Ce ík ateriálů pro velkofor átový tisk AWC Morava s.r.o.

Komentáře

Transkript

Ce ík ateriálů pro velkofor átový tisk AWC Morava s.r.o.
AWC Morava s.r.o.
Ce ík
ateriálů pro velkofor átový tisk
Water based inkjet
plat ý do
Ada
. .
Hlavatý
Rostislav Folvarč ý
+420 605 249 034
+420 605 249 033
[email protected]
[email protected]wc.cz
Čelakovského
/
Ostrava - Mariá ské hor
709 00
Sta dard í papír
Gra áž
Dostup á šířka v
Délka v
Bale í
Kč/ ²
Popis
WHITE PAPER CAD
g/ ²
610, 914
100 m
3
Kč
U iverzál í papír pro jed odu hé a arev é plotrová í CAD, dlouhý ávi
WHITE PAPER CAD
g/ ²
594, 610, 914, 1067
50 m
6
Kč
U iverzál í papír pro jed odu hé a arev é plotrová í CAD
WHITE PAPER CAD
g/ ²
420
50 m
12
Kč
U iverzál í papír pro jed odu hé a arev é plotrová í CAD
BRIGHT PAPER
g/ ²
610, 914, 1067
50 m
6
Kč
O oustra
ý u iverzál í papír pro jed odu hé i arev é plotrová í CAD/GIS
BRIGHT PAPER
g/ ²
610, 914
100 m
1
Kč
O oustra
ý u iverzál í papír pro jed odu hé i arev é plotrová í CAD/GIS, dlouhý ávi
Speciál í papír
Gra áž
Bale í
Kč/ ²
Dostup á šířka v
Délka v
Popis
TRANSLUCENT PAPER
g/ ²
420
50 m
1
Kč
Pauzova í papír - e tra kvalita
TRANSLUCENT PAPER
g/ ²
610, 914
50 m
1
Kč
Pauzova í papír - e tra kvalita
Grafické papír papír
Gra áž
Dostup á šířka v
Délka v
Bale í
Kč/ ²
Popis
HIGH COLOR CONTRAST PAPER
g/ ²
610, 914, 1067, 1372
45 m
1
Kč
Mat ý atíra ý papír pro pl o arev é preze ta e v žadují í v sokou kvalitu - stálost arev rok za skle
ez la i a e
HIGH COLOR CONTRAST PAPER
g/ ²
610, 914, 1067
91 m
1
Kč
Mat ý atíra ý papír pro pl o arev é preze ta e v žadují í v sokou kvalitu - stálost arev rok za skle
ez la i a e
HIGH COLOR CONTRAST PAPER
g/ ² 610, 914, 1067, 1372
30 m
1
Kč
Mat ý atíra ý papír pro pl o arev é preze ta e v žadují í v sokou kvalitu - stálost arev rok za skle
ez la i a e
HIGH COLOR CONTRAST PAPER
g/ ² 914
91 m
1
Kč
Mat ý atíra ý papír pro pl o arev é preze ta e v žadují í v sokou kvalitu - stálost arev rok za skle
ez la i a e
HIGH COLOR CONTRAST PAPER
g/ ² 610, 914, 1067, 1270, 1372, 1524
30 m
1
Kč
Mat ý atíra ý papír pro pl o arev é preze ta e v žadují í v sokou kvalitu - stálost arev rok za skle
ez la i a e
HIGH COLOR CONTRAST PAPER
g/ ² 914
91 m
1
Kč
Mat ý atíra ý papír pro pl o arev é preze ta e v žadují í v sokou kvalitu - stálost arev rok za skle
ez la i a e
HIGH COLOR CONTRAST PAPER
g/ ² 610, 914, 1067, 1270, 1372, 1524
30 m
1
Kč
Mat ý atíra ý papír pro pl o arev é preze ta e v žadují í v sokou kvalitu - stálost arev rok za skle
ez la i a e
Fotopapír
Gra áž
Dostup á šířka v
Délka v
Bale í
Kč/ ²
Popis
Mat ý r hles h ou í fotopapír u ožňují í a i ál í arev é kr tí ez zvl ě í ateriálu - zad
vrstvou za raňují í zvl ě í
Fotopapír s v soký leske s ikroporéz í vrstvou a PE fotopodlož e, voděodol ý, r hles h
let život ost v i teriéru, rok v e teriéru za skle
Fotopapír s v soký leske s ikroporéz í vrstvou a PE fotopodlož e, voděodol ý, r hles h
let život ost v i teriéru, rok v e teriéru za skle
Fotopapír se saté ový leske , ikroporéz í vrstvou a PE fotopodlož e, voděodol ý, r hles
i koust , let život ost v i teriéru, rok v e teriéru za skle . Použitel ý pro átisk.
Fotopapír se saté ový leske , ikroporéz í vrstvou a PE fotopodlož e, voděodol ý, r hles
i koust , let život ost v i teriéru, rok v e teriéru za skle . Použitel ý pro átisk.
í stra a je opatře a spe iál í
ZENITH PHOTO MATT
g/ ² 610, 914, 1067, 1270, 1372, 1524
30 m
1
Kč
SM PHOTO GLOSS II
g/ ² 610, 914, 1067
30 m
1
Kč
SM PHOTO GLOSS
g/ ² 1270, 1372, 1524
30 m
1
Kč
SM PHOTO SATIN II
g/ ² 610, 914, 1067
30 m
1
Kč
SM PHOTO SATIN
g/ ² 1270, 1372, 1524
30 m
1
Kč
