rudý kapitán

Komentáře

Transkript

rudý kapitán
Dominik Dán
D O M I N I K DÁ N
Dominik Dán se už přes dvacet pět let zabývá vyšetřováním zločinů. Osobní kontakty s vrahy,
lupiči, únosci a jinou „vybranou společností“ mu umožnily pochopit nepsané zákony podsvětí. Ze
svých bohatých zkušeností čerpá při tvorbě mrazivě autentických detektivních příběhů. V současné
době je nejprodávanějším slovenským autorem, všechny jeho knihy se okamžitě staly bestsellery.
Spolupracoval
Sp
polup
pracoval na scénáři úspěšného
úsp
pěšného televizního seriálu Kriminálka Staré městoo a na jaře
j ře roku 2016
ja
přijde do kin koprodukční film podle jeho knihy Rudý kapitán.
BÁSNÍK
Po akci Rusalka se mladý Krauz rozhodl zůstat na oddělení
vražd. To ovšem spolu s Burgerem netušili, že pár dní nato je
odborné
č ká případ,
čeká
přířípad,
d který
kterýý prověří
prověří
ěří nejen
j jeji
jjejich
jichh odb
dbornéé schopnosti,
schopn
h ostiti, ale
l
i to nejdůležitější v práci detektivů – vzájemnou důvěru. Hned
v začátku své kariéry na oddělení vražd musí Richard Krauz projít tvrdou zkouškou. Jeho smysl pro spravedlnost naráží na tehdejší právní systém, na „spravedlnost“ měřenou podle socialistických norem. Je podezírán z několika vražd mladých dívek
a ve svízelné situaci mu jsou ochotni pomáhat pouze jeho
nejbližší kolegové. Ti mu navzdory chatrným důkazům zachovají svou kolegiální důvěru, zatímco vrah na sebe upozorňuje
ňuj
je jednou
jednou stopou
p – básněmi,, které jim
j posílá.
p sílá.
po
květen 2015 | 299 Kč | 978-80-7391-159-1 | tvp |
130 x 210 mm | 328 stran
299 Kč
2
jaro/léto 2015
299 Kč
RUDÝ KAPITÁN
D O M I N I K DÁ N
Při rekonstrukci starého hřbitova objevili dělníci v jedné z rakví
lebku, do níž byl vražen velký hřeb. Bylo jasné, že nebožtík
zemřel násilnou smrtí. Na místo hrůzného nálezu byli přivoláni detektivové z oddělení vražd – začínající Richard Krauz
a zkušený Eduard Burger. Kolotoč vyšetřování se roztočil.
Detektivové záhy zjišťují, že nebožtíkem je bývalý kostelník
probíhá
z kostela svaté Barbory.
y Vyšetřování
Vyyšetřování však pro
p
bíhá k nelibosti
všech – vyšších míst i církve samé. Proč? Krauz s Burgerem
i přesto pokračují v pátrání.
srpen 2015 | 299 Kč | 978-80-7529-000-7 | tvp |
130 x 210 mm | cca 400 stran
Symboly a skratky použité v katalogu: mv brožovaná vazba | tv pevná vazba | tvp pevná vazba s přebalem | tvs pevná vazba se spirálou | flexi vazba
jaro/léto 2015
3
Boris Filan
KLIMTŮV POLIBEK
B O RIS F I L A N
Boris Filan (*1949) je slovenský spisovatel, textař, dramaturg a scenárista. Vystudoval filmovou
a televizní dramaturgii a scenáristiku na VŠMU v Bratislavě (1972). V letech 1973 – 1987 pracoval
jako dramaturg v literární redakci a v redakci zábavných programů Československé televize Bratislava.
Je autorem řady scénářů televizních komedií a téměř 20 knih. Za svoji publicistickou aktivitu obdržel
psal
k písničkám,
později
především
v roce 1994 cenu Egona
Ego
g na Erwina Kische. Od šestnácti let p
sal textyy k pí
p sničkám,, p
ozdějij p
ředevším
pro Pavola Hammela a skupiny Prúdy a Elán. Společně s Vašem Patejdlem napsal muzikál Snehulienka
a sedem pretekárovv. Pro Elán napsal texty jejich nejznámějších písní, jako jsou „Stužková“ či „Zaľúbil sa
chlapec“, a desítky dalších. Je též autorem scénáře hudebního filmu Rabakaa se skupinou Elán v hlavní
roli z roku 2003. S menšími přestávkami spolupracuje s Elánem dodnes.
Klimtův polibekk je román o velké lásce, krutě poznamenané dobou, v níž se odehrává. Je to velký,
krásně bolavý příběh o těch, kdo nedokážou odejít a nesmí zůstat. O těch, kteří musí být spolu,
přestože se nenávidí, i o těch, kteří se musí i přes
životní lásku rozejít. Je to příběh o věku objevování, prvních návštěv Západu a oslnění jeho
zázraky. Vyprávění o rodící se rockové hudbě,
o basketbalovém přátelství, o skvělých nových
knihách a filmech. Boris Filan jej vypráví
s ttypickým
smyslem
překvapující
detail,
typi
ypický
ckým
m ssmys
myslem
lem pr
proo přek
p
řekvap
vapují
ující
cí det
detail
ail,, s iriroo
nickým odstupem a místy až s nečekaným humorem.
březen 2015 | 349 Kč | 978-80-7391-938-2 | tvp |
130 x 210 mm | 328 stran
4
jaro/léto 2015
Eva Vejmělková
RŮŽOVÉ MOŘE
BE LETRI E
Křehká milostná novela z Toskánska představuje první knihu bývalé herečky (kdo
by neznal Píšťalku z Básníkůů či film Fontána pre Zuzanuu?) a dnes i psycholožky
Evy Vejmělkové. Inspiraci jí přinesly pobyty v milované Itálii i případ z psychologické praxe. Růžové mořee je vším, co si přejete: je snové, letní, žhavé, nepostrádá
italskou atmosféru a reálie. Přináší ovšem i promyšleně komponovaný příběh
velké lásky, ženský, nikoli povrchní či sentimentální pohled do vztahu dvou lidí.
Eva Vejmělková mile překvapila: její drobné dílo pracuje s náznakem, plasticky
maluje charaktery postav, má dar nebrat se příliš vážně. Také metoda postupného, takřka detektivního odhalovaní děje svědčí o vyzrálosti jejího talentu.
již vyšlo | 249 Kč | 978-80-7391-927-6 | tvp | 110 x 185 mm | 112 stran
Peter Pišťanek
RUKOJMÍ
Příběh osmiletého chlapce, jehož rodiče se nevrátí z návštěvy Vídně, a on proto
vyrůstá u svých prarodičů. Žije obklopen svými dětskými a dospělými přáteli
i nepřáteli v téměř magickém prostředí Staré Vsi, v navenek idylickém pohraničí. Děj knihy se odehrává v polovině šedesátých let minulého století a hlavní
hrdina prožívá svá dětská dobrodružství a přitom se učí i něco o životě, o jeho
kráse i těžkosti. To, že jsou jeho rodiče relativně blízko, a přitom beznadějně
daleko, dodává jímavému příběhu zajímavý paradox, který se chlapec ve své
dětské naivitě rozhodne vyřešit tak radikálně, jak to jen zvládne.
již vyšlo | 299 Kč | 978-80-7391-976-4 | tv | 130 x 210 mm | 312 stran
Stephen Chbosky
TEN, KDO STOJÍ V KOUTĚ
Strhujícímu románu Stephena Chboskeho o dilematu mezi nečinností
a touhou se dostalo nadšeného přijetí, vyvolal polemiku a získal miliony oddaných čtenářů. Příběh o dospívání na střední škole, který Charlie vypráví v dopisech, je otevřenější a důvěrnější než leckterý deník, zároveň vtipný i sžíravý.
