Stáhněte si leták s podrobným programem (PDF 1,2 MB)

Komentáře

Transkript

Stáhněte si leták s podrobným programem (PDF 1,2 MB)
Folklorní viktoriánské slavnosti
v Krušnohoří 2013
Oslavte s námi den folkloru. Přijďte si zatančit, zazpívat a ochutnat krušnohorský folklor.
Kdy? 27. 7. 2013 od 14:00 hodin. Kde? Lesná v Krušných horách
Nadační fond Obnova Krušnohoří a obec Deutschneudorf zvou všechny milovníky
muziky a tance na přehlídku folklorních souborů z různých koutů Čech, Moravy a Německa.
Program:
13:50 – 14:00
14:00 – 14:05
14:05 – 14:20
14:20 – 14:40
14:40 – 15:00
Slavnostní průvod všech
souborů v lidových krojích
Zahájení
Krušnohor
skupina
„Schwartenbergmusikanten“
Skejušan
15:00 – 15:20
15:20 – 15:40
15:40 – 16:10
16:10 – 16:40
16:40 – 17:10
17:10 – 17:50
rodácká skupina Waldhäuser
Jirkovák
Krušnohorská dudácká
muzika
Dyleň
Slovácký krúžek Prušánky
Lipina
Doprovodný program:
Slavnostní zakončení II. ročníku Krušnohorského sochařského sympozia: vernisáž vytvořených děl, volba
nejsympatičtějšího sochařského díla, dražba vítězné sochy pro dobročinné účely.
Prohlídka Krušnohorského muzea s praktickými ukázkami tradičních řemesel a tvořivé dílny
(paličkování, tvoření na hrnčířském kruhu, předení na kolovrátku, pečení a zdobení perníčků atd.)
pod taktovkou členů Horského klubu Lesná, o.s.
Slavnosti budou zakončeny klasickou lidovou tancovačkou se skupinou Šrumšrum po 18:00 hod.
Vstupné zdarma.
Akce se koná za každého počasí. V případě nepříznivého počasí je připraven pártystan.
Na vaši návštěvu se těší organizátoři a vystupující soubory.
www.obnovakrusnohori.cz
www.gemeinde.deutschneudorf.net
Tento den je finančně podpořen z FMP, Programu Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou
a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013.
1.
Arboretum, geopark, dětské hřiště
2.
Sídlo Nadačního fondu
Obnova Krušnohoří, zázemí pro
workshop folklórních skupin
3.
Odpočívadlo sv. Huberta
5.
Kaple sv. Antonína
6.
Venkovní tvůrčí dílna sochařů
7.
Parkovací plochy pro veřejnost
8.
Parkovací plochy pro pořadatele
a účinkující
9.
Horský hotel a restaurace Lesná
10.
Víceúčelové hřiště
11.
Malé dětské hřiště
12.
Vernisáž vyhotovených děl
ze sympózia
Pártystan s občerstvením
a zázemím pro návštěvníky
14.
Krušnohorské muzeum
15.
Hlavní pódium
7
2
Trasa slavnostního průvodu
souborů v krojích
4.
13.
8
1
3
4
5
9
3
6
7
13
11
10
14
8
7
15
12
Die viktorianische Folklorfeier
im Erzgebirge 2013
Feiern Sie mit uns den Tag der Folklore. Kommen Sie mit uns tanzen, singen und Erzgebirgische Folklore auskosten.
Wann? Am 27. 7. 2013 ab 14:00 St. Wo? Lesná (Ladung) im Erzgebirge
Stiftungsfond Erneuerung des Erzgebirges und Stadt Deutschneudorf
laden wieder alle Freunde der Musik und des Tanzes zur der Schau der Folkloregruppen
aus verschiedenen Teilen Böhmens, Mährens und Deutschlands.
Programm:
Festumzug mit allen Gruppen
15:20 – 15:40 Jirkovák
in Volkstrachten
15:40 – 16:10 Erzgebirgische Dudelsack
14:00 – 14:05 Eröffnung
Musik
14:05 – 14:20 Krušnohor
16:10 – 16:40 Dyleň
14:20 – 14:40 Wirt´s Hausmusikanten
16:40 – 17:10 Slovácký krúžek Prušánky
14:40 – 15:00 Skejušan
17:10 – 17:50 Lipina
15:00 – 15:20 Die Heimatgruppe
„Waldhäuser“ aus Hohndorf
Zusatzprogramm:
Der Höhepunkt des II. Jahrgangs vom Erzgebirgischen Bildhauersymposium: Vernissage der Ausstellung
der Skulpturen, die während des Bildhauersymposions entstanden sind; Auswahl der sympathischsten
Skulptur; Versteigerung der Sieger-Skulptur für einen caritativen Zweck.
13:50 – 14:00
Die Museumsbesichtigung mit den Vorführungen von traditionellen Handwerken (Klöppeln, Arbeiten
an der Töpferscheibe, Spinnen mit dem Spinnrad, Backen und Dekorieren von Pfeffernüssen, usw.),
die durch die Mitglieder vom Horský klub Lesna, o.s. vorgeführt werden.
Ab 18:00 Uhr beendet die klassische Volkstanzunterhaltung mit der Gruppe Šrumšrum die Feier.
Eintritt frei.
Beim schlechtem Wetter wird die Veranstaltung im Partyzelt durchgeführt.
Alle Organisatoren und Mitwirkenden freuen sich auf Ihren Besuch.
www.obnovakrusnohori.cz
www.gemeinde.deutschneudorf.net
Dieser Tag ist finanziell von FMP, Programm Ziel 3 zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen
dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2007 – 2013 unterstützt.
1.
Arboretum, geologisches Park,
Kinderspielplatz
2.
Sitz von Stiftungsfond Erneuerung
des Erzgebirges , Umfeld für
Folkloregruppen
3.
Festumzugsstrecke in Volkstrachten
4.
Rastplatz St. Hubert
5.
Kapelle St. Antonin
6.
Äußere Kreativwerkstatt
7.
Besucherparkplätze
8.
Parkplätze für Organisatoren
und Mitwirkende
9.
Berghotel und Restaurant Lesná
10.
Mehrzweckspielplatz
11.
Kleiner Kinderspielplatz
12.
Ausstellung der Skulpturen, die
während des Bildhauersymposiums
entstanden sind
13.
Partyzelt – Imbiss und Umfeld
für Besucher
14.
Das erzgebirgische Museum
15.
Hauptpodium
8
7
2
1
3
4
5
9
3
6
7
13
11
10
14
8
7
15
12

Podobné dokumenty

Horský areál Lesná - Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, ops

Horský areál Lesná - Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, ops Vzdělávací a volnočasové programy pro děti i dospělé Informační centrum Lesenská pláň Naučná a zážitková stezka spojující Lesnou a německou obec Deutschneudorf Krušnohorské muzeum – Lidový dům a Ka...

Více