přiloženého materiálu

Komentáře

Transkript

přiloženého materiálu
Reklamní prostor
encyklopedie CoJeCo
Co nabízíme
...základní informace o encyklopedii CoJeCo
Využití reklamního prostoru encyklopedie CoJeCo přinese Vaší firmě propagaci v reprezentativním prostředí první a nejdéle existující české internetové všeobecně zaměřené
encyklopedie. Mnohé z nabízených reklamních formátů jsou zcela ojedinělé a ceny jednotlivých kampaní jsou v porovnání s obdobnými nabídkami jiných internetových projektů
nižší.
• Historie encyklopedie CoJeCo
• Hlavní rysy encyklopedie CoJeCo
Encyklopedie CoJeCo byla pro veřejnost
otevřena 14.3.2000 na internetové adrese www.cojeco.cz. Ještě téhož roku začala dlouhodobá spolupráce se společností
Eurotel (dnes Telefónica O2), která začala
jako první využívat encyklopedický obsah
CoJeCo pro mobilní telefony. Od roku 2002
vytváří redakce CoJeCo vědomostní otázky
pro hru Duel společnosti Logos (dříve DataTech). V letech 2001 až 2002 byli zástupci
redakce hosty pořadů ČRo Brno, pro které připravovali otázky z oblasti výtvarného umění, hudby či techniky. Spolupráce
s Českým rozhlasem pokračovala od června 2004 pravidelným vysíláním původního
pořadu Minuta s encyklopedií. Od září téhož
roku začala CoJeCo dodávat encyklopedický obsah portálu Atlas.cz a od dubna 2006
také nové službě vyhledávače Seznam.cz.
V srpnu 2006 se s CoJeCo seznámili i návštěvníci obchodu Vltava.cz, jemuž dodáváme vybraná biografická hesla osobností
české i světové kultury.
Vedle vysoké informační hodnoty obsahu
encyklopedie CoJeCo mohou její uživatelé
ocenit především multimediálnost (mimo
textu s četnými odkazy obsahují hesla také
obraz, zvuk a video), aktuálnost (rychlé
zpracování a zveřejnění informací), redakční kontrolu (všechna hesla prochází faktickou a jazykovou kontrolou) a komunikaci
s uživateli (reakce na požadavky návštěvníků).
• Podpora povědomí o Vaší firmě
Zadáním reklamy v encyklopedii CoJeCo se
souběžně s účinnou propagací svých služeb
prezentujete jako společnost, podporující
informovanost, vzdělanost a moderní informační technologie. Pomáháte nejen snadnějšímu přístupu uživatelů k informacím,
ale posilujete rovněž pozitivní povědomí
Vašich zákazníků o Vás.
Reklamní prostor encyklopedie CoJeCo
využily nebo využívají společnosti Atlas.cz,
Klimatex, Schneider Electric, Humi Outdoor,
BNP Paribas, JmE (E.ON) aj.
• Návštěvnost encyklopedie CoJeCo
Uživatelské chování návštěvníků encyklopedie CoJeCo je monitorováno a vyhodnocováno společností eMerite. Podle jejího měření využívá služeb CoJeCo přímo
na stránkách encyklopedie kolem 100.000
jedinečných návštěvníků měsíčně. Mnozí
další uživatelé internetu znají encyklopedii
CoJeCo z mobilních telefonů, z internetového obchodu Vltava.cz, nebo z vyhledávání
na portálech Atlas.cz a Seznam.cz.
• Obsah této nabídky
Co nabízíme ....................................
Titulní stránka ..................................
Sponzorovaná hesla ..........................
Komerční hesla ................................
Encyklopedická hesla ........................
Minuta s encyklopedií .......................
Generální partnerství ........................
Kontakty ..........................................
OPTIMUS s.r.o. • Novoměstská 1a • Brno • 62100 • +420 542 211 489 • [email protected]
provozovatel internetové encyklopedie CoJeCo • http://www.cojeco.cz
2
3
4
5
6
7
8
9
Titulní stránka
...grafická reklama na exkluzivním místě
Na stránkách encyklopedie CoJeCo je možné propagovat firmu, výrobky či služby formou
standardních reklamních proužků (bannerů). Nejexkluzivnější prostor nabízí samozřejmě
titulní stránka CoJeCo, která skýtá hned tři možnosti jejího využití ve třech různých cenových relacích.
Zcela originální možností jak oslovit uživatele
encyklopedie CoJeCo přímo z titulní strany je
využití tzv. plakátku. Čtyři tyto reklamní formáty, každý o velikosti 105 x 60 obrazových
bodů (pixelů), vznikly rozdělením klasického
banneru. Tento reklamní formát lze objednat
vždy jen na celý měsíc a to pouze v případě,
že není obsazen proužek na titulní stránce
nahoře.
Plakátky a proužek na HP nahoře
Pochopitelně je možné umístit nahoru na titulní stránku také banner plné velikosti. Stejný reklamní formát je možno umístit i dolů
na titulní stránku encyklopedie a to za velmi
příznivou cenu.
Proužek na HP dole
Ceník reklamních proužků na titulní stránce (HP)
kampaň
1 měsíc
3 měsíce
6 měsíců
12 měsíců
plakátek na HP nahoře
7.000 Kč
-
-
-
proužek na HP nahoře
26.000 Kč
74.100 Kč
140.400 Kč
265.200 Kč
proužek na HP dole
13.000 Kč
37.050 Kč
