Raiffeisen – Globální akciový fond

Komentáře

Transkript

Raiffeisen – Globální akciový fond
Raiffeisen –
Globální akciový fond
Pololetní zpráva 2007/2008
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.
www.rcm.at
Raiffeisen – Globální akciový fond
Raiffeisen – Globální akciový fond 1)
Vedení fondu:
Capital International Limited
Pololetní zpráva za období
od 16. září 2007 do 15. března 2008
ISIN podílových listů s výplatou výnosů:
AT0000859525
ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí výnosů:
AT0000805205
ISIN podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši (zahraniční tranše):
AT0000785266
ISIN podílových listů s výplatou výnosů pro spoření ve fondu:
AT0000962139
ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí výnosů pro spoření ve fondu:
AT0000805213
ISIN podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši pro spoření ve fondu
(zahraniční tranše):
AT0000785274
1)
Zveřejněný prospekt Raiffeisen – Globálního akciového fondu v aktuálním znění včetně veškerých změn od
jeho prvního zveřejnění je zájemcům k dispozici na stránkách www.rcm.at.
Strana 2
Raiffeisen – Globální akciový fond
Obsah
Společníci a orgány................................................................................................................4
Údaje o fondu v EUR..............................................................................................................5
Kapitálové trhy .......................................................................................................................7
Investiční politika....................................................................................................................9
Struktura majetku fondu v EUR ............................................................................................10
Seznam majetku fondu v EUR .............................................................................................11
Spravované kapitálové investiční fondy................................................................................19
Strana 3
Raiffeisen – Globální akciový fond
Společníci a orgány
(Stav: 15. března 2008)
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.
1010 Vídeň, Schwarzenbergplatz 3
Telefon: (01) 71170-0 / fax: (01) 71170-1092
Společníci:
RZB Sektorbeteiligung GmbH, Raiffeisen Landesbank
Burgenland und Revisionsverband reg.Gen.m.b.H.,
Raiffeisen Landesbank Kärnten – Rechenzentrum und
Revisionsverband reg.Gen.m.b.H., Raiffeisen Landesbank
NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG, Raiffeisen Landesbank
Steiermark AG, Raiffeisen Landesbank Vorarlberg Warenund Revisionsverband reg.Gen.m.b.H., Raiffeisenverband
Salzburg reg.Gen.m.b.H., Raiffeisen Landesbank (Tirol)
Sektor Beteiligungsverwaltungs GmbH, Raiffeisen
Landesbank OÖ Unternehmensbeteiligungs GmbH
Státní komisaři:
Dr. Edeltraud LACHMAYER, Mgr. Kristina FUCHS
Dozorčí rada:
řed. Dr. Gerhard GRUND, předseda, člen předst. Betr.oec.
Wilfried HOPFNER, místopředseda, zást. gen. řed. Leopold
BUCHMAYER, místopředseda, člen předst.
řed. Dkfm. Arndt HALLMANN, řed. Mgr. Georg MESSNER,
prok. Mgr. Regina REITTER, řed. Mgr. Johann
SCHINWALD, člen předst. Dr. Georg STARZER, řed.
Mgr. Gobert STERNBACH, Mgr. Manfred BAYER,
MMgr. Stefan GRÜNWALD, Martin HAGER, Sylvia
KUBICEK, prok. Mgr. Friedrich SCHILLER
Poradní sbor
pro obchodní politiku:
člen předst. Mgr. Manfred URL, předseda,
prok. Mgr. Harald SCHODER, místopředseda, řed. Anton
TROJER, místopředseda, řed. divize Mgr. Peter
BREZINSCHEK, řed. Dr. Gerhard GRUND,
zást. řed. Dr. Nicolaus HAGLEITNER, prok. Uwe
HANGHOFER, prok. Paul KIRCHKNOPF, Mgr. Petra
RUDERER-KNOLLMAYR, prok. Helmut WIMMER
Depozitář:
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Jednatelé:
Dr. Mathias BAUER, předseda, Mgr. Gerhard AIGNER,
Mgr. Andreas ZAKOSTELSKY
Prokuristé:
Mgr. (FH) Dieter AIGNER, Anne AUBRUNNER MSc.,
Andreas BOCKBERGER, Mgr. Elke EBNER, Mgr. Harald
FRODL, Mgr. Klaus GLASER, Wolfgang HÖFNER,
Mgr. Norbert JANISCH, Mgr. Gabriele KELLNER, Mgr. Kurt
KOTZEGGER, Martina LENZ, Dr. Heinz MACHER,
Dr. Angelika MILLENDORFER, Herbert PERUS, Herbert
POPOVITS, Mgr. Hans RAPATZ, Mgr. Monika RIEDEL,
Mgr. Andreas RIEGLER, Mgr. Friedrich SCHILLER,
Dr. Michael SCHMID, Mgr. Robert SENZ, Mgr. Rosemarie
STIPKOVICH-WIMMER, MMgr. Ingrid SZEILER,
Mgr. Sheila TALEBIZADEH, Mgr. Daniela UHLIKKLIEMSTEIN, Dr. Marina ZENKER
Strana 4
Raiffeisen – Globální akciový fond
Vážení podílníci!
Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. si Vám dovoluje předložit pololetní
zprávu Raiffeisen – Globálního akciového fondu, podílového fondu podle § 20 rakouského
zákona o investičních fondech, za období od 16. září 2007 do 15. března 2008.
Údaje o fondu v EUR
Majetek fondu celkem
k 15.9.2007
k 15.3.2008
604 010 450,39
420 446 458,04
Vypočítaná hodnota na podíl s výplatou výnosů
Prodejní cena podílu s výplatou výnosů
195,79
203,62
152,44
158,54
Vypočítaná hodnota na podíl
s částečnou reinvesticí výnosů
Prodejní cena podílu s částečnou reinvesticí výnosů
203,69
211,84
158,94
165,30
Vypočítaná hodnota na podíl
s reinvesticí výnosů v plné výši
Prodejní cena podílu s úplnou reinvesticí výnosů
204,53
212,71
160,10
166,50
Rozdělení/výplata v EUR
k 15.11.2007
Výplata výnosů na podíl s výplatou výnosů
Výplata na podíl s částečnou reinvesticí výnosů
Reinvestice výnosů u podílu s částečnou reinvesticí
Reinvestice výnosů u podílu s reinvesticí v plné výši
1,00
0,61
9,67
10,31
Počet podílů Raiffeisen – Globálního akciového fondu v oběhu 1):
Podíly
s výplatou
výnosů
Počet podílů v oběhu
k 15.9.2007
Prodej
Zpětný odkup
Počet podílů v oběhu
–
Podíly
s reinvesticí
výnosů v plné
výši
628 540,922
2 173 464,653
186 882,716
2 311,207
49 538,320
89 525,727
352 661,838
23 536,512
34 382,623
581 313,809
1 910 328,542
176 036,605
Počet podílů v oběhu k 15.3.2008 celkem
1)
Podíly
s částečnou
reinvesticí
výnosů
Zlomky podílů vznikly po zavedení individuálních investičních plánů.
Strana 5
2 667 678,956
Raiffeisen – Globální akciový fond
Vývoj fondu v posledních pěti účetních letech v EUR:
Podíly s výplatou výnosů:
Datum
15.9.2003
15.9.2004
15.9.2005
15.9.2006
15.9.2007
15.3.2008
Majetek fondu
celkem
852 838 195,89
862 965 620,52
855 004 273,07
740 863 669,44
604 010 450,39
420 446 458,04
Vypočítaná hodnota na Výplata výnosů na podíl
podíl s výplatou výnosů
s výplatou výnosů
153,71
1,00
161,00
1,00
179,55
1,00
189,71
1,30
195,79
1,00
152,44
–
Změna hodnoty
1)
v%
+
6,19
+
5,40
+ 12,21
+
6,22
+
3,89
– 21,72
Podíly s částečnou reinvesticí výnosů:
Datum
15.9.2003
15.9.2004
15.9.2005
15.9.2006
15.9.2007
15.3.2008
Majetek fondu
celkem
852 838 195,89
862 965 620,52
855 004 273,07
740 863 669,44
604 010 450,39
420 446 458,04
Vypočítaná hodnota Částka použitá na
na podíl s částečnou reinvestici výnosů
reinvesticí výnosů
156,33
–
164,78
