Prezentace TYCO F-500

Komentáře

Transkript

Prezentace TYCO F-500
2014
Informace o novém hasivu
2
F-500 Encapsulator Agent
Co to je?
3
Multifunkční hasivo
• Novinka se zvlášť speciálními účinky
• 15 let životnost
• Lze použít různými přístroji
4
Směs
• Pomocí tlakového mísícího
zařízení
• Proudnice VENTURI
s nastavením 0% až 3%
• Pomocí průtokového směšovače
s nastavením 0,25% až 6%
5
Multifunkční hasivo
• Novinka se zvlášť speciálními účinky
• 15 let životnost
• Lze použít různými přístroji
• Plně rozpustný ve vodě, bez krystalizace ve
ventilech, usazenin, nebo zužování průtoku
6
Multifunkční hasivo
•
•
•
•
Novinka se zvlášť speciálními účinky
15 let životnost
Lze použít různými přístroji
Plně rozpustný ve vodě, bez krystalizace ve
ventilech, usazenin, nebo zužování průtoku
• Mnohostranné použití
7
Možná použití
• Hašení různých materiálů a objektů
– Osobní auta, kovy, umělé hmoty
– Guma, pneumatiky, dřevo, uhlí – zpracování i skladování
– Fotovoltaická zařízení, tekuté sklo
– Pohonné hmoty, minerální oleje, alkohol
• Zabezpečení rozlitých pohonných hmot
8
Požáry osobních aut
9
Požáry pneumatik
10
Požáry dřeva
11
Umělá hmota vystužená skleněným
vláknem
12
Střešní nosníky
• Mnoho použití v montážních halách
• Vysoké požární zatížení
• Často ve velkém množství při montážích
13
Požáry tekutin, Confined Space
14
Požáry tekutin - prostorové
15
Legue hořčíku a hliníku
16
Zabezpečení rozlitých pohonných
hmot
17
Schválení
• MPA Dresden
– DIN EN 2 schválení pro třídy
požáru A a B
(SP 83/08)
• Underwriters Laboratories
– ANSI/NFPA 18 (2006) chválení
pro třídy požárů A a B
(EX4697)
18
Životní prostředí, hygiena a
bezpečnost
• Odpovídá zákonným standardům
• Neobsahuje fluoridy
• Ekologické
19
Ochrana materiálů
• Nemá korozivní účinek
• ph 7,0 (koncentrát)
20
Efekty
•
•
•
•
21
Odpařování nastává při cca 70°C .
Výrazně lepší chladící účinek.
S požáry pevných látek lze efektivněji bojovat.
Požáry tekutin rychleji a bezpečněji uhasíme.
Výhody
• Použijeme méně hasiva i méně vody
• Musíme odstraňovat méně hasiva po uhašení –
tedy nižší náklady na likvidaci odpadů
• Méně prostojů, kratší strojní prostoje (MachineryBreakdown)
• Minimální škody způsobené vodou (vedlejší
škody)
• Nižší zatížení životního prostředí
22
F-500 Encapsulator Technology
Jak funguje?
23
Interakce zásad činnosti:
1. Snížení povrchového napětí (Povrchově aktivní
účinek)
2. Rychlé snížení teploty
3. Zapouzdření
24
1. Snížení povrchového napětí
• Hasivo F-500 proniká hluboko do hořící látky i existujících
dutin.
• Snižuje povrchové
napětí vody - hasiva
• Vzhledem k větší ploše
dochází k rychlejšímu
odpařování.
Hasivo
Povrchové napětí
(mN/m)
Class A 0,5%
32
MBS 1,0%
33
F-500 1,0%
31
AFFF 1,0%
20
(perfluorované tensidy)
Voda
25
74
Měření dle De Nouy (kruhovámetoda) přii 20°C
Snížení povrchového napětí
povrch u normální vody
1
10,84 x větší
povrch u stejného množství vody s
s 3% F-500
26
2. Rychlé snížení teploty
• Díky významnému uvolnění chladné vodní páry již od
cca 70 ° C
