Soupis majetkové podstaty Soud.: Městský soud v Praze, Slezská 9

Komentáře

Transkript

Soupis majetkové podstaty Soud.: Městský soud v Praze, Slezská 9
Soupis majetkové podstaty
Soud.: Městský soud v Praze, Slezská 9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Sp.zn.: MSPH 76 INS 37363 / 2013
Dlužník: TRIGA společnost s ručením omezeným, IČ 470 65 300, se sídlem Praha 9, V Předním Hloubětíně 867/2, PSČ 190 00
Ins. správce: Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s., se sídlem Praha 4, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00 Datum vyhotovení: 18. 6. 2014
Nemovitosti
Poř.
číslo
Věc
Pozemek parc. č. 64/21 - orná půda o výměře 16 557 m2
1. List vlastnictví: 417
Pro katastrální území Úžice u Kralup nad Vltavou, Obec Úžice, Okres Mělník
Pozemek parc. č. 64/69 - orná půda o výměře 14 869 m2
2. List vlastnictví: 417
Pro katastrální území Úžice u Kralup nad Vltavou, Obec Úžice, Okres Mělník
Budova bez č.p./č.e. - technické vybavení, postavená na parcele parc. č. 979/4 3.
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2 (LV č. 839 - vlastník Hl. Město Praha)
List vlastnictví: 992
Pro katastrální území Vysočany, Obec Praha, Okres Hlavní město Praha
Den
soupisu
Důvod
soupisu
Uplatnění
práva k
soupisu
Cena
Ocenění
provedl
Datum
ocenění
Datum
zpeněžení
Způsob
zpeněžení
Cena
dosažená
zpeněžením
18.6.2014
vlastnictví
NE
120 000,00
IS
15.10.2014
10.4.2015
přímý prodej
852 000,00 Kč
(soubor)
18.6.2014
vlastnictví
NE
110 000,00
IS
15.10.2014
10.4.2015
přímý prodej
852 000,00 Kč
(soubor)
18.6.2014
vlastnictví
NE
Odhadní
Ocenění
Datum
Datum
Způsob
Cena
Poznámka:
Položky pod poř. č. 1 - 2 jsou předmětem zajištění (věřitel č. 17 Česká spořitelna, a.s. a věřitel č. 47 Finanční úřad pro hl. m. Prahu)
Položka pod poř. č. 3 je předmětem zajištění (věřitel č. 47 FÚ pro hl. m. Prahu)
Poznámka:
Položky pod poř. č. 1 - 2 byly zpeněženy jako soubor nemovitých věcí za kupní cenu 852.000,00 Kč
Automobil:
Poř.
Věc
Den
Důvod
Uplatnění
číslo
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Věc
Ford Mondeo Combi
RZ: 1AS 6550, VIN: WF0GXXGBBGAS67015, barva modrá
Ford Focus DA3 HHDA1W
RZ: 6A7 3152, VIN: WF0WXXGCDW6B77462, barva modrá
Ford Focus DA3
RZ: 8A4 0353, VIN: WF0WXXGCDW7M30526, barva modrá
Ford Mondeo BA7
RZ: 8A4 6796, VIN: WF0EXXGBBEP79489, barva černá - metal
Nissan Alteo TK1-120.56/2
RZ: 2A4 5657, VIN: VWANBFTK022524792, barva bílá
vozidlo určení k dostavbě Avia D-90
RZ: 6A8 5589, VIN: TNAA2K0006A004609, barva žlutá
nákladní automobil Nissan Interstar 2.5 VAN L1H1P3F3
RZ: 8A9 6242, VIN: VNVF3CUD6UB010725, barva bílá
nákladní automobil skříňový Škoda Octavia
RZ: 1AB 3566, VIN: TMBGE21Z392045041, barva černá - metal
vozidlo určené k dostavbě Iveco Eurocargo ML 75E18
RZ: 1AT 5910, VIN: ZCFA75D0302516599, barva bílá
soupisu
soupisu
práva k
soupisu
provedl
ocenění
zpeněžení
zpeněžení
dosažená
zpeněžením
18.6.2014
vlastnictví
NE
250 000,00 IS
18.6.2014
18.12.2014
přímý prodej
216 500,00 Kč
18.6.2014
vlastnictví
NE
50 000,00 IS
18.6.2014
21.5.2015
přímý prodej
56 250,00 Kč
18.6.2014
vlastnictví
NE
70 000,00 IS
18.6.2014
24.7.2015
přímý prodej
53 300,00 Kč
18.6.2014
vlastnictví
NE
200 000,00 IS
18.6.2014
18.12.2014
přímý prodej
151 000,00 Kč
18.6.2014
vlastnictví
NE
50 000,00 IS
18.6.2014
přímý prodej
46 900,00 Kč
18.6.2014
vlastnictví
NE
350 000,00 IS
18.6.2014
přímý prodej
375 000,00 Kč
18.6.2014
vlastnictví
NE
100 000,00 IS
18.6.2014
přímý prodej
76 300,00 Kč
18.6.2014
vlastnictví
NE
120 000,00 IS
18.6.2014
19.12.2014
přímý prodej
167 000,00 Kč
18.6.2014
vlastnictví
NE
232 320,00 Znalecký institut s. r. o.
20.8.2014
4.11.2014
přímý prodej
235 950,00 Kč
cena
(Kč)
19.12.2014
13.
nákladní automobil skříňový Renault Kangoo Expres W
RZ: 2AU 2170, VIN: VF1FW1HH647067150, barva bílá
18.6.2014
vlastnictví
NE
173 000,00 Pavel Čadek
20.11.2014
17.12.2014
přímý prodej
209 000,00 Kč
14.
osobní automobil Škoda Octavia 1Z
RZ: 3AE 1844, VIN: TMBGE61Z4C2147950, barva šedá-metal
18.6.2014
vlastnictví
NE
150 000,00 IS
18.6.2014
21.5.2015
přímý prodej
295 000,00 Kč
15.
osobní automobil Ford Mondeo Turnier III Ghia 2.2 TDCi
RZ: 2AT 4274, VIN WF0GXXGBBGCB50746
18.6.2014
vlastnictví
NE
350 000,00 IS
18.6.2014
3.11.2014
přímý prodej
420 000,00 Kč
Poznámka:
Položka pod poř. č. 5 je předmětem zajištění (věřitel č. 47 FÚ pro hl. m. Prahu)
Položka pod poř. č. 6 je předmětem zajištění (věřitel č. 47 FÚ pro hl. m. Prahu)
Položka pod poř. č. 8 je předmětem zajištění (věřitel č. 47 FÚ pro hl. m. Prahu)
Položka pod poř. č. 10 je předmětem zajištění (věřitel č. 47 FÚ pro hl. m. Prahu)
Pohledávky:
Poř.
číslo
Dlužník
Položka pod poř. č. 12 je předmětem zajištění (věřitel č. 30 UniCredit Leasing CZ, a.s. a č. 47 FÚ pro hl. m. Prahu)
Položka pod poř. č. 13 je předmětem zajištění (věřitel č. 27 RCI Financial Services, s.r.o.)
Položka pod poř. č. 14 je předmětem zajištění (věřitel č. 34 ŠkoFIN s.r.o.)
Položka pod poř. č. 15 je předmětem zajištění (věřitel č. 46 Credium, a.s.)
Den soupisu
Výše pohledávky
Datum
splatnosti
Variabilní symbol
Uhrazeno
Datum uhrady
16. ACO Industries k.s.
18.6.2014
6 938,00 Kč
17.07.2013
131292
6 938,00 Kč
8.7.2013
17. AKNEL Group a.s.
18.6.2014
12 515,00 Kč
02.01.2014
132224
12 515,00 Kč
30.10.2014
AT OIL s.r.o.
18.
18.6.2014
19. BRANO a.s.
20. CEBES a.s.
21. CKP Chrudim a.s.
CLASSIC Oil s.r.o.
22.
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
23. Česká zbrojovka, a.s.
24. ČKD CHLAZENÍ, s.r.o.
25. EKO - CONTAINER SERVICE, s.r.o.
EPAP spol. s r.o.
26.
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
27.
140061
15 612,00 Kč
5 803,00 Kč
455,00 Kč
2 318,00 Kč
14 673,12 Kč
08.04.2014
22.07.2013
17.07.2013
09.01.2014
17.02.2014
140062
130973
131293
140013
132222
2 407,00 Kč
3 794,00 Kč
18 653,00 Kč
20 328,00 Kč
2 543,00 Kč
30.12.2013
04.05.2014
09.01.2014
03.10.2013
28.04.2011
132026
140058
140012
131782
5 083,00 Kč
247,00 Kč
1 326,00 Kč
4 798,00 Kč
3 051,00 Kč
113 888,00 Kč
30 238,34 Kč
46 569,00 Kč
41 068,00 Kč
30.05.2013
12.06.2013
03.06.2013
21.06.2013
23.08.2013
08.03.2014
30.12.2013
09.09.2013
09.09.2013
130921
131012
130933
130953
131417
140002
132020
131341
131342
1 473,00 Kč
19.12.2013
132178
1 393,00 Kč
02.01.2014
132215
687,00 Kč
2 370,00 Kč
711,00 Kč
1 229,00 Kč
2 539,00 Kč
199,00 Kč
26.08.2013
07.01.2014
04.02.2014
04.11.2013
03.10.2013
07.02.2011
131515
140005
140036
131970
131791
110257
18.6.2014
18.6.2014
28. Ing. Jiří Veselý
IXOL Lubricants s.r.o.
29.
18.6.2014
18.6.2014
Jan Hefner - PROGRES
30.
18.6.2014
Jan Stryhal
31.
38. MOTORPAL, a.s.
39. NOCC a.s.
OCELPROFIL, s.r.o.
22.03.2014
18.6.2014
HYDROFORM s.r.o.
32. Jiří Dressler
33. JOFO s.r.o.
34. LUDĚK BERKA
35. M a V, spo. s r.o.
36. MADOIL s.r.o.
37. Miroslav Pavelka - AZ COMP
Poř.
číslo
350 177,00 Kč
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Dlužník
Den soupisu
18.6.2014
18.6.2014
Výše pohledávky
Datum
splatnosti
120 177,00 Kč
120 000,00 Kč
110 000,00 Kč
15 612,00 Kč
16.4.2014
20.3.2014
31.3.2014
22.4.2014
455,00 Kč
8.7.2013
107,12 Kč
14 566,00 Kč
11.3.2014
zápočet
3 794,00 Kč
18 653,00 Kč
20 328,00 Kč
12.5.2014
9.1.2014
19.11.2014
probíhá insolvenční řízení, Dlužník není přihlášen
111317
Variabilní symbol
1 129,00 Kč
35 452,00 Kč
96 034,00 Kč
11.02.2014
23.01.2014
12.03.2011
140035
140015
24 599,00 Kč
12.03.2011
110116
110115
2 952,00 Kč
3 051,00 Kč
24.10.2014
24.10.2014
30 238,34 Kč
46 569,00 Kč
zápočet
zápočet
41 068,00 Kč
zápočet
1 473,00 Kč
7.11.2014
duplicitní faktura
711,00 Kč
29.10.2014
Uhrazeno
Datum uhrady
40.
18.6.2014
41. PILANA Saw Bodies s. r.o.
PILSEN STEEL s.r.o.
18.6.2014
42.
18.6.2014
43. Top Teramo s.r.o.
TOTAL Česká Republika s.r.o.
18.6.2014
44.
18.6.2014
45. TRANSEXPRESS Intl. spol. s r.o.
46. TRIGA EU s.r.o.
18.6.2014
18.6.2014
2 939,80 Kč
26.12.2010
103312
14 057,00 Kč
03.01.2011
103424
22 531,00 Kč
30.01.2011
103747
96 034,00 Kč
05.02.2011
103830
15 279,00 Kč
14 895,00 Kč
24.01.2014
05.05.2012
132186
7 744,00 Kč
05.05.2012
120685
31 235,00 Kč
07.05.2012
120727
23 341,00 Kč
07.05.2012
120728
23 341,00 Kč
19.05.2012
120850
91 335,00 Kč
19.05.2012
120852
31 901,00 Kč
19.05.2012
120853
176 507,00 Kč
25.06.2012
121251
24 149,00 Kč
13.07.2012
121363
55 751,00 Kč
13.07.2012
121366
2 939,00 Kč
295,48 EUR
06.11.2013
07.06.2013
131986
300,08 EUR
07.06.2013
131028
294,76 EUR
07.06.2013
131029
291,37 EUR
07.06.2013
131030
285,08 EUR
07.06.2013
131031
1 208,00 Kč
157,04 EUR
04.02.2014
18.03.2014
140037
42,68 EUR
31.03.2014
132232
Poř.