1,35
184,91
4,87
196,29
17,24
203,69
9,67
158,94
–
Výplata podle
§ 13 (3) zákona
o IF
0,00
0,00
0,12
0,23
0,61
–
Změna
hodnoty
2)
v%
+ 6,19
+ 5,40
+ 12,21
+ 6,22
+ 3,89
– 21,72
Podíly s reinvesticí výnosů v plné výši:
Datum
15.9.2003
15.9.2004
15.9.2005
15.9.2006
15.9.2007
15.3.2008
1)
2)
Majetek fondu
celkem
852 838 195,89
862 965 620,52
855 004 273,07
740 863 669,44
604 010 450,39
420 446 458,04
Vypočítaná hodnota na
podíl s reinvesticí výnosů
v plné výši
156,71
165,18
185,35
196,88
204,53
160,10
Částka použitá k úplné
reinvestici
–
1,35
5,03
17,52
10,31
–
Změna hodnoty
v%
+
+
+
+
+
–
Za předpokladu reinvestice vyplacených výnosů v plné výši ve vypočítané hodnotě ke dni výplaty.
Za předpokladu reinvestice vyplacených částek v plné výši ve vypočítané hodnotě ke dni výplaty.
Strana 6
6,19
5,40
12,21
6,22
3,89
21,72
Raiffeisen – Globální akciový fond
Kapitálové trhy
(sledované období 12 měsíců)
V březnu 2007 proběhla na evropských akciových trzích korekce iniciovaná neklidem na čínském akciovém trhu a sílícími obavami z dalšího vývoje americké ekonomiky, a do poloviny
března s sebou strhla i evropské indexy na nejnižší úroveň od začátku října 2006. V průběhu
jarních měsíců však byla stahující se mračna opět rozehnána a indexy evropských burz opět
vystřelily na rekordní hodnoty za poslední roky rychleji, než se předtím propadly. Další vývoj
pokračoval koncem května poněkud volatilněji. V situaci obecně se zlepšujících vyhlídek na
ekonomický vývoj se investoři nejprve obávali případného dalšího růstu úrokových sazeb víc
než dlouhodobější prognózy rostoucích zisků firem. 20. července pak však udeřila krize amerického hypotečního trhu plnou tíhou na akciové trhy. Finanční tituly do té doby již něco ze
své hodnoty ukrojily, nyní však obavy z dopadu na celou ekonomiku (zejména na základě
restrikcí při poskytování úvěrů) nutily do kolen i akcie z jiných odvětví. Po hektickém a volatilním období od konce července do poloviny srpna se však nálada na evropských akciových
trzích brzy opět zklidnila. Rozvážný postup centrálních bank a poněkud méně negativní hospodářské výsledky některých amerických brokerů, než se původně očekávalo, přispěly
k tomu, že se nejdůležitější akciové indexy do konce října vyšplhaly dokonce až těsně pod
svá šestiletá maxima. Oznámení řady finančních institucí o provádění dalších odpisů jakož i
sílící obavy z dalšího vlivu krize amerických hypotečních trhů na celé hospodářství zapříčinily
v listopadu opět výrazné propady kurzů; i přesto se evropským akciovým trhům do konce
roku dařilo udržet si pozoruhodnou úroveň. Teprve během prvních týdnů nového roku byly
rostoucí obavy z globálních dopadů krize šířící se z USA příčinou pádu kurzů, jež i evropským indexům uštědřily další mínus překračující dočasně 15%. Poté se však evropským akciovým trhům podařilo mírně se odpoutat od přibližujícího se dna a udržet si v únoru relativně
konstantní úroveň (byť u spodní hranice); přitom však zejména obavy z americké recese byly
příčinou opakovaných poklesů kurzů. Poté, co nepříznivé zprávy z amerického finančního
sektoru znovu vzbudily neklid na kapitálových trzích, strhly s sebou v polovině března 2008
opět kurzy k nejnižší roční úrovni.
Americké burzy vstoupily do roku 2007 s novými víceletými maximy. V únoru se však v jediný
den propadly na roční minimum, když náhle zavládla nejistota z čínského vývoje, obavy
z vývoje americké ekonomiky a dramatické přehodnocení očekávaných budoucích hospodářských výsledků amerických podniků. K přetrvávání korekce na amerických akciových trzích
až do poloviny března přispěly rovněž problémy spojené s trhem hypotečních úvěrů. Následně však došlo k výraznému zotavení. Podmíněn především čtvrtletními výsledky podniků
pohybujícími se výrazně nad zpočátku značně zdrženlivými očekáváními analytiků dokázal
S&P 500 v červenci dokonce krátkodobě překonat historicky rekordní hodnotu z roku 2000.
Vykazované období za druhé čtvrtletí nakonec předčilo dokonce mnohé euforické naděje.
Nadále se vyhrocující krize v souvislosti s americkým trhem hypoték a obavy z jejího dopadu
na americkou spotřebitelskou sféru a ekonomický vývoj jako celek však původně slibnému
vývoji na burze zasadily trpkou ránu. Od poloviny srpna potom však uvážlivý postup americké centrální banky a na první pohled poněkud méně nepříznivé hospodářské výsledky některých amerických brokerů, než se původně očekávalo, vzbudily naděje do budoucna a široké
americké akciové indexy poté vzrostly do konce září opět více méně na historicky nejvyšší
úroveň.
Strana 7
Raiffeisen – Globální akciový fond
Předstihové ukazatele mající slábnoucí tendenci a Jobovy zvěsti z finančního sektoru však
v říjnu opět dolehly opět na americké akcie. Tento trend v listopadu ještě o to více zesílil,
přičemž ke značnému zneklidnění investorů přispěly především obavy z ekonomického vývoje v USA a nejistota ohledně dalších odpisů během krize hypotečního trhu. I přes všechny
tyto nepříznivé vyhlídky dokázaly americké indexy opět nastartovat zotavení podpořené především znovu se rozhořevšími spekulacemi na pokles úrokových sazeb. V prosinci vykazovaly americké akciové trhy nejprve setrvalou tendenci, později však investoři začali v důsledku nově klíčících obav z recese pociťovat potřebu se titulů zbavovat. Počátkem letošního
roku způsobil zejména dramatický zlom v očekávání zisků finančních koncernů a evidentně
se zhoršující ekonomická nálada opět značné propady, které srazily americké akciové indexy
na přechodnou dobu na úroveň, kterou naposledy spatřily koncem léta roku 2006.
K pokračujícímu růstu kurzů na japonském akciovém trhu počátkem roku 2007 přispěl především stále spíše k oslabení inklinující jen a vyhlídka na opět o něco rychlejší růst japonské
ekonomiky. Příznivá nálada přetrvávala do konce února, kdy v důsledku slábnoucí ochoty
investorů riskovat výrazně posílil japonský jen a často diskutované obavy z růstu pohltily do
té doby v daném roce vyprodukované kurzové zisky. V březnu se pak vnímání investorů postupně ustálilo a japonským akciím se podařilo opět dobýt značnou část dříve ztraceného
území. Byť byl stav na základě slabých předstihových ukazatelů a polevující dynamiky posuzovaných hospodářských výsledků charakterizován dočasným setrváním za mezinárodními
srovnávacími indexy, dokázal se trh následně opět vyšplhat k maximálním hodnotám posledních let. Od konce července pak krize amerického hypotečního trhu způsobila obrat v dobré
náladě a hořké ztráty na japonském akciovém trhu. Důsledkem rovněž bylo, že japonská
centrální banka musela původně plánované zvýšení úrokových sazeb odložit. 0,5 procentní
snížení úrokových sazeb amerického Fedu a první výsledky amerických burzovních makléřů
se poté postaraly o přechodné zmírnění krize důvěry na úvěrových a peněžních trzích. Díky