• Dochází k velmi rychlému ochlazení hořící látky pod
její bod vznícení
Heat Dissipation - F500 vs Foam
1400
1200
1000
Temperature (F)
800
600
400
200
Foam
0
Apply
10 Sec
20 Sec
F-500
30 Sec
Time
27
40 Sec
50 Sec
60 Sec
3. Zapouzdření
• Vodou nerozpustné paliva, oleje a jiné hydrofobní
látky - požár může být vyřešen intenzivním
smícháním s F-500 a vodou.
Výsledné emulze jsou stabilní a nevytváří dále
hořlavé páry.
28
Hasební účinek : Protein a víceúčelová pěna
Pěna oddělí benzín od kyslíku
29
Hasební účinek : AFFF , FFFP
Nad benzinem se vytvoří film, který oddělí
kyslík od hořící látky. Vytvoření pěny je malé a
sekundární !
30
Molekuly F-500
• Velké amfipatické molekuly, které mají polární konec a
nepolární konec
• Polární konec je hydrofilní (vodu přitahující)
• Nepolární konec je hydrofobní (vodu odpuzující)
• Oba konce jednají na sobě nezávisle.
Nepolární
konec
31
Polární konec
Vodní kapky s F-500
• Nepolární molekulové konce opouštějí vodu.
• Polární molekulové konce jsou vytaženy na povrch
vodní povrch.
• Výsledkem je „F-500- skin “ na povrchu vodní kapky.
Molarní hmotnost
32
vodar
18 g/mol
F-500
>1000 g/mol
F-500 vodní směs
33
Zapouzdření v micelách F-500
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
34
CH
Průřez micelou F-500
F-500 molekuly
voda
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
zapouzdřené
molekuly
35
nepolární konce
polární konce
Zapouzdření
36
Technika použití
• Třída požáru A
– stejné jako s vodou
– argesivnější použití
• Třída požáru B
– agresivní dynamické vedení hasiva.
– uvedení hasiva do kapaliny pomocí trysky a kruhového
pohybu paprsku
37
Uživatel-Formule 1
Kompletně uzavřená a inertizační
uhlovodíková paliva
podíl
1
1:5
poměr
prvek
F-500
8
palivo
40
voda
2.5%
směs
Např.: 200 l benzin ; 1000l voda s 2,5% F-500 tento požár uhasí
- bez fluorových tensidů
- bez nebezpečí a bezpečnostnícho rizika od pěnou pokrytých překážek
- bez nebezpečí znovuvznícení
38
Speciálně navržené na F-500 ventily pro
hospodárné a efektivní použití pro mobilní i
stacionární použití
39
Proudnice 2000 Venturi 75 C – 2L
Průtok 75l/min při 6ti barech
Doporučená velikost cisterny - do 1000l vody
Přímé směšování a proudnici
Nevznikají žádné usazeniny a odpady ve
vedení
• Variabilní nastavení (0%, 0,5%, 1% a 3%)
•
•
•
•
40
Proudnici 2000 Venturi 75
s 2l zásobníkem lze použít
i u nástěnných hydrantů
41
Proudnice 2000 Venturi 130 C – 2L
•
•
•
•
•
42
Průtok 130l/min při 6 barech
Doporučené při velikosti nádrže od 1000 l
Přímé přimíchávání na proudnici
Nevznikají žádné usazeniny ve vedení
Variabilní nastavení (0%, 0,1%, 0,5% a 1%)
Turbo-Twist Systém TT
•
•
•
•
•
•
43
Multifunkční proudnice
Možnost výměny trysek
Flexibililní pro hašení
Minimalní nároky na úložný prostor
Aretace bajonetovou spojkou
Rychlá výměna nástavců
Proudnice 2000 Venturi 75 TT – 2L
• Průtok 75l/min při 6ti barech
• Přímé přimíchávání na proudnici Nevznikají
žádné usazeniny ve vedení
• Variabilní nastavení (0%, 0,5%, 1% a 3%)
44
Přiměšovač s měřením
•
•
•
•
45
