrný (pouze 50 W / bez
vodní lázně)
• robustní, prověřená technologie
detekce bez nutnosti nastavení
• přenos dat z košíku bez jediného
kabelu – fixace polohy magnetem
• snadná manipulace s vystředěným
uchycením
• 6pozicový košík nebo 3pozicový košík
s USP disky
DisiTest 50
Pevnost
Poloautomatický přístroj na testování
tablet/tobolek SmartTest 50 je rychlým
a efektivním řešením pro testování fyzikálních vlastností. Všechny tvary tablet/tobolek
mohou být kontrolovány v plném souladu
s aktuálními požadavky lékopisu.
• precizní měření až 5 parametrů – pevnost,
průměr, šířka, tloušťka, hmotnost
• spolehlivé měření všech tvarů tablet
• přizpůsobeno pro většinu standardizovaných potřeb testování až do výše 23 vzorků
tablet v jednom měření
SmartTest 50
Servis
Ke správné funkčnosti přístrojů patří
neodmyslitelně kvalitní servis. Skupina
SOTAX Group zajišťuje kompletní servisní
služby, R&D služby a rutinní analytické
služby, jako jsou např.:
• záruční a pozáruční servis
• validace zařízení – IQ, OQ, OQ včetně
ASTM, PQ (PVT testy)
• QA/QC analýzy (GMP/GLP)
• řešení problémů OOS
• automatizované stanovení obsahu
• transfer disolučních metod do automatizace
• validace metod
• v ý voj analy tických metod (HPLC/
UPLC&UV)
Neváhejte a ihned kontaktujte přímé zastoupení v České republice společnost SOTAX
Pharmaceutical Testing s. r. o., která sídlí
na adrese Průmyslová 1306/7, Praha 10,
102 00. Můžete nás vyhledat také na [email protected], www. sotax. com. K dispozici
jsme rovněž na tel. +420 246 039 260 nebo
na facebookovém profilu www.facebook.com/
sotaxgroup/. S námi můžete mít švýcarskou
kvalitu i ve vaší laboratoři.
AutoTest 4
60 • březen 2016
Automatický přístroj na testování tablet
AutoTest 4 je modulární systém, který nabízí
nejvyšší přesnost a výjimečnou flexibilitu.
Poskytuje v reálném čase přesná testovací
data, která mohou být identifikována
a vyhodnocena okamžitě, což vede ke zvýšení produktivity, efektivity a ke snadnému
dodržování předpisů.
• precizní měření 5 parametrů – pevnost,
průměr, šířka, tloušťka, hmotnost
• robustní konstrukce pro náročné prostředí
IPC
• pro samostatný provoz nebo integraci
s tabletovacím lisem
řízení & údržba průmyslového podniku
941015_SmartCheck_A4_CZ2.indd 1
19.04.2013 11:45:07
Smart automation
by Murrelektronik
2016
f u t u re
t e ch n o l o g i e s
VELETRH AMPER 2016
Výstaviště Brno,
Česká republika
Navštivte nás:
15. – 18.3.2016
HaLa V, stánek 5.10
murrelektronik.cz

Podobné dokumenty