Nevíme, kde Charlie bydlí, ani komu píše – máme jen slova, o která se rozhodl
podělit. Zmítán touhou žít svůj vlastní život i touhou vymanit se z role, která
mu připadla, prozkoumává dosud neznámé území. Před ním se otvírá svět
prvních lásek, rodinných dramat i nových přátelství. Svět sexu, drog a Rocky
Horror Picture Show, kde klíčem ke štěstí může být například ta správná píseň,
díky níž se můžete řítit tunelem a cítit se nekonečně…
Podle své knihy natočil sám autor stejnojmenný film s Loganem Lermanem
a Emmou Watson v hlavních rolích.
již vyšlo | 249 Kč | 978-80-7391-613-8 | mv | 125 x 175 mm | 216 stran
jaro/léto 2015
5
Guy Adams
SHERLOCK:
ARCHIV PŘÍPADŮ
HUDBA / FIL M
Tato bohatě ilustrovaná kniha psaná formou popisu jednotlivých případů od Johna Watsona,
která je proložena informacemi o historii Sherlocka Holmese, obsahuje mimo jiné také biografii
sira A. C. Doyla, zajímavé osudy dřívějších adaptací, zajímavosti ohledně jednotlivých epizod, citáty
tvůrců a rozhovory s herci. Pojednává o první
a druhé řadě kultovního seriálu.
květen 2015 | 299 Kč | 978-80-7391-152-2 | tvp |
156 x 215 mm | 160 stran
Jason Bailey
WOODY ALLEN
Kniha přináší profily
profily všech dosavadních
Allenových snímků – od debutu What’s Up, Tiger
Lilyy? přes klasické grotesky Seber prachy a zmiz
a Spáčč, Oscarem oceněné snímky typu Annie
Hallováá a Hanna a její sestryy až po současné
skvosty jako Půlnoc v Pařížii a Jasmíniny slzyy. Zabývá se tématy, zápletkami, vlivy a dopady každého z nich a zároveň nabízí unikátní postřehy
a detaily ze zákulisí. Průvodní eseje jdou nad rámec shrnutí jednotlivých filmů. Zkoumají
Allenovy pracovní metody, vývoj jeho osobitého
stylu, osobní i profesní vlivy a styčné body v jeho
filmografii. Další pohled pak nabízejí příspěvky
čtyř autorů o roli hudby, judaismu a filozofie
v Allenových filmech a v konkrétních fázích jeho
filmografie. Kniha plná citací, fotografií a výrobních detailů je velkou a láskyplnou poctou
filmaři.
kultovnímu filmaři.
srpen 2015 | 499 Kč | 978-80-7391-997-9 | tv |
222 x 260 mm | 196 stran
6
jaro/léto 2015
799 Kč
699 Kč
699 Kč
699 Kč
699 Kč
399 Kč
499 Kč
799 Kč
1 499 Kč
999 Kč
799 Kč
jaro/léto 2015
HUDBA / FIL M
999 Kč
7
John Finlay
PICASSŮV SVĚT
UMĚNÍ
Pablo Picasso, jeden z nejznámějších a nejzajímavějších umělců 20.
století, je autorem množství děl z mnoha výtvarných oborů. Vytvořil
celou řadu maleb, kreseb, litografií i sochařských a keramických artefaktů, od malých dřevěných sošek kytar až po rozměrné olejomalby,
jako jsou Avignonské slečnyy či nezapomenutelná pocta občanské válce ve Španělsku Guernicaa. Je považován za zakladatele kubismu,
prošel však celou řadou výtvarných stylů, od klasického realismu až po
surrealismus. Bouřil se proti zavedeným postupům a tvořil díla, jež
diváky šokovala a provokovala. Pomocí originální dokumentace
z Picassových archivů, jeho skic, dopisů a fotografií umožňuje tato kniha čtenáři, aby se seznámil s událostmi, osobnostmi a místy, jež Pabla
Picassa ovlivňovaly a formovaly.
srpen 2015 | 799 Kč | 978-80-7391-222-2 | tv | 260 x 292 mm | 180 stran
Jan Saudek
SVOBODNÝ, ŽENATÝ,
ROZVEDENÝ, VDOVEC
Život jako bestseller – syrová zpověď světově proslulého českého fotografa. Autorská kniha, ilustrovaná černobílými fotografiemi z počátků
Saudkovy tvorby, podává neotřelý pohled na umělcův život a lidi, kteří
jím prošli. Saudek vzpomíná způsobem sobě vlastním: „Byla panna –
a já zelený jak její chatrný kabátek. Byl jsem živoucí eiaculatio praecox
– podceňovaný všemi kolemjdoucími, co míjeli vyspělou cvičenku
prostných lásky a vedle jakýs utřinos, žabař – být to na úrodné Hané,
byl bych označen‚ takové malé šulin.“
duben 2015 | 249 Kč | 978-80-7391-993-1 | tvp | 135 x 210 mm | 192 stran
1 990 Kč
8
jaro/léto 2015
2 999 Kč
1 299 Kč
Tomáš Míček
STROMY SVĚTA
O B R A ZOV É K N I H Y
Fotograf Tomáš Míček se převážně zaměřuje na osaměle stojící stromy.
Svými fotografickými knihami již potěšil celou řadu čtenářů. Téměř
mystickým způsobem v nich zachytil „přítomnost“ stromů a jejich kouzlo.
Svůj intuitivní přístup přitom kombinuje s dokonalostí technické fotografie. Původním podnětem k tomuto dobrodružství bylo estetické okouzlení, úžas nad mnohotvárnou rozmanitostí a výrazovou silou stromů – ať už
se jednalo o urputné pletence řeckého olivovníku, obří sekvoje v Kalifornii,
podivné africké baobaby, nebo o australské žlutokapy, jež vypadají, jako by
ani nebyly z tohoto světa. Jako fotograf se často soustředí na úžasné detaily, jako jsou struktura stromové kůry či síťovitá spletitost kořenů, aby pak
přišel s téměř abstraktními snímky, jež odhalují „tkáň“ přírody.
květen 2015 | 1 299 Kč | 978-80-7391-150-8 | tvp | 260 x 360 mm | 368 stran
Tomáš Míček
MAGICKÉ KAMENY
Český fotograf Tomáš Míček pro nás působivým způsobem objevuje dynamickou tvůrčí sílu přírody, která přivádí na svět nádherné skalní útvary
a poté je přetváří či nechává zmizet. V knize najdete fotografie 22 různých
míst z pěti kontinentů, potřebné informace i mapy a také přehledný obrazový rejstřík.
květen 2015 | 1 299 Kč | 978-80-7391-234-5 | tvp | 260 x 360 mm | 328 stran
999 Kč
799 Kč
2 490 Kč
499 Kč
399 Kč
499 Kč
jaro/léto 2015
9
G A STRO N O M I E / KU C H A ŘKY
Sara Lewisová
SALÁTOVÝ BAR
Saláty prošly za poslední roky velkou proměnou. Zahraniční dovolené
vyvolaly zájem o kulinářské objevy, a protože je dnes v obchodech
k dostání mnoho pro nás nových surovin, můžete si připravovat saláty
z celého světa a zkoušet stále nové nápady. Odborníci na zdravou výživu
se totiž shodují v tom, že klíčem ke zdravé stravě je rozmanitost. Stačí si
tedy každý den vybrat ze Salátového baruu některý z vyzkoušených receptů, inspirovat se lákavou fotografií a máte na talíři svou pravidelnou
dávku vitaminů a minerálů. Co takhle dát si špenátový salát s pancettou
a houbami nebo salát s avokádem, paprikou a kukuřicí či indický salát
z červeného zelí? Kniha vás naučí jíst čerstvé, přírodní, co nejméně zpracované potraviny. A pochutnávat si na nich.
duben 2015 | 249 Kč | 978-80-7391-935-1 | tv | 203 x 255 mm | 176 stran
DŮVĚRNÝ DENÍK DIETÁŘKY
Je to víc než hezký sešitek – i když to je vlastně taky. Může to být záznamník
toho, co jíte a jak cvičíte, když se rozhodnete lépe vypadat. Na každé stránce najdete také něco k pobavení či k zamyšlení nebo na inspiraci, třeba
rozumné a citlivé rady lidí, kteří to s dietou už zkoušeli a prozkoumali cestu.
S tipy od těch, kdo vědí, že rychlá řešení neexistují, se vám bude hubnout
mnohem snadněji. Takže začínáme! Vyberete si dny, o kterých chcete psát,
zaznamenáte si své drobné, ale významné úspěchy při hubnutí i své myšlenky. Do sešitku si můžete také kreslit, čárat a psát recepty. Díky vtipným
ilustracím Julie Mackeyové je tahle knížka nejzábavnější zápisník pro snižování váhy, jaký jste si mohla pořídit!
květen 2015 | 199 Kč | 978-80-7391-941-2 | mv | 170 x 230 mm | 160 stran
Tori Haschka
PRYČ S CUKREM!
Chcete získat víc energie, zhubnout pár kilogramů – a udržet si to? Toužíte
mít lepší pleť? Přejete si, aby vaše strava byla nápaditější a nebyla založena
na pečivu, bramborách, těstovinách a rýži? Australanka Tori Haschka, autorka uznávaných knih o jídle a cestování i jednoho z nejlepších kulinárně
cestovatelských blogů na světě, vám se svými sytivými a lahodnými recepty
ukáže, jak na to. Hledala inspiraci po celém světě a postupně se zamilovala
hlavně do semínek a luštěnin. Díky jejím receptům a radám přestanete být
závislí na sacharidech chudých na živiny. Čeká vás povzbuzení a posilnění
k snídani, lehké dobroty k zobání na party, jiný pohled na téma tekutý oběd
neboli polévky, netradiční přílohy a saláty, letní libové hody, hřejivá
podzimní jídla a božské dezerty. A co k tomuto způsobu stravování potřebujete především? Tvořivost v kuchyni – a tou se od Tori jistě „nakazíte“.
srpen 2015 | 499 Kč | 978-80-7391-995-5 | tv | 201 x 253 mm | 176 stran
10
jaro/léto 2015
G A STRO N O M I E / KU C H A ŘKY
André Dominé
VÍNO
Jedná se již o 3., vydání atlasu pro milovníky vína. V této příručce je do
jednoho svazku shrnuto vše, co se lze o víně dozvědět. Je to jak průvodce
po zemích i oblastech, v nichž se pěstuje vinná réva, tak také ideální rádce
při nákupu vína. Každý, kdo se zajímá o víno, zde najde celou řadu praktických informací počínaje pěstováním vinné révy přes základní pravidla
degustace až po doporučení, která vína se nejlépe hodí k určitým jídlům.
V části, jež se zabývá jednotlivými zeměmi světa, jsou názorně a i pro laika
srozumitelně představeny veškeré vinařské oblasti Starého i Nového světa.
Tento přehled je doplněn více než 150 podrobnými mapkami. Spolehlivým
průvodcem na někdy poněkud nepřehledných cestách za dobrým vínem
budou zájemcům přehledy vybraných výrobců, domén a vinařských
usedlostí, jež doprovázejí etikety zajímavých vín.
duben 2015 | 999 Kč | 978-80-7391-701-2 | tv | 185 x 263 mm | 920 stran
Alžbeta Švorcová
SLADKÝ ŽIVOT BEZ LEPKU
Osvědčené recepty pro domácí koláče, dorty,
dezerty a slané pečivo
Je vám líto, že si nemůžete dopřát různé sladké dobroty, které s požitkem
konzumují vaši přátelé a známí, jenž nemají potíže se snášenlivostí lepku?
Tato kniha vás naučí připravit si bezlepkové sladkosti z piškotového,
křehkého, listového i kynutého těsta, dorty, muffiny, cukroví, sušenky, slané
koláče i nepečené dezerty – budou nejen krásně vypadat, ale také skvěle
chutnat. Vaše bezlepkové zákusky, jako jsou třeba jablkové řezy s karamelovým krémem, citronový dort, strouhané tvarohové řezy, ořechové tyčinky, minikremrole s nivou nebo griliášové kostky, získají uznání i u přátel,
kteří na koláče z klasické mouky nedají dopustit.
červen 2015 | 299 Kč | 978-80-7391-226-0 | tv | 180 x 230 mm | cca 184 stran
Nicole Staabsová
DETOX
Káva, stres a jídlo za pochodu – náš metabolismus dostává v pracovních
dnech pořádně zabrat. Následkem toho jsme unavení, nervózní a máme
o několik kilogramů víc, než je nám příjemné. Řešení je však na obzoru!
Recepty z detoxikační kuchařky podporují látkovou výměnu, pomáhají při
odstraňování škodlivých a jedovatých látek z těla a jen tak mimochodem
nás zbavují nadbytečných kilogramů. Detox ještě nikdy nebyl tak snadný!
Kromě toho si skvěle pochutnáte – čeká vás granola s mangovým pyré,
smoothie z avokáda s banánem a pomerančem, kuskus s olivami a vlašskými ořechy, rajčatový kotlík s bylinkami, polévka z červené řepy se zeleninovými placičkami, salát z quinoy s rajčaty a mátou a další zdravé dobroty.
květen 2015 | 299 Kč | 978-80-7391-991-7 | mv | 170 x 235 mm | 144 stran
jaro/léto 2015
11
G A STRO N O M I E / KU C H A ŘKY
12
499 Kč
499 Kč
499 Kč
399 Kč
399 Kč
299 Kč
299 Kč
499 Kč
499 Kč
499 Kč
349 Kč
499 Kč
jaro/léto 2015
249 Kč
399 Kč
499 Kč
499 Kč
599 Kč
249 Kč
249 Kč
399 Kč
299 Kč
399 Kč
499 Kč
jaro/léto 2015
G A STRO N O M I E / KU C H A ŘKY
399 Kč
13
Christine Haynesová
SUKNĚ A ŠATY
H O B BY / ŽI VOTN Í ST Y L
Při pohledu na nějakou sukni si jistě občas řeknete, že by byla skvělá, kdyby
byla o kousek delší, nebo že šatům chybí k dokonalosti rukávy… Nebylo by
úžasné umět si takové perfektní kousky přesně podle svých představ ušít
sama? Je tu však jeden problém, který je nutné překonat – potřebujete
jednoduchý model, precizní střih a srozumitelný popis. To vše vám nabízí
tato kniha. Přináší klasické střihy na sukně a šaty, které nevyjdou z módy,
a pár zajímavých nápadů pro inspiraci – všechny s jednotným označením
obtížnosti: super jednoduché! Návrhy doplňuje QR kód a odkaz na web, které vám umožní stáhnout si kompletní střih. Variace u návrhů naznačují, jak
lze základní model obměnit – ale určitě nezůstanete jen u toho. Příručka
vám napoví, jak můžete prostřednictvím oděvu vyjádřit svou osobnost a styl.
srpen 2015 | 299 Kč | 978-80-7391-992-4 | flexi | 190 x 246 mm | 144 stran
ZÁPISNÍK SUPERMÁMY
Život je sladký a sladký je každý jeho den. Někdy však může být těžké
všechno stihnout, když se to vlastně stihnout nedá! Proto představujeme
Zápisník supermámyy. Kdo to je? Váš osobní a spolehlivý manažer prošpikovaný partou organizačních pomocníků: seznamem kontaktů, soupisem
dárků, místem na zapisování narozenin a výročí, rozvrhem oslav a receptářem nejoblíbenějších jídel. Nalistujete v něm také chytrý diář letních dovolených a praktické trhací stránky pro úkoly a nákupy. Dvě záložky ve tvaru
boty a kabelky dodají zápisníku ten správný styl. Zápisník supermámy je
kamarád, který utřídí drahocenný čas strávený při žonglování mezi povinnostmi a vašimi nejmilejšími.
květen 2015 | 249 Kč | 978-80-7391-980-1 | mv | 191 x 240 mm | 160 stran
Kate Haxellová
ŠIJEME HRAČKY
Šití hraček je milá zábava – jsou malé, rychle hotové a při práci můžete
popustit uzdu své tvůrčí fantazie. Vyberte si z dvaceti inspirativních návrhů
roztomilých zvířátek, jako je slon, králíček, lev nebo kočička, vtipných
maňásků, pestrých paňáců a krásně vyšívaných panenek. Nepotřebujete
mít žádnou velkou zručnost, většina hraček se šije v ruce a docela jednoduše, některé však můžete udělat i na šicím stroji. Kromě přehledných návodů kniha obsahuje také praktické šablony a naučí vás, jak zvládnout výšivku, aplikaci a našívání korálků nebo jak udělat panence vlásky.
Originálními, vlastnoručně ušitými hračkami jistě potěšíte malé i větší děti.
červen 2015 | 149 Kč | 978-80-7391-225-3 | mv | 182 x 200 mm | 128 stran
14
jaro/léto 2015
H O B BY / ŽI VOTN Í ST Y L
Penny Sartoriová
POSELSTVÍ ZÁŽITKŮ
NA PRAHU SMRTI
Co nás může setkání se smrtí naučit o životě
Kniha Poselství zážitků na prahu smrti nabízí zkušenosti lidí, kteří se setkali se
smrtí a vrátili se zpět. Její autorkou je britská zdravotní sestra, která se během
své dlouholeté praxe na jednotce intenzivní péče stala svědkem mnoha zápasů o život člověka. Zaujalo ji, že někteří pacienti byli najednou „jiní“, a rozhodla
se vypátrat, co neobvyklého se s nimi stalo. Zjistila, že měli zážitek blízkosti
smrti. Pustila se do rozsáhlého výzkumu, zpovídala lidi, pročítala lékařské
zprávy, výsledky vědeckých výzkumů i neoficiální materiály. V této knize shrnula, jak setkání se smrtí změní člověku život a jaké poselství mohou tyto silné
zážitky mít pro život nás všech.
květen 2015 | 299 Kč | 978-80-7391-922-1 | mv | 135 x 205 mm | 296 stran
Alberto Douglas Scotti
PRŮVODCE POUTNÍKA PO CESTĚ DO
SANTIAGA DE COMPOSTELA
Praktický kapesní průvodce pro všechny, kteří se pěšky nebo na kole rozhodnou
absolvovat jednu z nejoblíbenějších poutních cest Evropy. Příručka obsahuje
užitečné informace a adresy, skládací mapy s převýšením a profilem terénu, zajímavosti o historických a uměleckých pamětihodnostech a stručný španělskočeský slovník. Součástí je i sbírka poutních modliteb a zápisník, do něhož si můžete zaznamenat své myšlenky a zkušenosti z cesty.
červen 2015 | 299 Kč | 978-80-7391-988-7 | tv | 90 x 140 mm | 236 stran
Berhard Roetzel
PRŮVODCE STYLEM PRO MUŽE
Průvodce stylem pro mužee objasňuje základní, všeobecně platné a dlouhodobě uznávané zásady dobrého stylu oblékání pro každého muže a nabízí praktické tipy pro všechny situace od pracovních schůzek přes slavnostní příležitosti až po volnočasové aktivity. Příklady vhodného oblečení pomáhají
čtenářům správně zvolit a kombinovat jednotlivé oděvní součástky. Tato nevelká příručka se tak může stát poradcem v kultuře odívání, a patří proto do
kapsy každého muže, který na sebe trochu dbá.
červen 2015 | 299 Kč | 978-80-7391-977-1 | tv | 123 x 180 mm | 240 stran
jaro/léto 2015
15
Kateřina Schwabiková
K N I H Y P RO D Ě TI
Ilustrovala Barbora Botková
CESTY DĚTÍ DO STALETÍ 2
ANEB JAK SE BĚLA A KUBA
SEZNÁMILI S NAŠIMI PANOVNÍKY
První díl Cesty dětí do staletí aneb Jak Běla a Kuba poznávali
naši historiii se dostal do výběru Nejlepší knihy dětem za rok
2012/2013
2012/2
201
2/2013
0133. A je tu pokračování
pokra
po
kračov
čování
ání pu
putov
putování
tování
ání Bě
Běly
ly a Kuby
Kuby po
pomoc
pomocí
mocíí
stroje času do minulosti naší země! Zatímco v předchozí knížce děti poznávaly všední život („jak se u nás tehdy žilo“), nyní se
seznamují s panovníky a prezidenty. Kdo a jak u nás v jednotlivých stoletích vládl? Jak se proměňovaly formy vlády v Čechách a na Moravě od raného středověku po 20. století? Běla
a Kuba se například setkají s knížetem Svatoplukem, pečou
oplatky s knížetem Václavem, zažijí pohřeb Karla IV., jsou
svědky volby Jiřího z Poděbrad králem, octnou se na dvoře
Rudolfa II., účastní se korunovace Karla VI. a Alžběty Kristýny či
svatby Františka Josefa I. nebo navštíví na Hradě T. G. Masaryka.
Kniha dodržuje osvědčenou koncepci prvního dílu – kromě
bohatě ilustrovaného kresleného příběhu, v němž Běla a Kuba
prožívají nevšední dobrodružství, tvoří každou kapitolu čtivé
a srozumitelné doprovodné texty, doplňkové rámečky, tipy na
výlet i nejrůznější zábavné úkoly a hříčky. Kniha je určena především žákům druhého stupně základních škol, ale díky velkému podílu nádherných a dějově plných ilustrací si na své přijdou i děti mnohem mladší.
249 Kč
16
jaro/léto 2015
květen 2015 | 249 Kč | 978-80-7391-166-9 | tv | 300 x 216 mm | 80 stran
Jody Revensonová
K N I H Y P RO D Ě TI
BESTIÁŘ HARRYHO POTTERA
Mozkomorové
Mo
Moz
kom
komoro
moroovéé a domá
ddomácí
om
omá
mácí
cíí sk
skř
skřítc
skřítci,
k ítc
tci,i, jez
je
jezerní
zern
e í lidé
lidé
d a draci
draci čínští
čín
ínští
nští
št ohniváči
o niv
oh
niváči
áčii - to jee
jenn pá
p
párr p
příkladů
říkklad
dů kkouzelných
ouzzelnnýchh tv
tvorů
vorů
o a str
straši
strašidelných
aši
šidel
d nýcch m
de
del
monster,
onnster
oons
tee , jimi
jjimiž
imi
m ž spispisov
ovate
at lka
at
lkka JJ.. K.
K Ro
RRowlingová
owli
w ngo
wli
wl
g vá
v zzab
abydl
abyd
yydl
d ela
e a ko
kouze
uzelný
uze
lný
nýý sv
věětt Har
arryh
ryhoo Pott
ryh
PPottera.
ott
t era
e .
sovatelka
zabydlela
kouzelný
svět
Harryho
Tvorové
Tvorov
Tvo
rooové a zv
zzvířata,
víířa
řata,
taa jjijimiž
imižž se
se hemží
hemží
he
mží knihy
knihy
hyy a fifilmy
lmy
lmy o Harrym,
H
Harr
arr
ar
rrrrym,
yym,
ym
m jsou
jssouu zábavní,
záb
ábavn
avv í,í
vvelkolepí,
ve
vel
kolep
kol
epíí, děsiví
děs
děsi
ěsiivíí i láskyplní.
láskkyplní.
ypllní
n Jsou
Jssou stejně
ste
tteejjně
ně různorodí,
různo
rů
z rod
zn
dí, jako
jak
ako povahy
povv hyy stu
pova
sstudenst
den
de
e tů Školy
Šk lyy čar
Ško
čaaar a kouzel
k uzel
kou
ko
zeeel v Bradavicích.
Bradav
Bra
da icí
dav
icích
ch. Kniha
K iha
Kn
h Bes
Bestiář
Bestiá
tiáář Harryho
Harr
arrryho Pottera
Potte
Po
ttterraa nabízí
tte
nnaabíz
b í
zas
zasvěc
zasvěcený
a vě
as
věc
ěěccený
ený
nný a komplexní
ko ple
kom
plexní
x vhled
xn
xní
v led
vh
ed do
d fascinujícího
fasci
fa
s nuj
sci
nující
ícího
hoo procesu,
pro
p
roces
e u, během
běě em
běh
m něhož
něh
ěhož
o
ož
se podařilo
pod
po
od
daři
ařiloo přivést
ařilo
p vés
př
při
véstt tento
tent
n o zvěřinec
zvěřřine
zvěř
i c v rámci
in
rámci veleúspěšné
v leú
ve
leúspě
spěěšné
šné série
série filmů
můů
o Harrym
Har
arrrym
ym Potterovi
Potter
Pot
teerovi
ter
o k živ
žživotu.
ivvootu
ottu. Deta
D
Detailní
e ilnní p
eta
profi
rofily
rofi
lyy vš
vvšech
ec ttv
ech
tvorů
vorů
orrů ob
obsah
obsahují
sahují
sah
ujíj
vvzácné
vz
vzá
cné
néé výtvarné
výýtva
vaarné
né koncepty,
konce
ko
nce
ceepty,
pty
tty zákulisní
záku
áákk lis
iisnníí fotografi
fotogr
fot
ografi
afiee a tajné
afi
tajné
jnné recepty
reeccep
epty
pty fifillmařů
lmařů
ma ů
mař
z archivu
arch
chivu
i společnosti
iv
ivu
spole
sp
o čno
ole
č stiti Warner
Waarn
rner Bros.
rne
Bro
ros
o . Knihu
Knihu
nih
i u doplňuje
d
dopl
oplňuj
opl
oplňuj
ňujee samostatný
samo
a staatný
am
t ý plakát
p akát
pl
aká
k t
ká
s portréty
port
ortrét
rtrét
ré y všech
všec
všec
šeech tvorů
ttvor
vorůů a interaktivní
vor
innte
terrakt
a ivn
vní
ní katalog
kkata
at log
ata
og Velkoprodejny
VVeelko
k p
ko
pro
r dej
dejjny Mžourov.
Mžžouro
Mžo
Mž
u v.
v
Kou
Koupě
oupě této
tétoo nádherné
tét
nádh
nádh
ád
d ern
rné sbírky
sbír
bí ky se
se prostě
pro
r stě
tě stává
stáváá povinností
p vinnnos
po
n tí fan
annouš
oušků
k
ků
fanoušků
Harryho
Har
aarryh
ryyhoo Pottera
Pott
Pott
o eraa bez
ot
beez ohledu
ohle
ohle
hledu
du na
na věk.
v .
věk
srpen 2015
srpe
r n rpen 20
n 2015
n 20
5 | 799
9 Kč | 978-80-7391-981-8
97
9
978-80
8-8
8-80
8
8
80
0-739
7391-98
73
1-981-8
1-98
1-8
8 | tv | 235
235
5 x 280
80 mm
mm | 208
208 stran
s ran
st
n
LEGO® KNIHA NÁPADŮ 2
LEGO® Kniha nápadů 2 je druhou knížkou jednoduchých, ale zároveň
působivých návodů. Je plná návrhů, tipů a triků od fanoušků stavebnice
LEGO®. Nechte se jimi inspirovat a vytvořte si z kostek něco vlastního. Najdete tu středověké hrady, vesmírné lodě, drzé piráty, letadla, zmenšeniny
různých staveb či nábytku a ješte mnohem, mnohem víc! Kniha je vhodná
pro všechny uživatele, nezávisle na jejich věku či zručnosti. Osvojte si nové
způsoby stavění z kostek LEGO®. Popusťte uzdu své fantazii a zlepšete si
techniku.
srpen 2015 | 599 Kč | 978-80-7391-787-6 | tv | 227 x 276 mm | 200 stran
jaro/léto 2015
17
ORIGAMI
Jednoduchá papírová zvířátka pro šikovné prstíky
K N I H Y P RO D Ě TI
V Japonsku je skládání z papíru neboli umění origami oblíbené už stovky
let a dnes je rozšířené po celém světě mezi dospělými i dětmi. Zkus vytvořit z obyčejného čtverce papíru něco úžasného! Stačí ti k tomu šikovné
ruce a tahle skvělá knížka, která ti ukáže, jak na to. Postupy jsou jednoduché, jasně popsané krok za krokem a doplněné názornými obrázky.