70.200 Kč
132.600 Kč
OPTIMUS s.r.o. • Novoměstská 1a • Brno • 62100 • +420 542 211 489 • [email protected]
provozovatel internetové encyklopedie CoJeCo • http://www.cojeco.cz
Sponzorovaná hesla
...efektivní textová reklama
U Vámi vybraných hesel je možné umístit odkaz na Vaše stránky spolu se stručným sloganem. Tento reklamní vzkaz uvidí ti uživatelé encyklopedie CoJeCo, kteří dané heslo
vyhledají a tvoří tedy cílovou skupinu se zájmem o konkrétní téma.
Obsah sponzorovaného hesla, tedy text a případné přílohy, připraví redakce CoJeCo, přičemž je možné aby se sponzor na obsahu hesla podílel.
Sponzorský vzkaz
Obsah sponzorovaného hesla
Tabulka tříd hesel
Reklamní prostor u sponzorovaného hesla není
unikátní a může se o něj dělit více sponzorů.
Cena za tuto kampaň je závislá na délce sponzoringu a na počtu zobrazení sponzorovaného
hesla za uplynulý rok (viz tabulku tříd hesel).
třída hesla
počet zobrazení
za uplynulý rok
heslo třídy A
nad 1000
heslo třídy B
500 až 1000
heslo třídy C
do 500
Ceník sponzoringu hesel
kampaň
sponzoring hesla
třída hesla
1 měsíc
3 měsíce
6 měsíců
12 měsíců
A
100 Kč
285 Kč
540 Kč
1.020 Kč
B
50 Kč
143 Kč
270 Kč
510 Kč
C
25 Kč
71 Kč
135 Kč
255 Kč
OPTIMUS s.r.o. • Novoměstská 1a • Brno • 62100 • +420 542 211 489 • [email protected]
provozovatel internetové encyklopedie CoJeCo • http://www.cojeco.cz
Komerční hesla
...jedinečná encyklopedická reklama
Pouze prostřednictvím encyklopedie CoJeCo je možné oslovit uživatele internetu komerčním encyklopedickým heslem propagujícím firmu, výrobek nebo služby zadavatele. Obsah
komerčního hesla, tedy text, případné přílohy a reklamní bannery, dodává zadavatel reklamy sám. Text může obsahovat jakékoliv informace včetně poštovní adresy nebo telefonního čísla firmy, obrazové přílohy může tvořit logo společnosti nebo mapka jejího sídla.
Není ale samozřejmě nutné, aby se heslo omezovalo pouze na informace o společnosti.
Jako komerční heslo lze označit i takové, které třeba jen souvisí s předmětem podnikání
zadavatele.
Reklamní proužek
Obsah komerčního hesla
Reklamní prostor u komerčního hesla je unikátní a není možno ho objednat na dobu kratší než 12 měsíců. Cena za komerční heslo je za zveřejnění dodaného textu (maximálně
v rozsahu 3000 znaků), 2 reklamních bannerů a 3 obrazových příloh na stránkách encyklopedie CoJeCo. Po dohodě je možné přidat k heslu také videosekvenci, zvukovou ukázku nebo zvýšit počet obrazových příloh.
Ceník komerčních hesel
kampaň
1 měsíc
3 měsíce
6 měsíců
12 měsíců
komerční heslo
-
-
-
1.000 Kč
OPTIMUS s.r.o. • Novoměstská 1a • Brno • 62100 • +420 542 211 489 • [email protected]
provozovatel internetové encyklopedie CoJeCo • http://www.cojeco.cz
Encyklopedická hesla
...grafická reklama přímo u hesla
Jedním z reklamních formátů, které lze na stránkách CoJeCo využít, je prostor pro klasický reklamní proužek (banner) o velikosti 468 x 60 obrazových bodů (pixelů) přímo
u encyklopedického hesla a to buď nad ním nebo pod ním.
Reklamní proužek u hesla
Podobně jako u sponzoringu hesel, je i u tohoto reklamního formátu cena určena v závislosti na délce reklamní kampaně a na žádanosti
konkrétního hesla (viz tabulku tříd hesel).
Tabulka tříd hesel
třída hesla
počet zobrazení
za uplynulý rok
heslo třídy A
nad 1000
heslo třídy B
500 až 1000
heslo třídy C
do 500
Stejně jako reklamní text u sponzorovaných hesel, oslovuje i grafická reklama umístěná
u konkrétních hesel přesně cílenou skupinu uživatelů encyklopedie CoJeCo. Narozdíl od
sponzoringu je ovšem prostor pro bannery u hesel zcela unikátní a nelze je sdílet s dalšími
subjekty.
Ceník reklamních proužků u hesel
kampaň
proužek nahoře
proužek dole
třída hesla
1 měsíc
3 měsíce
6 měsíců
12 měsíců
A
200 Kč
570 Kč
1.080 Kč
2.040 Kč
B
100 Kč
285 Kč
540 Kč
1.020 Kč
C
50 Kč
143 Kč
270 Kč
510 Kč
A
100 Kč
285 Kč
540 Kč
1.020 Kč
B
50 Kč
143 Kč
270 Kč
510 Kč
C
25 Kč
71 Kč
135 Kč
255 Kč
OPTIMUS s.r.o. • Novoměstská 1a • Brno • 62100 • +420 542 211 489 • [email protected]
provozovatel internetové encyklopedie CoJeCo • http://www.cojeco.cz
Minuta s encyklopedií
...originální rozhlasový pořad
Nabízíme Vám zvukový reklamní prostor ve formě sponzorského vzkazu odvysílaného
spolu s původním rozhlasovým populárně naučným pořadem Minuta s encyklopedií, který
připravuje redakce encyklopedie CoJeCo a od června 2004 pravidelně vysílají regionální
stanice Českého rozhlasu. Ukázky pořadu je možné si poslechnout na internetové adrese
http://www.cjc.cz/index.php?fpage=minutaSEcyklopedii, nebo z ukázkového CD, které
Vám můžeme zaslat.
