Naše Praha 7

Komentáře

Transkript

Naše Praha 7
NAŠE PRAHA 7
• www.nasepraha7.cz
titul je součástí sítě
6/2014
Ho l e šov ice l B u bny l Bube ne č l Trój a
Do Troji po
novém mostě.
Po čtyřech letech
Václav Noid Bárta: Chlap má ženy
a děti chránit i vlastním tělem
Trojský most začal sloužit
dopravě i chodcům.
více na straně 3
Rozhodnete o milionu.
Když budete hlasovat
V anketě můžete rozhodnout,
kam půjde milion korun
z městského rozpočtu.
více na straně 4
Přední soubor nového
cirkusu bude mít svou stálou
scénu na bývalých jatkách.
více na straně 10
Ne
v c jčt
5 4 e l en
vý 0 0 é P ějš
tý tis 00 ra í
dn ků
ze
ě
Cirk La Putyka
obsadí haly tržnice
Rozhovor na stranách 8 a 9
Víte,
jaký byl
Letenský
Montmartre?
Na Výstavišti
bude
Street
Food Festival
STRANA 10
STRANA 12
inzerce
H L A V N Í
[email protected]
P A R T N E R
„Podívaná, které se momentálně
nic nevyrovná.“ Deník
Ondřej Soukup
Gabriela Osvaldová
V roli pantera Baghíry Jiří Korn
Hudba
Libreto a texty písní
POZOR! V ŘÍJNU AKCE 1+1
Po předložení tohoto inzerátu v pokladně divadla získáte k jedné
zakoupené vstupence druhou pro dítě za 1 Kč. Platí pouze
na představení ve dnech: 10.,11., 12. a 31. října. Nelze kombinovat s jinými
akcemi a slevami. Rezervace na tel.: 296 245 311, e-mail: [email protected]
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ MUZIKÁL SEZÓNY 2013/2014
IMM media
R
R
PLÁNUJETE V PRAZE 7
REKLAMNÍ KAMPAŇ?
- náklad 19 000 výtisků
- distribuce zdarma
do poštovních schránek
- příští číslo vyjde 17. října
I
M
Á
N
S
E
T
Í
V
O
OSL OU
cEL U 7!
PRAH
pro informace o inzerci kontaktujte: Zdeňka Bláhu, tel.: 605 277 077, [email protected]
nebo Víta Vrbického, tel.: 603 786 170, [email protected]
2
Celkový náklad týdeníku
Naše Praha - 537 000 výtisků
SC-341500/09
INZERUJTE
V TÝDENÍKU
NAŠE PRAHA 7!
SC-341501/06
Informace o muzikálech, činohrách a koncertech najdete na www.divadlokalich.cz
Denní zpravodajství na www.nasepraha7.cz
U NÁS NA SEDMIČCE
redaktor:
Martin Solar
tel.: 736 219 468
[email protected]
Do Troji po novém mostě.
Po čtyřech letech
„„O víkendu 4. října byl slavnostně pro veřejnost zpřístupněn Trojský most.
Od pondělního rána začal most sloužit tramvajím i osobní dopravě.
Letné se uleví
Martin Solar
Uplynulý týden musel jistě
potěšit všechny, kteří se již
nemohou dočkat, až se uvede
do provozu tunelový komplex
Blanka. V sobotu byl tunel
v úseku od Letenské pláně až
po Pelc-Tyrolku zpřístupněn
pro zvědavce, kteří tak měli
asi poslední příležitost se tudy
projít po vlastních nohách.
Zároveň byl ten samý den zpřístupněn i nový Trojský most.
A ten byl již v pondělí 6. října
uveden do provozu. Na Blanku
si ještě počkáme až do prosince
– nicméně i to je dobrá zpráva
pro všechny, kteří trpí na Letné
a v Holešovicích nadměrným
hlukem a prašností.
Stavba Trojského mostu začala v roce 2010. Nový most
má sloužit místní dopravě
a nahradit původně provizorní trojský tramvajový
most, takzvaný Rámusák,
který svému účelu sloužil
od roku 1981 do roku 2013.
Most byl zároveň stavěn jako
součást tunelového komplexu Blanka, který má na jeho
trojské straně své vyústění.
Trojský most měl původně stát zhruba 450 milionů
korun. V zadání byl ovšem
původně konstrukčně úplně
jiný most než ten, který byl
nakonec postaven. Změnou
plánů došlo k navýšení ceny
na výsledných 1,3 miliardy
korun.
Díky otevření mostu se
také významně zkrátí cesta
z Holešovic do Kobylis, kam
bude opět jezdit sedmnáctka.
Najdete nás také
na sociální síti Facebook
www.facebook.com/nasepraha7
SVÁTKY
10. 10. Marina, 11. 10. Andrej,
12. 10. Marcel, 13. 10. Renáta,
14. 10. Agáta, 15. 10. Tereza,
16. 10. Havel
praha 7
TUDY JIŽ NYNÍ jezdí auta i tramvaje z Troje do Holešovic.
NOVÝ TROJSKÝ MOST má unikátní konstrukci a klene se nad Vltavou bez jediného pilíře.
Vyberte nejhezčí autobusovou zastávku
Pokud při svých cestách
do práce, školy či za zábavou čekáte na autobus
v místě, na kterém je radost
čekat na váš spoj, neváhejte a zúčastněte se soutěže
o nejhezčí autobusovou
zastávku Pražské integrované dopravy. Návrhy s názvem
a snímkem konkrétní zastávky
posílejte na adresu [email protected] do 24. října 2014. Hodnotí
se vzhled, útulnost pro cestující
i originálnost zastávky.
Ze zaslaných návrhů bude
vybráno deset nejlepších
a z nich bude možné vybrat tu
nejhezčí ve veřejném hlasování
na webu www.ropid.cz. Nejhezčí zastávka bude oficiálně
vyhlášena v prosinci. (mas)
INZERCE
KONTROLA VOZIDLA
POUZE ZA 349 Kč
ZA VÝMĚNU OLEJE TOTAL
1l OLEJE ZDARMA
SC-340149/14
Akční nabídka platí od 1. 10. do 30. 11. 2014
3
praha 7
Denní zpravodajství na www.nasepraha7.cz
Z radnice Prahy 7
Praha 7 transparentní a otevřená občanům
„„V uplynulém volebním období jsme se věnovali rekonstrukcím náměstí a parků, renovovali jsme školní budovy
a modernizovali jejich vybavení, dokončili jsme výstavbu domu pro seniory, rozvíjeli jsme síť sociálních služeb a mnoho
dalšího. Velmi podstatným úkolem však bylo také to, abychom při plnění svých cílů udrželi vyrovnaný rozpočet, hospodařili transparentně a bez dluhů a rozhodovali společně se svými občany.
MUDr. Tomáš Kaštovský
Základním předpokladem
pro odpovědné a transparentní hospodaření bylo
udržet vyrovnaný rozpočet
a nezadlužovat městskou
část. Jsem rád, že se nám to
i v nelehkých dobách podařilo. Zároveň jsme se v maximální míře snažili o to,
aby byl náš rozpočet vyvážený a co nejvíce pokrýval
aktuální potřeby městské
části. Provozní náklady
na chod úřadu, vybavení,
mzdy a služby jsme se snažili
držet v úsporném režimu,
v čemž sehrála pozitivní roli
optimalizace chodu úřadu
a průběžné snižování počtu
úředníků. Díky tomu jsme se
mohli zaměřit na potřebné
investice do rozvoje městské
části.
To vše probíhalo pod
stálým dohledem veřejnosti.
Praha 7 byla jednou z prvních městských částí, která
na svých webových stránkách zveřejňovala všechny
uzavřené smlouvy. Loni
jsme rovněž spustili interaktivní verzi rozpočtu, která dává občanům možnost
využít detailní a přehledné
kontroly nad financemi
Prahy 7.
Pro letošní rok jsme
připravili další zajímavou
novinku, kterou je tzv.
participativní část rozpočtu. V rámci schválených
výdajů byl vyčleněn 1 mil.
Kč, o jehož využití nyní
rozhodují samotní občané.
Jedná se o další z kroků,
které nám v uplynulých
letech pomáhaly zapojovat
veřejnost do rozhodování
Letenští akademici slavili 215
let
AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ, která sídlí na Letné, slaví tento rok
215 let od svého založení. Ve středu 1. října se u této příležitosti v prostorách budovy i přilehlé zahrady konala oslava. Kromě imatrikulace prvních ročníků a křtu
publikace o AVU byl připraven i další program. Na zahradě hráli až do pozdního
večera kapely i DJ, cvičilo se tai-chi, děti si vesele malovaly s absolventkami
školy.
„Odhadem přišlo asi 700 lidí, atmosféra byla úžasná a počasí vyšlo báječně – co
více si přát,“ zhodnotila akci Blanka Čermáková, tisková mluvčí akademie. (mas)
4
o budoucnosti naší městské
části. I díky těmto podnětům a inspiracím jsme
dokázali v roce 2012 obsadit
2. místo v anketě Město pro
byznys či připravit řadu
zajímavých projektů, jako
je nový pavilon MŠ Kostelní, který se zařadil mezi
nejlepší stavby letošního
roku. To vše výraznou měrou přispělo k rozvoji Prahy
7 v atraktivní, moderní
a příjemné místo pro život.
Rozhodnete o milionu.
Když budete hlasovat v anketě
Praha 7 – V rozpočtu městské
části na příští rok se objeví novinka v podobě participativní
části rozpočtu. Díky ní mohou
lidé diskutovat o konkrétních rozvojových projektech
a následně určovat a prosazovat
ty, které se budou realizovat
z veřejných peněz.
Pro tento účel radnice vyčlenila milion korun, o jehož
rozdělení jste mohli rozhodnout
vy, občané Prahy 7.
Návrhy na investiční akci pro
zkvalitnění veřejného prostoru
nebo sportovní akci na veřejně
přístupném místě bylo možné
zasílat do 15. září. Následně
se v rámci setkání Fóra zdravých měst, o kterém jsme vás
informovali v minulém čísle,
hlasovalo o nejzdařilejší zaslané
návrhy.
Vybráno bylo sedm možností,
které jsou uvedeny v tabulce.
Tyto návrhy budou zařazeny
do finální ankety, v níž hlasující
občané rozhodnou o definitivním vítězi. „Anketa proběhne
druhý a třetí týden v listopadu
v informačních centrech městské části a na podatelně Úřadu
MČ Praha 7. Vítězný návrh se
uskuteční v průběhu příštího
roku,“ uvedl Martin Vokouš,
tiskový mluvčí Prahy 7.
