Více informací

Komentáře

Transkript

Více informací
Moderní technologie
v kancelářích
Do loňského roku pracovalo více než 750 zaměstnanců poradenské společnosti EY (dříve Ernst & Young) ve standardních
open space kancelářích. Po přestěhování do nového administrativního komplexu Florentinum je čekal nový interiér
a moderní kancelářské prostory, které jsou maximálně přizpůsobeny pracovním požadavkům a potřebám zaměstnanců.
Týmové zapojení všech účastníků firemního setkání.
Týmová spolupráce a zapojení
Nové komunikační technologie mají významný vliv
na funkčnost firemního pracoviště. Klíčem k úspěchu
je zajistit, aby technologie byly v rovnováze s pracovním prostředím.
Zaměstnanci mají na výběr několik menších jednacích místností určených pro skupinovou interaktivní
spolupráci. V místnostech probíhají převážně týmové
porady, brainstormingy, prezentace a workshopy. Interaktivní displeje 55" SMART Technologies, které jsou
dominantní prezentační pomůckou těchto místností,
výrazně podporují zapojení jednotlivých účastníků.
Cílem je obohatit pracovní procesy o tzv. kreativní
neboli tvořivé myšlení. Menší jednací místnosti jsou
vybaveny malým řídicím panelem AMX. Dotykem lze
zvolit pracovní režim, např. spuštění interaktivního
displeje, připojení k HDMI nebo nastavení hlasitosti.
U nových prostor určených pro spolupráci byl kladen
důraz na to, jak zaujmout prezentací a využít každého
okamžiku, kdy klienti nebo kolegové budou aktivně
naslouchat, a nedopustit, abychom ztratili jejich
pozornost.
Intuitivní ovládání a spuštění interaktivního displeje.
06_08_AV_News_03_2014.indd 6
Interaktivní porada.
9/18/14 10:15 AM
Dotykový řídicí panel – nastavení pracovních scénářů práce.
Videokonference – týmová spolupráce mezi zaměstnanci a klienty.
Efektivní komunikace na dálku
Výkon firmy není postaven na jednotlivcích, ale bez
výjimky na týmech. Týmová spolupráce je nezbytným
předpokladem pro dosažení kvalitních, dlouhodobých a hlavně efektivně dosažených výsledků.
Těmto požadavkům vyhovují místnosti pro vzdálenou komunikaci mezi týmy a celosvětovými pobočkami EY. Díky videokonferencím CISCO lze efektivně
spolupracovat při pravidelných a projektových poradách. V průběhu těchto setkání je zaručena vysoká
kvalita přenášeného obrazu a zvuku a současně lze
sdílet jakékoli pracovní dokumenty.
Intuitivní ovládání
Velké zasedací místnosti jsou připraveny pro mnohačlenné týmové diskuse. Pro svou velikost a variabilitu
jsou použity výkonné datové Full HD projektory
Panasonic se světelností 6 000 ANSI. Dále jsou v zasedacích místnostech k dispozici Full HD plazmové monitory Panasonic s úhlopříčkou 60", předně projekční
optická projekce DNP Supernova a roletová projekční
plátna Projecta.
Jednoduchá obsluha a intuitivní ovládání je pro uživatele klíčový parametr, podle kterého tuto techniku
posuzují. Ve firemním prostředí je nezbytné, aby
technické vybavení jednacích a zasedacích místností
zvládl každý zaměstnanec bez složitého školení.
Společné pracovní prostory a informační info TV.
06_08_AV_News_03_2014.indd 7
Díky intuitivnímu grafickému ovládání již není příprava před schůzkou noční můrou, ale právě jednoduchost v ovládání slouží k maximální podpoře
efektivní práce.
Zdroj informací
Pro operativní setkání s kolegy lze využít neformální
relaxační zóny a Internet Café, které navíc slouží jako
zdroj informací. V Internet Café a na společných
chodbách jsou umístěny info TV obrazovky s přehrávači Adtraxion, na nichž se během pracovního dne