číslo
Dlužník
Den soupisu
Výše pohledávky
Datum
splatnosti
15 279,00 Kč
30.10.2014
Uhrazeno
Datum uhrady
120683
131027
132213
Variabilní symbol
117,06 EUR
09.02.2014
132057
165,30 EUR
03.03.2014
132169
57,96 EUR
25.02.2014
132133
214,50 EUR
25.02.2014
132134
515,35 EUR
25.02.2014
132135
63,27 EUR
25.02.2014
132136
2 013,70 EUR
15.01.2014
131958
317,17 EUR
15.01.2014
131959
291,08 EUR
15.01.2014
131960
1 890,14 EUR
15.01.2014
131961
186,67 EUR
15.01.2014
131962
64,04 EUR
10.11.2013
131526
1 518,93 EUR
29.10.2013
131455
1 486,91 EUR
29.10.2013
131456
1 342,46 EUR
08.12.2013
131701
321,08 EUR
08.12.2013
131702
865,76 EUR
08.12.2013
131703
1 767,26 EUR
08.12.2013
131704
3 045,56 EUR
14.04.2013
130073
3 013,81 EUR
14.04.2013
130074
200,40 EUR
28.04.2013
130160
519,14 EUR
30.04.2013
130188
168,36 EUR
23.05.2013
130356
2 707,00 EUR
27.05.2013
130380
107,25 EUR
10.06.2013
130473
370,38 EUR
10.06.2013
130476
2 765,97 EUR
19.05.2013
130316
2 564,80 EUR
19.05.2013
130317
Poř.
číslo
Dlužník
Den soupisu
Výše pohledávky
Datum
splatnosti
Variabilní symbol
194,10 EUR
07.07.2013
130657
18,14 EUR
07.07.2013
130658
290,32 EUR
08.07.2013
130660
186,53 EUR
18.06.2013
130553
Uhrazeno
Datum uhrady
1 139,60 EUR
18.06.2013
130554
671,23 EUR
15.07.2013
130720
321,08 EUR
15.07.2013
130721
317,17 EUR
15.07.2013
130722
832,36 EUR
15.07.2013
130723
1 435,41 EUR
21.07.2013
130750
370,38 EUR
21.07.2013
130751
721,30 EUR
21.07.2013
130752
793,96 EUR
01.09.2013
131044
384,62 EUR
01.09.2013
131045
805,61 EUR
01.09.2013
131046
671,23 EUR
13.08.2013
130909
1 435,41 EUR
13.08.2013
130910
1 435,41 EUR
13.08.2013
130911
481,61 EUR
13.08.2013
130912
1 420,26 EUR
13.08.2013
130913
405,48 EUR
15.09.2013
131139
128,04 EUR
15.09.2013
131142
1 342,46 EUR
17.09.2013
131171
192,56 EUR
17.09.2013
131172
158,59 EUR
17.09.2013
131173
58,07 EUR
10.09.2013
131122
1 174,74 EUR
08.08.2013
131427
1 595,95 EUR
29.09.2013
131256
158,59 EUR
29.09.2013
131257
Poř.
číslo
Dlužník
Den soupisu
Výše pohledávky
Datum
splatnosti
Variabilní symbol
144,83 EUR
03.04.2013
130014
0,01 Kč
10.12.2012
122496
29 525,59 Kč
25.12.2012
122640
39 376,36 Kč
25.12.2012
122641
32,65 EUR
31.12.2012
122677
Uhrazeno
Datum uhrady
Vítkovice Mechanika a.s.
47.
18.6.2014
190,17 EUR
31.12.2012
122679
72 242,52 Kč
05.02.2013
123016
71 515,63 Kč
14.01.2013
122827
19 984,16 Kč
12.02.2013
123078
2 341,07 Kč
22.01.2013
122908
16 888,50 Kč
28.01.2013
122950
5 504,40 Kč
28.01.2013
122951
209,30 EUR
30.01.2013
122971
62,72 EUR
30.01.2013
122972
263,37 EUR
14.03.2013
123320
3 238,06 EUR
14.03.2013
123321
667,97 EUR
14.03.2013
123322
12 459,00 Kč
13.01.2014
131932
12 459,00 Kč
7.11.2014
12 459,00 Kč
13.01.2014
131933
12 459,00 Kč
7.11.2014
8 967,00 Kč
06.01.2014
131886
8 967,00 Kč
7.11.2014
25 936,00 Kč
22.7.2014
Uhrazeno
Datum uhrady
12 646,00 Kč
11.4.2014
101 524,00 Kč
11 132,00 Kč
90 392,00 Kč
6.1.2014
6.1.2014
24.1.2014
48. Vladimír Kašík
18.6.2014
2 849,00 Kč
24.06.2013
131085
49. WEILWR Holoubkov s.r.o.
18.6.2014
25 936,00 Kč
22.10.2013
131878
18.6.2014
405,48 EUR
128,04 EUR
15.09.2013
15.09.2013
131139
131142
Den soupisu
Výše pohledávky
51. ACESIO s.r.o.
52. APOS-AUTO s.r.o.
53. ARMS - CZ a.s.
BRANO a.s.
25.7.2014
25.7.2014
25.7.2014
54.
25.7.2014
4 122,00 Kč
12 646,00 Kč
5 069,00 Kč
101 524,00 Kč
11 132,00 Kč
90 392,00 Kč
50.
Z - PRECIS, s.r.o.
Zajištěné pohledávky dlužníka z obchodního styku
Poř.
číslo
Dlužník
Datum
splatnosti
28.11.2013
03.02.2014
19.12.2013
06.12.2013
06.12.2013
30.12.2013
Variabilní symbol
132079
132180
132176
131869
131870
132021
57. Cooper-Standard Automotive
58. Česká republika - Ministerstvo obrany
Česká zbrojovka a.s.
25.7.2014
25.7.2014
59.
25.7.2014
60. ELMART s.r.o.
61. EMS-SERVIS spol. s r.o.
Poř.
číslo
25.7.2014
25.7.2014
23 793,00 Kč
3 111,00 Kč
6 852,16 Kč
7 161,28 Kč
31 919,70 Kč
108 668,70 Kč
36 299,55 Kč
6 868,95 Kč
7 606,42 Kč
3 606,00 Kč
77 796,00 Kč
24 504,00 Kč
24 504,00 Kč
23 197,00 Kč
1 897,00 Kč
23 197,00 Kč
50 456,00 Kč
17 969,00 Kč
46 393,00 Kč
50 456,00 Kč
46 393,00 Kč
24 504,00 Kč
24 504,00 Kč
1 556,00 Kč
2 888,00 Kč
Den soupisu
Výše pohledávky
62. FEROSTAR s.r.o.
FIPAS - pily na kov s.r.o.
63.
25.7.2014
64. Fluokov s.r.o.
FROS ZPS s.r.o.
65.
25.7.2014
66.
67.
68.
69.
70.
25.7.2014
25.7.2014
25.7.2014
25.7.2014
25.7.2014
11 738,00 Kč
2 914,00 Kč
2 914,00 Kč
5 595,00 Kč
2 499,00 Kč
1 250,00 Kč
2 023,00 Kč
4 025,00 Kč
44 379,00 Kč
2 557,00 Kč
28 837,00 Kč
5 655,00 Kč
25 936,00 Kč
55. Bühler CZ s.r.o.
CIE Ždánice, s.r.o.
25.7.2014
56.
71.
25.7.2014
HAM - FINAL s.r.o.
Honti, s.r.o.
Howden ČKD Compressors s.r.o.
INOVA Praha s.r.o.
ISAN Radiátory s.r.o.
Ixol Lubricants s.r.o.
Dlužník
25.7.2014
25.7.2014
25.7.2014
25.01.2014
27.12.2013
08.12.2013
08.12.2013
22.12.2013
29.12.2013
16.02.2014
16.02.2014
04.03.2014
28.12.2013
30.12.2013
12.01.2014
12.01.2014
12.01.2014
12.01.2014
21.01.2014
21.01.2014
11.02.2014
18.02.2014
02.03.2014
02.03.2014
02.03.2014
02.03.2014
16.12.2013
28.11.2013
Datum
splatnosti
12.12.2013
04.12.2013
16.12.2013
27.11.2013
11.12.2013
11.12.2013
11.12.2013
16.12.2013
16.12.2013
10.12.2013
06.12.2013
04.12.2013
02.01.2014
23 793,00 Kč
3 111,00 Kč
13.2.2014
9.1.2014
6.009,12 EUR
6.1.2014
1.336,70 EUR
252,61 EUR
335,35 EUR
3 606,00 Kč
14.2.2014
14.2.2014
21.3.2014
8.1.2014
24 504,00 Kč
24 504,00 Kč
23 197,00 Kč
1 897,00 Kč
23 197,00 Kč
50 456,00 Kč
17 969,00 Kč
46 393,00 Kč
50 456,00 Kč
46 393,00 Kč
24 504,00 Kč
24 504,00 Kč
1 556,00 Kč
14.1.2014
14.1.2014
14.1.2014
14.1.2014
21.1.2014
21.1.2014
25.2.2014
26.2.2014
4.3.2014
4.3.2014
4.3.2014
4.3.2014
15.1.2014
Variabilní symbol
Uhrazeno
Datum uhrady
132146
132102
132156
132060
132139
132140
132049
132150
132152
132124
131973
132030
132166
5 655,00 Kč
25 936,00 Kč
24.10.2014
24.10.2014
132122
132129
131691
131692
131795
131842
132085
132086
132173
132147
132182
131913
131914
131915
131916
131989
131990
132073
132109
132157
132158
132159
132160
132148
132075
72. Klein & Blažek spol. s r.o.
73. KONY ZLÍN, s.r.o.
74. MDL s.r.o.
MORA MORAVIA, s.r.o.
25.7.2014
25.7.2014
25.7.2014
75.
25.7.2014
Novibra Boskovice s.r.o.
76.
25.7.2014
OKIN INDUSTRY CZ, s.r.o.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
25.7.2014
OTSUKA BRANO s.r.o.
PILANA Saw Bodies s.r.o.
PILOUS-pásové pily, spol. s r.o.
PPI - protipožární dveře s.r.o.
PSP Machinery s.r.o.
Poř.
číslo
25.7.2014
25.7.2014
25.7.2014
25.7.2014
25.7.2014
Dlužník
Den soupisu
83. SCREWS & WIRE Libčice a.s.
84. SEMO Výtahy s.r.o.
Spojené slévárny, spol. s r.o.
85.
25.7.2014
25.7.2014
86. Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.
87. Stryhal Jan
TEMAC AUTOMOTIVE a.s.
88.
25.7.2014
25.7.2014
89.
TRW - DAS a.s.
90. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.
25.7.2014
25.7.2014
25.7.2014
25.7.2014
24 164,00 Kč
3 269,00 Kč
32 974,00 Kč
39 642,00 Kč
2 190,00 Kč
16 181,00 Kč
34 082,00 Kč
61 003,00 Kč
75 873,00 Kč
01.01.2014
18.11.2013
21.12.2013
29.11.2013
29.11.2013
06.12.2013
17.01.2014
12.01.2014
25.01.2014
132162
132027
132116
131934
131936
131981
132165
132068
24 164,00 Kč
7.1.2014
34 082,00 Kč
61 003,00 Kč
21.1.2014
16.1.2014
132126
75 873,00 Kč
16.1.2014
72 441,00 Kč
22 404,00 Kč
75 731,00 Kč
19 570,00 Kč
18 876,00 Kč
16 428,00 Kč
13 155,00 Kč
1 064,00 Kč
8 605,00 Kč
70 264,00 Kč
8 605,00 Kč
02.12.2013
28.11.2013
28.12.2013
04.01.2014
24.01.2014
10.01.2014
18.12.2013
10.12.2013
13.11.2013
22.11.2013
22.11.2013
131858
131912
132070
132110
132117
132118
132095
132121
131921
131993
131994
22 404,00 Kč
75 731,00 Kč
19 570,00 Kč
18 876,00 Kč
13.1.2014
21.1.2014
27.1.2014
20.1.2014
Datum
splatnosti
Variabilní symbol
Uhrazeno
Datum uhrady
13.12.2013
02.01.2014
11.12.2013
11.12.2013
03.12.2013
05.01.2014
12.01.2014
19.12.2013
20.11.2013
20.12.2013
10.01.2014
25.01.2014
12.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
06.01.2014
13.01.2014
132069
132167
132048
132128
131664
132040
132143
132178
131972
132106
132054
132119
132063
131865
131866
131867
131886
131932
36 319,00 Kč
29.1.2014
6 189,00 Kč
6 893,00 Kč
3.1.2014
14.1.2014
12 149,00 Kč
23.1.2014
6 451,00 Kč
104 518,00 Kč
62 837,00 Kč
62 837,00 Kč
62 837,00 Kč
16.1.2014
13.1.2014
20.1.2014
20.1.2014
20.1.2014
Výše pohledávky
36 319,00 Kč
36 319,00 Kč
27 855,00 Kč
10 183,00 Kč
6 056,00 Kč
6 189,00 Kč
6 893,00 Kč
1 473,00 Kč
5 722,00 Kč
12 149,00 Kč
6 970,00 Kč
6 451,00 Kč
104 518,00 Kč
62 837,00 Kč
62 837,00 Kč
62 837,00 Kč
8 967,00 Kč
12 459,00 Kč
91.
