Digitální peristaltické pumpy Ismatec REGLO

Komentáře

Transkript

Digitální peristaltické pumpy Ismatec REGLO
Digitální peristaltické pumpy Ismatec REGLO
Kompaktní multikanálová peristaltická erpadla
Malá, p esná, tichá a unikátní - vypouklé kladky a vydutá podložka pro hadi ky
Zachází jemn s kapalinami (ideální pro živé bu ky)
Zvýšená stabilita dávkování, zvýšená opakovatelnost
Zaru uje optimální centrování trubi ky
pro erpání a dávkování malých objem kapalin
6, 8 a 12 kladek na rotoru pro extrémn nízké pulsy
6 provozních režim a funkcí kalibrace
MS/CA Click'n'go kazety poskytující definovaný a reprodukovatelný p ítak
Op rná dráha
Kazety MS/CA na zacvaknutí
– snadná manipulace
– automatické nastavení p ítlaku
– definované a reprodukovatelné podmínky
– každý kanál umož uje výb r jednotlivé hadi ky
– 6 vále
= vyšší pr tok
– 12 vále
= menší pulzace
Ovládací panel
– 6tla ítková membránová klávesnice
– displej LED
Provozní režimy
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kalibra ní funkce
– pro pr tok (ml/min)
– pro dávkování objem (ml)
Rychlost rotoru
–
–
–
–
–
erpání rychlostí pohonu (ot./min)
erpání pr tokem (ml/min)
pr toky nastavené ze závodu pro všechny dostupné velikosti hadi ek
dávkování podle objemu (ml)
dávkování podle asu (0,1 s až 999 hod)
dávkování podle objemu b hem p ednastaveného asu
interval dávkování podle objemu s pauzou
interval dávkování podle asu s pauzou
nastavení po tu dávkovacích cykl
nastavení doby pauzy (od 0,1 s až do 999 hod)
zp tný chod rotoru pro dávkování bez ukápnutí
obousm rný chod
1,6–160 ot./min (2kanálové verze)
1,0–100 ot./min (4kanálové verze)
nastavitelné v krocích po 0,1 ot./min
digitální nastavení rychlostí se spušt ním/zastavením
ovládání uzav eného obvodu rychlosti (ot./min) nezávislé na tlaku
PLATNÉ DO: 25/02/2011
Pr tok
(ml/min na kanál)
Kanály
Vále ky
Rychlost (ot./min)
Cena(K )
Promo cena (K
bez DPH)
MS-2/06
0,003–68
2
6
3,2–160
39 312
34 679
MS-2/08
0,002–57
2
8
3,2–160
40 976
36 153
MS-2/12
0,002–38
2
12
3,2–160
44 460
39 218
MS-4/06
0,002–43
4
6
2,0–100
40 898
36 083
MS-4/08
0,002–35
4
8
2,0–100
41 912
36 972
MS-4/12
0,001–24
4
12
2,0–100
44 980
39 686
Model
MANEKO, spol. s r. o.
Na Pískách 71
16000 Praha 6
tel: 23333 5638
23333 5639
23333 6645
www.maneko.cz
email: [email protected]
fax: 23333 2656

Podobné dokumenty

židle do vaší laboratoře

židle do vaší laboratoře ení dvanácti vzork cca 7 minut, kapacita až 20 parametr na jeden vzorek s možností individuální volby parametr , alternativn lze využít panely (komplexní, p edopera ní, jaterní, ledvinový). Funkce ...

Více

InSight™ Giardia Ag Rapid Test

InSight™ Giardia Ag Rapid Test st rku se vzorkem vložte do tuby s pufrem a krátce zamíchejte (5 sec). vyjm te kazetu z fólie a položte ji vodorovn na st l. do vzorkové jamky "S" dávkujte 3 kapky suspenze. vyhodnocení testu v int...

Více

Grafická uživatelská rozhraní

Grafická uživatelská rozhraní GUI - Graphical User Interface umožňuje snadno a pohodlně ovládat počítač a dobře se orientovat v informacích původně pouze CLI (Command Line Interface) - ovládání pomocí příkazové řádky z...

Více

JARNÍ MANEKO NOVINY 2009

JARNÍ MANEKO NOVINY 2009 Výrobce nabízí široký sortiment laboratorních a průmyslových ultrazvukových čistících lázní, ultrazvukových homogenizátorů a také ultrazvukový reaktor např. pro přípravu bioaktivních suspenzí, pro ...

Více

Srovnání video serverů AXIS

Srovnání video serverů AXIS Více úrovní hesel, filtrování IP adres, HTTPS ! ifrování, IEEE 802.1X autentifikace

Více

Micropaq bezdrátový telemetrický monitor

Micropaq bezdrátový telemetrický monitor Monitorování pacienta i po opu t ní p ijíma em Úspora asu a lep í pé e o pacienta díky pokrytého prostoru obrazovce p ímo v míst jeho pobytu. Kontrola signálu elektrod p ímo u pacienta Nastavení al...

Více