Profesní životopis - Fakulta architektury VUT v Brně

Komentáře

Transkript

Profesní životopis - Fakulta architektury VUT v Brně
ING. ARCH. ANTONÍN NOVÁK
PROFESNÍ ŽIVOTOPIS
Ing.arch.Antonín Novák, narozen 23.9.1963 v Brně.
Po absolvování gymnázia byl roku 1981 přijat na Fakultu architektury VUT Brno. Studium
ukončil diplomovou prací na katedře občanských staveb studií obchodního domu do
Znojma.
Po absolvování základní vojenské služby roku 1998 nastoupil jako projektant do brněnské
pobočky Obchodního projektu, kde se podílel na studiích a prováděcích projektech
prodejen do moravských vesnic. V roce 1989 odchází do družstva Stavoprogres, kde se
podílí na projektové dokumentaci zpracovávané pro stavební složku družstva.
V roce 1991 pracuje ve vídeňské kanceláři prof. arch. W. Holzbauera a podílí se na
vypracování plánů na Administrativní středisko IBM ve Vídni a na Správním centru Austria
bank ve Vídni.
Po této zahraniční zkušenosti získává roku 1993 osvědčení o autorizaci České komory
architektů a zakládá s ing. arch. Petrem Valentou projekční kancelář, Atelier DRNH, který
získal za dobu své činnosti více než dvě desítky cen, nominací a odměn v různých
architektonických soutěžích. Prakticky všechny realizace ateliéru jsou zveřejňovány
v odborném tisku a prezentovány na četných výstavách u nás i v zahraničí. Členem
spolku Obecní dům od jeho založení a Obce architektů. Člen porot architektonických
soutěží ČKA. Členem Akademie architektury od roku 2008.
V roce 1994 byl členem Vědecké a umělecké rady děkana FA VUT v Brně. Roku 2006
jmenován členem Rady studijního programu na FA VUT. Od roku 2001 do 2007 působil
jako externí pedagog na FA VUT, kde vedl s doc. arch. J. Oplatkem a doc. Ing. arch. D.
Glosovou ateliérovou tvorbu diplomantů. Účastní se jako člen komise státnicových a
bakalářských zkoušek i architektonických soutěží. Od roku 2007 do roku 2008 jmenován
vedoucím Ústavu navrhování I. na FA VUT. Spolu s ateliérem Kuba-Pilař založil Cenu
Johna Hejduka pro nejlepší bakalářské práce studentů FA VUT. Autor textů pro odborná
periodika, pro sloupek na odborném e-portálu Archiweb.
V Brně, dne 4.11.2009
Ing. Arch. Antonín Novák
2
PEDAGOGICKÁ ČINNOST
Výuka na FA VUT
Od roku 2000 – 2007 externí výuka s doc. J. Oplatkem a doc. D. Glosovou, v roce 2007-2008
Vedoucí Ústavu navrhování I, na základě konkurzu.
2000 – IV. Ročník, Polyfunkční městský dům, Vídeňská 13/15, s doc. Oplatkem
2001 – Dipl. práce, Farská zahrada v Brně, dom. důchodců, s doc. Oplatkem, doc. Glosovou
2002 – Dipl. práce, Náměstí míru v Brně, Polyfunkční areál, s doc. Oplatkem, doc. Glosovou
2003 – Dipl. Práce, Centrum pro seniory, Ivanovice, s doc. Oplatkem, doc. Glosovou
2004 – Dipl. Práce, Přestavbové území Veveří, s doc. Oplatkem, doc. Glosovou
2005 – Dipl. Práce, Bydlení na Červeném kopci, s doc. Oplatkem, doc. Glosovou
2006 – Dipl. Práce, Polyfunkční dům Koliště, s doc. Oplatkem, doc. Glosovu
2007 – Dipl. Práce, Dům v Lomu, Brno - Komín
Vedení vítězných studentských projektů v soutěžích
Pavel Míček
Cena děkana FA VUT 2003,
2. cena v Přehlídce diplomových prací ČKA 2003,
Čestné uznání v Grand prix 2007
Kamila Machačová Cena děkana FA VUT 2005,
Odměna v Přehlídce diplomových prací ČKA 2005
Radka Neumannová Cena děkana FA VUT 2006
Alena Malachová
Cena děkana FA VUT 2005
Marek Starý
Cena děkana FA VUT 2002,
Odměna v Přehlídce diplomových prací ČKA 2002
Roman Prachař
Cena B. Fuchse 2001
Martin Daněk
Stavba JM kraje 2007, II. pořadí, Městský dům Bučovice
Vlastní přednášky
21.10.2009 MZLU-Lednice, me100 – problémy současného města
14.8.2006
Mezinárodní kongres Industriální stopa, Praha Karlín: Rekonstrukce bývalé továrny
Vaňkovka
17.3. 2006
Studentské centrum Křesťanské mládeže, Brno: O architektuře a jejím vztahu k
prostředí ze kterého vzniká.
17.12.2004 Přednáška o tvorbě atelieru DRNH pro studenty 6 ročníku
Exkurze po vlastních stavbách pořádané pro veřejnost i studenty FA VUT
14.5.2004
Prohlídka Kraví hory pro studenty FA VUT spojená s koupáním
27.5.2004
Koupání na KH pro studenty FA VUT, před otevřením areálu
18.10.2005 Komentovaná prohlídka v rámci cyklu Procházky po soudobé brněnské architektuře
pro veřejnost, organizovaný ERA 21 a MG: Kraví hora
20.4.2007
Prohlídka objektů DPS Hybešova pro studenty 6.ročníku
11.4.2006
Komentovaná prohlídka pro studenty FA VUT : Divadlo Reduta
11.4.2006
Komentovaná prohlídka v rámci cyklu Procházky po soudobé brněnské architektuře
pro veřejnost, organizovaný ERA 21 a MG: Divadlo Reduta
18.3.2005
Komentovaná prohlídka pro studenty FA VUT : Vaňkovka
23.1.2007
Komentovaná prohlídka v rámci cyklu Procházky po soudobé architektuře pořádaný
MG a ERA 21: Vaňkovka – Strojírna a Administrativa
3
Inovace pedagogického programu
2006 Uspořádání cyklu přednášek Souvislosti na FA VUT se zástupci dotčených profesí :PhDr
P. Kroupa – památková péče, Ing. Zdeněk Sendler- zahradní architektura, Petr Kvíčala – výtvarná
intervence v architektuře, Věra Marešová – grafika v architektuře.
2003-2009
Vyhlášení Ceny Johna Hejduka ( spolu s ateliérem Kuba Pilař ) pro bakalářské
práce osvědčující inovativní přístup studentů. Ceny byly každoročně dotované finanční odměnou
10.000,-Kč a diplomem.
Člen Vědecké a umělecké rady děkana FA VUT v letech 1994-96
Posudky habilitačních prací a disertačních prací
Prof. ing. arch. Milan Stehlík : „Typologie města“,