25.7.2014
92. Vosecký Jiří
Poř.
číslo
93.
94.
25.7.2014
Dlužník
VRL Praha a.s.
Den soupisu
25.7.2014
ŽDB DRÁTOVNA a.s.
25.7.2014
12 459,00 Kč
62 837,00 Kč
108 333,00 Kč
50 684,00 Kč
38 927,00 Kč
107 448,00 Kč
23 822,00 Kč
23 822,00 Kč
11 060,00 Kč
49 822,00 Kč
130 457,00 Kč
10 919,00 Kč
62 837,00 Kč
28 803,00 Kč
3 069,00 Kč
Výše pohledávky
13.01.2014
20.01.2014
20.01.2014
27.01.2014
27.01.2014
29.12.2013
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
26.01.2014
12.01.2014
31.01.2014
07.02.2014
08.02.2014
04.12.2013
131933
131982
131983
132009
132010
132015
132022
132023
132024
132141
132142
132163
132181
132184
132103
Datum
splatnosti
Variabilní symbol
12 394,00 Kč
8 947,00 Kč
21 364,00 Kč
20.12.2013
20.12.2013
21.12.2013
18 998,00 Kč
21.12.2013
132111
132112
131974
131975
Poznámka:
Položky pod poř. č. 51 - 94 jsou předmětem zajištění (věřitel č. 17 Česká spořitelna, a.s.)
Peněžní prostředky:
Číslo
Věc
Nominální
Den
Důvod
hodnota
soupisu
soupisu
Uplatnění
práva k
soupisu
Československá obchodní banka, a.s.
účet č. 478549553/0300, zůstatek ke dni 22.4.2014
Česká spořitelna, a.s.
96.
účet č. 0001789832/0800, zůstatek ke dni 13.5.2014
Raiffeisenbank, a.s.
97.
účet č. 5040012543/5500, zůstatek ke dni 4.5.2014
Raiffeisenbank, a.s.
98.
účet č. 5040012535/5500, zůstatek ke dni 4.5.2014
95.
1 233,89 Kč
18.6.2014
vlastnictví
NE
9 090,51 Kč
18.6.2014
vlastnictví
NE
18.6.2014
vlastnictví
NE
18.6.2014
vlastnictví
NE
99,82 EUR
178 087,37 Kč
62 837,00 Kč
108 333,00 Kč
50 684,00 Kč
38 927,00 Kč
107 448,00 Kč
23 822,00 Kč
23 822,00 Kč
11 060,00 Kč
49 822,00 Kč
130 457,00 Kč
21.1.2014
20.1.2014
20.1.2014
20.1.2014
20.1.2014
20.1.2014
20.1.2014
20.1.2014
20.1.2014
20.1.2014
62 837,00 Kč
28 803,00 Kč
22.1.2014
22.1.2014
Uhrazeno
Datum uhrady
Movité věci - výrobky
Poř.
číslo Věc
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
ABRASOL L
ABRASOL LS
ABRASOL LS
ABRASOL TO
ABRASOL VS
ADITOL N
ALUSOL PLUS N
ANTIFOAM W
ANTIFOAM W
AQUALON PROTECTOR
AQUALON SYSTÉM
AQUALON SYSTÉM
CARBON CLEANER
CATENA CYCLELUB OD 5063
DIOL
DIOL new
DIOL PAS
DIOL PLUS
DIOL PLUS
DIOL PLUS
DIOL SHP
EDITOL 040 EPS
EMULKAT UNI 80
EMULKAT UNI 100
EMULKAT UNI 100
EMULKAT UNI 101 P
FEROKAT 6500 S
stav/m. j.
1/KAN 10L
0,64/KAN 27L
1/KAN 05L
0,89/SUD 215l
0,56/KAN 27L
1,36/KAN 27L
1/KAN 27L
1/KAN 01L
1/KAN 05L
1/KAN 10L
0,4/KAN 27L
0,5/KAN 10L
1/KAN 03L
1/KAN 10L
0,2/KAN 27L
0,6/KAN 05L
0,5/KAN 10L
1/KAN 27L
1/KAN 05L
0,9/KAN 10L
1/KAN 10L
1/KAN 01L
1/KAN 27L
2,5/KAN 27L
0,4/KAN 05L
0,76/KAN 27L
0,2/KAN 05L
Den
soupisu
Důvod
soupisu
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
Uplatnění
práva k
soupisu
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
Odhadní
cena
(Kč)
1015,92
2576,32
844,7
16473,72
1614,76
4053,3
2992,3
170,13
823,51
1315,82
1298,11
655,66
854,91
1957,01
494,51
307,69
635,42
3767,39
814,2
1290,76
1752,08
126,6
1206,68
4897,28
183,2
1346,66
102,14
Ocenění
provedl
Datum
ocenění
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Datum
zpeněžení
Způsob
zpeněžení
Cena
dosažená
zpeněžením
126. FEROKAT CF 32
127. FEROKAT CSO 32
128. FEROKAT P3CF
129. FEROKOL T 200
Poř.
číslo Věc
0,56/KAN 27L
1/KAN 10L
2,5/KAN 10L
1/KAN 05L
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
Poř.
7/KAN 01L
1/KAN 10L
4/KAN 27L
1/KAN 05L
0,6/KAN 27L
1/KAN 10L
0,3/KAN 01L
2500/KAN 01L
1/KAN 03L
0,2/KAN 05L
0,5/KAN 10L
0,6/KAN 27L
8/SPRAY 400/
2/SPRAY 400/
1/KAN 05L
1/SUD 215l
1/KAN 01L
5/KAN 05L
0,3/KAN 10L
0,2/KAN 27L
1/KAN 10L
1/KAN 01L
1/KAN 01L
1/KAN 05L
1/KAN 01L
0,4/KAN 27L
0,1/SUD 215l
1/SUD 215l
1/KAN 05L
2,8/KAN 27L
0,4/KAN 10L
2/KAN 27L
1/KAN 27L
HYDROFOL 001
HYDROGATE HM 046
HYDROGATE HM 100
ICEPOLISH 565
INKOR 005
INKOR 005
INKOR 729
INKOR ARMYVOSK
INKOR BD 1089
INKOR CUW 400
INKOR MD40 A
INKOR MT 31
INKOR MT 31 SPRAY
INKOR O 190 IB SPRAY
INKOR WD T
INKOR WEB 15 B
KALOREX 650 S
KALOREX 650 S
KALOREX 650 S
PRESAL OD 5605
PRESAL OD 5605
PRESOL GY 79
PRESOSPRAY AO 30
PRESOSPRAY AO 30
PRESOSPRAY M 015
PROLONG OK
PROLONG OKC 300 EPO FEM
SEMIX AL 5000 CZ
SEMIX CU 4500
SEMIX ME 2060
SEMIX ME 2060
SEPAROL E 3160
SINOL R 200
stav/m. j.
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Den
soupisu
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
Důvod
soupisu
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Den
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
Důvod
NE
NE
NE
NE
Uplatnění
práva k
soupisu
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
Uplatnění
532,96
522,88
1215,9
629,86
Odhadní
cena
(Kč)
1318,8
451,8
4300,56
899,16
1145,89
777,33
37,25
559 775,00 369,39
151,09
872,84
2251,49
924,4
411,76
598,99
22 088,00 127,49
2805,75
316,98
402,25
830,23
104,87
238,07
1118,25
183,81
1274,88
3868,56
30011,1
482,00 8 211,00 478,00 8 892,56 2425,68
IS
IS
IS
IS
Ocenění
provedl
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Datum
ocenění
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
Ocenění
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Datum
Datum
zpeněžení
Způsob
zpeněžení
Cena
dosažená
zpeněžením
Datum
Způsob
Cena
číslo Věc
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
SINOL R 40
SINOL R 40
STICKGLIS SKV 032
STICKGLIS SKV 046
STICKGLIS SKV 046
STICKGLIS SKV 068
STICKGLIS SKV 068
STICKGLIS SKV 068
STICKGLIS SKV 100
STICKGLIS SKV 220
SYNTAX L 100
SYNTAX L 2300
SYNTAX L 2300 BC
SYNTAX L 80
SYNTAX L 80 VIT9
SYNTAX L 80 VIT9
SYNTROL O30 SPA EU1200
TRICLEAN D 02
TRICLEAN D 30
TRICLEAN SOL 9
TRICLEAN V 56
TRICLEAN V 56
TRILON ETHANOL NA
TRILON GLY
TRILON GLY
TRILON KOR
TRILON S 10
TRIOL B 25 PROG
TRIOL LO 005
VEFOS ETA
stav/m.j.
2,04/KAN 27L
0,4/KAN 05L
1/KAN 01L
2,16/KAN 27L
3/KAN 10L
1/SUD 215l
2,28/KAN 27L
8/KAN 10L
1/KAN 27L
2/KAN 27L
0,8/KAN 05L
1,2/KAN 27L
0,75/KAN 10L
1,44/KAN 27L
1,92/SUD 215l
24,5/VOLNĚ
0,45/KAN 10L
0,078/SUD 215l
0,2/KAN 10L
0,4/KAN 27L
4/KAN 27L
0,66/KAN 03L
17/VOLNĚ
0,66/KAN 03L
1,6/KAN 05L
1/KAN 05L
1/KAN 10L
1000/VOLNĚ
1/KAN 27L
4,5/KAN 01L
soupisu
soupisu
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
Den
soupisu
Důvod
soupisu
18.6.2014
vlastnictví
práva k
soupisu
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
cena
(Kč)
4758,91
201,36
66,52
2563,98
1472,85
9603,35
2824,42
4130,72
1285,7
3019,9
428,64
3842,4
830,11
3426,48
19768,9
981,47
481,59
862,52
155,78
841,14
8177,96
188,36
482,97
286,63
1009,7
911,58
878,98
32 240,00 1054,9
667,58
provedl
ocenění
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Ocenění
provedl
Datum
ocenění
IS
18.6.2014
zpeněžení
zpeněžení
dosažená
zpeněžením
Datum
zpeněžení
Způsob
zpeněžení
Cena
dosažená
zpeněžením
přímý prodej
24 200,00 Kč (soubor)
Movité věci - suroviny
Poř.
číslo Věc
193. 2-hexyldekan-1-ol
stav/m.j.
51,5/l
Uplatnění
práva k
soupisu
NE
Odhadní
cena
(Kč)
9733,5
194. ADDCO 410-P
195. ADDITIN RC 8210
196. ADDITIV CX 974
197. ADDITIVE EP 340
198. ADDITIVE EP 362
199. ANTIFOAM 92335
200. AQUACID 1054 EX
201. BAKZID
202. BAYNOX (BHT) antioxidant
203. BECROSAN G 2134
204. BECROSAN G 2145
205. BENZIN LAKOVÝ 140/200
206. BUTYLAL
207. BUTYLDIGLYKOL (BDG)
208. CLASSIC ILSAN MM WMB 3010 FP-CS WASOL 3010 EP
209. CLASSIC ILSAN SE 4500 SF
210. CLASSIC WASOL 1500FAB
211. CLASSIC WASOL 3000 H
212. CLASSIC WASOL 4000
213. COBRATEC 122
214. COBRATEC 939
215. COBRATEC 959
216. CONTRAM ST-1 (BIOZID)
217. CORTEC M-370
218. CPN 45-15
219. CPN 52-15
220. CUBLEN K 3014
221. DAG 5519 A
222. DASCOCLEAR 575
223. DELTA MS 05155
Poř.
číslo Věc
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
DIOXOLAN (1,3-DIOXOLAN) TECH
DYEGUARD YELLOW 124-30%
EMULGÁTOR EM 4098
EMULSIFIER EM 2146/1
EMULSIFIER EM 3015
EMULSIFIER EM 4120
EMULSIFIER EM 643
EMULSIFIER EM 651
507,7/kg
63,66/kg
2,5/kg
1/kg
1/kg
9/kg
86,5/kg
2/kg
20,2/kg
7/kg
21/kg
37,2/l
20/kg
189,3/kg
37,8/l
29/l
20/l
164,6/l
95,5/l
161,5/kg
2,9/kg
11,2/kg
1/kg
39/kg
65,3/kg
358/kg
15/kg
17/kg
11,5/kg
127/kg
stav/m.j.