DD PHOTO GLOSS II
g/ ² 432, 610, 1067
30 m
1
Kč
Fotopapír s v soký leske , ikroporéz í vrstvou a PE fotopodlož e, voděodol ý, r hles h ou í. Tisk s UV i koust á v
i teriéru trva livost let, rok v e teriéru za skle . Urče ý pro výstup , v žadují í profesio ál í a átiskovou kvalitu.
DD PHOTO SATIN II
g/ ² 432, 610, 1067
30 m
1
Kč
Fotopapír se saté ový leske , ikroporéz í vrstvou a PE fotopodlož e, voděodol ý, r hles h ou í. Tisk s UV i koust
i teriéru trva livost let, rok v e teriéru za skle . Urče ý pro výstup , v žadují í profesio ál í a átiskovou kvalitu.
PRO PHOTO GLOSS
g/ ² 914, 1067
30 m
1
PRO PHOTO GLOSS II
g/ ² 610
30 m
1
PRO PHOTO PEARL II
g/ ² 432, 610, 914, 1067
30 m
1
Fólie pro preze tač í s sté
DISPLAY FILM MATT
Tloušťka Dostup á šířka v
Délka v
Bale í
Kč/ ²
30 m
1
Kč
Pol prop le ová fólie pro preze tač í s sté
g/ ² 914, 1067
30 m
1
Kč
Pol prop le ová fólie s šedou zad í stra ou pro preze tač í s sté
30 m
1
Kč
Pol prop le ová fólie pro preze tač í s sté
DISPLAY FILM WB/BL 250
0,250 mm 914, 1067
30 m
1
Kč Mat á PE fólie s vestavě ý
20 m
1
DISPLAY FILM WGF
0,340 mm 914
20 m
1
Délka v
Bale í
h ou í, ko pati il í i s UV
Pop-Up
0,180 mm 914, 1067
0,350 mm 914
h ou í, ko pati il í i s UV
Popis
g/ ² 914, 1067
DISPLAY FILM POP-UP
ou í, ko pati il í i s UV i koust ,
áv
Profesio ál í fotopapír s v soký leske , ikroporéz í vrstvou a PE fotopodlož e, voděodol ý, r hles h ou í. Tisk s UV
Kč i koust á v i teriéru trva livost let, rok v e teriéru za skle . Urče ý pro výstup , v žadují í profesio ál í a átiskovou
kvalitu.
Profesio ál í fotopapír s v soký leske , ikroporéz í vrstvou a PE fotopodlož e, voděodol ý, r hles h ou í. Tisk s UV
Kč i koust á v i teriéru trva livost let, rok v e teriéru za skle . Urče ý pro výstup , v žadují í profesio ál í a átiskovou
kvalitu.
profesio ál í fotopapír s perleťový povr he , ikroporéz í vrstvou a PE fotopodlož e, voděodol ý, r hles h ou í. Tisk s UV
Kč i koust á v i teriéru trva livost let, rok v e teriéru za skle . Urče ý pro výstup , v žadují í profesio ál í a átiskovou
kvalitu.
POLYPROP III MATT
DISPLAY FILM WB GREYBACK
ou í, ko pati il í i s UV i koust ,
světel ý
Mat á PE fólie s light-stop šedý
Kč
inkousty.
Mat á PE fólie s light-stop šedý
Kč
inkousty.
Speciál í fólie
Tloušťka Dostup á šířka v
BACKLIT WB
0,215 mm 914, 1067, 1270, 1372, 1524
30 m
1
Kč/ ²
Kč
HD Clear film
0,135 mm 432
30 m
1
Kč Pol esterový čirý fil
Pop-Up
Pop-Up
loke . Pro preze tač í s sté
i koust .
a zad í stra ě. Pro preze tač í s sté
Pop-Up. Potisk utel ý d e i pig e tový
átěre
a zad í stra ě. Pro preze tač í s sté
Pop-Up. Potisk utel ý d e i pig e tový
Popis
Ba klit - pol esterový fil
. Potisk utel ý d e i pig e tový
átěre
odol ý vůči vlhkosti, d e i pig e tové i koust
Sa olepící vi l
Tloušťka Dostup á šířka v
VINYL SA matt
0,100 mm 432, 610, 914, 1067, 1270, 1372, 1524
30 m
1
Kč Sa olepí í ílý
at ý vi l, per a e t í lepidlo
VINYL WHITE MATT adh. PMO
0,080 mm 432, 610, 914, 1067, 1270, 1372, 1524
20 m
1
Kč Sa olepí í ílý
at ý vi l, se iper a e t í lepidlo
Ba
er / te tílie
Gra áž
Dostup á šířka v
Délka v
Délka v
Bale í
Bale í
Kč/ ²
Kč/ ²
Popis
Popis
POLY-TEX W
g/ ² 914, 1070, 1520
30 m
1
Kč
CANVAS Ancona
g/ ² 610, 914, 1100, 1270, 1370, 1524
18 m
1
Kč Bílé u ěle ké plát o - s ěs pol esterové a avl ě é tka i .
CANVAS Verona
g/ ² 610, 914, 1067, 1118, 1270, 1524
15 m
1
Kč Zářivě ílé u ěle ké plát o - s ěs pol esterové a avl ě é tka i .
CANVAS FLORENCE
g/ ² 610, 914, 1067, 1118, 1270, 1372, 1524
12 m
1
Kč Bílé u ěle ké r hles h ou í plát o -
Zářivě ílé u ěle ké plát o - s ěs pol esterové a avl ě é tka i .
% avl a