Mezi výhody participativního
rozpočtu je uváděn fakt, že zvýšená účast obyvatel na správě
věcí veřejných překonává jejich
obvyklou nechuť k politice a té
lokální zvláště. Všichni obyvatelé mohou volit, jaké návrhy
finančně podpořit. Město či jiné
instituce zrealizují návrhy, jež
obdrží nejvíc hlasů. A v neposlední řadě takto občané získají
určitou kontrolu nad utrácením
financí. (mas)
co vyberete?
ybudování sportovního hřiště
V
v dolních Holešovicích
n O bnova a doplnění odpadkových
košů
n Vybudování nového hřiště pro
seniory v horní části Letné
n Vybudování basketbalového koše
pro děti
n Vybudování kavárny u metra
Vltavská
n Rekonstrukce chodníků v ulici
Letohradská
n Revitalizace okolí mostu
Barikádníků
n
Denní zpravodajství máme i na Facebooku
Senioři běhali i s vnoučaty
VĚK MAJÍ SICE ÚCTYHODNÝ, PŘESTO BĚHAJÍ tak, že by jim leckterý o dost
mladší mohl závidět. Řeč je o seniorech, kteří se v sobotu 4. října zúčastnili
ve Stromovce akce s názvem Seniorská míle. Své síly si zde změřili běžci
starší 60 let, kteří vyrazili na trať dlouhou 1300 metrů. Závod jim odstartovala
legendární atletka Dana Zátopková. V kategorii nad 70 let zví­tězil Vladislav
Dlabač (71 let). Nejstarší účastnicí byla paní Hana Krausová, které je 81 let.
V kategorii „juniorů“ (nad 60 let) byl vítězem Pavel Novák. Vítězi byli ale
všichni, kteří vyrazili na trať! (mas)
vyzkoušeli jste?
CrossCafe na rohu ulic Milady
Horákové a Dukelských hrdinů patří
do české sítě nekuřáckých kaváren.
Příjemné prostředí, přátelský personál
i velký dětský koutek pro vaše
ratolesti, to vše zde najdete, stejně
tak jako kvalitní kávu, čokoládu i různé
dobroty k zakousnutí.
praha 7
Poznejte historii Sedmičky.
Na pouliční výstavě
Na čtyřech místech sedmé
části se objevily netradičně
řešené panely, které u příležitosti oslav 130. výročí ukazují, jak se měnila známá místa
v průběhu času.
Panoramatické výstavní
panely, které jsou umístěny
na Strossmayerově náměstí,
v Letenských sadech u zámečku, na Ortenově náměstí
a ve Stromovce u Šlechtovy
restaurace, ve svém nitru nabízejí více než dvě stě
zajímavých historických
fotografií. Ty byly shromážděny jak od různých institucí,
které byly partnery oslav, tak
i od široké veřejnosti. K vidění jsou vždy fotografie z blízkého okolí výstavního panelu
a názorně tak dokumentují,
jak se prostor i budovy v jeho
okolí za 130 let změnily. Kdo
se odhodlá k troše námahy
spojené s prohlídkou, bude
jistě překvapen, jakými změnami naše čtvrť prošla. (mas)
Kde: Milady Horákové 1, Praha 7
Otevírací doba:
Po–čt: 6:00–21:00
Pá: 6:00–22:00
So: 7:00–22:00
Ne: 7:00–21:00
VÝZNAMNÉ DATUM
13. října 1781 vydal císař Josef II. takzvaný Toleranční patent,
kterým vyhlásil neomezenou náboženskou svobodu. Privilegované postavení si však i po jeho vydání uchovala římskokatolická církev. (mas)
Z radnice Prahy 7
Šlechtovka si zaslouží zachránit a obnovit
„„Bývalý Dolní letohrádek, dnes Šlechtovu restauraci, postavil ve Stromovce hrabě Wratislav z Mitrovic pro císaře Leopolda I kolem roku 1690. Pražané se zde mohli občerstvovat až do 60. let minulého století, kdy byla restaurace pro špatný technický stav zavřena.
Navíc ji v roce 2002 zalila čtyřmetrová povodeň.
Praha 7 a občanské spolky dlouhodobě usilují
o její záchranu. V 90. le-
tech byl objekt – v už
značně zchátralém stavu
- svěřen městské části. Ta
zajistila statické a zabezpečovací práce a zavedla nové
přípojky inženýrských sítí.
Tyto investice přišly na cca
10 mil. Kč. Další rekonstrukci
však zastavila povodeň
v roce 2002.
V březnu 2003 byla mezi
Prahou 7 a hl. m. Prahou
uzavřena smlouva o výpůjčce kvůli zabezpečení
objektu během výstavby
tunelu Blanka. Na základě
této smlouvy se magistrát
zavázal o Šlechtovku pečovat. Od té doby opakovaně proklamoval svůj
záměr budovu zrekonstruovat, ale pokaždé
od něj upustil. Průtahy
kolem otevření Blanky
znamenaly další chát-
rání této kulturní památky.
Za více než deset let své
správy magistrát se Šlechtovkou neudělal nic a nyní
se budova vrací městské
části ve velmi neutěšeném
stavu.
„V současnosti se v mé­
diích objevilo, že se magistrát znovu chystá Šlechtovku
opravit,“ říká místostarosta
Mgr. Daniel Štěpán. „Je
ovšem otázkou, nakolik je
to volební rétorika, i když
je dobře, že soustavný tlak
naší městské části zřejmě nezůstal bez odezvy.
Po zkušenostech z minulých let jsme připraveni
i na variantu, že magistrát ze svého záměru opět
ustoupí. V takovém případě
se po zprovoznění Blanky
pustíme do rekonstrukce
sami. Šlechtovka si zaslouží
zachránit a obnovit.“
AKTUÁLNĚ
Obědové konto
na Praze 7 slaví rok
existence
Právě před rokem bylo
založeno tzv. obědové
konto. Na začátku byla
anketa na třech pražských
školách, z níž vyplynulo,
že 2 % dětí Praze neobědvá, protože si to jejich
rodiče nemohou dovolit.
Místostarosta Prahy 7 Daniel Štěpán proto inicioval
vznik konta, z něhož jsou
obědy hrazeny. „Rozhodně se osvědčilo,“ říká,
„měsíčně ho na Praze 7
využívá kolem 5 dětí
a na kontu máme teď
kolem 40 500 Kč. Chci
poděkovat všem, kteří
na konto přispívají.“
Žádosti o úhradu
obědů lze předkládat
řediteli školy. Na sbírku
můžete přispět u České
spořitelny, Praha 5,
Štefánikova 247/17,
č. ú. 2003844339/0800.
5
velká Praha
Co nového v zoo
Konkurence probudila
slona Mekonga
Samec Mekong, kterého donedávna nechávaly pražské slonice víceméně chladným, změnil
po příchodu svého konkurenta
Ankhora své chování. Úspěšně
pářil Donnu a snad i Janitu!
Mekong byl do letošního srpna
jediným samcem skupiny. Za
celý život zplodil pouze jedno
mládě a ani s pražskými slonicemi v tomto ohledu nebyl nijak
úspěšný. Přitom právě teď jsou
ve skupině tři samice v reprodukčním věku. Proto se Zoo
Praha rozhodla nahradit Mekonga osvědčeným Ankhorem. Ten
je otcem už 11 potomků.
Srpnový příchod Ankhora byl ale
podle všeho impulsem ke změně
v Mekongově chování. „Není
běžné, aby zoologické zahrady
měly dva dospělé sloní samce
najednou. I pro nás je to nová zkušenost, která přináší řadu zajímavých pozorování,“ říká Jiří Javůrek,
vrchní chovatel slonů. (vrs)
Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha
Zprávy z Prahy denně na www.nasepraha.cz
Blanka, Trojský most i prodloužení
metra. Prezentace těsně před volbami
„ Volby by snad měly
být každého půl roku,
aby se alespoň něco
dokončilo, a politici se
tak měli čím chlubit.
vladimír Slabý
Že se nestihlo všechno včas?
A že to stálo „poněkud“ víc?
Ve slavnostních chvílích
„stříhání pásky“ nebo když
se do tunelu či dostavovaných
stanic metra hrnou tisíce lidí,
jdou tyto podružné detaily
stranou…
Tunel Blanka, za který
Praha zaplatí 36,9 miliardy
korun, by se měl otevřít pro
řidiče 2. prosince. Původně
měl být dokončen v roce 2011
a stát o deset miliard méně.
Náklady na Trojský most,
který v Holešovicích navazuje na Blanku, vyšplhaly
z necelé půl miliardy na
1,3 miliardy korun. Nový
úsek prodlouženého metra A,
který bude stát kolem
20,5 miliardy korun (původní cena 18,7 miliardy), se po
několika odkladech (snad)
otevře na jaře příštího roku.
Čím se budou ale politici
chlubit příště? Za poslední
čtyři roky jako kdyby řešili
jen to, jak zabránit svému
trestnímu stíhání za něco, co
Atletické ME: Lístky rychle mizí
Halové mistrovství Evropy
v atletice, které bude 5.-8.
března hostit vysočanská O2
aréna, je spolu s květnovým
mistrovstvím světa hokejistů
největším sportovním podnikem, které se budou v roce
2015 v Praze konat.
„Od letního evropského
šampionátu v roce 1978 na
Strahově jsme obdobnou akci
nepořádali,“ řekl nám Libor
Varhaník, šéf českého atletického svazu, kterého těší
zejména zájem českých fanoušků: „Na nedělní finálový
6
blok je prodaných 86 procent
vstupenek, na sobotní pak 81
procent. A to se ještě neprobudili třeba Němci, kteří
vykoupí bleskově zbytek…“
Na páteční program chystají
pořadatelé originální akci pro
školy, pro které je přichystáno
1000 lístků. Žáci by pak měli
fandit (kromě domácích) té
zemi, jejíž jazyk se učí – Velké
Británii, Francii, Německu,
Rusku…
Celý šampionát má rozpočet
150 milionů korun. Metropole
jako spolupořadatel a spolusignatář smlouvy s Evropskou
atletickou asociací garantuje
například dopravu zdarma pro
akreditované účastníky (jen
závodníků a jejich doprovodu
bude přes 2000), zdravotní
systém, bezbečnostní služby
a podobně. (vrs)
tuneleM blanka mohly během Dne otevřených dveří projít tisíce zvědavců i projet
první nestavební vozidla. Foto: Petr Merta