ing. arch. Zdeněk Fránek : „Architektonická tvorba“
ing. arch. Martin Navrkal PhD : „Architektonická typologie úsporných staveb pro bydlení“
ing. arch. Lukáš Liesler:„Architektonická tvorba“
Posudky diplomových prací FA ČVUT
Bc. Kateřina Šrámková, Galerie a autobusové nádraží, at. P.Hájka a J. Šépky,2008
Bc. Ondřej Píhrt, Dům na křižovatce, at. P. Hájka a J. Šépky, 2007
Bc. Zdeněk Marek, Lázně na vodárně, at. P. Hájka a J. Šépky, 2008
Poroty studentských soutěží
Cena Olověného Dušana na FA ČVUT Praha v roce 2007.
Expertní komise pro Bakalářské práce FA VUT 2003, 2004, 2005, 2006
Porota Ceny Bohuslava Fuchse : 8.11.2005
Poroty architektonických soutěžích ČKA
Vzdělávací a kulturní centrum Zlín, 2009
Správní centrum Krkonošského národního parku, 2009
Knihovna Vysočiny - Havlíčkův Brod, 2007
Brněnské nádraží v odsunuté poloze, 2003
Členství v komisích závěrečných zkoušek
Státní závěrečná zkouška v magist. studiu FA VUT : 21. 22.1.2002, 10.6.2003, 18.1.2000,
5.6.2006, 2.6.2009
Státní závěrečná zkouška v bak. studiu: 5.9.2005, 7.9.2004, 22.9.2004, 6.6.2002, 14.6.2000
Expertní komise pro Bakalářské práce FA VUT : 10.5.2007, 16.5.2006, 17.5.2005,18.5.2004
4
ATELIER DRNH
5
ATELIER DRNH
Architektonická kancelář Atelier D.R.N.H. byla založena roku 1991 autorizovanými architekty
ing. arch. Antonínem Novákem a ing. arch. Petrem Valentou za účelem vysoce náročných
architektonických intervencí do komplikovaného a exponovaného historického či přírodního
prostředí. Od samotného začátku tvorby se produkce ateliéru zabývá trvalou udržitelností
navrhovaných staveb, aplikací nízkoenergetického standardu a progresivních technologií
jejich technického zabezpečení. Všechny práce ateliéru jsou pravidelně publikovány
v odborném tisku, jeho realizace obdržely řadu uznání a odměn. Pravidelně se účastní
přehlídek české architektury u nás i v zahraničí.
Ing. arch. Antonín Novák, Architekti D.R.N.H. s.r.o, Průchodní 2, 602 00 BRNO, Tel. 541212450,
fax.541211881, 603 452 067,E mail: [email protected]
6
VYBRANÉ REALIZACE
Rekonstrukce Knihovny Jiřího Mahena, Kobližná 4, Brno. Investor Město Brno, dodavatel
Unistav a.s. Náklady 120 mil. Kč. Kolaudace 2001.
Rekonstrukce Knihovny Jiřího Mahena - interiery, Kobližná 4, Brno. Investor Město Brno,
dodavatel Unistav a.s. Náklady 14 mil. Kč. Kolaudace 08/2001.
Bytový dům Bezručova 19, Brno, Koordinátor sdružené investice Komfort a.s. Náklady 36
mil. Kč. Kolaudace 04/2003.
Rekonstrukce kaple sv. Kunhuty, Investor Vojenská nemocnice Brno, Náklady 12 mil. Kč.
Kolaudace 2003.
Provozní budova dopravního podniku města Brna, Novobranská 8, Brno, dodavatel IMOS,
Náklady 96 mil. Kč. Kolaudace 2001. S ing.arch Rusínem a ing.arch Wahlou.
Rekreačně sportovní areál Kraví hora v Brně - -rekonstrukce a dostavba, Investor Městská
část Brno-střed, Náklady 220 mil. Kč. Kolaudace 2004.
Rekonstrukce objektu Administrativy bývalé továrny Vaňkovka, Investor Jižní centrum Brno
a.s., dodavatel Komfort a.s., Náklady 46 mil. Kč. Kolaudace 2005.
Rekonstrukce objektu Strojírny bývalé továrny Vaňkovka, Investor Jižní centrum Brno,
dodavatel Komfort a.s. Náklady 100 mil. Kč. Kolaudace 2005.
Bytové domy Neumannova, Investor PohodaI, Dodavatel AZstav, Náklady 89 mil. Kč.
Kolaudace 2005.
Rekonstrukce Divadla Reduta v Brně, Investor město Brno, Dodavatel IMOS a.s.,Náklady
360 mil. Kč. Kolaudace 2005.
Domy s pečovatelskou službou Hybešova Brno, Investor město Brno, Dodavatel komfort
a.s., Náklady 136 mil. Kč. Kolaudace 2006.
Bytové domy Krutec, Divoká Šárka v Praze, Investor a Dodavatel Metrostav a.s., Náklady
90 mil. Kč. Kolaudace 2007.
Bytový dům Eliška Brno, Investor Olspa s.r.o., Náklady 85 mil. Kč, Dodavatel Komfort, Ve
výstavbě.
Bytový dům Meandr Brno, Investor Goodwill a.s., Náklady 220 mil. Kč, Ve výstavbě.
Nákupní centrum v Ústí nad Labem, Investor Multi Develpment a.s., Náklady 2 mld. Kč, Ve
výstavbě.
Krytý bazén v Litomyšli, investor město Litomyšl a fondy EU. Náklady 120 mil. Kč, ve
výstavbě
7
OCENĚNÍ V SOUTĚŽÍCH
Nominace na Award Mies van der Rohe v Barceloně za Českou republiku, na základě
výběru nejlepší stavby v ČR během let 2007 - 2008 provedeného nezávislými kritiky
architektury.
ƒ Bytové domy Krutec Praha
Nominace na Award Mies van der Rohe v Barceloně za Českou republiku, na základě
výběru nejlepší stavby v ČR během let 2005 - 2006 provedeného 8 nezávislými kritiky
architektury.
ƒ Rekonstrukce divadla Reduta
Nominace na Award Mies van der Rohe v Barceloně za Českou republiku, na základě
výběru nejlepší stavby v ČR během let 2003 - 2004 provedeného 8 nezávislými kritiky
architektury.
ƒ Rekreačně sportovní areál Kraví
hora
Titul Grand Prix OA 2006, Cena v kategorii rekonstrukce, prestižní architektonická soutěž
organizovaná Obce architektů s podporou Ministerstva kultury ČR, Ministerstva pro místní
rozvoj ČR, Miniserstva životního prostředí ČR, ceny uděluje zahraniční porota ( Zvi Hecker
– Izrael,Minoru Takeyama – Japonsko, Benedetta Tagliabue – Španělsko,lovensko,
Massimiliano Fuksas – Itálie, Vladimír Šlapeta – Česká republika ), publikováno.
Rekonstrukce divadla Reduta
Grand Prix OA 2005, nejvyšší cena GRAND PRIX mimo kategorie, ze 107 přihlášených
realiizací, prestižní architektonická soutěž organizovaná Obce architektů s podporou
Ministerstva kultury ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Miniserstva životního prostředí