Obsah Minut s encyklopedií je podán jednoduchou formou tak, aby byl srozumitelný širokému spektru posluchačů rozhlasových stanic. Autoři pořadů vychází při jejich tvorbě nejen
z původních encyklopedických hesel, ale i z dalších informačních zdrojů od zpráv na internetu přes knižní encyklopedie až po odborné články. Témata Minut nejsou nijak svazována
a nemusí tak například připomínat události vážící se ke konkrétnímu dni. Naproti tomu ale
je možné reagovat na aktuální události, takže vznikají tématické bloky věnované například olympijským hrám. Text pořadu je v profesionálním nahrávacím studiu přednesen
hercem Lubošem Ondráčkem, výsledná nahrávka je pak dodávána k vysílání na CD spolu
se sponzorskými vzkazy přímo na adresy rozhlasových stanic.
Aktuální pokrytí rozhlasových stanic vysílajících Minuty s encyklopedií je patrné z mapky. Jejich souhrnná denní poslechovost je podle
průzkumu MediaProjekt 385.000
posluchačů. Pořad je vysílán celkem 63krát týdně v různých
časech a v různém počtu repríz.
Ústí nad Labem
Hradec Králové
Praha
Pardubice
Ostrava
Plzeň
Olomouc
Jihlava
Brno
České Budějovice
Sponzorský vzkaz, který je možno umístit za každý odvysílaný pořad Minuta s encyklopedií, může být dlouhý maximálně 10 vteřin. Zpravidla začíná slovy: „Partnerem pořadu
je...“, následuje obchodní název klienta v souladu se zápisem v obchodním rejstříku,
název výrobku či služby a stručný reklamní slogan. Sponzorský vzkaz nesmí obsahovat
telefonní číslo, cenu výrobku či služby a to ani slevu v procentech či v korunách, bližší
specifikaci a charakteristiku výrobku či služby ani žádné kvalitativní ukazatele (nejlepší,
nejlevnější, se slevou apod.)
Sponzorský vzkaz je možno dodat už jako hotovou nahrávku, která bude přiřazena
na konec každého pořadu, nebo je možno jej po dodání textu nechat namluvit stejným
hlasem, který předčítá Minuty s encyklopedií.
Bližší informace o této formě rozhlasové reklamy najdete ve speciální nabídce, kterou
pro Vás připravíme. Součástí nabídky je i návrh ceny, která je závislá na délce kampaně
a na poslechovosti zvolených stanic. Reklama zadaná na všech partnerských stanicích
a na dobu delší než tři měsíce bude výrazně cenově zvýhodněna.
OPTIMUS s.r.o. • Novoměstská 1a • Brno • 62100 • +420 542 211 489 • [email protected]
provozovatel internetové encyklopedie CoJeCo • http://www.cojeco.cz
Generální partnerství
...veškerý prostor za podporu rozvoje CoJeCo
Generální partnerem se může stát subjekt, který finančně podpoří provoz a především
rozvoj encyklopedie CoJeCo a jejích produktů. Generální partnerství je možno uzavřít
na dobu minimálně půl roku.
Encyklopedie CoJeCo svému generálnímu partnerovi
• vyhradí všechna místa svého reklamního prostoru (mimo již zadaného sponzoringu),
• poskytne reklamní prostor ve vysílání rozhlasového pořadu Minuta s encyklopedií,
• viditelně zveřejní logo na všech svých produktech, kde bude sama prezentována,
• zaručí mediální zviditelnění na všech veřejných akcích, kde se bude sama prezentovat.
Finanční prostředky složené generálním partnerem na účet společnosti OPTIMUS s.r.o.
budou využity výhradně k rozvoji encyklopedie CoJeCo, zejména pak:
• k navýšení počtu encyklopedických hesel,
• k aktualizaci a rozšíření jejich obsahu,
• k nákupu obrazových, zvukových a videopříloh,
• k rozvoji dokonalejšího uživatelského prostředí CoJeCo,
• k postupné lokalizaci prostředí i hesel CoJeCo do světových jazyků,
• k vývoji nového jedinečného typu internetové encyklopedie.
Ceník generálního partnerství
generální partnerství
1 měsíc
3 měsíce
6 měsíců
12 měsíců
-
-
900.000 Kč
1.620.000 Kč
OPTIMUS s.r.o. • Novoměstská 1a • Brno • 62100 • +420 542 211 489 • [email protected]
provozovatel internetové encyklopedie CoJeCo • http://www.cojeco.cz
Kontakty
...naši pracovníci jsou Vám k dispozici
Pokud se rozhodnete využít reklamní prostor encyklopedie CoJeCo - první všeobecné
internetové encyklopedie na českém trhu - neváhejte kontaktovat zaměstnance společnosti OPTIMUS s.r.o, která je provozovatelem CoJeCo již od roku 2000. Poskytnou Vám
všechny doplňující informace a mohou Vám nabídnout množstevní nebo jinak výjimečné
slevy.
ředitel společnosti:
šéfredaktor encyklopedie:
Jaromír Kříž
Jakub Horák
+420 541 226 230
+420 604 232 035
[email protected]
+420 541 226 457
+420 777 871 344
[email protected]
zákaznické služby:
vedoucí projektů:
Zuzana Žváčková
Tomáš Kříž
+420 542 211 489
[email protected]
+420 541 226 457
[email protected]
OPTIMUS s.r.o. • Novoměstská 1a • Brno • 62100 • +420 542 211 489 • [email protected]
provozovatel internetové encyklopedie CoJeCo • http://www.cojeco.cz