střídají aktuální informace o společnosti, připravovaných novinkách, které se budou v průběhu dalšího
období v EY realizovat.
Větší jednací místnosti jsou doplněny o dotykové
řídicí panely AMX. Na dotykovém panelu lze jednoduše zvolit pracovní scénář pro danou schůzku
– porada, videokonference, práce s interaktivním
displejem nebo spuštění hlavní projekce. Veškerá nastavení proběhnou automaticky. Zapne se projektor,
upraví osvětlení, zatáhnou žaluzie a nastaví otočná
videokamera na účastníka.
9/18/14 10:15 AM
Velká zasedací místnost – předně projekční optická projekce DNP Supernova.
Full HD Info TV zobrazovače Panasonic a NEC s úhlopříčkou 32" a 47" jednoduše doplňují e-mailovou komunikaci nebo informace dostupné na intranetu. Pro
dlouhodobé efektivní fungování Info TV je nejdůležitější obsah, který je pravidelně aktualizován. Obsluha
celého systému je velmi jednoduchá. Dostačující jsou
základní znalosti prostředí PowerPointu nebo vkládání článků na intranet.
„Workplace of the future"
Koncept, který byl při zařizování prostor v EY uplatněn, se nazývá „Workplace of the Future“. Jde o program, který EY implementuje celosvětově. Vychází
z toho, že pro zaměstnance EY je klíčová týmová
spolupráce a zároveň podporuje styl práce dnešní
mladé generace. Zaměstnanci mají možnost vybrat
si pracovní místo podle druhu práce nebo projektu,
na kterém právě participují, a potřeb, které z toho
vyplývají. Využít mohou například klasickou zasedací
místnost; variabilní projektovou místnost určenou
pro práci v týmu i pro samostatnou práci několika
osob v tichém prostředí; „Internet Café“ pro neformální setkání s kolegy, práci i odpočinek; „Touch
Down“ pro krátkodobou práci jednotlivců; nebo
například „Collaborative Area“, což je neformální prostředí pro skupinové diskuse. Míra využití těchto prostor závisí samozřejmě na povaze práce jednotlivých
oddělení. Auditor, který celý týden stráví u klienta,
využije tyhle prostory jinak než například konzultant
Internet Café - informační info TV.
06_08_AV_News_03_2014.indd 8
z oddělení poradenských služeb. Zároveň také v EY
implementují nový rezervační systém pracovních
stolů. Díky němu dokážou zaměstnanci lépe využít
všech prostor. Pracovní místo je možné rezervovat
z počítače přímo z domova, z telefonu, ale i z tzv.
„kiosku“, což jsou místa, která jsou umístěna u vstupu
do kanceláří. Rezervační systém uživateli nabízí nejen
volná pracovní místa, ale pomůže mu například lokalizovat i hledaného kolegu.
Jiří Plátek
PETRA DI NICOLA
HEAD OF FACILITIES AND SECURITY, EY
„Přestěhování firmy vnímají naši zaměstnanci jako výrazný
posun k lepšímu. Vítají především variabilitu, kterou
nové prostředí nabízí v souvislosti s využitím moderních
audiovizuálních technologií a intuitivního uživatelského
ovládání. Uzavřené kanceláře, nebo velké otevřené
prostory? V konceptu „Worplace of the Future“ se snažíme
maximálně využít výhod obojího a zároveň nabídnout
našim lidem i zcela nové možnosti. Cílem je, aby naše
prostory byly maximálně přizpůsobeny naší práci i potřebám
zaměstnanců.“
ALEŠ BAUM
IT MANAŽER, EY
„Společnost EY změnou pracovního prostředí vychází vstříc
nastupující generaci, pro kterou jsou pracovní flexibilita
a otevřenější přístup k práci velice důležité. Držíme krok
s moderními trendy pro interaktivní práci, používáme nové
firemní nástroje pro týmovou spolupráci v podobě firemních
sociálních sítí, instant messagingu a interaktivních displejů
SMART nebo videokonferencí CISCO.“
9/18/14 10:15 AM