ČR, ceny uděluje zahraniční porota ( Sir Michael Hopkins – Velká Británie, prof. Bengt
Lundsten – Finsko, Matej Vozič – Slovinsko, Lubomír Závodný – Slovensko, Zdeněk Lukeš
– Česká republika ), publikováno.
ƒ Rekreačně sportovní areál Kraví
hora
Cena pro investora Grand Prix OA 2005, udělovaná jako jediná v rámci soutěže za
výrazný investorský počin, v tomto případě městu Brnu a městské části Brno – střed
ƒ Rekreačně sportovní areál Kraví
hora
Nominace za Českou republiku na architektonickou výstavu ceny Piranesi Award v
Lublani, 2004, publikováno.
ƒ Rekreačně sportovní areál Kraví
hora
Stavba roku 2006, udělená nadací ABF, Ministerstvem Obchodu a průmyslu ČR a
Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR.
ƒ Rekonstrukce divadla Reduta
Cena za ekologický přínos realizovaného projektu, udělená v rámci 3. ročníku soutěže o
stavbu s ekologickým přínosem, organizované Ministerstvem životního prostředí,
sdružením Stavíme Ekologicky, Svazem podnikatelů v stavebnictví
ƒ Rekreačně sportovní areál Kraví
hora
8
Best of Reality 2007, 1. cena v kategorii rezidenčních projektů. Soutěž pod patronací
Ministerstva pro místní rozvoj. Společně s ateliérem Kuba – Pilař.
Bytový soubor Krutec, Praha
2. cena v kategorii Novostavba bytového domu soutěže ČKA Nový domov 2007.
Společně s ateliérem Kuba-Pilař.
ƒ Bytový soubor Krutec, Praha
Stavba Jihomoravského kraje 2004, 1. místo v kategorii rekonstrukce, publikováno.
ƒ Rekreačně sportovní areál Kraví
hora
Stavba Jihomoravského kraje 2005, 1. místo v kategorii rekonstrukce, publikováno.
ƒ Rekonstrukce divadla Reduta
Nominace na cenu ministerstva kultury v roce2006 od divadelní agentury Dilia za
nesporný a mimořádný přínos české kultuře, publikováno.
ƒ Rekonstrukce divadla Reduta
Stavba Jihomoravského
publikováno.
kraje
2005,
2.
místo
v kategorii
průmyslové
stavby,
ƒ Strojírna v areálu Vaňkovka
Stavba Jihomoravského kraje 2006, 3. místo v kategorii novostavby, publikováno.
ƒ Dům s pečovatelskou službou
Hybešova
Nominace Rady Klubu Za Starou Prahu do užšího výběru na cenu klubu za nejlepší
novostavbu do historického prostředí, 2003, publikováno.
ƒ Správní budova Dopravního
podniku Brno
Nominace na hlavní cenu v rámci celostátní přehlídky českého interiérového designu –
Český interiér 2006,, publikováno.
ƒ Rekonstrukce divadla Reduta
Titul Bazén roku 2004 udělený v 1. ročníku veřejné celostátní soutěže v rámci kategorie
Veřejné bazény – aquaparky. Soutěž byla vypsána ABF a.s., FSv ČVUT Praha a
Wellness magazínem Bazény a sauny, publikováno.
ƒ Rekreačně sportovní areál Kraví
hora
Nejlepší veřejná budova loňského roku dle ankety The Best Of 2004 designového
časopisu Dolce vita.
ƒ Rekreačně sportovní areál Kraví
hora
Nejvýznamnější událost roku 2006 v Brně, v anketě Kdo hýbe Brnem ? pořádané
magazínem Brno Bussines.
ƒ Rekonstrukce divadla Reduta
1. cena ve veřejné architektonické soutěži vyhlášené městem Brnem na rekonstrukci
divadla Reduta, 2000, publikováno, realizace 2005.
9
3. cena v soutěži na český pavilon světové výstavy Expo 2010 v Šanghaji, publikováno.
1. cena ve vyzvané architektonické soutěži na polyfunkční objekt Novobranská 18,
Brno,1993, publikováno, realizováno spolu s RAW v roce 2001jako správní budova
Dopravního podniku.
1. cena ve vyzvané architektonické soutěži na bytový komplex Krutec – Divoká Šárka
Praha vypsané Metrostavem Praha v 2002, publikováno, realizace 2008.
1. cena ve vyzvané architektonické soutěži na novostavbu bankovního paláce Živnobanky
v Brně vypsané pobočkou Živnobanky Brno v roce 1992, publikováno.
2. cena ve vyzvané architektonické soutěži na rekonstrukci Náměstí osvobození Kuřim,
2006.
3. místo ve vyzvané architektonické soutěži na dostavbu proluky na Rašínové v Brně
v roce 1996, publikováno.
Zvýšená odměna ve veřejné architektonické soutěži na ústav pro mentálně postižené ve
Velehradě vypsané v roce 1995, publikováno.
10
OHLASY V MÉDIÍCH
rok 2009
Art &Antiques 1/2009, str. 50, Film dekor for Expo, Karolina Jirkalová
Reflex 40, Vyjímečné bytovky, Petr Volf, str.4-5 Bytové domy v obytném souboru Na
Krutci, Extra- příloha o architektuře a bydlení
Ekonom 34/2009, str 44-46, Zapovězená originalita – bytové projekty,Pavla Kreuzigerová
Realit 5/2009, str. 25, V Litomyšli vyroste nový krytý bazén, Tomáš Grombiř
Bulletin ČKA 1/2009, str. 17, Pět nominací na Mies van der Rohe Award 2009, M.
Pražanová
Foamglas, str 21,22, Plavecký bazén Kraví hora
MF Dnes 27.5.2009, Nejlepší evropská architektura, str D1, České nominace
Konstruktiv 274, Journal of the Austrian Chamber of Architects and Engineers, str. 20
Neues für Freischwimmer - Kravi hora, Iris Meder
Art&Antiques 7+8, str. 36-45, Továrna na nedokončenost, K. Jirkalová
Reflex 28, Architektura, anketa
Collection european architecture, Michelle Galindo, Braun
Press, 25.7.2009, Iris Meder, Errischend neu – Freibad architektur in und um Oesterreich,
Becker, Baeder und Beton
Televize
Minimalizm, CZY Forma, Pars films stoies, Polsko
Památky na prodej, Sukorady, režie R. Chudoba, zábavně publicistický magazín zaměřený
na starosti a strasti se záchranou ohrožených památkových budov, pořadem provádí
Ondřej Havelka, 2008
Památky na prodej, Lichtenw ald, režie R. Chudoba
Památky na prodej, Borovnice, režie R. Chudoba
Památky na prodej, Loučná nad Desnou, režie R. Chudoba