Z2R „L“ 200l/min průtok při 5ti barech
Z4R „L“ 400l/min průtok při 5ti barech
Efektivní dávkování od 1% do 6%
Dávkovač Z-Select 0,1%, 0,5% a 1%
F-500 „kopí“
• Efektivní hašení žhavých uhlíků
25’, 50’, 75’, 100’ Piercing Rod Modelle
46
Technické systémy
Concentrate Control Systems určeny ke zvýšení
účinnosti protipožárních systémů přesného míchání
F-500 zapouzdřovače Agent v potrubí při aktivaci.
47
F-500 hasící přístroje s vodní mlhou
• DIN EN 3 certifikace pro třídy požáru A a F
• 6 litrů hasiva
• F-500 koncentrát ve dvou uzavřených plovoucích kartuších
Schwimmkartuschen
• Kompaktní a šetrné k životnímu prostředí
48
F-500 hasící přístroj
•
•
•
•
DIN EN 3 certifikát pro třídu požáru A
3l nebo 9l hasiva
F-500 koncentrát v uzavřených plovoucích kartuších
Kompaktní a šetrné k životnímu prostředí
1 ks
49
2 ks
F-500 rodina: použití
-
-
Hašení různých materiálů zvl. umělých hmot,
gumy, dřeva, akumulátorů, vozidel
Montážní podníky – podhledy s lehkými nosníky,
nebo další umělohmotné nosníky
Sklady pneumatik
Opravny
Závody na zpracování odpadů
Recyklační zařízení
Paletové sklady
Sklady akumulátorů a nabíjecí stanice
Čluny s elektropohonem
Fotovoltaika
Výroba skla
Strojní obrobny
Privátní domy/garáže (zvláště 3 l verze)
Formule 1 - Racing
50
Reference F-500
BOSCH (Standardní vybavení a zvlášť doporučené pro lithiové baterie a fotovoltaiku)
VARTA Baterie
EADS
FTE Ebern (dodavatel automobilek)
Saargummi
Meyer Werft Papenburg
Batterielager Hamburg-Süd
Ca. 40 Containerschiffe
Hockenheim-Ring (závodní okruh)
Jaderné elektrárny v Německu
Uhelná elektrárna Mannheim
Okresy Hof, Böblingen, Bad Kreuznach, Bad Wildungen
Státní hasiči Karlsruhe
NATO (válečná plavidla vč.letedlových lodí)
ENEL uhelné elektrárny (rámcová smlouva)
ENI Versalis Rafinerie (rámcová smlouva)
ILVA ocel
DEKRA doporučení
Hasiči New York
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
51
Děkuji !
52
Ing.Jiří Pospíšil
[email protected]
+420 604 272216
Děkuji !
53

Podobné dokumenty

Slovníček

Slovníček - atomy stejného prvku (mají stejný počet protonů a elektronů), které se liší počtem neutronů.

Více

2 Hasicí schopnost přístrojů a způsob jejího stanovení

2 Hasicí schopnost přístrojů a způsob jejího stanovení Hasicí schopnost přístroje je dána velikostí zkušebního požáru, který je možné daným přístrojem uhasit. Závisí nejen na použitém hasivu, ale i na konstrukci a jednotlivých dílech přístroje, způsobu...

Více

výroční zpráva - Sdružení dopravních podniků ČR

výroční zpráva - Sdružení dopravních podniků ČR Základní identifikační údaje SDP ČR, členství, výkonné orgány ............................................................. 9 Ostatní členové SDP ČR ...................................................

Více

vyrobeno technologií GREEN LAMBDA

vyrobeno technologií GREEN LAMBDA přípravků. Synthos S.A. nabízí výrobek pro výrobu pěnového polystyrenu bez HBCD. Tím již dnes přispívá k čistší budoucnosti. Nový zpomalovač hoření použitý v InSphere splňuje dvě podmínky – neobsah...

Více