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Den
soupisu
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
Důvod
soupisu
29,4/kg
23/kg
26,3/kg
137/kg
84/kg
55/kg
258,2/kg
10/kg
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
Uplatnění
práva k
soupisu
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
67833,8
25475,46
223,48
95,95
114,7
653,94
3700,47
222,62
1959,4
642,46
2267,37
1551,24
2 680,00 8329,2
3 213,00 2 320,00 980,00 9 382,20 6 350,75 58 742,40 597,40 3 124,13 111,12 34 765,38 2 004,71 10 374,84 735,00 850,00 1 955,00 13 449,30 Odhadní
cena
(Kč)
2822,4
6159,4
2098,74
17174,32
5729,64
3823,05
7118,57
678,2
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
Ocenění
provedl
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Datum
ocenění
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Datum
zpeněžení
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
Způsob
zpeněžení
24 200,00 Kč (soubor)
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
Cena
dosažená
zpeněžením
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
232. EMULSIFIER EM 7204
233. EPSILON ME 7786
234. EPSILON ME 97531 semi
235. Esso/MOBIL Univis HVI 26
236. ESTEREX C 4461
237. ESTILUBE L 245
238. ESTISURF M 35
239. ETHYLENGLYKOL (MEG)
240. EXXOL D 060
241. EXXOL D 100
242. FOAM BAN MS-550
243. GLYCERIN 1a
244. GLYCERIN 20% biodiesel
245. GLYCEROL FORMAL TECH.
246. GRAFEIN B25
247. GROTAN F 15 (FUNGICID
248. HORDALUB 260K
249. HORDAPHOS EP 300 (TP)
250. HYDROXID DRASELNÝ TEKUTÝ 50%
251. HYDROXID SODNÝ
252. ILOFORM TDN 81 MA
253. INDAKOR 2-0
254. INFINEUM V 385
255. ISANE IP 175
256. ISOPAR H
Poř.
číslo Věc
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
KAPROLAKTAM
KETRUL D 70
KRASOL LB 5000
KUSACRYL 845
KYSELINA BORITÁ
KYSELINA OCTOVÁ
LICOWAX R21
LOVAMID RKD
LOVOGEN Co
LOVOTEX ROP
LUBRIZOL 5346
LUBRIZOL LZ 5957
LUKOSAN E201
1/kg
10/kg
57/kg
20/l
5/kg
1,5/kg
105,9/kg
24/kg
1,6/l
53/l
1,35/kg
203,9/kg
3318/kg
22/kg
74/kg
30,3/kg
105,8/kg
19,89/kg
1,4/kg
10/kg
94/kg
85,3/kg
180/kg
27/kg
3,2/l
stav/m.j.
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Den
soupisu
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
Důvod
soupisu
97,8/kg
209,2/l
191/kg
5/kg
19,4/kg
60/kg
145,3/kg
3/kg
45/kg
100/kg
127/kg
154,1/kg
17,8/kg
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
Uplatnění
práva k
soupisu
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
99,19
759,6
4007,1
380,00 1 075,00 143,27 10 325,25 907,20 74,40 2 703,00 61,52 3 568,25 22 330,14 3 014,00 2 598,14 0
7 512,86 5 499,59 35,00 280,00 11 665,40 4 896,22 18 424,80 1 674,00 160,00 Odhadní
cena
(Kč)
5104,18
9 414,00 26 358,00 449,75 543,20 810,00 16 588,90 0
3 088,80 4 250,00 18 034,00 74 291,61 1 588,83 IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
Ocenění
provedl
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Datum
ocenění
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Datum
zpeněžení
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
Způsob
zpeněžení
24 200,00 Kč (soubor)
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
Cena
dosažená
zpeněžením
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
270. LUKOSIOL E 35
271. LUKOSIOL MF 350
272. LV 2 EP
273. METHYLAL TECH.
274. MICROWAX HMP
275. MOBILUX EP 2
276. MOLYVAN L
277. MONOETHANOLAMIN
278. MTBHQ antioxidant
279. NA-SUL 729
280. NA-SUL CA 1122
281. NA-SUL CA/DITA
282. NA-SUL CA/W 1745
283. NA-SUL CA/W765
284. NA-SUL TRP 10
285. NAVESTANE HT/AW 2
286. N-METHYLPYRROLIDON
287. OEST PLATINOL B 317
288. OEST VARIOL OFP 2008 (K-V 2791-1)
289. OILDAG EU
Poř.
číslo Věc
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
OLEJ MINERÁLNÍ KVALITY I
OLEJ MINERÁLNÍ KVALITY III
OLEJ-BASE OIL N-400
OLEJ-DURASYN 162 ( PAO 2 5,1/40°C)
OLEJ-DURASYN 166 ( PAO 6 30,5/40°C)
OLEJ-EPOXIDOVANÝ SLUNEČNICOVÝ
OLEJ-FERMEŽ LNĚNÁ
OLEJ-K 300
OLEJ-KOKOSOVÝ TUK
OLEJ-LO 010 CLASSIC
OLEJ-LO-HM 46-HYDRAX HLP46/L
OLEJ-M7 ADS III APAP
OLEJ-METHYLESTER (MEŘO)
OLEJ-MOGUL MOGUL N 70 /C
OLEJ-OLEIN I.
OLEJ-OLIVOVÝ PROMACE
OLEJ-PALM STAERIN
OLEJ-PLAXOLENE 40
45/kg
18,8/kg
7/kg
2,6/kg
420,1/kg
18/kg
157,4/kg
37,4/kg
32/kg
78,4/kg
1,9/kg
17,2/kg
114,2/kg
190,2/kg
74,3/kg
1/kg
92,6/kg
59,6/kg
38,7/kg
0,9/kg
stav/m.j.
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Den
soupisu
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
Důvod
soupisu
780/kg
5444,6/l
4/kg
262,9/kg
1/kg
23,1/kg
85/kg
7/kg
10/kg
18,2/kg
555,6/l
10/l
17,3/kg
202,1/kg
117,5/kg
2/l
45/kg
16/kg
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
Uplatnění
práva k
soupisu
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
4 500,00 2 028,71 700,00 142,79 27 478,74 2 430,00 52 283,56 1 648,97 4 000,00 25 872,00 591,28 2 580,00 0
28 530,00 9 466,56 235,00 10 463,80 5 448,04 2 823,94 329,40 Odhadní
cena
(Kč)
11 700,00 54 446,00 35,96 21 828,59 85,53 577,00 3 232,55 200,06 330,00 482,30 12 612,12 210,00 499,97 5 092,92 4 465,00 113,56 0
320,00 IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
Ocenění
provedl
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Datum
ocenění
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Datum
zpeněžení
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
Způsob
zpeněžení
24 200,00 Kč (soubor)
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
Cena
dosažená
zpeněžením
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
308. OLEJ-RICINOVÝ
309. OLEJ-ŘEPKOVÝ ŘO
310. OLEJ-SLUNEČNICOVÝ SLUNKA
311. OLEJ-SULFORICINOVÝ 60%
312. OLEJ-SYNFLUID 009 PAO 9 ( 55,9/40°C)
313. OLEJ-SYNFLUID 040 PAO 40 ( 410/40°C)
314. OLEJ-VÝROBKY TRIGA PO ZÁRUCE
315. OLEJ-ZPĚTNÝ ODBĚR
316. OLOA 4960 HLP-D
317. OLOA 59015 do převodovek
318. PACKAGE TP-17
319. PARATONE 8900
320. PARMETOL MBX (BIOZID)
321. PETROSULFONÁT NA 500
322. PLURIOL E 200
Poř.
číslo Věc
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
POLYOL TD
PRAGOLOD 470 LIQ
PRAGOLOD AF 54 ANTIFOAM
PREVENTOL CI 7-100 tolyltriazol voda
PRIOLUBE 1976
PROFEX AQUA A 1
REXADIT 22-500 (KOMPRESOR)
SLOVAFOL 905
SLOVAFOL 906
SLOVAFOL 909
SLOVASOL 253
SOLANE 60/95
SOLVAREX 9
SPECIAL WAX 2680
SPIRDANE D 40
SPIRDANE L 1
SPIRIT ASI 7000
STEARAN HLINITÝ
STEARAN VÁPENATÝ
STERCITHIN F 10
SURFINOL 420
SYNTRON B roztok
TRIETHANOLAMIN 99%
12,1/kg
212,35/kg
2/l
9/kg
2/kg
34,5/kg
385/kg
2066,5/kg
112/kg
389/kg
188/kg
239,6/kg
4,7/kg
4/kg
45,8/kg
stav/m.j.
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Den
soupisu
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
Důvod
soupisu
48/kg
16/kg
50/kg
55/kg
17,65/kg
152/kg
924,1/kg
4,6/kg
279,1/kg
10,1/kg
605,7/kg
220/kg
43,8/kg
50/kg
12,6/kg
5/kg
4/kg
6,2/kg
7/kg
18,5/kg
4,4/kg
5/kg
0,1/kg
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
Uplatnění
práva k
soupisu
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
590,48 6 051,98 48,52 794,07 95,48 2 432,94 7 315,00 4 133,00 3 360,00 58 350,00 21 475,24 39 835,90 0
125,52 2 395,34 Odhadní
cena
(Kč)
1 536,00 1 680,00 6 610,00 20 900,00 3 974,78 5 669,60 30 772,53 283,41 18 063,35 653,77 38 752,69 7 370,00 986,38
0
518,74 139,50 489,60 328,60 322,00 999,00 2 305,03 270,00 4,45 IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
Ocenění
provedl
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Datum
ocenění
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Datum
zpeněžení
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
Způsob
zpeněžení
24 200,00 Kč (soubor)
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
Cena
dosažená
zpeněžením
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
346.
347.
348.
349.
VANLUBE 672
VISCOPLEX 1-254
VISCOPLEX 8-450
WAX SOLUTION 7050
55,2/kg
606,78/kg
14,6/kg
40/kg
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
NE
NE
NE
NE
17 744,04 28 761,37 2 117,00 17 600,00 IS
IS
IS
IS
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Uplatnění
práva k
soupisu
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
Odhadní
cena
(Kč)
1 889,08 29 950,00 960,00 270,00 192,00 750,00 140,00 1 160,02 860,00 250,00 351,00 595,01 5 500,00 7 980,00 400,00 1 500,00 1 300,00 Ocenění
provedl
Datum
ocenění
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
24 200,00 Kč (soubor)
Způsob
zpeněžení
Cena
dosažená
zpeněžením
34 848,00 Kč
24 200,00 Kč (soubor)
24 200,00 Kč (soubor)
Poznámka:
Položky pod poř. Č. 193 - 346 a 348 - 349 byly prodány jako soubor movitých věcí za kupní cenu ve výši 24.200,00 Kč
Movité věci - zboží
Poř.
číslo Věc
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
Indikátorové proužky TVRDOST VODY
REFRAKTOMETR 0-35
A 00
CLASSIC FENJA UL 2 EP
CLASSIC FENJA UL 2 EP GRAPHIT
CLASSIC MEDUNA PT 540
CLASSIC MEDUNA ZT
CLASSIC MEDUNA PT 530 FORD
CLASSIC MEDUNA PT 540 PD
CLASSIC MEDUNA PT 530 FORD PLUS
CLASSIC GALAR UT 7590
CLASSIC GALAR AT DEXTRON III
OIL SKIMMER 2450 M,magnet (š.pásku 49mm) MINI MIX 800
PH indikátorové proužky 6,5-10,0
Pásový odlučovač- náhradní pás 49x1000mm.
STŘÍKACÍ LÁHEV SPRAY
stav/m.j.
2/ks
5/ks
2/TK 8
3/kartuš 0,4
2/kartuš 0,4
5/TK 1
1/TK 1
1/TK 5
4/TK 1
1/TK 1
3/KAN 0,5 L
1/TK 5
1/ks
2/ks
2/ks
1/ks
2/ks
Den
soupisu
Důvod
soupisu
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
Datum
zpeněžení
Movité věci - obaly
Poř.
číslo Věc
Den
soupisu
Důvod
soupisu
Odhadní
cena
(Kč)
406,35
1 500,00 Ocenění
provedl
Datum
ocenění
vlastnictví
vlastnictví
Uplatnění
práva k
soupisu
NE
NE
Způsob
zpeněžení
Cena
dosažená
zpeněžením
63/ks
1/ks
18.6.2014
18.6.2014
IS
IS
18.6.2014
18.6.2014
přímý prodej
14 700,00 Kč (Soubor)
369. K 1000L - č.: 008 VRATNÝ
1/ks
370. K 1000L - č.: 009 VRATNÝ
1/ks
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 500,00 18.6.2014
vlastnictví
NE
1 500,00 IS
18.6.2014
přímý prodej
14 700,00 Kč (Soubor)
IS
18.6.2014
přímý prodej
371. K 1000L - č.: 010 VRATNÝ
1/ks
18.6.2014
vlastnictví
NE
14 700,00 Kč (Soubor)
1 500,00 IS
18.6.2014
přímý prodej
372. K 1000L - č.: 014 VRATNÝ
1/ks
18.6.2014
vlastnictví
14 700,00 Kč (Soubor)
NE
1 500,00 IS
18.6.2014
přímý prodej
373. K 1000L - č.: 015 VRATNÝ
1/ks
18.6.2014
14 700,00 Kč (Soubor)
vlastnictví
NE
1 500,00 IS
18.6.2014
přímý prodej
374. K 1000L - č.: 018 VRATNÝ
1/ks
14 700,00 Kč (Soubor)
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 500,00 IS
18.6.2014
přímý prodej
375. K 1000L - č.: 020 VRATNÝ
14 700,00 Kč (Soubor)
1/ks
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 500,00 IS
18.6.2014
přímý prodej
14 700,00 Kč (Soubor)
376. K 1000L - č.: 022 VRATNÝ
1/ks
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 500,00 IS
18.6.2014
přímý prodej
14 700,00 Kč (Soubor)
377. K 1000L - č.: 023 VRATNÝ
1/ks
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 500,00 IS
18.6.2014
přímý prodej
14 700,00 Kč (Soubor)
378. K 1000L - č.: 024 VRATNÝ
1/ks
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 500,00 IS
18.6.2014
přímý prodej
14 700,00 Kč (Soubor)
379. K 1000L - č.: 026 VRATNÝ
1/ks
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 500,00 IS
18.6.2014
přímý prodej
14 700,00 Kč (Soubor)
380. K 1000L - č.: 029 VRATNÝ
1/ks
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 500,00 IS
18.6.2014
přímý prodej
14 700,00 Kč (Soubor)
381. K 1000L - č.: 032 VRATNÝ
1/ks
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 500,00 IS
18.6.2014
přímý prodej
14 700,00 Kč (Soubor)
382. K 1000L - č.: 033 VRATNÝ
1/ks
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 500,00 IS
18.6.2014
přímý prodej
14 700,00 Kč (Soubor)
383. K 1000L - č.: 034 VRATNÝ
1/ks
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 500,00 IS
18.6.2014
přímý prodej
14 700,00 Kč (Soubor)
384. K 1000L - č.: 041 VRATNÝ
1/ks
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 500,00 IS
18.6.2014
přímý prodej
14 700,00 Kč (Soubor)
385. K 1000L - č.: 044 VRATNÝ
1/ks
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 500,00 IS
18.6.2014
přímý prodej
14 700,00 Kč (Soubor)
386. K 1000L - č.: 045 VRATNÝ
1/ks
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 500,00 IS
18.6.2014
přímý prodej
14 700,00 Kč (Soubor)
387. K 1000L - č.: 051 VRATNÝ
1/ks
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 500,00 IS
18.6.2014
přímý prodej
14 700,00 Kč (Soubor)
388. K 1000L - č.: 054 VRATNÝ
1/ks
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 500,00 IS
18.6.2014
přímý prodej
14 700,00 Kč (Soubor)
389. K 1000L - č.: 055 VRATNÝ
1/ks
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 500,00 IS
18.6.2014
přímý prodej
14 700,00 Kč (Soubor)
390. K 1000L - č.: 060 VRATNÝ
1/ks
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 500,00 IS
18.6.2014
přímý prodej
14 700,00 Kč (Soubor)
391. K 1000L - č.: 061 VRATNÝ
1/ks
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 500,00 IS
18.6.2014
přímý prodej
14 700,00 Kč (Soubor)
392. K 1000L - č.: 067 VRATNÝ
1/ks
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 500,00 IS
18.6.2014
přímý prodej
14 700,00 Kč (Soubor)
393. K 1000L - č.: 068 VRATNÝ
1/ks
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 500,00 IS
18.6.2014
přímý prodej
14 700,00 Kč (Soubor)
367. DÓZA ŠROUBOVACÍ S POJISTKOU 1 L
368. K 1000L - č.: 001 VRATNÝ
stav/m.j.
Datum
zpeněžení
394. K 1000L - č.: 069 VRATNÝ
1/ks
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 500,00 IS
18.6.2014
přímý prodej
14 700,00 Kč (Soubor)
395. K 1000L - č.: 071 VRATNÝ
1/ks
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 500,00 IS
18.6.2014
přímý prodej
14 700,00 Kč (Soubor)
396. K 1000L - č.: 073 VRATNÝ
1/ks
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 500,00 IS
18.6.2014
přímý prodej
14 700,00 Kč (Soubor)
397. K 1000L - č.: 074 VRATNÝ
Poř.
číslo Věc
1/ks
vlastnictví
Důvod
soupisu
18.6.2014
Datum
ocenění
přímý prodej
Způsob
zpeněžení
1/ks
18.6.2014
vlastnictví
1 500,00 Odhadní
cena
(Kč)
1 500,00 IS
Ocenění
provedl
398. K 1000L - č.: 079 VRATNÝ
NE
Uplatnění
práva k
soupisu
NE
14 700,00 Kč (Soubor)
stav/m.j.
18.6.2014
Den
soupisu
IS
18.6.2014
přímý prodej
14 700,00 Kč (Soubor)
399. K 1000L - č.: 082 VRATNÝ
1/ks
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 500,00 IS
18.6.2014
přímý prodej
14 700,00 Kč (Soubor)
400. K 1000L - č.: 084 VRATNÝ
1/ks
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 500,00 IS
18.6.2014
přímý prodej
14 700,00 Kč (Soubor)
401. K 1000L - č.: 088 VRATNÝ
1/ks
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 500,00 IS
18.6.2014
přímý prodej
14 700,00 Kč (Soubor)
402. K 1000L - č.: 092 VRATNÝ
1/ks
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 500,00 IS
18.6.2014
přímý prodej
14 700,00 Kč (Soubor)
403. K 1000L - č.: 094 VRATNÝ
1/ks
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 500,00 IS
18.6.2014
přímý prodej
14 700,00 Kč (Soubor)
404. K 1000L - č.: 101 VRATNÝ
1/ks
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 500,00 IS
18.6.2014
přímý prodej
14 700,00 Kč (Soubor)
405. K 1000L - č.: 107 VRATNÝ
1/ks
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 500,00 IS
18.6.2014
přímý prodej
14 700,00 Kč (Soubor)
406. K 1000L - č.: 109 VRATNÝ
1/ks
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 500,00 IS
18.6.2014
přímý prodej
14 700,00 Kč (Soubor)
407. K 1000L - č.: 116 VRATNÝ
1/ks
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 500,00 IS
18.6.2014
přímý prodej
14 700,00 Kč (Soubor)
408. K 1000L - č.: 118 VRATNÝ
1/ks
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 500,00 IS
18.6.2014
přímý prodej
14 700,00 Kč (Soubor)
409. K 1000L - č.: 120 VRATNÝ
1/ks
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 500,00 IS
18.6.2014
přímý prodej
14 700,00 Kč (Soubor)
410. K 1000L - č.: 122 VRATNÝ
1/ks
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 500,00 IS
18.6.2014
přímý prodej
14 700,00 Kč (Soubor)
411. K 1000L - č.: 124 VRATNÝ
1/ks
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 500,00 IS
18.6.2014
přímý prodej
14 700,00 Kč (Soubor)
412. K 1000L - č.: 127 VRATNÝ
1/ks
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 500,00 IS
18.6.2014
přímý prodej
14 700,00 Kč (Soubor)
413. K 1000L - č.: 129 VRATNÝ
1/ks
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 500,00 IS
18.6.2014
přímý prodej
14 700,00 Kč (Soubor)
414. K 1000L - č.: 218 VRATNÝ
1/ks
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 500,00 IS
18.6.2014
přímý prodej
14 700,00 Kč (Soubor)
415. K 1000L - č.: 281 VRATNÝ
1/ks
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 500,00 IS
18.6.2014
přímý prodej
14 700,00 Kč (Soubor)
1/ks
46/ks
10/ks
14/ks
15/ks
1/ks
97/ks
68/ks
5/ks
12/ks
1/ks
27/ks
1/ks
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
1 500,00 228,62 310,00 869,40 199,50 14,50 116,40 204,00 425,00 7 500,00 370,00 8 910,00 248,00 IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
přímý prodej
14 700,00 Kč (Soubor)
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
K 1000L - č.: 336 VRATNÝ - je v BS Group
Láhev 1L Velvana
Lahvička transparentní pro CA
PE KANYSTR 27 L UN NATURAL
PE KANYSTR 3 L NATURAL
PE KANYSTR 5 L NATURAL
PE UZÁVĚR DIN 45 ČERVENÝ
PE UZÁVĚR DIN 60 ČERVENÝ
PP KBELÍK 30L BÍLÝ
SUD DG 55 215 L
SUD DG 55 215 L S VÍKEM
SUD MALOOBSAHOVÝ MDS-60 L
SUD MALOOBSAHOVÝ NSV-45 L
Datum
zpeněžení
Cena
dosažená
zpeněžením
429. SUD NS 215 L TRIGA VRATNÝ
430. SUD POUŽITÝ
Poř.
číslo Věc
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
SUD VRATNÝ/220 L/PLAST/EUROŠARM
Uzávěr dózy 1L s pojistkou
Uzávěr k 1L Velvana
Uzávěr k vzorkovnici SK 28/21
Uzávěr lahvičky pro CA
Vzorkovnice 0,25 L (V-LAK-0,25)
Vzorkovnice 0,5 L
1/ks
14/ks
stav/m.j.
18.6.2014
18.6.2014
Den
soupisu
vlastnictví
vlastnictví
Důvod
soupisu
2/ks
63/ks
80/ks
89/ks
10/ks
59/ks
20/ks
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
NE
NE
Uplatnění
práva k
soupisu
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
588,00 700,00 Odhadní
cena
(Kč)
1 360,00 63,00 96,00 97,90 120,00 212,40 94,20 IS
IS
Ocenění
provedl
18.6.2014
18.6.2014
Datum
ocenění
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Uplatnění
práva k
soupisu
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
Uplatnění
práva k
Odhadní
cena
(Kč/ks)
200,00 50,00 500,00 100,00 100,00 500,00 1 000,00 200,00 100,00 500,00 0
100,00 100,00 50,00 200,00 1 000,00 500,00 100,00 50,00 Odhadní
cena
Ocenění
provedl
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
Ocenění
provedl
Datum
zpeněžení
Způsob
zpeněžení
Cena
dosažená
zpeněžením
Datum
ocenění
Datum
zpeněžení
Způsob
zpeněžení
Cena
dosažená
zpeněžením
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Datum
ocenění
Datum
zpeněžení
Způsob
zpeněžení
Cena
dosažená
Poznámka:
Položky pod poř. č. 368 - 416 byly zpeněženy jako soubor movitých věcí za kupní cenu 14.700,00 Kč
Movité věci - drobný majetek
Poř.
číslo Věc
438. židle kancelářská černa
439. stolek drátěný bílý
440. skříň vestavná
441. kovová police (drátěná)
442. kovový držák na prospekty
443. skříň plná 444. skříň prosklená + 2 šuplíky
445. police
446. věšák
447. hasící přístroj
448. kuchyňská skříňka
449. varná konvice
450. dřez
451. dřezová baterie
452. stolek dvoudílný (pod PC)
453. PC
454. PC monitor
455. klávesnice
456. myš
Poř.
číslo Věc
stav/ks
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
stav/ks
Den
soupisu
Důvod
soupisu
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Den
soupisu
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
Důvod
soupisu
457. klávesnice alarmu
458. vysílač alarmu
459. podhledová zářivková tělesa
460. polička nástěnná
461. stůl kancelářský jednodíl.
462. stůl kanc. kulatý
463. křeslo kancelářské
464. skříňka poličková otevřená
465. kontejner zásuvkový
466. skříňka poličková otevřená
467. tiskárna OKI ČB Laser - OKI (oboustranný tisk, síťová)
468. telefon/fax/záznamník CANON (tisk A4, kanc. papír)
469. telefon systémový/záznamník - CISCO
470. PC HALL 3000 - účetní asistentka
471. PC LCD monitor BENQ ''17, účetní asistentka
472. klávesnice
473. myš
474. PC HALL 3000 účetní asistentka 2
475. PC LCD monitor BENQ ''15, účetní asistentka 2
476. klávesnice 2
477. myš 2
478. náhradní zdroj k PC
479. koš
480. skříňka uzavřená pod kopírku
481. kopírka CANON - imagerunner 2318, (oboustr. tisk, A3, A4)
482. skartovačka SilverLine (A4, CD, automat. spínač)
483. stůl kancel. rohový
484. kontejner zásuvkový
485. NTB vedoucí dopravy
486. PC monitor LCD BENQ vedoucí dopravy ''17
487. klávesnice vedoucí dopravy
488. židlička černá
489. police rohová
Poř.
číslo Věc
490.
491.
492.