Památky na prodej, Rokytnice, režie R. Chudoba
Památky na prodej, Přestavlky, režie R. Chudoba
Památky na prodej, Jeřice, režie R. Chudoba
Památky na prodej, Opočno, režie R. Chudoba
Památky na prodej, Mšeno, režie R. Chudoba
Památky na prodej, Tasice, režie R. Chudoba
Památky na prodej, Nemilkov, režie R. Chudoba
Památky na prodej, Červené Janovice, režie R. Chudoba
11
Rozhlas
Český rozhlas Brno, 23.9.1963, 90 let výročí FA VUT
Radiožurnál, Šťáhlávský,Expo 2010
rok 2008
Art &Antiques 2/2008, str. 52-55, me100, Karolina Jirkalová
Zelená architektura.cz, katalog výstavy,Galerie Jaroslava Frágnera, P. Kratochvíl, str.202205 Wellness, str 62-67 Kraví hora, str. 23 An-na
The Phaidon atlas of 21st. Century world architecture, all the gratest buildings of the 21st
century, Kravi hora, 2008
Projekt 3/2008, str 1, 26-31, Terénní dům An-na, Matěj Vltavský
Architekt 4/2008, str.2 Dům a krajina- A. Novák úvodní text čísla, str. 30-39 ME100
Virtuální výstava DRNH, V. Konečná
Architekt 6/2008, str 4-14, Obytný soubor na Krutci-I.etapa, Věra konečná
Povrchy betonu, příloha časopisu Beton TKS, str.2,3 – Sametově hedvábný lesk měly mít
ty naše betony, A. Novák, str. 78-81Rekonstrukce a dostavba rekreačně sportovního
areálu Kraví hora
Elle 5/2008, str.202, Pod zemí - nad zemí, Bibiana Beňová
ERA 2/2008, str. 7, architektonické procházky-6.5. Kunhuta, str. 11- Generace+ aneb dvě
výstavy v jedné, K. Doležel
ERA 4/2008, str.46, 47 – Ikonický jazyk udržitelné architektury, str. 52 – Pokus o historii
udržitelné architektury v českých zemích – P. Kratochvíl
ERA 3/2008, Obytný soubor Krutec, str. 40, 41, výběr redakce- foto B. Krejčová
ERA 4/2008, str.53 , Neúplný pokus o historii udržitelné architektury v českých zemích,
Petr Kratochvíl, str 46, 47, Ikonický jazyk udržitelné architektury, M. Kyncl/DRNH
ASB 1/2008, str. 36-41, Chladná krása na Krutci, Jan Pekař
Art &Antiques 5/2008, Umění žít - příloha, str 6,7, Bydlení v Šárce, Jana Novotná
Česká architektura 2006-2007, str. 64-69,Obytný soubor v Praze, str.144 – 147, Domov
s pečovatelskou službou v Brně, str.218, Nejlepší z realit 2007, str. 213, Nominace na
Cenu Evropské unie za současnou architekturu
České knihovny 2008, L. Kurka, Knihovna Jiřího Mahena Brno
Stavba roku 1993-2007, Radomíra Sedláková
Mladá fronta Dnes, 11.7.2008, Architektura v Brně: leštění klik, J. Kratochvíl
Kraví hora jako fenomén, mgr. Jiří Dušek, Povídky ze stavby
Brno-architektura 1990-2008, Průvodce po současné brněnské architektuře II, Centrum
architektury Brno, Renata Vrábelová, 2008
Televize
Památky na prodej, 10.9.2008, Tvrz Libějovice, režie R. Chudoba, zábavně publicistický
magazín zaměřený na starosti a strasti se záchranou ohrožených památkových budov,
pořadem provádí Ondřej Havelka, režieR. Chudoba, 2008
Památky na prodej, 31.12.2008, Zámek Pohled, režie R. Chudoba
Památky na prodej, 21.12.2008, Zámek Staré Hobzí, režie R. Chudoba
Památky na prodej, 30.11.2008, Zámeček Tetetice, režie R. Chudoba
Památky na prodej, 26.11.2008, Tvrz Divice, režie R. Chudoba
Památky na prodej, 12.11.2008, Klášter Chyše, režie R. Chudoba
Památky na prodej, 17.9.2008, Zámek Nenakonice, režie R. Chudoba
Uprostřed průmyslového věku, dokument, režie Pavel Jirásek
Styl - Neplavcům vstup zakázán, 2006, L. Cmíral, magazín o životním stylu oceněný na 3.
ročníku Mezinárodního festivalu evropské umění Arts Film v Telči
12
rok 2007
MF Dnes 14.4.2007, Nejlepší stavby v Brně jsou knihovna a bazén, Jiří Smetana
Bulletin 4/2007, ČKA, str 65, Nový domov roku 2007
Development news 12/2007, str. 122, Best of Reality má své vítěze
Nový domov roku 2007, katalog k soutěži, Dita Pavelková, Markéta Pražanová, ČKA
BTR - Bühnentechnische Rundschau 02/2007, str 1,59-61, Miroslav Maxa, Ein Kleinod in
Tschechien – Die Sanierung des Reduta Theaters Brünn
Hospodářské noviny 17.4.2007, Ekologie není pro firmy jen nutným zlem, mohou na ní
slušně vydělávat, Jan Bureš
Realit 12/2007, str.40, Nejlepší z realit a její vítězové,has
IS OA 23-24/2007, str 12, 13, Výstava Generace 40+
MF Dnes 14.4.2007, Kdo získá titul po Vaňkovce ? Jiří Smetana
MF Dnes 27.1.2007, Mareček, Reduta se pronajímá nejvíc
A10-new European architecture, str 66- 68, J.Kratochvíl a A. Skalický, Boxes and antiboxes : A tour of Brno
MF Dnes 30.3.2007, J. Smetana, Kdo určuje tvář kraje
FONT 1/2007, str 21 CI architektů, str. 26 Loga architektů
ERA 1/2007, str. 30-33, Dům s pečovatelskou službou v Brně
ERA 2/2007, str. 52-57, Generace nezatížených, Rostislav Korýčánek
Česká architektura 2005-2006, str. 28,29, Rekonstrukce strojírny v areálu Vaňkovka
v Brně, 166, 168, Stavba roku 2006, Grand Prix OA 2006
Stavitel 4/2007, str. 44 - 47, Mimořádné stavební dílo – rekonstrukce divadla Reduta
v Brně, František Kulhánek, Opulentní Minimalismus – R. Sedláková
Stavba 4/2007, str.50-51,Dům s pečovatelskou službou
Arch 02/2007, Nár. centrum vodního pola, J. Kiaba
Architekt 8/2007, Jak jsme se koupali poprvé , vlastní text v rámci ankety Voda
v architektuře, str. 74
Dolce Vita10/2007, str.30-32, Czech made - kostky jsou vrženy,(obytný sooubor na Krutci),
Danica kovářová, Ivan Adamovič
ASB 7/2007, str. 20,21, Dům zvaný Meandr, Hana Vinšová
rok 2006
AD architektura 2/2006, Reduta V Brně, str. 47-52, J.F. Novák, Myšlenka v prostoru