tomu se Nikkei 225 sice opět podařilo odpoutat se od ročního rekordního propadu. Od poloviny října však japonský akciový trh utrpěl opět značný pokles kurzů. Výrazně se projevily
obavy z americké recese a s ní spojený strach, že by v roce 2008 mohlo být poklesem dynamiky ekonomického růstu výrazně poznamenáno i japonské národní hospodářství. Další tlak
na proexportní podnikatelskou sféru vyvíjel oproti americkému dolaru posilující japonský jen.
Znovu se rodící naděje na pokles amerických úroků a oslabující jen s sebou poté přinesly
krátký obrat ve vývoji. Konec roku a také období od vstupu do nového roku přetrvávající daleko do března byly ovšem opět poznamenány intenzivními obavami z ekonomického vývoje
a následně citelnými kurzovými ztrátami, které v polovině března srazily index Nikkei na nejnižší úroveň za období od konce léta 2005. Následně pak započalo mírné ozdravení podporované globálním vedoucím trhem USA.
Strana 8
Raiffeisen – Globální akciový fond
Investiční politika
Fond uplatňuje strategii bottom-up, přičemž investuje převážně do osvědčených titulů resp.
do podniků s dobrými vyhlídkami na růst kurzu. Pokud jde o podíly jednotlivých titulů, zemí,
odvětví a tržní kapitalizace, liší se zpravidla struktura portfolia díky aktivnímu výběru jednotlivých titulů relativně výrazně od srovnávacího indexu MSCI World. Výběru titulů předchází
intenzivní průzkum trhu s tím, že investiční nápady vycházejí ze střednědobého až dlouhodobého investičního zaměření portfolia.
Neklidný vývoj posledního pololetí přinesl zvýšenou volatilitu, ale také vyšší prodej spíše
kvalitních, hodnotově orientovaných akcií, zatímco na momentálním sentimentu závislé tituly
se držely lépe. To komplikovalo úspěšné řízení jednotlivých titulů.
Tituly ve finanční oblasti vykázaly i ve fondu nejhorší vývoj, pokud však jde o aktuální pozice,
těm management fondu dlouhodobě důvěřuje; sporadicky byly uskutečněny příkupy na nízké
úrovni. Na základě stále intenzivnějších podzimních diskuzí týkajících se ekonomického vývoje došlo m.j. ke snížení většího zastoupení technologického sektoru, přičemž defenzivnější
tituly byly ponechány. Zatímco v uplynulém roce nebyly některé farmaceutické akcie příliš
úspěšné, je tento pohled letos poněkud relativnější: došlo k zotavení nejvýše zastoupených
Forest Labs; sektor je ve fondu zastoupen tituly z oblasti produktovodů, které slibují úspěch.
Ropné tituly se na fondu účastní nižším podílem nejen pro svoji ekonomickou senzibilitu.
Tendence spočívala v budování defenzivních spotřebních titulů s atraktivním hodnocením;
stejně tak byly prováděny nákupy cyklických spotřebních titulů, které silně ztratily na hodnotě, avšak slibují obrat ve střednědobém horizontu. Energetický segment zůstal zastoupen
z oceňovacích důvodů nižším podílem. Z regionálního hlediska byla Amerika naposledy zastoupena cca 38% (benchmark zhruba 47%), zatímco pacifický prostor měl i nadále vyšší
podíl díky Austrálii a Japonské pozici (zhruba 14% proti 10%) stejně jako Evropa.
K dosažení dalších výnosů byly uskutečňovány zápůjčky cenných papírů.
Strana 9
Raiffeisen – Globální akciový fond
Struktura majetku fondu v EUR
1. Cenné papíry
Akcie denominované v:
amerických dolarech
eurech
japonských jenech
britských librách
švýcarských francích
australských dolarech
kanadských dolarech
norských korunách
singapurských dolarech
švédských korunách
hongkongských dolarech
Akcie celkem
v tis. EUR
%
170 160,05
67 965,55
57 989,74
46 315,48
35 036,70
15 752,77
6 561,61
4 695,21
2 390,50
2 002,08
1 897,53
410 767,22
40,47
16,16
13,79
11,02
8,33
3,75
1,56
1,12
0,57
0,48
0,45
97,70
2. Vklady u bank
Vklady u bank v eurech
Závazky v cizích měnách
–
Vklady u bank celkem
9 180,67
306,34 –
2,18
0,07
8 874,33
2,11
26,97
0,70
1 134,19
0,01
0,00
0,27
1 160,46
0,28
3. Časové rozlišení
Poměrné úroky (z vkladů u bank)
Přijaté úroky
Časově rozlišené nároky na dividendy
–
Časové rozlišení celkem
4. Ostatní zúčtovací položky
Různé poplatky
–
Majetek fondu
355,55
420 446,46
Strana 10
–
0,09
100,00
Raiffeisen – Globální akciový fond
Seznam majetku fondu v EUR
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
AKCIE DENOMINOVANÉ V AUSTRALSKÝCH DOLARECH
AU000000AMC4 AMCOR LTD NA JMÉNO
AU000000AMP6 AMP LTD.
AU000000BXB1 BRAMBLES LTD O.N.
AU000000CCL2 COCA-COLA AMATIL LTD:
AU000000CBA7 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
AU000000CMJ5 CONSOLIDATED MEDIA HLDGS O.N.
AU000000CWN6 CROWN LTD O.N.
AU000000MQG1 MACQUARIE GROUP LTD O.N.
AU000000NCM7 NEWCREST MINING
AU000000QBE9 QBE INSURANCE GROUP
AU000000TLS2 TELSTRA CORP.
AU000000TOL1 TOLL HLDGS LTD. O.N.
AU000000WBC1 WESTPAC BANKING
AU000000WOW2 WOOLWORTHS
STAV
NÁKUP
PRODEJ
14.3.2008 PŘÍRŮSTKY
ÚBYTKY
VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ
KURZ
HODNOTA
KURZU
V EUR
PODÍL
NA MAJETKU
FONDU V %
664 300
76 800
66 035
111 299
18 707
50 900
50 900
44 462
240 205
106 270
591 853
76 319
25 391
34 700
0
76 800
66 035
111 299
0
50 900
50 900
44 462
124 529
54 550
0
0
0
34 700
139 000
0
0
0
14 293
0
0
0
240 119
69 200
0
34 300
31 400
0
6,9800
6,8500
10,0000
8,5800
39,5000
3,5900
10,6200
46,2500
36,9000
20,7500
4,1600
9,6800
22,6400
27,2000
2 800 177,55
317 700,34
398 786,16
576 692,69
446 238,60
110 351,47
326 443,63
1 241 842,80
5 352 717,25
1 331 664,05
1 486 870,27
446 142,83
347 153,96
569 986,11
0,66
0,08
0,09
0,14
0,11
0,03
0,08
0,29
1,27
0,32
0,35
0,11
0,08
0,14
29 500
47 100
21 300
7 800
0
0
0
0
6 100
48 800
0
0
73,8600
77,9600
158,5000
107,0600
1 420 894,06
2 394 545,63
2 201 604,23
544 568,13
0,34
0,57
0,52
0,13
AKCIE DENOMINOVANÉ VE ŠVÝCARSKÝCH FRANCÍCH
CH0012731458 CIE FIN.RICHEM.A+PS SF 1
CH0012214059 HOLCIM LTD. NA JMÉNO
CH0012056047 NESTLE S.A. NA JMÉNO
CH0012005267 NOVARTIS
CH0012032048 POŽITKOVÉ LISTY ROCHE HOLDING
CH0012332372 SCHWEIZ. RÜCKVERSICH.-GES. NA JMÉNO
CH0008742519 SWISSCOM NA JMÉNO
US87162M4096 SYNTHES ACC.INV. REG.SHS
92 610
8 053
36 359
134 437
54 437
87 841
7 379
27 231
0
0
0
0
20 054
36 900
0
0
0
0
0
48 860
0
0
0
0
58,2500
103,2000
507,0000
49,0200
188,8000
81,7500
352,2500
144,3000
3 421 732,58
527 144,46
11 692 628,21
4 180 077,85
6 519 111,73
4 554 883,61
1 648 696,68
2 492 425,42
0,82
0,13
2,78
0,99
1,55
1,08
0,39
0,59
AKCIE DENOMINOVANÉ V EURECH
NL0006033250
AHOLD, KON. EO -,30
DE0008404005
ALLIANZ VINK. NA JMÉNO
ES0113211835
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
DE0005752000
BAYER AG
FR0000131104
BNP PARIBAS S.A.
FR0000120503
BOUYGUES S.A.
DE0005439004
CONTINENTAL AG
IE0001827041
CRH
FR0000120644
DANONE
DE0005140008
DEUTSCHE BANK AG NA JMÉNO
AT0000652011
ERSTE BANK D. ÖSTER. SPARKASSEN AG
BE0003801181
FORTIS
BE0005591624
FORTIS STRIP VVPR
DE0008027707
HYPO REAL ESTATE HLDG.
ES0148396015
IND. DE DISENO TEX.
NL0000303600
ING GROEP N.V.
FR0000077919
JCDECAUX S.A.
NL0000009082
KONINKLIJKE KPN N.V.
FR0000120537
LAFARGE
FR0000120321
L'OREAL