493.
reproduktor k PC
PVC světlík
podhledová zářivková tělesa
přenosná klimatizace MATSUI (autom. regulace teploty)
1,00
1,00
3,00
2,00
2,00
1,00
2,00
2,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
stav/ks
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Den
soupisu
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
Důvod
soupisu
4,00
1,00
3,00
1,00
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
soupisu
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
Uplatnění
práva k
soupisu
NE
NE
NE
NE
(Kč/ks)
1 000,00 1 000,00 500,00 100,00 500,00 300,00 500,00 200,00 200,00 200,00 3 000,00 2 000,00 0
3 000,00 1 000,00 200,00 100,00 1 000,00 500,00 100,00 50,00 500,00 0
300,00 5 000,00 1 500,00 1 500,00 200,00 3 000,00 1 000,00 100,00 100,00 300,00 Odhadní
cena
(Kč/ks)
100,00 500,00 500,00 1 500,00 zpeněžením
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
Ocenění
provedl
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Datum
ocenění
IS
IS
IS
IS
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Datum
zpeněžení
Způsob
zpeněžení
Cena
dosažená
zpeněžením
494. PVC skládací dveře
495. rohový psací stůl
496. zásuvkový kontejner
497. jednací stůl kulatý
498. židle jednací černá
499. křeslo kancelářské
500. tiskárna HP LaserJet 501. skartovačka
502. PC HALL 3000 aAlien - SERVER 503. PC server DELL
504. náhradní zdroj
505. PC LCD monitor HP L2455w (duální pro dva PC, 2xUSB, "19)
506. klávesnice
507. myš
508. PC reproduktory
509. skříň kancel. dvoukřídlá
510. nástavec dvoukřídlý
511. skříň kancel jednokřídlá
512. skříň kancel jednokřídlá otevřená
513. nástavec jednokřídlý
514. skříňka otevřená dvoukřídlá
515. police pod HUB
516. rozvodná skříň HUB
517. náhradní zdroj
518. přenosná klimatizace DESA
519. skříň kancel. jednokřídlá
520. IP telefon 521. koš
522. podhledové zářivkové těleso
Poř.
číslo Věc
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
koš
umyvadlo
baterie
zrcadlo
světlo
wc
elektrický větrák
mříž
trezorová skříň panceřová Royal Safe
1,00
1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
stav/ks
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Den
soupisu
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
Důvod
soupisu
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
Uplatnění
práva k
soupisu
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
300,00 2 000,00 200,00 1 000,00 200,00 200,00 1 000,00 1 000,00 10 000,00 10 000,00 1 000,00 2 000,00 200,00 100,00 100,00 500,00 300,00 400,00 300,00 200,00 300,00 300,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0
0
500,00 Odhadní
cena
(Kč/ks)
0
200,00 100,00 100,00 100,00 500,00 500,00 200,00 2 000,00 IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
Ocenění
provedl
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Datum
ocenění
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Datum
zpeněžení
Způsob
zpeněžení
Cena
dosažená
zpeněžením
532. nástěnná lékarnička dřevo
533. baterie k alarmu
534. skříňka šatní plechová dvojitá
535. dvojskříňka sektorová uzavřená
536. regál kovový
537. světlo zářivkové
538. WC
539. světlo nástěnné
540. ventilátor
541. sprchová baterie
542. bojler
543. židle otočná
544. umyvadlo
545. baterie umyvadlová
546. skříňka se zrcadlem
547. světlo
548. závěs igelitový
549. vestavný odsávač L EDM 200
550. sprchový kout
551. zrcadlo
552. šatní dvojskříňka sektor
553. šatní dvojskříňka plechová skříně
554. botník
555. zářivky
Poř.
číslo Věc
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
psací stůl sektor
psací stůl šedý rohový
stolek pod psací stroj
kontejner zásuvkový šedý
křeslo kancelářské
židle konferenční černá
stůl jídelní rozkládací
židle jídelní látka
židle jídelní koženka
židle kancelářská látková otoč.
Klimatizace přenosná DESA
koš odpadkový
regál kovový
dvojskříňka šatní sektor
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
1,00
1,00
2,00
1,00
2,00
4,00
1,00
2,00
stav/ks
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Den
soupisu
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
Důvod
soupisu
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
3,00
2,00
5,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
Uplatnění
práva k
soupisu
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
500,00 1 000,00 500,00 500,00 500,00 300,00 300,00 100,00 500,00 100,00 1 000,00 0
200,00 200,00 100,00 200,00 0
200,00 1 000,00 0
500,00 500,00 0
300,00 Odhadní
cena
(Kč/ks)
500,00 700,00 100,00 200,00 500,00 100,00 500,00 100,00 100,00 200,00 1 000,00 100,00 200,00 500,00 IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
Ocenění
provedl
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Datum
ocenění
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Datum
zpeněžení
Způsob
zpeněžení
Cena
dosažená
zpeněžením
570. chladnička Whirpool (lednice/mrazák)
571. sporák MORA 278 (elektrický sporák s troubou)
572. hodiny nástěnné
573. tiskárna laser barevná OKI 8600 (oboustran. tisk, A4, síť)
574. PC HALL 3000 iBronze
575. monitor LCD Benq SenseEyeys 17´´ 576. klávesnice
577. myš
578. PC reproduktory
579. skartovací zařízení
580. kuchyňská linka - spodní část
581. kuchyňská linka - závěsné sříňky
582. dřez
583. kuchyňská baterie
584. skříň - dřevěná bílá
585. mikrovlná trouba Hitachi
586. rychlovarná konvice
587. rádio kazetové Phillips
588. větrák elektrický
Poř.
číslo Věc
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
tiskárna Konica Minolta
PC HALL 3000 iBronze
monitor LCD Benq 15´´ IP telefon
náhradní zdroj
skříňka pod tiskárnu
tiskárna Epson W 4535 (barevn., inkoust, A4, oboustr.)
tiskárna HP leaser jet 1300
skříňka s dvířky (šoupací)
polička
kancelářský stůl, mahagon/černá
skříňka pod stůl, mahagon, černá
skříňka závěsná, mahagon, černá
kontejner, mahagon/černá
kancelářský stůl dvoudílný, mahagon, černá
kancelářská stolek, mahagon, černá
skříňka závěsná 2 dílná, mahagon, černá
konferenční stůl dvoudílný, mahagon, černá
závěsné police, mahagon, černá
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
stav/ks
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Den
soupisu
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
Důvod
soupisu
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
Uplatnění
práva k
soupisu
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
1 500,00 1 000,00 100,00 2 000,00 2 000,00 1 000,00 200,00 100,00 200,00 500,00 1 000,00 1 000,00 200,00 200,00 100,00 500,00 100,00 500,00 200,00 Odhadní
cena
(Kč/ks)
1 000,00 2 000,00 1 000,00 0
500,00 200,00 2 000,00 500,00 100,00 200,00 1 000,00 400,00 600,00 800,00 500,00 400,00 800,00 800,00 200,00 IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
Ocenění
provedl
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Datum
ocenění
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Datum
zpeněžení
Způsob
zpeněžení
Cena
dosažená
zpeněžením
608. police nad psací stůl, mahagon, černá
609. skříň dvoukřídlá, mahagpn, černá
610. skříň dvoudílná/ prosklená, mahagon, černá
611. skříň třídílná, mahagon, černá
612. skříň s policemi, mahagon, černá
613. osvětlení čtverec
614. osvětlení (trojúhelník)
615. kancelářské křeslo
616. židle
617. projektor
618. plátno promítací Elite Screens (skládací, 180x150)
619. PC HALL 3000 iBronze
620. LCD Monitor Samsung ''19
621. skener
Poř.
číslo Věc
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
odpadkový koš
věšák
dveře shrnovací
reproduktory skartovací stroj
klimatizace TOSHIBA stacionární (dálkové ovládání)
skype telefon
klávesnice
myš
hodiny
skříňka s policemi (Chodba)
větrák chodba
světlo chodba
větrák chodba 2
mikrovlnná trouba ETA
telefon
Viskozimetr Stabinger SVM 3000
CPP 5GS stanovení bodu tuhnutí
COC stanovení bodu vzplanutí v otevřeném kelímku
stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku
refraktometr NIMATIC
Karl-fischer titrátor
pH metr pH 3000
konduktometr LF 539
1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
2,00
5,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
stav/ks
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Den
soupisu
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
Důvod
soupisu
2,00
1,00
1,00
4,00
2,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
4,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
Uplatnění
práva k
soupisu
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
150,00 1 600,00 800,00 1 600,00 200,00 200,00 500,00 800,00 1 200,00 2 500,00 2 000,00 2 000,00 1 000,00 500,00 Odhadní
cena
(Kč/ks)
20,00 50,00 100,00 100,00 100,00 2 000,00 20,00 60,00 20,00 10,00 20,00 50,00 20,00 20,00 200,00 0
160 520,00 140 586,00 194 572,00 8 400,00 1 500,00 2 600,00 15 400,00 15 742,00 IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
Ocenění
provedl
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Datum
ocenění
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Datum
zpeněžení
18.12.2014
Způsob
zpeněžení
Cena
dosažená
zpeněžením
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
15 000,00 Kč
181 500,00 Kč
181 500,00 Kč
646. viskozimetr VT 501
647. kryostat DC 3 + viskozimetr HAAKE K15
648. laboratorní váhy OWA labor
649. laboratorní váhy LB 1050/1
650. magnetická míchačka RH3 651. míchadlo vřetenové + zdroj
652. míchadlo vřetenové IKA
653. vařič HYUNDAI
654. topné hnízdo LTHS 1000
Poř.
číslo Věc
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
stropní osvětlení – zářivky
vakuová pumpa - komora SPT 200
termostat U
PC DELL Gx1
LCD display AOC
hasící přístroj CO2
laboratorní stůl
regál lab. skříňka velká dvoudílná(dlaždice)
sušárna
stůl pod váhy
mycí box - myčka BOSH
velká skříň dvoukřídlá
mixer ETA 0018
stůl malý
stolička dřevěná
stolička plastová
posuvné dveře
digestoř
skříňka labo 1 dílná
hodiny
kuchyňský robot RM
odpadkový koš
stůl mramorový
Kancelářský stůl malý (javor/černá)
Kancelářský stůl (javor/černá)
Kancelářský stůl půlkruhový (javor/černý)
Kontejner s šuplíky (javor/černý)
Regál s policeni (javor/černý)
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
stav/ks
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Den
soupisu
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
Důvod
soupisu
7,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
5,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
Uplatnění
práva k
soupisu
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
20 600,00 38 976,00 5 000,00 2 000,00 8 480,00 5 420,00 12 500,00 500,00 500,00 Odhadní
cena
(Kč/ks)
1 000,00 2 950,00 2 500,00 5 000,00 2 000,00 2 000,00 1 000,00 500,00 2 000,00 5 000,00 5 230,00 3 000,00 2 000,00 50,00 800,00 200,00 100,00 50,00 14 500,00 0
10,00 5 800,00 10,00 1 000,00 300,00 800,00 1 000,00 800,00 200,00 IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
Ocenění
provedl
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Datum
ocenění
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Datum
zpeněžení
Způsob
zpeněžení
Cena
dosažená
zpeněžením
684. Skříň jednokřídlá dvoudílná (javor/černý)
685. Skříň dvoukřídlá dvoudílná (javor/černý)
686. Skříň plechová (server)
687. Skříňka s dvířky (javor/černý)
Poř.
číslo Věc
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
Poř.
Psací stroj
Kancelářské křeslo velké
Kancelářské křeslo černé
Stolička
Rychlovarná konvice
LCD Monitor Philips ''19
Větrák
Osvětlení (trojúhelník)
Odpadkový koš
klávesnice
radio robotron
notebook HP 4135 (windows XP, Office 2000)
kontejner 1 dvéřový
tiskárna/scaner/fax HP 8500a (oboustr. tisk, inkoust)
umyvadlo
zrcadlo
baterie
lednice s mrazákem Whirpool
kancelářský stůl (šedá, šedá)
PC HALL 3000 iPlatinum
LCD monitor AOC ''15
myš
klávesnice
telefon
tiskárna MINOLTA 1200W
lékárna
kontejner šuplíky (šedá, šedá)
kontejnér 1 dvéřový (šedá, šedá)
skartovací přístroj HSM
skříň kombinovaná vysoká (šedá/šedá)
nástavce na skříně (šedá, šedá)
skříň 2 křídlá (šedá, šedá)
umyvadlo
2,00
3,00
1,00
1,00
stav/ks
1,00
1,00
1,00
5,00
1,00
1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Den
soupisu
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
Důvod
soupisu
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Den
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
Důvod
NE
NE
NE
NE
Uplatnění
práva k
soupisu
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
Uplatnění
1 500,00 4 500,00 1 000,00 500,00 Odhadní
cena
(Kč/ks)
100,00 200,00 200,00 1 000,00 200,00 300,00 200,00 500,00 20,00 50,00 50,00 5 000,00 300,00 500,00 50,00 20,00 50,00 1 500,00 200,00 1 000,00 500,00 50,00 50,00 0
500,00 100,00 1 500,00 500,00 200,00 500,00 200,00 600,00 50,00 Odhadní
IS
IS
IS
IS
Ocenění
provedl
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Datum
ocenění
Datum
zpeněžení
Způsob
zpeněžení
Cena
dosažená
zpeněžením
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
Ocenění
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Datum
Datum
Způsob
Cena
číslo Věc
721. zrcadlo
722. baterie
723. koš
724. police šedá/šedá
725. šoupací dveře
726. osvětlení trojúhelník
727. bedničky k PC
728. Kancelářské křeslo
729. posouvací dveře
730. umyvadlo
731. baterie
732. bojler
733. baterie sprchová
734. světlo
735. stolička
736. el. Pícka MOGUL
737. WC 738. hasicí přístroj CO2
739. hasicí přístroj práškový
740. laboratorní stůl (bílá, vč. rozvodů a digestoří)
741. digestoř
742. skříň 2 křídlá (bílá, vč. rozvodů a digestoří)
743. psací stůl (bílá, vč. rozvodů a digestoří)
744. PC
745. monitor Benq
746. myš
747. klávesnice
748. telefon
749. přímotop
750. větrák
751. rychlovarná konvice
752. skříňka závěsná (bílá, vč. rozvodů a digestoří)
753. regál na vzorky (bílá, vč. rozvodů a digestoří)
Poř.
