9 tipů, jak postavit srub podle feng – šuej a být zdravý a šťastný

Komentáře

Transkript

9 tipů, jak postavit srub podle feng – šuej a být zdravý a šťastný
9 tipů, jak postavit srub
podle feng – šuej
a být zdravý a šťastný
www.ju-sruby.cz
Obsah
1. Filozofie a základní principy feng-šuej .......................................... 1
2. Výběr vhodného pozemku a umístění stavby na něm – exteriér ... 3
3. Struktura a tvar srubu - projekt srubu a situování stavby k
světovým stranám ............................................................................. 6
4. Uspořádání a tipy k vybavení – interiér ....................................... 6
4.1 hlavní vchod, chodba (JV) ..................................................... 9
4.2 Obytné místnosti – obývací pokoj (Z, SZ) ............................ 10
9 tipů, jak postavit srub podle
feng – šuej a být zdravý a šťastný
Nemusíte létat po světě a sbírat zkušenosti na vlastní pěst.
Nemusíte ani navštěvovat a utrácet peníze za kurzy a knihy
jako já.
Představte si, že všechno toto se dozvíte v mém eBooku.
Navíc vám nabízím poskytnutí zkušeností s výstavbou
a prohlídkou srubu ve Stropešíně, kde ukáži srub
a vysvětlím vše přímo na místě. Život ve srubu s rodinou
jsou ta nejlepší doporučení.
4.3 Obytné místnosti - ložnice – jin (S,SZ) ................................. 10
4.4 Obytné místnosti - dětský pokoj – (J, JZ) ............................. 12
4.5 Obytné místnosti - kuchyň (J) a jídelna (JZ) ........................ 12
4.6 Jídelna (JZ) .......................................................................... 13
4.7 Koupelna, WC – (S,V).......................................................... 13
4.8 Pracovna – (JV) ................................................................... 14
5. Šáry – hrany, rohy, šikmé zdi, ostré úhly ..................................... 15
6. Jehlanové střechy a barva střešní tašky ..................................... 15
7. Jak nás ovlivňují geopatogenní zóny a vodní prameny ............... 15
8. Feng – Shui Academy Online ...................................................... 15
Jiří Přemysl Urban
majitel firmy
9. Pozvání do srubu ........................................................................ 16
Jaro (prvek dřevo) – energie roste, příroda se probouzí.
Léto (prvek oheň) – energie vrcholí a na konci léta se opět připravuje na
sestup.
Podzim (kov) – příroda se připravuje k zimnímu spánku a energie v ní
pozvolna klesá.
Zima (prvek voda) - příroda spí a dosahuje největšího klidu.
1. Filozofie a základní principy feng-šuej
Feng - šuej je spojení dvou slov „vítr a voda“. U zdroje celé filozofie fengšuej leží neustálá přeměna energií jin a jang, které jsou v pohybu a každá
z nich se snaží dosáhnout převahy. Například klidná plynoucí řeka je jin,
když narazí na kameny a začne klesat, zrychlí a vzniká vodopád jang.
Jin – měsíc, země, noc, stín, odpočinek, nízký, měkký, chladný, voda,
matka, dcera, liché, kyselé, dole, smutný
Živlový pentagram
Ve feng – šuej využíváme živlový pentagram, který na sebe navzájem
působí podle cyklu tvoření nebo ničení. Pomocí těchto 5 prvků můžeme
harmonizovat naše domovy.
Jang – slunce, nebe, den, světlo, aktivita, vysoký, pevný, horký, oheň,
otec, syn, sudé, sladké, nahoře, rozzlobený
Pojem těchto základních sil existoval v čínské kultuře od nepaměti. První
záznamy o čínských pravidlech pro stavbu obydlí jsou staré 4 400 let.
V cyklu tvoření – Dřevo živí Oheň, z nějž vzniká Země. Ze Země se doluje
Kov, který podporuje Vodu. Voda živí Dřevo.
Život je nepřetržité plynutí energie čchi neboli životní energie. Pokud pohyb
energie čchi stagnuje, dochází k narušení systému, bytu, domu, těla
člověka, lidstva, Země. Je to tedy učení o harmonii lidského života
a šťastného domova, s jehož pomocí můžeme ovlivnit naše zdraví
a vitalitu.
Diagram Pa – kua
Zobrazuje hmotný svět tvarů, materiálů, barev a živých tvorů. Čchi se
pohybuje v pěti formách jin a jang znázorněných pěti prvky, dřevo - menší
jang, oheň - větší jang, země - rovnováha, kov - menší jin, voda - větší jin.