Architekt 5/2006, str. 4, , Grand Prix Obce architektů 2006, 8-11,Rekonstrukce divadla
Reduta
Architekt 6/2006, str. 81, Pavel Halík, Ohlédnutí za letošní Grand Prix Obce architektů
Arch 10/2006, str. 24-29, Simona Juračková, Vaňkovka nadvakrát
Art&Antiques 9/2006, str.120, Radek Váňa, Reduta v Brně
Art&Antiques 6/2006, str.16, Jana Pelouchová,Grand Prix 0bce architektů 2006
ASB 7/2006, str 15, Stavba roku 2006
ASB 4/2006, str. 11, Grand Prix Obce architektů 2006, hro
Brno Business 2/2006, str 56-58, Petra Knotková, Každý model má svůj příběh
Česká architektura 2004-2005, Jan Stempel, Rekonstrukce divadla Reduta v Brně, str. 2225, 180, České nominace na Cenu Miese van der Rohe 2005,182, Grand Prix OA
2005,185, Stavba roku 2005, 198, Události 2005
Bulletin 4/2006, ČKA, str. 12-14, nominace na Mies van der Rohe Award 2007
Český interier 2006, katalog, str. 7, Nominace na hlavní cenu, Rekonstrukce divadla
Reduta
Dolce vita 1/2006, str. 46,47, Tereza Finková, Nová scéna,
Dolce vita 5/2006, str. 154, Tereza Finková, Jižní spojka
Dům a zahrada 3/2006, str. 66, 67, Bydlení ve velkém stylu, Obytný soubor na Krutci
ERA 4/06, str. 46, 47, Barbora Krejčová, fotoseriál Bazén na Kraví hoře
13
ERA 4/06, str. 67, Olympijské hry v Praze ?
Forum 3-4/2006, str.19, Radomíra Sedláková,15.ročník soutěže o titul Stavba roku
Grand Prix Obce architektů 2006; str 12-15; vyd. OA, red.Foibos
Hospodářské noviny 5.5. 2006,Magazín víkend, Naďa Klevisová, Oskar českých
architektů, str. 20-26
Hospodářské noviny 13.12.2006, příloha Nemovitosti, str 8-10, Karel Žítek, Rekonstrukce
nejstaršího divadla ve střední Evropě
Hospodářské noviny 12.5.2006, str. 14,Na slavné architekty jsme se neohlíželi, , mgd
Hospodářské noviny 12.5.2006, str. 14, Grand Prix 2006 má bytovka, Magdalena
Čechovská
Interiér 3/2006, str. 44, Vlnění v architektuře Petra Kvíčaly
Lidové noviny 12.5.2006, str. 6, Národní galerie představí novostavby
Materiály pro stavbu 9/2006, str.14,15, Stavba roku 2006
Metropolitan 9/2006, Stavbou roku je i nová Reduta, zug
Metropolitan 9/2006, Kdo hýbe Brnem ? Bittová, Starobrno a Reduta, mal
MF Dnes 4.9.2006, str.E7, Filip Grygera, Stavba roku – zaujaly veřejné budovy
MF Dnes 18.9.2006, Stavba roku i Redutě
MF Dnes 21.8.2006, str 7-9, Josef Kolina, Kde jsou u nás oceněné stavby,
MF Dnes 23.6.2006, str. d 6, Luboš Mareček, Sezona ve znamení slavné Reduty
MF Dnes 24.4.2006, str 8, Filip Grygera, Architekti vybrali nejlepší dům
Nedělní svět 14.5.2006, str. 21, Grand Prix letos získali Scheib a Velinský
Petr Kvíčala červenec 1984 až 28.2.2006, monografie výtvarníka, str. 219-226
Reflex 19/2006, Petr Wolf, Sběratel, str. 66-68
Rovnost 27.4.2006, str. 5, Pavel Tomeš, Stavbaři rozdali titul nejlepším stavbám kraje
Stavba 6/2006, str. 54,55, Rekonstrukce objektu Strojírny v areálu Vaňkovka,
Týden 34/2006, str. 28-35, Karolína Vitvarová-Vránková, Nečekaně krásné stavby
Týden 46/2006, str. 36, Karolína Vitvarová Vránková,Vidím město veliké
Technik 1.6.2006, str. 4, Architekti udělovali ocenění
Young european architects, str. 219, daab, London
Vesmír 9/2006, str. 566, 567, Jana Tichá, Wannieck gallery, Brno
rok 2005
Aplaus 6-7/2005; Těšíme se až Redutu pustíme do světa
ARCH 7-8/2005; str. 17; Nuda v Brně ?; P. Pelčák
ARCH 12/2005, str. 1,44-49, Smyslné spojení moderny s barokem, Jan Kratochvíl
Architekt 6-7/2005; Grand Prix Obce architektů
Architekt 5/2005; str. 15-17; Rekonstrukce Administrativy a Strojírny v areálu Vaňkovka
Architekt Murator 6/2005, Polsko; Czechy, demokr(e)acja
Art & Antiques 6/2005; str. 66 – 75; Vaňkovka, Brno, Radek Váňa; Radek Váňa
Art & Antiques 6/2005; str. 118 ; Grand Prix OA : plavecký areál Kraví hora; Radek Váňa
ASB – Architektura, stavebnictví 6/2005, bydlení; str. 16,17 ; Nejlepší stavby roku
ASB – Architektura, stavebnictví, bydlení 6/2005; str. 28-32; Vaňkovka v novém; Michaela
Gomolová
ASB – Architektura, stavebnictví, bydlení 5/2005; str. 42-44; Antonín Novák – Jako by
architektura nebyla uměním; Michaela Gomolová;
ASB – Architektura, stavebnictví, bydlení 5/2005; str. 52-55; Ohlédnutí za Grand Prix; L.
Ziková
ASB – Architektura, stavebnictví, bydlení 4/2005; str. 21; Šokující krása na Kraví hoře;
Michaela Gomolová
Bazény a Sauny 5-6/2005; str. 88-90; Body pro architekturu, či technologii ? rozhovor, A.
Novák; Stanislava Bezděčková
Bazény a Sauny 3-4/2005; str. 110 – 113; vítězný projekt – Nadějné vyhlídky; A. Novák
Brněnský metropolitan 9/2005; Reduta znovu ožívá
14
Brno Business 3/2005; str. 72,73; Reduta se vrací na brněnské bedekry; Petra Knotková
Brno Business, léto 2005; str. 10; Areál na Kraví hoře rezonuje s prostředím; Petra
Knotková
Brno Business, podzim 2005; str. 73, 74; Reduta se vrací na brněnské bedekry; Petra
Knotková
Česká architektura 2003 – 2004; str 78 – 81; Rekonstrukce a dostavba plaveckého areálu
Kraví hora v Brně; Jan Jehlík, vyd. Prostor, 2005
Development news 6/2005; str. 68,69; Grand Prix Obce architektů 2005
Development news 11/2005, str. 42-43 Vodní radovánky, Rekreačně sportovní areál KH
Dolce vita 12/2005, str. 21,22, Znovuzrozená Reduta, R. Finková
Dolce vita 9/2005; str 104 – 111; Goodbye Summer; foto Anna Kovačič
Dolce vita 6/2005; str 34; A Oscara získává…; Danica Kovářová
Dolce vita 1/2005; str 16,17; The Best Of 2004; Jan Králíček, Nataša Jakovleva;
ERA 21, 5/2005; str. 5; Cyklus architektonické procházky, str. 21-25, Atelier DRNH :