číslo Věc
754. tiskárna HP 2030
755. křeslo kancelářské
756. přístroj na stanovení pěnivosti
soupisu
soupisu
stav/ks
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Den
soupisu
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
Důvod
soupisu
1,00
1,00
1,00
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
stav/ks
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
5,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
9,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
práva k
soupisu
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
Uplatnění
práva k
soupisu
NE
NE
NE
cena
(Kč/ks)
20,00 50,00 10,00 100,00 100,00 200,00 100,00 300,00 50,00 50,00 20,00 1 000,00 20,00 20,00 50,00 1 000,00 100,00 500,00 500,00 1 000,00 12 500,00 1 500,00 1 000,00 12 800,00 2 500,00 100,00 100,00 100,00 1 000,00 250,00 100,00 200,00 500,00 Odhadní
cena
(Kč/ks)
1 500,00 500,00 4 500,00 provedl
ocenění
zpeněžení
zpeněžení
dosažená
zpeněžením
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
Ocenění
provedl
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Datum
ocenění
Datum
zpeněžení
Způsob
zpeněžení
Cena
dosažená
zpeněžením
IS
IS
IS
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
přímý prodej
10 890,00 Kč (soubor)
757.
758.
759.
760.
761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.
780.
váhy Chirana
magnetická míchačka s teplotní sondou IKA
digitální váha Kern
ultrazvuková lázeň PS 4000A
kondenzační komora malá skleněná
vařič ALASKA
mycí box - myčka Fagor
FT-IR Nicolet 380 infračervený spektroskop
PC na FT-IR
monitor LCD Acer
klávesnice Genius bezdrátová
myš genius bezdrátová
zdroj APC Back UPS ES 700
tiskárna HP 2800
odpadkový koš
stůl pod FT-IR (bílá, vč. rozvodů a digestoří)
Halogen HEATHER Sušárna
Kondenzační komora Liebisch
IVF Smart Quench s příslušenstvím
Skříňka malá; 76 x 51 x 80 (třešeň/černá)
Skříňka malá 1/2; 38 x 51 x 80 (třešeň/černá)
Skříň prosklená; 80 x 43 x 200 (třešeň/černá)
Skříň plná; 80 x 43 x 200 (třešeň/černá)
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
10,00
2,00
3,00
2,00
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
2 500,00 10 264,00 2 600,00 4 200,00 1 400,00 500,00 2 500,00 350 900,00 12 400,00 2 500,00 200,00 200,00 1 600,00 1 500,00 50,00 500,00 1 000,00 2 830,00 243 850,00 175 830,00 500,00 300,00 500,00 500,00 IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
781. Skříň dělená (horní/dolní dveře); 80 x 60 x 200 (třešeň/černá)
1,00
18.6.2014
vlastnictví
NE
500,00 IS
18.6.2014
782.
783.
784.
785.
786.
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
NE
NE
NE
NE
NE
1 000,00 2 000,00 1 000,00 500,00 100,00 IS
IS
IS
IS
IS
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Den
soupisu
Důvod
soupisu
Uplatnění
práva k
soupisu
Ocenění
provedl
Datum
ocenění
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
NE
NE
NE
NE
NE
Odhadní
cena
(Kč/ks)
3 000,00 300,00 300,00 300,00 300,00 IS
IS
IS
IS
IS
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Skříň - šatní; 80 x 60 x 200 (třešeň/černá)
Stůl velký zasedací; 240 x 100 x 76,5 (třešeň/černá)
Stůl menší pracovní; 180 x 93 x 76,5 (třešeň/černá)
Stolek konferenční; 141 x 61 x 57 (třešeň/černá)
Stolek konferenční 107,5 x 60 x 51 (třešeň/černá)
Poř.
číslo Věc
787.
788.
789.
790.
791.
Sedací souprava (pohovka + 2x křeslo); Police hnědá (součást nábytku); 76 x 38 (třešeň/černá)
Police černá (součást nábytku); 76 x 38 (třešeň/černá)
Police černá (součást nábytku); 72 x 30 (třešeň/černá)
Police černá (součást nábytku); 66 x 30 (třešeň/černá)
stav/ks
1,00
6,00
8,00
1,00
9,00
Datum
zpeněžení
přímý prodej
přímý prodej
10 890,00 Kč (soubor)
přímý prodej
přímý prodej
10 890,00 Kč (soubor)
přímý prodej
přímý prodej
142 780,00 Kč
84 700,00 Kč
Způsob
zpeněžení
Cena
dosažená
zpeněžením
10 890,00 Kč (soubor)
10 890,00 Kč (soubor)
792. Police černá (součást nábytku); 56 x 30 (třešeň/černá)
793. Obrazy; 794. Nádobí - kuchyně; různé
795. skříňka 796. skříň šatní
797. lékárnička
798. radiátor olejový
799. ventilátor malý
800. ventilátor velký
801. ventilátor do zdi
802. ventilátor bílý stolní
803. ventilátor bílý stojanový
804. zářivka 805. štafle hliník
806. stafle dřevěné
807. žebříky hliník sestava
808. stolní bruska Bosch 150
809. strojní pila kotoučová
810. Vrtačka Bosch GSB 20-2 RET
811. Rozbrušovačka BOSCH
812. bruska AG 2200 MX
813. Autogenní souprava O2/C2H2
814. KOMPRESOR Orlík 2JS2-75
815. SVÁŘEČKA 816. bruska na nože
817. opravárenské lehátko
818. židle
819. Sada Gola neúplná
Poř.
číslo Věc
820.
821.
822.
823.
824.
825.
826.
827.
828.
829.
nářadí volně
hasák
vyvíječ páry/kotel Certuss 500 junior+ příslušenství
destilační přístroj
míchací zařízení na pasty
čerpadlo ZOT na podvozku
světlo průmyslové
topné hnízdo
topný had skleněný
Rack na PC - kovová skříň
1,00
8,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
3,00
1,00
1,00
7,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
stav/ks
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Den
soupisu
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
Důvod
soupisu
x
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
2,00
1,00
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
Uplatnění
práva k
soupisu
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
300,00 500,00 1 000,00 25,00 100,00 50,00 300,00 100,00 75,00 100,00 100,00 100,00 22,00 150,00 100,00 300,00 300,00 800,00 500,00 500,00 50,00 2 500,00 12 000,00 1 500,00 100,00 300,00 50,00 200,00 Odhadní
cena
(Kč/ks)
500,00 200,00 80 000,00 1 500,00 8 000,00 1 000,00 100,00 100,00 100,00 500,00 IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
Ocenění
provedl
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Datum
ocenění
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Datum
zpeněžení
Způsob
zpeněžení
Cena
dosažená
zpeněžením
přímý prodej
96 800,00 Kč
Poznámka:
Položka pod poř. č. 764 je předmětem zajištění (věřitel č. 47 Finanční úřad pro hl. m. Prahu)
Položky pod poř. Č. 756, 760, 761, 765, 766 byly zpeněženy jako soubor movitých věcí za kupní cenu 10.890,00 Kč
Výrobní zařízení:
Poř.
číslo Věc
Den
soupisu
Důvod
soupisu
Odhadní
cena
(Kč)
210 000,00 19 000,00 210 000,00 86 000,00 18 000,00 6 000,00 16 000,00 15 000,00 Ocenění
provedl
Datum
ocenění
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
Uplatnění
práva k
soupisu
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
838. Z 1 - nádrž ocelová 20000 l s topením
18.6.2014
vlastnictví
NE
197 000,00 IS
839. Bulgaria - čerpadlo, míchadlo
18.6.2014
vlastnictví
NE
45 000,00 840. RM-Z1 - el. Rozvaděč
18.6.2014
vlastnictví
NE
15 000,00 841. Z 2 - nádrž ocelová 20000 l s topením
18.6.2014
vlastnictví
NE
197 000,00 IS
842. Bulgaria - čerpadlo, míchadlo
18.6.2014
vlastnictví
NE
43 000,00 IS
843. RM-Z2 - el. Rozvaděč
18.6.2014
vlastnictví
NE
14 000,00 IS
18.6.2014
Den
soupisu
Důvod
soupisu
Datum
ocenění
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
Odhadní
cena
(Kč)
231 000,00 50 000,00 15 000,00 104 000,00 32 000,00 13 000,00 158 000,00 68 000,00 11 000,00 158 000,00 69 000,00 11 000,00 Ocenění
provedl
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Uplatnění
práva k
soupisu
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
830.
831.
832.
833.
834.
835.
836.
837.
S 6 - Nádrž ocelová 20000 l
Sigma 80NVA 230.8 - čerpadlo
S 7 - nádrž ocelová 20000 l
Viking pump KKE 40/6 - čerpadlo
POS 1 - 3/01 - Průtokoměr + vzdušník + filtr
POS 4 - Průtokoměr
RM-6 - El. Rozvaděč
RM-4 PRO - El. Rozvaděč
Poř.
číslo Věc
844.
845.
846.
847.
848.
849.
850.
851.
852.
853.
854.
855.
Z 3 - nádrž ocelová 25000 l s topením
Sigma ZOP 630 - čerpadlo, míchadlo
RM-Z3 - el. Rozvaděč
Z 4 - nádrž ocelová 13000 l s topením
Sigma ZOP 630 - čerpadlo, míchadlo
RM-Z4 - el. rozvaděč
Z 5 - nádrž ocelová dvouplášťová 3000 l
Sigma ZOP 50 10-40 - čerpadlo, míchadlo
RM-Z3 - el. Rozvaděč
Z 6 - nádrž dvouplášťová 3000 l
Sigma ZOM50 10-LO-2 - čerpadlo, míchadlo
RM-Z3 - el. Rozvaděč
Datum
zpeněžení
Způsob
zpeněžení
Cena
dosažená
zpeněžením
18.6.2014
přímý prodej
354 530,00 Kč (soubor)
IS
18.6.2014
přímý prodej
354 530,00 Kč (soubor)
IS
18.6.2014
přímý prodej
354 530,00 Kč (soubor)
18.6.2014
přímý prodej
354 530,00 Kč (soubor)
18.6.2014
přímý prodej
354 530,00 Kč (soubor)
přímý prodej
354 530,00 Kč (soubor)
Způsob
zpeněžení
Cena
dosažená
zpeněžením
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
121 363,00 Kč (soubor)
Datum
zpeněžení
121 363,00 Kč (soubor)
121 363,00 Kč (soubor)
121 363,00 Kč (soubor)
121 363,00 Kč (soubor)
121 363,00 Kč (soubor)
856. RV-50 - el. Rozvaděč
857. RM-S - el. Rozvaděč, rozvaděč páry, ventilátor zabudovaný 2x
858. ZHA 520 - sahara - výměník s ventilátorem
859. K 1 - nádrž ocelová 4500 l s topením
860. Sigma ZOP 125 - čerpadlo, míchadlo
861. RM-3 - el. Rozvaděč
862. K 2 - nádrž ocelová 4500 l s topením 863. Sigma ZOP 125 - čerpadlo, míchadlo
864. RM-2 - el. Rozvaděč
865. K 3 - nádrž ocelová 6000 l s topením 866. Sigma ZOP 125 - čerpadlo, míchadlo
867. RM-5 - el. Rozvaděč
868. K 4 - nádrž ocelová 1200 l s topením 869. Sigma ZOP 32 - čerpadlo, míchadlo
870. RM-2 - el. rozvaděč
871. SBF 0102 - filtr přenosný
872. RM-H - el. Rozvaděč, pojistková skříň
873. EM 300 F.1 - váha TONAVA digitální, ventilátor zabudovaný, el. Ovladač tepláren
874. POS 3 10/02 - průtokoměr ADAST + vzdušník
875. POS 2 2/98 - průtokoměr přenosný, filtr dvoukomorový, vana napouštěcí 700 l
Poř.
číslo Věc
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Den
soupisu
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
Důvod
soupisu
876.
877.
878.
879.
880.
881.
882.
883.
884.
885.
886.
887.
888.
889.
890.
891.