Krásným příkladem je nám příroda a její roční cykly. V určitých obdobích
energie čchi stoupá a po dosažení vrcholu opět klesá a cyklus se neustále
opakuje.
1
V cyklu ničení - Kov seká Dřevo, Dřevo svými kořeny rozrušuje Zemi,
Země vsakuje a koriguje Vodu, Voda hasí Oheň, Oheň taví Kov.
Na obrázku níže se můžeme podívat, kterým směrům odpovídají jednotlivé
prvky a barvy.
V cyklu redukce - Kov oslabuje Zemi. Země redukuje (hasí) Oheň. Oheň
oslabuje (spaluje) Dřevo. Dřevo oslabuje (spotřebovává) Vodu. Voda
redukuje Kov.
Prvek Dřevo
Symbolizuje jaro, růst a život rostlin. Ve formě jin je poddajné a pružné,
ve formě jang je pevné. Lidé ve znamení dřeva jsou společensky
angažovaní a energičtí. Asociace – stromy a rostliny, dřevěný nábytek,
papír, sloupy, podlaha, obrazy krajinek. Tvary vysoké, štíhlé. Barvy zelená
a modrozelená.
Prvek Oheň
Symbolizuje léto, oheň a horko. Může přinášet světlo, teplo a štěstí. Může
také, ale vybuchnout a ničit. Lidé ve znamení ohně jsou vůdci a vyžadují
činnost. Nemají rádi pravidla a nevidí důsledky svého chování. Asociace –
symboly slunce, svíčky, světla, lampy, trojúhelníky, umělé materiály, obrazy
slunce nebo ohně. Tvary trojúhelníkové tvary, tvar šlehajících plamenů.
Barvy červená, purpurová, jasně oranžová.
2
Pro praktikování feng – šuej jsou podstatné směry na kompasu
a jejich asociace. Pa – kua a 8 směrů, které se používaly již v dobách
starověké Číny - můžeme je využít k vytvoření harmonického životního
prostoru.
Prvek Země
Symbolizuje živé prostředí, které umožňuje růst semen. Vyživuje
a podporuje všechny ostatní prvky. Lidé ve znamení země posilují ostatní
a jsou loajální. Jsou praktičtí a vytrvalí, jsou podporou v krizích.
Mají vnitřní sílu. Asociace – hlína, cihly, cement, kámen. Barvy žlutá,
oranžová, hnědá barva. Tvary čtverce.
Katastrální mapa pozemku a světové strany
Prvek Kov
Symbolizuje podzim a sílu. Jeho povaha představuje pevnost. Na druhé
straně je také vodič. Kov může být krásným zbožím, nebo také čepelí ostré
zbraně. Lidé ve znamení kovu jsou rozhodní. Cílevědomě jdou za svými
cíli. Jsou dobří organizátoři, jsou samostatní. Asociace – všechny kovy,
kovové předměty, dveře a schody před dveřmi, kuchyňské nádobí, Barvy
bílá, šedá, stříbrná a zlatá barva, mince, hodinky. Tvary kulaté a oválné
tvary, oblouky, kupole.
Prvek Voda
Symbolizuje zimu a samotnou vodu, déšť, bouřku. Připomíná vnitřní já,
umění a krásu. Dotýká se všeho. Pozitivně vyživuje a posiluje. Negativně
může vyčerpat. Lidé ve znamení vody dobře komunikují.
Jsou diplomatičtí, přesvědčiví, intuitivní, flexibilní. Asociace – řeky, potoky,
jezera, zrcadla a sklo, klikaté vzory, fontány a jezírka, rybníky. Barvy černá
a tmavě modrá. Tvary nepravidelné, vzory napodobující vodu.
2. Výběr vhodného pozemku a umístění
stavby na něm – exteriér
Pokud čchi přichází z jihu, přináší štěstí a posiluje. Vzhledem k situaci
našeho pozemku jsme vybrali vstup do srubu z jihu (katastrální mapa níže).
Počítejte s tím, že nový dům může výrazně změnit váš život. Podle feng –
šuej však můžeme změnit už samotný projekt a výstavbu domu.
3
Půdorys přízemí srubu a rozvržení místností k světovým stranám
4
Půdorys 1. patra vůči světovým stranám
5
Když vybíráte pozemek, řiďte se intuicí. Projděte si místo, popřípadě
se tam i vyspěte. Jak jsme již napsali v prvním díle, je potřeba respektovat
přírodu a ne ji omezovat. Zjistěte si, jak se na pozemku cítíte, seznamte
se se sousedy a místními zvyky.