FR0000121261
MICHELIN
FI0009000681
NOKIA CORP. CL. A
FR0000120693
PERNOD RICARD
AT0000606306
RAIFF.INT.BK.HLDG INH.AKT.O.N.
ES0173516115
REPSOL YPF S.A.
GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL A EO -07
FR0000120578
SANOFI-AVENTIS S.A.
DE0007236101
SIEMENS AG NA JMÉNO
FR0000130809
SOCIETE GENERALE
FR0010562348
SOCIETE GENERALE EM 2/2008
FR0000120271
TOTAL S.A. -BIT0003487029
UBI BANCA EO 2,50
NL0000009355
UNILEVER CVA
FR0000124141
VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A.
FR0000127771
VIVENDI S.A.
319 000
19 232
109 092
14 800
28 300
167 200
26 100
88 400
50 680
35 300
11 800
78 500
31 400
54 039
21 200
64 683
124 104
336 100
18 400
18 800
3 400
39 841
37 900
21 372
39 900
172 230
96 430
23 000
16 460
4 115
41 240
102 026
101 028
89 091
44 300
319 000
4 500
0
14 800
0
55 000
0
0
0
0
0
31 400
31 400
12 039
0
0
22 700
113 300
0
0
3 400
0
37 900
21 372
0
0
0
9 200
0
4 115
0
0
0
28 679
44 300
0
0
30 000
0
5 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
167 000
0
0
15 500
0
0
0
0
0
163 400
176 900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,0100
112,5300
13,3700
48,5500
57,9400
42,6000
52,8300
23,6400
55,9700
71,7500
37,6000
14,7600
0,0100
14,9000
33,1100
21,5000
18,0000
11,5400
110,4600
76,8200
62,4600
20,8100
69,1100
80,9400
22,5400
22,7000
46,9100
81,5500
70,0000
69,2000
48,3500
15,2300
21,0200
48,2700
23,7600
2 874 190,00
2 164 176,96
1 458 560,04
718 540,00
1 639 702,00
7 122 720,00
1 378 863,00
2 089 776,00
2 836 559,60
2 532 775,00
443 680,00
1 158 660,00
314,00
805 181,10
701 932,00
1 390 684,50
2 233 872,00
3 878 594,00
2 032 464,00
1 444 216,00
212 364,00
829 091,21
2 619 269,00
1 729 849,68
899 346,00
3 909 621,00
4 523 531,30
1 875 650,00
1 152 200,00
284 758,00
1 993 954,00
1 553 855,98
2 123 608,56
4 300 422,57
1 052 568,00
0,68
0,52
0,35
0,17
0,39
1,69
0,33
0,50
0,67
0,60
0,11
0,28
0,00
0,19
0,17
0,33
0,53
0,92
0,48
0,34
0,05
0,20
0,62
0,41
0,21
0,93
1,08
0,45
0,27
0,07
0,47
0,37
0,51
1,02
0,25
AKCIE DENOMINOVANÉ V BRITSKÝCH LIBRÁCH
GB0000595859 ARM HOLDINGS PLC
GB0009895292 ASTRAZENECA GROUP
GB0055007982 AUTONOMY CORP.
GB0002162385 AVIVA PLC
GB0002634946 BAE SYSTEMS PLC
GB0000566504 BHP BILLITON PLC
GB0007980591 BP PLC
GB00B04QKW59 BRITISH ENERGY GRP
626 200
37 000
46 300
242 000
321 800
90 361
115 000
227 600
0
0
0
37 600
0
0
115 000
0
65 300
16 000
0
0
0
177 600
0
0
0,8400
18,4500
9,1000
5,9100
4,8400
15,3400
5,3400
5,7300
685 575,76
889 736,07
549 143,04
1 864 086,02
2 029 992,83
1 806 631,14
800 391,01
1 699 769,31
0,16
0,21
0,13
0,44
0,48
0,43
0,19
0,40
AKCIE DENOMINOVANÉ V KANADSKÝCH DOLARECH
CA1363851017
CANADIAN NATURAL RES. LTD.
CA2925051047
ENCANA CORP.
CA73755L1076
POTASH CORP. OF SASKATCHEWAN
CA8672291066
SUNCOR -CAD-
Strana 11
Raiffeisen – Globální akciový fond
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
AKCIE DENOMINOVANÉ V BRITSKÝCH LIBRÁCH
GB0009457366 DAILY MAIL AND GEN.TRUST
GB0000472455 DIXONS GROUP PLC
GB00B1VNSX38 DRAX GROUP
GB0030559776 FRIENDS PROVIDENT
GB0030587504 HBOS PLC
GB0005405286 HSBC HOLDINGS GB0008706128 LLOYDS TSB GROUP
GB0005227086 LOGICACMG PLC
GB00B01QLV45 PREMIER FOODS PLC
GB0007188757 RIO TINTO PLC
GB0007547838 ROYAL BANK OF SCOTLAND
GB00B03MM408 ROYAL DUTCH SHELL B EO -07
GB0004835483 SABMILLER
GB0008021650 SAGE GROUP PLC
GB0007908733 SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC
GB00B1HTFP68 SIGNET GRP PLC
GB0004082847 STANDARD CHARTERED
GB0009039941 TRINITY MIRROR PLC
GB00B16GWD56 VODAFONE GRP DL -,11428571
GB0031718066 YELL GROUP PLC
STAV
NÁKUP
PRODEJ
14.3.2008 PŘÍRŮSTKY
ÚBYTKY
VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ
KURZ
HODNOTA
KURZU
V EUR
PODÍL
NA MAJETKU
FONDU V %
194 000
1 701 700
195 642
375 700
133 617
276 500
434 000
774 300
644 500
50 400
332 900
149 206
218 100
522 100
142 300
1 701 200
78 500
171 100
1 778 193
520 600
194 000
860 700
0
311 700
90 200
0
0
0
644 500
0
0
0
148 900
0
0
261 200
0
0
0
39 000
0
0
0
220 000
0
0
0
0
0
63 411
405 100
19 400
0
0
0
0
0
0
1 306 800
0
4,3525
0,5900
5,1900
1,2680
5,6200
7,7750
4,3000
0,9550
1,0475
54,0700
3,4225
16,8700
10,6000
2,0150
14,5600
0,5500
16,2400
2,7350
1,5190
1,7190
1 100 534,38
1 308 573,48
1 323 404,34
620 902,70
978 726,02
2 801 938,74
2 432 323,23
963 775,17
879 913,65
3 551 812,32
1 484 979,15
3 280 684,55
3 013 176,93
1 371 171,72
2 700 407,95
1 219 498,21
1 661 570,54
609 916,59
3 520 462,91
1 166 388,27
0,26
0,31
0,31
0,15
0,23
0,67
0,58
0,23
0,21
0,85
0,35
0,78
0,72
0,33
0,64
0,29
0,40
0,15
0,84
0,28
AKCIE DENOMINOVANÉ V HONGKONGSKÝCH DOLARECH
HK0688002218
CHINA OV.LD HD -,10
BMG3122U1457 ESPRIT HLDGS HD -,10
HK0101000591
HANG LUNG PROPERTIES LTD.
BMG524401079 KERRY PROPERTIES LTD.
HK0016000132
SUN HUNG KAI PROPERTIES
120 000
72 500
256 000
102 500
33 000
120 000
0
256 000
102 500
33 000
0
0
0
0
80 000
12,2800
91,6000
25,5000
44,0000
117,2000
121 467,40
547 411,11
538 096,63
371 754,87
318 802,47
0,03
0,13
0,13
0,09
0,07
AKCIE DENOMINOVANÉ V JAPONSKÝCH JENECH
JP3119600009
AJINOMOTO CO. INC.
JP3955400001
BANK OF YOKOHAMA LTD.
JP3242800005
CANON INC.
JP3526600006
CHUBU ELECTRIC POWER CO.INC.
JP3271400008
CREDIT SAISON CO LT
JP3493400000
DAINIPPON INK & CHEMICALS INC.
JP3505000004
DAIWA HOUSE INDUSTRY
JP3783600004
EAST JAPAN RAILWAY
JP3802400006
FANUC
JP3814000000
FUJI PHOTO FILM
JP3837800006
HOYA CORPORATION
JP3294460005
INPEX HOLDINGS INC.O.N.
JP3726800000
JAPAN TOBACCO NA JMÉNO
JP3667600005
JGC CORP.
JP3236200006
KEYENCE CORP.
JP3885400006
MISUMI GROUP INC.
JP3898400001
MITSUBISHI CORP.
JP3902900004
MITSUBISHI TOKYO FINL GRP
JP3893600001
MITSUI & CO.
JP3885780001
MIZUHO FINL GROUP O.N.
JP3756600007
NINTENDO
JP3729400006
NIPPON EXPRESS
JP3735400008
NIPPON TELEG. & TELEPH. NA JMÉNO
JP3672400003
NISSAN MOTOR
JP3762600009
NOMURA HOLDINGS INC.
JP3165650007
NTT DOCOMO INC.
JP3200450009
ORIX CORP.
JP3982800009
ROHM CO. LTD.
JP3436120004
SBI HOLDINGS INC. O.N.
JP3358200008
SHIMAMURA CO. LTD.
JP3371200001
SHIN ETSU CHEMICAL
JP3351150002
SHIZUOKAGAS CO. LTD. O.N
JP3162600005
SMC
JP3436100006
SOFTBANK CORP.
JP3435000009
SONY CORP. -JPYJP3401400001
SUMITOMO CHEMICAL
JP3404600003
SUMITOMO CORP.
JP3402200004
SUMITOMO METAL IND.
JP3890350006
SUMITOMO MITSUI FINL GRP O.N.
JP3397200001
SUZUKI MOTOR
JP3463000004
TAKEDA
JP3592200004
TOSHIBA
JP3633400001
TOYOTA MOTOR
JP3637300009
TREND MICRO INC.
JP3951600000
UNI CHARM CORP.
JP3156400008
USHIO
JP3933800009
YAHOO JAPAN CORP.
JP3940000007
YAMATO HLDGS CO.LTD.
42 000
153 000
20 000
89 700
21 100
243 000
289 000
126
15 500
43 500
108 100
74
113
31 300
6 400
300 400
233 800
329 800
77 000
435
1 300
262 000
550
395 600
145 000
1 760
7 560
22 900
3 168
7 000
8 600
410 000
10 800
365 800
73 900
545 000
99 000
183 000
502
201 300
12 300
138 000
10 200
24 000
22 100
105 200
1 562
92 000
42 000
0
0
18 500
21 100
0
0
126
0
43 500
0
0
176
31 300
6 400