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
892. Sigma ZOP 32 - čerpadlo
893. RM - rozvaděč
V 1 - nádrž ocelová 20000 l s topením
Sigma ZPG 8 - čerpadlo
PALL + SBF 0105 - olejový fultr - 2 dílný, míchadlo
RMV-1 - el. Rozvaděč
V 2 - nádrž ocelová 20000 l s topením
Sigma ZPG 8 - čerpadlo, míchadlo
RMV-2 - elektrický rozvaděč
V 3 - nádrž ocelová 20000 l s topením
Sigma ZOP 630 - čerpadlo, míchadlo
RMV-3 - el. Rozvaděč
rozvaděč páry
Ventilátor zabudovaný 2x
ZRN-1 - hlavní rozvaděč
HSR-2 - hlavní rozvaděč
ZHA 520 - sahara - výměník s ventilátorem
SK 1 - kotlík skleněný - 200 lt s topením
15 000,00 43 000,00 3 000,00 36 000,00 22 000,00 9 000,00 36 000,00 22 000,00 9 000,00 16 000,00 22 000,00 8 000,00 56 000,00 20 000,00 0,00
8 000,00 12 000,00 26 000,00 16 000,00 37 000,00 Odhadní
cena
(Kč)
197 000,00 26 000,00 65 000,00 10 000,00 197 000,00 55 000,00 10 000,00 197 000,00 56 000,00 11 000,00 13 000,00 4 000,00 10 000,00 13 000,00 3 000,00 35 000,00 IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
Ocenění
provedl
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Datum
ocenění
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
Uplatnění
práva k
soupisu
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
18.6.2014
vlastnictví
NE
20 000,00 18.6.2014
vlastnictví
NE
8 000,00 přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
354 530,00 Kč (soubor)
Způsob
zpeněžení
Cena
dosažená
zpeněžením
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
přímý prodej
354 530,00 Kč (soubor)
IS
18.6.2014
přímý prodej
354 530,00 Kč (soubor)
IS
18.6.2014
přímý prodej
354 530,00 Kč (soubor)
Datum
zpeněžení
354 530,00 Kč (soubor)
354 530,00 Kč (soubor)
354 530,00 Kč (soubor)
354 530,00 Kč (soubor)
354 530,00 Kč (soubor)
354 530,00 Kč (soubor)
354 530,00 Kč (soubor)
354 530,00 Kč (soubor)
894.
895.
896.
897.
SK 2 - kotlík skleněný - 100 lt s topením
Sigma ZOP 32 - čerpadlo
RM - rozvaděč
SK 3 - kotlík skleněný - 200 lt s topením
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
NE
NE
NE
NE
30 000,00 20 000,00 8 000,00 35 000,00 IS
IS
IS
IS
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
přímý prodej
354 530,00 Kč (soubor)
898. Sigma ZOT 32 - čerpadlo
18.6.2014
vlastnictví
NE
10 000,00 IS
18.6.2014
přímý prodej
354 530,00 Kč (soubor)
899. RM - rozvaděč
900. SK 4 - kotlík skleněný - 200 lt s topením
901. Sigma ZOT 32 - čerpadlo
902. RM - rozvaděč
903. záchytná jímka budovy NL.5
904. Vařič velký plotýnkový
905. D 3 - nádrž - mádrž sklolaminát 5000 l, vana ocelová míchací 1600 l
906. Sigma ZOP 50 NFM 11 - čerpadlo
907. Sigma ZOP 05 NFM 170 - čerpadlo
908. D1 - kotel anticorrro s topením + míchadlo
Poř.
číslo Věc
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Den
soupisu
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
Důvod
soupisu
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
Ocenění
provedl
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Datum
ocenění
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
354 530,00 Kč (soubor)
Způsob
zpeněžení
Cena
dosažená
zpeněžením
909.
910.
911.
912.
913.
914.
915.
916.
917.
918.
919.
920.
8 000,00 35 000,00 20 000,00 8 000,00 218 000,00 6 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 31 000,00 Odhadní
cena
(Kč)
5 000,00 12 000,00 11 000,00 15 000,00 7 000,00 4 000,00 8 000,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 251 000,00 8 000,00 IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
přímý prodej
121 363,00 Kč (soubor)
přímý prodej
121 363,00 Kč (soubor)
přímý prodej
přímý prodej
121 363,00 Kč (soubor)
přímý prodej
121 363,00 Kč (soubor)
Sigma ZOP 50 NFM 11 - čerpadlo
D2 - kotel destilační
Sigma ZOP 32 - čerpadlo, destilační chladič
SK 5 - kotlík skleněný - 200 lt s topením Sigma ZOT 32 - čerpadlo
RM - rozvaděč
RMD-1 - el. Rozvaděč, pojistková skříň
1,5x0,35x1,8m - regál kovový, 5 pater
2,5x1,0x1,6m - regál kovový, 3 patra
2,5x0,6x1,6m - regál kovový, 3 patra, schůdky ocelové s plošinkou
W 1 - kotel s topením 5000 l
Sigma 11/2 ZOP 125 čerpadlo
ARO II 2GDX - čerpadlo vzduchové, míchadlo s elektromotorem, dávkové zařízení, 921. filtrační jednotka
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
Uplatnění
práva k
soupisu
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
18.6.2014
vlastnictví
NE
80 000,00 IS
18.6.2014
922.
923.
924.
925.
926.
927.
928.
929.
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
19 000,00 15 000,00 7 000,00 IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
RM-11 - el. Rozvaděč, schody ocelové s plošinkou
kotlík mobilní - 250 l
Sigma ZOM 50 - čerpadlo
Lis na sudy mechanický
Parní ohřívárna malá
Kotel anticorro ve výstavbě 3000 l
Míchadlo s elektromotorem
"Pastovač" - míchadlo hydraulické velké
21 000,00 85 000,00 12 000,00 6 000,00 Datum
zpeněžení
121 363,00 Kč (soubor)
121 363,00 Kč (soubor)
121 363,00 Kč (soubor)
121 363,00 Kč (soubor)
930. Transporta - váha - 100 kg
931. 2,4x0,8x1,8m - regál kovový, 5 pater - 2x
932. S 1 - nádrž ocelová 6000 l
933. S 2 - nádrž ocelová 3000 l
934. S 3 - nádrž ocelová 3000 l
935. S 4 - nádrž ocelová 3000 l
936. S 5 - nádrž ocelová 3000 l
937. Sigma ZOP 125 - čerpadlo
938. ZOP 32 - čerpadlo na topný olej pro kotelnu, filtr
939. Váha plošinová - digitální s tiskem - 1,5 t
940. N 1 - nádrž ocelová 26000 l
Poř.
číslo Věc
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Den
soupisu
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
Důvod
soupisu
941.
942.
943.
944.
945.
946.
947.
948.
949.
950.
951.
952.
953.
954.
955.
956.
957.
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
vlastnictví
N 2 - nádrž ocelová 26000 l
N 3 - nádrž ocelová 12000 l
N 4 - nádrž ocelová 12000 I
N 5 - nádrž ocelová 12000 l
N 6 - nádrž ocelová 12000 l
Sigma ZOP 630 - čerpadlo
ARO - Ligraco - čerpadlo membránové
POS 5 16/02 - průtokoměr
POS 6 16/02 - průtokoměr
SP-280 - čerpadlo Amerika - sudové, přenosné
S-2808 IP44 - čerpadlo Amerika - sudové, přenosné
2,4x0,8x1,8m - regál kovový, 5 pater - 2x
6,0x0,75x2,0m - regál kovový, 4 patra
1,5x0,35x1,8m - regák kovový, 5 pater
rudl - 120 kg
palatový vozík 1,2 t
3,0 x 2m - vana kovová úkapová s mříží
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
Uplatnění
práva k
soupisu
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
16 000,00 2 000,00 11 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 19 000,00 19 000,00 45 000,00 231 000,00 Odhadní
cena
(Kč)
231 000,00 99 000,00 99 000,00 99 000,00 99 000,00 30 000,00 39 000,00 9 000,00 9 000,00 5 000,00 6 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 1 000,00 IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
Ocenění
provedl
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Datum
ocenění
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
Ocenění
provedl
Datum
ocenění
Datum
zpeněžení
přímý prodej
přímý prodej
přímý prodej
121 363,00 Kč (soubor)
Způsob
zpeněžení
Cena
dosažená
zpeněžením
přímý prodej
přímý prodej
121 363,00 Kč (soubor)
Způsob
zpeněžení
Cena
dosažená
121 363,00 Kč (soubor)
121 363,00 Kč (soubor)
121 363,00 Kč (soubor)
Poznámka:
Položky pod poř. č. 832 - č. 837, č. 847 - 849, č. 919 - č. 922, č. 940 - č. 949 jsou předmětem zajištění (věřitel č. 47 Finanční úřad pro hl. m. Prahu)
Položky pod poř. č. 850 - 855, 900 - 902, 909, 911, 924 - 925, 927, 937 - 939, 950 - 951 byly zpeněžený jako soubor movitých věcí za kupní cenu 121.363,00 Kč
Položky pod poř. Č. 838 - 843, 859 - 867, 891 - 893, 897 - 899 byly zpeněženy jako soubor movitých věcí za kupní cenu 354.530,00 Kč
Ochranné známky:
Poř.
číslo Věc
Den
soupisu
Důvod
soupisu
Uplatnění
práva k
Odhadní
cena
Datum
zpeněžení
soupisu
AUTOPLUS TRIGA - kombinovaná
958.
zdroj: ÚPV-ČR, spis: 91326/191391
DIOL - kombinovaná
959.
zdroj: ÚPV-ČR, spis: 147945/234077
TRIGA - kombinovaná
960.
zdroj: ÚPV-ČR, spis: 63601/173064
Poř.
číslo Věc
961.
962.
963.
964.
965.
966.
967.
968.
969.
970.
971.
TRIGA - slovní grafická
zdroj: ÚPV-ČR, spis: 168887/243716
TRIGA ABRASOL - slovní grafická
zdroj: ÚPV-ČR, spis: 146589/229456
TRIGA AQUALON - slovní grafická
zdroj: ÚPV-ČR, spis: 148362/230916
TRIGA EJEKTOL - slovní grafická
zdroj: ÚPV-ČR, spis: 147942/239056
TRIGA EMULKAT - slovní grafická
zdroj: ÚPV-ČR, spis: 146586/229453
TRIGA FEROKAT - slovní grafická
zdroj: ÚPV-ČR, spis: 146587/229454
TRIGA FEROKOL - slovní grafická
zdroj: ÚPV-ČR, spis: 147941/239055
TRIGA FINOL - slovní grafická
zdroj: ÚPV-ČR, spis: 147943/239057
TRIGA INKOR - slovní grafická
zdroj: ÚPV-ČR, spis: 146588/229455
TRIGA TRICLEAN - slovní
zdroj: ÚPV-ČR, spis: 147944/239058
ZNACKOVA MAZIVA TRIGA SPOL. S.R.O. - kombinovaná
zdroj: ÚPV-ČR, spis: 168888/243717
zpeněžením
(Kč)
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 000,00 IS
18.6.2014
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 000,00 IS
18.6.2014
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 000,00 IS
18.6.2014
Den
soupisu
Důvod
soupisu
Uplatnění
práva k
soupisu
Ocenění
provedl
Datum
ocenění
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 000,00 IS
18.6.2014
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 000,00 IS
18.6.2014
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 000,00 IS
18.6.2014
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 000,00 IS
18.6.2014
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 000,00 IS
18.6.2014
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 000,00 IS
18.6.2014
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 000,00 IS
18.6.2014
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 000,00 IS
18.6.2014
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 000,00 IS
18.6.2014
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 000,00 IS
18.6.2014
18.6.2014
vlastnictví
NE
1 000,00 IS
18.6.2014
Den
soupisu
Důvod
soupisu
Uplatnění
práva k
soupisu
Ocenění
provedl
Datum
ocenění
3.12.2014
vlastnictví
NE
IS
3.12.2014
Odhadní
cena
(Kč)
Datum
zpeněžení
Způsob
zpeněžení
Cena
dosažená
zpeněžením
Datum
zpeněžení
Způsob
zpeněžení
Cena
dosažená
zpeněžením
Vysokozdvižné vozíky:
Poř.
číslo Věc
972.
Toyota 42 - 7FDF1 - VO1
Odhadní
cena
(Kč)
100 000,00 973.
Toyota 42 - 7FGF15 - P3
Výrobní číslo rámu: 40FGF18-21471, Výrobní číslo motoru: 4Y2232179
3.12.2014
vlastnictví
NE
100 000,00 IS
3.12.2014

Podobné dokumenty

Movité věci

Movité věci SYNTAX L 80 VIT9 SYNTROL O30 SPA EU1200

Více

DMG a MORI SEIKI spojují aktivity v Evropě

DMG a MORI SEIKI spojují aktivity v Evropě ing. rudolf hanzalík vedoucí servisu dmg / mori seiki czech

Více