Nedělní stránka - Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje

Komentáře

Transkript

Nedělní stránka - Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje
NEDĚLNÍ STRÁNKA
z farnosti sv. Cyrila a Metoděje
25. srpna 2007
21. neděle v mezidobí
Pořad bohoslužeb:
Kostel sv. Cyrila a Metoděje:
www.farnost-karlin.org
Kaple sv. Vojtěcha – Balkán
34/ 2007
Ne: 09.00 h;
18.30 h
Po, St, Čt, Pá, So: 18.30 h
Ne: 10.30 h
So: 17.30 h
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z nedělní liturgie:
Bože, ty vedeš úsilí věřících k společnému cíli; uč nás milovat, co
přikazuješ, a toužit po tom, co slibuješ, aby uprostřed proměn tohoto
světa naše srdce pevně přilnulo k tomu, v čem je pravá radost.
1. čtení: Iz 66, 18-21
Znám jejich skutky a jejich myšlenky. Přijdu, abych shromáždil všechny
národy a jazyky. Přijdou a uzří mou slávu. Udělám na nich znamení a
pošlu některé z těch, kdo se zachrání, k národům Taršíše, Putu, Ludu,
Mešechu, Rošu, Tubalu, Javanu, k dálným ostrovům, které o mně
neslyšely mluvit a neviděly mou slávu.
Odpověď k žalmu:
Budete mými svědky až na konec země.
2. čtení: Žid 12, 5-7.11-13
Pustili jste z hlavy, že Bůh vás povzbuzuje jako své syny: 'Když tě Pán
vychovává, můj synu, neber to na lehkou váhu, ani neklesej na mysli,
když tě kárá. ' … Posilněte proto ochablé ruce a klesající kolena.
Evangelium: Lk 13, 22-30
Ježíš řekl: „Přijdou od východu a od západu, od severu a od jihu a
zaujmou místo u stolu v Božím království. Ano, jsou poslední, kteří
budou prvními, a jsou první, kteří budou posledními.“
27. srpna – pondělí
28. srpna – úterý
29. srpna – středa
Svátky v týdnu
sv. Moniky
sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Umučení sv. Jana Křtitele
Rozhovor o Karlínu pět let po povodni
Můžete nám tuto spoušť s odstupem pěti let přiblížit?
To asi ani není možné. Vše, co bylo ve sklepě a přízemí, bylo zničeno. Navíc
všudypřítomné bahno, ve kterém bylo vše, co voda potkala od jižních Čech až
po Prahu. A pak: nejezdilo metro, rok nejezdily tramvaje, víc jak měsíc nešla
elektřina, což například znamená, že se nedaly dobít baterie mobilu a nefungoval
internet, tři měsíce nešel plyn a pevné telefonní linky. Jediné co zbylo, byla čistá
voda z kohoutku. Zkuste si to na týden a budete mít malinkou představu. Do
Karlína se muselo pěkný kus pěšky a na povolenky.
Bylo to území jako po válce – obklopené zbytkem města, kde život šel dál, jako
by nic. Připadalo nám to absurdní. Mým nejčastějším pokrmem bylo pivo a
tatranky.
Kdy jste začali s opravami kostela a jak konkrétně probíhaly?
Okamžitě jak jsme se do Karlína dokázali dostat, tj. v sobotu 17. a neděli 18.
srpna, pak dva dny byl Karlín znovu uzavřen. Od středy 21. srpna se mi už
povedlo tady být každý den.
Dá se spočítat, kolik lidí pomáhalo a zapojilo se do oprav?
Nedá. Bylo to stovky dobrovolníků, většinou mladých. Lidé s nejrůznějším
názorem na svět. Ale kdyby tady nebyli, Karlín by zůstal ruinou a my bychom
byli na hřbitově nebo v léčebně.
„Aby Pán proměnil námahu, bolesti a ztráty povodňových dní v růst Jeho
Království v nás i mezi námi.“ Vaše prosba, která Vás provází od začátku
povodní... Mohl byste říct, co povodně farnímu společenství v Karlíně kromě
spousty práce přinesly?
Zažili jsme dva měsíce „zlatého věku“ v Karlíně. Nekradlo se, lidé si pomáhali a
přicházeli, aby pomohli. Jak říkám, příliš to tady smrdělo prací, kdo sem přišel,
musel mít ušlechtilý důvod. Řešily se zásadní věci a ne banality.
Máme většinu ulic nově po rekonstrukci. Máme taky čisté sklepy – až na pár
věcí se muselo vše ze sklepů vyhodit.
Od povodně přízemí Farního domu je prostorem, který chce být opravdu oázou.
Bez rozdílů. Tak, aby se lidé nebáli „přijít na faru“.
Je také ale pravda, že dodnes jsou některé domy po povodni ještě neobytné a
tedy lidé bydlí jinde. I několik farních rodin se následkem povodně odstěhovalo.
P. Miroslav Cúth, 16. 8. 2007
NEDĚLNÍ STRÁNKA – týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 - Karlíně,
Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 Karlín, tel. 224 815 953, číslo účtu: 0194495856 / 0300
Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a Vojtěch Suchánek. ISSN 1213-6786.
Email: [email protected]; [email protected]

Podobné dokumenty

Nedělní stránka - Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje

Nedělní stránka - Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.org Kaple sv. Vojtěcha – Balkán

Více

Nedělní stránka - Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje

Nedělní stránka - Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje NEDĚLNÍ STRÁNKA z farnosti sv. Cyrila a Metoděje 1. října 2006 26. neděle v mezidobí Pořad bohoslužeb: Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.org Kaple sv. Vojtěcha – Balkán

Více

Nedělní stránka - Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje

Nedělní stránka - Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje NEDĚLNÍ STRÁNKA – týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 - Karlíně,

Více

Nedělní stránka - Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje

Nedělní stránka - Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje pokoušeni mít dovolenou, která neimituje nic jiného než chaos, shon a ruch pracovní doby, jak je známe. Pomysleme např. na ty, kteří vyrážejí k odpočinku do přímořských letovisk, která vlastně nejs...

Více

handout

handout 3SG.F-REFL-3.SG.F.A-mýt-ASP „umyla se“ a-sark’a-ç’ә s-xә z-be-yt’ DEF-zrcadlo-LOC 1.POS-hlava 1.A-vidět-ASP „viděl jsem se v zrcadle“ ABCHAZŠTINA

Více

On maximal Lindenstrauss spaces

On maximal Lindenstrauss spaces Cover print by Reprostředisko, Malostranské nám. 25, Praha 1 - Malá Strana Design by Mirko Rokyta, picture of snowflake by Ondřej Kalenda Current series administrators: Stanislav Hencl, Ondřej Kal...

Více

zde - Industriální stopy

zde - Industriální stopy Ústřední jatka hlavního města Prahy sloužila až do roku 1983, kdy byla přebudována na tržnici. Ta měla být původně zaměřena hlavně na velkoobchod, ale brzy si našla oblibu i u drobných nakupujících...

Více