Podobné dokumenty

BIOS - Bělá nad Radbuzou

BIOS - Bělá nad Radbuzou řízení spotřeby energie (anglicky power managment), výměnu zařízení za běhu (anglicky hot swapping), řízení teploty (anglicky thermal managment) a další funkce. Následníkem BIOSu by mohl být EFI (a...

Více

Mediakit - Nové bydlení

Mediakit - Nové bydlení Platební podmínky Vydavatel vystavuje fakturu nejdéle do 5 pracovních dnů od otištění inzerátu. Faktura má splatnost 14 dní, není-li smluvně sjednáno jinak. V případě prodlení s úhradou faktury je ...

Více

Správní (obchodní) modely penzijního spoření a pojištění

Správní (obchodní) modely penzijního spoření a pojištění • Naspořené prostředky jsou vyšší než zaplacené pojistné v PAYG (1,63krát)

Více

Bližší informace - Development Worldwide, zs

Bližší informace - Development Worldwide, zs vrozenou vadou. V 90. letech se tento po et snížil na 1 dít za jeden a p l dne. Deformované d ti se rodí i dnes, dioxiny mají dlouhodobé ú inky až na 3 generace. I když se narodí první dít zdravé, ...

Více

stažení - Rádio Rubi

stažení - Rádio Rubi Zdroj: ČSÚ, Mediaresearch - ATO, MEDIAPROJEKT - SKMO, Market & Media & Lifestyle - Median, TNS A-Connect, MDS

Více

Jak na Google Tag Manager

Jak na Google Tag Manager • GTM bude v okamžiku odeslání objednávky vědět, co všechno si zákazník objednal a za jakou cenu. • Chcete-li tedy do dalších kódů odesílat hodnotu objednávky, nemusíte do webu vkládat žádné další ...

Více

the PDF file

the PDF file jednotlivých pedagogů pro tento akademický rok. Pokud u tématu není uvedeno jméno studenta/tky, téma je stále k dispozici a je možné si jej u daného pedagoga zadat. Mějte prosím na paměti, že každý...

Více

Pekne bydleni 2016

Pekne bydleni 2016 (frekvence kontaktů s časopisem 4,9; Výzkum účinnosti časopisecké reklamy, GFK 2009)

Více