Chráníme Vaše cennosti Chráníme Vaše cennosti - STABA

Komentáře

Transkript

Chráníme Vaše cennosti Chráníme Vaše cennosti - STABA
Vaše cennosti
osti
Vaše cenn
Chráníme Chráníme
W e
p r o t e c t
y o u r
v a l u a b l e s
Technické vybavení
Technical equipment
Technické vybavení
Strojní a technické vybavení odpovídá požadavkům na
prvotřídní kvalitu prací, maximální výkon, spolehlivost
a ekonomiku provozu.
Všechna zařízení jsou schválena pro používání v zemích EU a podléhají periodickým zkouškám a revizím.
Pro názornost uvádíme základní zařízení a vybavení:
Podmínkou nejvyšší možné kvality prováděných prací je pravidelná a důsledná kontrola,
prováděná průběžně po celou dobu prací
při všech etapách technologického postupu.
Tímto je minimalizován výskyt vad, majících
za následek sníženou kvalitu a životnost povrchových úprav. Kontrolní činnost je zajištěna
v první fázi samokontrolou, prováděnou
vedoucími pracovních čet, následně výrobními
techniky resp. supervizí dodavatelů hmot.
Personální
obsazení
dělnické profese
řídící pracovníci
45
5
Technical equipment
STROJE A ZAŘÍZENÍ
Typ techniky
• Kompresor ATLAS COPCO elektrický, GA 75
• Kompresor ATLAS COPCO diesel, XAS 175
• Kompresor ATLAS COPCO diesel, XRD 350
• Kompresor ATLAS COPCO diesel XAHS 365
• Vysavač DV 1001 vč. kontejneru
• Vysavač DV 3001 vč. kontejneru
• Odsávání DVP 11000 E, 5000 Pa
• Odsávání DVP 20000 E, 5000 Pa
• Odsávání DU
• Vysokotlaké vodní čerpadlo Kärcher
• El. centrála ATLAS COPCO
• Dochlazovače, sušičky
• Tryskací zařízení KIESS 200l
• Silo (zásobníky na tryskací médium vč.elevátorů)
• Kontejner vakuový
• Stříkací zařízení WIWA
• Osvětlení
• Vysavače HILTI
• Dodávková auta
Výkon
14 bar/10 m3/min.
9 bar/9 m3/ min.
14 bar/25 m3/min.
14 bar/25 m3/min.
5t/ hod. na 150 bm
15t/ hod. na 500 bm
11 000 m3/ hod.
20 000 m3/ hod.
20 000 m3/ hod.
200 bar
50 kW
12 m3/ min.
14 bar
15 m3
7 m3
66 : 1
1000 W
2000 W
2 t
Počet
20 ks
2 ks
1 ks
3 ks
3 ks
4 ks
5 ks
1 ks
10 ks
4 ks
3 ks
20 ks
30 ks
6 ks
10 ks
15 ks
50 ks
20 ks
20 ks
MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ
Kontrola/ měření
• Porovnávací etalony RUGOTEST No 3 kontrola drsnosti
5 ks
• Porovnávací etalony COMPARATOR kontrola drsnosti
5 ks
• ISO 8501-1
kontrola čistoty po tryskání
• Měřící hřebínky
měření tloušťky mokré vrstvy
10 ks
• ELCOMETER 345 F
měření tloušťky suché vrstvy
5 ks
(měřící rozsah 0 - 5mm)
• ELCOMETER 456 FS
měření tloušťky suché vrstvy
8 ks
(měřící rozsah 0 - 5mm)
• DewCheck
teplota, relativní vlhkost, rosný bod 8 ks
(digitální teploměr - vlhkoměr s dotykovou sondou)
• COMET
teplota, relativní vlhkost, rosný bod 3 ks
(digitální teploměr - vlhkoměr s dotykovou sondou)
• ELMED 0 - 35 kV
měření jiskrovou zkouškou
2 ks
Machinery and technical equipment is accordant
with first-class requirements of work, maximum
performance, reliability and economy of operation.
All equipment is approved for its utilization in
countries of the EU and are liable to periodical
testing and revisions. As an innovation, we operate
on the following standard equipment
and apparatus:
A significant condition of the highest possible
quality of implemented work is continuous
and sequential control, conducted continually
throughout the term of work and during all
stages of technological procedures.
This reduces the possibility of defects resulting
from decreased quality conditions and durability of surface repairs. In the first stage, quality
activity is assured by self-control, conducted
by directors of working teams, sequentially by
manufacturing technicians and respectively by
supervisors of the material suppliers.
Personal
occupation
workers’ professions 45
operational personnel 5
Chráníme Vaše cennosti
MACHINES AND EQUIPMENT
Type of equipment
• Compressor ATLAS COPCO elektrický, GA 75
• Compressor ATLAS COPCO diesel, XAS 175
• Compressor ATLAS COPCO diesel, XRD 350
• Compressor ATLAS COPCO diesel XAHS 365
• Exhauster DV 1001 incl.container
• Exhauster DV 3001 incl.container
• Odsávání DVP 11000 E, 5000 Pa
• Odsávání DVP 20000 E, 5000 Pa
• Odsávání DU
• High pressure water pump Kärcher
• Electric center ATLAS COPCO
• Lapping machines, driers
• Blasting equipment KIESS 200l
• Bin (bins for blasting medium incl. elevators)
• Container vacuum
• Spraying equipment WIWA
• Lighting
• Exhausters HILTI
• Lorries
Capacity
14 bar/10 m3/min.
9 bar/9 m3/ min.
14 bar/25 m3/min.
14 bar/25 m3/min.
5t/ h per 150 rm
15t/ h per 500 rm
11 000 m3/ h.
20 000 m3/ h.
20 000 m3/ h.
200 bar
50 kW
12 m3/ min.
14 bar
15 m3
7 m3
66 : 1
1000 W
2000 W
2 t
Number
20 ps
2 ps
1 ps
3 ps
3 ps
4 ps
5 ps
1 ps
10 ps
4 ps
3 ps
20 ps
30 ps
6 ps
10 ps
15 ps
50 ps
20 ps
20 ps
MEASURING DEVICES
Checking/ measuring
• Comparing standards RUGOTEST No 3 roughness checking
5 ps
• Comparing standards COMPARATOR roughness checking
5 ps
• ISO 8501-1
checking of cleanliness after blasting
• Measuring chasers
thickness measuring of wet layer
10 ps
• ELCOMETER 345 F
thickness measuring of dry layer 5 ps
(measuring range 0 - 5mm)
• ELCOMETER 456 FS
thickness measuring of dry layer
8 ps
(measuring range 0 - 5mm )
• DewCheck
temperature, relative moisture, dew point 8 ps
(digital thermometer - moisture meter with contact probe)
• COMET
temperature, relative moisture, dew point 3 ps
(digital thermometer - moisture meter with contact probe)
• ELMED 0 - 35 kV
measuring with spark test
2 ps
Sídlo/ Seat:
Mírové náměstí 160/2, 703 00 Ostrava-Vítkovice, CZ
Tel./ Phone: +420 596 967 954, Fax: +420 596 967 955
www.staba-servis-antikor.cz
E-mail: [email protected]
Provozovna/ Operation plant:
PZ Královský vrch 1970, 432 01 Kadaň, CZ
Tel./ Phone: +420 474 331 514, Fax: +420 474 331 515