Podle návodů můžeš během chvilky složit usmívajícího se plejtváka,
tajemného rejnoka, rohatou kravičku, mazanou lišku, hravé štěňátko,
elegantní labuť, strašlivého tyranosaura a mnoho dalších zvířátek. V knize
najdeš na skládání papírových zvířátek duhové origami papíry.
již vyšlo | 199 Kč | 978-80-7391-984-9 | mv | 216 x 278 mm | 96 stran
Claire Bamptonová
POJĎ SI HRÁT S HODINAMI
Naučit se poznávat čas dětem nezabere víc než hodinku. Stačí, když si vyndáte z knihy barevné papírové hodiny s pohyblivými ručičkami a pustíte
se do toho! Děti se rády učí praktické věci a díky hodinám a rozkládacím
stranám se získávání dovedností rázem změní v zábavnou hru. Knížka je
j
rozdělena do šesti lekcí, na každou potřebujete zhruba 10 minut, což je tak
akorát na udržení dětské pozornosti a zároveň dost na dosažení dobrých
výsledků! Dítě se může ke knize opakovaně vracet a na úkolech na okrajích stran si dál procvičovat poznávání času. Budete překvapeni, jak to
rychle zvládne na jedničku.
květen 2015 | 199 Kč | 978-80-7391-942-9 | tv | 200 x 200 mm | 16 stran
HURÁ DO VODY!
HURÁ DO VODY!
Velryba
Chobotnice
Tyto úžasné koupací
knížky o kamarádce
velrybě a rozpustilé
chobotnici jsou
součástí jedinečné
série knih pro
nejmenší. Děti si s nimi
užijí spoustu legrace.
Ponořte je do teplé
vody a obrázky začnou
měnit barvu.
ččervenec 2015
červenec
červ
erv nec
ec 201
20
015 | 149 Kč
K |
978-80-7391-386-1
leporelo
97878 80-7
73
391
39
91
911-3868 1 | lep
lepo
porelo
r o|
165
stran
165
1
16
5 x 16
65 mm
m | 8 sstr
t an
n
18
jaro/léto 2015
červenec 2015
červ
čče
erv
e venec
ene
ne
ec 2
201
20
015 | 149
49
9 Kčč |
978-80-7391-387-8
978788-80
880-739180-7
91
911-38
387387
3
878
7 8 | lepo
lleporelo
epo
porelo
relo
rel
rre
elo |
e
165 x 165
16
65 mm
m | 8 stran
stran
st
an
501 FARMA
Velká pátračka pro bystré děti
K N I H Y P RO D Ě TI
Kravičky, ovečky, malinká kuřátka… dokážeš je najít úplně všechny? Tahle
úžasná knížka plná legračních zvířátek z farmy by rozhodně neměla chybět
v tvojí knihovničce. Hledej prasátka, která si ve stájích hrají na žokeje, najdi
slepice neboli rozhodčí v závodě superrychlých traktorů, ulov na pastvinách
vlky převlečené za beránky. Čeká tě spousta práce! A věř, že kniha zaujme
a zabaví každého neposedného kluka nebo holku. Takže i tebe!
červenec 2015 | 129 Kč | 978-80-7391-227-7 | tv | 210 x 250 mm | 24 stran
501 DOPRAVA
Velká pátračka pro bystré děti
Osobní auta, náklaďáky, čluny, helikoptéry či rakety… dokážeš je najít? Soustřeď se, ať nic nepřehlédneš! Také bez téhle úžasné knížky plné všech
možných
dopravních
prostředků
neobejdeš,
možnýc
ý h dopr
p avních pr
p
ostředků se neobej
jdeš, určitě jij musíš mít. Hledejj
odvážné kaskadérské kousky v obrovském kaňonu, najdi čluny uhánějící napříč oceánem, objev hvězdná autíčka v autokině, neztrať se mezi auty na
bláznivé pouti plné kolotočů. I tady tě čeká spousta práce a zábavy!
červenec 2015 | 129 Kč | 978-80-7391-229-1 | tv | 210 x 250 mm | 24 stran
10 MALÝCH MEDVÍDKŮ
Nauč se počítat od deseti do jedné a zpět s 10 malými medvídky. Roztomilí méďové prožívají den plný smíchu a dobrodružství. Pokaždé, když otočíš
stránku, jeden z nich zmizí. Díky legračním rýmům a krásným ilustracím
Fhiony Gallowayové bude počítání s touhle medvídkovskou knížkou zábavné jako nikdy předtím.
červenec 2015 | 199 Kč | 978-80-7391-769-2 | tv | 225 x 225 mm | 24 stran
jaro/léto 2015
19
K N I H Y P RO D Ě TI
V roce 2012 se součástí Nakladatelství Slovart stalo také nakladatelství Brio. Nakladatelství Brio vydávalo ve spolupráci s předními
spisovateli a výtvarníky nádherně ilustrované originální příběhy
a sbírky pohádek pro děti od šesti do dvanácti let. Pro starší děti,
mládež a dospělé Brio nabízelo sebrané spisy pohádek a bajek
od renomovaných spisovatelů, doplněné o to nejlepší z klasické
literatury celého světa. V této tradici pokračujeme i my v rámci
naší stejnojmenné edice.
Cressida Cowellová
JAK ZLOMIT DRAČÍ PROKLETÍ
(Škyťák Šelmovská Štika III.) 4
Při svém posledním dobrodružství se Škyťák Šelmovská Štika III. seznámil s novou kamarádkou Kamikazi, následnicí trůnu kmene Zbojnic. Ve čtvrtém dílu svých pamětí
ale s její pomocí bude muset přijít na to, jak zlomit dračí prokletí a zachránit život
svému na smrt nemocnému nejlepšímu příteli. Barbarské souostroví právě svírá nejtužší zima za sto let, a proto po zamrzlých pláních Zachmuřeného moře pěkně sviští
nejen Vikingové v saněmi tažených saních, ale i děj celé knížky.
březen 2015 | 249 Kč | 978-80-7391-904-7 | tv | 125 x 190 mm | 240 stran
Cressida Cowellová
JAK ZAMOTAT DRAČÍ PŘÍBĚH
(Škyťák Šelmovská Štika III.) 5
Někdo ukradl ohnikam. Sopka na ostrově Lávožroutů už pěkně dlouho hřímá
a chystá se celá vybuchnout. Až se to stane, vylíhnou se z vajec hubivci. Podaří se
Škyťákovi vrátit ohnikam do sopky, a zabránit tak její explozi? Uchrání vikinské kmeny pře
před
d stra
sstrašnými
trašný
šnými
mi šav
šavlov
lovitý
itými
mi drá
drápy
py hubivců?
hubivc
hub
ivců?
ů? Dokáže
Dokáže za
zase
se vše
všechn
chnyy zach
zzachránit?
achrán
ránit?
it?
šavlovitými
všechny
srpen 2015 | 249 Kč | 978-80-7529-010-6 | tv | 125 x 195 mm | cca 256 stran
249 Kč
20
jaro/léto 2015
249 Kč
249 Kč
Steven Butler
POSTRACH DENIS SI VEDE DENÍK (1)
K N I H Y P RO D Ě TI
Denis, postrach okolí, přes prázdniny nesplnil domácí úkol a nepsal si deník, a tak si ho za trest
musí psát celý školní rok. Štve ho to ovšem jen chvíli – potom ho napadne, že z deníku udělá
příručku pro budoucí generace postrachů. A tak se dozvíte, co všechno se dá zažít v městečku
Bugrburg, jaké lumpárny Denis vyvádí se svým věrným psem Raťafákem a kamarády Kudrnáčem a Lívancem nebo jak snadno rozpoznat měkkoně, jako je Denisův úhlavní nepřítel Walter.
Ne každá rošťárna se musí vydařit, ale o dobrou zábavu je vždy postaráno.
již vyšlo | 199 Kč | 978-80-7391-909-2 | mv | 130 x 200 mm | 160 stran
Steven Butler
POSTRACH DENIS SI VEDE DENÍK (2)
Bitva o Bugrburg
Druhý díl deníku našeho starého známého Denise pokračuje stejně napínavými a vtipnými
příběhy jako úvodní část. Postrach Denis se dozvěděl nejhorší zprávu na světě! Sucharský starosta přihlásil Bugrburg do květinové soutěže o titul Království krásných květin. Víte, že květy
přitahují odporné, smradlavé tvory? Ano, měkkoně. Se svým věrným psem Raťafákem teď
Denis musí vymyslet geniální záchranný plán, který zabrání jejich invazi do Bugrburgu.