3. Struktura a tvar srubu - projekt srubu
a situování stavby k světovým stranám
Tvary domů
Jaký je stav okolních komunikací, které povedou k vašemu srubu? Jsou to
vodiče energie čchi.
Nejlepší tvar pro dům je čtverec. Symbolický tvar pro Zemi. Obdelníkové
budovy můžeme také považovat za dobré. Světové strany rozhodují
o umístění místností uvnitř srubu.
Co bylo na pozemku dříve? Není půda znečištěná např. využitím
pro zemědělskou činnost, skládka, hřbitov?
Pokud v půdorysu domu schází některá z oblastí díky jeho vykousnutému
tvaru, dá se očekávat, že bude oslabená, např. tvar domu do L, který se
podobá sekáčku na maso.
Vítr? Je dobré se zeptat místních lidí, odkud fouká vítr a zda nepřináší
nežádoucí pachy např. blízkost různých živočišných a zemědělských
objektů.
JZ je spojován s energií ženy a SZ s energií může. Mají-li být vztahy
v domácnosti harmonické, je zapotřebí, aby tyto sektory byly vyvážené.
Voda? Nenachází se stavební místo poblíž zahnívající stojaté vody nebo
naopak není v zátopové zóně?
Zjistěte si geopatogenní zóny a podzemní vodu.
4. Uspořádání a tipy k vybavení – interiér
Plány do budoucna s okolní krajinou? Jaký je územní plán?
Historie krajiny? Násilné události nebo přírodní katastrofy - vše je otisknuto
do krajiny.
Diagram Pa – kua
Výskyt elektrického vedení s vysokým napětím, které vytváří elektrické pole
a negativně ovlivňuje zdraví.
Schéma Pa – kua lze použít pro jakýkoliv prostor. Při výběru pozemku,
harmonizace bytu nebo domu – můžeme tak nastartovat změny
v základních 9 životních oblastech.
Objekty nacházející se ve vaší blízkosti a negativní působení„ „otrávenými
šípy“ neboli šáry? Hrany stavení, koleje...více k tomuto tématu v bodě č. 4
Jestliže máme pole Pa - kua v rovnováze, systém je vyvážený a energie
čchi proudí v harmonii a to je podstatou feng – šuej. Vždy se kreslí s jihem
nahoře, protože to je nejpříznivější světová strana, kam jsou v mnoha
částech Číny obráceny domy. V jangové části domu by se měli odehrávat
jangové činnosti – vaření, pohyb, zábava a v jinové činnosti – spánek,
relaxace.
6
Začátek, kariéra – vodní fontánky, akvária, obrazy s tekoucí vodou,
zvonkohry
JV
JIH
BOHATSTVÍ
PENÍZE
Dřevo
JZ
CÍLE
SLÁVA
UZNÁNÍ
PARTNERSKÉ
VZTAHY
MANŽELSTVÍ
Oheň
Země
Vědění, moudrost – knihovna, věci s poznáváním, mapy, slovníky,
časopisy
Nápomocní přátelé - autority, kterých si vážíme - mudrcové a duchovní
vůdci
Minulost, rodiče – věci z minulosti – fotky, vzpomínky na své předky
VÝCHOD
RODIČE
MINULOST
Dřevo
RODINNÉ
ŠTĚSTÍ
ZDRAVÍ
DĚTI,
BUDOUCNOST
Kov
VĚDĚNÍ
MOUDROST
KARIÉRA
ZAČÁTEK
NÁPOMOCNÍ
PŘÁTELÉ
Země
Voda
Kov
SV
SEVER
Bohatství, peníze - rostliny, jejichž listy připomínají peníze, zlaté věci,
pokladničky nebo truhly
ZÁPAD
bílá
stříbrná
Cíle, sláva, uznání – zde umístěte věci se symbolikou kam směřujete,
vaše vize a představy
Partnerské vztahy, manželství - párové dekorace stejné velikosti, kytky
s listy ve tvaru srdce, svíčky, solné lampy, fotky s partnerem, růženíny
Tipy
- nemějte v sektoru partnerství televizi, počítač s pracovními věcmi,
ledničku (zamrznutí vztahů), zbraně a kaktusy, věci zalité do vosku nebo
skla
- projasněte a posilněte energii křišťály např. ve tvaru srdíčka v oblasti
manželství umístěte dva křišťály. Čistí energii a aktivují tok energie v
místech. Nejúčinnější je zavěsit křišťály doprostřed okna do 1/3 výšky
shora.