„způsobili“ jejich předchůdci.
Ti přece rozestavěli Blanku,
rozjeli Opencard, vymysleli
prodloužení metra A…
Dokázali byste říci,
co velkého se v Praze za
poslední volební období postavilo nebo alespoň připravilo? Pár „drobností“ by se
samozřejmě našlo, leckde se
opravily chodníky, a dokonce i celá náměstí. Když
vezmeme dopravu – tramvajové tratě se prodloužily
o neuvěřitelných 300 metrů
(v Dejvicích k nové konečné
v Podbabě), Letenský tunel
se už podruhé za deset let
rekonstruoval…
A dál? Dál skoro nic. Zato
seznam nesplněných slibů
by byl sáhodlouhý. Praha
stále nemá ani zdaleka hotový
vnější (a de facto ani vnitřní)
obchvat, o S-Bahnu se jen
mluví, těch pár nových zastávek otevřených (jaká náhoda!)
měsíc před volbami je jen
velmi mlhavým náznakem.
Výčet všech nedodělků a restů
dokonce vyvolává dojem, že
se Praha nikam nevyvíjí a že
je jí souzeno setrvat v podobě, jakou jí určila divoká léta
českého kapitalismu, jejichž
vyvrcholením byly právě roky
2006 až 2010.
Nezbývá než naděje, že
poslední čtyři roky úklidu
stačily a že se i Praha konečně dočká zajímavějších
časů i plánů, a ne jen planých
a mnohdy i nereálných a nesmyslných slibů.
Jak znáte pražské věže?
Je jednou z nejkrásnějších pražských věží. Je 47 metrů vysoká
a již více než 600 let hlídá vstup
na Karlův most a do Starého
Města pražského, patří k nejpůsobivějším gotickým dílům na
světě. Byla svědkem zničujících
povodní, ale také slavnostních
korunovačních průvodů. Jak
hlásá nápis na zdi: „Památná věž
tato, za krále Karla IV. zbudovaná, byla leta Páně 1874–1878
následkem velkých pohrom
zevrubně opravená nákladem
král. hl. města Prahy.“ Roku 1621
zde bylo pro výstrahu vystaveno 12 hlav vůdců stavovského
povstání, popravených na Staroměstském náměstí. Za třicetileté
války roku 1648 úspěšně zabránila švédskému vojsku vstoupit
do Starého Města, o dvě stě let
později utrpěla během revolučních bouří. Milan horký
Foto: Jan Vrabec
víte, která je to věž?
Odpověď a další podrobnosti
najdete na www.nasepraha.cz.
Celopražská témata na www.nasepraha.cz
velká Praha
Neprovokovat! aneb Co máte dělat,
kdybyste se stali rukojmím teroristy
„ „Zůstaňte sedět! Kdo se hne, je po něm!“ řve
šílený terorista s prstem na spoušti v divadle plném
diváků. I silným chlapům v hledišti mizí úsměv i krev
z tváře, slabší povahy rovnou omdlévají…
V Divadle Na Fidlovačce,
kde cvičení probíhalo, byli
Naštěstí ale jde jen o cvičení,
herci plus 510 statistů, kteří
při kterém Útvar rychlého
všichni věděli, že to je „jen
nasazení (URNA) osvobozoval hra“. A přesto, když v polovině
figuranty z rukou teroristů.
představení vtrhli do hlediště
Neprovokovat. To je jedi„teroristé“, zamávalo to skoro se
né, co člověk, který by měl
všemi. „I chlapům, kteří se ještě
tu smůlu a stal se rukojmím,
prvních pár minut usmívali,
může v takové situaci dělat.
se opravdu doslova rozklepala
„Je to ohromný nápor na psy- kolena, že nemohli ani stát,
chiku,“ říká pro náš týdeník
a zbledli jako křída, když si pro
Libor Lochman, šéf URNA,
ně přišel ‚agresor’ a naznačil
a dodává, že je zcela zbytečné
jim, co s nimi udělá. A někohrát si na hrdinu. Agresora
lik osob jsme museli z divadla
dráždí hysterie, ale i třeba oční vynést, protože zkolabovaly,“
kontakt. „Lidé by se měli sna- uvádí příklad psychické náročžit být šedou myší, poslouchat nosti byť jen cvičného zásahu
byť i sebenesmyslnější pokypro obyčejné lidi Lochman.
ny, protože v tu chvíli o nich
V polovině září měla URNA
rozhoduje terorista. A ten se
během týdne hned tři akce.
s vámi mazlit nebude - vytáh- Naštěstí všechny cvičné,
ne si vás z davu a zastřelí.“
protože žijeme v zatím relavladimír Slabý
Když budete uvažovat nad
nabídkami několika firem –
vždy je lepší porovnávat několik nabídek – zavolejte zkusmo
na jejich zákaznické linky.
Uvidíte, jak rychle se dovoláte,
zjistíte, jak kvalifikovaně vám
personál odpovídá. Klidně
si připravte složitou otázku,
protože s jednoduchými věcmi
se na zákaznickou linku pravděpodobně obracet nebudete.
Všímejte si také, zda jsou tyto
Cena bývá při výběru nového
hovory bezplatné.
dodavatele energií hlavním
Sledujte také, kdo z dodakritériem. Je to logické, proto- vatelů má zákaznické centže právě snaha snížit náklady
rum, které můžete navštívit.
za elektřinu či plyn je hlavním Protože leckdy je jednodušší
důvodem, proč možná i vy
osobní jednání, než obsáhlé
uvažujete o změně dodavatele. telefonáty. Je takové centrum
Rozhodovat se však jen podle
ve vaší čtvrti? Jak je dostupné?
ceny může časem přinést
Určitě také přečtěte všechna
značné rozčarování.
ustanovení smlouvy. Tu nikdy
Lákadlo nízké ceny může
nepodepisujte hned! Čím
totiž skrývat minimálně dva
menším písmem jsou body
problémy: špatný zákaznicsmlouvy napsané, tím větší
ký servis a skryté „fígle“ ve
pozornost jim věnujte. Když
smlouvě. Obě možnosti mohou narazíte na nejasnosti, ptejte
časem převážit nad výhodou
se. A ptejte se klidně i na Enernižší ceny. A mohou vést až
getickém regulačním úřadě.
k tomu, že se z výhody stane
To je pro dodavatele nejvyšší
nevýhoda.
autorita. (red)
tivně klidném regionu. Kromě
Divadla Na Fidlovačce to
byl únos autobusu a útok na
slapskou přehradu. „Všechny
tři zásahy jsme dělali spolu se
zahraničními kolegy. Doba
je bohužel hrozná, nebezpečí
teroristických útoků roste,“
přiznává Lochman s tím, že
nejsme jako národ mentálně
vůbec připraveni na brutali-
tu, která zachvátila například
Blízký východ.
URNA nezasahuje jen v případech teroristických útoků
nebo únosu osob či dopravních
prostředků, ale také se podílí
na ochraně nejvyšších státních
návštěv, jako byl například
pobyt amerického prezidenta
Baracka Obamy, nebo při nejrůznějších summitech.
INZerce
Existuje mnoho důvodů, proč si zvolit za svého
dodavatele elektřiny a plynu právě nás. Férové jednání
s každým zákazníkem je jen jednou z našich výhod.
Dlouhodobě výhodné ceny
ve srovnání s ostatními dodavateli
Smlouva na dobu neurčitou
bez skrytých a aktivačních poplatků
Mnoho způsobů komunikace
zákaznická linka, chat, e-mail,
sociální sítě, návštěva pobočky
Etický kodex
dodržujeme pravidla
Etického kodexu obchodníka
www.3-e.cz
@ [email protected]
SC-341233/02
Změna dodavatele energií se
vyplatí. Když si dobře vyberete
zbYteČné hrdinství je sebevražda. Raději před teroristou sklonit hlavu a být šedou myškou.
800 080 800
7
rozhovor
Rozhovory najdete na www.nasepraha7.cz
Václav Noid Bárta: Chlap má ženy
„ Tak s vámi tam dole budu dělat rozhovor? ozvalo
se zpod stropu chodby Hudebního divadla v Karlíně,
když skončila zkouška nového muzikálu The Addams
Family. Z více než dvoumetrové výšky, do které
vyrostl díky speciálním chůdám, se na nás šklebil
sluha Lurch alias Václav Noid Bárta. „To je role podle
mého gusta, bojoval jsem za ni! Takový trošku dege,
ale velmi výrazný týpek,” směje se.
vladimír Slabý
Ovšem v té roli toho moc nenahrajete ani nezazpíváte…
Zato jeho bručení mi jde skvěle!
A navíc - kdy se mi zase poštěstí
celé představení se jen pohupovat a mít nad kolegy navrch?
Ale je to dřina… (Odepíná si
chůdy a vysvětluje): Jsou lehké,
hliníkové, speciální konstrukce, takže se v nich volně hýbu.
Jenže když je máte čtyři hodiny
na sobě, je to sakra znát.
Fyzičku máte tedy dobrou?
No… teď jsem zrovna v objemovce, jak říkají kulturisté.
Tloustnu spolu s manželkou
(modelka Gabriela Dvořáková), za chvíli se nám má
narodit potomek.
Kdy?
Koncem října. Sranda bude,
pokud se narodí sedmadvacátého, to mám zrovna narozeniny!
Dokázal byste tedy v případě
ohrožení ženy zasáhnout?
Stoprocentně. Každý chlap
by měl bránit jakoukoliv ženu
a jakékoliv děti vlastním
tělem, jinak je to bačkora. Porval jsem se kvůli každé holce,
se kterou jsem chodil. I kvůli
Lucce Bílé (Noid byl dříve
jejím manželem), když se do ní
navážel v hospodě jeden nalitý
otrapa.
Vaše práce je taková, že se
domů vracíte hodně pozdě večer. Je Praha v noci bezpečná?
Já osobně strach nemám. Ale
děsně, fakt děsně se bojím
o své blízké. Mojí neteři je
devět, a co se stalo teď té
malé Elišce, je prostě strašné.
Rozhovor vznikal ve chvíli,
kdy média informovala o zavraždění školačky z Klášterce.
Dokázal byste použít zbraň?
Ano.
Role táty se nastudovat
dopředu nedá, ta se musí zažít.
Už máte novou roli otce nastudovanou?
Nastudovat se to asi nedá,
jen zažít. Ale těším se moc!
Otcovství je jediný a opravdový smysl života. Tvrdím,
že všechno, co chlap dělá, je,