42 700
13 100
599 000
0
0
1 300
262 000
0
0
145 000
1 760
0
0
3 168
7 000
19 200
0
10 800
39 200
73 900
217 000
0
183 000
0
34 200
26 600
0
22 400
8 500
22 100
0
0
0
0
173 000
0
0
0
0
0
0
47 800
0
0
359
63
99 000
0
0
0
269 799
87 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 600
0
0
0
0
0
138 000
0
0
0
14 300
0
12 200
26 500
0
0
0
0
1 083,0000
659,0000
4 450,0000
2 585,0000
2 780,0000
323,0000
972,0000
789 000,0000
9 030,0000
3 520,0000
2 330,0000
1 240 000,0000
540 000,0000
1 553,0000
22 200,0000
1 667,0000
3 200,0000
844,0000
2 285,0000
385 000,0000
51 400,0000
556,0000
423 000,0000
869,0000
1 527,0000
156 000,0000
12 710,0000
6 680,0000
22 430,0000
7 000,0000
5 080,0000
592,0000
10 200,0000
1 865,0000
4 300,0000
640,0000
1 416,0000
353,0000
678 000,0000
2 505,0000
5 170,0000
720,0000
5 250,0000
3 530,0000
7 490,0000
2 145,0000
47 100,0000
1 423,0000
290 196,44
643 266,87
567 811,71
1 479 337,71
374 232,58
500 752,51
1 792 166,88
634 252,06
892 963,66
976 891,34
1 606 926,28
585 420,25
389 301,92
310 120,25
906 457,17
3 194 845,55
4 773 191,12
1 775 854,73
1 122 512,71
1 068 474,90
426 305,38
929 373,79
1 484 285,33
2 193 261,41
1 412 607,08
1 751 667,23
613 029,94
975 947,11
453 344,95
312 615,44
278 725,37
1 548 530,99
702 810,54
4 352 480,92
2 027 343,00
2 225 311,51
894 360,86
412 135,60
2 171 439,58
3 217 109,51
405 704,66
633 907,55
341 644,01
540 505,71
1 056 059,60
1 439 651,50
469 371,02
835 231,89
0,07
0,15
0,14
0,35
0,09
0,12
0,43
0,15
0,21
0,23
0,38
0,14
0,09
0,07
0,22
0,76
1,14
0,42
0,27
0,25
0,10
0,22
0,35
0,52
0,34
0,42
0,15
0,23
0,11
0,07
0,07
0,37
0,17
1,03
0,48
0,53
0,21
0,10
0,52
0,76
0,10
0,15
0,08
0,13
0,25
0,34
0,11
0,20
Strana 12
Raiffeisen – Globální akciový fond
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
STAV
NÁKUP
PRODEJ
14.3.2008 PŘÍRŮSTKY
ÚBYTKY
VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ
KURZ
HODNOTA
KURZU
V EUR
PODÍL
NA MAJETKU
FONDU V %
AKCIE DENOMINOVANÉ V NORSKÝCH KORUNÁCH
BMG7945E1057 SEADRILL LTD.
NO0003053605 STOREBRAND -ANO0010208051 YARA INTERNATIONAL
33 400
651 936
29 800
0
467 341
0
60 000
5
8 400
127,7500
37,6500
287,5000
535 952,27
3 083 107,60
1 076 150,10
0,13
0,73
0,26
AKCIE DENOMINOVANÉ VE ŠVÉDSKÝCH KORUNÁCH
GB0009895292 ASTRAZENECA GROUP
SE0000667925
TELIASONERA AB
42 219
197 000
0
0
0
213 500
228,0000
47,1000
1 019 426,21
982 652,90
0,24
0,24
AKCIE DENOMINOVANÉ V SINGAPURSKÝCH DOLARECH
SG1J27887962
CAPITALAND LTD.
SG1L01001701 DBS GROUP HOLDINGS LTD.
SG1T75931496 SINGAPORE TELE. SD -,15
SG1T56930848 WILMAR INTL LTD. SD -,50
123 000
62 000
524 876
360 000
123 000
62 000
0
360 000
0
149 000
0
0
5,6100
16,9000
3,7700
3,9500
321 003,91
487 439,52
920 535,23
661 518,42
0,08
0,11
0,22
0,16
AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH
US0028241000
ABBOTT LABORATORIES
US0079031078
ADVANCED MICRO DEVICES
US0010551028
AFLAC
US01741R1023 ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC.
US0214411003
ALTERA
US0268741073
AMERICAN INTERNAT.
US0352291035
ANHEUSER-BUSCH COS.
US0382221051
APPLIED MATERIALS
USN070591862 ASML HOLDING NY EO -,09
US0463531089
ASTRAZENECA (SPON. ADRS)
US00206R1023 AT + T INC.
US0605051046
BANK OF AMERICA CORP.
CA0679011084
BARRICK GOLD
US0718131099
BAXTER INTERNAT.
US07556Q1058 BEAZER HOMES USA
US0865161014
BEST BUY CO. INC.
US0554821035
BJ SERVICES COMP.
US0970231058
BOEING
US1116213067
BROCADE CMNCT.SYS NEW
US1344291091
CAMPBELL SOUP
US14040H1059 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP.
US1491231015
CATERPILLAR
US17275R1023 CISCO SYSTEMS
US1729671016
CITIGROUP
US1858961071
CLEVELAND-CLIFFS INC. DL 1
US20825C1045 CONOCOPHILLIPS
US2193501051
CORNING INC.
US2786421030
EBAY INC.
US2810201077
EDISON INTERNATIONAL
US30231G1022 EXXON MOBIL
US3134003017
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP.
US3135861090
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASS.
US31428X1063 FEDEX CORP
US3167731005
FIFTH THIRD BANCORP
US3434121022
FLUOR CORP.(NEW)
US3458381064
FOREST LABORATORIES
US35671D8570 FREEP. MCMORAN NA JMÉNO -BUS3647301015
GANNETT CO
US3687104063
GENENTECH
US3696041033
GENERAL ELECTRIC
US3703341046
GENERAL MILLS
US38141G1040 GOLDMAN SACHS GROUP INC.
US38259P5089 GOOGLE INC.
US4103451021
HANESBRANDS INC. DL -,01
US4523081093
ILLINOIS TOOL WORKS INC.
US4581401001
INTEL
US46625H1005 JPMORGAN CHASE REG.S DL 1
US4824801009
KLA-TENCOR CORP.
US50075N1046 KRAFT FOODS INC.
US5128071082
LAM RESEARCH CORP.
USY5217N1183 LARSON & TOUBRO LTD. NA JM.
US5249081002
LEHMANN BROTHERS HOLDINGS INC.
US5260571048
LENNAR CORP.
US5486611073
LOWE'S COMPANIES INC.
US57772K1016 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
US5850551061
MEDTRONIC INC.
US5949181045
MICROSOFT
US61166W1018 MONSANTO CO.
US65248E1047 NEWS CORP. A
US6556641008
NORDSTROM INC.
US7043261079
PAYCHEX INC.
US7045491047
PEABODY ENERGY
US7134481081
PEPSICO
US73172K1043 POLYCOM INC.
US7475251036
QUALCOMM
98 100
212 500
48 800
64 200
44 700
88 000
44 300
633 200
33 422
13 600
98 800
188 600
50 200
35 700
81 800
83 900
107 400
11 500
368 000
65 200
96 106
71 100
134 100
79 200
24 500
49 500
42 900
188 700
18 100
16 800
266 300
296 300
72 400
45 300
17 600
206 600
13 800
98 300
97 800
51 400
37 300
14 800
5 800
58 738
50 500
92 700
101 650
235 100
67 100
67 400
8 120
47 300
59 000
107 100
86 100
45 600
124 300
13 100
191 100
20 400
46 500
27 100
79 100
26 100
48 100
98 100
0
0
71 200
149 300
0
28 200
0
33 422
0
0
0
0
0
0
13 900
107 400
11 500
0
65 200
0
71 100
0
0
24 500
0
0
38 500
0
0
180 500
151 500
72 400
0
0
0
13 800
98 300
48 700
0
37 300
14 800
0
0
0
70 900
7 900
0
67 100
0
8 120
15 600
19 400
0
86 100
45 600
0
13 100
0
20 400
0
27 100
0
26 100
0
0
0
8 800
7 000
138 700
0
0
0
0
12 800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
159 300
0
0
0
190 200
0
0
0
21 200
34 800
0
0
21 900
0
0
0
0
278 100
0
0
4 300
39 000
20 700
40 300
20 300
30 000
19 700
0
0
33 500
31 600
89 300
0
0
177 800
0
0
0
0
0
0
0
70 600
52,5500
6,7300
61,8400
74,0000
17,4900
42,4800
46,5700
21,0600
23,8300
37,5500
35,5000
37,1400
53,0500
56,6600
8,1700
40,6100
25,2500
74,1800
7,3600
32,3100
49,5400
75,6700
24,9500
21,0700
120,1600
78,0200
23,6900
26,7000
49,1900
87,0500
21,3000
22,9700
87,0700
22,8200
140,6300
39,2000
103,3900
29,9700
81,4300
34,2500
57,6400
165,4400
443,0100
27,2500
47,7600
21,2800
38,1100
38,0900
30,2800
40,4600
68,0000
45,9900
15,9800
21,6600
17,9900
48,0400
28,6200
110,0100
18,4800
33,4900
31,5100
54,3500
69,2400
20,5800
40,2500
3 308 510,09
917 835,25
1 936 778,87
3 049 000,42
501 750,79
2 399 152,84
1 324 038,76
8 558 349,32
511 148,64
327 747,65
2 251 002,79
4 495 461,93
1 709 148,67
1 298 181,82
428 909,93
2 186 682,28
1 740 429,36
547 489,01
1 738 266,53
1 351 995,64
3 055 605,20
3 452 900,56
2 147 286,85
1 070 977,76
1 889 368,80
2 478 573,95
652 248,50
3 233 507,69