SZ
Přenesení Pa – kua na dům nebo byt
Dekorace a doplňky jsme řešili podle jednotlivých místností s přiložením
Pa – kua na vstup do místností. Světové strany mají vliv na rozmístění
místností. Aplikovat Pa – kua na celý dům by v našem případě mělo smysl
jen při vstupu do srubu ze Severu.
Budoucnost - jedná-li se o společnou místnost, můžeme zavěsit fotky
rodiny, dětí - společnou budoucnost rodiny, hojně rostoucí květiny
Rodinné štěstí, zdraví – střed domu nebo bytu 10% plochy, která se
podobá tvaru domu a musí být pod kontrolou
- umístěte křišťály doprostřed největších místností v domě nebo bytě
ze stropu, kde pomáhají udržovat energetickou stabilitu.
Určete si, které dveře jsou v dané místností hlavní, tzn. kterými se vstupuje
nejčastěji. Postavte se k nim zády a přiložte diagram Pa - kua na půdorys
místnosti. Nyní můžete posoudit, v jakém prostoru žijete a nastartovat
změny.
7
Vylepšení sektorů
Charakter dané síly záleží na nás, proto je vždy dobré přihlížet na dům
nebo byt jako celek, na osoby a zvířata, která v něm žijí a potom ladit
společné obytné prostory.
Obklopujte se hezkými věcmi, které vám dělají radost a vyzařují lásku
a pohodu. Obrazy, fotky rodiny a dětí, květiny, svíčky, zvonkohry, fontánky,
domácí zvířata. Pouštějte si příjemnou hudbu. Podstatné je, aby energie
proudila po celé místnosti.
Provádějte změny postupně a sledujte jejich dopady. Každý prostor a lidé v
něm jsou unikátní. V praxi se dostáváme do situací, kdy další faktory
ovlivňují danou situaci a nemůžeme vždy zvolit ideální řešení. Je tedy
nutné zvolit kompromisy a používat svou vlastní intuici.
Pět prvků v sobě obsahuje informace o vnitřní kvalitě energie čchi,
kterou můžete využít pro posílení energie, její kontrolu nebo
vyrovnání ve vašem soukromém i pracovním prostoru. Viz bod č. 1
a příklad z cyklu Tvoření a ročních období jaro, léto, podzim, zima - každý
prvek posiluje a vyživuje ten následující.
Zde tedy upřímně doporučuji dále se vzdělávat v oblasti feng – šuej
např.v kurzu Feng – Shui Academy Online viz bod. č. 8
Význam barev
Příklad, jak můžete provést redukci nebo-li oslabení prvku - silnou energii
Vody v koupelně, můžete redukovat energií Dřeva. My jsme zvolili pro naši
koupelnu barvu zelených obkladů, která se skvěle hodí i pro východní
sektor srubu (obrázek v bodě č. 4.7.). Použili jsme také další doplňky dřevěná polička na kosmetiku a rám okna. Můžete využít i třeba barevnou
předložku, ručníky, které symbolizují daný prvek. Vymalovat vhodnou
barvou.
Do míst, kde se kříží cesty v bytě nebo domě, umístěte zvonkohry 5-ti
elementů – harmonizace všech osob, které v obydlí žijí. Dávejte však
pozor, abyste zvonkohru zavěsili dost vysoko a při procházení do ní
nevráželi hlavou. Zvonkohry rozvádí energii na všechny strany.
světle zelená
světle modrá
žlutá
béžová
žlutá
béžová
bílá
kovová
červená,
oranžová
červená,
oranžová
šedá
žlutá
Hlavní barvy
JIH
červená
oranžová
SEVER
černá modrá
VÝCHOD
ZÁPAD
V sektorech, kde chcete udržet a povzbudit pozitivní energie, udělejte
nápravná opatření. Žádné suché kytky, kytky s listy směřujícími dolů, kytky
se špičatými listy (vhodnější jsou listnaté kytky než jehličnany), prach,
rozbitá světla, knihy s násilnickými názvy, zbraně, umělecká díla vyjadřující
bolest a utrpení, masky a suvenýry z cest taktéž mohou působit negativně.
JIHOVÝCHOD
Každý z nás má datem narození daný životní element – dřevo, oheň,
země, kov, voda. Stejné to je i s předměty, které mají také vibrace těchto
5 elementů – barvy, tvary a materiály viz bod č. 1. Symboly, které
reprezentují síly jin a jang.
SEVEROZÁPAD
JIHOZÁPAD
SEVEROVÝCHOD
8
zelená
hnědá
bílá
šedá
Doplňkové
barvy
žlutá
zelená
bílá
kovová
černá
modrá
kovová
žlutá
Sektor
Zapovězené
barvy
černá
modrá
žlutá
béžová
bílá
kovová
červená
oranžová
šedá
bílá
zelená
hnědá
zelená
hnědá
červená,
oranžová
Jin/Jangová stupnice barev, materiálů, zařízení
Barvy
Materiály
Podlahy,
Stínění oken
doplňky
JANG
JANG
JANG
JANG
červená
kov
mramor
kovové
oranžová
sklo
kámen
žaluzie
žlutá
mramor
dřevo
dřevěné rolety
bílá
kámen
korek
látkové lehké
zelená
dřevo
koberečky
závěsy
modrá
látky
předložky
rolety
deky, pokrývky
těžké závěsy
koberce
JIN
JIN
JIN
JIN
Místnosti
JANG
kuchyň
dílna
předsíň
obývací
pokoj
dětský pokoj
pracovna
jídelna
koupelna
WC
ložnice
JIN
V přízemí jsme v sektoru JV umístili hlavní vchod, který by
měl být dostatečně výrazný, aby přitahoval energii čchi
např. zvonky, zvonkohry. Měl by být označený jmenovkou,
aby bylo jasně dané, kdo v domě bydlí. Květiny přitahují
energii, která vstupuje do vašeho domu.
4.1 hlavní vchod, chodba (JV)
- harmonie, růst, tvořivost, komunikace, nové nápady
TIPY
- k odrážení šárů, zde můžeme použít zrcátko pa – kua,
odráží negativní energie, které by mohli vstoupit
do vašeho domu (jehlanová střecha, vysílač,
transformátor, vysoký strom)
- mějte hlavní dveře vždy čisté a správně zavěšené.
Pravidelně mažte panty, aby neskřípaly a dobře přiléhaly.
Otevírejte je dovnitř domu směrem, kterým jdete
- oddělte vstup do domu a chodbu prahem, který zajišťuje
bezpečí domu a vaší rodiny
9
- chcete-li přitáhnout bohatství, pod rohožku umístěte červenou obálku
s penězi – symbolizují štěstí a bohatství
Obývací pokoj má sloužit k společnému trávení času rodiny a komunikaci.
Neumísťujme tedy všechna křesla a sedačky pouze s výhledem na televizi
nebo krb.
- na vnitřní kliku vašeho domu nebo bytu (lze použít i na kancelář) zavěšte
tři čínské mince – přináší hojnost a prosperitu
Nemějme také sedací soupravy a křesla zády k vchodu, toto platí i pro
pracovny, studovny při takovém směru můžeme cítit pocit nepohodlí.
- nedávejte na stěnu před vstupní dveře zrcadlo – odvádí
energii
Vždy je lepší, když nábytek např. stoly má zakulacené rohy.
- vedle dveří můžete umístit obrázek, znázorňující koně,
pohybující se ve směru do domu
Tipy
- hifi aparatury představují prvek kov, hodí se tedy na západní stěnu
sektoru obývacího pokoje – přináší do domu štěstí
Zahrada a feng – šuej
- koberce slaďte s prvky místnosti – vycházejte z polohy místnosti
a na základě převládajícího prvku vyberte správnou barvu
Tipy
- jestliže plánujete před svým domem zahradu vysaďte
keříky a rostliny před hlavním vstupem do domu
- koberce by měly přibližně kopírovat půdorys pokoje – vytváří to harmonii
naopak koberce s chaotickými a příliš živými motivy nejsou vhodné
- mějte před vstupem volnou plochu - nevysazujte vysoké
stromy a přes den nechte občas dveře otevřené, aby
energie čchi mohla proudit do domu
4.3 Obytné místnosti - ložnice – jin (S,SZ)
- moudrost, klid, sexualita,
4.2 Obytné místnosti – obývací pokoj (Z, SZ)
– romantika, hravost, spokojenost, SZ
Patří k nejdůležitějším prostorům v domě nebo bytě. Odpočíváme v ní,
poskytuje nám klid, pohodu a bezpečí.
– důstojnost, organizovanost
JZ a SZ jsou strany, kde začíná a končí vláda jin/jangových sil jsou tedy
vhodné k činnostem s oběma energiemi.