červen 2015 | 199 Kč | 978-80-7391-910-8 | mv | 130 x 200 mm | 128 stran
Dugald A. Steer
DRAČÍ OKO
Kroniky drakologů (1)
První ohnivé dobrodružství ze série Kroniky drakologůů. Daniel Cook a jeho sestra Beatrice se na
léto vypraví k dávnému příteli a učiteli svých rodičů, doktoru Ernestu Drakeovi, a ke svému
překvapení se náhle ocitnou v tajemném světě drakologie – vědy o dracích. Nebude trvat
dlouho a oba sourozenci se vydají na dobrodružnou výpravu za Dračím okem, mocným
drahokamem, díky němuž se člověk může stát dračím mistrem. Zdá se však, že proradnému
drakologovi Ignatiu Crookovi nic nezabrání, aby vzácný klenot získal pro sebe…
květen 2015 | 249 kč | 978-80-7391-889-7 | tv | 125 x 190 cm | 272 stran
Dugald A. Steer
DRAČÍ DENÍK
Kroniky drakologů (2)
Dvojice mladých drakologů se vydává na svou další misi, na níž bude muset rozluštit text
psaný starobylou dračí řečí. Daniel a Beatrice Cookovi úspěšně zachránili Dračí oko, ale teď
veškerou svou pozornost věnují vejci, z něhož by se měl každou chvíli vylíhnout drak. Jen co
se však na skořápce objeví první praskliny, jejich učitele Ernesta Drakea povolají do Indie.
O vzácné draky se tam totiž po zmizení rodičů jeho mladých studentů nemá kdo postarat.
Daniel a Beatrice se zatím vydávají po stopě prastarého dračího deníku. Dostali totiž tip, že
právě v něm se skrývá tajemství léku na záhadnou dračí nemoc.
srpen 2015 | 249 Kč | 978-80-7391-890-3 | tv | 125 x 190 cm | cca 300 stran
jaro/léto 2015
21
K N I H Y P RO D Ě TI
Wendy Massová
JEDENÁCTÉ NAROZENINY
Amanda se už neuvěřitelně těší na své jedenácté narozeniny, protože pak bude všechno
jinak. Jedenáct je přece o tolik lepší než deset! Jenomže celý den je od začátku jedna velká
katastrofa. Nejhorší na tom je, že se Amanda pohádala s nejlepším kamarádem Leem, který
má narozeniny v tentýž den a s kterým je doteď oslavovali vždycky spolu. Když si jde večer
lehnout, je šťastná, že má ten příšerný den konečně za sebou. Anebo se mýlí? Nazítří se
totiž narozeniny znovu opakují a pak zas a znova… a znova. Co se to děje? A jak se z té
nekonečné spirály vymotat?
květen 2015 | 249 Kč | 978-80-7391-933-7 | mv | 135 x 185 mm | 240 stran
Lou Kuenzlerová
ZMENŠOVACÍ VIOLA A VZRŮŠO NA
PSÍCH ZÁVODECH
199 Kč
Viola by si moc přála pejska, ale rodiče jí to nedovolí. Nejdřív jim musí
dokázat, že je dostatečně zodpovědná. Jenže tady je zakopaný pes: Viola se občas zmenší tak, že není větší než psí suchar. A to může být nebezpečné! Obzvlášť když se vám to stane během psích závodů. Ale když se
Viola seznámí se psím rošťákem Čipem, který ji poslouchá, jen když je
výhody…
malá, zjistí,
zjijstí, že být
ý zmenšovací může mít i své výho
ý dy…
y
duben 2015 | 199 Kč | 978-80-7391-885-9 | mv | 135 x 185 mm | 300 stran
Tracey Corderoyová
ABRAKA BABRA 1
Báječná babičkovská soutěž v pečení
Pandořina babička je (vyslovujte šeptem!) čarodějnice. Kamkoli vkročí, způsobí kouzelné
zmatky. V tajemném zámku, při velkolepé televizní soutěži, v níž se babičky čarodějnice
předhánějí v pečení, i na školní zahradnické soutěži. Ještě že umí kouzlit i Pandora. Dokáže
tak napravit vše, co babička vyvede. Legrační příběhy Tracey Corderoyové s půvabnými
ilustracemi Joea Bergera určitě okouzlí každého, kdo se rád směje.
květen 2015 | 179 Kč | 978-80-7391-900-9 | mv | 130 x 200 mm | 128 stran
Tracey Corderoyová
ABRAKA BABRA 2
Parádní pirátské překvápko
Pandořina babička je (pssst!) čarodějnice. Je s ní legrace, ale také se často dostává do
problémů… Když mávne svou hůlkou, objeví se na školním představení piráti, z pokojíčku
je zámecká komnata a na svatbě řádí bleší cirkus. A Pandora pak musí všechno napravit.
Ještě že i ona umí čarovat…
září 2015 | 179 Kč | 978-80-7391-901-6 | mv | 130 x 200 mm | 128 stran
22
jaro/léto 2015
Jiří Žáček
Ilustroval Adolf Born
K N I H Y P RO D Ě TI
EZOPOVY BAJKY
Podle dějepisce Herodota žil v Malé Asii v 6. století
před Kristem otrok Aisopos čili Ezop. Byl prý hrbatý,
znetvořený a koktavý, ale hlavu měl bystřejší a myšlení pronikavější než lidé urostlí a zdraví. Uměl pobavit posluchače zvířecími bajkami a vtipnými příběhy, ale zdaleka ne všichni jeho současníci byli jeho
obdivovatelé. Traduje se, že byl v Delfách popraven
za údajné rouhání bohům. Ezopovi byla připisována
většina starověkých bajek, zapsány však byly až po
třech stoletích od jeho smrti. Mnohokrát byly převyprávěny prózou i ve verších a najde se jen málo těch,
co by nevěděli, kdo byl Ezop. Ale ať už se ten moudrý
stoletítí
muž jmenoval Ezop, nebo jinak, ať už žil v 6. stolet
před Kristem, anebo jindy, ať už byl thráckého půvo
půvo-du, nebo jiného, hlavní je, že jeho bajky dodnes nenezestárly. Svět se za tu dobu změnil od základu, lidéé
létají do vesmíru a dorozumívají se přes celou zezeměkouli, ale ovládají je tytéž radosti, vášně a zlozvykyy
jako Ezopovy současníky. Proto jim tak dobře rozumí
rozumí-íme – dospělí i děti. Vzít do rukou převyprávění Ezo
Ezo-pových bajek od Jiřího Žáčka a číst si s dětmi moudréé
a vtipné příběhy, prohlížet si ilustrace Adolfa Bornaa
a povídat si o životě, to může být chvíle, která se nám
m
zapíše do paměti.
květen 2015 | 249 Kč | 978-80-7391-987-0 | tv |
200 x 260 mm | 96 stran
Guy Bass
LEGENDA O ŽABÁKOVI
Nová série od autora úspěšné tetralogie o Filínu Fidlovi začíná příběhem Žabáka, který žije
sám s pěstounkou na osamělém ostrově daleko od všeho. Je přesvědčený, že se narodil jako
princ. Jednoho dne se vydá na dobrodružnou pouť na konec světa, aby tam jako právoplatný
vládce nastoupil na trůn. Do cesty se mu však staví jedna překážka za druhou – tvrdohlavá
ovce, proroctví věštící záhubu, pyšná princezna, která si z něj chce udělat domácí zvířátko.
Navíc ho napadne armáda po zuby ozbrojených mimozemšťanů, kteří se na něj podezřele
povyšují. Jaká královská krev mu to vlastně koluje v žilách? Rozhodne se princ Žabák
ovládnout svět, nebo ho zachránit?
červen 2015 | 199 Kč | 978-80-7391-989-4 | tv | 130 x 210 mm | 200 stran
jaro/léto 2015
23
K N I H Y P RO D Ě TI
24
299 Kč
299 Kč
362 Kč
119 Kč
220 Kč
220 Kč
299 Kč
299 Kč
149 Kč
149 Kč
299 Kč
299 Kč
199 Kč
199 Kč
199 Kč
199 Kč
199 Kč
199 Kč
199 Kč
199 Kč
jaro/léto 2015
249 Kč
249 Kč
399 Kč
449 Kč
499 Kč
449 Kč
249 Kč
169 Kč
169 Kč
169 Kč
169 Kč
249 Kč
249 Kč
399 Kč
199 Kč
149 Kč
149 Kč
149 Kč
149 Kč
jaro/léto 2015
K N I H Y P RO D Ě TI
599 Kč
25
Alfie Deyes
THE POINTLESS BOOK.