aby měl úspěch, aby nalákal
samici a zachoval své geny.
To je prostě příroda. A já mám
jistotu, že moje DNA už půjde
dál.
Získat samici je věc jedna, postarat se o ni druhá…
Ta otázka má dvě roviny.
Jedna je postarat se hmotně, tedy o jídlo, o střechu,
proto zpívám, hraji, skládám,
a druhá je ochránit ji v nebezpečí.
8
A kdybyste ji neměl?
Tak bych využil thajský box,
kterému se věnuji s přestávkami od svých devatenácti.
Naučil mě ovládat tělo a i trochu jinak přemýšlet. Pro mě
je to jedna ze super relaxací,
nemusím šetřit hlasivky ani
přemýšlet, co a jak zahrát...
Takže odpočíváte v tělocvičně?
Nejen tam... Miluju přírodu,
hory, turistiku! S bráchou Štěpánem jsme předloni byli ve Finsku, ve sněžnicích jsme šlapali
ve sněhu, na obloze polární záře,
v dálce vyli vlci, prostě fantazie!
Neměli jste z vlků obavy?
Vůbec ne. To, jak jsou vlci prezentovaní ve filmech, je naprostý
SPeCIÁlnÍ chůdy, díky kterým noid v roli sluhy lurcha ční nad všemi svými hereckými
kolegy. Foto: Petr Merta
nesmysl. Vlk na vás nikdy nezaútočí, bojí se vás. Raději se přemístí.
A ostatně právě z vlků vznikli
domestikací první psi. Zaútočí na
vás spíš divoký kanec.
Vy máte psa?
Tři, společně s bráchou. Přerostlého rotvailera Arnolda,
mopse Kony a zakrslého čivaváka Rockyho. Předtím jsem
měl ještě čivavu Ramba, ale ten
zůstal u bývalé přítelkyně.
sudcích. Jíme hovězí, a pro
Indy je kráva posvátné zvíře.
Jíme vepřové, a pro muslima je
to nepředstavitelné. Číňani jedí
psy – a to je zase proti našim
zvyklostem. Jsem přesvědčen,
že masem budoucnosti je pro
lidstvo právě hmyz, protože je
plný proteinů.
Promluvil z vás řezník, kterým
jste se vyučil?
(směje se) Jo, řezník! Řezničina mě akorát přivedla k veTa jména psů jen dokreslují, že
getariánství. Strašně jsem byl
rozhodně nepatříte mezi gaučo- znechucený systémem, jak se
vé povaleče…
se zvířaty zacházelo, tak jsem
Já se nebojím pokoušet hrani- přestal jíst maso. Ale už ho
ci vlastních možností. Absol- zase jím, nebojte.
voval jsem třeba velmi drsný
kurz přežití, kdy jsem musel
Jak dlouho vám vegetariánství
jíst červy nebo můry.
vydrželo?
Rok a půl, pak jsem začal dělat
Co bylo nejtěžší?
thajský box a ten mě z toho
Rozdělat ve sněhu oheň. Bez
vyléčil. Zjistil jsem, že tělo
sirek, samozřejmě. Musíte najít nedokáže nedostatek bílkovin
borovou kůru, ta nejlépe hoří,
nijak nahradit.
vysušit ji pod bundou, pak
z bundy dostat peříčko nebo
Vy máte rád zvířata, že?
vatu, podle toho, co máte na
Moc, všechna. Proto jsem třesobě, pomocí škrtadla a něčeho ba už třetím rokem patronem
kovového udělat jiskru. A pak
obecně prospěšné společnosti
se můžete ohřát a uvařit si.
Pesos.cz. To není nijak mediálně zajímavé, ale o to potřebA červy a můry?
nější. Sbíráme prostředky pro
Proč ne? Je to o hlavě, o předpsí útulky, nafotili jsme třeba
Denní zpravodajství na www.nasepraha7.cz
rozhovor
a děti chránit i vlastním tělem
kalendář, nakupujeme granule, psí deky...
S bratrem bydlíte v rodinném
domku v Uhříněvsi. Centrum
vás nelákalo?
Já jsem Pražák jak poleno,
narodil jsem se u Apolináře,
vyrůstal jsem pod nuselským
mostem, pak řádil ve Strašnicích,
Klánovicích a nakonec zakotvil
v Uhříněvsi. Vůbec toho, že rodiče z centra odešli, nelituji.
Sám jste se vrátit nezkoušel?
Zkoušel, ale když mi na Jarově,
kde jsem měl pronajatý byt,
třikrát za sebou propíchli pneumatiky, usoudil jsem, že mi je
fakt líp jinde. Práce v centru jo,
ale k domácí pohodě potřebuju
zahradu, kde si můžu pěstovat
bylinky a péct buřty!
týdně musím vařit, to si úplně
vyčistím hlavu. Ale ne nějaké
rychlovky. Pomalé vaření,
které provoní celý dům, aby
to probublávalo, pomalu se to
táhlo, ovar třeba…
Co jíte nejraději?
Klasiku. Kachnu se zelím
a knedlíky. Jsem Čech a na knedlíky nedám dopustit. Ostatně
knedlík je přece vařený chleba
a pivo zase chleba tekutý.
Bylinky k vaření?
Jasně! Miluji kuchyni! Minimálně jednou dvakrát
Jste v kuchyni spíš klasik, nebo
experimentujete?
Klidně se pustím i do mexické
nebo indické kuchyně. Jenže
když něco dělám, chci to poznat do hloubky. Díky tomu
poznám, co je ve mně a na co
mám.
Vaříte tedy podle receptů?
Snažím se je dodržet co
nejpřesněji. Nevařím podle
těch současných, ale podle
starých, třeba z osmnáctého
století. Nutí mě to i hledat
původní přísady, nebo najít
adekvátní náhražky.
noID v hledišti karlínského divadla. Foto: Petr Merta
profil
václav noid bárta (* 1980)
rockový zpěvák, hudební skladatel,
textař, herec a dabér.
Pochází z muzikální rodiny, otec je
textař a režisér, matka je zpěvačka.
Dá se vaření srovnat
s hudbou? Třeba že svíčková Stroganoff je symfonie,
a míchaná vajíčka lidový
popěvek?
(dlouho přemýšlí) Asi ne.
Když děláte složité jídlo
a povede se, tak chutná skoro
všem. Ale složitá muzika, jako
je moderní jazz nebo soudobá
vážná hudba, všem rozhodně
nechutná.
celý rozhovor najdete na
www.nasepraha7.cz
INZERCE
INZerce
chcete změnit svou práci
a vydělávat víc?
NAŠE PRAHA
týdeník všech Pražanů
www.nasepraha.cz
HLEDÁME TALENTOVANÉ
MANAŽERY INZERCE!
jsme jedno z největších vydavatelství v České republice působící na trhu již 14 let.
v současné době startujeme nový ambiciózní projekt pro Prahu. z tohoto důvodu
hledáme do našeho týmu pracovité a samostatné kolegy/kolegyně.
PoPis Pracovní Pozice:
Vyhledávaní a oslovování budoucích i stávajících zákazníků, nabídka a prodej
reklamy v titulu s největším počtem výtisků v Praze, zjišťování potřeb klientů
a doporučení řešení jejich dalšího rozvoje pomocí našich medií.
Tvorba cenových nabídek, reporting, běžná administrativa.
European Tour
Největší metalová událost roku!
Požadujeme:
Pracovitost, otevřenost, poctivost, iniciativu a samostatnost.
Plné pracovní nasazení.
Ochotu neustále se vzdělávat.
Radost z práce s lidmi.
Prokázání bezúhonnosti, minimálně středoškolské vzdělání.
Předchozí obchodní praxe výhodou.
Práce na ŽL.
Uživatelskou znalost práce na PC.
Zažijte nejslavnější metalové muzikanty všech dob během jednoho večera na jednom pódiu!
Metal All Stars jsou:
JAMES LABRIE
DREAM THEATER
JOEY BELLADONNA
ANTHRAX
GEOFF TATE
ex-QUEENSRŸCHE
CHUCK BILLY
TESTAMENT
CRONOS
VENOM
DAVE ELLEFSON
MEGADETH
GUS G.
FIREWIND, OZZY
VINNY APPICE
ex-BLACK SABBATH, DIO
BLASKO
OZZY, ROB ZOMBIE
ROSS THE BOSS
ex-MANOWAR, DEATH DEALER
CARMINE APPICE
ex-KING KOBRA, VANILLA FUDGE
nabízíme:
Adaptační program pro nově nastupující.
Průběžné doplňování obchodních
i odborných znalostí a dovedností.
Možnost velmi atraktivního výdělku.
Možnost profesního růstu v rámci obchodní sítě i celé společnosti.
Finanční garance do začátku, bonusy, provize.
Kvalitní podporu, ověřené produkty, know-how.
Dynamický kolektiv.
Kancelář na prestižní adrese v centru Prahy,
100m od Náměstí Republiky.
6. 12. 2014 PRAHA Forum Karlín
Pořadatel:
Info o koncertu:
www.pragokoncert.com
Hlavní partneři:
Předprodej:
SC-341435/02
KOBRA PAIGE
KOBRA AND THE LOTUS
chcete se stát členem našeho týmu?
své životopisy posílejte na e-mail: [email protected]
SC-341500/15
ZAKK WYLDE
OZZY/BLACK LABEL SOCIETY
9
volný čas
TIP NA VÝLET
Parní víkend v Lužné
Pozvánky a tipy na www.nasepraha7.cz
Výstava: Jaký byl Letenský Montmartre?
„„Výstava v galerii Scarabeus je pořádána k 130. výročí Prahy 7 a věnuje se
především lokalitě Letné a jejímu spojení s uměleckým životem soustředěným kolem Akademie výtvarného umění.
Martin Solar
V sobotu a neděli 11. a 12. října
můžete nasednout na Masarykově nádraží do parního vlaku
a v rámci tradiční akce Poslední
parní víkend se s ním vydat
na výlet do Lužné u Rakovníka. Vlak bude odjíždět v 8:10
a do Lužné přijede v 10:05.
Zpět do Prahy se bude vracet
ve 14:35.
Vlaková souprava je sestavena
z historických vozů, v jejichž
čele je lokomotiva Šlechtična.
V cíli si mohou návštěvníci v luženském železničním muzeu
prohlédnout expozici o historii
železnice nebo se svézt úzkorozchodnou parní lokomotivou
č. 21. Zajištěno bude občerst­
vení, prodej upomínkových
předmětů a železniční literatury. Po buštěhradské lokálce
navíc budou jezdit dobové
motorové vlaky. (mas)
Rozhledna
v botanické zahradě
je otevřená
Rozhledna Čestmíra Sušky,
slavnostně pokřtěná v září,
se konečně otevřela zvědavým návštěvníkům. Zdržení
způsobilo čekání na kolaudační souhlas.
„Rozhledna bude přístupná dle otevíracích hodin zahrady až do konce října. Pak
ji z bezpečnostních důvodů
uzavřeme a opět odemkneme prvního dubna příštího
roku,“ uvedla ředitelka trojské botanické zahrady Věra