Nezapomínejme, kde začínal náš vztah? Můžeme v ní prožívat
nejkrásnější intimní chvíle s partnerem. Proto by měla být vždy umístěna
v nejklidnější části domu a co nejdále od hlavního vchodu.
SZ západ se navíc hodí k poslechu hudby a četbě.
Hýčkejme si náš vztah s partnerem. Oddělené ložnice nevěští nic dobrého.
Dobré je umístit obývací pokoj poblíž hlavního vchodu, kdy energie čchi
může volně proudit dovnitř.
10
Tipy
Obohaťte si milostný život
- postel rovná se náš vztah. Věnujte proto jejímu výběru dostatek času –
matrace by měla být jedna velká a ne dvě oddělené matrace.
- růžové ložní prádlo přitahuje lásku a romantiku a červené vášeň a
milostný plamen
- nepoužívejte ložnici jako pracovnu – žádné počítače, televize, šicí stroje
nezapomínejte, že ložnice slouží ke spánku. Všechny elektrické přístroje
vysílají do svého okolí elektromagnetické záření.
- růženín – symbol lásky – dejte si je na noční stolek, pod polštář
- pekingské kachny, umístěné v JZ sektoru ložnice, symbolizují to stejné,
co hrdličky v západní kultuře (lásku a věrnost) - oživí váš milostný život
- zjistěte si v ložnici výskyt geopatogenních zón, abyste neumístili postel
nad jejich křížení nebo pod trámy
- křišťál – symbolizuje matku Zemi a silně působí v sektoru JZ v ložnici
nebo obývacím pokoji - vládne štěstí v lásce a rodině. Zachycuje sluneční
jangovu energii. (je nutné ho před umístěním nejdříve očistit)
- postel by neměla stát naproti dveřím – nohama směrem k nim (tato
pozice odsává z těla energii a lidé takto spící bývají ráno unaveni). Pokud
to není jinak možné, můžete zahradit rohoží, knihovnou, květinovou
stěnou.
- čelo postele by mělo stát u pevné zdi, nejlépe co nejdál od dveří,
rovnoběžnost postele a stěny, oba partneři by měli mít k posteli přístup
- ne zrcadlo proti oknu, proti dveřím, proti posteli - podle tradice feng - šuej
zrcadlo vytváří energii, která narušuje vztah spící dvojice
- není také vhodné mít nad hlavou police, můžou vás ohrožovat
- pod postelí volno a nemít zaskládané věcmi, které nepoužíváme např.
knihami
- ne kovové pružiny v matracích – jako antény zesilují energie
- světlo nainstalujte tak, aby osvítilo celou ložnici rovnoměrně
11
Oheň versus Voda v kuchyni
4.4 Obytné místnosti - dětský pokoj – (J, JZ)
Oheň - sporák, trouba, vařič
Voda – lednice, myčka, dřez
Neměly by být vedle sebe ani proti sobě. Pokud to jinak nejde, je lepší je
mít vedle sebe než naproti sobě.
Je místem pro spánek i pro hru. Je tedy vhodné vyčlenit úložný prostor
pro hračky. Jestliže pokoj obývá více dětí, mělo by každé z nich mít svůj
vlastní koutek např. školáci vlastní stůl. Nejlepší je světlý nábytek
z přírodních materiálů.
Tipy
Ideální pro děti je energie východu s vycházejícím sluncem. Západ se
zapadajícím sluncem se dobře hodí pro živější děti. Platí stejné, co pro
ložnici – odstraňte z dětských pokojů rozbité a nepoužívané hračky,
počítače a televize, které místnost zamořují elektromagnetickým smogem.
Mimo jiné je také izolují a omezují jejich vztahy s rodinou.
- nemějte v kuchyni volně nože s viditelným ostřím
- mějte všechny elektrospotřebiče funkční konvice, toustovače, kávovary,
mixéry přitahujete tak bohatství do svého života
- pravidelně kontrolujte ledničku, neskladujte zbytečně staré jídlo a plesnivé
ovoce a zeleninu, vždy mějte vyprázdněný odpadkový koš a prázdný dřez
4.5 Obytné místnosti - kuchyň (J) a jídelna (JZ)
Kuchyň (J ) - společenský život, emoce a vášeň, sláva, úspěch
Jídelna (JZ) – rodinná harmonie, mateřství, nepřetržitý vývoj
Je dobré propojit prostor kuchyně s obývacím pokojem, kdy je žena
součástí rodinného dění i při práci v kuchyni, návštěvách a ostatních
činnostech.