Rekonstrukce divadla Reduta v Brně
Fasády- Revue časopisu Střechy, fasády, izolace 1.6.2005; str. 2-4 ; Grand Prix pro krytý
bazén – poetická stavba z betonu, skla, dřeva a nerezu
Fórum architektury a stavitelství 3/2005; str. 4,5; Soutěž Stavba roku po třinácté; Jan
Fibiger
Grand Prix Obce architektů 2005; str 6-11; vyd. OA, red.Foibos
Hospodářské noviny 30.12.2005; Nejsilnější kulturní zážitky roku 2005; Simona Juračková
Hospodářské noviny 23.12.2005; Desitka nejvýraznějších architektonických realizací –
stavby roku jsou většinou staronové; Magdalena Čechlovská
Hospodářské noviny 4.10.2005; Reduta byla střízlivě rekonstruována; Simona Juračková a
Magdaléna Dvořáková
Hospodářské noviny 13.5.2005; Antonín Novák : Stavba je továrna na nedokončenost;
Simona Juračková
Hospodářské noviny 5.5.2005; vyhlášení cen Obce architektů – Grand Prix 2005 má Kraví
hora; Magdalena Čechovská
Hospodářské noviny 18.3.2005; Touží betonová krychle po vnitřním krášlení?; Magdalena
Čechlovská
IN, informační servis Obce architektů 5/2005; Grand Prix OA 2005 : Pohlednice soudobé
české architektury
IN, informační servis Obce architektů 5/2005; str. 12-14; Ateliér DRNH- Klíčovým
problémem se pro nás ukázalo napojení na stávající areál..; B. Kotora
Industriální stopy, architektura konverzí průmyslového dědictví v České republice 20002005, katalog k výstavě; str.118-120; Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT
v Praze
Lafarge journal 03/2005; str. 12,13; Areál, který souzní s okolím; Blanka Stehlíková
Lidové noviny ; Reduta je konečně opravená; Jana Machalická; 1.10.2005
Mladá fronta Dnes 7.10.2005; Architektura je pozadím, divák je bohem; Jan Kratochvíl
Mladá fronta Dnes 3.10.2005; Redutu chválili první návštěvníci; Jiří Smetana, Luboš
Mareček
Mladá fronta Dnes 3.10.2005; Brňané mají o divadlo víc; Luboš Mareček
Mladá fronta Dnes 20.7.2005; Reduta v novém, Nebyla to jen rekontrukce – architekti
spojili historii a současnost; Veronika Skálová
Mladá fronta Dnes 6.5.2005; Vaňkovka je UFO před branami centra; Jan Kratochví
Mladá fronta Dnes 5.5.2005; Cenu architektů získal sportovní areál; Vladimíra Šumberová
Mladá fronta Dnes 31.3.2005; Setkání historie s moderní technologií, V těsném sousedství
města se rodí centrum kulturní
Právo 3.10.2005; Novou Redutu otevřel Wolfgang Amadeus; Jan Trojan
Právo 22.7.2005; Rekonstrukce divadla Reduta finišuje; Petr Albrecht
Právo 5.5.2005; V Národní galerii jsou představeny výsledky soutěže Grand Prix obce
architektů – Oceněna byla architektura všedního dne; Radomíra Sedláková;
Proměny Vaňkovky; ; J. Teplý, nakl. FOTEP 2005
15
Reflex 21/2005; str. 69; Česká architektura 2003-2004; Petr Wolf
Reduta – Divadlo na Horním náměstí, vyd. Bedřich Maleček, Eugenie Dufková a patrneři,
2005
Rovnost 2.12.2005; str. 6-8; Obývák v továrně není pro každého; Architekt Reduty, Petr
Bokůvka
Rovnost 2.12.2005; str. 5; Architekt Reduty: Podnikatelské baroko nás zaskočilo
Rovnost 3.10.2005; Opravená Reduta přivítala první diváky
Rovnost 30.9.2005; Strašák se změnil v ozdobu Zeleného trhu
Rovnost 9.7.2005; Architekti střihli staré Redutě nový kabát; Miloš Šenkýř
Rovnost 20.7.2005; Výstava představí nejlepší nové domy v republice, vg
Rovnost 20.7.2005; str.4; Reduta bude ukázkou práce umělce
Rovnost 6.5.2005; Brno je jedno z nejdůležitějších center architektury - říká Lukeš; Vlasta
Gajdošíková
Rovnost 6.5.2005; Brněnské novostavby bodují v soutěžích; Vlasta Gajdošíková;
Stavba 6/2005; str. 58-61; Rekonsrukce brněnského divadla Reduta
Stavitel 6/2005; str. 26; Propojení vnitřních a venkovních prostor – brněnský rekreační a
sportovní areál; H. Solařová
Týden 26-27/2005; str. 34-36; Dům přítel a dům modelka, Jan Jehlík o české architektuře
posledních dvou let; Karolina Vitvarová – Vránková
Týden 37/2005; str. 89; Výtvarný kapsář, Přestavba koupaliště na Kraví hoře v Brně;
Tomáš Pospiszyl
Události na VUT 9/2005; str. 28; Opravené divadlo Reduta navštívili první diváci; Igor
Maukš
2004
Architekt 7/2004; str. 3-9; Rekreačně sportovní areál Kraví hora v Brně; recenze K. Doležel
: Křehká moderna pro tělo i duši, J. Potůček : Transparentní, dvakrát kódovaný
minimalismus.
BVV Magazín 2/2004; Ein neues Sport und Erholungsareal nicht nur für Brünner Bürger
Česká architektura 2002–2003; 2004; str. 56-59; Lékárna sv. Kunhuty v Brně; vyd. Prostor
Dolce vita 7-8/2004; str. 21-25; Czech Made - Design pro plavce; M. Králová
ELLE 10/2004; str. 257; V umělých vlnách; I. Švecová
ERA 4/2003; str. 55; Rekonstrukce bývalé správní budovy Vaňkovky; A. Novák
Interiér 4/2004; str. 10-13; Rekonstrukce divadla Reduta v Brně
Mladá fronta Dnes; 6.12.2004; Brněnské bazény lidem nestačí; I. Karásková
Mladá fronta Dnes; 4.12.2004; Když dobré domy dobře fungují; L. Mareček
Lidové noviny; 2.10.2004; Češi opět usilují o cenu Miese van der Rohe
Mladá fronta Dnes; 1.10.2004; Proč ani za primátora Duchoně Brno nezvedlo svoji
atraktivnost; M. Korýčánek
Mladá fronta Dnes; 4.9.2004; Česká architektura se lepší, i když se šetří
Mladá fronta Dnes; 5.6.2004; Stavby v Brně jsou lepší než jinde
Mladá fronta Dnes; 31.5.2004; Unikátní bazén návštěvníci chválí; J. Ustohalová
Mladá fronta Dnes; 31.5.2004; Stavba Brno zkrášlila, rozhovor; A. Novák, J. Ustohalová
Mladá fronta Dnes; 2.3.2004; Historická Vaňkovka se změní v kanceláře; J. Ustohalová