Bidlová. (mas)
10
Na výstavě se dozvíte o historii
Letné, Letenských sadů, Královské obory, Akademie výtvarných umění, Výstaviště,
Vodárenské věže, proměnách
stavebních stylů architektury
nájemních domů a výtvarných
dílech této lokality. Textovou část doplňují historické
pohlednice, dobové fotografie
a mapy.
Druhá část expozice připomíná umělecký život horní
části Letné v okolí AVU, které
se v období první republiky
přezdívalo svobodná republika výtvarníků nebo také
Letenský Montmartre. Důvodů
k tomuto pojmenování bylo několik – obdobně jako pařížský
Montmartre se i ten pražský
nachází na kopci a v obou místech měli umělci své ateliéry.
ČILÝ KULTURNÍ ŽIVOT na Letné byl vždy spjat s Akademií výtvarných umění.
Letenské ateliéry byly projektovány nejen do půdních prostor činžovních domů, ale také
do přízemních staveb ve vnitroblocích. Najdete je v ulicích
Na Výšinách, Nad Královskou
oborou, Jana Zajíce, Čechova
a v mnoha dalších letenských
domech. Architekti, malíři, sochaři a další osobnosti
z uměleckého světa se scházeli
v ateliérech, letenských kavárnách a hospůdkách, kde se
vedly nekonečné debaty…
kam se obrátit
Kde: Jana Zajíce 7, Praha 7, www.galeriescarabeus.cz
Kdy: 26. 9 – 30. 11. 2014, denně 11–18 hod.
Vstupné: platí na prohlídku výstavy a do muzea kávy Alchymista: do 6 let
zdarma, snížené 40 Kč (žáci, studenti, senioři); plné 80 Kč
Cirk La Putyka obsadí haly tržnice
V areálu Pražské tržnice,
bývalých jatek, se připravuje
projekt nového divadelního a uměleckého prostoru,
za nímž stojí přední soubor
žánru nového cirkusu Cirk La
Putyka.
Multifunkční prostor ponese
název Jatka 78 s podtitulem
Místo pro nové umění. Haly 7
a 8, které byly původně určené
k porážce zvířat, jsou součástí
trojlodního objektu v severovýchodní části památkově
chráněného areálu. V současnosti jsou prázdné, nevyužité
a chátrají.
Svůj domov tady najde nejen
Cirk La Putyka, ale i další
současné soubory, které zatím
nemají svůj stálý prostor pro
zkoušení a uvádění představení. Jde například o 420PEOPLE, Lenku Vágnerovou, nezávislé projekty režijní dvojice
SKUTR a další.
Zkušební provoz odstartuje
5. listopadu velkolepé zahájení, kam bude vstup zdarma.
DEJTE DĚTI NA ...
aikido
Zkušební program pak poběží
až do 19. listopadu.
„Po celkové rekonstrukci
prostoru, ke které dojde v roce
2015 či 2016, by zde měl vzniknout plně vybavený divadelní
sál s kapacitou 350 diváků,
místo pro zkoušení představení, cirkusové workshopy pro
veřejnost, galerie, bar, klub
i skladovací prostory,“ uvedl
principál souboru, herec Rostislav Novák. (mas)
Aikido je japonské bojové
umění, které využívá účinné
obranné techniky pracující
na principech kontroly rovnováhy útočníka a využití
energie jeho útoku k vlastní
obraně.
Akikido centrum Fudoshin přijímá do svých řad nové zájemce
ve věku 7 až 14 let. Tréninky
jsou v pondělí a ve čtvrtek
od 16:40 do 18:10. Cvičení přináší dětem zlepšení fyzické
kondice, obratnosti a koordinace. Při cvičení jsou vynechány úderové a destrukční
prvky. Cvičení pro děti
stojí 450 korun měsíčně,
při závazném přihlášení
čtvrtletní částka snížena
na 1100 Kč. (mas)
Kontakt: Korunovační 29, Praha 7,
www.aikidocentrum.cz
Pozvánky a tipy máme i na Facebooku
Muzeum Lega překvapí svou velikostí
Pražské muzeum Lega, které
najdete na Národní ulici, je
ve svém oboru nejen největším
muzeem barevných kostiček
u nás ale i na světě.
Muzeum se specializuje
na historii stavebnice Lega a návštěvníci se můžou těšit na více
než 2500 unikátních modelů.
Ve třech podlažích a na 340 m2
je k vidění 20 tématických expozic, které jsou složeny z více
než milionu dílků. Nechybí
zde souboje statečných rytířů,
kouzelný svět Harryho Pottera
či vesmírné lodě Star Wars. Můžete obdivovat i unikátní modely světoznámých historických
památek. Nemůžou chybět ani
rafinovanější mechanismy Lega
Technik jako jsou různé modely
Největší přehlídka
designu začala
Praha v těchto dnech ožila
největší přehlídkou designu
ve střední Evropě.
Od 7. do 12. října zde
totiž probíhá Desgin Blok
– pražský týden designu
a módy, který nabízí bohatý program v pěti netradičních budovách v centru
Prahy. V každé z nich bude
umístněn jedna část programu, ať již je to Superstudio Evropa, Superstudio
Hra, Openstudio, Art House či Fashion stage. Město
však nebude žít designem
jen v galeriích a buticích,
ale také na ulicích. (mas)
O TOM, CO VŠE SE DÁ z lega postavit, se můžete přesvědčit v muzeu této
stavebnice. Foto: Legoprojekt
moderních či starých lokomotiv, jezdících vláčků a dalších dopravních prostředků.
Zajímavý je i pohled na starší
stavebnice z dob, kdy tato
hračka u nás byla nedostupným
zbožím. (mas)
volný čas
kontakt
Muzeum Lega
Národní 31, Praha 1
Po–Ne: 10:00–20:00 hod.
Cena: 200/130 Kč
Více informací najdete na www.designblok.cz
INZERCE
OUTLET STORE
Dělnická 9, 170 04 Praha 7 - Holešovice
tel.: +420 725 377 617
www.monmarstore.cz
otevírací doba: pondělí - pátek 11 - 18 hod
sobota
11 - 17 hod
neděle
11 - 19 hod
SC-341420/02
SC-332509/47
kabelky · boty · bižuterie · šátky
SC-341457/01
f/nasepraha7
řádková inzerce
•• Přímý zájemce koupí dva byty v Praze.
Menší byt pro dceru 1-2+1 a větší
byt pro sebe 3-4+1. Na vystěhování
nespěchám, vyplatím exekuce, lze
i před privatizací. Kontakt 608 661 664
•• Družstevní byty: prohlášení vlastníka, převody bytů do vlastnictví, SVJ.
Tel.: 724 304 603.
•• Žaluzie. Akční ceny, zaměření a konzultace zdarma. T.: 603 715 285,
www.interierservisgroup.cz.
•• Máte na víc! Trénování paměti-indiv.
konzul., workshopy, tel.: 730 635 153,
[email protected]
11
kulturní tipy
Kulturní přehled je na www.nasepraha7.cz
MŮJ TIP
Kulturní redaktor:
Martin Solar
tel.: 736 219 468
[email protected]
FESTIVAL
DIVADLO PRO DĚTI
Hurvínkova nebesíčka
Jak se přihodilo, že se Hurvínek s Máničkou
setkali se svérázným znalcem zvířat doktorem Kytlem, s jeho kocourem Petrklíčem
a hubatou kavkou Francim?
To se dozvíte v novém představení, které se
jmenuje „Hurvínkova nebesíčka“. Hurvínek,
Mánička a jejich chlupatý kamarád Žeryk
se totiž ocitnou v podivuhodném domě
Kde: D
ivadlo Spejbla a Hurvínka
zvaném Nebesíčka, který se tu a tam zjeDejvická 38
vuje na Malé Straně! Celý tento pohádkový
Praha 6
příběh začíná ve chvíli, kdy se Hurvínek
Kdy: 16. října, 10:00
rozhodne naučit Žeryka mluvit lidskou řečí… Cena: 110 Kč
VÝSTAVA
KONCERT
Duše věcí:
Emila Medková
a Pavel Nešleha
Street Food Festival
Po květnovém úspěchu z Holešovic (více než 5000 návštěvníků) a srpnovém z Brna (více než 3500 návštěvníků) míří Street Food Festival pro změnu
na Výstaviště, konkrétně do Tiskárny na Vzduchu (Areál Výstaviště 67).
Kvalitní, pestrá a originální nabídka jídel připravená profesionálními i amatérskými performery z toho nejlepšího ze street foodu, česky tedy pouličního
jídla, je jednou z hlavních myšlenek tohoto festivalu.
Akce je určena všem, kteří se chtějí dobře najíst, rádi zkouší nové a baví
je netradiční prostory. Své si zde ale najdou i ti, kteří se chtějí přijít prostě
pobavit, poslechnout si dobrou hudební produkci a dozvědět se hodně
zajímavostí při doprovodném programu.
Akce má i svůj dobročinný rozměr, protože část z obratu poputuje na Domov
sv. Karla Boromejského, který se stará o nemocné seniory a který pomáhá
navrátit zpět do běžného života skrze práci v domově odsouzené ženy.
Výstava fotografií Emily Medkové
a Pavla Nešleha se koná v rámci
festivalu Fotograf – Vidět a věřit.
Jejich fotografie se liší námětem,
formátem i provedením. Vycházejí
ze skutečnosti a přitom nejsou popisné. Nezobrazují sice člověka, ale
jejich hlavním tématem je naše pomíjivost, nejistota, zranitelnost.
Kde: G
alerie DOX
Poupětova 1
Praha 7
Kdy: 10. října – 23. listopadu 2014
Cena: 180/90 Kč
VÁŽNÁ HUDBA
Kde: T iskárna na Vzduchu
Stromovka
Praha 7
Kdy: 12.–13. října
The Beatdown
Kanadská hudební skupina The Beatdown pochází
z Montrealu.
Ve čtyřčlenném složení (Alex Giguere, Pascal Lesieur,
Jovan Savoie, Nicolas Fizzwano) hraje ska a reggae
muziku, která je místy hodně ovlivněna rock’n’rollovým
zvukem 60. let. Kanaďané jsou nyní na evropském
turné, v jehož itineráři Praha nemůže chybět! Český
support zajistí Chaotic.
Kde: C ross Club
Plynární 23
Praha 7
Kdy: 12. října, 21:00
Cena: zdarma
POUŤ
KONCERT
Leoš Janáček –
Glagolská mše,
Věčné evangelium
Symfonický orchestr Českého
rozhlasu řízený dirigent Tomášem
Netopilem nahrál a vydal na CD
objevnou premiérovou nahrávku