571 407,76
938 574,59
3 640 336,30
4 368 007,57
4 045 738,86
663 444,47
1 588 478,64
5 197 651,06
915 689,76
1 890 736,45
5 111 095,85
1 129 833,46
1 379 823,51
1 571 422,52
1 649 044,06
1 027 250,59
1 547 912,59
1 266 024,45
2 486 205,76
5 747 173,89
1 303 974,59
1 750 154,99
354 368,96
1 396 096,01
605 089,37
1 488 807,88
994 088,50
1 405 913,42
2 283 134,49
924 898,76
2 266 487,82
438 466,13
940 355,55
945 278,05
3 514 991,50
344 728,04
1 242 515,16
0,79
0,22
0,46
0,73
0,12
0,57
0,31
2,04
0,12
0,08
0,53
1,07
0,41
0,31
0,10
0,52
0,41
0,13
0,41
0,32
0,73
0,82
0,51
0,25
0,45
0,59
0,15
0,77
0,14
0,22
0,87
1,04
0,96
0,16
0,38
1,24
0,22
0,45
1,22
0,27
0,33
0,37
0,39
0,24
0,37
0,30
0,59
1,37
0,31
0,42
0,08
0,33
0,14
0,35
0,24
0,33
0,54
0,22
0,54
0,10
0,22
0,22
0,84
0,08
0,30
Strana 13
Raiffeisen – Globální akciový fond
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
STAV
NÁKUP
PRODEJ
14.3.2008 PŘÍRŮSTKY
ÚBYTKY
VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ
AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH
US7594701077
RELIANCE INDUSTRIES LTD. (GDR 144A)
US7802592060
ROYAL DUTCH SHELL A ADR/2
US7960508882
SAMSUNG ELEC.CO.LTD. (GDRS)
US80004C1018 SANDISK CORP.
US8031111037
SARA LEE CORP.
AN8068571086
SCHLUMBERGER N.V.
KYG7945J1040 SEAGATE TECHNOLOGY
US8173151049
SEPRACOR INC.
CA8672291066
SUNCOR
US8679141031
SUNTRUST BANKS INC.
US8740391003
TAIWAN SEMICONDUCTOR SPON.ADRS
US87612E1064 TARGET CORP.
US8873171057
TIME WARNER INC.
KYG900731004 TRANSOCEAN (NEW) DL -,01
US9113121068
UNITED PARCEL SERVICE INC.
US9130171096
UNITED TECHNOLOG.
US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP INC.
US9299031024
WACHOVIA
US2546871060
WALT DISNEY
US9393228146
WASHINGTON MUT.PFD CONV.R
US9393221034
WASHINGTON MUTUAL
BMG950891017 WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD.
US9497461015
WELLS FARGO & CO
US9830241009
WYETH
KYG982551056 XL CAPITAL LTD CLASS A
US9843321061
YAHOO INC.
5 856
16 400
8 040
297 900
146 700
44 700
261 600
89 400
40 700
32 500
132 564
60 600
372 300
12 751
63 500
10 400
155 800
126 962
55 400
325
29 700
13 900
39 300
34 100
71 650
63 500
MAJETEK V CENNÝCH PAPÍRECH CELKEM
VKLADY U BANK
VKLADY V EURECH
ZÁVAZKY V OSTATNÍCH MĚNÁCH ZEMÍ EU
ZÁVAZKY V JINÝCH MĚNÁCH NEŽ ZEMÍ EU
AUD
CAD
CHF
HKD
JPY
NOK
USD
5 856
0
0
0
132 000
6 700
0
27 200
0
0
0
0
16 300
15 951
0
0
16 000
11 100
0
325
0
0
39 300
0
0
0
0
3 900
2 300
0
84 000
10 500
0
0
0
0
0
37 900
0
3 200
0
6 500
0
0
137 100
0
261 200
0
58 900
58 600
0
0
KURZ
HODNOTA
KURZU
V EUR
PODÍL
NA MAJETKU
FONDU V %
110,0000
70,7400
277,7500
23,0000
13,3600
85,1600
22,1300
18,4000
108,2800
57,9700
10,1900
50,5600
14,5100
139,3000
70,7300
68,5100
38,2800
27,2400
31,3300
789,8600
12,1300
69,6200
29,4800
40,2800
31,7600
27,5000
413 413,34
744 559,89
1 433 180,37
4 397 330,17
1 257 845,52
2 443 058,76
3 715 436,90
1 055 713,51
2 828 351,57
1 209 142,25
866 942,95
1 966 393,48
3 466 978,79
1 139 950,77
2 882 492,06
457 275,62
3 827 631,49
2 219 584,05
1 113 937,68
164 749,54
231 210,73
621 068,57
743 551,01
881 524,89
1 460 452,46
1 120 720,08
0,10
0,18
0,34
1,05
0,30
0,58
0,88
0,25
0,67
0,29
0,21
0,47
0,82
0,27
0,69
0,11
0,91
0,53
0,26
0,04
0,05
0,15
0,18
0,21
0,35
0,27
EUR
410 767 220,30
97,70
EUR
EUR
9 180 665,12
-2 570,58
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
-209 498,30
-2 529,37
-243,34
-532,89
78 156,05
-177,46
-168 945,60
EUR
8 874 323,63
2,11
EUR
EUR
EUR
26 974,22
-699,25
1 134 188,32
EUR
1 160 463,29
0,28
OSTATNÍ ZÚČTOVACÍ POLOŽKY
RŮZNÉ POPLATKY
EUR
-355 549,18
-0,09
MAJETEK FONDU
EUR
420 446 458,04
100,00
VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S VÝPLATOU VÝNOSŮ
VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S ČÁSTEČNOU REINVESTICÍ VÝNOSŮ
VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PLNÉ VÝŠI
EUR
EUR
EUR
152,44
158,94
160,10
POČET PODÍLŮ S VÝPLATOU VÝNOSŮ V OBĚHU
POČET PODÍLŮ S ČÁSTEČNOU REINVESTICÍ VÝNOSŮ V OBĚHU
POČET PODÍLŮ S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PLNÉ VÝŠI V OBĚHU
KS
KS
KS
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ
POMĚRNÉ ÚROKY
PŘIJATÉ ÚROKY
NÁROKY NA DIVIDENDY
MAJETEK ZABLOKOVANÝ V PŘEHLEDU MAJETKU FONDU (ZÁPŮJČKY CENNÝCH PAPÍRŮ):
AU000000MQG1
FR0000131104
DE0005439004
AT0000652011
FR0000077919
AT0000606306
JP3885780001
JP3436100006
SG1T56930848
US0079031078
US0268741073
US0605051046
US0718131099
MACQUARIE GROUP LTD O.N.
BNP PARIBAS S.A.
CONTINENTAL AG
ERSTE BANK D. ÖSTER. SPARKASSEN AG
JCDECAUX S.A.
RAIFF.INT.BK.HLDG INH.AKT.O.N.
MIZUHO FINL GROUP O.N.
SOFTBANK CORP.
WILMAR INTL LTD. SD -,50
ADVANCED MICRO DEVICES
AMERICAN INTERNAT.
BANK OF AMERICA CORP.
BAXTER INTERNAT.
AUD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
JPY
JPY
SGD
USD
USD
USD
USD
40 000
12 064
25 000
3 000
124 000
8 862
390
356 000
360 000
212 500
88 000
188 600
35 700
Strana 14
581 313,809
1 910 328,542
176 036,605
Raiffeisen – Globální akciový fond
MAJETEK ZABLOKOVANÝ V PŘEHLEDU MAJETKU FONDU (ZÁPŮJČKY CENNÝCH PAPÍRŮ):
US07556Q1058
US0554821035
US1729671016
US2810201077
US3134003017
US3167731005
US3696041033
US4581401001
US50075N1046
US5249081002
US5260571048
US65248E1047
US7043261079
US7134481081
US9299031024
US9393221034
US9497461015
US9830241009
BEAZER HOMES USA
BJ SERVICES COMP.
CITIGROUP
EDISON INTERNATIONAL
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP.
FIFTH THIRD BANCORP
GENERAL ELECTRIC
INTEL
KRAFT FOODS INC.
LEHMANN BROTHERS HOLDINGS INC.
LENNAR CORP.
NEWS CORP. A
PAYCHEX INC.
PEPSICO
WACHOVIA
WASHINGTON MUTUAL
WELLS FARGO & CO
WYETH
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
27 350
82 900
79 200
18 100
229 600
45 300
41 500
92 700
67 100
40 000
45 000
191 100
46 500
79 100
100 000
17 500
39 300
34 100
DEVIZOVÉ KURZY
MAJETEK FONDU V CIZÍCH MĚNÁCH BYL PŘEPOČÍTÁN NA EUR PODLE DEVIZOVÝCH KURZŮ K 13.3.2008:
MĚNA
AUSTRALSKÝ DOLAR
KANADSKÝ DOLAR
ŠVÝCARSKÝ FRANK
BRITSKÁ LIBRA
HONGKONGSKÝ DOLAR
JAPONSKÝ JEN
NORSKÁ KORUNA
ŠVÉDSKÁ KORUNA
SINGAPURSKÝ DOLAR
AMERICKÝ DOLAR
JEDNOTKA
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
KURZ
1,65590
1,53345
1,57655
0,76725
12,13165
156,74210
7,96125
9,44250
2,14960
1,55815
AUD
CAD
CHF
GBP
HKD
JPY
NOK
SEK
SGD
USD
NÁKUP A PRODEJ CENNÝCH PAPÍRŮ BĚHEM VYKAZOVANÉHO OBDOBÍ, POKUD NEBYL VYKÁZÁN V SEZNAMU MAJETKU:
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
NÁKUP
PŘÍRŮSTKY
PRODEJ
ÚBYTKY
AKCIE DENOMINOVANÉ V AUSTRALSKÝCH DOLARECH
AU000000AIO7
ASCIANO GROUP DEF.STAP.S.
AU000000MBL3
MACQUARIE BK LTD
AU000000IAG3
NRMA INSURANCE GROUP LTD.
AU000000PBL6
PUBLISHING & BROADCAST. NA JMÉNO
0
13 500
0
50 900
110 619
44 462
22 740
50 900
AKCIE DENOMINOVANÉ V KANADSKÝCH DOLARECH
CA0137161059
ALCAN INC.
CA4579831047
INMET MINING
CA59151K1084
METHANEX
0
28 700
0
17 000
28 700
193 300
AKCIE DENOMINOVANÉ V EURECH
NL0000301109
ABN AMRO HOLDING N.V.
FR0000120628
AXA
IE0072559994