ÚPLNĚ MIMO KNÍŽKA
H O B BY / VO LN Ý Č A S
Tahle úplně
Tahle
úplně mimo
mimo knížka
knížka
kníž
ka z pera
pera youtubového
youtu
yo
utubov
bového
ého vl
vloge
vlogera
ogera
ra Alfi
Alfieh
ehoo Deye
D
Deyese
eyese
se – The
The
Pointless Book – je dokonalým doplňkem k jeho kanálu na Youtube – ujetého
a srandovního videodeníčku plného humoru, výzev a nicotností: upeč si dort
v hrnečku, zúčastni se výzvy ke sledování lidí, udělej si časovou schránku, vytvoř
deník jednoho týdne svého života, nauč se skládat origami. S knížkou plnou her,
aktivit a různých srandiček nezbývá, než se přidat k Alfieho on-line publiku, vytvořit
si úplně mimoidní památníček a s patřičnou hrdostí dělat samé neužitečné věci.
květen 2015 | 199 Kč | 978-80-7391-287-1 | mv | 136 x 210 mm | 192 stran
FOTBALOVÉ DOVEDNOSTI
Obrazová příručka nejoblíbenější hry na světě je určena hráčům všech věkových
kategorií a úrovní. Začátečníkům vysvětlí pravidla a doporučí jim vhodnou výstroj,
zkušenějším hráčům poradí, jak si zlepšit techniku i jaké cviky zařadit do přípravy,
aby si zvýšili kondici. Kapitola nazvaná „Týmová práce“ popisuje herní strategie
i úkoly jednotlivých členů ve fotbalovém klubu – od hráčů až po jeho vedení. Text
doprovázejí návodné ilustrace a tipy z fotbalové praxe.
srpen 2015
srpen
srpe
n 2015
2015 | 249 Kč | 978-80-7529-006-9
978-80
978
80-7529
7529-006
006-9
9 | flexi
flexii | 125
fle
125 x 217 mm | 176 stran
stran
Jenny Austinová
KDY UŽ TAM BUDEM?
Zábava pro celou rodinu! Tradiční cestovní hry v moderním pojetí pro malé i velké.
Spousta hodin legrace! Cesty autem už se nikdy nebudou zdát dlouhé! Hry, hádanky, zpívání, kvízy. Včetně variant pro zjednodušení nebo ztížení hry. Stačí si jen
vybrat.
duben 2015 | 299 Kč | 978-80-7391-999-3 | flexi | 153 x 216 mm | 160 stran
PRVNÍ POMOC
Podrobný průvodce tísňovými situacemi, který obsahuje návody a postupy při
ošetřování postižených osob každého věku. Naleznete zde podstatné informace
o poskytování první pomoci. Kniha obsahuje nejaktuálnější rady, jež reflektují
nejnovější lékařskou praxi, a přehledné ilustrované postupy, které ukazují, co dělat
v krizových situacích.
červen 2015 | 299 Kč | 978-80-7391-386-1 | flexi | 148 x 210 mm | 288 stran
26
jaro/léto 2015
Jamie Ambroseová
365 NÁPADŮ, JAK SE BAVIT V PŘÍRODĚ
H O B BY / VO LN Ý Č A S
Kniha je plná fantastických aktivit, které tě zabaví po celý rok a hlavně ti ukážou úžasný
svět přírody, jenž máš na dosah ruky. Díky srozumitelným návodům a fotografiím budeš
vědět,
potřebuješ
dělat
výletě,
výpravách
vždy
žd vědě
ědětt, co potř
třeb
buješ
j š a co máš
áš d
děl
ělatt na zzahradě,
ahr
h adě,
dě na výl
ýletě
tě, na výpra
ý vách
á h s kkamaráamaráády či prázdninových cestách – třeba jak si vybudovat nouzový přístřešek, jak lisovat rostliny nebo chytat hmyz. Ber si knihu vždy s sebou, určitě v ní pokaždé objevíš návod,
který se bude právě hodit pro zkoumání okolní přírody. Nevadí, když se při tom trochu
ušpiní – je to rozhodně lepší, než kdyby na ni doma na polici sedal prach. Tak co, postavíš
hotel pro žížaly nebo si uděláš měsíční krajinu? Lákají tě obří bubliny? Zvládneš připravit
sopečnou erupci? Bavilo by tě předpovídat počasí podle šišek? A to je jen několik příkladů z nepřeberného množství nápadů. Objevuj, pozoruj, poznávej a vyráběj…
březen 2015 | 299 Kč | 978-80-7391-931-3 | flexi | 125 x 217 mm | 192 stran
VLAJKY SVĚTA
Tato kniha je základní příručkou o vlajkách všech zemí světa. Kromě základních informací
o všem, co zvídavý zájemce potřebuje vědět o vlajkách a praporech, nabízí přehledně
uspořádané aktuální informace o více než 300 vlajkách států, regionů a provincií. Vypráví
příběh každé vlajky, vysvětluje význam barev, symbolů a insignií. Zaujme každého člena
rodiny,
malých
zvědavců
dospělé
rodiny
rod
iny,, od
od malý
m
alých
ch zvě
zvědav
davců
ců po dos
dospěl
pěléé sběr
ssběratele
běrate
atele
le fak
faktů.
tů.
červen 2015 | 299 Kč | 978-80-7391-974-0 | mv | 125 x 217 mm | 320 stran
Kyra Sundance
101 PSÍCH TRIKŮ PRO DĚTI
Knížka 101 psích triků pro dětii proslulé cvičitelky psů a autorky mnoha bestsellerů Kyry Sundanceové volně
navazuje na veleúspěšnou publikaci 101 psích triků téže
autorky. Cvičitelka krok za krokem a pro děti přitažlivou
formou podává návody, jak mohou děti samy naučit své
psí miláčky celé řadě kousků, a dokonce s nimi či pro ně
realizovat zajímavé tvořivé projekty. Společný nácvik je
skvělý způsob, jak si může dítě se svým psem vybudovat
silné pouto, jak mu pomoci začlenit se rodiny a jak jej
udržovat v dobré fyzické i psychické kondici. Všechny
kousky a cviky byly vybrány s ohledem na dětské
schopnosti. Mnohé z nich jsou tak jednoduché, že je pes
dokáže zvládnout již během 10 minut. Všechny návody
doprovázejí fotografie, které nácvik ilustrují krok za krokem.
249 Kč
květen 2015 | 249 Kč | 978-80-7391-979-5 | mv | 178 x 229 mm |
192 stran
jaro/léto 2015
27
H O B BY / ŽI VOTN Í ST Y L
28
399 Kč
399 Kč
299 Kč
299 Kč
399 Kč
499 Kč
499 Kč
599 Kč
249 Kč
499 Kč
799 Kč
399 Kč
299 Kč
249 Kč
299 Kč
299 Kč
499 Kč
299 Kč
299 Kč
369 Kč
jaro/léto 2015
399 Kč
199 Kč
199 Kč
499 Kč
399 Kč
299 Kč
699 Kč
299 Kč
299 Kč
249 Kč
299 Kč
299 Kč
399 Kč
299 Kč
299 Kč
249 Kč
249 Kč
249 Kč
249 Kč
jaro/léto 2015
H O B BY / ŽI VOTN Í ST Y L
399 Kč
29
Hellen Exley
H E LLE N E X LE Y
NEJŠŤASTN
NEJŠŤASTNĚJŠÍ
TNĚJŠÍ MYŠLENKY
MYŠLENK
KY NA
SVĚTĚ
TTahle
Ta
Tah
le knížka
k žkaa jje dá
kní
dárek
rek pr
p
proo šštěstí,
těs
ěstí,
t os
oslavující
sla
lavujíící radost
rad
adost
st z života.
živvota
o . Svěž
SSvěží,
věžží,
vě
plná nad
plná
pl
nnadšení
adšení
adš
e í ze vvš
šeh
ehoo, ccoo d
en za
z dne
d
mp
řin
iná
nááší.
ášíí
všeho,
den
dnem
přináší.
duben 2015
d
dube
du
en
n 2015
n 20
15 | 149 Kč | 978-80-7391-937-5
97
78-80
-80-739
80
0-739
-7 1-9
1-93
37-5 | tv | 37
37 x 52
52 mm
mm | 240
24 stran
stra
tran
n
MALÁ KN
KNÍŽKA
NÍŽKA
ÍŽ A VELKÝCH
H NADĚJÍ
Radost
Radostná
sttná a do
d p
posledního
ossledníhoo pí
písm
písmenka
smenka op
optimistická
ptim
timisstická
ická kníž
knížka
nížžka o ttom,
om,
om
m
důležité
dívat
dopředu
život
Uvnitř
jak je dů
ůležité
lež dí
ívaat se d
op
předuu a věřit,
v že živo
ot bud
ot
budee ffajn.
ajn.. Uvni
ajn
U
v tř
vn
vni
tř
citátů
jsou
optimistické
plné
naděje.
je 112 citát
átůů – a vvšechny
šeechn
chnyy jjs
sou op
sou
optim
timistické a pl
lné
n na
aděje
ad
ěje.
duben 2015
duben 20
du
2015 | 149 Kčč | 978-80-7391-936-8
97
978-80
8-80--7391-9
391-936-8
-8 | tv
t | 37 x 52 mm
mm | 240
0 stran
stra
st
tr n
O SEXU S LÁSKOU
ÁSKOU
Knížk
KKnížka
Kní
ní
nížka
žk plná
žka
plná ham
ha
hambatých,
batých
bat
ých,, vyzý
vvyzývavých
y vavýc
ých a nec
ne
necudných
udn
uudný
dných
ých vt
vtipů
tip
ipů
pů do
doopro
pr
ováz
vázen
ených
ený
chh kar
rika
ikaturami Billa St
Stott
ottaa rrozjasní
ozjassn
ozjas
sníí kkaždý
aždý
ažd
dý zzap
apš
p klý
lý
provázených
karikaturami
Stotta
zapšklý
d
den
de
een. K ne
nejed
jednom
nomu
nom
mu vtipu
vtip
ti u se
tipu
se b
udete
dete mn
mnohok
mno
hhokr
ho
okrrá
rát
át vvr
race
acet,t,t, nej
nnejedna
jedn
e a
edn
den.
nejednomu
budete
mnohokrát
vracet,
hhláška
hlá
lá
láška
ška vás
vás pobaví
pob
oba
baaví
v natolik,
nattoli
o kk,, že
ž ji pošlete
poošleet
ete dál.
dál
á Není
ál.