Janáčkovy Glagolské mše.
Escape The Fate + New Year‘s Day + Abyss
Watching Me
V klubu Podnik se 17. října představí tři kapely, které je možné zařadit
do žánrové škatulky post-hardcore či screamo.
Hlavním tahákem večera je skupina Escape the Fate z amerického Las Vegas.
Kde: klub Podnik
Bubenská 1,
Praha 7
Kdy: 17. října, 20:00
Cena: 450 Kč
12
Toto dílo je sice všeobecně známé,
nikoli však v původní autorově verzi
označované „září 1927“, v níž zaznělo
při brněnské premiéře a která je poprvé zachycena teprve na právě vydané
nahrávce. Věčné evangelium - další
Janáčkovo dílo, které na novém albu
je, patří naopak ve světě téměř k neznámým. Nová Netopilova nahrávka
může pomoci toto pozoruhodné dílo
opět vrátit na koncertní pódia. Cena: 199 Kč
Břevnovské posvícení
Velkou pouťovou akci v areálu Břevnovského kláštera
si můžete užít od 9. do 12. října.
Nebudou chybět stánky, pouťové atrakce pro všechny
generace, různá hudební vystoupení a ohňostroj v sobotu i v neděli od 19 hodin. Součástí poutě je i staročeská vesnice s velkým počtem prodejních a řemeslných
stánků.
Kde: M
arkétská 1
Praha 6
Kdy: pá 14:00–24:00, so 10:00–24:00, ne 10:00–22:00
Cena: do areálu se vstup neplatí
Denní zpravodajství na www.nasepraha7.cz kultura/volný čas
DIVADLO
Trasy vlasů
První premiérou letošní sezóny produkce divadla Alfréd
ve dvoře bude inscenace Trasy vlasů, která se stane součástí
programu mezinárodního festivalu 4 + 4 dny v pohybu.
Představení skupiny Ryba řvoucí propojuje výtvarné umění se
scénickým. V hravých výtvarných akcích autoři odhalují jemné
zákonitosti toho, jak vlasy ovlivňují náš život. Premiéra se bude hrát
v paláci U Stýblů, reprízy na domovské scéně proběhnou v listopadu. Kde: palác U Stýblů
Václavské náměstí 28
Praha 1
Kdy: 13. října 2014, 19:30
Cena: 200/150 Kč
MUZEUM
Cukrárny a cukráři
V zámku Ctěnice se až do 1. března koná výstava, která zachycuje stručnou historii cukrářského řemesla.
Součástí výstavy je např. ruční stroj na výrobu zmrzliny, skleněná
máselnice, tvořítko na sněhové koule a mnoho dnes již zapomenutých cukrářských nástrojů a nádob.
Kde: Muzeum hl. m. Prahy - zámecký areál Ctěnice
Bohdanečská 259/1
Praha 9–Vinoř
Kdy: 21. září – 1. března 2015
Cena: 100/50 Kč
VÝSTAVA
Lucie Svobodová – Maxwellova rovnice
Říjen ve znamení
fotografií
Po celý měsíc říjen bude
Praha hostit festival Fotograf,
který bude hned v několika
galeriích propagovat médium
fotografie a jeho širší začlenění do současného umění.
Téma čtvrtého ročníku festivalu zní „Vidět a věřit“.
„Naším cíle bylo vést k zamyšlení, co fotografie jako
médium znamená, jak bývá
čtena a je-li fotografie otiskem
reality, či ne,“ uvedla Markéta
Kinterová, umělecká ředitelka
výstavy. V souvislosti s festivalem se v průběhu října
koná osm akcí (přednášky,
diskusní fóra či performance)
a téměř dvacet výstav. Více
informací najdete na www. fotografestival.cz (mas)
Lucie Svobodová spojuje ve své tvorbě výtvarné umění a moderní technologie.
Výstava Maxwellova rovnice představuje v Národní galerii její
olejomalby a světelnou instalaci. Sedm abstraktních obrazů Lucie
Svobodové, které na výstavě uvidíte, vznikalo pomocí dialogu
autorky s počítačem.
Kde: Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
Praha 7
Kdy: 1. října – 11. ledna 2015
Vstupné: 200/100 Kč, platí pro návštěvu všech expozic
KŘÍŽOVKA – JE JEDNOU Z NEJSTARŠÍCH STAVEB TOHOTO DRUHU VE STŘEDNÍ EVROPĚ.
13
servis
přistavení kontejnerů
13. 10. Čechova,
Nad Královskou oborou
13. 10. Osadní, Dělnická
14. 10. U Městských domů,
Poupětova
14. 10. U Vody, Jankovcova
Nadace pomáhá
i radí seniorům
Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci poskytuje
bezplatně odborné poradenství pro seniory a jejich
blízké. Odborníci jim mohou
poradit například, když tápou
v systému sociálních dávek či
když potřebují získat vhodnou
kompenzační pomůcku.
„Zaměřujeme se také na terénní pečovatelské služby,
kdy dobrovolníci pravidelně
navštěvují seniory a pomáhají
jim v domácnosti nebo jim
dělají společníka, se kterým si
mohou popovídat,“ řekla nám
Taťána Kuchařová. (vrs)
kam se obrátit
Kontaktní místo:
- pasáž Kotva, Revoluční 1003/3,
Praha 1 - v pondělí od 10:00 do 12:00
a ve středu od 13:30 do 15:30
- atrium pavilonu A v Ústřední
vojenské nemocnici - vojenské
fakultní nemocnici, U Vojenské
nemocnice 1200, Praha 6, každé
úterý a čtvrtek od 10:00 do 14:00
Telefony a email:
Mgr. Kateřina Bláhová, 725 692 170,
[email protected]
Mgr. Tereza Brunerová, 773 283 762,
[email protected]
Užitečné informace na www.nasepraha7.cz
Podzimní čištění ulic pokračuje
V průběhu celého října bude v ulicích Prahy 7
probíhat tradiční podzimní čištění ulic.
Řidiči by proto měli sledovat dopravní značení v místech, kde parkují, a včas reagovat
na nutnost svůj vůz v daný den zaparkovat
jinde. Přeparkovat na chodník ovšem není to
správné řešení – součástí úklidu je totiž i jejich
čištění. (mas)
nejbližší termíny čištění
13. 10.
chodník přilehlý k chodníku u AVU ul. U Akademie, Gerstnerova, Kamenická (Veletržní–Gerstnerova), Malířská, Milady
Horákové (Kamenická–Letenské náměstí) – pravá strana,
Ovenecká (Milady Horákové–Nad Královskou oborou),
Sochařská, Strojnická (Umělecká–Dukelských hrdinů),
U Akademie, U Studánky, Umělecká
14. 10.
Františka Křížka, Haškova, Heřmanova (Dukelských hrdinů–Kamenická), Kamenická (Milady Horákové–Veletržní),
Kostelní (Kamenická–Františka Křížka), Letohradská
(Kamenická–Františka Křížka), Milady Horákové (Dukelských
hrdinů–Františka Křížka) – jednostranně, Milady Horákové
(Františka Křížka–Kamenická) – oboustranně, včetně zálivu,
Pplk. Sochora (Dukelských hrdinů–Františka Křížka), Veletržní – záliv č. 24, Veverkova (Milady Horákové–Veletržní)
15. 10.
Dukelských hrdinů (od č. 15 k č. 1), Dukelských
hrdinů (Strossmayerovo náměstí–nábř.
Kpt. Jaroše), Janovského (Strossmayerovo
náměstí–Na Ovčinách), Kostelní (Františka
Křížka–Dukelských hrdinů), Milady Horákové (Františka Křížka–Dukelských hrdinů)
– jednostranně, Na Ovčinách, nájezd na nábř.
Kpt. Jaroše, Skalecká, Strossmayerovo náměstí (Dukelských
hrdinů–Janovského) - pravá strana pouze ruční čištění,
Stross­mayerovo náměstí (Janovského –Antonínská) – pravá
strana, Strossmayerovo náměstí (vozovky kolem kostela),
Veverkova (Milady Horákové–Kostelní), Vinařská 16. 10.
Antonínská (Bubenská–Strossmayerovo náměstí), Dukelských
hrdinů (Strossmayerovo náměstí–Veletržní), Farského, Heřmanova (Dukelských hrdinů–Bubenská) – podél Řezáčova
náměstí, pouze ruční čištění, Janovského (Strossmayerovo
náměstí–Veletržní), parkoviště Bubenská, Pplk. Sochora
(Dukelských hrdinů–Bubenská), Řezáčovo náměstí – pouze
ruční čištění, Schnirchova (Heřmanova–Veletržní), Stross­
mayerovo náměstí (Janovského–Antonínská) – levá strana,
Šternberkova, U Smaltovny (Veletržní–Heřmanova)
17. 10.
Bubenská (Strojnická–U Výstaviště), Dukelských hrdinů
(Strojnická–Veletržní), Jablonského, Janovského (Veletržní–Strojnická), Na Šachtě, Rajská, Schnirchova (Veletržní–
Strojnická), Strojnická (Bubenská–Dukelských hrdinů),
Šimáčkova, U Elektrárny, U Papírny (včetně slepého
úseku k ŽZ), U Smaltovny (Veletržní–Strojnická), Veletržní
(Bubenská–U Smaltovny–Schnirchova) – 2x parkoviště,
Za Papírnou, Železničářů (Na Šachtě–Bubenská), Železničářů (Plynární–U Papírny) včetně slepého úseku.
Už jste dostali své volební lístky? A máte všechny?
V těchto dnech by již všichni
oprávnění voliči měli mít své
hlasovací lístky k volbám
do zastupitelstev a Senátu
ve svých poštovních schránkách.
Volební lístky obdrží všichni občané zapsaní ve volebním seznamu případně jeho
dodatku, což jinými slovy
znamená, že jsou přihlášeni
k trvalému pobytu na Praze 7.
Modrá obálka by měla obsahovat hlasovací lístky pro volby do Zastupitelstva městské
části Praha 7, Zastupitelstva
hl. m. Prahy a do senátu. Ty
jsou označeny jako volební obvod č. 27 Praha 1. Kromě hlasovacích lístků je ještě v obálce
oznámení o době a místě konání voleb a informace o tom,
jak volit do zastupitelstev.
Volební lístky by měl každý
obdržet nejpozději do 7. října.
Pokud se tak nestalo, je možné
si hlasovací lístky vyzvednout
osobně na odboru správních
agend MČ Praha 7, 2. patro,
kanceláře č. 271–275. (mas)
PR
14
KRÁTKODOBÉ POBYTY. „Fungují
vlastn� jako takový malý hotel, ovšem
s �adou p�idaných hodnot, nap�íklad
službami sjednanými na míru, osobním seznámením s klientem a jeho
