Ppt0000010.ppt [jen pro čtení] - Asociace učitelů španělštiny (AUŠ

Komentáře

Transkript

Ppt0000010.ppt [jen pro čtení] - Asociace učitelů španělštiny (AUŠ
AUŠ – APE, 26. 1. 2014
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
Absolvent bakalářského studia získá znalost cizího jazyka na úrovni minimálně C1
podle SERR, s předpokladem rychlého rozvoje jazykových dovedností na vyšší úroveň
po zapracování v příslušném oboru. Dále si osvojí základní kompetence
•v překladu (překlad obecných a odborných textů nižší náročnosti do českého jazyka),
s předpokladem rozvoje schopnosti překládat dané texty oběma směry na základě
praxe v příslušném oboru uplatnění,
•v tlumočení doprovodném a bilaterálním, s předpokladem rozvoje schopnosti
tlumočit konsekutivně na základě praxe v daném oboru uplatnění,
•schopnost teoretické reflexe základních překladatelských a tlumočnických problémů.
Může se uplatnit se jako
•samostatný odborný pracovník, který je schopen zprostředkovávat mezijazykovou
komunikaci v podniku/instituci jakéhokoliv charakteru,
•interní překladatel/tlumočník, jednatel,
•asistent pro vyšší management,
• manažer překladatelských projektů v překladatelských agenturách
•zprostředkovatel pro styk se zahraničím v obchodu, kultuře či vědě.
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
Dvouoborové studium – kombinace se všemi obory FF UK s
výjimkou hispanistiky.
Přijímací zkouška – písemná:
Test z českého jazyka (24 bodů) – společný pro všechny obory
mezikulturní komunikace
Překlad do češtiny (20 bodů)
Překlad do španělštiny (24 bodů)
Sumarizace (shrnutí španělského textu v češtině – 16 bodů)
Vědomostní test (dějiny, kultura, současné dění, znalosti o EU)
Modelový test – www.ff.cuni – katedry a ústavy – ústav
translatologie – uchazeč – modelové testy
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
Přípravný kurz: 25. a 26. 4. 2014, Ústav translatologie FFUK, Hybernská 3, Praha 1):
Varianta A: jeden obor Mezikulturní komunikace 12 výukových hodin - cena včetně DPH: 1936,-- Kč
Varianta B: dva obory Mezikulturní komunikace 18 výukových hodin - cena včetně DPH: 2904,-- Kč
Minimální počet účastníků na jeden jazyk: 10
Maximální počet účastníků na jeden jazyk: 30
Program kurzu:
Společná část
•Informace o studiu a požadavky na uchazeče
•Modelový test (vypracování v simulovaných podmínkách přijímací zkoušky)
•Kompetence v českém jazyce (společná část přijímacího testu)
Semináře podle jazyků
•Překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka
•Překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny
•Sumarizace cizojazyčného neliterárního textu provedená v češtině
•Vědomostní test zaměřený na dějiny, kulturu a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie České republiky a
Evropské unie a všeobecný kulturní rozhled
Přihlášky zasílejte do 31. 3. 2014 na adresu – Ústav translatologie FF UK, Hybernská 3, 110 00 Praha 1, v
elektronické podobě na e-mailovou adresu: [email protected]
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
Španělština pro mezikulturní komunikaci
Shrňte třemi větami (maximálně však 60 slovy) v češtině obsah následujícího článku.
Počet slov uveďte dole v rámečku (např. „byl by se umyl v potoce“ = 6 slov).
(16 bodů)
Agua, jarabes, cremas, lociones, perfumes, champús, desodorantes o aerosoles. Son
algunos de los líquidos que, llevados en el equipaje de mano, no pasan el punto de
control en los aeropuertos si no cumplen con la normativa comunitaria de
«presentación» y cantidad establecida.
Fue a partir de 2006 cuando se implantó la norma en los aeropuertos de la UE con el
objetivo de conseguir una mayor seguridad frente a los explosivos líquidos y, desde
entonces, muchos pasajeros han visto cómo sus preciados cosméticos o productos se
perdían en las entrañas de los aeropuertos por superar los 100 mililitros o por no ir
dentro de una bolsita de plástico.
La experiencia ha hecho que los viajeros tengan más recursos a su disposición —como
la venta en supermercados de packs con recipientes específicos o la implantación de
puntos de paquetería y envío antes de los puntos de control en los aeropuertos—,
pero cuando a los pasajeros no les queda más remedio que despedirse de sus
posesiones, el destino de estas pertenencias pasa de una semana en la playa
calentándose bajo el sol —por ejemplo— al del achicharramiento en el crematorio.
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
Přeložte do španělštiny (24 b.):
Věčná otázka: proč někdy vstáváme před zazvoněním
budíku?
Každý z nás někdy zažil situaci, kdy se vzbudil těsně před
zazvoněním budíku. Někomu se to stává dokonce
pravidelně, a to nezávisle na tom, zda vstává pokaždé v
jinou hodinu. Jak si tento jev vysvětlují odborníci?
Vědecký tým po tři noci monitoroval spánek patnácti
dobrovolníků. Do postele všichni uléhali o půlnoci,
přičemž jedné skupině z nich bylo řečeno, že je vzbudí v
šest hodin ráno a druhé až v devět.
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
Přeložte do češtiny (20 b.):
Salobreña se halla en el centro de la Costa Tropical, a los
pies de las cumbres de Sierra Nevada, entre las
localidades de Almuñécar y Motril, rodeada de cañas de
azúcar y frutos exóticos e impropios de estas latitudes.
Salobreña es blanca, junto a Vejer de la Frontera la más
blanca población del litoral andaluz. Estos días en las
cumbres de Sierra Nevada las temperaturas bajan por
debajo de cero. En cambio, al sur, a menos de 30
kilómetros en línea recta, el clima es templado, por
encima de los 20. No hay una calidez igual en España, un
clima más agradable y regular a lo largo del año.
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz