stáhnout

Komentáře

Transkript

stáhnout
VATIKÁNSKÁ MUZEA
pracovní list pro školy
Pannonia Entertainment
1. Ermitáž, Louvre, Prado… Víte, proč se Vatikánská muzea (Musei Vaticani) skloňují v množném
čísle?
2. Následující dialog se týká renesanční sochy Pieta.
„Pověz mi, můj synu, jak je možné, že Madonina
tvář zůstala tak mladá, mladší než tvář jejího
syna?” „Vaše milosti, zdá se mi, že Marie nezestárla,
byla čistá, a tak si zachovala svěžest mládí.”
Autorem díla, který odpověděl na otázku
kardinála San Dionigi je:
A. Donatello
B. Michelangelo Buonarroti
C. Domenico Fontana
3. Agesandros, Athenodoros, Polydoros - autoři významného
sousoší helenistického řeckého sochařství Láokoón a jeho
synové. Bylo nalezeno při vykopávkách na Esquilínském
pahorku v Římě a nálezu přihlížel ohromeně sám Michelangelo.
Stalo se to roku:
A.1306
B.1406
C.1506
4. Imperium sine fine (Říše bez hranic) - symbolem její absolutní síly je Augustus z Prima Porty,
1. císař římské říše. Která socha ho znázorňuje?
A.
B.
C.
5. Muzeum moderního náboženského umění založil papež Pavel VI. Vystavují se zde díla
Picassa, Rodina, Chagalla, Kokoschky a mnoha dalších. Bylo založeno roku:
A. 1973
B. 1800
C. 2005
6. Italský
díla:
A.
B.
C.
výtvarník argentinského původu Lucio Fontana je
autorem
Julie
Madonna
Helena
7. Obraz Ukřižování, jehož autorem je Salvador Dalí, je klasickou ukázkou:
A. surrealismu
B. expresionismu
C. fauvismu
Kvůli tomuto obrazu odjel Dalí dokonce do Hollywoodu, kde hledal a nakonec našel vhodného
herce – kaskadéra, který mu k obrazu stál modelem. Pro reálné zachycení těla si Dalí nafotil
i snímky kaskadéra zavěšeného přesně v žádané poloze.
8. Roku 1508 předstoupili před papeže Julia II. dva
významní mladí muži. Prvního z nich, Rafaela Santi,
nechal papež vymalovat čtyři pokoje, které mu sloužily
jako byt. Známe je jako překrásné Rafaelovy síně. Ve
které z nich naleznete fresku Athénská škola, jedno
z nejslavnějších Rafaelových děl, které znázorňuje
starověké filozofy jako jsou Platón, Aristoteles nebo
Pythagoras?
A.
B.
C.
D.
Konstantinův sál
Heliodorova síň
Síň signatury
Síň Borgo
9. Druhému z nich, Michelangelu Buonarotti zadal papež jinou práci, jakou?
10. Pokud byste komplex Vatikánských muzeí chtěli celý projít, ušli byste:
A. 4 km
B. 5 km
C. 7 km
11.
Psal se 27. srpen 1498, když se italský sochař,
architekt a malíř zavázal k realizaci mramorového sousoší
Panny Marie držící v náručí mrtvého Krista, a to pro
francouzského kardinála Jeana de Bilheres de Lagraulas.
Napište jméno tohoto díla a jeho autora.
12. Tento renesanční umělec byl také povolán k výzdobě Sixtinské kaple, stojící na sever od
Baziliky svatého Petra. Kaple byla postavena v letech 1477-1483 na příkaz papeže Sixta IV.
architektem Bacciem Pontellim. Kaple svými rozměry odpovídá rozměrům někdejšího
Šalamounova chrámu v Jeruzalémě, což odkazuje na vztah křesťanství a judaismu. V kapli se dnes
také konají volby Papežů – konkláve. Kolik let trvaly práce na stropě Sixtinské kaple?
14.
Na obrázku níže vidíme nedokončenou práci Leonarda Da Vinci, který je považován za
všestrannou renesanční osobnost. Byl významným malířem, sochařem, architektem,
přírodovědcem, hudebníkem, spisovatelem, vynálezcem a konstruktérem. Obraz se jmenuje Svatý
Jerome v divočině. Vypište aspoň pět dalších děl nebo vynálezů Leonarda Da Vinciho.
13. Za dalšího z trojice největších renesančních umělců je považován Raffael Santi, známý také
jako Raffaello. Ve Vatikánu můžeme z jeho děl obdivovat pokoje Julia II., dnes známé jako
Raffaellovy pokoje, které tvoří část apartmánu v horním patře Papežského paláce. Raffaello tady
spolu se svými pomocníky v letech 1508 – 1524 vytvořil obrazovou výzdobu. Za jeho největší
(a zároveň poslední) dílo je však považován oltářní obraz Proměna Páně, který vytvořil na
objednávku kardinála Gulia di Medici. Tento obraz se řadí k základním pilířům dějin světového
malířství. Který z následujících obrazů je Raffaelova Proměna Páně?
Z dalších podobných pořadů se můžete těšit také na: Florencie a Galerie Uffizi, Leonardo Da Vinci, La Scala,
Papežské baziliky. Více informací přímo ve vašem kině nebo na www.pannonia-entertainment.cz.