zapojením do nabízeného programu,“
popisuje Ji�í Martinka.
Rodiny, které mají o krátkodobé ubytování svých p�íbuzných zájem, �eší obvykle
tytéž obavy. Aby babi�ku n�kdo denn�
zkontroloval, že je v po�ádku, pomohl jí,
s �ím pot�ebuje, dohlédl na pitný režim,
popovídal si s ní, p�ípadn� zamezil nápad�m jako je samostatná vým�na žárovky
�i nákup zboží od podomního dealera.
P�esn� to Zátiší nabízí, cena týdenního
pobytu se pohybuje od šesti do deseti tisíc
a krom� služeb zahrnuje i celodenní stravování a úklid v polovin� a na konci týdne. V rámci zavád�cích cen je nyní možné
objednat pobyt za zvýhodn�nou cenu,
zhruba o t�icet procent nižší. Krom� krátkodobého pobytu se službami nabízí areál
i takzvané BYDLENÍ NA ZKOUŠKU.
Jde o m�sí�ní pobyt v nájemním byt� za
necelých osm tisíc korun a to v�etn� poplatk�. Ambicí t�chto pobyt� je sou�asn�
i p�edvést klient�m jakési „demo“, malou
ochutnávku toho, jaký je život v Zátiší
den co den. Veškeré informace jsou k dispozici na www.zatisi.cz a také na �ísle
702 026 046. Zájemci si mohou domluvit
sch�zku �i nezávaznou prohlídku objektu.
SC-340635/04
M�že se to stát i vám - staráte se o babi�ku, d�de�ka, pratetu, strýce, máte je nade
vše rádi, jenže najednou musíte pry�. Na
operaci, dovolenou, do lázní… zkrátka
�ešíte problém, kdo bude po ruce, kdyby
váš p�íbuzný pot�eboval pomoc. �ešení
m�že prob�hnout ke spokojenosti všech.
Jde o krátkodobé – takzvané odleh�ovací – pobyty. V �esku nejsou žádnou
novinkou, bydlení pro lidi, kte�í pot�ebují do�asn� v�tší pé�i, pomoc �i dohled nabízí celá �ada za�ízení r�zného
typu, v r�zné kvalit� a také s r�znou
obsazeností. Letos poprvé m�žete podobnou službu využít i v Zátiší v pražských Kunraticích. „Chceme, aby si
senior ubytovaný práv� u nás p�ipadal
na obdobn� báje�né dovolené, na jakou
odjela jeho pe�ující rodina,“ vysv�tluje
Ji�í Martinka, �editel projektu ZÁTIŠÍ, NADSTANDARDNÍHO BYDLENÍ PRO SENIORY.
Svou koncepcí je projekt Zátiší v Praze ojedin�lý. Jsou to dva bytové domy
s celkem 130 samostatnými byty, soukromou zahradou, atriem, zázemím
pro obyvatele a prostorem pro další
služby, jako je nap�íklad restaurace
�i rehabilitace, to vše postavené p�ímo na míru a p�izp�sobené pot�ebám
senior�. Areál nabízí byty k prodeji
�i pronájmu pro trvalé bydlení, �ást je
však vyhrazena práv� na zmi�ované
SC-340635/03
Tak trochu jiná dovolená
Krátkodobé ubytovaní pro seniory vy�eší vaši nep�ítomnost
DRAMA
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
85%
Taková, jaká jsi
PÁTEK
17. 10.
ČTVRTEK
16. 10.
STŘEDA
15. 10.
ÚTERÝ
14. 10.
PONDĚLÍ
PO 13. 10. / ČT2 / 21:55
Italsko-španělské drama z roku
1978 je uváděno k nedožitým devadesátinám slavného herce Marcella Mastroianniho a ke stému výročí režiséra tohoto filmu Alberta
Latuady. – Zahradní architekt Gi-
PSYCHOLOGICKÝ
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Dobré světlo
ulio je znuděný padesátník žijící
v odumírajícím manželství. Setkání s mladičkou Franceskou
odstartuje další z jeho početných
avantýr. Dívka ho však nečekaně
hluboce zasáhne. Jeho zamilova-
SERIÁL
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Život a doba soudce A.K.
David Švehlík v titulní roli nového českého seriálu pokračuje
v řešení případu miliardáře Pauluse a jeho ženy. Tentokrát nejde
o jejich syna, ale o finanční vypořádání mezi manžely.
ústupkům a kompromisům.
A jednou za to bude muset
zaplatit. V hlavní roli Karel
Heřmánek.
Režisér Karel Kachyňa natočil
v roce 1986 příběh čtyřicetiletého maloměstského architekta Viktora Průchy. Žije si
docela dobře, ale ví, že zajištěnou existenci získal díky
TELEVIZNÍ TIPY NA VÍKEND
Vladimír Menšík:
Humor je vážná věc
SO 11. 10. / ČT1 / 20:00
SERIÁL
DOBRODRUŽNÝ
Zábavný pořad k nedožitým pětaosmdesátinám skvělého herce,
komika a vypravěče Vladimíra
Menšíka. Pásmo je sestaveno
z ukázek jeho vystoupení, vzpomínek pamětníků i scének, které
si dobře pamatujeme z jeho
mistrovského podání.
Policajti z centra
Kongo
Hercule Poirot
ST 15. 10. / ČT1 / 20:00
ST 15. 10. / Nova / 22:25
Český seriál (2012) pojednává
o propojení organizovaného
zločinu s policií a komplikované cestě za zjednáním spravedlnosti. Hrají: Filip Blažek, Roman Zach, Alois Švehlík ad.
Americký film (1995). V Kongu byli povražděni členové telekomunikačního koncernu.
Protože jednou z obětí je syn
šéfa společnosti, ten rozjede
rozsáhlé vyšetřování případu.
AKČNÍ
nadějné. Ale než stačí pátrání
rozjet, šéf ochranky Bílého domu mu sdělí, že vraha už mají.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Vražda v Bílém domě
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
80%
ČT 16. 10. / Nova / 22:15
Na toaletě v Bílém domě objeví uklízečka mrtvolu ženy. Vyšetřováním je pověřen detektiv
Regis a agentka Nina Chance.
Regis se pustí po stopách, kterých je sice málo, ale jsou
SERIÁL
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII0III
80%
Neviditelní
PÁ 17. 10. / ČT1 / 20:00
nost nabourá starý přítel, který
mu připomene, že před sedmnácti lety měl poměr s její matkou.
Giulio se propadá do nejistoty,
zda dívka, která mu tak učarovala, není jeho dcera…
PO 13. 10. / ČT1 / 21:00
ÚT 14. 10. / ČT2 / 22:00
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
tv tipy
POHÁDKA
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Rumplcimprcampr
PÁ 17. 10. / Nova / 20:20
Sedmý díl komediálního seriálu
o těch, kteří žijí mezi námi, ale my Česká pohádka s Jiřinou Bohdaje nevidíme. Šéf české vodnické ra- lovou v hlavní roli. V malém krády Hubert Vydra má spadeno na
Eda se ale nevzdává a když se
vodníka Eduarda Barettiho kvůli
dozví, že si jeho Johana chce
jeho petici za zviditelnění vodníků. vzít mladého Roberta Vydru,
Borsalino
NE 12. 10. / ČT2 / 20:00
Francouzsko-italský thriller
z roku 1970 s Jeanem-Paulem
Belmondem a Alainem Delonem
ve filmové adaptaci příběhu
skutečných gangsterů, kteří „operovali“ v Marseille ve 30. letech
minulého století.
85%
SO 11. 10. / ČT2 / 20:00
Kriminálka Anděl
NE 12. 10. / Nova / 20:20
Další detektivní příběh z cyklu filmů o geniálním belgickém detektivovi, kterého mistrně ztvárnil herec David Suchet. – Už dlouho si
Poirot přál strávit klidný víkend ve
svém novém venkovském domku.
A zdá se, že se to tentokrát povede. Ale to by nesměl přijmout pozvání na večeři od lady Angkatellové, jejíž hosté se druhý den
rozdělí na oběti a podezřelé….
lovství vládne král Valentýn a jeho
moudrá choť. Země není moc bohatá, a tak by bylo dobře, kdyby si
jejich jediný syn našel zámožnou
nevěstu. Ani jeden z nich netuší,
že si ji už našel. Je to sice krásná
dívka, ale chudá. Když to královna
zjistí, vezme věci do svých rukou.
V příměstském lese se najdou
pozůstatky mrtvého těla, jež kriminalisté považují za další oběť
usvědčeného sériového vraha.
Brzy je však jasné, že půjde
o jiného pachatele.
Fotografie v TV tipech jsou převzaty z fotoservisu televizí nebo volně šiřitelnách zdrojů
13. 10.
Praktický servis na www.nasepraha7.cz
85%
obávaný Sikorský. A podpoří
Edu. Hrají: J. Bartoška, K. Sobota, K. Hádek, I. Chýlková ad.
rázně se proti tomu postaví. Do
Prahy přijede sjednat pořádek viceprezident Sladkovodní aliance,
www. tv-pohoda.cz
, nejaktuálnější televizní časopis
Vydává Strategic Consulting, s. r. o., IČ 257 929 20 • šéfredaktor Přemysl Souček, odpovědný redaktor Martin Solar, e-mail: [email protected] • Manažeři inzerce: Vít Vrbický tel.: 603 786 170,
e-mail: [email protected] • Zdeněk Bláha tel.: 605 277 077, e-mail: [email protected] • Zdeňka Bradáčová tel.: 602 322 171, e-mail: [email protected] • Adresa
vydavatele, redakce a distribuce: Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 816 821 • Stížnosti a podněty k distribuci: tel: 605 292 899; e-mail: [email protected] • Náklad 19 000 výtisků •
Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu • Vychází každý týden.
VYDAVATEL ČASOPISU
JE DRŽITELEM
Do každého domova patří
15
VS
VS
HC SPARTA PRAHA
HC VÍTKOVICE STEEL
NE 12. 10. 2014
OD 17.00
HC SPARTA PRAHA
MOUNTFILED H. K.
PÁ 24. 10. 2014
OD 18.30
HC SPARTA PRAHA
HC VERVA LITVÍNOV
VS
ÚT 14. 10. 2014
OD 18.30
HC SPARTA PRAHA
HC ENERGIE KARL. VARY
VS
PÁ 31. 10. 2014
OD 18.30
LUCIE
HRBKOVÁ
fanynka
od dětství
AN
ROMČEK
Í
L
VENC ťanský
spar noušek
fa
Š
TOMÁINEK
L
ROpitán
ka rty
Spa
Více informací naleznete na www.hcsparta.cz
SC-341206/15
SC-340976/81
Předprodej vstupenek na www.ticketportal.cz a Zákaznickém centru Tipsport areny.