DEPFA BANK PLC
BE0099992829
FORTIS -ANR.GRS419003009
GREEK O.FOOTB.INH
NL0000009165
HEINEKEN N.V.
DE000A0S9NE0
HYPO REAL ESTATE HLDG TLR
DE0007164600
SAP AG
IE00B1RR8406
SMURFIT KAPPA PLC EO -,001
FR0010584813
STE GENERALE -ANR.BE0003739530
UCB CAP.
IT0000064854
UNICREDITO ITALIANO
0
0
0
47 100
0
0
12 039
0
0
16 460
0
0
58 860
32 855
63 400
47 100
49 500
23 825
12 039
33 500
77 200
16 460
15 568
119 957
AKCIE DENOMINOVANÉ V BRITSKÝCH LIBRÁCH
GB00B1WBW239 BLINKX PLC
GB0004594973
IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC
GB00B1YKG049
INTL PERSONAL FIN.
GB00B2B0DG97
REED ELSEVIER
GB0007308355
REED ELSEVIER PLC.
GB0002369139
REUTERS -A-
0
0
0
50 815
0
0
77 300
335 400
257 200
50 815
88 700
113 900
AKCIE DENOMINOVANÉ V HONGKONGSKÝCH DOLARECH
KYG0535Q1331
ASM PAC. TECH. (T.T.)
HK2388011192
BK OF CHINA (HONGKONG)
HK0636030667
FUBON BK (HONG KONG)
BMG5485F1445
LI & FUNG LTD.
KYG0535Q1174
PACIFIC TECHNOLOGY LTD.
110 000
0
0
210 000
110 000
110 000
1 346 000
3 814 000
210 000
110 000
Strana 15
Raiffeisen – Globální akciový fond
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
NÁKUP
PRODEJ
PŘÍRŮSTKY
ÚBYTKY
KS/NOM.
AKCIE DENOMINOVANÉ V HONGKONGSKÝCH DOLARECH
HK0083000502
SINO LAND
CN000A0F65X7
WUMART STORES INC.H YC -25
214 000
0
214 000
816 000
AKCIE DENOMINOVANÉ V JAPONSKÝCH JENECH
JP3388200002
AEON CO. LTD.
JP3274400005
GLORY LTD O.N.
JP3205800000
KAO CORP.
JP3899600005
MITSUBISHI ESTATE
JP3900000005
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
JP3888200007
MITSUI SUMITOMO INSURANCE
JP3733000008
NEC CORP.
JP3197800000
OMRON CORP.
JP3358000002
SHIMANO INC.
JP3351600006
SHISEIDO
JP3574200006
TOKYU CORP.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
109 200
121 000
37 000
59 000
74 000
133 000
289 000
69 000
70 700
180 000
173 000
AKCIE DENOMINOVANÉ V NORSKÝCH KORUNÁCH
NO0010399843
STOREBRAND ASA -ANR.-
297 900
297 900
0
280 600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27 000
0
0
21 200
0
21 100
0
0
0
0
235
0
300
9 400
14 000
36 700
37 600
17 500
684
150 800
63 700
16 700
47 800
54 100
27 000
109 000
44 300
58 000
152 900
21 100
32 300
112 700
26 800
23 575
20 635
236 700
0
1 962 500
AKCIE DENOMINOVANÉ VE ŠVÉDSKÝCH KORUNÁCH
SE0000101032
ATLAS COPCO AB (FRIA) CL. A
AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH
US0081901003
AFFILIATED COMP.
US0138171014
ALCOA
US0184901025
ALLERGAN INC.
US0393801008
ARCH COAL INC.
USN070591110
ASML HOLDING N.V.
US0530151036
AUTOMATIC DATA PROCESSING
US17285T1060
CITADEL BROADCAST.
US24702R1014
DELL INC.
US2605431038
DOW CHEMICAL
US5324571083
ELI LILLY & CO.
US3742761030
GETTY IMAGES INC. DL -,01
US4592001014
IBM
US4567881085
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD. (SP. ADRS)
US48268K1016
KT CORP.
US6516391066
NEWMONT MINING
US6558441084
NORFOLK & SOUTH.CORP. NA JMÉNO
BMG6852T1053
PARTNERRE LTD.
US78442P1066
SLM CORP.
US8552441094
STARBUCKS CORP.
US8718291078
SYSCO
KYG900781090
TRANSOCEAN INC.
BMG9144P1059
TYCO ELECTRONICS DL -,20
US9046882075
UNIFIED ENERGY SYST. (GDRS)
US9839191015
XILINX
SMĚNITELNÉ OBLIGACE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH
US3704427174
6,2500 GENL MOTORS CV 03-33
Strana 16
Raiffeisen – Globální akciový fond
Struktura fondu 1)
EUR
18,54 %
JPY
13,81 %
GBP
11,02 %
USD
40,43 %
CHF
8,33 %
AUD
3,70
%
Sonstige
Ostatní
4,17 %
1)
Použitý software počítá s přesností na patnáct desetinných míst, nikoli na zobrazená dvě desetinná místa.
Při dalších výpočtech prováděným s vykázanými výsledky nelze vyloučit odchylky.
Strana 17
Raiffeisen – Globální akciový fond
Vývoj hodnoty fondu od jeho založení 1)
(Rozhodný den: 15. března 2008)
500,00
5,4 5 % p .a .
450,00
400,00
350,00
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
11.10.2007
11.10.2006
11.10.2005
11.10.2004
12.10.2003
12.10.2002
12.10.2001
12.10.2000
13.10.1999
13.10.1998
13.10.1997
13.10.1996
14.10.1995
14.10.1994
14.10.1993
14.10.1992
15.10.1991
15.10.1990
15.10.1989
15.10.1988
16.10.1987
16.10.1986
50,00
Vývoj hodnoty fondu v jednotlivých kalendářních rocích 1)
80,00
54,61
60,00
in
v % p.a.
40,00
20,00
16,48
8,38
4,85
0,00
21,68
4,15
0,93
–1,08
– 7,73
-20,00
-40,00
– 31,47
-60,00
1998
1999
% p.a.
1)
2000
2001
2002
3 roky
5,36
2003
2004
5 let
6,58
2005
2006
2007
10 let
5,06
Upozorňujeme na to, že výnosy mohou v důsledku měnových výkyvů růst nebo klesat. Výkonnost fondu stanoví Raiffeisen
KAG podle metody OeKB a vychází přitom z údajů vedených depozitářem. Výdaje spojené s vydáváním a zpětným odkupem podílových listů se nezohledňují. Z výkonnosti fondu v minulosti nelze odvozovat možný vývoj výkonnosti investičního
fondu v budoucnu. Vývoj hodnoty investičního fondu v procentech (bez výdajů) se zohledněním výplaty výnosů.
Vídeň, 18. dubna 2008
Strana 18
Raiffeisen – Globální akciový fond
Spravované kapitálové investiční fondy
(Stav: 15. března 2008)
Fondy pro drobné investory
Global & Stabil – World Megastocks, Kathrein Corporate Bond, Kathrein Euro Bond, Kathrein
European Bond Fund, Kathrein European Equity, Kathrein Geldmarkt+, Kathrein Global Bond,
Kathrein Max Return, Kathrein Multi Manager, Kathrein Multi 100, Kathrein Q.I.K. 15 (USD), Kathrein
Q.I.K. 25, Kathrein Q.I.K. 50, Kathrein Q.I.K. 70, Kathrein Q.I.K. 100, Kathrein Risk Optimizer (EUR),
Kathrein Safe (USD), Kathrein US Equity, Kathrein World Bond, ORS DUO, Prosperity Fonds
progressiv, Prosperity Special Opportunities, R-2012 Spezial, Raiffeisen-Active-Aktien, RaiffeisenA.R.-Emerging-Markets, Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced, Raiffeisen-A.R.-Global Bonds, RaiffeisenCZK-Aktien-Fonds, Raiffeisen-CZK-Balanced-Fonds, Raiffeisen-CZK-Liquid-Fonds, RaiffeisenfondsErtrag, Raiffeisenfonds-Sicherheit, Raiffeisenfonds-Wachstum, Raiffeisen-Dollar-Liquid, RaiffeisenDollar-Rent, Raiffeisen-Dynamic-Bonds, Raiffeisen-EmergingASEAN-Aktien, Raiffeisen-EmergingEurope-SmallCap, Raiffeisen-Emerging Markets-Aktien, Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent,
Raiffeisen-Energie-Aktien, Raiffeisen-Energie-Garantiefonds, Raiffeisen-Ethik-Aktien, RaiffeisenEurasien-Aktien, Raiffeisen-Eurasien-Garantiefonds, Raiffeisen-Europa-Aktien, Raiffeisen-EuroCorporates, Raiffeisen-Euro-Liquid, Raiffeisen-EuroPlus-Rent, Raiffeisen-Euro-Rent, RaiffeisenEuropa-HighYield, Raiffeisen-Europa-SmallCap, Raiffeisen-EU-Spezial-Rent, Raiffeisen-GlobalAktien, Raiffeisen-Global-Equity-Strategies, Raiffeisen-Global-Fundamental-Aktien, Raiffeisen-GlobalMix, Raiffeisen-Global-Rent, Raiffeisen-HealthCare-Aktien, Raiffeisen-HealthCare-Garantiefonds,
Raiffeisen-Hedge-Dachfonds, Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds, Raiffeisen-Österreich-Aktien,
1)
Raiffeisen-Österreich-Rent, Raiffeisen-OK-Rent , Raiffeisen-Osteuropa-Aktien, RaiffeisenOsteuropa-Garantiefonds, Raiffeisen-Osteuropa-Rent, Raiffeisen-OsteuropaPlus-Rent, RaiffeisenPazifik-Aktien, Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2003, Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2004,
Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2005, Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2006, RaiffeisenPensionsfonds-Österreich 2007, Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2008, RaiffeisenStabilitätsfonds, Raiffeisen-Stabilitätsfonds-Wachstumsländer, Raiffeisen-Technologie-Aktien,
Raiffeisen-TopDividende-Aktien, Raiffeisen-TopSelection-Garantiefonds, Raiffeisen-Tschechischer
Anleihen Fonds, Raiffeisen-US-Aktien, Raiffeisen-Wachstumsländer-Garantiefonds, Raiffeisen-§143)
3)
3)
Mix , Raiffeisen-§ 14-MixLight , Raiffeisen-§14-Rent , Raiffeisenfonds-Anleihen, WALSER Aktien
Europa AT, WALSER Euro Cash AT, WALSER Rent EURO AT, WALSER Rent Global AT, WALSER
Valor AT
Fondy pro institucionální investory
Aberdeen Sovereign High Yield Bond Fund, Absolute Plus Global Alternative II Fund, APK Renten,
CEE Fixed Income Fund, Dachfonds Südtirol, DURA11_1, DURA11_2, DURA3_1, DURA7_1, Global
Protected, Kathrein SF12, Kathrein SF13, Kathrein SF14, Kathrein SF15, Kathrein SF19, Kathrein
SF21, Kathrein SF23, Kathrein SF26, Kathrein SF27, Kathrein SF28, Kathrein SF29, Kathrein SF31,
Kathrein SF35, Kathrein SF36, Kathrein SF37, Kathrein SF38, Kathrein SF39, Kathrein SF40,
Kathrein SF41, Kathrein SF42, Kathrein SF50, LK 100-Fonds, MVK B.E.S.T. – MVK Bond Ethic
Steady Tendency, Omega, OP Bond Euro hedged, Pallas I, Pension-Equity D1, Pension-Equity D2,
Pension-Equity F1, Pension Equity Global 1, Pension-Income C1, Pension-Income D1, Pensions
Portfolio Fonds 1, Q.I.K. SF 1, Q.I.K. SF30, Raiffeisen 301 – Euro Gov. Bonds, Raiffeisen 302 – Euro
Gov. Bonds Plus, Raiffeisen 303 – Non-Euro Bonds, Raiffeisen 304 – Euro Corporates, Raiffeisen 305
– Non-Euro Equities, Raiffeisen 308 – Euro-Equities, Raiffeisen 310 – CEE Bonds, Raiffeisen 311 –
Euro MM Plus, Raiffeisen 312 – Euro MM, Raiffeisen 313 – Euro Trend Follower, Raiffeisen 314 –
Euro Inflation Linked, Raiffeisen 315 – Euro Enhanced MM, Raiffeisen 316 – Hedge FoF Balanced,
Raiffeisen 317 – Absolute Return 1, Raiffeisen 318 – Global Diversified, Raiffeisen 319 – Absolute
Return Balanced, Raiffeisen 321 – Hedge FoF Dynamic, Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration,
Raiffeisen 324 – USD MM Plus, Raiffeisen 325 – Euro Enhanced MM Plus, Raiffeisen 326 – Asset
Allocation Alpha,
1)
2)
3)
Předloží-li investor prohlášení o volbě zdanění, nepodléhají výnosy už žádnému dalšímu zdanění.
Pro soukromé penzijní připojištění podle právních předpisů pro penzijní investiční fondy.
Pro právnické osoby ke krytí rezerv na odstupné a důchody investičními papíry.
Strana 19
Raiffeisen – Globální akciový fond
Fondy pro institucionální investory
Raiffeisen 327 – Fixed Income Absolute Return, Raiffeisen 328 – Hedge FoF Balanced II, Raiffeisen
329 – Euro Macro L/S, Raiffeisen 331 – Euro MM Plus II, Raiffeisen 336 – GTAA Overlay, Raiffeisen
900 – Treasury Zero, Raiffeisen 901 – Treasury, Raiffeisen 902 – Treasury Zero II, Raiffeisen 903 –
Euro Bonds, Raiffeisen-Dynamic-Mix, Raiffeisen-OK.Spezial-Rent, Raiffeisen-ProfitInvest-Ertrag,
Raiffeisen-ProfitInvest-Sicherheit, Raiffeisen-ProfitInvest-Spezial-Ertrag, Raiffeisen-ProfitInvestSpezial-Sicherheit, Raiffeisen-ProfitInvest-Wachstum, RPIE, RPIW, Raiffeisen Short Term Strategy,
Raiffeisen Short Term Strategy Plus, R-VIP 1, R-VIP 1 Spezial, R-VIP 12, R-VIP 12A, R-VIP 2, R-VIP
2 Spezial, R-VIP 24, R-VIP 24A, R-VIP 3, R-VIP 3 Spezial, R-VIP 4, R-VIP Classic Aktien, Tirol
Duration Fonds 5, UNIQA Asia Selection, UNIQA Eastern European Debt Fund, UNIQA Emerging
Markets Debt Fund, UNIQA Global ABS, UNIQA High Yield Fund, UNIQA Structured Credit Fund,
UNIQA Vermögensaufbaufonds, UNIQA World Selection, VBV RCM Euro Bond, VEX 1-Fonds,
VorsorgeInvest-Fonds, WSTW II-Fonds, ZKV-Aktiv, ZKV-Europa, ZKV-Index, R2 CEE Bond EUR,
R2 Eurobond 1-3, R2 Eurobond 3-5, R2 Eurobond 5-7, R2 Eurobond 7-10, R2 Eurobond All,
R2 Eurocash Plus, R2 Euro Corporates, R2 Private Portfolio, R2 Total Return Portfolio, R 5-Fonds,
R 6-Fonds, R 8-Fonds, R 9-Fonds, R 12-Fonds, R 14-Fonds, R 15-Fonds, R 16-Fonds, R 17-Fonds,
R 18-Fonds, R 19-Fonds, R 20-Fonds, R 24-Fonds, R 26-Fonds, R 32-Fonds, R 36-Fonds, R 42Fonds, R 45-Fonds, R 46-Fonds, R 51-Fonds, R 53-Fonds, R 55-Fonds, R 63-Fonds, R 71-Fonds,
R 73-Fonds, R 77-Fonds, R 78-Fonds, R 81-Fonds, R 85-Fonds, R 86-Fonds, R 87-Fonds, R 88Fonds, R 91-Fonds, R 94-Fonds, R 96-Fonds, R 107-Fonds, R 112-Fonds, R 113-Fonds, R 114Fonds, R 121-Fonds, R 123-Fonds, R 126-Fonds, R 127-Fonds, R 130-Fonds, R 131-Fonds, R 135Fonds, R 136-Fonds, R 138-Fonds, R 139-Fonds, R 140-Fonds, R 142-Fonds, R 143-Fonds, R 146Fonds, R 157-Fonds, R 158-Fonds, R 164-Fonds, R 165-Fonds, R 168-Fonds, R 169-Fonds, R 170Fonds, R 171-Fonds, R 172-Fonds, R 174-Fonds, R 175-Fonds, R 177-Fonds, R 178-Fonds, R 179Fonds, R 180-Fonds, R 181-Fonds, R 183-Fonds, R 184-Fonds, R 185-Fonds, R 187-Fonds, R 188Fonds, R 189-Fonds, R 190-Fonds, R 350-Fonds, R 402-Fonds, R 406-Fonds, R 410-Fonds, R 420Fonds, R 422-Fonds, R 423-Fonds, R 424-Fonds, R 429N-Fonds, R 431-Fonds, R 435-Fonds, R 438Fonds, R 449-Fonds, R 453-Fonds, R 461-Fonds, R 468-Fonds, R 474-Fonds, R 475-Fonds, R 482Fonds, R 770-Fonds, R 888-Fonds, R 1210-Fonds, R 32000-Fonds, R 32001-Fonds, R 32003-Fonds,
R 32025-Fonds, R 32033-Fonds, R 32073-Fonds, R 32118-Fonds, R 32195-Fonds, R 32250-Fonds,
R 32300-Fonds, R 32322-Fonds, R 32395-Fonds, R 32413-Fonds, R 32415-Fonds, R 32585-Fonds,
R 32651-Fonds, R 32667-Fonds, R 32800-Fonds, R 32865-Fonds, R 32880-Fonds, R 32904-Fonds,
R 32937-Fonds, R 32939-Fonds, R 32951-Fonds, R 37000-Fonds
Strana 20

Podobné dokumenty

espa stock europe-active

espa stock europe-active v Erste Group Bank AG, Vídeň případně v bankách, které jednají jako depozitáři. U podílů s reinvesticí výnosů bude pro účetní rok 2010/11 k reinvestování použita částka 3,31 EUR na podíl, tj. při 8...

Více

Raiffeisen-Eurasie n-Aktien

Raiffeisen-Eurasie n-Aktien Charakteristika fondu .......................................................................................................... ........................... 3 Důležité informace k průběhu fiskálníí...

Více

shrnutí prospektu - Corporate-ir

shrnutí prospektu - Corporate-ir Dodatečná snížená přehodnocení aktiv spojených se zaručenými dluhovými obligacemi ohroženými trhem rezidentních nemovitostí v USA a pojišťovacími společnostmi udělujícími záruky emitentům Skupina z...

Více

Raiffeisen – Pacific akciový fond cký

Raiffeisen – Pacific akciový fond cký Obecné údaje fondu............................................................................................................ ........................... 3 Charakteristika fondu .....................

Více