Podnikatel 5/2004; Plavání nad Brnem; M. Mačáková
Stavba 2/2004; str. 46-49; Rekreačně sportovní areál Kraví hora, Brno
2003
Architekt 1/2003; str. 31; O Obecním domě; recenze K. Doležel : Dům nebo tělo ?
ERA 4/2003; str. 55; Rekonstrukce bývalé správní budovy Vaňkovky; A. Novák
Grand Prix Obce architektů 2003; str 38; vyd. OA
16
Halo Brno 3/2003; Architektura nechce být jen terčem kritiky; Jan
Mladá fronta Dnes; 3.9.2003; Jihomoravští architekti jsou vidět; S. Juračková
Mladá fronta Dnes; 22.1.2003; Architekti vystavují ve Francii; S. Juračková
Un Salon tcheque; Architgecture contemporaine et design en Republique tcheque, katalog
k výstavě České architektury v Paříži 14.11-9.12.2003 v rámci sezóny České kultury ve
Francii 2003;
Zpravodaj Městské části Brno-střed 9/2003; Kraví hora – rekreačně sportovní areál; A.
Novák
2002
Architekt 4/2002; str. 30-33; Knihovna Jiřího Mahena v Brně; recenze J.F.Novák : Laditi
strunu
Architekt 8/2002; str. 42-44; Výdejna léčiv ve vojenské nemocnici; recenze J.F.Novák :
Pod klenbou hranol
Česká architektura 2000 – 2001; .2002; str. 88-91; Budova Dopravního podniku; vyd.
Prostor
Fórum architektury a stavitelství 5/2002; str.56-59; Český salon ve Francii;
Grand Prix Obce architektů 2002; vyd. OA
Halo Brno 4/2002; Kraví hora se stane oázou klidu; Jan
Hospodářské noviny; 13.4.2002; Žádné hvězdy, ale slušné domy; Jiří Hlinka
Mladá fronta Dnes; 19.9.2002; Brno se stalo městem nových knihoven; S. Juračková
Mladá fronta Dnes; 16.1.2002; str. 4; Knihovna – návrh nebyl dodržen; S. Juračková
Obecní dům Brno 1997 - 2002, katalog k výstavě; 2002; str. 50, 51, 60, 68, 69, 115,118,
152, 153, 154; vyd. Spolek Obecní dům
2001
Architekt 8/2001; str. 8-12; Budova Dopravního podniku v Brně; recenze R. Korýčánek :
Neo-ne-funkcionalismus v Brně
Architekt 8/2001; str. 38-45; Rostislav Švácha s T. Rusínem, I. Wahlou, A. Novákem a P.
Valentou
Brněnský deník; 4.8.2001; Rekonstrukce Reduty začne ještě letos, věří lidé na radnici
Brněnský deník; 28.2.2001; Knihovna má palác opravený; Miloš Šenkýř
Mladá fronta Dnes; 2.11.2001; Knihovna – dva týdny do otevření; H. Friedmannová
Rovnost; 5.12.2001; Odložení oprav Reduty kritizují kromě památkářů i divadelníci; Miloš
Šenkýř
Rovnost; 15.11.2001; Papírový lustr v barokním sále vzbuzuje protesty i nadšení; Miloš
Šenkýř
Rovnost; 4.8.2001; Rekonstrukce Reduty začne ještě letos; Miloš Šenkýř
Rovnost; 22.3.2001; Lidé chtějí vidět model bazénu; Lenka Císařová
Zpravodaj městské části Brno-střed 11/2001; str.3; Koupaliště Kraví hora; Petr Kňava
Zpravodaj městské části Brno-střed 11/2001; Knihovna pro město - revitalizace kulturní
památky; L. Nivnická
do r. 2000
Architekt 25-26/1993; str. 6, 7; Brno je zlatá loď; recenze A. Šrámková
Architekt 21-22/1994; str. 4; Studie Obchodní dům Křenová
Mladá fronta Dnes; 11.11.2000; Návrh vsadil na střídmost, říká Petr Valenta; L. Mareček
Obecní dům Brno 1988-1997, katalog k výstavě; 1998; str. 29-31; vyd. Spolek Obecní dům
Piranesi 5,6/1995, str. 69, Budova Obchodní banky Brno
17
Projekt slovenskej architektúry 2/1993, str. 50,51, Základná škola Křtiny, P. Valenta
Rovnost; 12.10.2000; Oprava divadla musí počkat na další verdikt úředníků; Miloš Šenkýř
Technický magazín 6/1990; titul.strana; Urbanita – cena peněz a prostředí, náprava omylů
18
ÚČAST NA VÝSTAVÁCH
Lublaň 2009, Fenomén Litomyšl
Berlín 2009, Generace +, v rámci Česká architektura v Evropě
Berlin 2009, New Face of Prague, v rámci Česká architektura v Evropě
Berlin 2009, Green.cz v rámci Česká architektura v Evropě
Litomyšl 2009, Fenomén Litomyšl
Praha 2009, Beton-povrch architektury, Staroměstská radnice, salon architektů
Praha 2008, Green.cz, Ekologická architektura v ČR, Frágnerova galerie
New Orleans 2008, v rámci putovní výstavy Česká architektura
Praha 2008, New Face of Prague, České centrum Praha, připr. Galerie J. Frágnera
Brno 2008, Beton-povrch architektury, Galerie architektury
Brno 2008, Průvodce po brněnské architektuře II, Galerie architetkury
Paříž 2007, Prix de lúnion europeénne pour l´architecture contemporaine Prix Mies van
der Rohe, rétrospective 1988-2005
Lublaň 2007, v rámci výstavy Moderní architektura v Litomyšli
Barcelona 2005, v rámci Award Mies van der Rohe
Utrecht 2005, v rámci konference o Brownfields
Paříž 2003, v rámci měsíce České architektury
Lublaň 2004, Slovinsko – v rámci Piranesi Award
Bratislava 2008, Dom umenia, Generácia +, Maratón české architektury
Praha 2005, Národní galerie, v rámci přehlídky Grand Prix Obce Architektů
Praha 2006, Mozarteum -Design centrum ČR, v rámci Český interiér 2006
Praha 2007, Veletržní palác, Nový domov 2007 – přehlídka soutěže ČKA
Praha 2007, centrála Reiffansenbank, výstava Generace 40+ pořádaná CCEA
Brno 2008, Dům umění města Brna, výstava Generace +
Praha 2006, Národní galerie, v rámci přehlídky Grand Prix Obce Architektů
Brno 2005, Galerie architektury, v rámci přehlídky Grand Prix Obce Architektů
Brno 2006, Galerie architektury, Petr Kvíčala – Povrch architektury
Brno 2005, Nadace Vaňkovka, Historie Vaňkovky
Praha 2005, Letňany areál výstaviště, v rámci soutěže Bazén roku 2004
Praha 2004, Národní galerie, v rámci přehlídky Grand Prix Obce Architektů
Brno 2004, Galerie architektury, v rámci přehlídky Grand Prix Obce Architektů
Praha, Brno 2002, v rámci výstavy Obecního domu
19
20