Podobné dokumenty

Naše Praha CENTRUM

Naše Praha CENTRUM pářil Donnu a snad i Janitu! Mekong byl do letošního srpna jediným samcem skupiny. Za celý život zplodil pouze jedno mládě a ani s pražskými slonicemi v tomto ohledu nebyl nijak úspěšný. Přitom prá...

Více

Naše Praha 6

Naše Praha 6 pářil Donnu a snad i Janitu! Mekong byl do letošního srpna jediným samcem skupiny. Za celý život zplodil pouze jedno mládě a ani s pražskými slonicemi v tomto ohledu nebyl nijak úspěšný. Přitom prá...

Více

Zde - Ronnie.cz

Zde - Ronnie.cz o  averzi vůči posilovně či fitness centru. Všeobecně totiž usilují o zmenšení, především v exponovaných partiích, jak jsme si už řekli. Brání se tak posilování, protože ho mají spojené s nárůstem ...

Více

Naše Praha 3

Naše Praha 3 PánsKá, dámsKá a dětsKá móda za velmi příznivé ceny

Více

braskovske noviny 4-2007

braskovske noviny 4-2007 úvěry, jak tomu v řadě případů jiných obcí bývá. Mám obrovskou radost ze šikovnosti lidí, kteří se v letošním roce snažili získat finanční prostředky z jiných fondů, než právě obecních. Nesmírnou ra...

Více

Umění darovat

Umění darovat deset housek místo jedné, protože jim to přijde výhodnější a devět nakonec vyho‑ dí do popelnice. Neví, že si z nich můžou vyrobit strouhanku. Je to s podivem, ale lidé nemají informace. Proto je t...

Více

Naše Praha 7

Naše Praha 7 Denní zpravodajství na www.nasepraha7.cz U NÁS NA SEDMIČCE redaktor: Martin Solar tel.: 736 219 468 [email protected]

Více

Příručka - Azbestus.cz

Příručka - Azbestus.cz alespoň 30 minut – ale pamatujte, klíčem je hrát denně. Pokud nemáte čas, zkuste minimální dávku alespoň 45 minut jednou za dva dny.

Více