Stejně tak jako ložnice a celý dům by kuchyň měla být dostatečně
osvícená, uklizená včetně sporáku.
Sporák je místo, kde vaříme je to tedy místo, kde tvoříme své zdraví
a i prosperitu. Z minulosti víme, že nejdůležitějším úkolem žen bylo hlídat
oheň. Jak již bylo napsáno v bodě č. 3 JZ je je spojován s energií ženy a
SZ s energií může – živitele rodiny.
Neinstalujte tedy sporák do sektoru SZ v domě nebo SZ v kuchyni.
Na sporák můžeme také použít diagram Pa – kua. Vařte na všech hořácích
a plotnách rovnoměrně a mějte jeho plochu vždy vyleštěnou.
Podporujete tím sektory bohatství, partnerství, přátelství, rádců. Pokud se
díváte na špinavé plotny a hořáky můžete se cítit unavení, vyčerpaní.
12
4.7 Koupelna, WC – (SV)
4.6 Jídelna (JZ)
– rodinná harmonie, mateřství, nepřetržitý vývoj
Samotná jídelna a ruch v ní je již dostatečným aktivátorem energie čchi.
Stůl by měl být dostatečně veliký pro všechny členy domácnosti a i zde
můžeme použít diagram Pa - kua při zasedacím pořádku.
Barvy v jídelně by měli být jasné, aby zvyšovali chuť k jídlu. Následující
schéma zasedacího pořádku vychází opět ze staré Číny, kdy otec je hlava
domácnosti a matka jeho podpůrná energie.
13
Koupelna a WC jsou problémové, protože představují únik energie.
Z hlediska vlivu světových stran vadí unik energie nejméně ve východním
sektoru (WC) domu nebo bytu. Koupelna patří do sektoru západ. V Číně si
nechávali stavět WC mimo dům.
Pracovní stůl jsme umístili ideálním směrem pohledu na JV – je příznivé
pro růst aktivit a financí, zlepšuje komunikaci a tvořivost J – pro obchod.
Na pracovní stůl můžete také použít diagram Pa – kua. Mějte ho vždy čistý
– nehromaďte dopisy, papíry atd. To samé platí pro zásuvky u stolu, ale i
pro počítač (odstraňujte z PC zastaralé složky a informace).
Tipy
- opravte v koupelně kapající kohoutky a vyčistěte ucpaný odpad. Je to
odtékající a stagnující čchi.
Pa – kua pro stůl
- mějte vždy vyleštěná zrcadla a kohoutky
Začátek, kariéra - v tomto sektoru sedíme
- neskladujte špinavé prádlo k praní a prázdné tuby od past, mastiček,
kosmetiky
Vědění, moudrost - pomůcky, slovníky, normy, zákony
- mějte naplněné držáky na mýdla
Nápomocní přátelé - tužky, pravítka, kancelářské potřeby
- zavírejte vždy dveře, a pokud na dveře do koupelny a WC umístíte
zvnějšku zrcadlo, místnost opticky zmizí
Minulost, rodiče - udělaná práce
Bohatství, peníze - PC , květiny do barvy červené a zlaté
4.8 Pracovna – (JV)
Cíle, sláva, uznání - kalendář s úkoly
Partnerské vztahy, manželství – telefon, kontakty, tel. seznam, vizitky
Původně jsme chtěli pracovnu umístit do sektoru SZ, který je spojován
s energií muže (otcovství, vůdcovství, závazek, odpovědnost
a organizování) s pohledem na JV.
Budoucnost – vše co nás čeká
Při běžném používání dolního patra srubu jsme však zjistili, že jedna
činnost ruší druhou, jelikož je přízemí spojené, odehrává se v něm střídavě
stolování, vaření, hry dětí, sledování televize, návštěvy.
Tipy
- otevřené police vysílají negativní čchi do místností, zarovnáním knih,
šanonů s okraji můžete efekt zmírnit nebo rozptýlit dvířky
V patře domu jsme v sektoru SZ umístili ložnici. Proto jsme změnili
rozhodnutí a pracovnu umístili do sektoru JV – tedy jangové části domu,
která se taktéž hodí pro pracovnu.
- nenechte volně ležet el. kabely
- neseďte zády ke dveřím nebo oknu
14
5. Šáry – hrany, rohy, šikmé zdi, ostré úhly
8. Feng – Shui Academy Online
Co je Feng Shui Academy Online?
Energie čchi by měla volně proudit po místnosti, kdekoli je tok energie
narušen, vzniká, problém např. nemůže-li energie opustit místnost, začíná
stagnovat a působit negativně.