Podobné dokumenty

Bydlení na „dobré adrese“ vilová čtvrť Baba

Bydlení na „dobré adrese“ vilová čtvrť Baba Investor: ING Real Estates (Nizozemí) Architekt: Atelier 8000 (České Budějovice) Dokončeno v r. 2007 - 13 samostatných vil a 16 dvojdomů Cena poloviny dvojdomku – 19 mil. Kč, samostatný dům – 38 mi...

Více

Untitled - Ranný

Untitled - Ranný RANNÝ ARCHITECTS je obchodní značka reprezentující na trhu skupinu firem kolem ing. arch. Mojmíra Ranného, jeho partnerů a nejbližších spolupracovníků. Působí na českém trhu od založení první spole...

Více

oficiální magazín Letiště Brno

oficiální magazín Letiště Brno zde může být silně návykové! A to  jak v luxusních domech slavných  návrhářů, tak v malých buticích  začínajících designérů. Proč je Milán  vnímán jako hlavní město módy,  pochopíte velmi rychle. Z...

Více

Martin Trnavský - Flying Mag Léto 2016

Martin Trnavský - Flying Mag Léto 2016 interesting places. In this issue, you will find interviews with actor Martin Trnavský and writer Kateřina Tučková who speak about their private and working lives. You can also look forward to an in...

Více