ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na zimní výcvikový kurz (ZVK)

Komentáře

Transkript

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na zimní výcvikový kurz (ZVK)
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na zimní výcvikový kurz (ZVK)
SUPŠ sv. Anežky v České v Českém Krumlově organizuje zimní výcvikový kurz s rozšířenou výukou jízdy na
carvingových lyžích nebo na snowboardu podle základních pedagogických dokumentů pro střední odborné školy schválených
MŠMT ČR.
Tento výcvik je součástí vyučování tělesné výchovy na školách poskytujících střední vzdělání.
Provádí se podle platných učebních osnov a současně s cíli vzdělávacími a výchovnými plní i významné funkce
zdravotní a zotavné. Žáci se účastní kurzu dle metodického pokynu MŠMT ČR čj. 370 14/2005-25 se souhlasem zákonného
zástupce.
Odjezd :
22. 2. 2014 od školy - přesný čas bude upřesněn
Příjezd :
26. 2. 2014 v nočních hodinách ke škole (bude upřesněno)
Cena :
5600,-Kč
V ceně : doprava, 4x ubytování, 4 denní skipas, kvalifikovaní instruktoři, zákonné pojištění CK,
V ceně není: jídlo - možnost zakoupit večeře + 1200,-Kč/os./pobyt
Místo :
lyžování - Mölltalský ledovec 2.100 - 3.122 m. n. m. (Rakousko)
ubytování - Flattach, 5km od ledovce, apartmány s koupelnou, WC a vybavenou kuchyňkou,
TV s českými programy, supermarket - 100m
Vrácenku (viz níže) je nutné odevzdat společně se složením zálohy 3000,-Kč do 18. 10. 2013
- zbývající část uhradit max. do 20. 12. 2013 ! Možno uhradit i celou částku najednou !
S sebou :
snowboard / sjezdové (carvingové) lyže + hole, lyžařské brýle, sluneční brýle, rukavice,
teplé lyžařské oblečení, civilní oblečení, lyžařskou / snowboardovou přilbu (povinná!),
rolera pro uchycení skipasu, hygienické potřeby, léky, přezůvky, cestovní připojištění,
průkaz zdravotní pojišťovny, občanský průkaz nebo cestovní pas
Doporučení : plavky, společenské hry, pěkný film, dobrou náladu J
Pokyny pro bezpečné absolvování celého kurzu :
- student je povinen odevzdat před začátkem kurzu (max. do 31. 1. 2013 !) potvrzení o správném seřízení bezpečnostního
vázání lyží ( servis nebo čestné prohlášení zákonného zástupce )
- student je povinen řídit se pokyny instruktorů a bez jejich souhlasu se nevzdalovat od skupiny resp. z určeného místa !
- při přesunech je student povinen dodržovat pravidla silničního provozu a dbát na opatrnost, respektovat po celou dobu
pobytu školní řád a zásady slušného chování !
- studentům je ZAKÁZÁNO : - kouřit !
- přechovávat, distribuovat a užívat návykové látky (cigarety, alkohol drogy…) !
- stopovat, resp. využívat k dopravě soukromých dopravních prostředků
! ! ! porušení těchto pokynů bude v souladu se školním řádem a řádem ZVK řešeno dle závažnosti s vedením školy,
příp. vyloučením z kurzu s okamžitou platností.
V případě náhlé změny týkající se bezpečného absolvování kurzu ( zranění, nemoc… ) je student povinen tuto skutečnost ihned
ohlásit vedoucímu kurzu.
STORNOpoplatky :
15% z celkové ceny zájezdu při odstoupení více než 60 dní před prvním dnem zájezdu
35% při odstoupení mezi 59. - 40. dnem před prvním dnem zájezdu
50% při odstoupení mezi 39. - 20. dnem před prvním dnem zájezdu
75% při odstoupení mezi 19. - 11. dnem před prvním dnem zájezdu
100% při odstoupení mezi 10. - 1. dnem před prvním dnem zájezdu
V každém případě je možnost po domluvě s vedoucím kurzu za sebe sehnat adekvátního náhradníka !!!
vedoucí kurzu Mgr. Milan Konrád
------------------------------------------------------------------------ VRÁCENKA ------------------------------------------------------------------------
Svým podpisem stvrzuji, že se syn/dcera ………………………………………………… ze třídy ……… zúčastní
zimního výcvikového kurzu za podmínek uvedených v závazné přihlášce, je zdravotně způsobilý a není mi znám
žádný důvod, pro který by jej nebyl schopen absolvovat (netrpí závažnějšími nemocemi, alergiemi, astma apod.)
Mobilní telefon matky : …………………………………… otce : ………………………………………
Student/ka se zúčastní kurzu na CARVINGOVÝCH LYŽÍCH* / SNOWBOARDU*
je úplný začátečník* × pokročilý lyžař/snowboardista* × zkušený lyžař/snowboardista*
* nehodící se škrtněte
Datum : ………… 2013
………………………
…………………………………
podpis studenta/ky
podpis zákonného zástupce
(u žáků mladších 18 let)

Podobné dokumenty

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na zimní výcvikový kurz (ZVK)

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na zimní výcvikový kurz (ZVK) STORNOpoplatky dle CK : 15% z celkové ceny zájezdu při odstoupení více než 60 dní před prvním dnem zájezdu 35% při odstoupení mezi 59. - 40. dnem před prvním dnem zájezdu 50% při odstoupení mezi 39...

Více