Ráček, Chrastil a Lukovský (2008)

Komentáře

Transkript

Ráček, Chrastil a Lukovský (2008)
Italsky racek
Lu
Nazvy die ES N - Italienisches Mbvc hen, F - Cravate Italien, A - Italien Owl.
Zarazenf v seznamu plemen ES rackove c 706. Puvod stoletf zname italske plemeno (Reggianin o). Plemenne znaky
il
a
Maly graci6zni holub s vodorovnym drzenlm tela, na vICe net sti'edne
vysokych nohou
ra
st
Posuzovani
Celkovy dojem - postava a postOj - hlava a zobcik - operenf - barva oei
Ch
a zobaku.
Exterier
je kratka a siroka, temeno pioche, tfmto je ce lo a zahlavf hranate. Celo
mfrne strm e vystupujfcf.
,
Hlava: 2008
Rá
če
k
r
ko
vs
ký
(2
00
8)
~--------------------------------------
HOL UB I RACKOVE ITALSKY RA CEK
1
Italsky racek
JSou velke, zive, oranzove; u bflych tmave, u strak oranzove, nebo tmave .
Oboenice zretelne, primerene sfrky, odpovfdajfd barve operenf, u ledo­
vych (sivych) a ledovych (sivych) kapratych pokud mozno modrosede.
Zobak:
je kratSf stFednf, siroce nasazeny, mirne doll! smerujid, s celem tvori tupy
uhel, barva zobaku odpovida barve opereni. Ozobi malo vyvinute.
Kridla:
ne dlouha, nesena na ocase, stfty od tela lehce odstavajf
Ocas:
pokud mozno kratky, vodorovne neseny, slozeny.
Opereni: pevne prilehle
Nohy:
jsou neoperene, delsi stredni, vypnute, berce zretelne. V afektu stojl
na spickach prstU. Barva drapku odpovida zobaku, u strak bez vyznamu.
Krk:
Je stfednf, dozadu ponekud stlaceny, pysne neseny, s malym laluckem
a dobre vyvi nutou naprsenkoLi.
Postava: hrud' siroka, zaoblena, mfrne dopredu vystupujfci, zada siroka, plocha,
vodorovne nesena.
Oei:
ko
vs
ký
(2
00
8)
Barva a kresba
Vsechny barvy jsou syte a co mozna stejnomerne. U modrych jsou barevna zada pra­
nfm. Ziatove zluta hrud' u mlynaru a skrivancfch, pozvolna nahoru a dolu mizejid Le­
dovi (sivi) jsou na celem tele zretelne mlecne modfi se silnym pudrem v opereni; pru­
hy kfidel a ocasu jsou cerne, letky a spodnf opereni tmave Ledovi (siv0 kaprati maji
k tomu jeste cerne kaprovani na stitu kfidel. Vfcebarevni; maji vice, ci mene cerveno
zlutou zakladnf barvu a ruzne strikanf nebo barevne perf ruzne barvy Holubice jsou
slabeji kreslene nez holubl. Kite jsou ce rne tmavf se silnym bronzovym leskem na krku
a hrudi, s bronzovym vylozenim letek a ocasu, zlatohnedf maji prosvetlenou barvu se
zlutym nadechem na hrudi, zasahujidm az na bficho, agate jsou jednobarevni s vice
ci mene probelenou kresbou, letky a ocasnf pera vyustuj f barevne s bflym prolozenim.
De Roy jsou zlatozluti s mahagonovym strikanim, nebo skvrnami, s nahodile vfce ci
mene prosazenim bfle, letky a ocasni pera jsou zpravidla svetlejsi. U cernych stFikanych
je pokud mozno pravidelne sWkani na bilem zaklade . Strakove maji pomer barev po­
kud mozno 1: 1, holubi s ojedine'lym i bflymi pery nejsou povazovani za straky.
Lu
Razy
ra
st
il
a
Bill, cernf, dun, cerveni, zluti, tmavi, dominantne cerveni a zluH, modrf s cerny­
mi pruhy nebo bez nich, modrf kaprati, stribriH s tmavymi pruhy, stribriti kaprati,
moucnf pruhovf a bezpruzi, skfivanCi, cervene plavi, zlute plavi, cervene plavi kap­
rati, zlute plavi kaprati, ledovf (sivf), titiz kaprati., modrr, cervene-, a zlute plavi be­
lousi, vicebarevni, kite, zlatohnedi, agate cerveni a zluti, De Roy. Stfikani cernf, stra­
kove v uvedenych barva ch.
Vady
2
ITALSKY RACEK
Rá
če
k
Krouzek e. 7.
,
Ch
Dlouhe telo, spadajid drzenf tela, nizky postoj, zaoblena hlava, pioche celo, dlou­
hy, slaby nebo velmi kratky zobak, chybejid uhel zobaku a cela, kratky krk, chybeji­
ci naprsenka, hrube nedostatky barvy a kresby.
HOLUBI RACKOVE 2008

Podobné dokumenty

Saský vlaštovák

Saský vlaštovák Sasky vlastovak tmave, obocnice uzke, svetle az nacervenale.

Více

Ráček, Chrastil a Lukovský (2008)

Ráček, Chrastil a Lukovský (2008) na zadnf casti krku lehce foukle. Postava: silnejsf, stfhlejsi, elegantnf, vol neho postoje, hrud' ne prilis siroka, hrudnf kost dlouha, zada dlouha, lehce duta, ramena kridel dobre zakulacena, a...

Více

Katalog produktů DULUX Trade 2013

Katalog produktů DULUX Trade 2013 TEORETICKA VYDATNOST: az 16 mV! PO6ETVRSTEV: 1-2 APLIKACE: valeckem, stetcem 6tSTENI NARADt: lakovym benzinem BALENf: 0,7 I; 2,5 ! a 4,5 I ODSTINY: vice nez 16 000 odstinu

Více

Standard plemene ze Vzorníku plemen holubů

Standard plemene ze Vzorníku plemen holubů cervene az oranzove, vcetne bflych, tmave u stftnfku. Oboenice malo vyvinute, svetle az naruzovele. Zobak: stredne dlouhy, cerny u modrych belousu a cernych, tmave rohovy az cerny u cervenych bel...

Více

Ráček, Chrastil a Lukovský (2008)

Ráček, Chrastil a Lukovský (2008) pruzf, cervenopruzi a zlutopruzi, cernohroti, mramorovanf modff.

Více

Ráček, Chrastil a Lukovský (2008)

Ráček, Chrastil a Lukovský (2008) Zarazeni v seznamu plemen ES: holubi slepicky C. 205.

Více

Hasačert 5 - Databáze větrných mlýnů

Hasačert 5 - Databáze větrných mlýnů Lopaty a perutě, hlava hřídele, paleční kolo v blízkosti otvoru pro hřídel a u vodních mlýnů i samotná kola - to jsou části velmi exponované na působení vody. Na stavbu mlýnů a zejména mlýnských so...

Více

Jižan č. 51

Jižan č. 51 vyrazit celou tou pavučinou různejch cest, někam do Tramtárie, za těma pověstnejma modrejma dálkama bez hranic, přesně tam, kde chceme bejt. Březen, vnímanej jako symbol přicházejícího jara, nám po...

Více