Domov řemesla i špičkových technologií

Komentáře

Transkript

Domov řemesla i špičkových technologií
Domov řemesla i špičkových technologií

Řemeslo dodnes tvoří důležitý základ technologických veletrhů

Nejaktivnější přihlašovatelé patentů jsou v Norimberku zastoupeni jako
vystavovatelé

Tam, kde je vynalézavost doma: kořeny sahají až do středověku
Místo pro technologie budoucnosti: Mnoho míst to o sobě tvrdí, ale
metropolitní region Norimberk takovým místem opravdu je – a ne teprve od
vynálezu mp3 formátu. Řemeslo a industrializace daly Norimberku siné
podněty a významnou měrou přispěly k rozvoji. A technologický vývoj udává
dodnes takt regionu. Tržištěm těchto produktů a služeb je NürnbergMesse.
„Nápaditost středověkých řemeslníků byla označována jako „norimberský
um“ V této tradici pokračujeme dodnes, neboť všichni, kdo mají jméno
v oblasti patentů a technologií, jsou zastoupeni na akcích společnosti
NürnbergMesse“, vysvětlují jednatelé NürnbergMesse Dr. Roland Fleck a
Peter Ottmann u příležitosti Dne řemesla 19. září. „I dnes má řemeslná
zručnost a vynalézavost svůj domov na odborných veletrzích, jako například
BrauBeviale, GaLaBau, EUROGUSS nebo HOLZ-HANDWERK.“ Výměna
informací a zkušeností mezi různými profesními skupinami přitom zajišťuje
vysokou míru inovační síly – a z toho mají prospěch všichni zúčastnění.
Kostelní zvony a motorové skříně nemají na první pohled mnoho společného.
Odlití ohromného kostelního zvonu z bronzu bylo ve středověku vysoké řemeslné
umění. Především zhotovení hliněné formy vyžadovalo speciální know-how a
dopomohlo zvonům z Norimberku k mezinárodnímu renomé. Tlakové lití rozvinuté
na konci 19. století významným způsobem rozšířilo možnosti techniky odlévání.
Dnes se jedná o postup s využitím špičkových technologií, pomocí kterého inženýři
sériově zhotovují například motorové skříně a další součásti moderních vozů. Na
odborném veletrhu EUROGUSS se dnes v Norimberku pravidelně setkává
mezinárodní branže tlakového lití.
Nejaktivnější přihlašovatelé patentů vystavují v Norimberku
I
četné
patentové
přihlášky
vystavujících
podniků
působivě
ukazují,
že
vynalézavost a inovace na mnoha specializovaných odborných veletrzích
v Norimberku zdomácněly. Jedinečná šíře technologického klastru v norimberském
veletržním centru sahá od veletrhu vynálezů iENA veletržního partnera AFAG až
po největší stánek společnosti Siemens na celém světě na předním světovém
veletrhu SPS IPC Drives. Deset firem, které Německý patentový a známkový úřad
v roce 2014 vedl jako nejaktivnější přihlašovatele patentů, zaznamenalo v minulém
roce více než dvacet účastí na veletrzích v Norimberku. „Mnoho lidí si vynálezy a
patenty spojuje především s inženýry. Ale právě řemeslo přináší díky své blízkosti
zákazníkům a flexibilitě často něco nového“, vysvětluje Prof. Dr. Elmar Forster,
hlavní jednatel řemeslnické komory pro Střední Franky a člen dozorčí rady
společnosti NürnbergMesse. „Důležitá je především
výměna informací a
zkušeností mezi různými profesními skupinami a získávání odborných sil, což je
pro řemeslo ústřední bod, který se nejlépe odráží v „odborném vzdělávání“
v norimberském veletržním centru.“
Úzká spolupráce na tématu „řemeslo“ také s pořadateli hostujících akcí
Nadchnout mladé lidi pro řemeslo je také ústřední úlohou dvou veletrhů stavebního
řemesla IFH/Intherm a eltec, které realizuje pořadatel hostující akce Gesellschaft
für
Handwerksmessen
mbH
(Společnost
pro
veletrhy
řemesel,
GHM)
v Norimberku. „Našimi veletrhy chceme dělat reklamu pro možnosti vzdělávání a
kariéry v řemesle. Žáci odborných škol, tovaryši nebo mladí mistři se zde dostávají
do přímého kontaktu s branží“, říká Dieter Dohr, jednatel společnosti GHM.
„Veletrh eltec tak jako odborný veletrh pro elektrotechniku a energetiku nabízí na
ploše TechnoCamp mladým lidem v praktické sekci možnost vyzkoušet si
nejnovější výrobky a nářadí. Na veletrhu IFH/Intherm získáte kompletní přehled o
trendech a možnostech vzdělávání v oblastech sanity, vytápění, klimatizace a
obnovitelných energií. Kromě toho máte možnost sledovat nejlepší mladé
řemeslníky Bavorska při kvalifikační soutěži na Euro-Skills, evropské mistrovství
povolání, a nechat se inspirovat a motivovat výjimečnými výkony.“
Domov řemesla i špičkových technologií
Tisková zpráva – září 2015
strana 2/3
Přední mezinárodní veletrhy s norimberským umem
Ještě i dnes příslovečný „norimberský um“ popisuje nápaditost řemeslníků na konci
středověku. V průběhu této doby rozkvětu se město opíralo především o
hospodářskou sílu více než 200 tradičních řemeslných odvětví. Už tenkrát se
podniky zaměřovaly na ziskové tržní niky. Kromě odlévání kovů sahá v Norimberku
až do 14. století například i výroba hraček. Veletrh hraček Spielwarenmesse®
promění Norimberk i dnes jednou za rok ve světové hlavní město hraček.
K nejváženějším řemeslům středověkého Norimberku patřilo také vaření piva.
Veletrh založený na tomto řemesle, BrauBeviale, se v Norimberku koná od roku
1978. „Veletrh BrauBeviale se v Norimberku rozvinul do podoby mezinárodního
veletržního formátu“, shrnují vývoj jednatelé Fleck a Ottmann. „V současnosti se
věnuje celému procesnímu řetězci nápojového průmyslu – od surovin přes
technologie a logistiku až po marketing“. A tak se také u stánků a na veletržních
chodbách setkávají stejně rozmanité skupiny povolání. Kromě sládků sem přijíždějí
také odborníci z výroby strojů a zařízení, obalového průmyslu, obchodu nebo
gastronomie. Díky této směsici vzniká mnoho nových myšlenek a řemeslné umění
je s trendem směřujícím k řemeslným pivům, tzv. craft beers, žádanější než kdy
předtím. Představují zároveň tradiční řemeslo i inovativní, kreativní pivní kulturu.
Prvky jako je European MicroBrew Symposium nebo Craft Beer Corner jsou
vývěsními štíty „norimberského umu“, který dnes s sebou do města přivážejí
vystavovatelé a návštěvníci z celého světa.
Kontakt pro media
Dr. Thomas Koch, Geoffrey Glaser
Beate Blum, Nadine Sokoll
Tel +49 (0) 9 11. 86 06-82 48, -83 53
Fax +49 (0) 9 11. 86 06-12 82 48
[email protected]
Více informací a fotek na: www.nuernbergmesse.de/presse
Domov řemesla i špičkových technologií
Tisková zpráva – září 2015
strana 3/3

Podobné dokumenty