Neení
N
n lepšího
lep
ep
pšíh
šíhoo dárku
dárk
dárk
rrkku
rku
který
zaručeně
pobaví.
než ten,
ne
teen, kte
terý
te
rý zar
ručeeně po
pobaví
pob
aví..
červenec 2015
červen
červ
če
enec
ene
n 201
015
5 | 149
9 Kč
K | 978-80-7391-082-2
978
78-80-80-739
391-0
-082
082
82-2
2 | tv
t | 105
105 x 148
48 mm
mm | 64
4 stran
stra
stra
traan
30
jaro/léto 2015
Č E SK Á A S V Ě TOVÁ LITE A AT U R A
Česká a světová literatura
Edice Česká klasika a Světová klasika přinášejí největší klenoty naší i světové literatury,
které byly sepsány do druhé poloviny minulého století a které by neměly chybět v žádné
knihovničce. Obě edice mají kapesní formát a jednotnou grafickou úpravu se zlatou ořízkou
a vkusně ilustrovanou obálkou.
349 Kč
369 Kč
249 Kč
249 Kč
399 Kč
249 Kč
249 Kč
199 Kč
199 Kč
jaro/léto 2015
31
E D I C E 5 0 MYŠLE N E K
Edice "50 myšlenek"
32
Knihy
Kni
hy z edic
eedice
dicee 50 myšlenek,
dic
myšlen
myš
lenek
len
ek, kt
ek
které
eré mu
musít
musíte
sítee znát
sít
znátt vám
vám nabízí
nabí
nabí
abízí
zí 50 jasně
jasně for
formul
formulovaných
mulova
mul
ovanýc
ova
nýchh a čt
nýc
čtivý
čtivých
ivých
ivý
ch ese
esejů
jů z různ
rrůzných
ůzných
ůzn
ých ob
oborů
orů př
pří
pří-írodních i společenských věd. Seznámí vás s historickými milníky vybrané oblasti a objasní vám také závěry současných
vědeckých teorií. Tyto publikace jsou vhodným úvodem pro všechny, kdo mají chuť i odvahu proniknout do tajů klasických
moderních
oborů.
sickýc
sic
kýchh i mo
moder
derníc
níchh vědn
vvědních
ědních
ích ob
oborů
orů.
299 Kč
249 Kč
249 Kč
249 Kč
249 Kč
299 Kč
299 Kč
249 Kč
249 Kč
jaro/léto 2015
Reuel Golden
TH E RO LLI N G STO N E S
THE ROLLING STONES
Dámy
Dám
D
ám
myy a pánové… The Rolling Stones! Autorizované
Autooriz
rizov
izovva
vané obrazovéé dě
děj
dějiny
ějiny
ěj
innyy ne
nnejznámější
j ámě
jzn
mější
jší rokenrolové
roken
ro
ken
enrol
o ové
ol
o ka
kapel
kapely
pelyy vvšech
pel
šechh ddob.
šec
ob.
ob
b Sláva
S áva
Sl
va
a úúspěch,
s ch, které Rolling Stones během svéé více
spě
více
ícee než
neež 50
50 let
let trvající
trvají
ajíjíjící
íccíí kariéry
kaar
kar
ariér
érry dosáhli,
dosáhli
dosá
hli,, nemá
nemá
máá obdoby.
obdob
ob
dob
byy.. Jejich
Jej
Je
ejich
icch nejchytlavější
nejch
ne
jchytl
jch
ytltlavě
avěější riff
rir ffy
naší
paměti.
bluesovým
projevem
a nnejslavnější
ejslavnější písně se nesmazatelně vrylyy doo na
ašíí pam
p
ěti. Se svým
vým
ým bl
ým
b
ues
esový
es
o m roke
ov
rrokenrolem
ooke
k nro
nrolem
lem
m a os
oosobitým
oso
s bitým
bitým pro
bit
proj
jev m na pójevem
ó
mimoo něj Stouni redefinovali hudbu 660.
jej
Nastavili
standard
toho,
diu i mim
diu
m
0. a 770.
0.. let
leeet a vy
vvydláždili
vyd
láž
ád
áž
diliili ccestu
e u rrocku,
est
ocku, jak
ock
oc
akk je
ej znám
zznáme
nám
ná
ámee ddnes.
ness. Nast
nes
N
ast
stavi
avililii sta
avi
tanda
ndard
nda
rd
d toh
hoo,,
byy ssee m
měla
prezentovat.
kniha,
byla
vytvořena
spolupráci
jak by měla rocková kapela vypadat a jakk b
ja
jak
ěla pr
p
ezentoovat
v t. TTato
ato kn
kniha
iha,, kter
kkterá
eáb
yylaa vy
ytvo
t řen
řenaa v úz
úzké
kéé spo
poolup
prác
ácci
Stounů
bouřlivý
s kkapelou,
ap
ape
pel , mapuje pozoruhodnou historii St
pelou
pe
toun
ouunů a jejich
jeejic
jich b
ouř
ou
uřliv
řliv
livý
ivý žživotní
ivo
votní
vo
otní st
styl
yll na
n víc
vvícee nnež
ežž 5000 stranách
ssttran
aannách
á plných
plnýc
pl
nýchh foto
nýc
ffotografi
oto
t gra
to
g fií
gr
a iilustrací,
lus
lu
u tr
us
t cí, z nichž mnohoo neb
tra
e ylo dosud publi
bliliikov
ováán
ánoo a kt
kte
erréé byl
by
hro
r m
máž
á dě
děěny z ar
děn
aarchivů
rch
ch vůů p
chi
poo cel
ce
ém svě
ětě.
ě. Ne
Nemén
méněě m
mén
nebylo
publikováno
které
bylyy sshromážděny
celém
světě.
Neméně
mi-imořádný
také
přístup
domácím
moř
ořřád
ořád
ádn
d ý a důvěrný rozměr publikaci dodává tak
ké p
řřís
ístup
ís
tup
tu
p k dom
om
máác
ácí
cím aarchivům
cí
rch
rchiv
chhiv
ivů
v m ččlenů
vů
len
lenů
le
enů kkapely.
ape
peely.
p
y
13
139
39 000
3
0 Kč
K | 500
00
0 x 500
500
00 cm
cm | tv
tv | kniha
kn
kkni
niih
n
haa v rozevíracím
v roz
o ev
oz
evíracím
cím
í boxu | 518 stran | anglicky
jaro/léto 2015
33
C I ZO J A Z YČ N É K N I H Y
CIZOJAZYČNÉ – DOVOZ A DISTRIBUCE
OBRAZOVÉ KNIHY
34
Významnou součástí činnosti Nakladatelství Slovart je dovoz knih o výtvarném umění, designu,
fotografii, architektuře, grafickém designu, módě, kulinářství aj. ze zahraničí. Jedná se o široký sortiment atraktivních obrazových cizojazyčných publikací, turistických průvodců i té nejlepší světové
beletrie z Německa, Francie, Španělska, Itálie, Velké Británie, Švýcarska, USA či Ruska. Nakladatelství Slovart dodává do vybrané sítě knihkupectví také diáře, kalendáře a zápisníky z produkce
renomovaných výrobců Paperblanks, Taschen a teNeues. Pro individuální zákazníky nabízíme
a dovážíme exkluzivní publikace z limitovaných edicí, které obsahují autorem podepsanou originální grafiku, fotografii apod. Nakladatelství Slovart má největší nabídku knih v originále a jiných
produktů v České republice. Vždy se přitom jedná o sortiment nejvyšší kvality, který lze zakoupit
u všech dobrých knihkupců nebo přímo na www.slovart.cz.
3 490 Kč
3 690 Kč
3 690 Kč
3 690 Kč
4 990 Kč
4 990 Kč
jaro/léto 2015
1 049 Kč
2 490 Kč
1 749 Kč
1 290 Kč
499 Kč
1 590 Kč
1 290 Kč
499 Kč
jaro/léto 2015
C I ZO J A Z YČ N É K N I H Y
1 690 Kč
35

Podobné dokumenty