Jsou-li v místnostech hrany, měli bychom je zjemnit kytkami nebo použít
vhodné látky - hrany polic, nábytku, krbů. Do tmavých rohů můžeme taktéž
použít kytky nebo kulaté stolky s lampami.
Šikmé zdi, přeměněné z podkroví na místnosti, vytvářejí vizuální
nerovnováhu. Efektu zvednutého stropu můžeme docílit pomocí zrcadel,
světel, barvy nebo vestavěnými skříněmi pod zkosenými stěnami.
-
-
6. Jehlanové střechy a barva střešní tašky
-
Přístřešek nás chrání před sluncem, větrem, deštěm - sedlová střecha
umožňuje vodě volně stékat, a proto je vhodnější než plochá střecha. Když
plánujete váš budoucí domov, ujistěte se, že vytváříte příznivé čchi pro své
okolí a sousedy.
Nesměřujte vrchol trojúhelníku na sousedovi dveře. Červené a hnědé
střešní tašky jsou příznivější než černé nebo modré, které symbolizují
vodu. Podle mistrů feng – šuej se voda na vrcholku hory vylije z břehů
a přinese ztráty.
-
-
Dvaceti-týdenní online kurz, během kterého je každý týden uvolněno
jedno z celkem 20 profesionálně zpracovaných videolekcí.
Součástí každé lekce je pracovní text a sešit s přesným PLÁNEM
AKCE, abyste vše mohli začít OKAMŽITĚ aplikovat a začali tak
co nejdříve sklízet výsledky u konkrétního tématu.
Celý trénink probíhá v členské sekci, s neomezeným časovým
přístupem, všechna videa máte neustále k dispozici a můžete se k nim
kdykoli vracet.
Díky online podobě tedy může trénink probíhat u Vás doma, na Vašem
oblíbeném místě a v čase, který bude nejlépe vyhovovat Vám
samotným.
Celková úroveň vzdělání je posunuta na další úroveň díky
podpořeomunity stejně naladěných účastníků tréninku, se kterými lze
sdílet postřehy a zkušenosti jednotlivých videolekcí i konkrétních
kroků.
Součástí kurzu je i přítomnost autorky Akademie Zuzany
Michálikové ve fóru členské sekce, která po dobu kurzu odpovídá na
dotazy účastníků a vysvětluje případné nejasnosti
Vyzkoušejte a uvidíte sami!
7. Jak nás ovlivňují geopatogenní zóny
a vodní prameny
Ověřte si před koupí pozemku pro stavbu, zda se na místě nenachází
geologický zlom nebo podzemní vody. V dnešní době je mnoho odborníků,
kteří tyto negativní jevy dokáží najít a odrušit.
Řecké slovo geo znamená „Země“ a pathos „nemoc“ - geopatogenní zóny.
Zejména umístění postelí bychom měli věnovat větší pozornost. Během
spánku nabíráme sílu a energii pro další den.
15
9. Pozvání do srubu
Informační a pracovní schůzky probíhají ve Stropešíně
http://www.ju-sruby.cz/referencni-sruby nebo ve výrobně
(areál třebíčské uhelné sklady Krahulov).
Po domluvě lze zhlédnout jakýkoliv námi postavený srub. Podívejte se
na naše stránky http://www.ju-sruby.cz/videa, kde uvidíte postup
stavby, srubu a také interiér srubu rok po montáži. Dnes, kdy dopisuji
tento eBook se svět nezadržitelně posunuje vpřed. Mění se vnímání
nás lidí, naše vzájemné vztahy vůči sobě, ale i k přírodě a všeho co
k ní patří. Sruby jsou bydlení pro nové tisíciletí pro všechny Ty,
kteří se chtějí k životu v přírodě opět vrátit.
Volejte na tel. číslo
731 105 209
www.ju-sruby.cz
[email protected]
tel. 731 105 209, 721 941 720
Prohlášení
Tento eBook 9 Tipů jak postavit srub podle feng - šuej a být zdravý
a šťastný je informačním produktem. Děkujeme za pochopení
a respektování našich pravidel o šíření materiálu třetím stranám.
Jakékoliv šíření bez souhlasu autora je zakázáno. Informace v tomto
eBooku jsou pouze doporučením a autor nezaručuje a ani nenese
zodpovědnost za případné neúspěchy či úspěchy při jejich aplikaci.
© Jiří Přemysl Urban 2014, majitel firmy
16

Podobné dokumenty