Podobné dokumenty

Transparentní plotrové fólie

Transparentní plotrové fólie Plotrové lité PVC fólie s vynikající rozměrovou stabilitou. Fólie Avery 777 má velmi dobrou přizpůsobivost na nýty a zvlnění a je v souladu s ekologickými předpisy. Síla fólie: 60 µm, návin: 50 bm...

Více

ceník - VISIBLE DESIGN sro

ceník - VISIBLE DESIGN sro formát A0, A1, A2, A3 billboardový papír 4/0 formát A0 A1 A2 A3 A3 do kraje inkoust express

Více

Uložit soubor

Uložit soubor AWC Morava s.r.o. Ceník materiálů pro velkoformátový tisk Solvent based inkjet platný od 12.10.2015

Více

Ceník materiálů pro reklamu

Ceník materiálů pro reklamu Mesh síťoviny Materiály pro okenní grafiku Samolepicí fólie na fasády a nerovné povrchy

Více

Bio Nebio-leták_říjen_2014_mail

Bio Nebio-leták_říjen_2014_mail Tento rostlinný krém je výbornou alternativou pro ty, kteří se vyhýbají mléku. Při vaření se chová jako smetana, nesráží se a hodí se jak do teplé kuchyně (omáček, zeleninových směsí, zapékaných jí...

Více