Podobné dokumenty

Chráníme Vaše cennosti Chráníme Vaše cennosti - STABA

Chráníme Vaše cennosti Chráníme Vaše cennosti - STABA various compositions containing various fillers (polyester, vinylester, furan resins…) are applied on such prepared surface (in form of painting, thin layer, combination of resins and various linen...

Více

Stáhnout

Stáhnout 0…4,0 mm – s ocelovou kuličkou ∅ 2,5 mm 0…7,0 mm – s ocelovou kuličkou ∅ 4,0 mm ± (10µm + 1% z měř. hodnoty) 0…10,0 mm – s ocelovou kuličkou ∅ 6,0 mm ± (20µm + 1% z měř. hodnoty) ± (20µm + 1% z měř...

Více

Elcometer 260 Fluorescenční UV baterka Surefire® pro detekci trhlin

Elcometer 260 Fluorescenční UV baterka Surefire® pro detekci trhlin elektrický proud pod nízkým napětím. Když přejíždíme místo, kde chybí povlak, voda pronikne do mezery a uzavře elektrický obvod. Tento přístroj je vyráběn ve 4 variantách podle potřeby použití veli...

Více

technický list

technický list a 50 V funkcí cut/boost pro vyšší průchodnost manuální, automatické řízení zesílení (AGC) rozsah 110dB s rozlišením 0,2dB velmi přesný 25MHz TCXO s 1 pulsem, 100MHz 8bit ultra nízký výkon 8 bit dig...

Více

10% sleva

10% sleva STASAN s.r.o. STAVEBNÍ STROJE A NÁSTROJE PRODEJ l PÙJÈOVNA l SERVIS

Více

CNC stroje pro dělení materiálů vysokotlakým vodním paprskem

CNC stroje pro dělení materiálů vysokotlakým vodním paprskem • Systém odsávání kalů do záchytných vaků – průběžné čištění vany stolu • Elektrorozvaděč pro celé pracoviště • Jednotky pro chemickou úpravu vstupní řezací vody – změkčování • Zajištění kompletníh...

Více

utv700 AIR FILTER PARTS

utv700 AIR FILTER PARTS Napsal uživatel Administrator Úterý, 25 Říjen 2011 17:37 - Aktualizováno Středa, 02 Květen 2012 14:06

Více

32 953 Corduroy cutting machine WEST POINT

32 953 Corduroy cutting machine WEST POINT Kusů / Number of pcs. Typ / Type Výrobce / Producer Rok výroby / Vintage GO / Reconstruction Evid.číslo / Reg. Nr Umístění / Location

Více